Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011."

Transkriptio

1 Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu

2 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden osa II... 0 Kustannustenjakoperusteiden osa III... Kustannustenjakoperusteiden osa IV... 2 Kustannustenjakoperusteiden osa V... 2 EU-säännösten huomioonottaminen kustannustenjaossa... 2 MEL:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen kustannustenjaossa... 2 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I: TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely... 4 Eläkelaitoksen lopullinen erä VJ L... 4 VJ. Eläkelaitoksen hyitys H... 4 a.. Osa E Vanhuuseläke... 5 a...2 Osaan E sisällytettää saataa Eläketurakeskukselta... 5 b..2 Osa E Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa Kuntoutusrahan rahastoitu osa d..3 Osa E m..4 Osa E Eläkeakuutusyhtiö Kansan konkurssin loppuunselittely Luottoakuutustoiminta Eläkelaitoksen maksu.4. Eläkelaitoksen tasausmaksun yhteismäärä VJ M a B ilman siirtymämaksua... 27

3 T Tasausastuu V Eläkelaitoksessa akuutettujen työansioiden summa S ja S Suure.4.5 Suure.4.6 Suure bl B d B m B Eläkelaitoksen ennakko uodelle Ennakon laskenta Ennakko astuunsiirtotilanteissa Ennakon maksaminen Ennakon maksaminen ajalla Ennakon maksaminen ajalla Ennakko poikkeustapauksissa Ennakon määrääminen poikkeustapauksissa Ennakon maksaminen poikkeustapauksissa Eläke-Kansan ja luottoakuutuksen ennakkoerät ja niiden maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely p psm KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA II: YEL-eläkkeiden kustannustenjako Eläkelaitoksen lopullinen erä 4. Eläkelaitoksen hyitys 4.2 Eläkelaitoksen maksu 4.2. Suure Suure y L... 4 y H... 4 y M y B a P Valtion osuus Eläkelaitoksen ennakko uodelle Ennakoiden laskennassa tarittaat suureet R, 2 R ja 3 R Ennakoiden laskenta Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille ja ajaksi ei-yel-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille... 50

4 5.3 Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA III: Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjako Eläkelaitoksen lopullinen erä 7. Eläkelaitoksen hyitys 7.2 Eläkelaitoksen maksu 8 Eläkelaitoksen ennakko s L s E s M s K Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA IV: TVR-maksun hyityksen jako Eläkelaitoksen lopullinen TVR-maksun hyitys Eläkelaitoksen ennakko TVR L TVR K Ennakon laskenta Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä TVR-maksun selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA V: ETK:n kustannusosuuksien selittely Eläkelaitoksen lopullinen erä ETK-lain 5 :ssä tarkoitetusta eläkelaitoksen kustannusosuudesta ETK:n kustannuksista (ETK-kustannusosuus) Eläkelaitoksen ennakko uodelle... 73

5 4. Ennakon laskenta Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen ETK-kustannusosuuden tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä ETK-kustannusosuuden selittely ETK:n osuus TVR-maksusta LIITTEET Liite : Rahastoidun osan määräytyminen ennen Liite 2: Kertasuoritusten jakaminen osiin kustannustenjakoa arten Liite 3: Euroopan yhteisöihin maksettujen siirtomäärien käsittely kustannustenjaossa Liite 4: TEL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2000 muutoksen siirtymäkaudella Liite 5(a): Lähtötiedot uoden kustannustenjaon ennakoiden laskemiseksi Liite 5(b): Lähtötiedot uoden kustannustenjaon ennakoiden tarkentamiseksi Liite 6: Lyhenteitä Liite 7: TEL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2006 muutoksen siirtymäkaudella Liite 8: Rahastoidut osat uoden 2007 muutoksen siirtymäkaudella

6 5 (06) VOIMAANTULOSÄÄNNÖS Tätä perustetta soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 202 toimitettaaan kustannustenjakoon. Ennen perusteen oimaantuloa oidaan ryhtyä sen edellyttämiin toimenpiteisiin.

7 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 6 (06) KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET (TyEL 73 80, TyEL 82 85, YEL 42, MYEL 37, YEA 3, MEL 53 54, MEL 56 59, MEL 6, VaEL 3, KuEL 36, Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 3, KiEL 23, Suomen Pankin eläkesäännön, OrtKL 22, LL 2007:54) PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti selitetään työntekijän eläkelain (395/2006) (TyEL), merimieseläkelain (290/2006) (MEL), yrittäjän eläkelain (272/2006) (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (280/2006) (MYEL) mukaista toimintaa harjoittaien eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen uonna maksetuista, edellä mainittujen lakien sekä työntekijäin eläkelain (395/96) (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain (34/962) (LEL), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain (662/985) (TaEL), yrittäjien eläkelain (468/969) ja maatalousyrittäjien eläkelain (467/969) mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista. Näiden perusteiden mukaisesti hyitetään TyEL:n, MEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaista toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille niiden maksamat altion eläkelain (295/2006) (VaEL), kunnallisen eläkelain (549/2003) (KuEL), kansaneläkelaitoksesta annetun lain (käytetään perusteessa merkintää KelaL) (73/200) 3 :n ja eankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (26/2008) (KiEL) mukaiset eläkkeet sekä peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta Valtiokonttorin (VK), Kea-nimisen kunnallisen eläkelaitoksen, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja Kirkon keskusrahaston (KKR) maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, YEL:n, MYEL:n, yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaiset eläkkeet.

8 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 7 (06) Näiden perusteiden mukaisesti hyitetään VK:lle, Kealle, Kelalle ja KKR:lle niiden maksamat VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n ja KiEL:n mukaiset toistensa puolesta maksamat eläkkeet ja peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta VK:n, Kean, Kelan ja KKR:n maksamat VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n ja KiEL:n mukaiset eläkkeet. Näitä perusteita soeltaen selitetään myös eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän älillä annetussa laissa (65/999) (EosL) tarkoitetuista siirretyistä pääoma-aroista ja koroista. Näitä perusteita soeltaen selitetään myös Kean ja VK:n älisiä omistajanaihdostilanteita arten säädettyihin erityislakeihin perustuien eläkkeiden korausliikenne. Kean ja VK:n älisen korausmenettelyn piiriin kuuluat seuraaat lait, joiden perusteella laitosten henkilökunta on siirtynyt altion eläketuran alaisuudesta kunnallisen eläketuran alaisuuteen: laki eräiden keskussairaalapiirien kuntainliitoille siirtyien altion sairaaloiden henkilökunnan aseman järjestämisestä (320/965) laki sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä eräissä tapauksissa (777/966) laki Etelä-Hämeen keskusammattikoulun luouttamisesta Hämeenlinnan seudun ammattikoulun kuntainliitolle (8/972) laki kansantereyslain oimaanpanosta (67/972) laki eräiden yksityisten laitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (988/975) laki altion huoltolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (060/975)

9 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 8 (06) laki kansantereyslaitoksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen tehtäien siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (42/983) laki henkilökunnan aseman järjestämisestä luoutettaessa Kätilöopiston sairaala Helsingin kaupungin käytettääksi osana Helsingin kaupungin tereyskeskuksen toimintaa (057/985). Kean ja VK:n älisen korausmenettelyn piiriin kuuluat seuraaat lait, joiden perusteella laitosten henkilökunta on siirtynyt kunnallisen eläketuran alaisuudesta altion eläketuran alaisuuteen: laki maistraattien, järjestysoikeuksien ja kaupungin ulosottolaitoksen siirtämisestä altion haltuun (344/976) laki kaupunginankiloiden lakkauttamisesta (346/976) laki raastuanoikeuksien ja kaupunkien syyttäjälaitoksen siirtämisestä altion haltuun (353/976) laki poliisilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (5/977). Näitä perusteita soeltaen selitetään eläkelaitosten kesken palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannukset. Näitä perusteita soeltaen jaetaan eläkelaitoksille Työttömyysakuutusrahaston (TVR) maksun (TVR-maksu) hyitys. Nämä perusteet koskeat niiden Eläketurakeskuksen (ETK) kustannusten, joita ei kateta ETK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, koraamiseksi suoritettaaa maksua. Näissä perusteissa työkyyttömyyseläkkeellä tarkoitetaan myös yksilöllisiä arhaiseläkkeitä ja kuntoutustukia, jos ei toisin mainita.

10 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 9 (06) Näissä perusteissa tarkoitetaan MYEL:n mukaisilla eläkkeillä myös maatalousyrittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita, ja YEL:n mukaisilla eläkkeillä myös yrittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita. Näissä perusteissa VK:n maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty VK:lta Kealle VaEL 43 :n nojalla, KKR:n maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty KKR:lta Kealle KiEL 5 :n nojalla ja Kelan maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty Kelalta Kealle KelaL 3 :n nojalla. Kustannustenjakoperusteiden osa I Perusteiden osaa I soeltaen selitetään kustannusten jakautuminen TyELja YEL-eläkelaitosten, Merimieseläkekassan (MEK), Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela), VK:n, Kean, KKR:n ja Kelan kesken uonna maksetuista TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 3 :n ja KiEL:n mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista. Perusteiden osaa I soeltaen selitetään myös astuu uonna maksetuista MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisista eläkkeistä ja EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä, MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Perusteiden osaa I soeltaen selitetään myös Kean ja VK:n älisiä omistajanaihdostilanteita arten säädettyihin erityislakeihin perustuien eläkkeiden korausliikenne. Lisäksi perusteiden osassa I jaetaan Eläkeakuutusosakeyhtiö Kansan (Eläke-Kansa) erityisen selityspesän omaisuuden realisoinnista saataat arat

11 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 0 (06) TyEL-eläkelaitoksille Eläke-Kansan akuutuskantaa astaanottaneiden eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta annetun lain mukaisesti. Perusteiden osassa I selitetään myös luottoakuutustoiminnan siirtymisestä ETK:lta Vakuutusosakeyhtiö Garantialle (Garantia) johtuien astuiden kuolettaminen TEL 3 b :n, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisesti. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä myös eläkkeensaajille TyEL 62 :n ja 4 :n; TEL 4 b :n 4 momentin ja 9 b :n 5-7 momentin, LEL 3 a :n, TaEL :n, sellaisina kuin lainkohdat oat oimassa ; MEL 62 :n ja MEL :n, MYEL 64 :n momentin 4) kohdan ja MYEL 94 :n, VaEL 93 :n ja VaEL 7 :n, KuEL:n 96 :n ja 5 :n, KelaL 3 :n ja KiEL:n 6 :n perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä myös EY-eläkesiirtolaissa tarkoitettuja siirrettyjä TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n sekä MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään rahastoitu osa ja hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla. Kustannustenjakoperusteiden osa II Perusteiden osaa II soeltaen selitetään astuun jakautuminen eläkelaitosten kesken niistä uonna maksetuista YEL:n mukaisista eläkkeistä ja muista etuuksista, joista YEL:n mukaista toimintaa harjoittaat eläkelaitokset oat yhteisesti astuussa, sekä EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä YEL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista. Samoin perusteiden osaa II soeltaen hyitetään eläkelaitoksille YEL 40 :ssä tarkoitettu altion osuus uodelta.

12 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN (06) Perusteiden osaa II soeltaen selitetään myös astuu uonna maksetuista YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaisista eläkkeistä ja EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Perusteiden osassa II eläkkeinä pidetään myös eläkkeensaajille YEL 59 :n, YEL 99 :n sekä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. Eläkkeinä pidetään myös EosL:ssa tarkoitettuja siirrettyjä YEL:n sekä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla. Kustannustenjakoperusteiden osa III Perusteiden osassa III jaetaan palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannus TyEL- ja YEL-eläkelaitoksille, MEK:lle, Melalle, VK:lle, Kealle, KKR:lle, Kelalle, Suomen Pankille (SP), Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassa (OPEK) -nimiselle ortodoksisesta kirkkokunnasta annettuun lakiin perustuien eläkesäännösten mukaista toimintaa harjoittaalle eläkelaitokselle ja Ahenanmaan maakunnan hallitukselle TyEL 78 :n mukaisesti. Palkattomien aikojen perusteella karttuneilla eläkeosilla tarkoitetaan TyEL 74 :n, MEL 80 :n, YEL 68 :n, VaEL 62 :n ja KuEL 52 :n (sekä näihin pykäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön ja OrtKL:n sekä Landskapslag (LL) 2007:54 (ÅFS 54/2007) säännösten) mukaisten etuuksien perusteena olean työ- tai ansiotulon perusteella karttuneita eläkeosia.

13 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 (06) Kustannustenjakoperusteiden osa IV Perusteiden osassa IV hyitetään TyEL-eläkelaitoksille, MEK:lle, Kealle, KKR:lle, Kelalle, SP:lle, ja OPEK:lle TyEL 82 :ssä tarkoitettu TVRmaksu uodelta. Kustannustenjakoperusteiden osa V TyEL- ja YEL-eläkelaitosten, MEK:n, Melan, VK:n, Kean, KKR:n, Kelan, SP:n ja OPEK:n astuu Eläketurakeskuksesta annetun lain (397/2006) (ETK-laki) 5 :ssä tarkoitetuista ETK:n kustannuksista, joita ei kateta ETK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, selitetään soeltaen kustannustenjakoperusteiden osaa IV. EU-säännösten huomioonottaminen kustannustenjaossa Kohdissa..2. ja..2.2 mainitulla kansallisen lain mukaisesti lasketulla eläkkeellä tarkoitetaan eläkettä, joka on laskettu Suomen työeläkelakien mukaisesti ottaen huomioon ain Suomen työeläkelakien mukaiset akuutuskaudet kuitenkin siten, että lisäksi otetaan huomioon EU-säännösten sosiaalituraa koskean asetuksen 408/7 ja sosiaaliturasopimusten säännökset. MEL:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen kustannustenjaossa MEL:n mukaiset eläkkeet jaetaan laskennallisesti MEL 53 :n 3 momentin mukaiseen TyEL-eläketuraa astaaaan osaan ja sen ylittäään, MEL 53 :n momentissa tarkoitettuun osaan, jota kutsutaan MEL-ylitteeksi. TyEL-eläketuraa astaaa MEL:n mukainen eläkeosa, jota seuraaassa kutsutaan MEL-eläkkeen astuunjako-osaksi, on määritelty MEL:n 202 :ssä tarkoitetuissa perusteissa (MEK:n tasausperuste). Määrättäessä astuun jakautuminen TyEL-eläkelaitosten ja MEK:n kesken MEL:n mukaisista eläkkeistä otetaan huomioon niiden astuunjako-osat. MEL:n mukaiset kuntoutusrahat otetaan kuitenkin huomioon kokonaan. Li-

14 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 3 (06) säksi TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn yhteydessä selitetään muiden kuin MEK:n maksamat MEL-ylitteet. Hetkellä..99 jatkuien MEL:n mukaisten eläkkeiden osalta otetaan kustannustenjakoperusteiden kohtaa..2 soellettaessa huomioon seuraaat poikkeussäännökset: Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio MEL:n mukaan, mutta ei TEL:n, LEL:n eikä TaEL:n mukaan, otetaan eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä huomioon ain MEL:n alaiset työsuhteet. Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio TEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaan, mutta ei MEL:n mukaan, eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä ei oteta huomioon MEL:n alaisia työsuhteita.

15 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 4 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I: TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyyn osallistuat TyEL- ja YELeläkelaitokset, MEK, Mela, VK, Kea, KKR ja Kela. VILMAeläkeselittely tarkoittaa toisten yksittäisten eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkkeiden selittelyä. Eläkelaitoksen lopullinen erä VJ L Eläkelaitoksen uoden lopullinen erä per.7.. määräytyy eläkelaitoksen hyityksen ja maksun erotuksena VJ L () L = H M, VJ VJ VJ missä VJ H on eläkelaitoksen kohdan. mukainen hyitys ja on eläkelaitoksen kohdan.4 mukainen maksu. VJ M. Eläkelaitoksen hyitys VJ H TyEL 83 :ssä tarkoitettu hyitys VJ H ilman TyEL 78 :ssä ja TyEL 8 82 :ssä tarkoitettuja osia eli hyitys eläkelaitoksen maksamista TyEL-eläkelaitosten ja MEK:n yhteisellä astuulla oleista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä muiden yksityisen tai julkisen sektorin eläkelaitosten astuulla oleista eläkkeistä tai eläkeosista per.7. on (2), missä suureet,, ja on määritelty tarkemmin kohdissa Eteralle suure ja muille eläkelaitoksille. Suure on määritelty kohdassa.4.

16 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 5 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely.. Osa a E Eläkelaitoksen hyityksen osaan a VRM 0,5 T' E = E E + (+ b ) V kuuluat eläkelaitoksen maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuat anhuuseläkkeet ja erityinen saataa ETK:lta tapauksissa, joissa eläkelaitoksen tasausastuu tai -rahasto on nolla. Näistä osista ähennetään eläkelaitoksen astuulla oleat anhuuseläkkeiden rahastoidut osat. Edellä mainitut osat on tarkemmin määritelty kohdissa Vanhuuseläke Suureessa a E ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Suureeseen E kuuluu eläkelaitoksen maksama, TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n ja TaEL:n mukainen anhuuseläke sekä MEL:n mukaisen anhuuseläkkeen astuunjako-osa kokonaisuudessaan. TyEL-eläkelaitoksilla ja MEK:lla suure VRM E on eläkelaitoksen astuulla oleien uonna maksettujen anhuuseläkkeiden määrä. Suure VRM E sisältää jatkuat suoritukset anhuuseläkkeistä ja anhuuseläkkeiden kertasuorituksista rahastoitujen osien pääoma-arot sekä eläkelaitoksen astuulla oleat Euroopan yhteisöihin maksettujen perusturan mukaisten siirtomäärien anhuuseläkkeiden rahastoitujen osien pääoma-arot (Liite 3). Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure VRM E = Osaan a E sisällytettää saataa Eläketurakeskukselta Osaan a E kuuluu seuraaan kaaan mukainen määrä

17 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 6 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely (+b ) V, 0,5 T - missä suure määritelty suure T V - määrätään niille eläkelaitoksille, joilla kohdassa.4.2 T V - = 0. TyEL-eläkelaitoksilla suure T V - on TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määritelty saataa ETK:lta. MEK:lla suure ETK:lta. T V - on MEK:n tasausperusteessa määritelty saataa Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure T V - = Osa b E Eläkelaitoksen hyityksen osaan b E kuuluu eläkelaitoksen maksamia TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuia eläkkeitä ja näiden lakien mukaisia kuntoutusrahoja. Osaan b E ei lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisia anhuuseläkkeitä. Osa b E lasketaan seuraaasti. E = E + E + E + E + E + E E, b b(tk) b(tt) b(pe) b(oae) b(kr) b(tel-l) b(rtel-l) missä b(tk) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset työkyyttömyyseläkkeet siltä osin kuin eläke ylittää myöhemmin kohdassa..2. määriteltään eläkkeen rahas-

18 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 7 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely toidun osan. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(tt) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset työttömyyseläkkeet siltä osin kuin eläke ylittää myöhemmin kohdassa..2.2 määriteltään eläkkeen rahastoidun osan. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(pe) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset perhe-eläkkeet. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(oae) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran ja LEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet. b(kr) E = TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset kuntoutusrahat siltä osin kuin kuntoutusraha ylittää myöhemmin kohdassa..2.3 määritellyn kuntoutusrahan rahastoidun osan. b(tel-l) E = Eläkelaitoksen maksamat TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL:n lisäturan ja TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen mukaiset eläkkeet ja hautausaustukset. b(rtel-l) E = TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäturan ja TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden ja hautausaustusten osalta eläkelaitoksen itsensä astuulla oleat uonna maksetut osat. Suureessa b E ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Kuntoutusrahaan sisältyät palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkeosat otetaan kuitenkin huomioon suureessa b E.

19 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 8 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely..2. Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa Työkyyttömyyseläkkeen alkaessa uonna 2007 tai myöhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin TyEL:n tai MEL:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraaasti: Työkyyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulean ajan eläke ja astuunjaon tarkasteluaikana akuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on ähintään 2 566,70 euroa uoden 2004 tasossa. Vastuunjaon tarkasteluajalla tarkoitetaan eläketapahtumauotta edeltänyttä kahta kalenteriuotta. Kun eläketapahtuma on uonna 2006, astuunjaon tarkasteluaika on uosi Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa lasketaan eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä, josta on ähennetty ensisijaiset etuudet ja johon ei lueta kuntoutuskorotusta, TyEL 8 :n tai MEL 87 :n mukaista kertakorotusta eikä palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa. Rahastoitua osaa laskettaessa otetaan mukaan eläkkeen TyEL-, TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-osat. Kunkin TyEL- tai MEL-eläkelaitoksen, jonka toimintapiiriin akuutettu kuului astuunjaon tarkasteluaikana, astuulle kuulua rahastoitu osa on se osuus eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä, joka on kyseisessä eläkelaitoksessa akuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaisten työansioiden osuus TyEL:n 3 :ssä tarkoitettujen työeläkelakien, TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaisten akuutettujen työansioiden, palkattomien etuuksien 2 perusteena oleien työ- tai ansiotulojen ja muiden palkattomien etuuksien 3 sekä muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa- ajankohta, johon eläkettä laskettaessa kunkin uoden ansiot tarkistetaan palkkakertoimella 2 TyEL 74 :n, MEL 80 :n, YEL 68 :n, VaEL 62 :n ja KuEL 52 :n (sekä näihin pykäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaiset etuudet 3 tarkoitetaan TyEL 76 :n 4 6 momentin, MEL 82 :n 4 6 momentin, YEL 70 :n 5 7 momentin, VaEL 63 :n 4 6 momentin ja KuEL 53 4 ja 5 momentin (sekä näihin pykäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaisia etuuksia.

20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 9 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely aikaeläkkeen perusteena oleien tulean ajan ansioiden yhteismäärästä astuunjaon tarkasteluaikana. Edellä työansioihin ei lueta osa-aikaeläkkeen ansionalenemaa. Samalla taalla määräytyy osa-aikaeläkkeen jälkeisen TyEL:n tai MEL:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen kunkin eläkelaitoksen astuulla olea rahastoitu osa työkyyttömyyseläkkeen alkaessa uonna 2007 tai myöhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin. Eläkelaitoksen astuulla oleaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on uonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n mukaiset akuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman akuutuksen osalta alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa, tai TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaiset akuutetut työansiot alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa astuunjaon tarkasteluaikana. Työkyyttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, tai joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka eläketapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoitu osa määräytyy liitteen mukaisesti. Jos eläkettä on maksettu ain sairausakuutuslain mukaisen päiärahan ylittäältä osalta, sairausakuutuslain mukainen päiäraha ähentää ensisijaisesti eläkkeen rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläke lasketaan soeltaen EU-säännöksiä, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työkyyttömyyseläkkeen perusteella. Jos työkyyttömyyseläke on päättynyt ja myöhemmin työkyyttömyyseläke myönnetään uudelleen entisin perustein, eläkkeen rahastoitu osa määräytyy alkuperäisen eläkkeen perusteella.

21 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 20 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos työkyyttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyEL 92 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläkkeen määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläke muuttuu osatyökyyttömyyseläkkeestä täydeksi työkyyttömyyseläkkeeksi tai päinastoin, eläkkeen rahastoitua osaa muutetaan samassa suhteessa kuin ilman kuntoutuskorotusta, TyEL 8 :n tai MEL 87 :n mukaista kertakorotusta ja palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa laskettu eläke muuttuu edellä mainitun syyn johdosta. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kuntoutusrahan rahastoidun osan perusteella. Jos osatyökyyttömyyseläke myönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, osatyökyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa saadaan muuttamalla kuntoutusrahan alkuperäistä rahastoitua osaa samassa suhteessa kuin kuntoutusrahaa astaaan työkyyttömyyseläkkeen määrä muuttuu. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä uonna 2007 tai myöhemmin alkaneen työttömyyseläkkeen jälkeen, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy työttömyyseläkkeen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Jos työkyyttömyyseläke on oikaistu TEL 5 b :n, LEL 0 b :n tai TaEL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapah-

22 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 2 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely tuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mukaisesti Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa Vuonna 2007 tai sen jälkeen alkaneen TyEL:n oimaanpanolain tai MEL:n oimaanpanolain mukaisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraaasti. Jos työntekijällä on oikeus tuleaan aikaan ja työntekijällä on TyEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa työskentelyä jälkeen ja TyEL:n tai MEL:n mukaisesti akuutetut työansiot oat yhteensä ähintään uoden 2004 tasossa, työttömyyseläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. ja TyEL:n tai MEL:n mukaisesti akuutetut työansiot oat yhteensä alle uoden 2004 tasossa, eläkkeen rahastoitu osa on eläkkeen alkamisajankohtaa astaaa määrä, josta on ähennetty ensisijaiset etuudet ja palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkeosa. Rahastoitua osaa laskettaessa otetaan mukaan eläkkeen TyEL-, TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-osat. työntekijällä ei ole TyEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa työskentelyä jälkeen, työttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa. Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy hetkellä oimassa oleien säädösten mukaisesti.

23 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 22 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos työntekijällä ei ole oikeutta tuleaan aikaan , eläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. Samalla taalla määräytyy myös osa-aikaeläkkeen jälkeisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa, sekä sellaisen työkyyttömyyseläkkeen, jonka eläketapahtuma on ollut uonna 2006 tai myöhemmin, jälkeisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa. Vuosien 996 ja 2000 suojausten piiriin kuuluiin henkilöihin soelletaan kuitenkin uoden 2004 säännöksiä. Suojauksen piiriin kuuluminen on määritelty työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) oimaantulosäännöksen 8 momentissa. Työttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, rahastoitu osa määräytyy liitteen mukaisesti. Jos työttömyyseläke lasketaan soeltaen EU-säännöksiä, työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työttömyyseläkkeen perusteella. Jos työttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyEL 92 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, on eläke kokonaan rahastoitua osaa. Jos työttömyyseläkkeen määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa.

24 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 23 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos työttömyyseläke on oikaistu TEL 5 b :n, LEL 0 b :n tai TaEL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapahtuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, työttömyyseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mukaisesti Kuntoutusrahan rahastoitu osa Kuntoutusrahan alkaessa uonna 2007 tai sen jälkeen ja kuntoutustapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin, TyEL:n ja MEL:n mukaisen kuntoutusrahan rahastoitu osa on yhtä suuri kuin kuntoutusrahan perusteena olean TyEL:n ja MEL:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa olisi ollut, jos kuntoutusrahan sijasta olisi myönnetty työkyyttömyyseläke. Jos kuntoutusraha myönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä sellaisen kuntoutustuen jälkeen, joka on alkanut uonna 2007 tai sen jälkeen, ja jonka eläketapahtuma on uonna 2006 tai sen jälkeen, kuntoutusrahan rahastoitu osa määräytyy kuntoutustuen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Kuntoutusrahan, joka alkaa ennen uotta 2007 tai kuntoutusrahan, joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka kuntoutustapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoidun osan määräytyminen on liitteessä. Jos kuntoutusrahaan tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyEL 92 mom.), kuntoutusrahan rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa kuntoutusraha on pienempi kuin sen rahastoitu osa, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa.

25 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 24 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos kuntoutusrahan määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi kuntoutusrahan rahastoitua osaa pienemmäksi, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa...3 Osa d E Osaan kuuluat eläkelaitoksen maksamat eläkkeet, jotka TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 3 :n tai KiEL:n mukaisesti oat jonkin toisen määrätyn eläkelaitoksen astattaia eläkkeitä. Eläkelaitos perii nämä eläkkeet ETK:n älityksellä siltä eläkelaitokselta, joka näistä eläkkeistä on astuussa. Osaan ei kuitenkaan lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia. Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien selittely tapahtuu suureen aulla. MEL-eläkkeiden astuunjako-osien ylittäiä osia. eläkelaitosten astuulla oleia TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäeläkkeiden eikä TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia. Näiden eläke- osien selittely tapahtuu suureen!! aulla. eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Jos TyEL:n, MEL:n, YEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n tai KiEL:n mukaista toimintaa harjoittaa eläkelaitos on maksanut MYEL-eläkettä, osaan sisällytetään myös se osa myönnetystä eläkkeestä, jonka eläkelaitos MYEL 97 :n perusteella on ollut oikeutettu eläkkeestä ähentämään.

26 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 25 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Kean osaan luetaan eläkelaitosten maksamista KuEL:n mukaisista eläkkeistä myös se osa, joka kuuluu Kean ja VK:n älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. VK:n osaan luetaan eläkelaitosten maksamista VaEL:n ja VEL:n mukaisista eläkkeistä myös se osa, joka kuuluu Kean ja VK:n älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. Jos asianomaiset eläkelaitokset oat ETK:n suostumuksella erikseen sopineet edellä mainituista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä yhteydessä lueta osaan kuuluiksi...4 Osa m E Osaan m E kuuluat muiden kuin MEK:n maksamat MEL-ylitteet. Eläkelaitos perii nämä osat ETK:n älityksellä MEK:lta. Jos asianomaiset eläkelaitokset oat ETK:n suostumuksella erikseen sopineet tällaisista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä yhteydessä lueta osaan m E kuuluiksi..2 Eläkeakuutusyhtiö Kansan konkurssin loppuunselittely.3 Luottoakuutustoiminta Vuodesta 2005 alkaen Eläke-Kansan selityspesästä realisoituat erät tilitetään ETK:lle ja hyitetään TyEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien psm S suhteessa. Tilitetyt realisointierät otetaan huomioon kohdassa.4 määriteltyä kerrointa b q EK M laskettaessa. Selityspesän realisointierien jakaminen ennakkoerinä on selitetty kappaleessa 2.5. Vuodesta 2005 alkaen Garantialta palautua ylite tilitetään ETK:lle ja hyitetään TyEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien " #$ suhteessa. Palautuaa ylitettä astaaa määrä!% otetaan huomioon koh-

27 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 26 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely dassa.4 määriteltyä kerrointa & laskettaessa. Garantialta palautuan ylitteen jakaminen ennakkoerinä on selitetty kappaleessa Eläkelaitoksen maksu VJ M TyEL 83 :ssä tarkoitettu maksu ilman TyEL 78 :ssä ja TyEL 80 8 :ssä tarkoitettuja osia eli maksu TyEL-eläkelaitosten ja MEK:n yhteisellä astuulla oleista TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisista eläkkeistä, lukuunottamatta kohdassa 7 tarkoitettuja palkattomilta ajoilta karttuneita eläkkeitä, ja kuntoutusrahoista sekä kohtien.4.5 ja.4.6 mukaisista eläkkeistä per.7. on (3) & ' ()* +, -& " #$,!,,. Suureet +,,, " #$,,!,, ja, on määritelty kohdissa Kerroin & määritellään & / / + /, 0, missä = Keskinäinen Eläkeakuutusyhtiö Eteran (Etera) TyEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteissa määritelty suure 2 per = kohdassa 3.3 mainittu ETK:lle eläkkeiden selittelystä jäänyt ylite tai alite per = kohdassa 3. määritelty perustekorko. Suure / on kohdassa.. määriteltyjen suureiden summa ja suureet /, ja / + oat kohdissa määriteltyjen suureiden, ja + summia.

28 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 27 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Kerroin & määritellään & / 3!% 0 /!, #$ ) / " missä 3!% = uoden kohdan.2 mukaiset Eläke-Kansan erityisestä selityspesästä realisoituneet erät per.7., = uoden kohdan.3 mukaiset Garantialta palautuneet ylitteet per.7. ja 0 = kohdassa 3.3 mainittu ETK:lle -eläkkeiden selittelystä jäänyt ylite tai alite per Suure / on kohdassa..2 määriteltyjen suureiden summa, suure /,! on kohdassa.4.4 määriteltyjen suureiden,! summa ja suure / " #$ on kohdassa.4.3 määriteltyjen palkkasummien " #$ yhteismäärä. ETK esittää kertoimet & ja & STM:n ahistettaiksi uoden + syyskuun loppuun mennessä. Määrättäessä kertoimia & ja & hyityksiin / ja / sisällytetään myös VK:n, Kean, Kelan, KKR:n ja Melan maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten eläkkeiden yhteisesti kustannettaat osat..4. Eläkelaitoksen tasausmaksun yhteismäärä Tasausmaksun yhteismäärä eläketuran osalta. Tasausmaksua a B ilman siirtymämaksua a B määrätään ain TyEL:n ja MEL:n mukaisen a B laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset.

29 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 28 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely TyEL-eläkelaitoksilla tasausmaksun yhteismäärä a B on eläkelaitoksen TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltyjen tasausosien T P yhteismäärä uodelta ähennettynä eläkelaitoksen uodelta maksamalla siirtymämaksulla. Edellä mainitulla siirtymämaksulla tarkoitetaan lain siirtymämaksusta (34/992) muutettaessa altion irastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi mukaista maksua. MEK:lla tasausosasuure a B on MEK:n tasausperusteessa määriteltyjen uosimaksun tasausosien yhteismäärä uodelta. Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure a B = Tasausastuu T V- Tasausastuu osalta. T V määrätään ain TyEL:n ja MEL:n mukaisen eläketuran TyEL-eläkelaitoksen tasausastuu T V on TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määritelty tasausastuu. MEK:lla tasausastuu T V on MEK:n tasausperusteessa määritelty tasausosista muodostunut rahasto. Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure V = 0. T.4.3 Eläkelaitoksessa akuutettujen työansioiden summa TyEL-eläkelaitoksilla palkkasumma p S p S ja psm S mukaisissa perusteissa määriteltyjen palkkojen S on TyEL:n 79 :n 4 momentin summa. Palkkasummaa

30 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 29 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely p S laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. Palkkasummaan psm S ei sisällytetä eläkelaitoksen uodelta maksaman siirtymämaksun perusteena oleaa palkkasummaa kerrottuna 80 prosentilla, ts. S =S -80% S, missä psm p s on siirtymämaksun perusteena olea palkkasumma. s S MEK:lla suure p S on MEK:n tasausperusteessa määriteltyjen suureiden S summa. Palkkasummaa p S laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. MEK:lla S psm = S. p Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure kohdan.4 mukaista maksua. p S = 0 laskettaessa.4.4 Suure bl B! Suure, määrätään ain TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja työnantajan eläkeakuutuksen osalta ja suureella, tarkoitetaan akuutusmaksujen ta-! sausosien ja rahastoille laskettaan korkotuoton osan yhteismäärää. Suuretta, laskettaessa otetaan myös kertamaksut! huomioon.! TyEL-eläkeakuutusyhtiöillä suure, on STM:n eläkeakuutusyhtiöille ahistamissa TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja työnantajan eläkeakuutuksen erityisperusteissa määritelty suure,!. TyEL-eläkekassoilla suure,! on määritelty STM:n ahistamissa eläkekassan TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa.! Eläkesäätiöillä suure, on määritelty STM:n antamissa Eläkesäätiön työntekijäin eläkelain mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa.

31 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 30 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely MEK:lla, Melalla, VK:lla, Kealla, Kelalla ja KKR:lla suure,! = Suure d B Suureeseen, kuuluu eläkelaitoksen itsensä astattaien niiden kohdassa..3 tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin eläkelaitos, VK, Kea, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa..3 mainitulla taalla erikseen sopineet. Osaan, ei kuitenkaan lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia MEL-ylitteitä eläkelaitoksen astuulla oleia TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäeläkkeiden eikä TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia. Kean osaan, luetaan lisäksi VaEL:n ja VEL:n mukaisista eläkkeistä se osa, joka kuuluu Kean ja VK:n älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. VK:n osaan, luetaan lisäksi KuEL:n mukaisista eläkkeistä se osa, joka kuuluu Kean ja VK:n älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin..4.6 Suure m B Suureeseen Bm kuuluu MEK:n astattaien niiden kohdassa..4 tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin eläkelaitos, VK, Kea, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa..4 mainitulla taalla erikseen sopineet.

32 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 3 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 2 Eläkelaitoksen ennakko uodelle 2. Ennakon laskenta Eläkelaitoksen TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakko on (5) K VJ VJ 9 VJ K (alku) = sk (), ajaksi = 2 VJ VJ VJ K (loppu) = s2k ( 2) K ( alku ), ajaksi , missä kertoimet s ja s2 määritellään jäljempänä kaaojen (9), (0), () ja (2) yhteydessä. Kaaassa (5) on (6) K VJ ( i) H VJ ( i) M VJ' ( i) =, missä i = tai 2. Kun i =, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liitteellä 5(a) ja kun i = 2, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liit- VJ teellä 5(b). Suure ( ) H i on kaaan (2) mukaan eläkelaitoksen arioimista VJ' lähtötiedoista laskettu hyitys uodelle ja suure ( ) M i on kaaan (7) mukaan eläkelaitoksen arioimista lähtötiedoista laskettu maksu uodelle VJ' a' (7) () ( ) 0,5 T a b' psm bl d m M i = q + b V + B + qs + B + nb + nb, T a bl d m missä i = tai 2, ja suureet V, B, S, B, B ja B oat kohtien mukaisia eläkelaitoksen arioimia suureita. Kertoimet on laskettu allaoleien kaaojen mukaisesti eläkelaitosten arioimista lähtötiedoista. Kerroin n määritellään psm a' q ja b' q (8) d m = E + E n, d B + B m

33 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 32 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely missä suureet d E arioimia suureita. ja m E oat kohtien..3 ja..4 mukaisia eläkelaitosten Määrättäessä ennakoita uodelle kohdassa.4 määritellyn kertoimen sijasta käytetään kerrointa a q q E ja a a' = /2 T a (+ b ) V + B kohdassa.4 kertoimen b q sijasta käytetään kerrointa q b E b' = psm S B bl. Lähtötiedot TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita arten annetaan kaksi kertaa uodessa kustannustenjakoperusteen liitteen 5(a) ja liitteen 5(b) mukaisesti. Tarkat päiämäärät arioiden antamiselle määritellään uosittain siten, että eläkelaitoksilla on liitteen 5(a) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja ETK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen 30..-, ja eläkelaitoksilla on liitteen 5(b) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja ETK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen Ennakko K VJ ( alku) ajaksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa.. ja jolle kaaan (6) mukainen suure K VJ () itseisaroltaan ähintään euroa. on Jos suure K VJ ( ) ennakko K VJ ( alku) on negatiiinen, on kerroin s =, jolloin eläkelaitoksen on

34 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 33 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 9 9 =. 2 2 VJ VJ VJ (9) K ( alku) s K () K () = Jos suure K VJ ( ) ennakko K VJ ( alku) on positiiinen, on kerroin on 9 9 =. 2 2 VJ VJ VJ (0) K ( alku) s K () s K () = s = s, jolloin eläkelaitoksen Kerroin s määrätään siten, että eläkelaitosten negatiiisten suureiden VJ ( ) yhteenlasketun summan ja suureiden s K ( ) K VJ summan yhteismäärä on nolla. yhteenlasketun Ennakko K VJ ( loppu) ajaksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa.0. ja jolle kaaan (6) mukainen suure K VJ (2) on itseisaroltaan ähintään euroa. Jos suure K VJ ( 2) ennakko K VJ ( loppu) on negatiiinen, on kerroin s 2 =, jolloin eläkelaitoksen on VJ VJ VJ () K ( loppu) = K ( 2) K ( alku) Jos suure K VJ ( 2) ennakko K VJ ( loppu) on positiiinen, on kerroin on VJ VJ VJ (2) K ( loppu) s K ( 2) K ( alku) =. 2 s 2 = s 2, jolloin eläkelaitoksen Kerroin s 2 määrätään astaaasti kuin kerroin s.

35 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 34 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 2.2 Ennakko astuunsiirtotilanteissa Eläkelaitoksen astuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen yhdistetään soeltuin osin ko. eläkelaitoksia koskeat suureet määrättäessä ennakkoa ajaksi tai ajaksi Eläkelaitoksen koko astuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen tiliuoden aikana siirretään siirtohetken jälkeen erääntyät TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakot astaanottaalle eläkelaitokselle. Eläkelaitoksen astuun siirtyessä osittain toiseen eläkelaitokseen tiliuoden aikana ei siirtohetken jälkeen erääntyiä TyEL-MEL- VILMA-eläkeselittelyn ennakoita siirretä astaanottaalle eläkelaitokselle, ellei Finanssialonnan ahistamassa sopimuksessa akuutustoiminnan osan luouttamisesta toisin soita. 2.3 Ennakon maksaminen 2.3. Ennakon maksaminen ajalla ETK antaa eläkelaitoksille tiedon kaaojen (9) ja (0) mukaisten ennakoiden suuruudesta mennessä. Kaaan (9) mukainen ennakko 4567 on maksettaa yhdeksässä yhtä suuressa erässä ETK:lle uoden tammi-syyskuussa kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäiänä. ETK maksaa kaaan (0) mukaisen ennakon 4567 eläkelaitokselle yhdeksässä yhtä suuressa erässä uoden tammi-syyskuussa kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäiänä. Edellä mainitut maksettaat ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon. Ennakon iiästyessä on iiästymisajalta maksettaa korkoa TyEL 64 :n mukaisen uotuisen iiästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun iiästyessä iiästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä

36 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 35 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely pankkipäiästä alkaen. Erityisestä syystä ETK oi luopua iiästyskoron tai sen osan perimisestä. Viiästyskorkoa ei peritä iiästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yhdistänyt ennakkoerän muihin kustannustenjaon eriin Ennakon maksaminen ajalla ETK antaa eläkelaitoksille tiedon kaaojen () ja (2) mukaisten ennakoiden suuruudesta 5.9. mennessä. VJ Kaaan () mukainen ennakko - K ( loppu) on maksettaa kolmessa yhtä suuressa erässä ETK:lle uoden loka-joulukuussa kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäiänä. ETK maksaa kaaan (2) mukaisen ennakon K VJ ( loppu) eläkelaitokselle kolmessa yhtä suuressa erässä uoden loka-joulukuussa kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäiänä. Edellä mainitut maksettaat ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon. Ennakon iiästyessä on iiästymisajalta maksettaa korkoa TyEL 64 :n mukaisen uotuisen iiästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun iiästyessä iiästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä pankkipäiästä alkaen. Erityisestä syystä ETK oi luopua iiästyskoron tai sen osan perimisestä. Viiästyskorkoa ei peritä iiästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yhdistänyt ennakkoerän muihin kustannustenjaon eriin.

37 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 36 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 2.4 Ennakko poikkeustapauksissa 2.4. Ennakon määrääminen poikkeustapauksissa TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakot oidaan määrätä tämän kohdan mukaisesti seuraaissa tilanteissa: jos hetkellä.. toiminnassa olealle eläkelaitokselle ei ole oitu määrätä kaaan (9) tai (0) mukaista ennakkoa mennessä jos hetkellä.0. toiminnassa olealle eläkelaitokselle ei ole oitu määrätä kaaan () tai (2) mukaista ennakkoa 5.9. mennessä jos eläkelaitos aloittaa toimintansa.. jälkeen ja eläkelaitoksen ennakolla on oleellinen aikutus TyEL-MEL-VILMAeläkeselittelyyn jos tiliuoden aikana ilmenee, että eläkelaitokselle kohdan 2. mukaisesti määrätyt ennakot poikkeaat merkittäästi arioidusta kaaan (2) mukaisen hyityksen ja kaaan (3) mukaisen maksun erotuksesta. Määrättäessä TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita tämän kohdan mukaisesti menetellään seuraaasti: a) Jos määrättäällä ennakolla ei ole oleellista aikutusta TyEL-MEL- VILMA-eläkeselittelyyn ETK:n kannalta, ETK arioi kyseessä olealle eläkelaitokselle kaaan (9), (0), () tai (2) mukaisen ennakon. b) Jos määrättäällä ennakolla on oleellinen aikutus TyEL-MEL- VILMA-eläkeselittelyyn ETK:n kannalta, eläkelaitoksen ja jonkin toisen eläkelaitoksen ennakoita oidaan muuttaa näiden eläkelaitosten suostumuksella siten, että eläkelaitoksille määrättyjen ennakoiden yhteismäärä ei muutu.

38 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 37 (06) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely c) Jos määrättäällä ennakolla on oleellinen aikutus TyEL-MEL- VILMA-eläkeselittelyyn ETK:n tai eläkelaitosten kannalta ja ei oida toimia kohdan b) mukaisesti, niin ennakot oidaan määrätä kaikille eläkelaitoksille uudelleen. Tällöin eläkelaitokset arioiat VJ VJ' uudelleen lähtötiedot suureiden H ( i) ja ( ) M i, i = tai 2, laskemiseksi. TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakon maksamisessa noudatetaan tällöin soeltuin osin kohdassa 2 annettuja määräyksiä. Ennakoissa otetaan huomioon eläkelaitoksen mahdollisesti jo saamat tai maksamat ennakkoerät ja jäljelle jäää osa jaetaan tasan jäljellä oleille maksukuukausille Ennakon maksaminen poikkeustapauksissa Mikäli Eläketurakeskus on estynyt poikkeustilanteen takia määräämästä TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita tämän perusteen määräämässä aikataulussa, ennakot maksetaan samansuuruisina kuin ennen poikkeustilannetta. Ennakot määrätään poikkeustilanteen jälkeen siten, että ennakoissa otetaan huomioon eläkelaitoksen mahdollisesti jo saamat tai maksamat ennakkoerät. 2.5 Eläke-Kansan ja luottoakuutuksen ennakkoerät ja niiden maksaminen Kohtien.2 ja.3 mukaiset Eläke-Kansan selityspesästä realisoituat erät ja Garantiasta palautua luottoakuutuksen ylite jaetaan ennakkoerinä TyEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien suhteessa. Vuonna maksettaien ennakkoerien jakoon käytetään uoden TyEL- MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita arten perusteiden liitteellä 5(a) tai 5(b) annettua iimeisintä arioitua uoden palkkasummaa psm S. Ennakkoerien maksupäiiä oat helmi-, touko-, elo- ja marraskuun kolmas pankkipäiä. Jos Garantian ETK:lle maksama ennakkoerä on yksin tai yhdessä aikaisemmin jakamatta jääneiden Garantian erien kanssa suurempi

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta.

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta. 1 of 61 04/08/2011 13:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 13.6.2003/549 13.6.2003/549 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Kunnallinen

Lisätiedot

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 46 27/05/2011 11:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1272 22.12.2006/1272 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yrittäjän

Lisätiedot

Eläkekassassa on kaksi osastoa, joita nimitetään A-osastoksi ja B-osastoksi.

Eläkekassassa on kaksi osastoa, joita nimitetään A-osastoksi ja B-osastoksi. SÄÄNNÖT 2015 SÄÄNNÖT 2 (32) 1 Kassan nimi ja kotipaikka 2 Kassan tarkoitus 3 Toimintapiiri JÄSENYYS Vakuutuskassan nimi on Valion Eläkekassa ja sen kotipaikka Helsinki. Eläkekassassa on kaksi osastoa,

Lisätiedot

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä;

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä; 1 of 66 27/05/2011 12:17 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 19.5.2006/395 19.5.2006/395 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työntekijän

Lisätiedot

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi:

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi: JOHDANTO JOHDANTO Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläke- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmästä saavat eläkettä ne, jotka ovat olleet työeläkelakien mukaisessa työ- tai virkasuhteessa

Lisätiedot

HE 5/2008 vp. eläkelautakunta on lakkautettu ja yhdistetty. kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi.

HE 5/2008 vp. eläkelautakunta on lakkautettu ja yhdistetty. kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. HE 5/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki, joka korvaisi nykyisen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 1 (22) 10.12.2014 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

Eläketurva keskus K';

Eläketurva keskus K'; Eläketurva keskus K'; PENSIONSSKYDDSCEHTRALEH 7' YLEISKIRJE B 112004 Suunnittelu- ja laskentaosasto 2.2.2004 T yöe I ä ke I a ito ks i I le EY -E LÄ KES II RTOL Al N S OV E LTAM ISO HJ E ET RAHOITU KS

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 (10) APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens Pensionskassa,

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot