SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päiänä joulukuuta 2007 altioneuoston päätöksen mukaisesti joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä kumotaan poliisikoulutuksesta 12 päiänä toukokuuta 2005 annetun altioneuoston asetuksen (283/2005) 7 :n 1 momentti sekä muutetaan :n 1 momentti ja 9 seuraaasti: 1 Poliisiammattikorkeakoulun hallitus Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa tulee olla opetusalan poliisialan ja poliisitoimintaan liittyien muiden sidosryhmien edustajia. Hallituksessa tulee olla Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Hallituksen jäsenten alinnassa otetaan huomioon maan molempien kieliryhmien edustus. 2 2) tekee poliisin ylijohdolle esityksen poliisin tutkintokoulutuksen alintaperusteiden ahistamiseksi; 3) asettaa Poliisiammattikorkeakoulun alintatoimikunnat; 4) ratkaisee hallituksen käsiteltäiksi säädetyt oikaisuaatimukset; 5) hyäksyy ja allekirjoittaa Poliisiammattikorkeakoulun toimintakertomuksen; 6) antaa sisäasiainministeriölle lausunnon rehtorin iran hakijoista; 7) käsittelee muut asian laadun mukaan hallituksen käsiteltäiksi kuuluat Poliisiammattikorkeakoulua koskeat asiat. Hallituksen tehtäät Hallituksen tehtäänä on kehittää ohjata ja seurata Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa. ässä tarkoituksessa hallitus: 1) tekee poliisin ylijohdolle esityksen poliisin tutkintokoulutuksen ja ähintään 45 opintopisteen erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmien ahistamiseksi; 3 Hallituksen päätöksentekomenettely Esittelijänä hallituksessa toimii Poliisiammattikorkeakoulun rehtori tai hänen määräämänsä Poliisiammattikorkeakoulun irkamies

2 4832 N:o Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin tehtäänä on: 1) johtaa kehittää ja aloa Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa; 2) astata Poliisiammattikorkeakoulun toiminnasta ja huolehtia että sen tehtäät hoidetaan tuloksellisesti; 3) astata Poliisiammattikorkeakoulun taoitteiden almistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta. 8 Opiskelijaalinnoista ilmoittaminen Opiskelijaalintaa koskeat tiedoksiannot oidaan antaa julkistamalla tulokset Poliisiammattikorkeakoulun ilmoitustaululla ennalta ilmoitettuna ajankohtana. alinnasta on ilmoitettaa alituksi tulleille myös henkilökohtaisesti. 9 Poliisin henkilöstöön kuulumattomien opiskeluoikeus Poliisiammattikorkeakouluun oidaan poliisin ylijohdon tekemien linjausten mukaisesti Poliisiammattikorkeakoulun päätöksellä ottaa opiskelemaan muitakin kuin poliisin henkilöstöön kuuluia. ämä asetus tulee oimaan 1 päiänä tammikuuta Ennen asetuksen oimaantuloa oidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 13 päiänä joulukuuta 2007 Sisäasiainministeri Anne Holmlund Ylitarkastaja Riitta Aulanko

3 4833 N:o 1248 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta 2007 Sosiaali- ja tereysministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista 9 päiänä toukokuuta 2007 annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n ja 5.4 kohta ja liite 2:n 5 kohta seuraaasti: ämä asetus tulee oimaan 31 päiänä joulukuuta 2007 ja sitä soelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön uodelta 2007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa. Helsingissä 7 päiänä joulukuuta 2007 Sosiaali- ja tereysministeri Liisa Hyssälä Matemaatikko Pirjo Moilanen

4 4834 N:o 1248 LIIEE 1 2 MUUOS LASKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE

5 N:o AKUUUSEKNISE SUUREE LIIE 1 Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien EL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaiset. ällöin käytetään seuraaia erikoisakioiden aroja: Perustekorko (b1) = (b1) = 006 Kuoleuus - miesten anhuuseläke yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 6 kun x < kun 1940 x 8 kun 1950 x ( b 2) = 9 kun 1960 x 10 kun 1970 x 11 kun x 1980 < 1950 < 1960 < 1970 < naisten anhuuseläke yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 13 kun x 14 kun 1940 < 1940 x 15 kun 1950 x ( b 2) = 16 kun 1960 x 17 kun 1970 x 18 kun x 1980 x on työntekijän syntymäuo- si < < < < yökyyttömyys (b3) = 1 (b4) (b5) = 1 = 1

6 4836 N:o 1248 (b6) (b7) (b8) = 1 = 1 = 1 Rahanaron muuttuuus (b15) = (b15) = 003 Rahastokorko i 0 = ( b1) ( b15) Eläkeastuiden täydennyskerroin (b16) = (b16) = ASAUSASUU yel 178 ja 179 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua maksun tasausosista muodostunutta astuuta kutsutaan seuraaassa tasausastuuksi. asausastuu hetkellä lasketaan kaaalla Q (19) = +. asausastuun osa lasketaan kaaalla

7 N:o (20) ( ) a ( 1+ 1 )( 1 ) 1 05 ( ) ( 1 ( 1) ) a b s R y ( 1 ) ( ) = b q + + b q P q q q S + A ( ) ( ) Δ + R - i - i IU ( 16) 1 Δ R = b ( 1+ i0 + ( b16) ) ( 1+ i0) 05 ( 1+ i ) IU IU A + ( 1 i0 ) 1 ( i) ( i) + 0 (b 1) = määritelty kohdassa 1 (b 16) = määritelty kohdassa 1 i 0 = määritelty kohdassa 1 IU = I A IA UA (i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa i (E R 1 + ΔE astaaa astaisen anhuuseläkeastuun määrä hetkellä R ) A (i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa i (E R 1 + ΔE astaaa alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuun määrä hetkellä R ) a q b q s q R ( y) q Sosiaali- ja tereysministeriö ahistaa uosittain astuunjakoperusteissa esiintyien kertoimien ja arot ja niiden perusteella määräytyy eläkesäätiön osuus yhteisesti kustannettaista eläkkeistä.

8 4838 N:o 1248 Suureesta P ähennetään uodelta altion eläkerahastoon maksettu siirtymämaksu ja suureesta S 80 % uodelta altion eläkerahastoon maksettaan siirtymämaksun perusteena oleasta palkkasummasta. Siirtymämaksulla tarkoitetaan siirtymämaksusta muutettaessa altion irastoja laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi annetun lain mukaista maksua. asausastuun osa Q lasketaan kaaalla Q (21) = ( b1) a Q Q ( )( 1 q ) + Δ 1+ 1 Q Δ on osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun tasaaa osa ja se lasketaan kaaalla (22) Δ = Q Q ' Q Q = määritelty kohdassa 4.4

9 N:o Q ' (23) ( 1 0 ( 16) λ ) = + i + b + j + λ j + IU 1 Q 1 ( 1+ i0 + ( b16) + λ j) ( 1+ i0 + ( b16) ) 05 ( 1+ i ) IU A IU ( ) ( ) ( 1 0 ) 1 i i + i ( j (1) b ) 1 ( 1+ ( 1 λ)( b1) + λ j) 1+ ( b1) ( b1) + λ ( ) ( ) ( 1 ( 1) ) * + + b λ = min ; Q 1 j = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta 6 :n 1 momentin mukaisen sijoitusryhmän I alaryhmän 1 mukaisille sijoituksille laskettu eläkelaitosten keskimääräinen uosituotto prosentteina josta on ähennetty 1 prosenttiyksikkö = määritelty kohdassa 4.4 = kaaan (19) mukainen tasausastuu * a ( 1 ( 1) )( 1 ) 1 ( 1) 1 = + b q 1 05 a b s R( y) ( + ) ( ) ( + ) + b q P q q q S Jos < 0 määrä ' = on yel:n 183 :n 2 momentin mukaisten astuunjakoperusteiden osan I mukainen saataa Eläketurakeskukselta ja tasausastuulle hetkellä asetetaan aro = 0. Mikäli tällöin > 0

10 4840 N:o 1248 asetetaan suureen Q = 0. Q aroksi muussa tapauksessa sekä = 0 että ilinpäätöksessä tasausastuuna käytetään arioitua suuretta a b s R( y) laskettaessa kertoimet ja arioidaan. Lisäksi määrinä IU q q q q jota ja oidaan tilinpäätöksessä käyttää seuraaien kaaojen ilmaisemien periaatteiden mukaisia likiaroja. P (24) P u Σ s S = s P -1 u 1 ΣS -1 s u on keskimääräisen yel:n perittään akuutusmaksun tasausosa uonna ja sen aro on annettu liitteessä 2 ja (25) IU I A 1 2 = I 2 I 1 U U SIIRRO LISÄAKUUUSASUUSEEN JA LISÄAKUUUSASUUN PURKAMINEN Suure Δ W on eläkesäätiön tilinpäätöksen mukaiset sijoitustoiminnan tuotot (aronkorotukset mukaan lukien) ähennettynä sijoitustoiminnan kuluilla sekä eläkeastuun tuottoaatimuksella. Eläkeastuun tuottoaatimus lasketaan yel:n mukaisen akuutuksen osalta seuraaasti:

11 N:o Q (27) ( i0 + ( b16) + λ j) 1 ( ( 16) λ ) ( 1+ i0 + ( b16) + λ j) ( 1+ i ) IU i + b + j + + i i IU ( 1 ) 1 ( ) ( i ) IU A 0 (( 1 ) ( 1) ) 1 1 ( 1 ) ( 1) (( ) ) + λ b + λ j + + λ b + λ j 1 a 05 ( ) ( 1 ) a ( 1 ( 1) ) ( ) 1 b s R y q P q + b q + q q S IPK IP( A) ( b1)( ) ( 1 ( b1) ) ( 1+ i ) IPK IP( A) + + i + 05 IPK IP( A) ( 1 0 )( 1 1 ) IPK = EL-L:n mukainen astainen eläkeastuu = I P K ja IP( A) = EL-L:n mukainen alkanut eläkeastuu = A IA PA + +. Eläkesäätiö oi tilinpäätöksessä kartuttaa lisäakuutusastuuta kannatusmaksuilla määrän (28) Δ H = ΔH + ΔH Y Y1 Y 2

12 4842 N:o 1248 Y1 Δ H = määrä joka eläkesäätiölain 48 c :n 5 momentin mukaisesti on z ' = siirrettää lisäakuutusastuuseen siten että siirron jälkeen z ' = 10 A S A = eläkesäätiön toimintapääoma hetkellä ennen siirtoa Y 2 ΔH A tai ΔH S = eläkesäätiön akaaraisuusraja tilinpäätöshetkellä akaaraisuusraja lasketaan eläkesäätiölain 48 b :n sekä lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan katteesta mukaisesti Y 2 Δ H = määrä joka oidaan siirtää eläkesäätiölain 48 c :n 2 momentin mukaisesti lisäakuutusastuuseen. Siirron jälkeen z 40 z = A S Y A = eläkesäätiön toimintapääoma hetkellä siirtojen ΔH tai kaaan (29) mukaisen siirron A1 ΔH jälkeen. Eläkesäätiö oi tilinpäätöksessä purkaa lisäakuutusastuuta kannatusmaksujen alentamiseen enintään määrän A A1 A2 (29) Δ H = ΔH + ΔH

13 N:o Δ = määrä jonka purkamisen jälkeen z 15 A1 H A2 A1 Δ H = määrä joka oidaan purkaa määrän ΔH purkamisen jälkeen max ( z) β = A S 1 + p = min ; ( z) A jos z + β 1 max jos1 < z 15 p = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta 10 :n mukainen kerroin jolla lasketaan eläkelaitoksen akaaraisuusraja. Jos eläkesäätiön toimintapääoma tilinpäätöksessä ylittää eläkesäätiölain 48 c : n 2 momentin mukaisen toimintapääoman enimmäismäärän ja edelleen z ' > 4 eläkesäätiön tulee menetellä siten kuin eläkesäätiölain 48 c :n 6 momentissa säädetään. 4.4 OSAKEUOOSIDONNAINEN LISÄAKUUUSASUU Q Osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun järjestelmätasolla tasattu aro lasketaan kaaalla Q (30) { } ( ) ( ( )( ) ) a Q IU Q 1 ' + = min 0 05; k + 1+ b1 1 q + Q

14 4844 N:o 1248 k = liitteessä 2 annettu Eläketurakeskuksen yel 168 :n 2 momentin mukaisesti laskema kerroin = määritelty kohdassa Q 1 = määritelty kohdassa IU = I A IA UA ja Q ' = määritelty kohdassa Lopullinen osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu Q lasketaan kaaalla Q 010 (31) IU = ( + ) Q max ; 11 = kaaan (19) mukainen tasausastuu. ilinpäätöksessä ja tutkimuksessa osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu lasketaan soeltaen kaaaa (23) ja ottaen huomioon kaaat (30) ja (31). Soellettaessa kaaaa (23) lopullisten eläkeastuiden ja suureen j sijasta oidaan kuitenkin tarittaessa käyttää kyseisten astuiden ja suureen j tilinpäätösarioita. 5.4 YÖSUHDEKOHAISEN IEOJEN KORJAAMINEN Jos ansioita joudutaan korjaamaan akuutusteknisen tutkimuksen suorittamisen jälkeen huomioidaan korjaus kaaassa (20) siten että ansioiden muutos lisätään suureeseen S. Korjauksesta aiheutua uosimaksun tasausosan muu-

15 N:o tos lasketaan kunkin uoden osalta asianomaisen uoden perusteita soeltaen. Korkoutus suoritetaan perustekoron mukaan asianomaisen uoden puoliälistä korjausuoden puoliäliin. uosimaksun tasausosan korjauserä lisätään kaaan (32) mukaiseen korjausuoden uosimaksun tasausosaan.

16 4846 N:o 1248 AKUUUSEKNISIIN PERUSEISIIN LIIYÄ KEROIME LIIE 2 5. Rahastoitua anhuuseläkettä koskeat kertoimet i = (kaaa (4)) i = (kaaa (4)) i = (kaaa (4)) i = 0 (kaaa (4)) JULKAISIJA: OIKEUSMINISERIÖ N:o arkkia EDIA PRIMA OY HELSINKI 2007 EDIA PUBLISHING OY PÄÄOIMIAJA JARI LINHALA ISSN

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto Tietoja paleluntarjoajasta Nimi Kotipaia Espoo Osoite Nihtisillantie 3 G, 00020 NOR- DEA Puhelin (asiakaspalelu) +358 9 7728 6210 Telefax +358 9 1858 9140 Internet www.nordearahoitus.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki Eduskunnan kirjastosta... 1877 718 Laki arkistolain 1 :n muuttamisesta... 1879 719 Laki

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa

Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa 3/2007 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa Pääkirjoitus Työeläkelaitosten tasoitusvastuusta ja muista varauksista Vaikka vastausta sulta kuinka anelen

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 698. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 698. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2001 N:o 698 705 SISÄLLYS N:o Sivu 698 Laki aravalain muuttamisesta... 2157 699 Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT 1. Järjestelmän tarkoitus Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöiden (avainhenkilö) pitkän aikavälin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot