TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015"

Transkriptio

1 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

2 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja ja kuka tilapäinen työnantaja?... 3 TyEL-maksut vuonna Työntekijän työeläkemaksu... 4 Miten sopimustyönantaja hoitaa eläkevakuuttamisen?... 4 Vuosi-ilmoittaminen... 4 Kuukausi-ilmoittaminen... 5 Ilmoitustavan vaihtaminen... 5 Muutokset yritystoiminnassa vaikuttavat vakuuttamiseen... 5 Yrittäjä vai työntekijä?... 5 Yhtiömuodon muutos... 5 Omistussuhteiden muutokset... 5 Sulautuminen ja jakautuminen... 6 TyEL-vakuutuksen siirtäminen Eloon... 6 Yritystoiminnan päättäminen... 6 Elon palvelut... 6 Työhyvinvointipalvelut... 6 Työeläkekuntoutus... 6 Rahoituspalvelut... 6 Työntekijän eläketurva... 7 Eläkkeen karttuminen... 7 Eläkelajit... 7 Työskentely eläkkeellä... 7 Eläkkeen hakeminen... 8 Mitkä ansiot kuuluvat TyEL-palkkaan?... 9 Sosiaalivakuutusmaksut Elon yhteystiedot... 15

3 Yksityisen alan työntekijät eläkevakuutetaan TyEL-vakuutuksella Yksityisen alan työnantajan kuuluu järjestää kaikkien työntekijöidensä lakisääteinen eläketurva työntekijän eläkelain mukaisella TyEL-vakuutuksella. TyEL-vakuutus kerryttää työntekijän eläkettä ja antaa taloudellista turvaa työkyvyttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman varalta. Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä kuukauden sisällä ensimmäisestä palkanmaksusta. Työskentely vakuutetaan TyEL-vakuutuksella, kun työntekijä on vuotias ja ansaitsee kuukaudessa vähintään 57,10 euroa vuonna Jos kuukausiansio jää tätä pienemmäksi, on vakuuttaminen vapaaehtoista. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta. Kaikki Suomessa tehtävä työ tulee vakuuttaa pääsääntöisesti Suomessa. Poikkeuksena on Suomeen lähetetty työntekijä, jolla on lähetetyn työntekijän todistus. Myös suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla lähetettynä työntekijänä työskentelevän ansiotyö kuuluu Suomen työeläkejärjestelmän piiriin. Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen Luottamustehtäviä ovat esimerkiksi hallintoneuvostojen, neuvottelukuntien ja johtokuntien jäsenyydet sekä työmarkkinajärjestöjen ja aatteellisten yhdistysten luottamustehtävät. Henkilö, joka on luottamustehtävässä ja samanaikaisesti työsuhteessa palkkion maksajaan, on eläkevakuutettava myös luottamustehtävän osalta. Jos luottamustehtävää hoitava henkilö ei ole työsuhteessa palkkion maksajaan, on TyEL-vakuuttaminen vapaaehtoista. Luottamustehtäviä voidaan vakuuttaa joko erillisessä vakuutuksessa tai liittää samaan vakuutukseen, jossa työnantajan muut työntekijät on vakuutettu. Pelkän luottamustehtävän vakuuttamista varten on tehtävä TyELhakemus. TyEL-vakuuttamisen normaalit ikä- ja ansiorajat koskevat myös luottamustehtävää. Maksaja pidättää luottamustehtävän palkkiosta myös työntekijän osuuden eläkemaksusta. Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen Kun suomalaisen yrityksen työntekijä lähtee ulkomaankomennukselle, kannattaa hyvissä ajoin kartoittaa hänen sekä mukana lähtevien perheenjäsenten suomalainen sosiaaliturva, johon kuuluu työskentelyyn perustuvat etuudet eli työeläke- ja työtapaturmavakuutus kansaneläkelaitoksen asumiseen perustuvat etuudet, kuten perhe-eläke, äitiys- ja isyysraha, lapsilisä, sairauspäiväraha sekä sairaanhoitokustannukset. Sosiaaliturvaetuuksien voimassaoloon vaikuttavat muun muassa onko Suomella sosiaaliturvasopimus kohdemaan kanssa kuinka kauan komennus kestää voidaanko työntekijää pitää lähetettynä työntekijänä. Vakuutuspalkka varmistaa eläkkeen tason Ulkomaantyössä eläkkeen perusteena olevia ansioita kutsutaan vakuutuspalkaksi. Myös työnantajan ja työntekijän työeläkemaksut peritään vakuutuspalkan perusteella. Työskentelymaasta riippumatta se koskee Suomesta ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden työtä, joka vakuutetaan Suomen työeläke- ja tapaturmavakuutuslain mukaan. Ennen työkomennuksen alkua työnantajan ja työntekijän tulee määritellä keskenään vakuutuspalkka, joka on hyvä merkitä komennussopimukseen euromääräisenä. Työnantajan tulee ilmoittaa vakuutuspalkka työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöille. Sopimukseen on hyvä kirjata myös eriteltynä vakuutuspalkan sisältö. Vakuutuspalkasta ei voida vapaasti sopia, vaan sen on oltava työeläkelain mukainen. Lähtökohtaisesti vakuutuspalkan tulee vastata sitä palkkaa, joka vastaavasta työstä maksettaisiin Suomessa. Sen tarkoituksena on taata työntekijälle Suomen tasoa vastaava eläke. Etuudet asumisen perusteella Suomessa asuva henkilö pysyy pääsääntöisesti Kelan etuuksien piirissä, jos ulkomailla työskentely tai oleskelu kestää enintään yhden vuoden. Ulkomailla työskentelystä tai oleskelusta sekä Suomeen paluusta tulee kuitenkin aina ilmoittaa Kelaan. Lisätietoja ulkomaantyön vakuuttamisesta saat puhelinpalvelustamme ja Eläketurvakeskuksesta. Kuka on sopimustyönantaja ja kuka tilapäinen työnantaja? Työnantajan on tehtävä vakuutussopimus, jos palveluksessa on vakituisesti vähintään yksi työntekijä tai jos määräaikaisille työntekijöille maksetut palkat ovat yhteensä vähintään euroa puolen vuoden ajalta. Elon kanssa vakuutussopimuksen tehneellä sopimustyönantajalla on oikeus TyEL-asiakashyvityksiin. Vakuutussopimuksen voi tehdä osoitteessa Työnantajan ei tarvitse tehdä vakuutussopimusta eli hän voi toimia tilapäistyönantajana, jos hänellä ei ole yhtään vakituista työntekijää palveluksessaan ja jos työntekijöiden puolen vuoden palkkasumma on yhteensä alle euroa. Tilapäistyönantaja tekee TyEL-ilmoituksen ja maksaa vakuutusmaksut palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Tilapäistyönantajana työntekijätietojen ilmoittaminen hoituu kätevästi Palkka-apuri -palvelussa osoitteessa Palvelu laskee TyEL-vakuutusmaksun ja ohjaa sinut automaattisesti maksamaan työeläkevakuutusmaksun omassa verkkopankissasi. Työnantaja ei voi olla samanaikaisesti sekä sopimus- että tilapäinen työnantaja. Sopimustyönantaja ilmoittaa myös tilapäiset työsuhteet TyEL-vakuutukseensa. TYÖNANTAJAN OPAS

4 TyEL-maksut vuonna 2015 TyEL-maksu määräytyy kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti. Maksu peritään kokonaisuudessaan työnantajalta, joka puolestaan pidättää palkasta työntekijän maksuosuuden. Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu on 24,70 % palkkasummasta. Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma on ollut vuonna 2013 vähintään , vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 24,70 % palkkasummasta. Työntekijän maksuosuus sisältyy sopimus- ja tilapäisen työnantajan eläkemaksuun. Työntekijän työeläkemaksu Työntekijät maksavat itse osan työeläketurvastaan. Työnantaja pidättää työntekijän palkasta työntekijän osuuden eläkemaksusta. Vuonna 2015 työntekijän maksu on alle 53-vuotiailla 5,70 % palkasta 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 7,20 % palkasta. Työnantaja pidättää työeläkemaksun kaikilta työntekijöiltä, jotka työnantaja on velvollinen vakuuttamaan palkanmaksuhetkellä. Palkanmaksuhetki on ratkaisevaa myös työntekijän korkeamman maksuprosentin pidättämisessä. Työnantaja pidättää työeläkemaksun myös eläkkeen rinnalla työskentelevien palkasta. Työnantaja voi pidättää työntekijän maksuosuuden takautuvasti kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä, jos maksu on jäänyt pidättämättä ilmeisen virheen vuoksi. Katso sivujen 9 11 taulukosta, mikä on TyEL-palkkaa eli mitkä työntekijän ansiot on ilmoitettava TyEL-vakuutukseen. Miten sopimustyönantaja hoitaa eläkevakuuttamisen? Sopimustyönantaja valitsee, ilmoittaako työntekijän työsuhde- ja palkkatiedot vuosi-ilmoituksella vai kuukausittain. Vuosi-ilmoitustavan valinnut työnantaja täyttää TyEL-vakuutushakemukseen työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot. Kuukausi-ilmoittaja ilmoittaa työntekijöiden ansiotiedot joka kuukausi. Vuosi-ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustapaa käyttävä työnantaja ilmoittaa toteutuneet palkkatiedot vuosi-ilmoituksella seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Palkat ilmoitetaan maksuvuoden mukaisesti. Työsuhteiden alkamis- ja päättymispäivät on ilmoitettava päivämäärän tarkkuudella. Tee vuosi-ilmoitus verkkopalvelussamme osoitteessa Tiedot voi ilmoittaa tiedostonsiirtona tai täydentämällä tiedot sähköiselle lomakkeelle. TYVI-palvelun kautta. Lisätietoja saat osoitteista ja Palkka.fi -palvelun kautta (pienet yritykset). Lisätietoja vuosi-ilmoituksen tekemiseen löydät osoitteesta Vuosi-ilmoittajan vakuutusmaksut Ensimmäisen vuoden ennakkomaksut lasketaan TyEL-vakuutushakemukseen täytettyjen palkkatietojen perusteella. Seuraavan vuoden ennakkomaksut Elo arvioi joulukuussa. Lopullinen maksu lasketaan toteutuneiden, vuosiilmoituksessa ilmoitettujen palkkatietojen perusteella. Työnantaja tekee vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä ja Elo lähettää tiedon lopullisesta vakuutusmaksusta työnantajalle vuosilaskelmana kevään aikana. Jos ennakkopalkkasumma muuttuu vuoden aikana huomattavasti, työnantajan kannattaa ilmoittaa muutoksesta Eloon. Näin tulevat maksut voidaan laskuttaa muuttuneen palkkasumman mukaisesti. Ennakkomaksun perusteena olevan palkkasumman ja maksutavan muutokset voi tehdä verkkopalvelussa osoitteessa sähköpostitse tai soittamalla puhelinpalveluumme. Ennakkomaksun erien lukumäärä ja maksukuukaudet vaikuttavat kokonaismaksuun. Työnantaja voi valita ennakkomaksunsa erien lukumäärän sekä maksukuukaudet seuraavasti: 1. erän maksukuukausi tammikuu helmikuu maaliskuu erien lukumäärä maksu 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erässä maksu 1, 2 tai 4 erässä maksu 1, 2 tai 4 erässä Vakuutusmaksuja korkoutetaan perustekorolla. Korko lasketaan teoreettisesta eräpäivästä (1.7.) varsinaiseen eräpäivään. Ennen 1.7. erääntyviä maksuja hyvitetään perustekorolla ja sen jälkeen erääntyviin maksuihin lisätään koron osuus. Maksun korkoutuksen vuoksi eräkuukauden valinta vaikuttaa maksun määrään. Perustekorko on 5,5 % alkaen. Soittamalla vakuutuspalveluihin voit arvioida maksutavan vaikutusta maksuun. 4 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

5 Esimerkki maksutavan vaikutuksesta Työnantajan palkkasumma on euroa ja maksu euroa vuodessa. Perustekorko on 5,5 %. Jos työnantaja maksaa koko TyEL-maksun tammikuussa: ennakkomaksu on yhteensä euroa. Jos työnantaja maksaa maksun 12 erässä, joista ensimmäinen tammikuussa: ennakkomaksu on yhteensä euroa. Jos työnantaja maksaa maksun neljässä erässä, joista ensimmäinen maaliskuussa: ennakkomaksu on yhteensä euroa. Ennakkomaksu lasketaan ensin korottomana teoreettisen eräpäivän tasossa ja tästä kukin maksuerä korkoutetaan eräpäivän tasoon. Oheinen kaavio havainnollistaa, millaiset maksuerät ovat, kun maksu maksetaan neljässä erässä, joista ensimmäinen on maaliskuussa. Ilmoitustavan vaihtaminen Jos haluat muuttaa vakuutuksesi ilmoitustavan vuosiilmoittamisesta kuukausi-ilmoittamiseen tai päinvastoin, ilmoita siitä Eloon viimeistään muutoksen alkamista edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Valittu ilmoitustapa on voimassa koko kalenterivuoden. Ilmoituksen muutoksesta voit tehdä verkkopalvelussamme, puhelimitse, lähettämällä sähköpostia tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Muutokset yritystoiminnassa vaikuttavat vakuuttamiseen Yhtiömuodon ja omistussuhteiden muutokset voivat vaikuttaa yrityksen työeläkevakuutuksiin. Muutoksista tuleekin aina ilmoittaa Eloon vapaamuotoisella ilmoituksella Maksuerät Yrittäjä vai työntekijä? Yrittäjän määritelmä on muuttunut vuoden 2011 alusta niin, että yrittäjäksi katsotaan johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jos hän omistaa yksin yli 30 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä maksuerä per Harmaa pylväs kuvaa yhtä maksuerää teoreettisen eräpäivän tasolla. Keltaiset pylväät kuvaavat neljää maksuerää. Erot maksuerien välillä johtuvat maksuerien korkoutuksesta perustekorolla kullekin eräpäivälle. Kuukausi-ilmoittaminen Kuukausi-ilmoitustapaa käyttävä työnantaja ilmoittaa työntekijöiden palkkatiedot kuukausittain ja TyEL-maksu laskutetaan todellisten maksettujen palkkojen mukaan. Kuukausi-ilmoitukset voi tehdä: verkkopalvelussa osoitteessa TYVI-palvelun kautta. Lisätietoja saat osoitteista ja Palkka.fi -palvelun kautta (pienet yritykset). Kuukausi-ilmoittajan vakuutusmaksut Vakuutusmaksu muodostuu työnantajan tekemän ilmoituksen perusteella ja erääntyy maksettavaksi palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä. Ilmoitus kannattaa tehdä heti palkanmaksun jälkeen. Yhtiömuodon muutos Yhtiömuodon muutos on kyseessä esimerkiksi, kun yksityinen toiminimi muutetaan yhtiömuotoiseksi yritykseksi avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi kommandiittiyhtiö muuttuu osakeyhtiöksi tai avoimeksi yhtiöksi. Jos yritys- ja yhteisötunnus muuttuu, vanha TyEL-vakuutus on päätettävä. Uuden, toimintaa jatkavan yrityksen on otettava uusi vakuutus, jos sitä ei ennestään ole. Jos yritys- ja yhteisötunnus ei muutu, korjaamme yrityksen TyEL-vakuutukseen uudet tiedot rekisteröintipäivästä alkaen. Kun yhtiö jatkaa yksityisen toiminimen toimintaa, on aina tehtävä uusi TyEL-vakuutus. TyEL-työsuhteet siirretään uuteen vakuutukseen työsuhteiden katkeamatta. Omistussuhteiden muutokset TyEL-vakuutus päätetään aina, kun yksityinen elinkeinonharjoittaja myy yrityksensä. Avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiesten muutoksista on ilmoitettava Eloon. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta vakuutuksen voimassaoloon. Osakeyhtiön osakkaiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa, ellei muutos vaikuta konserniin kuulumiseen tai YEL:n piiriin kuulumiseen. TYÖNANTAJAN OPAS

6 Sulautuminen ja jakautuminen Osakeyhtiön sulautuessa toiseen yhtiöön TyEL-vakuutus päätetään. Vuosi-ilmoittajan TyEL-työsuhteet siirretään seuraavaan vakuutukseen työsuhteiden katkeamatta. Jakautumisessa perustetuille yrityksille tehdään uudet TyEL-vakuutukset. Vuosi-ilmoittajan työntekijät siirtyvät uusiin vakuutuksiin työsuhteen katkeamatta. Teemme siirrot, kun saamme työnantajalta palkkasummat vuoden alusta siirtohetkeen asti. Elon työhyvinvointipalveluiden tavoitteena on vaikuttava yhteistyö asiakasyritystemme kanssa. Siksi meille on tärkeää, että yritysjohto sitoutuu työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin ja niiden kehittämiseen. Olemme yritysjohdon kumppani henkilöriskien hallinnassa. Tarjoamme asiakasyrityksillemme konkreettisia oppaita ja työkaluja hyödynnettäväksi niin kehitystyössä kuin päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä. Työkalut löydät osoitteesta tai saat käyttöösi työhyvinvoinnin asiantuntijoiltamme. TyEL-vakuutuksen siirtäminen Eloon Toisessa yhtiössä olevan vakuutuksen voi siirtää Eloon tammi-, huhti-, heinä- tai lokakuun ensimmäisestä päivästä alkaen toimittamalla siirtohakemuksen Eloon kolme kuukautta ennen kyseistä päivää. Vakuutuksen siirtämisen edellytyksenä on, että vakuutus on ollut voimassa vähintään vuoden ajan. Siirtohakemuslomakkeen löydät osoitteesta Jos työnantajalla on TyEL-vakuutus useammassa yhtiössä, voi vakuutukset yhdistää yhdeksi TyEL-vakuutukseksi Eloon. Tällöin vakuutusten hoito helpottuu. Yritystoiminnan päättäminen Työnantaja voi päättää TyEL-vakuutuksen, jos yrityksen toiminta päättyy tai jos työnantajalla ei ole enää TyELvakuutettavia työntekijöitä. Voit ilmoittaa vakuutuksen päättymisestä verkkopalvelussa osoitteessa soittamalla puhelinpalveluumme tai kirjallisella ilmoituksella. Vuosi-ilmoittajan on ilmoitettava myös työntekijöiden työsuhteiden päättymistiedot. Elon palvelut Asiantuntevien vakuutus- ja eläkepalveluiden lisäksi Elo tarjoaa TyEL-asiakkailleen työhyvinvointipalveluja, työeläkekuntoutusta ja rahoituspalveluja. Työhyvinvointipalvelut Elon työhyvinvointipalveluilla tuemme asiakasyritysten työhyvinvointia edistävää ja työuria pidentävää kehitystyötä. Työkyvyttömyysriskinhallinta auttaa yrityksen johtoa pienentämään sairauksista aiheutuvia kustannuksia ja johtamaan työkykyä strategisesti. Työkyvyn strategisella johtamisella varmistetaan henkilöstön kyky toimia yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työhyvinvoinnin palveluita ovat esimerkiksi: nykytilan arviointi ja kehittämissuunnitelma työkalut yrityksen käyttöön työhyvinvointikoulutukset. Työeläkekuntoutus TyEL-vakuutetulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, jos hänellä asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, joka johtaisi lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen (työkyvyttömyyden uhka). Tämän lisäksi vakuutetulla tulisi olla työn tai koulutuksen kautta ammatti ja hakemusta edeltävänä viitenä vuotena työansioita vähintään ,82 euroa sekä hänen tulisi olla vakiintuneesti työelämässä. Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän ikä, koulutus, ammatti, aikaisempi toiminta, vakiintuminen työelämään ja se, johtaako haettu ammatillinen kuntoutus todennäköisesti työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Kuntoutus on edullinen ratkaisu sekä työntekijälle että työnantajalle. Varhain todettu kuntoutustarve ja ajoissa aloitettu ammatillinen kuntoutus ehkäisevät tai lykkäävät siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Näin myös työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat kustannukset alenevat. Oikeus työeläkekuntoutukseen arvioidaan työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen jatkon hakemisen yhteydessä. Jos työntekijällä katsotaan olevan työeläkekuntoutukseen oikeus ja kuntoutuksen katsotaan olevan ajankohtaista, hän saa työkyvyttömyyseläkepäätöksen saamisen jälkeen suoraan ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen ilman erillistä työeläkekuntoutuksen hakemista. Mitä työeläkekuntoutus on? Kuntoutuskeinoina voi olla esimerkiksi työkokeilua, kun arvioidaan uuden työn sopivuutta, vaihdetaan työtehtävää tai kun tarvitaan tukea työhönpaluussa pitkän sairausloman jälkeen työhönvalmennusta uusien työtehtävien oppimiseksi kursseja sekä lisä- ja täydennyskoulutusta, jotta saadaan valmiuksia hakeutua terveydentilalle sopivaan uuteen työhön. Lisätietoa työeläkekuntoutuksesta saat osoitteesta sekä puhelinnumerosta Rahoituspalvelut Elo tarjoaa asiakasyrityksilleen monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja joko yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Tyypillisimpiä rahoitustilanteita ovat investoinnit, 6 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

7 yrityskaupat, omistuksen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyt sekä käyttöpääomatarpeet. Elon tarjoamat päärahoitusvaihtoehdot ovat sijoituslaina, PK-laina ja takaisinlaina. Rahoitusvalikoimaan kuuluvat lisäksi välirahoitus sekä suorat pääomasijoitukset. Kokonaisrahoitusratkaisu suunnitellaan aina yksilöllisesti, yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lainat voidaan myöntää vaihtuva- tai kiinteäkorkoisina. Viitekorkoina voidaan käyttää päivittäin noteerattuja TyELviitekorkoja tai euriborkorkoja sekä takaisinlainoissa TyELlainakorkoja. TyEL-korot ovat Vakuutusosakeyhtiö Garantian julkisesti noteeraamia markkinakorkoja, ja ne voi tarkistaa mm. Garantian verkkosivuilta osoitteesta Lisätietoja löytyy osoitteesta Työntekijän eläketurva Työntekijän eläketurvan perusta on työllä ansaittu lakisääteinen eläketurva. tekemistä. Työkyvyn täytyy olla alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi niin, ettei työntekijä kykene työhön ainakaan vuoteen. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. Jos työntekijällä on työkykyä jäljellä, voidaan hänelle myöntää osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä selvitetään aina myös työeläkekuntoutuksen mahdollisuudet. Jos edellytykset työeläkekuntoutukseen täyttyvät, saa hakija suoraan työeläkekuntoutuksen myönteisen ennakkopäätöksen työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutustukiratkaisun yhteydessä. Perhe-eläke Perhe-eläke antaa kuolemantapauksessa turvaa perheelle. Perhe-eläkettä voidaan maksaa leskelle, rekisteröidyssä parisuhteessa eläneelle ja alle 18-vuotiaille lapsille. Leskeneläkkeeseen vaikuttavat lesken omat tulot tai oma eläke. Eläkkeen karttuminen Työntekijöille karttuu eläkettä vuosiansioista ikään sidotulla karttumaprosentilla 1,5 % vuotiaille 1,9 % vuotiaille 4,5 % vuotiaille. Eläkettä karttuu työskentelyn lisäksi myös tietyin edellytyksin palkattomalta ajalta, kuten lapsenhoito-, työttömyys-, opiskelu- tai sairausajalta. Lisätietoa palkattomien aikojen eläkekarttumista löytyy osoitteesta Eläkelajit Alla on esitelty lyhyesti eri eläkelajit ja niiden ikärajat. Lisätietoa eläkkeistä löydät osoitteesta Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuoden iässä. Kansaneläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Työsuhteen tulee päättyä ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Osa-aikaeläke Osa-aikaeläke voi alkaa 61-vuotiaana vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneillä. Vuonna 1953 syntyneillä alaikäraja on 60 vuotta ja vuonna 1952 syntyneillä 58 vuotta. Työntekijän osa-aikatyöhön siirtyminen on sopimus, josta täytyy neuvotella työnantajan kanssa. Velvollisuutta osa-aikatyön järjestämiseen työnantajalla ei ole, mutta usein työn keventäminen lisää mahdollisuuksia jatkaa töissä terveenä pidempään. Osa-aikaeläke korvaa osittain ansiotason laskua työntekijän siirtyessä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkkeeseen on oikeus, jos sairastuu, eikä kuntoutuksen avullakaan pysty jatkamaan työn Eläkeuudistus 2017 tuo muutoksia eläketurvaan Työeläkkeisiin tulee muutoksia vuoden 2017 alusta. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkettä tulee käyttöön: työuraeläke sekä osittainen varhennettu vanhuuseläke. Lue lisää osoitteesta Työskentely eläkkeellä Vanhuuseläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla voi tehdä työtä rajoituksetta. Myös muita eläkkeitä saavat voivat tehdä ansiotyötä, kunhan tulot eivät ylitä seuraavia ansaintarajoja. Eläkelaji Ansaintarajat 2015 Vanhuuseläke/varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Ei ansaintarajaa % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiosta 40 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta (kuitenkin vähintään 746,57 euroa) 60 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta (kuitenkin vähintään 746,57 euroa) TYÖNANTAJAN OPAS

8 Eläkkeen hakeminen 1. Eläkettä kannattaa hakea kuukautta ennen eläkkeen haluttua alkamista. 2. Ennakkoarvion vanhuus-, osa-aika- ja työkyvyttömyyseläkkeen määrästä voi laskea osoitteessa 3. Eläkehakemuksen tekeminen: Vanhuuseläkettä voi hakea kätevästi sähköisessä eläkepalvelussa osoitteessa Eri eläkelajien hakemuslomakkeet voi tulostaa osoitteesta tai hakea Fennian, LähiTapiolan ja Turvan toimistoista. Lomake täytetään, tulostetaan ja lopuksi allekirjoitetaan. Hakemus lähetetään osoitteeseen Työeläkeyhtiö Elo Eläkepalvelut Tunnus VASTAUSLÄHETYS Elo maksaa postimaksun. 8 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

9 Mitkä ansiot kuuluvat TyEL-palkkaan? Palkka tai muu suoritus Kuuluuko TyELpalkkaan? Aloitepalkkiot liittyy työsopimuksessa sovittuun työhön irrallaan työsuorituksesta, ei liity päivittäiseen työhön tai rinnastetaan pitkälliseen kehittelytyöhön tai keksintöön Bonus, tulospalkkio Eläkkeen rinnalla ansaitut ansiot alkaen eläkkeen rinnalla tehdystä työstä henkilö on täyttänyt 68 vuotta (palkat ilmoitetaan sen kuukauden loppuun asti, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta) Henkilökuntaetuudet esimerkiksi henkilökunta-alennukset, ilmaiset tai alennetut matkat, alennetulla korolla saadut henkilökuntalainat Henkilöstörahastot henkilöstörahastoon suoritetut voittopalkkioerät ja jäsenen rahastosta nostamat rahasto-osuudet, käteisenä nostetut voittopalkkio-osuudet Irtisanomisajan palkka, vahingonkorvaus, lakiin perustumaton korvaus työsuhteen päättyessä lakisääteiseltä ajalta (korkeintaan 6 kuukautta) erityinen irtisanomisaika (konkurssi- ja saneeraustilanne, 14 pv) kuuden kuukauden ylittävä aika vahingonkorvaus irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä korvaus laittomasta irtisanomisesta korvaus laittomasta työsopimuksen purkamisesta irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus lomautuksen aikana irtisanotulle/irtisanoutuneelle (kun henkilö ei työskentele irtisanomisaikana) vapaaehtoinen tai sopimukseen perustuva korvaus työsuhteen päättämisestä kultainen kädenpuristus tai eroraha Isännöitsijän palkkiot Palkkiot ilmoitetaan isännöitsijätoimiston vuosi-ilmoituksella, vaikka ne olisi maksettu isännöitsijälle suoraan asunto-osakeyhtiöstä (sijaismaksaja). Keksinnöt Kirjoituspalkkiot työntekijä on kirjoittanut työnantajan toimittamaan julkaisuun tai henkilökuntalehteen muihin lehtiin itsenäisesti kirjoitetut artikkelit Komissio Kotihoidon tuki Työsuhteessa olevalle hoitajalle perheen maksama palkka ja Kansaneläkelaitoksen suoraan suorittama yksityisen hoidon tuki. Jos hoitajan palkka on sovittu maksettavaksi niin, että osan siitä muodostaa yksityisen hoidon tuki ja siihen maksettava kunnallinen lisä, myös tällainen kunnallinen lisä on eläketyöansiota, vaikka kunta maksaisi sen suoraan työntekijälle. Kustannusten korvaukset esim. työmatkasta saatu päiväraha, ateria-, työvaate- ja työvälinekorvaus, matkakustannusten korvaus, kilometrikorvaus, muuttokustannusten korvaukset maksettu korvaus ylittää todelliset kustannukset ja ylite katsotaan ennakonpidätyksessä palkaksi TYÖNANTAJAN OPAS

10 Palkka tai muu suoritus Kuuluuko TyELpalkkaan? Käteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilöstölle maksetaan tietylle rajatulle henkilöstöryhmälle tai tietyille yksittäisille työntekijöille Käännöspalkkiot jos kielenkääntäjä on työsuhteessa jos kielenkääntäjä ei ole työsuhteessa Lahja tavanomaiset esine- tai rahalahjat (merkkipäivä tai muu henkilökohtainen syy) palvelusvuosien perusteella maksettava korvaus tai lahja lahja- tai juhlarahat, joita työnantaja suorittaa työntekijöilleen sopimuksen tai tavan mukaan vakiintuneesti (esim. jouluraha ja 13. kuukauden palkka) Luento- ja esitelmäpalkkiot työsuhteessa tehdystä työstä yksittäiset palkkiot, joita ei ole saatu työsuhteessa Luontoisedut Luottamustoimipalkkiot henkilö on samaan aikaan työsuhteessa yritykseen henkilö ei ole työsuhteessa yritykseen: -- Työntekijä on vakuutettu vapaaehtoisesti. Tällöin palkkioista pidätetään työntekijän työeläkevakuutus maksu. -- Työntekijä ei ole vapaaehtoisesti vakuutettu. Luottamustoimi voidaan vapaaehtoisesti vakuuttaa taannehtivasti aikaisintaan edellisen kalenteri vuoden alusta lukien. Odotusajan palkka kun työntekijän palkanmaksu on viivästynyt, koronluonteinen suoritus Oikeuden päätöksellä vahvistettu palkkasaatava siltä osin kun se työnantajan maksamana otettaisiin huomioon Opinnäytetyö, diplomityö, pro gradu -työ työsuhteessa tehtynä ei työsuhteessa tehtynä Oppisopimus- tai koulutusajan palkka Optiot Osakeanti jos koskee henkilöstön enemmistöä jos koskee vain osaa henkilöstöstä (kyse ei ole henkilöstöedusta, vaan kyseessä on työstä maksettava vastike) Osakepalkkio osakepalkkiojärjestelmien perusteella maksettavat suoritukset, jos osakepalkkiojärjestelmä on palkkion määräytymisperusteiden osalta rinnastettavissa muihin tulospalkkiojärjestelmiin jos edun arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä ja palkkion lupaamisen ja edun saamisen välillä on vähintään vuosi 10 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

11 Palkka tai muu suoritus Kuuluuko TyELpalkkaan? Osingot ja voitto-osuudet TyEL:n piiriin kuuluvan osakkaan saama voitto-osuus tai osinko palkkana maksetut suoritukset Palkan lisät ja korotukset esimerkiksi ikälisä, olosuhdelisä, vuorotyölisä, palvelusvuosi-, viikkolepo-, varallaolo-, arkipyhä- tai vapaavuorokorvaukset ja rahana maksetut pekkasvapaat Peruspalkka Palveluraha, juomaraha Provisiot provisio, josta on vähennetty kulujen osuus (eli ennakonpidätyksen alainen provisio) provisiopalkalla työskentelevä ei ole työsuhteessa vaan toimii yrittäjänä Rekrytointipalkkio, vinkkipalkkio työsuhteessa olevalle maksettuna ulkopuoliselle vinkin antajalle maksettu palkkio Rojalti, käyttöoikeusmaksu Sairausajan palkka ja sairauspäivärahat sairausajan palkka sairausvakuutuslain mukainen päiväraha sairauskassan maksamat täydennyspäivärahat sairauskassan maksamat lisäpäivärahat sairausraha Sijaismaksajan maksama palkka konkurssipesä, palkkaturvaviranomainen tai muu maksaja (palkka ilmoitetaan tosiasiallisen työnantajan vakuutukseen) Sovinto työsuhderiita-asiassa erittelemätön kertakorvaus palkkasaatavat on eritelty Säästöhenkivakuutuksen ennakonpidätyksen alainen osuus Tantieemi Täydennyspäiväraha (myös veroton) Ulkomaantyön vakuutuspalkka Vapaaehtoinen tai yksilöllinen eläkevakuutus (työnantajan kustantama) siltä osin kuin ne verotuksessa katsotaan palkaksi Voitto-osuudet, voitonjakoerät, voittopalkkiot jos yhtiökokous päättää jakaa osan osakeyhtiön voitosta työntekijöille Vuorotteluvapaakorvaus Vuosilomaan liittyvät vastikkeet esimerkiksi vuosilomapalkka ja -korvaus, korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta, erilaiset lomarahat TYÖNANTAJAN OPAS

12 Sosiaalivakuutusmaksut 2015 TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU Maksu on % palkkasummasta Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 57,10 /kk 56,55 /kk Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden) Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään /6 kk. TyEL-perusmaksu 24,70 % 24,20 % Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2013 on ollut vähintään euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. Tilapäistyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden) Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle /6 kk. 24,70 % 24,20 % Työntekijän osuus TyEL-maksusta alle 53-vuotiaan työntekijän osuus osuus 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta YRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU Maksu on % työtulosta. YEL-maksu alle 53-vuotiaan yrittäjän maksu maksu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 %:n alennus 48 kk:n ajalta alle 53 v. yrittäjän alennettu maksu alennettu maksu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta Rajamääriä YEL-työtulon alaraja, /vuosi YEL-työtulon yläraja, /vuosi Yrittäjällä mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen, jos vakiintunut työtulo vähintään Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU MYEL-maksu Lisätietoa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta MELAsta. MUITA SOSIAALITURVAMAKSUJA 5,70 % 7,20 % 23,70 % 25,20 % 18,486 % 19,656 % 7 502,14 /v ,00 /v ,29 /v ,56 /v 5,55 % 7,05 % 23,30 % 24,80 % 18,174 % 19,344 % Työnantajan sairausvakuutusmaksu 2,08 % 2,14 % Vakuutetun sairausvakuutusmaksu Palkansaaja - sairaanhoitomaksu - päivärahamaksu Yrittäjä - sairaanhoitomaksu - päivärahamaksu Eläkeläinen 1,32 % 0,78 % 1,32 % 0,91 % 1,49 % Tapaturmavakuutusmaksu Maksuun vaikuttavat muun muassa palkat sekä työn riski. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä. Työttömyysvakuutusmaksu (Työttömyysvakuutusrahasto perii) Palkkasummasta, joka on enintään /vuosi Palkkasumman osasta, joka ylittää /vuosi Työnantajan maksama maksu osaomistajasta Työntekijän maksu Osaomistajien oma maksu Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä. INDEKSIT Palkkakerroin Työeläkeindeksi KOROT Tarkastetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7. Perustekorko Viivästyskorko 0,80 % 3,15 % 0,80 % 0,65 % 0,24 % 1, ,5 % ( , YEL:ssa voimassa ) Lisätietoa Suomen Pankista 7 430,59 /v ,00 /v ,18 /v 8 520,00 /v 1,32 % 0,84 % 1,32 % 0,97 % 1,49 % 0,75 % 2,95 % 0,75 % 0,50 % 0,19 % 1, ,0 % ( ) YEL:ssa 4,5 % ( ) 8,5 % ( ) Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä sosiaaliturvamaksu. Yrittäjälle YEL-vakuutus on lakisääteinen. 12 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

13 Muistiinpanoja TYÖNANTAJAN OPAS

14 Muistiinpanoja 14 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

15 Elon yhteystiedot Sähköiset palvelut Vakuutus Elosta Ota TyEL- tai YEL-vakuutus osoitteessa Verkkopalvelu Vakuutusasiat hoituvat helposti osoitteessa Eläkepalvelu Valitse sähköinen työeläkeote ja katso tietoja tulevasta eläkkeestäsi osoitteessa Työeläketietoa Katso lisätietoa TyEL- ja YEL-vakuuttamisesta sekä työntekijän eläketurvasta osoitteessa TyEL- ja YEL-vakuutusten asiakaspalvelu Jos vakuutusnumerosi alkaa numerolla 44- tai olet ollut aiemmin Eläke-Fennian asiakas Puhelin: Jos vakuutusnumerosi alkaa numerolla 54-, 42-, 180-, 182-, 280-, 380-, 382- tai olet ollut aiemmin LähiTapiola Eläkeyhtiön asiakas Puhelin: Vastauslähetysosoite (Elo maksaa postimaksun): Työeläkeyhtiö Elo Vakuutuspalvelut Tunnus Vastauslähetys TYÖNANTAJAN OPAS

16 PE-0124-fi, 1214 Edita Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Postiosoite/postadress ELO Käyntiosoite/ besöksadress Revontulentie 7, Espoo Norrskensvägen 7, Esbo Puhelin/telefon Faksi/fax

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016 YRITTÄJÄN OPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2017

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2017 YRITTÄJÄN OPAS 2017 ELÄKEUUDISTUS 2017: NELJÄ TÄRKEINTÄ MUUTOSTA YRITTÄJILLE YEL-vakuutusmaksuun tuli kolme ikäluokkaa 1 18-52-vuotiaat perusprosentti 53-62-vuotiaat perusprosentti + 1,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana?

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä 19.11.2016 11.11.2016 TYÖELÄKEYHTIÖ ELO Lakisääteinen sosiaalivakuutus

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN?

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? 4.5.2016 1 SISÄLTÖ Milloin työskentely vakuutetaan? Yrittäjän YEL-vakuuttaminen Työntekijän TyEL-vakuuttaminen Eläkevaihtoehdot 2 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT Sosiaali-

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas Vuosi-ilmoituksen täyttöohjeet, vuonna 2016 tai aikaisemmin maksetut palkat Pensions-Alandia tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2012

Omat eläketietosi - Kevan info 2012 Omat eläketietosi - Kevan info 2012 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Kevan esittely ja ajankohtaiset palvelut Työeläkeote Omat eläketietosi palvelu Joustavasti eläkkeelle Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Jukka Äyrä Myyntipäällikkö LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 22.2.2017 Presentation name Author 1 2. VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS JA SEN SOVELTAMINEN 22.2.2017 Presentation name Author

Lisätiedot

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS Kysymys 1: Lailasta on alkanut pitkän työuran jälkeen tuntua siltä, että voisi hiljalleen keventää työtaakkaansa. Lailan vakiintunut kokoaikatyön

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen Eläkevaihtoehdot Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2016 Harri Hurskainen 2 MYEL-vakuutus MYEL-eläkkeen perustana Maatalousyrittäjätyö liitännäisineen vakuutetaan MYELin mukaan MVL:n mukaan verotettu MYELiin

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein!

Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Pajayrittäjä, vakuuta työskentelysi oikein! Yrittäjän eläkelain mukaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, on yrittäjä. Yrittäjänä työskentelevän henkilön täytyy hoitaa vakuutusturvansa

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2016 Työeläkeasiat hoidat helposti Eterassa Eläkevakuutusyhtiö Etera eläkevakuuttaa kaikkia yksityisalojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera on osaava kumppani työeläkeasioissa.

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK Työeläkekoulu 2016 ELÄKEUUDISTUS 2017: NEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT Rahoitus Tulevien vuosien eläkemaksut Riittävä maksutaso Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus Eläketurvan sisältö Ikärajat ja varhaiseläkejärjestelyt

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu

Sisällysluettelo. 1 Hyvä lukija. 2 Mitä TyEL-maksulla saa? 2 VARMA Tyel-maksu 2015 VARMA Tyel-maksu TyEL-maksu 2015 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2015...

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

SISÄLLYS. Parempaa elämää, ole hyvä... 5

SISÄLLYS. Parempaa elämää, ole hyvä... 5 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2016 SISÄLLYS Parempaa elämää, ole hyvä... 5 Työntekijälle TyEL-vakuutus... 7 Milloin?... 7 Kenelle?... 8 Huolehdi muustakin sosiaaliturvasta... 10 Kun olet tilapäinen työnantaja...

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työkyvyn alennuttua Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Maatalousyrittäjätoimintansa

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Joustavasti vanhuuseläkkeelle

Joustavasti vanhuuseläkkeelle Joustavasti vanhuuseläkkeelle Vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

TÄTÄ TÄTÄ ON ON LÄHITAPIOLA LÄHIT APIOLA

TÄTÄ TÄTÄ ON ON LÄHITAPIOLA LÄHIT APIOLA TÄTÄ ON LÄHITAPIOLA Tuotteita ja palveluja vakuutuksista varainhoitoon henkilö- ja yritysasiakkaille. Vahinkovakuuttamisen maksutulo 1,1 mrd. Henkivakuuttamisen maksutulo 389,1 milj. Varainhoidon hallinoimat

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot