TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015"

Transkriptio

1 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

2 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja ja kuka tilapäinen työnantaja?... 3 TyEL-maksut vuonna Työntekijän työeläkemaksu... 4 Miten sopimustyönantaja hoitaa eläkevakuuttamisen?... 4 Vuosi-ilmoittaminen... 4 Kuukausi-ilmoittaminen... 5 Ilmoitustavan vaihtaminen... 5 Muutokset yritystoiminnassa vaikuttavat vakuuttamiseen... 5 Yrittäjä vai työntekijä?... 5 Yhtiömuodon muutos... 5 Omistussuhteiden muutokset... 5 Sulautuminen ja jakautuminen... 6 TyEL-vakuutuksen siirtäminen Eloon... 6 Yritystoiminnan päättäminen... 6 Elon palvelut... 6 Työhyvinvointipalvelut... 6 Työeläkekuntoutus... 6 Rahoituspalvelut... 6 Työntekijän eläketurva... 7 Eläkkeen karttuminen... 7 Eläkelajit... 7 Työskentely eläkkeellä... 7 Eläkkeen hakeminen... 8 Mitkä ansiot kuuluvat TyEL-palkkaan?... 9 Sosiaalivakuutusmaksut Elon yhteystiedot... 15

3 Yksityisen alan työntekijät eläkevakuutetaan TyEL-vakuutuksella Yksityisen alan työnantajan kuuluu järjestää kaikkien työntekijöidensä lakisääteinen eläketurva työntekijän eläkelain mukaisella TyEL-vakuutuksella. TyEL-vakuutus kerryttää työntekijän eläkettä ja antaa taloudellista turvaa työkyvyttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman varalta. Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä kuukauden sisällä ensimmäisestä palkanmaksusta. Työskentely vakuutetaan TyEL-vakuutuksella, kun työntekijä on vuotias ja ansaitsee kuukaudessa vähintään 57,10 euroa vuonna Jos kuukausiansio jää tätä pienemmäksi, on vakuuttaminen vapaaehtoista. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta. Kaikki Suomessa tehtävä työ tulee vakuuttaa pääsääntöisesti Suomessa. Poikkeuksena on Suomeen lähetetty työntekijä, jolla on lähetetyn työntekijän todistus. Myös suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla lähetettynä työntekijänä työskentelevän ansiotyö kuuluu Suomen työeläkejärjestelmän piiriin. Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen Luottamustehtäviä ovat esimerkiksi hallintoneuvostojen, neuvottelukuntien ja johtokuntien jäsenyydet sekä työmarkkinajärjestöjen ja aatteellisten yhdistysten luottamustehtävät. Henkilö, joka on luottamustehtävässä ja samanaikaisesti työsuhteessa palkkion maksajaan, on eläkevakuutettava myös luottamustehtävän osalta. Jos luottamustehtävää hoitava henkilö ei ole työsuhteessa palkkion maksajaan, on TyEL-vakuuttaminen vapaaehtoista. Luottamustehtäviä voidaan vakuuttaa joko erillisessä vakuutuksessa tai liittää samaan vakuutukseen, jossa työnantajan muut työntekijät on vakuutettu. Pelkän luottamustehtävän vakuuttamista varten on tehtävä TyELhakemus. TyEL-vakuuttamisen normaalit ikä- ja ansiorajat koskevat myös luottamustehtävää. Maksaja pidättää luottamustehtävän palkkiosta myös työntekijän osuuden eläkemaksusta. Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen Kun suomalaisen yrityksen työntekijä lähtee ulkomaankomennukselle, kannattaa hyvissä ajoin kartoittaa hänen sekä mukana lähtevien perheenjäsenten suomalainen sosiaaliturva, johon kuuluu työskentelyyn perustuvat etuudet eli työeläke- ja työtapaturmavakuutus kansaneläkelaitoksen asumiseen perustuvat etuudet, kuten perhe-eläke, äitiys- ja isyysraha, lapsilisä, sairauspäiväraha sekä sairaanhoitokustannukset. Sosiaaliturvaetuuksien voimassaoloon vaikuttavat muun muassa onko Suomella sosiaaliturvasopimus kohdemaan kanssa kuinka kauan komennus kestää voidaanko työntekijää pitää lähetettynä työntekijänä. Vakuutuspalkka varmistaa eläkkeen tason Ulkomaantyössä eläkkeen perusteena olevia ansioita kutsutaan vakuutuspalkaksi. Myös työnantajan ja työntekijän työeläkemaksut peritään vakuutuspalkan perusteella. Työskentelymaasta riippumatta se koskee Suomesta ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden työtä, joka vakuutetaan Suomen työeläke- ja tapaturmavakuutuslain mukaan. Ennen työkomennuksen alkua työnantajan ja työntekijän tulee määritellä keskenään vakuutuspalkka, joka on hyvä merkitä komennussopimukseen euromääräisenä. Työnantajan tulee ilmoittaa vakuutuspalkka työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöille. Sopimukseen on hyvä kirjata myös eriteltynä vakuutuspalkan sisältö. Vakuutuspalkasta ei voida vapaasti sopia, vaan sen on oltava työeläkelain mukainen. Lähtökohtaisesti vakuutuspalkan tulee vastata sitä palkkaa, joka vastaavasta työstä maksettaisiin Suomessa. Sen tarkoituksena on taata työntekijälle Suomen tasoa vastaava eläke. Etuudet asumisen perusteella Suomessa asuva henkilö pysyy pääsääntöisesti Kelan etuuksien piirissä, jos ulkomailla työskentely tai oleskelu kestää enintään yhden vuoden. Ulkomailla työskentelystä tai oleskelusta sekä Suomeen paluusta tulee kuitenkin aina ilmoittaa Kelaan. Lisätietoja ulkomaantyön vakuuttamisesta saat puhelinpalvelustamme ja Eläketurvakeskuksesta. Kuka on sopimustyönantaja ja kuka tilapäinen työnantaja? Työnantajan on tehtävä vakuutussopimus, jos palveluksessa on vakituisesti vähintään yksi työntekijä tai jos määräaikaisille työntekijöille maksetut palkat ovat yhteensä vähintään euroa puolen vuoden ajalta. Elon kanssa vakuutussopimuksen tehneellä sopimustyönantajalla on oikeus TyEL-asiakashyvityksiin. Vakuutussopimuksen voi tehdä osoitteessa Työnantajan ei tarvitse tehdä vakuutussopimusta eli hän voi toimia tilapäistyönantajana, jos hänellä ei ole yhtään vakituista työntekijää palveluksessaan ja jos työntekijöiden puolen vuoden palkkasumma on yhteensä alle euroa. Tilapäistyönantaja tekee TyEL-ilmoituksen ja maksaa vakuutusmaksut palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Tilapäistyönantajana työntekijätietojen ilmoittaminen hoituu kätevästi Palkka-apuri -palvelussa osoitteessa Palvelu laskee TyEL-vakuutusmaksun ja ohjaa sinut automaattisesti maksamaan työeläkevakuutusmaksun omassa verkkopankissasi. Työnantaja ei voi olla samanaikaisesti sekä sopimus- että tilapäinen työnantaja. Sopimustyönantaja ilmoittaa myös tilapäiset työsuhteet TyEL-vakuutukseensa. TYÖNANTAJAN OPAS

4 TyEL-maksut vuonna 2015 TyEL-maksu määräytyy kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti. Maksu peritään kokonaisuudessaan työnantajalta, joka puolestaan pidättää palkasta työntekijän maksuosuuden. Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu on 24,70 % palkkasummasta. Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma on ollut vuonna 2013 vähintään , vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 24,70 % palkkasummasta. Työntekijän maksuosuus sisältyy sopimus- ja tilapäisen työnantajan eläkemaksuun. Työntekijän työeläkemaksu Työntekijät maksavat itse osan työeläketurvastaan. Työnantaja pidättää työntekijän palkasta työntekijän osuuden eläkemaksusta. Vuonna 2015 työntekijän maksu on alle 53-vuotiailla 5,70 % palkasta 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 7,20 % palkasta. Työnantaja pidättää työeläkemaksun kaikilta työntekijöiltä, jotka työnantaja on velvollinen vakuuttamaan palkanmaksuhetkellä. Palkanmaksuhetki on ratkaisevaa myös työntekijän korkeamman maksuprosentin pidättämisessä. Työnantaja pidättää työeläkemaksun myös eläkkeen rinnalla työskentelevien palkasta. Työnantaja voi pidättää työntekijän maksuosuuden takautuvasti kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä, jos maksu on jäänyt pidättämättä ilmeisen virheen vuoksi. Katso sivujen 9 11 taulukosta, mikä on TyEL-palkkaa eli mitkä työntekijän ansiot on ilmoitettava TyEL-vakuutukseen. Miten sopimustyönantaja hoitaa eläkevakuuttamisen? Sopimustyönantaja valitsee, ilmoittaako työntekijän työsuhde- ja palkkatiedot vuosi-ilmoituksella vai kuukausittain. Vuosi-ilmoitustavan valinnut työnantaja täyttää TyEL-vakuutushakemukseen työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot. Kuukausi-ilmoittaja ilmoittaa työntekijöiden ansiotiedot joka kuukausi. Vuosi-ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustapaa käyttävä työnantaja ilmoittaa toteutuneet palkkatiedot vuosi-ilmoituksella seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Palkat ilmoitetaan maksuvuoden mukaisesti. Työsuhteiden alkamis- ja päättymispäivät on ilmoitettava päivämäärän tarkkuudella. Tee vuosi-ilmoitus verkkopalvelussamme osoitteessa Tiedot voi ilmoittaa tiedostonsiirtona tai täydentämällä tiedot sähköiselle lomakkeelle. TYVI-palvelun kautta. Lisätietoja saat osoitteista ja Palkka.fi -palvelun kautta (pienet yritykset). Lisätietoja vuosi-ilmoituksen tekemiseen löydät osoitteesta Vuosi-ilmoittajan vakuutusmaksut Ensimmäisen vuoden ennakkomaksut lasketaan TyEL-vakuutushakemukseen täytettyjen palkkatietojen perusteella. Seuraavan vuoden ennakkomaksut Elo arvioi joulukuussa. Lopullinen maksu lasketaan toteutuneiden, vuosiilmoituksessa ilmoitettujen palkkatietojen perusteella. Työnantaja tekee vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä ja Elo lähettää tiedon lopullisesta vakuutusmaksusta työnantajalle vuosilaskelmana kevään aikana. Jos ennakkopalkkasumma muuttuu vuoden aikana huomattavasti, työnantajan kannattaa ilmoittaa muutoksesta Eloon. Näin tulevat maksut voidaan laskuttaa muuttuneen palkkasumman mukaisesti. Ennakkomaksun perusteena olevan palkkasumman ja maksutavan muutokset voi tehdä verkkopalvelussa osoitteessa sähköpostitse tai soittamalla puhelinpalveluumme. Ennakkomaksun erien lukumäärä ja maksukuukaudet vaikuttavat kokonaismaksuun. Työnantaja voi valita ennakkomaksunsa erien lukumäärän sekä maksukuukaudet seuraavasti: 1. erän maksukuukausi tammikuu helmikuu maaliskuu erien lukumäärä maksu 1, 2, 3, 4, 6 tai 12 erässä maksu 1, 2 tai 4 erässä maksu 1, 2 tai 4 erässä Vakuutusmaksuja korkoutetaan perustekorolla. Korko lasketaan teoreettisesta eräpäivästä (1.7.) varsinaiseen eräpäivään. Ennen 1.7. erääntyviä maksuja hyvitetään perustekorolla ja sen jälkeen erääntyviin maksuihin lisätään koron osuus. Maksun korkoutuksen vuoksi eräkuukauden valinta vaikuttaa maksun määrään. Perustekorko on 5,5 % alkaen. Soittamalla vakuutuspalveluihin voit arvioida maksutavan vaikutusta maksuun. 4 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

5 Esimerkki maksutavan vaikutuksesta Työnantajan palkkasumma on euroa ja maksu euroa vuodessa. Perustekorko on 5,5 %. Jos työnantaja maksaa koko TyEL-maksun tammikuussa: ennakkomaksu on yhteensä euroa. Jos työnantaja maksaa maksun 12 erässä, joista ensimmäinen tammikuussa: ennakkomaksu on yhteensä euroa. Jos työnantaja maksaa maksun neljässä erässä, joista ensimmäinen maaliskuussa: ennakkomaksu on yhteensä euroa. Ennakkomaksu lasketaan ensin korottomana teoreettisen eräpäivän tasossa ja tästä kukin maksuerä korkoutetaan eräpäivän tasoon. Oheinen kaavio havainnollistaa, millaiset maksuerät ovat, kun maksu maksetaan neljässä erässä, joista ensimmäinen on maaliskuussa. Ilmoitustavan vaihtaminen Jos haluat muuttaa vakuutuksesi ilmoitustavan vuosiilmoittamisesta kuukausi-ilmoittamiseen tai päinvastoin, ilmoita siitä Eloon viimeistään muutoksen alkamista edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Valittu ilmoitustapa on voimassa koko kalenterivuoden. Ilmoituksen muutoksesta voit tehdä verkkopalvelussamme, puhelimitse, lähettämällä sähköpostia tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Muutokset yritystoiminnassa vaikuttavat vakuuttamiseen Yhtiömuodon ja omistussuhteiden muutokset voivat vaikuttaa yrityksen työeläkevakuutuksiin. Muutoksista tuleekin aina ilmoittaa Eloon vapaamuotoisella ilmoituksella Maksuerät Yrittäjä vai työntekijä? Yrittäjän määritelmä on muuttunut vuoden 2011 alusta niin, että yrittäjäksi katsotaan johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jos hän omistaa yksin yli 30 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä maksuerä per Harmaa pylväs kuvaa yhtä maksuerää teoreettisen eräpäivän tasolla. Keltaiset pylväät kuvaavat neljää maksuerää. Erot maksuerien välillä johtuvat maksuerien korkoutuksesta perustekorolla kullekin eräpäivälle. Kuukausi-ilmoittaminen Kuukausi-ilmoitustapaa käyttävä työnantaja ilmoittaa työntekijöiden palkkatiedot kuukausittain ja TyEL-maksu laskutetaan todellisten maksettujen palkkojen mukaan. Kuukausi-ilmoitukset voi tehdä: verkkopalvelussa osoitteessa TYVI-palvelun kautta. Lisätietoja saat osoitteista ja Palkka.fi -palvelun kautta (pienet yritykset). Kuukausi-ilmoittajan vakuutusmaksut Vakuutusmaksu muodostuu työnantajan tekemän ilmoituksen perusteella ja erääntyy maksettavaksi palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä. Ilmoitus kannattaa tehdä heti palkanmaksun jälkeen. Yhtiömuodon muutos Yhtiömuodon muutos on kyseessä esimerkiksi, kun yksityinen toiminimi muutetaan yhtiömuotoiseksi yritykseksi avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi kommandiittiyhtiö muuttuu osakeyhtiöksi tai avoimeksi yhtiöksi. Jos yritys- ja yhteisötunnus muuttuu, vanha TyEL-vakuutus on päätettävä. Uuden, toimintaa jatkavan yrityksen on otettava uusi vakuutus, jos sitä ei ennestään ole. Jos yritys- ja yhteisötunnus ei muutu, korjaamme yrityksen TyEL-vakuutukseen uudet tiedot rekisteröintipäivästä alkaen. Kun yhtiö jatkaa yksityisen toiminimen toimintaa, on aina tehtävä uusi TyEL-vakuutus. TyEL-työsuhteet siirretään uuteen vakuutukseen työsuhteiden katkeamatta. Omistussuhteiden muutokset TyEL-vakuutus päätetään aina, kun yksityinen elinkeinonharjoittaja myy yrityksensä. Avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiesten muutoksista on ilmoitettava Eloon. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta vakuutuksen voimassaoloon. Osakeyhtiön osakkaiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa, ellei muutos vaikuta konserniin kuulumiseen tai YEL:n piiriin kuulumiseen. TYÖNANTAJAN OPAS

6 Sulautuminen ja jakautuminen Osakeyhtiön sulautuessa toiseen yhtiöön TyEL-vakuutus päätetään. Vuosi-ilmoittajan TyEL-työsuhteet siirretään seuraavaan vakuutukseen työsuhteiden katkeamatta. Jakautumisessa perustetuille yrityksille tehdään uudet TyEL-vakuutukset. Vuosi-ilmoittajan työntekijät siirtyvät uusiin vakuutuksiin työsuhteen katkeamatta. Teemme siirrot, kun saamme työnantajalta palkkasummat vuoden alusta siirtohetkeen asti. Elon työhyvinvointipalveluiden tavoitteena on vaikuttava yhteistyö asiakasyritystemme kanssa. Siksi meille on tärkeää, että yritysjohto sitoutuu työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin ja niiden kehittämiseen. Olemme yritysjohdon kumppani henkilöriskien hallinnassa. Tarjoamme asiakasyrityksillemme konkreettisia oppaita ja työkaluja hyödynnettäväksi niin kehitystyössä kuin päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä. Työkalut löydät osoitteesta tai saat käyttöösi työhyvinvoinnin asiantuntijoiltamme. TyEL-vakuutuksen siirtäminen Eloon Toisessa yhtiössä olevan vakuutuksen voi siirtää Eloon tammi-, huhti-, heinä- tai lokakuun ensimmäisestä päivästä alkaen toimittamalla siirtohakemuksen Eloon kolme kuukautta ennen kyseistä päivää. Vakuutuksen siirtämisen edellytyksenä on, että vakuutus on ollut voimassa vähintään vuoden ajan. Siirtohakemuslomakkeen löydät osoitteesta Jos työnantajalla on TyEL-vakuutus useammassa yhtiössä, voi vakuutukset yhdistää yhdeksi TyEL-vakuutukseksi Eloon. Tällöin vakuutusten hoito helpottuu. Yritystoiminnan päättäminen Työnantaja voi päättää TyEL-vakuutuksen, jos yrityksen toiminta päättyy tai jos työnantajalla ei ole enää TyELvakuutettavia työntekijöitä. Voit ilmoittaa vakuutuksen päättymisestä verkkopalvelussa osoitteessa soittamalla puhelinpalveluumme tai kirjallisella ilmoituksella. Vuosi-ilmoittajan on ilmoitettava myös työntekijöiden työsuhteiden päättymistiedot. Elon palvelut Asiantuntevien vakuutus- ja eläkepalveluiden lisäksi Elo tarjoaa TyEL-asiakkailleen työhyvinvointipalveluja, työeläkekuntoutusta ja rahoituspalveluja. Työhyvinvointipalvelut Elon työhyvinvointipalveluilla tuemme asiakasyritysten työhyvinvointia edistävää ja työuria pidentävää kehitystyötä. Työkyvyttömyysriskinhallinta auttaa yrityksen johtoa pienentämään sairauksista aiheutuvia kustannuksia ja johtamaan työkykyä strategisesti. Työkyvyn strategisella johtamisella varmistetaan henkilöstön kyky toimia yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työhyvinvoinnin palveluita ovat esimerkiksi: nykytilan arviointi ja kehittämissuunnitelma työkalut yrityksen käyttöön työhyvinvointikoulutukset. Työeläkekuntoutus TyEL-vakuutetulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, jos hänellä asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, joka johtaisi lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen (työkyvyttömyyden uhka). Tämän lisäksi vakuutetulla tulisi olla työn tai koulutuksen kautta ammatti ja hakemusta edeltävänä viitenä vuotena työansioita vähintään ,82 euroa sekä hänen tulisi olla vakiintuneesti työelämässä. Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän ikä, koulutus, ammatti, aikaisempi toiminta, vakiintuminen työelämään ja se, johtaako haettu ammatillinen kuntoutus todennäköisesti työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Kuntoutus on edullinen ratkaisu sekä työntekijälle että työnantajalle. Varhain todettu kuntoutustarve ja ajoissa aloitettu ammatillinen kuntoutus ehkäisevät tai lykkäävät siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Näin myös työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat kustannukset alenevat. Oikeus työeläkekuntoutukseen arvioidaan työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen jatkon hakemisen yhteydessä. Jos työntekijällä katsotaan olevan työeläkekuntoutukseen oikeus ja kuntoutuksen katsotaan olevan ajankohtaista, hän saa työkyvyttömyyseläkepäätöksen saamisen jälkeen suoraan ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen ilman erillistä työeläkekuntoutuksen hakemista. Mitä työeläkekuntoutus on? Kuntoutuskeinoina voi olla esimerkiksi työkokeilua, kun arvioidaan uuden työn sopivuutta, vaihdetaan työtehtävää tai kun tarvitaan tukea työhönpaluussa pitkän sairausloman jälkeen työhönvalmennusta uusien työtehtävien oppimiseksi kursseja sekä lisä- ja täydennyskoulutusta, jotta saadaan valmiuksia hakeutua terveydentilalle sopivaan uuteen työhön. Lisätietoa työeläkekuntoutuksesta saat osoitteesta sekä puhelinnumerosta Rahoituspalvelut Elo tarjoaa asiakasyrityksilleen monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja joko yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Tyypillisimpiä rahoitustilanteita ovat investoinnit, 6 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

7 yrityskaupat, omistuksen ja rahoituksen uudelleenjärjestelyt sekä käyttöpääomatarpeet. Elon tarjoamat päärahoitusvaihtoehdot ovat sijoituslaina, PK-laina ja takaisinlaina. Rahoitusvalikoimaan kuuluvat lisäksi välirahoitus sekä suorat pääomasijoitukset. Kokonaisrahoitusratkaisu suunnitellaan aina yksilöllisesti, yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lainat voidaan myöntää vaihtuva- tai kiinteäkorkoisina. Viitekorkoina voidaan käyttää päivittäin noteerattuja TyELviitekorkoja tai euriborkorkoja sekä takaisinlainoissa TyELlainakorkoja. TyEL-korot ovat Vakuutusosakeyhtiö Garantian julkisesti noteeraamia markkinakorkoja, ja ne voi tarkistaa mm. Garantian verkkosivuilta osoitteesta Lisätietoja löytyy osoitteesta Työntekijän eläketurva Työntekijän eläketurvan perusta on työllä ansaittu lakisääteinen eläketurva. tekemistä. Työkyvyn täytyy olla alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi niin, ettei työntekijä kykene työhön ainakaan vuoteen. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. Jos työntekijällä on työkykyä jäljellä, voidaan hänelle myöntää osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä selvitetään aina myös työeläkekuntoutuksen mahdollisuudet. Jos edellytykset työeläkekuntoutukseen täyttyvät, saa hakija suoraan työeläkekuntoutuksen myönteisen ennakkopäätöksen työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutustukiratkaisun yhteydessä. Perhe-eläke Perhe-eläke antaa kuolemantapauksessa turvaa perheelle. Perhe-eläkettä voidaan maksaa leskelle, rekisteröidyssä parisuhteessa eläneelle ja alle 18-vuotiaille lapsille. Leskeneläkkeeseen vaikuttavat lesken omat tulot tai oma eläke. Eläkkeen karttuminen Työntekijöille karttuu eläkettä vuosiansioista ikään sidotulla karttumaprosentilla 1,5 % vuotiaille 1,9 % vuotiaille 4,5 % vuotiaille. Eläkettä karttuu työskentelyn lisäksi myös tietyin edellytyksin palkattomalta ajalta, kuten lapsenhoito-, työttömyys-, opiskelu- tai sairausajalta. Lisätietoa palkattomien aikojen eläkekarttumista löytyy osoitteesta Eläkelajit Alla on esitelty lyhyesti eri eläkelajit ja niiden ikärajat. Lisätietoa eläkkeistä löydät osoitteesta Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuoden iässä. Kansaneläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Työsuhteen tulee päättyä ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Osa-aikaeläke Osa-aikaeläke voi alkaa 61-vuotiaana vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneillä. Vuonna 1953 syntyneillä alaikäraja on 60 vuotta ja vuonna 1952 syntyneillä 58 vuotta. Työntekijän osa-aikatyöhön siirtyminen on sopimus, josta täytyy neuvotella työnantajan kanssa. Velvollisuutta osa-aikatyön järjestämiseen työnantajalla ei ole, mutta usein työn keventäminen lisää mahdollisuuksia jatkaa töissä terveenä pidempään. Osa-aikaeläke korvaa osittain ansiotason laskua työntekijän siirtyessä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkkeeseen on oikeus, jos sairastuu, eikä kuntoutuksen avullakaan pysty jatkamaan työn Eläkeuudistus 2017 tuo muutoksia eläketurvaan Työeläkkeisiin tulee muutoksia vuoden 2017 alusta. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkettä tulee käyttöön: työuraeläke sekä osittainen varhennettu vanhuuseläke. Lue lisää osoitteesta Työskentely eläkkeellä Vanhuuseläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla voi tehdä työtä rajoituksetta. Myös muita eläkkeitä saavat voivat tehdä ansiotyötä, kunhan tulot eivät ylitä seuraavia ansaintarajoja. Eläkelaji Ansaintarajat 2015 Vanhuuseläke/varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Ei ansaintarajaa % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiosta 40 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta (kuitenkin vähintään 746,57 euroa) 60 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta (kuitenkin vähintään 746,57 euroa) TYÖNANTAJAN OPAS

8 Eläkkeen hakeminen 1. Eläkettä kannattaa hakea kuukautta ennen eläkkeen haluttua alkamista. 2. Ennakkoarvion vanhuus-, osa-aika- ja työkyvyttömyyseläkkeen määrästä voi laskea osoitteessa 3. Eläkehakemuksen tekeminen: Vanhuuseläkettä voi hakea kätevästi sähköisessä eläkepalvelussa osoitteessa Eri eläkelajien hakemuslomakkeet voi tulostaa osoitteesta tai hakea Fennian, LähiTapiolan ja Turvan toimistoista. Lomake täytetään, tulostetaan ja lopuksi allekirjoitetaan. Hakemus lähetetään osoitteeseen Työeläkeyhtiö Elo Eläkepalvelut Tunnus VASTAUSLÄHETYS Elo maksaa postimaksun. 8 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

9 Mitkä ansiot kuuluvat TyEL-palkkaan? Palkka tai muu suoritus Kuuluuko TyELpalkkaan? Aloitepalkkiot liittyy työsopimuksessa sovittuun työhön irrallaan työsuorituksesta, ei liity päivittäiseen työhön tai rinnastetaan pitkälliseen kehittelytyöhön tai keksintöön Bonus, tulospalkkio Eläkkeen rinnalla ansaitut ansiot alkaen eläkkeen rinnalla tehdystä työstä henkilö on täyttänyt 68 vuotta (palkat ilmoitetaan sen kuukauden loppuun asti, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta) Henkilökuntaetuudet esimerkiksi henkilökunta-alennukset, ilmaiset tai alennetut matkat, alennetulla korolla saadut henkilökuntalainat Henkilöstörahastot henkilöstörahastoon suoritetut voittopalkkioerät ja jäsenen rahastosta nostamat rahasto-osuudet, käteisenä nostetut voittopalkkio-osuudet Irtisanomisajan palkka, vahingonkorvaus, lakiin perustumaton korvaus työsuhteen päättyessä lakisääteiseltä ajalta (korkeintaan 6 kuukautta) erityinen irtisanomisaika (konkurssi- ja saneeraustilanne, 14 pv) kuuden kuukauden ylittävä aika vahingonkorvaus irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä korvaus laittomasta irtisanomisesta korvaus laittomasta työsopimuksen purkamisesta irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus lomautuksen aikana irtisanotulle/irtisanoutuneelle (kun henkilö ei työskentele irtisanomisaikana) vapaaehtoinen tai sopimukseen perustuva korvaus työsuhteen päättämisestä kultainen kädenpuristus tai eroraha Isännöitsijän palkkiot Palkkiot ilmoitetaan isännöitsijätoimiston vuosi-ilmoituksella, vaikka ne olisi maksettu isännöitsijälle suoraan asunto-osakeyhtiöstä (sijaismaksaja). Keksinnöt Kirjoituspalkkiot työntekijä on kirjoittanut työnantajan toimittamaan julkaisuun tai henkilökuntalehteen muihin lehtiin itsenäisesti kirjoitetut artikkelit Komissio Kotihoidon tuki Työsuhteessa olevalle hoitajalle perheen maksama palkka ja Kansaneläkelaitoksen suoraan suorittama yksityisen hoidon tuki. Jos hoitajan palkka on sovittu maksettavaksi niin, että osan siitä muodostaa yksityisen hoidon tuki ja siihen maksettava kunnallinen lisä, myös tällainen kunnallinen lisä on eläketyöansiota, vaikka kunta maksaisi sen suoraan työntekijälle. Kustannusten korvaukset esim. työmatkasta saatu päiväraha, ateria-, työvaate- ja työvälinekorvaus, matkakustannusten korvaus, kilometrikorvaus, muuttokustannusten korvaukset maksettu korvaus ylittää todelliset kustannukset ja ylite katsotaan ennakonpidätyksessä palkaksi TYÖNANTAJAN OPAS

10 Palkka tai muu suoritus Kuuluuko TyELpalkkaan? Käteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilöstölle maksetaan tietylle rajatulle henkilöstöryhmälle tai tietyille yksittäisille työntekijöille Käännöspalkkiot jos kielenkääntäjä on työsuhteessa jos kielenkääntäjä ei ole työsuhteessa Lahja tavanomaiset esine- tai rahalahjat (merkkipäivä tai muu henkilökohtainen syy) palvelusvuosien perusteella maksettava korvaus tai lahja lahja- tai juhlarahat, joita työnantaja suorittaa työntekijöilleen sopimuksen tai tavan mukaan vakiintuneesti (esim. jouluraha ja 13. kuukauden palkka) Luento- ja esitelmäpalkkiot työsuhteessa tehdystä työstä yksittäiset palkkiot, joita ei ole saatu työsuhteessa Luontoisedut Luottamustoimipalkkiot henkilö on samaan aikaan työsuhteessa yritykseen henkilö ei ole työsuhteessa yritykseen: -- Työntekijä on vakuutettu vapaaehtoisesti. Tällöin palkkioista pidätetään työntekijän työeläkevakuutus maksu. -- Työntekijä ei ole vapaaehtoisesti vakuutettu. Luottamustoimi voidaan vapaaehtoisesti vakuuttaa taannehtivasti aikaisintaan edellisen kalenteri vuoden alusta lukien. Odotusajan palkka kun työntekijän palkanmaksu on viivästynyt, koronluonteinen suoritus Oikeuden päätöksellä vahvistettu palkkasaatava siltä osin kun se työnantajan maksamana otettaisiin huomioon Opinnäytetyö, diplomityö, pro gradu -työ työsuhteessa tehtynä ei työsuhteessa tehtynä Oppisopimus- tai koulutusajan palkka Optiot Osakeanti jos koskee henkilöstön enemmistöä jos koskee vain osaa henkilöstöstä (kyse ei ole henkilöstöedusta, vaan kyseessä on työstä maksettava vastike) Osakepalkkio osakepalkkiojärjestelmien perusteella maksettavat suoritukset, jos osakepalkkiojärjestelmä on palkkion määräytymisperusteiden osalta rinnastettavissa muihin tulospalkkiojärjestelmiin jos edun arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä ja palkkion lupaamisen ja edun saamisen välillä on vähintään vuosi 10 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

11 Palkka tai muu suoritus Kuuluuko TyELpalkkaan? Osingot ja voitto-osuudet TyEL:n piiriin kuuluvan osakkaan saama voitto-osuus tai osinko palkkana maksetut suoritukset Palkan lisät ja korotukset esimerkiksi ikälisä, olosuhdelisä, vuorotyölisä, palvelusvuosi-, viikkolepo-, varallaolo-, arkipyhä- tai vapaavuorokorvaukset ja rahana maksetut pekkasvapaat Peruspalkka Palveluraha, juomaraha Provisiot provisio, josta on vähennetty kulujen osuus (eli ennakonpidätyksen alainen provisio) provisiopalkalla työskentelevä ei ole työsuhteessa vaan toimii yrittäjänä Rekrytointipalkkio, vinkkipalkkio työsuhteessa olevalle maksettuna ulkopuoliselle vinkin antajalle maksettu palkkio Rojalti, käyttöoikeusmaksu Sairausajan palkka ja sairauspäivärahat sairausajan palkka sairausvakuutuslain mukainen päiväraha sairauskassan maksamat täydennyspäivärahat sairauskassan maksamat lisäpäivärahat sairausraha Sijaismaksajan maksama palkka konkurssipesä, palkkaturvaviranomainen tai muu maksaja (palkka ilmoitetaan tosiasiallisen työnantajan vakuutukseen) Sovinto työsuhderiita-asiassa erittelemätön kertakorvaus palkkasaatavat on eritelty Säästöhenkivakuutuksen ennakonpidätyksen alainen osuus Tantieemi Täydennyspäiväraha (myös veroton) Ulkomaantyön vakuutuspalkka Vapaaehtoinen tai yksilöllinen eläkevakuutus (työnantajan kustantama) siltä osin kuin ne verotuksessa katsotaan palkaksi Voitto-osuudet, voitonjakoerät, voittopalkkiot jos yhtiökokous päättää jakaa osan osakeyhtiön voitosta työntekijöille Vuorotteluvapaakorvaus Vuosilomaan liittyvät vastikkeet esimerkiksi vuosilomapalkka ja -korvaus, korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta, erilaiset lomarahat TYÖNANTAJAN OPAS

12 Sosiaalivakuutusmaksut 2015 TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU Maksu on % palkkasummasta Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään 57,10 /kk 56,55 /kk Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden) Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään /6 kk. TyEL-perusmaksu 24,70 % 24,20 % Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2013 on ollut vähintään euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. Tilapäistyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden) Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle /6 kk. 24,70 % 24,20 % Työntekijän osuus TyEL-maksusta alle 53-vuotiaan työntekijän osuus osuus 53 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta YRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU Maksu on % työtulosta. YEL-maksu alle 53-vuotiaan yrittäjän maksu maksu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 %:n alennus 48 kk:n ajalta alle 53 v. yrittäjän alennettu maksu alennettu maksu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta Rajamääriä YEL-työtulon alaraja, /vuosi YEL-työtulon yläraja, /vuosi Yrittäjällä mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen, jos vakiintunut työtulo vähintään Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU MYEL-maksu Lisätietoa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta MELAsta. MUITA SOSIAALITURVAMAKSUJA 5,70 % 7,20 % 23,70 % 25,20 % 18,486 % 19,656 % 7 502,14 /v ,00 /v ,29 /v ,56 /v 5,55 % 7,05 % 23,30 % 24,80 % 18,174 % 19,344 % Työnantajan sairausvakuutusmaksu 2,08 % 2,14 % Vakuutetun sairausvakuutusmaksu Palkansaaja - sairaanhoitomaksu - päivärahamaksu Yrittäjä - sairaanhoitomaksu - päivärahamaksu Eläkeläinen 1,32 % 0,78 % 1,32 % 0,91 % 1,49 % Tapaturmavakuutusmaksu Maksuun vaikuttavat muun muassa palkat sekä työn riski. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä. Työttömyysvakuutusmaksu (Työttömyysvakuutusrahasto perii) Palkkasummasta, joka on enintään /vuosi Palkkasumman osasta, joka ylittää /vuosi Työnantajan maksama maksu osaomistajasta Työntekijän maksu Osaomistajien oma maksu Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä. INDEKSIT Palkkakerroin Työeläkeindeksi KOROT Tarkastetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7. Perustekorko Viivästyskorko 0,80 % 3,15 % 0,80 % 0,65 % 0,24 % 1, ,5 % ( , YEL:ssa voimassa ) Lisätietoa Suomen Pankista 7 430,59 /v ,00 /v ,18 /v 8 520,00 /v 1,32 % 0,84 % 1,32 % 0,97 % 1,49 % 0,75 % 2,95 % 0,75 % 0,50 % 0,19 % 1, ,0 % ( ) YEL:ssa 4,5 % ( ) 8,5 % ( ) Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä sosiaaliturvamaksu. Yrittäjälle YEL-vakuutus on lakisääteinen. 12 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

13 Muistiinpanoja TYÖNANTAJAN OPAS

14 Muistiinpanoja 14 TYÖNANTAJAN OPAS 2015

15 Elon yhteystiedot Sähköiset palvelut Vakuutus Elosta Ota TyEL- tai YEL-vakuutus osoitteessa Verkkopalvelu Vakuutusasiat hoituvat helposti osoitteessa Eläkepalvelu Valitse sähköinen työeläkeote ja katso tietoja tulevasta eläkkeestäsi osoitteessa Työeläketietoa Katso lisätietoa TyEL- ja YEL-vakuuttamisesta sekä työntekijän eläketurvasta osoitteessa TyEL- ja YEL-vakuutusten asiakaspalvelu Jos vakuutusnumerosi alkaa numerolla 44- tai olet ollut aiemmin Eläke-Fennian asiakas Puhelin: Jos vakuutusnumerosi alkaa numerolla 54-, 42-, 180-, 182-, 280-, 380-, 382- tai olet ollut aiemmin LähiTapiola Eläkeyhtiön asiakas Puhelin: Vastauslähetysosoite (Elo maksaa postimaksun): Työeläkeyhtiö Elo Vakuutuspalvelut Tunnus Vastauslähetys TYÖNANTAJAN OPAS

16 PE-0124-fi, 1214 Edita Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Postiosoite/postadress ELO Käyntiosoite/ besöksadress Revontulentie 7, Espoo Norrskensvägen 7, Esbo Puhelin/telefon Faksi/fax

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2018

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2018 TYÖNANTAJAN OPAS 2018 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2017

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2017 TYÖNANTAJAN OPAS 2017 ELÄKEUUDISTUS 2017: KOLME TÄRKNTÄ MUUTOSTA TYÖNANTAJILLE 1 TyEL-vakuuttamisen uusi alaikäraja on 17 vuotta 2016 2017 18 vuotta 17 vuotta Muutos tarkoittaa sitä, että 17-vuotias on

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2016 YRITTÄJÄN OPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2018

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2018 YRITTÄJÄN OPAS 2018 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2017

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2017 YRITTÄJÄN OPAS 2017 ELÄKEUUDISTUS 2017: NELJÄ TÄRKEINTÄ MUUTOSTA YRITTÄJILLE YEL-vakuutusmaksuun tuli kolme ikäluokkaa 1 18-52-vuotiaat perusprosentti 53-62-vuotiaat perusprosentti + 1,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 Alla kerrotaan maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään. Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas Vuosi-ilmoituksen täyttöohjeet, vuonna 2014 tai aikaisemmin maksetut palkat Pensions-Alandia tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain

Lisätiedot

Maksut ja todistukset

Maksut ja todistukset Maksut ja todistukset Helena Alkula-Stening Katja Kajander Mari Laine Riikka Nivus Varman työeläkepäivät 2011 Ennakoi Työeläkemaksut merkittävä menoerä yrityksen toiminnassa Ovatko vakuutusmaksusi oikealla

Lisätiedot

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee

26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee 26.4. Uudistuva työeläke, osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Arja Iisakkala, asiakaspalvelupäällikkö, Varma 30 Työnantaja työterveyshuolto:

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat

TyEL-vuosi-ilmoitusopas. Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat TyEL-vuosi-ilmoitusopas Vuonna 2013 tai aikaisemmin maksetut palkat 2 Veritas Eläkevakuutus tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain työntekijöiden työsuhde- ja

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2013

Omat eläketietosi - Kevan info 2013 Omat eläketietosi - Kevan info 2013 2013 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Julkisen alan työeläkeote Omat eläketietosi -palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osaaikaeläke Eläkkeen

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana?

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä 19.11.2016 11.11.2016 TYÖELÄKEYHTIÖ ELO Lakisääteinen sosiaalivakuutus

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. 1.01 31.8.2017 Muutettu

Lisätiedot

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. Koodistot - Tulolajit

Lisätiedot

27.9. Uudistuva työeläke, Osa 4/5: Paljonko eläkettä?

27.9. Uudistuva työeläke, Osa 4/5: Paljonko eläkettä? 27.9. Uudistuva työeläke, Osa 4/5: Paljonko eläkettä? Anne Aarnio palveluneuvoja Varma Helena Alkula, palvelupäällikkö, Varma Elina Juth, palvelupäällikkö, Varma Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas Vuosi-ilmoituksen täyttöohjeet, vuonna 2016 tai aikaisemmin maksetut palkat Pensions-Alandia tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN?

MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? MILLOIN TYÖSKENTELY VAKUUTETAAN? 4.5.2016 1 SISÄLTÖ Milloin työskentely vakuutetaan? Yrittäjän YEL-vakuuttaminen Työntekijän TyEL-vakuuttaminen Eläkevaihtoehdot 2 TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT Sosiaali-

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998). Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii työttömyysvakuutusmaksut

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjä työnantajana

Maaseutuyrittäjä työnantajana Maaseutuyrittäjä työnantajana Työsuhteiset henkilöt (TyEL) Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhde määritellään työsopimuksen tunnusmerkistön

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusmaksut. ohje työnantajille

Työttömyysvakuutusmaksut. ohje työnantajille Työttömyysvakuutusmaksut ohje työnantajille sisällysluettelo Yleistä työttömyysvakuutusmaksuista1 Työttömyysvakuutusmaksujen perintä.2 Työttömyysvakuutusmaksun ennakko2 Lopullinen maksu4 Maksuvelvollisuus.5

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Eteran PHP seminaari 2014

Eteran PHP seminaari 2014 v Eteran PHP seminaari 2014 Päivän ohjelma 2014 8.45 9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.15 9.30 Etera: Päivän avaus 9.30 10.20 Etera: Ajankohtaista TyEL ja YEL -eläkevakuuttamisesta 10.20 11.10 Tilaajavastuu:

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2018 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014

TyönanTajan TyEL-vakuuTTaminEn 2014 Työnantajan TYEL-vakuuttaminen 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Työntekijän eläketurvan vakuuttaminen... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Työeläke ei mikään vanhojen juttu!

Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Työeläke ei mikään vanhojen juttu! Nuorena ei ehkä ihan ensimmäisenä tule mietittyä eläkeasioita onhan eläkkeelle jäämiseen vielä aikaa vuosikymmeniä! Työeläke kertyy jo 18 vuotta täytettyäsi Sinulle alkaa

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula Yhtiön MYELvakuuttaminen Seija Karhula 28.3.2017 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet vanhuus tapaturma MYEL - vakuutus - työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus 3 3 Vanhuuseläke Osa-aikaeläke 1.1.2017

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2017 01 Tietoa TyEL-maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien Jäsenkirje Talo/22/2017 1 (6) Anne Hirsiniemi / ABa 20.12.2017 Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksille Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset 1.1.2018 lukien 1. Vuosiloma-ajan

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Kuntoutustahot 2 Vaihtoehtoja, kun sairaus pitkittyy Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha Sairastuneella henkilöllä on

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Ajankohtaista työttömyysvakuutusmaksuissa - maksujen perintä, neuvonta ja ilmoittaminen

Ajankohtaista työttömyysvakuutusmaksuissa - maksujen perintä, neuvonta ja ilmoittaminen Ajankohtaista työttömyysvakuutusmaksuissa - maksujen perintä, neuvonta ja ilmoittaminen Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirto Työttömyysvakuutusmaksujen määrääminen ja perintä siirtyi tapaturmavakuutuslaitoksilta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Jukka Äyrä Myyntipäällikkö LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 22.2.2017 Presentation name Author 1 2. VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS JA SEN SOVELTAMINEN 22.2.2017 Presentation name Author

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva... TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun

Lisätiedot

Kevan eläketietoisku 2014

Kevan eläketietoisku 2014 Kevan eläketietoisku 2014 Ohjelma Tilaisuuden avaus Omat eläketietosi palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osa-aikaeläke Eläkkeen määrään vaikuttavat seikat Eläkkeen hakeminen Työkyky

Lisätiedot

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014

Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Kevan eläketietoisku 2014 JHL 20.2.2014 Anni Aaltonen-Mäkelä 21.2.2014 1 23.10.2013 2 Kevan palvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä vanhuuseläkelaskuri osa-aikaeläkelaskuri

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus

Työstä työeläkettä! DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus. Opettajan tietopaketti. Sosiaalivakuutus Työstä työeläkettä! Opettajan tietopaketti DIA 1. Suomalainen sosiaalivakuutus Suomalainen sosiaaliturva muodostuu sosiaalivakuutuksesta, yleisistä terveys- ja sosiaalipalveluista sekä sosiaalihuollosta.

Lisätiedot

13.9. Tampere Oulu Helsinki Helsinki Turku. Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit. Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät

13.9. Tampere Oulu Helsinki Helsinki Turku. Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit. Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät Uudistuva työeläke polku, aamiaiswebinaarit Osa 1/5: Työssä ja eläkkeellä - osittainen vanhuuseläke Osa 2/5: Jos työkyky heikkenee Osa 3/5: Muuttuvat eläkeiät Osa 4/5: Paljonko eläkettä? Osa 5/5: TyEL-vakuutus

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot