ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005."

Transkriptio

1 ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on ahistettu

2 ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN VAKUUTUSMAKSU VAKUUTUSMAKSUVASTUU KORVAUSVASTUU KERTASUORITUS ELÄKKEEN SIJASTA VAKUUTUSMAKSUN HOITOKUSTANNUSOSA... 5 LIITE 1: ERÄIDEN KERTOIMIEN ARVOT VUONNA

3 1(5) ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN (Vahistettu , oimaantulo ) Näitä perusteita soelletaan - yrittäjien eläkelain ähimmäisedut käsittäiin akuutuksiin ja - yrittäjien eläkelain 11 :ssä tarkoitettuihin apaaehtoisiin akuutuksiin. 2 VAKUUTUSMAKSU (Vahistettu , oimaantulo ) Vakuutusmaksu määrätään kalenteriuosittain ja sitä peritään siitä lähtien, kun yrittäjästä on YEL:n mukaista astuuta, ottaen kuitenkin huomioon YEL 12 :n 2 momentissa säädetty takautuaa akuuttamista koskea aikarajoitus. Jos YEL:n mukainen eläketura on aikaisemmin ollut järjestettynä muussa eläkelaitoksessa, maksua peritään siitä lähtien, kun YEL:n mukainen astuu eläkekassan sääntöjen mukaan eläkekassassa alkaa. Vakuutusmaksua ei peritä, jos maksuunpanoa seuranneen kalenteriuoden alusta on kulunut ähintään iisi uotta. Kalenteriuosi jaetaan eräpäiien lukumäärän mukaan enintään kahteentoista yhtä pitkään maksukauteen. Vakuutusmaksun teoreettinen eräpäiä on ko. maksukaudella sen ajan keskellä, jolta maksua peritään, ja maksun suuruus on tällöin (1) m S P = ky t, 360 jossa k = YEL 9 :n 2 momentin mukaisesti ajalle t laskettu alennuskerroin m y = sosiaali- ja tereysministeriön YEL 9 :n mukaan uodelle ahistaman maksuprosentin sadasosa t = aika, jonka yrittäjä maksukaudella on ollut YEL:n alaisena, laskettuna päiinä yrittäjien eläkeasetuksen 5 :n mukaan

4 2(5) S = yrittäjälle YEL 7 :n 2 momentin mukaisesti ahistettu uotuinen työtulo. Jos työtulo S muuttuu maksukauden aikana, soelletaan kaaaa (1) erikseen maksukauden kuhunkin sellaiseen jaksoon, jona työtulo on ollut muuttumaton. Jos yrittäjä maksaa YEL 7 :n 4 momentissa tarkoitettua lisäakuutusmaksua, lasketaan lisäakuutusmaksu kaaan (1) mukaisista teoreettisen eräpäiän tasossa oleista maksuista. Lisäakuutusmaksun maksukausi on koko kalenteriuoden mittainen. Lisäakuutusmaksulle lasketaan korkoa teoreettisesta eräpäiästä maksun eräpäiään. Jos yrittäjä maksaa YEL 7 :n 5 momentissa tarkoitettua pienennettyä akuutusmaksua, lasketaan koko kalenteriuoden pienennetty akuutusmaksu kaaan (1) mukaisista teoreettisen eräpäiän tasossa oleista maksuista. Jäljellä oleien maksukausien maksut lasketaan uudelleen pienentäen jokaista maksua maksukauden teoreettisen eräpäiän tasossa. Mikäli yrittäjän jo kuluneina maksukausina maksamien kaaan (1) mukaisten maksujen yhteenlaskettu summa ylittää pienennetyn akuutusmaksun mukaisen maksun, ylittäät maksut hyitetään yrittäjälle. Pienennetylle maksulle lasketaan korkoa teoreettisesta eräpäiästä maksun eräpäiään. Jos yrittäjä on tullut maksukaudella YEL:n alaiseksi, lisätään kaaan (1) mukaiseen maksuun YEL-jaksoon liittyältä odotusajalta kaaan (1) mukaisesti laskettu maksu. Jos akuutus lakkaa, palautetaan mahdollinen liikaa maksettu maksun osa. Jos työtuloa muutetaan, tehdään akuutusmaksuun korjaus seuraaan maksuerän erääntyessä, ellei muuhun menettelyyn ole perusteltua syytä. Vakuutusmaksulle ja sen korjaukselle lasketaan korkoa teoreettisesta eräpäiästä maksun eräpäiään. Tällöin, kuten myös kohdan 3 mukaisia suureita korkoutettaessa, korko lasketaan jatkuana käyttäen kullakin hetkellä oimassa oleaa korkokantaa. Korkokanta on sijoitusten tuottoprosentin sadasosa r, jonka aro on annettu liitteessä 1. Poikkeussäännös Odotusajan maksua laskettaessa 23 uoden iän täyttämistä edeltäälle ajalle odotusaika otetaan huomioon aikaisintaan lähtien.

5 3(5) 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU (ahistettu , oimaantulo ) Vakuutusmaksuastuu V hetkellä on (2) 0,5 a 0,5 a [ P ] + ( 1 r ) P y 0,5 ( 1 q )( 1+ r ) V 1 + ( 1+ r ) ( P H ) ( 1+ r ) V + =. Vuodelta tehtäässä tilinpäätöksessä lasketaan akuutusmaksuastuu V kaaasta 0,5 0,5 M YEL (3) V = ( 1+ r ) V 1 + ( 1+ r ) ( P H ) ( 1+ r ) ( E U ) Kaaoissa (2) ja (3) on q = sosiaali- ja tereysministeriön ahistamissa astuunjakoperusteissa kohdassa y 4.2 määritelty kerroin P = uonna erääntyneet uoteen kohdistuat maksut lisättynä uonna erääntyneillä aikaisempiin uosiin kohdistuilla maksuilla ja maksujen korjauserillä sekä ähennettynä uonna poistetuilla maksuilla, joiden perintä YEL 12 :n 6 momentin mukaisissa tapauksissa lopetetaan tai ei tuota tulosta kuolinpesän arattomuuden takia. Poistettuihin maksuihin luetaan myös sellaiset akuutusmaksut, joiden saamiseen oikeus on menetetty yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun saneerausohjelman tai yksityishenkilön elkajärjestelystä annetussa laissa tarkoitetun maksuohjelman ahistamisen taikka sanotuissa laeissa säädettyjä periaatteita astaaan apaaehtoisen elkajärjestelyn takia. Maksut korkoutetaan eräpäiistään hetkelle Suureeseen P sisältyy myös akuutuksen ottamisen laiminlyönnin johdosta perittää ETK:n ohjeen mukainen lisämaksu P = aoinna oleat maksut, jotka on jätetty ulosottotoimin perittäiksi tai a alottu konkurssissa tai jotka on ahistettu maksettaiksi edellä tarkoitetuissa

6 4(5) saneeraus- tai maksuohjelmissa. Aoimet maksut korkoutetaan eräpäiästä hetkelle 1.7. E = eläkekassan YEL-osaston uonna maksamien lakisääteisten eläkkeiden sekä M kuntoutusrahojen, harkinnanaraisten kuntoutusaustusten ja muiden kuntoutuskulujen määrä 3 U = eläkekassan YEL-osaston osuus suureesta ( K + ) YEL R K = astuunjakoperusteissa kohdassa I 6.1 määritelty suure R = astuunjakoperusteissa kohdan II 6 toisessa kappaleessa määritelty suure 3 H = h y t S + h I N + h I N,, E I2004 I2004 missä y = TEL:n mukaisen perusakuutuksen erityisperusteiden liitteen kohdan 1.6 mukainen kerroin, jonka aro astaa keskimääräistä TEL-maksua N = niiden yrittäjien lukumäärä, joilla oli eläkekassassa uonna YEL:n alainen akuutus. Sellaisen akuutuksen osalta, joka on otettu uonna, lisätään lukuun N niiden uosien lukumäärä, joilta akuutusmaksua peritään takautuasti N = niiden edunsaajien lukumäärä, joille on uonna maksettu YEA 11 :n nojalla E myönnettyjä eläkkeitä tai kuntoutusrahoja; perhe-eläkkeiden osalta kuitenkin korkeintaan yksi eläkkeensaaja edunjättäjää kohti I = TEL 7b :n mukainen palkkakerroin uonna.

7 5(5) Poikkeussäännös: Vuonna 2004 I = TEL 9 :n mukainen työikäisen indeksi uonna. y t S Lauseketta määrättäessä otetaan huomioon myös uonna erääntyneet aikaisempiin uosiin kohdistuat maksut ja maksujen korjauserät korkoutettuina eräpäiistään hetkelle Kertoimien h 1, h 2 ja h 3 arot on annettu liitteessä. 4 KORVAUSVASTUU (Vahistettu , oimaantulo ) Korausastuu = 0. 5 KERTASUORITUS ELÄKKEEN SIJASTA (Vahistettu , oimaantulo ) Jos eläkkeen sijasta annetaan astaaa kertasuoritus, tämän suorituksen määrä lasketaan sosiaali- ja tereysministeriön antaman päätöksen mukaan. 6 VAKUUTUSMAKSUN HOITOKUSTANNUSOSA (Vahistettu , oimaantulo ) Jaettaessa eläkekassan liikekustannukset TEL- ja YEL-osastojen kesken, käytetään YELhoitokustannusosana uodelle kaaassa (2) esiintyää suuretta H.

8 LIITE 1 ERÄIDEN KERTOIMIEN ARVOT VUONNA (ahistettu ja muutokset tuleat oimaan ) r = TEL:n mukaisen perusakuutuksen erityisperusteiden mukainen laskuperustekorko h 2 = 159 h 3 = 73 h = sosiaali-ja tereysministeriön ahistama kerroin uodelle Eläketurakeskuksen kustannuksia arten

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 (10) APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens Pensionskassa,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3

SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3 S ä ä n n ö t SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 YEL-OSASTON MUKAINEN ELÄKETURVA 3 Toimintapiiri ja yrittäjäjäseneksi liittyminen 3 Vakuutuksen päättyminen ja eläkekassasta eroaminen sekä erottaminen

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Eläkekassassa on kaksi osastoa, joita nimitetään A-osastoksi ja B-osastoksi.

Eläkekassassa on kaksi osastoa, joita nimitetään A-osastoksi ja B-osastoksi. SÄÄNNÖT 2015 SÄÄNNÖT 2 (32) 1 Kassan nimi ja kotipaikka 2 Kassan tarkoitus 3 Toimintapiiri JÄSENYYS Vakuutuskassan nimi on Valion Eläkekassa ja sen kotipaikka Helsinki. Eläkekassassa on kaksi osastoa,

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi:

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi: JOHDANTO JOHDANTO Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläke- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmästä saavat eläkettä ne, jotka ovat olleet työeläkelakien mukaisessa työ- tai virkasuhteessa

Lisätiedot

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 46 27/05/2011 11:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1272 22.12.2006/1272 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yrittäjän

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia vuoden 2004 alusta voimaan tulleen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2006 Versio 2. päivitetty pp.10.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 4 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 5 Pakollinen

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Kyproksella

Sosiaaliturvaoikeudet. Kyproksella Sosiaaliturvaoikeudet Kyproksella Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Vakuutuskassan nimi on Inhan Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Ähtärin kaupunki. 2. Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot