Muuttumattomuus ei ole vaihtoehto näkökulmia kyläkoulukeskusteluun ja kouluverkkosuunnittelun arkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttumattomuus ei ole vaihtoehto näkökulmia kyläkoulukeskusteluun ja kouluverkkosuunnittelun arkeen"

Transkriptio

1 Muuttumattomuus ei ole vaihtoehto näkökulmia kyläkoulukeskusteluun ja kouluverkkosuunnittelun arkeen Palveluverkkotyön yleisötilaisuus , Lohja Sami Tantarimäki, Turun yliopiston Brahea-keskus

2 KUKA Sami Tantarimäki Turun yliopiston Brahea-keskuksen suunnittelija (maantieteilijä, FT) Alue- ja maaseutukehittäjä- ja tutkija Varsinais-Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) Elämänlaatuverkoston jäsen Leader-ryhmä Varsin Hyvä ry:n hallitus Maaseudun Uusi Aika ry:n hallitus TÄNÄÄN PUHUTAAN Koulukeskustelun luonteesta Lakkautusuhan vaikutuksista Kylän sydämestä Muutoksen väistämättömyydestä

3 Kouluverkkokeskustelu muutoksessa Kyläkoulukeskustelu liittyy lähes poikkeuksetta lakkautusuhkaan. Uhkaan siksi, että lopputulos voi olla muukin Peruskoulut < 50 opp. (* Peruskoulut yhteensä Lukiot Lakkautusuhan taustalla voi vaikuttaa yhdessä ja erikseen useita tekijöitä: kunnan taloudellinen tilanne, ikä- ja väestörakenteen muutokset, koulurakennusten kunto, koulumatkojen turvattomuus, kuntarakenteen muutokset, vanhempien oma toiminta* Keskusteluun liittyy huoli kunta- ja kouluyhteisön elin- ja vetovoimaisuudesta *Egelund, Niels & Helen Laustsen (2006): School closure: What are the consequences for the local society. Scandinavian Journal of Educational Research 50:4, Samassa ajassa peruskoululaisten määrä on vähentynyt oppilaalla ja lukiolaisten oppilaalla

4 Keskustelun aloitteen tekijä on yleensä kunta (joskus myös vanhemmat), mutta kestosta ja lopputuloksesta ei ole varmuutta > roikkuvan päätöksen ongelma Keskustelussa on useita osapuolia, minkä vuoksi näkökulmat vaihtelevat paikallisen palvelutason kerrannaisvaikutuksista opetuksen tasoon, kuntataloudesta paikallistalouteen ja yksilön toiveista yhteisön etuun Yleensä kyse on vuosia tai vuosikymmeniä jatkuneesta neuvonpidosta Muut (kylä)- koulut Muut asuinalueet/ kylät Naapurikunnan asuinalueet, kylät ja koulut Yrittäjät Naapurikunnat KOULU- KESKUS- TELU Yhdistyk set Asukkaat, käyttäjäryhmät Päättäjät Lapset Virkamiehet Opettajat Vanhemmat

5 Esimerkkejä kouluverkkoprosessista Keskustelua on luonnehdittu päätöksenteon tasolla hiljaiseksi reformiksi **; mieluummin vaietaan kuin avataan > näkyy kriisien kautta etenemisenä, tilaisuuksissa, kestona Nopean päätöksenteon tavoittelussa ja tilanteissa ongelmaksi muodostuu yleensä se, että kaiken tuotetun tiedon omaksumisesta ja siihen reagoimisesta tulee haastavaa. Kiistellään, ei keskustella **Kvalsund, Rune (2009): Centralized decentralization or decentralized centralization? A review of newer Norwegian research on schools and their communities. International Journal of Educational Research 48: Säkylä (Karhusuo, Pyhäjoki) 2 kk 2010 Sysmä (Ravioskorpi) 3 kk 2007 Jalasjärvi (Harri, Ilvesjoki, Keskikylä) 4 kk 2010 Lammi, nyk. Hämeenlinna (Mommila, nyk. Hausjärveä) 6 kk 2007 Pöytyä (Haveri, Rannanmäki, Karinainen) 10 kk 2011 Kurikka (Kamppi, Levi, Polvi) 11 kk 2007 Veteli (Patana, Pulkkinen) 12 kk 2010 Urjala (Menonen, Puolimatka) 15 kk 2007 Siilinjärvi (Kolmisoppi, Kumpunen, Jännevirta) 16 kk 2007 Sipoo (Salpar, Gumbostrand) 18 kk 2011 Korpilahti, nyk. Jyväskylä (Horkka) 24 kk 2007 Uuden koulun rakentamispäätös Mikkelin Ihastjärvi > vanha elinkaaren päässä 11 kk 7 v 2012 valmis Nousiaisten Valpperi > korjauskelvoton 7 v kesken Huittisten Suttila > sisäilmaongelmat 2 v 2014 valmis

6 ANY PUBLICITY IS GOOD PUBLICITY?

7 Lakkautusuhkaan reagoiminen Reagoinnin kolme vaihetta* 1. tieto lakkautuksesta aiheuttaa sekavuutta ja epävarmuutta 2. seuraa taistelu päätöstä vastaan 3. lopulta koittaa muutos uuteen kouluun ja arkeen Tämä on yleistettävissä, mutta todellisuudessa kuitenkin lopputulos vaihtelee. Uhkaan suhtautumiseen vaikuttaa myös paljon se miten todennäköisenä lakkauttamisen mahdollisuutta on kouluyhteisössä pidetty ja/tai miten asia kunnan taholta esitetään, sekä se, että perinteiseen vastarintaan ryhtyminen ei ole enää niin itsestään selvää* Hiipuvassa yhteisössä myönnetään väistämättömän olleen edessä jo pitkään, vaikka koulun sulkemista on saatettukin protestoida viimeisenä huutona kylän tulevaisuuden puolesta ** Koulua helposti pidetään itsestäänselvyytenä ja palveluiden merkitykseen havahdutaan vasta, kun niitä ollaan menettämässä. Päätös yllättää, kuten niin monesti näissä tilanteissa todetaan. *** Kiistatilanteita ruokkiva yllätysmahdollisuus on olemassa uhkatilanne tiedostettaessakin: esimerkiksi sovitussa pysymättömyys ja/tai päätösesityksen suljettu valmistelu yhdistettynä tavoitteeseen nopeasta päätösaikataulusta **** * Witten, Karen, McCreanor, Robin Kearns & Laxmi Ramasubramanian (2001): The impacts of a school closure on neighbourhood social cohesion: narratives from Invercargill, New Zealand. Health & Place 7, **Egelund, Niels & Helen Laustsen (2006): School closure: What are the consequences for the local society. Scandinavian Journal of Educational Research 50:4, ***Kearns, R.A., N. Lewis, T. McCreanor, & K. Witten (2009): `Status quo is not an option`: Community impacts of school closure in South Taranaki, New Zealand. Journal of Rural Studies 25, ****Tantarimäki 2010

8 Yksioikoisimmillaan asiat on jo päätetty ja kaikki muu on muodollista (Irwin & Seasons 2012: 55)

9 Lähintä koulua yleensä suositaan, koska.. maaseudun kannalta valinnan mahdollisuudet ovat olleet jo valmiiksi heikot. Harveneva kouluverkko vain syventää alueellista epätasapainoa kylien ja taajamien välillä. Mutta lakkautusuhka, lakkautusuhkaan väsyminen, arjen sujuvuus, koulun opetuksen laatu, muut koululujen erityisominaisuudet ja/tai vaikka protesti ovat esimerkkejä tilanteista, joissa lasten koulutien suuntia mietitään ja valintoja tehdään. * Valinnoilla on luonnollisesti vaikutuksensa kouluverkkoon ja koulukeskusteluun (vrt Rimpiläinen, Iisalmi). *Witten, Karen, McCreanor, Robin Kearns & Laxmi Ramasubramanian (2001): The impacts of a school closure on neighbourhood social cohesion: narratives from Invercargill, New Zealand. Health & Place 7, ; Tantarimäki et al 2014

10 Vanhempien on todettu selviävän lapsia huonommin koulujen lakkauttamisesta. Tätä selittänee osaltaan se, että joillekin vanhemmille ja asukkaille koulu saattaa olla ainoa yhteisö, jossa he ovat mukana. Uusiin kouluyhteisöihin pääseminen voi tuntua vaikealta ja vieraalta * Tilanteeseen sopeutumisen vaikeutta selittää osaltaan myös koulun vaikutus asuntojen ja koko alueen arvoon ja arvostukseen, sillä Toisiaan ruokkivana ilmiönä tunnistetaan se, että toimiva ja laadukas julkinen lähikoulu vaikuttaa osaltaan alueen arvostukseen, arvoon ja kysyntään ** *Witten, Karen, McCreanor, Robin Kearns & Laxmi Ramasubramanian (2001): The impacts of a school closure on neighbourhood social cohesion: narratives from Invercargill, New Zealand. Health & Place 7, **Black 1997: 1, 28; Bogart & Cromwell 2000: 280, 304; Gibbons & Machin 2002: 1, 23 24; Fack & Grenet 2007: 2, 21, 24 KUVA: Bernelius, V Eriytyvät kaupunkikoulut. Helsingin peruskoulujen oppilaspohjien erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 2013:1.

11 Kylän sydän Kylä kuolee? Lapsia ja kouluja pidetään kestävän ja vetovoimaisen paikallisyhteisön symboleina. Lapset takaavat yhteisön ja opetuksen jatkuvuuden, koulu rakennuksena monen toiminnan ja palvelun ylläpitämisen. Koulun ja yhteisön välinen suhde ilmaisee sekä yhteisön kykyä vahvistaa alueensa sosiaalista pääomaa ja sosiaalisia verkostoja, että edistää koko kouluyhteisön uusiutumista ja elinvoimaisuutta. Hyvässä symbioosissa koulu on jotain, joka kuuluu yhteisöön ja jonka yhteisö haluaa omistaa. > Instituutio yhteisössään Koulun lakkautuksen lopulliset vaikutukset ovat erilaisia ja ajatus kylän kuolemasta jakaa näkemyksiä. Koulujen sulkemiset eivät heti aiheuta väestökatoa, mutta pitkässä juoksussa paikallisyhteisö hiipuu* Koulu ei välttämättä ole ratkaiseva tekijä kyläyhteisön elinvoimaisuuden säilymiseksi, eikä koulun loppuminen tarkoita kylän loppumista.** Havainnot Suomestakin puhuvat erilaisten kokemusten puolesta (mm. Tantarimäki 2011) > sijainti, kylätalo, toiminta *Kvalsund, Rune (2009): Centralized decentralization or decentralized centralization? A review of newer Norwegian research on schools and their communities. International Journal of Educational Research 48: **Haartsen, Tialda & Van Wissen, Leo (2012): Causes and consequences of regional population decline for primary school. Tijdschift voor Economische en Sociale Geografie, Vol 103:4,

12 Koulun loppumisella on joka tapauksessa suuri merkitys päivittäisiin rutiineihin ja toimintatapoihin**, ja sitä kautta yhteisön arkeen ja yhteisöllisyyteen. Negatiivista vanhempien ajankäyttö lasten kuljettamiseen on lisääntynyt, koska sulkeminen pakottaa kulkemaan yhteisön ulkopuolelle niin kouluun kuin koulun yhteydessä järjestettyihin harrastuksiin lapset ovat kokeneet etääntymistä yhteisöstään perheen yhteinen aika ja tekeminen vähenevät, autoiluun ja kulkemisiin käytetyn ajan lisääntyminen on vähentänyt muuta sosiaalista elämää *** opetuksessa vanhempien ja yhteisön osallistuminen sekä paikallisen tietotaidon hyödyntäminen vähenee (koulun ja kodin etäisyyden vaikutus)**** Positiivista lisääntynyt liikkuminen ja uusissa yhteisöissä vietetty aika on tuonut mukanaan uusia ystäviä, sosiaalisia verkostoja ja näin kehittänyt sosiaalista elämää niin lapsilla kuin vanhemmilla. tarjonnut mahdollisuuden hyödyntää muiden yhteisöjen palveluita, harrastusmahdollisuuksia ja muita resursseja, sekä tuonut mukanaan uusia ystäviä ja verkostoja*** Laajemman kouluyhteisön sydän Toimiva kyläkoulu on voinut saada hyvän opetuksen ja/tai muun aktiivisen toiminnan myötävaikutuksella tukea ja oppilaita oman kouluyhteisönsä ulkopuolelta. tällöin koululla on rooli yhä laajemman kouluyhteisön sydämenä **Haartsen, Tialda & Van Wissen, Leo (2012): Causes and consequences of regional population decline for primary school. Tijdschift voor Economische en Sociale Geografie, Vol 103:4, ***Oncescu, Jacquelyn & Giles, Audrey R. (2012): Changing relationships: the impacts of a school s closure on rural families. Leisure/Loisir, Vol 36:2, ****Bogart, William T. & Brian A. Cromwell (2000): How much is a neighbourhood school worth? Journal of Urban Economics 47, ; Irwin, Bill & Seasons, Mike (2012): School closure decision making process: problems and prospects. Canadian Journal of Urban Research, Vol 21:2,

13 Myönteisen mahdollisuuden edessä* Kilpailua, kateutta, eripuraa ja valintoja voisi olettaa syntyvän myös silloin, kun uhkakuvista huolimatta, niistä poiketen tai niiden sijaan kyläkoululle tulee uutta toimintaa (esim. pakolaisia), kylälle rakennetaan uusi koulurakennus tai toiminta jatkuu lopulta hyvässä yhteistyössä Sivistysjohtajien kokemukset eivät kuitenkaan tue tätä oletusta, vaan asia koetaan kylillä yhteiseksi; jopa niin, että tukea on tullut enemmän kyliltä, joilla koulua ei enää ole. Kolarin (Yle ) ohella Suomeen on rakennettu, rakenteilla tai suunnitteilla uusia koulurakennuksia ainakin Mikkeliin (Ihastjärvi), Huittisiin (Suttila), Nousiaisiin (Valpperi), Oulaisiin, Keuruulle, Orimattilaan ja Perhoon (Yle 2013; 2014; Sarkkinen 2014; Suur-Keuruu 2014; Tantarimäki et al 2014). Koulu kokoaa nyt yhä suuremman yhteisön ympärilleen > looginen kehitys harvenevassa kouluverkossa, mutta totta myös säilyneessä Uuden koulurakennuksen arveltiin luovan kunnan sisäistä kysyntää, mutta tässä ei kuitenkaan nähty ongelmaa. *Tantarimäki et al 2014: Vastavirtaan ja

14

15 Uhista ja kriiseistä yhteisvastuullisemmalle tielle Yhteinen ajatteluprosessi jää käymättä tai kesken, jollei siihen varata riittävästi aikaa etukäteen, väliaikaisratkaisun aikana, tai viimeistään lopullisen päätöksen jälkeen Jälkihoito- ja arvio ovat prosessin olennainen osa, mutta nyt siitä ei kanneta vastuuta Haasteena on yhä se, miten kouluverkkosuunnittelusta saadaan tämän kokonaiskuvan näkevä, eri osapuolet ja hallinnonalat yhdistävä, osallistuva, ennakoiva ja aiemmat kouluverkkoratkaisut arvioiva prosessi yksinkertaisesti viisaampi/ älykkäämpi tapa toimia a b c d ARVIOINTI KOKONAISKUVA ENNAKOIVA JA AVOIN SUUNNITTELU KOULUVERKKORATKAISU JA SEN MUKAINEN JÄLKIHOITO

16 ARVIOINTIA - ennen ja jälkeen Suunnitelma on tulevaisuusarvio aiempaa paremmasta tavasta toimia, joten valitun ratkaisun oletettua toimivuuttakin tulisi arvioida > hallituttu kokonaisuus Ehditäänkö/voidaanko/halutaanko jo tehtyjen palveluverkkopäätösten säästö- ja toteutusvaikutuksia arvioida ennen seuraavaa kierrosta? Horjuttaisiko ennakoiva tai ajantasainen keskustelu kaikesta huolimatta status quota? Voiko tällaista keskustelua käydä? Tarkkuudessaan jälkiarvio yltää varmasti samaan kuin säästöarvio, joten jos ensimmäiseen luotetaan niin miksei jälkimmäiseen? Koulu- ja kylä/asuinalueyhteisöjen tila?

17 Raumalla pikkukoulujen sulkemisen uutisoitiin säästäneen säästämiseltä. Valtuutettujen aloitteesta virkatyönä tehdyssä selvityksessä arvioitiin, että viisi vuotta sitten suljettujen viiden koulun pitäminen toiminnassa olisi tullut maksamaan vuosittain noin puolimiljoonaa euroa nykyistä verkkoa enemmän (Turun Sanomat ). Kauhajoella puolestaan lapsiperheet olivat kiinnostuneita kuulemaan kolmen koulun lakkauttamisesta (2010) saavutetuista säästöistä. Oletettua pienemmällä lisäryhmätarpeella, poistuneilla kiinteistökuluilla sekä Rauman tapaan henkilökunnan vähentymisellä arvioitiin säästöiksi noin euroa seuraavalle vuodelle (Kauhajoen Kunnallislehti ). Joensuussa sen sijaan uudelleen järjestelyjen ennakoinnin haastavuus konkretisoitui reiluna koulubudjettiarvion ylityksenä (Karjalainen ). eli onnistuu, jos vain tahtoa on.

18 Talousarvion taustalla Noin miljoonan euron säästövaade vuosittain edellyttää muutakin kuin pintaraapaisua. Nyt on pakko mennä rakenteisiin, jotta saadaan säästöjä, mutta samalla pysytään kuitenkin turvaamaan palvelut, koska meille jäisi edelleen neljä koulupiiriä. YLE Varattavat määrärahat pohjautuvat kunnan strategiaan; tahtotilaan mitä halutaan olla ja mihin tähdätään tulevaisuudessa Kunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin tahtotilaa voimakkaampi. Kuntien kiristynyt talous ja lisääntynyt palveluiden järjestämisvelvollisuus on luonut tarpeen etsiä vaihtoehtoja ja vertailla omaa toimintaa muiden vastaavaan toimintaan. Karejoki, Kirsi (2011). Perusopetuksen kustannusten vertailu. Opetustoimen määrärahat ja kustannukset viidessä Päijät-Hämeen kunnassa. Lahden AMK, Liiketalous, opinnäyte.

19 Perusopetuksen kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät kuten opettajien palkkarakenne, opetusryhmien koko, etäisyydet, koulurakennusten määrä ja kunto, ruokailun järjestäminen ja erityisoppilaiden määrä. Yksi vaikuttava tekijä on kuntien omat päätökset, eli kuinka paljon resursseja halutaan antaa kouluille. Koulujen lakkautus uhkaa viedä valtionavun Joutsassa Kyläkoulujen lakkautukset uhkaavat viedä Joutsalta valtionavustukset, jotka on myönnetty opetusryhmien pienentämiseen. Itä-Häme Karejoki, Kirsi (2011)

20 KOULU/PALVELUVERKON KOKONAISKUVA Tarkoituksenmukaisen kouluverkon ylläpitäminen kunnissa edellyttää ajoittaista uudelleenjärjestelyä yhteiskunnan, rakenteiden ja talouden muuttuessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että keskustelun osapuolet (ensisijassa vanhemmat, asukkaat, päättäjät, virkamiehet, opettajat, lapset) ymmärtävät kokonaiskuvan: Liikunta, harrastus-, ja juhlatila Etätyö, kokoustila, hub KYLÄ- KOULU Päiväkoti, esikoulu, nuorisotila miksi lasten ja opetuksen ohella kyse on aluekehittämisestä, yhteisöllisyydestä ja taloudesta, miksi talouden ohella kyse on opetuksesta ja aluekehittämisestä, ja edelleen, miksi paikallisen elinvoimaisuuden ohella on ajateltava myös omaa raittia laajemmin. Yhdistyksiä Kauppa, posti, apteekki KYLÄ Kotihoito Järjestöja yhdistystoiminta Vanhuspalvelut Yritystoiminta Seurakuntatyö Päiväkoti Yritystoimintaa Liikuntapaikkoja

21 Yritystoiminta Seurakuntatyö Liikunta, harrastus-, ja juhlatila Etätyö, kokoustila, hub KYLÄ- KOULU Kauppa, posti, apteekki Vanhuspalvelut Järjestöja yhdistystoiminta Päiväkoti, esikoulu, nuorisotila Kotihoito Yhdenkin osan muuttamisella, lisäämisellä tai poistamisella on täten aina paikallisia tai laajempia vaikutuksia KUNTA Yhdistyksiä KYLÄ Liikuntapaikkoja KUNTA Päiväkoti Yritystoimintaa

22 Esimerkkinä Maaseutu-Lohjan 5 KYLÄÄ: Miinus koulua sisäliikuntapaikkaa ulkoliikuntap kokoontumistilaa harrastetilaa - esikoulu - kirjastoautopysäkkejä Plus = suunnittelun reunaehdot + liikkuvat palvelut + asiointiliikenne + tietoliikenne + kulkuyhteydet + joukkoliikennepysäkit + kylätalot/yhteistilat

23 AVOIMUUS Kouluverkkoselvityksen julkaisemisen jälkeen esitettyjä aihepiiriin liittyviä kysymyksiä sekä niihin annettuja vastauksia. K2: Mihin perustuu selvityksessä oleva arvio Valpperin koulun uudisrakennuksen hinnasta ( )? V2: Hinta perustuu konsulttien näkemykseen keskimääräisestä oppilaitosrakentamisen todennäköisestä kustannuksesta (2 700 /m2). Arvioitu neliöhinta on kerrottu.. K8: Onko niin että kouluverkkoselvityksien tuloksena annetaan aina vain yksi vaihtoehto? Jos näin on, olisi silti varmasti ennen päätösten tekoa mielenkiintoista saada tietää mitä muita vaihtoehtoja on (vai onko edes) selvitystä tehdessä mietitty. Jo senkin tähden että kuntalaisten ei enää tarvitsisi ehdottaa jo mahdollisesti huonoksi todettuja vaihtoehtoja. V8: Selvityksen tekijät ovat pohtineet oman näkemyksensä käytettävissään olevien tietojen ja kokonaistilanteen perusteella. Joitakin esillä olevia vaihtoehtoja.keskusteluista on mainittu.. Kuntalaiset voivat toki ehdottaa järkeviksi ja tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan vaihtoehtoja. Erilaisissa ratkaisuvaihtoehdoissa yleensä kaikissa on sekä hyviä että huonoja puolia. (www.nousiainen.fi; päivitys / J.Lumiainen)

24 MYÖS UUSILLE RATKAISUILLE, AJATTELUTAVOILLE, POISOPPIMISELLE LÄHIPALVELU- KESKUS Esimerkkinä Ihastjärvi,Mikkeli Mikkeli

25 JÄLKIHOITO.ON MUUTAKIN KUIN KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN! Oli päätös lakkauttava, säilyttävä tai jotain siltä väliltä, niin tulisi huolehtia siitä, että keskustelu käydään loppuun, kaikki tietävät kuinka asiat etenevät ja kuinka yhteistyö kunnan ja kylän välillä jatkuu Avoimiksi jääneisiin kysymyksiin arvioidaan kouluverkkoratkaisun opetukselliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat, millaisia alueellisia ja yhteisöllisiä (maaseutu)vaikutuksia sillä, kuinka lakkautus prosessina hoidettiin, mitä kaikesta opittiin Päätöksen synnyttyä ei seuraa vastuuvapautta, vaan velvollisuus asian jälkihoidosta. > Asukkaiden ja/tai/vai kunnan vastuulla? Ylipäätään pidetään kiinni siitä mitä kylän tai kunnan kannalta myönteisen päätöksen toteutuessa luvattiin tehdä. Kunta on yhteisö ja tästä yhteisöllisyydestä on huolehdittava.

26 Muuttumattomuus ei siis ole mahdollisuus, tai edes mahdollista Kyläkoulukeskustelun vasta- ja valtavirtaan kulkeminen kertoo siitä, miten kyläkouluyhteisöt muuttuvat perinteisen tiukasta yhteisöllisyydestä väljemmin määrittyväksi ja miellettäväksi asiaksi. Kylä ja kylän sydän elävät ja muuttuvat ajassa, paikassa ja ihmisissä Maaseutukaupunkeja, kaupunkimaaseutua Muutokset vaativat uutta ajattelua niin paikallisesti kuin kunnassa Uusia ratkaisuja, ei toimintakyvyttömiä torsoja! Sanat ja teot Vastuun anto ja kanto

27 Pohdittavaksi Koulurakennusten monikäyttöisyys on perinteisesti alueen asukkaiden aktiivisuuden tulosta. Myös kunta voi ja voisi olla aktiivinen koordinaattori hajakeskittämällä eri ikäryhmien palveluitaan saman katon alle. Tai julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin tuottamia > toisiaan tukevaa Koulurakennus tulee nähdä investointina tulevaisuuden aluekehitykseen: ei vain yhden kulmakunnan kehitykseen, vaan laajojenkin maaseutukaupunkien mahdollisuuksiin tarjota erityyppisiä ja houkuttelevia asuinpaikkoja erilaisille asukkaille > kylä brändinä Raja-aidat ylittävän yhteistyön mahdollisuudet tulee nähdä, jotta osataan hyödyntää resurssitehokkaat ja yhteisvastuulliset ratkaisut niin paikallisesti kuin kuntatasolla > pelkän taloudenkin nimissä Haasteena yhä on se, miten kouluverkkosuunnittelusta saadaan tämän kokonaiskuvan näkevä, eri osapuolet ja hallinnonalat yhdistävä, osallistuva, ennakoiva ja aiemmat kouluverkkoratkaisut arvioiva prosessi > yksinkertaisesti viisaampi tapa toimia

28 SULJETUN SUUNNITTELUN kaava A Osallistamattomuus + ennakoimattomuus + jatkuva lakkautusuhka + vaihtoehdottomuus + talous + kiire + kiistely + aikalisä + valitukset + sisäiset riidat + ei arviointia + negatiivinen kuntaimago = todellinen säästö/hinta A "AVOIMEN SUUNNITTELUN" kaava B Arviointi +ennakointi + työrauha + vaihtoehdot + osallisuus+ yhteisvastuu+ jälkihoito+ positiivinen kuntaimago = todellinen säästö/hinta B

29 KIITOS! Mieluusti askel edellä. ja omaa toimintamallia esitellen!

Kyläkoulu palvelukeskuksena

Kyläkoulu palvelukeskuksena Kyläkoulu palvelukeskuksena Valtakunnallinen pienkouluseminaari III 7.-8.10.2015, Pieksämäki Sami Tantarimäki, Turun yliopiston Brahea-keskus KUKA Sami Tantarimäki Turun yliopiston Brahea-keskuksen suunnittelija

Lisätiedot

KYLÄKAUPASTA YKSITYISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

KYLÄKAUPASTA YKSITYISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖLIITTYMÄ KYLÄKAUPASTA YKSITYISTEN JA JULKISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Sosiaalisten vaikutusten arviointiosuus Kick off 6.3.2013, Helsinki TY, koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Sami Tantarimäki TOTEUTUSAIKATAULU

Lisätiedot

Uusia (?) rooleja koulurakennukselle Mikkelin Ihastjärvellä. Kumppanuuspäivä 14.10.2015 Manu Rantanen

Uusia (?) rooleja koulurakennukselle Mikkelin Ihastjärvellä. Kumppanuuspäivä 14.10.2015 Manu Rantanen Uusia (?) rooleja koulurakennukselle Mikkelin Ihastjärvellä Kumppanuuspäivä 14.10.2015 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 15.10.2015 1 Kuvat: Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 15.10.2015 2 Sisältö

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Laukaan Ekokoulu uudenlaisena oppimisympäristönä Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Sivistysjohtaja Juha Tolonen

Laukaan Ekokoulu uudenlaisena oppimisympäristönä Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Sivistysjohtaja Juha Tolonen Laukaan Ekokoulu uudenlaisena oppimisympäristönä Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät 13.-14.9.2017 Sivistysjohtaja Juha Tolonen Laukaan kouluverkon uudistus - aluekoulumalli Tarvaalan, Savion

Lisätiedot

Lohjan kaupungin kouluverkkoselvitys: lapsivaikutusten arviointi/ kysely perheille

Lohjan kaupungin kouluverkkoselvitys: lapsivaikutusten arviointi/ kysely perheille Lohjan kaupungin kouluverkkoselvitys: lapsivaikutusten arviointi/ kysely perheille -Kysely toteutettiin ajalla 26.5.-12.6.2015, jakelu koulujen ja vaikuttajaraadin/lokova:n kautta -Kyselyyn vastasi yhteensä

Lisätiedot

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

KOULUVERKON, PALVELUVERKON JA ARJEN SUHDE

KOULUVERKON, PALVELUVERKON JA ARJEN SUHDE KOULUVERKON, PALVELUVERKON JA ARJEN SUHDE Meidän oma koulu -seminaari Kempele 22.4.2017 Sami Tantarimäki / Brahea-keskus Kuka? Sami Tantarimäki Suunnittelija, FT / Turun yliopiston Brahea-keskus Aluekehittäjä-

Lisätiedot

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua 20.10.2014 Sakari Brusila, Osikonmäen kyläyhdistys Panu Hynninen, Tuusmäen kyläyhdistys Miia Malinen, Tuusmäen koulun vanhempainyhdistys Sampo Luukkainen,

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö,

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

Mahdollisuus epäonnistua -

Mahdollisuus epäonnistua - Mahdollisuus epäonnistua - Muuramen Hyvinvointi Oy:n perustaminen ja kuoppaaminen Sami Niemi Uskalla kokeilla - verkostofoorumi 16.11.2016 1 Tehtäväksi anto sotekokonaisuuden uudistamiselle Muuramen kunta

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Outi Leppälä, Helsingin Lauri kaupunkimarkkinointiyksikkö Rotko 2014 Outi Leppälä Markkinointipäällikkö Kaupunkimarkkinointiyksikkö Elinkeino-osasto

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

Mitä lakkautuksesta opimme?

Mitä lakkautuksesta opimme? TURUN YLIOPISTON KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS BRAHEAN JULKAISUJA B:2 Mitä lakkautuksesta opimme? Kyläkoulun lakkauttamisen perusteet, prosessi, säästöt ja vaikutukset viimeaikaisessa keskustelussa Tapaustutkimuksena

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi 30.1.2017 Pirjo Nikula Verkostokoordinaattori Lapin liitto Yhteys kunta-, maakunta- ja sote-uudistukseen

Lisätiedot

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Turvallisuuden ja hyvinvoinnin TKI-foorumi 16.3. SataKylät ry Kyläasiamies Hanna Ruohola Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Miksi hanke suunniteltiin? Kylien lähipalvelujen

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Jari Stenvall. HTT, Tutkimusprofessori Tampereen yliopisto

Jari Stenvall. HTT, Tutkimusprofessori Tampereen yliopisto Jari Stenvall HTT, Tutkimusprofessori Tampereen yliopisto Julkinen talous tienhaarassa (2010) ulkoisen talouden kestävyysongelman mittavuuden vuoksi sen korjaaminen edellyttää koko vuosikymmenen eli kaksi

Lisätiedot

Osallisuus. Teemu Surakka OPUS työpajat ja 12.6.

Osallisuus. Teemu Surakka OPUS työpajat ja 12.6. Osallisuus Teemu Surakka OPUS työpajat 10.6. ja 12.6. Kuntalaisten roolit Mikko Wennberg (2009) Osallistava suunnittelu ja käyttäjälähtöiset toimintamallit Kuntalaisten roolit Viranomaiskunta Palvelukunta

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

KORPILAHTELAISTEN ARKI KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN

KORPILAHTELAISTEN ARKI KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN KORPILAHTELAISTEN ARKI KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN Paula Määttä Korpilahden aluelautakunnan pj. 2009-2012 Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry:n pj. KUNTALIITOKSEN TAUSTOJA Kunnanhallituksen aloite Kansanäänestyksen

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoimintaa ollut kunnassa vuodesta 1992. Keskus toimii nyt neljättä

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.

Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10. Suvi Fried, sh, TtM, HM Ikäinstituutti etunimi.sukunimi(at)ikainstituutti.fi Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5. klo 10.35-11 Kohteena erityisesti asuinympäristön ja asumisen fyysiset puitteet ja

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen - tukea suunnitelmatyöhön Työkokous 6.10.2009 Pekka Ojaniemi Lastensuojelun suunnitelma

Lisätiedot

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana

Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana People-centric problem solving Etnografia palvelumuotoilun lähtökohtana Gemic on strategiseen tutkimukseen, ihmislähtöisiin innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Lisätiedot

Maaseudun palvelujen erityiset haasteet

Maaseudun palvelujen erityiset haasteet Maaseudun erityiset haasteet Maaseudun palvelut politiikkadialogi 2013 Kuntatalo 5.3.2013 Ritva Pihlaja Näkökulma ratkaisee, mitä koemme haasteena Miten maaseudun palvelut pitäisi järjestää, maaseudun

Lisätiedot

Menestyvän kylän resepti ennen, nyt ja tulevaisuudessa. kaisu.kumpulainen@jyu.fi

Menestyvän kylän resepti ennen, nyt ja tulevaisuudessa. kaisu.kumpulainen@jyu.fi Menestyvän kylän resepti ennen, nyt ja tulevaisuudessa kaisu.kumpulainen@jyu.fi Kylän muutos/ Kylän määrittelyä Kylien luonteen muutos: Perinteisistä maatalousyhteisöistä kehittämisyhteisöiksi Ihmisten

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena

Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena Sosiaalipedagogiikan päivät, Mikkeli 7.4.2017 Elina Nivala, Sanna Ryynänen & Päivikki Rapo Taustaa Elämä tauolla? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi kuntalaisten osallistamisen välineenä. Kuntalaiset keskiöön seminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta

Maaseutuvaikutusten arviointi kuntalaisten osallistamisen välineenä. Kuntalaiset keskiöön seminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Maaseutuvaikutusten arviointi kuntalaisten osallistamisen välineenä Kuntalaiset keskiöön seminaari 26.2.2015 Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Arvioinnin tarkoitus varmistaa, että päätöksissä otetaan

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallinen ja eheä Suomi seminaari 24.-25.1.2012 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@ulapland.fi Liipola Pääosin 1970-luvulla rakennettu selvärajainen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään?

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen valinnat Mahdollisuuksien maaseutu Pälkäne 29.11.2011 Eija Hasu Tohtorikoulutettava Maisema-arkkitehti, KTM Arkkitehtuurin

Lisätiedot

Valtakunnallinen Pienkouluseminaari 2 Hämeenlinna Yhteisöpedagogiikka ja opettajankoulutus. Esko Kalaoja

Valtakunnallinen Pienkouluseminaari 2 Hämeenlinna Yhteisöpedagogiikka ja opettajankoulutus. Esko Kalaoja Valtakunnallinen Pienkouluseminaari 2 Hämeenlinna 8. 9.10.2013 Yhteisöpedagogiikka ja opettajankoulutus Esko Kalaoja 1. Johdattelua kyläkouluihin Koulu oli 1950-luvulla lähes joka kylällä (ei autoja eikä

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukunnat

Kolmas sektori ja maaseutukunnat Kolmas sektori ja maaseutukunnat Maaseudun PARAS-seminaari Kuntatalo 5.12.2008 Ritva Pihlaja Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Kolmas sektori maaseutukunnissa tutkimus Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä

Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä Yhteisöllinen oppiminen yksilöa kehittävänä ja kulttuureja yhdistävänä tekijänä muiden huomioiminen sosiaaliset taidot kansainväisyystaidot vastuun =monikulttuurisessa ja kielisessä ottaminen ryhmässä

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Panu Artemjeff & Mia Luhtasaari 6.3.2017 2/10 Väestöryhmät ovat ryhmiä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa: Perhe & suku Ammattiryhmät Mitä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille Markkuun koulu Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU V. 2025 VISIO SIITÄ MITÄ VOISI OLLA TYRNÄVÄN KALTAISESSA KUNNASSA, MARKKUUN KALTAISELLA KYLÄLLÄ, JOS LÖYTYY

Lisätiedot

Pilottihankkeiden seurannan tuloksia

Pilottihankkeiden seurannan tuloksia Pilottihankkeiden seurannan tuloksia LK-seminaari 5.-6.10.2011, Yksikönjohtaja Kaarlo Laine Likes Vaikutuksia Oppilaiden liikkuminen koulupäivän aikana on lisääntynyt (9 mainintaa) Oppilaiden ja opettajien

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot