Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013."

Transkriptio

1 Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu

2 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden osa II... 0 Kustannustenjakoperusteiden osa III... Kustannustenjakoperusteiden osa IV... 2 Kustannustenjakoperusteiden osa V... 2 EU-säännösten huomioonottaminen kustannustenjaossa... 2 MEL:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen kustannustenjaossa... 2 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I: TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely... 4 Eläkelaitoksen lopullinen erä VJ L... 4 VJ. Eläkelaitoksen hyitys H... 4 a.. Osa E Vanhuuseläke... 5 a...2 Osaan E sisällytettää saataa Eläketurakeskukselta... 6 b..2 Osa E Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa Kuntoutusrahan rahastoitu osa d..3 Osa E m..4 Osa E Eläkeakuutusyhtiö Kansan konkurssin loppuunselittely Luottoakuutustoiminta Eläkelaitoksen maksu.4. Eläkelaitoksen tasausmaksun yhteismäärä VJ M T - a B ilman siirtymämaksua Tasausastuu V Eläkelaitoksessa akuutettujen työansioiden summa S ja S p psm

3 .4.4 Suure.4.5 Suure.4.6 Suure bl B d B... 3 m B Eläkelaitoksen ennakko uodelle Ennakon laskenta Ennakko astuunsiirtotilanteissa Ennakon maksaminen Ennakon maksaminen ajalla Ennakon maksaminen ajalla Ennakko poikkeustapauksissa Ennakon määrääminen poikkeustapauksissa Ennakon maksaminen poikkeustapauksissa Eläke-Kansan ja luottoakuutuksen ennakkoerät ja niiden maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA II: YEL-eläkkeiden kustannustenjako Eläkelaitoksen lopullinen erä 4. Eläkelaitoksen hyitys 4.2 Eläkelaitoksen maksu 4.2. Suure Suure y L y H y M y B a P Valtion osuus Eläkelaitoksen ennakko uodelle Ennakoiden laskennassa tarittaat suureet R, 2 R ja 3 R Ennakoiden laskenta Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille ja ajaksi ei-yel-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Ennakko ajaksi YEL-toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko... 54

4 6.2 Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA III: Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjako Eläkelaitoksen lopullinen erä 7. Eläkelaitoksen hyitys 7.2 Eläkelaitoksen maksu 8 Eläkelaitoksen ennakko s L s E s M s K Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä Kustannusten selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA IV: TVR-maksun hyityksen jako Eläkelaitoksen lopullinen TVR-maksun hyitys Eläkelaitoksen ennakko TVR L TVR K Ennakon laskenta Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä TVR-maksun selittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA V: ETK:n kustannusosuuksien selittely Eläkelaitoksen lopullinen erä ETK-lain 5 :ssä tarkoitetusta eläkelaitoksen kustannusosuudesta ETK:n kustannuksista (ETK-kustannusosuus) Eläkelaitoksen ennakko uodelle Ennakon laskenta Ennakon maksaminen Eläkelaitoksen ETK-kustannusosuuden tarkistuserä Korko Tarkistuserän määrä ETK-kustannusosuuden selittely... 77

5 6 ETK:n osuus TVR-maksusta LIITTEET Liite : Rahastoidun osan määräytyminen ennen Liite 2: Kertasuoritusten jakaminen osiin kustannustenjakoa arten Liite 3: Euroopan yhteisöihin maksettujen siirtomäärien käsittely kustannustenjaossa Liite 4: TEL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2000 muutoksen siirtymäkaudella Liite 5(a): Lähtötiedot uoden kustannustenjaon ennakoiden laskemiseksi Liite 5(b): Lähtötiedot uoden kustannustenjaon ennakoiden tarkentamiseksi Liite 6: Lyhenteitä Liite 7: TEL:n mukainen rahastoitu osa uoden 2006 muutoksen siirtymäkaudella Liite 8: Rahastoidut osat uoden 2007 muutoksen siirtymäkaudella

6 5 (08) VOIMAANTULOSÄÄNNÖS Tätä perustetta soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 204 toimitettaaan kustannustenjakoon, lukuun ottamatta kohtia.4, 7.2, 0 ja 6, joita soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 203 toimitettaaan kustannustenjakoon kuitenkin siten, että E(TK) M203 saa aron 0. Kohdan 4. sisältämät YEL-lisäeläketuran rahoittamisen liittyät muutokset tuleat oimaan ain, jos rahoituksen muutoksen käsittää hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeiksi muutoksiksi HE 62/203 p tulee ahistetuksi esitetyn mukaisena tämän kustannustenjakoperusteen sisältämin osin. Ennen perusteen oimaantuloa oidaan ryhtyä sen edellyttämiin toimenpiteisiin. POIKKEUSSÄÄNNÖS Laskettaessa kohtien 2., 8 ja. mukaisia ennakoita uodelle 204 käytetetään kertoimelle g 204 aroa 0.

7 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 6 (08) KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET (TyEL 73 80, TyEL 82 85, YEL 42, MYEL 37, YEA 3, MEL 53 54, MEL 56 59, MEL 6, VaEL 3, KuEL 36, Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 3, KiEL 23, Suomen Pankin eläkesäännön, OrtKL 22, LL 2007:54) PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti selitetään työntekijän eläkelain (395/2006) (TyEL), merimieseläkelain (290/2006) (MEL), yrittäjän eläkelain (272/2006) (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (280/2006) (MYEL) mukaista toimintaa harjoittaien eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen uonna maksetuista, edellä mainittujen lakien sekä työntekijäin eläkelain (395/96) (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain (34/962) (LEL), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain (662/985) (TaEL), yrittäjien eläkelain (468/969) ja maatalousyrittäjien eläkelain (467/969) mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista. Näiden perusteiden mukaisesti hyitetään TyEL:n, MEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaista toimintaa harjoittaille eläkelaitoksille niiden maksamat altion eläkelain (295/2006) (VaEL), kunnallisen eläkelain (549/2003) (KuEL), kansaneläkelaitoksesta annetun lain (käytetään perusteessa merkintää KelaL) (73/200) 3 :n ja eankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (26/2008) (KiEL) mukaiset eläkkeet sekä peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta Kea-nimisen kunnallisen eläkelaitoksen, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja Kirkon keskusrahaston (KKR) maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, YEL:n, MYEL:n, yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaiset eläkkeet.

8 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 7 (08) Näiden perusteiden mukaisesti hyitetään Kealle, Kealle altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalle ja KKR:lle niiden maksamat VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n ja KiEL:n mukaiset toistensa puolesta maksamat eläkkeet ja peritään edellä mainituilta eläkelaitoksilta Kean, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelan ja KKR:n maksamat VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n ja KiEL:n mukaiset eläkkeet. Näitä perusteita soeltaen selitetään myös eläkelaitosten keskinäisen astuun jakautuminen eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän älillä annetussa laissa (65/999) (EosL) tarkoitetuista siirretyistä pääoma-aroista ja koroista. Näitä perusteita soeltaen selitetään myös kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisiä omistajanaihdostilanteita arten säädettyihin erityislakeihin perustuien eläkkeiden korausliikenne. Kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisen korausmenettelyn piiriin kuuluat seuraaat lait, joiden perusteella laitosten henkilökunta on siirtynyt altion eläketuran alaisuudesta kunnallisen eläketuran alaisuuteen: laki eräiden keskussairaalapiirien kuntainliitoille siirtyien altion sairaaloiden henkilökunnan aseman järjestämisestä (320/965) laki sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä eräissä tapauksissa (777/966) laki Etelä-Hämeen keskusammattikoulun luouttamisesta Hämeenlinnan seudun ammattikoulun kuntainliitolle (8/972) laki kansantereyslain oimaanpanosta (67/972) laki eräiden yksityisten laitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (988/975) laki altion huoltolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (060/975)

9 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 8 (08) laki kansantereyslaitoksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen tehtäien siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettaaksi (42/983) laki henkilökunnan aseman järjestämisestä luoutettaessa Kätilöopiston sairaala Helsingin kaupungin käytettääksi osana Helsingin kaupungin tereyskeskuksen toimintaa (057/985). Kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisen korausmenettelyn piiriin kuuluat seuraaat lait, joiden perusteella laitosten henkilökunta on siirtynyt kunnallisen eläketuran alaisuudesta altion eläketuran alaisuuteen: laki maistraattien, järjestysoikeuksien ja kaupungin ulosottolaitoksen siirtämisestä altion haltuun (344/976) laki kaupunginankiloiden lakkauttamisesta (346/976) laki raastuanoikeuksien ja kaupunkien syyttäjälaitoksen siirtämisestä altion haltuun (353/976) laki poliisilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (5/977). Näitä perusteita soeltaen selitetään eläkelaitosten kesken palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannukset. Näitä perusteita soeltaen jaetaan eläkelaitoksille Työttömyysakuutusrahaston (TVR) maksun (TVR-maksu) hyitys. Nämä perusteet koskeat niiden Eläketurakeskuksen (ETK) kustannusten, joita ei kateta ETK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, koraamiseksi suoritettaaa maksua. Näissä perusteissa työkyyttömyyseläkkeellä tarkoitetaan myös yksilöllisiä arhaiseläkkeitä ja kuntoutustukia, jos ei toisin mainita.

10 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 9 (08) Näissä perusteissa tarkoitetaan MYEL:n mukaisilla eläkkeillä myös maatalousyrittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita, ja YEL:n mukaisilla eläkkeillä myös yrittäjien eläkelain perusturan mukaisia eläkkeitä, jos ei toisin mainita. Näissä perusteissa Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty Kealle VaEL 43 :n nojalla, KKR:n maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty KKR:lta Kealle KiEL 5 :n nojalla ja Kelan maksamilla eläkkeillä tarkoitetaan eläkkeitä, joiden osalta toimialta on siirretty Kelalta Kealle KelaL 3 :n nojalla. Kustannustenjakoperusteiden osa I Perusteiden osaa I soeltaen selitetään kustannusten jakautuminen TyELja YEL-eläkelaitosten, Merimieseläkekassan (MEK), Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela), Kean, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, KKR:n ja Kelan kesken uonna maksetuista TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 3 :n ja KiEL:n mukaisista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista. Perusteiden osaa I soeltaen selitetään myös astuu uonna maksetuista MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisista eläkkeistä ja EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä, MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Perusteiden osaa I soeltaen selitetään myös kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisiä omistajanaihdostilanteita arten säädettyihin erityislakeihin perustuien eläkkeiden korausliikenne.

11 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 0 (08) Lisäksi perusteiden osassa I jaetaan Eläkeakuutusosakeyhtiö Kansan (Eläke-Kansa) erityisen selityspesän omaisuuden realisoinnista saataat arat TyEL-eläkelaitoksille Eläke-Kansan akuutuskantaa astaanottaneiden eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta annetun lain mukaisesti. Perusteiden osassa I selitetään myös luottoakuutustoiminnan siirtymisestä ETK:lta Vakuutusosakeyhtiö Garantialle (Garantia) johtuien astuiden kuolettaminen TEL 3 b :n, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaisesti. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä myös eläkkeensaajille TyEL 62 :n ja 4 :n; TEL 4 b :n 4 momentin ja 9 b :n 5-7 momentin, LEL 3 a :n, TaEL :n, sellaisina kuin lainkohdat oat oimassa ; MEL 62 :n ja MEL :n, MYEL 64 :n momentin 4) kohdan ja MYEL 94 :n, VaEL 93 :n ja VaEL 7 :n, KuEL:n 96 :n ja 5 :n, KelaL 3 :n ja KiEL:n 6 :n perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. Näitä perusteita soellettaessa pidetään eläkkeinä myös EY-eläkesiirtolaissa tarkoitettuja siirrettyjä TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n ja MYEL:n sekä MYEL :n momentin, sellaisena kuin lainkohta on oimassa , mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään rahastoitu osa ja hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla. Kustannustenjakoperusteiden osa II Perusteiden osaa II soeltaen selitetään astuun jakautuminen eläkelaitosten kesken niistä uonna maksetuista YEL:n mukaisista eläkkeistä ja muista etuuksista, joista YEL:n mukaista toimintaa harjoittaat eläkelaitokset oat yhteisesti astuussa, sekä EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä YEL:n mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista.

12 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN (08) Samoin perusteiden osaa II soeltaen hyitetään eläkelaitoksille YEL 40 :ssä tarkoitettu altion osuus uodelta. Perusteiden osaa II soeltaen selitetään myös astuu uonna maksetuista YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaisista eläkkeistä ja EosL:ssa tarkoitetuista siirretyistä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroista ja koroista siltä osin kuin ne oat muun kuin eläkettä maksaan eläkelaitoksen astuulla. Perusteiden osassa II eläkkeinä pidetään myös eläkkeensaajille YEL 59 :n, YEL 99 :n sekä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen perusteella maksettuja kertasuorituksia. Mainituista suorituksista määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 2 esitettäällä taalla. Eläkkeinä pidetään myös EosL:ssa tarkoitettuja siirrettyjä YEL:n sekä YEL:n oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetun lisäeläkeakuutuksen mukaan karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-aroja ja korkoja. Mainituista siirtomääristä määrätään hyitettäiin eläkkeisiin luettaa osa liitteessä 3 esitettäällä taalla. Kustannustenjakoperusteiden osa III Perusteiden osassa III jaetaan palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannus TyEL- ja YEL-eläkelaitoksille, MEK:lle, Melalle, Kealle, Kealle altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, KKR:lle, Kelalle, Suomen Pankille (SP), Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassa (OPEK) -nimiselle ortodoksisesta kirkkokunnasta annettuun lakiin perustuien eläkesäännösten mukaista toimintaa harjoittaalle eläkelaitokselle ja Ahenanmaan maakunnan hallitukselle TyEL 78 :n mukaisesti. Palkattomien aikojen perusteella karttuneilla eläkeosilla tarkoitetaan TyEL 74 :n, MEL 80 :n, YEL 68 :n, VaEL 62 :n ja KuEL 52 :n (sekä näihin pykä-

13 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 (08) liin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön ja OrtKL:n sekä Landskapslag (LL) 2007:54 (ÅFS 54/2007) säännösten) mukaisten etuuksien perusteena olean työ- tai ansiotulon perusteella karttuneita eläkeosia. Kustannustenjakoperusteiden osa IV Perusteiden osassa IV hyitetään TyEL-eläkelaitoksille, MEK:lle, Kealle, KKR:lle, Kelalle, SP:lle, ja OPEK:lle TyEL 82 :ssä tarkoitettu TVRmaksu uodelta. Kustannustenjakoperusteiden osa V TyEL- ja YEL-eläkelaitosten, MEK:n, Melan, Kean, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanija, KKR:n, Kelan, SP:n ja OPEK:n astuu Eläketurakeskuksesta annetun lain (397/2006) (ETK-laki) 5 :ssä tarkoitetuista ETK:n kustannuksista, joita ei kateta ETK:n muilla tuotoilla ja toimintokohtaisilla palelumaksuilla, selitetään soeltaen kustannustenjakoperusteiden osaa IV. EU-säännösten huomioonottaminen kustannustenjaossa Kohdissa..2. ja..2.2 mainitulla kansallisen lain mukaisesti lasketulla eläkkeellä tarkoitetaan eläkettä, joka on laskettu Suomen työeläkelakien mukaisesti ottaen huomioon ain Suomen työeläkelakien mukaiset akuutuskaudet kuitenkin siten, että lisäksi otetaan huomioon EU-säännösten sosiaalituraa koskean asetuksen 408/7 ja sosiaaliturasopimusten säännökset. MEL:n mukaisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen huomioonottaminen kustannustenjaossa MEL:n mukaiset eläkkeet jaetaan laskennallisesti MEL 53 :n 3 momentin mukaiseen TyEL-eläketuraa astaaaan osaan ja sen ylittäään, MEL 53 :n momentissa tarkoitettuun osaan, jota kutsutaan MEL-ylitteeksi. TyEL-eläketuraa astaaa MEL:n mukainen eläkeosa, jota seuraaassa

14 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 3 (08) kutsutaan MEL-eläkkeen astuunjako-osaksi, on määritelty MEL:n 202 :ssä tarkoitetuissa perusteissa (MEK:n tasausperuste). Määrättäessä astuun jakautuminen TyEL-eläkelaitosten ja MEK:n kesken MEL:n mukaisista eläkkeistä otetaan huomioon niiden astuunjako-osat. MEL:n mukaiset kuntoutusrahat otetaan kuitenkin huomioon kokonaan. Lisäksi TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn yhteydessä selitetään muiden kuin MEK:n maksamat MEL-ylitteet. Hetkellä..99 jatkuien MEL:n mukaisten eläkkeiden osalta otetaan kustannustenjakoperusteiden kohtaa..2 soellettaessa huomioon seuraaat poikkeussäännökset: Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio MEL:n mukaan, mutta ei TEL:n, LEL:n eikä TaEL:n mukaan, otetaan eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä huomioon ain MEL:n alaiset työsuhteet. Jos eläkkeeseen oikeuttaana on otettu huomioon eläkeikään jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio TEL:n, LEL:n tai TaEL:n mukaan, mutta ei MEL:n mukaan, eläkkeen rahastoitua osaa määriteltäessä ei oteta huomioon MEL:n alaisia työsuhteita.

15 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 4 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I: TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyyn osallistuat TyEL- ja YELeläkelaitokset, MEK, Mela, Kea, Kea altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, KKR ja Kela. VILMA-eläkeselittely tarkoittaa toisten yksittäisten eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkkeiden selittelyä. Eläkelaitoksen lopullinen erä VJ L Eläkelaitoksen uoden lopullinen erä per.7.. määräytyy eläkelaitoksen hyityksen ja maksun erotuksena VJ L () L = H M, VJ VJ VJ missä VJ H on eläkelaitoksen kohdan. mukainen hyitys ja on eläkelaitoksen kohdan.4 mukainen maksu. VJ M. Eläkelaitoksen hyitys VJ H TyEL 83 :ssä tarkoitettu hyitys VJ H ilman TyEL 78 :ssä ja TyEL 8 82 :ssä tarkoitettuja osia eli hyitys eläkelaitoksen maksamista TyEL-eläkelaitosten ja MEK:n yhteisellä astuulla oleista eläkkeistä ja kuntoutusrahoista sekä muiden yksityisen tai julkisen sektorin eläkelaitosten astuulla oleista eläkkeistä tai eläkeosista per.7. on (2), missä suureet,, ja on määritelty tarkemmin kohdissa Eteralle suure Etera /2 H ( ) ( E(VA) E(TK) b M M ) = + + ja muille eläkelaitoksille Etera H = 0. Suureet E(VA) M ja E(TK) M on määritelty kohdassa.4.

16 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 5 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely.. Osa a E Eläkelaitoksen hyityksen osaan a VRM 0,5 T' E = E E + (+ b ) V kuuluat eläkelaitoksen maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuat anhuuseläkkeet ja erityinen saataa ETK:lta tapauksissa, joissa eläkelaitoksen tasausastuu tai -rahasto on nolla. Näistä osista ähennetään eläkelaitoksen astuulla oleat anhuuseläkkeiden rahastoidut osat. Edellä mainitut osat on tarkemmin määritelty kohdissa Vanhuuseläke Suureessa a E ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Suureeseen E kuuluu eläkelaitoksen maksama, TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n ja TaEL:n mukainen anhuuseläke sekä MEL:n mukaisen anhuuseläkkeen astuunjako-osa kokonaisuudessaan. TyEL-eläkelaitoksilla ja MEK:lla suure VRM E on eläkelaitoksen astuulla oleien uonna maksettujen anhuuseläkkeiden määrä. Suure VRM E sisältää jatkuat suoritukset anhuuseläkkeistä ja anhuuseläkkeiden kertasuorituksista rahastoitujen osien pääoma-arot sekä eläkelaitoksen astuulla oleat Euroopan yhteisöihin maksettujen perusturan mukaisten siirtomäärien anhuuseläkkeiden rahastoitujen osien pääoma-arot (Liite 3). Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure VRM E = 0.

17 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 6 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely...2 Osaan a E sisällytettää saataa Eläketurakeskukselta Osaan a E kuuluu seuraaan kaaan mukainen määrä (+b ) V, 0,5 T - missä suure määritelty suure T V - määrätään niille eläkelaitoksille, joilla kohdassa.4.2 T V - = 0. T TyEL-eläkelaitoksilla suure V - on TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määritelty saataa ETK:lta. MEK:lla suure ETK:lta. T V - on MEK:n tasausperusteessa määritelty saataa Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure T V - = Osa b E Eläkelaitoksen hyityksen osaan b E kuuluu eläkelaitoksen maksamia TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuia eläkkeitä ja näiden lakien mukaisia kuntoutusrahoja. Osaan b E ei lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisia anhuuseläkkeitä. Osa b E lasketaan seuraaasti. E = E + E + E + E + E + E E, b b(tk) b(tt) b(pe) b(oae) b(kr) b(tel-l) b(rtel-l) missä

18 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 7 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely b(tk) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset työkyyttömyyseläkkeet siltä osin kuin eläke ylittää myöhemmin kohdassa..2. määriteltään eläkkeen rahastoidun osan. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(tt) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset työttömyyseläkkeet siltä osin kuin eläke ylittää myöhemmin kohdassa..2.2 määriteltään eläkkeen rahastoidun osan. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(pe) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset perhe-eläkkeet. MEL:n mukaisesta eläkkeestä otetaan huomioon ain sen astuunjako-osa. b(oae) E = TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n ja MEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet. b(kr) E = TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset kuntoutusrahat siltä osin kuin kuntoutusraha ylittää myöhemmin kohdassa..2.3 määritellyn kuntoutusrahan rahastoidun osan. b(tel-l) E = Eläkelaitoksen maksamat TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL:n lisäturan ja TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen mukaiset eläkkeet ja hautausaustukset. b(rtel-l) E = TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäturan ja TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden ja hautausaustusten osalta eläkelaitoksen itsensä astuulla oleat uonna maksetut osat. Suureessa b E ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosi-

19 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 8 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely en kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti. Kuntoutusrahaan sisältyät palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkeosat otetaan kuitenkin huomioon suureessa b E...2. Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa Työkyyttömyyseläkkeen alkaessa uonna 2007 tai myöhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin TyEL:n tai MEL:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraaasti: Työkyyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulean ajan eläke ja astuunjaon tarkasteluaikana akuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on ähintään 2 566,70 euroa uoden 2004 tasossa. Vastuunjaon tarkasteluajalla tarkoitetaan eläketapahtumauotta edeltänyttä kahta kalenteriuotta. Kun eläketapahtuma on uonna 2006, astuunjaon tarkasteluaika on uosi Työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa lasketaan eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä, josta on ähennetty ensisijaiset etuudet huomioiden ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella karttunutta eläkettä suojaaa säännös ja johon ei lueta kuntoutuskorotusta, TyEL 8 :n tai MEL 87 :n mukaista kertakorotusta eikä palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa. Rahastoitua osaa laskettaessa otetaan mukaan eläkkeen TyEL-, TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-osat. Kunkin TyEL- tai MEL-eläkelaitoksen, jonka toimintapiiriin akuutettu kuului astuunjaon tarkasteluaikana, astuulle kuulua rahastoitu osa on se osuus eläkkeen alkamisajankohtaa astaaasta määrästä, joka on kyseisessä eläkelaitoksessa akuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaisten työansioiden osuus TyEL:n 3 :ssä tarkoitettujen työeläkelakien, TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaisten akuutettujen työansioiden, palkatto- ajankohta, johon eläkettä laskettaessa kunkin uoden ansiot tarkistetaan palkkakertoimella

20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 9 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely mien etuuksien perusteena oleien työ- tai ansiotulojen ja muiden palkattomien etuuksien 2 sekä muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osaaikaeläkkeen perusteena oleien tulean ajan ansioiden yhteismäärästä astuunjaon tarkasteluaikana. Edellä työansioihin ei lueta osa-aikaeläkkeen ansionalenemaa. Samalla taalla määräytyy osa-aikaeläkkeen jälkeisen TyEL:n tai MEL:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen kunkin eläkelaitoksen astuulla olea rahastoitu osa työkyyttömyyseläkkeen alkaessa uonna 2007 tai myöhemmin ja eläketapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin. Eläkelaitoksen astuulla oleaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on uonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n mukaiset akuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman akuutuksen osalta alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa, tai TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaiset akuutetut työansiot alittaat 2 094,45 euroa uoden 2004 tasossa astuunjaon tarkasteluaikana. Työkyyttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, tai joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka eläketapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoitu osa määräytyy liitteen mukaisesti. Jos eläkettä on maksettu ain sairausakuutuslain mukaisen päiärahan ylittäältä osalta, sairausakuutuslain mukainen päiäraha ähentää ensisijaisesti eläkkeen rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläke lasketaan soeltaen EU-säännöksiä, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työkyyttömyyseläkkeen perusteella. TyEL 74 :n, MEL 80 :n, YEL 68 :n, VaEL 62 :n ja KuEL 52 :n (sekä näihin pykäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaiset etuudet 2 tarkoitetaan TyEL 76 :n 4 6 momentin, MEL 82 :n 4 6 momentin, YEL 70 :n 5 7 momentin, VaEL 63 :n 4 6 momentin ja KuEL 53 4 ja 5 momentin (sekä näihin pykäliin iittaaien MYEL:n, KiEL:n, KelaL:n, SP:n eläkesäännön, OrtKL:n ja LL 2007:54:n säännösten) mukaisia etuuksia.

21 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 20 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos työkyyttömyyseläke on päättynyt ja myöhemmin työkyyttömyyseläke myönnetään uudelleen entisin perustein, eläkkeen rahastoitu osa määräytyy alkuperäisen eläkkeen perusteella. Jos työkyyttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyEL 92 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläkkeen määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työkyyttömyyseläke muuttuu osatyökyyttömyyseläkkeestä täydeksi työkyyttömyyseläkkeeksi tai päinastoin, eläkkeen rahastoitua osaa muutetaan samassa suhteessa kuin ilman kuntoutuskorotusta, TyEL 8 :n tai MEL 87 :n mukaista kertakorotusta ja palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkeosaa laskettu eläke muuttuu edellä mainitun syyn johdosta. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kuntoutusrahan rahastoidun osan perusteella. Jos osatyökyyttömyyseläke myönnetään kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein tai suoraan kuntoutusrahan jälkeen, osatyökyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa saadaan muuttamalla kuntoutusrahan alkuperäistä rahastoitua osaa samassa suhteessa kuin kuntoutusrahaa astaaan työkyyttömyyseläkkeen määrä muuttuu. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä uonna 2007 tai myöhemmin alkaneen työttömyyseläkkeen

22 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 2 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely jälkeen, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy työttömyyseläkkeen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Jos työkyyttömyyseläke on oikaistu TEL 5 b :n, LEL 0 b :n tai TaEL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapahtuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mukaisesti Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa Vuonna 2007 tai sen jälkeen alkaneen TyEL:n oimaanpanolain tai MEL:n oimaanpanolain mukaisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy seuraaasti. Jos työntekijällä on oikeus tuleaan aikaan ja työntekijällä on TyEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa työskentelyä jälkeen ja TyEL:n tai MEL:n mukaisesti akuutetut työansiot oat yhteensä ähintään uoden 2004 tasossa, työttömyyseläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. ja TyEL:n tai MEL:n mukaisesti akuutetut työansiot oat yhteensä alle uoden 2004 tasossa, eläkkeen rahastoitu osa on eläkkeen alkamisajankohtaa astaaa määrä, josta on ähennetty ensisijaiset etuudet ja palkattomien aikojen perusteella

23 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 22 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely karttunut eläkeosa. Rahastoitua osaa laskettaessa otetaan mukaan eläkkeen TyEL-, TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-osat. työntekijällä ei ole TyEL:n tai MEL:n alaista eläkkeeseen oikeuttaaa työskentelyä jälkeen, työttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa. Työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy hetkellä oimassa oleien säädösten mukaisesti. Jos työntekijällä ei ole oikeutta tuleaan aikaan , eläkkeessä ei ole rahastoitua osaa. Samalla taalla määräytyy myös osa-aikaeläkkeen jälkeisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa, sekä sellaisen työkyyttömyyseläkkeen, jonka eläketapahtuma on ollut uonna 2006 tai myöhemmin, jälkeisen työttömyyseläkkeen rahastoitu osa. Vuosien 996 ja 2000 suojausten piiriin kuuluiin henkilöihin soelletaan kuitenkin uoden 2004 säännöksiä. Suojauksen piiriin kuuluminen on määritelty työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) oimaantulosäännöksen 8 momentissa. Työttömyyseläkkeen, joka alkaa ennen uotta 2007, rahastoitu osa määräytyy liitteen mukaisesti. Jos työttömyyseläke lasketaan soeltaen EU-säännöksiä, työttömyyseläkkeen rahastoitu osa määräytyy kansallisen lain mukaisesti lasketun työttömyyseläkkeen perusteella. Jos työttömyyseläkkeeseen tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyEL 92 mom.), eläkkeen rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa eläke on pienempi kuin eläkkeen rahastoitu osa, on eläke kokonaan rahastoitua osaa.

24 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 23 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos työttömyyseläkkeen määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi eläkkeen rahastoitua osaa pienemmäksi, eläke on kokonaan rahastoitua osaa. Jos työttömyyseläke on oikaistu TEL 5 b :n, LEL 0 b :n tai TaEL 8 a :n perusteella sellaisina kuin ne oat oimassa , eläketapahtuma on aikaisemmin kuin eläkejärjestelyn oikaisuuotta edeltäneenä uonna ja eläkepäätös on annettu ennen oikaisuhetkeä, työttömyyseläkkeen rahastoitu osa on entisen lain mukaisesti laskettu eläkkeen rahastoitu osa. Jatkoeläkkeiden ja entisin perustein myönnettäien eläkkeiden, joissa ensimmäisen eläkkeen eläketapahtuma on ennen uotta 2007 ja toinen eläke alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, rahastoitu osa määräytyy liitteen 8 mukaisesti Kuntoutusrahan rahastoitu osa Kuntoutusrahan alkaessa uonna 2007 tai sen jälkeen ja kuntoutustapahtuman ollessa uonna 2006 tai myöhemmin, TyEL:n ja MEL:n mukaisen kuntoutusrahan rahastoitu osa on yhtä suuri kuin kuntoutusrahan perusteena olean TyEL:n ja MEL:n mukaisen työkyyttömyyseläkkeen rahastoitu osa olisi ollut, jos kuntoutusrahan sijasta olisi myönnetty työkyyttömyyseläke. Jos kuntoutusraha myönnetään entisin perustein tai se alkaa jatkoeläkkeenä sellaisen kuntoutustuen jälkeen, joka on alkanut uonna 2007 tai sen jälkeen, ja jonka eläketapahtuma on uonna 2006 tai sen jälkeen, kuntoutusrahan rahastoitu osa määräytyy kuntoutustuen alkuperäisen rahastoidun osan perusteella. Kuntoutusrahan, joka alkaa ennen uotta 2007 tai kuntoutusrahan, joka alkaa uonna 2007 tai sen jälkeen, mutta jonka kuntoutustapahtuma on ennen uotta 2006, rahastoidun osan määräytyminen on liitteessä.

25 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 24 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos kuntoutusrahaan tehdään uusi yhteensoitus liikenne- ja tapaturmaakuutuslain mukaisten korausten kanssa (TyEL 92 mom.), kuntoutusrahan rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettaa kuntoutusraha on pienempi kuin sen rahastoitu osa, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa. Jos kuntoutusrahan määrä pienenee työeläkeindeksitarkistuksen uoksi kuntoutusrahan rahastoitua osaa pienemmäksi, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa...3 Osa d E Osaan kuuluat eläkelaitoksen maksamat eläkkeet, jotka TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n, MEL:n, MYEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL 3 :n tai KiEL:n mukaisesti oat jonkin toisen määrätyn eläkelaitoksen astattaia eläkkeitä. Eläkelaitos perii nämä eläkkeet ETK:n älityksellä siltä eläkelaitokselta, joka näistä eläkkeistä on astuussa. Osaan E d ei kuitenkaan lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia. Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien selittely tapahtuu suureen aulla. MEL-eläkkeiden astuunjako-osien ylittäiä osia. eläkelaitosten astuulla oleia TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäeläkkeiden eikä TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia. Näiden eläkeosien selittely tapahtuu suureen aulla. eläkelaitoksen maksamia kohdan 7 mukaisia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia. Näiden eläkeosien kustannustenjako selitetään kohdan 7 mukaisesti.

26 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 25 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Jos TyEL:n, MEL:n, YEL:n, VaEL:n, KuEL:n, KelaL:n tai KiEL:n mukaista toimintaa harjoittaa eläkelaitos on maksanut MYEL-eläkettä, osaan sisällytetään myös se osa myönnetystä eläkkeestä, jonka eläkelaitos MYEL 97 :n perusteella on ollut oikeutettu eläkkeestä ähentämään. Kean osaan luetaan eläkelaitosten maksamista KuEL:n mukaisista eläkkeistä myös se osa, joka kuuluu kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. Valtion eläkejärjestelmän osaan luetaan eläkelaitosten maksamista VaEL:n ja VEL:n mukaisista eläkkeistä myös se osa, joka kuuluu kunnallisenja altion eläkejärjestelmän älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. Jos asianomaiset eläkelaitokset oat ETK:n suostumuksella erikseen sopineet edellä mainituista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä yhteydessä lueta osaan kuuluiksi...4 Osa m E Osaan m E kuuluat muiden kuin MEK:n maksamat MEL-ylitteet. Eläkelaitos perii nämä osat ETK:n älityksellä MEK:lta. Jos asianomaiset eläkelaitokset oat ETK:n suostumuksella erikseen sopineet tällaisista eläkkeistä aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä, näitä eläkkeitä ei tässä yhteydessä lueta osaan m E kuuluiksi..2 Eläkeakuutusyhtiö Kansan konkurssin loppuunselittely Vuodesta 2005 alkaen Eläke-Kansan selityspesästä realisoituat erät tilitetään ETK:lle ja hyitetään TyEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien psm S suhteessa. Tilitetyt realisointierät EK M otetaan huomioon kohdassa.4 määriteltyä kerrointa b q laskettaessa. Selityspesän realisointierien jakaminen ennakkoerinä on selitetty kappaleessa 2.5.

27 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 26 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely.3 Luottoakuutustoiminta Vuodesta 2005 alkaen Garantialta palautua ylite tilitetään ETK:lle ja hyitetään TyEL-eläkelaitoksille kohdan.4.3 mukaisten palkkasummien suhteessa. Palautuaa ylitettä astaaa määrä otetaan huomioon kohdassa.4 määriteltyä kerrointa laskettaessa. Garantialta palautuan ylitteen jakaminen ennakkoerinä on selitetty kappaleessa Eläkelaitoksen maksu VJ M TyEL 83 :ssä tarkoitettu maksu ilman TyEL 78 :ssä ja TyEL 80 8 :ssä tarkoitettuja osia eli maksu TyEL-eläkelaitosten ja MEK:n yhteisellä astuulla oleista TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisista eläkkeistä, lukuunottamatta kohdassa 7 tarkoitettuja palkattomilta ajoilta karttuneita eläkkeitä, ja kuntoutusrahoista sekä kohtien.4.5 ja.4.6 mukaisista eläkkeistä per.7. on (3)!"#$ % & ' & & & ( Suureet %, &,, &, & ja & on määritelty kohdissa Kerroin määritellään ) *, +$ - *, +., +, ) % ) & missä - = Keskinäinen Eläkeakuutusyhtiö Eteran (Etera) TyEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteissa määritelty suure /0 per 3.2.,. = kohdassa 3.3 mainittu ETK:lle eläkkeiden selittelystä jäänyt ylite tai alite per 3.2. ja = kohdassa 3. määritelty perustekorko.

28 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 27 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely Suure ) on kohdassa.. määriteltyjen suureiden summa ja suureet ) & ja ) % % summia. oat kohdissa määriteltyjen suureiden & ja Kerroin määritellään b ( ) ( ) b -/2 E(TK) EK LU -/2 b bl + + psm S E b M M M b Y B q=, missä = Keskinäinen Eläkeakuutusyhtiö Eteran (Etera) TyEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteissa määritelty suure 2/ per 3.2., = uoden kohdan.2 mukaiset Eläke-Kansan erityisestä selityspesästä realisoituneet erät per.7., = uoden kohdan.3 mukaiset Garantialta palautuneet ylitteet per.7. ja. = kohdassa 3.3 mainittu ETK:lle -eläkkeiden selittelystä jäänyt ylite tai alite per Suure ) on kohdassa..2 määriteltyjen suureiden summa, suure ) & on kohdassa.4.4 määriteltyjen suureiden & summa ja suure ) on kohdassa.4.3 määriteltyjen palkkasummien yhteismäärä. ETK esittää kertoimet ja STM:n ahistettaiksi uoden + syyskuun loppuun mennessä. Määrättäessä kertoimia ja hyityksiin ) ja ) sisällytetään myös Kean, Kean altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelan,

29 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 28 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely KKR:n ja Melan maksamat TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten eläkkeiden yhteisesti kustannettaat osat..4. Eläkelaitoksen tasausmaksun yhteismäärä Tasausmaksun yhteismäärä eläketuran osalta. Tasausmaksua a B ilman siirtymämaksua a B määrätään ain TyEL:n ja MEL:n mukaisen a B laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. TyEL-eläkelaitoksilla tasausmaksun yhteismäärä a B on eläkelaitoksen TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltyjen tasausosien T P yhteismäärä uodelta ähennettynä eläkelaitoksen uodelta maksamalla siirtymämaksulla. Edellä mainitulla siirtymämaksulla tarkoitetaan lain siirtymämaksusta (34/992) muutettaessa altion irastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi mukaista maksua. MEK:lla tasausosasuure a B on MEK:n tasausperusteessa määriteltyjen uosimaksun tasausosien yhteismäärä uodelta. Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure a B = Tasausastuu T V- Tasausastuu osalta. T V määrätään ain TyEL:n ja MEL:n mukaisen eläketuran TyEL-eläkelaitoksen tasausastuu T V on TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määritelty tasausastuu.

30 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 29 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely MEK:lla tasausastuu T V on MEK:n tasausperusteessa määritelty tasausosista muodostunut rahasto. Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure V = 0. T.4.3 Eläkelaitoksessa akuutettujen työansioiden summa TyEL-eläkelaitoksilla palkkasumma p S p S ja psm S on TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltyjen palkkojen S summa. Palkkasummaa p S laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. Palkkasummassa psm S siirtymämaksu seuraaasti: huomioidaan eläkelaitoksen uodelta maksama psm p g s S = S 80% S, u missä g = Valtion Eläkerahastoon suoritettaan siirtymämaksun ja sen ennakon perusteessa mainittu uodelle ahistettu kerroin u = P T TyEL p S, missä T P TyEL TyEL on TyEL-eläkelaitosten TyEL:n 79 :n 4 momentin mukaisissa perusteissa määriteltyjen tasausosien P T summa uodelta ja TyEL on TyEL-eläkelaitosten palkkasummiens P summa uodelta S p s S = siirtymämaksun perusteena olea palkkasumma.

31 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 30 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely MEK:lla suure p S on MEK:n tasausperusteessa määriteltyjen suureiden S summa. Palkkasummaa p S laskettaessa otetaan huomioon edellisiin uosiin kohdistuat korjaukset. MEK:lla S psm = S. p Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure = 0 laskettaessa kohdan.4 mukaista maksua. p S.4.4 Suure bl B Suure & määrätään ain TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja työnantajan eläkeakuutuksen osalta ja suureella & tarkoitetaan akuutusmaksujen ta- sausosien ja rahastoille laskettaan korkotuoton osan yhteismäärää. Suuretta & laskettaessa otetaan myös kertamaksut huomioon. TyEL-eläkeakuutusyhtiöillä suure & on STM:n eläkeakuutusyhtiöille ahistamissa TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen ja työnantajan eläkeakuutuksen erityisperusteissa määritelty suure &. TyEL-eläkekassoilla suure & on määritelty STM:n ahistamissa eläkekassan TEL:n mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa. Eläkesäätiöillä suure & on määritelty STM:n antamissa Eläkesäätiön työntekijäin eläkelain mukaisen lisäeläkeakuutuksen laskuperusteissa. MEK:lla, Melalla, Kealla, Kealla altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kelalla ja KKR:lla suure & = 0.

32 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 3 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely.4.5 Suure d B Suureeseen & kuuluu eläkelaitoksen itsensä astattaien niiden kohdassa..3 tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin eläkelaitos, Kea, Kea altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa..3 mainitulla taalla erikseen sopineet. Osaan & ei kuitenkaan lueta TyEL:n, TEL:n peruseläketuran, LEL:n, TaEL:n eikä MEL:n mukaisten anhuuseläkkeiden rahastoituja osia MEL-ylitteitä eläkelaitoksen astuulla oleia TyEL:n oimaanpanolain 32 :n 5 6 momentissa tarkoitettujen TEL-lisäeläkkeiden eikä TEL:n mukaisen työnantajaakuutuksen eläkkeiden rahastoituja osia. Kean osaan & luetaan lisäksi VaEL:n ja VEL:n mukaisista eläkkeistä se osa, joka kuuluu kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin. Valtion eläkejärjestelmän osaan & luetaan lisäksi KuEL:n mukaisista eläkkeistä se osa, joka kuuluu kunnallisen ja altion eläkejärjestelmän älisistä omistajanaihdostilanteista johtuan korausmenettelyn piiriin..4.6 Suure m B Suureeseen Bm kuuluu MEK:n astattaien niiden kohdassa..4 tarkoitettujen eläkkeiden määrä, jotka jokin toinen yksityisen sektorin eläkelaitos, Kea, Kea altion eläkejärjestelmän toimeenpanijana, Kela tai KKR on maksanut uonna ja joista aiheutuneiden eläkekulujen selittämisestä asianomaiset eläkelaitokset eiät ole kohdassa..4 mainitulla taalla erikseen sopineet.

33 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 32 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 2 Eläkelaitoksen ennakko uodelle 2. Ennakon laskenta Eläkelaitoksen TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakko on (5) K VJ VJ 9 VJ K (alku) = sk (), ajaksi = 2 VJ VJ VJ K (loppu) = s2k ( 2) K ( alku ), ajaksi , missä kertoimet s ja s2 määritellään jäljempänä kaaojen (9), (0), () ja (2) yhteydessä. Kaaassa (5) on (6) K VJ ( i) H VJ ( i) M VJ' ( i) =, missä i = tai 2. Kun i =, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liitteellä 5(a) ja kun i = 2, eläkelaitokset antaat ariot ennakoiden lähtötiedoista liit- VJ teellä 5(b). Suure ( ) H i on kaaan (2) mukaan eläkelaitoksen arioimista VJ' lähtötiedoista laskettu hyitys uodelle ja suure ( ) M i on kaaan (7) mukaan eläkelaitoksen arioimista lähtötiedoista laskettu maksu uodelle VJ' a' (7) () ( ) 0,5 T a b' psm bl d m M i = q + b V + B + qs + B + nb + nb, T a psm bl d m missä i = tai 2, ja suureet V, B, S, B, B ja B oat kohtien mukaisia eläkelaitoksen arioimia suureita. Kertoimet on laskettu allaoleien kaaojen mukaisesti eläkelaitosten arioimista lähtötiedoista. Kerroin n määritellään a' q ja b' q (8) d m = E + E n, d B + B m

34 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 33 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely missä suureet d E arioimia suureita. ja m E oat kohtien..3 ja..4 mukaisia eläkelaitosten Määrättäessä ennakoita uodelle kohdassa.4 määritellyn kertoimen sijasta käytetään kerrointa a q q E ja a a' = /2 T a (+ b ) V + B kohdassa.4 kertoimen b q sijasta käytetään kerrointa q b E b' = psm S B bl. Lähtötiedot TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakoita arten annetaan kaksi kertaa uodessa kustannustenjakoperusteen liitteen 5(a) ja liitteen 5(b) mukaisesti. Tarkat päiämäärät arioiden antamiselle määritellään uosittain siten, että eläkelaitoksilla on liitteen 5(a) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja ETK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen 30..-, ja eläkelaitoksilla on liitteen 5(b) suureiden ariointiin aikaa ähintään kaksi iikkoa ja ETK:lla tämän jälkeen aikaa ähintään kaksi iikkoa ennen Ennakko K VJ ( alku) ajaksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa.. ja jolle kaaan (6) mukainen suure K VJ () itseisaroltaan ähintään euroa. on Jos suure K VJ ( ) ennakko K VJ ( alku) on negatiiinen, on kerroin s =, jolloin eläkelaitoksen on

35 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 34 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 9 9 =. 2 2 VJ VJ VJ (9) K ( alku) s K () K () Jos suure K VJ ( ) ennakko K VJ ( alku) = on positiiinen, on kerroin on 9 9 =. 2 2 VJ VJ VJ (0) K ( alku) s K () s K () = s = s, jolloin eläkelaitoksen Kerroin s määrätään siten, että eläkelaitosten negatiiisten suureiden VJ ( ) yhteenlasketun summan ja suureiden sk ( ) K VJ summan yhteismäärä on nolla. yhteenlasketun Ennakko K VJ ( loppu) ajaksi määrätään sellaiselle eläkelaitokselle, joka on toiminnassa.0. ja jolle kaaan (6) mukainen suure K VJ (2) on itseisaroltaan ähintään euroa. Jos suure K VJ ( 2) ennakko K VJ ( loppu) on negatiiinen, on kerroin s 2 =, jolloin eläkelaitoksen on VJ VJ VJ () K ( loppu) = K ( 2) K ( alku) Jos suure K VJ ( 2) ennakko K VJ ( loppu) on positiiinen, on kerroin on VJ VJ VJ (2) K ( loppu) s K ( 2) K ( alku) =. 2 s 2 = s 2, jolloin eläkelaitoksen Kerroin s 2 määrätään astaaasti kuin kerroin s.

36 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 35 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely 2.2 Ennakko astuunsiirtotilanteissa Eläkelaitoksen astuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen yhdistetään soeltuin osin ko. eläkelaitoksia koskeat suureet määrättäessä ennakkoa ajaksi tai ajaksi Eläkelaitoksen koko astuun siirtyessä toiseen eläkelaitokseen tiliuoden aikana siirretään siirtohetken jälkeen erääntyät TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittelyn ennakot astaanottaalle eläkelaitokselle. Eläkelaitoksen astuun siirtyessä osittain toiseen eläkelaitokseen tiliuoden aikana ei siirtohetken jälkeen erääntyiä TyEL-MEL- VILMA-eläkeselittelyn ennakoita siirretä astaanottaalle eläkelaitokselle, ellei Finanssialonnan ahistamassa sopimuksessa akuutustoiminnan osan luouttamisesta toisin soita. 2.3 Ennakon maksaminen 2.3. Ennakon maksaminen ajalla ETK antaa eläkelaitoksille päätöksen kaaojen (9) ja (0) mukaisten ennakoiden suuruudesta mennessä. Kaaan (9) mukainen ennakko */ 3456 on maksettaa yhdeksässä yhtä suuressa erässä ETK:lle uoden tammi-syyskuussa kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäiänä. ETK maksaa kaaan (0) mukaisen ennakon / 3456 eläkelaitokselle yhdeksässä yhtä suuressa erässä uoden tammi-syyskuussa kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäiänä. Edellä mainitut maksettaat ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon ja ne oidaan yhdistää muihin kustannustenjaon eriin. Ennakon iiästyessä on iiästymisajalta maksettaa korkoa TyEL 64 :n mukaisen uotuisen iiästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun

37 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN OSA I 36 (08) TyEL-MEL-VILMA-eläkeselittely iiästyessä iiästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä pankkipäiästä alkaen. Erityisestä syystä ETK oi luopua iiästyskoron tai sen osan perimisestä. Viiästyskorkoa ei peritä iiästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yhdistänyt ennakkoerän muihin kustannustenjaon eriin Ennakon maksaminen ajalla ETK antaa eläkelaitoksille päätöksen kaaojen () ja (2) mukaisten ennakoiden suuruudesta 5.9. mennessä. VJ Kaaan () mukainen ennakko - K ( loppu) on maksettaa kolmessa yhtä suuressa erässä ETK:lle uoden loka-joulukuussa kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäiänä. ETK maksaa kaaan (2) mukaisen ennakon K VJ ( loppu) eläkelaitokselle kolmessa yhtä suuressa erässä uoden loka-joulukuussa kunkin kalenterikuukauden kolmantena pankkipäiänä. Edellä mainitut maksettaat ennakkoerät pyöristetään lähimpään euroon ja ne oidaan yhdistää muihin kustannustenjaon eriin. Ennakon iiästyessä on iiästymisajalta maksettaa korkoa TyEL 64 :n mukaisen uotuisen iiästyskoron mukaan. Eläkelaitoksen maksun iiästyessä iiästyskorko lasketaan erääntymiskuukauden ensimmäisestä pankkipäiästä alkaen. Erityisestä syystä ETK oi luopua iiästyskoron tai sen osan perimisestä. Viiästyskorkoa ei peritä iiästymisestä, joka johtuu siitä, että ETK on yhdistänyt ennakkoerän muihin kustannustenjaon eriin.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3 SOPIMUS Sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen kesken 2

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E Eläketurakeskus (89) Suunnitteluosasto 3..200 VASTUUNJAKOPERUSTEET Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut astuunjakoperusteet 25..200. Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut muutoksen astuunjakoperusteiden

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 2015 Vahistettu 4.11.2014. 23.10.2014 KUTANNUTNJAKOPRUTT isällysluettelo VOIMAANTULOÄÄNNÖ... 5 PRUTIDN OVLTAMINN... 6 oeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA .9.20 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 6.2.2015 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 203 Vahistettu 5..202. 22.0.202 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 4970 LIIE MUUOS LSKUPERUSEISIIN ÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 497 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄDENNSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päiänä joulukuuta 203 07/203 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.11.2011. iimeisin perustemuutos on ahistettu 9.12.2010. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 3335 LIIEE 2 MUUOS LSKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 3336 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄYDENNYSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 2009 N:o 980 98 SISÄLLYS N:o Siu 980 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 17.8.2011 1(4) PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAESTA ALLE KOLMVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA 1 Soeltamisala 2 Korko 3 Valtion uosittainen koraus äiden erusteiden mukaisesti määrätään

Lisätiedot

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 94/ LIIEE MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 94/ 3 LIIE VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan yel:n mukaisen

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet 2 Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille 2 Liite akuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Liitteet 2 Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten 2 Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 487/05 Liite / MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden 05 akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päiänä joulukuuta 2003 N:o 1077 1079 SISÄLLYS N:o Siu 1077 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3a

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S Eläketurakeku (89) Suunnitteluoato 2..2008 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soiaali- ja tereminiteriö on ahitanut atuunjakoperuteet 20..2008. 5..2009 korjatut kirjoituirheet iuilla 62 ja 63 on päiitett etk.fi-iulle

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.2.2009 Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ARI KAARTINEN JA ANNE LAITINEN Eläketurvakeskus

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017 Muistio () anhuuseläkeastuun korotuskertoimet uodelle anhuuseläkeastuun korotuskertoimet on laskettu käyttäen Eläketurakeskuksen laskentakaaamuistiossa.. määriteltyjä kaaoja. Kertoimissa on otettu huomioon

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 2..209. iimeisin perustemuutos on annettu 4.2.208. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

MUISTIO. Eläkemenoryhmä (7)

MUISTIO. Eläkemenoryhmä (7) Eläkemenoryhmä 1.9.2017 1 (7) MAKSUNSIIRTOSUORITUS Maksu tai koko eläkkeenkäsittely joudutaan siirtämään eläkelaitoksesta toiseen, jos esim. myöntävä laitos muuttuu. Tässä muistiossa kuvataan kaksi vaihtoehtoista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä maaliskuuta 2006 N:o 158 SSÄLLYS N:o Siu 158 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Muistio 1 (6) Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Seuraavassa on kuvattu tarkastusrutiineja, joita Eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitosten kustannustenjakoa varten toimittamille tiedoille.

Lisätiedot

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Muistio 1 (7) Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Seuraavassa on kuvattu tarkastusrutiineja, joita Eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitosten kustannustenjakoa varten toimittamille tiedoille.

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta N:o 221 ÄLLY N:o iu 221 osiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 21.12.2016 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2016: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2016...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x 261/2011 3 LIITE 1 1 VKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 28 äiänä maaliskuuta 20 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuerusteista annetun

Lisätiedot

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 4848 N:o 1249 LEE 1 2 LAKUPEUEE ELÄKEKAOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKAA KUANNUEN JAKOA VAEN N:o 1249 4849 ÄLLYLUEELO LE 1: LAKUPEUEE 1 VAKUUUEKNE UUEE 2 KÄÄN JA PALKKAAN LYVÄ UUEE 2.1 KÄLAKU 2.2 ELÄKKEEN PEUEENA

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAITA ELÄKETURAA ARTEN Kokooma 5..208. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 29..208. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 SOME SÄÄÖSKOKOELMA 200 ulkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 200 :o 404 407 SISÄLLYS :o Siu 404 altioneuoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta... 3845 405 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

ERITYISPERUSTEET EU-ELÄKESIIRTOLAISTA

ERITYISPERUSTEET EU-ELÄKESIIRTOLAISTA ELÄKETURVAKESKUS liite 1 Suunnitteluosasto 1.12.2016 ERITYISPERUSTEET EU-ELÄKESIIRTOLAISTA Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Vakuutustekniset suureet... 1 3 Laskentaan liittyvät ajankohdat... 2 4

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN LIIEE LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOILLE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 4..009. Viimeisin perustemuutos on annettu 9..008. Perusteen erikoisakioiden merkinnät b n tarkoittaat yel:n mukaisten

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 75/2009 vp Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä viimeisen eläkelaitoksen periaatetta

Lisätiedot

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 2 862/202 Liitteet 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 862/202 3 Liite VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012:

ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012: Yhtiöt MELA MEK Säätiöt Kassat Keva, KKR, Kela, VK SP, OPEK Ahvenanmaa ELÄKELAITOKSET ILMOITTAVAT VAKUUTUSMATEMAATTISELLE YKSIKÖLLE SEU- RAAVAT TIEDOT VUONNA 2012: 27.1. Tiedot täydennyskerrointa ja osaketuottokerrointa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN LE PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N MKASA ASNJAKOA AREN Kokooma 8.3.006. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..006. SSÄLLYSLEELO LE : PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N M- KASA ASNJAKOA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 6 päiänä maaliskuuta 2002 N:o 168 172 SISÄLLYS N:o Siu 168 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarikelisäaineiden puhtausaatimuksista ja eräistä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 14 päiänä helmikuuta 2003 N:o 95 97 SISÄLLYS N:o Siu 95 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot