Kustannustenjakoperusteet (Kokonaisperuste vahvistettu Poikkeussäännös vahvistettu ).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015)."

Transkriptio

1 Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu Poikkeussäännös ahistettu ).

2 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala... 8 Kustannustenjakoperusteiden osa I Kustannustenjakoperusteiden osa II Kustannustenjakoperusteiden osa III Kustannustenjakoperusteiden osa IV Kustannustenjakoperusteiden osa V U-säännösten huomioonottaminen kustannustenjaossa ML:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen kustannustenjaossa KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I: TyL-ML-VILMA-eläkeselittely läkelaitoksen lopullinen erä VJ L VJ 1.1 läkelaitoksen hyitys H a Osa Vanhuuseläke a Osaan sisällytettää saataa läketurakeskukselta b Osa Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa Kuntoutusrahan rahastoitu osa d Osa m Osa läkeakuutusyhtiö Kansan konkurssin loppuunselittely Luottoakuutustoiminta läkelaitoksen maksu läkelaitoksen tasausmaksun yhteismäärä VJ M T -1 a B ilman siirtymämaksua Tasausastuu V läkelaitoksessa akuutettujen työansioiden summa S ja S p psm

3 1.4.4 Suure Suure Suure bl B d B m B läkelaitoksen ennakko uodelle nnakon laskenta nnakko astuunsiirtotilanteissa nnakon maksaminen nnakon maksaminen ajalla nnakon maksaminen ajalla nnakko poikkeustapauksissa nnakon määrääminen poikkeustapauksissa nnakon maksaminen poikkeustapauksissa läke-kansan ja luottoakuutuksen ennakkoerät ja niiden maksaminen läkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA II: YL-eläkkeiden kustannustenjako läkelaitoksen lopullinen erä 4.1 läkelaitoksen hyitys 4.2 läkelaitoksen maksu Suure Suure y L y H y M y B a P Valtion osuus läkelaitoksen ennakko uodelle nnakoiden laskennassa tarittaat suureet 1 R, 2 R ja 3 R nnakoiden laskenta nnakko ajaksi YL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille ja ajaksi ei-yl-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille nnakko ajaksi YL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille nnakko ajaksi YL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille nnakon maksaminen läkelaitoksen tarkistuserä Korko... 57

4 6.2 Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA III: Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjako läkelaitoksen lopullinen erä 7.1 läkelaitoksen hyitys 7.2 läkelaitoksen maksu 8 läkelaitoksen ennakko s L s s M s K nnakon maksaminen läkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA IV: TVR-maksun hyityksen jako läkelaitoksen lopullinen TVR-maksun hyitys 11 läkelaitoksen ennakko TVR L TVR K nnakon laskenta nnakon maksaminen läkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä TVR-maksun selittely KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA V: TK:n kustannusosuuksien selittely läkelaitoksen lopullinen erä TK-lain 5 :ssä tarkoitetusta eläkelaitoksen kustannusosuudesta TK:n kustannuksista (TK-kustannusosuus) läkelaitoksen ennakko uodelle nnakon laskenta nnakon maksaminen läkelaitoksen TK-kustannusosuuden tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä TK-kustannusosuuden selittely... 80

5 16 TK:n osuus TVR-maksusta LIITTT Liite 1: Rahastoidun osan määräytyminen ennen Liite 2: Kertasuoritusten jakaminen osiin kustannustenjakoa arten Liite 3: uroopan yhteisöihin maksettujen siirtomäärien käsittely kustannustenjaossa Liite 4: TL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2000 muutoksen siirtymäkaudella Liite 5(a): Lähtötiedot uoden kustannustenjaon ennakoiden laskemiseksi Liite 5(b): Lähtötiedot uoden kustannustenjaon ennakoiden tarkentamiseksi Liite 6: Lyhenteitä Liite 7: TL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2006 muutoksen siirtymäkaudella Liite 8: Rahastoidut osat uoden 2007 muutoksen siirtymäkaudella

6 5 (111) VOIMAANTULOSÄÄNNÖS Tätä perustetta soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2015 toimitettaaan kustannustenjakoon, lukuun ottamatta kohtia 1.1 ja 1.4, joita soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2014 toimitettaaan kustannustenjakoon kuitenkin siten, että akuutusmaksukoron b 17 sijaan käytetään perustekorkoa b 1. Kohtien 2.3.1, 2.3.2, 3.3, 5.3, 6.3, 8.1, 9.3, 11.2, 12.3, 14.2 ja 15.3 sisältämät kustannustenjakoerien maksun iiästymiseen ja iiästyskorkoon liittyät muutokset tuleat oimaan ain, jos muutoksen käsittää hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden muiden lakien muuttamista H 120/2014 tulee ahistetuksi esitetyn mukaisena tämän kustannusjakoperusteen sisältämin osin. Jos kohdissa 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1, 7.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 12.1, 12.2, 12.3, 15.1, 15.2 sekä liitteellä 3 mainitun TyL:n 179 :n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista akuutusmaksukorkoa b 17 ei ole määrätty, käytetään sille arona samojen perusteiden mukaista perustekorkoa b 1. nnen perusteen oimaantuloa oidaan ryhtyä sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Poikkeussäännöstä soelletaan uodelta 2015 toimitettaaan kustannustenjakoon ain, jos Yrittäjien läkekassa Oman, selitystilassa, astuun siirto työeläkeakuutusyhtiölle toteutuu eläkelaitosten kesken tehdyn kustannusten jakoa koskean sopimuksen Yrittäjien läkekassa Oman astuun siirtämisen toteuttamiseksi mukaisena. (Poikkeussäännöstä koskea oimaantulo ahistettu )

7 6 (111) POIKKUSSÄÄNNÖS (Poikkeussäännös ahistettu ) Laskettaessa kohdan 1.1 mukaista hyitystä uodelle 2015 käytetään kaaaa VJ a b d m tera Oma H 2015 = H H 2015, H = 1+b M Yrittäjien eläkekassa Omalle, selitystilassa, Oma missä ( ) -1/2 Oma ja kaikille muille eläkelaitoksille 0. Oma M 2015 on Yrittäjien eläkekassa Oman, selitystilassa, erikseen hakemassa TyL 179 :n 4 momentin mukaisessa perusteessa määritelty suure KM. Laskettaessa kohdan mukaista eläkelaitoksen hyityksen osaa a 2015 uodelle 2015 Yrittäjien eläkekassa Oman, selitystilassa, kohdalla käytetään kaaaa ( ) ( ) a VRM 1/2 T -1/2 T = b V + 1+b V, T Missä V2015 on Yrittäjien eläkekassa Oman, selitystilassa, erikseen hakeman TyL 179 :n 4 momentin mukaisen perusteen määrittämä saataa muilta TyL-ML-eläkeselittelyyn osallistuilta laitoksilta. Laskettaessa kohdan 1.4. mukaista maksua VJ M 2015 uodelle 2015 Yrittäjien eläkekassa Oman, selitystilassa, kohdalla käytetään kaaaa M = q (1+b ) V + B + B + B + B VJ a 1/2 T a bl d m Laskettaessa kohdan 1.4 mukaista kerrointa kaaaa b q 2015 uodelle 2015 käytetään ( ) ( ) ( ) b -1/2 (TK) K LU -1/2 Oma -1/2 b bl i0 M2015 -M b M b17 M b17 Y B psm S2015 q =

8 7 (111) Yrittäjien eläkekassa Omalle, selitystilassa, kohdassa määritelty suure psm S2015 on 0. TK määrää suureesta Oma H 2015 erillisen ns. katettaan erän ennakon Yrittäjien eläkekassa Omalle, selitystilassa. rä kerätään TyL-MLeläkelaitoksilta, lukuun ottamatta Yrittäjien eläkekassa Omaa, selitystilassa, niiden TyL-ML-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita arten arioimien lähtötietojen perusteella. läkelaitokset maksaat ennakon yhdessä erässä TK:lle ja TK maksaa ennakkoerän Yrittäjien eläkekassa Oman, selitystilassa, astuunastaanottaalle eläkelaitokselle astuunsiirtohetkellä eläkelaitosten kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti. Laskettaessa kohdan 3.2 mukaista uoden 2015 TyL-ML-VILMAeläkeselittelyn tarkistuserää otetaan siinä huomioon eläkelaitosten maksamat katettaan erän ennakkoerät. Näille ennakkoerille lasketaan korkoa lopullista TyL-ML-VILMA-eläkeselittelyä arten maksupäiästä asti. Korkokantana käytetään TyL:n 179 :n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista akuutusmaksukorkoa b 17. Jos akuutusmaksukorkoa b 17 ei ole määrätty, käytetään sille arona samojen perusteiden mukaista perustekorkoa b 1

9 PRUSTIDN SOVLTAMINN 8 (111) KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT (TyL , TyL , YL 142, MYL 137, YA 3, ML , ML , ML 161, VaL 113, KuL 136, Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13, KiL 23, Suomen Pankin eläkesäännön 1, OrtKL 122, LL 2007:54) PRUSTIDN SOVLTAMINN Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti selitetään työntekijän eläkelain (395/2006) (TyL), merimieseläkelain (1290/2006) (ML), yrittäjän eläkelain (1272/2006) (YL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) (MYL) mukaista toimintaa harjoittaien eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen uonna maksetuista, edellä mainittujen lakien sekä työntekijäin eläkelain (395/1961) (TL), lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain (134/1962) (LL), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain (662/1985) (TaL), yrittäjien eläkelain (468/1969) ja maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista. Näiden perusteiden mukaisesti hyitetään TyL:n, ML:n, YL:n ja MYL:n mukaista toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille niiden maksamat altion eläkelain (1295/2006) (VaL), kunnallisen eläkelain (549/2003) (KuL), kansaneläkelaitoksesta annetun lain (käytetään perusteessa merkintää KelaL) (731/2001) 13 :n ja eankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (261/2008) (KiL) mukaiset eläkkeet sekä peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta Kea-nimisen kunnallisen eläkelaitoksen, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja Kirkon keskusrahaston (KKR) maksamat TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n, ML:n, YL:n, MYL:n, yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaiset eläkkeet.

10 PRUSTIDN SOVLTAMINN 9 (111) Näiden perusteiden mukaisesti hyitetään Kealle, Kealle altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalle ja KKR:lle niiden maksamat VaL:n, KuL:n, KelaL:n ja KiL:n mukaiset toistensa puolesta maksamat eläkkeet ja peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta Kean, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelan ja KKR:n maksamat VaL:n, KuL:n, KelaL:n ja KiL:n mukaiset eläkkeet. Näitä perusteita soeltaen selitetään myös eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja uroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän älillä annetussa laissa (165/1999) (osl) tarkoitetuista siirretyistä pääoma-aroista ja koroista. Näitä perusteita soeltaen selitetään myös kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisiä omistajanaihdostilanteita arten säädettyihin erityislakeihin perustuien eläkkeiden korausliikenne. Kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisen korausmenettelyn piiriin kuuluat seuraaat lait, joiden perusteella laitosten henkilökunta on siirtynyt altion eläketuran alaisuudesta kunnallisen eläketuran alaisuuteen: - laki eräiden keskussairaalapiirien kuntainliitoille siirtyien altion sairaaloiden henkilökunnan aseman järjestämisestä (320/1965) - laki sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä eräissä tapauksissa (777/1966) - laki telä-hämeen keskusammattikoulun luouttamisesta Hämeenlinnan seudun ammattikoulun kuntainliitolle (18/1972) - laki kansantereyslain oimaanpanosta (67/1972) - laki eräiden yksityisten laitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (988/1975) - laki altion huoltolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (1060/1975)

11 PRUSTIDN SOVLTAMINN 10 (111) - laki kansantereyslaitoksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen tehtäien siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (1142/1983) - laki henkilökunnan aseman järjestämisestä luoutettaessa Kätilöopiston sairaala Helsingin kaupungin käytettääksi osana Helsingin kaupungin tereyskeskuksen toimintaa (1057/1985). Kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisen korausmenettelyn piiriin kuuluat seuraaat lait, joiden perusteella laitosten henkilökunta on siirtynyt kunnallisen eläketuran alaisuudesta altion eläketuran alaisuuteen: - laki maistraattien, järjestysoikeuksien ja kaupungin ulosottolaitoksen siirtämisestä altion haltuun (344/1976) - laki kaupunginankiloiden lakkauttamisesta (346/1976) - laki raastuanoikeuksien ja kaupunkien syyttäjälaitoksen siirtämisestä altion haltuun (353/1976) - laki poliisilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (51/1977). Näitä perusteita soeltaen selitetään eläkelaitosten kesken palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannukset. Näitä perusteita soeltaen jaetaan eläkelaitoksille Työttömyysakuutusrahaston (TVR) maksun (TVR-maksu) hyitys. Nämä perusteet koskeat niiden läketurakeskuksen (TK) kustannusten, joita ei kateta TK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, koraamiseksi suoritettaaa maksua. Näissä perusteissa työkyyttömyyseläkkeellä tarkoitetaan myös yksilöllisiä arhaiseläkkeitä ja kuntoutustukia, jos ei toisin mainita.

12 PRUSTIDN SOVLTAMINN 11 (111) Näissä perusteissa tarkoitetaan MYL:n mukaisilla eläkkeillä myös maatalousyrittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita, ja YL:n mukaisilla eläkkeillä myös yrittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita. Näissä perusteissa Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty Kealle VaL 143 :n nojalla, KKR:n maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty KKR:lta Kealle KiL 5 :n nojalla ja Kelan maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty Kelalta Kealle KelaL 13 :n nojalla. Kustannustenjakoperusteiden osa I Perusteiden osaa I soeltaen selitetään kustannusten jakautuminen TyLja YL-eläkelaitosten, Merimieseläkekassan (MK), Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela), Kean, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, KKR:n ja Kelan kesken uonna maksetuista TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n, ML:n, MYL:n, VaL:n, KuL:n, KelaL 13 :n ja KiL:n mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä osl:ssa tarkoitetuista siirretyistä TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n, ML:n ja MYL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista. Perusteiden osaa I soeltaen selitetään myös astuu uonna maksetuista MYL 11 :n 1 momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisista eläkkeistä ja osl:ssa tarkoitetuista siirretyistä, MYL 11 :n 1 momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Perusteiden osaa I soeltaen selitetään myös kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisiä omistajanaihdostilanteita arten säädettyihin erityislakeihin perustuien eläkkeiden korausliikenne.

13 PRUSTIDN SOVLTAMINN 12 (111) Lisäksi perusteiden osassa I jaetaan läkeakuutusosakeyhtiö Kansan (läke-kansa) erityisen selityspesän omaisuuden realisoinnista saataat arat TyL-eläkelaitoksille läke-kansan akuutuskantaa astaanottaneiden eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta annetun lain mukaisesti. Perusteiden osassa I selitetään myös luottoakuutustoiminnan siirtymisestä TK:lta Vakuutusosakeyhtiö Garantialle (Garantia) johtuien astuiden kuolettaminen TL 13 b :n, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisesti. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä myös eläkkeensaajille TyL 62 :n ja 114 :n; TL 4 b :n 4 momentin ja 19 b :n 5-7 momentin, LL 13 a :n, TaL 11 :n, sellaisina kuin lainkohdat oat oimassa ; ML 62 :n ja ML 111 :n, MYL 64 :n 1 momentin 4) kohdan ja MYL 94 :n, VaL 93 :n ja VaL 117 :n, KuL:n 96 :n ja 115 :n, KelaL 13 :n ja KiL:n 6 :n perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä myös Y-eläkesiirtolaissa tarkoitettuja siirrettyjä TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n, ML:n ja MYL:n sekä MYL 11 :n 1 momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään rahastoitu osa ja hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla. Kustannustenjakoperusteiden osa II Perusteiden osaa II soeltaen selitetään astuun jakautuminen eläkelaitosten kesken niistä uonna maksetuista YL:n mukaisista eläkkeistä ja muista etuuksista, joista YL:n mukaista toimintaa harjoittaat eläkelaitokset oat yhteisesti astuussa, sekä osl:ssa tarkoitetuista siirretyistä YL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista.

14 PRUSTIDN SOVLTAMINN 13 (111) Samoin perusteiden osaa II soeltaen hyitetään eläkelaitoksille YL 140 :ssä tarkoitettu altion osuus uodelta. Perusteiden osaa II soeltaen selitetään myös astuu uonna maksetuista YL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaisista eläkkeistä ja osl:ssa tarkoitetuista siirretyistä YL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Perusteiden osassa II eläkkeinä pidetään myös eläkkeensaajille YL 59 :n, YL 99 :n sekä YL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. läkkeinä pidetään myös osl:ssa tarkoitettuja siirrettyjä YL:n sekä YL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla. Kustannustenjakoperusteiden osa III Perusteiden osassa III jaetaan palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannus TyL- ja YL-eläkelaitoksille, MK:lle, Melalle, Kealle, Kealle altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, KKR:lle, Kelalle, Suomen Pankille (SP), Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassa (OPK) -nimiselle ortodoksisesta kirkkokunnasta annettuun lakiin perustuien eläkesäännösten mukaista toimintaa harjoittaalle eläkelaitokselle ja Ahenanmaan maakunnan hallitukselle TyL 178 :n mukaisesti. Palkattomien aikojen perusteella karttuneilla eläkeosilla tarkoitetaan TyL 74 :n, ML 80 :n, YL 68 :n, VaL 62 :n ja KuL 52 :n (sekä näihin pykä-

15 PRUSTIDN SOVLTAMINN 14 (111) liin iittaaien MYL:n, KiL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön ja OrtKL:n sekä Landskapslag (LL) 2007:54 (ÅFS 54/2007) säännösten) mukaisten etuuksien perusteena olean työ- tai ansiotulon perusteella karttuneita eläkeosia. Kustannustenjakoperusteiden osa IV Perusteiden osassa IV hyitetään TyL-eläkelaitoksille, MK:lle, Kealle, KKR:lle, Kelalle, SP:lle, ja OPK:lle TyL 182 :ssä tarkoitettu TVRmaksu uodelta. Kustannustenjakoperusteiden osa V TyL- ja YL-eläkelaitosten, MK:n, Melan, Kean, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanija, KKR:n, Kelan, SP:n ja OPK:n astuu läketurakeskuksesta annetun lain (397/2006) (TK-laki) 5 :ssä tarkoitetuista TK:n kustannuksista, joita ei kateta TK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, selitetään soeltaen kustannustenjakoperusteiden osaa IV. U-säännösten huomioonottaminen kustannustenjaossa Kohdissa ja mainitulla kansallisen lain mukaisesti lasketulla eläkkeellä tarkoitetaan eläkettä, joka on laskettu Suomen työeläkelakien mukaisesti ottaen huomioon ain Suomen työeläkelakien mukaiset akuutuskaudet kuitenkin siten, että lisäksi otetaan huomioon U-säännösten sosiaalituraa koskean asetuksen 1408/71 ja sosiaaliturasopimusten säännökset. ML:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen kustannustenjaossa ML:n mukaiset eläkkeet jaetaan laskennallisesti ML 153 :n 3 momentin mukaiseen TyL-eläketuraa astaaaan osaan ja sen ylittäään, ML 153 :n 1 momentissa tarkoitettuun osaan, jota kutsutaan ML-ylitteeksi. TyL-eläketuraa astaaa ML:n mukainen eläkeosa, jota seuraaassa

16 PRUSTIDN SOVLTAMINN 15 (111) kutsutaan ML-eläkkeen astuunjako-osaksi, on määritelty ML:n 202 :ssä tarkoitetuissa perusteissa (MK:n tasausperuste). Määrättäessä astuun jakautuminen TyL-eläkelaitosten ja MK:n kesken ML:n mukaisista eläkkeistä otetaan huomioon niiden astuunjako-osat. ML:n mukaiset kuntoutusrahat otetaan kuitenkin huomioon kokonaan. Lisäksi TyL-ML-VILMA-eläkeselittelyn yhteydessä selitetään muiden kuin MK:n maksamat ML-ylitteet. Hetkellä jatkuien ML:n mukaisten eläkkeiden osalta otetaan kustannustenjakoperusteiden kohtaa soellettaessa huomioon seuraaat poikkeussäännökset: - Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio ML:n mukaan, mutta ei TL:n, LL:n eikä TaL:n mukaan, otetaan eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä huomioon ain ML:n alaiset työsuhteet. - Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio TL:n, LL:n tai TaL:n mukaan, mutta ei ML:n mukaan, eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä ei oteta huomioon ML:n alaisia työsuhteita.

17 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 16 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I: TyL-ML-VILMA-eläkeselittely TyL-ML-VILMA-eläkeselittelyyn osallistuat TyL- ja YLeläkelaitokset, MK, Mela, Kea, Kea altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, KKR ja Kela. VILMA-eläkeselittely tarkoittaa toisten yksittäisten eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkkeiden selittelyä. 1 läkelaitoksen lopullinen erä VJ L läkelaitoksen uoden lopullinen erä VJ L per määräytyy eläkelaitoksen hyityksen ja maksun erotuksena (1) L = H M, VJ VJ VJ missä VJ H on eläkelaitoksen kohdan 1.1 mukainen hyitys ja VJ M on eläkelaitoksen kohdan 1.4 mukainen maksu. 1.1 läkelaitoksen hyitys VJ H TyL 183 :ssä tarkoitettu hyitys VJ H ilman TyL 178 :ssä ja TyL :ssä tarkoitettuja osia eli hyitys eläkelaitoksen maksamista TyL-eläkelaitosten ja MK:n yhteisellä astuulla oleista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä muiden yksityisen tai julkisen sektorin eläkelaitosten astuulla oleista eläkkeistä tai eläkeosista per 1.7. on (2) H VJ = a + b + d + m + H tera, missä suureet a, b, d ja m on määritelty tarkemmin kohdissa teralle suure tera 1/2 H ( ) ( (VA) (TK) 1 i0 M M ) = + + ja muille eläkelaitoksille kohdassa 1.4. tera H = 0. Suureet (VA) M ja (TK) M sekä kerroin i 0 on määritelty

18 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 17 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely Osa a läkelaitoksen hyityksen osaan a VRM 1/2 1 T' 1 = + (1+ b ) V kuuluat eläkelaitoksen maksamat TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n ja ML:n alaisiin työsuhteisiin perustuat anhuuseläkkeet ja erityinen saataa TK:lta tapauksissa, joissa eläkelaitoksen tasausastuu tai -rahasto on nolla. Näistä osista ähennetään eläkelaitoksen astuulla oleat anhuuseläkkeiden rahastoidut osat. dellä mainitut osat on tarkemmin määritelty kohdissa Korko b 1 on määritelty kohdassa Vanhuuseläke Suureessa a ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Suureeseen kuuluu eläkelaitoksen maksama, TyL:n, TL:n peruseläketuran, LL:n ja TaL:n mukainen anhuuseläke sekä ML:n mukaisen anhuuseläkkeen astuunjako-osa kokonaisuudessaan. TyL-eläkelaitoksilla ja MK:lla suure VRM on eläkelaitoksen astuulla oleien uonna maksettujen anhuuseläkkeiden määrä. Suure VRM sisältää jatkuat suoritukset anhuuseläkkeistä ja anhuuseläkkeiden kertasuorituksista rahastoitujen osien pääoma-arot sekä eläkelaitoksen astuulla oleat uroopan yhteisöihin maksettujen perusturan mukaisten siirtomäärien anhuuseläkkeiden rahastoitujen osien pääoma-arot (Liite 3). Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure VRM = 0.

19 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 18 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely Osaan a sisällytettää saataa läketurakeskukselta Osaan a kuuluu seuraaan kaaan mukainen määrä (1+b ) V, 0,5 T 1-1 missä suure määritelty suure T V -1 määrätään niille eläkelaitoksille, joilla kohdassa T V -1 = 0. T TyL-eläkelaitoksilla suure V -1 on TyL:n 179 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määritelty saataa TK:lta. MK:lla suure TK:lta. T V -1 on MK:n tasausperusteessa määritelty saataa Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure T V -1 = Osa b läkelaitoksen hyityksen osaan b kuuluu eläkelaitoksen maksamia TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n ja ML:n alaisiin työsuhteisiin perustuia eläkkeitä ja näiden lakien mukaisia kuntoutusrahoja. Osaan b ei lueta TyL:n, TL:n peruseläketuran, LL:n, TaL:n eikä ML:n mukaisia anhuuseläkkeitä. Osa b lasketaan seuraaasti. = , b b(tk) b(tt) b(pe) b(oae) b(kr) b(tl-l) b(rtl-l) missä

20 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 19 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely b(tk) = TyL:n, TL:n peruseläketuran, LL:n, TaL:n ja ML:n mukaiset työkyyttömyyseläkkeet siltä osin kuin eläke ylittää myöhemmin kohdassa määriteltään eläkkeen rahastoidun osan. ML:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(tt) = TyL:n, TL:n peruseläketuran, LL:n, TaL:n ja ML:n mukaiset työttömyyseläkkeet siltä osin kuin eläke ylittää myöhemmin kohdassa määriteltään eläkkeen rahastoidun osan. ML:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(pe) = TyL:n, TL:n peruseläketuran, LL:n, TaL:n ja ML:n mukaiset perhe-eläkkeet. ML:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(oae) = TyL:n, TL:n peruseläketuran, LL:n ja ML:n mukaiset osa-aikaeläkkeet. b(kr) = TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n ja ML:n mukaiset kuntoutusrahat siltä osin kuin kuntoutusraha ylittää myöhemmin kohdassa määritellyn kuntoutusrahan rahastoidun osan. b(tl-l) = läkelaitoksen maksamat TyL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TL:n lisäturan ja TL:n mukaisen työnantajaakuutuksen mukaiset eläkkeet ja hautausaustukset. b(rtl-l) = TyL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TL-lisäturan ja TL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden ja hautausaustusten osalta eläkelaitoksen itsensä astuulla oleat uonna maksetut osat. Suureessa b ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosi-

21 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 20 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely en kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Kuntoutusrahaan sisältyät palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkeosat otetaan kuitenkin huomioon suureessa b Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa Työkyyttömyyseläkkeen alkaessa uonna 2007 tai myöhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin TyL:n tai ML:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraaasti: Työkyyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulean ajan eläke ja astuunjaon tarkasteluaikana akuutettujen TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n ja ML:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on ähintään ,70 euroa uoden 2004 tasossa. Vastuunjaon tarkasteluajalla tarkoitetaan eläketapahtumauotta edeltänyttä kahta kalenteriuotta. Kun eläketapahtuma on uonna 2006, astuunjaon tarkasteluaika on uosi Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa lasketaan eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä 1, josta on ähennetty ensisijaiset etuudet huomioiden ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella karttunutta eläkettä suojaaa säännös ja johon ei lueta kuntoutuskorotusta, TyL 81 :n tai ML 87 :n mukaista kertakorotusta eikä palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa. Rahastoitua osaa laskettaessa otetaan mukaan eläkkeen TyL-, TL-, LL-, TaL- ja ML-osat. Kunkin TyL- tai ML-eläkelaitoksen, jonka toimintapiiriin akuutettu kuului astuunjaon tarkasteluaikana, astuulle kuulua rahastoitu osa on se osuus eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä, joka on kyseisessä eläkelaitoksessa akuutettujen TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n tai ML:n mukaisten työansioiden osuus TyL:n 3 :ssä tarkoitettujen työeläkelakien, TL:n, LL:n ja TaL:n mukaisten akuutettujen työansioiden, palkatto- 1 ajankohta, johon eläkettä laskettaessa kunkin uoden ansiot tarkistetaan palkkakertoimella

22 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 21 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely mien etuuksien 1 perusteena oleien työ- tai ansiotulojen ja muiden palkattomien etuuksien 2 sekä muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osaaikaeläkkeen perusteena oleien tulean ajan ansioiden yhteismäärästä astuunjaon tarkasteluaikana. dellä työansioihin ei lueta osa-aikaeläkkeen ansionalenemaa. Samalla taalla määräytyy osa-aikaeläkkeen jälkeisen TyL:n tai ML:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen kunkin eläkelaitoksen astuulla olea rahastoitu osa työkyyttömyyseläkkeen alkaessa uonna 2007 tai myöhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin. läkelaitoksen astuulla oleaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on uonna 2007 tai myöhemmin ja TyL:n mukaiset akuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman akuutuksen osalta alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa, tai TL:n, LL:n, TaL:n tai ML:n mukaiset akuutetut työansiot alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa astuunjaon tarkasteluaikana. Työkyyttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, tai joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka eläketapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoitu osa määräytyy liitteen 1 mukaisesti. Jos eläkettä on maksettu ain sairausakuutuslain mukaisen päiärahan ylittäältä osalta, sairausakuutuslain mukainen päiäraha ähentää ensisijaisesti eläkkeen rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläke lasketaan soeltaen U-säännöksiä, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työkyyttömyyseläkkeen perusteella. 1 TyL 74 :n, ML 80 :n, YL 68 :n, VaL 62 :n ja KuL 52 :n (sekä näihin pykäliin iittaaien MYL:n, KiL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaiset etuudet 2 tarkoitetaan TyL 76 :n 4 6 momentin, ML 82 :n 4 6 momentin, YL 70 :n 5 7 momentin, VaL 63 :n 4 6 momentin ja KuL 53 4 ja 5 momentin (sekä näihin pykäliin iittaaien MYL:n, KiL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaisia etuuksia.

23 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 22 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely Jos työkyyttömyyseläke on päättynyt ja myöhemmin työkyyttömyyseläke myönnetään uudelleen entisin perustein, eläkkeen rahastoitu osa määräytyy alkuperäisen eläkkeen perusteella. Jos työkyyttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyL 92 1 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläkkeen määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläke muuttuu osatyökyyttömyyseläkkeestä täydeksi työkyyttömyyseläkkeeksi tai päinastoin, eläkkeen rahastoitua osaa muutetaan samassa suhteessa kuin ilman kuntoutuskorotusta, TyL 81 :n tai ML 87 :n mukaista kertakorotusta ja palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa laskettu eläke muuttuu edellä mainitun syyn johdosta. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kuntoutusrahan rahastoidun osan perusteella. Jos osatyökyyttömyyseläke myönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, osatyökyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa saadaan muuttamalla kuntoutusrahan alkuperäistä rahastoitua osaa samassa suhteessa kuin kuntoutusrahaa astaaan työkyyttömyyseläkkeen määrä muuttuu. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä uonna 2007 tai myöhemmin alkaneen työttömyyseläkkeen

24 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 23 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely jälkeen, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy työttömyyseläkkeen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Jos työkyyttömyyseläke on oikaistu TL 15 b :n, LL 10 b :n tai TaL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapahtuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mukaisesti Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa Vuonna 2007 tai sen jälkeen alkaneen TyL:n oimaanpanolain tai ML:n oimaanpanolain mukaisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraaasti. Jos työntekijällä on oikeus tuleaan aikaan ja - työntekijällä on TyL:n tai ML:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa työskentelyä jälkeen - ja TyL:n tai ML:n mukaisesti akuutetut työansiot oat yhteensä ähintään uoden 2004 tasossa, työttömyyseläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. - ja TyL:n tai ML:n mukaisesti akuutetut työansiot oat yhteensä alle uoden 2004 tasossa, eläkkeen rahastoitu osa on eläkkeen alkamisajankohtaa astaaa määrä, josta on ähennetty ensisijaiset etuudet ja palkattomien aikojen perusteella

25 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 24 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely karttunut eläkeosa. Rahastoitua osaa laskettaessa otetaan mukaan eläkkeen TyL-, TL-, LL-, TaL- ja ML-osat. - työntekijällä ei ole TyL:n tai ML:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa työskentelyä jälkeen, työttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa. Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy hetkellä oimassa oleien säädösten mukaisesti. Jos työntekijällä ei ole oikeutta tuleaan aikaan , eläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. Samalla taalla määräytyy myös osa-aikaeläkkeen jälkeisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa, sekä sellaisen työkyyttömyyseläkkeen, jonka eläketapahtuma on ollut uonna 2006 tai myöhemmin, jälkeisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa. Vuosien 1996 ja 2000 suojausten piiriin kuuluiin henkilöihin soelletaan kuitenkin uoden 2004 säännöksiä. Suojauksen piiriin kuuluminen on määritelty työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) oimaantulosäännöksen 8 momentissa. Työttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, rahastoitu osa määräytyy liitteen 1 mukaisesti. Jos työttömyyseläke lasketaan soeltaen U-säännöksiä, työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työttömyyseläkkeen perusteella. Jos työttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyL 92 1 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, on eläke kokonaan rahastoitua osaa.

26 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 25 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely Jos työttömyyseläkkeen määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työttömyyseläke on oikaistu TL 15 b :n, LL 10 b :n tai TaL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapahtuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, työttömyyseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mukaisesti Kuntoutusrahan rahastoitu osa Kuntoutusrahan alkaessa uonna 2007 tai sen jälkeen ja kuntoutustapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin, TyL:n ja ML:n mukaisen kuntoutusrahan rahastoitu osa on yhtä suuri kuin kuntoutusrahan perusteena olean TyL:n ja ML:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa olisi ollut, jos kuntoutusrahan sijasta olisi myönnetty työkyyttömyyseläke. Jos kuntoutusraha myönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä sellaisen kuntoutustuen jälkeen, joka on alkanut uonna 2007 tai sen jälkeen, ja jonka eläketapahtuma on uonna 2006 tai sen jälkeen, kuntoutusrahan rahastoitu osa määräytyy kuntoutustuen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Kuntoutusrahan, joka alkaa ennen uotta 2007 tai kuntoutusrahan, joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka kuntoutustapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoidun osan määräytyminen on liitteessä 1.

27 A A KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 26 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely Jos kuntoutusrahaan tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyL 92 1 mom.), kuntoutusrahan rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa kuntoutusraha on pienempi kuin sen rahastoitu osa, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa. Jos kuntoutusrahan määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi kuntoutusrahan rahastoitua osaa pienemmäksi, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa Osa d Osaan d kuuluat eläkelaitoksen maksamat eläkkeet, jotka TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n, ML:n, MYL:n, VaL:n, KuL:n, KelaL 13 :n tai KiL:n mukaisesti oat jonkin toisen määrätyn eläkelaitoksen astattaia eläkkeitä. läkelaitos perii nämä eläkkeet TK:n älityksellä siltä eläkelaitokselta, joka näistä eläkkeistä on astuussa. d Osaan ei kuitenkaan lueta - TyL:n, TL:n peruseläketuran, LL:n, TaL:n eikä ML:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia. Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien selittely tapahtuu suureen aulla. VRM - ML-eläkkeiden astuunjako-osien ylittäiä osia. - eläkelaitosten astuulla oleia TyL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TL-lisäeläkkeiden eikä TL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia. Näiden eläkeosien selittely tapahtuu suureen b(rtl L) aulla. - eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti.

28 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 27 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely Jos TyL:n, ML:n, YL:n, VaL:n, KuL:n, KelaL:n tai KiL:n mukaista toimintaa harjoittaa eläkelaitos on maksanut MYL-eläkettä, osaan d sisällytetään myös se osa myönnetystä eläkkeestä, jonka eläkelaitos MYL 97 :n perusteella on ollut oikeutettu eläkkeestä ähentämään. d Kean osaan luetaan eläkelaitosten maksamista KuL:n mukaisista eläkkeistä myös se osa, joka kuuluu kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. d Valtion eläkejärjestelmän osaan luetaan eläkelaitosten maksamista VaL:n ja VL:n mukaisista eläkkeistä myös se osa, joka kuuluu kunnallisenja altion eläkejärjestelmän älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. Jos asianomaiset eläkelaitokset oat TK:n suostumuksella erikseen sopineet edellä mainituista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä yhteydessä lueta osaan d kuuluiksi Osa m Osaan m kuuluat muiden kuin MK:n maksamat ML-ylitteet. läkelaitos perii nämä osat TK:n älityksellä MK:lta. Jos asianomaiset eläkelaitokset oat TK:n suostumuksella erikseen sopineet tällaisista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä yhteydessä lueta osaan m kuuluiksi. 1.2 läkeakuutusyhtiö Kansan konkurssin loppuunselittely Vuodesta 2005 alkaen läke-kansan selityspesästä realisoituat erät tilitetään TK:lle ja hyitetään TyL-eläkelaitoksille kohdan mukaisten palkkasummien psm S suhteessa. Tilitetyt realisointierät otetaan huomioon kohdassa 1.4 määriteltyä kerrointa K M b q laskettaessa. Selityspesän realisointierien jakaminen ennakkoerinä on selitetty kappaleessa 2.5.

29 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 28 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely 1.3 Luottoakuutustoiminta Vuodesta 2005 alkaen Garantialta palautua ylite tilitetään TK:lle ja hyitetään TyL-eläkelaitoksille kohdan mukaisten palkkasummien S psm LU suhteessa. Palautuaa ylitettä astaaa määrä M otetaan huomioon kohdassa 1.4 määriteltyä kerrointa q laskettaessa. Garantialta palautuan ylit- b teen jakaminen ennakkoerinä on selitetty kappaleessa läkelaitoksen maksu VJ M TyL 183 :ssä tarkoitettu maksu ilman TyL 178 :ssä ja TyL :ssä tarkoitettuja osia eli maksu TyL-eläkelaitosten ja MK:n yhteisellä astuulla oleista TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n ja ML:n mukaisista eläkkeistä, lukuunottamatta kohdassa 7 tarkoitettuja palkattomilta ajoilta karttuneita eläkkeitä, ja kuntoutusrahoista sekä kohtien ja mukaisista eläkkeistä per 1.7. on (3) M VJ = q a (1 + b 1 ) 1/2 T V 1 + B a + q b S psm + B bl + B d + B m, missä b 1 = TyL:n 179 :n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukainen perustekorko ja T suureet V 1, a B, S psm, B bl d m, B ja B on määritelty kohdissa Kerroin q a määritellään -(1+i ) M -(1+b ) Y a -1/2 (VA) -1/2 a a /2 T a (1+b 1) V-1 + B q= missä M (VA) = Keskinäinen läkeakuutusyhtiö teran (tera) TyL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteissa määritelty suure KP per ,

30 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 29 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely Y a i 0 = kohdassa 3.3 mainittu TK:lle a eläkkeiden selittelystä jäänyt ylite tai alite per ja = TyL:n 179 :n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukainen rahastokorko ja b 17 = kohdassa 3.1 määritelty akuutusmaksukorko. Suure a on kohdassa määriteltyjen suureiden a summa ja suureet T a B ja V 1 T V 1 summia. oat kohdissa määriteltyjen suureiden B a ja Kerroin q b määritellään b ( ) ( ) b -1/2 (TK) K LU -1/2 b bl psm S 1 i M M M 1 b Y B q=, missä M (TK) = Keskinäinen läkeakuutusyhtiö teran (tera) TyL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteissa määritelty suure TK per , K M = uoden kohdan 1.2 mukaiset läke-kansan erityisestä selityspesästä realisoituneet erät per 1.7., LU M = uoden kohdan 1.3 mukaiset Garantialta palautuneet ylitteet per 1.7. ja Y b = kohdassa 3.3 mainittu TK:lle b -eläkkeiden selittelystä jäänyt ylite tai alite per Suure b on kohdassa määriteltyjen suureiden b summa, suure B bl on kohdassa määriteltyjen suureiden B bl summa ja suure S psm on kohdassa määriteltyjen palkkasummien S psm yhteismäärä.

31 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 30 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely TK esittää kertoimet q a ja q b STM:n ahistettaiksi uoden +1 syyskuun loppuun mennessä. a b Määrättäessä kertoimia q ja q hyityksiin a ja b sisällytetään myös Kean, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelan, KKR:n ja Melan maksamat TyL:n, TL:n, LL:n, TaL:n ja ML:n mukaisten eläkkeiden yhteisesti kustannettaat osat läkelaitoksen tasausmaksun yhteismäärä Tasausmaksun yhteismäärä a B ilman siirtymämaksua a B AA eläketuran osalta. Tasausmaksua a B laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. määrätään ain TyL:n ja ML:n mukaisen TyL-eläkelaitoksilla tasausmaksun yhteismäärä a B AA on eläkelaitoksen TyL:n 179 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltyjen tasausosien T P yhteismäärä uodelta ähennettynä eläkelaitoksen uodelta maksamalla siirtymämaksulla. dellä mainitulla siirtymämaksulla tarkoitetaan lain siirtymämaksusta (1341/1992) muutettaessa altion irastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi mukaista maksua. MK:lla tasausosasuure a B AA uosimaksun tasausosien yhteismäärä uodelta. on MK:n tasausperusteessa määriteltyjen Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure a B = 0.

32 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 31 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely Tasausastuu T V -1 Tasausastuu V määrätään ain TyL:n ja ML:n mukaisen eläketuran T 1 osalta. TyL-eläkelaitoksen tasausastuu V on TyL:n 179 :n 4 momentin T 1 mukaisissa perusteissa määritelty tasausastuu. MK:lla tasausastuu T V 1 on MK:n tasausperusteessa määritelty tasausosista muodostunut rahasto. Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure V = 0. T läkelaitoksessa akuutettujen työansioiden summa TyL-eläkelaitoksilla palkkasumma p S ja psm S mukaisissa perusteissa määriteltyjen palkkojen p S on TyL:n 179 :n 4 momentin S summa. Palkkasummaa p S laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. Palkkasummassa siirtymämaksu seuraaasti: psm p g s S = S 80% 1 S, u missä g u = psm S huomioidaan eläkelaitoksen uodelta maksama = Valtion läkerahastoon suoritettaan siirtymämaksun ja sen ennakon perusteessa mainittu uodelle ahistettu kerroin P T TyL p S, missä T P TyL TyL on TyL-eläkelaitosten TyL:n 179 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltyjen tasausosien P T

33 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 32 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely TyL p summa uodelta ja S on TyL-eläkelaitosten palkkasummiens P summa uodelta s S = siirtymämaksun perusteena olea palkkasumma. MK:lla suure S summa. Palkkasummaa p S on MK:n tasausperusteessa määriteltyjen suureiden p S laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. MK:lla S psm = S. p Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure p S = 0 laskettaessa kohdan 1.4 mukaista maksua Suure bl B bl Suure B määrätään ain TyL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja työnantajan eläkeakuutuksen osalta ja suureella B tarkoitetaan akuutusmaksujen ta- bl sausosien ja rahastoille laskettaan korkotuoton osan yhteismäärää. Suuretta B laskettaessa otetaan myös kertamaksut bl huomioon. bl TyL-eläkeakuutusyhtiöillä suure B on STM:n eläkeakuutusyhtiöille ahistamissa TL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja työnantajan eläkeakuutuksen erityisperusteissa määritelty suure B bl. bl TyL-eläkekassoilla suure B on määritelty STM:n ahistamissa eläkekassan TL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa. läkesäätiöillä suure B bl on määritelty STM:n antamissa läkesäätiön työntekijäin eläkelain mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa.

34 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 33 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely MK:lla, Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure B bl = Suure d B Suureeseen B d kuuluu eläkelaitoksen itsensä astattaien niiden kohdassa tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin eläkelaitos, Kea, Kea altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa mainitulla taalla erikseen sopineet. d Osaan B ei kuitenkaan lueta - TyL:n, TL:n peruseläketuran, LL:n, TaL:n eikä ML:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia - ML-ylitteitä - eläkelaitoksen astuulla oleia TyL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TL-lisäeläkkeiden eikä TL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia. d Kean osaan B luetaan lisäksi VaL:n ja VL:n mukaisista eläkkeistä se osa, joka kuuluu kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. Valtion eläkejärjestelmän osaan B luetaan lisäksi KuL:n mukaisista eläkkeistä se osa, jo- d ka kuuluu kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin Suure m B Suureeseen B m kuuluu MK:n astattaien niiden kohdassa tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin eläkelaitos, Kea, Kea altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asi-

35 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 34 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely anomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa mainitulla taalla erikseen sopineet. 2 läkelaitoksen ennakko uodelle 2.1 nnakon laskenta läkelaitoksen TyL-ML-VILMA-eläkeselittelyn ennakko on (5) K VJ VJ 9 VJ K (alku) = s1 K ( 1 ), ajaksi = 12 VJ VJ VJ K (loppu) = s2 K ( 2) -K ( alku ), ajaksi , missä kertoimet s1 ja s2 määritellään jäljempänä kaaojen (9), (10), (11) ja (12) yhteydessä. Kaaassa (5) on (6) K VJ ( i) H VJ ( i) M VJ' ( i) =, missä i = 1 tai 2. Kun i = 1, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liitteellä 5(a) ja kun i = 2, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liit- VJ teellä 5(b). Suure H ( ) i on kaaan (2) mukaan eläkelaitoksen arioimista VJ' lähtötiedoista laskettu hyitys uodelle ja suure ( ) M i on kaaan (7) mukaan eläkelaitoksen arioimista lähtötiedoista laskettu maksu uodelle VJ' a' (7) ( ) ( ) 0,5 T a b' psm bl d m M i = q 1+ b1 V 1+ B + q S + B + nb + nb, T a bl d m missä i = 1 tai 2, ja suureet V 1, B, S, B, B ja B oat kohtien mukaisia eläkelaitoksen arioimia suureita. Kertoimet psm a' q ja on laskettu allaoleien kaaojen mukaisesti eläkelaitosten arioimista lähtötiedoista. Kerroin n määritellään b' q

36 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTIDN OSA I 35 (111) TyL-ML-VILMA-eläkeselittely (8) d m = + n, d B + B m missä suureet d ja arioimia suureita. m oat kohtien ja mukaisia eläkelaitosten Määrättäessä ennakoita uodelle kohdassa 1.4 määritellyn kertoimen sijasta käytetään kerrointa a q q -(1+ i ) M a -1/2 (VA) a' 0 = 1/2 T a (1+ b 1) V- 1+ B ja kohdassa 1.4 kertoimen b q sijasta käytetään kerrointa q b b' = psm S B bl. Lähtötiedot TyL-ML-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita arten annetaan kaksi kertaa uodessa kustannustenjakoperusteen liitteen 5(a) ja liitteen 5(b) mukaisesti. Tarkat päiämäärät arioiden antamiselle määritellään uosittain siten, että eläkelaitoksilla on liitteen 5(a) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja TK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen , ja eläkelaitoksilla on liitteen 5(b) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja TK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen nnakko K VJ ( alku) ajaksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa 1.1. ja jolle kaaan (6) mukainen suure K VJ (1) on itseisaroltaan ähintään euroa.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 2015 Vahistettu 4.11.2014. 23.10.2014 KUTANNUTNJAKOPRUTT isällysluettelo VOIMAANTULOÄÄNNÖ... 5 PRUTIDN OVLTAMINN... 6 oeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden

Lisätiedot

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3 SOPIMUS Sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen kesken 2

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 203 Vahistettu 5..202. 22.0.202 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I...

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E Eläketurakeskus (89) Suunnitteluosasto 3..200 VASTUUNJAKOPERUSTEET Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut astuunjakoperusteet 25..200. Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut muutoksen astuunjakoperusteiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päiänä joulukuuta 203 07/203 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 94/ LIIEE MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 94/ 3 LIIE VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan yel:n mukaisen

Lisätiedot

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 4970 LIIE MUUOS LSKUPERUSEISIIN ÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 497 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄDENNSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 3335 LIIEE 2 MUUOS LSKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 3336 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄYDENNYSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 2009 N:o 980 98 SISÄLLYS N:o Siu 980 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet 2 Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille 2 Liite akuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Liitteet 2 Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten 2 Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 487/05 Liite / MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden 05 akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA .9.20 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.11.2011. iimeisin perustemuutos on ahistettu 9.12.2010. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päiänä joulukuuta 2003 N:o 1077 1079 SISÄLLYS N:o Siu 1077 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3a

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 6.2.2015 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 17.8.2011 1(4) PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAESTA ALLE KOLMVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA 1 Soeltamisala 2 Korko 3 Valtion uosittainen koraus äiden erusteiden mukaisesti määrätään

Lisätiedot

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä maaliskuuta 2006 N:o 158 SSÄLLYS N:o Siu 158 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 2..209. iimeisin perustemuutos on annettu 4.2.208. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.2.2009 Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017 Muistio () anhuuseläkeastuun korotuskertoimet uodelle anhuuseläkeastuun korotuskertoimet on laskettu käyttäen Eläketurakeskuksen laskentakaaamuistiossa.. määriteltyjä kaaoja. Kertoimissa on otettu huomioon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 SOME SÄÄÖSKOKOELMA 200 ulkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 200 :o 404 407 SISÄLLYS :o Siu 404 altioneuoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta... 3845 405 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta N:o 221 ÄLLY N:o iu 221 osiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun

Lisätiedot

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 4848 N:o 1249 LEE 1 2 LAKUPEUEE ELÄKEKAOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKAA KUANNUEN JAKOA VAEN N:o 1249 4849 ÄLLYLUEELO LE 1: LAKUPEUEE 1 VAKUUUEKNE UUEE 2 KÄÄN JA PALKKAAN LYVÄ UUEE 2.1 KÄLAKU 2.2 ELÄKKEEN PEUEENA

Lisätiedot

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S Eläketurakeku (89) Suunnitteluoato 2..2008 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soiaali- ja tereminiteriö on ahitanut atuunjakoperuteet 20..2008. 5..2009 korjatut kirjoituirheet iuilla 62 ja 63 on päiitett etk.fi-iulle

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 28 äiänä maaliskuuta 20 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuerusteista annetun

Lisätiedot

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x 261/2011 3 LIITE 1 1 VKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) TRAN TyL:N MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Kokooma 20.4.2012. iimeisin perustemuutos on ahistettu 12.12.2011. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat teraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAITA ELÄKETURAA ARTEN Kokooma 5..208. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 29..208. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN LIIEE LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOILLE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 4..009. Viimeisin perustemuutos on annettu 9..008. Perusteen erikoisakioiden merkinnät b n tarkoittaat yel:n mukaisten

Lisätiedot

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 75/2009 vp Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä viimeisen eläkelaitoksen periaatetta

Lisätiedot

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 2 862/202 Liitteet 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 862/202 3 Liite VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 21.12.2016 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2016: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2016...

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ARI KAARTINEN JA ANNE LAITINEN Eläketurvakeskus

Lisätiedot

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN LE PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N MKASA ASNJAKOA AREN Kokooma 8.3.006. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..006. SSÄLLYSLEELO LE : PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N M- KASA ASNJAKOA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 14 päiänä helmikuuta 2003 N:o 95 97 SISÄLLYS N:o Siu 95 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN (2) LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 25.9.202. Viimeisin perustemuutos on annettu 7.9.202. 2 (2) SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 2 KÄÄN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAIA ELÄKEURAA AREN Kokooma 5.2.207. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 6.2.207. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

ERITYISPERUSTEET EU-ELÄKESIIRTOLAISTA

ERITYISPERUSTEET EU-ELÄKESIIRTOLAISTA ELÄKETURVAKESKUS liite 1 Suunnitteluosasto 1.12.2016 ERITYISPERUSTEET EU-ELÄKESIIRTOLAISTA Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Vakuutustekniset suureet... 1 3 Laskentaan liittyvät ajankohdat... 2 4

Lisätiedot

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Muistio 1 (7) Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Seuraavassa on kuvattu tarkastusrutiineja, joita Eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitosten kustannustenjakoa varten toimittamille tiedoille.

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Muistio 1 (6) Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Seuraavassa on kuvattu tarkastusrutiineja, joita Eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitosten kustannustenjakoa varten toimittamille tiedoille.

Lisätiedot

ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA

ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA ELÄKETURVAKESKUS Suunnittelu- ja laskentaosasto ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA Kokooma, viimeisin perustemuutos vahvistettu 25.3.2003. Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA...1 2 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET...1

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE Kokooma 0..0. iimeisin perustemuutos on annettu 6..009. ÄLLYLUEELO LE : LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE KUUUEKNE UUREE

Lisätiedot