TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015"

Transkriptio

1 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

2 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja ja kuka tilapäinen työnantaja?... 3 TyEL-maksut vuonna Työntekijän työeläkemaksu... 4 Miten sopimustyönantaja hoitaa eläkevakuuttamisen?... 4 Vuosi-ilmoittaminen... 4 Kuukausi-ilmoittaminen... 5 Ilmoitustavan vaihtaminen... 5 Muutokset yritystoiminnassa vaikuttavat vakuuttamiseen... 5 Yrittäjä vai työntekijä?... 5 Yhtiömuodon muutos... 5 Omistussuhteiden muutokset... 5 Sulautuminen ja jakautuminen... 6 TyEL-vakuutuksen siirtäminen Eloon... 6 Yritystoiminnan päättäminen... 6 Elon palvelut... 6 Työhyvinvointipalvelut... 6 Työeläkekuntoutus... 6 Rahoituspalvelut... 6 Työntekijän eläketurva... 7 Eläkkeen karttuminen... 7 Eläkelajit... 7 Työskentely eläkkeellä... 7 Eläkkeen hakeminen... 8 Mitkä ansiot kuuluvat TyEL-palkkaan?... 9 Sosiaalivakuutusmaksut Elon yhteystiedot... 15

3 Yksityisen alan työntekijät eläkevakuutetaan TyEL-vakuutuksella Yksityisen alan työnantajan kuuluu järjestää kaikkien työntekijöidensä lakisääteinen eläketurva työntekijän eläkelain mukaisella TyEL-vakuutuksella. TyEL-vakuutus kerryttää työntekijän eläkettä ja antaa taloudellista turvaa työkyvyttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman varalta. Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä kuukauden sisällä ensimmäisestä palkanmaksusta. Työskentely vakuutetaan TyEL-vakuutuksella, kun työntekijä on vuotias ja ansaitsee kuukaudessa vähintään 57,10 euroa vuonna Jos kuukausiansio jää tätä pienemmäksi, on vakuuttaminen vapaaehtoista. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta. Kaikki Suomessa tehtävä työ tulee vakuuttaa pääsääntöisesti Suomessa. Poikkeuksena on Suomeen lähetetty työntekijä, jolla on lähetetyn työntekijän todistus. Myös suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla lähetettynä työntekijänä työskentelevän ansiotyö kuuluu Suomen työeläkejärjestelmän piiriin. Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen Luottamustehtäviä ovat esimerkiksi hallintoneuvostojen, neuvottelukuntien ja johtokuntien jäsenyydet sekä työmarkkinajärjestöjen ja aatteellisten yhdistysten luottamustehtävät. Henkilö, joka on luottamustehtävässä ja samanaikaisesti työsuhteessa palkkion maksajaan, on eläkevakuutettava myös luottamustehtävän osalta. Jos luottamustehtävää hoitava henkilö ei ole työsuhteessa palkkion maksajaan, on TyEL-vakuuttaminen vapaaehtoista. Luottamustehtäviä voidaan vakuuttaa joko erillisessä vakuutuksessa tai liittää samaan vakuutukseen, jossa työnantajan muut työntekijät on vakuutettu. Pelkän luottamustehtävän vakuuttamista varten on tehtävä TyELhakemus. TyEL-vakuuttamisen normaalit ikä- ja ansiorajat koskevat myös luottamustehtävää. Maksaja pidättää luottamustehtävän palkkiosta myös työntekijän osuuden eläkemaksusta. Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen Kun suomalaisen yrityksen työntekijä lähtee ulkomaankomennukselle, kannattaa hyvissä ajoin kartoittaa hänen sekä mukana lähtevien perheenjäsenten suomalainen sosiaaliturva, johon kuuluu työskentelyyn perustuvat etuudet eli työeläke- ja työtapaturmavakuutus kansaneläkelaitoksen asumiseen perustuvat etuudet, kuten perhe-eläke, äitiys- ja isyysraha, lapsilisä, sairauspäiväraha sekä sairaanhoitokustannukset. Sosiaaliturvaetuuksien voimassaoloon vaikuttavat muun muassa onko Suomella sosiaaliturvasopimus kohdemaan kanssa kuinka kauan komennus kestää voidaanko työntekijää pitää lähetettynä työntekijänä. Vakuutuspalkka varmistaa eläkkeen tason Ulkomaantyössä eläkkeen perusteena olevia ansioita kutsutaan vakuutuspalkaksi. Myös työnantajan ja työntekijän työeläkemaksut peritään vakuutuspalkan perusteella. Työskentelymaasta riippumatta se koskee Suomesta ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden työtä, joka vakuutetaan Suomen työeläke- ja tapaturmavakuutuslain mukaan. Ennen työkomennuksen alkua työnantajan ja työntekijän tulee määritellä keskenään vakuutuspalkka, joka on hyvä merkitä komennussopimukseen euromääräisenä. Työnantajan tulee ilmoittaa vakuutuspalkka työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöille. Sopimukseen on hyvä kirjata myös eriteltynä vakuutuspalkan sisältö. Vakuutuspalkasta ei voida vapaasti sopia, vaan sen on oltava työeläkelain mukainen. Lähtökohtaisesti vakuutuspalkan tulee vastata sitä palkkaa, joka vastaavasta työstä maksettaisiin Suomessa. Sen tarkoituksena on taata työntekijälle Suomen tasoa vastaava eläke. Etuudet asumisen perusteella Suomessa asuva henkilö pysyy pääsääntöisesti Kelan etuuksien piirissä, jos ulkomailla työskentely tai oleskelu kestää enintään yhden vuoden. Ulkomailla työskentelystä tai oleskelusta sekä Suomeen paluusta tulee kuitenkin aina ilmoittaa Kelaan. Lisätietoja ulkomaantyön vakuuttamisesta saat puhelinpalvelustamme ja Eläketurvakeskuksesta. Kuka on sopimustyönantaja ja kuka tilapäinen työnantaja? Työnantajan on tehtävä vakuutussopimus, jos palveluksessa on vakituisesti vähintään yksi työntekijä tai jos määräaikaisille työntekijöille maksetut palkat ovat yhteensä vähintään euroa puolen vuoden ajalta. Elon kanssa vakuutussopimuksen tehneellä sopimustyönantajalla on oikeus TyEL-asiakashyvityksiin. Vakuutussopimuksen voi tehdä osoitteessa Työnantajan ei tarvitse tehdä vakuutussopimusta eli hän voi toimia tilapäistyönantajana, jos hänellä ei ole yhtään vakituista työntekijää palveluksessaan ja jos työntekijöiden puolen vuoden palkkasumma on yhteensä alle euroa. Tilapäistyönantaja tekee TyEL-ilmoituksen ja maksaa vakuutusmaksut palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Tilapäistyönantajana työntekijätietojen ilmoittaminen hoituu kätevästi Palkka-apuri -palvelussa osoitteessa Palvelu laskee TyEL-vakuutusmaksun ja ohjaa sinut automaattisesti maksamaan työeläkevakuutusmaksun omassa verkkopankissasi. Työnantaja ei voi olla samanaikaisesti sekä sopimus- että tilapäinen työnantaja. Sopimustyönantaja ilmoittaa myös tilapäiset työsuhteet TyEL-vakuutukseensa. TYÖNANTAJAN OPAS

4 TyEL-maksut vuonna 2015 TyEL-maksu määräytyy kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti. Maksu peritään kokonaisuudessaan työnantajalta, joka puolestaan pidättää palkasta työntekijän maksuosuuden. Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu on 24,70 % palkkasummasta. Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma on ollut vuonna 2013 vähintään , vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 24,70 % palkkasummasta. Työntekijän maksuosuus sisältyy sopimus- ja tilapäisen työnantajan eläkemaksuun. Työntekijän työeläkemaksu Työntekijät maksavat itse osan työeläketurvastaan. Työnantaja pidättää työntekijän palkasta työntekijän osuuden eläkemaksusta. Vuonna 2015 työntekijän maksu on alle 53-vuotiailla 5,70 % palkasta 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 7,20 % palkasta. Työnantaja pidättää työeläkemaksun kaikilta työntekijöiltä, jotka työnantaja on velvollinen vakuuttamaan palkanmaksuhetkellä. Palkanmaksuhetki on ratkaisevaa myös työntekijän korkeamman maksuprosentin pidättämisessä. Työnantaja pidättää työeläkemaksun myös eläkkeen rinnalla työskentelevien palkasta. Työnantaja voi pidättää työntekijän maksuosuuden takautuvasti kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä, jos maksu on jäänyt pidättämättä ilmeisen virheen vuoksi. Katso sivujen 9 11 taulukosta, mikä on TyEL-palkkaa eli mitkä työntekijän ansiot on ilmoitettava TyEL-vakuutukseen. Miten sopimustyönantaja hoitaa eläkevakuuttamisen? Sopimustyönantaja valitsee, ilmoittaako työntekijän työsuhde- ja palkkatiedot vuosi-ilmoituksella vai kuukausittain. Vuosi-ilmoitustavan valinnut työnantaja täyttää TyEL-vakuutushakemukseen työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot. Kuukausi-ilmoittaja ilmoittaa työntekijöiden ansiotiedot joka kuukausi. Vuosi-ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustapaa käyttävä työnantaja ilmoittaa toteutuneet palkkatiedot vuosi-ilmoituksella seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Palkat ilmoitetaan maksuvuoden mukaisesti. Työsuhteiden alkamis- ja päättymispäivät on ilmoitettava päivämäärän tarkkuudella. Tee vuosi-ilmoitus verkkopalvelussamme osoitteessa Tiedot voi ilmoittaa tiedostonsiirtona tai täydentämällä tiedot sähköiselle lomakkeelle. TYVI-palvelun kautta. Lisätietoja saat osoitteista ja Palkka.fi -palvelun kautta (pienet yritykset). Lisätietoja vuosi-ilmoituksen tekemiseen löydät osoitteesta Vuosi-ilmoittajan vakuutusmaksut Ensimmäisen vuoden ennakkomaksut lasketaan TyEL-vakuutushakemukseen täytettyjen palkkatietojen perusteella. Seuraavan vuoden ennakkomaksut Elo arvioi joulukuussa. Lopullinen maksu lasketaan toteutuneiden, vuosiilmoituksessa ilmoitettujen palkkatietojen perusteella. Työnantaja tekee vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä ja Elo lähettää tiedon lopullisesta vakuutusmaksusta työnantajalle vuosilaskelmana kevään aikana. Jos ennakkopalkkasumma muuttuu vuoden aikana huomattavasti, työnantajan kannattaa ilmoittaa muutoksesta Eloon. Näin tulevat maksut voidaan laskuttaa muuttuneen palkkasumman mukaisesti. Ennakkomaksun perusteena olevan palkkasumman ja maksutavan muutokset voi tehdä verkkopalvelussa osoitteessa sähköpostitse tai soittamalla puhelinpalveluumme. Ennakkomaksun erien lukumäärä ja maksukuukaudet vaikuttavat kokonaismaksuun. Työnantaja voi valita ennakkomaksunsa erien lukumäärän sekä maksukuukaudet seuraavasti: 1. erän maksukuukausi tammikuu helmikuu maaliskuu erien lukumäärä maksu 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erässä maksu 1, 2 tai 4 erässä maksu 1, 2 tai 4 erässä Vakuutusmaksuja korkoutetaan perustekorolla. Korko lasketaan teoreettisesta eräpäivästä (1.7.) varsinaiseen eräpäivään. Ennen 1.7. erääntyviä maksuja hyvitetään perustekorolla ja sen jälkeen erääntyviin maksuihin lisätään koron osuus. Maksun korkoutuksen vuoksi eräkuukauden valinta vaikuttaa maksun määrään. Perustekorko on 5,5 % alkaen. Soittamalla vakuutuspalveluihin voit arvioida maksutavan vaikutusta maksuun. 4 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

5 Esimerkki maksutavan vaikutuksesta Työnantajan palkkasumma on euroa ja maksu euroa vuodessa. Perustekorko on 5,5 %. Jos työnantaja maksaa koko TyEL-maksun tammikuussa: ennakkomaksu on yhteensä euroa. Jos työnantaja maksaa maksun 12 erässä, joista ensimmäinen tammikuussa: ennakkomaksu on yhteensä euroa. Jos työnantaja maksaa maksun neljässä erässä, joista ensimmäinen maaliskuussa: ennakkomaksu on yhteensä euroa. Ennakkomaksu lasketaan ensin korottomana teoreettisen eräpäivän tasossa ja tästä kukin maksuerä korkoutetaan eräpäivän tasoon. Oheinen kaavio havainnollistaa, millaiset maksuerät ovat, kun maksu maksetaan neljässä erässä, joista ensimmäinen on maaliskuussa. Ilmoitustavan vaihtaminen Jos haluat muuttaa vakuutuksesi ilmoitustavan vuosiilmoittamisesta kuukausi-ilmoittamiseen tai päinvastoin, ilmoita siitä Eloon viimeistään muutoksen alkamista edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Valittu ilmoitustapa on voimassa koko kalenterivuoden. Ilmoituksen muutoksesta voit tehdä verkkopalvelussamme, puhelimitse, lähettämällä sähköpostia tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Muutokset yritystoiminnassa vaikuttavat vakuuttamiseen Yhtiömuodon ja omistussuhteiden muutokset voivat vaikuttaa yrityksen työeläkevakuutuksiin. Muutoksista tuleekin aina ilmoittaa Eloon vapaamuotoisella ilmoituksella Maksuerät Yrittäjä vai työntekijä? Yrittäjän määritelmä on muuttunut vuoden 2011 alusta niin, että yrittäjäksi katsotaan johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jos hän omistaa yksin yli 30 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä maksuerä per Harmaa pylväs kuvaa yhtä maksuerää teoreettisen eräpäivän tasolla. Keltaiset pylväät kuvaavat neljää maksuerää. Erot maksuerien välillä johtuvat maksuerien korkoutuksesta perustekorolla kullekin eräpäivälle. Kuukausi-ilmoittaminen Kuukausi-ilmoitustapaa käyttävä työnantaja ilmoittaa työntekijöiden palkkatiedot kuukausittain ja TyEL-maksu laskutetaan todellisten maksettujen palkkojen mukaan. Kuukausi-ilmoitukset voi tehdä: verkkopalvelussa osoitteessa TYVI-palvelun kautta. Lisätietoja saat osoitteista ja Palkka.fi -palvelun kautta (pienet yritykset). Kuukausi-ilmoittajan vakuutusmaksut Vakuutusmaksu muodostuu työnantajan tekemän ilmoituksen perusteella ja erääntyy maksettavaksi palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä. Ilmoitus kannattaa tehdä heti palkanmaksun jälkeen. Yhtiömuodon muutos Yhtiömuodon muutos on kyseessä esimerkiksi, kun yksityinen toiminimi muutetaan yhtiömuotoiseksi yritykseksi avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi kommandiittiyhtiö muuttuu osakeyhtiöksi tai avoimeksi yhtiöksi. Jos yritys- ja yhteisötunnus muuttuu, vanha TyEL-vakuutus on päätettävä. Uuden, toimintaa jatkavan yrityksen on otettava uusi vakuutus, jos sitä ei ennestään ole. Jos yritys- ja yhteisötunnus ei muutu, korjaamme yrityksen TyEL-vakuutukseen uudet tiedot rekisteröintipäivästä alkaen. Kun yhtiö jatkaa yksityisen toiminimen toimintaa, on aina tehtävä uusi TyEL-vakuutus. TyEL-työsuhteet siirretään uuteen vakuutukseen työsuhteiden katkeamatta. Omistussuhteiden muutokset TyEL-vakuutus päätetään aina, kun yksityinen elinkeinonharjoittaja myy yrityksensä. Avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiesten muutoksista on ilmoitettava Eloon. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta vakuutuksen voimassaoloon. Osakeyhtiön osakkaiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa, ellei muutos vaikuta konserniin kuulumiseen tai YEL:n piiriin kuulumiseen. TYÖNANTAJAN OPAS

6 Sulautuminen ja jakautuminen Osakeyhtiön sulautuessa toiseen yhtiöön TyEL-vakuutus päätetään. Vuosi-ilmoittajan TyEL-työsuhteet siirretään seuraavaan vakuutukseen työsuhteiden katkeamatta. Jakautumisessa perustetuille yrityksille tehdään uudet TyEL-vakuutukset. Vuosi-ilmoittajan työntekijät siirtyvät uusiin vakuutuksiin työsuhteen katkeamatta. Teemme siirrot, kun saamme työnantajalta palkkasummat vuoden alusta siirtohetkeen asti. Elon työhyvinvointipalveluiden tavoitteena on vaikuttava yhteistyö asiakasyritystemme kanssa. Siksi meille on tärkeää, että yritysjohto sitoutuu työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin ja niiden kehittämiseen. Olemme yritysjohdon kumppani henkilöriskien hallinnassa. Tarjoamme asiakasyrityksillemme konkreettisia oppaita ja työkaluja hyödynnettäväksi niin kehitystyössä kuin päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä. Työkalut löydät osoitteesta tai saat käyttöösi työhyvinvoinnin asiantuntijoiltamme. TyEL-vakuutuksen siirtäminen Eloon Toisessa yhtiössä olevan vakuutuksen voi siirtää Eloon tammi-, huhti-, heinä- tai lokakuun ensimmäisestä päivästä alkaen toimittamalla siirtohakemuksen Eloon kolme kuukautta ennen kyseistä päivää. Vakuutuksen siirtämisen edellytyksenä on, että vakuutus on ollut voimassa vähintään vuoden ajan. Siirtohakemuslomakkeen löydät osoitteesta Jos työnantajalla on TyEL-vakuutus useammassa yhtiössä, voi vakuutukset yhdistää yhdeksi TyEL-vakuutukseksi Eloon. Tällöin vakuutusten hoito helpottuu. Yritystoiminnan päättäminen Työnantaja voi päättää TyEL-vakuutuksen, jos yrityksen toiminta päättyy tai jos työnantajalla ei ole enää TyELvakuutettavia työntekijöitä. Voit ilmoittaa vakuutuksen päättymisestä verkkopalvelussa osoitteessa soittamalla puhelinpalveluumme tai kirjallisella ilmoituksella. Vuosi-ilmoittajan on ilmoitettava myös työntekijöiden työsuhteiden päättymistiedot. Elon palvelut Asiantuntevien vakuutus- ja eläkepalveluiden lisäksi Elo tarjoaa TyEL-asiakkailleen työhyvinvointipalveluja, työeläkekuntoutusta ja rahoituspalveluja. Työhyvinvointipalvelut Elon työhyvinvointipalveluilla tuemme asiakasyritysten työhyvinvointia edistävää ja työuria pidentävää kehitystyötä. Työkyvyttömyysriskinhallinta auttaa yrityksen johtoa pienentämään sairauksista aiheutuvia kustannuksia ja johtamaan työkykyä strategisesti. Työkyvyn strategisella johtamisella varmistetaan henkilöstön kyky toimia yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työhyvinvoinnin palveluita ovat esimerkiksi: nykytilan arviointi ja kehittämissuunnitelma työkalut yrityksen käyttöön työhyvinvointikoulutukset. Työeläkekuntoutus TyEL-vakuutetulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, jos hänellä asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, joka johtaisi lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen (työkyvyttömyyden uhka). Tämän lisäksi vakuutetulla tulisi olla työn tai koulutuksen kautta ammatti ja hakemusta edeltävänä viitenä vuotena työansioita vähintään ,82 euroa sekä hänen tulisi olla vakiintuneesti työelämässä. Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän ikä, koulutus, ammatti, aikaisempi toiminta, vakiintuminen työelämään ja se, johtaako haettu ammatillinen kuntoutus todennäköisesti työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Kuntoutus on edullinen ratkaisu sekä työntekijälle että työnantajalle. Varhain todettu kuntoutustarve ja ajoissa aloitettu ammatillinen kuntoutus ehkäisevät tai lykkäävät siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Näin myös työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat kustannukset alenevat. Oikeus työeläkekuntoutukseen arvioidaan työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen jatkon hakemisen yhteydessä. Jos työntekijällä katsotaan olevan työeläkekuntoutukseen oikeus ja kuntoutuksen katsotaan olevan ajankohtaista, hän saa työkyvyttömyyseläkepäätöksen saamisen jälkeen suoraan ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen ilman erillistä työeläkekuntoutuksen hakemista. Mitä työeläkekuntoutus on? Kuntoutuskeinoina voi olla esimerkiksi työkokeilua, kun arvioidaan uuden työn sopivuutta, vaihdetaan työtehtävää tai kun tarvitaan tukea työhönpaluussa pitkän sairausloman jälkeen työhönvalmennusta uusien työtehtävien oppimiseksi kursseja sekä lisä- ja täydennyskoulutusta, jotta saadaan valmiuksia hakeutua terveydentilalle sopivaan uuteen työhön. Lisätietoa työeläkekuntoutuksesta saat osoitteesta sekä puhelinnumerosta Rahoituspalvelut Elo tarjoaa asiakasyrityksilleen monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja joko yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Tyypillisimpiä rahoitustilanteita ovat investoinnit, 6 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

7 yrityskaupat, omistuksen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyt sekä käyttöpääomatarpeet. Elon tarjoamat päärahoitusvaihtoehdot ovat sijoituslaina, PK-laina ja takaisinlaina. Rahoitusvalikoimaan kuuluvat lisäksi välirahoitus sekä suorat pääomasijoitukset. Kokonaisrahoitusratkaisu suunnitellaan aina yksilöllisesti, yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lainat voidaan myöntää vaihtuva- tai kiinteäkorkoisina. Viitekorkoina voidaan käyttää päivittäin noteerattuja TyELviitekorkoja tai euriborkorkoja sekä takaisinlainoissa TyELlainakorkoja. TyEL-korot ovat Vakuutusosakeyhtiö Garantian julkisesti noteeraamia markkinakorkoja, ja ne voi tarkistaa mm. Garantian verkkosivuilta osoitteesta Lisätietoja löytyy osoitteesta Työntekijän eläketurva Työntekijän eläketurvan perusta on työllä ansaittu lakisääteinen eläketurva. tekemistä. Työkyvyn täytyy olla alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi niin, ettei työntekijä kykene työhön ainakaan vuoteen. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. Jos työntekijällä on työkykyä jäljellä, voidaan hänelle myöntää osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä selvitetään aina myös työeläkekuntoutuksen mahdollisuudet. Jos edellytykset työeläkekuntoutukseen täyttyvät, saa hakija suoraan työeläkekuntoutuksen myönteisen ennakkopäätöksen työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutustukiratkaisun yhteydessä. Perhe-eläke Perhe-eläke antaa kuolemantapauksessa turvaa perheelle. Perhe-eläkettä voidaan maksaa leskelle, rekisteröidyssä parisuhteessa eläneelle ja alle 18-vuotiaille lapsille. Leskeneläkkeeseen vaikuttavat lesken omat tulot tai oma eläke. Eläkkeen karttuminen Työntekijöille karttuu eläkettä vuosiansioista ikään sidotulla karttumaprosentilla 1,5 % vuotiaille 1,9 % vuotiaille 4,5 % vuotiaille. Eläkettä karttuu työskentelyn lisäksi myös tietyin edellytyksin palkattomalta ajalta, kuten lapsenhoito-, työttömyys-, opiskelu- tai sairausajalta. Lisätietoa palkattomien aikojen eläkekarttumista löytyy osoitteesta Eläkelajit Alla on esitelty lyhyesti eri eläkelajit ja niiden ikärajat. Lisätietoa eläkkeistä löydät osoitteesta Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuoden iässä. Kansaneläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Työsuhteen tulee päättyä ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Osa-aikaeläke Osa-aikaeläke voi alkaa 61-vuotiaana vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneillä. Vuonna 1953 syntyneillä alaikäraja on 60 vuotta ja vuonna 1952 syntyneillä 58 vuotta. Työntekijän osa-aikatyöhön siirtyminen on sopimus, josta täytyy neuvotella työnantajan kanssa. Velvollisuutta osa-aikatyön järjestämiseen työnantajalla ei ole, mutta usein työn keventäminen lisää mahdollisuuksia jatkaa töissä terveenä pidempään. Osa-aikaeläke korvaa osittain ansiotason laskua työntekijän siirtyessä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkkeeseen on oikeus, jos sairastuu, eikä kuntoutuksen avullakaan pysty jatkamaan työn Eläkeuudistus 2017 tuo muutoksia eläketurvaan Työeläkkeisiin tulee muutoksia vuoden 2017 alusta. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkettä tulee käyttöön: työuraeläke sekä osittainen varhennettu vanhuuseläke. Lue lisää osoitteesta Työskentely eläkkeellä Vanhuuseläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla voi tehdä työtä rajoituksetta. Myös muita eläkkeitä saavat voivat tehdä ansiotyötä, kunhan tulot eivät ylitä seuraavia ansaintarajoja. Eläkelaji Ansaintarajat 2015 Vanhuuseläke/varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Ei ansaintarajaa % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiosta 40 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta (kuitenkin vähintään 746,57 euroa) 60 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta (kuitenkin vähintään 746,57 euroa) TYÖNANTAJAN OPAS

8 Eläkkeen hakeminen 1. Eläkettä kannattaa hakea kuukautta ennen eläkkeen haluttua alkamista. 2. Ennakkoarvion vanhuus-, osa-aika- ja työkyvyttömyyseläkkeen määrästä voi laskea osoitteessa 3. Eläkehakemuksen tekeminen: Vanhuuseläkettä voi hakea kätevästi sähköisessä eläkepalvelussa osoitteessa Eri eläkelajien hakemuslomakkeet voi tulostaa osoitteesta tai hakea Fennian, LähiTapiolan ja Turvan toimistoista. Lomake täytetään, tulostetaan ja lopuksi allekirjoitetaan. Hakemus lähetetään osoitteeseen Työeläkeyhtiö Elo Eläkepalvelut Tunnus VASTAUSLÄHETYS Elo maksaa postimaksun. 8 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

9 Mitkä ansiot kuuluvat TyEL-palkkaan? Palkka tai muu suoritus Kuuluuko TyELpalkkaan? Aloitepalkkiot liittyy työsopimuksessa sovittuun työhön irrallaan työsuorituksesta, ei liity päivittäiseen työhön tai rinnastetaan pitkälliseen kehittelytyöhön tai keksintöön Bonus, tulospalkkio Eläkkeen rinnalla ansaitut ansiot alkaen eläkkeen rinnalla tehdystä työstä henkilö on täyttänyt 68 vuotta (palkat ilmoitetaan sen kuukauden loppuun asti, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta) Henkilökuntaetuudet esimerkiksi henkilökunta-alennukset, ilmaiset tai alennetut matkat, alennetulla korolla saadut henkilökuntalainat Henkilöstörahastot henkilöstörahastoon suoritetut voittopalkkioerät ja jäsenen rahastosta nostamat rahasto-osuudet, käteisenä nostetut voittopalkkio-osuudet Irtisanomisajan palkka, vahingonkorvaus, lakiin perustumaton korvaus työsuhteen päättyessä lakisääteiseltä ajalta (korkeintaan 6 kuukautta) erityinen irtisanomisaika (konkurssi- ja saneeraustilanne, 14 pv) kuuden kuukauden ylittävä aika vahingonkorvaus irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä korvaus laittomasta irtisanomisesta korvaus laittomasta työsopimuksen purkamisesta irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus lomautuksen aikana irtisanotulle/irtisanoutuneelle (kun henkilö ei työskentele irtisanomisaikana) vapaaehtoinen tai sopimukseen perustuva korvaus työsuhteen päättämisestä kultainen kädenpuristus tai eroraha Isännöitsijän palkkiot Palkkiot ilmoitetaan isännöitsijätoimiston vuosi-ilmoituksella, vaikka ne olisi maksettu isännöitsijälle suoraan asunto-osakeyhtiöstä (sijaismaksaja). Keksinnöt Kirjoituspalkkiot työntekijä on kirjoittanut työnantajan toimittamaan julkaisuun tai henkilökuntalehteen muihin lehtiin itsenäisesti kirjoitetut artikkelit Komissio Kotihoidon tuki Työsuhteessa olevalle hoitajalle perheen maksama palkka ja Kansaneläkelaitoksen suoraan suorittama yksityisen hoidon tuki. Jos hoitajan palkka on sovittu maksettavaksi niin, että osan siitä muodostaa yksityisen hoidon tuki ja siihen maksettava kunnallinen lisä, myös tällainen kunnallinen lisä on eläketyöansiota, vaikka kunta maksaisi sen suoraan työntekijälle. Kustannusten korvaukset esim. työmatkasta saatu päiväraha, ateria-, työvaate- ja työvälinekorvaus, matkakustannusten korvaus, kilometrikorvaus, muuttokustannusten korvaukset maksettu korvaus ylittää todelliset kustannukset ja ylite katsotaan ennakonpidätyksessä palkaksi TYÖNANTAJAN OPAS

10 Palkka tai muu suoritus Kuuluuko TyELpalkkaan? Käteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilöstölle maksetaan tietylle rajatulle henkilöstöryhmälle tai tietyille yksittäisille työntekijöille Käännöspalkkiot jos kielenkääntäjä on työsuhteessa jos kielenkääntäjä ei ole työsuhteessa Lahja tavanomaiset esine- tai rahalahjat (merkkipäivä tai muu henkilökohtainen syy) palvelusvuosien perusteella maksettava korvaus tai lahja lahja- tai juhlarahat, joita työnantaja suorittaa työntekijöilleen sopimuksen tai tavan mukaan vakiintuneesti (esim. jouluraha ja 13. kuukauden palkka) Luento- ja esitelmäpalkkiot työsuhteessa tehdystä työstä yksittäiset palkkiot, joita ei ole saatu työsuhteessa Luontoisedut Luottamustoimipalkkiot henkilö on samaan aikaan työsuhteessa yritykseen henkilö ei ole työsuhteessa yritykseen: -- Työntekijä on vakuutettu vapaaehtoisesti. Tällöin palkkioista pidätetään työntekijän työeläkevakuutus maksu. -- Työntekijä ei ole vapaaehtoisesti vakuutettu. Luottamustoimi voidaan vapaaehtoisesti vakuuttaa taannehtivasti aikaisintaan edellisen kalenteri vuoden alusta lukien. Odotusajan palkka kun työntekijän palkanmaksu on viivästynyt, koronluonteinen suoritus Oikeuden päätöksellä vahvistettu palkkasaatava siltä osin kun se työnantajan maksamana otettaisiin huomioon Opinnäytetyö, diplomityö, pro gradu -työ työsuhteessa tehtynä ei työsuhteessa tehtynä Oppisopimus- tai koulutusajan palkka Optiot Osakeanti jos koskee henkilöstön enemmistöä jos koskee vain osaa henkilöstöstä (kyse ei ole henkilöstöedusta, vaan kyseessä on työstä maksettava vastike) Osakepalkkio osakepalkkiojärjestelmien perusteella maksettavat suoritukset, jos osakepalkkiojärjestelmä on palkkion määräytymisperusteiden osalta rinnastettavissa muihin tulospalkkiojärjestelmiin jos edun arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä ja palkkion lupaamisen ja edun saamisen välillä on vähintään vuosi 10 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

11 Palkka tai muu suoritus Kuuluuko TyELpalkkaan? Osingot ja voitto-osuudet TyEL:n piiriin kuuluvan osakkaan saama voitto-osuus tai osinko palkkana maksetut suoritukset Palkan lisät ja korotukset esimerkiksi ikälisä, olosuhdelisä, vuorotyölisä, palvelusvuosi-, viikkolepo-, varallaolo-, arkipyhä- tai vapaavuorokorvaukset ja rahana maksetut pekkasvapaat Peruspalkka Palveluraha, juomaraha Provisiot provisio, josta on vähennetty kulujen osuus (eli ennakonpidätyksen alainen provisio) provisiopalkalla työskentelevä ei ole työsuhteessa vaan toimii yrittäjänä Rekrytointipalkkio, vinkkipalkkio työsuhteessa olevalle maksettuna ulkopuoliselle vinkin antajalle maksettu palkkio Rojalti, käyttöoikeusmaksu Sairausajan palkka ja sairauspäivärahat sairausajan palkka sairausvakuutuslain mukainen päiväraha sairauskassan maksamat täydennyspäivärahat sairauskassan maksamat lisäpäivärahat sairausraha Sijaismaksajan maksama palkka konkurssipesä, palkkaturvaviranomainen tai muu maksaja (palkka ilmoitetaan tosiasiallisen työnantajan vakuutukseen) Sovinto työsuhderiita-asiassa erittelemätön kertakorvaus palkkasaatavat on eritelty Säästöhenkivakuutuksen ennakonpidätyksen alainen osuus Tantieemi Täydennyspäiväraha (myös veroton) Ulkomaantyön vakuutuspalkka Vapaaehtoinen tai yksilöllinen eläkevakuutus (työnantajan kustantama) siltä osin kuin ne verotuksessa katsotaan palkaksi Voitto-osuudet, voitonjakoerät, voittopalkkiot jos yhtiökokous päättää jakaa osan osakeyhtiön voitosta työntekijöille Vuorotteluvapaakorvaus Vuosilomaan liittyvät vastikkeet esimerkiksi vuosilomapalkka ja -korvaus, korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta, erilaiset lomarahat TYÖNANTAJAN OPAS

12 Sosiaalivakuutusmaksut 2015 TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU Maksu on % palkkasummasta Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 57,10 /kk 56,55 /kk Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden) Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään /6 kk. TyEL-perusmaksu 24,70 % 24,20 % Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2013 on ollut vähintään euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. Tilapäistyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden) Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle /6 kk. 24,70 % 24,20 % Työntekijän osuus TyEL-maksusta alle 53-vuotiaan työntekijän osuus osuus 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta YRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU Maksu on % työtulosta. YEL-maksu alle 53-vuotiaan yrittäjän maksu maksu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 %:n alennus 48 kk:n ajalta alle 53 v. yrittäjän alennettu maksu alennettu maksu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta Rajamääriä YEL-työtulon alaraja, /vuosi YEL-työtulon yläraja, /vuosi Yrittäjällä mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen, jos vakiintunut työtulo vähintään Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU MYEL-maksu Lisätietoa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta MELAsta. MUITA SOSIAALITURVAMAKSUJA 5,70 % 7,20 % 23,70 % 25,20 % 18,486 % 19,656 % 7 502,14 /v ,00 /v ,29 /v ,56 /v 5,55 % 7,05 % 23,30 % 24,80 % 18,174 % 19,344 % Työnantajan sairausvakuutusmaksu 2,08 % 2,14 % Vakuutetun sairausvakuutusmaksu Palkansaaja - sairaanhoitomaksu - päivärahamaksu Yrittäjä - sairaanhoitomaksu - päivärahamaksu Eläkeläinen 1,32 % 0,78 % 1,32 % 0,91 % 1,49 % Tapaturmavakuutusmaksu Maksuun vaikuttavat muun muassa palkat sekä työn riski. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä. Työttömyysvakuutusmaksu (Työttömyysvakuutusrahasto perii) Palkkasummasta, joka on enintään /vuosi Palkkasumman osasta, joka ylittää /vuosi Työnantajan maksama maksu osaomistajasta Työntekijän maksu Osaomistajien oma maksu Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä. INDEKSIT Palkkakerroin Työeläkeindeksi KOROT Tarkastetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7. Perustekorko Viivästyskorko 0,80 % 3,15 % 0,80 % 0,65 % 0,24 % 1, ,5 % ( , YEL:ssa voimassa ) Lisätietoa Suomen Pankista 7 430,59 /v ,00 /v ,18 /v 8 520,00 /v 1,32 % 0,84 % 1,32 % 0,97 % 1,49 % 0,75 % 2,95 % 0,75 % 0,50 % 0,19 % 1, ,0 % ( ) YEL:ssa 4,5 % ( ) 8,5 % ( ) Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä sosiaaliturvamaksu. Yrittäjälle YEL-vakuutus on lakisääteinen. 12 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

13 Muistiinpanoja TYÖNANTAJAN OPAS

14 Muistiinpanoja 14 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

15 Elon yhteystiedot Sähköiset palvelut Vakuutus Elosta Ota TyEL- tai YEL-vakuutus osoitteessa Verkkopalvelu Vakuutusasiat hoituvat helposti osoitteessa Eläkepalvelu Valitse sähköinen työeläkeote ja katso tietoja tulevasta eläkkeestäsi osoitteessa Työeläketietoa Katso lisätietoa TyEL- ja YEL-vakuuttamisesta sekä työntekijän eläketurvasta osoitteessa TyEL- ja YEL-vakuutusten asiakaspalvelu Jos vakuutusnumerosi alkaa numerolla 44- tai olet ollut aiemmin Eläke-Fennian asiakas Puhelin: Jos vakuutusnumerosi alkaa numerolla 54-, 42-, 180-, 182-, 280-, 380-, 382- tai olet ollut aiemmin LähiTapiola Eläkeyhtiön asiakas Puhelin: Vastauslähetysosoite (Elo maksaa postimaksun): Työeläkeyhtiö Elo Vakuutuspalvelut Tunnus Vastauslähetys TYÖNANTAJAN OPAS

16 PE-0124-fi, 1214 Edita Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Postiosoite/postadress ELO Käyntiosoite/ besöksadress Revontulentie 7, Espoo Norrskensvägen 7, Esbo Puhelin/telefon Faksi/fax

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2003 ESIPUHE Kansanedustajien eläkkeet

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot