Muuttumattomuus ei ole vaihtoehto näkökulmia kyläkoulukeskusteluun ja kouluverkkosuunnittelun arkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttumattomuus ei ole vaihtoehto näkökulmia kyläkoulukeskusteluun ja kouluverkkosuunnittelun arkeen"

Transkriptio

1 Muuttumattomuus ei ole vaihtoehto näkökulmia kyläkoulukeskusteluun ja kouluverkkosuunnittelun arkeen Palveluverkkotyön yleisötilaisuus , Lohja Sami Tantarimäki, Turun yliopiston Brahea-keskus

2 KUKA Sami Tantarimäki Turun yliopiston Brahea-keskuksen suunnittelija (maantieteilijä, FT) Alue- ja maaseutukehittäjä- ja tutkija Varsinais-Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) Elämänlaatuverkoston jäsen Leader-ryhmä Varsin Hyvä ry:n hallitus Maaseudun Uusi Aika ry:n hallitus TÄNÄÄN PUHUTAAN Koulukeskustelun luonteesta Lakkautusuhan vaikutuksista Kylän sydämestä Muutoksen väistämättömyydestä

3 Kouluverkkokeskustelu muutoksessa Kyläkoulukeskustelu liittyy lähes poikkeuksetta lakkautusuhkaan. Uhkaan siksi, että lopputulos voi olla muukin Peruskoulut < 50 opp. (* Peruskoulut yhteensä Lukiot Lakkautusuhan taustalla voi vaikuttaa yhdessä ja erikseen useita tekijöitä: kunnan taloudellinen tilanne, ikä- ja väestörakenteen muutokset, koulurakennusten kunto, koulumatkojen turvattomuus, kuntarakenteen muutokset, vanhempien oma toiminta* Keskusteluun liittyy huoli kunta- ja kouluyhteisön elin- ja vetovoimaisuudesta *Egelund, Niels & Helen Laustsen (2006): School closure: What are the consequences for the local society. Scandinavian Journal of Educational Research 50:4, Samassa ajassa peruskoululaisten määrä on vähentynyt oppilaalla ja lukiolaisten oppilaalla

4 Keskustelun aloitteen tekijä on yleensä kunta (joskus myös vanhemmat), mutta kestosta ja lopputuloksesta ei ole varmuutta > roikkuvan päätöksen ongelma Keskustelussa on useita osapuolia, minkä vuoksi näkökulmat vaihtelevat paikallisen palvelutason kerrannaisvaikutuksista opetuksen tasoon, kuntataloudesta paikallistalouteen ja yksilön toiveista yhteisön etuun Yleensä kyse on vuosia tai vuosikymmeniä jatkuneesta neuvonpidosta Muut (kylä)- koulut Muut asuinalueet/ kylät Naapurikunnan asuinalueet, kylät ja koulut Yrittäjät Naapurikunnat KOULU- KESKUS- TELU Yhdistyk set Asukkaat, käyttäjäryhmät Päättäjät Lapset Virkamiehet Opettajat Vanhemmat

5 Esimerkkejä kouluverkkoprosessista Keskustelua on luonnehdittu päätöksenteon tasolla hiljaiseksi reformiksi **; mieluummin vaietaan kuin avataan > näkyy kriisien kautta etenemisenä, tilaisuuksissa, kestona Nopean päätöksenteon tavoittelussa ja tilanteissa ongelmaksi muodostuu yleensä se, että kaiken tuotetun tiedon omaksumisesta ja siihen reagoimisesta tulee haastavaa. Kiistellään, ei keskustella **Kvalsund, Rune (2009): Centralized decentralization or decentralized centralization? A review of newer Norwegian research on schools and their communities. International Journal of Educational Research 48: Säkylä (Karhusuo, Pyhäjoki) 2 kk 2010 Sysmä (Ravioskorpi) 3 kk 2007 Jalasjärvi (Harri, Ilvesjoki, Keskikylä) 4 kk 2010 Lammi, nyk. Hämeenlinna (Mommila, nyk. Hausjärveä) 6 kk 2007 Pöytyä (Haveri, Rannanmäki, Karinainen) 10 kk 2011 Kurikka (Kamppi, Levi, Polvi) 11 kk 2007 Veteli (Patana, Pulkkinen) 12 kk 2010 Urjala (Menonen, Puolimatka) 15 kk 2007 Siilinjärvi (Kolmisoppi, Kumpunen, Jännevirta) 16 kk 2007 Sipoo (Salpar, Gumbostrand) 18 kk 2011 Korpilahti, nyk. Jyväskylä (Horkka) 24 kk 2007 Uuden koulun rakentamispäätös Mikkelin Ihastjärvi > vanha elinkaaren päässä 11 kk 7 v 2012 valmis Nousiaisten Valpperi > korjauskelvoton 7 v kesken Huittisten Suttila > sisäilmaongelmat 2 v 2014 valmis

6 ANY PUBLICITY IS GOOD PUBLICITY?

7 Lakkautusuhkaan reagoiminen Reagoinnin kolme vaihetta* 1. tieto lakkautuksesta aiheuttaa sekavuutta ja epävarmuutta 2. seuraa taistelu päätöstä vastaan 3. lopulta koittaa muutos uuteen kouluun ja arkeen Tämä on yleistettävissä, mutta todellisuudessa kuitenkin lopputulos vaihtelee. Uhkaan suhtautumiseen vaikuttaa myös paljon se miten todennäköisenä lakkauttamisen mahdollisuutta on kouluyhteisössä pidetty ja/tai miten asia kunnan taholta esitetään, sekä se, että perinteiseen vastarintaan ryhtyminen ei ole enää niin itsestään selvää* Hiipuvassa yhteisössä myönnetään väistämättömän olleen edessä jo pitkään, vaikka koulun sulkemista on saatettukin protestoida viimeisenä huutona kylän tulevaisuuden puolesta ** Koulua helposti pidetään itsestäänselvyytenä ja palveluiden merkitykseen havahdutaan vasta, kun niitä ollaan menettämässä. Päätös yllättää, kuten niin monesti näissä tilanteissa todetaan. *** Kiistatilanteita ruokkiva yllätysmahdollisuus on olemassa uhkatilanne tiedostettaessakin: esimerkiksi sovitussa pysymättömyys ja/tai päätösesityksen suljettu valmistelu yhdistettynä tavoitteeseen nopeasta päätösaikataulusta **** * Witten, Karen, McCreanor, Robin Kearns & Laxmi Ramasubramanian (2001): The impacts of a school closure on neighbourhood social cohesion: narratives from Invercargill, New Zealand. Health & Place 7, **Egelund, Niels & Helen Laustsen (2006): School closure: What are the consequences for the local society. Scandinavian Journal of Educational Research 50:4, ***Kearns, R.A., N. Lewis, T. McCreanor, & K. Witten (2009): `Status quo is not an option`: Community impacts of school closure in South Taranaki, New Zealand. Journal of Rural Studies 25, ****Tantarimäki 2010

8 Yksioikoisimmillaan asiat on jo päätetty ja kaikki muu on muodollista (Irwin & Seasons 2012: 55)

9 Lähintä koulua yleensä suositaan, koska.. maaseudun kannalta valinnan mahdollisuudet ovat olleet jo valmiiksi heikot. Harveneva kouluverkko vain syventää alueellista epätasapainoa kylien ja taajamien välillä. Mutta lakkautusuhka, lakkautusuhkaan väsyminen, arjen sujuvuus, koulun opetuksen laatu, muut koululujen erityisominaisuudet ja/tai vaikka protesti ovat esimerkkejä tilanteista, joissa lasten koulutien suuntia mietitään ja valintoja tehdään. * Valinnoilla on luonnollisesti vaikutuksensa kouluverkkoon ja koulukeskusteluun (vrt Rimpiläinen, Iisalmi). *Witten, Karen, McCreanor, Robin Kearns & Laxmi Ramasubramanian (2001): The impacts of a school closure on neighbourhood social cohesion: narratives from Invercargill, New Zealand. Health & Place 7, ; Tantarimäki et al 2014

10 Vanhempien on todettu selviävän lapsia huonommin koulujen lakkauttamisesta. Tätä selittänee osaltaan se, että joillekin vanhemmille ja asukkaille koulu saattaa olla ainoa yhteisö, jossa he ovat mukana. Uusiin kouluyhteisöihin pääseminen voi tuntua vaikealta ja vieraalta * Tilanteeseen sopeutumisen vaikeutta selittää osaltaan myös koulun vaikutus asuntojen ja koko alueen arvoon ja arvostukseen, sillä Toisiaan ruokkivana ilmiönä tunnistetaan se, että toimiva ja laadukas julkinen lähikoulu vaikuttaa osaltaan alueen arvostukseen, arvoon ja kysyntään ** *Witten, Karen, McCreanor, Robin Kearns & Laxmi Ramasubramanian (2001): The impacts of a school closure on neighbourhood social cohesion: narratives from Invercargill, New Zealand. Health & Place 7, **Black 1997: 1, 28; Bogart & Cromwell 2000: 280, 304; Gibbons & Machin 2002: 1, 23 24; Fack & Grenet 2007: 2, 21, 24 KUVA: Bernelius, V Eriytyvät kaupunkikoulut. Helsingin peruskoulujen oppilaspohjien erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 2013:1.

11 Kylän sydän Kylä kuolee? Lapsia ja kouluja pidetään kestävän ja vetovoimaisen paikallisyhteisön symboleina. Lapset takaavat yhteisön ja opetuksen jatkuvuuden, koulu rakennuksena monen toiminnan ja palvelun ylläpitämisen. Koulun ja yhteisön välinen suhde ilmaisee sekä yhteisön kykyä vahvistaa alueensa sosiaalista pääomaa ja sosiaalisia verkostoja, että edistää koko kouluyhteisön uusiutumista ja elinvoimaisuutta. Hyvässä symbioosissa koulu on jotain, joka kuuluu yhteisöön ja jonka yhteisö haluaa omistaa. > Instituutio yhteisössään Koulun lakkautuksen lopulliset vaikutukset ovat erilaisia ja ajatus kylän kuolemasta jakaa näkemyksiä. Koulujen sulkemiset eivät heti aiheuta väestökatoa, mutta pitkässä juoksussa paikallisyhteisö hiipuu* Koulu ei välttämättä ole ratkaiseva tekijä kyläyhteisön elinvoimaisuuden säilymiseksi, eikä koulun loppuminen tarkoita kylän loppumista.** Havainnot Suomestakin puhuvat erilaisten kokemusten puolesta (mm. Tantarimäki 2011) > sijainti, kylätalo, toiminta *Kvalsund, Rune (2009): Centralized decentralization or decentralized centralization? A review of newer Norwegian research on schools and their communities. International Journal of Educational Research 48: **Haartsen, Tialda & Van Wissen, Leo (2012): Causes and consequences of regional population decline for primary school. Tijdschift voor Economische en Sociale Geografie, Vol 103:4,

12 Koulun loppumisella on joka tapauksessa suuri merkitys päivittäisiin rutiineihin ja toimintatapoihin**, ja sitä kautta yhteisön arkeen ja yhteisöllisyyteen. Negatiivista vanhempien ajankäyttö lasten kuljettamiseen on lisääntynyt, koska sulkeminen pakottaa kulkemaan yhteisön ulkopuolelle niin kouluun kuin koulun yhteydessä järjestettyihin harrastuksiin lapset ovat kokeneet etääntymistä yhteisöstään perheen yhteinen aika ja tekeminen vähenevät, autoiluun ja kulkemisiin käytetyn ajan lisääntyminen on vähentänyt muuta sosiaalista elämää *** opetuksessa vanhempien ja yhteisön osallistuminen sekä paikallisen tietotaidon hyödyntäminen vähenee (koulun ja kodin etäisyyden vaikutus)**** Positiivista lisääntynyt liikkuminen ja uusissa yhteisöissä vietetty aika on tuonut mukanaan uusia ystäviä, sosiaalisia verkostoja ja näin kehittänyt sosiaalista elämää niin lapsilla kuin vanhemmilla. tarjonnut mahdollisuuden hyödyntää muiden yhteisöjen palveluita, harrastusmahdollisuuksia ja muita resursseja, sekä tuonut mukanaan uusia ystäviä ja verkostoja*** Laajemman kouluyhteisön sydän Toimiva kyläkoulu on voinut saada hyvän opetuksen ja/tai muun aktiivisen toiminnan myötävaikutuksella tukea ja oppilaita oman kouluyhteisönsä ulkopuolelta. tällöin koululla on rooli yhä laajemman kouluyhteisön sydämenä **Haartsen, Tialda & Van Wissen, Leo (2012): Causes and consequences of regional population decline for primary school. Tijdschift voor Economische en Sociale Geografie, Vol 103:4, ***Oncescu, Jacquelyn & Giles, Audrey R. (2012): Changing relationships: the impacts of a school s closure on rural families. Leisure/Loisir, Vol 36:2, ****Bogart, William T. & Brian A. Cromwell (2000): How much is a neighbourhood school worth? Journal of Urban Economics 47, ; Irwin, Bill & Seasons, Mike (2012): School closure decision making process: problems and prospects. Canadian Journal of Urban Research, Vol 21:2,

13 Myönteisen mahdollisuuden edessä* Kilpailua, kateutta, eripuraa ja valintoja voisi olettaa syntyvän myös silloin, kun uhkakuvista huolimatta, niistä poiketen tai niiden sijaan kyläkoululle tulee uutta toimintaa (esim. pakolaisia), kylälle rakennetaan uusi koulurakennus tai toiminta jatkuu lopulta hyvässä yhteistyössä Sivistysjohtajien kokemukset eivät kuitenkaan tue tätä oletusta, vaan asia koetaan kylillä yhteiseksi; jopa niin, että tukea on tullut enemmän kyliltä, joilla koulua ei enää ole. Kolarin (Yle ) ohella Suomeen on rakennettu, rakenteilla tai suunnitteilla uusia koulurakennuksia ainakin Mikkeliin (Ihastjärvi), Huittisiin (Suttila), Nousiaisiin (Valpperi), Oulaisiin, Keuruulle, Orimattilaan ja Perhoon (Yle 2013; 2014; Sarkkinen 2014; Suur-Keuruu 2014; Tantarimäki et al 2014). Koulu kokoaa nyt yhä suuremman yhteisön ympärilleen > looginen kehitys harvenevassa kouluverkossa, mutta totta myös säilyneessä Uuden koulurakennuksen arveltiin luovan kunnan sisäistä kysyntää, mutta tässä ei kuitenkaan nähty ongelmaa. *Tantarimäki et al 2014: Vastavirtaan ja

14

15 Uhista ja kriiseistä yhteisvastuullisemmalle tielle Yhteinen ajatteluprosessi jää käymättä tai kesken, jollei siihen varata riittävästi aikaa etukäteen, väliaikaisratkaisun aikana, tai viimeistään lopullisen päätöksen jälkeen Jälkihoito- ja arvio ovat prosessin olennainen osa, mutta nyt siitä ei kanneta vastuuta Haasteena on yhä se, miten kouluverkkosuunnittelusta saadaan tämän kokonaiskuvan näkevä, eri osapuolet ja hallinnonalat yhdistävä, osallistuva, ennakoiva ja aiemmat kouluverkkoratkaisut arvioiva prosessi yksinkertaisesti viisaampi/ älykkäämpi tapa toimia a b c d ARVIOINTI KOKONAISKUVA ENNAKOIVA JA AVOIN SUUNNITTELU KOULUVERKKORATKAISU JA SEN MUKAINEN JÄLKIHOITO

16 ARVIOINTIA - ennen ja jälkeen Suunnitelma on tulevaisuusarvio aiempaa paremmasta tavasta toimia, joten valitun ratkaisun oletettua toimivuuttakin tulisi arvioida > hallituttu kokonaisuus Ehditäänkö/voidaanko/halutaanko jo tehtyjen palveluverkkopäätösten säästö- ja toteutusvaikutuksia arvioida ennen seuraavaa kierrosta? Horjuttaisiko ennakoiva tai ajantasainen keskustelu kaikesta huolimatta status quota? Voiko tällaista keskustelua käydä? Tarkkuudessaan jälkiarvio yltää varmasti samaan kuin säästöarvio, joten jos ensimmäiseen luotetaan niin miksei jälkimmäiseen? Koulu- ja kylä/asuinalueyhteisöjen tila?

17 Raumalla pikkukoulujen sulkemisen uutisoitiin säästäneen säästämiseltä. Valtuutettujen aloitteesta virkatyönä tehdyssä selvityksessä arvioitiin, että viisi vuotta sitten suljettujen viiden koulun pitäminen toiminnassa olisi tullut maksamaan vuosittain noin puolimiljoonaa euroa nykyistä verkkoa enemmän (Turun Sanomat ). Kauhajoella puolestaan lapsiperheet olivat kiinnostuneita kuulemaan kolmen koulun lakkauttamisesta (2010) saavutetuista säästöistä. Oletettua pienemmällä lisäryhmätarpeella, poistuneilla kiinteistökuluilla sekä Rauman tapaan henkilökunnan vähentymisellä arvioitiin säästöiksi noin euroa seuraavalle vuodelle (Kauhajoen Kunnallislehti ). Joensuussa sen sijaan uudelleen järjestelyjen ennakoinnin haastavuus konkretisoitui reiluna koulubudjettiarvion ylityksenä (Karjalainen ). eli onnistuu, jos vain tahtoa on.

18 Talousarvion taustalla Noin miljoonan euron säästövaade vuosittain edellyttää muutakin kuin pintaraapaisua. Nyt on pakko mennä rakenteisiin, jotta saadaan säästöjä, mutta samalla pysytään kuitenkin turvaamaan palvelut, koska meille jäisi edelleen neljä koulupiiriä. YLE Varattavat määrärahat pohjautuvat kunnan strategiaan; tahtotilaan mitä halutaan olla ja mihin tähdätään tulevaisuudessa Kunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin tahtotilaa voimakkaampi. Kuntien kiristynyt talous ja lisääntynyt palveluiden järjestämisvelvollisuus on luonut tarpeen etsiä vaihtoehtoja ja vertailla omaa toimintaa muiden vastaavaan toimintaan. Karejoki, Kirsi (2011). Perusopetuksen kustannusten vertailu. Opetustoimen määrärahat ja kustannukset viidessä Päijät-Hämeen kunnassa. Lahden AMK, Liiketalous, opinnäyte.

19 Perusopetuksen kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät kuten opettajien palkkarakenne, opetusryhmien koko, etäisyydet, koulurakennusten määrä ja kunto, ruokailun järjestäminen ja erityisoppilaiden määrä. Yksi vaikuttava tekijä on kuntien omat päätökset, eli kuinka paljon resursseja halutaan antaa kouluille. Koulujen lakkautus uhkaa viedä valtionavun Joutsassa Kyläkoulujen lakkautukset uhkaavat viedä Joutsalta valtionavustukset, jotka on myönnetty opetusryhmien pienentämiseen. Itä-Häme Karejoki, Kirsi (2011)

20 KOULU/PALVELUVERKON KOKONAISKUVA Tarkoituksenmukaisen kouluverkon ylläpitäminen kunnissa edellyttää ajoittaista uudelleenjärjestelyä yhteiskunnan, rakenteiden ja talouden muuttuessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että keskustelun osapuolet (ensisijassa vanhemmat, asukkaat, päättäjät, virkamiehet, opettajat, lapset) ymmärtävät kokonaiskuvan: Liikunta, harrastus-, ja juhlatila Etätyö, kokoustila, hub KYLÄ- KOULU Päiväkoti, esikoulu, nuorisotila miksi lasten ja opetuksen ohella kyse on aluekehittämisestä, yhteisöllisyydestä ja taloudesta, miksi talouden ohella kyse on opetuksesta ja aluekehittämisestä, ja edelleen, miksi paikallisen elinvoimaisuuden ohella on ajateltava myös omaa raittia laajemmin. Yhdistyksiä Kauppa, posti, apteekki KYLÄ Kotihoito Järjestöja yhdistystoiminta Vanhuspalvelut Yritystoiminta Seurakuntatyö Päiväkoti Yritystoimintaa Liikuntapaikkoja

21 Yritystoiminta Seurakuntatyö Liikunta, harrastus-, ja juhlatila Etätyö, kokoustila, hub KYLÄ- KOULU Kauppa, posti, apteekki Vanhuspalvelut Järjestöja yhdistystoiminta Päiväkoti, esikoulu, nuorisotila Kotihoito Yhdenkin osan muuttamisella, lisäämisellä tai poistamisella on täten aina paikallisia tai laajempia vaikutuksia KUNTA Yhdistyksiä KYLÄ Liikuntapaikkoja KUNTA Päiväkoti Yritystoimintaa

22 Esimerkkinä Maaseutu-Lohjan 5 KYLÄÄ: Miinus koulua sisäliikuntapaikkaa ulkoliikuntap kokoontumistilaa harrastetilaa - esikoulu - kirjastoautopysäkkejä Plus = suunnittelun reunaehdot + liikkuvat palvelut + asiointiliikenne + tietoliikenne + kulkuyhteydet + joukkoliikennepysäkit + kylätalot/yhteistilat

23 AVOIMUUS Kouluverkkoselvityksen julkaisemisen jälkeen esitettyjä aihepiiriin liittyviä kysymyksiä sekä niihin annettuja vastauksia. K2: Mihin perustuu selvityksessä oleva arvio Valpperin koulun uudisrakennuksen hinnasta ( )? V2: Hinta perustuu konsulttien näkemykseen keskimääräisestä oppilaitosrakentamisen todennäköisestä kustannuksesta (2 700 /m2). Arvioitu neliöhinta on kerrottu.. K8: Onko niin että kouluverkkoselvityksien tuloksena annetaan aina vain yksi vaihtoehto? Jos näin on, olisi silti varmasti ennen päätösten tekoa mielenkiintoista saada tietää mitä muita vaihtoehtoja on (vai onko edes) selvitystä tehdessä mietitty. Jo senkin tähden että kuntalaisten ei enää tarvitsisi ehdottaa jo mahdollisesti huonoksi todettuja vaihtoehtoja. V8: Selvityksen tekijät ovat pohtineet oman näkemyksensä käytettävissään olevien tietojen ja kokonaistilanteen perusteella. Joitakin esillä olevia vaihtoehtoja.keskusteluista on mainittu.. Kuntalaiset voivat toki ehdottaa järkeviksi ja tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan vaihtoehtoja. Erilaisissa ratkaisuvaihtoehdoissa yleensä kaikissa on sekä hyviä että huonoja puolia. (www.nousiainen.fi; päivitys / J.Lumiainen)

24 MYÖS UUSILLE RATKAISUILLE, AJATTELUTAVOILLE, POISOPPIMISELLE LÄHIPALVELU- KESKUS Esimerkkinä Ihastjärvi,Mikkeli Mikkeli

25 JÄLKIHOITO.ON MUUTAKIN KUIN KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN! Oli päätös lakkauttava, säilyttävä tai jotain siltä väliltä, niin tulisi huolehtia siitä, että keskustelu käydään loppuun, kaikki tietävät kuinka asiat etenevät ja kuinka yhteistyö kunnan ja kylän välillä jatkuu Avoimiksi jääneisiin kysymyksiin arvioidaan kouluverkkoratkaisun opetukselliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat, millaisia alueellisia ja yhteisöllisiä (maaseutu)vaikutuksia sillä, kuinka lakkautus prosessina hoidettiin, mitä kaikesta opittiin Päätöksen synnyttyä ei seuraa vastuuvapautta, vaan velvollisuus asian jälkihoidosta. > Asukkaiden ja/tai/vai kunnan vastuulla? Ylipäätään pidetään kiinni siitä mitä kylän tai kunnan kannalta myönteisen päätöksen toteutuessa luvattiin tehdä. Kunta on yhteisö ja tästä yhteisöllisyydestä on huolehdittava.

26 Muuttumattomuus ei siis ole mahdollisuus, tai edes mahdollista Kyläkoulukeskustelun vasta- ja valtavirtaan kulkeminen kertoo siitä, miten kyläkouluyhteisöt muuttuvat perinteisen tiukasta yhteisöllisyydestä väljemmin määrittyväksi ja miellettäväksi asiaksi. Kylä ja kylän sydän elävät ja muuttuvat ajassa, paikassa ja ihmisissä Maaseutukaupunkeja, kaupunkimaaseutua Muutokset vaativat uutta ajattelua niin paikallisesti kuin kunnassa Uusia ratkaisuja, ei toimintakyvyttömiä torsoja! Sanat ja teot Vastuun anto ja kanto

27 Pohdittavaksi Koulurakennusten monikäyttöisyys on perinteisesti alueen asukkaiden aktiivisuuden tulosta. Myös kunta voi ja voisi olla aktiivinen koordinaattori hajakeskittämällä eri ikäryhmien palveluitaan saman katon alle. Tai julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin tuottamia > toisiaan tukevaa Koulurakennus tulee nähdä investointina tulevaisuuden aluekehitykseen: ei vain yhden kulmakunnan kehitykseen, vaan laajojenkin maaseutukaupunkien mahdollisuuksiin tarjota erityyppisiä ja houkuttelevia asuinpaikkoja erilaisille asukkaille > kylä brändinä Raja-aidat ylittävän yhteistyön mahdollisuudet tulee nähdä, jotta osataan hyödyntää resurssitehokkaat ja yhteisvastuulliset ratkaisut niin paikallisesti kuin kuntatasolla > pelkän taloudenkin nimissä Haasteena yhä on se, miten kouluverkkosuunnittelusta saadaan tämän kokonaiskuvan näkevä, eri osapuolet ja hallinnonalat yhdistävä, osallistuva, ennakoiva ja aiemmat kouluverkkoratkaisut arvioiva prosessi > yksinkertaisesti viisaampi tapa toimia

28 SULJETUN SUUNNITTELUN kaava A Osallistamattomuus + ennakoimattomuus + jatkuva lakkautusuhka + vaihtoehdottomuus + talous + kiire + kiistely + aikalisä + valitukset + sisäiset riidat + ei arviointia + negatiivinen kuntaimago = todellinen säästö/hinta A "AVOIMEN SUUNNITTELUN" kaava B Arviointi +ennakointi + työrauha + vaihtoehdot + osallisuus+ yhteisvastuu+ jälkihoito+ positiivinen kuntaimago = todellinen säästö/hinta B

29 KIITOS! Mieluusti askel edellä. ja omaa toimintamallia esitellen!

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Kun pienestä kunnasta tulee kylä Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 33/2014 KAISU KUMPULAINEN

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Hanna Moilanen & Jari Karjalainen Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa Hanna Moilanen & Jari Karjalainen

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot