KY-SÄÄTIÖN LOPPUPUHEENVUORO L 12/1086

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KY-SÄÄTIÖN LOPPUPUHEENVUORO L 12/1086"

Transkriptio

1 KY-SÄÄTIÖN LOPPUPUHEENVUORO L 12/1086 Helsingin käräjäoikeus MISTÄ TÄSSÄ ASIASSA ON KYSYMYS Asiassa tulee ensinnä ratkaistavaksi vastaajan väitteiden johdosta 1. AYY:n asialegitimaatio asiassa 2. Käräjäoikeuden asiallinen toimivalta 3. Hallinto-oikeuksien päätösten oikeusvoima 2 1

2 MISTÄ TÄSSÄ ASIASSA ON KYSYMYS Jos käräjäoikeus tutkii vaatimukset, tulee lisäksi ratkaistavaksi kaikissa kannekohdissa, voidaanko kantajan katsoa näyttäneen seuraavat vaatimuksensa oikeiksi 1. Onko lahjoitukset tehty sellaisissa olosuhteissa, että niihin vetoaminen olisi kunnianvastaista ja arvotonta Tarkastelemme vallinneita olosuhteita , jolloin lahjoitukset on tehty 2. Ovatko lahjoitukset hyvän tavan vastaisia Tarkastelemme vallinnutta tapaa vastaavasti Onko lahjoituksissa käytetty väärin KY:llä ollutta oikeutta Tarkastelemme KY:llä ollutta oikeutta myös samana ajankohtana MISTÄ TÄSSÄ ASIASSA ON KYSYMYS 4. Onko lahjoitukset tehty shikaanikiellon vastaisesti Tarkastelemme myös tässä olosuhteita Onko lahjoituksia täytäntöönpantu asianmukaisesti Tarkastelemme täytäntöönpanoa Tarkastelemme myös virheellistä väitettä, että escrow-sopimus olisi täytäntöönpanoa Käymme sekä esitetyt kirjalliset todisteet että henkilötodistelua läpi tässä yhteydessä 4 2

3 MISTÄ TÄSSÄ ASIASSA ON KYSYMYS Jos käräjäoikeus vastoin vastaajan käsitystä katsoisi, että lahjat ovat jollakin väitetyllä perusteella perusteettomia, tulee ratkaistavaksi seurannaisvaatimukset 1. Onko perustetta julistaa pätemättömäksi rahasto-osuusvaatimuksen kohdassa 3j olevaa rahasto-osuutta 2. Mitä omaisuuseriä on luovutettu tämä on asiassa riidatonta 3. Minkä arvoista omaisuutta on luovutettu tämän osalta rahasto-osuuksien arvot, lainasaamisten määrä ja irtaimisto per on riidatonta 4. Onko perustetta vaatia palautettavaksi lainasaamisia sekä osana kiinteistöjen arvoa että erillisinä erinä 5 MISTÄ TÄSSÄ ASIASSA ON KYSYMYS 6. Onko ylipäätään perustettavelvoittaa KY-säätiötä suorittamaan AYY:lle palautettavaksi vaaditulle kiinteistöyhtiöille (Kyas, Arkadia) ja sellaisille rahasto-osuuksille, joita ei voida palauttaa, vuosituottoa 7. Onko perustetta velvoittaa KY-säätiötä suorittamaan AYY:lle palautettavaksi vaaditulle kiinteistöyhtiöille (Kyas, Arkadia) ja sellaisille rahasto-osuuksille, joita ei voida palauttaa vuosituottona 3,5 % 8. Onko perustetta velvoittaa KY-säätiötä suorittamaan kiinteistöyhtiöistä 3,5 tuottoa arvolle euroa 9. Onko perustetta velvoittaa KY-säätiötä suorittamaan korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa palautettavaksi vaaditun omaisuuden arvolle ,43 euroa 10.Onko perustetta velvoittaa KY-säätiötä suorittamaan korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa vuosituotolle Oikeudenkäyntikuluvaatimukset 6 3

4 VAATIMUKSET ON JÄTETTÄVÄ TUTKIMATTA TAI HYLÄTTÄVÄ 7 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA Asialegitimaatioon liittyvät kysymykset ovat pääosin oikeudellista arviointia tosiasioiden pohjalta A. AYY:llä ei ole oikeutta vedota oikeustoimiopillisiin pätemättömyysperusteisiin eikä lahjojen kohtuullistamiseen KY:n ja KY-säätiön välisessä lahjassa, koska 1. AYY ei ole lahjoitusoikeustoimien osapuoli 2. AYY:llä ei ole laissa säädettyä oikeutta, jolla se voisi vaatia lahjoituksia pätemättömäksi, kohtuullistettavaksi ja seurannaisvaatimuksia 3. Lahjoitukset eivät ole loukanneet AYY:lle laissa säädettyjä oikeuksia 4. AYY:llä ei ole sopimukseen perustuvaa tai muutoinkaan sellaista oikeutta, että se voisi vaatia lahjoituksia pätemättömiksi, kohtuullistettavaksi ja seurannaisvaatimuksia 8 4

5 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA AYY ei ole lahjoitusoikeustoimien osapuoli 1. Lahjoitukset on tehty KY:n ja KY-säätiön välillä 2. AYY ei ole KY KY on lakannut Aalto yliopisto on aloittanut uusi itsenäinen oikeushenkilö (VPL 4.1 ), yksityisoikeudellinen säätiöyliopisto, jolla on uusi samana päivänä aloittanut ylioppilaskunta (UYOL 46 ja VPL 8.2 ), myös Viertola s. 8 9 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA AYY:llä ei ole laissa säädettyä oikeutta, jolla se voisi vaatia lahjoituksia pätemättömäksi, kohtuullistettavaksi ja seurannaisvaatimuksia 1. Ylioppilaskuntien yhdistymisessä ei ollut kysymys yleisseuraannosta, joka olisi oikeuttanut AYY:n käyttämään KY:n puhevaltaa kaikissa KY:tä koskevissa asioissa, ainoastaan VPL 8.6 :ssä säädetystä erityisseuraannosta seuraantokysymystä ei voida sivuuttaa niin kuin AYY asiaesittelyssä sen halusi sivuuttaa erityisseuraanto on yksiselitteinen 2. VPL 8.6 :n mukaan AYY:llä on oikeus julkisen hallintotehtävän lisäksi siihen varallisuuteen, joka siirtyi yhdistyvältä ylioppilaskunnalta AYY:lle 10 5

6 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA 3. KY:n yksityinen toiminta ei siirtynyt AYY:lle 4. KY:n lahjoittama omaisuus ei siirtynyt AYY:lle, koska lahjoitus oli tapahtunut ja pantu täytäntöön ennen AYY ei voi tehdä vaatimuksia siitä omaisuudesta ja toiminnasta, joka ei ole siirtynyt AYY:lle 6. Vaikka tietyissä tilanteissa puolisolla on katsottu olleen oikeus saattaa pätemättömyys voimaan oikeustoimilain 33 :n nojalla tasingonsaantioikeuteensa vedoten, tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että kaikki erilaiset sivullisasemat mahdollistaisivat pätemättömyyteen vetoamisen. Hemmo s. 383 Puolison oikeus perustuu AL 37 :ään: Puoliso hoitakoon omaisuutta, johon toisella puolisolla on avio-oikeus, niin, ettei se aiheettomasti vähene tämän vahingoksi 11 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA Lahjoitukset eivät ole loukanneet AYY:lle laissa säädettyjä oikeuksia 1. VYOL 40.3 :n mukaan ylioppilaskunnalla on itsehallinto (myös UYOL 46 ) 2. Ylioppilaskunnalla on itsemääräämisoikeus varallisuudestaan KY:n perussääntöjen 3 kohta toteaa Oikeushenkilönä se voi omistaa omaisuutta sekä tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia. 3. VYOL:ssa ei ole ollut oikeustoimen tekemistä koskevia rajoituksia, eikä omaisuuden lahjoittamista ole kielletty, kuten KHO s. 19 toteaa 4. Kun lahjoituspäätökset tehtiin ja KY antoi sitovan lahjanlupauksen KYsäätiölle, AYY:tä, UYOL:a ja VPL:a eikä hallituksen esitystä ollut olemassa eikä AYY:llä ollut mitään lailla suojattuja oikeuksia, joita olisi voitu loukata 12 6

7 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA 5. Kun lahjoitukset täytäntöönpantiin , AYY:tä ei ollut olemassa 6. UYOL:ssa, VPL:ssatai niitä koskevassa hallituksen esityksessä ei ole säädetty lakkaavien ylioppilaskuntien disponointirajoituksistaeikä varallisuusasemasta, joka AYY:llä tulisi olla, kuten KHO toteaa s Kun lahjoitukset täytäntöönpantiin , tulevalla AYY:llä ei ollut sellaisia lailla suojattuja oikeuksia, joita lahjoituksilla olisi voitu loukata KHO s. 18; ei ollut tarvetta edes kuulla AYY:tä ratkaistaessa asiaa 8. KHO on tutkinut ja ratkaissut sen, että lahjoituksilla ei ole loukattu AYY:n laillisia oikeuksia: s. 16: Asiassa on ratkaistava, ovatko päätökset syntyneet laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai ovatko ne muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastaisia 13 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA AYY:llä ei ole sopimukseen perustuvaa tai muutoinkaan sellaista oikeutta, että se voisi vaatia lahjoituksia pätemättömiksi, kohtuullistettavaksi ja seurannaisvaatimuksia 1. AYY:n ja KY:n tai KY-säätiön välillä ei ole lahjoituksiin liittyvää sopimussuhdetta 2. Lahjoituksilla ei ole velvoitettu AYY:tä Sillä, onko lahjoituksilla voinut spekulatiivisesti olla vaikutusta AYY:n varallisuusasemaan, ei ole merkitystä 3. KY ei ole luovuttanut lahjoituksiin liittyviä oikeuksia AYY:lle KYE on siirtänyt oikeutta prosesseihin KY-säätiölle (KYE V20) 14 7

8 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA 4. AYY ei aja velvoitekannetta Päävaatimus koskee vahvistuskannetta: lahjoitukset julistettava pätemättömiksi Asiassa on kyse siitä, onko AYY:llä oikeutta omissa nimissä ajaa vahvistuskannetta KY:n ja KY-säätiön lahjoitusten pätemättömäksi julistamisesta 5. Pelkästään se, että omaisuus olisi siirtynyt AYY:lle, jos lahjoituksia ei olisi tehty, ei luo AYY:lle asialegitimaatiota kvalifioidun sivullisen asemassa Laki ei anna oikeuksia AYY:lle niille toimille, jotka on tehty ennen AYY:n syntymistä ja jotka eivät siirtyneet AYY:lle 15 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA B. AYY:llä ei ole oikeutta vedota yhteisöoikeudellisiin pätemättömyysperusteisiin KY:n ja KY-säätiön välisessä lahjassa Siitä, kenellä on oikeus vedota yhteisöoikeudellisiin pätemättömyysperusteisiin, säädetään näitä yhteisöjä koskevissa laeissa KY:n päätöksenteossa oleviin yhteisöoikeudellisiin pätemättömyysperusteisiin voi vedota KY:n jäsen (YOA 6.2, ei muutosta UYOL 86 :ssä) Vain KY:n jäsen on voinut vaatia lahjoja purettavaksi sillä perusteella, että KY:n tekemät lahjat olisivat syntyneet laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai ne olisi muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastaisia 16 8

9 AYY:LLÄ EI OLE ASIALEGITIMAATIOTA ASIASSA Lahjoituksia koskevat yhteisöoikeudelliset pätemättömyysväitteet on ratkaistu lainvoimaisesti hallintotuomioistuimissa, erityisesti KHO (V59) ja KHO (V71) Purkupäätöksen KHO mukaan hakijat Väisänen, Savolainen ja AYY ovat perustelleet vaatimuksiaan samojen väitteiden mukaisesti, mitä tässä prosessissa esim. sivulta 13 eteenpäin hakijat käyvät läpi juuri samoja seikkoja ja väitteitä kuin nyt tässä jutussa on esitetty: säätiön perustamisen salaamisväite ja asiakirjojen salaiseksi julistaminen (s. 14), vedottu Grant Thorntonin erityistarkastusraporttiin (s. 15), hyvän tavan vastaisuus ja oikeuden väärinkäyttö ja asiakirjojen tuhoaminen sekä siirtyneen omaisuuden arvokeskustelu (s. 17) 17 AYY:N VAATIMUKSET ON JOKA TAPAUKSESSA HYLÄTTÄVÄ C. AYY:llä ei ole parempaa oikeutta, mitä KY:llä olisi ollut Lahjoituspäätökset on tehnyt KY:n ylin päätöksentekoelin toimivaltansa puitteissa (perussäännöt V4, kohta 4 ja 14) KYE on vielä joulukuussa 2009 vahvistanut kaikki lahjoituksiin liittyvät päätökset KY:tä sitoviksi (V20 ja V21) KY:n hallitus on päättänyt panna lahjoitukset täytäntöön (V2) KY:n lahjoituksia koskevaan päätöksentekoon liittyvät moitteet on ratkaistu hallintotuomioistuimissa lainvoimaisesti KY ei ollut loukattu osapuoli lahjoitusoikeustoimissa KY:llä ei olisi ollut oikeutta vedota yhteisöoikeudellisiin eikä oikeustoimiopillisiin pätemättömyysperusteisiin eikä lahjojen kohtuullistamiseen 18 9

10 KÄRÄJÄOIKEUDEN ASIALLINEN TOIMIVALTA Ylioppilaskunnan päätöksenteosta valittamisesta säädetään UYOL 86 :ssä ja YOA 6 :ssä Kysymys siitä, 1. ovatko lahjoitukset syntyneet laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai 2. ovatko lahjoitukset muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastaisia, ratkaistaan hallinto-oikeudessa 19 HALLINTOPÄÄTÖSTEN OIKEUSVOIMA Kysymys siitä, onko KY voinut lahjoittaa päätösten mukaisen omaisuuden KY-säätiölle, on jo ratkaistu lainvoimaisella KHO:n päätöksellä Sen lisäksi, että asiassa on ratkaistu, että lahjoitukset eivät olleet julkisen tehtävän hoitamista, ratkaisussa on paljon yksityisoikeudellisia kysymyksiä siitä, ovat lahjoitukset muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevan määräysten vastaisia 20 10

11 HALLINTOPÄÄTÖSTEN OIKEUSVOIMA Hallintotuomioistuinten ratkaisut tulee ottaa käräjäoikeuden tuomion perustaksi Jos hallintotuomioistuimen toimivaltaan liittyvästä kysymyksestä on olemassa lainvoimainen hallintolainkäyttöratkaisu, se sitoo yleistä tuomioistuinta samalla tavoin ja samoin edellytyksin kuin jos ratkaisu olisi yleisen tuomioistuimen antama. Lappalainen s. 21 Oikeusvoiman voidaan katsoa asiallisesti ulottuvan myös sellaisiin potentiaalisesti mahdollisiin valitusperusteisiin ja vaatimuksiin, joita valituksessa ei ole esitetty, koska hallintopäätös on näiltä osin tullut lainvoimaiseksi. Mäenpää s. 583 Jos kahdessa eri tapauksessa on kyse saman oikeudellisen intressin tyydyttämisestä samaan tapahtumainkulkuun liittyvän vaihtoehtoisen juridisen perusteen pohjalta, riidatonta oikeuskirjallisuuden mukaan on, että pelkkä uusi juridinen näkökulma aiemmassa oikeudenkäynnissä tutkittuun tosiseikastoon ei riitä murtamaan tuossa prosessissa annetun tuomion oikeusvoimaa. Uudet oikeusnormit eivät auta, jos ne faktat, joihin normeja sovelletaan, ovat oikeusvoiman myötä prekludoituneet. Frände et. al. s. 748, VAATIMUKSET ON HYLÄTTÄVÄ 22 11

12 AYY:N VÄITTEET ASIASSA AYY:n väitteen mukaan 1. lahjoitusten tarkoituksena olisi ollut kiertää tuleva lainsäädäntö ja lainsäätäjän tarkoitus 2. lahjoituksilla olisi pyritty vahingoittamaan AYY:tä 3. KY olisi lahjoittanut merkittävän osuuden omaisuudestaan KYsäätiölle, vaikka TKY jätti omaisuutensa kokonaisuudessaan AYY:lle 4. KY ja KY-säätiö olisivat pyrkineet estämään KY:n jäsenistön valitusmahdollisuuden asiassa (mm. salaaminen, bulvaanin käyttö, aineiston tuhoaminen) 5. menettely olisi toteutettu itsekontrahointina; samat henkilöt antajan ja saajan orgaaneina 23 AYY:N VÄITTEET OVAT VIRHEELLISIÄ JA TOTEEN NÄYTTÄMÄTTÖMIÄ AYY:n on perustanut kanteen väitteille, joilla ei ole merkitystä arvioitaessa OikTL 33, hyvän tavan, oikeuden väärinkäytön, shikaanin taikka täytäntöönpanoon liittyvän perusteen soveltuvuutta KY:n lahjoituksissa AYY:n väitteet on ratkaistu jo KHO:n päätöksellä (V59) ja purkupäätöksellä (V71) KHO ei ole löytänyt moitittavaa menettelyä Moitittavaa menettelyä ei ole ollut 24 12

13 AYY:N VÄITTEET OVAT VIRHEELLISIÄ AYY on rakentanut kanteen kuvitteellisille ja harhaanjohtaville seikoille ja mielikuville, joilla ei ole asiassa merkitystä. Esimerkiksi: Seniorikillan pöytäkirjasta PRH:ssa versio, jossa ei ole ollut kohtaa 8 PRH:lle on normaalin käytännön mukaisesti toimitettu pöytäkirjan ote Huhtala todistajalle salissa: Missään ei mainita, että säätiön perustamista mietittäessä olisi pohdittu sitä, voiko säätiö tukea perustajaansa KY:n ensimmäisessä asiantuntijalausunnossa ko. asiaa on jo pohdittu (Halila V13) lisäksi asiaa käsitelty asiantuntijaselvityksissä, jotka eivät ole todisteena B&K:n laskuilta näkyisi, että asiakirjojen tuhoamisessa käytetty asiantuntija-apua ( ) B&K:n laskulla on ollut maininta arkistoitu asiakirjoja, joka on ollut B&K:n omaa toimintaa toimeksiannon päättymiseen liittyen AYY:lle on siirtynyt vain 4,5 me rahastoja AYY:n itsensä laatima KY:n tase (v46c) osoittaa selvästi muuta 25 AYY:N VÄITTEET OVAT VIRHEELLISIÄ Torstilaneron syy olisi ollut lahjoitusten tekeminen Torstilaneron syy oli, että hän kannatti sovintoratkaisuun pyrkimistä hallintoprosessiin liittyvän arvaamattomuuden johdosta Halila ei tiennyt lausuntoa antaessaan, kuinka suuresta omaisuudesta oli kysymys Halilan kertomus osoitti aivan muuta KY:n lahjoituspäätöksiin sovelletaan hallintolakia sittemmin riidattomaksi todettu, että ei sovelleta Escrow-sopimuksen täytäntöönpanoon sovelletaan HLL täytäntöönpanon kieltonormia sittemmin riidattomaksi todettu, että ei sovellu KY on ilmoittanut hallinto-oikeuteen virheellisiä tietoja omaisuuksien arvoista sittemmin riidattomaksi todettu, että ei pidä paikkansa KY on ilmoittanut harhaanjohtavasti asuntoloiden arvoista vain bruttoarvon ja sijoituskiinteistöistä nettoarvon. AYY on itse tehnyt tätä asiaesittelyssä (s. 15 ja 36) ja todistelussa (Rehn) jne 26 13

14 LAHJOITUKSILLA EI OLE KIERRETTY LAINSÄÄDÄNTÖÄ 27 MIKÄ LAKI SÄÄNTELI KY:N TOIMINTAA, KUN LAHJOITUKSET TEHTIIN KY:tä velvoitti lahjoitusten tekemisen hetkellä yksiselitteisesti VYOL ja YOA Hallinto-oikeudet ja KHO ovat viitanneet päätöksissään näihin, erityisesti KHO , alkaen perustelut kohta 1 (KHO V59 s. 16 ss) Sinänsä myös UYOL:n vaikutus on hallinto-oikeuksissa tutkittu 28 14

15 VOIMASSA OLLUT LAINSÄÄDÄNTÖ JA KY:N SÄÄNNÖT EIVÄT ASETTANEET RAJOITUSTA KY:N OIKEUDELLE TEHDÄ LAHJOITUKSIA VYOL: Ylioppilaskunnalla on itsehallinto. Tarkemmat säännökset ja määräykset ylioppilaskunnasta annetaan asetuksella ja ylioppilaskunnan säännöillä (VYOL 40.3 ) Perussäännöt: KY toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää jäsentensä etuja. Oikeushenkilönä se voi omistaa omaisuutta sekä tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia (säännöt V4 3. kohta) KHO: Yliopistolaissa (645/1997), ylioppilaskunta-asetuksessa tai muissa ylioppilaskuntaa koskevissa määräyksissä ei nimenomaisesti säädetä tai määrätä edellytyksistä, joiden vallitessa ylioppilaskunnalla on oikeus luovuttaa omaisuutta yhdistykselle tai säätiöidä sitä (KHO V59 s. 17) KY:llä on ollut toimivalta päättää omaisuutensa lahjoittamisesta 29 VALMISTEILLA OLLUT UYOL EI ASETTANUT RAJOITUSTA KY:N OIKEUDELLE TEHDÄ LAHJOITUKSIA Lahjoitusta tehtäessä hallituksen esitystä uudesta yliopistolaista ei ollut olemassa Sittemmin säädetyssä yliopistolaissa ei rajoitettu ylioppilaskunnan oikeuksia tehdä oikeustoimia: Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto (UYOL 46.1 ) Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja edustajisto. Hallintoja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Ylioppilaskunnan muista toimielimistä ja toimielinten valinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella Ylioppilaskunnan hallinnosta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymissä säännöissä, jotka yliopiston rehtori vahvistaa (UYOL 46.6 ) 30 15

16 VALMISTEILLA OLLUT VPL EI ASETTANUT RAJOITUSTA KY:N OIKEUDELLE TEHDÄ LAHJOITUKSIA Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat yhdistyvät uuden yliopiston ylioppilaskunnaksi (uusi ylioppilaskunta) 1 päivänä tammikuuta 2010 (VPL 8.2 ) Yhdistyvien ylioppilaskuntien varallisuus siirtyy uudelle ylioppilaskunnalle. Uusi ylioppilaskunta vastaa niistä velka-, palvelu-, hankinta- ja muista sitoumuksista, joihin yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat ovat sitoutuneet ja jotka koskevat uudelle ylioppilaskunnalle siirtyvää omaisuutta ja toimintaa (VPL 8.6 ) VPL:ssa ei ole omaisuuden disponointirajoituksia VPL:ssa ei ole taannehtivaa lainsäädäntöä 31 VALMISTEILLA OLLUT LAINSÄÄDÄNTÖ EI ASETTANUT RAJOITUSTA KY:N OIKEUDELLE TEHDÄ LAHJOITUKSIA Perustuslain 13 :ssä turvatun yhdistymisvapauden yhtenä perustana on yhdistysten sisäinen itsemääräämisoikeus ja toimintavapaus. Niihin kuuluu perusoikeusuudistuksen esitöiden (HE 309/1993 vp, s. 60) muun ohella yhdistysten oikeus vapaasti hyväksyä haluamansa säännöt. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään katsonut, ettei lainsäädäntötoimin järjestettyjen yhdistysten tarvitse nauttia samanlaista itsemääräämisoikeutta kuin tavallisten yhdistyslailla säänneltävien yhdistysten. Toisaalta valiokunnan mukaan lailla järjestettyjen yhdistysten autonomiaa ei ole asiallista rajoittaa enempää kuin on niiden lakisääteisten tehtävien kannalta välttämätöntä (PeVL 52/2006 vp, PeVL 39/2004 vp, PeVL 1/1998 vp). (HE 7/2009, 43 :n perustelut) 32 16

17 PL 15 Jokaisen omaisuus on turvattu Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla 33 KOKONAISUUDESSAAN yhdistyvät uuden yliopiston ylioppilaskunnaksi (uusi ylioppilaskunta) 1 päivänä tammikuuta 2010 KY:stä on siirtynyt se omaisuus kokonaisuudessaan, mikä KY:llä oli

18 VALMISTEILLA OLLUT UYOL JA VPL EIVÄT ASETTANEET RAJOITUSTA KY:N OIKEUDELLE TEHDÄ LAHJOITUKSIA UYOL:ssa ja VPL:ssa ei ole määrätty rahoituksesta, joka AYY:llä tulee olla KHO on tutkinut ja ratkaissut jo asian Uudessa yliopistolaissa, edellä mainitussa voimaanpanolaissa tai niitä koskevassa, eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä (HE 9/2009 vp) ei kuitenkaan ole mainintaa siitä varallisuusasemasta, jota yhdistyvän yliopiston ylioppilaskunnalta edellytetään (KHO V59 s. 18) KHO: Purkuhakemusten tueksi ei ole esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta hakemuksiin voitaisiin suostua (KHO V71 s. 19) 35 NURMEN ARVIOILLA EI OLE MERKITYSTÄ ASIASSA Todistaja Eerikki Nurmen näkemykseen viitataan lainsäätäjän tahtona tällaisesta tahdosta ei ole mitään näyttöä Nurmen todistajankertomus oli lähinnä omituinen ja selvästi väärä, kun hän mm. unohtaa ylioppilaskunnan itsehallinnon olemassaolon ja omaisuuden perustuslaillisen suojan Ei voida antaa merkitystä siltä osin, kun häntä kuultiin laista, sen soveltamisesta ym., koska siitä ei voida todistajaa kuulla Nurmi kertoi, ettei tuntenut KHO:n ratkaisua , jonka läpikäynti romutti hänen omat johtopäätöksensä kohta kohdalta 36 18

19 ERI TAHOT OVAT PITÄNEET SÄÄTIÖINTIÄ MAHDOLLISENA KHO (V59) professorit Halila (V13), Tuori (V15), OTL Viertola (V14) Valtiosihteeri Misukka kannusti sovintoon (Misukka V24) Pakottavasti säädetystä ei voi sopia Opetusministeriö, joka on patistanut ylioppilaskuntia etsimään yhteistä ratkaisua (TKY V18 s.1 klo 2) Kääriä: siitä kaikki OPM virkamiehet olivat hyvin tarkkoja, että ministeriöllä ei ole kantaa ja parasta olisi, jos päästäisiin yhteisymmärrykseen 37 ERI TAHOT OVAT PITÄNEET SÄÄTIÖINTIÄ MAHDOLLISENA Tärkeintä opetusministeriölle kuin säätiön hallituksellekin on, että pääsette yhteiseen sopimukseen riittävän vahvasta uuden ylioppilaskunnan toiminnan pääomittamisesta ja rahoituksesta ja että pääsette sopimukseen miten TKY ja KY sen toteuttavat (Brunila V75) Kumpikin ylioppilaskunta voi toki tehdä omat ratkaisunsa toisistaan riippumatta (Brunila V75 s. 2) 38 19

20 LAHJOITUSTEN TARKOITUS EI OLLUT JA LAHJOITUKSILLA EI OLE KIERRETTY LAKIA Tämänkin väitteen AYY esitti KHO:lle päätöksen purkuasiassa (KHO V71 s. 16) Lakia, jota ei ole, ei voi kiertää VPL tuli voimaan , UYOL tuli voimaan Se, että TKY:n tai AYY:n toive saada KY-säätiölle lahjoitettu omaisuus hallintaan ei ole toteutunut, ei ole lain kiertämistä KY-säätiön todistajat ovat kertoneet lahjoituksen tarkoituksesta yhtenevästi tarkoitus ei ole ollut lain kiertäminen KHO (V59) lahjoitukset eivät ole lain, asetuksen eikä KY:tä koskevien määräysten vastaisia 39 JOS UUTTA YLIOPISTOLAKIA EI OLISI SÄÄDETTY Mitä olisi tapahtunut, jos uutta yliopistolakia ei olisi syntynyt, ei tiedetä KY:ssä varmistauduttiin vaihtoehtoon, että KY ja KY-säätiö ovat molemmat olemassa (lahjakirjat esim. V3a ehto 2) Kääriä, Stenbäck: keskusteluja mm. asuntoloiden säätiöittämisestä Arvioitavaksi olisi mm. tullut, missä KY:n toimintaa, jonka turvaamiseksi lahjoitukset annettiin, harjoitetaan (Telkkä) 40 20

21 AYY:N VÄITE ON VIRHEELLINEN JA TOTEEN NÄYTTÄMÄTÖN AYY ei ole kyennyt miltään osin näyttämään toteen väitettään, että lahjoitusten tarkoituksena olisi ollut kiertää lainsäädäntöä tai että lahjoituksilla olisi kierretty lainsäädäntöä 41 LAHJOITUSTEN TARKOITUKSENA EI OLE OLLUT VAHINGOITTAA AYY:TÄ 42 21

22 AYY EI OLE NÄYTTÄNYT VÄITETTÄÄN TOTEEN AYY väittää, että lahjoitusten tarkoituksena olisi ollut vahingoittaa AYY:tä AYY ei ole kyennyt osoittamaan kirjallisilla todisteilla eikä henkilötodistelulla tätäkään väitettä toteen 43 LAHJOITUSTEN TARKOITUKSENA EI OLE OLLUT VAHINGOITTAA AYY:TÄ KY on huolehtinut osaltaan vahvan AYY:n syntymisen edellytyksistä ja syntymisestä Useat todistajat, Reunaehdot V17a ja b; Selvitys tulevaisuushankkeesta V38 s. 6, 7, 8; Tulevaisuuskoulutus V45 s. 11, 16; Sisäinen muistio V89 s. 2 kpl 4 Lahjoitukset palvelevat AYY:n etua ja tarkoitusta sekä AYY:n jäseniä KY-yhdistyksen säännöt V ; KY-säätiön säännöt V ; KYE V20 kohta 8; KYE V21 kohta 7; KY-säätiön tuloslaskelma V36a ja c; Selvitys tulevaisuushankkeesta V38 s. 6-8; Tulevaisuuskoulutus V45 s. 11, 16; KY:n strategia V49 s ; Sisäinen muistio V89 s

23 LAHJOITUSTEN TARKOITUKSENA EI OLE OLLUT VAHINGOITTAA AYY:TÄ Männistö J.: AYY tultiin rahoittamaan erityisesti TKY ja KY toimesta ja tämä edustajiston tahto toteutui hyvin ja AYY sai hyvät toimintavarat Kääriä: Edellytys oli, että AYY on vakavarainen ja vahva ylioppilaskunta 45 AYY:LLE JÄI VAROJA ENEMMÄN, MITÄ JULKISEN HALLINTOTEHTÄVÄN HOITAMISEEN KULUU KY:n alkuperäinen arvio oli, että toiminnan pyörittämiseen tarvitaan KY:ltä 5 me ja TKY:ltä 10 me (Tulevaisuuskoulutus V45 s 35) KY:stä jäi AYY:lle huomattavasti enemmän Ylioppilaskunnan julkisen hallintotehtävän hoitamiseen ei tarvita rahaa Halme: Ylipäänsä opiskelijajärjestötoimintaan voi käyttää varoja niin paljon kuin on käytössä, mutta voidaan hoitaa myös ilman varoja V77 Selvitys ylioppilaskuntien varallisuudesta AYY:n liikevaihto yli 13 me (AYY:n tilinpäätös V50), millä se voi hyvin hoitaa julkista hallintotehtävää ja tarjota lisäksi erinäisiä palveluita opiskelijoille 46 23

24 AYY:N VÄITTEET KY:N OMAISUUDEN TUOTOSTA OVAT VIRHEELLISIÄ AYY väittää, että KY:n omaisuuden tuotto olisi ollut vuodessa euroa Tämäkin AYY:n väite on virheellinen ja toteen näyttämätön 47 ARA-RAJOITUKSETEIVÄT ESTÄ TULOJEN SAAMISTA AATTEELLISEEN TOIMINTAAN AYY:n ARA-asema perustuu Aravalain (1189/1993, muutossäännöksineen) 15 :n 1 momentin 1 ja 4 kohtaan Korkotukilain (604/2001, muutossäännöksineen) 5 :n 1 momentin 1 ja 4 kohtaan Tuoton tuloutusta koskevat rajoitukset loppuvat, kun kohde vapautuu rajoituksista Aravalain 15e Korkotukilain 27a Tuoton tuloutusta koskevia rajoituksia on täsmennetty Valtioneuvoston päätöksessä yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen tuoton tuloutuksesta (1203/1999) Vanhoja korkotukikohteita sääntelee korkotukilain 43 :n perusteella vanha korkotukilaki ( Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta 867/1989) Vanhassa korkotukilaissa ei ole luovutushintarajoituksia eikä vuokrahintasääntelyä 48 24

25 ARA-RAJOITUKSETEIVÄT ESTÄ TULOJEN SAAMISTA AATTEELLISEEN TOIMINTAAN Riidatonta on se, että osa asuntoyhtiöistä oli ARA-rajoituksista vapaita, osissa oli aravalain mukaiset jatkorajoitukset, osat kohteista oli vanhan korkotukilain aikaisia kohteita ja osissa on kaikki ARA-rajoitukset päällä (V38 s. 46, riidattomat seikat) Rajoituksista vapautuneita asuntoja voi rajoituksetta myydä ja omistaja voi tulouttaa OYL:n säännösten mukaisesti voittoa itselle Näitä on tällä hetkellä (riidattomat seikat): Koy Turkismiehentie, Koy Hiihtomäentie, Ylioppilasasuntola ja Keilatalo Oy Koy Tuhkimotie vapautuu rajoituksista ARA-RAJOITUKSETEIVÄT ESTÄ TULOJEN SAAMISTA AATTEELLISEEN TOIMINTAAN Jatkorajoituksilla oleviin aravalainakohteisiin ja vanhoihin korkotukikohteisiin ei kohdistu vuokrahintasääntelyä eikä luovutushintarajoitusta (Aravarajoituslain 1190/ (735/2004), vanha korkotukilaki) Näitä on tällä hetkellä (riidattomat seikat, rasitustodistukset V78): Koy Kirkonkyläntie, Koy Kylterikartano, Koy Kylterivuori ja Koy Kylterivaara Koy Vaasankatu siirtyy jatkorajoituksille , IdaAlbergintie ja Koy Artti KY on itse myynyt jatkorajoituksella olevia kohteita hyvällä voitolla (Väljä; V86 s. 36) 50 25

26 KY:STÄ AYY:LLE SIIRTYNYT TOIMINTARAHA PER VUOSI Jäsenmaksut 3500 x ( YTHS) -> euroa Sijoitusomaisuuden (tase-erittelyt V46c) tuotto AYY:n tuottoprosentilla 5.5 eurosta 3,5 % -> euroa ARA-yhtiöidenmahdollinen tuotto 8 % tertiäärilainoista ja oman pääoma sijoituksista (Valtioneuvoston päätös yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen tuoton tuloutuksesta (1203/1999) 5.2 ) tertiäärilainat ,46 e per (V46c tase-erittelyt) oman pääoman sijoitukset ,73 e per (V46c tase-erittelyt) nostamaton oman pääoman tuotto?? (VNp (1203/1999) 2.2, Jerkku, Väljä) tuottopotentiaali yli euroa vuodessa Rajoituksista vapaiden yhtiöiden tuotto? euroa Esim. Turkismiehentie 8 yhteensä euroa vuodessa (V104, s. 13) Edellä mainitut jo yhteensä euroa 51 AYY:N VÄITE SIITÄ, ETTÄ AYY:LLE OLISI JÄÄNYT VÄHÄISENÄ PIDETTÄVÄ OMAISUUS, ON VIRHEELLINEN AYY väittää, että sillä olisi jäänyt vähäarvoisena pidettävä asunto-omaisuus ja vain vähän likvidiä varallisuutta AYY:n väitteen virheellisyys on tullut osoitettua jo AYY:n itsensä nimeämän todistelun kautta Asunto-yhtiöiden arvo on ollut merkittävä 58 me vuoden 2009 lopussa (K48) Hyrkkö: voidaan sanoa, että opiskelija-asuntotoiminta on merkittävää palvelutoimintaa Merkittävän varallisuusarvon ja aatteellisen arvon lisäksi asuntoloista on mahdollisuus saada tuottoa AYY:lle jäänyt likvidi varallisuus on myös (5,5 / 9 me) määrältään merkittävä 52 26

27 LAHJOITUKSILLA EI LUOTU RINNAKKAISTA YLIOPPILASKUNTAA Tämäkään AYY:n väite ei perustu mihinkään Perustettiin yhdistys ja säätiö, kuten KHO toteaa: lahjoitettuja varoja ei ole siirretty ylioppilaskunnalta sellaiselle yksityisille tahoille, joiden toiminnan tarkoitus olisi vieras verrattuna ylioppilaskunnan tavoitteisiin. ja Näin ollen ne palvelevat osaltaan ylioppilaskunnan etuja ja tarkoitusta pysyttäessään kauppakorkeakoulun tai jatkossa Aalto-yliopiston kauppatieteiden opiskelijat tarjoamiensa etujen piirissä ja liittäen heidät myös hallintoonsa. (KHO V59 s. 19) 53 LAHJOITUSTEN TARKOITUKSENA EI OLE OLLUT VAHINGOITTA AYY:TÄ Mitään seikkaa, joka osoittaisi, että lahjoitusten tarkoituksena olisi ollut vahingoittaa AYY:tä, ei ole osoitettu Se, että sivullinen ei saa itselleen kuulumatonta omaisuutta itselleen, ei ole sivullisen vahingoittamista 54 27

28 VALMISTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA EI OLE SALATTU Valitusmahdollisuuksia ei ole estetty 55 VALMISTELUA EI OLE SALATTU Sillä, onko teekkarit tai KY:n jäsenet tienneet valmistelusta, ei ole merkitystä Se, että valmistaudutaan uuden yhteisön perustamiseen sekä toiminnan järjestämiseen ja rahoittamiseen yksityisoikeudellisessa yhteisöissä, on ollut tiedossa (Reunaehdot V17a; V17b) Reunaehdot ovat olleet julkisia (KYE V88; Kääriä, Paukkeri) Yleisesti on ollut tiedossa se, että KY valmistelee toimintaa jatkavaa organisaatiota ja lahjoituksia (L Männistö) 56 28

29 VALMISTELUA EI OLE SALATTU KY:n vuoden 2007 toimintakertomuksessa (V85c s. 19) on todettu, että lahjoituksia valmistellaan Projektinjohtajan palkkaaminen on ollut julkinen (Parpala; Jerkku) Palkkaamisen peruste innovaatioylioppilaskuntahanke ja KY:n toimintoja jatkavan organisaation suunnittelu, valmistelu ja suunnitelmien toimeenpano on ollut julkinen (Parpala; Jerkku) Hanke on näkynyt budjetissa ja lisätalousarvioissa (Parpala) Lahjoituksista on keskusteltu ja pöytäkirjamerkintöjä KYEn kokouksista (KYE V82; KYE V80; Väisänen) 57 ASIOISTA ON KERROTTU JÄSENILLE Valmistelu ja päätöksenteko on näkynyt useista asiakirjoista V1 kohta 9; V10 s , 45, 51; V17a; V26a-b; V27; V28a-b; V29; V41 kohta Jäsenviesti; V44 kohta 14; V45 s. 30; V46 a toimintakertomus kohta Näkymät vuodelle 2008; V46b toimintakertomus kohta Aalto-yliopisto hanke, tilinpäätöksen liitetiedot; V46c toimintakertomus kohta Olennaiset tapahtumat, tilinpäätöksen liitetiedot; V46d toimintakertomus kohta Olennaiset tapahtumat, tilinpäätöksen liitetiedot; V76; V80 kohta 14-15; V82 kohta 13; V85c s. 19; V88 kohta 11; V103 Jäsenillä on ollut mahdollisuus keskustella valmistelijoiden kanssa (Väisänen) 58 29

30 ASIOISTA ON KERROTTU JÄSENILLE Päätöskokouksesta on tiedotettu jäseniä (V28; Kääriä) Päätöskokous on ollut julkinen ja puheoikeus on ollut myös jäsenillä (V1; Paukkeri) Päätökset on julkistettu heti netissä ja KY:n ilmoitustaululla (Kääriä; Paukkeri) Asiasta on lähetetty lehdistötiedote (V103) 59 YKSITTÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY SULJETTUJEN OVIEN TAKANA ON OLLUT KY:N SÄÄNTÖJEN MUKAISTA Yksittäisten asioiden käsittely suljettujen ovien takan on ollut KY:n perussääntöjen mukaista (V4 kohta 17 ja 37) Menettelytapaa on käytetty KY:llä yleisesti (J. Männistö, Kääriä, L. Männistö, Stenbäck, Telkkä, Parpala, Paukkeri) 60 30

31 YKSITTÄISTEN ASIAKIRJOJEN SALAISEKSI JULISTAMINEN ON OLLUT SÄÄNTÖJEN MAHDOLLISTAMAA TOIMINTAA Väisänen ja Savolainen valittivat salaiseksi julistamisesta ja Helsingin hallinto-oikeus totesi päätöksessään , että kyse oli yksityisistä (ei julkisuuslain piirissä olevista) asiakirjoista ja hylkäsi valituksen, KHO hylkäsi valituksen (V61; V62; V70) Miksi sääntöjen mukainen toiminta yksittäisten asiakirjojen antamatta jättämisestä aikaansaisi lahjoitusten pätemättömyyden, on jäänyt näyttämättä Ponnesta ei olisi voinut valittaa Lahjakirjat ja asiantuntijalausunnot eivät muuttaneet KHO:ssa mitään 61 ASUNTOLAYHTIÖIDEN LAINOISTA ON OLLUT TIETO AYY väittää, että KY:lle jääneiden opiskelija-asuntojen arvoista olisi annettu virheellistä tietoa Kenelle virheellistä tietoa olisi annettu ja mikä merkitys seikalla olisi lahjoitusten pätevyyden arvioinnissa, ei ole käynyt ilmi Ammattimaiset kiinteistöarvioitsijat käyttävät yhtiöiden arvonmäärityksessä bruttoarvoa (V54; V102) Arvio kiinteistön arvosta ei ole tosiasia, vaan mielipide omaisuuserän todennäköisestä kauppahinnasta tai sen omistamisen tuottamasta taloudellisesta hyödystä Nyt kysymyksessä olevat lainat olivat yhtiöiden lainoja, ei KY:n lainoja Sekä brutto- että nettoarvo ovat oikeita ilmaisutapoja (Jerkku; Väljä) AYY ei ole näyttänyt, että KY-säätiö olisi antanut harhaanjohtavaa tietoa asuntolayhtiöiden arvosta 62 31

32 ASUNTOYHTIÖIDEN LAINOISTA ON OLLUT TIETO KY:n tilinpäätöksissä on esitetty, paljonko asuntoyhtiöihin kohdistuu lainoja V46a konsernitilinpäätöksen liitetiedot ja konserniyritysten vastuut ja vakuudet; V46b konsernitilinpäätöksen liitetiedot ja konserniyritysten vastuut ja vakuudet; V46c konsernitilinpäätöksen liitetiedot ja konserniyritysten vastuut ja vakuudet; V46d konsernitilinpäätöksen liitetiedot ja konserniyritysten vastuut ja vakuudet KYE käsittelee ja vahvistaa tilinpäätökset (V4 14 ) KY:n taloustilannetta on käyty läpi talousjohtajan toimesta jokaisessa KYE:n kokouksessa (V85a-b, d-h) ja katsauksista on näkynyt myös velat Tilinpäätökset ja talouskatsaukset ovat olleet julkisia asiakirjoja ja saatavissa netistä mm. Jerkku; Väisänen 63 ASIANTUNTIJOIDEN KANNANOTOT OVAT OLLEET MINISTERIÖN TIEDOSSA Onko ministeriöllä tai jäsenistöllä tai TKY:llä ollut tausta-aineisto ja tieto käytettävissä, ei ole merkitystä Järjestetty nimenomainen tapaaminen asiantuntijoiden kanssa, jotta virkamiehillä olisi sama tieto mitä KY:llä (Halila, Telkkä; tapaamismuistio V94) Tuori: ylioppilaskunnat saavat ja ovat saaneet harjoittaa yritystoimintaa, jonka kautta saatu varallisuus ei kuulu julkisoikeudelliselle yhteisölle (V94) Tuori näki ongelmana sen, että jos julkista hallintotehtävää yritettäisiin siirtää näin ei ole edes yritetty tehdä Halilan kertomus tukee Tuorin kantaa muistossa Kääriä: [V94] järjestettiin kun OPMstä tuli yhteydenotto, halusivat tietää säätiöinnistä. Asiantuntijat olivat KY:n kutsumana paikalla, haluttiin antaa mahdollisuus kysyä heidän lausunnoistaan. Meillä oli intressi osoittaa, että mikä on mahdollista ja laillista, koska mm. oltiin ymmärretty että Nurmi oli eri mieltä 64 32

33 ASIANTUNTIJOIDEN KANNANOTOT OVAT OLLEET MINISTERIÖN TIEDOSSA K19: Käytiin näyttämässä lausunnot Muistiossa jo viitattu sekä Halilaan että Tuoriin Kääriä; Telkkä 65 JOPA TKY ON TIENNYT LAHJOITUSTEN VALMISTELUSTA Jopa TKY on tiennyt lahjoitusten valmistelusta ja päätöksistä vaikka asialla ei ole mitään merkitystä V1 1. sivu ja kohta 9; V10 s , 45, 51; V17a; V17b; V18 kpl 1; V27; V29; V38 s. 33; V44 kohta 14; V45 s. 36; V46 a toimintakertomus kohta Näkymät vuodelle 2008; V46b toimintakertomus kohta Aalto-yliopisto hanke, tilinpäätöksen liitetiedot; V46c toimintakertomus kohta Olennaiset tapahtumat, tilinpäätöksen liitetiedot; V46d toimintakertomus kohta Olennaiset tapahtumat, tilinpäätöksen liitetiedot; V80 kohta 14-15; V82 kohta 13; V83; V85c s. 19; V88 kohta 11; V

34 JÄSENTEN VALITUSMAHDOLLISUUKSIA EI OLE ESTETTY Mitään asiaan liittyvää valituskelpoista päätöstä ei ole salattu Männistön ponsi ei ole ollut valituskelpoinen päätös toivomus (Parpala; KY:n säännöt V4 kohta 20) Päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta (HLL 5 ) L. Männistö: suunta ei ollut KY:n kannanotto eikä linjaus, mitä tulisi tapahtumaan tai mitä haluttaisiin, ja mikäli tällainen valmistelupäätös olisi tullut julkiseksi, olisi se tulkittu kannanottona KY:n tarkoituksesta. Tästä ei ollut kyse, ja tämä oli yksi syy L. Männistö: Joka kerta neuvotteluprosesseissa on tärkeää, että neuvottelussa päätetään tietyt reunaehdot ja niiden puitteissa käydään neuvottelut ilman että kerrotaan niiden lähtökohtia. Ei haluttu siis tässä vaiheessa paljastaa kaikkia kortteja neuvotteluvaltuuksista. 67 JÄSENTEN VALITUSMAHDOLLISUUKSIA EI OLE ESTETTY KY ei ole tehnyt säätiön ja yhdistyksen perustamista koskevaa päätöstä (Useat todistajat) Lahjoituspäätöksistä on voitu valittaa ja on valitettu (HaO V60; KHO V59) KY:llä on ollut perussääntöjen mukainen oikeus julistaa asioita ja asiakirjoja salassapidettäväksi (V4 kohta 17 ja kohta 37) Editiovaatimusta (HLL 42 ) ei ole edes käytetty 68 34

35 JÄSENISTÖLLÄ ON OLLUT RIITTÄVÄ AINEISTO KÄYTETTÄVISSÄ VALITUSTEN TEKEMISEKSI Mitä on lahjoitettu ja mitä ylioppilaskuntaan on jäänyt, on ollut tiedossa (KYE V1;työryhmämuistio V32 s. 8; em. julkisia Kääriä ja Paukkeri; nettisivut V29, lehdistötiedote V103) Stenbäck: [KYE ] Edustajiston jäsenille kerrottiin seikkaperäisesti sovintoesityksen sisällöstä ja neuvotteluiden etenemisestä ja keskusteluista. Edustajiston jäsenille kerrottiin omaisuusmäärät ja käytiin luvut läpi. Se oli esityksen ydin. Kokouksen ratkaisu oli pitkälti sovintoesitysluonnoksen mukainen paisi että lisättiin vielä 2,5 miljoonaa pelivaraa. 69 JÄSENISTÖLLÄ ON OLLUT RIITTÄVÄ AINEISTO KÄYTETTÄVISSÄ VALITUSTEN TEKEMISEKSI Omaisuuksien arvot on ollut tiedossa nettisivut V29 lehdistötiedote V103 taloustoimikuntainformaatio V85 tilinpäätökset, mm taloustoimikuntainformaatio V85c KY:stä on voinut kysyä ja saada aineistoa arvoista lahjakirjoissa ja asiantuntijaselvityksissä ei ole käsitelty omaisuuksien arvoja 70 35

36 AYY EI OLE KYENNYT NÄYTTÄMÄÄN VÄITTEITÄÄN TOTEEN AYY ei ole kyennyt näyttämään mitään moitittavaa menettelyä KY:n lahjoituksia koskevissa valmistelutoimissa Päinvastoin KY-säätiö on osoittanut, että valmistelu ja päätöksenteko on ollut hyvin valmisteltua ja avointa 71 BULVAANIA EI OLE KÄYTETTY 72 36

37 SÄÄTIÖN PERUSTAMISMENETTELYLLÄ EI OLE ASIASSA MERKITYSTÄ Tämäkin väitteen AYY esitti KHO:n päätöksen purkuasiassa (V71) Säätiön perustaminen on eri oikeustoimi, mitä nyt vaaditaan purettavaksi perustamistoimilla ei ole eikä voi olla asiassa merkitystä Monet todistajat kertovat, miten KY:ssä pohdittiin eri vaihtoehtoja, mm. säätiön perustamista, mutta päädyttiin lahjoittamaan omaisuus jo perustetulle säätiölle Vaihtoehtojen pohdinta käy esille myös kirjallisista todisteista (mm. Halila V13; selvitys tulevaisuushankkeesta V38 s ; Skenaariot V39 s. 4-5; B&K:n muistio V43; tulevaisuuskoulutus V45 s ) Esim. skenaarioissa (V39) säätiön perustajana Wihuri tai HSE (kauppakorkeakoulu) Olennaista oli varmistua siitä, että säätiön tarkoitus oli samankaltainen kuin KY:n ja siitä varmistuttiin 73 SENIORIKILLAN TUKI ON MYÖNNETTY 20- VUOTISJUHLAN KUNNIAKSI Edustajiston jäsenillä on ollut tieto lahjan tarkoituksesta (J. Männistö; Kääriä; Telkkä; Paukkeri) Edustajiston jäsenillä on ollut tieto, että seniorikilta voi käyttää varoja säädepääomaan (Kääriä, Telkkä, Paukkeri) Jäsenten tietoisuudella ei ole asiassa merkitystä Ylipäätään sillä, mihin tarkoitukseen seniorikillan tuki on lahjoitettu, ei ole asiassa mitään merkitystä 74 37

38 EREHDYTTÄVÄÄ PERUSTETTA EI OLE KÄYTETTY Seniorikillalle annetun tuen tarkoitukseen (hallituksen esitys V25a, KYE V44) mahtuu hyvin sen myös käyttäminen säädepääomaan Kuten todistajat (mm. Kääriä ja Paukkeri) ovat kertoneet, oli täysin Seniorikillan omassa harkinnassa, mihin se saamansa tuen käyttää Paukkeri: Edustajisto ei halunnut ottaa kantaa, mitä seniorikilta lahjoituksella tekee. AYY haluaa unohtaa, että tukisumma oli euroa ja säätiön peruspääoma oli euroa (säädekirja V74). Tämä kertoo osaltaan siitä, että kyseessä oli Seniorikillan oma ja itsenäinen päätös. 75 SÄÄTIÖ ON PERUSTETTU ASIANMUKAISESTI Seniorikilta on tehnyt päätöksen säätiön perustamisesta (V102) Seniorikilta on allekirjoittanut säädekirjan (V74) PRH ei ole löytänyt virheitä säätiön perustamismenettelyssä (V72) AYY ei ole kyennyt osoittamaan mitään sellaista, joka olisi ollut moitittavaa tai KY:n sääntöjen taikka lakien vastaista KY-säätiön perustamismenettelyssä 76 38

39 TEEKKAREIDEN TAVOITTEENA OLI ESTÄÄ LAHJOITUSTEN TEKEMINEN Useat todistajat ovat kertoneet, että tiedostettiin se, että TKY:n pyrkimyksenä oli vain viivästyttää ja estää KY:n toimintaa TeekkariKylteri: Ei juurikaan opintoja kauppakorkeakoululle vuosina , opinnot TKY:ltä TKY:n edustajiston puheenjohtaja 2006 Istunut lähes jokaisessa KYE:n kokouksessa vuosina 2008 Kaivanut PRH:ssa kesällä 2008 yhdistyksen ja säätiön perustamisasiakirjoja Tehnyt 10 valitusta + tuomion purkua koskevan hakemuksen KY:n päätöksenteosta Oikeudenkäyntikulut maksettu yksityishenkilöiden ja TTER:n toimesta 77 MUUTAKAAN MOITITTAVAA MENETTELYÄ EI OLE OSOITETTU 78 39

40 PÄÄTÖKSENTEKOAINEISTOA EI OLE TUHOTTU Arkistolaki (831/1994) ei sovellu muuhun kuin julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liittyvään tehtävään KY:llä (1 :n 1 momentin 6 kohta) Myös arkistolain 13 :n mukaan asiakirja-arkistot on siivottava KY:ssä siivottiin joka vuosi arkistot ja jätettiin seuraajille asiakirjat, joita seuraavana vuonna tarvittiin (J. Männistö, Telkkä, Parpala, Kääriä) KY on lahjoittanut aatteellisen asiakirja-arkiston KY-yhdistykselle syksyllä 2009 (J. Männistö) Päätöksentekoon liittyvä aineisto on ollut tallella (J. Männistö, Telkkä, Parpala, Stenbäck) AYY ei ole kyennyt osoittamaan, että sellaista aineistoa, mikä olisi pitänyt siirtyä AYY:lle, ei olisi siirtynyt AYY:lle 79 LOJALITEETTIVELVOLLISUUTTA EI OLE RIKOTTU Lojaliteettivelvollisuus tarkoittaa kieltoa käyttää varallisuutta omaksi hyväkseen tai tavoitella omaa etuaan päämiehen kustannuksella KY:n lahjoituspäätöksissä ei ole rikottu lojaliteettivelvoitetta Päinvastoin, on toimittu lojaalisti ja päämiehen etuja ajaen KY:llä ei ole ollut mitään velvollisuutta, ei lakiin, sopimukseen eikä mihinkään muuhunkaan perustuvaa velvollisuutta, huomioida AYY:tä, jota lahjoituksesta päätettäessä ei ole ollut edes olemassa AYY ei ole kyennyt osoittamaan, että KY:llä olisi ollut lojaliteettivelvollisuus olematonta AYY:tä kohtaan 80 40

41 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT EIVÄT OLE OLLEET ESTEELLISIÄ Lahjoitusta koskevissa päätöksissä ei ole ollut kysymys edustajiston (V31 kohta 6), hallituksen (V5 kohta 8) tai taloustoimikunnan jäsenten (V6 kohta 8) henkilökohtaisesta edusta Päätöksentekijät eivät ole olleet sääntöjen mukaan esteellisiä Halila periaatteesta jos kaikki ovat esteellisiä kukaan ei ole esteellinen: päätöstä ei jätetä tekemättä vaan kaikki ovat samalla viivalla Esteellisyyttä koskevat mahdolliset virheet ovat korjaantuneet päätösten lainvoimaisuuden johdosta (V59-V69) AYY ei ole kyennyt osoittamaan, että esteellisyysnormeja olisi rikottu 81 EI OLE OLLUT ITSEKONTRAHOINTIA Itsekontrahoinnilla tarkoitetaan sitä, että edustaja päättää sopimuksen päämiehen nimissä niin, että hän tulee henkilökohtaisesti oikeustoimen toiseksi osapuoleksi Päämies voi suostua päätäntätapaan tai hän voi hyväksyä sopimuksen jälkeenpäin AYY:n todistelu ei millään tavalla osoita, että kysymys olisi ollut itsekontrahointitilanteesta KY:n lahjoituksissa ei ole ollut kysymys itsekontrahoinnista Päätöksentekijät eivät ole olleet sopimuksen osapuolia, eikä heille ole syntynyt lahjoituksista muutakaan henkilökohtaista etua 82 41

42 EI OLE OLLUT EDUSTUSVALLAN YHTYMISTÄ Edustusvallan yhtymisellä tarkoitetaan sitä, että edustaja on yhtä aikaa kahden osapuolen valtuutettu ja hän päättää sopimuksesta näiden kesken toimien kummankin puolesta Päämies voi suostua päätäntätapaan tai hän voi hyväksyä sopimuksen jälkeenpäin KY:n edustajiston jäsenet ovat olleet vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä, jotka käyttävät KY:n päätösvaltaa ei edustajia KY:n lahjoituksissa ei ole ollut kysymys edustusvallan yhtymisestä 83 KY:N LOBBAUSTYÖLLÄ EI OLE MERKITYSTÄ ASIASSA Lobbaus on ylioppilaskuntien tehtävä, ja se kuuluu luonnollisena osana ylioppilaskunnan edunvalvontaan Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä (UYOL 46.1 ) TKY:n vuosikertomus V7 s L. Männistö: SYL:n vaikuttamistyö oli organisoitu paikallisesti niin, että sitä toteuttivat paikalliset ylioppilaskunnat. Oman kokemukseni mukaan silloin ja nykyään kansanedustajana se on hyvin tavanomaista. Ne toimivat valvoen jäsenensä etua ja intressiä esim. kuntatasolla ym. AYY ei ole kyennyt osoittamaan, että KY:n lobbauksessa olisi ollut jotakin moitittavaa 84 42

43 SILLÄ, JÄTTIKÖ TKY KAIKKI OMAISUUDESTAAN AYY:LLE, EI OLE MERKITYSTÄ Sillä, mitä TKY:stä siirtyi AYY:hyn, ei ole merkitystä arvioitaessa KY:n lahjoitusten pätevyyttä 85 OSAPUOLET PÄÄSIVÄT SOVINTOON Neuvottelijat pääsivät sovintoon siitä, miten uusi ylioppilaskunta rahoitetaan Stenbäck; Kääriä; Telkkä Sovintoratkaisun mukaan TKY:stä siirtyy AYY:lle koko omaisuus KY:stä siirtyy AYY:lle 4,5 me + asuntolayhtiöt + KY:lle etuoikeus Kyltericampukseen, Ruusulaan (Ylioppilasasuntola ja Keilatalo), Vaasankatuun, Arabiaan (Kylterinranta) loppuosa varoista jää kyltereiden käyttöön KY noudatti sovintoratkaisua Lahjoitushetkellä jäi 4,5 me + 2,5 me + asunnot Lopulta jäi 5,5 me (9 me) + asunnot + KY-Palvelu Oy + lainasaamiset (tertiäärilainat) asuntoyhtiöiltä 2 me (tase-erittelyt V46c) KYE V1; tulevaisuuskoulutus V45 s. 44; työryhmämuistio V32 s. 8; Misukka V24; Brunila V75; Paukkeri, Jerkku 86 43

44 LAHJOITUKSET ON TÄYTÄNTÖÖNPANTU ASIANMUKAISESTI 87 LAHJANLUPAUSLAKIA EI OLE RIKOTTU AYY väittää, että lahjanlupauslakia olisi rikottu sillä, että lahjoitukset olisi pantu täytäntöön ennen kuin ne olivat lainvoimaisia Lahjanlupauslaissa (625/1947) ei säädetä siitä, voidaanko lahjanlupaukset pannan täytäntöön ennen lainvoimaisuutta Escrow-sopimus on omaisuuden säilyttämistä koskeva sopimus, ei lahjoitusten täytäntöönpanoa asia on ratkaistu jo hallinto-oikeudessa Sopimus V19, Mäenpää V35, Kangas V33 HaO V68 s. 2 ja 7 Lahjat on pantu asianmukaisesti täytäntöön KYH V2; Parpala AYY ei ole kyennyt osoittamaan, että lahjoitusten täytäntöönpanossa olisi ollut virheitä 88 44

45 AYY:N NÄYTTÖ JA VÄITTEET ASIASSA AYY ei ole kyennyt esittämään mitään näyttöä, joka tukisi OikTL 33 :n soveltamista AYY yrittää rakentaa kanteensa OikTL 33 :n soveltamisesta: Olemattomalle VPL 8 :n vastaiselle toiminnalle Säätiön perustamiselle teekkareille olisi pitänyt antaa mahdollisuus hidastaa säätiön perustaminen, vaikka riidattomana pidetyn seikan mukaan KY olisi voinut ylipäätään perustaa säätiöitä Sille, että teekkarit eivät ole saaneet välittömästi hallintaansa lahjakirjoja ja asiantuntijalausuntoja, mistä hallinto-oikeudet ovat jo todenneet, että menettely on ollut KY:n sääntöjen mahdollistamaa toimintaa 89 OIKTL 33 EI SOVELLU ASIASSA 90 45

46 OIKTL 33 EI SOVELLU ASIASSA Soveltamiskynnys korkealla eli soveltaminen vain poikkeuksellisesti mahdollista, jottei jouduta oikeudelliseen epävarmuuteen ja ristiriitaan pacta sunt servanda periaatteen kanssa (Saarnilehto s. 130 ja 135 (kirjojen nimet ja painovuodet KY-säätiön vastauksessa) KKO 1995:144: soveltamisessa otettava huomioon koko säännöstön tarkoitus eli oikeustoimeen osallisen päätäntävapauden suojaaminen Tämä kanne poikkeaa voimakkaasti OikTL 33 :ään liittyvästä oikeuskäytännöstä (Saarnilehto s , Hemmo s. 374) AYY spekuloi ja arvelee: kysymys oltava konkreettisista seikoista, ei vain arveluista (Telaranta , viittaus lain esitöihin) 91 OIKTL 33 EI SOVELLU ASIASSA AYY on esittänyt erilaisia syitä, mutta se ei ole tähän mennessä kertonut, mitkä ovat ne lain edellyttämät olosuhteet johon se viittaa ja miksi tai miten oikeustoimeen vetoaminen olisi kunnianvastaista ja arvotonta AYY:n väitteet hyvän tavan vastaisuudesta, lain kiertämisestä tms. eivät saa minkäänlaista tukea Hemmon luokittelemista kolmesta arviointisuunnasta eli normatiivisista, empiirisistä tai moraalisista täsmennysperusteista (Hemmo s ) Tahdonilmaisu ei voi olla antajaansa sitomaton pelkästään sen vuoksi, että se on kunnianvastainen ja arvoton sivullisen näkökulmasta 92 46

47 OIKTL 33 EI SOVELLU ASIASSA Kaiken kaikkiaan yksistään KHO:n ratkaisun valossa ei voi olla olemassa OikTL 33 :n tarkoittamia olosuhteita eikä kunnianvastaisuutta ja arvottomuutta niin selkeästi KHO on ottanut kantaa mm. väitteisiin esteellisyydestä, KY:lle jääneiden varojen riittävyydestä toimintaan, ei ole kierretty VPL 8 :ää, KY-säätiön ja KY-yhdistyksen toiminnasta AYY:n jäsenten eduksi lisäksi niin selkeästi todistajat ovat kertoneet samoista seikoista, miten ja millä tavalla asioita on valmisteltu, päädytty lahjoituksiin ja huolehdittu tulevan ylioppilaskunnan edusta sekä kauppatieteen opiskelijoiden tulevista eduista 93 KY EI OLE TARVINNUT LUPAA, SUOSTUMUSTA EIKÄ PERUSTETTA LAHJOITUKSILLE KY:llä on ollut toimivalta tehdä sopimuksia KY:n tehtävänä oli kyltereiden etujen ajaminen (säännöt V4 kohta 3, V32 s. 3) Varat ovat siirtyneet KY:n alkuperäisen tarkoituksen mukaiseen käyttöön Telkkä: varat ovat lainassa entisiltä kyltereiltä tuleville kylterisukupolville Julkista hallintotehtävää ei ole edes yritetty siirtää Edes jäsenmaksuja ei ole siirretty, vaikka sekin olisi ollut mahdollista (V16) 94 47

48 YKSIALAYLIOPISTO - MONIALAYLIOPISTO KY oli toiminut 100 vuotta itsenäisenä toimijana Pitkään yksityisoikeudellisen yhdistyksen toimesta Asetus Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 880/1974 ylioppilaskunnasta julkisoikeudellinen yhdistys Todisteet: V52 KY:n säännöt (rek ); V53A KKperussäännöt ; V53B KKperussäännöt ; V53C KKperussäännöt Eduskunta päätti yliopistolakiuudistuksella lakkauttaa KY:n itsenäisenä toimijana Syntyi perusteltu tarve miettiä, miten kyltereiden todellinen edunvalvonta turvataan jatkossa (mm. Kääriä, Telkkä, Paukkeri, Stenbäck) Monialayliopiston ylioppilaskunnan tehtäviin ei kuulu alakohtainen toiminta, vrt. HYY 95 YLIOPPILASKUNTIEN TAHTOTILOJEN MUODOSTUMINEN SYKSYLLÄ 2007 Kaikki ylioppilaskunnat muodostivat oman näkemyksensä, tahtotilansa, yliopistokentässä tulevista muutoksista Kesän aikana Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan kanssa sovittiin, että kukin ylioppilaskunta pohtii yhdistymiseen liittyviä asioita omalla porukalla ja asiaan palataan sitten, kun ylioppilaskunnilla on jonkinlainen kanta yhdistymisestä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ylioppilaskunnat kartoittivat omat yhdistymishalunsa ja päättivät omat visionsa yhdistymisen suhteen. TKY:n vuosikertomus V7 s. 10 TKY:n visio V8 s. 3 ss; KY:n reunaehdot V17 a ja b Sekä KY että TKY näkivät tärkeänä, että KY:n toimintaa jatkamaan perustetaan uusi yksityisoikeudellinen oikeushenkilö (TKY:n visio V8 s. 6 ja 11; KY:n reunaehdot V17 a ja b) 96 48

Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia:

Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia: 1 RIIDATTOMAT SEIKAT ASIASSA L12/1806 Seuraavat seikat ovat asiassa riidattomia: 1. KY:n edustajisto päätti 30.10.2008 lahjoittaa haastehakemuksen vaatimuskohdassa 1 yksilöityjen lahjakirjojen mukaisen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Asia L12 / 1806 AYY vastaan KY-säätiö Asianajaja Jouko Huhtala OTM Heidi Paananen 1 Asiaesittelyn sisältö 1. Mistä asiassa kyse? 2. Säätiöinnin ja lahjoitusten

Lisätiedot

CnsrnÉN a SN u-man HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN SÄÄTTÖT,LE ANTA. MAT LAHJAT

CnsrnÉN a SN u-man HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN SÄÄTTÖT,LE ANTA. MAT LAHJAT CnsrnÉN a SN u-man Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Hallitus Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy PL 233 (Eteläesplanadi l4), 00131 Helsinki Y-tunnus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asiaesittely Asia S14 / 1934 AYY vastaan KY-säätiö Asianajajat Jouko Huhtala & Jerker Pitkänen 1 Aluksi 2 Mistä asiassa on kyse? KY siirsi suurimman osan omaisuudestaan

Lisätiedot

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET ASIAESITTELY Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön asiaesittely Asia S 14/1934 AYY vastaan KY-säätiö Laamanni, asianajaja Seppo Kemppinen ja asianajaja Kristiina Harenko 2 KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET

Lisätiedot

AYY:n valituksesta hovioikeudelle asiassa L12/1806 AYY / Ky-säätiö

AYY:n valituksesta hovioikeudelle asiassa L12/1806 AYY / Ky-säätiö AYY:n valituksesta hovioikeudelle asiassa L12/1806 AYY / Ky-säätiö Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 15.5.2014 Asianajaja Jouko Huhtala 1 Keskeist riitakysymykset 1. Säätiöinnin ja lahjoitusten

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan loppulausunto Asia L12 / 1806 AYY vastaan KY-säätiö Asianajaja Jouko Huhtala OTM Heidi Paananen 1 Loppulausunnon sisältö 1. Aluksi 2. Tosiseikasto ja esitetty näyttö 3.

Lisätiedot

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET

KY-SÄÄTIÖN VAATIMUKSET LOPPULAUSUNTO Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Helsingin hovioikeus 20.4.2015 asia S 14/1934 AYY vastaan KY-säätiö Laamanni, asianajaja Seppo Kemppinen ja asianajaja Kristiina Harenko 2 KY-SÄÄTIÖN

Lisätiedot

Oikeudenkäyntikuluja koskeva korvausvelvollisuus

Oikeudenkäyntikuluja koskeva korvausvelvollisuus 14 Kantajan kirjallinen lausuma Seuraamukset Päävaatimuksen seurannaisvaatimus KY:n KY-säätiölle lahjoittaman omaisuuden palauttamisesta viivästyskorkoineen oli perusteeton. Perustetta KY-säätiölle lahjoitetun

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 28.4.2014 nro 18861 (liitteenä) Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö

Helsingin käräjäoikeus 28.4.2014 nro 18861 (liitteenä) Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 4.9.2015 Nro 1210 Diaarinumero S 14/1934 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 28.4.2014 nro 18861 (liitteenä) Asia Valittaja ja vastapuoli

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS YHTEENVETO Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.1.2014 L 12/1806 Kantaja Vastaaja Asia Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS YHTEENVETO Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine 10.2.2014 L 12/1806 Kantaja Vastaaja Asia Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym. L.U m U*f> P^L 1 & LA 'N UD!^/V/'U?U HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine Käräjätuomari Merja Lahti Käräjätuomari Juha Hartikainen TUOMIO Annettu kansliassa 28.4.2014 Kello 13.00 14/18861

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Päätöksen muotoilua. Edustajiston työryhmä

Päätöksen muotoilua. Edustajiston työryhmä Päätöksen muotoilua Edustajiston työryhmä 2 Sovintoesityksestä Käsittelyyn vai ei käsittelyyn KYE 30.10 Parempi ainakin käsitellä, koska silloin otetaan kantaa esitykseen Ongelma, että ei varsinaista yhteistä

Lisätiedot

Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet. Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille

Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet. Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille 27 Lahjojen pätemättömyyttä ja kohtuuttomuutta koskevat väitteet Lähtökohtia lahjoitusten arvioinnille KY:n edustajisto on kokouksessaan 30.10.2008 päättänyt lahjoittaa kanteessa tarkoitetun omaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE. Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta

HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE. Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE Asia Valitus Käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta Helsingin käräjäoikeuden 2. osaston 28.4.2014 antama tuomio 14/18861 oikeustoimen pätemättömyyttä ym. koskevassa asiassa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään. Lakiehdotukset 1. Laki yliopistolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yliopistolain (558/2009) 1, 7 a ja 7 b, sellaisina kuin ne ovat, 1 osaksi laeissa 954/2011, 414/2012 ja 497/2015

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISESTÄ

NÄKÖKULMIA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISESTÄ 1/7 Juha Viertola Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Hallituksen puheenjohtaja Jenni Laakso NÄKÖKULMIA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISESTÄ Taustaa Opetusministeriö on valmistelemassa

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 JOHDANNOKSI Hallitusohjelman mukaisesti yliopistojen oikeudellinen asema uudistetaan tavoitteena kaikkien yliopistojen

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen innovaatioyliopisto Markus Koljonen

innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen innovaatioyliopisto Markus Koljonen innovaatio yliopisto Edustajiston koulutus 2008 Markus Koljonen sailasta Kokonaisuus, jota ei voi pilkkoa Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

Yliopistolakiuudistus ja Aaltoyliopiston

Yliopistolakiuudistus ja Aaltoyliopiston Aaltohanke ja KY YLIOPISTO 2 3 Yliopistolakiuudistus ja Aaltoyliopiston valmistelu Agenda: Yliopistouudistus Periaatteet Muutokset Haasteet Aikataulu Aalto-yliopiston valmistelu ja tavoitteet 4 Yliopistouudistuksen

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 1 SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Olemme eri yhteyksissä keskustelleen KYläisten kanssa siitä, mitä sen asian arvioinnissa, mitä omaisuutta voidaan siirtää KY:stä säätiöön ja mitä

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

L A U S U N T O. Viranomainen, jonka päätöksestä valittaja valittaa Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, Rovaniemi

L A U S U N T O. Viranomainen, jonka päätöksestä valittaja valittaa Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, Rovaniemi L A U S U N T O K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E Viranomainen, jonka päätöksestä valittaja valittaa Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, 96101 Rovaniemi Valittaja

Lisätiedot

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Yliopistouudistuksen tavoitteet Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman vahvistaminen muodostamalla

Lisätiedot

Parkkisakko vai sopimus vai?

Parkkisakko vai sopimus vai? Minä ja tiede Parkkisakko vai sopimus vai? Vesa Annola Professori 2016 2 2016 3 2016 4 Korkein oikeus 2010:23 (16.3.2010) 9. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 Asia Valittajat Ylioppilaskunnan edustajiston päätöstä koskeva valitus Kaarlo Väisänen, Helsinki,

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen,

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen, AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA Juha Auvinen, Mikä / miksi laki voimaan vuonna 2007 varautuminen omaan toimintakyvyttömyyteen voi itse määrätä vapaasti, kun vielä ymmärtää kuka hoitaa ja mitä

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Esitys E 15.12.2016 1 (6) TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 1. TAUSTA Aalto yliopiston ylioppilaskunnan rakenne Päätösvalta Taloustoimikunta 2. YLIOPPILASKUNNAN

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010. 1. TAUSTA 1.1. Aalto yliopiston ylioppilaskunnan rakenne 1.2. Päätösvalta 1.3.

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010. 1. TAUSTA 1.1. Aalto yliopiston ylioppilaskunnan rakenne 1.2. Päätösvalta 1.3. AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (9) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 1. TAUSTA 1.1. Aalto yliopiston ylioppilaskunnan rakenne 1.2. Päätösvalta 1.3. Taloustoimikunta

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 173 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle palkan takaisinperintää koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh.

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kokousmenettelyn juridiset perusteet

Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kokousmenettelyn juridiset perusteet Kaupunginlakimies Jouko Aarnio Päätöksentekomenettelyn säädöspohja Päätöksenteon perusteet kirjattu perustuslakiin 2 oikeusvaltioperiaate -julkisen vallankäytön tulee

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Suomen Kuntaliitto ry Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Kuntaliitto

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt arviotani 3. lakiehdotuksen 3 :n suhteesta perustuslakiin.

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt arviotani 3. lakiehdotuksen 3 :n suhteesta perustuslakiin. Olli Mäenpää 25.10.2017 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (HE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaisia oikeustapauksia Kuntamarkkinat 15.9.2016 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Sopimukset ketä kiinnostaa 2 KKO 2016:10 (sopimus - sopimuksen tulkinta - oikeustoimi - oikeustoimen tulkinta

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

Säätiö voi harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa ja fysioterapiatoimintaa sekä muuta palvelutoimintaa, joka tukee ikäihmisten kotona asumista.

Säätiö voi harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa ja fysioterapiatoimintaa sekä muuta palvelutoimintaa, joka tukee ikäihmisten kotona asumista. SÄÄNNÖT 1 (6) LAHDEN VANHUSTEN ASUNTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Lahden vanhusten asuntosäätiö, englanniksi Lahti Foundation of Housing and Services for the Elderly, ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot