Käypä hoito -suositus. Jälkiehkäisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käypä hoito -suositus. Jälkiehkäisy"

Transkriptio

1 Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu tukemaan päätöksiä sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat tarkentaa esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä yksityiskohdissa. Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein sähköisinä, päivitystiivistelmät julkaistaan Duodecim-lehdessä. Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät sähköisissä versioissa. Kommentit ja kehittämisehdotukset voidaan lähettää Internetissä > Anna palautetta tai lähettämällä ne osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, Helsinki. NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA Koodi Näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. Koko suositus näytönastekatsauksineen ja sähköisine tausta-aineistoineen on saatavissa osoitteessa PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot ja kuvat sekä kirjallisuus viitteet typistetyssä muodossa. VASTUUN RAJAUS Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä

2 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Keskeinen sisältö on raskaudenehkäisyn varamenetelmä, jota käytetään varsinaisen ehkäisyn epäonnistumisen tai suojaamattoman yhdynnän jälkeen. toteutetaan viivytyksettä siinä terveydenhuollon toimipisteessä, johon asiakas ottaa yhteyttä. Hormonaalinen jälkiehkäisy toteutetaan kerta-annoksella (1.5 mg) levonorgestreelia mielellään 12 tunnin ja viimeistään 72 tunnin kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä. Ulipristaali 30 mg:n kerta-annoksena on vaihtoehto levonorgestreelille. Kuparikierukka on huomattavasti tehokkaampi jälkiehkäisyssä kuin hormonaaliset menetelmät, ja sitä voidaan käyttää 120 tuntiin asti suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Jos suojaamattomasta yhdynnästä on kulunut tuntia eikä kierukan asettaminen jälkiehkäisynä ole mahdollista, voidaan käyttää ulipristaalia. Ulipristaali on tällä aikavälillä mahdollisesti tehokkaampi kuin levonorgestreeli. Alle 18-vuotiaat jälkiehkäisyn hakijat ohjataan jälkitarkastukseen saamaan yksilöllistä seksuaaliterveysneuvontaa. n hakijoille annetaan tietoa klamydiatartunnan riskistä ja klamydiatestistä. Apteekkien ja terveyskeskusten yhteistyönä laaditaan paikalliset, apteekeissa jaettavat ohjeet jälkitarkastus- ja klamydiatestipaikoista. Raskaustesti tehdään aina, jos kuukautiset myöhästyvät vähintään viikon. Myös kohdun ulkopuolisen raskauden mahdollisuus on huomioitava. Perusterveydenhuollossa on kehitettävä kuparikierukan tarjontaa jälkiehkäisyyn. Terveydenhuoltohenkilöstön ja väestön tietoutta jälkiehkäisystä on lisättävä. 2 Kohderyhmä ja tavoitteet Suositus on tarkoitettu kaikille niille sosiaali- ja terveydenhuollon, koulujen ja oppilaitosten sekä apteekkien työntekijöille, jotka työssään osallistuvat jälkiehkäisyn toteuttamiseen tai antavat jälkiehkäisyä koskevaa neuvontaa tai koulutusta. Suosituksen tarkoituksena on lisätä näyttöön perustuvaa tietämystä jälkiehkäisystä sekä yhdenmukaistaa terveydenhuollon ja apteekkien menettelytapoja ja neuvontaa. Määritelmä llä tarkoitetaan raskaudenehkäisyä yhdynnän jälkeen mutta ennen implantaatiota eli alkion kiinnittymistä kohtuun. ICD-tautiluokituksen diagnoosina käytetään koodia Z30.3 (yhdynnän jälkeinen ehkäisy). ICD-koodiin sisältyvää hedelmöityksen ja mahdollisen implantaation jälkeistä imukaavintaa (ns. menstrual regulation) [1] ei lueta jälkiehkäisyn piiriin. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

3 Menetelmät Suomessa on käytössä kolme menetelmää: kaksi hormonaalista levonorgestreeli (keltarauhashormoni) ja ulipristaali (progesteronireseptorin muuntaja) sekä kuparikierukka. Levonorgestreeli On itsehoitovalmiste. 1.5 mg:n tabletti otetaan kerta-annoksena suun kautta [2, 3]; ks. sähköinen tausta-aineisto. Tabletti otetaan mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen, mielellään 12 tunnin kuluessa ja viimeistään 72 tunnin kuluttua [4, 5]. Ulipristaali [6 8] On reseptivalmiste. 30 mg:n tabletti otetaan kerta-annoksena suun kautta. Tabletti otetaan 120 tunnin (5 vrk) kuluessa suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Raskaus tulee sulkea pois ennen käyttöä. Kuparikierukka On saatavilla apteekista ilman reseptiä. Lääkäri asettaa sen viiden vuorokauden kuluessa suojaamattoman yhdynnän jälkeen [2, 3, 9, 10]. Voidaan asentaa minä tahansa kuukautiskierron päivänä [11]. Kierukan etuna on, että se voidaan tarvittaessa jättää paikoilleen pitkäaikaista ehkäisyä varten [2]. Ellei jatkoehkäisyn tarvetta ole, voidaan kierukka ottaa pois seuraavien kuukautisten jälkeen, ellei niitten jälkeen ole ollut suojaamattomia yhdyntöjä [2]. Voidaan asettaa sekä synnyttäneille että tilanteen vaatiessa myös synnyttämättömille naisille [11, 12]. Antibioottisuojaa on harkittava, jos tulehdusriski on olemassa, mutta kierukka asetetaan silti [13]. Hormonikierukan käytöstä jälkiehkäisyssä ei ole näyttöä, eikä sitä suositella jälkiehkäisyyn [2]. Muita tutkittuja mahdollisia menetelmiä esitellään sähköisessä tausta-aineistossa. Käyttö ja käyttäjät Levonorgestreelivalmiste muuttui Suomessa reseptittä myytäväksi vuonna Myynti kaksinkertaistui alkuvaiheessa [14]. Vuoden 2004 jälkeen myynti ei ole merkittävästi lisääntynyt [15]. Käyttäjät Tyypillinen jälkiehkäisyn käyttäjä on Euroopassa nuori, naimaton ja synnyttämätön nainen [16 18]. Suomalaisista käyttäjistä 65 % on alle 25-vuotiaita ja 82 % synnyttämättömiä [19]. Yliopisto-opiskelijoihin kohdistetussa kyselyssä ( ) kaksi kolmasosaa ilmoitti reseptiä hakiessaan käytön syyksi kondomiehkäisyn epäonnistumisen. Kolmannes ei ollut käyttänyt ehkäisyä lainkaan [20]. valmisteen suoraan apteekista ostaneista 55 % oli ollut ilman ehkäisyä ja 37 % ilmoitti kondomin käyttöön liittyneen ongelmia [19]. Suomalaiset nuorisokyselyt osoittavat jälkiehkäisyä käyttäneiden osuuden kasvaneen vuotiaiden joukossa tasaisesti ennen itsehoitolääkkeen markkinoille tuloa ja sen jälkeen [21]. Kuusitoistavuotiaista 15 % oli käyttänyt jälkiehkäisyä ainakin kerran vuonna 2003 ja 18-vuotiailla osuus oli 29 %. Käyttö ei ollut lisääntynyt merkitsevästi vuosien 1999 ja 2003 välillä [22]. Kouluterveyskyselyn vuosien aineistojen mukaan peruskoulun yhdeksännen luokan tytöistä 9 11 % oli käyttänyt jälkiehkäisyä ainakin kerran. Vertailuaineiston mukaan jälkiehkäisyn käyttö ei ole lisääntynyt peruskoululaisilla 2000-luvulla [23]. Korkeakoulu-opiskelijoiden terveystutkimuksen 2008 mukaan 40 % naisista oli käyttänyt jälkiehkäisyä ainakin kerran [24]. Saatavuuden vaikutus käyttöön n saatavuuden helpottaminen lyhentää suojaamattoman yhdynnän ja jäl- 3

4 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 4 kiehkäisytablettien ottamisen välistä aikaa [25]. Saatavuuden helpottaminen ei ilmeisesti lisää seksuaalista riskikäyttäytymistä eikä vähennä kondomin tai pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen ehkäisymenetelmien käyttöä [25 28] B. Saatavuuden helpottamisen ei ole todettu vähentävän raskauksia tai raskaudenkeskeytyksiä [29 33] B. Etukäteisjakelu vaikuttaa ilmeisesti enemmän niiden käyttäytymiseen, jotka muutoinkin huolehtivat tarkasti ehkäisystään [34]. Vaikutusmekanismit Pääasiallisena mekanismina pidetään ovulaation estymistä tai myöhästymistä [35 46] C. Levonorgestreelin vaikutus ei ilmeisesti välity kohdun limakalvon implantaatiota estävien muutosten kautta [36, 38, 40, 47 52] D. Ulipristaalin jälkiehkäisyvaikutus perustuu pääasiallisesti ovulaation estoon [35 46] C. Lisäksi ulipristaali saattaa vaikuttaa kohdun limakalvoon, joskin ilmeisesti vain jälkiehkäisykäyttöä suuremmilla annoksilla [44]. Kierukka vaikuttaa siittiöiden liikkuvuuteen ja kohdun limakalvoon [53]. Jos raskaus on jo alkanut (implantaatio on tapahtunut), mikään jälkiehkäisymenetelmä ei sitä keskeytä [53]. Tehokkuus Levonorgestreelia jälkiehkäisyssä käyttäneistä 1 3 % on kliinisissä lääketutkimuksissa tullut raskaaksi. Kaikissa näissä tutkimuksissa oli suljettu pois jatkuvan hormonaalisen ehkäisyn unohtaneet. Osa raskauksista oli saanut alkunsa muista yhdynnöistä kuin siitä, jonka johdosta jälkiehkäisyä käytettiin. Raskausosuus oli pienempi niillä jälkiehkäisyn käyttäjillä, jotka olivat olleet vain kerran yhdynnässä [54]. Ulipristaalin käyttäjistä % on kliinisissä lääketutkimuksissa tullut raskaaksi. Vaiheen II pienessä tutkimuksessa raskaaksi tuli 0.9 %, kun lääke otettiin 0 72 tunnin kuluttua yhdynnästä, (samassa tutkimuksessa osuus oli levonorgestreeliryhmässä 1.7 %; ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa) [7]. Vaiheen III tutkimuksessa raskaaksi tuli 2.1 %, kun lääke otettiin tunnin kuluttua yhdynnästä. Kun tarkasteltiin erikseen aikaväliä tuntia yhdynnästä, osuus oli 1.8 % [6]. Meta-analyysin perusteella ulipristaali vaikuttaa levonorgestreeliin verrattuna tehokkaammalta viiden vuorokauden kuluessa otettuna [55]. Lumekontrolloituja tutkimuksia ei jälkiehkäisymenetelmistä ole tehty. Siksi ei tiedetä, kuinka suuri osa naisista olisi tullut raskaaksi ilman jälkiehkäisyä. Raskausriskiä on yritetty arvioida eri tavoin, mutta estimointeihin perustuvat vertailut tuottavat liian optimistisia lukuja jälkiehkäisyn tehosta [56 58], sillä jälkiehkäisyä todellisuudessa käyttävät ja raskausriskilaskelmien pohjana olevat väestöt eroavat toisistaan monin tavoin. Kuparikierukka on jälkiehkäisymenetelmänä hyvin tehokas. Käyttäjistä on tullut raskaaksi vain 0.1 % [3, 10]. Kierukka tehoaa koko asetuksen jälkeisen kuukautiskierron ajan eikä vain yksittäisen yhdynnän jälkeen [2, 10, 59]. Kierukka on tehokas ja turvallinen sekä synnyttäneille että synnyttämättömille naisille [12]. Haittavaikutukset ja vaikutukset sikiöön Lumekontrolloituja tutkimuksia ei jälkiehkäisystä ole tehty, joten tieto mahdollisista haittavaikutuksista perustuu oiremerkintöihin. Eri väestöissä haittavaikutuksia on esiintynyt hyvin vaihtelevasti. Levonorgestreeli Oireita on esiintynyt selvästi vähemmän kuin aikaisemmin myynnissä olleen yh- Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

5 distelmävalmisteen käytön yhteydessä [60]. Viikon kuluessa 1.5 mg:n levonorgestreeli tabletin käytön jälkeen esiintyneitä hyvin yleisiä oireita (alle 10 %:lla) ovat olleet huimaus, päänsärky, pahoinvointi, alavatsakipu, rintojen arkuus, kuukautisten viivästyminen, runsaat kuukautiset, verinen vuoto tai väsymys [54]. Ulipristaali Oireet ovat alustavissa tutkimuksissa osoittautuneet levonorgestreelin käytön jälkeisiä oireita vastaaviksi [7]. Yleisimmät haitat (alle 10 %:lla) ovat olleet vatsakipu ja kuukautishäiriöt. n käyttö vaikuttaa usein seuraavien kuukautisten alkamisaikaan joko aikaistaen tai viivästyttäen niitä [7, 54]. Levonorgestreelin käytön jälkeen alkaneista raskauksista syntyneillä lapsilla ei ole todettu lisääntynyttä synnynnäisten epämuodostumien riskiä [61]. Esiintyvyydestä ulipristaalin käytön jälkeen ei ole tietoa. Kohdunulkoisen raskauden esiintyvyys ei liene lisääntynyt muuhun väestöön verrattuna [3, 54, 62] C. Lääkeinteraktiot Antibioottihoidolla ei ole vaikutusta minkään jälkiehkäisyn tehoon [2]. Levonorgestreeli ja ulipristaaliasetaatti metaboloituvat maksan CYP3A4-entsyymin vaikutuksesta. Maksan entsyymejä indusoivien aineiden (mm. karbamatsepiini, rifampisiini, fenobarbitaali, fenytoiini, primidoni, rifabutiini, griseofulviini, ritonaviiri ja mäkikuismauute) samanaikainen käyttö saattaa nopeuttaa jälkiehkäisyvalmisteiden metaboliaa [2]. Lääkäri voi harkita entsyymejä indusoivien lääkkeiden käyttäjille normaalin 1.5 mg:n levonorgestreeliannoksen sijaan 2.25 mg:n annosta, vaikka osoitusta tämän tarpeellisuudesta ei ole [2]. Levonorgestreelin vaihtoehtona on kierukka [2]. Levonorgestreelijälkiehkäisyn yhteydessä ei tiedetä esiintyneen hankalia lääkeaineinteraktioita. Yksittäinen tapausselostus on julkaistu potilaasta, jolla varfariinin vaikutus tehostui ohimenevästi levonorgestreeliannoksen jälkeen [63]. SFINX-interaktiotietokannasta löytyy levonorgestreelin kohdalta runsaasti eritasoisia interaktioita, joista ainakin osa liittynee levonorgestreelia sisältävien oraalisten ehkäisyvalmisteiden jatkuvaan käyttöön. Ulipristaali sitoutuu progesteronireseptoriin, ja tämä saattaa vähentää progestiinia sisältävien ehkäisyvalmisteiden tehoa [7]. Ulipristaaliasetaatin tehoa saattaa vähentää myös mahan ph-arvoa suurentavat valmisteet (antasidit, protonipumpun estäjät ja H 2 -reseptoriantagonistit) [4, 7]. Vasta-aiheet ja käyttö imetyksen aikana n käytölle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Imettäminen, aiemmin sairastettu kohdunulkoinen raskaus, tupakointi, migreeni, muu kardiovaskulaarinen sairaus tai maksasairaus eivät ole jälkiehkäisyn vasta-aiheita [64]. Levonorgestreeli Levonorgestreelijälkiehkäisylle ei ole vastaaiheita [2]. Levonorgestreelia erittyy jälkiehkäisyn yhteydessä pieniä määriä äidinmaitoon. Imeväiselle ei koidu haitallisia vaikutuksia [65, 66]. Levonorgestreelijälkiehkäisyn kertakäytön ei katsota pahentavan minkään sairauden kulkua tai ennustetta, mutta näyttöön perustuvaa tietoa asiasta ei ole. Levonorgestreelijälkiehkäisyn ei ole todettu lisäävän syvän laskimotukoksen riskiä, vaikka kerta-annoksisella jälkiehkäisyllä on vaikutuksia veren hyytymistekijöihin [67 70] C. Valmisteyhteenvedon mukaan pitää tromboembolisten tapahtumien mahdollisuus ottaa huomioon, jos levonorgestreelivalmisteen käyttäjällä on tromboembolisia riskitekijöitä, erityisesti jos hän on sairastanut veritulpan [4]. 5

6 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Taulukko 1. Suositus jälkiehkäisyn käytöstä, kun jatkuva ehkäisy on epäonnistunut [2]. Käytetty ehkäisy Yhdistelmäehkäisytabletit Pelkkää keltarauhashormonia sisältävät tabletti Kierukka Kondomi Keltarauhashormoni-injektio Jos kolme tai useampia µg:n tabletti tai kaksi tai useampia 20 µg:n tabletti on unohtunut ensimmäisen käyttöviikon aikana ja yhdyntä on tapahtunut ensimmäisen käyttöviikon aikana tai sitä edeltäneellä taukoviikolla Yksi tai useampi tabletti on unohtunut tai otettu yli kolme tuntia myöhässä (yli 12 tuntia myöhässä, jos käytetään etonogestreelia sisältäviä pillereitä) ja yhdyntä on tapahtunut kahden päivän kuluessa tämän jälkeen Kierukka on keskikierrossa irronnut osittain tai kokonaan tai se on jouduttu poistamaan ja yhdyntä on tapahtunut viimeisten seitsemän päivän aikana Jos kondomin käyttö on epäonnistunut missä tahansa kierron vaiheessa Jos injektio myöhästyy (yli 14 viikkoa edellisestä medroksiprogesteroniasetaatti-injektiosta tai yli 10 viikkoa noretisteronienantaatti-injektiosta) 6 Vaikeaa maksasairautta tai porfyriaa potevien osalta kehotetaan noudattamaan varovaisuutta [2, 11]. Ulipristaaliasetaatti Ulipristaaliasetaatin ja levonorgestreelin samanaikainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Ulipristaaliasetaatin käyttöä ei suositella naisille, joiden astmaa ei ole saatu hallintaan. Kuparikierukka Käytettäessä kuparikierukkaa noudatetaan samoja ohjeita kuin muutoinkin kierukkaehkäisyssä [11, 71]. Jatkuvan ehkäisyn epäonnistuminen Lähes kaikissa jälkiehkäisytutkimuksissa on suljettu pois jatkuvan hormonaalisen ehkäisyn (pillerit, rengas, laastari) käyttäjät. Näyttöön perustuvaa tietoa ei siten ole olemassa tilanteista, joissa ehkäisypillerin ottaminen on unohtunut. Erilaisia ohjeita on kuitenkin annettu [11]; ks. taulukko 1. Jos yksittäinen ehkäisypilleri unohtuu, ei jälkiehkäisyä tarvita [2]. Ehkäisyrenkaan ja ehkäisylaastarin suhteen tietoa ei ole. Valmistajan mukaan raskauden riski kasvaa ehkäisyrenkaan oltua poissa yli kolmen tunnin ajan. Valmistajan mukaan raskauden riski kasvaa, jos laastari on ollut poissa kauemmin kuin yhden vuorokauden. Jatkuvan hormonaalisen ehkäisyn aloittaminen jälkiehkäisyn jälkeen Koska jälkiehkäisy voi siirtää ovulaatiota tai aikaistaa seuraavaa ovulaatiota, pitää jatkuvasta ehkäisystä huolehtia heti jälkiehkäisyn käytön jälkeen [5, 72]. n käytön jälkeen jatkuva hormonaalinen ehkäisy voidaan aloittaa normaalisti, kun seuraavat kuukautiset alkavat. Siihen saakka ehkäisyyn käytetään kondomia. Toinen mahdollisuus on aloittaa jatkuva hormonaalinen ehkäisy heti jälkiehkäisyn käyttöä seuraavana päivänä, jolloin ensimmäisen viikon ajan pitää käyttää myös kondomia [5, 65, 72]. Tässä tilanteessa vuodon alkaminen pilleritauolla ei sulje pois raskauden mahdollisuutta; tällöin on syytä tehdä raskauskoe [72]. pillerin toimittaminen apteekista (ilman reseptiä) Levonorgestreelia sisältävä jälkiehkäisyvalmiste hyväksyttiin itsehoitolääkkeeksi vuonna 2002 ehdoin, jotka on esitetty taulukossa 2. Lääkkeen voi toimittaa asiakkaalle vain farmaseuttiseen henkilökuntaan kuuluva eli Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

7 Taulukko 2. Ehdot jälkiehkäisyvalmisteen toimittamiselle apteekista itsehoitolääkkeenä (mukailtu Lääkelaitoksen ohjeesta). Levonorgestreelia voidaan toimittaa jälkiehkäisyyn reseptittä apteekista seuraavilla ehdoilla Alle 15-vuotiaille ainoastaan lääkärin määräyksellä Asiakkaalle luovutetaan vain yksi pakkaus kerrallaan Valmistetta luovutettaessa on farmaseutin tai proviisorin annettava asiakkaalle lääkeneuvontaa Valmistetta ei tule sijoittaa itsehoito-osastolle asiakkaiden ulottuville Epäselvissä tapauksissa tulee neuvoa asiakasta kääntymään lääkärin puoleen Farmaseutin tai proviisorin on käytävä asiakkaan kanssa läpi seuraavat asiat Mahdolliset krooniset sairaudet, säännöllinen lääkitys ja sen sopivuus jälkiehkäisyvalmisteen käytön yhteydessä Annosta koskevat ohjeet ja pakkausseloste Mahdolliset haittavaikutukset Menettelytavat, jos lääkkeen käytön yhteydessä ilmenee pahoinvointia valmisteen käyttötaajuus Ohjaus tekemään raskaustesti, jos kuukautiset myöhästyvät viikon Jälkitarkastuksen ja lääkärissä käynnin tarve Kondomin käytön tarpeellisuus sukupuolitautien ehkäisemiseksi Farmaseuttisella henkilöstöllä on velvollisuus antaa tietoa sukupuolitaudeista farmaseutti tai proviisori. Apteekissa jälkiehkäisypakkauksen oston yhteydessä annettavasta neuvonnasta on tarkat ohjeet (taulukko 2). Apteekissa tulee huomioida asiakkaan yksityisyys ja luoda mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun [73, 74]. Säännöllistenkin kuukautisten ovulaatioajankohta vaihtelee siinä määrin, että hormonaalinen jälkiehkäisy on syytä toteuttaa aina kuukautiskierron päivästä huolimatta, jos suojaamattomasta yhdynnästä on kulunut enintään 72 tuntia [11, 65]. Työryhmä suosittaa, että jälkiehkäisy toteutetaan, vaikka saman kierron aikana olisi jo aiemmin ollut muita suojaamattomia yhdyntöjä [11, 65]. Saman kierron aikana voidaan jälkiehkäisy toteuttaa toistamiseenkin, jos tilanne sitä vaatii [11, 65]. Apteekista annettavien ohjeiden mukaan jälkitarkastukseen on syytä hakeutua, jos seuraavat kuukautiset myöhästyvät yli viisi päivää. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman mukaan alle 20-vuotiaat jälkiehkäisyä hakevat asiakkaat ohjataan apteekista jälkitarkastukseen saamaan yksilöllistä ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa [75]. Työryhmä suosittelee, että terveyskeskus ja apteekki sopisivat paikkakuntakohtaisesti siitä milloin, minne ja miten jälkiehkäisyn hakija ohjataan jälkitarkastukseen tai klamydiatestiin tai molempiin. Apteekeissa annettavan informaation yhteydessä jaetaan tästä paikallinen kirjallinen ohje. On esitetty, että kaikki alle 30-vuotiaat jälkiehkäisyn hakijat tulisi ohjata klamydiatestiin [76]. Työryhmän mielestä ohjausta klamydiatesteihin tulisi tehostaa. Perusterveydenhuollon osuus Koska jälkiehkäisyn teho on sitä parempi, mitä nopeammin se toteutetaan, pitäisi kaikilla soveltuvilla terveydenhuollon yksiköillä (myös erikoissairaanhoidon päivystyspisteillä) olla valmius sen toteuttamiseen. Periaatteena voitaneen pitää sitä, että se terveydenhuollon toimipiste, johon asiakas ensimmäisenä ottaa yhteyttä, myös toteuttaa jälkiehkäisyn viivytyksettä. Työryhmän näkemyksen mukaan tehtävien paikallisesta jakamisesta on hyvä 7

8 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 8 sopia kirjallisesti ja järjestää säännöllistä koulutusta. ä saatetaan hakea apteekin sijaan terveydenhuollosta pelkojen, syyllisyydentunteiden [77] tai varattomuuden vuoksi. Terveyskeskukseen tehtävän jälkiehkäisykäynnin tulee olla muun raskaudenehkäisyneuvonnan tapaan maksuton. valmisteita voidaan tarvittaessa luovuttaa kansanterveyslain mukaisen raskaudenehkäisyneuvonnan yhteydessä kunnallisen terveydenhuollon toimipisteistä, esimerkiksi ehkäisyneuvoloista. n toteuttamista perusterveydenhuollossa koskevat periaatteessa samat toimintaohjeet kuin toteuttamista apteekissakin, mutta kahdenkeskisessä vastaanottotilanteessa on mahdollisuus perusteellisempaan haastatteluun, tutkimukseen ja neuvontaan. Alle 15-vuotiaiden jälkiehkäisy kuuluu terveydenhuollon piiriin. Levonorgestreelijälkiehkäisyn voi toteuttaa terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Lääkärin tehtäväksi jäävät jälkiehkäisy kuparikierukalla sekä ongelmatilanteiden hoito. Esimerkkeinä raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö, kierukan osittainen tai täydellinen poistuminen tai välttämätön poistaminen keskikierrossa tai lääkitys, josta on mahdollisesti haittaa raskaudelle. Kierukka Perusterveydenhuollossa tulee parantaa valmiuksia kierukkajälkiehkäisyyn. Menetelmä on käytössä vain pienessä osassa terveyskeskuksista [78]. Kierukka voidaan poistaa, kun seuraavat kuukautiset alkavat, tai se voidaan jättää paikalleen jatkuvaa ehkäisyä varten. Antibioottisuojaa on harkittava, jos tulehdusriski on olemassa, mutta kierukka asetetaan silti [13]. Jälkitarkastus Terveyskeskusten tulee varautua niiden jälkiehkäisyä käyttäneiden tutkimiseen, jotka saapuvat apteekin antamien ohjeiden mukaisesti jälkitarkastukseen. Terveydenhoitajan jälkitarkastuksessa tehdään tilanteen mukaan raskaus- tai klamydiatesti tai molemmat ja suunnitellaan jatkoehkäisy tarpeen mukaan. Saatavuus Perusterveydenhuollon tulee osaltaan edistää jälkiehkäisyn mahdollisimman helppoa saatavuutta kaikissa tärkeimmissä toimipisteissä (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolat ja päivystysvastaanotot). Nuorille suunnatut avoimien ovien periaatteella tarjotut palvelut parantavat jälkiehkäisyn saatavuutta. Väestön tietouden lisääminen Perusterveydenhuollon keskeinen tehtävä on parantaa väestön tietoutta jälkiehkäisystä. Äitiysneuvolan, perhesuunnittelun, kouluja opiskeluterveydenhuollon sekä työterveyshuollon asiakkaille tiedotetaan jälkiehkäisystä henkilökohtaisessa neuvonnassa. ä esittelevää materiaalia pidetään esillä neuvoloiden vastaanottotiloissa sekä päivystysvastaanotolla julisteina ja jaettavina esitteinä. Erityisesti varmistetaan se, että kaikki kondomia pääasiallisena ehkäisymenetelmänä käyttävät ovat tietoisia menettelystä kondomiehkäisyn epäonnistuessa. Yhden jälkiehkäisypakkauksen säilyttäminen kotona on suositeltavaa näiden tilanteiden varalta. Lisäksi perusterveydenhuolto huolehtii hoitokäytäntöä koskevasta tiedottamisesta väestölle esimerkiksi osallistumalla koulujen terveyskasvatukseen. Erikoissairaanhoidon osuus toteutetaan pääosin itsehoitona tai perusterveydenhuollossa, mutta sairaa- Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

9 loissakin joudutaan toteuttamaan jälkiehkäisyä esimerkiksi raiskauksien ja huumetai alkoholimyrkytysten yhteydessä. Tällöin on huomioitava se, että potilas ei itse aina kykene arvioimaan jälkiehkäisyn tarvetta ja pyytämään ehkäisyä, joten työntekijöiden on otettava asia aktiivisesti esille [65, 79]. Lisäksi sairaaloiden erikoisklinikoissa on osattava tarjota jälkiehkäisymahdollisuutta potilaille, jotka sairauden, hoidon tai lääkityksen luonteen vuoksi eivät saa tulla raskaaksi eivätkä voi käyttää säännöllistä luotettavaa ehkäisyä. Erikoissairaanhoidon tehtävä on myös huolehtia alueensa terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksesta. Väestön informoiminen Työryhmä suosittaa, että tehostetaan väestölle suunnattua tiedottamista seksuaalisesta riskikäyttäytymisestä ja raskaudenehkäisystä jälkiehkäisy mukaan luettuna. Väestön tietämyksen puute on yksi keskeisimmistä tekijöistä, jotka hidastavat jälkiehkäisyn oikean käytön yleistymistä. Pohjoismaissa raskaudenehkäisyä koskevan tiedon tasoa pidetään yleisesti hyvänä. Silti raskaudenkeskeytyspotilailla tehtyjen tutkimusten perusteella on todettu, että menetelmästä on syytä tiedottaa väestölle yksityiskohtaisemmin vaikka yleinen tieto jälkiehkäisyn mahdollisuudesta onkin lisääntynyt [80, 81]. SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURAN DUODECIMIN, SUOMEN GYNEKOLOGIYHDISTYKSEN JA SUOMEN YLEISLÄÄKETIETEEN YHDISTYKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Puheenjohtaja: ELISE KOSUNEN, dosentti, ylilääkäri Ylöjärven terveyskeskus Jäsenet: DAN APTER, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, ylilääkäri Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikka, Helsinki KIRSI PIETILÄ, FaT, apteekkari Malmin apteekki AIRA VIRTALA, LT, ylilääkäri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö; Tampere-Hämeenlinna terveyspalveluyksikkö PIIA VUORELA, LT, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri HUS:n naistenklinikka (Käypä hoito -toimittaja) 9

10 KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kirjallisuutta 1. Tautiluokitus ICD-10. Ohjeita ja luokituksia 1999:2; FF- PRHC Guidance. J Fam Plann Reprod Health Care 2006;32:121-8; PMID: Cheng L ym. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD001324; PMID: Pharmaca Fennica Allen RH ym. Clin Obstet Gynecol 2007;50:927-36; PMID: Fine P ym. Obstet Gynecol 2010;115:257-63; PMID: CHMP Assessment report for Ellaone EMEA/261787/ Creinin MD ym. Obstet Gynecol 2006;108: ; PMID: Lippes J ym. Adv Plan Parent 1976;11:24-9; PMID: Grimes DA ym. Contraception 2007;75:S55-9; PMID: Schenk KD. J Fam Plann Reprod Health Care 2003;29:35-40; PMID: Thiery M. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;90:145-52; PMID: Progidy Clinical Recommendation Contraception Emergency Sihvo S ym. Suom Lääkäril 2003;58: Leiras Finland suullinen tiedonanto lokakuu Kosunen E ym. Contraception 1997;55:153-7; PMID: Falk G ym. Contraception 2001;64:23-7; PMID: Tyden T ym. Adv Contracept 1998;14:171-8; PMID: Oksama H ym. Suom Lääkäril 2004;59: Virjo I ym. Eur J Contracept Reprod Health Care 2003;8:139-44; PMID: Kosunen E. Saarijärvi: Stakes, Falah-Hassani K ym. BMC Public Health 2007;7:201; PMID: Kouluterveyskysely. Luettavissa: htm 24. Kunttu K ym. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 45. Helsinki Polis CB ym. Cochrane Database Syst Rev 2010;(3):CD005497; PMID: Glasier A ym. N Engl J Med 1998;339:1-4; PMID: Marston C ym. BMJ 2005;331:271; PMID: Walsh TL ym. Contraception 2006;74:110-7; PMID: Glasier A ym. Contraception 2004;69:361-6; PMID: Raine TR ym. JAMA 2005;293:54-62; PMID: Lo SS ym. Hum Reprod 2004;19: ; PMID: Hu X ym. Contraception 2005;72:111-6; PMID: Belzer M ym. J Pediatr Adolesc Gynecol 2005;18:347-54; PMID: Baecher L ym. Human Reprod 2009;24:815-9; PMID: Trussell J ym. Emergency contraception: a last chance to prevent unintended pregnancy. February Swahn ML ym. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:738-44; PMID: Croxatto HB ym. Contraception 2002;65:121-8; PMID: Durand M ym. Contraception 2001;64:227-34; PMID: Hapangama D ym. Contraception 2001;63:123-9; PMID: Marions L ym. Obstet Gynecol 2002;100:65-71; PMID: Stratton P ym. Hum Reprod 2000;15:1092-9; PMID: Croxatto HB ym. 8th Congress of the European Society of Gynecology; Rome, Italy: September 10-13, Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare ym. New Product Review: Ulipristal Acetate. pdf 44. Gemzell-Danielsson K ym. Int J Women s Health 2010;2: Croxatto HB ym. Contraception 2004;70:442-50; PMID: Noé G ym. Contraception 2010;81:414-20; PMID: Croxatto HB ym. Steroids 2003;68:1095-8; PMID: Raymond EG ym. Human Reprod 2000;15:2351-5; PMID: Lalitkumar PG ym. Human Reprod 2007;22:3031-7; PMID: Meng CX ym. Fertil Steril 2009;91:256-64; PMID: do Nascimento JA ym. Hum Reprod 2007;22:2190-5; PMID: Palomino WA ym. Fertil Steril 2010;94: ; PMID: Rivera R ym. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1263-9; PMID: von Hertzen H ym. Lancet 2002;360: ; PMID: Glasier AF ym. Lancet 2010;375:555-62; PMID: Trussell J ym. Contraception 2003;67:259-65; PMID: Trussell J ym. Obstet Gynecol 1999;93:872-6; PMID: Wilcox A ym. Contraception 2001;63:211-5; PMID: Zhou L ym. Contraception 2001;64:107-12; PMID: Ho P ym. Hum Reprod 1993;8:389-92; PMID: Zhang L ym. Human Reproduction 2009;24: ; PMID: Harrison-Woolrych M ym. J Fam Plann Reprod Health Care 2003;29:5-6; PMID: Ellison J ym. BMJ 2000;321:1382; PMID: Improving access to quality care in family planning: medical eligibility criteria for contraceptive use. 2. painos. Geneva: World Health Organization International Consortium for Emergency Contraception. Emergency contraceptive pills: medical and service delivery guidelines. Second edition. Washington DC, resources/medicalservicedeliveryguidelines_eng.pdf 66. Perheentupa A. Duodecim 2004;120: Gainer E ym. Contraception 2001;64:17-21; PMID: Vasilakis C ym. Contraception 1999;59:79-83; PMID: Lake SR ym. Br J Ophthalmol 1999;83:630-1; PMID: van Rooijen M ym. Tromb Haemost 2007;97:15-20; PMID: Westhoff C. N Eng J Med 2003;349:1830-5; PMID: Raymond EG ym. Contraception 2006;73:378-81; PMID: Anderson C ym. Health Expect 2004;7: ; PMID: Suomen Apteekkariliitto. Apteekit & jälkiehkäisy. Helsinki, Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2007:17. Yliopistopaino. Helsinki, Kettle H ym. Contraception 2002;66:251-3; PMID: Free C ym. BMJ 2002;325:1393; PMID: Kosunen E ym. Terveydenhoitaja 1998;5: Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus ja hoito terveydenhuollon toimipisteessä , RAP-kansio Perslev A ym. Contraception 2002;66:427-31; PMID: Aneblom G ym. BJOG 2002;109:155-60; PMID: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ei ole merkintöjä.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: valkoinen, pyöreä tabletti, jossa ei ole merkintöjä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NorLevo 750 mikrog -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 750 mikrogrammaa levonorgestreeliä. Apuaineet: yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä NL 1.5

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä NL 1.5 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NORLEVO 1,5 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: yksi tabletti

Lisätiedot

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni)

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Asiaa ehkäisystä Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 27.10.2017 Sonja Eronen Hormonaalinen ehkäisy Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Pilleri, laastari ja rengas Progestiiniehkäisy Pilleri,

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 27 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee levonorgestreelia tai ulipristaaliasetaattia

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille: Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Isotretinoiini on erittäin

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki RASKAUDEN EHKÄISY Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena Pekka Lähteenmäki Jälkiehkäisy eli yhdistelmäpillereiden poikkeava käyttö tai kuparikierukan asentaminen suojaamattoman yhdynnän jälkeen estää

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: Zarelle 75 microgram filmcoated tablet RMP: Version 1.0 DLP: 28-02-2013 MAH: Stragen Nordic A/S 32 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 6917/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 6917/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (1) 50 Asianro 6917/06.00.00/2017 Valtuustoaloite / maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille Terveysjohtaja Jari Saarinen Terveyspalveluiden tukipalvelut Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Tarkastuslista

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

Luonnonvalkoinen, litteä tabletti, jossa kohoreunat, halkaisija noin 8 mm, toisella puolella painomerkintä G00.

Luonnonvalkoinen, litteä tabletti, jossa kohoreunat, halkaisija noin 8 mm, toisella puolella painomerkintä G00. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Postinor 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreelia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: 142,5 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(12) Sisällysluettelo 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET... 3 2. PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Gynekologiset hormonihoidot. Raskaudenehkäisy. Satu Suhonen vastaava lääkäri. dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri

Gynekologiset hormonihoidot. Raskaudenehkäisy. Satu Suhonen vastaava lääkäri. dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri Gynekologiset hormonihoidot Raskaudenehkäisy Satu Suhonen vastaava lääkäri dos., naistent., synn. ja gyn.endokr. erikoislääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta, Helsingin kaupunki Yleislääkäripäivät 28.11.

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytys. LPSHP neuvolatyöryhmä. LL Heli Hyrkäs Erikoislääkäri Pia Vittaniemi

Raskaudenkeskeytys. LPSHP neuvolatyöryhmä. LL Heli Hyrkäs Erikoislääkäri Pia Vittaniemi Raskaudenkeskeytys LPSHP neuvolatyöryhmä LL Heli Hyrkäs Erikoislääkäri Pia Vittaniemi Raskaudenkeskeytys ja -ehkäisy Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella huolestuttavan paljon raskaudenkeskeytyksiä

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Tarkastuslista määrättäessä asitretiinia naispotilaille (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Asitretiini on erittäin teratogeenistä ja

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 154 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 154 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levonorgestrel STADA 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreelia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levodonna 1,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreeliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää 43,3

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa

RASKAUDEN EHKÄISY. Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy. Kaisa Elomaa RASKAUDEN EHKÄISY Synnytyksen ja abortin jälkeinen ehkäisy Kaisa Elomaa Täysimetys antaa modernien ehkäisymenetelmien veroisen suojan uutta raskautta vastaan kuuden kuukauden ajan synnytyksestä, jos nainen

Lisätiedot

Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu

Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu Raskauden ehkäisy Satu Suhonen ja Oskari Heikinheimo Kun raskauden ehkäisy epäonnistuu Raskaudenehkäisymenetelmää valittaessa tavoitteena on tehokkaan, turvallisen ja käyttäjän elämäntilanteeseen sopivan

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Julkaistu 11.12.2014 Jaana Suokas LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri oyl, HUS/HYKS Syömishäiriöklinikka erikoistutkija, THL 20.1.2015 Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkiot:

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Sisällysluettelo PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3

Sisällysluettelo PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3 PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällysluettelo 1. EHKÄISY- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 3 2. PERHESUUNNITTELUNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Tärkeää tietoa Erivedge -valmistetta käyttäville mies- ja naispotilaille raskauden ehkäisemisestä ja ehkäisystä. 1 2 Sisältö 1. Johdanto 1.1. Mitä Erivedge

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinia toimitettaessa

Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinia toimitettaessa Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinia toimitettaessa Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Johdanto Isotretinoiinikapselit

Lisätiedot

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka

Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Ajankohtaista ehkäisystä: Jaydess -uusi hormonikierukka Leena Väisälä, asiantuntijalääkäri, Bayer Oy leena.vaisala@bayer.com Pitkäaikaiset palautuvat raskaudenehkäisymenetelmät, ns. LARCmenetelmät nousussa

Lisätiedot

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA

Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA Kainuun maakunta-kuntayhtymä 19.5.2005 Liite nro 7 Perhepalvelut PH PL 400 87070 KAINUU PERHESUUNNITTELUNEUVONTA KAINUUSSA EHKÄISYPILLERIT PERUSPILLERIT:,6 kk maksutta terveyskeskuksesta EHKÄISYRENGAS

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille Teratogeenisyysriski

mykofenolaattimefotiili Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille Teratogeenisyysriski mykofenolaattimefotiili Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille Teratogeenisyysriski Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Johdanto Tämä esite, Myfenax (mykofenolaattimofetiili) Opas terveydenhuoltoalan ammattilaisille,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiininia toimitettaessa Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Apteekkihenkilökunnan

Lisätiedot

Avuksi ehkäisyn valintaan

Avuksi ehkäisyn valintaan Opas synnytyksen jälkeiseen ja imetyksen aikaiseen raskauden ehkäisyyn Avuksi ehkäisyn valintaan Veera Korhonen & Reeta Minkkinen Sisällysluettelo Tietoa naisen hedelmällisyydestä... 1 Kehon palautuminen

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan

Apteekkihenkilökunnan Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Apteekkihenkilökunnan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti B. PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti B. PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Eija Raussi-Lehto 10.5.2014 Äne 2000 / E..R-L 1 Taustaa: Täsmällistä tietoa kuntatason palvelutarjonnasta ja äitiysneuvolatoiminnan sisällön kannalta oleellisista piirteistä

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYSTÄ Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-E Sisällys 1. Luuloja ja tieroa 3 2. Raskauden ehkäisy ja Toctino 4 3. Raskaustestit 6 4. Teille soveltuvat

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen

Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa. Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Seksuaaliterveys opiskeluterveydenhuollossa Karelia-amk opiskeluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Anita Väisänen Yksi seksuaaliterveyden määritelmä Seksuaalisuus on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2015 Toimiiko lääkehoitosi? - taustatietoa toteuttajille Tähän tiedostoon on kerätty Lääkehoidon päivän toteuttajia varten erilaisia työkaluja ja ideoita, miten lääkehoidon seuranta

Lisätiedot

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY

Ehkäisyn valinta. Satu Suhonen vastaava lääkäri. Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY Ehkäisyn valinta Satu Suhonen vastaava lääkäri Keskitetty ehkäisyneuvonta Helsingin kaupunki HY 19.4. 2016 sisältöä ehkäisy tarve, teho, käyttö vaihtoehdot valinnat - perusteet pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus DUODECIM 2009 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologinen Seura ry:n asettama työryhmä Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Näyttöön perustuva lääketiede Näyttöön perustuva lääketiede (engl. evidence-based

Lisätiedot

Terveysportti ammattilaisen apuna

Terveysportti ammattilaisen apuna Terveysportti ammattilaisen apuna Tietokannat päivittäisen työsi tueksi Terveysportti-verkkopalvelu helpottaa ja nopeuttaa tervey - denhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoamalla työssä tarvittavan

Lisätiedot

Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen perhesuunnittelu

Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen perhesuunnittelu Raskauden aikainen ja synnytyksen jälkeinen perhesuunnittelu 3.5.2017 Noora Wilhelmsson Terveydenhoitaja, projektisuunnittelija THL:n rahoittamassa hankkeessa; Seksuaaliterveys Lapin lasten nuorten ja

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Lataa Odottavan äidin käsikirja. Lataa

Lataa Odottavan äidin käsikirja. Lataa Lataa Odottavan äidin käsikirja Lataa ISBN: 9789516563285 Sivumäärä: 434 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 24.63 Mb Odottavan äidin käsikirja on lapsen hankkimista suunnitteleville ja raskaana oleville tarkoitettu

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) Potilaskortti Potilaan nimi TOC-FI-003-04032009-C RASKAUDENEHKÄISYOHJELMA Toctino (alitretinoiini) Toctino kuuluu lääkeaineryhmään, jonka tiedetään aiheuttavan synnynnäisiä epämuodostumia. Sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) Raskauden ehkäisyohjelma TOC-FI-003-04032009-B OHJEET LÄÄKÄREILLE JA APTEEKKIHENKILÖKUNNALLE Toctino (alitretinoiini) Ohjeita Toctino-hoitoa määrääville lääkäreille Pyydämme teitä lukemaan nämä ohjeet

Lisätiedot

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti 25.4.2017, versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Miestyyppinen hiustenlähtö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. 44 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien maksuttoman ehkäisyn tarjoamista espoolaisnuorille (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 44. 44 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien maksuttoman ehkäisyn tarjoamista espoolaisnuorille (Kh/Kv) 23.03.2016 Sivu 1 / 1 4894/2015 06.00.00 44 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien maksuttoman ehkäisyn tarjoamista espoolaisnuorille (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825 7605

Lisätiedot

(alitretinoiini) Potilaskortti RASKAUDENEHKÄISYOHJELMA. Potilaan nimi. alitretinoiini

(alitretinoiini) Potilaskortti RASKAUDENEHKÄISYOHJELMA. Potilaan nimi. alitretinoiini Cutterguide: No Printing Process: Offset GD: RR 37861 Size: 148 x 210mm Pages: 8 Colors: C M Y K (4 Colors) Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0 RASKAUDENEHKÄISYOHJELMA

Lisätiedot

Isotretinoin Orifarm Tietoja lääkärille. Raskaudenehkäisyohjelma Hoito-ohjeet

Isotretinoin Orifarm Tietoja lääkärille. Raskaudenehkäisyohjelma Hoito-ohjeet Isotretinoin Orifarm Tietoja lääkärille Raskaudenehkäisyohjelma Hoito-ohjeet Johdanto Isotretinoin Orifarm -valmisteen hyväksytty käyttöaihe on vaikea, asianmukaiseen systeemiseen antibioottihoitoon ja

Lisätiedot

EHKÄISYOPAS. www.ehkaisy.com TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.ehkaisy.com

EHKÄISYOPAS. www.ehkaisy.com TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ. www.ehkaisy.com EHKÄISYOPAS TIETOA RASKAUDEN EHKÄISYMENETELMISTÄ 1 RASKAUDEN EHKÄISY ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12 13 ikävuoden paikkeilla ja mies noin vuotta myöhemmin.

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi

Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Itsehoitolääkkeisiin liittyvä lääkeinformaatio ja lääkemarkkinointi Katri Hämeen-Anttila, FaT Dosentti, kehittämispäällikkö Fimea Lääkehoitojen arviointiprosessi Lääkejakelujärjestelmä Suomalaisen lääkejakelujärjestelmän

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Otezla tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen apremilasti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei NAISTEN MIGREENI KUUKAUTISMIGREENI Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei Ketä se koskee? voi ajatellakaan. Ja taas sama vaiva kuukauden

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Perhesuunnittelun palvelujärjestelmä. Elise Kosunen ja Matti Rimpelä

RASKAUDEN EHKÄISY. Perhesuunnittelun palvelujärjestelmä. Elise Kosunen ja Matti Rimpelä RASKAUDEN EHKÄISY Elise Kosunen ja Matti Rimpelä 1970-luvulla aloitettu ehkäisyneuvolatoiminta ja seksuaalikasvatus yhdessä yksityisten terveyspalvelujen kanssa ovat tuottaneet hyviä tuloksia: raskauden

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Lääkärin opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Johdanto Neotigason sisältää vaikuttavana aineena asitretiinia, joka on erittäin teratogeenistä.»

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Lääkärin opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Lääkärin opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Lääkärin opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Johdanto Isotretinoiinikapselit sisältävät vaikuttavana aineena isotretinoiinia,

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa?

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma. Tietoa Erivedge -hoitoa määräävälle terveydenhuollon ammattilaiselle

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma. Tietoa Erivedge -hoitoa määräävälle terveydenhuollon ammattilaiselle Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Tietoa Erivedge -hoitoa määräävälle terveydenhuollon ammattilaiselle 1 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 1.1 Lääkärin rooli Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelmassa

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lugesteron 100 mg -kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. Apuaineet,

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot