SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorauksen perusteista Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 53 :n mukaista astuunjakoa arten annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen liitteiden ja muuttamisesta Sosiaali- ja tereysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset astaaat työntekijän eläkelain 79 :n momentissa ja merimieseläkelain 59 :n momentissa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen ja 3 :n muuttamisesta N:o 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorauksen perusteista Annettu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta 00. Sosiaali- ja tereysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tapaturmaakuutuslain (608/948) 8 e :n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 639/009: Pääoma-aro Tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentissa tarkoitettu pääoma-aro saadaan kertomalla jatkuana maksetun haittarahan uotuismäärä 4 :n mukaisella pääomakertoimella. Vuotuismäärässä otetaan huomion haittarahan perusmäärä ja perusmäärään tapaturmaakuutuslain 60 b :n perusteella tehdyt korotukset. Korkokanta Tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentissa tarkoitettu korkokanta on 4,5 prosenttia. 3 Kuolleisuus Laskennassa käytettää kuoleuusmalli esitetään tämän asetuksen liitteessä. 4 Pääomakerroin Kertakorauksen laskennassa käytettää pääomakerroin perustuu kuukausittain etukäteen maksettaaan suoritukseen henkilön kuolemaan saakka. Pääomakerroin lasketaan iässä, jossa jatkuana maksettu koraus muutetaan kertakoraukseksi. Pääomakerroin lasketaan liitteen kaaalla ()

2 4386 N:o Jakojärjestelmään kohdistettaa osuus kertakorauksesta Tapaturmaakuutuslain 60 b :ssä tarkoitettuun jakojärjestelmään kohdentua osuus :n mukaisesta pääoma-arosta saadaan kertomalla jatkuana maksettaan haittarahan uotuismäärään sisältyät tapaturmaakuutuslain 60 b :n perusteella tehdyt korotukset 4 :n mukaisella pääomakertoimella. 6 Voimaantulo. Tämä asetus tulee oimaan päiänä tammikuuta 0. Tätä asetusta soelletaan tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaiseen koraukseen, joka muutetaan jatkuana maksettaasta korauksesta kertakoraukseksi päiänä tammikuuta 0 tai sen jälkeen. Tällä asetuksella kumotaan 0 päiänä syyskuuta 00 tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorauksen perusteista annettu sosiaalija tereysministeriön asetus (806/00). Helsingissä 7 päiänä joulukuuta 00 Sosiaali- ja tereysministeri Juha Rehula Ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen

3 Liite on lisätty oikaisuna. Liite Asetuksen 4 :ssä tarkoitettu pääomakerroin lasketaan kaaalla: () a * ( [ ]) ä ( [ ]) ä ( m ) ( m) [ ] [ ], missä on pääomakertoimen laskennassa käytettää ikä asetuksen 4 :n mukaisesti, [] on :n kokonaisosa ja m =. Kaaassa () käytettää termi ä t (m) saadaan kaaasta ( m) m m () ä D u ( ), D m m missä u 0 (3) D ep( ( ) dt) 0 t. Kaaojen () ja (3) termi μ on asetuksen 3 :ssä tarkoitettu kuoleuus, joka lasketaan miehille kaaalla ~ (3),* k( ) ~ (, m) ja naisille kaaalla ~ (4) ) ~ k( (, n). Kaaoissa (3) ja (4) iittaa syntymäuosikymmeneen, 930-luku tai aiempi, 940-luku,, 990-luku tai 000-luku. Kertoimen k() aro saadaan seuraaasta taulukosta: =kohortti MIEHET k() 930-luku tai aiempi 0,94 0,9 940-luku 0,9 0, luku 0,89 0, luku 0,87 0,8 970-luku 0,85 0, luku 0,83 0, luku 0,8 0, luku 0,79 0,7 NAISET k() 3

4 Kaaassa (3) käytetty funktio ~ (, m ) saadaan seuraaasta kaaasta: (5) Ln( ~ (, m ) ) = A (m) + ( + S(,m))B (m), kun < 40, A (m) + ( + S(,m))B (m), kun 40 < 60, A 3 (m) + [ + S3(,m) + S3(,m)(60 - )/59]B 3 (m), kun 60, ja kaaassa (4) käytetty funktio ~ (, n ) kaaasta (6) Ln( ~ (, n ) ) = A (n) + ( + S(,n))B (n), kun < 40, A (n) + ( + S(,n))B (n), kun 40 < 70, A 3 (n) + [ + S3(,n) + S3(,n)(70 - )/4]B 3 (n), kun 70, Kaaassa (5) käytettäät parametrit saadaan taulukosta ja taulukosta A ( m) B ( m) A ( m) B ( m) A 3( m) B 3( m) -7,3934 0, ,334 0, ,3997 0,09398 ikäalue KOHORTTI S(m) S(m) S3(m) 930-luku tai aiempi,60 9,74 5, luku 7,48 6,68 3,8 950-luku 3,36 3,6, luku -0,76 0,56-0, luku -4,88 -,50 -, luku -9,00-5,56-3,9 990-luku -3, -8,6-5, luku -7,4 -,68-7,77 Kaaassa (6) käytettäät parametrit saadaan taulukosta ja taulukosta A ( n ) B ( n) A ( n) B ( n) A ( ) 3 n B 3 ( n) -9,0549 0, ,7907 0,0787-3,733 0,69 ikäalue KOHORTTI S(n) S(n) S3(n) 930-luku tai aiempi 8,86 5,884 4, 940-luku 5,408 3,93,8 950-luku,63,98,4 960-luku -0,48 0,08 0,0 970-luku -,96 -,94 -, luku -5,704-3,876 -, luku -8,48-5,88-4,9 000-luku -,6-7,78-5,59 4

5 4387 N:o 304 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 53 :n mukaista astuunjakoa arten annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen liitteiden ja muuttamisesta Annettu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 00 Sosiaali- ja tereysministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 53 :n mukaista astuunjakoa arten annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen (3/007) liitteet ja, sellaisina kuin ne oat asetuksessa 076/009, seuraaasti: Tämä asetus tulee oimaan 3 päiänä joulukuuta 00. Asetusta soelletaan ensimmäisen kerran uoden 00 akuutusteknisen astuuelan laskennassa ja uodelta 00 toimitettaassa astuunjaossa. Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 00 Sosiaali- ja tereysministeri Juha Rehula Matemaatikko Harri Isokorpi

6 4388 N:o 304 Liite /5 MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 53 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden 00 akuutusteknisen astuuelan laskennassa ja uodelta 00 toimitettaassa astuunjaossa. Merimieseläkelain (90/006) (MEL) mukaisen eläkkeen työntekijän eläkelain (395/006) (TyEL) mukaista eläkettä astaaa määrä MEL:n 53 :ssä tarkoitettu MEL:n mukaisen eläkkeen TyEL:n mukaista eläkettä astaaa määrä, jota seuraaassa kutsutaan MEL-eläkkeen astuunjako-osaksi, lasketaan kohtien. ja. mukaisesti.. Eläkeikä Laskennallinen anhuuseläkeikä on 65 uotta... MEL 8 :n momentin mukaisesti anhuuseläkkeelle siirtyän työntekijän eläkeikä Jos työntekijä siirtyy MEL 8 :n momentin mukaisesti anhuuseläkkeelle, hänen eläkeikänsä alennetaan siirtymishetkestä alkaen 63 uoden iästä eläkkeellesiirtymisikään. Jos työntekijä siirtyy arhennetulle anhuuseläkkeelle MEL 8 :n momentin mukaisen alennetun eläkeiän perusteella, hänen eläkeikänsä alennetaan siirtymishetkestä alkaen 63 uoden iästä edellä mainittuun alennettuun eläkeikään.

7 N:o Liite /5.. MEL :n mukaisesti anhuuseläkkeelle siirtyän työntekijän eläkeikä Jos työntekijä siirtyy MEL :n mukaisesti anhuuseläkkeelle hänen eläkeikänsä alennetaan siirtymishetkestä alkaen 63 uoden iästä eläkkeellesiirtymisikään.. MEL-eläkkeen astuunjako-osan laskeminen Seuraaassa tarkoitetaan kansallisen lain mukaisesti lasketulla eläkkeellä eläkettä, joka on laskettu Suomen työeläkelakien mukaisesti ottaen huomioon ain Suomen työeläkelakien mukaiset akuutuskaudet kuitenkin siten, että lisäksi otetaan huomioon neuoston asetuksen (EY) N:o 883/004 sosiaaliturajärjestelmien yhteensoittamisesta ja sen liitteessä mainittujen sosiaaliturasopimusten säännökset tulean ajan päällekkäisyyden estämisestä ja eläkkeen yhteensoittamisesta. MEL-eläkkeen astuunjako-osa lasketaan kuten astaaista työsuhteista kansallisen lain mukaisesti laskettu, TyEL:n mukaan määräytyä eläke lasketaan lisättynä määrällä, jolla neuoston asetuksen (EY) N:o 883/004 ja sen liitteessä mainittujen sosiaaliturasopimusten säännösten soeltaminen kasattaa maksettaaa MEL:n mukaista eläkettä kansallisen lain mukaisesti laskettuun MEL:n mukaiseen eläkkeeseen errattuna. TyEL:n mukaisesta eläkkeen määräytymisestä poiketaan kuitenkin astuunjako-osaa laskettaessa seuraaasti: - MEL 8 :n mukaista kuntoutusrahaa laskettaessa astuunjako-osan määrä astaa MEL:n säännöin lasketun kuntoutusrahan määrää. - MEL 30 :n mukaista kuntoutuskorotusta laskettaessa astuunjakoosan määrään lisätään MEL:n säännöin lasketun kuntoutustuen tai työkyyttömyyseläkkeen määrään laskettaa korotus kokonaisuudessaan. - Vastuunjako-osaa laskettaessa ei soelleta työntekijän eläkelain oimaanpanolain (396/006) 5 :n momenttia. - Vastuunjako-osaa laskettaessa ei soelleta TyEL 4 :n 3 momentin kohtaa. - Vastuujako-osaa laskettaessa ei soelleta TyEL 7 :ää. - Vastuunjako-osaa laskettaessa soelletaan työntekijän eläkelain oimaanpanolain 7 :n sijasta merimieseläkelain oimaanpanolain (9/006) :ää.

8 4390 N:o 304 Liite 3/5 - MEL :n mukaisten ensisijaisten etuuksien ähentämisen aikutus MEL-eläkkeen astuunjako-osaan lasketaan siten, että ensisijaiset etuudet ähennetään MEL-eläkkeen sijasta MEL-eläkkeen astuunjako-osasta. - MEL :n mukaisen lesken eläkkeen ähentämisen aikutus MEL-eläkkeen astuunjako-osaan lasketaan siten, että lesken eläke ähennetään MEL-eläkkeen sijasta MEL-eläkkeen astuunjakoosasta. - MEL-eläkkeen astuunjako-osa on kuitenkin enintään yhtä suuri kuin maksettaa MEL-eläke. MEL 8 :n 3 momentin mukaisen arhennetun anhuuseläkkeen astuunjako-osa otetaan astuunjaossa huomioon aikaisintaan 6 uoden iästä, jos työntekijän eläkkeelle siirtymiseen mennessä ansaittu MEL 8 :n momentissa säädetty alennettu eläkeikä on 6 uotta tai tätä korkeampi. Muussa tapauksessa astuunjako-osa otetaan astuunjaossa huomioon eläkkeelle siirtymiseen mennessä ansaitusta MEL 8 :n momentissa säädetystä alennetusta eläkeiästä alkaen ja tällöin eläkettä käsitellään anhuuseläkkeenä. Jos kuitenkin työntekijä on syntynyt ennen..950, MEL 8 :n 3 momentin mukaisen arhennetun anhuuseläkkeen astuunjako-osa otetaan astuunjaossa huomioon aikaisintaan 60 uoden iästä, jos työntekijän eläkkeelle siirtymiseen mennessä ansaittu MEL 8 :n momentissa säädetty alennettu eläkeikä on 60 uotta tai korkeampi. Muussa tapauksessa astuunjako-osa otetaan astuunjaossa huomioon eläkkeelle siirtymiseen mennessä ansaitusta MEL 8 :n momentissa säädetystä alennetusta eläkeiästä alkaen ja tällöin eläkettä käsitellään anhuuseläkkeenä. Ajalta ennen..005 eläkkeeseen oikeuttaa aika ja eläkkeen perusteena olea palkka määräytyy MEL-eläkkeen astuunjako-osaa laskettaessa siten kuin Merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a :n ja 3 momentin mukaista astuunjakoa arten annetussa sosiaali- ja tereysministeriön asetuksessa (76/000) säädetään. MEL-eläkkeen määräytyessä soeltaen ennen..005 oimassa oleia merimieseläkelain säännöksiä MEL-eläkkeen astuunjako-osa määräytyy siten kuin Merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a :n ja 3 momentin mukaista astuunjakoa arten annetussa sosiaali- ja tereysministeriön asetuksessa säädetään.

9 N:o Liite 4/5 Ikään, ansioihin ja työsuhdeaikaan liittyät suureet Vakuutusteknisissä suureissa ikänä käytetään uoden ja syntymäuoden erotusta. Suure S määritellään S = S + S, missä S on työntekijän MEL 78 :ssä tarkoitettu eläkkeeseen oikeuttaa työansio uodelta ja P S =. y p p Suure P on määritelty kohdassa 4 ja kertoimen y aro on annettu liitteessä. Seuraaassa määriteltäät suureet A ' ', t, t ja S lasketaan työsuhdekohtaisesti. Näitä suureita käytetään, kun lasketaan suureita ennen uotta 005, jolloin käytössä oli kuukausitekniikka: A = työntekijän merimieseläkelain (7/956) 3 :n momentissa tarkoitettu uoden työansio sellaisena, kuin sitä soellettiin , t = työntekijän suuretta A astaaa työsuhdeaika päiinä uonna laskettuna merimieseläkeasetuksen (654/99) t 3 :n momentin mukaan, = työntekijän eläkkeeseen oikeuttaa palelusaika kuukausina uonna laskettuna merimieseläkelain (7/956) :n -4 momentin ja :n momentin sekä merimieseläkeasetuksen (654/99) 3 :n mukaisesti, sellaisena kuin niitä soellettiin , ottamatta kuitenkaan huomioon eläkeiän w täyttämisen jälkeen paleltua aikaa sellaisena kuin se oli määritelty oimassa olleessa merimieseläkelain (7/956) mukaisessa astuunjakoperusteessa. Suureeseen t luetaan kuitenkin mukaan myös aika, jonka

10 439 N:o 304 Liite 5/5 työntekijän yksilöllinen arhaiseläke on ollut lepäämässä ja A ' S = 30 ' t 3 Rahastoitu anhuuseläke Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläkkeen laskutapaa käytetään astaisen anhuuseläkkeen yhteydessä. Muissa etuuslajeissa ei aktiiiaikana R muodostu rahastoitua eläkettä. Rahastoidun anhuuseläkkeen määrä E uoden lopussa määritellään kaaalla () E R E = R + E R R ( E + E )( + i ), R, kun < 55 kun 55 missä rahastoidun eläkkeen lisäys R E uonna on E R 0,005 S, = 0, kun < 55, kun 55. Kerroin i määritellään kaaalla i = i + i + i + i, 3 4 missä i i perustuu TyEL 7 :n momentin mukaiseen täydennykseen, 3 i TyEL 74 :n kohdan 3 mukaiseen erikseen siirrettäiin täydennyksiin, TyEL 74 :n kohdan 3 perusteella 53 uotta täyttäneiden työntekijöiden korotetusta työeläkeakuutusmaksusta tehtäään täydennykseen ja i TyEL 7 :n momentin mukaiseen täydennykseen. Kertoi mien i, i, i ja i arot on annettu liitteessä. Jos työntekijän anhuuseläke alkaa muusta kuin laskennallisesta eläkeiästä 65 uotta, rahastoitua eläkettä E R (65) muunnetaan kaaalla

11 N:o Liite 6/5 R N E ( z) = N 65 R z E (65), missä z on täytetty ikä kuukauden tarkkuudella eläkkeelle siirtymistä edeltään kuukauden lopussa. Laskettaessa kaaan (3) mukaista astaisen anhuuseläkkeen akuutusmaksuastuuta tapauksessa, jossa eläkkeelle siirtyminen lykkääntyy yli hetken 3.., ikänä z käytetään kyseiselle hetkelle kuukauden tarkkuudella laskettua ikää. 4 Vuosimaksu ja uosimaksun tasausosa Vuoden uosimaksu P lasketaan kaaalla missä P = P + P, p P = y S. Suure P lasketaan niiden työntekijöiden osalta, joiden eläkeikää on kohdan.. mukaisesti alennettu. Tällöin P = 0,839 K kk Ej, () K kk = alennettaien kuukausien lukumäärä 63 uoden iästä ja = myönnettään eläkkeen astuunjako-osa. E j Vuoden uosimaksun tasausosa T P lasketaan kaaalla P T T T T 3 = P + P + P, missä V I M L H ( P + P + P + P P ) P + T = P, P V N = 65 E R, D

12 4394 N:o 304 Liite 7/5 P P P P I M L H = i S, = m S, = l S, = h S. T Suure P määrätään niiden työntekijöiden osalta, joille on määrätty kaaan () mukainen suure P : P T y l h p = P p. y Kertoimien p y, i, m, l ja h arot on määritelty liitteessä. T 3 Suure P on Eläke-Kansan erityisestä selityspesästä realisoituneista eristä, Garantialta palautuneista ylitteistä ja Garantian osakkeiden myynnistä aiheutua selityserä: P T 3 b* b ( + b )( q q ) S, kun > 007 = missä b = määritelty liitteessä ; q = kohdan 5..4 mukainen uoden i kerroin; b i b* q i = kuten q b i, mutta laskennassa ei ole huomioitu uoden i aikana Eläke-Kansan erityisestä selityspesästä realisoituneita eriä, Garantialta palautuneita ylitteitä eikä Garantian osakkeiden myynnistä aiheutuia eriä. Eläketurakeskus laskee uosittain kertoimen aron. Jos perustekorko b () muuttuu kesken uoden, korkoutus lasketaan jatkuana korkona käyttäen kulloinkin oimassaoleaa korkoa.

13 N:o Liite 8/5 5 Vakuutustekninen astuuelka Vakuutustekninen astuuelka muodostuu akuutusmaksuastuusta ja korausastuusta. 5. Vakuutusmaksuastuu Vakuutusmaksuastuu muodostuu astaisten anhuuseläkkeiden akuutusmaksuastuusta, astaisten työkyyttömyyseläkkeiden akuutusmaksuastuusta ja osaketuottosidonnaisesta lisäakuutusastuusta. 5.. Vastaisten anhuuseläkkeiden akuutusmaksuastuu V Vastaisten anhuuseläkkeiden akuutusmaksuastuu V hetkellä 3.. lasketaan kaaalla V R N 65 R (3) V = E + E a + /. D < 65 + / 65 Vastuuta laskettaessa otetaan huomioon kaikki MEL:n piiriin kuuluat tai kuuluneet henkilöt, jotka oat elossa..+ mutta joita ei ole otettu huomioon laskettaessa kaaan (4) mukaista astuuta. 5.. Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden akuutusmaksuastuu I Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden akuutusmaksuastuu V hetkellä 3.. lasketaan kaaalla I ( ) S + a ( ) S V = a, missä kertoimien a () ja a ( ) arot on annettu liitteessä Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu Q Lopullinen osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu V hetkellä 3.. lasketaan kaaalla

14 4396 N:o 304 Liite 9/5 Q 0,0 T VIU Q V = ma (V + V ); V,, missä osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun järjestelmätasolla tasattu aro V lasketaan kaaalla Q missä T a T VIU Q' { 0,05; k }( V + ( + b )( q ) V + V V ) Q V = min +, k T V VIU V VA V IA V UA V = liitteessä annettu Eläketurakeskuksen TyEL 68 :n momentin mukaisesti laskema aro, = kohdan 5..4 mukainen tasausastuu, V I VA IA UA = V + V + V + V + V, = määritelty kohdassa 5.., = määritelty kohdassa 5.. ja = määritelty kohdassa Korausastuu Korausastuu muodostuu alkaneiden anhuuseläkkeiden korausastuusta, alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden korausastuusta, alkaneiden työttömyyseläkkeiden korausastuusta ja tasausastuusta. 5.. Alkaneiden anhuuseläkkeiden korausastuu VA Alkaneiden anhuseläkkeiden korausastuu V hetkellä 3.. lasketaan kaaalla VA R (4) V = E a + /.

15 N:o Liite 0/5 Vastuu lasketaan kaikille uoden loppuun mennessä myönnetyille ja..+ maksussa oleille anhuuseläkkeille. 5.. Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden korausastuu IA Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden korausastuu V hetkellä 3.. lasketaan kaaalla V IA IA V IA IA = V + V. Osa lasketaan kaikille uoden loppuun mennessä myönnetyille työkyyttömyyseläkkeille, jotka jatkuat seuraaan uoden alkaessa tai alkaat myöhemmin: missä IA IR ii i V E a ( u) + ( + / u): w IR E =, = uotuisen työkyyttömyyseläkkeen se osa, jonka kustannuksista MEL 56 :n mukaan Merimieseläkekassa on astuussa, u = työkyyttömyyden alkamisuoden ja syntymäuoden erotus ja w = 63 uotta. Kuitenkin ennen..006 sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta. Osa IA V lasketaan muita työkyyttömyyseläkkeitä arten kaaalla IA V = b, ( ) S + b ( ) S + b ( 3) S 3 missä kertoimet b ( ), b ( ) ja b ( 3) on annettu liitteessä Alkaneiden työttömyyseläkkeiden korausastuu UA Alkaneiden työttömyyseläkkeiden korausastuu V hetkellä 3.. lasketaan kaaalla

16 4398 N:o 304 Liite /5 V UA UA V UA UA = V + V. Osa lasketaan kaikille uoden loppuun mennessä myönnetyille työttömyyseläkkeille, jotka jatkuat seuraaan uoden alkaessa tai alkaat myöhemmin: UA UR N + / N w V = E, D + / missä UR E = uotuisen työttömyyseläkkeen se osa, jonka kustannuksista MEL 56 :n mukaan Merimieseläkekassa on astuussa ja w = 63 uotta. Kuitenkin ennen..006 sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta. Osa UA V lasketaan muita työttömyyseläkkeitä arten kaaalla V UA = c ( ) + c S ( 3) + c S ( ) 3 + c S ( 4) + c S ( ) 4 S missä c (), c ( ), c ( ), c ( 3) ja c ( 4) on annettu liitteessä. Kaaassa käytetään uoden 006 osalta termin S tilalla astaaalle uodelle määriteltyä suuretta S Tasausastuu MEL 58 ja 59 :n yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettu, T uosimaksun tasausosista muodostunut tasausastuu V hetkellä 3.. lasketaan kaaalla

17 N:o Liite /5 Osa T T T V = V + V T V lasketaan kaaalla. T V = ( + b a )( ) q V T + 0,5 a T b s TVR( y) ( + b ) [( q ) P ( q + q q ) S V VA ( + R V i ) V ( i ), ] missä R = b 6 V VIU + 0,5 ( + i0 + b6 ) ( + i0 ) ( + i ) 0, 5 0 VIU VIU V VA [ ( + i ) V V ( i ) V ( i )] 0,5 V 0, b = määritelty liitteessä, b = määritelty liitteessä, 6 V V ( i ) = V VA ( i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa R R i ( E + E ) astaaa astaisen anhuuseläkkeen määrä hetkellä 3.. ja kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa R R i ( E + E ) astaaa alkaneen anhuuseläkkeen määrä hetkellä 3... Sosiaali- ja tereysministeriö ahistaa kertoimet q, q, q ja a b s TVR( y) q kutakin uotta arten ja niiden perusteella määräytyy Merimieseläkekassan osuus yhteisesti kustannettaista eläkkeistä.

18 4400 N:o 304 Liite 3/5 Jos perustekorko b muuttuu kesken uoden, korkoutus lasketaan jatkuana korkona käyttäen kulloinkin oimassaoleaa korkokantaa. Osa T V lasketaan kaaalla V T T a = ( + b ) ( q ) V + V. T T Termi V on osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun tasaaa osa ja se lasketaan kaaalla missä V = V V T Q' Q, Q' V = Q VIU T ( + i0 + b6 + λ j) V + λ j V + λ( j b ) V + λ 0,5 (( + j) ) ( + i 0 ) 0,5 VIU V VA VIU [ V V ( i ) V ( i ) ( + i0 ) V ] + λ 0,5 0,5 (( + j) ( + b ) ) ( + b ) 0,5 [ V T * ( + b ) V T ], λ = 0,, j = T V = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta (4/006) 6 :n momentin mukaisen sijoitusryhmän IV alaryhmän mukaisille sijoituksille laskettu eläkelaitosten keskimääräinen uosituotto prosentteina, josta on ähennetty prosenttiyksikkö, kohdan 5..4 mukainen tasausastuu ja T* V = a T ( + b ) ( q ) V

19 N:o Liite 4/5 0,5 a T b s TVR(y) + ( + b ) [( q ) P - (q + q - q ) S ]. T T V ' T Jos V < 0, määrä = V on TyEL 83 :n momentin mukaisten astuunjakoperusteiden osan I kohdan... mukainen saataa Eläketurakeskukselta, ja tällöin Merimieseläkekassan tasausastuu hetkellä T T T 3.. on nolla. Mikäli tällöin V > 0, asetetaan V :n aroksi -V, T T muussa tapauksessa V = 0 ja V = 0. 6 Tasoitusastuu Tasoitusastuulla tarkoitetaan MEL 08 :ssä tarkoitettua akuutusriskien heilahteluihin arattaaa laskennallista eläkekassan akaaraisuutta laskettaessa käytettään astuuelan osaa. Tasoitusastuuna käytetään yhtä prosenttia kohdan mukaisista työansioista S. 7 Tietojen korjaaminen Jos uosimaksua tai uosimaksun tasausosaa joudutaan takautuasti korjaamaan, lasketaan korjauksesta aiheutua uosimaksu ja uosimaksun tasausosan muutos kunkin uode osalta kyseisen uoden perusteita soeltaen. Korkoutus suoritetaan perustekoron mukaan kyseisen uoden puoliälistä korjausuoden puoliäliin. Korjaukset otetaan huomioon korjausuotta edeltäiltä kymmeneltä kalenteriuodelta. Näin lasketut korjauserät otetaan huomioon kohdassa 4 siten, että uosimaksun korjauserä lisätään korjausuoden uosimaksuun ja uosimaksun tasausosan korjauserä korjausuoden uosimaksun tasausosaan. 8 Vakuutustekniset suureet Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön työeläkeakuutusyhtiöille ahistamien TyEL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaiset. Tällöin käytettäät erikoisakioiden arot oat liitteessä.

20 440 N:o 304 Liite 5/5 9 Eläkeiän pyöristäminen Vastuuelkaa laskettaessa kaaoissa esiintyät eläkeiästä riippuat akuutustekniset suureet ja kertoimet määrätään kokonaisiin uosiin pyöristetyn eläkeiän w perusteella. Tällöin eläkeikä w pyöristetään alaspäin, jos täydet uodet ylittäiä kuukausia on -6. ja ylöspäin, jos täydet uodet ylittäiä kuukausia on 7-.

21 N:o Liite /4 PERUSTEKERTOIMET Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien TyEL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden aroja: Perustekorko b = 0, b = 0, Kuoleuus: anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke miehet, b = naiset, b = -, kun , kun 960-0, kun -, kun 950 4, kun 970-5, kun 980-6, kun - < < 950 < 960 < 970 < 980 < 990-7, kun - < 940-8, kun < 950-9, kun < 960-0, kun < 970 -, kun < 980 -, kun < 990-3, kun Edellä - on työntekijän syntymäuosi 3 Työkyyttömyys b 3 =

22 4404 N:o 304 Liite /4 b 4 = b 5 = b 6 = b 7 = b 8 = 4 Rahanaron muuttuuus b 5 = 0, Rahastokorko i = 0 b - b5 b 5 = 0, Eläkeastuun täydennyskerroin b 6 = 0, b 6 = 0, Vastainen työkyyttömyyseläkeastuu a ( ) = 0, a ( ) = 0, Alkanut työkyyttömyyseläkeastuu b ( ) = 0, b ( ) = 0, b ( 3) = 0, Alkanut työttömyyseläkeastuu c ( ) = 0 00 c ( ) = 0 00 c ( ) = 0 00 c ( 3) = 0 00 c ( 4) = 0 00

23 N:o Liite 3/4 0 Rahastoitu anhuuseläke i = 0,03 00 i = 0, i = 0, i = Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu k 008 = -0,04404 k 009 = -0,00876 k = (aro annetaan myöhemmin) Vuosimaksun tasausosa p y 00 = 0,4 m 00 = 0,0003 l 00 = 0,00084 h 00 = 0, i 00 i 8 0,07 4,08 9 0,09 4,3 0 0,3 43, 0,0 44,7 0,7 45,35 3 0,35 46,46 4 0,4 47,59 5 0,48 48,74 6 0,5 49,87 7 0,55 50,03 8 0,58 5,8 9 0,6 5,5 30 0,65 53,83 3 0, ,0 3 0, , 33 0, ,8 34 0, ,

24 4406 N:o 304 Liite 4/4 35 0,80 58,8 36 0,85 59,3 37 0,9 60, ,0 6 0,7 40, ,00

25 4407 N:o 305 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset astaaat työntekijän eläkelain 79 :n momentissa ja merimieseläkelain 59 :n momentissa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen ja 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 00 Sosiaali- ja tereysministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset astaaat työntekijän eläkelain 79 :n momentissa ja merimieseläkelain 59 :n momentissa tarkoitetuista kuluista annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen (43/006) ja 3 seuraaasti: Työntekijän eläkelain oimaanpanolain (396/006) 5 :n 5 momentissa tarkoitettu erityisen kuoleuusperusteen yli- tai alijäämä otetaan huomioon määrättäessä työntekijän eläkelain 79 :n 3 momentin sekä merimieseläkelain 59 :n 3 momentin mukaisesti eläkelaitosten kuluja työntekijän eläkelain 79 :n momentin, ja 0 kohdan ja merimieseläkelain 59 :n momentin, ja 9 kohdan mukaisista anhuuseläkkeistä, lukuun ottamatta työkyyttömyyseläkkeiden yhteydessä kertasuorituksina maksettuja anhuuseläkkeitä sekä työntekijän eläkelain 79 :n momentin 8 kohdan mukaisista ajauksista. Eläkelaitokset astaaat työntekijän eläkelain 79 :n momentin 5 kohdan mukaisista sekä merimieseläkelain 59 :n momentin 5 kohdan mukaisista muista kuin tämän pykälän momentissa mainituista kuluista yhteismäärällä, joka saadaan työntekijän eläkelain oimaanpanolain 3 :n 5 momentissa tarkoitetun TEL-lisäeläketuran mukaisten akuutusmaksujen tämän asetuksen 3 :n momentissa tarkoitetuista tasausosista ja 3 :n momentissa tarkoitetun korkotuoton osasta sekä mahdollisista muista kuin työntekijän eläkelain mukaisesta turasta saataista eristä. Siltä osin kuin kuluja ei saada katetuksi edellä mainitulla taalla, eläkelaitokset astaaat niistä työntekijän eläkelain 79 :n 3 momentissa sekä merimieseläkelain 59 :n 3 momentissa tarkoitetulla taalla eläkelaitoksessa akuutettujen työansioiden suhteessa. 3 Edellä :n momentissa mainitulla akuutusmaksun tasausosalla tarkoitetaan TELlisäeläketuran mukaisen akuutusmaksun sitä osaa, joka sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien tai antamien perusteiden mukaan käytetään työntekijän eläkelain 79 :n momentin sekä merimieseläkelain 59 :n momentin mukaisten kulujen kustantamiseen. Edellä :n momentissa mainitulla korkotuoton osalla tarkoitetaan työntekijän eläkelain oimaanpanolain 3 :n 5 momentissa tarkoitetun TEL-lisäeläketuran mukaisten eläkkeiden rahastoille laskettaan korkotuoton sitä osaa, joka sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien tai antamien perusteiden

26 4408 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 305 mukaan käytetään työntekijän eläkelain 79 :n momentin sekä merimieseläkelain 59 :n momentin mukaisten kulujen kustantamiseen. Tämä asetus tulee oimaan päiänä tammikuuta 0. Tätä asetusta soelletaan ensimmäisen kerran uoteen 0 kohdistuiin kuluihin, joihin luetaan myös mainittuna uonna tai myöhemmin maksetut eläke-erät aikaisemmilta uosilta. Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 00 Sosiaali- ja tereysministeri Juha Rehula Matemaatikko Harri Isokorpi JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 3 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 00 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 8/06 Lte MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan uoden 06 akuutusteknsen astuuelan laskennassa ja uodelta 06 tomtettaassa

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006 Viimeisin perustemuutos ahistettu 6.4.2005. ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu TYEL 28 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 3.2.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 222. Laki

SISÄLLYS. N:o 222. Laki SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päiänä huhtikuuta N:o 222 230 SISÄLLYS N:o Siu 222 Laki astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkeakuutuksen erityisperusteet 206 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 17.8.2011 1(4) PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAESTA ALLE KOLMVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA 1 Soeltamisala 2 Korko 3 Valtion uosittainen koraus äiden erusteiden mukaisesti määrätään

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E Eläketurakeskus (89) Suunnitteluosasto 3..200 VASTUUNJAKOPERUSTEET Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut astuunjakoperusteet 25..200. Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut muutoksen astuunjakoperusteiden

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN Kokonaisperuste, vahvistettu

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN Kokonaisperuste, vahvistettu ELÄKEKAAN LAKPEREE YÖNEKJÄN ELÄKELAN KAA ELÄKERVAA VAREN Kokonasperuste ahstettu 29.6.2007. ELÄKEKAAN LAKPEREE YÖNEKJÄN ELÄKELAN KAA ELÄKERVAA VAREN ÄLLYLEELO PEREDEN OVELAALE... 2 VAKEKNE REE... 3 VAVELKA...

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen. YRIÄJIN LÄKLAIN MUKAISN LISÄLÄKVAKUUUKSN PRUS Kokonaisperuste ahistettu 15.1.. Voimassa 1.1. alkaen. SISÄLÖ Voimaantulo... 1 Poikkeussäännös kohtaan 3.1... 1 1. PRUSIDN SOVLAMINN... 2 2. VAKUUUJN UUKSIN

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 2015 Vahistettu 4.11.2014. 23.10.2014 KUTANNUTNJAKOPRUTT isällysluettelo VOIMAANTULOÄÄNNÖ... 5 PRUTIDN OVLTAMINN... 6 oeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 6.2.2015 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA .9.20 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 21.12.2016 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2016: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2016...

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 203 Vahistettu 5..202. 22.0.202 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I...

Lisätiedot

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3 SOPIMUS Sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen kesken 2

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 197/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005 SUOMN SÄÄDÖSKOKOLM 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta 2005 N:o 218 220 SISÄLLYS N:o Siu 218 Valtioneuoston asetus huumausainetestien tekemisestä... 735 219 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN UKAA ELÄKEURVAA VAREN Kokooma 7.2.205. Vmesn kokoomaan ssällytetty perustemuutos on ahstettu 29..205. Eläkekassat oat erkseen hakea sosaal- ja tereysmnsterön ahstusta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (5) MAATALOSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MKAISEN VAKTKSEN PERSTEET 1 PERSTEIDEN SOVELTAMINEN Näitä perusteita soelletaan 1.1. lähtien maatalousrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin akuutuksiin. 2 VAKTSMAKS

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 56 520 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 3057 N:o 1141 Sosaal ja teeysmnsteön asetus lyhytakasssa työsuhtessa oleen työntekjän eläkelan mukasta tomntaa hajottaan työeläkekassan lyhytakasssa työsuhtessa oleen työntekjän eläkelan 9 :n mukasta astuunjakoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 1140 3051 N:o 1140 Sosaal ja teeysmnsteön asetus tateljoden ja eäden etysyhmn kuuluen työntekjän eläkelan mukasta tomntaa hajottaan esntyen tateljoden ja eäden etysyhmen eläkekassan tateljoden ja eäden

Lisätiedot

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu SHV-harjoitustyö suppea Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu Lauri Ojala 23.10.2008 Title Author Equity-linked Insurance Liability Fund Lauri Ojala Date 23.10.2008 Abstract In the past, the solency

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 630. Laki. työntekijäin eläkelain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 630. Laki. työntekijäin eläkelain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 630 635 SISÄLLYS N:o Sivu 630 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta... 3443 631 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta

SISÄLLYS. muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1416 1426 SISÄLLYS N:o Sivu 1416 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA ALKUSANAT Vuonna 1992 ilmestyi lakisääteisen työeläkeakuutuksen akuutustekniikkaa käsitteleä moniste. Kesäkuussa 1998 moniste uusittiin, ja seuraana

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1998 N:o Laki. N:o 221. työntekijäin eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1998 N:o Laki. N:o 221. työntekijäin eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 221 231 SISÄLLYS N:o Sivu 221 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta... 915 222 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Asetuksessa annettavien kertoimien perusteet vuodesta 2017 alkaen: yksinkertaistettu malli

Asetuksessa annettavien kertoimien perusteet vuodesta 2017 alkaen: yksinkertaistettu malli Muistio 1 (7) Asetus eläkkeen muuntamisesta eläkkeellesiirtymisikään vuodesta 2017 alkaen Tässä muistiossa käydään läpi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 482 496 SISÄLLYS N:o Sivu 482 luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 2191 483 sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 5.4.2013 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435 Ohje 1 (12) VF Vastuuvelan kate (Viimeisin muutos 1.1.2016) VF-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa vakuutuslaitosten vastuuvelan katteesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot