Työttömyysvakuutusmaksut. ohje työnantajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyysvakuutusmaksut. ohje työnantajille"

Transkriptio

1 Työttömyysvakuutusmaksut ohje työnantajille

2 sisällysluettelo Yleistä työttömyysvakuutusmaksuista1 Työttömyysvakuutusmaksujen perintä.2 Työttömyysvakuutusmaksun ennakko2 Lopullinen maksu4 Maksuvelvollisuus.5 Työnantajan ja palkansaajan maksuvelvollisuus5 Osaomistajat.5 Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkka6 Tietoa Työttömyysvakuutusrahastosta7 Työnantajan muistilista.8 Työttömyysvakuutusrahasto neuvoo kaikissa työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvissä asioissa. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saatte Työttömyysvakuutusrahaston Internet-sivuilta tai asiakaspalvelustamme puh arkisin klo 8 17 (heinä elokuu klo 8 16).

3 Yleistä työttömyysvakuutusmaksuista Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) määrää ja perii työttömyysvakuutusmaksut vuoden 2013 alusta alkaen ja hoitaa näihin maksuihin liittyvän neuvonnan. Aiemmin tapaturmavakuutuslaitokset ovat perineet työttömyysvakuutusmaksut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Tapaturmavakuutuslaitokset hoitavat edelleen vuoden 2015 loppuun asti vakuutusvuoteen 2012 ja sitä aikaisempiin vuosiin liittyvät työttömyysvakuutusmaksuasiat. Työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998). Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan pääasiassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät palkansaajille maksettujen palkkojen mukaan. Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun palkansaajilta jokaisen palkanmaksun yhteydessä ja vastaa sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen suorittamisesta Työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus koskee pääsääntöisesti vuotiaita lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia palkansaajia. Työttömyysvakuutusmaksuprosenteista säädetään vuosittain lailla. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan palkkasumman mukaan. Jos työnantajan kalenterivuonna maksamat palkat ylittävät vuosittain muuttuvan palkkasummarajan ( euroa vuonna 2012), työnantaja maksaa rajan ylittävältä osalta korkeampaa työnantajamaksua. Palkkasummarajaan ei lasketa mukaan osaomistajien palkkasummaa. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus riippuu siitä, onko henkilö työntekijä vai yrityksen osaomistaja. Maksuprosentit, eräpäivät ja korkeamman työnantajamaksun palkkasummaraja löytyvät kutakin vakuutusvuotta koskevasta maksuliitteestä, joka julkaistaan Työttömyysvakuutusrahaston Internet-sivuilla. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitus TYÖNANTAJA Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- RAHASTO TYÖTTÖMYYSKASSAT ELÄKETURVAKESKUS, VALTION ELÄKERAHASTO KANSANELÄKELAITOS, KOULUTUSRAHASTO, TEM Työnantaja pidättää palkansaajalta palkansaajan maksun jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja tilittää Työttömyysvakuutusrahastolle palkansaajan ja työnantajan maksut. 1 Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

4 Työttömyysvakuutusmaksujen perintä Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma jakaantuu työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummiin. Työttömyysvakuutusrahasto perii työnantajalta vakuutusvuoden aikana työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa vakuutusvuoden arvioitujen ennakkopalkkasummien perusteella. Ennakon eräpäivät on esitetty seuraavassa kalenterissa ja sivun kolme taulukossa. Työttömyysvakuutusrahasto määrää lopullisen työttömyysvakuutusmaksun vakuutusvuoden aikana maksettujen palkkojen perusteella pääsääntöisesti vakuutusvuoden päättymisen jälkeen ja tarvittaessa perii työnantajalta tasausmaksua tai palauttaa liikaa maksetun ennakon. Työttömyysvakuutusmaksuille peritään korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa, ellei maksuja ole maksettu viimeistään eräpäivänä. Työttömyysvakuutusmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. kalenteri Työttömyysvakuutusmaksujen tärkeät päivämäärät TYÖNANTAJAT Ennakoiden eräpäivät Vakuutusvuosi Työnantajan tulee antaa palkkasummailmoitus tammikuun loppuun mennessä. Tasausmaksu Ennakonpalautus TVR marras joulukuu TVR lähettää ennakkoa koskevan päätöksen ja maksulomakkeet. loka marraskuu TVR lähettää osalle työnantajista ennakon määräämistä koskevan ilmoituksen. TVR lähettää työttömyysvakuutusmaksua koskevan päätöksen. joulukuu TVR lähettää Palkkasummailmoitus -lomakkeen. Työttömyysvakuutusmaksun ennakko Työttömyysvakuutusmaksun ennakko perustuu arvioon vakuutusvuonna maksettavista palkoista (ennakkopalkkasumma). Ennakkopalkkasummien selvittämiseksi Työttömyysvakuutusrahasto lähettää hyvissä ajoin ennen vakuutusvuoden alkua osalle työnantajista ennakon määräämistä koskevan ilmoituksen. Ilmoitus sisältää Työttömyysvakuutusrahaston arvion ennakkopalkkasummista. Arvio perustuu työnantajan Työttömyysvakuutusrahastolle ja Verohallinnolle ilmoittamiin palkkatietoihin sekä työnantajan 2

5 kausi veroilmoituksella antamiin tietoihin. Jos Työttömyysvakuutusrahaston lähettämän ilmoituksen palkkasumma-arviot eivät vastaa työnantajan arviota ennakkopalkkasummista, työnantaja voi ilmoittaa Työttömyysvakuutusrahastolle oman arvionsa ja hakea ennakon määräämistä tällä perusteella. Ennakkopalkkasummien perusteella Työttömyysvakuutusrahasto määrää työnantajalle työttömyysvakuutusmaksun ennakon ja lähettää työnantajalle ennakkoa koskevan päätöksen ja maksulomakkeet. Osa työnantajista saa suoraan työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa koskevan päätöksen ja maksulomakkeet Työttömyysvakuutusrahastolta ennen vakuutusvuoden alkua. Jos päätöksen ennakkopalkkasummat eroavat työnantajan omasta arviosta, työnantaja voi päätöksen saatuaan hakea ennakon muuttamista oman arvionsa mukaiseksi. Tällöin Työttömyysvakuutusrahasto antaa uuden ennakkoa koskevan päätöksen. Työnantaja voi hakea muutosta ennakkopalkkasummiin sähköisesti Itella TYVI -palvelussa tai Työttömyysvakuutusmaksujen ennakon hakemus/muutos -lomakkeella. Työnantaja voi myös hakea ennakon määräämistä, jos Työttömyysvakuutusrahasto ei ole määrännyt vakuutusvuotta koskevaa ennakkoa, tai ennakon poistamista, jos ennakko on aiheeton esimerkiksi yritystoiminnan päättymisen takia. Muutokset vakuutusvuoden aikana Ennakkopalkkasummien tulee vastata mahdollisimman tarkasti lopullista palkkasummaa. Merkittävissä palkkasummaan vaikuttavissa muutoksissa, esimerkiksi toiminnan laajentuessa tai supistuessa, työnantajan kannattaa tarkistaa ennakkopalkkasumma myös vakuutusvuoden aikana ja ilmoittaa tarvittaessa muutoksesta Työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusrahasto voi määrätä, muuttaa tai poistaa ennakon myös omasta aloitteestaan vakuutusvuoden aikana. Eräpäivät Työnantaja maksaa ennakot Työttömyysvakuutusrahastolle pääsääntöisesti kahdessa erässä, tammikuussa ja toukokuussa. Suuret työnantajat maksavat vuosittain muuttuvan palkkasummarajan ( euroa vuonna 2012) ylittävältä osalta korkeampaa työnantajamaksua, ja työttömyysvakuutusmaksujen ennakot maksetaan tällöin neljässä erässä. Työttömyysvakuutusmaksun ennakon eräpäivät: 1.1. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1.3. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu palkkasummarajan ylittävältä osalta 1.5. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1.9. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu palkkasummarajan ylittävältä osalta 3

6 Lopullinen maksu Lopullinen työttömyysvakuutusmaksu määrätään pääsääntöisesti vakuutusvuoden päättymisen jälkeen. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi konkurssin yhteydessä tai yritystoiminnan lakatessa, lopullinen maksu voidaan määrätä myös vakuutusvuoden aikana. Työnantajan on annettava Työttömyysvakuutusrahastolle palkkasummailmoitus vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä lopullisen työttömyysvakuutusmaksun määräämistä varten. Palkkasummailmoituksen voi antaa sähköisesti Itella TYVI -palvelussa tai postittamalla palkkasummailmoituslomakkeen Työttömyysvakuutusrahastolle. Kotitalous- ja pientyönantajat voivat antaa ilmoituksen myös palkka.fipalvelun kautta. Palkkasummailmoituksen perusteella Työttömyysvakuutusrahasto määrää lopullisen työttömyysvakuutusmaksun ja lähettää työnantajalle päätöksen työttömyysvakuutusmaksusta. Jos lopullinen työttömyysvakuutusmaksu on suurempi kuin työnantajalta peritty ennakko, Työttömyysvakuutusrahasto perii työnantajalta tasausmaksuna lopullisen työttömyysvakuutusmaksun ja perityn ennakon erotuksen. Jos lopullinen työttömyysvakuutusmaksu on pienempi kuin työnantajalta peritty ennakko, Työttömyysvakuutusrahasto palauttaa työnantajalle ennakonpalautuksena lopullisen työttömyysvakuutusmaksun ja perityn ennakon erotuksen. Pienin perittävä ja palautettava määrä on 10 euroa. Jos työnantaja ei anna palkkasummailmoitusta tai antaa vääriä tietoja palkkasummailmoituksella, Työttömyysvakuutusrahasto voi määrätä työttömyysvakuutusmaksun arvioimalla. 4

7 Maksuvelvollisuus Työnantajan ja palkansaajan maksuvelvollisuus Sekä työnantajat että palkansaajat ovat velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantaja vastaa myös palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta Työttömyysvakuutusrahastolle. Maksuvelvollisia ovat työnantajat, jotka ovat tapaturmavakuutuslain mukaan velvollisia vakuuttamaan työntekijänsä. Vastaavasti palkansaajien maksuvelvollisuus koskee työ-, virka- tai palvelussuhteessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Velvollisuus ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus on työnantajalla, jolla on palveluksessaan työ- tai virkasuhteessa työntekijöitä kalenterivuoden aikana yhteensä yli 12 työpäivää. Maksuvelvollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä: alle 17-vuotias henkilö (maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta) 65 vuotta täyttänyt henkilö (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun) kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja avoimen yhtiön yhtiömies päätointaan varten YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen henkilö työntekijä, joka työskentelee kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa eikä asu Suomessa. Osaomistajat Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät. Siihen, onko henkilö yrityksen osaomistaja vai työntekijä, vaikuttavat henkilön ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus, äänivalta tai muu määräämisvalta sekä henkilön asema yrityksessä. Työttömyysturvalain mukaan yrityksen osaomistaja on henkilö, joka työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta TAI työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta. Työttömyysturvalain mukaan henkilö on johtavassa asemassa, jos hän on yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai sitä vastaavassa asemassa. Perheenjäseniä ovat henkilön avio- ja avopuoliso sekä henkilön sukulaiset suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa, kun he asuvat hänen kanssaan samassa taloudessa. Puolison lisäksi perheenjäseniksi katsotaan siis esimerkiksi lapset, vanhemmat ja isovanhemmat, jos he asuvat samassa taloudessa yrityksessä työskentelevän henkilön kanssa. Osaomistajuutta määriteltäessä otetaan huomioon myös välillinen omistus eli omistus toisen yrityksen (väliyhtiön) kautta, jos henkilön tai perheenjäsenten omistus tai ääni määrä on vähintään 50 % väliyhtiöstä. 5

8 Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkka Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana pidetään työ- ja virkasuhteessa saatua palkkaa, tulospalkkiota tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä. Myös esimerkiksi konkurssipesän, palkkaturvasta huolehtivan viranomaisen tai muun sijaismaksajan maksama vastike katsotaan palkaksi. Sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut perustuvat samaan palkkasummaan. Maksuvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia palkkaeriä: peruspalkka esim. kuukausi-, tunti- ja urakkapalkka luontoisedut (verotusarvon mukaan) esim. ravintoetu, puhelimen käyttöetu, asunto etu ja autoetu sairausajan palkka ja sairauspäiväraha sairauskassan maksama täydennyspäiväraha vuosilomapalkka ja lomakorvaukset palkanlisät ja korotukset esim. henkilökohtaiset tai tehtäväkohtaiset lisät, ikälisä, olosuhdelisä, vuorotyölisä, ylityökorotus, arkipyhäkorvaus ja työajanlyhennyskorvaukset irtisanomisajan palkka lukuun ottamatta työsopimuslakia pidemmältä (yli 6 kk) irtisanomisajalta maksettua korvausta ja lomautusaikana irtisanotulle maksettua palkkaa ulkomailla tehdyn työn vakuutuspalkka provisio, bonus, tantieemi tai muu tulokseen perustuva palkkio palkkaturvana saatu palkka konkurssipesän maksama palkka. Maksuvelvollisuus ei koske muun muassa seuraavia palkkaeriä: työnantajalta saatu henkilökuntaetu esim. lainan korkoetu ja maksuton terveydenhoito vahingonkorvaukset ja vahingonkorvausluonteiset suoritukset esim. korvaus laittomasta irtisanomisesta, korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana, eroraha, kultainen kädenpuristus verovapaat kustannusten korvaukset esim. verovapaat päivärahat ja verovapaat matkakustannusten korvaukset koko henkilöstölle maksettu osuus osakeyhtiön voitosta tai käteinen voittopalkkio esinelahja tai merkkipäivälahja työsuhdeoptiot ja niihin rinnastettavat osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt odotusajan palkka korvaus palkan maksun viivästymisestä työsuhteen päättyessä sairauskassan maksama lisäpäiväraha etuus, jota työpaikan sairauskassa maksaa sen jälkeen, kun jäsenen työehtosopimuksen mukainen oikeus sairausajan palkkaan tai täydennyspäivärahaan on päättynyt osakeyhtiön osakkaan saama voitto-osuus tai osinko rojaltit, tekijänoikeuskorvaukset ja työsuhdekeksintökorvaukset. 6

9 Tietoa Työttömyysvakuutusrahastosta Vuonna 1999 toimintansa aloittanut Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) on työmarkkinaosapuolten hallinnoima ja Finanssivalvonnan valvoma julkisoikeudellinen laitos, jonka päätehtävänä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut ja työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun sekä valvoo työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien velvoitteiden täyttämistä. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille kuukausittain rahoitusosuuksien ennakkoa Työttömyysvakuutusrahastolle osoitettujen hakemusten perusteella. Työttömyysvakuutusrahasto käsittelee ja maksaa myös työttömyyskassojen valtionosuuksien ennakot. Työttömyysvakuutusrahaston toiminta perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetukseen työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/1998) ja Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettuun asetukseen (862/1998). 7

10 TYÖNANTAJAN MUISTILISTA Loka marraskuussa Työttömyysvakuutusrahasto lähettää osalle työnantajista ennakon määräämistä koskevan ilmoituksen, joka sisältää arvion ennakkopalkkasummista seuraavalle vakuutusvuodelle. Tarkistakaa ilmoituksen tiedot ja ilmoittakaa tarvittaessa korjaus esitettyihin palkkasummiin Työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemus/ muutos -lomakkeella. Marras joulukuussa työnantajat saavat ennakkopäätöksen ja maksulomakkeet. Tarkistakaa päätöksen tiedot ja ilmoittakaa tarvittaessa korjaus päätöksen ennakkopalkkasummiin Työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemus/muutos -lomakkeella. Suorittakaa ennakkomaksut maksulomakkeilla viimeistään niihin merkittyinä eräpäivinä. Jos arvionne ennakkopalkkasummista muuttuu vakuutusvuoden aikana, ilmoittakaa muutoksista Työttömyysvakuutusrahastolle. Joulukuussa Työttömyysvakuutusrahasto lähettää työnantajille Palkkasummailmoituslomakkeen vakuutusvuonna toteutuneiden palkkojen ilmoittamista varten. Täyttäkää Palkkasummailmoitus Itella TYVI -palvelussa tai lähettäkää lomake postitse tammikuun loppuun mennessä. Muistakaa ilmoittaa myös tilinumero mahdollista ennakonpalautusta varten... Palkkasummailmoituksen perusteella Työttömyysvakuutusrahasto lähettää päätöksen työttömyysvakuutusmaksusta. Tarkistakaa päätöksen tiedot. Jos lopullinen palkkasumma on ylittänyt ennakkopalkkasumman, maksakaa päätöksen mukana lähetettävällä maksulomakkeella tasausmaksu eräpäivään mennessä. Työttömyysvakuutusrahaston Internetsivuilla on linkki Itella TYVI -palveluun, jonka kautta kaikki lomakkeet voi täyttää ja lähettää sähköisesti Työttömyysvakuutusrahastolle. Sivuilta löytyvät myös kaikki tulostettavat lomakkeet sekä työttömyysvakuutusmaksuja koskevat ohjeet. Jos käytätte palkka.fi-palvelua, voitte hoitaa ilmoitusvelvollisuutenne myös tätä kautta. Asiakaspalvelumme palvelee Teitä kaikissa työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvissä asioissa numerossa arkisin klo 8 17 (heinä elokuu klo 8 16). 8

11 Julkaisija: Työttömyysvakuutusrahasto Graafinen suunnittelu: Miltton Oy Kirjapaino: Libris Oy Helsinki 2012

12 Työttömyysvakuutusrahasto Vakuutusmaksut Puh Y-tunnus

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Asiakastiedote 4.11.2014 Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty koulutuskorvauksen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4

Sisältö. Etera asiantuntija apunasi... 4 Eteran TyEL-opas työnantajille 2011 Sisältö Etera asiantuntija apunasi... 4 Hyödyt Eteran asiakkuudesta... 4 Keskittäminen Eteraan kannattaa... 4 Työeläke turvaa... 4 Anna palautetta... 4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2009 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2010 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä.

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä. PALKANLASKENTA Palkansaajaa ja työantajaa sitovat lukuisat lait, sopimukset ja työehdot. Näistä ehdoista on ensimmäiseksi sovittava työntekijän kanssa. Muista, että työlainsäädäntö koskee kaikkia yrityksiä

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä.

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä. Palkanmaksu Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei sellaista ole, noudatetaan työntekijäin ja työnantajan välistä työsopimusta. Työntekijälle

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot