Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Koulutuslautakunta Henrikin koulun piha-alueen kehittäminen ja skeittiparkki 182/03.033/2012 KOULTK 145 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Nousiaisten kunnan vuoden 2012 talousarviossa on hyväksytty euron investointi Henrikin koulun piha-alueeseen ja toinen skeittiparkin rakentamiseen. Kyseisiä investointeja on suunniteltu Henrikin koulun piha-alueen kokonaiskehittämisen ajatuksella. Hankkeeseen on anottu ja saatu ELY-keskukselta valtionavustus lähiliikuntapaikkarakentamiseen (päätös päivätty ). ELY:n myöntämän valtionavustuksen ehtona on, että lähiliikuntapaikkahankkeen rakennustyöt alkavat mennessä. Avustus on käytettävissä vuosina , ja osa rahoituksesta saadaan vasta hankkeen valmistuttua. Avustushakemuksessa on esitetty Henrikin koulun pihasuunnitelma, jonka tavoitteena on luoda viihtyisä ja virikkeellinen lähiliikuntaympäristö. Suunnitelmassa on huomioitu myös muiden kuntalaisten kuin koululaisten liikuntamahdollisuuksien kehittäminen. Tämä sekä koulun välituntiliikunnan monipuolistaminen ovat puoltaneet em. valtionavustuksen saamista. Henrikin koulun piha-alueen ja skeittiparkin suunnittelu on edennyt siten, että vapaa-aikatoimen päällikkö on ollut yhteistyössä Henrikin koulun sekä Nousiaisten lukion rehtoreihin, ja joulukuussa 2011 on myös tehty Henrikin koulun oppilaille kysely, miten he koulun pihaa haluaisivat kehittää. Vastauksia saatiin 192. Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry:ltä on saatu laajempi kokonaissuunnitelma piha-alueen kehittämisestä ja skeittiparkin sijoittamisesta piha-alueelle. Kyseisestä suunnitelmasta on pyydetty kommentit kouluilta, ja kyseisen hankesuunnitelman pohjalta piha-alueen kehittämistä on tarkoitus lähteä toteuttamaan. Paikallisten nuorten kanssa on tehty yhteistyötä skeittiparkkisuunnittelussa, ja heidän ehdotuksestaan on käyttäjien toiveiden pohjalta teetetty tarkempi suunnitelma. Suunnitelman on laatinut Turun kaupungin skeittihalli Cuben ohjaaja Aleksi Fräki. Suunnitelman piti olla valmis jo aiemmin keväällä niin, että skeittiparkin rakennustyöt olisivat käynnistyneet jo aiemmin kuluvana vuonna. Suunnitelma saatiin kuitenkin vasta eikä saadulla suunnitelmalla suoraan voida vielä lähteä kilpailuttamaan rakennustöitä. Hanke on edennyt viranhaltijoiden (kunnanjohtaja, tekninen johtaja, vapaa-aikatoimen päällikkö, sivistysjohtaja) neuvottelulla , jossa sovittiin, että piha-alueen kehittämistoimet käynnistetään syksyllä 2012 ELY:n avustuspäätöksen aikataulun mukaisesti.

2 Skeittiparkin toteuttamisen kilpailutusta valmistellaan vielä saadun suunnitelman pohjalta, ja pihan maanrakennus- ja vihertyöt sekä pesäpallokentän valaistuksen rakentamissuunnittelu käynnistetään heti. Henrikin koulun piha-alueen kehittämissuunnitelma viedään myös hyväksyttäväksi vapaa-aikalautakuntaan ja koulutuslautakuntaan. Oheismateriaalina olevassa piha-alueen suunnitelmassa todetaan, että osa suunnitelluista toimenpiteistä voidaan toteuttaa, jos budjetti sen mahdollistaa. Talousarvioon varatuilla euron kokonaiskustannuksilla osa pihasuunnitelmasta jää tässä vaiheessa vielä odottamaan lisärahoitusta. Tärkeysjärjestyksessä etusijalla ovat talousarviossa erikseen mainittu skeittiparkki, pesäpallokentän valaistus (toimii jatkossa myös luistelukenttänä talvisin) sekä lähiliikuntapaikan kuntoiluvälineet hankkeen yhteensä euron talousarvion puitteissa. Osa rahoista menee maanrakennus-, asvaltointi- ja vihertöihin, ja piha-alueen muuta välineistöä voidaan täydentää myöhemmin talousarvion määrärahojen puitteissa. Tekninen johtaja ja vapaa-aikatoimen päällikkö vastaavat hankkeen käytännön toteutuksesta ja vapaa-aikatoimen päällikkö hankkeen valtionavustuksen saamiseen liittyvistä raportointitoimenpiteistä. Ehdotus Koulutuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Henrikin koulun piha-alueen kehittämissuunnitelmat esittelytekstissä selostetulla ja oheismateriaalina esitetyllä tavalla. Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa: ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. KHALL 272 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa päällystyksen osalta kokouksessaan / 61 seuraavasti: Tekninen johtaja on lähettänyt sähköiset tarjouspyynnöt skeittiparkin pohjan päällystämisestä kolmelle urakoitsijalle; Asfaltti Sarvo Oy, Lemminkäinen Oy ja Ncc Roads Oy. Tarjous pyydettiin suunnitelman mukaisesta 40 m x 20 m kentän päällystämisestä skeittiparkin pohjaksi. Ainoa tarjous saatiin Ncc Oy:ltä, päällystystyö hintaan 10,90 /m². Kenttä oli tarkoitus sijoittaa nykyisen luistelualueen paikalle. Tämän jälkeen on selvinnyt, että suunnitelmiin sisältynyt pesäpallokentän valaistuksen rakentaminen, jotta luistelualue voidaan sijoittaa jatkossa sinne, maksaa yli

3 (kustannusarviossa arvioitu 4000 ). Luistelualuetta ei ole käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa varaa siirtää pesäpallokentälle ja rakentaa sinne uutta valaistusta. Asiassa on mietitty uusi vaihtoehto, jossa pesäpallokenttää ei valaistaisi ollenkaan, vaan parannettaisiin välikentän valaistusta ja luistelualue säilyisi jatkossakin koulujen välissä. Skeittiparkki sijoitettaisiin lukion päädyn jatkeeksi hiekkakentän ja pesäpallokentän väliin. Uutta sijoituspaikkaa on käsitelty sivistysosaston osastokokouksessa Vaihtoehtoinen sijoituspaikka lukion päätyyn ja luistelualueen säilyttäminen yläkoulun ja lukion välissä hyväksyttiin yksituumaisesti. Skeittiparkkiasiaa käsiteltiin johtoryhmässä, jossa kunnanjohtajan johdolla sovittiin, että koska suunnitelman muutos on Henrikin koulun ja lukion rehtoreiden taholta hyväksytty, edetään uuden sijoitusvaihtoehdon mukaan. Ehdotus Tekninen lautakunta valitsee päällystysurakoitsijaksi Ncc Roads Oy:n neliöhinnalla 10,90 /m². Esityksen mukaan Nousiaisten kunnan vapaa-aikatoimen päällikkö on todennut, että skeittiparkille (20 m x 40 m) on suunniteltu sijoituspaikkavaihtoehtoa nro 2 pesäpallokentän kotipesän taakse ja hän on päätynyt myös esittämään kunnanhallitukselle ko. vaihtoehtoa. Sijoitus mahdollistaa jatkossakin sen, että pesäpallopelien pelaaminen onnistuu ja mm. salaojat skeittiparkkia varten ovat jo lähes valmiina. Kunnanhallituksen esityslistalla on ollut esillä investointien siirrot vuodelle Vapaa-aikatoimen päällikön mukaan skeittiparkkia koskevassa euron siirrossa ei ole ongelmaa, mutta hän ei ole ollut tietoinen piha-alueen euron siirrosta vuodelle Vapaa-aikatoimen päällikkö on ollut siinä käsityksessä, että kaikki muut tehdään tämän vuoden puolella ja skeittimodulit vuonna Vapaa-aikatoimen päällikön mukaan pihasuunnitelmaselostuksessa, joka on laadittu koko hankkeen perustaksi, ovat hankkeet olleet seuraavassa tärkesyjärjestyksessä: 1. skeittiparkki euroa ( euron siirto vuodelle 2013 (modulien hankinta) 2. kuntoiluvälineet euroa 3. pesäpallokentän valaistus euroa (tämä hanke ei toteudu) 4. pöytätennispöydät (2 kpl) euroa 5. frisbeeradat euroa (hankintapäätös tehty) 6. kiipeilyseinät euroa

4 Lisäksi erilaisia pohjatöitä, joihin on varattu yhteensä euroa. Vapaa-aikatoimen päällikön mukaan skeittiparkin asvaltointiin ja pohjatöihin on suunnitelmassa rahaa euroa, jonka pitäisi riittää toteutukseen pesiskentällä. Skeittiparkin sijoittaminen lähelle lukion rakennuksen päätyä ei onnistu vesihuollon tekniikasta johtuvista syistä, ja edellyttäisi lisäksi olemassa olevien valaisinpylväiden siirtoja sekä osittaista maantäyttöä, koska koulurakennusten välinen kenttä on korkeammalla kuin pesäpallokenttä. Lisäksi skeittiparkki kaventaisi koulujen väliin sijoittuvaa valaistua kenttää/luistelualuetta, ja 40 metriä pitkän alueen toinen pää ulottuisi varsin lähelle palveluasuntoja. Kuultuaan teknisen osaston henkilöstön näkemykset mm. kiinteistönhoidon sekä viheralueiden ja liikuntapaikkojen hoidon näkökulmasta sekä saatuaan uudelle vaihtoehdolle hyväksynnän lukion ja Henrikin koulujen rehtoreilta, vapaa-aikatoimen päällikkö on päätynyt esittämään vaihtoehtoa 2. Myös yläkoulun ja lukion poikien liikunnanopettajaa on asiassa kuultu. Uutta sijoituspaikkaa on pohdittu välituntiliikunnan ja valvonnan näkökulmista todeten, että sijoituspaikka kevyenliikenteen väylän vieressä on kokonaisuuden kannalta järkevin vaihtoehto. Oheismateriaali: päivitetty pihasuunnitelma, kustannusarvio, rehtoreiden lausunnot Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että skeittiparkki sijoitetaan vapaa-aikatoimen päällikön ehdotuksen mukaisesti sijoituspaikkaan 2 pesäpallokentän kotipesän taakse. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi, p KOULTK 154 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumi ainen Henrikin koulun piha-alueen toteutus on eri toimintojen sijoittelun osalta muut tu nut sii tä, mi tä lautakunnassa on käsitelty ja hyväksytty. Syyt muutoksille on esitetty edellä olevassa kunnanhallituksen esit te ly teks tis sä. Kun nan hal li tus on hy väk sy nyt muut tu neet suunni tel mat pää tök sel lään Ehdotus Koulutuslautakunta päättää merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi. Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa:

5 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 25 06.03.2012 Kunnanhallitus 75 19.03.2012 Koulutuslautakunta 42 12.04.2012 Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 41/31/311/2012 KOULTK 25 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.02.2014 klo 16:00-19:00 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelman hyväksyminen sekä muutos talousarvioon

Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelman hyväksyminen sekä muutos talousarvioon Kaupunginhallitus 57 03.03.2014 Kaupunginhallitus 69 10.03.2014 Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelman hyväksyminen sekä muutos talousarvioon 315/033/2011 KH 57 Kokemäen kaupungin talousarvioon vuodelle

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 23.6.2015 kaupungintalo, tekninen toimisto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 23.6.2015 kaupungintalo, tekninen toimisto Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(50) Aika 17.06.2015 klo 14:00 17:00 Paikka Pihtiputaan kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen Erkki

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 Hallitus 28.11.2014 Aika Perjantai 28.11.2014 klo 09:30-11:45 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekninen lautakunta 12.6.2013 AIKA 12.6.2013 klo 18.00-22.10 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tekninen lautakunta 18.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 136 Teknisen lautakunnan vuoden 2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tekninen lautakunta 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 17:15-22:25 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010. AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010. AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010 Kunnanhallitus 18.01.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila Kari Katila, I

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30 20.27 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 17:00-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas Koulutuslautakunta 61 22.11.2012 Kunnanhallitus 211 03.12.2012 Kunnanvaltuusto 79 17.12.2012 Tekninen lautakunta 33 06.06.2013 Tekninen lautakunta 74 07.11.2013 Kunnanhallitus 270 18.11.2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.05.2015 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot