ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET"

Transkriptio

1 siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma iimeisin perustemuutos on ahistettu Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelaki TaEL Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelaki TyEL Työntekijän eläkelaki

2 siu 2/26 OSA I: ASTUUELAN OSAT Perusteen osa I tulee oimaan ASTUUELKA astuuelka hetkelle lasketaan LEL 10 :n 3 momentin ja TaEL 7 :n 3 momentin mukaisesti, ja se jakautuu osiin seuraaasti. A I 1 I Y 2 I = U 2 U T A0 A T + + A I astuuelan osat,,, 1 I Y,, 2 I, 1 U, 2 U ja T lasketaan LEL 9 :n ja TaEL 7 :n 5 momentin mukaisten perusteiden perusteella. Laskettaessa kuitenkin anhuuseläkeastuuta ennen TyEL:n oimaantuloa kertyneen LEL:n mukaisen anhuuseläkkeen rahastoidun osan ja siihen myöhemmin tehtäien täydennysten osalta, soelletaan tämän erityisperusteen osan II kohdan 7 mukaisia akuutusteknisiä suureita. Tasoitusastuu T lasketaan tämän erityisperusteen osan I kohdan 2 mukaan ja se jaetaan liikkeisiin kohdan 3 mukaisesti. A0 Osittamaton lisäakuutusastuu lasketaan tämän erityisperusteen osan I kohdan 4 mukaan. A1 Ositettu lisäakuutusastuu lasketaan tämän erityisperusteen osan I kohdan 7 mukaan. 2. TASOITUSASTUUN MÄÄRÄ Tasoitusastuu lasketaan (1) T = D +ΔT' 1 A1 jossa 1 A A (2) D = () + () ( (U) + (U) ) jossa

3 siu 3/26 A () + () = LEL 9 :n mukaisten perusteiden mukaan laskettujen LEL -eläkkeiden astaisten ja alkaneiden anhuuseläkeastuiden summa. A (U) + (U) = Tämän erityisperusteen osan II kohdan 7.2 muutosten mukaisesti laskettujen LEL -eläkkeiden astaisten ja alkaneiden anhuuseläkeastuiden summa. (3) a a mediaani IU T ' Δ T' = ( + + T ) a mediaani a = Eteran akaaraisuusaste hetkellä , joka on laskettu käyttäen siirrolle T' aroa 0. akaaraisuusasteella tarkoitetaan toimintapääoman suhdetta akaaraisuusrajan laskennassa käytettäään astuuelkaan. a mediaani = TEL-yhtiöiden tilinpäätöksen mukainen akaaraisuusasteen mediaani IU = LEL 9 :n ja TaEL 7 :n 5 momentin mukaisissa perusteissa määritelty suure käyttäen kuitenkin LEL:n osalta tämän erityisperusteen osan II kohdan 7.2 mukaisia akuutusteknisiä suureita. T = Ario LEL 9 :n ja TaEL 7 :n 5 momentin mukaisissa T perusteissa määritellystä suureesta. ' T = Kaaan (1) mukaisesti laskettu Eteran tasoitusastuu hetkellä , käyttäen siirrolle Δ T' kuitenkin aroa 0. A1 = Tämän perusteen kohdan 7 kaaan (15) mukaisesti laskettu suure. uodelta tehtäässä tilinpäätöksessä tasoitusastuun määrä lasketaan tämän kohdan perusteiden mukaan käyttäen tilinpäätöksen ariosuureita.

4 siu 4/26 3. TASOITUSASTUUN JAKO LIIKKEISIIN Tasoitusastuu jaetaan liikkeisiin T (i) (i=1 anhuuseläkeliike, i=2 työkyyttömyyseläkeliike, i=3 työttömyyseläkeliike, i=4 maksutappioliike, i=5 hoitokustannuskuormitus, i=6 maksutappio-osaan siirrettää määrä) seuraailla kaaoilla. (4) (5) (6) T (1) = S pr T (3) = S pr T (4)=S pr U MT (7) T (5) = HKkuorm (8) T (6) =Δ MT T (2) = T T (1) T (3) T (4) T (5) T (6) (9) joissa S = Eteran palkkasumma uonna. Δ MT = Liitteen kohdassa 2 annettu tasoitusastuun maksutappio-osaan siirrettää määrä. HKkuorm = Liitteen kohdassa 1 annettu TyEL:n oimaanpanolain 5 :ssä tarkoitettu kuormitus hoitokustannusmenoja arten. U M pr, pr, pr T = Liitteen kohdassa 6 annetut kertoimet.

5 siu 5/26 4. OSITTAMATON LISÄAKUUTUSASTUU A0 Osittamaton lisäakuutusastuu A0 lasketaan kaaasta (10) A0 IU T A1 = + ( ) T jossa = LEL 10 3 momentin ja TaEL 7 3 momentin mukaisten astuuelkojen yhteismäärä. 5. HYITYSTEN JAON JA TAKAISINLAINAN PERUSTEENA OLEA LEL:n MUKAISISTA AKUUTUSMAKSUISTA KERTYNYT LASKENNALLINEN RAHASTO LEL:n mukaisista akuutusmaksuista laskettu hyitysten jaon ja takaisinlainaoikeuden perusteena käytettää laskennallinen rahasto lasketaan jokaiselle uosina 2000 ähintään kerran LEL:n mukaan akuuttaneelle työnantajalle j kaaan (11) mukaan. (11) ( ) jossa s (LEL) O K ;j = 1999;j + ;j = 2000 L (A) LEL L (1 s (LEL)) L on liitteen kohdassa 3 esitetty uosikohtainen kerroin. Ennen uotta 2000 kertynyt rahasto lasketaan työnantajalle j kaaasta (12) L O 1999; j = L O 1999 l j k J l k, jos j kuuluu joukkoon J 0, jos j ei kuulu joukkoon J jossa J = uosina 2000 ähintään kerran LEL:n mukaan akuuttaneiden toiminnassa olleiden työnantajien joukko.

6 siu 6/26 O L 1999 = uoden 1999 lopun eläkeastuun se osa, joka ositetaan joukon J kesken. O astuun osa L 1999 mitoitetaan siten, että toiminnassa oleien työnantajien rahastojen yhteenlasketun summan osuus LEL 9 :n mukaisissa perusteissa IU määritellystä suureesta on sama kuin TEL-yhtiöiden jatkuien akuutusten rahastojen painotettu keskimääräinen osuus astaaasta suureesta. (13) l = = = 2000 j 2000 wp w ;j jossa w = liitteen kohdan 4 mukainen kerroin. P ;j = työnantajan j LEL:n mukainen akuutusmaksu uodelta. uoden 1999 jälkeen kertynyt rahasto lasketaan työnantajalle j kaaasta K 0, kun < 2000 (14) L;j =, K (1 s (LEL))L 1;j+ r (LEL)P ;j, kun 2000 jossa r (LEL) on liitteen kohdassa 3 esitetty uosikohtainen kerroin. Mikäli työnantajaan on sulautunut yksi tai useampi työnantaja, taikka työnantaja on syntynyt sulautumisen tuloksena, otetaan rahastoa laskettaessa huomioon lakkaaien työnantajien toiminta ja rahastot. Jos työnantaja on syntynyt jakautumisen tuloksena tai jatkaa toimintaa jakautumisen jälkeen, on jakautuneen työnantajan rahasto ositettu jakautumisen tuloksena syntyneiden ja toimintaa mahdollisesti jatkaan työnantajan kesken työnantajien jakautumisen jälkeisen, enintään 12 kuukauden LEL- ja TaEL-palkkojen summan suhteessa. 6. TaEL:n MUKAISISTA AKUUTUSMAKSUISTA KERTYNYT LASKENNALLINEN RAHASTO L; j ( A) TaEL lasketaan astaaasti kuin kohdassa 5 laskettu LEL:n mukaisista akuutusmaksuista kertynyt rahasto. TaEL:n mukaisista akuutusmaksuista kertynyt rahasto ( )

7 siu 7/26 A1 7. OSITETTU LISÄAKUUTUSASTUU UONNA Ositetun lisäakuutusastuun osa A1 tilinpäätöksessä lasketaan kaaasta A1 (15) = 0 ΔH 0 Suure ΔH lasketaan kaaalla 0 0 max min (16) ΔH = max(min( ΔW ; ΔW ); Δ ) W missä (17) 0 ΔW = Δ min ellei sille ole ahistettu muuta aroa. W max (18) ΔW = β z)(min{ A ;4S } ) max ( S (19) (2 z 2) + jos z z max (z) β = jos 2<z ,04 jos z>4 min (20) ΔW = β z)(min{ A ;4S } ) min ( S (21) (min{ z; 4} 2) min (z) + β = 100 z = A S missä

8 siu 8/26 A = Lain työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkeakuutusyhtiöksi 12 :n mukaisesti laskettu toimintapääoma hetkellä S = Lain työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkeakuutusyhtiöksi 12 :n mukaisesti laskettu yhtiön akaaraisuusraja tilinpäätöshetkellä Hetkellä TyEL:n oimaanpanolain 4 :n nojalla syntyneen akuutuksen osuus 0 A1 lisäakuutusastuun osasta lasketaan kaaasta R 0 (22) = k R, R missä (23) k = 1 A R ja suure R lasketaan kaaasta 1 B (24) R = MAX { 0 r + r P } ; 2005 B Kaaassa (32) esiintyät kertoimet ja on esitetty kohdassa 8 ja r r 1 = L ( A) ( LEL ) L ( A) ( TaEL ) ; j 2005; j + kohdan 5 mukaista laskentaa astaaa summa LEL:n ja TaEL:n akuutusmaksuista kertyneestä arsinaisesta rahastosta uonna P = LEL ja TaEL akuutusmaksujen summa uodelta. 8. KERTOIMET r ja B r B Kaaassa (24) esiintyät yhtiökohtaiset kertoimet ja lasketaan seuraaasti: r r

9 siu 9/26 (25) jossa r = 0, 5 r = 0, B 5 ΔH jatk ΔH jatk 0 P 0 Δ H on määritelty kohdassa 7 ja summaus koskee hetkellä oimassaoleia akuutuksia. 9. SUURE L ( B) Työntekijän eläkemaksua astaaa osa astuuelasta hetkellä lasketaan työnantajalle j kaaasta: (26) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( L B = pros LEL L A LEL + pros TaEL L A TaEL) ; j ; j ; j jossa kertoimet pros( LEL ) ja pros( TaEL) on annettu liitteen kohdassa 5.

10 siu 10/26 LIITE OSAAN I 1 KUORMITUS HOITOKUSTANNUS MENOJA ARTEN HKkuorm = TASOITUSASTUUN MAKSUTAPPIO-OSAAN SIIRRETTÄÄ MÄÄRÄ ΔMT = KERTOIMET s JA r s(lel) r(lel) s(tael) r(tael) ,01 0,30-0,05 0, ,05 0,29-0,11 0, ,00 0,37-0,04 0, ,01 0,29-0,03 0, ,00 0,27-0,03 0, ,02 0,28-0,09 0,21 0,123 0,243-0,03 0,21 4. KERTOIMET w w , , , , , ,0 0,0

11 siu 11/26 5. KERTOIMET pros( LEL) JA pros( TaEL) pros( LEL ) = 0,098 pros( TaEL ) = 0, KERTOIMET pr = 0,00267 U pr = 0,01630 MT pr = 0,01657 U MT pr,pr,pr

12 siu 12/26 OSA II: Perusteen osa II tulee oimaan lukuun ottamatta kohtaa 7.2, joka tulee oimaan POIKKEUKSET TYEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEISIIN --- Perusteiden kohta muutetaan seuraaasti p Mikäli työnantajan osalta α i = 0 tai jos R, 0, riskisuhteen R S aroksi asetetaan i i, 1. Mikäli työnantajan osalta uonna i on aroksi asetetaan 1, kun i < Si + Si R 3 LEL TaEL F, riskisuhteen S R i, S LEL i + S = Työnantajan LEL:n ja TaEL:n mukaisten palkkojen summa uonna i. TaEL i Jos työnantajan akuutus on siirtynyt toisesta yhtiöstä uonna -1 muusta ajankohdasta kuin uoden alusta tai 1.1., akuutuksen maksuluokka uonna määräytyy työnantajan aikaisemmissa yhtiöissä olleiden akuutusten perusteella samalla taalla kuin jos siirtoa ei olisi tapahtunut. Jos kuitenkin työnantajalla on astaanottaassa yhtiössä ennestään oimassa olea akuutus ja jos akuutus siirtyy toisesta yhtiöstä keskellä uotta -1 tai 1.1., siirtyneen akuutuksen suureet aiemmasta yhtiöstä otetaan huomioon laskettaessa työnantajan maksuluokkaa uodelle. Muusta ajankohdasta kuin uoden alusta siirtyneeseen akuutukseen soelletaan siirtymisuoden ajan sille edellisessä yhtiössä määrättyä maksuluokkaa. Siirtynyt akuutus oidaan yhdistää siirtohetkellä oimassa oleiin akuutuksiin, jolloin akuutusmaksu siirtohetkestä alkaen uoden loppuun lasketaan astaaasti akuutusten yhdistettyjen tietojen perusteella. Mikäli kyseessä on akuutuksen osittainen irtisanominen, menetellään astaaasti kuin jäljempänä on määrätty liiketoiminnan osan luoutuksista. akuutuksen meno uonna i on I lask I (15) E = E, i, i, uonna 2007 suure lask I E i, lasketaan kaaasta (15.1) E = L ( b P (1) + b P (1) + b P (1)) lask I k I I I 2007, i 2007 i i i i 1 i i 2 missä

13 siu 13/26 L k S R + S R S R + S R = + 2 LEL S, LEL TaEL S, TaEL LEL S, LEL TaEL S, TaEL , , , ,2004 LEL TaEL LEL TaEL S S2005 S S2004 R SLEL, 2007, i STa, EL 2007, i = Tämän erityisperusteen osan II liitteen kohdassa 3 annettu, uoden 2007 akuutusmaksua laskettaessa käytettää uoden i LEL-riskisuhde R = Tämän erityisperusteen osan II liitteen kohdassa 3 annettu, uoden 2007 akuutusmaksua laskettaessa käytettää uoden i TaEL-riskisuhde LEL Si = Työnantajan LEL:n alainen palkkasumma uonna i TaEL Si = Työnantajan TaEL:n alainen palkkasumma uonna i I Pi (1) = TyEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteiden kaaan (12) mukaisesti laskettu määrä, jossa suureena S on käytetty yhteenlaskettua LEL ja TaEL palkkasummaa bi, bi jabi oat TyEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteiden liitteen 1.8 mukaisia kertoimia akuutuksen teoreettinen meno p lask P (16) R = R, i, i, p R i, uodelta i lasketaan kaaalla uonna 2007 suure lask P R i, lasketaan kaaasta (16.1) R = b P (1) + b P (1) + b P (1) lask P 0 I 1 I 2 I 2007, i i i i i 1 i i 2 Mikäli työnantajaan on sulautunut yksi tai useampi työnantaja, taikka työnantaja on lask I lask P syntynyt sulautumisen tuloksena, otetaan suureita E2007, i ja R2007, i laskettaessa huomioon lakkaaien työnantajien astaaat suureet. Jos työnantaja on syntynyt jakautumisen tuloksena tai jatkaa toimintaa jakautumisen lask I lask P jälkeen, on jakautuneen työnantajan suureet E2007, i ja R2007, i summattu LEL- ja TaEL palkkasummalla mitattuna suurimmalle jakautumisen tuloksena syntyneelle tai toimintaa jatkaalle työnantajalle.

14 siu 14/26 Sulautumiset ja jakautumiset on huomioitu sen tiedon mukaan, mitä Eteralla oli käytettäissä hetkellä akuutusmaksun työkyyttömyyseläkeosaan sisältyy työkyyttömyysriskin hallintaosa I cp (1), missä kerroin c on annettu liitteen kohdassa 1.2. Työkyyttömyyseläkeosasta käytetään koraushakemusten ratkaisuista aiheutuien liikekulujen kattamiseen määrä P () r, joka on 382 ratkaisupäätöstä kohti. Ratkaisujen lukumäärä sisältää uonna I 2007 annetut TyEL :n nojalla annetut työkyyttömyysratkaisut, mukaan lukien jatko- ja hylkäyspäätökset, sekä kuntoutukseen liittyät myöntäät tai hylkääät päätökset.

15 siu 15/26 Perusteiden kohta muutetaan seuraaasti TASOITUSASTUU Tasoitusastuu hetkellä lasketaan yhtiökohtaisesti kaaasta (60) 4 T = T (i) + T (5) + T (6) i= 1 missä T (i) on liikkeen i (i = 1 anhuuseläkeliike, i= 2 työkyyttömyyseläkeliike, i= 3 työttömyyseläkeliike, i = 4 maksutappioliike) osuus tasoitusastuusta. (60.1) T (5) = HKkuorm (60.2) T(6) =Δ MT HKkuorm = Tämän erityisperusteen osan II liitteen kohdassa 1 annettu määrä Δ MT = Tämän erityisperusteen osan II liitteen kohdassa 2 annettu määrä Liikkeen i osuus T () i lasketaan kaaalla ---

16 siu 16/26 Perusteiden kohta muutetaan seuraaasti TASOITUSASTUUN YLÄ- JA ALARAJA Tasoitusastuun ylärajaa koskeaa määrää soelletaan Eteralle TyEL:n oimaanpanolain 32 4 momentin ensimmäisessä irkkeessä tarkoitetusta uodesta lähtien. Tasoitusastuun alaraja hetkellä määritellään kaaalla (64) missä. T = p S, min min K K S = S Kertoimen min p aro on annettu liitteen kohdassa 2.3.

17 siu 17/26 Perusteiden kohta muutetaan seuraaasti TASOITUSASTUUN LASKENNASSA KÄYTETTÄÄT SUUREET anhuuseläkeliikkeen suure T (1) lasketaan kaaasta (65) T 0,5 RM () 1 = (1 + (b1))t 1() 1 + (1 + (b1)) P E A i A (i ) (1 i ) A KP ( ) ( ) (1 + i ) 0,5 0 missä suureet kohdassa 7 ja (i ) ja A (i ) on määritelty kohdassa , i 0 ja (b1) RM E = ETK:n astuunjakoperusteiden osan I kohdassa määritelty suure. KP = Tämän erityisperusteen osan II kohdan 8 mukaisesti laskettu määrä Työkyyttömyyseläkeliikkeen suure T (2) lasketaan kaaalla --- Maksutappioliikkeen suure T ( 4) lasketaan kaaasta (68) ( ) ( ) 0,5 M T 4 = (1 + (b1))t (1 + (b1)) P M T (6) (1 + (b1))t 1(6), missä (b1) on annettu kohdassa 7 ja M = uonna kirjatut saamatta jääneistä maksuista aiheutuat tappiot perustekorkoineen mukaan lukien perimiskulut sekä lain ja muiden perusteiden edellyttämät mahdolliset muut kulut ja araukset. Lisäksi osaan M sisällytetään

18 siu 18/26 perustekorkoineen ne uonna lasketut akuutusmaksut, joita anhentuneina ei oida periä. Suureita T (i) (i=1,2,3,4) laskettaessa käytetään maksun, korauksen ja astuiden määriä ilman mahdollista jälleenakuuttajan osuutta. Jos kuitenkin on kysymyksessä yksittäisten henkilöiden osalta yliteriskien jälleenakuuttaminen tai sellainen kollektiiinen jälleenakuutusmenettely, jossa jälleenakuutusmaksu ei ole kohdennettaissa määrättyihin akuutuksiin, jätetään jälleenakuutuksen olemassaolo ottamatta huomioon tasoitusastuusiirtoja laskettaessa.

19 siu 19/26 Perusteiden kohta 5.8 muutetaan seuraaasti 5.8 AKUUTUSMAKSUISTA JA TYÖNTEKIJÄIN ELÄKEMAKSUSTA KERTYNYT RAHASTO L ( ) A on akuutusmaksuista kertynyt arsinainen rahasto. Sopimustyönantajien osalta L ( A) = L ( A) LEL + L ( A) TaEL + L ( A)( TyEL). (73) ( ) ( ) LEL:n ja TaEL:n akuutusmaksuista kertyneet rahastot lasketaan kaaoista ( ) 1 (73.1) L ( A) LEL = (1 s( LEL)) L ( A)( LEL). ( ) 1 (73.2) L ( A) TaEL = (1 s( TaEL)) L ( A)( TaEL). jossa slel ( ) = Tämän erityisperusteen osan II liitteen kohdassa 4.1 annettu kerroin. stael) ( = Tämän erityisperusteen osan II liitteen kohdassa 4.2 annettu kerroin. Jos suure α = 0, on ( )( ) = 1 ( )( ) + 1 L A TyEL s L 1 A TyEL rp L 1( A) (73.3) ( ) P on määritelty kaaassa (9) ja kertoimet r ja s on annettu liitteen kohdassa 3. tarkoittaa hetkelle laskettujen astaisten ja alkaneiden anhuuseläkkeiden sekä astaisten ja alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden ja alkaneiden työttömyyseläkkeiden astuuta kaikkien jatkuien akuutusten osalta, joilla suure α = 0, ja L ( ) 1 A suureiden L ( ) 1 A summaa kaikista hetkellä jatkuista astaaista akuutuksista. 1 Jos suure α > 0, on

20 siu 20/26 (74) F F ( ) + L 1 ( A )( TyEL S R ) 1 ( 1 ) 1( )( ) F 5 s L A TyEL R L 1( ) rp = + A + min 1; F F ( S R ) 5R F + + missä on akuutuksen hetkelle laskettu astaisten ja alkaneiden anhuuseläkkeiden sekä astaisten ja alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden ja alkaneiden työttömyyseläkkeiden astuu, 1 on suureiden 1 summa kaikista F F F hetkellä jatkuista akuutuksista, joilla R < S 6R, ja L ( ) 1 A on suureiden L ( ) 1 A summa kaikista hetkellä jatkuista astaaista akuutuksista. ---

21 siu 21/26 Perusteiden kohta 7 muutetaan seuraaasti. 7 AKUUTUSTEKNISET SUUREET 7.1 AKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä erityisperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien TEL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden aroja: Perustekorko ( b 1) = 0,055 Kuoleuus TyEL - miesten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 6, kun x < , kun 1940 x < , kun 1950 x < 1960 (b2) = 9, kun 1960 x < , kun 1970 x < , kun x naisten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 13, kun x < , kun 1940 x < , kun 1950 x < 1960 (b2) = 16, kun 1960 x < , kun 1970 x < , kun x 1980 Työkyyttömyys (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1

22 siu 22/26 Rahanaron muuttuuus ( b 15) = 0,025 akuutusteknisiä astuita laskettaessa käytettää rahastokorko Eläkeastuiden täydennyskerroin 7.2 LEL KUOLEUUS i0 = ( b1) ( b15) ( b 16) = 0,0246 Poikkeuksena TyEL perusteeseen laskettaessa kuitenkin anhuuseläkeastuuta ennen TyEL:n oimaantuloa kertyneen LEL:n mukaisen anhuuseläkkeen rahastoidun osan ja siihen myöhemmin tehtäien täydennysten osalta, soelletaan seuraaia akuutusteknisiä suureita. Nämä suureet oat oimassa lähtien. Kuoleuus LEL - miesten anhuuseläke - naisten anhuuseläke 1, kun x < , kun 1940 x < , kun 1950 x < 1960 (b2) = 4, kun 1960 x < ,kun 1970 x < , kun x , kun x < , kun 1940 x < , kun 1950 x < 1960 (b2) = 13, kun 1960 x < , kun 1970 x < , kun x 1980

23 siu 23/26 Lisätään perusteiden kohta 8 seuraaasti. 8 LEL KUOLEUUSPERUSTEEN YLI- TAI ALIJÄÄMÄ TyEL:n oimaanpanolain 5 :n mukaisen erityisen kuoleuusperusteen yli- tai alijäämän aikutus TyEL:n 179 pykälän mukaisten yhteisesti kustannettaien etuuksien määrään lasketaan seuraaasti. TyEL 179 :n mukaisten yhteisesti kustannettaien etuuksien määrästä ähennetään suure. KP (78) E p(q) jose > 1,05p(Q) KP E p(q) jos E = < 0,95 p(q) 0 jos 0,95 p(q) E 1, 05 p(q) jossa p (Q) on uonna kuolleilta apautua anhuuseläkeastuu joka (79) saadaan lausekkeesta 2 A 2 p(q) = ( μ x +μx / 2) x + ( μ x +μx / 2) x, x jossa A x = TyEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteiden kaaan (48) mukainen alkaneiden eläkkeiden astuu uonna x-ikäisten osalta. x = TyEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteiden kaaan (29) mukainen astuu x-ikäisten osalta. μ x = TyEL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden mukainen anhuuseläkkeiden astuun laskennassa käytetty kuoleuus käyttäen tämän erityisperusteen osan II muutosten mukaisesti luussa 7 määriteltyjä kuoleuusperusteita.

24 siu 24/26 x ja A x on laskettu käyttäen TyEL:n mukaisen akuutuksen erityisperusteiden kaaassa (4) kertoimen i arona nollaa. Laskettaessa eläkeastuita x ja ½, mutta kuoleuutta μ x laskettaessa ikää x. A x käytetään uoden lopun ikää x+ E = uonna kuolleiden henkilöiden osalta apautunut anhuuseläkeastuu apautunut anhuuseläkeastuu lasketaan siten, että astuun määrä astaa tilannetta jossa kuolinpäiä olisi ollut myöhempi kuin

25 siu 25/26 LIITE OSAAN II 1. KUORMITUS HOITOKUSTANNUS MENOJA ARTEN HKkuorm HKkuorm 2007 = HKkuorm 2008 = HKkuorm 2009 = HKkuorm 2010 = HKkuorm 2011 = HKkuorm 2012 = HKkuorm 2013 = HKkuorm 2014 = HKkuorm 2015 = HKkuorm 2016 = HKkuorm 2017 = HKkuorm 2018 = HKkuorm 2019 = HKkuorm 2020 = HKkuorm 2021 = HKkuorm 2022 = HKkuorm 2023 = HKkuorm 2024 = HKkuorm 2025 = HKkuorm 2026 = HKkuorm 2027 = HKkuorm 2028 = HKkuorm 2029 = HKkuorm 2030 = HKkuorm 2031 = HKkuorm 2032 = HKkuorm 2033 = HKkuorm 2034 = HKkuorm 2035 = HKkuorm 2036 = HKkuorm 2037 = HKkuorm 2038 = HKkuorm 2039 =

26 siu 26/26 2. TASOITUSASTUUN MAKSUTAPPIO-OSAAN SIIRRETTÄÄ MÄÄRÄ ΔMT ΔMT 2007 = ΔMT 2008 = ΔMT 2009 = ΔMT 2010 = ΔMT 2011 = ΔMT 2012 = ΔMT 2013 = ΔMT 2014 = ΔMT 2015 = ΔMT 2016 = SLEL, 3. KERTOIMET R JA 2007, i R STaEL, 2007, i R R R R SLEL, 2007,2005 SLEL, 2007,2004 STaEL, 2007,2005 STaEL, 2007,2004 = 2,07 = 1,85 = 1,24 = 0,99 4. KERTOIMET s 4.1. LEL KERROIN s(lel) = -0, TaEL KERROIN s(tael) = - 0,03

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkeakuutuksen erityisperusteet 206 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA

Lisätiedot

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu TYEL 28 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 3.2.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006 Viimeisin perustemuutos ahistettu 6.4.2005. ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 222. Laki

SISÄLLYS. N:o 222. Laki SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päiänä huhtikuuta N:o 222 230 SISÄLLYS N:o Siu 222 Laki astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (5) MAATALOSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MKAISEN VAKTKSEN PERSTEET 1 PERSTEIDEN SOVELTAMINEN Näitä perusteita soelletaan 1.1. lähtien maatalousrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin akuutuksiin. 2 VAKTSMAKS

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN Kokonaisperuste, vahvistettu

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN Kokonaisperuste, vahvistettu ELÄKEKAAN LAKPEREE YÖNEKJÄN ELÄKELAN KAA ELÄKERVAA VAREN Kokonasperuste ahstettu 29.6.2007. ELÄKEKAAN LAKPEREE YÖNEKJÄN ELÄKELAN KAA ELÄKERVAA VAREN ÄLLYLEELO PEREDEN OVELAALE... 2 VAKEKNE REE... 3 VAVELKA...

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen. YRIÄJIN LÄKLAIN MUKAISN LISÄLÄKVAKUUUKSN PRUS Kokonaisperuste ahistettu 15.1.. Voimassa 1.1. alkaen. SISÄLÖ Voimaantulo... 1 Poikkeussäännös kohtaan 3.1... 1 1. PRUSIDN SOVLAMINN... 2 2. VAKUUUJN UUKSIN

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 27 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 8/06 Lte MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan uoden 06 akuutusteknsen astuuelan laskennassa ja uodelta 06 tomtettaassa

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3 SOPIMUS Sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen kesken 2

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN UKAA ELÄKEURVAA VAREN Kokooma 7.2.205. Vmesn kokoomaan ssällytetty perustemuutos on ahstettu 29..205. Eläkekassat oat erkseen hakea sosaal- ja tereysmnsterön ahstusta

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA ALKUSANAT Vuonna 1992 ilmestyi lakisääteisen työeläkeakuutuksen akuutustekniikkaa käsitteleä moniste. Kesäkuussa 1998 moniste uusittiin, ja seuraana

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 17.8.2011 1(4) PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAESTA ALLE KOLMVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA 1 Soeltamisala 2 Korko 3 Valtion uosittainen koraus äiden erusteiden mukaisesti määrätään

Lisätiedot

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu SHV-harjoitustyö suppea Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu Lauri Ojala 23.10.2008 Title Author Equity-linked Insurance Liability Fund Lauri Ojala Date 23.10.2008 Abstract In the past, the solency

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 3057 N:o 1141 Sosaal ja teeysmnsteön asetus lyhytakasssa työsuhtessa oleen työntekjän eläkelan mukasta tomntaa hajottaan työeläkekassan lyhytakasssa työsuhtessa oleen työntekjän eläkelan 9 :n mukasta astuunjakoa

Lisätiedot

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT

TELA/Laskuperustejaos 16.10.2014 TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT TYEL:N MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEIDEN PERUSTELUT 1. Vuoden 2015 vakuutusmaksu 1.1. Vuoden 2015 vakuutusmaksun rakenne Vuoden 2015 maksutasoa määrättäessä on käytetty seuraavia taloudellisia

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 6.2.2015 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E Eläketurakeskus (89) Suunnitteluosasto 3..200 VASTUUNJAKOPERUSTEET Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut astuunjakoperusteet 25..200. Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut muutoksen astuunjakoperusteiden

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA .9.20 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 21.12.2016 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2016: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2016...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005 SUOMN SÄÄDÖSKOKOLM 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta 2005 N:o 218 220 SISÄLLYS N:o Siu 218 Valtioneuoston asetus huumausainetestien tekemisestä... 735 219 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 2015 Vahistettu 4.11.2014. 23.10.2014 KUTANNUTNJAKOPRUTT isällysluettelo VOIMAANTULOÄÄNNÖ... 5 PRUTIDN OVLTAMINN... 6 oeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 1140 3051 N:o 1140 Sosaal ja teeysmnsteön asetus tateljoden ja eäden etysyhmn kuuluen työntekjän eläkelan mukasta tomntaa hajottaan esntyen tateljoden ja eäden etysyhmen eläkekassan tateljoden ja eäden

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 5.4.2013 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Varhaiseläkemenoperusteisessa maksussa lähtien noudatettavat laskuperusteet

Varhaiseläkemenoperusteisessa maksussa lähtien noudatettavat laskuperusteet LAKURUT (8) 22.0.202 Varhaiseläkemeoerusteisessa maksussa..203 lähtie oudatettaat laskuerusteet LAKURUT 2 (8) 22.0.202 isällysluettelo Varhaiseläkemeoo aikuttaat eläkkeet... 3 2 äseyhteisö kustausastuu

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin

Eläkettä saavien lasten Lesken ja entisen Lasten kerroin Muistio 1 (6) Perhe-eläkkeen kertasuorituksessa käytettävät lasten lukumäärästä riippuvat kertoimet Sisällys 1 Yleistä edunsaajien lukumäärästä riippuvista kertoimista... 1 2 Kertoimet 1.1.2017 alkaen...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 11.12.2006

VILRA-SOPIMUS 11.12.2006 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Päätös. Laki. työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 197/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva... TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun

Lisätiedot