Huimauspotilaan kuvantamistutkimukset milloin ja miten?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huimauspotilaan kuvantamistutkimukset milloin ja miten?"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Johanna Pekkola LT, erikoislääkäri HUS-kuvantaminen Riste Saat LL, erikoislääkäri HUS-kuvantaminen Huimauspotilaan kuvantamistutkimukset milloin ja miten? Kuvantamistutkimuksia tarvitaan vain pienelle osalle kaikista huimauspotilaista. Kliinisen tutkimuksen perusteella tyypillisessä hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa ei yleensä tarvita kuvantamistutkimuksia muiden syiden poissulkemiseksi. Jos huimaukseen liittyy akuutteja neurologisia oireita tai löydöksiä, on kuvantaminen usein aiheellista Pään TT-tutkimuksella voidaan varsin luotettavasti sulkea pois akuuttivaiheessa kallonsisäinen vuoto, tilaa ottava kasvain ja likvorikierron häiriö, mutta ei kehittyvää takaverenkierron iskemiaa, varsinkaan ensimmäisten tuntien kuluessa oireen alusta. Magneettikuvaus on herkin ja tarkin kuvantamistutkimus aivo- ja aivohermoperäisen huimauksen syiden selvittelyssä. Kallonpohjan sekä sisä- ja välikorvan rakenteisiin kohdistetuilla ohutleike-tt-tutkimuksella ja magneettikuvauksella voidaan etsiä korvaperäisen huimauksen rakenteellista syytä kliinisen epäilyn perusteella. Vertaisarvioitu VV Huimaus ja tasapainovaikeudet ovat yleinen vaiva ja tavallinen päivystyskäynnin aihe (1,2). Useimmiten huimausoireen taustalla on hyvänlaatuinen syy, joka ei uhkaa henkeä tai toimintakykyä eikä vaadi välitöntä hoitoa. Huimauksen moninaisista syistä merkittävä osa on sellaisia, ettei niiden diagnoosia voi varmistaa kuvantamistutkimuksilla. Kuvantaminen toimii silloin tarvittaessa osana muiden mahdollisesti vakavien syiden poissulkua. Ongelmana on tunnistaa suuresta ja vaihtelevin oirein vastaanotolle tulevien huimauspotilaiden joukosta ne, joilla oireen takana saattaa olla välitöntä hoitoa vaativa ja mahdollisesti vaarallinen tilanne. Nämä potilaat tarvitsevat kiireellistä tai päivystyksellistä kuvantamisdiagnostiikkaa. Jos huimausoire liittyy johonkin aivoparenkyymin leesioon, huimaus on harvoin ainoa oire. Tilanteeseen tavallisesti liittyy anamnestisia vihjeitä tai neurologisessa statuksessa esiin tulevia aivorunko- tai pikkuaivoperäisiä löydöksiä. Jos neurologisen ja aivohermostatuksen perusteella herää epäily aivoperäisestä leesiosta huimauksen syynä, ovat kuvantamistutkimukset usein aiheellisia. Niiden kiireellisyys määräytyy sen mukaan, mikä on ensisijainen epäily ja miten akuutti oirekuva on. Kun kuvantamistutkimukset ovat aiheellisia, ne olisi pyrittävä toteuttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla menetelmillä. Pään tietokonetomografia (TT) toimii aivo verenvuodon, tilaa ottavien kasvainten ja likvorikierron häiriön toteamisessa ja on usein ensimmäisenä saatavilla oleva kuvantamistutkimus. Sen poissulkuvoima on kuitenkin rajallinen. Hyvin tärkeää onkin muistaa, että mikään kuvantamistutkimus ei voi korvata huolellista anamneesin ottoa, tarkkaa kliinistä tutkimusta ja niiden perusteella tehtäviä päätelmiä esimerkiksi akuutissa vaiheessa tehty pään TT-tutkimus ja sen normaali tulos ei voi sulkea pois kehittyvää aivoparenkyymi-iskemiaa. Magneetti kuva on herkin ja tarkin kuvantamistutkimus aivoparenkyymin ja aivohermojen muutosten toteamiseksi. Se näyttää mm. akuutin aivoverenkiertohäiriön herkemmin ja aikaisemmassa vaiheessa kuin TT-tutkimus. Korvaperäisen kiertohuimauksen rakenteellisia syitä voidaan etsiä tai sulkea pois kuvantamalla yksityiskohtaisesti temporaaliluun ja väli- tai sisäkorvan pieniä luisia rakenteita kallonpohjan ohutleiketietokonetomografialla (ohutleike-tt) tai kysymyksenasettelun mukaisesti räätälöidyllä magneetti kuvauksella. Milloin kuvantamista tarvitaan heti? Huimaukseen voi liittyä akuutteja hälyttäviä oireita, kuten voimakas tai uudentyyppinen päänsärky, pahoinvointi, niskajäykkyys, kouristus, 3159

2 Katsaus Kirjallisuutta 1 Karatas M. Central vertigo and dizziness: epidemiology, differential diagnosis, and common causes. Neurologist 2008;14: Seemungal BM, Bronstein AM. A practical approach to acute vertigo. Pract Neurol 2008;8: Choi KD, Lee H, Kim JS. Vertigo in brainstem and cerebellar strokes. Curr Opin Neurol 2013;26: Karatas M. Vascular vertigo: epidemiology and clinical syndromes. Neurologist 2011;17: Fiebach JB, SchellingerPD, Jansen O ym. CT and diffusion-weighted MR imaging in randomized order. Diffusion-weighted imaging results in higher accuracy and lower interrater variability in the diagnosis of hyperacute ischemic stroke. Stroke 2002;33: Merino JG, Warack S. Imaging of acute stroke. Nat Rev Neurol 2010;6: Debette S, Leys D. Cervical-artery dissections: predisposing factors, diagnosis and outcome. Lancet Neurol 2009;8: Eshetu T, Aygun N. Imaging of the temporal bone: a symptom-based approach. Semin Roentgenol 2013;48: Lawn-Heath C, Buckle C, Christoforidis G, Straus C. Utility of head CT in the evaluation of vertigo/ dizziness in the emergency department. Emerg Radiol 2013;20:45 9. sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Johanna Pekkola, Riste Saat: ei sidonnaisuuksia. tajunnantason lasku tai potilaalla voidaan todeta akuutteja neurologisia puutosoireita. Tällöin on syytä nopeasti sulkea pois kallonsisäinen vuoto, ekspansiivinen kasvain tai likvorikierron häiriö. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin ilman varjoainetta tehtävä pään TT-tutkimus, joka on lukuisissa päivystyspisteissä saatavissa huomattavasti helpommin kuin magneettikuvaus. Pieni lukinkalvonalainen vuoto (SAV) voi jäädä näkymättä TT-kuvissa; se kuitenkaan ei yleensä ole kovin tärkeä huimauksen syy. Akuutin aivoverenkiertohäiriön epäily Jos statuslöydösten ja anamneesin perusteella herää epäily akuutista aivoverenkiertohäiriöstä huimauksen syynä, päivystyksellisiä kuvantamistutkimuksia tarvitaan sulkemaan pois jokin muu syy, varmistamaan diagnoosia ja selvittämään verenkiertohäiriön etiologiaa. Pään TTtutkimus, tavallisesti ensimmäisenä tai ainoana saatavilla olevana kuvantamistutkimuksena, palvelee vuodon tai tilaa ottavan kasvaimen poissulussa. Vaikka TT-tutkimus on käyttökelpoinen näiden kallonsisäisten katastrofien toteamisessa, normaali pään TT-löydös ei voi sulkea pois akuuttia takaverenkierron iskemiaa varsinkaan ensimmäisten tuntien aikana, jolloin akuuteimmat hoitopäätökset tulisi pyrkiä tekemään. Tämä rajoitus on otettava huomioon hoitolinjaa ja mahdollista jatkohoitopaikkaa harkittaessa. Erityisesti tässä korostuu kliinisen tutkimuksen merkitys. Takaverenkierron häiriön oireet riippuvat siitä, mikä tai mitkä osat takakierron suonitusalueesta kärsivät iskemiasta ydinjatkos, aivorunko, keskiaivot, talamukset, isojen aivojen PCA-suonitusalue vai pikkuaivopuolisko (3,4). Aivorunko- tai keskiaivoleesiosta syntyvät aivohermo-oireet, silmänliikehäiriöt ja motoriset oireet ovat usein todettavissa huolellisessa kliinisessä tutkimuksessa, samoin takaraivolohkon PCA-suonitusalueelta peräisin oleva näkökenttäpuutos. Pikkuaivopuoliskon verenkiertohäiriö saattaa olla vaikein erottaa korvaperäisestä huimauksesta; pikkuaivojen AICA- tai SCA-suonitusalueelle rajoittuvassa iskemiassa korvaperäisen tyyppinen kiertohuimaus voi olla johto-oire ja muut oireet hyvin vähäisiä. Samoin takaverenkierto-oirein ilmenevän vertebrobasilaarimigreenin ja akuutin, kaula- tai aivovaltimotukoksesta johtuvan iskemian oirekuvat voivat olla hyvin samanlaiset. Migreeni onkin yksi aivoverenkiertohäiriön vaikeista erotusdiagnooseista (4). Magneettikuvauksen diffuusiosekvenssi (DWI) osoittaa TT-tutkimusta herkemmin akuutin aivoparenkyymi-iskemian (5,6). Diffuusiolöydös on yleensä nähtävissä pienissäkin iskeemisissä leesioissa selvästi (kuva 1), ja se näkyy iskemian kehittyessä aikaisemmassa vaiheessa kuin TT-kuvien harventuma käytännössä lähes aina siinä vaiheessa, kun potilaalle on ehditty tehdä magneettikuvaus. Tämä on päivystysaikana ja riittävän nopeasti esi- Potilastapaus 1, kuvat 1 A E. Potilas oli perusterve 38-vuotias mies, jolla ei ollut sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Aamulla herätessä hänellä oli hankala kiertohuimaus, eikä hän kyennyt lähtemään töihin. Huimaukseen liittyi voimakas pahoinvointi. Potilas hakeutui vastaanotolle, jossa todettiin, että hyvänlaatuisen asentohuimauksen provokaatiotestit olivat negatiiviset. Pikkuaivojen toimintaa kartoittavissa kliinisissä kokeissa todettiin ataktisuutta. Kävely oli huimauksen takia hankalaa. Työdiagnoosina oli takaverenkierron häiriö tai vestibulaarineuroniitti. Pään TT-tutkimuksen tulos oli normaali (A). Koska kliinisen tutkimuksen perusteella oli epäily akuutista pikkuaivoperäisestä huimauksesta ja oirekuva oli akuutti, edettiin magneettikuvaukseen. Magneettikuvissa paljastui vermiksen tuore infarkti, joka näkyy diffuusiosekvenssin trace-kartassa (B) kirkkaana ja ADC-kartassa (C) tummana. Infarktin syy oli nikamavaltimon dissekoituma. Siihen liittyvä suonen seinämän hematooma näkyi aksiaalisuuntaisissa virtaukseen perustuvissa magneettiangiografiakuvissa (D) puolikuun muotoisena T1-runsassignaalisena muodostumana nikamavaltimon virtaavan luumenin vieressä. Tässä tapauksessa dissekoituma näkyi huonommin TT-angiografiassa (E), joissa löydöksenä oli vain lievä nikamavaltimon luumenin kaventuminen. Kuva 1 F, eri potilas. Vaikka tuore aivoparenkyymin iskemia tai infarkti näkyy ensimmäisten tuntien aikana epäluotettavasti TT-kuvissa, niistä voi joskus havaita suonitukokseen liittyvän suonirungon tiivistymän (F). Suonen tiivistymä voi näkyä, jos tukos on kohtalaisen proksimaalisessa valtimossa. Sitä ei kuitenkaan voi havaita perifeerisemmissä, pienikaliiberisemmissa suonihaaroissa, kuten pikkuaivopuoliskoja suonittavissa valtimoissa. 3160

3 tieteessä kuva 1. Esimerkki takaverenkierron häiriöstä huimauksen syynä (potilastapaus 1) kuvat A E. A. B. C. Pään TT-tutkimuksessa ei näy normaalista poikkeavia löydöksiä. Magneettikuvassa näkyvä vermiksen tuore infarkti, joka tulee esiin diffuusiosekvenssin trace-kartassa kirkkaana (nuoli). Magneettikuvan ADC-kartassa tummana ( nuoli) näkyvä vermiksen tuore infarkti. D. E. F. Nikamavaltimon dissekoitumaan liittyvä suonen seinämän hematooma, joka näkyy nikamavaltimon virtaavan luumenin vieressä (nuoli). TT-angiografia, jossa dissekoituma näkyy huonommin kuin magneettikuvassa. TT-tutkimuksessa näkyvä suonitukokseen liittyvä suonirungon tiivistymä (nuoli), eri potilas. merkiksi ennen aivoverenkiertohäiriön liuotushoitopäätöstä toistaiseksi mahdollista maassamme vain harvoissa hoitoyksiköissä. Ensivaiheen hoitopäätökset joudutaan siksi usein tekemään ilman magneettikuvauksen antamaa lisätietoa. Jos potilaalla epäillään aivoverenkiertohäiriötä, voidaan magneettikuvausta käyttää diagnoosin vahvistamiseen ja muiden syiden poissulkuun. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun liuotushoidon aikaikkuna on sulkeutunut, epäily aivoverenkiertohäiriöstä oireen taustalla 3161

4 katsaus Huimauspotilaiden joukosta tulisi tunnistaa ne, jotka tarvitsevat kiireellistä tai päivystyksellistä kuvantamisdiagnostiikkaa. ei ole kovin vahva tai kun oirekuva on epäselvä ja pidetään mahdollisena toiminnallista tai epileptistä oiretta, migreeniä tai enkefaliittia. Oikea diagnoosi mahdollisimman tarkoilla menetelmillä on potilaan kannalta ja jatkohoidon suunnittelua varten tärkeä, vaikka oire olisi lieväkin. Magneettikuvauksen merkitys akuutin aivo verenkiertohäiriön kuvantamisdiagnostiikassa tuleekin todennäköisesti jatkossa kasvamaan. Kaula- ja aivovaltimot voidaan kuvantaa osana aivo verenkiertohäiriön syyn selvittelyä joko TT-angiografialla tai magneettiangiografialla. Takaverenkierron verenkiertohäi riön syynä saattaa olla kaula- tai aivovaltimon aterotromboottinen tukos, sydänperäinen tai muu embolia tai nikamavaltimon dissekoituma. Kaulasuonen dissekoituma on kohtalaisen yleinen nuorten potilaiden aivoverenkiertohäi riön syy, jos heillä ei ole sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä (7). Sekä TT- että magneettiangiografialla voidaan nähdä nikamavaltimon, kallonpohjavaltimon tai takimmaisen aivovaltimon alkuosan tukos tai nikamavaltimon dissekoitumaan liittyvä kapenema ja kaliiberin vaihtelu. Kovin distaaliset kallonsisäiset suonet eivät ole arvioitavissa. Usein on mahdollista päätellä, onko nikamavaltimon tukos syntynyt todennäköisesti ateroskleroosin tai sydänperäisen embolian vai dissekoituman seurauksena. Magneettikuvauksessa voidaan nähdä paitsi suonen luumenin kapeneminen myös dissekoitumaan liittyvä seinämänsisäinen hematooma runsassignaalisena ohuissa T1-rasvasaturaatiokuvissa (kuva 1). TTangiografiassa suonenseinämän hematooma voi erottua pehmytkudosmuodostumana suonen tehostuvan luumenin ympärillä, ja ateroskleroosiplakit näkyvät herkästi. Aina nikamavaltimon tukoksen syy ei kuitenkaan ole varmuudella pääteltävissä. Doppler-tutkimus ei ole riittävän herkkä ja tarkka nikamavaltimon dissekoituman toteamiseksi. Muita aivo- ja aivohermoperäisiä huimauksen syitä Takaverenkierron häiriön ja migreenin jälkeen yleisimpiä aivoperäisiä huimauksen syitä ovat MS-tauti sekä aivoparenkyymin ja ponskulman ja kallonpohjan kasvaimet sekä muut ekspansiot (1,2). Näissä tilanteissa oirekuva ei yleensä kehity aivan akuutisti. MS-taudissa huimaus on harvoin avainoire, eikä tauti yleensä ala huimauksella, vaikka tasapainohäiriöt ovatkin pitempään kestäneessä taudissa yleisiä. MS-tautiin liittyvät valkean aineen demyelinaatiomuutokset eivät ole kuin aivan poikkeuksellisesti nähtävissä TT-kuvissa. Optikusneuriittiin liittyvä näköhermon turvotus ja varjoainetehostuminen eivät yleensä näy TT-tutkimuksissa, mutta ne voidaan usein todeta silmäkuoppiin kohdistetussa magneettikuvauksessa. MS-taudin epäilyssä käyttökelpoinen kuvantamistutkimus onkin magneettikuvaus. Aivoparenkyymin, ponskulman ja kallonpohjan tuumoreissa ja muissa ekspansioissa huimaus saattaa olla yksi, mutta harvoin ainoa, oire. Aivokasvaimet, meningeoomat, vestibulaarischwannoomat eli akustikusneurinoomat ja muut hermotuppiperäiset tuumorit sekä eineoplastiset ekspansiot, kuten araknoidea-, dermoidi- ja epidermoidikystat voidaan parhaiten todeta magneettikuvauksella (kuvat 2 A ja B). Vaikka kookkaimmat leesiot saattavat näkyä TTkuvassa, sillä ei ole mahdollista sulkea pois esimerkiksi pientä vestibulaarischwannoomaa. Todetun ekspan sion tarkemmaksi luonnehtimiseksi ennen hoidon suunnittelua tarvitaan kuitenkin magneettikuvausta. Onko potilaan huimaus korvaperäistä? Yleisimpiin korvaperäisen huimauksen syihin ei liity spesifisiä kuvantamislöydöksiä. On kuitenkin joukko harvinaisempia korvaperäisen huimauksen syitä, joissa väli- ja sisäkorvarakenteiden tarkka kuvantaminen voi varmistaa kliinisen epäilyn perusteella syntynyttä diagnoosia (8). Tällöin erikoissairaanhoidossa tehtävä kuvantaminen suunnitellaan vastaamaan tiettyyn kysymyksenasetteluun, eivätkä kyseessä yleensä ole päivystykselliset selvittelyt. Korvaperäinen kiertohuimaus voidaan jakaa kuvantamisen kannalta kahteen luokkaan: puhtaasti sisäkorvaperäiseen tai tasapainoelimistä lähtöisin olevaan huimaukseen sekä huimaukseen välikorvataudin komplikaationa. Kliinisen tutkimuksen perusteella korvaperäiseksi tulkittavan kiertohuimauksen kolme yleisintä syytä ovat hyvänlaatuinen asentohuimaus, vestibulaarineuroniitti ja Ménièren tauti (2). Nämä ovat lähtöisin sisäkorvan tai tasapainoelinten häiriöstä. Hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ei liity spesifisiä kuvantamislöydök- 3162

5 tieteessä Kuvantamisen pääasiallinen merkitys diagnostiikassa on aivo- tai aivohermoperäiseksi arvioidun huimauksen selvittelyssä. siä. Jos tilanne vaikuttaa kliinisesti arvioiden selvästi tyypilliseltä hyvänlaatuiselta asentohuimaukselta, kuvantaminen muiden syiden poissulkumielessä ei ole yleensä aiheellista. Ménièren tautia epäiltäessä harkitaan usein elektiivistä magneettikuvausta vestibulaaris cwannooman tai muun harvinaisemman kallonpohjan tuumorin tai tulehduksellisen tilanteen poissulkemiseksi ennen diagnoosin asettamista. Vestibulaarineuroniittiin saattaa liittyä magneettikuvassa näkyvää vestibulaarihermon varjoainetehostumista, mutta sen puuttuminen ei sulje pois vestibulaarineuroniittia. Sen epäilyssä kuvantamistutkimuksia voidaankin harkita lähinnä muun akuutin huimausoireen syyn, kuten takaverenkierron häiriön, poissulkemiseksi. Välikorvataudin komplikaationa syntyvässä huimauksessa taustalla on kliinis-anamnestisesti todettu kallonpohjan trauma tai välikorvan tauti, kuten krooninen otiitti, kolesteatooma tai välikorvan kasvain, joka on saattanut rikkoa labyrintin luisen seinämän. Tällaisessa tilanteessa kuvantamisen tehtävä on todeta korjausta vaativat luudefektit, sillä luuseinämän puutos sisä- ja välikorvarakenteiden välistä altistaa potilaan mahdollisesti välikorvasta sisäkorvaan tai jopa intrakraniaalitilaan leviävälle tulehdukselle. Huimausoire on tavallisesti ohimenevä, vaikka toinen tasapainoelin vaurioituisikin, mutta vaarana on simpukan vahingoittuminen ja siitä mahdollisesti seuraava pysyvä kuulon menetys tai heikentyminen. Ensisijainen kuvantamismenetelmä on kallonpohjan ohutleike- TT, jolla voidaan todeta labyrintin luisen seinämän vauriot (kuva 2 C ja D). Näitä pieniä luurakenteitten löydöksiä ei voi todeta tavallisessa pään TT-tutkimuksessa. Magneettikuvausta saatetaan käyttää apuna sisäkorvarakenteiden tilanteen arvioinnissa: kohdistetulla magneettikuvauksella voidaan todeta mahdollinen labyrintiitti (diffuusisti tehostuva sisäkorva) tai sen seurauksena syntyvä labyrintin arpeutuminen. Tärkeät sekvenssit korvarakenteisiin kohdistetussa magneettikuvauksessa ovat tarkan erotuskyvyn T2 - ja isotrooppinen varjoainekuvaus, joiden avulla voidaan arvioida sisäkorvan ja kuulo- ja vestibulaarihermojen anatomiaa sekä poikkeavaa signaalimuutosta tai tehostumista hermo- tai sisäkorvarakenteissa. Traumatapauksissa ohuin leikkein otettu T1-sekvenssi voi paljastaa labyrintin sisäisen verenvuodon. Magneettikuvaus löytää herkemmin aivoperäisen huimauksen Aivoverenkiertohäiriön epäilyn tulee varsinkin ensimmäisten tuntien kuluessa oireen alusta perustua vahvasti anamneesiin ja kliiniseen tutkimukseen. Normaali pään TT-tutkimus ei voi sulkea pois kehittyvää takaverenkierron iske miaa tai infarktia, jos löydös on ristiriidassa kliinisen arvion kanssa. Tämä johtuu siitä, että TT-kuvien harmaasävyerot perustuvat aivokudoksen vesipitoisuuden lisääntymiseen alkuvaiheen iskemian edetessä kohti peruuttamatonta infarktia. Tähän kuluu aikaa, ja TTtutkimuksessa selvänä harventumana näkyvä Potilastapaus vuotias mies kärsi jo useampia vuosia jatkuneesta epämääräisestä huimauksesta ja tasapainohäiriöstä, päänsärystä ja oikean korvan soimisesta. Huimaus ei ollut selvästi kiertävää. Oikeassa korvassa todettiin sisäkorvaperäistä kuulon heikentymistä. Vestibulaarischwannooman toteamiseksi tai pois sulkemiseksi tehtiin potilaalle magneettikuvaus, jossa oli suuren resoluution T2-leikkeet kallonpohjan alueelta (A) sekä ohuin leikkein kuvattu varjoainetehosteinen sarja (B). Schwannooma liittyy sisäisessä korva käytävässä kulkeviin hermorakenteisiin ja tehostuu tyypillisesti voimakkaasti varjoaineella. Potilastapaukset 3 ja 4. Kallonpohjan luisten rakenteiden selvittelyyn soveltuu ohutleike-tt-tutkimus (C ja D). Mikäli krooninen otiitti tai kolesteatooma komplisoituu kiertohuimauksella, on aina epäiltävä mahdollista labyrinttifisteliä. Kuvan C potilaalla (potilas 3) vasemman välikorvan ilmatilan täyttää kolesteatooma (*), joka on aiheuttanut eroosion lateraalisen kaarikäytävän seinämään (nuoli); tämä on tyypillisin paikka välikorvatulehduksen tai koleste a- tooman aiheuttamalle fistelille. Kuvan D potilaalle (potilas 4) oli asennettu stapesproteesi otoskleroosin aiheuttaman konduktiivisen kuulon heikentymisen vuoksi. Jonkin ajan kuluttua potilaan kuulo huononi uudelleen ja hänelle ilmaantui asennonmuutoksiin liittyvä huimaus. Koronaalisuuntaisessa ohutleike-tt-kuvassa näkyy liian syvälle vestibulumiin luksoitunut stapes-proteesi (nuoli). Näin pieniä kallonpohjan hermo- tai luurakenteisiin liittyviä yksityiskohtia ei voi nähdä tavallisissa pään TT-kuvissa, ja myös mahdollinen magneettikuvaus on kohdistettava vastaamaan spesifiseen kysymyksenasetteluun kliinisen epäilyn perusteella. 3163

6 katsaus Akuutin vaiheen iskeemiset muutokset eivät välttämättä näy TT-kuvissa. kuva 2. Kallonpohjan ja korvan rakenteiden kuvantamistutkimuksia korvaperäisen huimausoireen elektiivisessä selvittelyssä (potilastapaukset 2, 3 ja 4). A. B. Kallonpohjan alueen magneettikuvan suurenresoluution T2-leike, jossa näkyy vestibulaarischwannooma (nuoli). Ohuin leikkein kuvattu varjoainetehosteinen sekvenssi, jossa schwannooma tehostuu tyypillisesti voimakkaasti varjoaineella (nuoli). C. D. Ý Ohutleike-TT-tutkimus vasemman välikorvan ilmatilan täyttävästä kolesteatoomasta (*), joka on aiheuttanut eroosion lateraalisen kaarikäytävän seinämään (nuoli). D. Ohutleike-TT-tutkimus, jossa näkyy liian syvälle vestibulumiin luksoitunut stapes-proteesi (nuoli). infarkti erottuukin siksi tyypillisesti aikaisintaan vasta useiden tuntien kuluttua oireen alusta. Aivorungon, talamusten tai keskiaivojen hyvin pienet, mutta mahdollisesti selvästikin oireiset, iskeemiset muutokset eivät välttämättä näy akuutissa vaiheessa TT-kuvissa lainkaan, koska kontrastiero on vähäinen. Takakuopan ja aivorungon parenkyymimuutosten arviointia saattavat myös haitata kallonpohjan luisista rakenteista peräisin olevat artefaktit. Selvää harventumaa edeltävät varhaista iskemiaa edustavat löydökset, kuten sulkusten tiivistyminen sekä harmaan ja valkean aineen rajan hämärtyminen, eivät ole pikkuaivoissa niiden erilaisen sulkusrakenteen vuoksi samalla tavoin todettavissa kuin isoaivopuoliskoissa. Suurikaliberisen aivovaltimon, kuten kallonpohjavaltimon, tukos 3164

7 tieteessä Kuvantamisen kiireellisyyden määrää ensisijainen diagnoosiepäily. saattaa näkyä TT-kuvissa tiiviinä suonirakenteena (kuva 1) ja tukea akuutin aivovaltimoiskemian epäilyä. Löydöksen erottuminen kuitenkin riippuu suonen koosta ja TT-tutkimuksen leikepaksuudesta. Magneettikuvauksen diffuusiosekvenssi mittaa vesimolekyylien lämpöliikettä aivokudoksessa, pääosin ekstrasellulaaritilassa. Jo heti iskemian alkuvaiheessa aivosolujen solukalvojen toiminta häiriintyy, ja vettä siirtyy ekstrasellulaaritilasta intrasellulaaritilaan, aivosolut siis turpoavat. Ekstrasellulaaritila iskemia-alueella vastaavasti pienenee ja vesimolekyylien vapaa liikkuminen vähenee, mikä näkyy kuvissa voimakkaasti rajoittuneena diffuusiona. Aiemmin ajateltiin, että rajoittuneen diffuusion alueet edustavat jo peruuttamattomasti vaurioitunutta aivokudosta. Näin pääosin onkin, mutta ny kyään tiedetään, että osa diffuusiomuutoksista on palautuvia (6). Rajoittuneen diffuusion löydös säilyy tuoreessa iskemiassa noin päivää. Magneettikuvauksessa otetaan diffuusiokuvien lisäksi muitakin sekvenssejä eli kuvasarjoja, ja on mahdollista todeta tai sulkea pois iskeemisten muutosten lisäksi joukko muita aivoparenkyymin leesioita. Eri sekvenssien kyky erotella toisistaan normaalia ja poikkeavaa aivokudosta perustuu toisentyyppisiin kudoksen ominaisuuksiin kuin TT-tutkimuksessa havaittavat kudostiheyden erot. Siksi magneettikuvauksella voidaan todeta sellaisiakin leesioita, jotka eivät aiheuta TT-tutkimuksessa näkyvää kudostiheyden eroa (esimerkiksi MS-plakit), ja eri sekvenssien antamaa tietoa yhdistämällä voidaan usein tarkastikin luonnehtia mistä leesiosta on kyse. Lopuksi Ehdottomasti tärkeimmät tutkimukset huimauspotilaan arvioinnissa ovat huolellinen anamneesi ja status. Potilaalle soveltuva kuvantamistutkimus valitaan niiden perusteella, ja kuvantamisen kiireellisyyden määrää se, mikä on ensisijainen diagnoosiepäily tai mitä huimauksen syitä pyritään sulkemaan pois (9). Kuvantamisen pääasiallinen merkitys huimauspotilaan diagnostiikassa on aivoperäiseksi arvioidun huimauksen selvittelyssä. Akuutissa, kliinisesti arvioiden aivoperäisessä huimauksessa, johon yhdistyy neurologisia puutosoireita tai muita hälyttäviä oireita, on suljettava pois vakavia kallonsisäisiä syitä. Tavallisesti se tehdään pään TT-tutkimuksella. Menetelmän epäherkkyyden takia akuutin takaverenkierron häiriön epäilyn täytyy erityisesti oireen alkuvaiheessa perustua anamneesiin ja statuslöydöksiin. Magneettikuvaus diffuusiokuvin on huomattavasti TT-tutkimusta herkempi tuoreen takaverenkierron iskemian osoittamisessa, mutta päivystyksellisesti se on saatavissa vain harvoissa hoitoyksiköissä. Myös muiden, vähemmän kiireellisesti diagnosoitavien aivo- tai aivohermoperäisten, huimauksen syiden diagnostiikassa magneettikuvaus on herkin ja tarkin kuvantamistutkimus. Puhtaassa korvaperäisessä kiertohuimauksessa pään TT-tutkimuksen diagnostinen anti on hyvin vähäinen (9). Hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ei liity poikkeavia kuvantamislöydöksiä, ja vestibulaarineuriittiepäilyssä kuvantamisen tarve liittyy harkinnan mukaan lähinnä aivoperäisen syyn poissulkuun. Magneettikuvausta käytetään usein sulkemaan pois muita syitä ennen Ménièren taudin diagnoosin asettamista, ja kohdistettuja ohutleike-tt-tutkimusta ja magneettikuvausta voidaan käyttää sisä- ja väli korvan ja kallonpohjan hermorakenteiden kuvantamiseen varmistamaan spesifisten diagnoosien epäilyjä. n English summary > in english Imaging studies in patients with vertigo/dizzines 3165

8 English summary Johanna Pekkola M.D., Ph.D., Specialist in Neuroradiology Helsinki University Central Hospital, Department of Radiology Riste Saat M.D., Specialist in Radiology Helsinki University Central Hospital, Department of Radiology Imaging studies in patients with vertigo/ dizzines Only a small fraction of patients with vertigo/dizziness require brain or auditory system imaging studies. This article aims to describe when imaging should be considered for a patient with vertigo/ dizziness, what imaging studies are indicated in certain types of situations, and what information they can offer. Vertigo and dizziness are common presenting symptoms in both health centre and hospital settings. The symptom is in most cases self-limiting and not due to any dangerous underlying condition. Most of its possible underlying causes cannot be verified by any imaging study, and most patients with vertigo do not require brain or auditory system imaging. Imaging can, however, in selected cases help to exclude some acute and potentially serious situations, such as posterior cerebral circulation stroke. An important challenge in evaluating patients with vertigo is recognizing those with acute symptoms attributable to a central nervous system disorder: these patients often require specialist care and brain imaging. The cornerstones of this evaluation are careful history and general, neurological, and otological clinical examination. Vertigo/dizziness due to a central nervous system disorder If vertigo/dizziness is due to a central nervous system disorder, it is most often not the only symptom. Dedicated neurological examination often reveals findings originating from the brain stem and/or cerebellum. In such cases, brain imaging is often necessary. Its urgency depends on what the primary clinical suspicion is, and how acute the symptom is. Acute vertigo/dizziness together with new-onset neurological signs or symptoms evokes a suspicion of posterior circulation stroke, and often calls for urgent brain imaging. If imaging is necessary, it should be done with appropriate methods. Brain computed tomography (CT) is the imaging study most widely and quickly available. With it, one can rule out with a high level of certainty intracranial haemorrhage, space-occupying tumours, and acute disorders of cerebrospinal fluid circulation. When it comes to interpretation, however, it is important to appreciate its limited capacity to rule out developing ischaemic brain lesions, especially within the first several hours after symptom onset. The brain lesions responsible for vertigo/dizziness and brain stem symptoms can also be quite small, and difficult to recognize due to the artefacts caused by the posterior fossa and skull base bone structures. If there is a discrepancy between clinical findings suggesting acute brain ischaemia and normal findings in the brain CT, one should keep these limitations in mind and not rely on the brain CT in dismissing the clinical suspicion. Brain magnetic resonance imaging (MRI) with diffusion-weighted images is the most sensitive and accurate imaging study for diagnosis of acute cerebral ischaemia. This is also the case for other conditions that can cause dizziness/vertigo originating from the central nervous system; for example, demyelinating disease, or tumours of the brain, cerebellopontine angle or skull base. With both CT and MRI, it is possible to image the cervical and brain arteries when there is suspicion of posterior circulation stroke in order to seek dissection, stenosis, or proximal intracranial artery occlusion. Vertigo originating from the auditory-vestibular system In the case of vertigo originating from the auditory-vestibular system, the most common underlying reasons are benign paroxysmal positional vertigo, vestibular neuronitis, and Meniere s disease. None of these conditions have specific findings detectable with CT or MRI. Imaging may, however, be necessary to help distinguish the situation from posterior circulation stroke or other acute central nervous system disorders in the case of acute symptoms, or to exclude neural sheath tumours of the 3165a

9 tieteessä vestibulocochlear nerves if vertigo is associated with hearing loss. If the clinical examination clearly points to benign paroxysmal positional vertigo, imaging studies to exclude other causes are not, however, usually indicated. If vertigo develops as a complication of middle ear disease or skull base trauma, the aim of imaging is to detect bone defects possibly requiring surgical reconstruction. Here, high-resolution CT of the skull base accurately delineates the small bony structures. MRI can also serve to assess the inner ear structures in the case of clinical suspicion of labyrinthitis or inner ear trauma. Both skull base highresolution CT studies and MRI studies of the inner ear are done in specialist care settings, and require expertise in their planning and interpretation. Conclusion The most important examinations in evaluating a patient with vertigo/dizziness are history and careful clinical status. These serve to identify the minority of all vertigo/dizziness patients that require imaging of the brain or auditory-vestibular system. If the clinical examination points to acute vertigo/dizziness originating from central nervous system dysfunction, posterior circulation stroke is a possible serious underlying cause. Brain imaging is often necessary to seek posterior circulation ischaemic lesions and to detect or exclude other acute conditions. CT is far more widely available in the acute setting than is MRI, but it is important to bear in mind its insensitivity in detecting brain posterior circulation ischaemic lesions in the most acute phase, as well as several other underlying causes of vertigo/dizziness originating in the central nervous system. If the primary suspicion is vertigo originating from the auditory-vestibular system, imaging has a much lesser role. Clinically typical benign paroxysmal positional vertigo is not usually an indication for any imaging. MRI can serve to detect a vestibular schwannoma, and dedicated imaging of the inner and middle ear structures with high-resolution CT or MRI may help in diagnosing vertigo due to a middle ear process or skull base trauma. 3165b

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti Hyvä lähete! TT-tutkimus Varjoaineen käyttötarve Varjoaineen vaiheistus

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Neuroradiologia. Mikko Kallela Juha Halavaara

Neuroradiologia. Mikko Kallela Juha Halavaara Neuroradiologia Mikko Kallela Juha Halavaara Jaksokirja - oppimistavoi6eet Tunnistaa yleisimmät päivystysaikaisen TT-tutkimuksen tyypilliset löydökset (aivoinfarkti, aivoverenvuotojen eri tyypit, aivokontuusio

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa hallitsee röntgenlähetteen laatimisen tietää säteilyturvallisuuden keskeiset periaatteet (mm. ymmärtää

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Diagnostisten testien arviointi

Diagnostisten testien arviointi Erkki Savilahti Diagnostisten testien arviointi Koe antaa tuloksen pos/neg Laboratoriokokeissa harvoin suoraan luokiteltavissa Testin hyvyys laskettavissa tunnuslukujen avulla Diagnostisten testien arviointi

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Tasapaino - huimaus. Hannu Tapiovaara 2016

Tasapaino - huimaus. Hannu Tapiovaara 2016 Tasapaino - huimaus Hannu Tapiovaara 2016 Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu ainakin kerran vuodessa Huimaus on kuudenneksi yleisin syy yleislääkärin vastaanotolle hakeutumiseen.

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Osaa epäillä MS-tautia kliinisen oireiston perusteella Tietää MS-taudin pahenemisvaiheen hoitoperiaatteet Tietää MS-potilaan yleishoidon periaatteet Tietää MS-taudin diagnoosin

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Huimausoire ja. Mikael Ojala LKT, neurologian erikoislääkäri. Liikenteen turvallisuusvirasto

Huimausoire ja. Mikael Ojala LKT, neurologian erikoislääkäri. Liikenteen turvallisuusvirasto Huimausoire ja turvallinen toimintakyky i t k Mikael Ojala LKT, neurologian erikoislääkäri Liikenneturvallisuuslääkäri lääkä i Taustaani huimausasioissa Väitöskirja huimausdiagnostiikasta t HY 1989 Huimaako?

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2. EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO EEG-tutkimuksen esittely EEG-tutkimuksen käyttö sairauksien

Lisätiedot

BAEP. Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste

BAEP. Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste BAEP Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste Ärsyke Kuulokynnystestaus kuulokkeilla klikäänillä, kesto n. 0,1 ms. Stimulus klik, voimakkuus 80 dbhl - 100dB kuulokynnyksen mukaan.

Lisätiedot

Suu- ja sorkkataudin kliiniset oireet

Suu- ja sorkkataudin kliiniset oireet Suu- ja sorkkataudin kliiniset oireet EuFMD real time training course Nakuru, Kenia 1.-6.3.2015 Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkitsemisestä 7.5.2015 ELL, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri

Lisätiedot

Neurologinen huimaus - käytännön diagnos6ikkaa. Mikko Kallela

Neurologinen huimaus - käytännön diagnos6ikkaa. Mikko Kallela Neurologinen huimaus - käytännön diagnos6ikkaa Mikko Kallela Tasapainojärjestelmän tehtävä 1. Varmistaa pystyssä pysyminen estää kaatuminen 2. Varmistaa ebä katse pysyy havaitussa kohteessa 3. Varmistaa

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

NEURO- OFTALMOLOGIAA

NEURO- OFTALMOLOGIAA NEURO- OFTALMOLOGIAA Kirsi Setälä Neuro-oftalmologia oftalmologia tutkii: - selittämätön näön n aleneminen - näkökenttäpuutokset - kaksoiskuvat, akuutti karsastus, silmien liikehäiri iriöt - mustuais-ongelmia

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Osaa paikallistaa tuntopuutoksen perifeerisen hermon, hermojuuren, selkäytimen tai aivojen tasolle Tunnistaa tavallisimmat näkökenttäpuutokset Osaa diagnosoida tavallisimmat

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja tutkimus yrityksen kannalta maalaisjärki

Kliininen arviointi ja tutkimus yrityksen kannalta maalaisjärki 1 Kliininen arviointi ja tutkimus yrityksen kannalta maalaisjärki Lääkinnällinen laite MDD Instrumentit, laitteistot, välineet, ohjelmistot, materiaalit tai muut tarvikkeet, joita käytetään joko yksinään

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Tunnistaa tärkeimmät alkoholin aiheuttamat neurologiset oireet ja sairaudet Hallitsee nikotiiniriippuvuuden hoidon Tunnistaa ja osaa hoitaa alkoholin vieroitusoireet (ml.

Lisätiedot

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus Sidonnaisuudet: Mundipharma,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

Common Welfare Emerges as Natural, Unplanned Symbiotic Ties Are Developing. Risto Harisalo Department of Managerial Studies University of Tampere

Common Welfare Emerges as Natural, Unplanned Symbiotic Ties Are Developing. Risto Harisalo Department of Managerial Studies University of Tampere Common Welfare Emerges as Natural, Unplanned Symbiotic Ties Are Developing Risto Harisalo Department of Managerial Studies University of Tampere risto.harisalo@uta.fi 1 Yleiskuva kokonaisuudesta Valtio

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis - Introduction In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Suomen vapaaotteluliitto (SVOL). Lääkärintarkastus.

Suomen vapaaotteluliitto (SVOL). Lääkärintarkastus. Suomen vapaaotteluliitto (SVOL). Lääkärintarkastus. Jokaisen SVOL alaisiin kilpailuihin osallistuvan henkilön tulee toimittaa ennen ottelua voimassa oleva vuositarkastuslomake järjestävälle taholle. Voimassa

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan Hannu Kasanen, Deloitte & Touche Oy Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietoturvaseminaari

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Tiekartta taitavaksi urheilijaksi

Tiekartta taitavaksi urheilijaksi Tiekartta taitavaksi urheilijaksi Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Valmentajafoorumi V 23.4.2014 Sami Kalaja JKU Valmennusfoorumi V Sami Kalaja 1 Esityksen sisältö Taitavuuden määrittelyä Oppimisen malli

Lisätiedot

Lasten immuunipuutokset. Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004

Lasten immuunipuutokset. Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004 Lasten immuunipuutokset Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004 Mikä on poikkeava infektioherkkyys lapsella? Sairausjaksot ikäryhmittäin päiväkotilapsilla Pönkä ym. 1994 Ikä (v)

Lisätiedot

Johdatus lääketieteen etiikkaan. Johdatus lääketieteen etiikkaan

Johdatus lääketieteen etiikkaan. Johdatus lääketieteen etiikkaan Johdatus lääketieteen etiikkaan 5.9.2012 Pekka Louhiala Dosentti, yliopistonlehtori Lastentautien erikoislääkäri Hjelt-instituutti, Helsingin yliopisto Johdatus lääketieteen etiikkaan Mistä on kysymys?

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot