LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE"

Transkriptio

1 LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma iimeisin perustemuutos on ahistettu

2 SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE AKUUUSEKNSE SUUEE KÄÄN JA PALKKAAN LYÄ SUUEE. KÄLASKU. ELÄKKEEN PEUSEENA OLEA PALKKA JA SEN AOMNEN 3 AHASOU ANHUUSELÄKE 4 ELÄKEASUU 4. ASASEN ELÄKKEDEN ELÄKEASUU 4.. ASASEN ANHUUSELÄKKEDEN ELÄKEASUU 4.. ASASEN YÖKYYÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASUU 4. ALKANEDEN ELÄKKEDEN ELÄKEASUU 4.. ALKANEDEN ANHUUSELÄKKEDEN ELÄKEASUU 4.. ALKANEDEN YÖKYYÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASUU 4..3 ALKANEDEN YÖÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASUU 4..4 ASAUSASUU 4.3 LSÄAKUUUSASUU 4.3. LSÄAKUUUSASUU A 4.3. SO LSÄAKUUUSASUUSEEN JA LSÄAKUUUSASUUN PUKAMNEN 4.4 OSAKEUOOSDONNANEN LSÄAKUUUSASUU 5 ASUUNJAON PEUSEENA OLEA SUUEE 5. UOSMAKSUN ASAUSOSA 5. ASAUSASUU 5.3 ELÄKEJÄJESELYYN LYÄ ELÄKESUUEE JA ELÄKELAOKSEN AHUMNEN 5.4 YÖSUHDEKOHASEN EOJEN KOJAAMNEN 6 YÖNEKJÄN MAKSUOSUUA ASAAA OSUUS ELÄKEASUUSA LE : AKUUUSEKNSN PEUSESN LYÄ KEOME

3 LE AKUUUSEKNSE SUUEE (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien EL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaiset. ällöin käytetään seuraaia erikoisakioiden aroja: Perustekorko (b) = (b) = 006 Kuoleuus - miesten anhuuseläke yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 6 kun x < kun 940 x 8 kun 950 x ( b ) = 9 kun 960 x 0 kun 970 x kun x 980 < 950 < 960 < 970 < naisten anhuuseläke yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 3 kun x 4 kun 940 < 940 x 5 kun 950 x ( b ) = 6 kun 960 x 7 kun 970 x 8 kun x 980 missä < < < < x on työntekijän syntymäuosi yökyyttömyys (b3) = (b4) =

4 (b5) (b6) (b7) (b8) = = = = ahanaron muuttuuus (b5) = (b5) = 003 ahastokorko i 0 = ( b) ( b5) Eläkeastuiden täydennyskerroin (b6) = (b6) = 0096

5 KÄÄN JA PALKKAAN LYÄ SUUEE. KÄLASKU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Eläkeastuuta laskettaessa käytetään akuutusteknisissä suureissa ikänä x uoden ja syntymäuoden erotusta. Eläkeikä merkitään w :llä.. ELÄKKEEN PEUSEENA OLEA PALKKA JA SEN AOMNEN (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) uoden työansioon perustua palkka työansio uodelta. S on yel 70 ja 7 :n mukainen Arioitaessa yel 63 :n momentin kohdassa tarkoitetussa tapauksessa eläkeastuun määrää kuluneena tiliuonna otetaan huomioon kaikki ne työntekijät jotka eläkesäätiölle saapuneiden ilmoitusten mukaan oliat tai olisiat oineet olla yel:n alaisia. Jos on käytettäissä palkka joltakin uotta edeltäältä uodelta palkka S lasketaan kaaalla t () S = Sk t k k ajalle t ja t on aika jolle palkka arioidaan. Aikaa päiinä laskettaessa käy- missä k on iimeisin uotta edeltää uosi jolta palkka Sk on ilmoitettu k

6 tetään 30 päiän kuukausia ja mikäli aika t ( t 360 ) ei ole tiedossa niin ti kun = 360. Edellä on yel 96 :n mukainen palkkakerroin uonna i. Silloin aroja. i k < 004 soelletaan uoteen 004 saakka EL 9 :n mukaisen indeksin i i Ellei ole käytettäissä yhtään hyäksyttäää palkkailmoitusta palkka lasketaan kaaalla S () S S = S M N t 30 t miesten osalta ja silloin kun henkilön sukupuoli ei ole tiedossa naisten osalta M N missä S :n ja S :n arot oat annettuina liitteessä. ilinpäätöksessä 3.. palkkasummana S oidaan käyttää ariopalkkasummaa. 3 AHASOU ANHUUSELÄKE (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläkkeen laskutapaa käytetään anhuuseläkkeen yhteydessä. Muissa etuuslajeissa ei aktiiiaikana muodostu rahastoitua eläkettä. ahastoidun eläkkeen määrä uoden lopussa määritellään kaaalla

7 (3) E E = + ΔE ( E + ΔE )( + i ) kun x < 55 kun x 55 missä rahastoidun eläkkeen lisäys ΔE lasketaan kaaan (5) mukaan. Kertoimella i korotetaan rahastoidun eläkkeen määrää. Kerroin i määritellään kaaalla 3 4 (4) i = i + i + i + i missä i perustuu yel 7 :n momentin mukaiseen täydennykseen yel 74 :n kohdan 3 mukaiseen erikseen siirrettäiin täydennyksiin i 3 i yel 74 :n kohdan 3 perusteella 53 uotta täyttäneiden työntekijöiden korotetusta työeläkeakuutusmaksusta tehtäään täydennykseen ja 4 i yel 7 :n momentin mukaiseen täydennykseen. Kertoimien ja arot on annettu liitteessä. i i 3 i 4 i ahastoidun eläkkeen lisäys ΔE uonna lasketaan kaaalla (5) ΔE 0005 S = 0 kun x < 55 kun x 55. Jos työntekijän anhuuseläke alkaa muusta kuin 65 uoden iästä alkaen rahastoitua eläkettä muutetaan kaaalla (6) E N 65 ( z) = E z N

8 missä z on ikä kuukauden tarkkuudella työntekijän ensimmäiselle yel:n mukaiselle anhuuseläkkeelle siirtymistä edeltään kuukauden lopussa. Laskettaessa kaaan (7) mukaista astaisen anhuuseläkkeen eläkeastuuta tapauksessa jossa x 65 ikänä z käytetään hetkelle 3.. kuukauden tarkkuudella laskettua ikää. Jos rahastoidun anhuuseläkkeen laskemisen jälkeen joudutaan korjaamaan työntekijän työansioita korjattu rahastoitu anhuuseläke lasketaan kunkin uoden osalta ao. uoden perusteita soeltaen. 4 ELÄKEASUU 4. ASASEN ELÄKKEDEN ELÄKEASUU 4.. ASASEN ANHUUSELÄKKEDEN ELÄKEASUU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) astaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla N 65 (7) = E + E a x+ /. D x< 65 x+ / x 65 Eläkeastuuta laskettaessa otetaan huomioon myös apaakirjat sekä työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeen saajien astaiset anhuuseläkkeet. ilinpäätöksessä 3.. oidaan määränä käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa

9 (8) 05 ( + i0 ) + ( + i0 ) = ( + i0 )( + i ) A S S N ( D 65 x ΔE ( alk) kun x 55 ) kun x < 55 missä A (alk) on niiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu jotka oat olleet astaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuissa uonna ja siirtyneet alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuisiin uonna. 4.. ASASEN YÖKYYÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASUU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) astaisten työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla = x x (9) k i S + k i S k k missä ja oat kertoimia joiden arot on annettu liitteessä. Jälkimmäisessä summalausekkeessa kertoimelle i käytetään uodelle annettua aroa. i x x ilinpäätöksessä 3.. oidaan määränä käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa ΣS (0) = k Δix ΣixS + k ΣixS ΣS jossa kertoimen Δi x aro on annettu liitteessä.

10 4. ALKANEDEN ELÄKKEDEN ELÄKEASUU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Alkaneiden eläkkeiden eläkeastuu muodostuu alkaneiden anhuus- työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden eläkeastuusta sekä tasausastuusta. 4.. ALKANEDEN ANHUUSELÄKKEDEN ELÄKEASUU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla A () = E ax / + missä E on määritelty kohdassa 3. Eläkeastuu lasketaan kaikille ennen.. + myönnetyille ja.. + maksettaille anhuuseläkkeille. Muiden eläkelaitosten maksamien mutta eläkesäätiön astuulla oleien anhuuseläkkeiden eläkeastuu oidaan arioida tilinpäätökseen siten että siirtymää astaisista anhuuseläkkeistä alkaneisiin anhuuseläkkeisiin ei oteta huomioon.

11 4.. ALKANEDEN YÖKYYÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASUU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla () = +. A Eläkeastuut ja lasketaan kaaojen (3) ja (4) mukaisesti. Eläkeastuu lasketaan kaikille ennen.. + myöhemmin maksettaille työkyyttömyyseläkkeille. myönnetyille ja.. + tai iili N x+ N (3) / w = E a( u) + ( x+ / u): w + E D x+ / missä jälkimmäinen summalauseke koskee niitä eläkkeitä jotka on myönnetty yksilöllisinä arhaiseläkkeinä ja edellinen summalauseke muita eläkkeitä. on työkyyttömyyseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa u on työkyyttömyyden alkamisuoden ja syntymäuoden erotus ja w on 63 uotta kuitenkin ennen..006 sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta tai eläkeikä siinä työsuhteessa johon tulea aika on liitetty. E ilinpäätöksessä 3.. oidaan arioida loppuuonna myönnetyt eläkkeet. Eläkeastuu lasketaan muita työkyyttömyyseläkkeitä arten kaaalla (4) 3 x x - 3 x - = k i S + k i S + k i S

12 missä esiintyien kertoimien ja i arot on annettu liitteessä. Ensimmäisessä summalausekkeessa kertoimelle i käytetään uodelle annettua aroa toisessa summalausekkeessa uodelle k annettua aroa ja kolmannessa summalausekkeessa uodelle 3 annettua aroa. k k 3 x x 4..3 ALKANEDEN YÖÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASUU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Alkaneiden työttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla (5) UA U U = +. Eläkeastuut U ja U lasketaan kaaojen (6) ja (7) mukaisesti. Eläkeastuu U lasketaan kaikille ennen.. + myönnetyille ja.. + tai myöhemmin maksettaille työttömyyseläkkeille. (6) U = N D - N U E x+/ w x+/ U missä E on työttömyyseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa ja w on 63 uotta kuitenkin ennen..006 sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta tai eläkeikä siinä työsuhteessa johon tulea aika on liitetty. ilinpäätöksessä 3.. oidaan arioida loppuuonna myönnetyt eläkkeet.

13 Eläkeastuu U lasketaan muita työttömyyseläkkeitä arten kaaalla U uw uw - U U U U (7) = Σ u x S + k Σu x S - + k Σu x S - + k 3 Σu x k S -3 + k 4 Σu x k S 4 U U U U missä esiintyien kertoimien k k k ja u arot on annettu liitteessä k 3 4 x. oisessa summalausekkeessa kertoimelle u käytetään uoden aroa ja kolmannessa summalausekkeessa uoden x aroa. Neljännessä summalausekkeessa kertoimille u ja k käytetään uodelle 3 annettuja aroja ja iidennessä uodelle 4 annettuja aroja. x uw ilinpäätöksessä 3.. oidaan määränä U käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa (8) U Σ S = Δu x Σu Σ S - U + k Σ u x k S S - + k U U 3 uw -3 + k 4 Σ x Σu u x k x uw S - S - + k 4 U Σ u x S - jossa kertoimen Δ u x aro on annettu liitteessä ASAUSASUU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua maksun tasausosista muodostunutta astuuta kutsutaan seuraaassa tasausastuuksi.

14 asausastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla (9) = +. asausastuun osa lasketaan kaaalla (0) ( ) a ( + )( ) 05 ( ) ( ( ) ) a b s y ( ) ( ) = b q + + b q P q + q q S A ( ) ( ) + Δ - i - i missä U ( 6) Δ = b ( + i0 + ( b6) ) ( + i0) 05 ( + i ) U U A + ( i0 ) ( i) ( i) + 0 (b ) = määritelty kohdassa (b 6) = määritelty kohdassa i 0 = määritelty kohdassa U = A A UA (i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa i (E + ΔE astaaa astaisen anhuuseläkeastuun määrä hetkellä 3.. )

15 A (i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa i (E + ΔE astaaa alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuun määrä hetkellä 3... ) a q b q s q ( y) q Sosiaali- ja tereysministeriö ahistaa uosittain astuunjakoperusteissa esiintyien kertoimien ja arot ja niiden perusteella määräytyy eläkesäätiön osuus yhteisesti kustannettaista eläkkeistä. S Suureesta P ähennetään uodelta altion eläkerahastoon maksettu siirtymämaksu ja suureesta 80 % uodelta altion eläkerahastoon maksettaan siirtymämaksun perusteena oleasta palkkasummasta. Siirtymämaksulla tarkoitetaan siirtymämaksusta muutettaessa altion irastoja laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi annetun lain mukaista maksua. asausastuun osa lasketaan kaaalla () = ( b) a ( )( q ) + Δ + missä Δ on osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun tasaaa osa ja se lasketaan kaaalla () Δ = ' missä = määritelty kohdassa 4.4

16 ( 0 λ ) ' (3) ( 6) = + i + b + j + λ j + U ( + i0 + ( b6) + λ j) + i0 + ( b6) 05 ( + i ) ( ) i i + i 0 ( ) U A U ( ) ( ) 0 λ ( j () b ) ( + ( λ)( b) + λ j) ( + ( b) ) 05 ( + ( b) ) ( ( ) ) * + + b missä 006 λ = min ; 0 50 j = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta 6 :n momentin mukaisen sijoitusryhmän alaryhmän mukaisille sijoituksille laskettu eläkelaitosten keskimääräinen uosituotto prosentteina josta on ähennetty prosenttiyksikkö = määritelty kohdassa 4.4 = kaaan (9) mukainen tasausastuu * a ( ( ) )( ) ( ) = + b q 05 a b s ( y) ( + ) ( ) ( + ) + b q P q q q S Jos < 0 määrä ' = on yel:n 83 :n momentin mukaisten astuunjakoperusteiden osan mukainen saataa Eläketurakeskukselta ja tasausastuulle hetkellä 3.. asetetaan aro = 0. Mikäli tällöin > 0

17 asetetaan suureen aroksi muussa tapauksessa sekä = 0 että = 0. ilinpäätöksessä 3.. tasausastuuna käytetään arioitua suuretta q q q a b s ( y) laskettaessa kertoimet ja arioidaan. Lisäksi määrinä ja q jota U oidaan tilinpäätöksessä 3.. käyttää seuraaien kaaojen ilmaisemien periaatteiden mukaisia likiaroja. P (4) P u Σ s S = s P - u ΣS - missä s u on keskimääräisen yel:n perittään akuutusmaksun tasausosa uonna ja sen aro on annettu liitteessä ja (5) U A = U U 4.3 LSÄAKUUUSASUU 4.3. LSÄAKUUUSASUU A (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Eläkesäätiölain 43 :n momentin kohdan 3 mukainen lisäakuutusastuu tilinpäätöksessä 3.. lasketaan kaaalla A (6) { } = + Δ W + min 0; ( ) + '(P) '(UK) + ΔH ΔH A A Y A

18 missä Δ W = eläkesäätiön sijoitustoiminnan yli- tai alijäämä joka on määritelty kohdassa 4.3. = määritelty kohdassa 4.4 = määritelty kohdassa 4.4 '(P) = tilinpäätöksen 3.. mukainen osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu joka on määritelty kohdassa 4.4 '(UK) = akuutusteknisen tutkimuksen 3.. mukainen osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu Y Δ H = lisäakuutusastuun kartuttamiseen kannatusmaksuista käytettää määrä joka on määritelty kohdassa 4.3. A Δ H = lisäakuutusastuun purkamisella kannatusmaksujen alentamiseen käytettää määrä joka on määritelty kohdassa SO LSÄAKUUUSASUUSEEN JA LSÄAKUUUSASUUN PUKAMNEN (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Suure ΔW on eläkesäätiön tilinpäätöksen 3.. mukaiset sijoitustoiminnan tuotot (aronkorotukset mukaan lukien) ähennettynä sijoitustoiminnan kuluilla sekä eläkeastuun tuottoaatimuksella. Eläkeastuun tuottoaatimus lasketaan yel:n mukaisen akuutuksen osalta seuraaasti:

19 (7) ( ) ( i0 + b6 + λ j) ( ( 6) λ ) ( i0 ( b6) λ j) ( + i ) U i + b + j + + i i U ( ) ( ) ( i ) U A 0 (( λ) ( b) λ j) ( ( λ) ( b) λ j) 05 ( ) a 05 ( ) ( ) a ( ( ) ) ( ) b s y q P q + b q + q q S PK P( A) ( b)( ) ( ( b) ) ( + i ) PK P( A) + + i + 05 PK P( A) ( 0 )( ) missä PK = EL-L:n mukainen astainen eläkeastuu = P K ja P( A) = EL-L:n mukainen alkanut eläkeastuu = A A PA + +. Eläkesäätiö oi tilinpäätöksessä 3.. kartuttaa lisäakuutusastuuta kannatusmaksuilla määrän (8) Δ H = ΔH + ΔH Y Y Y missä

20 Y Δ H = määrä joka eläkesäätiölain 48 c :n 5 momentin mukaisesti on z ' = siirrettää lisäakuutusastuuseen siten että siirron jälkeen z ' = 0 A S A = eläkesäätiön toimintapääoma hetkellä 3.. ennen siirtoa Y ΔH A tai ΔH S = eläkesäätiön akaaraisuusraja tilinpäätöshetkellä 3... akaaraisuusraja lasketaan eläkesäätiölain 48 b :n sekä lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan katteesta mukaisesti Y Δ H = määrä joka oidaan siirtää eläkesäätiölain 48 c :n momentin mukaisesti lisäakuutusastuuseen. Siirron jälkeen z 40 z = A S Y A = eläkesäätiön toimintapääoma hetkellä 3.. siirtojen ΔH tai kaaan (9) mukaisen siirron A ΔH jälkeen. Eläkesäätiö oi tilinpäätöksessä 3.. purkaa lisäakuutusastuuta kannatusmaksujen alentamiseen enintään määrän A A A (9) Δ H = ΔH + ΔH missä

21 Δ = määrä jonka purkamisen jälkeen z 5 A H A A Δ H = määrä joka oidaan purkaa määrän ΔH purkamisen jälkeen max ( z) β = A S + p = min ; ( ) 0 00 jos z + β max jos < z 5 z A p = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta 0 :n mukainen kerroin jolla lasketaan eläkelaitoksen akaaraisuusraja. Jos eläkesäätiön toimintapääoma tilinpäätöksessä 3.. ylittää eläkesäätiölain 48 c : n momentin mukaisen toimintapääoman enimmäismäärän ja 3.. edelleen z ' > 4 eläkesäätiön tulee menetellä siten kuin eläkesäätiölain 48 c :n 6 momentissa säädetään. 4.4 OSAKEUOOSDONNANEN LSÄAKUUUSASUU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun järjestelmätasolla tasattu aro lasketaan kaaalla (30) { } ( ) ( ( )( ) ) a U ' + = min 0 05; k + + b q + missä

22 k = liitteessä annettu Eläketurakeskuksen yel 68 :n momentin mukaisesti laskema kerroin = määritelty kohdassa 4..4 = määritelty kohdassa 4..4 U = A A UA ja ' = määritelty kohdassa Lopullinen osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu lasketaan kaaalla 00 (3) U = ( + ) max ; missä = kaaan (9) mukainen tasausastuu. ilinpäätöksessä ja tutkimuksessa 3.. osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu lasketaan soeltaen kaaaa (3) ja ottaen huomioon kaaat (30) ja (3). Soellettaessa kaaaa (3) lopullisten eläkeastuiden ja suureen j sijasta oidaan kuitenkin tarittaessa käyttää kyseisten astuiden ja suureen j tilinpäätösarioita.

23 5 ASUUNJAON PEUSEENA OLEA SUUEE (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) 5. UOSMAKSUN ASAUSOSA (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) uosimaksun tasausosa kaaalla P uodelta lasketaan kunkin työnantajan osalta (3) P =y - p S min - N ( D ΔE M ) - ( ix+ u x + p + ( l e )) S H p { max { p S ; 654} ; y S } 65 x missä e on sosiaali- ja tereysministeriön Eläketurakeskuksen hakemuksesta P M H ahistama kerroin ja kertoimien y i u p l ja arot on annettu liitteessä. x x p 5. ASAUSASUU (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) asausastuu on määritelty kohdassa 4..4.

24 5.3 ELÄKEJÄJESELYYN LYÄ ELÄKESUUEE JA ELÄKELAOKSEN AHUMNEN (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Kuhunkin eläkejärjestelyyn liittyään työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuuseen luetaan alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu siltä osin kuin se perustuu yel 75 :n mukaan huomioon otettaiin eläketapahtumauotta edeltäinä kahtena kalenteriuonna akuutetulle tämän eläkejärjestelyn osalta maksettuihin palkkoihin. Lisäksi siihen sisältyy ennen..007 oimassa olleen EL:n mukaan eläkejärjestelyyn liittyistä työkyyttömyyseläkkeistä aiheutua eläkeastuu. Kuhunkin eläkejärjestelyyn liittyiksi luetaan ne EL 6 a :ää ja EL 6 b :ää soeltaen sellaisena kuin pykälät oliat oimassa ennen..005 myönnetyt työttömyyseläkkeet joiden osalta työsuhde on kuulunut tähän eläkejärjestelyyn. Mikäli kyseinen työsuhde on eri aikoina kuulunut eri eläkejärjestelyihin eläkkeen katsotaan liittyän näistä siihen johon työsuhde kuului eläketapahtumahetkellä tai iimeksi ennen sitä. Jos kuitenkin työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisena työnantajan aihtuessa määrätään se eläkejärjestely johon eläkkeen katsotaan liittyän samalla taalla kuin jos työsuhde olisi katkennut työnantajan aihtuessa. ällöin ei sulautumisen eikä jakautumisen yhteydessä kuitenkaan katsota työnantajan aihtuan. Lisäksi eläkejärjestelyyn liittyäksi luetaan yel oimaanpanolain 9 :ssä tarkoitetut työttömyyseläkkeet. 5.4 YÖSUHDEKOHASEN EOJEN KOJAAMNEN (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) Jos ansioita joudutaan korjaamaan akuutusteknisen tutkimuksen suorittamisen jälkeen huomioidaan korjaus kaaassa (0) siten että ansioiden muutos lisätään

25 suureeseen S. Korjauksesta aiheutua uosimaksun tasausosan muutos lasketaan kunkin uoden osalta asianomaisen uoden perusteita soeltaen. Korkoutus suoritetaan perustekoron mukaan asianomaisen uoden puoliälistä korjausuoden puoliäliin. uosimaksun tasausosan korjauserä lisätään kaaan (3) mukaiseen korjausuoden uosimaksun tasausosaan. 6 YÖNEKJÄN MAKSUOSUUA ASAAA OSUUS ELÄKEASUUSA (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) yöntekijän akuutusmaksua astaaa osuus eläkeastuusta hetkellä 3.. lasketaan kaaalla 05 (33) L ( + i )( u ) L + ( + i ) q ΣS = 0 0 jossa kertoimet u ja q on annettu liitteessä. Eläkeastuusta työntekijän akuutusmaksua astaaaa osaa ei saa takaisinlainata.

26 AKUUUSEKNSN PEUSESN LYÄ KEOME LE. Eläkkeen perusteena olean palkan ariointi (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) M S = 860 (kaaa ()) N S = 980 (kaaa ()). yökyyttömyyskertoimet i x (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) x 00ix x 00ix

27 3. yöttömyyskertoimet (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) u x = 0 (kaaat (7) ja (8)) 4. asauskertoimet (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) P y 007 = 004 (kaaa (3)) 5. ahastoitua anhuuseläkettä koskeat kertoimet (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) i = 0054 (kaaa (4)) 007 i = 0070 (kaaa (4)) 007 i = (kaaa (4)) i = 0 (kaaa (4)) Alkaneen työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden astuun ja uosimaksun tasausosan laskemiseen liittyiä kertoimia (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) k = 044 (kaaa (4)) k = 095 (kaaa (4)) k 3 = 0 (kaaa (4))

28 U k = 0 (kaaat (7) ja (8)) U k = 00 (kaaat (7) ja (8)) U k 3 = 090 (kaaat (7) ja (8)) U k 4 = 050 (kaaat (7) ja (8)) Δ u x = 000 (kaaa (8)) s u 006 = 06 (kaaa (4)) s u 007 = 06 (kaaa (4)) u 007 = 0067 (kaaa (33)) q 007 = 0033 (kaaa (33)) M p 007 = 0005 (kaaa (3)) H p 007 = (kaaa (3)) l 007 = (kaaa (3))

29 7. astaisten työkyyttömyyseläkkeiden astuun laskemiseen liittyiä kertoimia (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) k 007 = 0 (kaaat (9) ja (0)) k 007 = 05 (kaaat (9) ja (0)) Δ i x = 000 (kaaa (0)) 8. Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu (ahistettu oimaantulo soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa.) k = aro annetaan myöhemmin (kaaa (30))

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto Tietoja paleluntarjoajasta Nimi Kotipaia Espoo Osoite Nihtisillantie 3 G, 00020 NOR- DEA Puhelin (asiakaspalelu) +358 9 7728 6210 Telefax +358 9 1858 9140 Internet www.nordearahoitus.fi

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

SAK STTK Akava TYÖAIKAPANKIN PALKKAHALLINNOLLISET OHJEET

SAK STTK Akava TYÖAIKAPANKIN PALKKAHALLINNOLLISET OHJEET SAK STTK Akava TYÖAIKAPANKIN PALKKAHALLINNOLLISET OHJEET Joustavat työaikajärjestelyt ovat sekä työnantajien että työntekijöiden etu. Joustavista työaikajärjestelyistä on luontevinta sopia paikallisesti

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2003 ESIPUHE Kansanedustajien eläkkeet

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot