Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet"

Transkriptio

1 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkeakuutuksen erityisperusteet 206

2

3 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN TYÖNANTAJAN VAKUUTUSMAKSUUN VAIKUTTAVA SUURE S 3 3 RAHASTOITU VANHUUSELÄKE 4 4 VAKUUTUSMAKSUN LASKENTA 5 4. VAKUUTUSMAKSU JA SEN OSAT VANHUUSELÄKEOSA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEOSA TASAUSOSA MAKSUTAPPIO-OSA 4..5 HOITOKUSTANNUSOSA 4..6 LAKISÄÄTEISTEN MAKSUJEN OSA KONSERNIKOHTAINEN VAKUUTUSMAKSUN LASKENTA SOPIMUSTYÖNANTAJAN ENNAKKOVAKUUTUSMAKSU VAKUUTUSMAKSUN KORJAUS 4 5 VASTUUVELKA 5 5. ERITYISKYSYMYKSIÄ VAKUUTUKSEEN LIITTYVISTÄ ELÄKKEISTÄ JA VASTUUVELASTA VAKUUTUSMAKSUVASTUU VARSINAINEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU VASTAISTEN VANHUUSELÄKKEIDEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU VASTAISTEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU LISÄVAKUUTUSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ LISÄVAKUUTUSVASTUUSEEN SIIRRETTÄVÄ MÄÄRÄ OSITTAMATON LISÄVAKUUTUSVASTUU 7 A OSITETUN LISÄVAKUUTUSVASTUUN OSA V 9 V KERTOIMET r ja r B 20 A HYVITYKSET OSASTA V JA VAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN 20 A OSITETUN LISÄVAKUUTUSVASTUUN OSA V Q OSAKETUOTTOSIDONNAINEN LISÄVAKUUTUSVASTUU V KORVAUSVASTUU ELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU ALKANEIDEN VANHUUSELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU ALKANEIDEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU TASAUSVASTUU LAIN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖISTÄ 6 LUVUN 4 :N 3 MOMENTISSA TARKOITETTU TASOITUSMÄÄRÄ TASOITUSMÄÄRÄ TASOITUSMÄÄRÄN YLÄ- JA ALARAJA TASOITUSMÄÄRÄN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT SUUREET VARSINAINEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ ELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ TASOITUSMÄÄRÄ TILINPÄÄTÖKSESSÄ OSAKETUOTTOSIDONNAINEN LISÄVAKUUTUSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ VAKUUTUSMAKSUISTA JA TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSUSTA KERTYNYT RAHASTO 3

4 6 TAKAISINLAINAUKSEN KORKO JA KUOLETUS TyEL-VIITEKORKO ENNEN..996 NOSTETUT LAINAERÄT AIKAVÄLILLÄ NOSTETUT LAINAERÄT JA ENNEN MÄÄRÄAIKAISTETUT LAINAERÄT AIKAVÄLILLÄ NOSTETUT LAINAERÄT 34 7 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 35 LIITTEET VAKUUTUSMAKSUJA VUODELTA 206 LASKETTAESSA KÄYTETTÄVIÄ KERTOIMIA 37. VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVAN PALKAN ARVIOINTI 37.2 MAKSUN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEOSA 37.4 TyEL PERUSMAKSU MAKSUN TASAUSOSAN LASKENNASSA 38.5 MAKSUN MAKSUTAPPIO-OSA 38.6 MAKSUN HOITOKUSTANNUSOSA 39.7 LAKISÄÄTEISTEN MAKSUJEN OSA 39.8 VAKUUTUSMAKSUN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEOSAN MÄÄRÄÄMISESSÄ TARVITTAVIA KERTOIMIA JA ARVOJA 40 2 VASTUUVELKAA LASKETTAESSA KÄYTETTÄVIÄ KERTOIMIA VUONNA ALKANEIDEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU OSITUSSUUREET JA TILINPÄÄTÖSVASTUUT TASOITUSMÄÄRÄN ALA- JA YLÄRAJA V B HYVITYKSEN LASKENTA - KERTOIMET r JA r A OSITETUN LISÄVAKUUTUSVASTUUN OSA V VASTAISTEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU TASOITUSMÄÄRÄN JA TASAUSVASTUUN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄ ERITYINEN KERROIN VUODELLE TAKAISINLAINAUKSEEN LIITTYVIÄ SUUREITA VUONNA VANHUUSELÄKKEEN RAHASTOITUA OSAA KOSKEVAT KERTOIMET 42 5 Q OSAKETUOTTOSIDONNAISTA LISÄVAKUUTUSVASTUUTA V KOSKEVAT KERTOIMET 43

5 i TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYIS- PERUSTEET säännökset Perusteen oimaantulosäännös Perusteet tuleat oimaan kuitenkin siten, että perusteen kohdat 4..2, 4..5, , ja oat oimassa asti. Soellettaessa perustetta uonna 2007 käytetään uoden 2006 rahastoituina eläkkeinä ja astuina TEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaisten akuutusten erityisperusteiden mukaisia rahastoituja eläkkeitä ja astuita hetkellä Osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun aro ennen uotta 2007 on nolla. Vastaaasti uotta 2007 edeltäien uosien akuutusmaksuina ja niiden osina pidetään kyseisten uosien TEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaisten akuutusten erityisperusteiden mukaisia akuutusmaksuja tai niiden osia. Työnantajan maksuluokkaa, akuutusmaksuun aikuttaaa työnantajan kokoa ja muita sellaisia suureita määriteltäessä, jotka aikuttaat työnantajan akuutusmaksuun, käytetään näitä perusteita soellettaessa työeläkeyhtiön käytettäissä oleia tietoja. Vuotta 2007 aiempiin uosiin kohdistuista korjauksista aiheutua akuutusmaksu lasketaan erillisen perusteen mukaisesti sen oimaantulosta alkaen ja sitä ennen käytetään TEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaista perustetta astaaan lain mukaisia akuutusmaksuja korjattaessa. Mikäli uonna 2005 tai aikaisemmin TEL:n alaisen toimintansa aloittaneen työnantajan työntekijöiden lukumäärässä on tapahtunut pysyä muutos niin, että uoden 2006 alusta lukien on noudatettu uuden työntekijälukumäärän mukaista akuutustekniikkaa, oidaan kohdan 2.3 suuretta S 2007 määrättäessä käyttää uoden 2006 palkkasummaa. Vuonna TyEL:n alaisen toimintansa aloittaneella työnantajalla tarkoitetaan kohdassa 2.3 työnantajaa, joka ei ole harjoittanut myöskään TEL:n, LEL:n tai TaEL:n alaista toimintaa. Vuonna { 2005, 2006} TEL:n alaisen toimintansa aloittaneelle työnantajalle koh- dan 2.3 mukaiset suureet S + ja S + 2 määrätään astaaasti kuin mitä kohdassa 2.3 on määrätty kyseisten suureiden määräämisestä TyEL:n alaisen toimintansa aloittaneelle työnantajalle. Laskettaessa kohdan 2.3 mukaista suuretta S 2007 LEL- ja TaEL-palkkasummien osalta, uuden työnantajan akuutushakemuksen mukaisena palkkasummana käytetään aroa 0, jos työnantaja on aloittanut toimintansa ennen hetkeä LEL:n tai TaEL:n mukaisia palkkoja ei kuitenkaan muunneta uositasolle. Suuretta S 2007 laskettaessa Keskinäinen Eläkeakuutusyhtiö Eteraan (myöh. Etera) muodostuneet akuutukset otetaan huomioon allinneen tiedon mukaisesti. Tämän jälkeen

6 ii uonna 2006 Eterassa syntyneisiin akuutuksiin soelletaan pelkästään TELpalkkasumman nojalla määräytyää suuretta S Laskettaessa kohdan 4..2 mukaista riskisuhdetta uodelle 2005 tai 2006 sellaiselle entisestä TEL-yhtiöstä Eteraan tai päinastoin siirtyneelle akuutukselle, joka on ylittänyt riskisuhteen laskennassa käytettään rajan ( α > 0) joko TyEL:n oimaanpanolain 4 :n momentin tai 4 :n 2 momentin tarkoittamassa akuutuksessa, mutta ei molemmissa, käytetään uoden i riskisuhteena R E ( STA) + R ( PTA) =, R ( STA) R ( PTA) I p S i, i, i, p p i, + i, + STA iittaa kaaassa (4) tarkoitettuun menoon ja teoreettisen menoon siinä akuutuksessa, joka on ylittänyt edellä mainitun riskisuhteen laskennassa käytettään rajan ja PTA astaaasti siihen akuutukseen, jossa mainittua rajaa ei ole ylitetty. max Kohdan kaaan (36) mukaista suuretta W laskettaessa otetaan ähentäänä tekijänä huomioon uonna 2002 tehdyn ositetun lisäakuutusastuun täydennyksen määrän kymmenesosa, kuitenkin korkeintaan kuolettamatta olea määrä. Perusteen kohtaa 4.2 soelletaan myös ennen oimaan tulleisiin ja sen jälkeen jatkuiin konsernisopimuksiin. Jos tällainen sopimus ei joltain osin astaa kohtaa 4.2, se oi jatkua ennallaan, jos siihen ei tehdä muita muutoksia kuin ain ne, jotka johtuat työntekijöiden lukumäärän käytön koraamisesta työntekijöiden palkkasummalla. Samoin se oi jatkua ennallaan jäljelle jääien työnantajien osalta, jos jokin sopimuksen piiriin kuuluneista työnantajista lakkaa kuulumasta sopimuksen mukaiseen konserniin. Jos sopimusta on tarkoitus muuttaa tilanteessa, että maksutekniikan soeltamisen piiriin liitetään uusi työnantaja, sopimus korautuu kohdan 4.2 mukaisella menettelyllä seuraaan kalenteriuoden alusta lukien. Tällöin kuitenkin iiden uoden kestoaatimus lasketaan edellä mainitun konsernisopimuksen oimaantulosta. Eterassa olean akuutuksen liittäminen oimassa oleaan sopimukseen ei katkaise konsernisopimuksen oimassaoloa, mikäli liittämisestä on päätetty mennessä. Ennen oimaan tulleisiin ja sen jälkeen jatkuiin konsernisopimuksiin ei noudateta iiden uoden kestoaatimusta. Työnantajan maksuluokka määrätään ja sitä arten tarittaat tiedot uosilta määritetään näiden perusteiden mukaisesti siten, kuin se tuolloin oimassa olleiden laskuperusteiden mukaisesti käytettäissä oleien tietojen perusteella on mahdollista. Tämä koskee aikaälillä oimassa olleiden päättyneiden akuutusten määrittelyä, akuutuksen kaaassa (5) tarkoitetun menon laskentaa ja muita astaaia maksuluokan määrittämistä koskeia seikkoja. Laskettaessa akuutuksen kaaassa (5) tarkoitettua menoa uosilta huomioon ei oteta niitä työkyyttömyyseläkkeitä, joita astaaa maksu on määrätty em. uosien TEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteiden kaaan (5) mukaan.

7 iii Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Muutokset tuleat oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohta 4..2 muutetaan seuraaasti. Muutos tulee oimaan soellettaaksi uoden 2008 akuutusmaksua määrättäessä. Vakuutuksen osittaista irtisanomista koskean kohdan osalta perustetta soelletaan niihin akuutuksen osittaisiin irtisanomisiin, joissa akuutus siirtyy tai sen jälkeen. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..2, 4..5,4..6, , ja 7 sekä liitteen kohdat ja 2.4 muutetaan seuraaasti. Muutokset tuleat oimaan kuitenkin siten, että perusteen kohdat 4..2, 4..5, ja oat oimassa asti. Perusteen yleis- ja erikoisakioiden merkinnät (an) ja (bn) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuperusteiden merkintöjä a n ja b n. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 2.3, 4., 4..2, , 5.2.3, ja 5.5 sekä liitteen kohdat 2, 3 ja 4 muutetaan seuraaasti. Perusteeseen lisätään kohta 4.4. Perusteet tuleat oimaan..2008, kuitenkin siten että, perusteen kohdat 4..2, 4..5, , ja oat oimassa asti. Kohdat 5.2.3, , 5.5 ja liitteen kohta 4 tuleat oimaan Kohtien 2.3 ja 4..2 muutoksia soelletaan akuutusmaksua määrättäessä ensimmäisen kerran uonna Perusteen yleis- ja erikoisakioiden merkinnät (an) ja (bn) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuperusteiden merkintöjä a n ja b n.

8 i Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Muutokset tuleat oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..2, 4..5, 5., , ja 7 sekä liitteen kohtaa muutetaan seuraaasti. Perusteet tuleat oimaan Perusteen kohdat 4..5, ja oat oimassa asti. Kohdan 4..2 yritys- ja akuutusjärjestelyjä koskeia säännöksiä soelletaan tai sen jälkeen tapahtuneisiin järjestelyihin. Työnantajalle, jonka maksuluokka on kiinnitetty ennen oimassa olleiden laskuperusteiden mukaisesti, käytetään tai sen jälkeen tapahtuissa yritys- ja akuutusjärjestelyissä suureena k k L ( y ) kiinnitetyn maksuluokan mukaista suuretta m. Sellaisen työnantajan osalta, jonka osalta maksuluokan kiinnitys on päättynyt uonna -, α > 0ja R p S, 0, käytetään suureen R i i, arona luun sijasta kiinnitetyn maksuluokan k mukaista suuretta m. Perusteen oimaantulosäännös i Perusteiden kohtaa 4..2 muutetaan seuraaasti. Perusteet tuleat oimaan Erilliseen akuutukseen oidaan liittää sellaiset työoimahallinnon rekisterissä ajaakuntoisiksi rekisteröidyt työnhakijat, joiden työsuhde on alkanut tai sen jälkeen. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia , 5.2.3, , , , 5.4, 5.5 ja 5.6 sekä liitteen kohdat 2, 3 ja 4 muutetaan seuraaasti. Perusteen liitteeseen lisätään kohta 5. Lisäksi muutetaan oimassa olleen perusteen liitteen kohtaa 2.7 siten, että kerroin k = 0,

9 Poikkeussäännökset Perusteen kohdat 5.2.3, , , 5.4, 5.5 ja 5.6 sekä liitteen kohdat 4 ja 5 tuleat oimaan , kohdat ja sekä liitteen kohdat 2 ja 3 tuleat oimaan Kohta on oimassa asti. Seuraaat poikkeussäännökset oat oimassa lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaien eläkelaitosten anhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskeien säännösten äliaikaisesta muuttamisesta annetun lain oimassaoloajan. Vuonna 2008 kaaoja (55), (69) ja (70) soellettaessa Vuosina kohtaa soellettaessa R = 0. A S = lain työeläkeakuutusyhtiöistä mukaan laskettu toimintapääoma hetkellä 3.2. ennen siirtoa H 0. Kuitenkin lain lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaien eläkelaitosten anhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskeien säännösten äliaikaisesta muuttamisesta :ssä tarkoitettua siirtoa eikä 3 :ssä tarkoitettua toimintapääomaan rinnastettaaa osuutta tasausastuusta ei oteta huomioon ja = yhtiön akaaraisuusraja tilinpäätöshetkellä Vakaaraisuusraja lasketaan lain työeläkeakuutusyhtiöistä 7 luun 7 momentin ja lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan katteesta mukaisesti sekä lain lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaien eläkelaitosten anhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskeien säännösten äliaikaisesta muuttamisesta mukaisesti siten, että lain :ssä tarkoitettu siirto on lisätty astuuelkaan ja 3 :ssä tarkoitettua toimintapääomaan rinnastettaaa osuutta tasausastuusta ei ole ähennetty astuuelasta; lisäakuutusastuun osa A V otetaan tällöin uoden alun määräisenä ähennettynä uoden aikana maksetuilla hyityksillä A0 ja osittamaton lisäakuutusastuu V tilinpäätöksessä 3.2. lasketaan kaaan (33) sijaan kaaalla A0 VLV A0 0 V = max( dv ; V + W H), d = lain lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaien eläkelaitosten anhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskeien säännösten äliaikaisesta muuttamisesta mukainen sosiaali- ja tereysministeriön asetuksella lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaan

10 i eläkelaitoksen toimintapääomaan rinnastettaasta tasausastuun osuudesta antama prosenttiosuus ja VLV V = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta 0 :n 2 momentissa tarkoitettu astuuelka 3.2. sosiaali- ja tereysministeriön antaman asetuksen lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaan eläkelaitoksen toimintapääomaan rinnastettaasta tasausastuun osuudesta mukaisesti laskettuna. Laskettaessa kaaojen (73), (74) ja (76) mukaisia suureita uodelle 2008 käytetään kertoimina s = 0,0 r = 0,24 q = 0, 08 u = 0, 0385 L 2008 (IN) = Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..2, 4..5, 4..6, 4.4, , , ja 7 sekä liitteen kohtia, 2. ja 2.6 muutetaan seuraaasti. Perusteet tuleat oimaan Perusteen kohdat 4..5, ja oat oimassa asti. Muutosta perusteen kohtaan 4.4 soelletaan..200 tai sen jälkeen tehtäiin korjauksiin, jotka kohdistuat jälkeisiin akuutusmaksuihin. Muutosta perusteen kohdan kaaaan (43) soelletaan jälkeen päättyneisiin akuutuksiin. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia , 5.2.3, , , 5.6 ja 5.7 sekä liitteen kohdat 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4 ja 5 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta kumotaan Perusteen kohdat , 5.2.3, ja 5.7 sekä liitteen kohdat 4 ja 5 tuleat oimaan Kohta kumotaan alkaen. Perusteen kohdat ja 5.6 sekä liitteen kohdat 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 3 tuleat oimaan Kohta on oimassa asti. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteet tuleat oimaan

11 ii Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..5, , ja 7 sekä liitteen kohtia, 2. ja 2.4 muutetaan seuraaasti. Perusteet tuleat oimaan..20. Perusteen kohdat 4..5, ja oat oimassa asti. Perusteen oimaantulosäännös Poikkeussäännökset Perusteiden kohtia 4..2, , , 5.5 sekä liitteen kohtia 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3, 4 ja 5 muutetaan seuraaasti. Liitteen kohdat 4 ja 5 tuleat oimaan Perusteen kohdat 4..2, , ja 5.5 sekä liitteen kohdat 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 ja 3 tuleat oimaan..20. Kohta on oimassa asti. Muutosta perusteen kohtaan 4..2 soelletaan..20 jälkeen tapahtuneisiin yritysjärjestelyihin ja akuutuksen osittaisiin irtisanomisiin. Laskettaessa kaaan (70) mukaista eläkkeiden korausastuuta tilinpäätöksessä uodelle 200 kaaana käytetään ( )( ) ( ) V = + i V + r V + r V + + b V TP( K ) VIU ( A) TP V ( V ) TP3 I ( V ) T 0 ( 0 ) ( ) TP ( r ) ( i0 ) ( b ) 0,5 TP + + i P ( U) 0,5 TP + + b P ( T) E + R 2 ' 0, TP 0,5 T () i ( + b) T () i + i= i= 0,5 TP TP I ( i0 ) ( P I P I P r ) + + ( ) ( ) ( ), Seuraaat poikkeussäännökset oat oimassa lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaien eläkelaitosten anhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskeien säännösten äliaikaisesta muuttamisesta annetun lain oimassaoloajan. Vuosina kohtaa soellettaessa A = lain työeläkeakuutusyhtiöistä mukaan laskettu toimintapääoma hetkellä 3.2. ennen siirtoa H 0. Kuitenkin lain lakisääteistä eläkea-

12 iii kuutustoimintaa harjoittaien eläkelaitosten anhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskeien säännösten äliaikaisesta muuttamisesta :ssä tarkoitettua siirtoa eikä 3 :ssä tarkoitettua toimintapääomaan rinnastettaaa osuutta tasausastuusta ei oteta huomioon ja S = yhtiön akaaraisuusraja tilinpäätöshetkellä Vakaaraisuusraja lasketaan lain työeläkeakuutusyhtiöistä 7 luun 7 momentin ja lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan katteesta mukaisesti sekä lain lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaien eläkelaitosten anhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskeien säännösten äliaikaisesta muuttamisesta mukaisesti siten, että lain :ssä tarkoitettu siirto on lisätty astuuelkaan ja 3 :ssä tarkoitettua toimintapääomaan rinnastettaaa osuutta tasausastuusta ei ole ähennetty astuuelasta; lisäakuutusastuun osa A V otetaan tällöin uoden alun määräisenä ähennettynä uoden aikana maksetuilla hyityksillä A0 ja osittamaton lisäakuutusastuu V tilinpäätöksessä 3.2. lasketaan kaaan (33) sijaan kaaalla A0 VLV A0 0 V = max( dv ; V + W H), d = lain lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaien eläkelaitosten anhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskeien säännösten äliaikaisesta muuttamisesta mukainen sosiaali- ja tereysministeriön asetuksella lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaan eläkelaitoksen toimintapääomaan rinnastettaasta tasausastuun osuudesta antama prosenttiosuus ja VLV V = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta 0 :n 2 momentissa tarkoitettu astuuelka 3.2. sosiaali- ja tereysministeriön antaman asetuksen lakisääteistä eläkeakuutustoimintaa harjoittaan eläkelaitoksen toimintapääomaan rinnastettaasta tasausastuun osuudesta mukaisesti laskettuna. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 sekä liitteen kohtaa.8 muutetaan seuraaasti.

13 ix Perusteen kohta 7 tulee oimaan.0.20 ja liitteen kohta.8 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..2, 4..5, 4..7, 5.2.., ja sekä liitteen kohtia.,.2,.3,.4,.5,.6,.7, 2. ja 2.4 muutetaan seuraaasti. Perusteiden kohdat 4..2, 4..5, 4..7, ja ja liitteen kohdat.,.2,.3,.4,.5,.6,.7, 2. ja 2.4 tuleat oimaan..202 ja perusteiden kohta tulee oimaan Perusteen kohdat 4..5, ja oat oimassa asti. Kohdan 4..2 eläkkeiden korjaamista, poistamista tai lisäämistä koskeaa säännöstä soelletaan niihin eläkkeisiin, joita korjataan, poistetaan tai lisätään..202 tai sen jälkeen. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 3, 5.2.., , 5.3.., , , 5.5 ja 7 sekä liitteen kohtia 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3, 4 ja 5 muutetaan seuraaasti. Liitteen kohdat 4 ja 5 tuleat oimaan Perusteen kohdat , , , 5.5 ja 7 sekä liitteen kohdat 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 ja 3 tuleat oimaan Perusteen kohdat 3, ja tuleat oimaan Kohta on oimassa asti. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan

14 x Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..2 ja 7 sekä liitteen kohtaa.8 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Kohta 4..2 sekä liitteen kohta.8 tuleat oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..2, 4..5, 4..7, , , ja 7 sekä liitteen kohtia.,.2,.3,.4,.5,.6,.7, 2.4 ja 3 muutetaan seuraaasti. Perusteiden kohdat 4..2, 4..5, 4..7, , , ja 7 sekä liitteen kohdat.,.2,.3,.4,.5,.6,.7, 2.4 ja 3 tuleat oimaan Perusteen kohdat 4..5, ja oat oimassa asti. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..2, 4.4, , , ja 5.5 sekä liitteen kohtia 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3, 4 ja 5 muutetaan seuraaasti. Liitteen kohdat 4 ja 5 tuleat oimaan Perusteen kohdat 4..2, 4.4, , , ja 5.5 sekä liitteen kohdat 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 ja 3 tuleat oimaan Poikkeussäännös kohtaan Laskettaessa kaaan (66) mukaista työkyyttömyyseläkeliikkeen suuretta T (2) 203 uodelle 203 kaaana käytetään t 0,5 I 2 3 I IRM T203(2) = ( + i0 ) T 202(2) + ( + i0 ) P203 + ( c203 + c203) S203 P203( r) E203 Sop. ta I IA I IA V203 + V203 ( + i0 )( V202 + V202 ), i 0 on määritelty kohdassa 7 ja 2 c 203 = 0, ellei sille ole ahistettu muuta aroa, c = 0, ellei sille ole ahistettu muuta aroa, 3 203

15 xi = summaus koskee sopimustyönantajien akuutuksia ja Sop. ta IRM E 203 = yhtiön astuulla oleat uonna 203 maksetut työkyyttömyyseläkkeet ja kuntoutusrahat sekä muut kuntoutuksesta aiheutuneet uoden 203 aikana maksetut kustannukset. Laskettaessa kaaan (67) mukaista työttömyyseläkeliikkeen suuretta T (3) uodelle kaaana käytetään t 0,5 U 2 URM T203(3) = ( + i0 ) T 202(3) + ( + i0 ) P203 c203 S203 E203 Sop. ta UA UA V203 ( + i0 ) V 202, i 0 on määritelty kohdassa 7 ja URM E 203 = yhtiön astuulla oleat uonna maksetut työttömyyseläkkeet. Laskettaessa kaaan (68) mukaista maksutappioliikkeen suuretta T (4) uodelle kaaana käytetään t M 3 ( ) 202 ( ) ( ) 0,5 0,5 203 = Sop. ta T (4) i T (4) b P M c i S, M 203 = uonna 203 kirjatut saamatta jääneistä maksuista aiheutuat tappiot perustekorkoineen. Lisäksi osaan M 203 sisällytetään perustekorkoineen ne uonna 203 lasketut akuutusmaksut, joita anhentuneina ei oida periä. Suureita T () 203 i (i = 2, 3 tai 4) laskettaessa käytetään maksun, korauksen ja astuiden määriä ilman mahdollista jälleenakuuttajan osuutta. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan

16 xii Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 sekä liitteen kohtaa.8 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Liitteen kohta.8 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..2, 4..5, 4.4, , ja 7 sekä liitteen kohtia.,.2,.3,.4,.5,.6,.7, 2.4 ja 3 muutetaan seuraaasti. Perusteiden kohdat 4..2, 4..5, 4.4, , ja 7 sekä liitteen kohdat.,.2,.3,.4,.5,.6,.7, 2.4 ja 3 tuleat oimaan Perusteen kohdat 4..5, ja oat oimassa asti. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa sekä liitteen kohtia 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3, 4 ja 5 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta sekä liitteen kohdat 4 ja 5 tuleat oimaan Liitteen kohdat 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 ja 3 tuleat oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan

17 xiii Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 sekä liitteen kohtaa.8 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Liitteen kohta.8 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Poikkeussäännökset Perusteiden kohtia 2.3, 4., 4..3, 4..5, 4.2, 4.3, 4.4, 5., 5.2.., , , , 5.2.3, , 5.3.2, , , , 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 ja 7 sekä liitteen kohtia, 2, 2., 2.3, 2.4, 2.5 ja 2.6 muutetaan seuraaasti. Perusteiden kohdat 4..7 ja kumotaan. Perusteet tuleat oimaan..205 kuitenkin siten, että perusteiden kohdat 4..5, ja oat oimassa asti. Perusteiden kohdat 4..7 ja kumotaan..205 alkaen. Soellettaessa näitä perusteita käytetään ajalta akuutusmaksukoron sijaan perustekorkoa. Soellettaessa kohtaa käytetään ehdon (62) sijasta seuraaaa ehtoa silloin, kun uosi 205 u < 4 4 max max Tu i > Tu Tu i Tu i= i= () ja (). Laskettaessa kaaojen (47a), (58) ja (72a) mukaiset suureet uodelle 205 asetetaan V = V ja VI VIU laskettaessa kaaaan (70) mukaista eläkkeiden korausastuuta tilinpäätöksessä uodelle 205 asetetaan

18 xi V = V, VI ( A) VIU ( A) VIU V 204 ja V VIU ( A) 204 Perusteen oimaantulosäännös lasketaan oimassa olleiden perusteiden mukaan. Perusteiden kohtaa 7 sekä liitteen kohtia 2.2, 3, 4 ja 5 muutetaan seuraaasti. Perusteiden liitteen kohdat 4 ja 5 tuleat oimaan Perusteiden kohta 7 ja liitteen kohdat 2.2 ja 3 tuleat oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtaa 7 sekä liitteen kohtaa.8 muutetaan seuraaasti. Perusteen kohta 7 tulee oimaan Liitteen kohta.8 tulee oimaan Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 4..5, ja sekä liitteen kohtia.,.2,.4,.5,.6,.7 ja 2.4 muutetaan seuraaasti. Perusteiden kohdat 4..5, ja sekä liitteen kohdat.,.2,.4,.5,.6,.7 ja 2.4 tuleat oimaan Perusteen kohdat 4..5, ja oat oimassa asti.

19 x Poikkeussäännökset Laskettaessa kaaan () mukaista maksun työkyyttömyyseläkeosaa uodelle 206 kaaana käytetään () P P c S m P c S I I k I = ( α)( () ) + α (), 0, 0025 sopimustyönantajille = 0 tilapäisille työnantajille c ja muut suureet on määritelty kohdassa Laskettaessa kaaan (28a) mukaista akuutuskohtaisen maksun laskennan työkyyttömyyseläkeosan korjausta uonna 206 kaaana käytetään (28a) P = P c S + m P c S I I k I ( α) u () u α u () u u= 2007 u= 2007 u= 2007 u= , Su on uoden u palkan korjauksen määrä ja muut suureet oat kuten kohdassa Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden kohtia 6. ja 7 sekä liitteen kohtia 4 ja 5 muutetaan seuraaasti. Perusteen liitteen kohdat 4 ja 5 tuleat oimaan Perusteen kohdat 6. ja 7 tuleat oimaan Perusteen oimaantulosäännös Poikkeussäännökset Perusteiden kohtia 5.2.3, ja 7 sekä liitteen kohtia 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3 ja 4 muutetaan seuraaasti. Perusteen liitteeseen lisätään kohta 2.7. Perusteen liitteen kohdat 2., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 ja 3 tuleat oimaan Perusteen kohdat 5.2.3, ja 7 sekä liitteen kohta 4 tuleat oimaan Liitteen kohta 2.7 on oimassa Laskettaessa kaaan (47) mukaista osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun tasattua aroa V Q 206 hetkelle käytetään kaaana

20 xi (47*) T* ( ( ) ), V = min{0,0; k } V + R + i V + V + V () + V ' Q T V VA VI Q (47a*) ( λ ) V ' = + i + b + j V Q Q λ j V VI 205 0,5 (( + j) ) 0,5 ( + i0 ) VI () ( ) T ( j b ) V205 0,5 0,5 (( + j) ( + b ) ) 0,5 ( + b ) T* ( ) λ + V + i V + λ VI λ + V + b V T ja R = b V VI (58*) ( + i0 + b6 ) ( + i0 ) 0,5 ( + i ) 0,5 0,5 0 ( ) + V () + i V VI VI T* VI sekä suure V206 on määritelty kaaan (47a) yhteydessä, suure () VI V206 on suure V 206 laskettuna hetkellä oimassa olleiden perusteiden mukaisesti ja muut suureet on määritelty kohdassa T Laskettaessa kaaan (55) mukaista tasausastuuta V 206 hetkelle käytetään kaaana (55*) V = + b q V ( ) + V ( )( )( ) 0,5 a T b s TVR( y) + ( + b ) ( q ) P ( q q q ) S + + R T V VA V VA V VA + i ( V205 + V205 ) V206 + V206 ( V206 () + V206 ()) T a T ak TQ V ' V, Q Q i T V on määritelty liitteen kohdassa 2.7, suureet () VA V 206 ja V () 206 oat suureet V VA V 206 ja V 206 laskettuna oimassa olleiden perusteiden mukaisesti ja muut suureet on määritelty kaaan (47*) yhteydessä.

21 xii Laskettaessa kaaan (65) mukaista anhuuseläkeliikkeen suuretta T () hetkelle kaaana käytetään 0,5 V VRM T206() = ( + i0 ) T 205() + ( + i0 ) P206 E 206 (65*) V VA V VA V206() + V206() ( + i0 )( V205 + V205 ), esiintyät suureet on määritelty kaaan (55*) yhteydessä ja kohdassa Laskettaessa kaaan (66) mukaista työkyyttömyyseläkeliikkeen suuretta T (2) 206 hetkelle kaaana käytetään (66*) 0,5 I I IRM T206(2) = ( + i0 ) T 205(2) + ( + i0 ) P206 P206( r) E 206 I IA I IA T V VA V206 V206 ( i0 )( V205 V205 ) i ( V205 + V205 ), esiintyät suureet on määritelty kaaan (55*) yhteydessä ja kohdassa Laskettaessa kohdan 5.4 mukaista arsinaista akuutusmaksuastuuta uodelta 206 tehtäässä tilinpäätöksessä käytetään kaaan (69) sijasta kaaaa (69*) V = V ' + r V, TP( V ) TP( V ) TPK V ( V ) TPK r aro on an- TP( V ) V 206 ' on kaaan (69) mukaisesti laskettu suure ja kertoimen nettu liitteen kohdassa 2.2. Laskettaessa kohdan 5.5 mukaista eläkkeiden korausastuuta uodelta 206 tehtäässä tilinpäätöksessä käytetään kaaan (70) sijasta kaaaa (70*) TP( K ) TP( K ) Q Q TPK V ( V ) V206 = V206 ' + V206'( TP) V206 ( TP) r V205, TP( K ) V 206 ' on kaaan (70) mukaisesti laskettu suure ja muut suureet on määritelty kaaojen (55*), (69*) ja (72a*) yhteydessä.

22 xiii Laskettaessa kohdan 5.7 mukaista osaketuottosidonnaista lisäakuutusastuuta uodelta 206 tehtäässä tilinpäätöksessä käytetään kaaan (72a) sijasta kaaaa { } ( ) ( ) (72a*) V Q 206 TP = V Q 206 TP ( V TP V TP K Q V206 + V206 TP ) ( ) min '( );0,0 ' ' '( ), Q suure V '( ) 206 TP lasketaan kaaan (72a) mukaisesti kuitenkin siten, että kaaassa VI esiintyän suureen V ( ) 206 TP kaaana käytetään ( ) V ( TP) = V ' + V ' R V ( TP) i V + V VI TP( V ) TP( K ) ' T* T V VA ja muut kaaoissa esiintyät suureet on määritelty kaaojen (55*), (58*), (69*) ja (70*) yhteydessä.

23 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN * Vahistettu * Voimaan Näitä perusteita soelletaan TyEL:n mukaisiin, työnantajan työeläkeakuutusyhtiöstä (seuraaassa yhtiö) ottamiin eläkeakuutuksiin. Eläkeakuutuksena pidetään myös tilapäisen työnantajan työntekijöilleen järjestämää TyEL:n mukaista työeläketuraa. Vakuutusmaksuja ja astuita laskettaessa käsitellään tilapäisen työnantajan osalta jokaista ansioilmoitusta omana akuutuksena.

24 2 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET * Vahistettu * Voimaan IKÄLASKU Vakuutusmaksuja ja astuita laskettaessa käytetään uoden tarkkuudella määrättyä ikää. Näissä perusteissa x tarkoittaa akuutetun ikää syntymäpäiänä sinä kalenteriuonna, johon akuutusmaksu kohdistuu tai jonka iimeiselle päiälle astuu lasketaan. 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMI- NEN Vuodelta perittään akuutusmaksun perusteena olea työntekijän palkka S on TyEL 70 ja 72 :n mukainen työansio siltä ajalta uonna, jolloin akuutus on järjestetty ko. yhtiössä. TyEL 63 :n momentin kohdassa 2 tarkoitetussa tapauksessa sopimustyönantajan (työnantaja, jolla on akuutussopimus) paleluksessa olealle työntekijälle arioidaan uoden akuutusmaksun perusteena käytettää palkka S jäljempänä esitetyllä taalla. Ariota tehtäessä otetaan huomioon kaikki ne työntekijät, jotka akuutuksenantajalle saapuneiden ilmoitusten mukaan oliat tai olisiat oineet olla TyEL:n alaisia. Jos uosi-ilmoittajan paleluksessa olean työntekijän palkka on ilmoitettu joltakin uotta edeltäältä uodelta, palkka S lasketaan kaaalla t I () S =, Sk, t I k k k on iimeisin uotta edeltää uosi, jolta palkka S k on ilmoitettu ajalle t k, ja t on aika, jolle palkka arioidaan. Aikaa päiinä laskettaessa käytetään 30 päiän kuukausia ja mikäli aika t i ( ti 360 ) ei ole tiedossa, niin t i = 360. Edellä I i on TyEL 96 :n mukainen palkkakerroin uonna i. Silloin, kun k < 2004, soelletaan uoteen 2004 saakka TEL 9 :n mukaisen indeksin aroja. Jos uosi-ilmoittajan paleluksessa olean työntekijän palkkaa ei ole ilmoitettu yhdeltäkään uotta edeltäältä uodelta, palkka S lasketaan kaaalla (2) S S = S t I 30 I M t I 30 I 2007 N 2007, miehille ja silloin kun sukupuoli on tuntematon, naisille, M S :n ja N S :n arot oat annettuina liitteen kohdassa..

25 3 Jos kuukausi-ilmoittajan paleluksessa olean työntekijän palkkaa ei ole ilmoitettu uodelta, työntekijän palkka S lasketaan kaaalla (3) S I I max, S ;2 S, miehille ja silloin kun sukupuoli tuntematon M I I2007 = I N I max, S ;2 S, naisille. I I TYÖNANTAJAN VAKUUTUSMAKSUUN VAIKUTTAVA SUURE S * Vahistettu * Voimaan..205 Vuoden akuutusmaksun työkyyttömyyseläke- ja maksutappio-osan laskennassa käytettää suure S on työnantajan uoden -2 akuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma S 2. Mikäli työnantajalla on ollut uonna -2 useita akuutuksia, mukaan luettuna myös ko. työnantajan kohdassa 5. tarkoitetut akuutukset, tai työnantaja on järjestänyt työntekijöidensä eläketuran useissa eri työeläkelaitoksissa, käytetään yhteenlaskettua palkkasummaa. Jos kuitenkin yhtiö työnantajan ilmoituksen perusteella tai muutoin saa tietää, että työnantajan palkkasumma uoden alusta tai aikaisemmin tapahtuneen yritysjärjestelyn seurauksena poikkeaa edellä mainitulla taalla määrätystä suureesta S uositasolla ähintään I euroa, oidaan määrätä suure S käyttäen uodelle arioitua palkkasummaa. Vuonna TyEL:n alaisen toimintansa aloittaneen työnantajan osalta määrätään suureiksi S ja S + akuutushakemuksen mukainen tai akuutuksen alkamisen yhteydessä arioitu palkkasumma uositasolle muunnettuna. Vuoden +2 suureeksi S + 2 määrätään uoden akuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma uositasolle muunnettuna. Jos edellä mainittu työnantaja ottaa uonna uuden akuutuksen jo aiemmin uonna otetun akuutuksen rinnalle, huomioidaan myös kyseinen akuutus suureita S ja S + määrättäessä. Mikäli edellä esitetyn mukaisesti arioitu suure S poikkeaa uoden akuutusmaksun perusteena olleesta uositasolle muunnetusta palkkasummasta ähintään I euroa, suure S + määrätään käyttäen uoden akuutusmaksun perusteena ollutta palkkasummaa uositasolle muunnettuna.

26 4 3 RAHASTOITU VANHUUSELÄKE * Vahistettu * Voimaan Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläkkeen laskutapaa käytetään anhuuseläkkeen yhteydessä. Muissa etuuslajeissa ei aktiiiaikana muodostu rahastoitua eläkettä. Työntekijän akuutuskohtainen rahastoidun anhuuseläkkeen määrä uoden lopussa määritellään kaaalla (4) E R R E + E, kun x< 55 = ( E + E )( + i), kun x 55, R R R R rahastoidun anhuuseläkkeen lisäys E lasketaan kaaan (6) mukaan. Jos työntekijä on kuulunut akuutukseen uodesta alkaen, niin uotta edeltäneen uoden lopussa rahastoitu R anhuuseläke E = 0. Kerroin i määritellään kaaalla (5) i = i + i + i + i, i perustuu TyEL 7 :n momentin mukaiseen täydennykseen, 2 i TyEL 74 :n kohdan 3 mukaiseen erikseen siirrettäiin täydennyksiin, 3 i TyEL 74 :n kohdan 3 perusteella 53 uotta täyttäneiden työntekijöiden korotetusta työeläkeakuutusmaksusta tehtäään täydennykseen ja 4 i TyEL 7 :n 2 momentin mukaiseen täydennykseen. Kertoimien i, 2 i, 3 i ja 4 i arot on annettu liitteen kohdassa 4. Rahastoidun eläkkeen lisäys R E uonna lasketaan kaaalla (6) R 0, 005 S, kun x< 55 E = 0, kun x 55. Jos työntekijän anhuuseläke alkaa iästä z alkaen, rahastoitua eläkettä muutetaan kaaalla R N65 (7) E ( z)= E N z R, z on ikä kuukauden tarkkuudella työntekijän ensimmäiselle TyEL:n mukaiselle anhuuseläkkeelle siirtymistä edeltään kuukauden lopussa. Laskettaessa kaaan (29) mukaista astaisen anhuuseläkkeen akuutusmaksuastuuta tapauksessa, jossa x 65, ikänä z käytetään hetkelle 3.2. kuukauden tarkkuudella laskettua ikää. Jos rahastoidun anhuuseläkkeen laskemisen jälkeen joudutaan korjaamaan työntekijän työansioita ja samalla korjataan akuutusmaksua, korjattu rahastoitu anhuuseläke lasketaan kunkin uoden osalta ao. uoden perusteita soeltaen.

27 5 4 VAKUUTUSMAKSUN LASKENTA * Vahistettu * Voimaan VAKUUTUSMAKSU JA SEN OSAT * Vahistettu * Voimaan..205 Vakuutuskohtainen maksu uodelta on (8) P H H, 2 (9) P = P + P + P + P + P + P, V I T M H L H on kohdan ja 2 H on kohdan mukainen hyitys. Vakuutusmaksun osat V I T M H L P, P, P, P, P ja P oat määritelty kohdissa Sopimustyönantajalla maksuun sisällytetään akuutusmaksukoron suuruinen jatkua korko teoreettisesta eräpäiästä.7. arsinaiseen eräpäiään. Mahdolliset akuutusmaksukoron muutokset otetaan huomioon käyttämällä kullakin aikaälillä oimassa oleaa akuutusmaksukorkoa. Tilapäisellä työnantajalla akuutusmaksun teoreettinen eräpäiä on palkanmaksukuukautta seuraaan kuukauden 20. päiä. Kohdissa esitetyt akuutusmaksun osat on määritelty akuutuskohtaisesti, jolloin kaaoissa esiintyät summamerkit tarkoittaat akuutetuittain laskettujen suureiden summia. Vakuutusmaksua käsitellään yhtenä kokonaisuutena ilman erittelyä työnantajan ja työntekijän osuuksiin. 4.. VANHUUSELÄKEOSA * Vahistettu * Voimaan Vanhuuseläkeosa lasketaan kaaalla V N65 R (0) P = DE, D x R E on kaaan (6) mukainen suure.

28 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEOSA * Vahistettu * Voimaan..204 Työkyyttömyyseläkeosa lasketaan kaaalla () ( α ) I I k I P = P() + α mp(), ( S R ) + min ;, sopimustyönantajalle Y a = R R 0, tilapäiselle työnantajalle, S = kohdassa 2.3 määritelty suure, R = I 2 R2004, jossa R 2004 on liitteen kohdassa.8 annettu aro, I 2004 Y R = k m I 2 Y Y R2004, jossa R 2004 on liitteen kohdassa.8 annettu aro, I 2004 = liitteen kohdan.8 mukainen työnantajan suureen määräytyä akuutuksen maksuluokkakerroin. k L perusteella I Kaaassa esiintyä suure P () on maksun teoreettinen työkyyttömyyseläkeosa ja se määritellään kaaalla I (2) P() = is, x kertoimet i x on annettu liitteen kohdassa.2. Työnantajan maksuluokan määritteleä suure k L uonna lasketaan kaaasta (3) L k S S R, 2 + R, 3 =. 2 Vuoden akuutusmaksua laskettaessa käytettää uoden i riskisuhde on (4) R S i, + I E i, = p, R i,

29 7 I p akuutuksen meno E i, määritellään kaaassa (5) ja akuutuksen teoreettinen meno R i, määritellään kaaassa (6). Sen työnantajan osalta, jonka α i = 0 tai R p I p, 0, suureita E i i, ja R i, ei oteta huomioon. Ellei S S suuretta R, 2 tai R, 3 ole määritelty, käytetään puuttuan suureen arona lukua. Kaaan (4) summalausekkeissa - otetaan huomioon työnantajan sekä hetkellä.. yhtiössä oimassa oleat että yhtiössä aiemmin oimassa olleet akuutukset. Jos kuitenkin jokin työnantajan siirtoon päättynyt akuutus ei ole myöhemmin tullut uudelleen oimaan, ei siirtynyttä akuutusta ja siihen liittyiä aikaisemmin päättyneitä akuutuksia oteta huomioon, - näiden lisäksi otetaan huomioon työnantajan aikaisemmassa yhtiössä aikaälillä siirtoon päättyneet akuutukset ja niihin liittyät aikaisemmin päättyneet akuutukset, jos työnantajan osalta α u > 0 iimeisenä siirtymisuonna u tai 3.2.u tapahtuissa akuutussiirroissa α u+ > 0. Vuonna -7 päättyneet akuutukset huomioidaan kuitenkin ain suuretta R S,-3 laskettaessa. Muusta ajankohdasta kuin uoden alusta siirtyneeseen akuutukseen soelletaan siirtymisuoden ajan sille edellisessä yhtiössä määrättyä maksuluokkaa. Vakuutuksen meno uonna i on (5) E = V Ut, I IA i, i (,) V ( Ut,) = kaaan (49) mukaisesti laskettu astuu hetkellä 3.2.i uusista IA i uonna i toistaiseksi myönnetyistä työkyyttömyyseläkkeistä. Huomioon ei kuitenkaan oteta uonna i entisin perustein myönnettyjä eläkkeitä, jos henkilön edellinen työkyyttömyyseläke on myönnetty toistaiseksi ennen uotta i. p Vakuutuksen teoreettinen meno R i, uodelta i lasketaan kaaalla (6) R = bp () + bp () + bp (), p 0 I I 2 I i, i i i i 2 i i 3 kertoimien 0 b i, b i ja 2 b i arot on annettu liitteen kohdassa.8. Mikäli akuutusmaksun laskemisen jälkeen joudutaan akuutusmaksun työkyyttömyyseläkeosan laskennassa huomioon otettua eläkettä korjaamaan, poistamaan tai lisäämään tällainen eläke, korjauksesta aiheutua astuun muutos lasketaan korjauksen kohdeuoden lopun perusteiden mukaisesti ja korkoutetaan rahastokorolla i 0 sen uoden i loppuun, jonka suureessa E I i, astuun muutos otetaan huomioon. Korjaus tehdään, jos akuutuksen osuus kuukausikohtaisen eläkkeen rahastoidusta osasta muuttuu korjauksen seurauksena ähintään I I Kaaan

30 8 I (6) suureissa P j () otetaan huomioon uoden j maksutuloon kuuluat palkkojen korjauksista aiheutuien korjausmaksujen työkyyttömyyseläkeosat. Työntekijä, jolle työsuhteen alkaessa työ- ja elinkeinohallinnon rekisterin mukaan tarjotaan julkisia työoima- ja yrityspaleluja ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksessa, oidaan sisällyttää työnantajan esittämän selityksen perusteella erilliseen akuutukseen. Työnantajan on ilmoitettaa erilliseen akuutukseen kuulumisesta iimeistään työsuhteen alkamisuotta seuraaan uoden tammikuun loppuun mennessä. Työntekijä oi kuulua tämän akuutuksen piiriin enintään neljän ensimmäisen kalenteriuoden ajan. Tämän akuutuksen akuutusmaksu määrätään siten, k että suure m = eikä kyseistä akuutusta oteta huomioon työnantajan muiden akuutusten maksuluokkaa laskettaessa. Mikäli työnantajan, jonka suure α > 0, akuutuksen alkamiseen liittyy akuutuskassalaissa tai eläkesäätiölaissa tarkoitettu astuun tai akuutustoiminnan luouttaminen, työnantajan suureet S S R, 2 ja R, 3 lasketaan käytettäissä oleien tietojen perusteella ikään kuin työnantajan akuutus olisi ollut yhtiössä oimassa ennen ko. luoutusta. Mikäli em. suureita ei ole mahdollista laskea, puuttuien suureiden arona käytetään lukua. Mikäli työnantaja on.. tai aiemmin joko sulautunut toiseen työnantajaan tai sen työkyyttömyyseläkkeet on muun yritysjärjestelyn seurauksena liitetty astaanottaalle työnantajalle kohdan 5. mukaisesti, otetaan luouttaneen työnantajan akuutukset huomioon astaanottaneen työnantajan maksuluokkaa määrättäessä samoin säännöin kuin astaanottaneen työnantajan omat akuutukset. Jos astaanottanut työnantaja on syntynyt yritysjärjestelyn seurauksena, otetaan luouttaneiden työnantajien akuutukset huomioon heti työnantajan toiminnan alusta lähtien. Määrättäessä maksuluokkaa yritysjärjestelyn astaanottaneelle työnantajalle, katsotaan tapahtuneen yritysjärjestelyn tapahtuneen... I p Yritysjärjestelyssä osallisena olleen työnantajan akuutusten suureita E i, ja Ri, ei oteta huomioon niiltä uosilta i, joilla α i = 0. Mikäli työnantaja, jonka suureα > 0 yritysjärjestelyuonna, on.. tai aiemmin jakautunut tai luouttanut liiketoimintansa joko kokonaan tai osittain, siirtyä uositasoinen palkkasumma yritysjärjestelyuonna on suurempi kuin R eikä työkyyttömyyseläkkeitä ole liitetty kohdan 5. mukaan astaanottaneelle työnantajalle, lisätään liiketoimintaa tai jakautumisen astaanottaneen työnantajan uoden maksuluokkaa I määrättäessä kaaan (4) menoon E i, kaaan (6a) mukainen työnantajan laskennallinen I p meno Ei, () l sekä teoreettiseen menoon R i, kaaan (6b) mukainen työnantajan laskennallinen teoreettinen meno Ri, p () l. Kaaojen (6a) ja (6b) mukaiset suureet otetaan huomioon samoin säännöin kuin kaaojen (5) ja (6) mukaiset suureet.

31 9 Työnantajan laskennallinen meno uonna i on (6a) E ( l) = L ( y)( b P ( l) + b P ( l) + b P ( l)) I k 0 I I 2 I i, i i i i 2 i i 3 ja laskennallinen teoreettinen meno uonna i on (6b) Edellä R ( l) = b P ( l) + b P ( l) + b P ( l). p 0 I I 2 I i, i i i i 2 i i 3 k L ( y ) = kaaan (3) mukainen suure L k. Maksuluokkaa määrättäessä käytetään jakautuneen tai luouttaneen työnantajan järjestelyuoden k suuretta L. Kuitenkin määrättäessä maksuluokkaa yritysjärjestelyuoden jälkeisille uosille käytetään muiden kuin.. tapahtuien järjestelyiden osalta jakautuneen tai luouttaneen työnantajan järjestelyuotta seuraaan uoden suuretta L. k I Laskennallinen tariffimaksu P ( l ) lasketaan kaaalla j (6c) P l = P S y j yritysjärjestelyuosi, I I% j ( ) j ( ) I % P j = uoden j keskimääräinen TyEL-maksun työkyyttömyystariffi, jonka arot on annettu liitteen kohdassa.8 ja S ( ) y = yritysjärjestelyssä siirtyneiden henkilöiden uositasoinen palkkasumma järjestelyuonna. Kuitenkin laskettaessa laskennallista tariffimaksua yritysjärjestelyuodelle, käytetään suureena järjestelyhetkeen mennessä kertynyttä palkkasummaa. Kaaoja (6a) ja (6b) soelletaan koko tai osittaisen liiketoiminnan luoutuksen astaanottaneeseen työnantajaan kuitenkin ain, jos työeläkeyhtiö työnantajan ilmoituksen perusteella tai muutoin saa tietää, että työnantaja astaanottaa tai on astaanottanut liiketoimintaa. Mikäli osa työnantajan akuutuksesta on siirtynyt toisesta yhtiöstä osittaisen irtisanomisen uoksi ja siirtynyt uotuinen palkkasumma on suurempi kuin R, otetaan kaaojen (6a), (6b) ja (6c) mukaiset suureet huomioon työnantajan maksuluokkaa määrättäessä samoin säännöin kuin yritysjärjestelyn osalta on todettu. Jos osittaisessa irtisanomisessa siirtyän akuutuksen henkilöryhmä on määritelty päiämäärään perustuaksi tai muulla taoin siten, että siirtyä palkkasumma ei ilmene akuutushakemuksesta, laskennallista tariffimaksua laskettaessa suureena S ( y) käytetään astaaan henkilöryhmän uotuista palkkasummaa luouttaan eläkeyhtiön akuutuksen tietojen perusteella tai astaaalla taalla arioituna.

32 0 Sellaiselle työnantajalle, jonka suure α u > 0, joka on..-6 jälkeen joko tullut TyEL:n piiriin muun eläkelain piiristä tai aloittanut toimintansa muutoin kuin yritysjärjestelyn seurauksena ja joka on.. tai aiemmin astaanottanut sulautumisen, jakautumisen, liikkeenluoutuksen tai akuutuksen osittaisen irtisanomisen seurauksena työntekijöitä, joiden uositasoinen palkkasumma järjestelyuonna u on suurempi kuin R u, tai jakautuu, luouttaa liiketoimintansa tai sulautuu toiseen työnantajaan siten, että työkyyttömyyseläkkeet liitetään kohdan 5. mukaan astaanottaaan työnantajaan, ja järjestelyssä siirtyien henkilöiden uositasoinen palkkasumma järjestelyuonna u on suurempi kuin R, u muodostetaan kaaojen (6a), (6b) ja (6c) mukaiset laskennalliset suureet, jotka otetaan huomioon maksuluokkaa laskettaessa. Kaaan (6c) mukaiset laskennalliset tariffit huomioidaan ajalta, jolta kaaan (2) mukaiset tariffit puuttuat, ja niiden perusteella laskettaat kaaojen (6a) ja (6b) mukaiset suureet otetaan huomioon maksuluokkaa määrättäessä samoin säännöin kuin kaaojen (5) ja (6) mukaiset suureet. k Laskennallisia suureita määrättäessä L ( y ) = ja S ( y ) on arioitu työnantajan uositasoiseksi muunnettu palkkasumma TyEL:n mukaisen toiminnan alkaessa. Jos työnantajan TyEL:n mukainen toiminta on alkanut keskellä uotta, alkamisuoden suuretta (6c) määrättäessä S ( y) ositetaan astaamaan alkuuoden osuutta. Mitä tässä kohdassa on määrätty maksuluokan laskennasta tietyissä yritysjärjestelytilanteissa, soelletaan myös muihin astaaanlaisiin yritysjärjestelytilanteisiin. I Vakuutusmaksun työkyyttömyyseläkeosaan sisältyy työkyyttömyysriskin hallintaosa cp (), kerroin c on annettu liitteen kohdassa.2. Työkyyttömyyseläkeosasta käytetään kora- I ushakemusten ratkaisuista aiheutuien liikekulujen kattamiseen määrä P () r, joka on 34 I200 ratkaisupäätöstä kohti. Ratkaisujen lukumäärä sisältää uonna TyEL :n nojalla annetut työkyyttömyysratkaisut, mukaan lukien jatko- ja hylkäyspäätökset, sekä kuntoutukseen liittyät myöntäät tai hylkääät päätökset. I 4..3 TASAUSOSA * Vahistettu * Voimaan..205 Tasausosa lasketaan kaaalla, (7) P T p ( V I () M H () L = y S P + P + P + P + P ) p y = liitteen kohdassa.4 annettu kerroin,

33 M P = kaaan (8) mukainen maksun maksutappio-osa laskettuna siten, että työnantajille, joilla α = 0, kertoimelle m käytetään liitteen kohdan.5 mukaista aroa ja työnantajille, joilla α > 0, kertoimelle m käytetään liitteen kohdan.5 mukaista tilapäisille työnantajille soellettaaa aroa, H L P P () = sopimustyönantajille kaaan (9) mukainen maksun hoitokustannusosa laskettuna siten, että kerrointa h laskettaessa käytetään kertoimelle h aina liitteen kohdan.6 mukaisen taulukon suurinta aroa, ja tilapäisille työnantajille kaaan (22) mukainen maksun hoitokustannusosa ja = kaaan (23) mukainen lakisääteisten maksujen osa MAKSUTAPPIO-OSA * Vahistettu * Voimaan Maksutappio-osa lasketaan kaaalla (8) P = m S, M kerroin m on määritelty liitteen kohdassa HOITOKUSTANNUSOSA * Vahistettu * Voimassa Sopimustyönantajan hoitokustannusosa lasketaan kaaalla { } (9) P H min max { ; n 784 }; p = h S p y S, e e m ( ) (20) ( ) h = p + pe h ja kertoimien h ja n p arot on määritelty liitteen kohdassa.6. Kerroin m e on (2) e m = ja kerroin e p on annettu liitteen kohdassa.6. Tilapäiselle työnantajalle hoitokustannusosa lasketaan kaaalla H p (22) P min{ 48; y S} =.

34 2 Samaan osakeyhtiöitä, pankkeja tai akuutusyhtiöitä koskean lainsäädännön mukaiseen konserniin kuuluat akuutuksenottajat katsotaan kerrointa h määrättäessä yhdeksi akuutuksenottajaksi. Samoin menetellään edellä mainittuihin konserneihin rinnastettaien yrityskokonaisuuksien suhteen, joissa emoyrityksen yhtiömuoto on muu kuin edellä mainittu. Jos konserniin kuuluilla yhtiöillä on ähintään 50 %:n omistusosuus konserniin kuulumattomassa yrityksessä, myös iimeksi mainittua pidetään konserniin kuuluana kerrointa h määrättäessä. Yhdeksi akuutuksenottajaksi katsotaan myös ne akuutuksenottajat, jotka kuuluat jonkun muun Euroopan talousalueeseen kuuluan altion kuin Suomen lainsäädännön perusteella konserniin rinnastettaaan yrityskokonaisuuteen. Vakuutuksenottajan on esitettää akuutuksenantajalle selitys kuulumisesta konserniin rinnastettaaan yrityskokonaisuuteen. Konserniin kuulua akuutuksenottaja oidaan kuitenkin jättää ottamatta huomioon, mikäli tällä ei ole kokonaisuuden kannalta oleellista merkitystä. Ennen 3.2. päättyneitä akuutuksia ei oteta huomioon kerrointa h määrättäessä. Ennen 3.2. päättyneille akuutuksille kerroin h määrätään akuutuksen oman palkkasumman mukaan. Edellä tarkoitetun konsernin sisällä tapahtuneen sulautumisen, jakautumisen tai liikkeen luoutuksen yhteydessä päättynyt akuutus oidaan kuitenkin katsoa jatkuaksi akuutukseksi laskettaessa kerrointa h konsernin akuutuksille LAKISÄÄTEISTEN MAKSUJEN OSA * Vahistettu * Voimaan..200 Lakisääteisten maksujen osa lasketaan kaaalla (23) P = l S, L l on liitteen kohdassa.7 annettu kerroin. Maksun osalla kustannetaan TyEL 80 :ssä tarkoitetut Eläketurakeskuksen kustannukset, lain Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta 6 :ssä tarkoitettu oikeushallintomaksu ja lain inanssialonnan alontamaksusta 2 :ssä tarkoitettu maksu. 4.2 KONSERNIKOHTAINEN VAKUUTUSMAKSUN LASKENTA * Vahistettu * Voimaan..205 Samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluat, jäljempänä tämän kohdan toisessa kappaleessa tarkemmin määritellyt työnantajat oiat alita kohdassa 4. esitetyn akuutusmaksun määräytymistekniikan sijaan tämän kohdan mukaisen aihtoehtoisen maksutekniikan (konsernitekniikan). Sama koskee myös jonkun muun Euroopan talousalueeseen kuuluan altion kuin Suomen lainsäädännön perusteella konserniin rinnastettaaa yrityskokonaisuutta. Vakuutuksenottajien on esitettää akuutuksenantajalle selitys kuulumisesta edellä mainittuun yrityskokonaisuuteen. Konsernitekniikka koskee sen piiriin kuuluien työnantajien akuutuksia kaikissa työeläkeakuutusyhtiöissä. Konsernitekniikkaa koskea alintaoikeus koskee konserneja, joissa konserniin uonna kuuluien työnantajien akuutusten suureiden S Y yhteismäärä on pysyästi ähintään R. Konsernitekniikan ulkopuolelle oiat jättäytyä sellaiset konserniin kuuluat työnantajat, joiden suure

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu TYEL 28 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 3.2.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.11.2011. iimeisin perustemuutos on ahistettu 9.12.2010. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.2.2009 Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Liitteet 2 Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten 2 Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAITA ELÄKETURAA ARTEN Kokooma 5..208. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 29..208. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAIA ELÄKEURAA AREN Kokooma 5.2.207. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 6.2.207. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet 2 Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille 2 Liite akuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 94/ LIIEE MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 94/ 3 LIIE VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan yel:n mukaisen

Lisätiedot

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x 261/2011 3 LIITE 1 1 VKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 4970 LIIE MUUOS LSKUPERUSEISIIN ÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 497 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄDENNSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 3335 LIIEE 2 MUUOS LSKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 3336 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄYDENNYSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) TRAN TyL:N MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Kokooma 20.4.2012. iimeisin perustemuutos on ahistettu 12.12.2011. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat teraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päiänä joulukuuta 203 07/203 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 2..209. iimeisin perustemuutos on annettu 4.2.208. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 28 äiänä maaliskuuta 20 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuerusteista annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 2009 N:o 980 98 SISÄLLYS N:o Siu 980 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE Kokooma 0..0. iimeisin perustemuutos on annettu 6..009. ÄLLYLUEELO LE : LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE KUUUEKNE UUREE

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 13 päiänä kesäkuuta 2012 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN LIIEE LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOILLE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 4..009. Viimeisin perustemuutos on annettu 9..008. Perusteen erikoisakioiden merkinnät b n tarkoittaat yel:n mukaisten

Lisätiedot

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 4848 N:o 1249 LEE 1 2 LAKUPEUEE ELÄKEKAOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKAA KUANNUEN JAKOA VAEN N:o 1249 4849 ÄLLYLUEELO LE 1: LAKUPEUEE 1 VAKUUUEKNE UUEE 2 KÄÄN JA PALKKAAN LYVÄ UUEE 2.1 KÄLAKU 2.2 ELÄKKEEN PEUEENA

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (33) LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE Kokooma 20..202. iimeisin perustemuutos on annettu 2.2.20. 2 (33) IÄLLYLUEELO LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 2 862/202 Liitteet 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 862/202 3 Liite VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päiänä joulukuuta 2003 N:o 1077 1079 SISÄLLYS N:o Siu 1077 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3a

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 487/05 Liite / MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden 05 akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN (2) LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 25.9.202. Viimeisin perustemuutos on annettu 7.9.202. 2 (2) SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 2 KÄÄN

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta N:o 221 ÄLLY N:o iu 221 osiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 27 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 208 IKÄLASKU 2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN 2 TYÖNANTAJAN VAKUUTUSMAKSUUN VAIKUTTAVA SUURE S 3 VAKUUTUSMAKSU

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä maaliskuuta 2006 N:o 158 SSÄLLYS N:o Siu 158 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan

Lisätiedot

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN LE PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N MKASA ASNJAKOA AREN Kokooma 8.3.006. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..006. SSÄLLYSLEELO LE : PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N M- KASA ASNJAKOA

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017 Muistio () anhuuseläkeastuun korotuskertoimet uodelle anhuuseläkeastuun korotuskertoimet on laskettu käyttäen Eläketurakeskuksen laskentakaaamuistiossa.. määriteltyjä kaaoja. Kertoimissa on otettu huomioon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET Kokooma 4..008. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 0..007. SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET. PEUSTEIDEN SOVELTAMINEN....

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 SOME SÄÄÖSKOKOELMA 200 ulkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 200 :o 404 407 SISÄLLYS :o Siu 404 altioneuoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta... 3845 405 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan

Lisätiedot

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 564 N:o 30 LTTEET 1 MTOS ELÄKEKASSOJEN LASKPERSTESN TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKASTA KSTANNSTEN JAKOA VARTEN Perusteen erikoisakioiden merkinnät ( n ) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuerusteiden merkintöjä

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o 1105 1107 SISÄLLYS N:o Siu 1105 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1249 1250 SSÄLLYS N:o Siu 1249 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 6 päiänä maaliskuuta 2002 N:o 168 172 SISÄLLYS N:o Siu 168 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarikelisäaineiden puhtausaatimuksista ja eräistä

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 209 Työeläeyhtiöiden yhteiset lasuperusteet IKÄLASKU 2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN 2 TYÖNANTAJAN VAKUUTUSMAKSUUN

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006 Viimeisin perustemuutos ahistettu 6.4.2005. ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 14 päiänä helmikuuta 2003 N:o 95 97 SISÄLLYS N:o Siu 95 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN MUUTOKSEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN MUUTOKSEN PERUSTELUT TELA/Laskuperustejaos 17.8.2017 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN MUUTOKSEN PERUSTELUT 1. Eläkevastuiden täydennyskerroin Eläkevastuiden täydennyskertoimen arvoksi haetaan 1.10.2017 lukien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot