Huimauspotilaan kuvantamistutkimukset milloin ja miten?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huimauspotilaan kuvantamistutkimukset milloin ja miten?"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Johanna Pekkola LT, erikoislääkäri HUS-kuvantaminen Riste Saat LL, erikoislääkäri HUS-kuvantaminen Huimauspotilaan kuvantamistutkimukset milloin ja miten? Kuvantamistutkimuksia tarvitaan vain pienelle osalle kaikista huimauspotilaista. Kliinisen tutkimuksen perusteella tyypillisessä hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa ei yleensä tarvita kuvantamistutkimuksia muiden syiden poissulkemiseksi. Jos huimaukseen liittyy akuutteja neurologisia oireita tai löydöksiä, on kuvantaminen usein aiheellista Pään TT-tutkimuksella voidaan varsin luotettavasti sulkea pois akuuttivaiheessa kallonsisäinen vuoto, tilaa ottava kasvain ja likvorikierron häiriö, mutta ei kehittyvää takaverenkierron iskemiaa, varsinkaan ensimmäisten tuntien kuluessa oireen alusta. Magneettikuvaus on herkin ja tarkin kuvantamistutkimus aivo- ja aivohermoperäisen huimauksen syiden selvittelyssä. Kallonpohjan sekä sisä- ja välikorvan rakenteisiin kohdistetuilla ohutleike-tt-tutkimuksella ja magneettikuvauksella voidaan etsiä korvaperäisen huimauksen rakenteellista syytä kliinisen epäilyn perusteella. Vertaisarvioitu VV Huimaus ja tasapainovaikeudet ovat yleinen vaiva ja tavallinen päivystyskäynnin aihe (1,2). Useimmiten huimausoireen taustalla on hyvänlaatuinen syy, joka ei uhkaa henkeä tai toimintakykyä eikä vaadi välitöntä hoitoa. Huimauksen moninaisista syistä merkittävä osa on sellaisia, ettei niiden diagnoosia voi varmistaa kuvantamistutkimuksilla. Kuvantaminen toimii silloin tarvittaessa osana muiden mahdollisesti vakavien syiden poissulkua. Ongelmana on tunnistaa suuresta ja vaihtelevin oirein vastaanotolle tulevien huimauspotilaiden joukosta ne, joilla oireen takana saattaa olla välitöntä hoitoa vaativa ja mahdollisesti vaarallinen tilanne. Nämä potilaat tarvitsevat kiireellistä tai päivystyksellistä kuvantamisdiagnostiikkaa. Jos huimausoire liittyy johonkin aivoparenkyymin leesioon, huimaus on harvoin ainoa oire. Tilanteeseen tavallisesti liittyy anamnestisia vihjeitä tai neurologisessa statuksessa esiin tulevia aivorunko- tai pikkuaivoperäisiä löydöksiä. Jos neurologisen ja aivohermostatuksen perusteella herää epäily aivoperäisestä leesiosta huimauksen syynä, ovat kuvantamistutkimukset usein aiheellisia. Niiden kiireellisyys määräytyy sen mukaan, mikä on ensisijainen epäily ja miten akuutti oirekuva on. Kun kuvantamistutkimukset ovat aiheellisia, ne olisi pyrittävä toteuttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla menetelmillä. Pään tietokonetomografia (TT) toimii aivo verenvuodon, tilaa ottavien kasvainten ja likvorikierron häiriön toteamisessa ja on usein ensimmäisenä saatavilla oleva kuvantamistutkimus. Sen poissulkuvoima on kuitenkin rajallinen. Hyvin tärkeää onkin muistaa, että mikään kuvantamistutkimus ei voi korvata huolellista anamneesin ottoa, tarkkaa kliinistä tutkimusta ja niiden perusteella tehtäviä päätelmiä esimerkiksi akuutissa vaiheessa tehty pään TT-tutkimus ja sen normaali tulos ei voi sulkea pois kehittyvää aivoparenkyymi-iskemiaa. Magneetti kuva on herkin ja tarkin kuvantamistutkimus aivoparenkyymin ja aivohermojen muutosten toteamiseksi. Se näyttää mm. akuutin aivoverenkiertohäiriön herkemmin ja aikaisemmassa vaiheessa kuin TT-tutkimus. Korvaperäisen kiertohuimauksen rakenteellisia syitä voidaan etsiä tai sulkea pois kuvantamalla yksityiskohtaisesti temporaaliluun ja väli- tai sisäkorvan pieniä luisia rakenteita kallonpohjan ohutleiketietokonetomografialla (ohutleike-tt) tai kysymyksenasettelun mukaisesti räätälöidyllä magneetti kuvauksella. Milloin kuvantamista tarvitaan heti? Huimaukseen voi liittyä akuutteja hälyttäviä oireita, kuten voimakas tai uudentyyppinen päänsärky, pahoinvointi, niskajäykkyys, kouristus, 3159

2 Katsaus Kirjallisuutta 1 Karatas M. Central vertigo and dizziness: epidemiology, differential diagnosis, and common causes. Neurologist 2008;14: Seemungal BM, Bronstein AM. A practical approach to acute vertigo. Pract Neurol 2008;8: Choi KD, Lee H, Kim JS. Vertigo in brainstem and cerebellar strokes. Curr Opin Neurol 2013;26: Karatas M. Vascular vertigo: epidemiology and clinical syndromes. Neurologist 2011;17: Fiebach JB, SchellingerPD, Jansen O ym. CT and diffusion-weighted MR imaging in randomized order. Diffusion-weighted imaging results in higher accuracy and lower interrater variability in the diagnosis of hyperacute ischemic stroke. Stroke 2002;33: Merino JG, Warack S. Imaging of acute stroke. Nat Rev Neurol 2010;6: Debette S, Leys D. Cervical-artery dissections: predisposing factors, diagnosis and outcome. Lancet Neurol 2009;8: Eshetu T, Aygun N. Imaging of the temporal bone: a symptom-based approach. Semin Roentgenol 2013;48: Lawn-Heath C, Buckle C, Christoforidis G, Straus C. Utility of head CT in the evaluation of vertigo/ dizziness in the emergency department. Emerg Radiol 2013;20:45 9. sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Johanna Pekkola, Riste Saat: ei sidonnaisuuksia. tajunnantason lasku tai potilaalla voidaan todeta akuutteja neurologisia puutosoireita. Tällöin on syytä nopeasti sulkea pois kallonsisäinen vuoto, ekspansiivinen kasvain tai likvorikierron häiriö. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin ilman varjoainetta tehtävä pään TT-tutkimus, joka on lukuisissa päivystyspisteissä saatavissa huomattavasti helpommin kuin magneettikuvaus. Pieni lukinkalvonalainen vuoto (SAV) voi jäädä näkymättä TT-kuvissa; se kuitenkaan ei yleensä ole kovin tärkeä huimauksen syy. Akuutin aivoverenkiertohäiriön epäily Jos statuslöydösten ja anamneesin perusteella herää epäily akuutista aivoverenkiertohäiriöstä huimauksen syynä, päivystyksellisiä kuvantamistutkimuksia tarvitaan sulkemaan pois jokin muu syy, varmistamaan diagnoosia ja selvittämään verenkiertohäiriön etiologiaa. Pään TTtutkimus, tavallisesti ensimmäisenä tai ainoana saatavilla olevana kuvantamistutkimuksena, palvelee vuodon tai tilaa ottavan kasvaimen poissulussa. Vaikka TT-tutkimus on käyttökelpoinen näiden kallonsisäisten katastrofien toteamisessa, normaali pään TT-löydös ei voi sulkea pois akuuttia takaverenkierron iskemiaa varsinkaan ensimmäisten tuntien aikana, jolloin akuuteimmat hoitopäätökset tulisi pyrkiä tekemään. Tämä rajoitus on otettava huomioon hoitolinjaa ja mahdollista jatkohoitopaikkaa harkittaessa. Erityisesti tässä korostuu kliinisen tutkimuksen merkitys. Takaverenkierron häiriön oireet riippuvat siitä, mikä tai mitkä osat takakierron suonitusalueesta kärsivät iskemiasta ydinjatkos, aivorunko, keskiaivot, talamukset, isojen aivojen PCA-suonitusalue vai pikkuaivopuolisko (3,4). Aivorunko- tai keskiaivoleesiosta syntyvät aivohermo-oireet, silmänliikehäiriöt ja motoriset oireet ovat usein todettavissa huolellisessa kliinisessä tutkimuksessa, samoin takaraivolohkon PCA-suonitusalueelta peräisin oleva näkökenttäpuutos. Pikkuaivopuoliskon verenkiertohäiriö saattaa olla vaikein erottaa korvaperäisestä huimauksesta; pikkuaivojen AICA- tai SCA-suonitusalueelle rajoittuvassa iskemiassa korvaperäisen tyyppinen kiertohuimaus voi olla johto-oire ja muut oireet hyvin vähäisiä. Samoin takaverenkierto-oirein ilmenevän vertebrobasilaarimigreenin ja akuutin, kaula- tai aivovaltimotukoksesta johtuvan iskemian oirekuvat voivat olla hyvin samanlaiset. Migreeni onkin yksi aivoverenkiertohäiriön vaikeista erotusdiagnooseista (4). Magneettikuvauksen diffuusiosekvenssi (DWI) osoittaa TT-tutkimusta herkemmin akuutin aivoparenkyymi-iskemian (5,6). Diffuusiolöydös on yleensä nähtävissä pienissäkin iskeemisissä leesioissa selvästi (kuva 1), ja se näkyy iskemian kehittyessä aikaisemmassa vaiheessa kuin TT-kuvien harventuma käytännössä lähes aina siinä vaiheessa, kun potilaalle on ehditty tehdä magneettikuvaus. Tämä on päivystysaikana ja riittävän nopeasti esi- Potilastapaus 1, kuvat 1 A E. Potilas oli perusterve 38-vuotias mies, jolla ei ollut sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Aamulla herätessä hänellä oli hankala kiertohuimaus, eikä hän kyennyt lähtemään töihin. Huimaukseen liittyi voimakas pahoinvointi. Potilas hakeutui vastaanotolle, jossa todettiin, että hyvänlaatuisen asentohuimauksen provokaatiotestit olivat negatiiviset. Pikkuaivojen toimintaa kartoittavissa kliinisissä kokeissa todettiin ataktisuutta. Kävely oli huimauksen takia hankalaa. Työdiagnoosina oli takaverenkierron häiriö tai vestibulaarineuroniitti. Pään TT-tutkimuksen tulos oli normaali (A). Koska kliinisen tutkimuksen perusteella oli epäily akuutista pikkuaivoperäisestä huimauksesta ja oirekuva oli akuutti, edettiin magneettikuvaukseen. Magneettikuvissa paljastui vermiksen tuore infarkti, joka näkyy diffuusiosekvenssin trace-kartassa (B) kirkkaana ja ADC-kartassa (C) tummana. Infarktin syy oli nikamavaltimon dissekoituma. Siihen liittyvä suonen seinämän hematooma näkyi aksiaalisuuntaisissa virtaukseen perustuvissa magneettiangiografiakuvissa (D) puolikuun muotoisena T1-runsassignaalisena muodostumana nikamavaltimon virtaavan luumenin vieressä. Tässä tapauksessa dissekoituma näkyi huonommin TT-angiografiassa (E), joissa löydöksenä oli vain lievä nikamavaltimon luumenin kaventuminen. Kuva 1 F, eri potilas. Vaikka tuore aivoparenkyymin iskemia tai infarkti näkyy ensimmäisten tuntien aikana epäluotettavasti TT-kuvissa, niistä voi joskus havaita suonitukokseen liittyvän suonirungon tiivistymän (F). Suonen tiivistymä voi näkyä, jos tukos on kohtalaisen proksimaalisessa valtimossa. Sitä ei kuitenkaan voi havaita perifeerisemmissä, pienikaliiberisemmissa suonihaaroissa, kuten pikkuaivopuoliskoja suonittavissa valtimoissa. 3160

3 tieteessä kuva 1. Esimerkki takaverenkierron häiriöstä huimauksen syynä (potilastapaus 1) kuvat A E. A. B. C. Pään TT-tutkimuksessa ei näy normaalista poikkeavia löydöksiä. Magneettikuvassa näkyvä vermiksen tuore infarkti, joka tulee esiin diffuusiosekvenssin trace-kartassa kirkkaana (nuoli). Magneettikuvan ADC-kartassa tummana ( nuoli) näkyvä vermiksen tuore infarkti. D. E. F. Nikamavaltimon dissekoitumaan liittyvä suonen seinämän hematooma, joka näkyy nikamavaltimon virtaavan luumenin vieressä (nuoli). TT-angiografia, jossa dissekoituma näkyy huonommin kuin magneettikuvassa. TT-tutkimuksessa näkyvä suonitukokseen liittyvä suonirungon tiivistymä (nuoli), eri potilas. merkiksi ennen aivoverenkiertohäiriön liuotushoitopäätöstä toistaiseksi mahdollista maassamme vain harvoissa hoitoyksiköissä. Ensivaiheen hoitopäätökset joudutaan siksi usein tekemään ilman magneettikuvauksen antamaa lisätietoa. Jos potilaalla epäillään aivoverenkiertohäiriötä, voidaan magneettikuvausta käyttää diagnoosin vahvistamiseen ja muiden syiden poissulkuun. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun liuotushoidon aikaikkuna on sulkeutunut, epäily aivoverenkiertohäiriöstä oireen taustalla 3161

4 katsaus Huimauspotilaiden joukosta tulisi tunnistaa ne, jotka tarvitsevat kiireellistä tai päivystyksellistä kuvantamisdiagnostiikkaa. ei ole kovin vahva tai kun oirekuva on epäselvä ja pidetään mahdollisena toiminnallista tai epileptistä oiretta, migreeniä tai enkefaliittia. Oikea diagnoosi mahdollisimman tarkoilla menetelmillä on potilaan kannalta ja jatkohoidon suunnittelua varten tärkeä, vaikka oire olisi lieväkin. Magneettikuvauksen merkitys akuutin aivo verenkiertohäiriön kuvantamisdiagnostiikassa tuleekin todennäköisesti jatkossa kasvamaan. Kaula- ja aivovaltimot voidaan kuvantaa osana aivo verenkiertohäiriön syyn selvittelyä joko TT-angiografialla tai magneettiangiografialla. Takaverenkierron verenkiertohäi riön syynä saattaa olla kaula- tai aivovaltimon aterotromboottinen tukos, sydänperäinen tai muu embolia tai nikamavaltimon dissekoituma. Kaulasuonen dissekoituma on kohtalaisen yleinen nuorten potilaiden aivoverenkiertohäi riön syy, jos heillä ei ole sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä (7). Sekä TT- että magneettiangiografialla voidaan nähdä nikamavaltimon, kallonpohjavaltimon tai takimmaisen aivovaltimon alkuosan tukos tai nikamavaltimon dissekoitumaan liittyvä kapenema ja kaliiberin vaihtelu. Kovin distaaliset kallonsisäiset suonet eivät ole arvioitavissa. Usein on mahdollista päätellä, onko nikamavaltimon tukos syntynyt todennäköisesti ateroskleroosin tai sydänperäisen embolian vai dissekoituman seurauksena. Magneettikuvauksessa voidaan nähdä paitsi suonen luumenin kapeneminen myös dissekoitumaan liittyvä seinämänsisäinen hematooma runsassignaalisena ohuissa T1-rasvasaturaatiokuvissa (kuva 1). TTangiografiassa suonenseinämän hematooma voi erottua pehmytkudosmuodostumana suonen tehostuvan luumenin ympärillä, ja ateroskleroosiplakit näkyvät herkästi. Aina nikamavaltimon tukoksen syy ei kuitenkaan ole varmuudella pääteltävissä. Doppler-tutkimus ei ole riittävän herkkä ja tarkka nikamavaltimon dissekoituman toteamiseksi. Muita aivo- ja aivohermoperäisiä huimauksen syitä Takaverenkierron häiriön ja migreenin jälkeen yleisimpiä aivoperäisiä huimauksen syitä ovat MS-tauti sekä aivoparenkyymin ja ponskulman ja kallonpohjan kasvaimet sekä muut ekspansiot (1,2). Näissä tilanteissa oirekuva ei yleensä kehity aivan akuutisti. MS-taudissa huimaus on harvoin avainoire, eikä tauti yleensä ala huimauksella, vaikka tasapainohäiriöt ovatkin pitempään kestäneessä taudissa yleisiä. MS-tautiin liittyvät valkean aineen demyelinaatiomuutokset eivät ole kuin aivan poikkeuksellisesti nähtävissä TT-kuvissa. Optikusneuriittiin liittyvä näköhermon turvotus ja varjoainetehostuminen eivät yleensä näy TT-tutkimuksissa, mutta ne voidaan usein todeta silmäkuoppiin kohdistetussa magneettikuvauksessa. MS-taudin epäilyssä käyttökelpoinen kuvantamistutkimus onkin magneettikuvaus. Aivoparenkyymin, ponskulman ja kallonpohjan tuumoreissa ja muissa ekspansioissa huimaus saattaa olla yksi, mutta harvoin ainoa, oire. Aivokasvaimet, meningeoomat, vestibulaarischwannoomat eli akustikusneurinoomat ja muut hermotuppiperäiset tuumorit sekä eineoplastiset ekspansiot, kuten araknoidea-, dermoidi- ja epidermoidikystat voidaan parhaiten todeta magneettikuvauksella (kuvat 2 A ja B). Vaikka kookkaimmat leesiot saattavat näkyä TTkuvassa, sillä ei ole mahdollista sulkea pois esimerkiksi pientä vestibulaarischwannoomaa. Todetun ekspan sion tarkemmaksi luonnehtimiseksi ennen hoidon suunnittelua tarvitaan kuitenkin magneettikuvausta. Onko potilaan huimaus korvaperäistä? Yleisimpiin korvaperäisen huimauksen syihin ei liity spesifisiä kuvantamislöydöksiä. On kuitenkin joukko harvinaisempia korvaperäisen huimauksen syitä, joissa väli- ja sisäkorvarakenteiden tarkka kuvantaminen voi varmistaa kliinisen epäilyn perusteella syntynyttä diagnoosia (8). Tällöin erikoissairaanhoidossa tehtävä kuvantaminen suunnitellaan vastaamaan tiettyyn kysymyksenasetteluun, eivätkä kyseessä yleensä ole päivystykselliset selvittelyt. Korvaperäinen kiertohuimaus voidaan jakaa kuvantamisen kannalta kahteen luokkaan: puhtaasti sisäkorvaperäiseen tai tasapainoelimistä lähtöisin olevaan huimaukseen sekä huimaukseen välikorvataudin komplikaationa. Kliinisen tutkimuksen perusteella korvaperäiseksi tulkittavan kiertohuimauksen kolme yleisintä syytä ovat hyvänlaatuinen asentohuimaus, vestibulaarineuroniitti ja Ménièren tauti (2). Nämä ovat lähtöisin sisäkorvan tai tasapainoelinten häiriöstä. Hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ei liity spesifisiä kuvantamislöydök- 3162

5 tieteessä Kuvantamisen pääasiallinen merkitys diagnostiikassa on aivo- tai aivohermoperäiseksi arvioidun huimauksen selvittelyssä. siä. Jos tilanne vaikuttaa kliinisesti arvioiden selvästi tyypilliseltä hyvänlaatuiselta asentohuimaukselta, kuvantaminen muiden syiden poissulkumielessä ei ole yleensä aiheellista. Ménièren tautia epäiltäessä harkitaan usein elektiivistä magneettikuvausta vestibulaaris cwannooman tai muun harvinaisemman kallonpohjan tuumorin tai tulehduksellisen tilanteen poissulkemiseksi ennen diagnoosin asettamista. Vestibulaarineuroniittiin saattaa liittyä magneettikuvassa näkyvää vestibulaarihermon varjoainetehostumista, mutta sen puuttuminen ei sulje pois vestibulaarineuroniittia. Sen epäilyssä kuvantamistutkimuksia voidaankin harkita lähinnä muun akuutin huimausoireen syyn, kuten takaverenkierron häiriön, poissulkemiseksi. Välikorvataudin komplikaationa syntyvässä huimauksessa taustalla on kliinis-anamnestisesti todettu kallonpohjan trauma tai välikorvan tauti, kuten krooninen otiitti, kolesteatooma tai välikorvan kasvain, joka on saattanut rikkoa labyrintin luisen seinämän. Tällaisessa tilanteessa kuvantamisen tehtävä on todeta korjausta vaativat luudefektit, sillä luuseinämän puutos sisä- ja välikorvarakenteiden välistä altistaa potilaan mahdollisesti välikorvasta sisäkorvaan tai jopa intrakraniaalitilaan leviävälle tulehdukselle. Huimausoire on tavallisesti ohimenevä, vaikka toinen tasapainoelin vaurioituisikin, mutta vaarana on simpukan vahingoittuminen ja siitä mahdollisesti seuraava pysyvä kuulon menetys tai heikentyminen. Ensisijainen kuvantamismenetelmä on kallonpohjan ohutleike- TT, jolla voidaan todeta labyrintin luisen seinämän vauriot (kuva 2 C ja D). Näitä pieniä luurakenteitten löydöksiä ei voi todeta tavallisessa pään TT-tutkimuksessa. Magneettikuvausta saatetaan käyttää apuna sisäkorvarakenteiden tilanteen arvioinnissa: kohdistetulla magneettikuvauksella voidaan todeta mahdollinen labyrintiitti (diffuusisti tehostuva sisäkorva) tai sen seurauksena syntyvä labyrintin arpeutuminen. Tärkeät sekvenssit korvarakenteisiin kohdistetussa magneettikuvauksessa ovat tarkan erotuskyvyn T2 - ja isotrooppinen varjoainekuvaus, joiden avulla voidaan arvioida sisäkorvan ja kuulo- ja vestibulaarihermojen anatomiaa sekä poikkeavaa signaalimuutosta tai tehostumista hermo- tai sisäkorvarakenteissa. Traumatapauksissa ohuin leikkein otettu T1-sekvenssi voi paljastaa labyrintin sisäisen verenvuodon. Magneettikuvaus löytää herkemmin aivoperäisen huimauksen Aivoverenkiertohäiriön epäilyn tulee varsinkin ensimmäisten tuntien kuluessa oireen alusta perustua vahvasti anamneesiin ja kliiniseen tutkimukseen. Normaali pään TT-tutkimus ei voi sulkea pois kehittyvää takaverenkierron iske miaa tai infarktia, jos löydös on ristiriidassa kliinisen arvion kanssa. Tämä johtuu siitä, että TT-kuvien harmaasävyerot perustuvat aivokudoksen vesipitoisuuden lisääntymiseen alkuvaiheen iskemian edetessä kohti peruuttamatonta infarktia. Tähän kuluu aikaa, ja TTtutkimuksessa selvänä harventumana näkyvä Potilastapaus vuotias mies kärsi jo useampia vuosia jatkuneesta epämääräisestä huimauksesta ja tasapainohäiriöstä, päänsärystä ja oikean korvan soimisesta. Huimaus ei ollut selvästi kiertävää. Oikeassa korvassa todettiin sisäkorvaperäistä kuulon heikentymistä. Vestibulaarischwannooman toteamiseksi tai pois sulkemiseksi tehtiin potilaalle magneettikuvaus, jossa oli suuren resoluution T2-leikkeet kallonpohjan alueelta (A) sekä ohuin leikkein kuvattu varjoainetehosteinen sarja (B). Schwannooma liittyy sisäisessä korva käytävässä kulkeviin hermorakenteisiin ja tehostuu tyypillisesti voimakkaasti varjoaineella. Potilastapaukset 3 ja 4. Kallonpohjan luisten rakenteiden selvittelyyn soveltuu ohutleike-tt-tutkimus (C ja D). Mikäli krooninen otiitti tai kolesteatooma komplisoituu kiertohuimauksella, on aina epäiltävä mahdollista labyrinttifisteliä. Kuvan C potilaalla (potilas 3) vasemman välikorvan ilmatilan täyttää kolesteatooma (*), joka on aiheuttanut eroosion lateraalisen kaarikäytävän seinämään (nuoli); tämä on tyypillisin paikka välikorvatulehduksen tai koleste a- tooman aiheuttamalle fistelille. Kuvan D potilaalle (potilas 4) oli asennettu stapesproteesi otoskleroosin aiheuttaman konduktiivisen kuulon heikentymisen vuoksi. Jonkin ajan kuluttua potilaan kuulo huononi uudelleen ja hänelle ilmaantui asennonmuutoksiin liittyvä huimaus. Koronaalisuuntaisessa ohutleike-tt-kuvassa näkyy liian syvälle vestibulumiin luksoitunut stapes-proteesi (nuoli). Näin pieniä kallonpohjan hermo- tai luurakenteisiin liittyviä yksityiskohtia ei voi nähdä tavallisissa pään TT-kuvissa, ja myös mahdollinen magneettikuvaus on kohdistettava vastaamaan spesifiseen kysymyksenasetteluun kliinisen epäilyn perusteella. 3163

6 katsaus Akuutin vaiheen iskeemiset muutokset eivät välttämättä näy TT-kuvissa. kuva 2. Kallonpohjan ja korvan rakenteiden kuvantamistutkimuksia korvaperäisen huimausoireen elektiivisessä selvittelyssä (potilastapaukset 2, 3 ja 4). A. B. Kallonpohjan alueen magneettikuvan suurenresoluution T2-leike, jossa näkyy vestibulaarischwannooma (nuoli). Ohuin leikkein kuvattu varjoainetehosteinen sekvenssi, jossa schwannooma tehostuu tyypillisesti voimakkaasti varjoaineella (nuoli). C. D. Ý Ohutleike-TT-tutkimus vasemman välikorvan ilmatilan täyttävästä kolesteatoomasta (*), joka on aiheuttanut eroosion lateraalisen kaarikäytävän seinämään (nuoli). D. Ohutleike-TT-tutkimus, jossa näkyy liian syvälle vestibulumiin luksoitunut stapes-proteesi (nuoli). infarkti erottuukin siksi tyypillisesti aikaisintaan vasta useiden tuntien kuluttua oireen alusta. Aivorungon, talamusten tai keskiaivojen hyvin pienet, mutta mahdollisesti selvästikin oireiset, iskeemiset muutokset eivät välttämättä näy akuutissa vaiheessa TT-kuvissa lainkaan, koska kontrastiero on vähäinen. Takakuopan ja aivorungon parenkyymimuutosten arviointia saattavat myös haitata kallonpohjan luisista rakenteista peräisin olevat artefaktit. Selvää harventumaa edeltävät varhaista iskemiaa edustavat löydökset, kuten sulkusten tiivistyminen sekä harmaan ja valkean aineen rajan hämärtyminen, eivät ole pikkuaivoissa niiden erilaisen sulkusrakenteen vuoksi samalla tavoin todettavissa kuin isoaivopuoliskoissa. Suurikaliberisen aivovaltimon, kuten kallonpohjavaltimon, tukos 3164

7 tieteessä Kuvantamisen kiireellisyyden määrää ensisijainen diagnoosiepäily. saattaa näkyä TT-kuvissa tiiviinä suonirakenteena (kuva 1) ja tukea akuutin aivovaltimoiskemian epäilyä. Löydöksen erottuminen kuitenkin riippuu suonen koosta ja TT-tutkimuksen leikepaksuudesta. Magneettikuvauksen diffuusiosekvenssi mittaa vesimolekyylien lämpöliikettä aivokudoksessa, pääosin ekstrasellulaaritilassa. Jo heti iskemian alkuvaiheessa aivosolujen solukalvojen toiminta häiriintyy, ja vettä siirtyy ekstrasellulaaritilasta intrasellulaaritilaan, aivosolut siis turpoavat. Ekstrasellulaaritila iskemia-alueella vastaavasti pienenee ja vesimolekyylien vapaa liikkuminen vähenee, mikä näkyy kuvissa voimakkaasti rajoittuneena diffuusiona. Aiemmin ajateltiin, että rajoittuneen diffuusion alueet edustavat jo peruuttamattomasti vaurioitunutta aivokudosta. Näin pääosin onkin, mutta ny kyään tiedetään, että osa diffuusiomuutoksista on palautuvia (6). Rajoittuneen diffuusion löydös säilyy tuoreessa iskemiassa noin päivää. Magneettikuvauksessa otetaan diffuusiokuvien lisäksi muitakin sekvenssejä eli kuvasarjoja, ja on mahdollista todeta tai sulkea pois iskeemisten muutosten lisäksi joukko muita aivoparenkyymin leesioita. Eri sekvenssien kyky erotella toisistaan normaalia ja poikkeavaa aivokudosta perustuu toisentyyppisiin kudoksen ominaisuuksiin kuin TT-tutkimuksessa havaittavat kudostiheyden erot. Siksi magneettikuvauksella voidaan todeta sellaisiakin leesioita, jotka eivät aiheuta TT-tutkimuksessa näkyvää kudostiheyden eroa (esimerkiksi MS-plakit), ja eri sekvenssien antamaa tietoa yhdistämällä voidaan usein tarkastikin luonnehtia mistä leesiosta on kyse. Lopuksi Ehdottomasti tärkeimmät tutkimukset huimauspotilaan arvioinnissa ovat huolellinen anamneesi ja status. Potilaalle soveltuva kuvantamistutkimus valitaan niiden perusteella, ja kuvantamisen kiireellisyyden määrää se, mikä on ensisijainen diagnoosiepäily tai mitä huimauksen syitä pyritään sulkemaan pois (9). Kuvantamisen pääasiallinen merkitys huimauspotilaan diagnostiikassa on aivoperäiseksi arvioidun huimauksen selvittelyssä. Akuutissa, kliinisesti arvioiden aivoperäisessä huimauksessa, johon yhdistyy neurologisia puutosoireita tai muita hälyttäviä oireita, on suljettava pois vakavia kallonsisäisiä syitä. Tavallisesti se tehdään pään TT-tutkimuksella. Menetelmän epäherkkyyden takia akuutin takaverenkierron häiriön epäilyn täytyy erityisesti oireen alkuvaiheessa perustua anamneesiin ja statuslöydöksiin. Magneettikuvaus diffuusiokuvin on huomattavasti TT-tutkimusta herkempi tuoreen takaverenkierron iskemian osoittamisessa, mutta päivystyksellisesti se on saatavissa vain harvoissa hoitoyksiköissä. Myös muiden, vähemmän kiireellisesti diagnosoitavien aivo- tai aivohermoperäisten, huimauksen syiden diagnostiikassa magneettikuvaus on herkin ja tarkin kuvantamistutkimus. Puhtaassa korvaperäisessä kiertohuimauksessa pään TT-tutkimuksen diagnostinen anti on hyvin vähäinen (9). Hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ei liity poikkeavia kuvantamislöydöksiä, ja vestibulaarineuriittiepäilyssä kuvantamisen tarve liittyy harkinnan mukaan lähinnä aivoperäisen syyn poissulkuun. Magneettikuvausta käytetään usein sulkemaan pois muita syitä ennen Ménièren taudin diagnoosin asettamista, ja kohdistettuja ohutleike-tt-tutkimusta ja magneettikuvausta voidaan käyttää sisä- ja väli korvan ja kallonpohjan hermorakenteiden kuvantamiseen varmistamaan spesifisten diagnoosien epäilyjä. n English summary > in english Imaging studies in patients with vertigo/dizzines 3165

8 English summary Johanna Pekkola M.D., Ph.D., Specialist in Neuroradiology Helsinki University Central Hospital, Department of Radiology Riste Saat M.D., Specialist in Radiology Helsinki University Central Hospital, Department of Radiology Imaging studies in patients with vertigo/ dizzines Only a small fraction of patients with vertigo/dizziness require brain or auditory system imaging studies. This article aims to describe when imaging should be considered for a patient with vertigo/ dizziness, what imaging studies are indicated in certain types of situations, and what information they can offer. Vertigo and dizziness are common presenting symptoms in both health centre and hospital settings. The symptom is in most cases self-limiting and not due to any dangerous underlying condition. Most of its possible underlying causes cannot be verified by any imaging study, and most patients with vertigo do not require brain or auditory system imaging. Imaging can, however, in selected cases help to exclude some acute and potentially serious situations, such as posterior cerebral circulation stroke. An important challenge in evaluating patients with vertigo is recognizing those with acute symptoms attributable to a central nervous system disorder: these patients often require specialist care and brain imaging. The cornerstones of this evaluation are careful history and general, neurological, and otological clinical examination. Vertigo/dizziness due to a central nervous system disorder If vertigo/dizziness is due to a central nervous system disorder, it is most often not the only symptom. Dedicated neurological examination often reveals findings originating from the brain stem and/or cerebellum. In such cases, brain imaging is often necessary. Its urgency depends on what the primary clinical suspicion is, and how acute the symptom is. Acute vertigo/dizziness together with new-onset neurological signs or symptoms evokes a suspicion of posterior circulation stroke, and often calls for urgent brain imaging. If imaging is necessary, it should be done with appropriate methods. Brain computed tomography (CT) is the imaging study most widely and quickly available. With it, one can rule out with a high level of certainty intracranial haemorrhage, space-occupying tumours, and acute disorders of cerebrospinal fluid circulation. When it comes to interpretation, however, it is important to appreciate its limited capacity to rule out developing ischaemic brain lesions, especially within the first several hours after symptom onset. The brain lesions responsible for vertigo/dizziness and brain stem symptoms can also be quite small, and difficult to recognize due to the artefacts caused by the posterior fossa and skull base bone structures. If there is a discrepancy between clinical findings suggesting acute brain ischaemia and normal findings in the brain CT, one should keep these limitations in mind and not rely on the brain CT in dismissing the clinical suspicion. Brain magnetic resonance imaging (MRI) with diffusion-weighted images is the most sensitive and accurate imaging study for diagnosis of acute cerebral ischaemia. This is also the case for other conditions that can cause dizziness/vertigo originating from the central nervous system; for example, demyelinating disease, or tumours of the brain, cerebellopontine angle or skull base. With both CT and MRI, it is possible to image the cervical and brain arteries when there is suspicion of posterior circulation stroke in order to seek dissection, stenosis, or proximal intracranial artery occlusion. Vertigo originating from the auditory-vestibular system In the case of vertigo originating from the auditory-vestibular system, the most common underlying reasons are benign paroxysmal positional vertigo, vestibular neuronitis, and Meniere s disease. None of these conditions have specific findings detectable with CT or MRI. Imaging may, however, be necessary to help distinguish the situation from posterior circulation stroke or other acute central nervous system disorders in the case of acute symptoms, or to exclude neural sheath tumours of the 3165a

9 tieteessä vestibulocochlear nerves if vertigo is associated with hearing loss. If the clinical examination clearly points to benign paroxysmal positional vertigo, imaging studies to exclude other causes are not, however, usually indicated. If vertigo develops as a complication of middle ear disease or skull base trauma, the aim of imaging is to detect bone defects possibly requiring surgical reconstruction. Here, high-resolution CT of the skull base accurately delineates the small bony structures. MRI can also serve to assess the inner ear structures in the case of clinical suspicion of labyrinthitis or inner ear trauma. Both skull base highresolution CT studies and MRI studies of the inner ear are done in specialist care settings, and require expertise in their planning and interpretation. Conclusion The most important examinations in evaluating a patient with vertigo/dizziness are history and careful clinical status. These serve to identify the minority of all vertigo/dizziness patients that require imaging of the brain or auditory-vestibular system. If the clinical examination points to acute vertigo/dizziness originating from central nervous system dysfunction, posterior circulation stroke is a possible serious underlying cause. Brain imaging is often necessary to seek posterior circulation ischaemic lesions and to detect or exclude other acute conditions. CT is far more widely available in the acute setting than is MRI, but it is important to bear in mind its insensitivity in detecting brain posterior circulation ischaemic lesions in the most acute phase, as well as several other underlying causes of vertigo/dizziness originating in the central nervous system. If the primary suspicion is vertigo originating from the auditory-vestibular system, imaging has a much lesser role. Clinically typical benign paroxysmal positional vertigo is not usually an indication for any imaging. MRI can serve to detect a vestibular schwannoma, and dedicated imaging of the inner and middle ear structures with high-resolution CT or MRI may help in diagnosing vertigo due to a middle ear process or skull base trauma. 3165b

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Huimauspotilaan kliininen tutkiminen

Huimauspotilaan kliininen tutkiminen Katsaus tieteessä Jaana Korpela LT, neurologian erikoislääkäri, TYKS, neurotoimialue Riina Niemensivu LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, audiologian lisäpätevyys HUS, korva-, nenä- ja kurkkutautien

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti Hyvä lähete! TT-tutkimus Varjoaineen käyttötarve Varjoaineen vaiheistus

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Neuroradiologia. Mikko Kallela Juha Halavaara

Neuroradiologia. Mikko Kallela Juha Halavaara Neuroradiologia Mikko Kallela Juha Halavaara Jaksokirja - oppimistavoi6eet Tunnistaa yleisimmät päivystysaikaisen TT-tutkimuksen tyypilliset löydökset (aivoinfarkti, aivoverenvuotojen eri tyypit, aivokontuusio

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Keuhkoventilaation ja -perfuusion SPET/TT keuhkoembolian diagnostiikassa. Dos. Tuula Janatuinen 8.4.2010

Keuhkoventilaation ja -perfuusion SPET/TT keuhkoembolian diagnostiikassa. Dos. Tuula Janatuinen 8.4.2010 Keuhkoventilaation ja -perfuusion SPET/TT keuhkoembolian diagnostiikassa Dos. Tuula Janatuinen 8.4.2010 Johdantoa Keuhkoembolian diagnostiikka perustuu kliiniseen arvioon, laboratoriolöydöksiin (P-FIDD)

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Toispuolisen sensorineuraalisen kuulovian syyn paikantaminen

Toispuolisen sensorineuraalisen kuulovian syyn paikantaminen Näin tutkin Toispuolisen sensorineuraalisen kuulovian syyn paikantaminen Heikki Rihkanen, Hans Ramsay, Timo Marttila, Antti Markkola, Göran Blomstedt ja Jukka Ylikoski Akustikusneurinooma eli vestibulaarihermon

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala Likvorin biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien diagnostiikassa Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT Itä Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäydinneste Tilavuus n. 150ml, muodostuu

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa hallitsee röntgenlähetteen laatimisen tietää säteilyturvallisuuden keskeiset periaatteet (mm. ymmärtää

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Neurologinen huimaus - käytännön diagnos6ikkaa. Mikko Kallela

Neurologinen huimaus - käytännön diagnos6ikkaa. Mikko Kallela Neurologinen huimaus - käytännön diagnos6ikkaa Mikko Kallela Tasapainojärjestelmän tehtävä 1. Varmistaa pystyssä pysyminen estää kaatuminen 2. Varmistaa ebä katse pysyy havaitussa kohteessa 3. Varmistaa

Lisätiedot

Korva sijaitsee ohimoluussa, joka on eräs ihmisen

Korva sijaitsee ohimoluussa, joka on eräs ihmisen Katsaus Eero Ilkko, Heikki Löppönen, Osmo Tervonen, Juhani Pyhtinen ja Virpi Karhula Kuulon heikkenemisen syyn selvittäminen ja nykyaikainen korvakirurgia asettavat kuvantamisdiagnostiikalle uusia vaatimuksia.

Lisätiedot

Tasapaino - huimaus. Hannu Tapiovaara 2016

Tasapaino - huimaus. Hannu Tapiovaara 2016 Tasapaino - huimaus Hannu Tapiovaara 2016 Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu ainakin kerran vuodessa Huimaus on kuudenneksi yleisin syy yleislääkärin vastaanotolle hakeutumiseen.

Lisätiedot

Narkolepsia ja mitä tiedämme sen syistä

Narkolepsia ja mitä tiedämme sen syistä Työterveyslaitos Narkolepsia ja mitä tiedämme sen syistä Christer Hublin Neurologian dosentti ja erikoislääkäri Unilääketieteen erityispätevyys (SLL) Sleep Medicine Specialist (ESRS/NOSMAC) Esityksen sisältö

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Virheen diagnostiikka

Virheen diagnostiikka Virheen diagnostiikka Työolot ja organisaatio Yksilön ja systeemin näkökohta Millaisia virheitä tapahtuu? Miten virheet havaitaan? To Err Is Human Diagnostic Treatment Preventive Other Types of errors

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02.2011 - Neurologia. Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus

KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02.2011 - Neurologia. Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus KUTSUNTATARKASTUSKOULUTUS- TILAISUUS 09.02. - Neurologia Tuula Nylund Hallintoylilääkäri, Neurologian erikoislääkäri Sotilaslääketieteen keskus 0 VAATIMUSPERUSTEET Palvelusturvallisuus Kaikki varusmiehet

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

Miksi neurologinen status tehdään? Aivohermojen tutkiminen. Oireiston lokalisaatio Tasodiagnostiikka. Oireiston etiologia

Miksi neurologinen status tehdään? Aivohermojen tutkiminen. Oireiston lokalisaatio Tasodiagnostiikka. Oireiston etiologia Miksi neurologinen status tehdään? Aivohermojen tutkiminen HYKS Neurologian klinikka 2012 Oireiston lokalisaatio Tasodiagnostiikka Psyyke Aivokuori Basaaligangliot Aivorunko Pikkuaivot Selkäydin Aivot

Lisätiedot

FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI

FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI Department of Neurology Tampere University Hospital FUNCTIONAL IMAGING

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Huimausoire ja. Mikael Ojala LKT, neurologian erikoislääkäri. Liikenteen turvallisuusvirasto

Huimausoire ja. Mikael Ojala LKT, neurologian erikoislääkäri. Liikenteen turvallisuusvirasto Huimausoire ja turvallinen toimintakyky i t k Mikael Ojala LKT, neurologian erikoislääkäri Liikenneturvallisuuslääkäri lääkä i Taustaani huimausasioissa Väitöskirja huimausdiagnostiikasta t HY 1989 Huimaako?

Lisätiedot

1. Potilashaastattelut ja videot 2. Flash-esitelmä taudista, hoidosta ja selviämisestä 3. Yksityiskohtaiset tiedot aistista, haitoista ja oireista 4.

1. Potilashaastattelut ja videot 2. Flash-esitelmä taudista, hoidosta ja selviämisestä 3. Yksityiskohtaiset tiedot aistista, haitoista ja oireista 4. 1. Potilashaastattelut ja videot 2. Flash-esitelmä taudista, hoidosta ja selviämisestä 3. Yksityiskohtaiset tiedot aistista, haitoista ja oireista 4. Kuvaus lähimmäisen suhtautumisesta POTILASHAASTATTELUT

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset. Anne Salonen TAYS

Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset. Anne Salonen TAYS Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset Anne Salonen TAYS Idiopaattisen skolioosin luokittelu Ikä Primaarikäyryys Luokitusjärjestelmät Luokittelu iän perusteella I Infantiili

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Korvaperäisen huimauksen patofysiologia ja hoito

Korvaperäisen huimauksen patofysiologia ja hoito Katsaus tieteessä Topi Jutila LL (väit.), korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka topi.jutila@hus.fi Timo P. Hirvonen dosentti, osastonylilääkäri HYKS,

Lisätiedot

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET EKGLÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! Marja Hedman, LT, Dos Kardiologi KYS/ Kuvantamiskeskus Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät 21.22.5.2015, Valamon luostari TÄRKEÄT EKGLÖYDÖKSET 1. Hidaslyöntisyys

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

AVH (aivoinfarkti ja TIA, mutta myös aivoverenvuoto) kentällä. Juha Huhtakangas OYS neurologian el, LT

AVH (aivoinfarkti ja TIA, mutta myös aivoverenvuoto) kentällä. Juha Huhtakangas OYS neurologian el, LT AVH (aivoinfarkti ja TIA, mutta myös aivoverenvuoto) kentällä Juha Huhtakangas OYS neurologian el, LT Aivoverenkiertohäiriö Kolmanneksi yleisin kuoleman syy (syövän ja sydänkohtauksen jälkeen) Yleisin

Lisätiedot

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Mammografiapäivät 25-26.5.09 Tampere-Talo ayl Anna-Leena Lääperi TAYS, Kuvantamiskeskus, Radiologia Uusia menetelmiä ja mahdollisuuksia rintadiagnostiikassa

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat?

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Tutkimustyön anti käytännön lääkärille Dosentti Pekka Honkanen Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Osaa paikallistaa tuntopuutoksen perifeerisen hermon, hermojuuren, selkäytimen tai aivojen tasolle Tunnistaa tavallisimmat näkökenttäpuutokset Osaa diagnosoida tavallisimmat

Lisätiedot

Evidence-Based Medicine and Health Problems in People with Intellectual Disabilities. Maria Arvio, MD, PhD

Evidence-Based Medicine and Health Problems in People with Intellectual Disabilities. Maria Arvio, MD, PhD Evidence-Based Medicine and Health Problems in People with Intellectual Disabilities Maria Arvio, MD, PhD What is intellectual disability (ID) medicine? The health problems of patients with ID represent

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Osaa epäillä MS-tautia kliinisen oireiston perusteella Tietää MS-taudin pahenemisvaiheen hoitoperiaatteet Tietää MS-potilaan yleishoidon periaatteet Tietää MS-taudin diagnoosin

Lisätiedot

BAEP. Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste

BAEP. Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste BAEP Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste Ärsyke Kuulokynnystestaus kuulokkeilla klikäänillä, kesto n. 0,1 ms. Stimulus klik, voimakkuus 80 dbhl - 100dB kuulokynnyksen mukaan.

Lisätiedot

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti?

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Antti Haavisto antti.haavisto@phsotey.fi Päijät-Hämeen keskussairaala 26.4.2012 Preoperatiiviset tutkimukset Lab päiväkirurgiassa Onko mahdollista vähentää

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Anestesiakurssi 2015

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Anestesiakurssi 2015 Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Anestesiakurssi 2015 Teema V: Endovaskulaariset toimenpiteet Hoitohenkilökunnan näkökulma poalastapausten valossa Anneke Rajahalme Valmistui anestesiahoitajaksi Hollannissa.

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Diagnostisten testien arviointi

Diagnostisten testien arviointi Erkki Savilahti Diagnostisten testien arviointi Koe antaa tuloksen pos/neg Laboratoriokokeissa harvoin suoraan luokiteltavissa Testin hyvyys laskettavissa tunnuslukujen avulla Diagnostisten testien arviointi

Lisätiedot

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- POTILAAN OIREIDEN TUNNISTAMINEN JA ENSIHOITO.

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- POTILAAN OIREIDEN TUNNISTAMINEN JA ENSIHOITO. Opinnäytetyö (AMK) Ensihoidon koulutusohjelma Ensihoitaja (AMK) 2014 Jenni Lehtonen, Juuso Tähkäpää & Kaisa Yli-Penttilä AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- POTILAAN OIREIDEN TUNNISTAMINEN JA ENSIHOITO. sähköinen oppimateriaali

Lisätiedot

Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen

Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen h h Film säteet kulkevat lyhyemmän matkan kuvausaika lyhenee, liikehäiriö jää pois säteilyn hajonta vähenee sädeannos pienenee kuvan kontrasti paranee

Lisätiedot

Suu- ja sorkkataudin kliiniset oireet

Suu- ja sorkkataudin kliiniset oireet Suu- ja sorkkataudin kliiniset oireet EuFMD real time training course Nakuru, Kenia 1.-6.3.2015 Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkitsemisestä 7.5.2015 ELL, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Sykkivän tinnituksen kuvantamisdiagnostiikka. Tapani Tikkakoski, Michaela K. Bode, Pertti Siponen ja Topi Siniluoto

Sykkivän tinnituksen kuvantamisdiagnostiikka. Tapani Tikkakoski, Michaela K. Bode, Pertti Siponen ja Topi Siniluoto Katsaus Sykkivän tinnituksen kuvantamisdiagnostiikka Tapani Tikkakoski, Michaela K. ode, Pertti Siponen ja Topi Siniluoto Sykkivän tinnituksen yleisimmät kuvantamismenetelmin todettavat syyt ovat verisuonivariaatiot,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants SEMINAR ON PEST RISK ASSESSMENT 2-3 October 2012, Helsinki, Finland 9.10.2012 1 Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases

Lisätiedot

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus Sidonnaisuudet: Mundipharma,

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

Miten tunnistaa akuutti migreenikohtaus? Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy

Miten tunnistaa akuutti migreenikohtaus? Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy Miten tunnistaa akuutti migreenikohtaus? Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy Migreeni: Oirejatkumo Ennakkooireet Mieliala Uupumus Kognitiiviset oireet Lihaskipu

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

NEURO- OFTALMOLOGIAA

NEURO- OFTALMOLOGIAA NEURO- OFTALMOLOGIAA Kirsi Setälä Neuro-oftalmologia oftalmologia tutkii: - selittämätön näön n aleneminen - näkökenttäpuutokset - kaksoiskuvat, akuutti karsastus, silmien liikehäiri iriöt - mustuais-ongelmia

Lisätiedot