Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/ /2013 KH Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan kohdalla tehdä esi tyk sen valtionavun saamiseksi liikuntahallin rakentamiseen. Alustavat suun ni tel mat liikuntahallin rakentamiseksi ovat vuodelta 2009 ja ko. suun nitel mat toimitettiin avustushakemuksen mukana. Myöhemmin pidetyn valtuuston kokouksen jälkeen pidettiin liikun ta hal li ai hei nen valtuustoseminaari, jossa esiteltiin edellisessä kap palees sa esitetystä suunnitelmasta irrallista suunnitelmaa, jossa on kysymys lä hin nä projektiluonteisesta väliaikaisesta liikuntahallisuunnitelmasta. Tätä suun ni tel maa koskeva PowerPoint esitys on oheismateriaalina. Kunnanhallituksen kokouksessa on iltakoulunomaisesti tarkoitus linjata, mil tä pohjalta kunta aikoo edetä asiassa. Esko Arasalo, kunnanjohtaja p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. KH Kunnanhallitus kävi keskustelua asiasta ja päätti, että nykyisissä olosuhteissa keskitytään uuden hallin suunnitteluun. Kunnanhallitus esitti kiitokset annetusta mahdollisuudesta ratkaista liikuntahallia koskeva asia. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että 1. alustavaa liikuntahallisuunnitelmaa hyödyntäen laaditaan hankesuunnitelma ja 2. nimetään suunnitelmatyöryhmä, johon osallistuu kustakin neljästä valtuustoryhmästä edustaja ja kunnan johtoryhmä nimeää viranhaltijaedustajat. Kunnanjohtaja jakoi hallitukselle täydennyksen päätösehdotukseen.

2 Alustavat hallivaihtoehdot: 1. Pinta-ala m2, 1 kenttä (parketti), kuntosali, 6 pukuhuonetta, 3 suihkutilaa 2. Pinta-ala m2, 2 kenttää (parketti ja salbandyyn sopiva alusta) Täydennetty päätösehdotus työryhmän tehtäväksi: 1. Valmistella ehdotus alustavan hankesuunnitelman pohjalta liikuntahallin paikaksi kahden vaihtoehdon pohjalta, 2. Ottaa huomioon ehdotuksessaan mahdollinen monitoimihallin mahdollisuus 3. Selvittää kustannusarviot ja rahoitus eri vaihtoehdoissa ja selvittää myös se, voiko toteuttajana olla kunnan sijasta tai ohella jokin muu taho 4. Selvittää, milloin toteuttaminen aikaisintaan olisi mahdollista (valtionosuudet, mahd. muut tuet, kaavoitus jne.) 5. Esittää kunnanhallitukselle näkemyksensä siitä, mitä asioita tulee valitun paikan osalta tulee selvittää/ratkaista ennen kaavoitusprosessiin ryhtymistä 6. Esittää näkemyksensä muista asiaan liittyvistä asioista, mm. esitys siitä, miten menetellään Rego-areenan kanssa liikuntahallin valmistuttua, ja 7. jättää esityksensä hankesuunnitelman täydennykseksi viimeistään Kunnanhallitus kävi täydennetyn päätösehdotuksen pohjalta keskustelua. Keskustelun aikana jäsen Eveliina Hakala esitti, että suunnittelutyöryhmää ei nimetä. Esitys raukesi kannattamattomana. Suunnittelutyöryhmään valittiin jäsenet Maisa Vehkalahti, Risto Lindholm, Outi Viitanen ja Tero Ahlqvist. Kunnanhallitus hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen. KH Jäsen Eveliina Hakala jätti eriävän mielipiteen. Liikuntahallin suunnittelutyöryhmä pohtinut eri hallivaihtoehtoja. Sijainniksi on alustavasti suunniteltu Saarnilaa tai Arboretumia ja hallin kokovaihtoehtoina 1500 m2 ja 2500 m2 halleja. Hallin kustannusarviota varten on teetettävä hankesuunnitelma ulkopuolisella asiantuntijalla ja ko. suunnitelmaa varten liikuntahallin suunnittelutyöryhmä pyytää kunnanhallitukselta 3000 euron määrärahaa.

3 Mia Kangasniemi, vs. hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää myöntää liikuntahallin hankesuunnitelmaa varten euroa. KH Liikuntahallin suunnittelutyöryhmä on tilannut ulkopuoliselta asiantuntijalta kunnanhallituksen myöntämän 3000 euron määrärahan puitteissa esisuunnitelman varsinaisen hankesuunnitelman pohjaksi. Asiantuntijalta on saatu suunnitelmat hallin sijoittumisesta Saarnilan tontille sekä tavoitehintalaskelmat. Työryhmä on kokoontunut aktiivisesti sekä tutustunut muihin vastaaviin liikuntahalleihin Pirkanmaalla ja Luja-Lukko Areenaan. Hankesuunnitelman kirjoitustyö on yhä joiltakin osin kesken ja suunnittelutyöryhmä pyytää kunnanhallitukselta lisäaikaa hankesuunnitelman viimeistelyä varten saakka. Mia Kangasniemi, vs. hallintojohtaja p , Kunnanhallitus päättää myöntää liikuntahallin suunnittelutyöryhmälle lisäaikaa hankesuunnitelman viimeistelyä varten saakka. KH Liikuntahallin suunnittelutyöryhmä on tilannut ulkopuoliselta asiantuntijalta kunnanhallituksen myöntämän 3000 euron määrärahan puitteissa esisuunnitelman varsinaisen hankesuunnitelman pohjaksi. Asiantuntijalta on saatu suunnitelmat hallin sijoittumisesta Saarnilan tontille sekä tavoitehintalaskelmat. Työryhmä on kokoontunut aktiivisesti sekä tutustunut muihin vastaaviin liikuntahalleihin Pirkanmaalla ja Luja-Lukko Areenaan. Hankesuunnitelman kirjoitustyö on yhä joiltakin osin kesken ja suunnittelutyöryhmä pyytää kunnanhallitukselta lisäaikaa hankesuunnitelman viimeistelyä varten saakka. Mia Kangasniemi, vs. hallintojohtaja p ,

4 Kunnanhallitus päättää myöntää liikuntahallin suunnittelutyöryhmälle lisäaikaa hankesuunnitelman viimeistelyä varten saakka. KH 257 Liikuntahallin suunnittelutyöryhmä on saanut hankesuunnitelman valmiiksi kos kien liikuntahallin rakentamista Pälkäneelle. Hankesuunnitelma sisältää kak si hallivaihtoehtoa: 1. vaihtoehto 3580 m2:n halli, joka sisältää kaksi peli aluet ta sekä 2. vaihtoehto 2500 m2:n halli, joka sisältää yhden pe li alu een. Kumpikin hallivaihtoehto sisältää lisäksi n. 120 m2:n kuntosalin, 150 hen kilön katsomon sekä pukuhuone-, pesu- ja wc- sekä varastotiloja. Vaihtoehdossa 1 Rego-halli voidaan palauttaa kokonaisuudessaan teol lisuus käyt töön, mutta vaihtoehdossa 2 se on säilytettävä liikuntakäytössä. Vuoden 2014 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on varaus liikuntahallin suunnitteluun euroa (v. 2015) ja ra ken ta miseen euroa (v. 2016). Valtion liikuntapaikkarakentamisen avustus on tämän suuruusluokan hankkeissa pääsääntöisesti euroa, mut ta avustus voi olla korotettu, jos toteutetut ratkaisut merkittävästi paranta vat energiatehokkuutta tai energiaratkaisuna on uusiutuvan energian käyt tö. Hankkeen alustava suunnitelma ja kustannusarvio on toimitettu Ope tus minis te ri öön, mutta hakemusta pitäisi täydentää pikaisesti päätöksellä ra kennus pai kas ta sekä kaavoitusratkaisusta. Jätetyssä hakemuksessa hanketta on esitetty alustavasti toteutettavaksi v. 2016, mutta sitä voidaan tarkentaa pro ses sin edistyessä. Hankesuunnitelma liitteineen on oheismateriaalina. Mia Sorri, vs. hallintojohtaja p , Petri Ketola, liikunta- ja vapaa-aikasihteeri p , Kunnanhallitus käsittelee hankesuunnitelmaa ja päättää jatkotoimista sekä esit tää asian kunnanvaltuustolle. Liikuntasihteeri Petri Ketola esitteli hankesuunnitelmaa kokouksessa. Ketolan selostuksen jälkeen vs. kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallitus käy lähetekeskustelun asiasta ja esitys tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen ennen kunnanvaltuuston

5 joulukuun kokousta. Vs. kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja kiittivät liikuntahallin suunnittelutyöryhmää hyvin tehdystä työstä. Kunnanhallitus kävi lähetekeskustelun asiasta. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Liikuntasihteeri Petri Ketola ja Pälkäneen Luja-Lukon edustaja Kimmo Ketola poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas Koulutuslautakunta 61 22.11.2012 Kunnanhallitus 211 03.12.2012 Kunnanvaltuusto 79 17.12.2012 Tekninen lautakunta 33 06.06.2013 Tekninen lautakunta 74 07.11.2013 Kunnanhallitus 270 18.11.2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 10.09.2015 AIKA 10.09.2015 kello 18:00-19:06 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 208 Kiinteistön rakentamisvelvoitteen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 4/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 4/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 4/2015 1 Valtuusto Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 Tekninen lautakunta 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 kello 17:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 128 Epaalan kunnallistekniikan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 145 Kunnanhallitus Aika 14.04.2014 klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot