Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset asetukset. Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Yleiset asetukset Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa Muut käyttäjän työkalut Liite Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Laitteen asianmukaisen käytön takaamiseksi tutustu "Tietoja tästä laitteesta" -osion turvallista käyttöä koskeviin ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

2 Johdanto Tämä ohje sisältää tuotteen toimintaa ja huoltoa koskevia yksityiskohtaisia ohjeita. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä oman turvallisuutesi vuoksi. Säilytä tämä opas helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Tärkeä Näiden ohjeiden tietoja voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. Yhtiö ei vastaa missään tapauksessa välittömistä, välillisistä, tarkoituksellisista tai vahingossa tapahtuvista tai muista seuraamuksellisista vahingoista, jotka johtuvat koneen käsittelystä tai käytöstä. Huomautuksia: Kuvien laitteet voivat hieman poiketa omistamastasi laitteesta. Kaikkia lisävarusteita ei välttämättä ole saatavissa kaikissa maissa. Kysy lisätietoja valmistajalta. Huomautuksia: Kaikkia laitetyyppejä ei välttämättä ole saatavissa kaikissa maissa. Kysy lisätietoja valmistajalta. Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Tavaramerkit Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. PostScript on Adobe Systems Incorporated -yrityksen rekisteröity tavaramerkki. NetWare on Novell, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Muita tässä yhteydessä käytettyjä tuotenimiä on käytetty ainoastaan tunnistetarkoituksissa ja ne saattavat olla vastaavien yhtiöiden omistuksessa olevia tavaramerkkejä. Luovumme kaikista näitä tavaramerkkejä koskevista oikeuksista. Windows-käyttöjärjestelmän nimet ovat: Windows 95:n tuotenimi on Microsoft Windows 95 Windows 98:n tuotenimi on Microsoft Windows 98 Windows Me:n tuotenimi on Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Windows XP:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Windows Server TM 2003 tuotenimet ovat: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Windows NT:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Laitteen käyttöohjeet Tutustu niihin käyttöohjeisiin, joissa kerrotaan käyttämistäsi toiminnoista. Tietoja laitteesta Muista lukea oppaan Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä. Tässä ohjekirjassa esitellään lyhyesti laitteen toimintoja. Siinä kuvataan myös ohjauspaneelin käyttöä, laitteen käyttöä edeltäviä valmistelutoimia sekä kerrotaan, miten tekstiä syötetään ja mukana toimitetut CD-levyt asennetaan. Yleiset asetukset Käyttöohjeessa kuvataan Käyttäjän työkaluja sekä osoitekirjan toimintoja, kuten faksinumeroiden, sähköpostiosoitteiden ja käyttäjäkoodien tallentamista. Katso tästä ohjekirjasta myös ohjeet laitekytkentöjen tekemiseen. Vianmääritys Antaa ohjeet yleisimpien ongelmien ratkaisemiseen ja selittää miten paperi, värikasetit ja muut kulutusosat vaihdetaan. Turvallisuusohjeet Tämä opas on tarkoitettu laitteen hallinnasta vastaaville käyttäjille. Siinä kuvataan turvallisuustoiminnot, joiden avulla hallinnasta vastaavat käyttäjät voivat suojata tiedot väärinkäytöltä tai estää laitteen valtuuttamattoman käytön. Oppaassa kuvataan myös hallinnasta vastaavien käyttäjien tallentamista ja käyttäjän ja hallinnan todennuksen asettamista. Kopiokoneen käyttöohje Selittää kopiokoneen toiminnot. Katso tästä ohjekirjasta myös ohjeet alkuperäisten asiakirjojen asettamisesta. Faksin käyttöohje Selittää faksin toiminnot. Tulostimen käyttöohje Selittää tulostimen toiminnot. Skannerin käyttöohje Selittää skannerin toiminnot. Verkko-opas Kuvaa, miten laitetta konfiguroidaan ja käytetään verkkoympäristössä ja miten mukana toimitettua ohjelmistoa käytetään. Tämä ohjekirja kattaa kaikki mallit ja sisältää kuvauksia toiminnoista ja asetuksista, joita ei ehkä ole laitteessasi. Kuvat ja tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä saattavat myös hieman poiketa tämän laitteen ominaisuuksista. i

4 Muut käyttöohjeet Laitteen käyttöohjeet Turvallisuustiedot Kopioinnin pikaohje Faksauksen pikaohje Tulostuksen pikaohje Skannauksen pikaohje PostScript3 Supplement UNIX Täydennysosa DeskTopBinder Lite -apuohjelman ohjeet DeskTopBinder Lite Asennusohje DeskTopBinder Johdanto-opas Auto Document Link -opas Huom. Kutakin laitetyyppiä varten on omat käyttöohjeet. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader on oltava asennettuna, jotta käyttöohjeita voi lukea PDF-tiedostoina. ii

5 SISÄLLYSLUETTELO Laitteen käyttöohjeet...i Käyttöohjeen merkintätavat...1 Symbolit...1 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...1 Näyttö...2 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttö...3 Käyttäjän työkalujen käyttö (Järjestelmäasetukset)...4 Oletusasetusten muuttaminen...4 Käyttäjän työkaluista poistuminen...6 Valikon suojaus Laitteen kytkentä Kytkeminen liitäntään...7 Kytkentä Ethernet-liitäntään...8 Kytkentä USB-liitäntään...10 Kytkentä IEEE liitäntään (SCSI-tulostus/IPv4 over 1394)...11 Kytkentä IEEE liitäntään...12 Kytkentä IEEE b (langaton lähiverkko) -liitäntään...13 Verkkoasetukset...17 Tulostimen/LAN-faksin käyttämiseen tarvittavat asetukset...17 Internet-faksin käyttämiseen tarvittavat asetukset...20 Sähköpostin käyttöön tarvittavat asetukset...25 Skannaus kansioon -toiminnon käyttöön tarvittavat asetukset...29 Verkkoskannerin käyttämiseen tarvittavat asetukset...32 Verkko-TWAIN-skannerin käyttämiseen tarvittavat asetukset...35 Apuohjelmien käyttäminen verkkoasetusten tekemiseen...38 Laitteen kytkeminen puhelinlinjaan ja puhelimeen...46 Puhelinlinjaan kytkeminen...46 Linjatyypin valitseminen Järjestelmäasetukset Yleiset asetukset...47 Kasetin paperiasetukset...50 Ajastinasetukset...55 Liitäntäasetukset...57 Verkko...57 Rinnakkaisliitäntä...61 IEEE IEEE b...64 Liitäntäasetusten tulostus...65 Tiedoston siirto...66 Hallintatyökalut...72 Tallenna/muuta/poista LDAP-palvelin...78 LDAP-palvelimen tallentaminen...80 iii

6 3. Kopiointitoiminnot Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Yleiset asetukset/säätö...93 Vastaanottoasetukset...95 Sähköpostiasetukset...96 IP-faksin asetukset...98 Hallintatyökalut Faksitietojen tallentaminen Faksitietojen tallentaminen Faksitietojen poistaminen Edelleenlähetys Lopullisen vastaanottajan tallentaminen Vastaanottoasetusten peruuttaminen Edelleenlähetysmerkin tulostaminen Parametriasetus Käyttäjäparametrien muuttaminen Parametriasetusten luettelon tulostus Kotiasento Kotiasennon muuttaminen Erikoislähettäjän tallentaminen Valtuutettu vastaanotto Edelleenlähetys Muistilukko Erikoislähettäjien tallentaminen/muuttaminen Valtuutettu vastaanotto Edelleenlähetys Muistilukko Erikoislähettäjän alkuasetusten tallentaminen Erikoislähettäjän poistaminen Erikoislähettäjäluettelon tulostus Tulostintoiminnot Luettelo/testitulostus Lista/testisivun tulostaminen Huolto Järjestelmä Tietokoneliitäntä PCL-valikko PS-valikko PDF-valikko iv

7 6. Skanneritoiminnot Skannausasetukset Kohdeluettelon asetukset Lähetysasetukset Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/ skannaustoiminnossa Osoitekirja Nimien hallinta osoitekirjassa Faksin lähettäminen pikavalinnalla Sähköpostin lähettäminen pikavalinnalla Skannattujen tiedostojen lähettäminen suoraan jaettuun kansioon Jaetun kansion käytön rajoittaminen Käyttäjien ja laitteen käytön hallinta Nimien tallentaminen Nimien tallentaminen Tallennetun nimen muuttaminen Tallennetun nimen poistaminen Todennustiedot Käyttäjäkoodin tallentaminen Käyttäjäkoodin vaihtaminen Käyttäjäkoodin poisto Käyttäjäkohtaisen laskurin näyttö Käyttäjäkohtaisen laskurin tulostus Kaikkien käyttäjien laskurin tulostus Tulostuslaskurin nollaaminen Faksikohde Faksikohde IP-faksin vastaanottaja Sähköpostin vastaanottaja Sähköpostin vastaanottajan tallentaminen Tallennetun sähköpostiosoitteen vaihtaminen Tallennetun sähköpostiosoitteen poistaminen Kansioiden tallentaminen SMB-yhteyden muodostaminen FTP-yhteyden muodostaminen NCP-yhteyden muodostaminen Nimien tallentaminen ryhmään Uuden ryhmän tallentaminen Nimien tallentaminen ryhmään Ryhmän lisääminen toiseen ryhmään Ryhmiin tallennettujen nimien näyttäminen Nimen poistaminen ryhmästä Toisen ryhmän sisäisen ryhmän poistaminen Ryhmän nimen vaihtaminen Ryhmän poistaminen v

8 Suojauskoodin tallentaminen Suojauskoodin tallentaminen yksittäiselle käyttäjälle Suojauskoodin tallentaminen ryhmäkäyttäjälle SMTP- ja LDAP-todennuksen tallentaminen SMTP-todennus LDAP-todennus Hakutoiminnon käyttö Haku nimellä Haku luettelosta Haku kohdenumeron avulla Haku käyttäjäkoodilla Haku faksinumerolla Haku sähköpostiosoitteella Haku kohdekansion mukaan Muut käyttäjän työkalut Huolto Näytön kielen muuttaminen Kysely Laskuri Kokonaislaskurien näyttö Liite Peruslaitteen tekniset tiedot Lisävarusteiden tekniset tiedot Valotuslasin kansi Syöttölaite Kaksipuoleinen syöttölaite Kaksipuoleisyksikkö Alempi paperikasetti (1 taso) Alemmat paperikasetit (2 tasoa) Function Upgrade Option Tietoja asennetuista sovelluksista expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP HAKEMISTO vi

9 Käyttöohjeen merkintätavat Symbolit Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleja: Osoittaa tärkeitä turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. Muista lukea nämä ohjeet. Ne löytyvät Tietoja tästä laitteesta -ohjeen osiosta "Turvallisuustiedot". Osoittaa tärkeitä turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän tai vakavamman loukkaantumisen. Muista lukea nämä ohjeet. Ne löytyvät Tietoja tästä laitteesta -ohjeen osiosta "Turvallisuustiedot". Osoittaa huomioitavia seikkoja laitteen käytöstä ja luettelon paperitukosten, alkuperäisten asiakirjojen vaurioitumisen ja tietojen menettämisen todennäköisimmistä syistä. Muista lukea nämä ohjeet. Symbolin yhteydessä esitellään laitteen käyttöönottoa edeltäviä toimia. Osoittaa lisätietoja laitteen toiminnoista ja ohjeet käyttäjän virheiden korjaamiseen. Tämä symboli sijaitsee lukujen lopussa. Se osoittaa mistä löydät lisätietoja aiheesta. [ ] Osoittaa laitteen näytöllä näkyvät näppäimet. { } Osoittaa laitteen käyttöpaneelin näppäimet. Tärkeimpien lisälaitteiden nimet Laitteen tärkeimmistä lisälaitteista käytetään tässä oppaassa seuraavia nimiä: Automaattinen arkinsyöttölaite Syöttölaite Arkinsyöttölaite, jota käyttäen voidaan skannata arkin molemmat puolet Kaksipuolinen syöttölaite 1

10 Näyttö Näytöstä nähdään laitteen toimintatila, virheilmoitukset ja toimintovalikot. Tärkeää Näyttö voi vaurioitua, jos siihen kohdistuu isku, jonka voima on suurempi kuin 30 N (noin 3 kgf). Painaessasi {Käyttäjän työkalut/laskuri} -näppäintä näkyviin tulee Käyttäjän työkalut -näyttö. Tässä osiossa kuvataan koneen näyttöpaneelin käyttöä. Esimerkkinä käytetään Järjestelmäasetukset valikkoa. 2 1 FI AME002S 1. Esiin tulee asetusvalikko. Paina {U}- tai {T} -näppäintä siirtyäksesi asetukseen, jonka haluat määritellä tai muuttaa, ja paina sitten {OK} - näppäintä määrittääksesi asetuksen. 2. Tässä kohdassa näkyy näytöllä olevan valikon sivumäärä. Jollet voi nähdä koko valikkoa, paina {U}- tai {T} -näppäintä siirtyäksesi näytöllä. 2

11 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttö Tässä osassa kerrotaan, kuinka näyttöä luetaan ja valintanäppäimiä käytetään. Jos painat {Kopio} -näppäintä, kopioinnin aloitusnäyttö tulee näkyviin. Tässä osiossa kuvataan laitteen käyttöpaneelin käyttöä. Esimerkkinä käytetään kopioinnin aloitusnäytön valikkoa. FI AME003S 1. Valintanäppäimet Vastaavat näytön alareunassa olevia kohteita. Esimerkki: Kopiontinäyttö Kun käyttöohjeessa kehotetaan painamaan {100%}, paina vasenta valintanäppäintä. Kun käyttöohjeessa kehotetaan valitsemaan {P/S}, paina keskimmäistä valintanäppäintä. Kun ohjeessa kehotetaan valitsemaan {Auto P/S}, paina oikeaa valintanäppäintä. 2. {Poistu} -näppäin Paina toiminnon peruuttamiseksi tai edelliseen näyttöön palaamiseksi. 3. {OK}-näppäin Paina valitun kohteen asettamiseksi tai numeroarvon syöttämiseksi. 4. Nuolinäppäimet Paina näppäintä, ja osoitin siirtyy haluttuun suuntaan kohta kerrallaan. Jos käyttöohjeessa mainitaan {U}, {T}, {V} tai {W}, paina vastaavaa nuolinäppäintä. 3

12 Käyttäjän työkalujen käyttö (Järjestelmäasetukset) Tämän luvun ohjeet on tarkoitettu laitteen hallinnan eri osa-alueista vastaaville käyttäjille. Käyttäjän työkalujen avulla voi muuttaa ja määrittää valikkoasetuksia. Huom. Järjestelmäasetusten toiminnot eroavat normaaleista toiminnoista. Sulje aina Käyttäjän työkalut -valikko asetusten määrittämisen jälkeen. Kaikki käyttäjän työkaluilla tehdyt asetukset pysyvät voimassa, vaikka laitteesta katkaistaan virta päävirtakytkimestä tai käyttökytkimestä tai {Tyhjennä valinnat} -näppäintä painetaan. Oletusasetukset esitetään lihavoituina. Viite s.4 Oletusasetusten muuttaminen Oletusasetusten muuttaminen Tässä luvussa kuvataan, miten käyttäjän työkalujen asetuksia voi muuttaa. Tärkeää Jos Todennuksen hallinta on määritetty, ota yhteys hallinnasta vastaavaan käyttäjään. A Paina {Käyttäjän työkalut/laskuri}. AME001S 4

13 B Valitse valikko {U} tai {T} avulla ja paina sen jälkeen {OK}-näppäintä. Muuta järjestelmäasetuksia valitsemalla [Järjestelmäasetukset]. Muuta kopiokoneen asetuksia valitsemalla [Kopiokone]. Muuta faksiasetuksia valitsemalla [Faksi]. Muuta tulostinasetuksia valitsemalla [Tulostin]. Muuta skanneriasetuksia valitsemalla [Skanneri]. Säädä värien kohdistusta tai värisävyjä valitsemalla [Huolto]. Muuta näytön kieli valitsemalla [Kieli]. Kun halutaan ottaa yhteys huoltoon tai tilata kulutusosia, tarvittavat puhelinnumerot löytyvät valitsemalla [Kysely]. Tarkista laskurilukema valitsemalla [Laskuri]. C Valitse kohde painamalla {U} tai {T} ja paina sen jälkeen {OK}-näppäintä. D Vaihda asetukset näytön ohjeita seuraamalla ja paina sen jälkeen {OK}- näppäintä. Huom. Palaa edelliseen näyttöön painamalla {Poistu}-näppäintä. Jos haluat perua asetuksiin tekemäsi muutokset ja palata päänäyttöön, paina {Käyttäjän työkalut/laskuri} -näppäintä. 5

14 Käyttäjän työkaluista poistuminen Tässä osassa selvitetään miten Käyttäjän työkaluista poistutaan. A Paina {Käyttäjän työkalut/laskuri}. AME001S Valikon suojaus Ottamalla käyttöön Valikon suojaus -toiminnon voit estää valtuuttamattomia käyttäjiä muuttamasta Käyttäjän työkalut -asetuksia. Valikon suojauksen voi määrittää mille tahansa seuraavista Käyttäjän työkalut -valikoista. Kopiokone Faksi Tulostin Skanneri Kysy tarvittaessa lisätietoja hallinnasta vastaavalta käyttäjältä. 6

15 1. Laitteen kytkentä Tässä luvussa kuvataan laitteen kytkemistä verkkoon ja verkkoasetusten määrittelemistä. Kytkeminen liitäntään Tässä osassa kuvataan, miten asianmukaisen liitännän voi tunnistaa ja miten laite kytketään kuhunkin verkkoympäristöön BASE-T/100BASE-TX -portti Portti 10BASE-T- tai 100BASE-TX-kaapelin kytkemistä varten 2. IEEE portit (lisävaruste) Portit IEEE 1394-liitäntäkaapelin kytkemistä varten 3. USB-portti Portti USB 2.0 -kaapelin kytkemistä varten 4. IEEE portti (lisävaruste) Portti IEEE liitäntäkaapelin kytkemistä varten 5. IEEE b (langaton lähiverkko) -portti (lisävaruste) Portti langattomaan lähiverkkoon kytkemistä varten Huom. Seuraavista lisävarusteista voidaan kytkeä ainoastaan yksi: IEEE 1394-liitäntä, langaton IEEE b -LAN-liitäntä, IEEE liitäntä. 7

16 Laitteen kytkentä Kytkentä Ethernet-liitäntään 1 Kytke 10BASE-T- tai 100BASE-TX -kaapeli Ethernet-liitäntään. Tärkeää Jos laitteen päävirta on kytketty päälle, katkaise se. A Tee silmukka verkkokaapelista ja kiinnitä ferriittirengas. AEW017S B Varmista, että laitteen päävirtakytkin on katkaistu. C Kytke Ethernet-liitäntäkaapeli 10BASE-T/100BASE-TX -porttiin. AMB004S D Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää verkkolaitteeseen kuten esimerkiksi keskittimeen. 8

17 Kytkeminen liitäntään E Kytke laitteeseen virta päävirtakytkimestä. 1 AME005S 1. Merkkivalo (vihreä) Palaa vihreänä, kun laite on kytketty oikein verkkoon. 2. Merkkivalo (keltainen) Palaa keltaisena, kun 100 BASE-TX on käytössä. Sammuu, kun 10 BASE-T on käytössä. Huom. Lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta saat Tulostimen käyttöohjeesta. Viite Tietoja laitteesta Tulostimen käyttöohje 9

18 Laitteen kytkentä Kytkentä USB-liitäntään 1 Kytke USB 2.0 -liitäntäkaapeli USB 2.0 -porttiin. A Kytke USB 2.0 -liitäntäkaapeli USB 2.0 -porttiin. AMB004S B Kytke toinen pää isäntätietokoneen USB-porttiin. Huom. Tämän laitteen mukana ei toimita USB-liitäntäkaapelia. Muista ostaa sopiva kaapeli laitetta ja tietokonettasi varten. Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X tai uudempi tukee USB 2.0 -liitäntäkorttia. Windows Me: Muista asentaa USB Printing Support. Käytettäessä Windows Me:n kanssa ainoastaan USB 1.1:n nopeus on mahdollinen. Mac OS: Jos laitetta käytetään Macintoshin kanssa, siihen on hankittava PostScript 3 -lisävaruste. Jos laitetta käytetään Mac OS X10.3.3:n tai uudemman käyttöjärjestelmän kanssa, se tukee USB 2.0 -nopeutta. Lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta saat Tulostimen käyttöohjeesta. Viite Tulostimen käyttöohje 10

19 Kytkeminen liitäntään Kytkentä IEEE liitäntään (SCSI-tulostus/IPv4 over 1394) Kytke IEEE liitäntäkaapeli IEEE liitäntäkorttiin. A Kytke IEEE liitäntäkaapeli IEEE porttiin. 1 AMB006S B Kytke kaapelin toinen pää isäntäkoneen liittimeen. Tarkista liittimen muoto. Kytke kaapeli kunnolla. Huom. Käytä lisävarusteena toimitetun IEEE liitäntäkortin liitäntäkaapelia. IEEE liitäntäkaapelin kytkentää varten on käytettävissä kaksi liitäntäporttia. Kumpaa tahansa porttia voidaan käyttää. Jos sinulla on liitäntäkaapeli, jossa on ferriittirengas, kytke lähempänä ferriittirengasta oleva pää laitteeseen. Lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta saat Tulostimen käyttöohjeesta. Viite Tulostimen käyttöohje 11

20 Laitteen kytkentä Kytkentä IEEE liitäntään 1 Kytke IEEE liitäntäkaapeli IEEE liitäntäkorttiin. A Varmista, että virta on katkaistu laitteen päävirtakytkimestä. Jos laitteen päävirta on kytketty päälle, katkaise se. B Sammuta isäntäkone päävirtakytkimestä. C Kytke IEEE liitäntäkaapeli IEEE porttiin. AMD013S Käytä IEEE liitäntäkortin mukana toimitettua muuntoliitintä (1). D Kytke kaapelin toinen pää isäntäkoneen liittimeen. Tarkista liittimen muoto. Kytke kaapeli kunnolla. E Kytke laitteeseen virta päävirtakytkimestä. F Kytke virta päälle isäntäkoneeseen. Kun käytössä on Windows 95/98/Me/2000/XP -käyttöjärjestelmä ja Windows Server 2003, näkyviin saattaa tulla tulostinohjaimen asennusikkuna, kun tietokone käynnistetään. Jos näin tapahtuu, napsauta [Peruuta] näytöllä. Huom. Lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta saat Tulostimen käyttöohjeesta. Viite Tietoja laitteesta Tulostimen käyttöohje 12

21 Kytkeminen liitäntään Kytkentä IEEE b (langaton lähiverkko) -liitäntään Kytke IEEE b (langaton lähiverkko) -liitäntään. Huom. Tarkista IPv4-osoitteen ja laitteen aliverkon peitteen asetukset. Lisätietoja IPv4-osoitteen ja aliverkon peitteen asettamisesta laitteen käyttöpaneelista saa kohdasta "Liitäntäasetukset". 1 Viite s.57 Verkko Asetusten määrittäminen Aseta IEEE b (langaton lähiverkko) seuraavalla tavalla: 13

22 Laitteen kytkentä 1 Huom. Valitse [ Ad hoc] -tila, kun muodostat yhteyden Windows XP:hen langattoman lähiverkon asiakkaana ja käytät Windows XP vakio-ohjainta tai apuohjelmia tai kun et käytä infrastruktuuritilaa. Lisätietoja langattoman lähiverkon asetuksien tekemisestä laitteen käyttöpaneelista saa kohdasta "IEEE b". Lisätietoja langattoman lähiverkon asetuksien tekemisestä muuten kuin laitteen käyttöpaneelista saa kohdasta "Apuohjelmien käyttäminen verkkoasetusten tekemiseen". Lisätietoja asetusten määrittämisestä saa osiosta "IEEE b". Viite s.64 IEEE b s.38 Apuohjelmien käyttäminen verkkoasetusten tekemiseen Yhteyden tarkistaminen Tarkista langaton lähiverkkoyhteys. Varmista, että IEEE b -liitännän merkkivalo palaa. Käytettäessä infrastruktuuritilaa 1 2 ZGDH600J 1. Jos [Liitännät] / [Verkko]-näytön [LAN-tyyppi]-valinta ei ole [IEEE b], merkkivalo ei pala, vaikka virta olisi kytketty päävirtakytkimestä. 2. Jos se on kytketty oikein verkkoon, merkkivalo on vihreä infrastruktuuritilassa. Merkkivalon vilkkuessa laite hakee muita laitteita. 14

23 Kytkeminen liitäntään Käytettäessä ad hoc - tai ad hoc -tilaa ZGDH600J 1. Jos IEEE b -liitäntälaite toimii, merkkivalo palaa oranssina. Tulosta konfigurointisivu ja tarkista asetukset. 2. Jos se on kytketty oikein verkkoon, merkkivalo on vihreä ad hoc - tilassa tai ad hoc -tilassa. Merkkivalon vilkkuessa laite hakee muita laitteita. Merkkivalo syttyy muutaman sekunnin kuluttua. Huom. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta saat osiosta "Liitäntäasetusten tulostus". Viite s.65 Liitäntäasetusten tulostus 15

24 Laitteen kytkentä Signaalin tarkistaminen 1 Infrastruktuuritilaa käytettäessä voit tarkistaa laitteen radioaaltotilan käyttöpaneelin avulla. A Valitse [Järjestelmäasetukset] painamalla {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. B Valitse [Liitännät] painamalla {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. C Valitse [IEEE b] painamalla {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. D Valitse [Langaton LAN -signaali] painamalla {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. Laitteen radioaaltotila tulee näkyviin. E Tarkistettuasi radioaaltotilan paina {OK} -näppäintä. F Palaa Käyttäjän työkalut/laskuri-valikkoon painamalla {Käyttäjän työkalut/laskuri}-näppäintä. Huom. Tarkista radioaaltotila valitsemalla Liitännät-asetusten Verkko-valikossa [IEEE b] kohdassa [LAN-tyyppi]. Katso lisätietoja järjestelmäasetusten määrityksestä kohdasta "Käyttäjän työkalujen käyttö (Järjestelmäasetukset)". Viite s.4 Käyttäjän työkalujen käyttö (Järjestelmäasetukset) s.38 Apuohjelmien käyttäminen verkkoasetusten tekemiseen s.64 IEEE b 16

25 Verkkoasetukset Verkkoasetukset Tässä jaksossa kuvataan verkkoasetukset, joita voit muuttaa käyttäjän työkaluilla (Järjestelmäasetukset). Tee asetukset käytettävien toimintojen ja käytetyn liitännän mukaan. 1 Tärkeää Hallinnasta vastaavan käyttäjän tulee tehdä nämä asetukset tai valvoa asetusten tekoa. Tulostimen/LAN-faksin käyttämiseen tarvittavat asetukset Tässä osiossa luetellaan asetukset, joita tarvitaan tulostimen tai lähiverkkofaksin käyttämiseen. Ethernet Tässä osiossa luetellaan asetukset, joita tarvitaan tulostimen tai lähiverkkofaksin käyttämiseen Ethernet-yhteydellä. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdasta "Liitäntäasetukset". Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät/Verkko Laitteen IPv4-osoite Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko Laitteen IPv6-osoite Tarvittaessa Liitännät/Verkko IPv6-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko IPv6-ylläpitämätön asetus Tarvittaessa Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Domain Tarvittaessa Liitännät/Verkko WINS-kokoonpano Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Liitännät/Verkko NCP-protokolla Tarvittaessa Liitännät/Verkko NW-kehystyyppi Tarvittaessa Liitännät/Verkko SMB-tietokone Tarvittaessa Liitännät/Verkko SMB-työryhmä Tarvittaessa Liitännät/Verkko Ethernet-nopeus Tarvittaessa Liitännät/Verkko LAN-tyyppi Välttämätön Liitännät/Verkko Salli SNMPv3-yhteys Tarvittaessa 17

26 Laitteen kytkentä Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät/Verkko Salli SSL/TLS-yhteys Tarvittaessa 1 Liitännät/Verkko Isäntänimi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Laite Tarvittaessa Huom. IPv6:ta voidaan käyttää ainoastaan tulostustoimintoon. Tarkista kohdassa [Käytössä oleva protokolla], että haluamasi prokolla-asetus on [Käytössä]. [LAN-tyyppi] on näkyvissä, kun langaton lähiverkkokortti on asennettu. Jos sekä Ethernet että IEEE b (langaton lähiverkko) on käytössä, valittu liitäntä on etusijalla. Viite s.57 Liitäntäasetukset IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Tässä osiossa luetellaan asetukset, joita tarvitaan tulostimen tai lähiverkkofaksin käyttämiseen IEEE liitäntäkaapelilla. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdasta "Liitäntäasetukset". Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät / IEEE 1394 IPv4-osoite Välttämätön Liitännät / IEEE 1394 DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 Isäntänimi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 Domain-nimi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 WINS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 IPv4 over 1394 Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Huom. [IEEE 1394] tulee näkyviin, kun lisävarusteena hankittava IEEE liitäntäkortti on asennettu. Tarkista kohdassa [Käytössä oleva protokolla], että haluamasi prokolla-asetus on [Käytössä]. Viite s.57 Liitäntäasetukset 18

27 Verkkoasetukset IEEE b (langaton lähiverkko) Tässä jaksossa luetellaan asetukset, joita tarvitaan tulostimen tai lähiverkkofaksin käyttämiseen IEEE b -liitännän (langaton lähiverkko) kanssa. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdasta "Liitäntäasetukset". 1 Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät/Verkko Laitteen IPv4-osoite Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko Laitteen IPv6-osoite Tarvittaessa Liitännät/Verkko IPv6-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko IPv6-ylläpitämätön asetus Tarvittaessa Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Domain Tarvittaessa Liitännät/Verkko WINS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Liitännät/Verkko NCP-protokolla Tarvittaessa Liitännät/Verkko NW-kehystyyppi Tarvittaessa Liitännät/Verkko SMB-tietokone Tarvittaessa Liitännät/Verkko SMB-työryhmä Tarvittaessa Liitännät/Verkko LAN-tyyppi Välttämätön Liitännät/Verkko Salli SNMPv3-yhteys Tarvittaessa Liitännät/Verkko Salli SSL/TLS-yhteys Tarvittaessa Liitännät/Verkko Isäntänimi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Laite Tarvittaessa Liitännät / IEEE b Yhteystapa Välttämätön Liitännät / IEEE b SSID-asetus Tarvittaessa Liitännät / IEEE b Kanava Tarvittaessa Liitännät / IEEE b Suojaus Tarvittaessa Liitännät / IEEE b Yhteysnopeus Tarvittaessa Huom. Tarkista kohdassa [Käytössä oleva protokolla], että haluamasi prokolla-asetus on [Käytössä]. [IEEE b] ja [LAN-tyyppi] ovat näkyvissä, kun langaton verkkoliitäntäkortti on asennettu. Jos sekä Ethernet että langaton lähiverkko (IEEE b) ovat käytössä, valittu liitäntä on etusijalla. Viite s.57 Liitäntäasetukset 19

28 Laitteen kytkentä Internet-faksin käyttämiseen tarvittavat asetukset 1 Tässä jaksossa luetellaan Internet-faksin käyttöön tarvittavat asetukset. Ethernet Tässä jaksossa luetellaan Internet-faksin käyttöön tarvittavat asetukset. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdista "Liitäntäasetukset" ja "Tiedoston siirto". Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät/Verkko Laitteen IPv4-osoite Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Välttämätön Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Domain Tarvittaessa Liitännät/Verkko WINS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Liitännät/Verkko Ethernet-nopeus Tarvittaessa Liitännät/Verkko LAN-tyyppi Välttämätön Liitännät/Verkko Salli SNMPv3-yhteys Tarvittaessa Liitännät/Verkko Salli SSL/TLS-yhteys Tarvittaessa Liitännät/Verkko Isäntänimi Tarvittaessa Tiedoston siirto SMTP-palvelin Välttämätön Tiedoston siirto SMTP-todennus Tarvittaessa Tiedoston siirto POP before SMTP Tarvittaessa Tiedoston siirto Vastaanottoprotokolla Tarvittaessa Tiedoston siirto POP3/IMAP4-asetukset Tarvittaessa Tiedoston siirto Pääkäyttäjän sähköpostiosoite Tarvittaessa Tiedoston siirto Sähköpostin yhteysportti Välttämätön Tiedoston siirto Sähköpostin vastaanottoväli Tarvittaessa Tiedoston siirto Vastaanotetun sähköpostin maksimikoko Tarvittaessa Tiedoston siirto S-postit palvelimelle Tarvittaessa Tiedoston siirto Faksin sähköposti Välttämätön 20

29 Verkkoasetukset Huom. Tarkista kohdassa [Käytössä oleva protokolla], että haluamasi prokolla-asetus on [Käytössä]. [LAN-tyyppi] on näkyvissä, kun langaton lähiverkkokortti on asennettu. Jos sekä Ethernet että langaton lähiverkko (IEEE b) ovat käytössä, valittu liittymä on etusijalla. [SMTP-palvelin] ja [Faksin sähköposti] täytyy olla määriteltynä lähetystoiminnon käyttämiseksi. Kun [POP before SMTP] on [Päällä], tee myös [Vastaanottoprotokolla]- ja [POP3/IMAP4-asetukset] -asetukset. Kun [SMTP-todentaminen] on [Päällä], tee myös [Pääkäytt. sähköpostiosoite]-asetukset. [Sähköpostin yhteysportti.] ja [Faksin sähköposti] täytyy olla määriteltynä vastaanottotoiminnon käyttämiseksi. Kun valitset kohdan [POP before SMTP] asetukseksi [Päällä], tarkista [POP3]- portin numero kohdassa [Sähköpostin yhteysportti.]. 1 Viite s.57 Liitäntäasetukset s.66 Tiedoston siirto IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Tässä jaksossa luetellaan Internet-faksin käyttöön IEEE liitäntäkaapelin kanssa tarvittavat asetukset. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdista "Liitäntäasetukset" ja "Tiedoston siirto". Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät / IEEE 1394 IPv4-osoite Välttämätön Liitännät / IEEE 1394 DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 Isäntänimi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 Domain-nimi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 WINS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 IPv4 over 1394 Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Välttämätön Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Tiedoston siirto SMTP-palvelin Välttämätön Tiedoston siirto SMTP-todennus Tarvittaessa Tiedoston siirto POP before SMTP Tarvittaessa 21

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksin asetukset Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitekytkennät Järjestelmäasetukset Paperikasetin asetukset Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen toiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type 2000. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 2000 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaus kansioon -toiminnon käyttö Skannaustiedostojen jakelu TWAIN-verkkoskannerin

Lisätiedot

Printer/Scanner Unit Type 1356. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type 1356. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 1356 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaustiedostojen lähettäminen kansioihin Tiedostojen tallentaminen skanneritoiminnolla

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen kytkeminen Järjestelmäasetukset Kopiokoneen/asiakirjapalvelimen asetukset Faksitoiminnot Tulostimen asetukset Skannerin asetukset Osoitteiden ja

Lisätiedot

FAX Option Type 3045. Faksin käyttöohje Käyttöohjeet

FAX Option Type 3045. Faksin käyttöohje <Lisätoiminnot> Käyttöohjeet FAX Option Type 3045 Käyttöohjeet Faksin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lähetystapa Lähetystiedostojen tarkistus ja peruminen Yhteystiedot Muita faksin lähetystapoja Faksin vastaanottotavat

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Printer/Scanner Unit Type 3045. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type 3045. Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 3045 Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aluksi Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaustiedostojen lähettäminen Skannaus kansioon -toiminnolla

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet

Skannerin käyttöohje. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 7 Skannaustiedostojen lähettäminen sähköpostitse Skannaustiedostojen lähettäminen kansioihin Tiedostojen tallentaminen skanneritoiminnolla Skannaustiedostojen

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE MFP Pikaopas M725dn M725f M725z M725z+ Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

Tulostimen käyttöohje

Tulostimen käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Laitteen toiminnot ja asetukset Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2.

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 2. Xerox ConnectKey.0 -tekniikka Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot

Lisätiedot

Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen. Merkkivalon tila. Kulutustarvikkeiden hankkiminen

Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen. Merkkivalon tila. Kulutustarvikkeiden hankkiminen Asennusohje Laitteen asentaminen 1 Ohjelmiston asentaminen 2 Merkkivalon tila Kulutustarvikkeiden hankkiminen 1 2 1. Laitteen asentaminen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Lisätiedot

Tulostimen ja skannerin käyttöohje

Tulostimen ja skannerin käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Aloitusohjeet Ohjelmiston asentaminen Tulostintoiminnon käyttäminen TWAIN-skanneritoiminnon käyttäminen Vianmääritys Liite Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje

Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje Käyttöohjeet Tulostimen ja skannerin käyttöohje Lukemalla "Kopiokoneen käyttöohjeen" turvatiedot varmistat, että osaat käyttää laitetta oikein ja turvallisesti. Johdanto Oppaassa annetaan laitteen käyttöön

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versio B FIN 1 Yleistä 1 Brother Universal

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Ohjelmiston asennusopas

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Ohjelmiston asennusopas COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Ohjelmiston asennusopas HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Ohjelmiston asennusopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2010 Copyright Hewlett-Packard

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW.

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW. AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Printer/Scanner Unit Type 1356. Tulostimen käyttöohje. Käyttöohjeet

Printer/Scanner Unit Type 1356. Tulostimen käyttöohje. Käyttöohjeet Printer/Scanner Unit Type 1356 Käyttöohjeet Tulostimen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Laitteen valmistelu Tulostinohjaimen asetukset Muita tulostustoimintoja Tallentaminen ja tulostaminen asiakirjapalvelinta käyttäen

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas Lähetysohjain Pääkäyttäjän opas Tammikuu 2013 www.lexmark.com Yleistä 2 Yleistä Lähetysohjaimen avulla saat helposti tietyn tulostinmallin tulostinohjaimen. Sovellus lähettää sähköpostiisi asennusohjeet

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Käyttöohjeet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ennen käyttöönottoa Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvatoimet Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys käytettäessä kopiointitoimintoa Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys käytettäessä tulostintoimintoa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: AirPrint-opas Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Versio A FIN

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja Xerox ColorQube 90/90/90 Kopioiminen. Aseta originaalit syöttölaitteeseen etusivut ylöspäin tai. Paina Kaikki palvelut -näppäintä.. Valitse Kopiointi. Kopiointi-kortti tulee näkyviin.. Tee tarvittavat

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Versio G FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot