Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Skannaustiedostojen jakelu TWAIN-verkkoskannerin käyttö Muita skannausasetuksia Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä, ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue Turvallisuustiedot Tietoja laitteesta -oppaasta ennen laitteen käyttöä.

2 Johdanto Tässä ohjeessa on esitetty laitteen käyttö ja toiminta yksityiskohtaisesti. Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä oman turvallisuutesi vuoksi. Säilytä tämä käyttöohje helposti saatavilla laitteen lähettyvillä. Tärkeää Käyttöohjeen tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Yritys ei ole missään oloissa vastuussa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista, joita laitteen käsittely tai käyttö voi aiheuttaa. Älä kopioi tai tulosta aineistoa, jonka jäljentäminen on lailla kielletty. Seuraavan aineiston kopiointi tai tulostaminen on yleensä paikallisten lakien mukaan kielletty: setelit, leimamerkit, obligaatiot, osaketodistukset, pankkivekselit, sekit, passit, ajokortit. Edellä mainittu luettelo on tarkoitettu vain ohjeeksi eikä se ole täydellinen. Emme ota mitään vastuuta sen täydellisyydestä tai tarkkuudesta. Jos haluat lisätietoja jonkin aineiston kopioinnin tai tulostamisen laillisuudesta, ota yhteys lakimieheen. Tässä ohjeessa käytetään kahta eri mittayksikköä. Käytä laitteella metrijärjestelmää. Jotkut tämän oppaan kuvat saattavat jonkin verran poiketa laitteesta. Joitakin lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

3 Laitteen käyttöohje Tutustu niihin käyttöohjeisiin, jotka käsittelevät käyttämiäsi toimintoja. Tietoja laitteesta Lue Turvallisuustiedot Tietoja laitteesta -oppaasta ennen laitteen käyttöä. Tässä käyttöoppaassa esitellään laitteen toiminnot. Siinä kuvataan laitteen käyttöpaneelia sekä laitteen käyttöä valmistelevia toimia ja selitetään, miten kirjoitetaan tekstiä ja kuinka laitteen mukana tulleet CD-levyt asennetaan. Yleiset asetukset Kuvaa Käyttäjän työkalujen asetuksia ja Osoitekirjan toimintoja, kuten faksinumeroiden, sähköpostiosoitteiden ja käyttäjäkoodien tallennusta. Käyttöohjeesta löytyvät myös laitteen kytkentäohjeet. Vianmääritys Ohje sisältää tavallisimpien ongelmien ratkaisuohjeet. Siinä myös kerrotaan, kuinka paperia lisätään tai värikasetit ja muut tarvikkeet vaihdetaan. Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen hallinnan eri osa-alueista vastaaville käyttäjille. Se kertoo turvallisuustoiminnoista, joiden avulla kyseiset käyttäjät voivat estää tietojen luvattoman käsittelyn ja laitteen luvattoman käytön. Tästä käyttöohjeesta löytyvät myös pääkäyttäjien rekisteröintimenetelmät ja sekä käyttäjien että pääkäyttäjien todennuksen asetukset. Kopiokoneen käyttöohje Selittää kopiokoneen toiminnot ja käyttötoimet. Tästä käyttöohjeesta löydät myös tietoa alkuperäisten asettamisesta. Faksin käyttöohje Selittää faksin toiminnot ja käyttötoimet. Tulostimen käyttöohje Selittää tulostimen toiminnot ja käyttötoimet. Skannerin käyttöohje Selittää skannerin toiminnot ja käyttötoimet. Verkko-opas Kertoo, miten laitteen käyttöasetukset määritetään ja laitetta käytetään verkkoympäristössä, sekä miten mukana tulevia ohjelmia käytetään. Tämä käyttöohje kattaa kaikki mallit. Tästä syystä siinä selitetään myös sellaisia toimintoja ja asetuksia, joita käyttämässäsi mallissa ei ehkä ole. Kuvat ja tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä voivat myös poiketa jonkin verran käyttämästäsi mallista. i

4 Muut käyttöohjeet Laitteen käyttöohjeet Turvallisuustiedot Kopioinnin pikaohje Faksauksen pikaohje Tulostuksen pikaohje Skannauksen pikaohje PostScript3 Täydennysosa UNIX Täydennysosa DeskTopBinder Lite -apuohjelman käyttöohjeet DeskTopBinder Lite Asennusohje DeskTopBinder Johdanto-opas Auto Document Link -opas Huom. Toimitetut käyttöohjeet ovat laitetyyppikohtaisia. Adobe Acrobat Reader tai Adobe Reader on oltava asennettuna, jotta PDFmuodossa olevia käyttöohjeita voisi lukea. Seuraavista ohjelmistotuotteista käytetään yleistä nimeä: Tuotteen nimi DeskTopBinder Lite ja DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional * ja ScanRouter EX Enterprise * Yleinen nimi DeskTopBinder ScanRouter -jakeluohjelma * Lisävaruste ii

5 SISÄLLYSLUETTELO Laitteen käyttöohje...i Käyttöohjeen merkintätavat...1 Symbolit...1 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...1 Skanneritila...2 Näyttö...2 Näyttö ja näppäinten käyttö...3 Skannerin ominaisuudet Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostilähetyksen valmistelu...8 Skannaus sähköpostiin -toiminnon kuvaus...8 Sähköpostien lähettämisen valmistelu...9 Sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan...9 Sähköpostinäyttö...10 Sähköpostin lähettäminen...12 Kohteen määrittäminen...14 Pikavalintaan tallennetun kohteen valinta...14 Kohteen valinta laitteen osoitekirjasta...14 Sähköpostiosoitteen syöttö manuaalisesti...20 Kohteen etsiminen LDAP-palvelimelta...21 Valittujen kohteiden tarkistus...24 Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan...25 Lähettäjän määritys...27 Pikavalintaan tallennetun lähettäjän valinta...28 Lähettäjän valitseminen luettelosta...29 Lähettäjän määrittäminen kohdenumerolla...30 Lähettäjän etsiminen nimen mukaan...32 Lähettäjän etsiminen sähköpostiosoitteen mukaan...34 Sähköpostitulosten tarkistaminen Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Kansioon skannauksen valmistelu...38 Skannaus kansioon -toiminnon kuvaus...38 Valmistelu Skannaus kansioon -lähetystä varten...40 Kohdekansioiden tallennus osoitekirjaan...41 Skannaus kansioon -näyttö...42 Kansioon skannaaminen...44 Kohdekansion valinta...46 Pikavalintaan tallennetun kohteen valinta...46 Kohteen valinta laitteen osoitekirjasta...47 Skannaustiedostojen lähettäminen jaettuun verkkokansioon...52 Skannaustiedostojen lähettäminen FTP-palvelimelle...57 Tiedoston lähettäminen NDS-hakemistoon tai NetWare-palvelimelle...59 Valittujen kohteiden tarkistus...65 Määritetyn kansiopolun tallennus osoitekirjaan...65 Skannaus kansioon -tulosten tarkistaminen...67 iii

6 3. Skannaustiedostojen jakelu Skannaustiedostojen jakelun valmistelu...69 Skannaustiedostojen jakelu...69 Jakelun valmistelu...70 DeskTopBinder Lite-ohjelman asennus CD-levyltä...71 Verkon jakeluskanneri -näyttö...72 Tiedostojen jakelu...74 Kohteen määrittäminen...77 Kohteen valinta pikavalintanäppäimellä...77 Jakelupalvelimen kohdeluetteloon tallennetun kohteen valinta...77 Valittujen kohteiden tarkistus...82 Lähetystuloksen tarkistus TWAIN-verkkoskannerin käyttö TWAIN-skanneri...85 TWAIN-verkkoskannerin kuvaus...85 TWAIN-verkkoskannerin käytön valmistelu...86 TWAIN-ohjaimen asennus CD-levyltä...87 Tiedostojen skannaaminen TWAIN-skannerilla...89 Alkuperäisen suunta TWAIN-verkkoskannerissa Muita skannausasetuksia Lähetysasetusten määrittäminen...93 Tarkkuus...93 Alkuperäisen suunta...94 Alkuperäisen asetukset...96 Skannauskoko...97 Erikokoisten asiakirjojen skannaus Aiheen liittäminen Tiedostotyypin määrittäminen Leima PDF-tiedoston suojaus PDF-tiedoston oikeuksien muuttaminen Alkuperäisen tyypin valinta Valotuksen säätö Liite Tarkkuuden ja tiedoston koon välinen suhde Käytettäessä sähköpostia, kansioon skannausta tai verkon jakeluskanneria Käyttö TWAIN-verkkoskannerina Skannattavan ja sähköpostitse tai kansioon lähetettävän tiedostotyypin välinen suhde CD-levyn ohjelmat Pika-asennus TWAIN-ohjain DeskTopBinder Lite iv

7 Lähetys/jakelutoiminnon maksimiarvot Lähettäminen Verkon jakeluskanneritoiminto Tekniset tiedot HAKEMISTO v

8 vi

9 Käyttöohjeen merkintätavat Tässä osassa kerrotaan, mitä tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit tarkoittavat. Symbolit Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita: Tärkeät turvallisuusohjeet on merkitty tällä symbolilla. Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Älä missään nimessä jätä niitä lukematta. Ne löytyvät Tietoja laitteesta -oppaan osasta Turvallisuustiedot. Tärkeät turvallisuusohjeet on merkitty tällä symbolilla. Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa keskivaikeaan tai lievään loukkaantumiseen sekä laitevaurioon. Älä missään nimessä jätä niitä lukematta. Ne löytyvät Tietoja laitteesta -oppaan osasta Turvallisuustiedot. Huomioitavia seikkoja laitteen käytöstä ja paperitukosten, alkuperäisten asiakirjojen vaurioitumisen ja tietojen menettämisen todennäköisimmät syyt merkitään tällä symbolilla. Lue nämä selitykset tarkoin. Laitteen toimintoja koskevat lisäselvitykset ja käyttövirheiden aiheuttamien häiriöiden ratkaisuohjeet on merkitty tällä symbolilla. Tämä symboli löytyy kappaleiden lopusta. Se kertoo, mistä voit löytää lisää aiheeseen liittyvää tietoa. [ ] Laitteen näytöllä näkyvät näppäimet merkitään näillä sulkeilla. { } Laitteen käyttöpaneelin näppäimet merkitään näillä sulkeilla. Tärkeimpien lisälaitteiden nimet Laitteen tärkeimmistä lisälaitteista käytetään tässä oppaassa seuraavia nimiä: Syöttölaite ADF Syöttölaite, joka pystyy skannaamaan arkin molemmat puolet ARDF 1

10 Skanneritila Tämä osa kertoo toiminnoista, joita voit käyttää skanneritilassa. Katso lisätietoja toiminnoista niihin liittyvistä kappaleista. Skannattujen tiedostojen lähetys Skannattuja tiedostoja voit lähettää tietokoneille monella eri tavalla. Seuraavat toiminnot ovat saatavilla vain, jos Function Upgrade Option -lisävaruste on asennettu: Skannattujen tiedostojen lähettäminen sähköpostilla Lisätietoja luvussa 1: Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse. Skannaustiedostojen lähettäminen jaettuun kansioon Lisätietoja luvussa 2, Skannaus kansioon -toiminnon käyttö. Skannaustiedostojen lähettäminen FTP-palvelimelle Lisätietoja luvussa 2, Skannaus kansioon -toiminnon käyttö. Skannaustiedostojen lähettäminen NetWare-palvelimelle Lisätietoja luvussa 2, Skannaus kansioon -toiminnon käyttö. Skannaustiedostojen toimitus jakelupalvelinta käyttäen Lisätietoja luvussa 3: Skannaustiedostojen jakelu. Alkuperäisten skannaus TWAIN-ohjainta käyttäen Käytä TWAIN-ohjainta sen koneen määrittämiseen, johon asiakaskoneen alkuperäiset skannataan. Lisätietoja luvussa 4: TWAIN-verkkoskannerin käyttö. Viite s.7 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse s.37 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö s.69 Skannaustiedostojen jakelu s.85 TWAIN-verkkoskannerin käyttö Näyttö Tästä käyttöohjeesta löydät Sähköposti-, Skannaus kansioon- ja Verkon jakeluskanneri -näyttöjen selitykset. Katso Sähköpostinäyttö, Skannaus kansioon - näyttö ja Verkon jakeluskanneri -näyttö. Viite s.10 Sähköpostinäyttö s.42 Skannaus kansioon -näyttö s.72 Verkon jakeluskanneri -näyttö 2

11 Näyttö ja näppäinten käyttö ALO011S FI 1. Valintanäppäimet Painamalla valitset näytön alalaidassa näkyvän kohteen. Esimerkki: valmiustilanäyttö Kun tässä ohjeessa annetaan ohje paina [ ] vaihtaaksesi sähköposti-näyttöön, paina vasemmanpuoleista valintanäppäintä. Kun tässä ohjeessa annetaan ohje paina [Manuaal.], paina keskimmäistä valintanäppäintä. Kun tässä ohjeessa annetaan ohje paina [Aset.], paina oikeanpuoleista valintanäppäintä. 2. {Poistu}-näppäin Paina peruuttaaksesi toiminnon tai palataksesi edelliselle näytölle. 3. {OK}-näppäin Paina tätä näppäintä määrittääksesi näytöltä toiminnon. 4. Vieritysnäppäin Paina siirtääksesi kohdistinta eri suuntiin, kohta kerrallaan. Kun tässä ohjeessa näkyy {U}, {T}, {V} tai {W}, paina kyseisen suunnan näppäintä. 3

12 Skannerin ominaisuudet Tässä osassa selitetään Skanneri-asetukset. Skanneri-näytön saat esiin painamalla {Käyttäjän työkalut/laskuri}. Katso lisätietoja asetusten määrittämisestä Yleiset asetukset -oppaasta. Tärkeää Skanneri-näyttö tulee esiin vain, jos Function Upgrade Option -lisävaruste on asennettuna. Skannausasetukset Asetukset Skannauksen oletusaset. Alkuperäisen asetukset Erikokoiset alkuperäiset Alkuperäisten suunta Alkuperäisen asetukset Väritilan asetus Dropout-väriasetus Kuvaus Voit määrittää oletustarkkuuden ja skannauskoon. Voit määrittää oletusskannausalueen. Voit ottaa laitteessa käyttöön syöttölaitteeseen asetettujen erikokoisten alkuperäisten koon automaattisen tunnistuksen. Voit valita alkuperäisen oletussuunnan (hyödyllistä, jos laitat alkuperäiset tavallisesti aina samansuuntaisesti). Voit valita alkuperäisen tyypin. Voit valita, skannaatko alkuperäiset nelivärisinä vai mustavalkoisina. Voit valita, mitä (etukäteen määritettyjä) värejä ei skannata. Kohdeluettelon asetukset Asetukset Kohdelista 1 Päivitä palvel. kohdelista Kohdelista 2 Kuvaus Voit määrittää näytetäänkö oletuksena tämän laitteen vai jakelupalvelimen ylläpitämä kohdeluettelo. Voit päivittää jakelupalvelimen kohdeluetteloa painamalla [Päivitä palvel. kohdelista]. Käyttääksesi tätä toimintoa valitse [Järjestelmä]-valikon [Jakeluvalinnat]- kohdassa [Päällä]. Voit valita asetatko etusijalle sähköpostiosoiteluettelon vai kansio-osoiteluettelon. 4

13 Lähetysasetukset Asetukset TWAIN-valmiusaika Tiedostotyyppien järjestys Pakkaus (MV) Pakkaus (harmaa/neliväri) Tul. ja poista skann.rap. Tulosta skanneriraportti Poista skanneriraportti S-postiviestin max.koko Jaa ja lähetä sähköposti Sähköpostin kielivalinta Kuvaus Voit valita, miten toimitaan, jos jokin tietokone yrittää käyttää TWAIN-skanneria skannauksen aikana. Antaa sinun määrittää skannaustiedostojen oletusmuodon. Voit valita pakkausmenetelmän mustavalkoisina skannatuille tiedostoille. Voit valita pakkausmenetelmän harmaasävyisinä tai nelivärisinä skannatuille tiedostoille. Voit valita, miten menetellään, jos skanneriraporttiin ei mahdu enempää tietoja. Voit tulostaa skanneriraportin. Skanneriraportti poistetaan tulostuksen jälkeen. Voit poistaa skanneriraportin tulostamatta sitä. Voit valita haluatko rajata sellaisen sähköpostin koon, jossa on liitteitä. Voit valita haluatko jakaa tiedostot, joiden koko ylittää kohdassa [S-postiviestin max.koko] määritetyn koon ja lähettää ne useana sähköpostina. Voit valita kielen, jolla asiakirjan tiedot, kuten nimi, päivämäärä ja hallinnan käyttäjän nimi lähetetään. Pääkäyttäjän työkalut Asetukset Valikon suojaus Kuvaus Voit asettaa oletuskäyttöoikeudet toiminnoille, joiden asetuksia voivat muuttaa muutkin kuin hallinnan eri osa-alueista vastaavat käyttäjät. 5

14 6

15 1. Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Voit liittää skannaustiedostoja sähköposteihin ja lähettää ne vaikkapa lähiverkon tai Internetin kautta. Tärkeää Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Function Upgrade Option -lisävaruste on asennettuna. 7

16 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostilähetyksen valmistelu 1 Tässä osassa kuvataan skannaustiedostojen lähettämistä sähköpostitse ja toimia, jotka tulee suorittaa ennen kyseisen toiminnon käyttämistä. Skannaus sähköpostiin -toiminnon kuvaus Tämä luku käsittelee skannaustiedostojen lähettämistä sähköpostitse. ZZZ508S 1. Tämä laite Skannaustiedosto voidaan liittää sähköpostin liitteeksi ja lähettää sähköpostipalvelimelle. 2. SMTP-palvelin Sinulla täytyy olla pääsy postipalvelimelle, joka tukee SMTP:tä (Simple Mail Transfer Protocol), jotta voisit lähettää skannaustiedostoja sähköpostilla. Ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että tämän laitteen lähiverkossa on sähköpostipalvelin. Vastaanotettu sähköposti siirretään määritettyyn kohteeseen lähiverkon tai Internetin välityksellä. 3. Asiakastietokone Käytä työaseman sähköpostiohjelmaa tämän laitteen tuottamien sähköpostiviestien ja skannaustiedostoliitteiden vastaanottamiseen. 4. LDAP-palvelin Käytä tätä palvelinta sähköpostitilien hallinnoimiseen, verkkohakuihin ja laitteelle kytkeytyvien tietokoneiden todennukseen. LDAP-palvelinta käyttäen voit selata kohteita laitteelta käsin. 8

17 Sähköpostilähetyksen valmistelu Sähköpostien lähettämisen valmistelu Tässä osiossa kerrotaan skannaustiedostojen sähköpostilla lähettämisen valmisteluista ja asetuksista. A Kytke laite verkkoon. Kytke laite verkkoon Ethernet- tai IEEE kaapelilla tai langattomalla lähiverkolla (IEEE b). B Tee tarvittavat verkkoasetukset kohdassa [Järjestelmä] Jos olet kytkenyt laitteen verkkoon Ethernet-kaapelilla, tee seuraavat asetukset. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. Määritä laitteen IPv4-osoite ja aliverkon peite. Määritä IPv4-yhdysväylän osoite. Ota käyttöön [IPv4] kohdassa [Käytössä oleva protokolla]. Määritä SMTP-palvelin. C Muuta tarvittaessa asetuksia [Skanneri]-valikon kohdassa [Lähetysasetukset]. 1 Huom. Kytkettäessä laite verkkoon IEEE kaapelilla tai langattomalla lähiverkolla (IEEE B) tarvitaan laajennettu 1394-kortti tai vastaavasti laajennettu langaton verkkokortti. Katso lisätietoja Verkko-oppaasta. Kohdassa [Järjestelmä] tehtävät asetukset ovat riippuvaisia verkkoympäristöstä. Lisätietoja verkkoasetuksista saat Yleiset asetukset -oppaasta. Lisätietoja [Skanneri]-asetuksista saat Yleiset asetukset -oppaasta. Sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan Voit kirjata usein käytetyt sähköpostiosoitteet osoitekirjaan. Voit tallentaa usein käytetyt sähköpostiosoitteet osoitekirjaan. Sähköpostiosoitteiden tallennus: valitse [Järjestelmä]-valikon [Hallintatyökalut]-kohdassa [Osoitekirjan hallinta]. Osoitteet voidaan myös tallentaa ryhminä. Huom. Lisätietoja sähköpostiosoitteiden tallentamisesta osoitekirjaan löytyy Yleiset asetukset -oppaasta. Voit kirjata usein käytetyt sähköpostiosoitteet osoitekirjaan myös ohjelmalla Web Image Monitor tai SmartDeviceMonitor for Admin. Ohjeet näiden sovellusten asentamiseen löydät Verkko-oppaasta. Lisätietoja osoitteiden tallentamisesta osoitekirjaan saa vastaavien sovellusten ohjeista. Laitteen tyypistä riippuen laitetta ei ehkä ole mahdollista käyttää samaan aikaan, kun osoitekirjaa päivitetään käyttäjäkoodeja sisältävillä CSV-tiedostoilla (jotka on haettu käyttämällä SmartDeviceMonitor for Admin -ohjelmaa). 9

18 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostinäyttö 1 Sähköposti-näyttö on oheisten kuvien mukainen. Päänäyttö ALO001S FI Kun kohde syötetään käsin ALO002S FI Kun ryhmä valitaan kohteeksi ALO020S FI 10

19 Sähköpostilähetyksen valmistelu 1. Sähköpostikuvake Kertoo, että sähköpostinäyttö on esillä. 2. Kohdekenttä Näyttää valitun kohteen. Jos monta kohdetta on valittuna, paina {U} tai {T} nähdäksesi kohteet valintajärjestyksessä. Paina {Tarkista kohde} tarkistaaksesi valitun kohteen. 3. Sähköposti / Skannaus kansioon / Verkon jakeluskanneri Paina tästä siirtyäksesi näytöstä toiseen. Voit käyttää tätä näppäintä myös siirtyäksesi Sähköposti- ja Skannaus kansioon -toimintojen välillä, kun lähetät saman tiedoston sekä sähköpostilla että Skannaus kansioon -toiminnolla samalla kertaa. 4. [Manuaal.] Kun määrität vastaanottajan, jota ei ole tallennettu, paina [Manuaal.] ja kirjoita vastaanottajan osoite käyttäen pikavalintanäppäimiä. 5. [Aset.] Paina valitaksesi skannausasetukset ja tiedostomuodon, jossa tiedostot halutaan lähettää. 6. [LisKohde] Valittaessa monia vastaanottajia sen jälkeen, kun on käsin kirjoitettu sähköpostiosoite, paina [LisKohde] ja kirjoita sitten vastaanottajan sähköpostiosoite. 7. [MuokKohd] Kun muutat kirjoitettua sähköpostiosoitetta, paina [MuokKohd] ja kirjoita sitten uusi sähköpostiosoite. 8. [Katso] Paina tarkistaaksesi ryhmään tallennetut osoitteet. 1 11

20 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostin lähettäminen 1 Tässä osassa kerrotaan joitakin perusasioita skannaustiedostojen lähettämisestä sähköpostilla. A Tarkista, ettei aiempia asetuksia ole. Jos jokin asetus on voimassa, paina {Tyhjennä valinnat}. B Jos Verkkoskanneri- tai Skannaus kansioon -näyttö on esillä, paina [ ] vaihtaaksesi Sähköposti-näyttöön. C Aseta alkuperäiset. D Valitse kohde. Voit määrittää monta vastaanottajaa. Katso lisätietoja kohdasta Kohteen määrittäminen. E Paina [Aset.], valitse [Lähettäjän nimi] ja määritä vastaanottaja. Katso lisätietoja kohdasta Kohteen määrittäminen. F Paina tarvittaessa [Aset.] tarkkuuden ja alkuperäisten suunnan määrittämiseksi. Lisätietoja, katso Muita skannausasetuksia. 12

21 Sähköpostin lähettäminen G Paina {Aloita}. Skannaus alkaa. Sinun on painettava {q} lähettääksesi valotuslasilta skannatut skannaustiedostot. Syöttölaitteelta skannatut skannaustiedostot lähetetään heti. H Jos sinulla on vielä alkuperäisiä lähetettävänä, aseta ne koneelle ja paina {Aloita}. Toista tämä kohta kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu. I Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, paina {q}. Lähetys alkaa. 1 Huom. Jos olet valinnut vastaanottajia kaksi tai enemmän, saa vastaanottajat näkyviin yksitellen painamalla {U} tai {T}. Jos haluat kumota kohteen valinnan, hae vastaanottaja vastaanottaja-kenttään ja paina {Tyhjennä/Seis}. Kohdassa [Järjestelmä] voit määrittää pääkäyttäjän sähköpostiosoitteen lähettäjän nimen oletukseksi. Näin voit lähettää sähköpostia kirjoittamatta mitään kohtaan [Lähettäjän nimi]. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. Suojausasetuksista riippuen sisäänkirjautunut käyttäjä voidaan määrittää kohdassa [Lähettäjän nimi]. Skannaustiedostoja sähköpostilla lähettäessä voit käyttää vastaanottokuittaus-toimintoa. Vaiheessa E valitulle lähettäjälle lähetetään sähköpostiviesti, joka kertoo, että vastaanottaja on lukenut sähköpostinsa. Käyttääksesi tätä toimintoa kohdassa [Aset.] valitse [Kuittaus]. Vastaanottokuittaus-toiminnon ottamiseksi käyttöön on sinun asetettava ScanRouter-jakeluohjelma lähettämään postin SMTP:llä. Katso lisätietoja tämän asetuksen tekemisestä ScanRouter -jakeluohjelman mukana tulevista käyttöohjeista. Huomaa, että jos vastaanottajan sähköpostiohjelma ei tue MDN-toimintoa (viestin lukemiskuittausta), vastaanottokuittaus ei ehkä palaudu. Peruuttaaksesi skannauksen paina {Tyhjennä/Seis}. Viite s.14 Kohteen määrittäminen s.27 Lähettäjän määritys s.93 Muita skannausasetuksia 13

22 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Kohteen määrittäminen 1 Tässä osassa selitetään sähköpostin vastaanottajien määrittäminen. Voit määrittää sähköpostin vastaanottajat millä tahansa seuraavista tavoista. Sähköpostin vastaanottajan määrittäminen: Valitse pikavalintaan tallennettu vastaanottaja Valitse kohde laitteen osoitekirjasta Kirjoita sähköpostiosoite käsin Etsi vastaanottaja LDAP-palvelimelta ja valitse se Pikavalintaan tallennetun kohteen valinta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset pikavalintaan tallennetun vastaanottajan. Sähköpostikohteen tallentamisesta pikavalintanäppäimeen voit lukea lisää Yleiset asetukset -oppaasta. A Paina sitä pikavalintanäppäintä, jolle vastaanottaja on tallennettu. ALO007S Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä vastaanottajia. Kohteen valinta laitteen osoitekirjasta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset vastaanottajan laitteen osoitekirjasta. Tärkeää Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, vastaanottajia tulee ensin tallentaa [Järjestelmä]-kohtaan. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. 14 Laitteen osoitekirjaan tallennettuja vastaanottajia voi valita neljällä eri tavalla: Valitse kohde luettelosta Anna vastaanottajan kohdenumero Etsi kohde nimellä Etsi kohde sähköpostiosoitteella

23 Kohteen määrittäminen Vastaanottajan valitseminen luettelosta Valitse vastaanottaja luettelosta seuraavaan tapaan. A Paina {Etsi kohde}. 1 ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Näytä kohdeluettelo]-toiminnon ja paina sitten {OK}. C Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä vastaanottajia. D Paina {OK}. Huom. Jos [Järjestelmä]-valikon [LDAP-haku]-asetus on [Päällä], hakutoiminnon valintanäyttö tulee esiin, kun painat {Etsi kohde}. Valitse näytöllä [Etsi osoitekirjasta] ja paina sitten {OK}. Peruuttaaksesi valittuna olevan kohteen, paina {U} tai {T} valitaksesi poistettavan kohteen ja paina sitten {W}. Suojausasetuksista riippuen tiettyjä kohteita ei ehkä näy kohdeluettelossa. 15

24 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Kohteen valitseminen tunnusnumerolla 1 Valitse kohde laitteen osoitekirjasta käyttäen sen kohdenumeroa. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Etsi kohdenumeron mukaan]-toiminnon ja paina sitten {OK}. C Käytä numeronäppäimiä kirjoittaaksesi kohteelle määritetyn kolminumeroisen tunnuksen ja paina sitten {OK}. Esimerkki: Kohdenumero on 003. Paina {3} ja paina sitten {OK}. D Paina {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. 16

25 Kohteen määrittäminen E Paina {OK}. 1 Huom. Jos [Järjestelmä]-valikon [LDAP-haku]-asetus on [Päällä], hakutoiminnon valintanäyttö tulee esiin, kun painat {Etsi kohde}. Valitse näytöllä [Etsi osoitekirjasta] ja paina sitten {OK}. Kohteen etsiminen nimellä Etsi kohdetta nimellä laitteen osoitekirjasta seuraavalla tavalla. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Valitse [Etsi nimen mukaan] ja paina sitten {OK}. C Kirjoita kohteen nimen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. 17

26 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse D Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. 1 Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. E Paina {OK}. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. Jos [Järjestelmä]-valikon [LDAP-haku]-asetus on [Päällä], hakutoiminnon valintanäyttö tulee esiin, kun painat {Etsi kohde}. Valitse näytöllä [Etsi osoitekirjasta] ja paina sitten {OK}. Peruuttaaksesi valittuna olevan kohteen, paina {U} tai {T} valitaksesi poistettavan kohteen ja paina sitten {W}. Kohteen etsiminen sähköpostiosoitteella Etsi kohdetta sähköpostiosoitteella laitteen osoitekirjasta seuraavalla tavalla. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Etsi s-postios. mukaan]-toiminnon ja paina sitten {OK}. 18

27 Kohteen määrittäminen C Kirjoita sähköpostiosoitteen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. 1 Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. D Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. E Paina {OK}. Huom. Jos [Järjestelmä]-valikon [LDAP-haku]-asetus on [Päällä], hakutoiminnon valintanäyttö tulee esiin, kun painat {Etsi kohde}. Valitse näytöllä [Etsi osoitekirjasta] ja paina sitten {OK}. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. Peruuttaaksesi valittuna olevan kohteen, paina {U} tai {T} valitaksesi poistettavan kohteen ja paina sitten {W}. 19

28 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostiosoitteen syöttö manuaalisesti 1 Tässä osassa selitetään, miten sähköpostiosoitteet syötetään käsin. A Paina [Manuaal.]. B Näppäile sähköpostiosoite. C Paina {OK}. Huom. Suojausasetuksista riippuen [Manuaal.] -näppäintä ei ehkä näy. Kysy lisätietoja hallinnasta vastaavalta käyttäjältä. Jos haluat muuttaa kirjoitettua sähköpostiosoitetta, paina [MuokKohd]. Jos haluat lisätä toisen kohteen, paina [LisKohde]. Voit tallentaa käsin syötetyt sähköpostiosoitteet laitteen osoitekirjaan. Katso yksityiskohdat luvusta Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan. Viite s.25 Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan 20

29 Kohteen määrittäminen Kohteen etsiminen LDAP-palvelimelta LDAP-palvelimelta voit etsiä kohteita ja valita niitä. Tärkeää Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, sinun on muodostettava yhteys verkossa olevaan LDAP-palvelimeen. Lisäksi sinun on kohdassa [Järjestelmä] rekisteröitävä palvelin ja valittava [LDAP-haku]-kohdassa [Päällä]. Katso lisätietoja Verkko-oppaasta. A Paina {Etsi kohde}. 1 ALO010S FI B Valitse [Etsi LDAP] ja paina sitten {OK}. C Valitse [Valitse palvelin] ja paina sitten {OK}. D Valitse palvelin ja paina sitten {OK}. Jos todennusta vaaditaan palvelimelle pääsemiseksi, esiin tulee sisäänkirjautumisnäyttö. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana oikein. Etsi LDAP -ikkuna tulee uudelleen esiin. 21

30 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse E Valitse [Lisähakuehdot] ja paina sitten {OK}. 1 F Anna hakuehdot. Seuraavassa esimerkissä etsitään kohdetta nimen mukaan sumeaa hakua käyttäen. Valitse [Nimi] ja paina sitten {OK}. G Kirjoita kohteen nimen alku. Se, perustuuko haku suku- vai etunimeen, riippuu laitteen hallinnasta vastaavan käyttäjän tekemistä hakuasetuksista. H Paina {OK}. I Paina {U} tai {T} valitaksesi [Sumea]-asetuksen ja paina sitten {OK}. ~ tulee näkyviin määritetyn ehdon vasemmalle puolelle. Voit myös tarkentaa hakua asettamalla useita hakuehtoja. J Paina {Poistu}. 22

31 Kohteen määrittäminen K Paina [Etsi]. 1 Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. L Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. M Paina {OK}. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. Voit valita kriteerin seuraavasta luettelosta: [Sisältää]: Haku kohdistuu nimiin, jotka sisältävät syötetyt merkit. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita A, B tai C. [Ei sisällä]: Haku kohdistuu nimiin, jotka eivät sisällä syötettyjä merkkejä. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita D. [Alkaen]: Haku kohdistuu nimiin, jotka alkavat syötetyillä merkeillä. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita A. [Loppuen]: Haku kohdistuu nimiin, jotka päättyvät syötettyihin merkkeihin. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita C. [Tarkka]: Haku kohdistuu nimiin, jotka vastaavat syötettyjä merkkejä. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita ABC. [Sumea]: sumea haku (Toiminta riippuu LDAP-palvelimen tukemasta järjestelmästä.) 23

32 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse 1 Jos LDAP-palvelimen palauttama sähköpostiosoite on liian pitkä, sitä ei voida määrittää kohteeksi. Lisätietoja siitä, miten monta merkkiä määritettävässä sähköpostiosoitteessa voi olla, löytyy osiosta Sähköposti. Kohteelle voidaan tallentaa enemmän kuin yksi sähköpostiosoite. Kuitenkin vain yksi sähköpostiosoite kohdetta kohden ilmestyy hakutuloksiin. LDAP-palvelimesta riippuu, mikä sähköpostiosoite näytetään. Tavallisesti näytetään ensimmäisenä tallennettu sähköpostiosoite. Viite s.125 Sähköposti Valittujen kohteiden tarkistus Tässä osassa selitetään, miten valitut kohteet tarkistetaan. Ne voidaan tarkistaa kahdella tavalla: Tarkistus kohdekentässä Voit käyttää kohdekenttää sen tarkistamiseen, mikä kohde on valittu. Jos monta kohdetta on valittuna, paina {U} tai {T} nähdäksesi kohteet valintajärjestyksessä. Tarkistus ohjauspaneelista Paina {Tarkista kohde} tarkistaaksesi valitun vastaanottajan. 24

33 Kohteen määrittäminen Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan Tässä osassa selitetään, kuinka käsin syötetty kohde tallennetaan laitteen osoitekirjaan. Voit myös tallentaa LDAP-palvelimelta valitun kohteen osoitekirjaan. A Paina {Tarkista kohde}. 1 ALO008S FI B Paina {U} tai {T} näyttääksesi kohteen, jonka haluat tallentaa, ja paina sitten [Tallenna]. C Kirjoita nimi ja paina sitten {OK}. D Paina [Kohde] ja [Kohdenro] määrittääksesi tallennustiedot. Kun kaikki asetukset on tehty, paina {OK}. Katso lisätietoja tallennustietojen määrittämisestä Yleiset asetukset -oppaasta. 25

34 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse E Paina {Poistu}. 1 Huom. Suojausasetuksista riippuen [Tallenna] -näppäintä ei ehkä näy. Siinä tapauksessa et voi suorittaa tallennusta. 26

35 Lähettäjän määritys Lähettäjän määritys Tässä osiossa selitetään sähköpostin lähettäjän määrittäminen. Lähettääksesi sähköpostia on sinun määritettävä lähettäjän nimi. 1 Voit määrittää sähköpostin lähettäjän millä tahansa seuraavista tavoista: Valitse pikavalintaan tallennettu lähettäjä Valitse lähettäjä laitteen osoitekirjan luettelosta Kirjoita laitteen osoitekirjaan tallennetun lähettäjän kohdenumero Etsi lähettäjää nimellä laitteen osoitekirjasta Etsi lähettäjää sähköpostiosoitteella laitteen osoitekirjasta Huom. Lähettäjät on tallennettava etukäteen kohdassa [Järjestelmä]. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. Kohdassa [Järjestelmä] voit määrittää pääkäyttäjän sähköpostiosoitteen lähettäjän nimen oletukseksi. Näin voit lähettää sähköpostia kirjoittamatta mitään kohtaan [Lähettäjän nimi]. Suojausasetuksista riippuen sisäänkirjautunut käyttäjä voidaan määrittää kohdassa [Lähettäjän nimi]. Jos turvakoodi on määritetty, esiin tulee näyttö turvakoodin syöttämistä varten lähettäjän valinnan jälkeen. Anna turvakoodi ja paina sitten {OK}. Jos syötetty turvakoodi on oikein, lähettäjän nimi ilmestyy näytölle. 27

36 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Pikavalintaan tallennetun lähettäjän valinta 1 Tässä osassa selitetään, miten valitset pikavalintaan tallennetun lähettäjän. Sähköpostin lähettäjien tallentamisesta pikavalintoihin voit lukea lisää Yleiset asetukset -oppaasta. A Paina [Aset.]. B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina sitä pikavalintanäppäintä, jolle lähettäjä on tallennettu. ALO007S D Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. 28

37 Lähettäjän määritys Lähettäjän valitseminen luettelosta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset lähettäjän laitteen osoitekirjan luettelosta. A Paina [Aset.]. 1 B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI D Paina {U} tai {T} valitaksesi [Näytä kohdeluettelo]-toiminnon ja paina sitten {OK}. E Paina {U} tai {T} valitaksesi lähettäjän ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun lähettäjän vasemmalla puolella on valittuna. Jos haluat peruuttaa valittuna olevan lähettäjän, valitse kyseinen lähettäjä {U}- tai {T}-näppäimellä ja paina sitten {W}. 29

38 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse F Paina {OK}. 1 G Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. Lähettäjän määrittäminen kohdenumerolla Tässä osassa selitetään, miten lähettäjän voi valita käyttämällä kohdenumeroa. A Paina [Aset.]. B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI 30

39 Lähettäjän määritys D Paina {U} tai {T} valitaksesi [Etsi kohdenumeron mukaan]-toiminnon ja paina sitten {OK}. 1 E Käytä numeronäppäimiä kirjoittaaksesi lähettäjälle määritetyn kolminumeroisen tunnuksen ja paina sitten {OK}. Esimerkki: Kohdenumero on 001. Paina {1} ja paina sitten {OK}. F Paina {V}. Valintaruutu valitun lähettäjän vasemmalla puolella on valittuna. G Paina {OK}. H Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. 31

40 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Lähettäjän etsiminen nimen mukaan 1 Tässä osassa selitetään, miten lähettäjää voi etsiä laitteen osoitekirjasta nimen mukaan. A Paina [Aset.]. B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI D Valitse [Etsi nimen mukaan] ja paina sitten {OK}. E Kirjoita lähettäjän nimen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. Hakuehtoja vastaavat lähettäjät tulevat näkyviin. 32

41 Lähettäjän määritys F Paina {U} tai {T} valitaksesi lähettäjän ja paina sitten {V}. 1 Valintaruutu valitun lähettäjän vasemmalla puolella on valittuna. G Paina {OK}. H Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. 33

42 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Lähettäjän etsiminen sähköpostiosoitteen mukaan 1 Tässä osassa selitetään, miten lähettäjää voi etsiä laitteen osoitekirjasta sähköpostiosoitteen mukaan. A Paina [Aset.]. B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI D Valitse [Etsi s-postios. mukaan] ja paina sitten {OK}. E Kirjoita lähettäjän sähköpostiosoitteen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. 34 Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin.

43 Lähettäjän määritys F Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. 1 G Paina {OK}. H Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. 35

44 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostitulosten tarkistaminen 1 Tässä osassa selitetään näytön valintoja ja kerrotaan, miten saadaan esiin lähetettyjen tiedostojen tila. Paina {Työn tiedot} saadaksesi lähetettyjen tiedostojen tilatiedot näytölle. Voit tarkistaa tältä näytöltä sähköpostin, kansioon skannauksen ja jakelutoiminnon tulokset. Lähetystiedostojen tila ALO012S FI 1. Pvm / Aika Näyttää laitteen lähetyspyynnön päivämäärän ja ajan tai VValmis-, VVirhe- tai VPeruttu-ilmoituksen päivämäärän ja ajan. 2. Kohde Käytetty lähetystapa (sähköposti, skannaus kansioon tai jakelu) näkyy kuvakkeena. Jos useita kohteita on valittu, näytössä näkyy ensimmäinen valittu kohde. 3. Skannattujen sivujen määrä Näyttää skannattujen sivujen määrän. 4. Tila Lähetystila on jokin seuraavista: VValmisV, Lähetys, VOdottaa, VVirhe tai VPeruttu. 5. [Tulosta] Paina, jos haluat tulostaa lähetysraportin. Huom. Suojausasetuksista riippuen jotkut lähetystulokset eivät ehkä näy lähetettyjen tiedostojen tilassa. 36

45 2. Skannaus kansioon - toiminnon käyttö Skannaus kansioon -toiminnolla voit lähettää skannaustiedostoja jaettuihin verkkokansioihin, FTP-palvelimelle tai NetWare-kansioihin. Tärkeää Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Function Upgrade Option -lisävaruste on asennettuna. 37

46 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Kansioon skannauksen valmistelu Tässä osassa kuvataan tiedostojen skannaamista kansioon ja toimia, jotka tulee suorittaa ennen kyseisen toiminnon käyttämistä. 2 Skannaus kansioon -toiminnon kuvaus Tämä luku käsittelee tiedostojen skannaamista kansioon. Skannaustiedostojen lähettäminen jaettuihin kansioihin ZZZ509S 1. Tämä laite Voit lähettää skannaustiedostoja jaettuihin verkkokansioihin. Voit lähettää skannattuja tiedostoja jaettuihin verkkokansioihin SMB-protokollaa käyttämällä. 2. Tietokone, jossa jaettu kansio sijaitsee Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, täytyy etukäteen luoda jaettu kansio. Voit määrittää jaetun kansion skannaustiedostojen tallennusta varten. 3. Asiakastietokone Voit myös selata jaettuun kansioon tallennettuja tiedostoja asiakastietokoneelta. 38

47 Kansioon skannauksen valmistelu Skannaustiedostojen lähettäminen FTP-palvelimelle 2 ZZZ510S 1. Tämä laite Voit lähettää skannaustiedostoja FTPpalvelimen kansioihin. Voit lähettää skannattuja tiedostoja FTPpalvelimen kansioihin FTP-protokollaa käyttämällä. 2. FTP-palvelin FTP-palvelin on palvelin, joka tarjoaa tiedonsiirtopalveluja saman verkon asiakastietokoneille. Siirretyt tiedostot tallentuvat tälle palvelimelle. FTP-palvelimen on oltava LAN-/WAN-verkossa, johon tämä laite kuuluu. FTP-palvelimelle ei pääse välipalvelimen kautta. 3. Asiakastietokone Voit myös selata FTP-palvelimelle tallennettuja tiedostoja asiakastietokoneelta. Tietokoneelta voidaan muodostaa yhteys FTP-palvelimeen vain, jos siihen on asennettu FTP-asiakasohjelmisto. 39

48 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Skannaustiedostojen lähettäminen NetWare-palvelimelle 2 ZZZ511S 1. Tämä laite Voit lähettää skannaustiedostoja NetWare-kansioihin. Voit lähettää skannattuja tiedostoja NetWare-kansioihin NCP-protokollaa käyttämällä. 2. NetWare-palvelin Voit käyttää tätä palvelinta tiedostojen jakamiseen verkon kautta NetWaren kautta. Kun lähetät kuvatietoja palvelimelle, voivat kuvat olla tallennettuna palvelimella. 3. Asiakastietokone Kuvien lataaminen edellyttää, että tietokoneessa on NetWare ja kone on kirjautunut palvelimelle. Valmistelu Skannaus kansioon -lähetystä varten Tässä osassa kerrotaan skannaustiedostojen kansioon lähettämisen valmistelusta ja tarvittavista asetuksista. Tärkeää Tiedostoja voidaan lähettää asiakastietokoneiden jaettuihin kansioihin. Tiedostoja voidaan lähettää myös FTP-palvelimelle, jos verkossa on sellainen. Tiedostoja voidaan lähettää myös NetWare-palvelimelle, jos verkossa on sellainen. A Kytke laite verkkoon. Kytke laite verkkoon Ethernet- tai IEEE kaapelilla tai langattomalla lähiverkolla (IEEE b). 40

49 Kansioon skannauksen valmistelu B Tee tarvittavat verkkoasetukset kohdassa [Järjestelmä] Jos olet kytkenyt laitteen verkkoon Ethernet-kaapelilla, tee seuraavat asetukset. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. Määritä koneen IPv4-osoite ja aliverkon maski. Määritä IPv4-yhdysväylän osoite. Kohdassa [Käytössä oleva protokolla], ota käyttöön [IPv4]. Jotta tiedostoja voisi lähettää jaettuihin kansioihin, ota käyttöön [SMB] kohdassa [Käytössä oleva protokolla]. Jotta tiedostoja voisi lähettää NetWarekansioihin, ota käyttöön [NetWare] kohdassa [Käytössä oleva protokolla]. C Muuta tarvittaessa asetuksia [Skanneri]-asetusten kohdassa [Lähetysasetukset]. 2 Huom. Kytkettäessä laite verkkoon IEEE kaapelilla tai langattomalla lähiverkolla (IEEE B) tarvitaan laajennettu 1394-kortti tai vastaavasti laajennettu langaton verkkokortti. Katso lisätietoja Verkko-oppaasta. Kohdassa [Järjestelmä] tehtävät asetukset ovat riippuvaisia verkkoympäristöstä. Lisätietoja verkkoasetuksista saat Yleiset asetukset -oppaasta. Lisätietoja aiheesta [Skanneri] saat Yleiset asetukset -oppaasta. Tiedostoja voi lähettää SMB -protokollalla ainoastaan NetBIOS over TCP/IP -ympäristössä. Tiedostoja ei voi lähettää SMB -protokollalla Net- BEUI -ympäristössä. Vaikka ohjauspaneelilla, Web Image Monitor -ohjelmalla, Telnetillä tai muilla menetelmillä määritetyt asetukset eivät sallisi SMB- ja FTP-protokollan käyttöä, voidaan tiedostot kuitenkin lähettää Skannaus tiedostoon - toiminnolla. Kohdekansioiden tallennus osoitekirjaan Voit tallentaa usein käytetyt kohdekansioiden osoitteet osoitekirjaan. Kansioiden osoitteet voidaan tallentaa valitsemalla [Osoitekirjan hallinta] [Järjestelmä]-valikon [Hallintatyökalut]-kohdasta. Nämä osoitteet voidaan myös tallentaa ryhminä. Huom. Lisätietoa kohdekansioiden osoitteiden tallentamisesta osoitekirjaan on Yleiset asetukset -oppaassa. Voit tallentaa osoitekirjan nimikkeitä Web Image Monitor- tai SmartDevice- Monitor for Admin-ohjelman avulla. Ohjeet näiden sovellusten asentamiseen löydät Verkko-oppaasta. Katso lisätietoja osoitteiden tallentamisesta sovellusohjelmien ohjeista. Laitteen tyypistä riippuen laitetta ei ehkä ole mahdollista käyttää samaan aikaan, kun osoitekirjaa päivitetään käyttäjäkoodeja sisältävillä CSV-tiedostoilla (jotka on haettu käyttämällä SmartDeviceMonitor for Admin -ohjelmaa). 41

50 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Skannaus kansioon -näyttö Skannaus kansioon -näyttö on oheisten kuvien mukainen. Päänäyttö 2 ALO003S FI Kun kohde syötetään käsin ALO004S FI Kun ryhmä valitaan kohteeksi ALO021S FI 42

51 Kansioon skannauksen valmistelu 1. Skannaus kansioon -kuvake Se kertoo, että Skannaus kansioon -näyttö on parhaillaan esillä. 2. Kohdekenttä Näyttää valitun kohteen. Jos monta kohdetta on valittuna, paina {U} tai {T} nähdäksesi kohteet valintajärjestyksessä. Paina {Tarkista kohde} tarkistaaksesi valitun kohteen. 3. Sähköposti / Skannaus kansioon / Verkon jakeluskanneri Paina tästä siirtyäksesi näytöstä toiseen. Voit käyttää tätä näppäintä myös siirtyäksesi Sähköposti- ja Skannaus kansioon -toimintojen välillä, kun lähetät saman tiedoston sekä sähköpostilla että Skannaus kansioon -toiminnolla samalla kertaa. 4. [Kohde:] Kun määrität kohteen, jota ei ole tallennettu, paina [Kohde:] ja syötä kohteen polku käyttäen pikavalintanäppäimiä. 5. [Aset.] Paina valitaksesi skannausasetukset ja tiedostomuodon, jossa tiedostot halutaan lähettää. 6. [LisKohde] Paina lisätäksesi käsin syötetyn kansiopolun kohteeksi. 7. [MuokKohd] Paina muokataksesi tai muuttaaksesi käsin syötettyä polkua. 8. [Katso] Paina tarkistaaksesi ryhmään tallennetut kohteet. 2 43

52 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Kansioon skannaaminen 2 Tässä osassa kerrotaan joitakin perusasioita skannaustiedostojen lähettämisestä kansioon. A Tarkista, ettei aiempia asetuksia ole. Jos jokin asetus on voimassa, paina {Tyhjennä valinnat}. B Jos esillä on Verkon jakeluskanneri- tai Sähköposti-näyttö, paina [ ] siirtyäksesi Skannaus kansioon -näytölle. C Aseta alkuperäiset. D Valitse kohde. Voit määrittää monta vastaanottajaa. Katso lisätietoja kohdasta Kohdekansion valinta. E Paina tarvittaessa [Aset.] tarkkuuden ja alkuperäisten suunnan määrittämiseksi. Lisätietoja, katso Muita skannausasetuksia. 44 F Paina {Aloita}. Skannaus alkaa. Sinun on painettava {q} lähettääksesi valotuslasilta skannatut skannaustiedostot. Syöttölaitteelta skannatut skannaustiedostot lähetetään heti. G Jos sinulla on vielä alkuperäisiä lähetettävänä, aseta ne koneelle ja paina {Aloita}. Toista tämä kohta kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.

53 Kansioon skannaaminen H Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, paina {q}. Lähetys alkaa. Huom. Jos olet valinnut vastaanottajia kaksi tai enemmän, saa vastaanottajat näkyviin yksitellen painamalla {U} tai {T}. Jos haluat kumota kohteen valinnan, hae vastaanottaja vastaanottaja-kenttään ja paina {Tyhjennä/Seis}. Peruaksesi osoitekirjasta valitun kohteen, paina uudelleen valittua kohdetta. Peruuttaaksesi skannauksen, paina {Tyhjennä/Seis}. 2 Viite s.46 Kohdekansion valinta s.93 Muita skannausasetuksia 45

54 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Kohdekansion valinta 2 Tässä osassa selitetään, miten kohteet määritetään skannattaessa kansioon. Voit lähettää tiedoston Skannaa kansioon -toiminnolla jollakin seuraavista tavoista: Valitse pikavalintanäppäimelle tallennettu vastaanottaja Valitse laitteen osoitekirjaan tallennettu kohde Lähetä tiedosto jaettuun verkkokansioon Lähetä tiedosto FTP-palvelimelle Lähetä tiedosto NDS-hakemistoon tai NetWare-palvelimelle Pikavalintaan tallennetun kohteen valinta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset pikavalintaan tallennetun vastaanottajan. Yleiset asetukset -oppaasta löytyy lisätietoja siitä, miten kansioskannauksen kohteen voi tallentaa pikanäppäimelle. A Paina sitä pikavalintanäppäintä, jolle vastaanottaja on tallennettu. ALO007S Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä vastaanottajia. 46

55 Kohdekansion valinta Kohteen valinta laitteen osoitekirjasta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset vastaanottajan laitteen osoitekirjasta. Tärkeää Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, vastaanottajia tulee ensin tallentaa [Järjestelmä]-kohtaan. Koneen osoitekirjaan tallennettuja vastaanottajia voi valita neljällä eri tavalla: Valitse kohde luettelosta Kirjoita vastaanottajan kohdenumero Etsi kohde nimen mukaan Etsi kohde kansiopolun avulla 2 Huom. Jos olet määrittänyt osoitekirjalle suojauskoodin, tulee näkyviin kirjautumisnäyttö. Suojausasetuksista riippuen tiettyjä kohteita ei ehkä näy kohdeluettelossa. Kohdekansion valitseminen luettelosta Valitse vastaanottaja luettelosta seuraavaan tapaan. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Näytä kohdeluettelo]-toiminnon ja paina sitten {OK}. 47

56 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö C Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. 2 Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä vastaanottajia. D Paina {OK}. Huom. Peruuttaaksesi valittuna olevan kohteen valitse kyseinen kohde {U}- tai {T}-näppäimellä ja paina sitten {W}. Suojausasetuksista riippuen tiettyjä kohteita ei ehkä näy kohdeluettelossa. Kohdekansion valitseminen kohdenumerolla Valitse kohde laitteen osoitekirjasta käyttäen sen kohdenumeroa. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Etsi kohdenumeron mukaan]-toiminnon ja paina sitten {OK}. 48

57 Kohdekansion valinta C Syötä numeronäppäimillä kohteelle määritetty kolminumeroinen tunnus ja paina sitten {OK}. Esimerkki: Kohdenumero on 002. Paina {2} ja paina sitten {OK}. 2 D Paina {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. E Paina {OK}. Kohteen etsiminen nimellä Etsi kohdetta nimellä laitteen osoitekirjasta seuraavalla tavalla. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI 49

58 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö B Valitse [Etsi nimen mukaan] ja paina sitten {OK}. 2 C Kirjoita kohteen nimen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. D Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. E Paina {OK}. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. 50

59 Kohdekansion valinta Etsi kohde kansiopolun avulla Etsi kohdetta kansiopolun mukaan laitteen osoitekirjasta seuraavalla tavalla. A Paina {Etsi kohde}. 2 ALO010S FI B Valitse [Etsi kansion mukaan] ja paina sitten {OK}. C Kirjoita kansion polun alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. Kirjoita kansion polku seuraavassa muodossa: \\tietokoneen nimi\kansion nimi. Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. D Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. 51

60 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö E Paina {OK}. 2 Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. Skannaustiedostojen lähettäminen jaettuun verkkokansioon Tässä osassa selitetään, miten määritetään kohde lähetettäessä tiedostoja jaettuun verkkokansioon. Tärkeää Jaettu kansio on luotava asiakastietokoneelle etukäteen. Asiakastietokoneen käyttöjärjestelmästä riippuen jaetun kansion käyttö saattaa edellyttää käyttäjän todennusta. Voit lähettää tiedoston jaettuun verkkokansioon kahdella eri tavalla: Polun manuaalinen syöttö Polun haku selaamalla Kansiopolun manuaalinen syöttö Kansiopolku syötetään manuaalisesti seuraavaan tapaan. A Paina [Kohde:]. B Valitse [SMB] ja paina sitten {OK}. 52

61 Kohdekansion valinta C Valitse [Manuaalinen] ja paina sitten {OK}. D Kirjoita kohdekansion polku ja paina sitten {OK}. Seuraavassa esimerkissä kansion nimi on user ja tietokoneen nimi desk01 : \\desk01\user Sen sijaan, että määrittäisit kohteen käyttäen tietokoneen nimeä, voit myös käyttää IPv4-osoitetta. 2 E Kirjoita käyttäjänimi, jota käytetään asiakastietokoneelle kirjautumiseen ja paina sitten {OK}. F Kirjoita salasana, jota käytetään asiakastietokoneelle kirjautumiseen ja paina sitten {OK}. Vahvista kohde -näyttö tulee esiin. G Paina [Yht.test]. Yhteystesti käynnistyy. 53

62 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö H Testin tulos tulee näkyviin. Paina [Poistu]. 2 I Paina {OK}. Huom. Jos todennusta vaaditaan kansioon pääsemiseksi, näyttöön tulee sisäänkirjautumisnäyttö. Syötä käyttäjänimi ja salasana. Jos vaihdat protokollaa polun nimen, käyttäjän nimen tai salasanan kirjoittamisen jälkeen, tulee näytölle vahvistusilmoitus. IPv4-osoitteen käyttöä tukevat Windows98/Me/2000/XP, Windows NT4.0 ja Windows Server Jos haluat muuttaa kirjoitettua kansiopolkua, paina [MuokKohd]. Jos haluat lisätä toisen kohteen, paina [LisKohde] ja kirjoita sitten sen kansiopolku. Yhteystesti voi kestää jonkin aikaa. Vaikka yhteystesti onnistui, laite saattaa epäonnistua tiedoston siirrossa, jos sinulla ei ole kirjoitusoikeutta jaettuun kansioon tai jos kiintolevyllä ei ole vapaata tilaa. Voit tallentaa kohteen polun laitteen osoitekirjaan. Katso lisätietoja luvusta Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan. Viite s.25 Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan 54

Printer/Scanner Unit Type 1356. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type 1356. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 1356 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaustiedostojen lähettäminen kansioihin Tiedostojen tallentaminen skanneritoiminnolla

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaustiedostojen lähettäminen kansioihin Tiedostojen tallentaminen skanneritoiminnolla Skannaustiedostojen

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksin asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje

Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannattujen tiedostojen lähettäminen Skannaa kansioon -toiminnolla Tiedostojen tallentaminen skanneritoiminnolla

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE MFP Pikaopas M725dn M725f M725z M725z+ Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitekytkennät Järjestelmäasetukset Paperikasetin asetukset Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen toiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Printer/Scanner Unit Type Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 3030 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aluksi Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaustiedostojen lähettäminen Skannaus kansioon -toiminnolla

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje Tulostuksen hallinta-asetusten ohje SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA............................................................................ 2 TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINTO.....................................................................

Lisätiedot

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Outlook 2007 ensikäynnistys... 4 Outlook 2007 käynnistys ikkuna... 5 Microsoft

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja Xerox ColorQube 90/90/90 Kopioiminen. Aseta originaalit syöttölaitteeseen etusivut ylöspäin tai. Paina Kaikki palvelut -näppäintä.. Valitse Kopiointi. Kopiointi-kortti tulee näkyviin.. Tee tarvittavat

Lisätiedot

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Ohjelmiston asennusopas

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Ohjelmiston asennusopas COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Ohjelmiston asennusopas HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Ohjelmiston asennusopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2010 Copyright Hewlett-Packard

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

RICOH Printer -sovelluksen käyttäjän opas

RICOH Printer -sovelluksen käyttäjän opas series RICOH Printer -sovelluksen käyttäjän opas Yleiskatsaus Windows-versio Mac-versio Vianmääritys SISÄLLYSLUETTELO Käyttöoppaan merkintätavat... 2 1. Yleiskatsaus RICOH Printer -ohjelmiston johdanto...

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

TI TestGuard. Pikaopas

TI TestGuard. Pikaopas TI TestGuard Pikaopas Ennen TI TestGuarden käyttöä TI TestGuard poistaa tiedot oppilaan laskimesta täydellisesti, se ei vain kytke niitä pois käytöstä. Kehota oppilaitasi tekemään sovelluksista ja RAM-muistin

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas Lähetysohjain Pääkäyttäjän opas Tammikuu 2013 www.lexmark.com Yleistä 2 Yleistä Lähetysohjaimen avulla saat helposti tietyn tulostinmallin tulostinohjaimen. Sovellus lähettää sähköpostiisi asennusohjeet

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- EAV510 / TW- EAV510 AC: OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- EAV510 laitetta OpenVPN LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- yhteys, jossa liikenne

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. HP Scanjet G4050 skannerilla voit: Skannata valokuvia ja asiakirjoja Skannata filmipositiiveja ja negatiiveja

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

HP Color LaserJet CM3530 MFP -sarja Pikaopas. Miten: Kopiointi. Digitaalilähetys. Faksi. Töiden tallentaminen

HP Color LaserJet CM3530 MFP -sarja Pikaopas. Miten: Kopiointi. Digitaalilähetys. Faksi. Töiden tallentaminen HP Color LaserJet CM3530 MFP -sarja Pikaopas Miten: Kopiointi Digitaalilähetys Faksi Töiden tallentaminen www..com/support/cljcm3530mfp www..com/go/usemymfp Pikaopas - yhteenveto Sivu Miten? Toimet 1 Mustavalko-

Lisätiedot

Chat. Yhteyden muodostaminen chat-palvelimeen. Chat-asetusten vastaanottaminen. Chat

Chat. Yhteyden muodostaminen chat-palvelimeen. Chat-asetusten vastaanottaminen. Chat 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja

Lisätiedot