Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011."

Transkriptio

1 Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu

2 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden osa II... 0 Kustannustenjakoperusteiden osa III... Kustannustenjakoperusteiden osa IV... 2 Kustannustenjakoperusteiden osa V... 2 EU-säännösten huomioonottaminen kustannustenjaossa... 2 MEL:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen kustannustenjaossa... 2 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I: TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely... 4 Eläkelaitoksen lopullinen erä VJ L... 4 VJ. Eläkelaitoksen hyitys H... 4 a.. Osa E Vanhuuseläke... 5 a...2 Osaan E sisällytettää saataa Eläketurakeskukselta... 5 b..2 Osa E Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa Kuntoutusrahan rahastoitu osa d..3 Osa E m..4 Osa E Eläkeakuutusyhtiö Kansan konkurssin loppuunselittely Luottoakuutustoiminta Eläkelaitoksen maksu.4. Eläkelaitoksen tasausmaksun yhteismäärä VJ M a B ilman siirtymämaksua... 27

3 T Tasausastuu V Eläkelaitoksessa akuutettujen työansioiden summa S ja S Suure.4.5 Suure.4.6 Suure bl B d B m B Eläkelaitoksen ennakko uodelle Ennakon laskenta Ennakko astuunsiirtotilanteissa Ennakon maksaminen Ennakon maksaminen ajalla Ennakon maksaminen ajalla Ennakko poikkeustapauksissa Ennakon määrääminen poikkeustapauksissa Ennakon maksaminen poikkeustapauksissa Eläke-Kansan ja luottoakuutuksen ennakkoerät ja niiden maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely p psm KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA II: YEL-eläkkeiden kustannustenjako Eläkelaitoksen lopullinen erä 4. Eläkelaitoksen hyitys 4.2 Eläkelaitoksen maksu 4.2. Suure Suure y L... 4 y H... 4 y M y B a P Valtion osuus Eläkelaitoksen ennakko uodelle Ennakoiden laskennassa tarittaat suureet R, 2 R ja 3 R Ennakoiden laskenta Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille ja ajaksi ei-yel-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille... 50

4 5.3 Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA III: Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjako Eläkelaitoksen lopullinen erä 7. Eläkelaitoksen hyitys 7.2 Eläkelaitoksen maksu 8 Eläkelaitoksen ennakko s L s E s M s K Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA IV: TVR-maksun hyityksen jako Eläkelaitoksen lopullinen TVR-maksun hyitys Eläkelaitoksen ennakko TVR L TVR K Ennakon laskenta Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä TVR-maksun selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA V: ETK:n kustannusosuuksien selittely Eläkelaitoksen lopullinen erä ETK-lain 5 :ssä tarkoitetusta eläkelaitoksen kustannusosuudesta ETK:n kustannuksista (ETK-kustannusosuus) Eläkelaitoksen ennakko uodelle... 73

5 4. Ennakon laskenta Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen ETK-kustannusosuuden tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä ETK-kustannusosuuden selittely ETK:n osuus TVR-maksusta LIITTEET Liite : Rahastoidun osan määräytyminen ennen Liite 2: Kertasuoritusten jakaminen osiin kustannustenjakoa arten Liite 3: Euroopan yhteisöihin maksettujen siirtomäärien käsittely kustannustenjaossa Liite 4: TEL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2000 muutoksen siirtymäkaudella Liite 5(a): Lähtötiedot uoden kustannustenjaon ennakoiden laskemiseksi Liite 5(b): Lähtötiedot uoden kustannustenjaon ennakoiden tarkentamiseksi Liite 6: Lyhenteitä Liite 7: TEL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2006 muutoksen siirtymäkaudella Liite 8: Rahastoidut osat uoden 2007 muutoksen siirtymäkaudella

6 5 (06) VOIMAANTULOSÄÄNNÖS Tätä perustetta soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 202 toimitettaaan kustannustenjakoon. Ennen perusteen oimaantuloa oidaan ryhtyä sen edellyttämiin toimenpiteisiin.

7 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 6 (06) KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET (TyEL 73 80, TyEL 82 85, YEL 42, MYEL 37, YEA 3, MEL 53 54, MEL 56 59, MEL 6, VaEL 3, KuEL 36, Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 3, KiEL 23, Suomen Pankin eläkesäännön, OrtKL 22, LL 2007:54) PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti selitetään työntekijän eläkelain (395/2006) (TyEL), merimieseläkelain (290/2006) (MEL), yrittäjän eläkelain (272/2006) (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (280/2006) (MYEL) mukaista toimintaa harjoittaien eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen uonna maksetuista, edellä mainittujen lakien sekä työntekijäin eläkelain (395/96) (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain (34/962) (LEL), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain (662/985) (TaEL), yrittäjien eläkelain (468/969) ja maatalousyrittäjien eläkelain (467/969) mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista. Näiden perusteiden mukaisesti hyitetään TyEL:n, MEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaista toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille niiden maksamat altion eläkelain (295/2006) (VaEL), kunnallisen eläkelain (549/2003) (KuEL), kansaneläkelaitoksesta annetun lain (käytetään perusteessa merkintää KelaL) (73/200) 3 :n ja eankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (26/2008) (KiEL) mukaiset eläkkeet sekä peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta Valtiokonttorin (VK), Kea-nimisen kunnallisen eläkelaitoksen, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja Kirkon keskusrahaston (KKR) maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, YEL:n, MYEL:n, yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaiset eläkkeet.

8 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 7 (06) Näiden perusteiden mukaisesti hyitetään VK:lle, Kealle, Kelalle ja KKR:lle niiden maksamat VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n ja KiEL:n mukaiset toistensa puolesta maksamat eläkkeet ja peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta VK:n, Kean, Kelan ja KKR:n maksamat VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n ja KiEL:n mukaiset eläkkeet. Näitä perusteita soeltaen selitetään myös eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän älillä annetussa laissa (65/999) (EosL) tarkoitetuista siirretyistä pääoma-aroista ja koroista. Näitä perusteita soeltaen selitetään myös Kean ja VK:n älisiä omistajanaihdostilanteita arten säädettyihin erityislakeihin perustuien eläkkeiden korausliikenne. Kean ja VK:n älisen korausmenettelyn piiriin kuuluat seuraaat lait, joiden perusteella laitosten henkilökunta on siirtynyt altion eläketuran alaisuudesta kunnallisen eläketuran alaisuuteen: laki eräiden keskussairaalapiirien kuntainliitoille siirtyien altion sairaaloiden henkilökunnan aseman järjestämisestä (320/965) laki sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä eräissä tapauksissa (777/966) laki Etelä-Hämeen keskusammattikoulun luouttamisesta Hämeenlinnan seudun ammattikoulun kuntainliitolle (8/972) laki kansantereyslain oimaanpanosta (67/972) laki eräiden yksityisten laitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (988/975) laki altion huoltolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (060/975)

9 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 8 (06) laki kansantereyslaitoksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen tehtäien siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (42/983) laki henkilökunnan aseman järjestämisestä luoutettaessa Kätilöopiston sairaala Helsingin kaupungin käytettääksi osana Helsingin kaupungin tereyskeskuksen toimintaa (057/985). Kean ja VK:n älisen korausmenettelyn piiriin kuuluat seuraaat lait, joiden perusteella laitosten henkilökunta on siirtynyt kunnallisen eläketuran alaisuudesta altion eläketuran alaisuuteen: laki maistraattien, järjestysoikeuksien ja kaupungin ulosottolaitoksen siirtämisestä altion haltuun (344/976) laki kaupunginankiloiden lakkauttamisesta (346/976) laki raastuanoikeuksien ja kaupunkien syyttäjälaitoksen siirtämisestä altion haltuun (353/976) laki poliisilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (5/977). Näitä perusteita soeltaen selitetään eläkelaitosten kesken palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannukset. Näitä perusteita soeltaen jaetaan eläkelaitoksille Työttömyysakuutusrahaston (TVR) maksun (TVR-maksu) hyitys. Nämä perusteet koskeat niiden Eläketurakeskuksen (ETK) kustannusten, joita ei kateta ETK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, koraamiseksi suoritettaaa maksua. Näissä perusteissa työkyyttömyyseläkkeellä tarkoitetaan myös yksilöllisiä arhaiseläkkeitä ja kuntoutustukia, jos ei toisin mainita.

10 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 9 (06) Näissä perusteissa tarkoitetaan MYEL:n mukaisilla eläkkeillä myös maatalousyrittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita, ja YEL:n mukaisilla eläkkeillä myös yrittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita. Näissä perusteissa VK:n maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty VK:lta Kealle VaEL 43 :n nojalla, KKR:n maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty KKR:lta Kealle KiEL 5 :n nojalla ja Kelan maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty Kelalta Kealle KelaL 3 :n nojalla. Kustannustenjakoperusteiden osa I Perusteiden osaa I soeltaen selitetään kustannusten jakautuminen TyELja YEL-eläkelaitosten, Merimieseläkekassan (MEK), Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela), VK:n, Kean, KKR:n ja Kelan kesken uonna maksetuista TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 3 :n ja KiEL:n mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista. Perusteiden osaa I soeltaen selitetään myös astuu uonna maksetuista MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisista eläkkeistä ja EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä, MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Perusteiden osaa I soeltaen selitetään myös Kean ja VK:n älisiä omistajanaihdostilanteita arten säädettyihin erityislakeihin perustuien eläkkeiden korausliikenne. Lisäksi perusteiden osassa I jaetaan Eläkeakuutusosakeyhtiö Kansan (Eläke-Kansa) erityisen selityspesän omaisuuden realisoinnista saataat arat

11 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 0 (06) TyEL-eläkelaitoksille Eläke-Kansan akuutuskantaa astaanottaneiden eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta annetun lain mukaisesti. Perusteiden osassa I selitetään myös luottoakuutustoiminnan siirtymisestä ETK:lta Vakuutusosakeyhtiö Garantialle (Garantia) johtuien astuiden kuolettaminen TEL 3 b :n, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisesti. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä myös eläkkeensaajille TyEL 62 :n ja 4 :n; TEL 4 b :n 4 momentin ja 9 b :n 5-7 momentin, LEL 3 a :n, TaEL :n, sellaisina kuin lainkohdat oat oimassa ; MEL 62 :n ja MEL :n, MYEL 64 :n momentin 4) kohdan ja MYEL 94 :n, VaEL 93 :n ja VaEL 7 :n, KuEL:n 96 :n ja 5 :n, KelaL 3 :n ja KiEL:n 6 :n perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä myös EY-eläkesiirtolaissa tarkoitettuja siirrettyjä TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n sekä MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään rahastoitu osa ja hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla. Kustannustenjakoperusteiden osa II Perusteiden osaa II soeltaen selitetään astuun jakautuminen eläkelaitosten kesken niistä uonna maksetuista YEL:n mukaisista eläkkeistä ja muista etuuksista, joista YEL:n mukaista toimintaa harjoittaat eläkelaitokset oat yhteisesti astuussa, sekä EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä YEL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista. Samoin perusteiden osaa II soeltaen hyitetään eläkelaitoksille YEL 40 :ssä tarkoitettu altion osuus uodelta.

12 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN (06) Perusteiden osaa II soeltaen selitetään myös astuu uonna maksetuista YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaisista eläkkeistä ja EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Perusteiden osassa II eläkkeinä pidetään myös eläkkeensaajille YEL 59 :n, YEL 99 :n sekä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. Eläkkeinä pidetään myös EosL:ssa tarkoitettuja siirrettyjä YEL:n sekä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla. Kustannustenjakoperusteiden osa III Perusteiden osassa III jaetaan palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannus TyEL- ja YEL-eläkelaitoksille, MEK:lle, Melalle, VK:lle, Kealle, KKR:lle, Kelalle, Suomen Pankille (SP), Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassa (OPEK) -nimiselle ortodoksisesta kirkkokunnasta annettuun lakiin perustuien eläkesäännösten mukaista toimintaa harjoittaalle eläkelaitokselle ja Ahenanmaan maakunnan hallitukselle TyEL 78 :n mukaisesti. Palkattomien aikojen perusteella karttuneilla eläkeosilla tarkoitetaan TyEL 74 :n, MEL 80 :n, YEL 68 :n, VaEL 62 :n ja KuEL 52 :n (sekä näihin pykäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön ja OrtKL:n sekä Landskapslag (LL) 2007:54 (ÅFS 54/2007) säännösten) mukaisten etuuksien perusteena olean työ- tai ansiotulon perusteella karttuneita eläkeosia.

13 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 (06) Kustannustenjakoperusteiden osa IV Perusteiden osassa IV hyitetään TyEL-eläkelaitoksille, MEK:lle, Kealle, KKR:lle, Kelalle, SP:lle, ja OPEK:lle TyEL 82 :ssä tarkoitettu TVRmaksu uodelta. Kustannustenjakoperusteiden osa V TyEL- ja YEL-eläkelaitosten, MEK:n, Melan, VK:n, Kean, KKR:n, Kelan, SP:n ja OPEK:n astuu Eläketurakeskuksesta annetun lain (397/2006) (ETK-laki) 5 :ssä tarkoitetuista ETK:n kustannuksista, joita ei kateta ETK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, selitetään soeltaen kustannustenjakoperusteiden osaa IV. EU-säännösten huomioonottaminen kustannustenjaossa Kohdissa..2. ja..2.2 mainitulla kansallisen lain mukaisesti lasketulla eläkkeellä tarkoitetaan eläkettä, joka on laskettu Suomen työeläkelakien mukaisesti ottaen huomioon ain Suomen työeläkelakien mukaiset akuutuskaudet kuitenkin siten, että lisäksi otetaan huomioon EU-säännösten sosiaalituraa koskean asetuksen 408/7 ja sosiaaliturasopimusten säännökset. MEL:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen kustannustenjaossa MEL:n mukaiset eläkkeet jaetaan laskennallisesti MEL 53 :n 3 momentin mukaiseen TyEL-eläketuraa astaaaan osaan ja sen ylittäään, MEL 53 :n momentissa tarkoitettuun osaan, jota kutsutaan MEL-ylitteeksi. TyEL-eläketuraa astaaa MEL:n mukainen eläkeosa, jota seuraaassa kutsutaan MEL-eläkkeen astuunjako-osaksi, on määritelty MEL:n 202 :ssä tarkoitetuissa perusteissa (MEK:n tasausperuste). Määrättäessä astuun jakautuminen TyEL-eläkelaitosten ja MEK:n kesken MEL:n mukaisista eläkkeistä otetaan huomioon niiden astuunjako-osat. MEL:n mukaiset kuntoutusrahat otetaan kuitenkin huomioon kokonaan. Li-

14 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 3 (06) säksi TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn yhteydessä selitetään muiden kuin MEK:n maksamat MEL-ylitteet. Hetkellä..99 jatkuien MEL:n mukaisten eläkkeiden osalta otetaan kustannustenjakoperusteiden kohtaa..2 soellettaessa huomioon seuraaat poikkeussäännökset: Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio MEL:n mukaan, mutta ei TEL:n, LEL:n eikä TaEL:n mukaan, otetaan eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä huomioon ain MEL:n alaiset työsuhteet. Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio TEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaan, mutta ei MEL:n mukaan, eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä ei oteta huomioon MEL:n alaisia työsuhteita.

15 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 4 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I: TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyyn osallistuat TyEL- ja YELeläkelaitokset, MEK, Mela, VK, Kea, KKR ja Kela. VILMAeläkeselittely tarkoittaa toisten yksittäisten eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkkeiden selittelyä. Eläkelaitoksen lopullinen erä VJ L Eläkelaitoksen uoden lopullinen erä per.7.. määräytyy eläkelaitoksen hyityksen ja maksun erotuksena VJ L () L = H M, VJ VJ VJ missä VJ H on eläkelaitoksen kohdan. mukainen hyitys ja on eläkelaitoksen kohdan.4 mukainen maksu. VJ M. Eläkelaitoksen hyitys VJ H TyEL 83 :ssä tarkoitettu hyitys VJ H ilman TyEL 78 :ssä ja TyEL 8 82 :ssä tarkoitettuja osia eli hyitys eläkelaitoksen maksamista TyEL-eläkelaitosten ja MEK:n yhteisellä astuulla oleista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä muiden yksityisen tai julkisen sektorin eläkelaitosten astuulla oleista eläkkeistä tai eläkeosista per.7. on (2), missä suureet,, ja on määritelty tarkemmin kohdissa Eteralle suure ja muille eläkelaitoksille. Suure on määritelty kohdassa.4.

16 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 5 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely.. Osa a E Eläkelaitoksen hyityksen osaan a VRM 0,5 T' E = E E + (+ b ) V kuuluat eläkelaitoksen maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuat anhuuseläkkeet ja erityinen saataa ETK:lta tapauksissa, joissa eläkelaitoksen tasausastuu tai -rahasto on nolla. Näistä osista ähennetään eläkelaitoksen astuulla oleat anhuuseläkkeiden rahastoidut osat. Edellä mainitut osat on tarkemmin määritelty kohdissa Vanhuuseläke Suureessa a E ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Suureeseen E kuuluu eläkelaitoksen maksama, TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n ja TaEL:n mukainen anhuuseläke sekä MEL:n mukaisen anhuuseläkkeen astuunjako-osa kokonaisuudessaan. TyEL-eläkelaitoksilla ja MEK:lla suure VRM E on eläkelaitoksen astuulla oleien uonna maksettujen anhuuseläkkeiden määrä. Suure VRM E sisältää jatkuat suoritukset anhuuseläkkeistä ja anhuuseläkkeiden kertasuorituksista rahastoitujen osien pääoma-arot sekä eläkelaitoksen astuulla oleat Euroopan yhteisöihin maksettujen perusturan mukaisten siirtomäärien anhuuseläkkeiden rahastoitujen osien pääoma-arot (Liite 3). Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure VRM E = Osaan a E sisällytettää saataa Eläketurakeskukselta Osaan a E kuuluu seuraaan kaaan mukainen määrä

17 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 6 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely (+b ) V, 0,5 T - missä suure määritelty suure T V - määrätään niille eläkelaitoksille, joilla kohdassa.4.2 T V - = 0. TyEL-eläkelaitoksilla suure T V - on TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määritelty saataa ETK:lta. MEK:lla suure ETK:lta. T V - on MEK:n tasausperusteessa määritelty saataa Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure T V - = Osa b E Eläkelaitoksen hyityksen osaan b E kuuluu eläkelaitoksen maksamia TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuia eläkkeitä ja näiden lakien mukaisia kuntoutusrahoja. Osaan b E ei lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisia anhuuseläkkeitä. Osa b E lasketaan seuraaasti. E = E + E + E + E + E + E E, b b(tk) b(tt) b(pe) b(oae) b(kr) b(tel-l) b(rtel-l) missä b(tk) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset työkyyttömyyseläkkeet siltä osin kuin eläke ylittää myöhemmin kohdassa..2. määriteltään eläkkeen rahas-

18 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 7 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely toidun osan. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(tt) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset työttömyyseläkkeet siltä osin kuin eläke ylittää myöhemmin kohdassa..2.2 määriteltään eläkkeen rahastoidun osan. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(pe) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset perhe-eläkkeet. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(oae) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran ja LEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet. b(kr) E = TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset kuntoutusrahat siltä osin kuin kuntoutusraha ylittää myöhemmin kohdassa..2.3 määritellyn kuntoutusrahan rahastoidun osan. b(tel-l) E = Eläkelaitoksen maksamat TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL:n lisäturan ja TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen mukaiset eläkkeet ja hautausaustukset. b(rtel-l) E = TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäturan ja TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden ja hautausaustusten osalta eläkelaitoksen itsensä astuulla oleat uonna maksetut osat. Suureessa b E ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Kuntoutusrahaan sisältyät palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkeosat otetaan kuitenkin huomioon suureessa b E.

19 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 8 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely..2. Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa Työkyyttömyyseläkkeen alkaessa uonna 2007 tai myöhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin TyEL:n tai MEL:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraaasti: Työkyyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulean ajan eläke ja astuunjaon tarkasteluaikana akuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on ähintään 2 566,70 euroa uoden 2004 tasossa. Vastuunjaon tarkasteluajalla tarkoitetaan eläketapahtumauotta edeltänyttä kahta kalenteriuotta. Kun eläketapahtuma on uonna 2006, astuunjaon tarkasteluaika on uosi Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa lasketaan eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä, josta on ähennetty ensisijaiset etuudet ja johon ei lueta kuntoutuskorotusta, TyEL 8 :n tai MEL 87 :n mukaista kertakorotusta eikä palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa. Rahastoitua osaa laskettaessa otetaan mukaan eläkkeen TyEL-, TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-osat. Kunkin TyEL- tai MEL-eläkelaitoksen, jonka toimintapiiriin akuutettu kuului astuunjaon tarkasteluaikana, astuulle kuulua rahastoitu osa on se osuus eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä, joka on kyseisessä eläkelaitoksessa akuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaisten työansioiden osuus TyEL:n 3 :ssä tarkoitettujen työeläkelakien, TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaisten akuutettujen työansioiden, palkattomien etuuksien 2 perusteena oleien työ- tai ansiotulojen ja muiden palkattomien etuuksien 3 sekä muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa- ajankohta, johon eläkettä laskettaessa kunkin uoden ansiot tarkistetaan palkkakertoimella 2 TyEL 74 :n, MEL 80 :n, YEL 68 :n, VaEL 62 :n ja KuEL 52 :n (sekä näihin pykäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaiset etuudet 3 tarkoitetaan TyEL 76 :n 4 6 momentin, MEL 82 :n 4 6 momentin, YEL 70 :n 5 7 momentin, VaEL 63 :n 4 6 momentin ja KuEL 53 4 ja 5 momentin (sekä näihin pykäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaisia etuuksia.

20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 9 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely aikaeläkkeen perusteena oleien tulean ajan ansioiden yhteismäärästä astuunjaon tarkasteluaikana. Edellä työansioihin ei lueta osa-aikaeläkkeen ansionalenemaa. Samalla taalla määräytyy osa-aikaeläkkeen jälkeisen TyEL:n tai MEL:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen kunkin eläkelaitoksen astuulla olea rahastoitu osa työkyyttömyyseläkkeen alkaessa uonna 2007 tai myöhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin. Eläkelaitoksen astuulla oleaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on uonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n mukaiset akuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman akuutuksen osalta alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa, tai TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaiset akuutetut työansiot alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa astuunjaon tarkasteluaikana. Työkyyttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, tai joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka eläketapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoitu osa määräytyy liitteen mukaisesti. Jos eläkettä on maksettu ain sairausakuutuslain mukaisen päiärahan ylittäältä osalta, sairausakuutuslain mukainen päiäraha ähentää ensisijaisesti eläkkeen rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläke lasketaan soeltaen EU-säännöksiä, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työkyyttömyyseläkkeen perusteella. Jos työkyyttömyyseläke on päättynyt ja myöhemmin työkyyttömyyseläke myönnetään uudelleen entisin perustein, eläkkeen rahastoitu osa määräytyy alkuperäisen eläkkeen perusteella.

21 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 20 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos työkyyttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyEL 92 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläkkeen määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläke muuttuu osatyökyyttömyyseläkkeestä täydeksi työkyyttömyyseläkkeeksi tai päinastoin, eläkkeen rahastoitua osaa muutetaan samassa suhteessa kuin ilman kuntoutuskorotusta, TyEL 8 :n tai MEL 87 :n mukaista kertakorotusta ja palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa laskettu eläke muuttuu edellä mainitun syyn johdosta. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kuntoutusrahan rahastoidun osan perusteella. Jos osatyökyyttömyyseläke myönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, osatyökyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa saadaan muuttamalla kuntoutusrahan alkuperäistä rahastoitua osaa samassa suhteessa kuin kuntoutusrahaa astaaan työkyyttömyyseläkkeen määrä muuttuu. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä uonna 2007 tai myöhemmin alkaneen työttömyyseläkkeen jälkeen, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy työttömyyseläkkeen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Jos työkyyttömyyseläke on oikaistu TEL 5 b :n, LEL 0 b :n tai TaEL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapah-

22 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 2 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely tuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mukaisesti Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa Vuonna 2007 tai sen jälkeen alkaneen TyEL:n oimaanpanolain tai MEL:n oimaanpanolain mukaisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraaasti. Jos työntekijällä on oikeus tuleaan aikaan ja työntekijällä on TyEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa työskentelyä jälkeen ja TyEL:n tai MEL:n mukaisesti akuutetut työansiot oat yhteensä ähintään uoden 2004 tasossa, työttömyyseläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. ja TyEL:n tai MEL:n mukaisesti akuutetut työansiot oat yhteensä alle uoden 2004 tasossa, eläkkeen rahastoitu osa on eläkkeen alkamisajankohtaa astaaa määrä, josta on ähennetty ensisijaiset etuudet ja palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkeosa. Rahastoitua osaa laskettaessa otetaan mukaan eläkkeen TyEL-, TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-osat. työntekijällä ei ole TyEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa työskentelyä jälkeen, työttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa. Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy hetkellä oimassa oleien säädösten mukaisesti.

23 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 22 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos työntekijällä ei ole oikeutta tuleaan aikaan , eläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. Samalla taalla määräytyy myös osa-aikaeläkkeen jälkeisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa, sekä sellaisen työkyyttömyyseläkkeen, jonka eläketapahtuma on ollut uonna 2006 tai myöhemmin, jälkeisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa. Vuosien 996 ja 2000 suojausten piiriin kuuluiin henkilöihin soelletaan kuitenkin uoden 2004 säännöksiä. Suojauksen piiriin kuuluminen on määritelty työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) oimaantulosäännöksen 8 momentissa. Työttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, rahastoitu osa määräytyy liitteen mukaisesti. Jos työttömyyseläke lasketaan soeltaen EU-säännöksiä, työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työttömyyseläkkeen perusteella. Jos työttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyEL 92 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, on eläke kokonaan rahastoitua osaa. Jos työttömyyseläkkeen määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa.

24 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 23 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos työttömyyseläke on oikaistu TEL 5 b :n, LEL 0 b :n tai TaEL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapahtuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, työttömyyseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mukaisesti Kuntoutusrahan rahastoitu osa Kuntoutusrahan alkaessa uonna 2007 tai sen jälkeen ja kuntoutustapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin, TyEL:n ja MEL:n mukaisen kuntoutusrahan rahastoitu osa on yhtä suuri kuin kuntoutusrahan perusteena olean TyEL:n ja MEL:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa olisi ollut, jos kuntoutusrahan sijasta olisi myönnetty työkyyttömyyseläke. Jos kuntoutusraha myönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä sellaisen kuntoutustuen jälkeen, joka on alkanut uonna 2007 tai sen jälkeen, ja jonka eläketapahtuma on uonna 2006 tai sen jälkeen, kuntoutusrahan rahastoitu osa määräytyy kuntoutustuen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Kuntoutusrahan, joka alkaa ennen uotta 2007 tai kuntoutusrahan, joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka kuntoutustapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoidun osan määräytyminen on liitteessä. Jos kuntoutusrahaan tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyEL 92 mom.), kuntoutusrahan rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa kuntoutusraha on pienempi kuin sen rahastoitu osa, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa.

25 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 24 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos kuntoutusrahan määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi kuntoutusrahan rahastoitua osaa pienemmäksi, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa...3 Osa d E Osaan kuuluat eläkelaitoksen maksamat eläkkeet, jotka TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 3 :n tai KiEL:n mukaisesti oat jonkin toisen määrätyn eläkelaitoksen astattaia eläkkeitä. Eläkelaitos perii nämä eläkkeet ETK:n älityksellä siltä eläkelaitokselta, joka näistä eläkkeistä on astuussa. Osaan ei kuitenkaan lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia. Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien selittely tapahtuu suureen aulla. MEL-eläkkeiden astuunjako-osien ylittäiä osia. eläkelaitosten astuulla oleia TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäeläkkeiden eikä TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia. Näiden eläke- osien selittely tapahtuu suureen!! aulla. eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Jos TyEL:n, MEL:n, YEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n tai KiEL:n mukaista toimintaa harjoittaa eläkelaitos on maksanut MYEL-eläkettä, osaan sisällytetään myös se osa myönnetystä eläkkeestä, jonka eläkelaitos MYEL 97 :n perusteella on ollut oikeutettu eläkkeestä ähentämään.

26 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 25 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Kean osaan luetaan eläkelaitosten maksamista KuEL:n mukaisista eläkkeistä myös se osa, joka kuuluu Kean ja VK:n älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. VK:n osaan luetaan eläkelaitosten maksamista VaEL:n ja VEL:n mukaisista eläkkeistä myös se osa, joka kuuluu Kean ja VK:n älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. Jos asianomaiset eläkelaitokset oat ETK:n suostumuksella erikseen sopineet edellä mainituista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä yhteydessä lueta osaan kuuluiksi...4 Osa m E Osaan m E kuuluat muiden kuin MEK:n maksamat MEL-ylitteet. Eläkelaitos perii nämä osat ETK:n älityksellä MEK:lta. Jos asianomaiset eläkelaitokset oat ETK:n suostumuksella erikseen sopineet tällaisista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä yhteydessä lueta osaan m E kuuluiksi..2 Eläkeakuutusyhtiö Kansan konkurssin loppuunselittely.3 Luottoakuutustoiminta Vuodesta 2005 alkaen Eläke-Kansan selityspesästä realisoituat erät tilitetään ETK:lle ja hyitetään TyEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien psm S suhteessa. Tilitetyt realisointierät otetaan huomioon kohdassa.4 määriteltyä kerrointa b q EK M laskettaessa. Selityspesän realisointierien jakaminen ennakkoerinä on selitetty kappaleessa 2.5. Vuodesta 2005 alkaen Garantialta palautua ylite tilitetään ETK:lle ja hyitetään TyEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien " #$ suhteessa. Palautuaa ylitettä astaaa määrä!% otetaan huomioon koh-

27 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 26 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely dassa.4 määriteltyä kerrointa & laskettaessa. Garantialta palautuan ylitteen jakaminen ennakkoerinä on selitetty kappaleessa Eläkelaitoksen maksu VJ M TyEL 83 :ssä tarkoitettu maksu ilman TyEL 78 :ssä ja TyEL 80 8 :ssä tarkoitettuja osia eli maksu TyEL-eläkelaitosten ja MEK:n yhteisellä astuulla oleista TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisista eläkkeistä, lukuunottamatta kohdassa 7 tarkoitettuja palkattomilta ajoilta karttuneita eläkkeitä, ja kuntoutusrahoista sekä kohtien.4.5 ja.4.6 mukaisista eläkkeistä per.7. on (3) & ' ()* +, -& " #$,!,,. Suureet +,,, " #$,,!,, ja, on määritelty kohdissa Kerroin & määritellään & / / + /, 0, missä = Keskinäinen Eläkeakuutusyhtiö Eteran (Etera) TyEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteissa määritelty suure 2 per = kohdassa 3.3 mainittu ETK:lle eläkkeiden selittelystä jäänyt ylite tai alite per = kohdassa 3. määritelty perustekorko. Suure / on kohdassa.. määriteltyjen suureiden summa ja suureet /, ja / + oat kohdissa määriteltyjen suureiden, ja + summia.

28 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 27 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Kerroin & määritellään & / 3!% 0 /!, #$ ) / " missä 3!% = uoden kohdan.2 mukaiset Eläke-Kansan erityisestä selityspesästä realisoituneet erät per.7., = uoden kohdan.3 mukaiset Garantialta palautuneet ylitteet per.7. ja 0 = kohdassa 3.3 mainittu ETK:lle -eläkkeiden selittelystä jäänyt ylite tai alite per Suure / on kohdassa..2 määriteltyjen suureiden summa, suure /,! on kohdassa.4.4 määriteltyjen suureiden,! summa ja suure / " #$ on kohdassa.4.3 määriteltyjen palkkasummien " #$ yhteismäärä. ETK esittää kertoimet & ja & STM:n ahistettaiksi uoden + syyskuun loppuun mennessä. Määrättäessä kertoimia & ja & hyityksiin / ja / sisällytetään myös VK:n, Kean, Kelan, KKR:n ja Melan maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten eläkkeiden yhteisesti kustannettaat osat..4. Eläkelaitoksen tasausmaksun yhteismäärä Tasausmaksun yhteismäärä eläketuran osalta. Tasausmaksua a B ilman siirtymämaksua a B määrätään ain TyEL:n ja MEL:n mukaisen a B laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset.

29 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 28 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely TyEL-eläkelaitoksilla tasausmaksun yhteismäärä a B on eläkelaitoksen TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltyjen tasausosien T P yhteismäärä uodelta ähennettynä eläkelaitoksen uodelta maksamalla siirtymämaksulla. Edellä mainitulla siirtymämaksulla tarkoitetaan lain siirtymämaksusta (34/992) muutettaessa altion irastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi mukaista maksua. MEK:lla tasausosasuure a B on MEK:n tasausperusteessa määriteltyjen uosimaksun tasausosien yhteismäärä uodelta. Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure a B = Tasausastuu T V- Tasausastuu osalta. T V määrätään ain TyEL:n ja MEL:n mukaisen eläketuran TyEL-eläkelaitoksen tasausastuu T V on TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määritelty tasausastuu. MEK:lla tasausastuu T V on MEK:n tasausperusteessa määritelty tasausosista muodostunut rahasto. Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure V = 0. T.4.3 Eläkelaitoksessa akuutettujen työansioiden summa TyEL-eläkelaitoksilla palkkasumma p S p S ja psm S mukaisissa perusteissa määriteltyjen palkkojen S on TyEL:n 79 :n 4 momentin summa. Palkkasummaa

30 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 29 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely p S laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. Palkkasummaan psm S ei sisällytetä eläkelaitoksen uodelta maksaman siirtymämaksun perusteena oleaa palkkasummaa kerrottuna 80 prosentilla, ts. S =S -80% S, missä psm p s on siirtymämaksun perusteena olea palkkasumma. s S MEK:lla suure p S on MEK:n tasausperusteessa määriteltyjen suureiden S summa. Palkkasummaa p S laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. MEK:lla S psm = S. p Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure kohdan.4 mukaista maksua. p S = 0 laskettaessa.4.4 Suure bl B! Suure, määrätään ain TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja työnantajan eläkeakuutuksen osalta ja suureella, tarkoitetaan akuutusmaksujen ta-! sausosien ja rahastoille laskettaan korkotuoton osan yhteismäärää. Suuretta, laskettaessa otetaan myös kertamaksut! huomioon.! TyEL-eläkeakuutusyhtiöillä suure, on STM:n eläkeakuutusyhtiöille ahistamissa TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja työnantajan eläkeakuutuksen erityisperusteissa määritelty suure,!. TyEL-eläkekassoilla suure,! on määritelty STM:n ahistamissa eläkekassan TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa.! Eläkesäätiöillä suure, on määritelty STM:n antamissa Eläkesäätiön työntekijäin eläkelain mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa.

31 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 30 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely MEK:lla, Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure,! = Suure d B Suureeseen, kuuluu eläkelaitoksen itsensä astattaien niiden kohdassa..3 tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin eläkelaitos, VK, Kea, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa..3 mainitulla taalla erikseen sopineet. Osaan, ei kuitenkaan lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia MEL-ylitteitä eläkelaitoksen astuulla oleia TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäeläkkeiden eikä TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia. Kean osaan, luetaan lisäksi VaEL:n ja VEL:n mukaisista eläkkeistä se osa, joka kuuluu Kean ja VK:n älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. VK:n osaan, luetaan lisäksi KuEL:n mukaisista eläkkeistä se osa, joka kuuluu Kean ja VK:n älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin..4.6 Suure m B Suureeseen Bm kuuluu MEK:n astattaien niiden kohdassa..4 tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin eläkelaitos, VK, Kea, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa..4 mainitulla taalla erikseen sopineet.

32 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 3 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 2 Eläkelaitoksen ennakko uodelle 2. Ennakon laskenta Eläkelaitoksen TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakko on (5) K VJ VJ 9 VJ K (alku) = sk (), ajaksi = 2 VJ VJ VJ K (loppu) = s2k ( 2) K ( alku ), ajaksi , missä kertoimet s ja s2 määritellään jäljempänä kaaojen (9), (0), () ja (2) yhteydessä. Kaaassa (5) on (6) K VJ ( i) H VJ ( i) M VJ' ( i) =, missä i = tai 2. Kun i =, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liitteellä 5(a) ja kun i = 2, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liit- VJ teellä 5(b). Suure ( ) H i on kaaan (2) mukaan eläkelaitoksen arioimista VJ' lähtötiedoista laskettu hyitys uodelle ja suure ( ) M i on kaaan (7) mukaan eläkelaitoksen arioimista lähtötiedoista laskettu maksu uodelle VJ' a' (7) () ( ) 0,5 T a b' psm bl d m M i = q + b V + B + qs + B + nb + nb, T a bl d m missä i = tai 2, ja suureet V, B, S, B, B ja B oat kohtien mukaisia eläkelaitoksen arioimia suureita. Kertoimet on laskettu allaoleien kaaojen mukaisesti eläkelaitosten arioimista lähtötiedoista. Kerroin n määritellään psm a' q ja b' q (8) d m = E + E n, d B + B m

33 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 32 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely missä suureet d E arioimia suureita. ja m E oat kohtien..3 ja..4 mukaisia eläkelaitosten Määrättäessä ennakoita uodelle kohdassa.4 määritellyn kertoimen sijasta käytetään kerrointa a q q E ja a a' = /2 T a (+ b ) V + B kohdassa.4 kertoimen b q sijasta käytetään kerrointa q b E b' = psm S B bl. Lähtötiedot TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita arten annetaan kaksi kertaa uodessa kustannustenjakoperusteen liitteen 5(a) ja liitteen 5(b) mukaisesti. Tarkat päiämäärät arioiden antamiselle määritellään uosittain siten, että eläkelaitoksilla on liitteen 5(a) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja ETK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen 30..-, ja eläkelaitoksilla on liitteen 5(b) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja ETK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen Ennakko K VJ ( alku) ajaksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa.. ja jolle kaaan (6) mukainen suure K VJ () itseisaroltaan ähintään euroa. on Jos suure K VJ ( ) ennakko K VJ ( alku) on negatiiinen, on kerroin s =, jolloin eläkelaitoksen on

34 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 33 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 9 9 =. 2 2 VJ VJ VJ (9) K ( alku) s K () K () = Jos suure K VJ ( ) ennakko K VJ ( alku) on positiiinen, on kerroin on 9 9 =. 2 2 VJ VJ VJ (0) K ( alku) s K () s K () = s = s, jolloin eläkelaitoksen Kerroin s määrätään siten, että eläkelaitosten negatiiisten suureiden VJ ( ) yhteenlasketun summan ja suureiden s K ( ) K VJ summan yhteismäärä on nolla. yhteenlasketun Ennakko K VJ ( loppu) ajaksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa.0. ja jolle kaaan (6) mukainen suure K VJ (2) on itseisaroltaan ähintään euroa. Jos suure K VJ ( 2) ennakko K VJ ( loppu) on negatiiinen, on kerroin s 2 =, jolloin eläkelaitoksen on VJ VJ VJ () K ( loppu) = K ( 2) K ( alku) Jos suure K VJ ( 2) ennakko K VJ ( loppu) on positiiinen, on kerroin on VJ VJ VJ (2) K ( loppu) s K ( 2) K ( alku) =. 2 s 2 = s 2, jolloin eläkelaitoksen Kerroin s 2 määrätään astaaasti kuin kerroin s.

35 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 34 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 2.2 Ennakko astuunsiirtotilanteissa Eläkelaitoksen astuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen yhdistetään soeltuin osin ko. eläkelaitoksia koskeat suureet määrättäessä ennakkoa ajaksi tai ajaksi Eläkelaitoksen koko astuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen tiliuoden aikana siirretään siirtohetken jälkeen erääntyät TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakot astaanottaalle eläkelaitokselle. Eläkelaitoksen astuun siirtyessä osittain toiseen eläkelaitokseen tiliuoden aikana ei siirtohetken jälkeen erääntyiä TyEL-MEL- VILMA-eläkeselittelyn ennakoita siirretä astaanottaalle eläkelaitokselle, ellei Finanssialonnan ahistamassa sopimuksessa akuutustoiminnan osan luouttamisesta toisin soita. 2.3 Ennakon maksaminen 2.3. Ennakon maksaminen ajalla ETK antaa eläkelaitoksille tiedon kaaojen (9) ja (0) mukaisten ennakoiden suuruudesta mennessä. Kaaan (9) mukainen ennakko 4567 on maksettaa yhdeksässä yhtä suuressa erässä ETK:lle uoden tammi-syyskuussa kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäiänä. ETK maksaa kaaan (0) mukaisen ennakon 4567 eläkelaitokselle yhdeksässä yhtä suuressa erässä uoden tammi-syyskuussa kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäiänä. Edellä mainitut maksettaat ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon. Ennakon iiästyessä on iiästymisajalta maksettaa korkoa TyEL 64 :n mukaisen uotuisen iiästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun iiästyessä iiästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä

36 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 35 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely pankkipäiästä alkaen. Erityisestä syystä ETK oi luopua iiästyskoron tai sen osan perimisestä. Viiästyskorkoa ei peritä iiästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yhdistänyt ennakkoerän muihin kustannustenjaon eriin Ennakon maksaminen ajalla ETK antaa eläkelaitoksille tiedon kaaojen () ja (2) mukaisten ennakoiden suuruudesta 5.9. mennessä. VJ Kaaan () mukainen ennakko - K ( loppu) on maksettaa kolmessa yhtä suuressa erässä ETK:lle uoden loka-joulukuussa kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäiänä. ETK maksaa kaaan (2) mukaisen ennakon K VJ ( loppu) eläkelaitokselle kolmessa yhtä suuressa erässä uoden loka-joulukuussa kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäiänä. Edellä mainitut maksettaat ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon. Ennakon iiästyessä on iiästymisajalta maksettaa korkoa TyEL 64 :n mukaisen uotuisen iiästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun iiästyessä iiästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä pankkipäiästä alkaen. Erityisestä syystä ETK oi luopua iiästyskoron tai sen osan perimisestä. Viiästyskorkoa ei peritä iiästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yhdistänyt ennakkoerän muihin kustannustenjaon eriin.

37 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 36 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 2.4 Ennakko poikkeustapauksissa 2.4. Ennakon määrääminen poikkeustapauksissa TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakot oidaan määrätä tämän kohdan mukaisesti seuraaissa tilanteissa: jos hetkellä.. toiminnassa olealle eläkelaitokselle ei ole oitu määrätä kaaan (9) tai (0) mukaista ennakkoa mennessä jos hetkellä.0. toiminnassa olealle eläkelaitokselle ei ole oitu määrätä kaaan () tai (2) mukaista ennakkoa 5.9. mennessä jos eläkelaitos aloittaa toimintansa.. jälkeen ja eläkelaitoksen ennakolla on oleellinen aikutus TyEL-MEL-VILMAeläkeselittelyyn jos tiliuoden aikana ilmenee, että eläkelaitokselle kohdan 2. mukaisesti määrätyt ennakot poikkeaat merkittäästi arioidusta kaaan (2) mukaisen hyityksen ja kaaan (3) mukaisen maksun erotuksesta. Määrättäessä TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita tämän kohdan mukaisesti menetellään seuraaasti: a) Jos määrättäällä ennakolla ei ole oleellista aikutusta TyEL-MEL- VILMA-eläkeselittelyyn ETK:n kannalta, ETK arioi kyseessä olealle eläkelaitokselle kaaan (9), (0), () tai (2) mukaisen ennakon. b) Jos määrättäällä ennakolla on oleellinen aikutus TyEL-MEL- VILMA-eläkeselittelyyn ETK:n kannalta, eläkelaitoksen ja jonkin toisen eläkelaitoksen ennakoita oidaan muuttaa näiden eläkelaitosten suostumuksella siten, että eläkelaitoksille määrättyjen ennakoiden yhteismäärä ei muutu.

38 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 37 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely c) Jos määrättäällä ennakolla on oleellinen aikutus TyEL-MEL- VILMA-eläkeselittelyyn ETK:n tai eläkelaitosten kannalta ja ei oida toimia kohdan b) mukaisesti, niin ennakot oidaan määrätä kaikille eläkelaitoksille uudelleen. Tällöin eläkelaitokset arioiat VJ VJ' uudelleen lähtötiedot suureiden H ( i) ja ( ) M i, i = tai 2, laskemiseksi. TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakon maksamisessa noudatetaan tällöin soeltuin osin kohdassa 2 annettuja määräyksiä. Ennakoissa otetaan huomioon eläkelaitoksen mahdollisesti jo saamat tai maksamat ennakkoerät ja jäljelle jäää osa jaetaan tasan jäljellä oleille maksukuukausille Ennakon maksaminen poikkeustapauksissa Mikäli Eläketurakeskus on estynyt poikkeustilanteen takia määräämästä TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita tämän perusteen määräämässä aikataulussa, ennakot maksetaan samansuuruisina kuin ennen poikkeustilannetta. Ennakot määrätään poikkeustilanteen jälkeen siten, että ennakoissa otetaan huomioon eläkelaitoksen mahdollisesti jo saamat tai maksamat ennakkoerät. 2.5 Eläke-Kansan ja luottoakuutuksen ennakkoerät ja niiden maksaminen Kohtien.2 ja.3 mukaiset Eläke-Kansan selityspesästä realisoituat erät ja Garantiasta palautua luottoakuutuksen ylite jaetaan ennakkoerinä TyEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien suhteessa. Vuonna maksettaien ennakkoerien jakoon käytetään uoden TyEL- MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita arten perusteiden liitteellä 5(a) tai 5(b) annettua iimeisintä arioitua uoden palkkasummaa psm S. Ennakkoerien maksupäiiä oat helmi-, touko-, elo- ja marraskuun kolmas pankkipäiä. Jos Garantian ETK:lle maksama ennakkoerä on yksin tai yhdessä aikaisemmin jakamatta jääneiden Garantian erien kanssa suurempi

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 6.2.2015 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 2015 Vahistettu 4.11.2014. 23.10.2014 KUTANNUTNJAKOPRUTT isällysluettelo VOIMAANTULOÄÄNNÖ... 5 PRUTIDN OVLTAMINN... 6 oeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 203 Vahistettu 5..202. 22.0.202 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I...

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ARI KAARTINEN JA ANNE LAITINEN Eläketurvakeskus

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 21.12.2016 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2016: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2016...

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA ALKUSANAT Vuonna 1992 ilmestyi lakisääteisen työeläkeakuutuksen akuutustekniikkaa käsitteleä moniste. Kesäkuussa 1998 moniste uusittiin, ja seuraana

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta

Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2010 Tilastoraportti vuoden 2008 kustannustenjaosta Saara Hurmerinta Eeva Puuperä Mikko Sankala Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

05/2011. Tilastoraportti vuoden 2010 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

05/2011. Tilastoraportti vuoden 2010 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2010 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (5) MAATALOSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MKAISEN VAKTKSEN PERSTEET 1 PERSTEIDEN SOVELTAMINEN Näitä perusteita soelletaan 1.1. lähtien maatalousrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin akuutuksiin. 2 VAKTSMAKS

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA Suunnitteluosasto 19.8.2011 1 (5) TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2010 1 Yleistä TyEL 182 :n mukaan Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava Eläketurvakeskukselle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen. YRIÄJIN LÄKLAIN MUKAISN LISÄLÄKVAKUUUKSN PRUS Kokonaisperuste ahistettu 15.1.. Voimassa 1.1. alkaen. SISÄLÖ Voimaantulo... 1 Poikkeussäännös kohtaan 3.1... 1 1. PRUSIDN SOVLAMINN... 2 2. VAKUUUJN UUKSIN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 197/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Kertoimien laskentakaava on seuraava:

Kertoimien laskentakaava on seuraava: Muistio 1 (7) Kertasuorituskertoimet 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleistä kertasuorituksista 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet 1 Yleistä kertasuorituksista... 1 2 Lapseneläkkeen kertasuorituskertoimet...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682 SISÄLLYS N:o Sivu 679 Laki valtion eläkelain muuttamisesta... 1891 680 Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 14 ja 5 luvun otsikko, muutetaan 4 luvun

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkeakuutuksen erityisperusteet 206 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 11.12.2006

VILRA-SOPIMUS 11.12.2006 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen

Lisätiedot

Asetuksessa annettavien kertoimien perusteet vuodesta 2017 alkaen: yksinkertaistettu malli

Asetuksessa annettavien kertoimien perusteet vuodesta 2017 alkaen: yksinkertaistettu malli Muistio 1 (7) Asetus eläkkeen muuntamisesta eläkkeellesiirtymisikään vuodesta 2017 alkaen Tässä muistiossa käydään läpi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

HE 194/2016 vp. Ehdotetut lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 194/2016 vp. Ehdotetut lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin Muistio 1 (6) Perhe-eläkkeen kertasuorituksessa käytettävät lasten lukumäärästä riippuvat kertoimet Sisällys 1 Yleistä edunsaajien lukumäärästä riippuvista kertoimista... 1 2 Kertoimet 1.1.2017 alkaen...

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Laki. julkisten alojen eläkelain muuttamisesta

Laki. julkisten alojen eläkelain muuttamisesta Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan julkisten alojen eläkelain (81/2016) 92 :n 3 momentti ja 171 :n 2 momentti, muutetaan 3 :n 1 momentin 8 kohta, 12

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

Eläketukilaki. 1 luku. Eläketuen saamisen yleiset edellytykset ja määräytymisperusteet. Lain tarkoitus

Eläketukilaki. 1 luku. Eläketuen saamisen yleiset edellytykset ja määräytymisperusteet. Lain tarkoitus Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eläketukilaki 1 luku Eläketuen saamisen yleiset edellytykset ja määräytymisperusteet 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on toteuttaa kertaluonteinen järjestely,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vuoden 2005 alusta voimaan tulevan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 73/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 73/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Hallituksen esitys Eduskunnalle viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän eläkelakia, merimieseläkelakia,

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006 Viimeisin perustemuutos ahistettu 6.4.2005. ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

55 vuotta täyttäneiden henkilöiden. HE 73/1998 vp

55 vuotta täyttäneiden henkilöiden. HE 73/1998 vp HE 73/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi 55 vuotta täyttäneen työttömän työllistymisedellytysten parantamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2012

Määräykset ja ohjeet 5/2012 Määräykset ja ohjeet 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 47/2010 vp

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 47/2010 vp SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 47/2010 vp aloite laiksi kansanedustajain eläkelain ja kansanedustajain perhe-eläkelain 1 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot