Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Skannaustiedostojen jakelu TWAIN-verkkoskannerin käyttö Muita skannausasetuksia Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä, ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue Turvallisuustiedot Tietoja laitteesta -oppaasta ennen laitteen käyttöä.

2 Johdanto Tässä ohjeessa on esitetty laitteen käyttö ja toiminta yksityiskohtaisesti. Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä oman turvallisuutesi vuoksi. Säilytä tämä käyttöohje helposti saatavilla laitteen lähettyvillä. Tärkeää Käyttöohjeen tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Yritys ei ole missään oloissa vastuussa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista, joita laitteen käsittely tai käyttö voi aiheuttaa. Älä kopioi tai tulosta aineistoa, jonka jäljentäminen on lailla kielletty. Seuraavan aineiston kopiointi tai tulostaminen on yleensä paikallisten lakien mukaan kielletty: setelit, leimamerkit, obligaatiot, osaketodistukset, pankkivekselit, sekit, passit, ajokortit. Edellä mainittu luettelo on tarkoitettu vain ohjeeksi eikä se ole täydellinen. Emme ota mitään vastuuta sen täydellisyydestä tai tarkkuudesta. Jos haluat lisätietoja jonkin aineiston kopioinnin tai tulostamisen laillisuudesta, ota yhteys lakimieheen. Tässä ohjeessa käytetään kahta eri mittayksikköä. Käytä laitteella metrijärjestelmää. Jotkut tämän oppaan kuvat saattavat jonkin verran poiketa laitteesta. Joitakin lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

3 Laitteen käyttöohje Tutustu niihin käyttöohjeisiin, jotka käsittelevät käyttämiäsi toimintoja. Tietoja laitteesta Lue Turvallisuustiedot Tietoja laitteesta -oppaasta ennen laitteen käyttöä. Tässä käyttöoppaassa esitellään laitteen toiminnot. Siinä kuvataan laitteen käyttöpaneelia sekä laitteen käyttöä valmistelevia toimia ja selitetään, miten kirjoitetaan tekstiä ja kuinka laitteen mukana tulleet CD-levyt asennetaan. Yleiset asetukset Kuvaa Käyttäjän työkalujen asetuksia ja Osoitekirjan toimintoja, kuten faksinumeroiden, sähköpostiosoitteiden ja käyttäjäkoodien tallennusta. Käyttöohjeesta löytyvät myös laitteen kytkentäohjeet. Vianmääritys Ohje sisältää tavallisimpien ongelmien ratkaisuohjeet. Siinä myös kerrotaan, kuinka paperia lisätään tai värikasetit ja muut tarvikkeet vaihdetaan. Turvallisuusohjeet Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen hallinnan eri osa-alueista vastaaville käyttäjille. Se kertoo turvallisuustoiminnoista, joiden avulla kyseiset käyttäjät voivat estää tietojen luvattoman käsittelyn ja laitteen luvattoman käytön. Tästä käyttöohjeesta löytyvät myös pääkäyttäjien rekisteröintimenetelmät ja sekä käyttäjien että pääkäyttäjien todennuksen asetukset. Kopiokoneen käyttöohje Selittää kopiokoneen toiminnot ja käyttötoimet. Tästä käyttöohjeesta löydät myös tietoa alkuperäisten asettamisesta. Faksin käyttöohje Selittää faksin toiminnot ja käyttötoimet. Tulostimen käyttöohje Selittää tulostimen toiminnot ja käyttötoimet. Skannerin käyttöohje Selittää skannerin toiminnot ja käyttötoimet. Verkko-opas Kertoo, miten laitteen käyttöasetukset määritetään ja laitetta käytetään verkkoympäristössä, sekä miten mukana tulevia ohjelmia käytetään. Tämä käyttöohje kattaa kaikki mallit. Tästä syystä siinä selitetään myös sellaisia toimintoja ja asetuksia, joita käyttämässäsi mallissa ei ehkä ole. Kuvat ja tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä voivat myös poiketa jonkin verran käyttämästäsi mallista. i

4 Muut käyttöohjeet Laitteen käyttöohjeet Turvallisuustiedot Kopioinnin pikaohje Faksauksen pikaohje Tulostuksen pikaohje Skannauksen pikaohje PostScript3 Täydennysosa UNIX Täydennysosa DeskTopBinder Lite -apuohjelman käyttöohjeet DeskTopBinder Lite Asennusohje DeskTopBinder Johdanto-opas Auto Document Link -opas Huom. Toimitetut käyttöohjeet ovat laitetyyppikohtaisia. Adobe Acrobat Reader tai Adobe Reader on oltava asennettuna, jotta PDFmuodossa olevia käyttöohjeita voisi lukea. Seuraavista ohjelmistotuotteista käytetään yleistä nimeä: Tuotteen nimi DeskTopBinder Lite ja DeskTopBinder Professional * ScanRouter EX Professional * ja ScanRouter EX Enterprise * Yleinen nimi DeskTopBinder ScanRouter -jakeluohjelma * Lisävaruste ii

5 SISÄLLYSLUETTELO Laitteen käyttöohje...i Käyttöohjeen merkintätavat...1 Symbolit...1 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...1 Skanneritila...2 Näyttö...2 Näyttö ja näppäinten käyttö...3 Skannerin ominaisuudet Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostilähetyksen valmistelu...8 Skannaus sähköpostiin -toiminnon kuvaus...8 Sähköpostien lähettämisen valmistelu...9 Sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan...9 Sähköpostinäyttö...10 Sähköpostin lähettäminen...12 Kohteen määrittäminen...14 Pikavalintaan tallennetun kohteen valinta...14 Kohteen valinta laitteen osoitekirjasta...14 Sähköpostiosoitteen syöttö manuaalisesti...20 Kohteen etsiminen LDAP-palvelimelta...21 Valittujen kohteiden tarkistus...24 Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan...25 Lähettäjän määritys...27 Pikavalintaan tallennetun lähettäjän valinta...28 Lähettäjän valitseminen luettelosta...29 Lähettäjän määrittäminen kohdenumerolla...30 Lähettäjän etsiminen nimen mukaan...32 Lähettäjän etsiminen sähköpostiosoitteen mukaan...34 Sähköpostitulosten tarkistaminen Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Kansioon skannauksen valmistelu...38 Skannaus kansioon -toiminnon kuvaus...38 Valmistelu Skannaus kansioon -lähetystä varten...40 Kohdekansioiden tallennus osoitekirjaan...41 Skannaus kansioon -näyttö...42 Kansioon skannaaminen...44 Kohdekansion valinta...46 Pikavalintaan tallennetun kohteen valinta...46 Kohteen valinta laitteen osoitekirjasta...47 Skannaustiedostojen lähettäminen jaettuun verkkokansioon...52 Skannaustiedostojen lähettäminen FTP-palvelimelle...57 Tiedoston lähettäminen NDS-hakemistoon tai NetWare-palvelimelle...59 Valittujen kohteiden tarkistus...65 Määritetyn kansiopolun tallennus osoitekirjaan...65 Skannaus kansioon -tulosten tarkistaminen...67 iii

6 3. Skannaustiedostojen jakelu Skannaustiedostojen jakelun valmistelu...69 Skannaustiedostojen jakelu...69 Jakelun valmistelu...70 DeskTopBinder Lite-ohjelman asennus CD-levyltä...71 Verkon jakeluskanneri -näyttö...72 Tiedostojen jakelu...74 Kohteen määrittäminen...77 Kohteen valinta pikavalintanäppäimellä...77 Jakelupalvelimen kohdeluetteloon tallennetun kohteen valinta...77 Valittujen kohteiden tarkistus...82 Lähetystuloksen tarkistus TWAIN-verkkoskannerin käyttö TWAIN-skanneri...85 TWAIN-verkkoskannerin kuvaus...85 TWAIN-verkkoskannerin käytön valmistelu...86 TWAIN-ohjaimen asennus CD-levyltä...87 Tiedostojen skannaaminen TWAIN-skannerilla...89 Alkuperäisen suunta TWAIN-verkkoskannerissa Muita skannausasetuksia Lähetysasetusten määrittäminen...93 Tarkkuus...93 Alkuperäisen suunta...94 Alkuperäisen asetukset...96 Skannauskoko...97 Erikokoisten asiakirjojen skannaus Aiheen liittäminen Tiedostotyypin määrittäminen Leima PDF-tiedoston suojaus PDF-tiedoston oikeuksien muuttaminen Alkuperäisen tyypin valinta Valotuksen säätö Liite Tarkkuuden ja tiedoston koon välinen suhde Käytettäessä sähköpostia, kansioon skannausta tai verkon jakeluskanneria Käyttö TWAIN-verkkoskannerina Skannattavan ja sähköpostitse tai kansioon lähetettävän tiedostotyypin välinen suhde CD-levyn ohjelmat Pika-asennus TWAIN-ohjain DeskTopBinder Lite iv

7 Lähetys/jakelutoiminnon maksimiarvot Lähettäminen Verkon jakeluskanneritoiminto Tekniset tiedot HAKEMISTO v

8 vi

9 Käyttöohjeen merkintätavat Tässä osassa kerrotaan, mitä tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit tarkoittavat. Symbolit Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita: Tärkeät turvallisuusohjeet on merkitty tällä symbolilla. Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Älä missään nimessä jätä niitä lukematta. Ne löytyvät Tietoja laitteesta -oppaan osasta Turvallisuustiedot. Tärkeät turvallisuusohjeet on merkitty tällä symbolilla. Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa keskivaikeaan tai lievään loukkaantumiseen sekä laitevaurioon. Älä missään nimessä jätä niitä lukematta. Ne löytyvät Tietoja laitteesta -oppaan osasta Turvallisuustiedot. Huomioitavia seikkoja laitteen käytöstä ja paperitukosten, alkuperäisten asiakirjojen vaurioitumisen ja tietojen menettämisen todennäköisimmät syyt merkitään tällä symbolilla. Lue nämä selitykset tarkoin. Laitteen toimintoja koskevat lisäselvitykset ja käyttövirheiden aiheuttamien häiriöiden ratkaisuohjeet on merkitty tällä symbolilla. Tämä symboli löytyy kappaleiden lopusta. Se kertoo, mistä voit löytää lisää aiheeseen liittyvää tietoa. [ ] Laitteen näytöllä näkyvät näppäimet merkitään näillä sulkeilla. { } Laitteen käyttöpaneelin näppäimet merkitään näillä sulkeilla. Tärkeimpien lisälaitteiden nimet Laitteen tärkeimmistä lisälaitteista käytetään tässä oppaassa seuraavia nimiä: Syöttölaite ADF Syöttölaite, joka pystyy skannaamaan arkin molemmat puolet ARDF 1

10 Skanneritila Tämä osa kertoo toiminnoista, joita voit käyttää skanneritilassa. Katso lisätietoja toiminnoista niihin liittyvistä kappaleista. Skannattujen tiedostojen lähetys Skannattuja tiedostoja voit lähettää tietokoneille monella eri tavalla. Seuraavat toiminnot ovat saatavilla vain, jos Function Upgrade Option -lisävaruste on asennettu: Skannattujen tiedostojen lähettäminen sähköpostilla Lisätietoja luvussa 1: Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse. Skannaustiedostojen lähettäminen jaettuun kansioon Lisätietoja luvussa 2, Skannaus kansioon -toiminnon käyttö. Skannaustiedostojen lähettäminen FTP-palvelimelle Lisätietoja luvussa 2, Skannaus kansioon -toiminnon käyttö. Skannaustiedostojen lähettäminen NetWare-palvelimelle Lisätietoja luvussa 2, Skannaus kansioon -toiminnon käyttö. Skannaustiedostojen toimitus jakelupalvelinta käyttäen Lisätietoja luvussa 3: Skannaustiedostojen jakelu. Alkuperäisten skannaus TWAIN-ohjainta käyttäen Käytä TWAIN-ohjainta sen koneen määrittämiseen, johon asiakaskoneen alkuperäiset skannataan. Lisätietoja luvussa 4: TWAIN-verkkoskannerin käyttö. Viite s.7 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse s.37 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö s.69 Skannaustiedostojen jakelu s.85 TWAIN-verkkoskannerin käyttö Näyttö Tästä käyttöohjeesta löydät Sähköposti-, Skannaus kansioon- ja Verkon jakeluskanneri -näyttöjen selitykset. Katso Sähköpostinäyttö, Skannaus kansioon - näyttö ja Verkon jakeluskanneri -näyttö. Viite s.10 Sähköpostinäyttö s.42 Skannaus kansioon -näyttö s.72 Verkon jakeluskanneri -näyttö 2

11 Näyttö ja näppäinten käyttö ALO011S FI 1. Valintanäppäimet Painamalla valitset näytön alalaidassa näkyvän kohteen. Esimerkki: valmiustilanäyttö Kun tässä ohjeessa annetaan ohje paina [ ] vaihtaaksesi sähköposti-näyttöön, paina vasemmanpuoleista valintanäppäintä. Kun tässä ohjeessa annetaan ohje paina [Manuaal.], paina keskimmäistä valintanäppäintä. Kun tässä ohjeessa annetaan ohje paina [Aset.], paina oikeanpuoleista valintanäppäintä. 2. {Poistu}-näppäin Paina peruuttaaksesi toiminnon tai palataksesi edelliselle näytölle. 3. {OK}-näppäin Paina tätä näppäintä määrittääksesi näytöltä toiminnon. 4. Vieritysnäppäin Paina siirtääksesi kohdistinta eri suuntiin, kohta kerrallaan. Kun tässä ohjeessa näkyy {U}, {T}, {V} tai {W}, paina kyseisen suunnan näppäintä. 3

12 Skannerin ominaisuudet Tässä osassa selitetään Skanneri-asetukset. Skanneri-näytön saat esiin painamalla {Käyttäjän työkalut/laskuri}. Katso lisätietoja asetusten määrittämisestä Yleiset asetukset -oppaasta. Tärkeää Skanneri-näyttö tulee esiin vain, jos Function Upgrade Option -lisävaruste on asennettuna. Skannausasetukset Asetukset Skannauksen oletusaset. Alkuperäisen asetukset Erikokoiset alkuperäiset Alkuperäisten suunta Alkuperäisen asetukset Väritilan asetus Dropout-väriasetus Kuvaus Voit määrittää oletustarkkuuden ja skannauskoon. Voit määrittää oletusskannausalueen. Voit ottaa laitteessa käyttöön syöttölaitteeseen asetettujen erikokoisten alkuperäisten koon automaattisen tunnistuksen. Voit valita alkuperäisen oletussuunnan (hyödyllistä, jos laitat alkuperäiset tavallisesti aina samansuuntaisesti). Voit valita alkuperäisen tyypin. Voit valita, skannaatko alkuperäiset nelivärisinä vai mustavalkoisina. Voit valita, mitä (etukäteen määritettyjä) värejä ei skannata. Kohdeluettelon asetukset Asetukset Kohdelista 1 Päivitä palvel. kohdelista Kohdelista 2 Kuvaus Voit määrittää näytetäänkö oletuksena tämän laitteen vai jakelupalvelimen ylläpitämä kohdeluettelo. Voit päivittää jakelupalvelimen kohdeluetteloa painamalla [Päivitä palvel. kohdelista]. Käyttääksesi tätä toimintoa valitse [Järjestelmä]-valikon [Jakeluvalinnat]- kohdassa [Päällä]. Voit valita asetatko etusijalle sähköpostiosoiteluettelon vai kansio-osoiteluettelon. 4

13 Lähetysasetukset Asetukset TWAIN-valmiusaika Tiedostotyyppien järjestys Pakkaus (MV) Pakkaus (harmaa/neliväri) Tul. ja poista skann.rap. Tulosta skanneriraportti Poista skanneriraportti S-postiviestin max.koko Jaa ja lähetä sähköposti Sähköpostin kielivalinta Kuvaus Voit valita, miten toimitaan, jos jokin tietokone yrittää käyttää TWAIN-skanneria skannauksen aikana. Antaa sinun määrittää skannaustiedostojen oletusmuodon. Voit valita pakkausmenetelmän mustavalkoisina skannatuille tiedostoille. Voit valita pakkausmenetelmän harmaasävyisinä tai nelivärisinä skannatuille tiedostoille. Voit valita, miten menetellään, jos skanneriraporttiin ei mahdu enempää tietoja. Voit tulostaa skanneriraportin. Skanneriraportti poistetaan tulostuksen jälkeen. Voit poistaa skanneriraportin tulostamatta sitä. Voit valita haluatko rajata sellaisen sähköpostin koon, jossa on liitteitä. Voit valita haluatko jakaa tiedostot, joiden koko ylittää kohdassa [S-postiviestin max.koko] määritetyn koon ja lähettää ne useana sähköpostina. Voit valita kielen, jolla asiakirjan tiedot, kuten nimi, päivämäärä ja hallinnan käyttäjän nimi lähetetään. Pääkäyttäjän työkalut Asetukset Valikon suojaus Kuvaus Voit asettaa oletuskäyttöoikeudet toiminnoille, joiden asetuksia voivat muuttaa muutkin kuin hallinnan eri osa-alueista vastaavat käyttäjät. 5

14 6

15 1. Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Voit liittää skannaustiedostoja sähköposteihin ja lähettää ne vaikkapa lähiverkon tai Internetin kautta. Tärkeää Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Function Upgrade Option -lisävaruste on asennettuna. 7

16 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostilähetyksen valmistelu 1 Tässä osassa kuvataan skannaustiedostojen lähettämistä sähköpostitse ja toimia, jotka tulee suorittaa ennen kyseisen toiminnon käyttämistä. Skannaus sähköpostiin -toiminnon kuvaus Tämä luku käsittelee skannaustiedostojen lähettämistä sähköpostitse. ZZZ508S 1. Tämä laite Skannaustiedosto voidaan liittää sähköpostin liitteeksi ja lähettää sähköpostipalvelimelle. 2. SMTP-palvelin Sinulla täytyy olla pääsy postipalvelimelle, joka tukee SMTP:tä (Simple Mail Transfer Protocol), jotta voisit lähettää skannaustiedostoja sähköpostilla. Ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että tämän laitteen lähiverkossa on sähköpostipalvelin. Vastaanotettu sähköposti siirretään määritettyyn kohteeseen lähiverkon tai Internetin välityksellä. 3. Asiakastietokone Käytä työaseman sähköpostiohjelmaa tämän laitteen tuottamien sähköpostiviestien ja skannaustiedostoliitteiden vastaanottamiseen. 4. LDAP-palvelin Käytä tätä palvelinta sähköpostitilien hallinnoimiseen, verkkohakuihin ja laitteelle kytkeytyvien tietokoneiden todennukseen. LDAP-palvelinta käyttäen voit selata kohteita laitteelta käsin. 8

17 Sähköpostilähetyksen valmistelu Sähköpostien lähettämisen valmistelu Tässä osiossa kerrotaan skannaustiedostojen sähköpostilla lähettämisen valmisteluista ja asetuksista. A Kytke laite verkkoon. Kytke laite verkkoon Ethernet- tai IEEE kaapelilla tai langattomalla lähiverkolla (IEEE b). B Tee tarvittavat verkkoasetukset kohdassa [Järjestelmä] Jos olet kytkenyt laitteen verkkoon Ethernet-kaapelilla, tee seuraavat asetukset. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. Määritä laitteen IPv4-osoite ja aliverkon peite. Määritä IPv4-yhdysväylän osoite. Ota käyttöön [IPv4] kohdassa [Käytössä oleva protokolla]. Määritä SMTP-palvelin. C Muuta tarvittaessa asetuksia [Skanneri]-valikon kohdassa [Lähetysasetukset]. 1 Huom. Kytkettäessä laite verkkoon IEEE kaapelilla tai langattomalla lähiverkolla (IEEE B) tarvitaan laajennettu 1394-kortti tai vastaavasti laajennettu langaton verkkokortti. Katso lisätietoja Verkko-oppaasta. Kohdassa [Järjestelmä] tehtävät asetukset ovat riippuvaisia verkkoympäristöstä. Lisätietoja verkkoasetuksista saat Yleiset asetukset -oppaasta. Lisätietoja [Skanneri]-asetuksista saat Yleiset asetukset -oppaasta. Sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan Voit kirjata usein käytetyt sähköpostiosoitteet osoitekirjaan. Voit tallentaa usein käytetyt sähköpostiosoitteet osoitekirjaan. Sähköpostiosoitteiden tallennus: valitse [Järjestelmä]-valikon [Hallintatyökalut]-kohdassa [Osoitekirjan hallinta]. Osoitteet voidaan myös tallentaa ryhminä. Huom. Lisätietoja sähköpostiosoitteiden tallentamisesta osoitekirjaan löytyy Yleiset asetukset -oppaasta. Voit kirjata usein käytetyt sähköpostiosoitteet osoitekirjaan myös ohjelmalla Web Image Monitor tai SmartDeviceMonitor for Admin. Ohjeet näiden sovellusten asentamiseen löydät Verkko-oppaasta. Lisätietoja osoitteiden tallentamisesta osoitekirjaan saa vastaavien sovellusten ohjeista. Laitteen tyypistä riippuen laitetta ei ehkä ole mahdollista käyttää samaan aikaan, kun osoitekirjaa päivitetään käyttäjäkoodeja sisältävillä CSV-tiedostoilla (jotka on haettu käyttämällä SmartDeviceMonitor for Admin -ohjelmaa). 9

18 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostinäyttö 1 Sähköposti-näyttö on oheisten kuvien mukainen. Päänäyttö ALO001S FI Kun kohde syötetään käsin ALO002S FI Kun ryhmä valitaan kohteeksi ALO020S FI 10

19 Sähköpostilähetyksen valmistelu 1. Sähköpostikuvake Kertoo, että sähköpostinäyttö on esillä. 2. Kohdekenttä Näyttää valitun kohteen. Jos monta kohdetta on valittuna, paina {U} tai {T} nähdäksesi kohteet valintajärjestyksessä. Paina {Tarkista kohde} tarkistaaksesi valitun kohteen. 3. Sähköposti / Skannaus kansioon / Verkon jakeluskanneri Paina tästä siirtyäksesi näytöstä toiseen. Voit käyttää tätä näppäintä myös siirtyäksesi Sähköposti- ja Skannaus kansioon -toimintojen välillä, kun lähetät saman tiedoston sekä sähköpostilla että Skannaus kansioon -toiminnolla samalla kertaa. 4. [Manuaal.] Kun määrität vastaanottajan, jota ei ole tallennettu, paina [Manuaal.] ja kirjoita vastaanottajan osoite käyttäen pikavalintanäppäimiä. 5. [Aset.] Paina valitaksesi skannausasetukset ja tiedostomuodon, jossa tiedostot halutaan lähettää. 6. [LisKohde] Valittaessa monia vastaanottajia sen jälkeen, kun on käsin kirjoitettu sähköpostiosoite, paina [LisKohde] ja kirjoita sitten vastaanottajan sähköpostiosoite. 7. [MuokKohd] Kun muutat kirjoitettua sähköpostiosoitetta, paina [MuokKohd] ja kirjoita sitten uusi sähköpostiosoite. 8. [Katso] Paina tarkistaaksesi ryhmään tallennetut osoitteet. 1 11

20 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostin lähettäminen 1 Tässä osassa kerrotaan joitakin perusasioita skannaustiedostojen lähettämisestä sähköpostilla. A Tarkista, ettei aiempia asetuksia ole. Jos jokin asetus on voimassa, paina {Tyhjennä valinnat}. B Jos Verkkoskanneri- tai Skannaus kansioon -näyttö on esillä, paina [ ] vaihtaaksesi Sähköposti-näyttöön. C Aseta alkuperäiset. D Valitse kohde. Voit määrittää monta vastaanottajaa. Katso lisätietoja kohdasta Kohteen määrittäminen. E Paina [Aset.], valitse [Lähettäjän nimi] ja määritä vastaanottaja. Katso lisätietoja kohdasta Kohteen määrittäminen. F Paina tarvittaessa [Aset.] tarkkuuden ja alkuperäisten suunnan määrittämiseksi. Lisätietoja, katso Muita skannausasetuksia. 12

21 Sähköpostin lähettäminen G Paina {Aloita}. Skannaus alkaa. Sinun on painettava {q} lähettääksesi valotuslasilta skannatut skannaustiedostot. Syöttölaitteelta skannatut skannaustiedostot lähetetään heti. H Jos sinulla on vielä alkuperäisiä lähetettävänä, aseta ne koneelle ja paina {Aloita}. Toista tämä kohta kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu. I Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, paina {q}. Lähetys alkaa. 1 Huom. Jos olet valinnut vastaanottajia kaksi tai enemmän, saa vastaanottajat näkyviin yksitellen painamalla {U} tai {T}. Jos haluat kumota kohteen valinnan, hae vastaanottaja vastaanottaja-kenttään ja paina {Tyhjennä/Seis}. Kohdassa [Järjestelmä] voit määrittää pääkäyttäjän sähköpostiosoitteen lähettäjän nimen oletukseksi. Näin voit lähettää sähköpostia kirjoittamatta mitään kohtaan [Lähettäjän nimi]. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. Suojausasetuksista riippuen sisäänkirjautunut käyttäjä voidaan määrittää kohdassa [Lähettäjän nimi]. Skannaustiedostoja sähköpostilla lähettäessä voit käyttää vastaanottokuittaus-toimintoa. Vaiheessa E valitulle lähettäjälle lähetetään sähköpostiviesti, joka kertoo, että vastaanottaja on lukenut sähköpostinsa. Käyttääksesi tätä toimintoa kohdassa [Aset.] valitse [Kuittaus]. Vastaanottokuittaus-toiminnon ottamiseksi käyttöön on sinun asetettava ScanRouter-jakeluohjelma lähettämään postin SMTP:llä. Katso lisätietoja tämän asetuksen tekemisestä ScanRouter -jakeluohjelman mukana tulevista käyttöohjeista. Huomaa, että jos vastaanottajan sähköpostiohjelma ei tue MDN-toimintoa (viestin lukemiskuittausta), vastaanottokuittaus ei ehkä palaudu. Peruuttaaksesi skannauksen paina {Tyhjennä/Seis}. Viite s.14 Kohteen määrittäminen s.27 Lähettäjän määritys s.93 Muita skannausasetuksia 13

22 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Kohteen määrittäminen 1 Tässä osassa selitetään sähköpostin vastaanottajien määrittäminen. Voit määrittää sähköpostin vastaanottajat millä tahansa seuraavista tavoista. Sähköpostin vastaanottajan määrittäminen: Valitse pikavalintaan tallennettu vastaanottaja Valitse kohde laitteen osoitekirjasta Kirjoita sähköpostiosoite käsin Etsi vastaanottaja LDAP-palvelimelta ja valitse se Pikavalintaan tallennetun kohteen valinta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset pikavalintaan tallennetun vastaanottajan. Sähköpostikohteen tallentamisesta pikavalintanäppäimeen voit lukea lisää Yleiset asetukset -oppaasta. A Paina sitä pikavalintanäppäintä, jolle vastaanottaja on tallennettu. ALO007S Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä vastaanottajia. Kohteen valinta laitteen osoitekirjasta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset vastaanottajan laitteen osoitekirjasta. Tärkeää Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, vastaanottajia tulee ensin tallentaa [Järjestelmä]-kohtaan. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. 14 Laitteen osoitekirjaan tallennettuja vastaanottajia voi valita neljällä eri tavalla: Valitse kohde luettelosta Anna vastaanottajan kohdenumero Etsi kohde nimellä Etsi kohde sähköpostiosoitteella

23 Kohteen määrittäminen Vastaanottajan valitseminen luettelosta Valitse vastaanottaja luettelosta seuraavaan tapaan. A Paina {Etsi kohde}. 1 ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Näytä kohdeluettelo]-toiminnon ja paina sitten {OK}. C Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä vastaanottajia. D Paina {OK}. Huom. Jos [Järjestelmä]-valikon [LDAP-haku]-asetus on [Päällä], hakutoiminnon valintanäyttö tulee esiin, kun painat {Etsi kohde}. Valitse näytöllä [Etsi osoitekirjasta] ja paina sitten {OK}. Peruuttaaksesi valittuna olevan kohteen, paina {U} tai {T} valitaksesi poistettavan kohteen ja paina sitten {W}. Suojausasetuksista riippuen tiettyjä kohteita ei ehkä näy kohdeluettelossa. 15

24 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Kohteen valitseminen tunnusnumerolla 1 Valitse kohde laitteen osoitekirjasta käyttäen sen kohdenumeroa. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Etsi kohdenumeron mukaan]-toiminnon ja paina sitten {OK}. C Käytä numeronäppäimiä kirjoittaaksesi kohteelle määritetyn kolminumeroisen tunnuksen ja paina sitten {OK}. Esimerkki: Kohdenumero on 003. Paina {3} ja paina sitten {OK}. D Paina {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. 16

25 Kohteen määrittäminen E Paina {OK}. 1 Huom. Jos [Järjestelmä]-valikon [LDAP-haku]-asetus on [Päällä], hakutoiminnon valintanäyttö tulee esiin, kun painat {Etsi kohde}. Valitse näytöllä [Etsi osoitekirjasta] ja paina sitten {OK}. Kohteen etsiminen nimellä Etsi kohdetta nimellä laitteen osoitekirjasta seuraavalla tavalla. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Valitse [Etsi nimen mukaan] ja paina sitten {OK}. C Kirjoita kohteen nimen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. 17

26 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse D Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. 1 Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. E Paina {OK}. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. Jos [Järjestelmä]-valikon [LDAP-haku]-asetus on [Päällä], hakutoiminnon valintanäyttö tulee esiin, kun painat {Etsi kohde}. Valitse näytöllä [Etsi osoitekirjasta] ja paina sitten {OK}. Peruuttaaksesi valittuna olevan kohteen, paina {U} tai {T} valitaksesi poistettavan kohteen ja paina sitten {W}. Kohteen etsiminen sähköpostiosoitteella Etsi kohdetta sähköpostiosoitteella laitteen osoitekirjasta seuraavalla tavalla. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Etsi s-postios. mukaan]-toiminnon ja paina sitten {OK}. 18

27 Kohteen määrittäminen C Kirjoita sähköpostiosoitteen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. 1 Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. D Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. E Paina {OK}. Huom. Jos [Järjestelmä]-valikon [LDAP-haku]-asetus on [Päällä], hakutoiminnon valintanäyttö tulee esiin, kun painat {Etsi kohde}. Valitse näytöllä [Etsi osoitekirjasta] ja paina sitten {OK}. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. Peruuttaaksesi valittuna olevan kohteen, paina {U} tai {T} valitaksesi poistettavan kohteen ja paina sitten {W}. 19

28 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostiosoitteen syöttö manuaalisesti 1 Tässä osassa selitetään, miten sähköpostiosoitteet syötetään käsin. A Paina [Manuaal.]. B Näppäile sähköpostiosoite. C Paina {OK}. Huom. Suojausasetuksista riippuen [Manuaal.] -näppäintä ei ehkä näy. Kysy lisätietoja hallinnasta vastaavalta käyttäjältä. Jos haluat muuttaa kirjoitettua sähköpostiosoitetta, paina [MuokKohd]. Jos haluat lisätä toisen kohteen, paina [LisKohde]. Voit tallentaa käsin syötetyt sähköpostiosoitteet laitteen osoitekirjaan. Katso yksityiskohdat luvusta Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan. Viite s.25 Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan 20

29 Kohteen määrittäminen Kohteen etsiminen LDAP-palvelimelta LDAP-palvelimelta voit etsiä kohteita ja valita niitä. Tärkeää Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, sinun on muodostettava yhteys verkossa olevaan LDAP-palvelimeen. Lisäksi sinun on kohdassa [Järjestelmä] rekisteröitävä palvelin ja valittava [LDAP-haku]-kohdassa [Päällä]. Katso lisätietoja Verkko-oppaasta. A Paina {Etsi kohde}. 1 ALO010S FI B Valitse [Etsi LDAP] ja paina sitten {OK}. C Valitse [Valitse palvelin] ja paina sitten {OK}. D Valitse palvelin ja paina sitten {OK}. Jos todennusta vaaditaan palvelimelle pääsemiseksi, esiin tulee sisäänkirjautumisnäyttö. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana oikein. Etsi LDAP -ikkuna tulee uudelleen esiin. 21

30 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse E Valitse [Lisähakuehdot] ja paina sitten {OK}. 1 F Anna hakuehdot. Seuraavassa esimerkissä etsitään kohdetta nimen mukaan sumeaa hakua käyttäen. Valitse [Nimi] ja paina sitten {OK}. G Kirjoita kohteen nimen alku. Se, perustuuko haku suku- vai etunimeen, riippuu laitteen hallinnasta vastaavan käyttäjän tekemistä hakuasetuksista. H Paina {OK}. I Paina {U} tai {T} valitaksesi [Sumea]-asetuksen ja paina sitten {OK}. ~ tulee näkyviin määritetyn ehdon vasemmalle puolelle. Voit myös tarkentaa hakua asettamalla useita hakuehtoja. J Paina {Poistu}. 22

31 Kohteen määrittäminen K Paina [Etsi]. 1 Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. L Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. M Paina {OK}. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. Voit valita kriteerin seuraavasta luettelosta: [Sisältää]: Haku kohdistuu nimiin, jotka sisältävät syötetyt merkit. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita A, B tai C. [Ei sisällä]: Haku kohdistuu nimiin, jotka eivät sisällä syötettyjä merkkejä. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita D. [Alkaen]: Haku kohdistuu nimiin, jotka alkavat syötetyillä merkeillä. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita A. [Loppuen]: Haku kohdistuu nimiin, jotka päättyvät syötettyihin merkkeihin. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita C. [Tarkka]: Haku kohdistuu nimiin, jotka vastaavat syötettyjä merkkejä. Esimerkki: Jos etsittävä kohde on ABC, kirjoita ABC. [Sumea]: sumea haku (Toiminta riippuu LDAP-palvelimen tukemasta järjestelmästä.) 23

32 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse 1 Jos LDAP-palvelimen palauttama sähköpostiosoite on liian pitkä, sitä ei voida määrittää kohteeksi. Lisätietoja siitä, miten monta merkkiä määritettävässä sähköpostiosoitteessa voi olla, löytyy osiosta Sähköposti. Kohteelle voidaan tallentaa enemmän kuin yksi sähköpostiosoite. Kuitenkin vain yksi sähköpostiosoite kohdetta kohden ilmestyy hakutuloksiin. LDAP-palvelimesta riippuu, mikä sähköpostiosoite näytetään. Tavallisesti näytetään ensimmäisenä tallennettu sähköpostiosoite. Viite s.125 Sähköposti Valittujen kohteiden tarkistus Tässä osassa selitetään, miten valitut kohteet tarkistetaan. Ne voidaan tarkistaa kahdella tavalla: Tarkistus kohdekentässä Voit käyttää kohdekenttää sen tarkistamiseen, mikä kohde on valittu. Jos monta kohdetta on valittuna, paina {U} tai {T} nähdäksesi kohteet valintajärjestyksessä. Tarkistus ohjauspaneelista Paina {Tarkista kohde} tarkistaaksesi valitun vastaanottajan. 24

33 Kohteen määrittäminen Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan Tässä osassa selitetään, kuinka käsin syötetty kohde tallennetaan laitteen osoitekirjaan. Voit myös tallentaa LDAP-palvelimelta valitun kohteen osoitekirjaan. A Paina {Tarkista kohde}. 1 ALO008S FI B Paina {U} tai {T} näyttääksesi kohteen, jonka haluat tallentaa, ja paina sitten [Tallenna]. C Kirjoita nimi ja paina sitten {OK}. D Paina [Kohde] ja [Kohdenro] määrittääksesi tallennustiedot. Kun kaikki asetukset on tehty, paina {OK}. Katso lisätietoja tallennustietojen määrittämisestä Yleiset asetukset -oppaasta. 25

34 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse E Paina {Poistu}. 1 Huom. Suojausasetuksista riippuen [Tallenna] -näppäintä ei ehkä näy. Siinä tapauksessa et voi suorittaa tallennusta. 26

35 Lähettäjän määritys Lähettäjän määritys Tässä osiossa selitetään sähköpostin lähettäjän määrittäminen. Lähettääksesi sähköpostia on sinun määritettävä lähettäjän nimi. 1 Voit määrittää sähköpostin lähettäjän millä tahansa seuraavista tavoista: Valitse pikavalintaan tallennettu lähettäjä Valitse lähettäjä laitteen osoitekirjan luettelosta Kirjoita laitteen osoitekirjaan tallennetun lähettäjän kohdenumero Etsi lähettäjää nimellä laitteen osoitekirjasta Etsi lähettäjää sähköpostiosoitteella laitteen osoitekirjasta Huom. Lähettäjät on tallennettava etukäteen kohdassa [Järjestelmä]. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. Kohdassa [Järjestelmä] voit määrittää pääkäyttäjän sähköpostiosoitteen lähettäjän nimen oletukseksi. Näin voit lähettää sähköpostia kirjoittamatta mitään kohtaan [Lähettäjän nimi]. Suojausasetuksista riippuen sisäänkirjautunut käyttäjä voidaan määrittää kohdassa [Lähettäjän nimi]. Jos turvakoodi on määritetty, esiin tulee näyttö turvakoodin syöttämistä varten lähettäjän valinnan jälkeen. Anna turvakoodi ja paina sitten {OK}. Jos syötetty turvakoodi on oikein, lähettäjän nimi ilmestyy näytölle. 27

36 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Pikavalintaan tallennetun lähettäjän valinta 1 Tässä osassa selitetään, miten valitset pikavalintaan tallennetun lähettäjän. Sähköpostin lähettäjien tallentamisesta pikavalintoihin voit lukea lisää Yleiset asetukset -oppaasta. A Paina [Aset.]. B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina sitä pikavalintanäppäintä, jolle lähettäjä on tallennettu. ALO007S D Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. 28

37 Lähettäjän määritys Lähettäjän valitseminen luettelosta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset lähettäjän laitteen osoitekirjan luettelosta. A Paina [Aset.]. 1 B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI D Paina {U} tai {T} valitaksesi [Näytä kohdeluettelo]-toiminnon ja paina sitten {OK}. E Paina {U} tai {T} valitaksesi lähettäjän ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun lähettäjän vasemmalla puolella on valittuna. Jos haluat peruuttaa valittuna olevan lähettäjän, valitse kyseinen lähettäjä {U}- tai {T}-näppäimellä ja paina sitten {W}. 29

38 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse F Paina {OK}. 1 G Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. Lähettäjän määrittäminen kohdenumerolla Tässä osassa selitetään, miten lähettäjän voi valita käyttämällä kohdenumeroa. A Paina [Aset.]. B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI 30

39 Lähettäjän määritys D Paina {U} tai {T} valitaksesi [Etsi kohdenumeron mukaan]-toiminnon ja paina sitten {OK}. 1 E Käytä numeronäppäimiä kirjoittaaksesi lähettäjälle määritetyn kolminumeroisen tunnuksen ja paina sitten {OK}. Esimerkki: Kohdenumero on 001. Paina {1} ja paina sitten {OK}. F Paina {V}. Valintaruutu valitun lähettäjän vasemmalla puolella on valittuna. G Paina {OK}. H Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. 31

40 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Lähettäjän etsiminen nimen mukaan 1 Tässä osassa selitetään, miten lähettäjää voi etsiä laitteen osoitekirjasta nimen mukaan. A Paina [Aset.]. B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI D Valitse [Etsi nimen mukaan] ja paina sitten {OK}. E Kirjoita lähettäjän nimen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. Hakuehtoja vastaavat lähettäjät tulevat näkyviin. 32

41 Lähettäjän määritys F Paina {U} tai {T} valitaksesi lähettäjän ja paina sitten {V}. 1 Valintaruutu valitun lähettäjän vasemmalla puolella on valittuna. G Paina {OK}. H Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. 33

42 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Lähettäjän etsiminen sähköpostiosoitteen mukaan 1 Tässä osassa selitetään, miten lähettäjää voi etsiä laitteen osoitekirjasta sähköpostiosoitteen mukaan. A Paina [Aset.]. B Valitse [Lähettäjän nimi] ja paina sitten {OK}. C Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI D Valitse [Etsi s-postios. mukaan] ja paina sitten {OK}. E Kirjoita lähettäjän sähköpostiosoitteen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. 34 Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin.

43 Lähettäjän määritys F Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. 1 G Paina {OK}. H Paina {OK}. Tallennettu ilmestyy näytölle ja sen jälkeen Lähetysasetukset tulevat uudestaan esiin. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. 35

44 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Sähköpostitulosten tarkistaminen 1 Tässä osassa selitetään näytön valintoja ja kerrotaan, miten saadaan esiin lähetettyjen tiedostojen tila. Paina {Työn tiedot} saadaksesi lähetettyjen tiedostojen tilatiedot näytölle. Voit tarkistaa tältä näytöltä sähköpostin, kansioon skannauksen ja jakelutoiminnon tulokset. Lähetystiedostojen tila ALO012S FI 1. Pvm / Aika Näyttää laitteen lähetyspyynnön päivämäärän ja ajan tai VValmis-, VVirhe- tai VPeruttu-ilmoituksen päivämäärän ja ajan. 2. Kohde Käytetty lähetystapa (sähköposti, skannaus kansioon tai jakelu) näkyy kuvakkeena. Jos useita kohteita on valittu, näytössä näkyy ensimmäinen valittu kohde. 3. Skannattujen sivujen määrä Näyttää skannattujen sivujen määrän. 4. Tila Lähetystila on jokin seuraavista: VValmisV, Lähetys, VOdottaa, VVirhe tai VPeruttu. 5. [Tulosta] Paina, jos haluat tulostaa lähetysraportin. Huom. Suojausasetuksista riippuen jotkut lähetystulokset eivät ehkä näy lähetettyjen tiedostojen tilassa. 36

45 2. Skannaus kansioon - toiminnon käyttö Skannaus kansioon -toiminnolla voit lähettää skannaustiedostoja jaettuihin verkkokansioihin, FTP-palvelimelle tai NetWare-kansioihin. Tärkeää Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Function Upgrade Option -lisävaruste on asennettuna. 37

46 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Kansioon skannauksen valmistelu Tässä osassa kuvataan tiedostojen skannaamista kansioon ja toimia, jotka tulee suorittaa ennen kyseisen toiminnon käyttämistä. 2 Skannaus kansioon -toiminnon kuvaus Tämä luku käsittelee tiedostojen skannaamista kansioon. Skannaustiedostojen lähettäminen jaettuihin kansioihin ZZZ509S 1. Tämä laite Voit lähettää skannaustiedostoja jaettuihin verkkokansioihin. Voit lähettää skannattuja tiedostoja jaettuihin verkkokansioihin SMB-protokollaa käyttämällä. 2. Tietokone, jossa jaettu kansio sijaitsee Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, täytyy etukäteen luoda jaettu kansio. Voit määrittää jaetun kansion skannaustiedostojen tallennusta varten. 3. Asiakastietokone Voit myös selata jaettuun kansioon tallennettuja tiedostoja asiakastietokoneelta. 38

47 Kansioon skannauksen valmistelu Skannaustiedostojen lähettäminen FTP-palvelimelle 2 ZZZ510S 1. Tämä laite Voit lähettää skannaustiedostoja FTPpalvelimen kansioihin. Voit lähettää skannattuja tiedostoja FTPpalvelimen kansioihin FTP-protokollaa käyttämällä. 2. FTP-palvelin FTP-palvelin on palvelin, joka tarjoaa tiedonsiirtopalveluja saman verkon asiakastietokoneille. Siirretyt tiedostot tallentuvat tälle palvelimelle. FTP-palvelimen on oltava LAN-/WAN-verkossa, johon tämä laite kuuluu. FTP-palvelimelle ei pääse välipalvelimen kautta. 3. Asiakastietokone Voit myös selata FTP-palvelimelle tallennettuja tiedostoja asiakastietokoneelta. Tietokoneelta voidaan muodostaa yhteys FTP-palvelimeen vain, jos siihen on asennettu FTP-asiakasohjelmisto. 39

48 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Skannaustiedostojen lähettäminen NetWare-palvelimelle 2 ZZZ511S 1. Tämä laite Voit lähettää skannaustiedostoja NetWare-kansioihin. Voit lähettää skannattuja tiedostoja NetWare-kansioihin NCP-protokollaa käyttämällä. 2. NetWare-palvelin Voit käyttää tätä palvelinta tiedostojen jakamiseen verkon kautta NetWaren kautta. Kun lähetät kuvatietoja palvelimelle, voivat kuvat olla tallennettuna palvelimella. 3. Asiakastietokone Kuvien lataaminen edellyttää, että tietokoneessa on NetWare ja kone on kirjautunut palvelimelle. Valmistelu Skannaus kansioon -lähetystä varten Tässä osassa kerrotaan skannaustiedostojen kansioon lähettämisen valmistelusta ja tarvittavista asetuksista. Tärkeää Tiedostoja voidaan lähettää asiakastietokoneiden jaettuihin kansioihin. Tiedostoja voidaan lähettää myös FTP-palvelimelle, jos verkossa on sellainen. Tiedostoja voidaan lähettää myös NetWare-palvelimelle, jos verkossa on sellainen. A Kytke laite verkkoon. Kytke laite verkkoon Ethernet- tai IEEE kaapelilla tai langattomalla lähiverkolla (IEEE b). 40

49 Kansioon skannauksen valmistelu B Tee tarvittavat verkkoasetukset kohdassa [Järjestelmä] Jos olet kytkenyt laitteen verkkoon Ethernet-kaapelilla, tee seuraavat asetukset. Lisätietoja, katso Yleiset asetukset -opas. Määritä koneen IPv4-osoite ja aliverkon maski. Määritä IPv4-yhdysväylän osoite. Kohdassa [Käytössä oleva protokolla], ota käyttöön [IPv4]. Jotta tiedostoja voisi lähettää jaettuihin kansioihin, ota käyttöön [SMB] kohdassa [Käytössä oleva protokolla]. Jotta tiedostoja voisi lähettää NetWarekansioihin, ota käyttöön [NetWare] kohdassa [Käytössä oleva protokolla]. C Muuta tarvittaessa asetuksia [Skanneri]-asetusten kohdassa [Lähetysasetukset]. 2 Huom. Kytkettäessä laite verkkoon IEEE kaapelilla tai langattomalla lähiverkolla (IEEE B) tarvitaan laajennettu 1394-kortti tai vastaavasti laajennettu langaton verkkokortti. Katso lisätietoja Verkko-oppaasta. Kohdassa [Järjestelmä] tehtävät asetukset ovat riippuvaisia verkkoympäristöstä. Lisätietoja verkkoasetuksista saat Yleiset asetukset -oppaasta. Lisätietoja aiheesta [Skanneri] saat Yleiset asetukset -oppaasta. Tiedostoja voi lähettää SMB -protokollalla ainoastaan NetBIOS over TCP/IP -ympäristössä. Tiedostoja ei voi lähettää SMB -protokollalla Net- BEUI -ympäristössä. Vaikka ohjauspaneelilla, Web Image Monitor -ohjelmalla, Telnetillä tai muilla menetelmillä määritetyt asetukset eivät sallisi SMB- ja FTP-protokollan käyttöä, voidaan tiedostot kuitenkin lähettää Skannaus tiedostoon - toiminnolla. Kohdekansioiden tallennus osoitekirjaan Voit tallentaa usein käytetyt kohdekansioiden osoitteet osoitekirjaan. Kansioiden osoitteet voidaan tallentaa valitsemalla [Osoitekirjan hallinta] [Järjestelmä]-valikon [Hallintatyökalut]-kohdasta. Nämä osoitteet voidaan myös tallentaa ryhminä. Huom. Lisätietoa kohdekansioiden osoitteiden tallentamisesta osoitekirjaan on Yleiset asetukset -oppaassa. Voit tallentaa osoitekirjan nimikkeitä Web Image Monitor- tai SmartDevice- Monitor for Admin-ohjelman avulla. Ohjeet näiden sovellusten asentamiseen löydät Verkko-oppaasta. Katso lisätietoja osoitteiden tallentamisesta sovellusohjelmien ohjeista. Laitteen tyypistä riippuen laitetta ei ehkä ole mahdollista käyttää samaan aikaan, kun osoitekirjaa päivitetään käyttäjäkoodeja sisältävillä CSV-tiedostoilla (jotka on haettu käyttämällä SmartDeviceMonitor for Admin -ohjelmaa). 41

50 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Skannaus kansioon -näyttö Skannaus kansioon -näyttö on oheisten kuvien mukainen. Päänäyttö 2 ALO003S FI Kun kohde syötetään käsin ALO004S FI Kun ryhmä valitaan kohteeksi ALO021S FI 42

51 Kansioon skannauksen valmistelu 1. Skannaus kansioon -kuvake Se kertoo, että Skannaus kansioon -näyttö on parhaillaan esillä. 2. Kohdekenttä Näyttää valitun kohteen. Jos monta kohdetta on valittuna, paina {U} tai {T} nähdäksesi kohteet valintajärjestyksessä. Paina {Tarkista kohde} tarkistaaksesi valitun kohteen. 3. Sähköposti / Skannaus kansioon / Verkon jakeluskanneri Paina tästä siirtyäksesi näytöstä toiseen. Voit käyttää tätä näppäintä myös siirtyäksesi Sähköposti- ja Skannaus kansioon -toimintojen välillä, kun lähetät saman tiedoston sekä sähköpostilla että Skannaus kansioon -toiminnolla samalla kertaa. 4. [Kohde:] Kun määrität kohteen, jota ei ole tallennettu, paina [Kohde:] ja syötä kohteen polku käyttäen pikavalintanäppäimiä. 5. [Aset.] Paina valitaksesi skannausasetukset ja tiedostomuodon, jossa tiedostot halutaan lähettää. 6. [LisKohde] Paina lisätäksesi käsin syötetyn kansiopolun kohteeksi. 7. [MuokKohd] Paina muokataksesi tai muuttaaksesi käsin syötettyä polkua. 8. [Katso] Paina tarkistaaksesi ryhmään tallennetut kohteet. 2 43

52 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Kansioon skannaaminen 2 Tässä osassa kerrotaan joitakin perusasioita skannaustiedostojen lähettämisestä kansioon. A Tarkista, ettei aiempia asetuksia ole. Jos jokin asetus on voimassa, paina {Tyhjennä valinnat}. B Jos esillä on Verkon jakeluskanneri- tai Sähköposti-näyttö, paina [ ] siirtyäksesi Skannaus kansioon -näytölle. C Aseta alkuperäiset. D Valitse kohde. Voit määrittää monta vastaanottajaa. Katso lisätietoja kohdasta Kohdekansion valinta. E Paina tarvittaessa [Aset.] tarkkuuden ja alkuperäisten suunnan määrittämiseksi. Lisätietoja, katso Muita skannausasetuksia. 44 F Paina {Aloita}. Skannaus alkaa. Sinun on painettava {q} lähettääksesi valotuslasilta skannatut skannaustiedostot. Syöttölaitteelta skannatut skannaustiedostot lähetetään heti. G Jos sinulla on vielä alkuperäisiä lähetettävänä, aseta ne koneelle ja paina {Aloita}. Toista tämä kohta kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.

53 Kansioon skannaaminen H Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, paina {q}. Lähetys alkaa. Huom. Jos olet valinnut vastaanottajia kaksi tai enemmän, saa vastaanottajat näkyviin yksitellen painamalla {U} tai {T}. Jos haluat kumota kohteen valinnan, hae vastaanottaja vastaanottaja-kenttään ja paina {Tyhjennä/Seis}. Peruaksesi osoitekirjasta valitun kohteen, paina uudelleen valittua kohdetta. Peruuttaaksesi skannauksen, paina {Tyhjennä/Seis}. 2 Viite s.46 Kohdekansion valinta s.93 Muita skannausasetuksia 45

54 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Kohdekansion valinta 2 Tässä osassa selitetään, miten kohteet määritetään skannattaessa kansioon. Voit lähettää tiedoston Skannaa kansioon -toiminnolla jollakin seuraavista tavoista: Valitse pikavalintanäppäimelle tallennettu vastaanottaja Valitse laitteen osoitekirjaan tallennettu kohde Lähetä tiedosto jaettuun verkkokansioon Lähetä tiedosto FTP-palvelimelle Lähetä tiedosto NDS-hakemistoon tai NetWare-palvelimelle Pikavalintaan tallennetun kohteen valinta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset pikavalintaan tallennetun vastaanottajan. Yleiset asetukset -oppaasta löytyy lisätietoja siitä, miten kansioskannauksen kohteen voi tallentaa pikanäppäimelle. A Paina sitä pikavalintanäppäintä, jolle vastaanottaja on tallennettu. ALO007S Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä vastaanottajia. 46

55 Kohdekansion valinta Kohteen valinta laitteen osoitekirjasta Tässä osassa selitetään, kuinka valitset vastaanottajan laitteen osoitekirjasta. Tärkeää Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, vastaanottajia tulee ensin tallentaa [Järjestelmä]-kohtaan. Koneen osoitekirjaan tallennettuja vastaanottajia voi valita neljällä eri tavalla: Valitse kohde luettelosta Kirjoita vastaanottajan kohdenumero Etsi kohde nimen mukaan Etsi kohde kansiopolun avulla 2 Huom. Jos olet määrittänyt osoitekirjalle suojauskoodin, tulee näkyviin kirjautumisnäyttö. Suojausasetuksista riippuen tiettyjä kohteita ei ehkä näy kohdeluettelossa. Kohdekansion valitseminen luettelosta Valitse vastaanottaja luettelosta seuraavaan tapaan. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Näytä kohdeluettelo]-toiminnon ja paina sitten {OK}. 47

56 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö C Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. 2 Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. Toista tämä vaihe, jos haluat lisätä vastaanottajia. D Paina {OK}. Huom. Peruuttaaksesi valittuna olevan kohteen valitse kyseinen kohde {U}- tai {T}-näppäimellä ja paina sitten {W}. Suojausasetuksista riippuen tiettyjä kohteita ei ehkä näy kohdeluettelossa. Kohdekansion valitseminen kohdenumerolla Valitse kohde laitteen osoitekirjasta käyttäen sen kohdenumeroa. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI B Paina {U} tai {T} valitaksesi [Etsi kohdenumeron mukaan]-toiminnon ja paina sitten {OK}. 48

57 Kohdekansion valinta C Syötä numeronäppäimillä kohteelle määritetty kolminumeroinen tunnus ja paina sitten {OK}. Esimerkki: Kohdenumero on 002. Paina {2} ja paina sitten {OK}. 2 D Paina {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. E Paina {OK}. Kohteen etsiminen nimellä Etsi kohdetta nimellä laitteen osoitekirjasta seuraavalla tavalla. A Paina {Etsi kohde}. ALO010S FI 49

58 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö B Valitse [Etsi nimen mukaan] ja paina sitten {OK}. 2 C Kirjoita kohteen nimen alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. D Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. E Paina {OK}. Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. 50

59 Kohdekansion valinta Etsi kohde kansiopolun avulla Etsi kohdetta kansiopolun mukaan laitteen osoitekirjasta seuraavalla tavalla. A Paina {Etsi kohde}. 2 ALO010S FI B Valitse [Etsi kansion mukaan] ja paina sitten {OK}. C Kirjoita kansion polun alku ja paina sitten kaksi kertaa {OK}. Kirjoita kansion polku seuraavassa muodossa: \\tietokoneen nimi\kansion nimi. Hakuehtoja vastaavat kohteet tulevat näkyviin. D Paina {U} tai {T} valitaksesi kohteen luettelosta ja paina sitten {V}. Valintaruutu valitun kohteen vasemmalla puolella on valittuna. 51

60 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö E Paina {OK}. 2 Huom. Hakutuloksena voidaan näyttää jopa 100 kohdetta. Skannaustiedostojen lähettäminen jaettuun verkkokansioon Tässä osassa selitetään, miten määritetään kohde lähetettäessä tiedostoja jaettuun verkkokansioon. Tärkeää Jaettu kansio on luotava asiakastietokoneelle etukäteen. Asiakastietokoneen käyttöjärjestelmästä riippuen jaetun kansion käyttö saattaa edellyttää käyttäjän todennusta. Voit lähettää tiedoston jaettuun verkkokansioon kahdella eri tavalla: Polun manuaalinen syöttö Polun haku selaamalla Kansiopolun manuaalinen syöttö Kansiopolku syötetään manuaalisesti seuraavaan tapaan. A Paina [Kohde:]. B Valitse [SMB] ja paina sitten {OK}. 52

61 Kohdekansion valinta C Valitse [Manuaalinen] ja paina sitten {OK}. D Kirjoita kohdekansion polku ja paina sitten {OK}. Seuraavassa esimerkissä kansion nimi on user ja tietokoneen nimi desk01 : \\desk01\user Sen sijaan, että määrittäisit kohteen käyttäen tietokoneen nimeä, voit myös käyttää IPv4-osoitetta. 2 E Kirjoita käyttäjänimi, jota käytetään asiakastietokoneelle kirjautumiseen ja paina sitten {OK}. F Kirjoita salasana, jota käytetään asiakastietokoneelle kirjautumiseen ja paina sitten {OK}. Vahvista kohde -näyttö tulee esiin. G Paina [Yht.test]. Yhteystesti käynnistyy. 53

62 Skannaus kansioon -toiminnon käyttö H Testin tulos tulee näkyviin. Paina [Poistu]. 2 I Paina {OK}. Huom. Jos todennusta vaaditaan kansioon pääsemiseksi, näyttöön tulee sisäänkirjautumisnäyttö. Syötä käyttäjänimi ja salasana. Jos vaihdat protokollaa polun nimen, käyttäjän nimen tai salasanan kirjoittamisen jälkeen, tulee näytölle vahvistusilmoitus. IPv4-osoitteen käyttöä tukevat Windows98/Me/2000/XP, Windows NT4.0 ja Windows Server Jos haluat muuttaa kirjoitettua kansiopolkua, paina [MuokKohd]. Jos haluat lisätä toisen kohteen, paina [LisKohde] ja kirjoita sitten sen kansiopolku. Yhteystesti voi kestää jonkin aikaa. Vaikka yhteystesti onnistui, laite saattaa epäonnistua tiedoston siirrossa, jos sinulla ei ole kirjoitusoikeutta jaettuun kansioon tai jos kiintolevyllä ei ole vapaata tilaa. Voit tallentaa kohteen polun laitteen osoitekirjaan. Katso lisätietoja luvusta Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan. Viite s.25 Käsin syötetyn sähköpostiosoitteen tallentaminen osoitekirjaan 54

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitekytkennät Järjestelmäasetukset Paperikasetin asetukset Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen toiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

Käyttöohjeet Faksin käyttöohje

Käyttöohjeet Faksin käyttöohje Käyttöohjeet Faksin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Lähetys Lähetysasetukset Vastaanotto Siirrettyjen tietojen muuttaminen/vahvistaminen Faksin käyttö tietokoneelta Liite Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksitoiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Liite

Yleiset asetukset. Liite Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen liittäminen Järjestelmäasetukset Kopiokone/Asiakirjapalvelin Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen liittäminen Järjestelmäasetukset Kopiokone/Asiakirjapalvelin Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirja-palvelimen asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) Tallentaminen ja tulostus asiakirjapalvelimella

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tallentaminen ja tulostus asiakirjapalvelimella Laitteen toiminnot ja asetukset Liite

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 Ennen käyttöönottoa Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tulostimen asetukset Asiakirjapalvelin-toiminnon käyttö Laitteen

Lisätiedot

AR-NB2 VERKKOLAAJENNUS. KÄYTTÖOHJE (verkkoskanneri) 25 TEKNISET TIEDOT 32 MALLI

AR-NB2 VERKKOLAAJENNUS. KÄYTTÖOHJE (verkkoskanneri) 25 TEKNISET TIEDOT 32 MALLI MALLI AR-NB VERKKOLAAJENNUS KÄYTTÖOHJE (verkkoskanneri) Sivu JOHDANTO ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN VERKKOSKANNERITOIMINTOA VERKKOSKANNERI- TOIMINNON KÄYTTÖ 9 ONGELMATILANTEET VERKKOLAAJENNUS CD-ROM-LEVY

Lisätiedot

MALLI: MX-2300N MX-2700N. Skannerin opas

MALLI: MX-2300N MX-2700N. Skannerin opas MALLI: MX-2300N MX-2700N Skannerin opas SISÄLLYSLUETTELO OPPAASTA................................. 3 LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT KÄYTTÖOHJEET.......................... 4 ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ VERKKOSKANNERINA

Lisätiedot

Asiakirjojen arkistointiopas

Asiakirjojen arkistointiopas MALLI: MX-5500N MX-600N MX-7000N Asiakirjojen arkistointiopas SISÄLLYSLUETTELO OPPAASTA................................. 3 LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT KÄYTTÖOHJEET.......................... 4 ASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI MALLI AR-C60 AR-C60M DIGITAALINEN VÄRIKOPIONE/KIRJOITIN (AR-C60) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C60M) KÄYTTÖOPAS (verkkoskanneri) SISÄLLYSLUETTELO Takuu Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

Asennusopas. verkkoskannerille

Asennusopas. verkkoskannerille Asennusopas verkkoskannerille Alkutoimet Asetusten määrittäminen Internet-sivulta Salasanojen asettaminen Verkkoskannaamisen perusasetukset Sähköpostipalvelimen ja DNS-palvelimen asetukset Osoitetietojen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tulostamisen valmistelu Tulostinohjaimen valmistelu Muut tulostustoiminnot Suoratulostus digitaalisesta kamerasta (PictBridge) Tulostimen asetusten

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Verkko-opas 1 2 3 4 5 6 7 Verkkotoiminnot Verkkokaapelin kytkeminen verkkoon Laitteen asentaminen verkkoon Windows-määritykset Tulostustoiminnon käyttö Verkkokortin määritykset Internet-selaimella Liite

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen opas Tietoja

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Verkko-opas 1 2 3 4 5 6 7 Verkkotoiminnot Verkkokaapelin kytkeminen verkkoon Laitteen asentaminen verkkoon Windows-määritykset Tulostustoiminnon käyttö Verkkokortin määritykset Internet-selaimella Liite

Lisätiedot

Käyttöohjeet Yleiset asetukset

Käyttöohjeet Yleiset asetukset Käyttöohjeet Yleiset asetukset Johdanto Tässä käyttöohjeessa on laitteen käyttöä koskevia yksityiskohtaisia ohjeita. Ajattele turvallisuuttasi ja lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Laitehallinnan käyttöohje 2008, 2009 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Tietoturvaopas

Käyttöohjeet Tietoturvaopas Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan "Lue tämä ensin" Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Käyttöohjeet Tietoturvaopas SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi Ennen tietoturva-asetusten

Lisätiedot

Järjestelmäasetusten opas

Järjestelmäasetusten opas MALLI: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Järjestelmäasetusten opas Sisällysluettelo Oppaasta................................... 4 Laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet......... 5 1 JÄRJESTELMÄASETUKSET Järjestelmäasetukset.........................

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Laitehallinnan käyttöohje 2011 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa

Lisätiedot