Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset asetukset. Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Yleiset asetukset Laitteen kytkentä Järjestelmäasetukset Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/skannaustoiminnossa Muut käyttäjän työkalut Liite Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Laitteen asianmukaisen käytön takaamiseksi tutustu "Tietoja tästä laitteesta" -osion turvallista käyttöä koskeviin ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

2 Johdanto Tämä ohje sisältää tuotteen toimintaa ja huoltoa koskevia yksityiskohtaisia ohjeita. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä oman turvallisuutesi vuoksi. Säilytä tämä opas helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Tärkeä Näiden ohjeiden tietoja voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. Yhtiö ei vastaa missään tapauksessa välittömistä, välillisistä, tarkoituksellisista tai vahingossa tapahtuvista tai muista seuraamuksellisista vahingoista, jotka johtuvat koneen käsittelystä tai käytöstä. Huomautuksia: Kuvien laitteet voivat hieman poiketa omistamastasi laitteesta. Kaikkia lisävarusteita ei välttämättä ole saatavissa kaikissa maissa. Kysy lisätietoja valmistajalta. Huomautuksia: Kaikkia laitetyyppejä ei välttämättä ole saatavissa kaikissa maissa. Kysy lisätietoja valmistajalta. Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Tavaramerkit Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. PostScript on Adobe Systems Incorporated -yrityksen rekisteröity tavaramerkki. NetWare on Novell, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Muita tässä yhteydessä käytettyjä tuotenimiä on käytetty ainoastaan tunnistetarkoituksissa ja ne saattavat olla vastaavien yhtiöiden omistuksessa olevia tavaramerkkejä. Luovumme kaikista näitä tavaramerkkejä koskevista oikeuksista. Windows-käyttöjärjestelmän nimet ovat: Windows 95:n tuotenimi on Microsoft Windows 95 Windows 98:n tuotenimi on Microsoft Windows 98 Windows Me:n tuotenimi on Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Windows XP:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Windows Server TM 2003 tuotenimet ovat: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Windows NT:n tuotenimet ovat: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Laitteen käyttöohjeet Tutustu niihin käyttöohjeisiin, joissa kerrotaan käyttämistäsi toiminnoista. Tietoja laitteesta Muista lukea oppaan Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä. Tässä ohjekirjassa esitellään lyhyesti laitteen toimintoja. Siinä kuvataan myös ohjauspaneelin käyttöä, laitteen käyttöä edeltäviä valmistelutoimia sekä kerrotaan, miten tekstiä syötetään ja mukana toimitetut CD-levyt asennetaan. Yleiset asetukset Käyttöohjeessa kuvataan Käyttäjän työkaluja sekä osoitekirjan toimintoja, kuten faksinumeroiden, sähköpostiosoitteiden ja käyttäjäkoodien tallentamista. Katso tästä ohjekirjasta myös ohjeet laitekytkentöjen tekemiseen. Vianmääritys Antaa ohjeet yleisimpien ongelmien ratkaisemiseen ja selittää miten paperi, värikasetit ja muut kulutusosat vaihdetaan. Turvallisuusohjeet Tämä opas on tarkoitettu laitteen hallinnasta vastaaville käyttäjille. Siinä kuvataan turvallisuustoiminnot, joiden avulla hallinnasta vastaavat käyttäjät voivat suojata tiedot väärinkäytöltä tai estää laitteen valtuuttamattoman käytön. Oppaassa kuvataan myös hallinnasta vastaavien käyttäjien tallentamista ja käyttäjän ja hallinnan todennuksen asettamista. Kopiokoneen käyttöohje Selittää kopiokoneen toiminnot. Katso tästä ohjekirjasta myös ohjeet alkuperäisten asiakirjojen asettamisesta. Faksin käyttöohje Selittää faksin toiminnot. Tulostimen käyttöohje Selittää tulostimen toiminnot. Skannerin käyttöohje Selittää skannerin toiminnot. Verkko-opas Kuvaa, miten laitetta konfiguroidaan ja käytetään verkkoympäristössä ja miten mukana toimitettua ohjelmistoa käytetään. Tämä ohjekirja kattaa kaikki mallit ja sisältää kuvauksia toiminnoista ja asetuksista, joita ei ehkä ole laitteessasi. Kuvat ja tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä saattavat myös hieman poiketa tämän laitteen ominaisuuksista. i

4 Muut käyttöohjeet Laitteen käyttöohjeet Turvallisuustiedot Kopioinnin pikaohje Faksauksen pikaohje Tulostuksen pikaohje Skannauksen pikaohje PostScript3 Supplement UNIX Täydennysosa DeskTopBinder Lite -apuohjelman ohjeet DeskTopBinder Lite Asennusohje DeskTopBinder Johdanto-opas Auto Document Link -opas Huom. Kutakin laitetyyppiä varten on omat käyttöohjeet. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader on oltava asennettuna, jotta käyttöohjeita voi lukea PDF-tiedostoina. ii

5 SISÄLLYSLUETTELO Laitteen käyttöohjeet...i Käyttöohjeen merkintätavat...1 Symbolit...1 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...1 Näyttö...2 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttö...3 Käyttäjän työkalujen käyttö (Järjestelmäasetukset)...4 Oletusasetusten muuttaminen...4 Käyttäjän työkaluista poistuminen...6 Valikon suojaus Laitteen kytkentä Kytkeminen liitäntään...7 Kytkentä Ethernet-liitäntään...8 Kytkentä USB-liitäntään...10 Kytkentä IEEE liitäntään (SCSI-tulostus/IPv4 over 1394)...11 Kytkentä IEEE liitäntään...12 Kytkentä IEEE b (langaton lähiverkko) -liitäntään...13 Verkkoasetukset...17 Tulostimen/LAN-faksin käyttämiseen tarvittavat asetukset...17 Internet-faksin käyttämiseen tarvittavat asetukset...20 Sähköpostin käyttöön tarvittavat asetukset...25 Skannaus kansioon -toiminnon käyttöön tarvittavat asetukset...29 Verkkoskannerin käyttämiseen tarvittavat asetukset...32 Verkko-TWAIN-skannerin käyttämiseen tarvittavat asetukset...35 Apuohjelmien käyttäminen verkkoasetusten tekemiseen...38 Laitteen kytkeminen puhelinlinjaan ja puhelimeen...46 Puhelinlinjaan kytkeminen...46 Linjatyypin valitseminen Järjestelmäasetukset Yleiset asetukset...47 Kasetin paperiasetukset...50 Ajastinasetukset...55 Liitäntäasetukset...57 Verkko...57 Rinnakkaisliitäntä...61 IEEE IEEE b...64 Liitäntäasetusten tulostus...65 Tiedoston siirto...66 Hallintatyökalut...72 Tallenna/muuta/poista LDAP-palvelin...78 LDAP-palvelimen tallentaminen...80 iii

6 3. Kopiointitoiminnot Kopiointitoiminnot Faksitoiminnot Yleiset asetukset/säätö...93 Vastaanottoasetukset...95 Sähköpostiasetukset...96 IP-faksin asetukset...98 Hallintatyökalut Faksitietojen tallentaminen Faksitietojen tallentaminen Faksitietojen poistaminen Edelleenlähetys Lopullisen vastaanottajan tallentaminen Vastaanottoasetusten peruuttaminen Edelleenlähetysmerkin tulostaminen Parametriasetus Käyttäjäparametrien muuttaminen Parametriasetusten luettelon tulostus Kotiasento Kotiasennon muuttaminen Erikoislähettäjän tallentaminen Valtuutettu vastaanotto Edelleenlähetys Muistilukko Erikoislähettäjien tallentaminen/muuttaminen Valtuutettu vastaanotto Edelleenlähetys Muistilukko Erikoislähettäjän alkuasetusten tallentaminen Erikoislähettäjän poistaminen Erikoislähettäjäluettelon tulostus Tulostintoiminnot Luettelo/testitulostus Lista/testisivun tulostaminen Huolto Järjestelmä Tietokoneliitäntä PCL-valikko PS-valikko PDF-valikko iv

7 6. Skanneritoiminnot Skannausasetukset Kohdeluettelon asetukset Lähetysasetukset Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen faksi/ skannaustoiminnossa Osoitekirja Nimien hallinta osoitekirjassa Faksin lähettäminen pikavalinnalla Sähköpostin lähettäminen pikavalinnalla Skannattujen tiedostojen lähettäminen suoraan jaettuun kansioon Jaetun kansion käytön rajoittaminen Käyttäjien ja laitteen käytön hallinta Nimien tallentaminen Nimien tallentaminen Tallennetun nimen muuttaminen Tallennetun nimen poistaminen Todennustiedot Käyttäjäkoodin tallentaminen Käyttäjäkoodin vaihtaminen Käyttäjäkoodin poisto Käyttäjäkohtaisen laskurin näyttö Käyttäjäkohtaisen laskurin tulostus Kaikkien käyttäjien laskurin tulostus Tulostuslaskurin nollaaminen Faksikohde Faksikohde IP-faksin vastaanottaja Sähköpostin vastaanottaja Sähköpostin vastaanottajan tallentaminen Tallennetun sähköpostiosoitteen vaihtaminen Tallennetun sähköpostiosoitteen poistaminen Kansioiden tallentaminen SMB-yhteyden muodostaminen FTP-yhteyden muodostaminen NCP-yhteyden muodostaminen Nimien tallentaminen ryhmään Uuden ryhmän tallentaminen Nimien tallentaminen ryhmään Ryhmän lisääminen toiseen ryhmään Ryhmiin tallennettujen nimien näyttäminen Nimen poistaminen ryhmästä Toisen ryhmän sisäisen ryhmän poistaminen Ryhmän nimen vaihtaminen Ryhmän poistaminen v

8 Suojauskoodin tallentaminen Suojauskoodin tallentaminen yksittäiselle käyttäjälle Suojauskoodin tallentaminen ryhmäkäyttäjälle SMTP- ja LDAP-todennuksen tallentaminen SMTP-todennus LDAP-todennus Hakutoiminnon käyttö Haku nimellä Haku luettelosta Haku kohdenumeron avulla Haku käyttäjäkoodilla Haku faksinumerolla Haku sähköpostiosoitteella Haku kohdekansion mukaan Muut käyttäjän työkalut Huolto Näytön kielen muuttaminen Kysely Laskuri Kokonaislaskurien näyttö Liite Peruslaitteen tekniset tiedot Lisävarusteiden tekniset tiedot Valotuslasin kansi Syöttölaite Kaksipuoleinen syöttölaite Kaksipuoleisyksikkö Alempi paperikasetti (1 taso) Alemmat paperikasetit (2 tasoa) Function Upgrade Option Tietoja asennetuista sovelluksista expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP HAKEMISTO vi

9 Käyttöohjeen merkintätavat Symbolit Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleja: Osoittaa tärkeitä turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. Muista lukea nämä ohjeet. Ne löytyvät Tietoja tästä laitteesta -ohjeen osiosta "Turvallisuustiedot". Osoittaa tärkeitä turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän tai vakavamman loukkaantumisen. Muista lukea nämä ohjeet. Ne löytyvät Tietoja tästä laitteesta -ohjeen osiosta "Turvallisuustiedot". Osoittaa huomioitavia seikkoja laitteen käytöstä ja luettelon paperitukosten, alkuperäisten asiakirjojen vaurioitumisen ja tietojen menettämisen todennäköisimmistä syistä. Muista lukea nämä ohjeet. Symbolin yhteydessä esitellään laitteen käyttöönottoa edeltäviä toimia. Osoittaa lisätietoja laitteen toiminnoista ja ohjeet käyttäjän virheiden korjaamiseen. Tämä symboli sijaitsee lukujen lopussa. Se osoittaa mistä löydät lisätietoja aiheesta. [ ] Osoittaa laitteen näytöllä näkyvät näppäimet. { } Osoittaa laitteen käyttöpaneelin näppäimet. Tärkeimpien lisälaitteiden nimet Laitteen tärkeimmistä lisälaitteista käytetään tässä oppaassa seuraavia nimiä: Automaattinen arkinsyöttölaite Syöttölaite Arkinsyöttölaite, jota käyttäen voidaan skannata arkin molemmat puolet Kaksipuolinen syöttölaite 1

10 Näyttö Näytöstä nähdään laitteen toimintatila, virheilmoitukset ja toimintovalikot. Tärkeää Näyttö voi vaurioitua, jos siihen kohdistuu isku, jonka voima on suurempi kuin 30 N (noin 3 kgf). Painaessasi {Käyttäjän työkalut/laskuri} -näppäintä näkyviin tulee Käyttäjän työkalut -näyttö. Tässä osiossa kuvataan koneen näyttöpaneelin käyttöä. Esimerkkinä käytetään Järjestelmäasetukset valikkoa. 2 1 FI AME002S 1. Esiin tulee asetusvalikko. Paina {U}- tai {T} -näppäintä siirtyäksesi asetukseen, jonka haluat määritellä tai muuttaa, ja paina sitten {OK} - näppäintä määrittääksesi asetuksen. 2. Tässä kohdassa näkyy näytöllä olevan valikon sivumäärä. Jollet voi nähdä koko valikkoa, paina {U}- tai {T} -näppäintä siirtyäksesi näytöllä. 2

11 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttö Tässä osassa kerrotaan, kuinka näyttöä luetaan ja valintanäppäimiä käytetään. Jos painat {Kopio} -näppäintä, kopioinnin aloitusnäyttö tulee näkyviin. Tässä osiossa kuvataan laitteen käyttöpaneelin käyttöä. Esimerkkinä käytetään kopioinnin aloitusnäytön valikkoa. FI AME003S 1. Valintanäppäimet Vastaavat näytön alareunassa olevia kohteita. Esimerkki: Kopiontinäyttö Kun käyttöohjeessa kehotetaan painamaan {100%}, paina vasenta valintanäppäintä. Kun käyttöohjeessa kehotetaan valitsemaan {P/S}, paina keskimmäistä valintanäppäintä. Kun ohjeessa kehotetaan valitsemaan {Auto P/S}, paina oikeaa valintanäppäintä. 2. {Poistu} -näppäin Paina toiminnon peruuttamiseksi tai edelliseen näyttöön palaamiseksi. 3. {OK}-näppäin Paina valitun kohteen asettamiseksi tai numeroarvon syöttämiseksi. 4. Nuolinäppäimet Paina näppäintä, ja osoitin siirtyy haluttuun suuntaan kohta kerrallaan. Jos käyttöohjeessa mainitaan {U}, {T}, {V} tai {W}, paina vastaavaa nuolinäppäintä. 3

12 Käyttäjän työkalujen käyttö (Järjestelmäasetukset) Tämän luvun ohjeet on tarkoitettu laitteen hallinnan eri osa-alueista vastaaville käyttäjille. Käyttäjän työkalujen avulla voi muuttaa ja määrittää valikkoasetuksia. Huom. Järjestelmäasetusten toiminnot eroavat normaaleista toiminnoista. Sulje aina Käyttäjän työkalut -valikko asetusten määrittämisen jälkeen. Kaikki käyttäjän työkaluilla tehdyt asetukset pysyvät voimassa, vaikka laitteesta katkaistaan virta päävirtakytkimestä tai käyttökytkimestä tai {Tyhjennä valinnat} -näppäintä painetaan. Oletusasetukset esitetään lihavoituina. Viite s.4 Oletusasetusten muuttaminen Oletusasetusten muuttaminen Tässä luvussa kuvataan, miten käyttäjän työkalujen asetuksia voi muuttaa. Tärkeää Jos Todennuksen hallinta on määritetty, ota yhteys hallinnasta vastaavaan käyttäjään. A Paina {Käyttäjän työkalut/laskuri}. AME001S 4

13 B Valitse valikko {U} tai {T} avulla ja paina sen jälkeen {OK}-näppäintä. Muuta järjestelmäasetuksia valitsemalla [Järjestelmäasetukset]. Muuta kopiokoneen asetuksia valitsemalla [Kopiokone]. Muuta faksiasetuksia valitsemalla [Faksi]. Muuta tulostinasetuksia valitsemalla [Tulostin]. Muuta skanneriasetuksia valitsemalla [Skanneri]. Säädä värien kohdistusta tai värisävyjä valitsemalla [Huolto]. Muuta näytön kieli valitsemalla [Kieli]. Kun halutaan ottaa yhteys huoltoon tai tilata kulutusosia, tarvittavat puhelinnumerot löytyvät valitsemalla [Kysely]. Tarkista laskurilukema valitsemalla [Laskuri]. C Valitse kohde painamalla {U} tai {T} ja paina sen jälkeen {OK}-näppäintä. D Vaihda asetukset näytön ohjeita seuraamalla ja paina sen jälkeen {OK}- näppäintä. Huom. Palaa edelliseen näyttöön painamalla {Poistu}-näppäintä. Jos haluat perua asetuksiin tekemäsi muutokset ja palata päänäyttöön, paina {Käyttäjän työkalut/laskuri} -näppäintä. 5

14 Käyttäjän työkaluista poistuminen Tässä osassa selvitetään miten Käyttäjän työkaluista poistutaan. A Paina {Käyttäjän työkalut/laskuri}. AME001S Valikon suojaus Ottamalla käyttöön Valikon suojaus -toiminnon voit estää valtuuttamattomia käyttäjiä muuttamasta Käyttäjän työkalut -asetuksia. Valikon suojauksen voi määrittää mille tahansa seuraavista Käyttäjän työkalut -valikoista. Kopiokone Faksi Tulostin Skanneri Kysy tarvittaessa lisätietoja hallinnasta vastaavalta käyttäjältä. 6

15 1. Laitteen kytkentä Tässä luvussa kuvataan laitteen kytkemistä verkkoon ja verkkoasetusten määrittelemistä. Kytkeminen liitäntään Tässä osassa kuvataan, miten asianmukaisen liitännän voi tunnistaa ja miten laite kytketään kuhunkin verkkoympäristöön BASE-T/100BASE-TX -portti Portti 10BASE-T- tai 100BASE-TX-kaapelin kytkemistä varten 2. IEEE portit (lisävaruste) Portit IEEE 1394-liitäntäkaapelin kytkemistä varten 3. USB-portti Portti USB 2.0 -kaapelin kytkemistä varten 4. IEEE portti (lisävaruste) Portti IEEE liitäntäkaapelin kytkemistä varten 5. IEEE b (langaton lähiverkko) -portti (lisävaruste) Portti langattomaan lähiverkkoon kytkemistä varten Huom. Seuraavista lisävarusteista voidaan kytkeä ainoastaan yksi: IEEE 1394-liitäntä, langaton IEEE b -LAN-liitäntä, IEEE liitäntä. 7

16 Laitteen kytkentä Kytkentä Ethernet-liitäntään 1 Kytke 10BASE-T- tai 100BASE-TX -kaapeli Ethernet-liitäntään. Tärkeää Jos laitteen päävirta on kytketty päälle, katkaise se. A Tee silmukka verkkokaapelista ja kiinnitä ferriittirengas. AEW017S B Varmista, että laitteen päävirtakytkin on katkaistu. C Kytke Ethernet-liitäntäkaapeli 10BASE-T/100BASE-TX -porttiin. AMB004S D Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää verkkolaitteeseen kuten esimerkiksi keskittimeen. 8

17 Kytkeminen liitäntään E Kytke laitteeseen virta päävirtakytkimestä. 1 AME005S 1. Merkkivalo (vihreä) Palaa vihreänä, kun laite on kytketty oikein verkkoon. 2. Merkkivalo (keltainen) Palaa keltaisena, kun 100 BASE-TX on käytössä. Sammuu, kun 10 BASE-T on käytössä. Huom. Lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta saat Tulostimen käyttöohjeesta. Viite Tietoja laitteesta Tulostimen käyttöohje 9

18 Laitteen kytkentä Kytkentä USB-liitäntään 1 Kytke USB 2.0 -liitäntäkaapeli USB 2.0 -porttiin. A Kytke USB 2.0 -liitäntäkaapeli USB 2.0 -porttiin. AMB004S B Kytke toinen pää isäntätietokoneen USB-porttiin. Huom. Tämän laitteen mukana ei toimita USB-liitäntäkaapelia. Muista ostaa sopiva kaapeli laitetta ja tietokonettasi varten. Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X tai uudempi tukee USB 2.0 -liitäntäkorttia. Windows Me: Muista asentaa USB Printing Support. Käytettäessä Windows Me:n kanssa ainoastaan USB 1.1:n nopeus on mahdollinen. Mac OS: Jos laitetta käytetään Macintoshin kanssa, siihen on hankittava PostScript 3 -lisävaruste. Jos laitetta käytetään Mac OS X10.3.3:n tai uudemman käyttöjärjestelmän kanssa, se tukee USB 2.0 -nopeutta. Lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta saat Tulostimen käyttöohjeesta. Viite Tulostimen käyttöohje 10

19 Kytkeminen liitäntään Kytkentä IEEE liitäntään (SCSI-tulostus/IPv4 over 1394) Kytke IEEE liitäntäkaapeli IEEE liitäntäkorttiin. A Kytke IEEE liitäntäkaapeli IEEE porttiin. 1 AMB006S B Kytke kaapelin toinen pää isäntäkoneen liittimeen. Tarkista liittimen muoto. Kytke kaapeli kunnolla. Huom. Käytä lisävarusteena toimitetun IEEE liitäntäkortin liitäntäkaapelia. IEEE liitäntäkaapelin kytkentää varten on käytettävissä kaksi liitäntäporttia. Kumpaa tahansa porttia voidaan käyttää. Jos sinulla on liitäntäkaapeli, jossa on ferriittirengas, kytke lähempänä ferriittirengasta oleva pää laitteeseen. Lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta saat Tulostimen käyttöohjeesta. Viite Tulostimen käyttöohje 11

20 Laitteen kytkentä Kytkentä IEEE liitäntään 1 Kytke IEEE liitäntäkaapeli IEEE liitäntäkorttiin. A Varmista, että virta on katkaistu laitteen päävirtakytkimestä. Jos laitteen päävirta on kytketty päälle, katkaise se. B Sammuta isäntäkone päävirtakytkimestä. C Kytke IEEE liitäntäkaapeli IEEE porttiin. AMD013S Käytä IEEE liitäntäkortin mukana toimitettua muuntoliitintä (1). D Kytke kaapelin toinen pää isäntäkoneen liittimeen. Tarkista liittimen muoto. Kytke kaapeli kunnolla. E Kytke laitteeseen virta päävirtakytkimestä. F Kytke virta päälle isäntäkoneeseen. Kun käytössä on Windows 95/98/Me/2000/XP -käyttöjärjestelmä ja Windows Server 2003, näkyviin saattaa tulla tulostinohjaimen asennusikkuna, kun tietokone käynnistetään. Jos näin tapahtuu, napsauta [Peruuta] näytöllä. Huom. Lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta saat Tulostimen käyttöohjeesta. Viite Tietoja laitteesta Tulostimen käyttöohje 12

21 Kytkeminen liitäntään Kytkentä IEEE b (langaton lähiverkko) -liitäntään Kytke IEEE b (langaton lähiverkko) -liitäntään. Huom. Tarkista IPv4-osoitteen ja laitteen aliverkon peitteen asetukset. Lisätietoja IPv4-osoitteen ja aliverkon peitteen asettamisesta laitteen käyttöpaneelista saa kohdasta "Liitäntäasetukset". 1 Viite s.57 Verkko Asetusten määrittäminen Aseta IEEE b (langaton lähiverkko) seuraavalla tavalla: 13

22 Laitteen kytkentä 1 Huom. Valitse [ Ad hoc] -tila, kun muodostat yhteyden Windows XP:hen langattoman lähiverkon asiakkaana ja käytät Windows XP vakio-ohjainta tai apuohjelmia tai kun et käytä infrastruktuuritilaa. Lisätietoja langattoman lähiverkon asetuksien tekemisestä laitteen käyttöpaneelista saa kohdasta "IEEE b". Lisätietoja langattoman lähiverkon asetuksien tekemisestä muuten kuin laitteen käyttöpaneelista saa kohdasta "Apuohjelmien käyttäminen verkkoasetusten tekemiseen". Lisätietoja asetusten määrittämisestä saa osiosta "IEEE b". Viite s.64 IEEE b s.38 Apuohjelmien käyttäminen verkkoasetusten tekemiseen Yhteyden tarkistaminen Tarkista langaton lähiverkkoyhteys. Varmista, että IEEE b -liitännän merkkivalo palaa. Käytettäessä infrastruktuuritilaa 1 2 ZGDH600J 1. Jos [Liitännät] / [Verkko]-näytön [LAN-tyyppi]-valinta ei ole [IEEE b], merkkivalo ei pala, vaikka virta olisi kytketty päävirtakytkimestä. 2. Jos se on kytketty oikein verkkoon, merkkivalo on vihreä infrastruktuuritilassa. Merkkivalon vilkkuessa laite hakee muita laitteita. 14

23 Kytkeminen liitäntään Käytettäessä ad hoc - tai ad hoc -tilaa ZGDH600J 1. Jos IEEE b -liitäntälaite toimii, merkkivalo palaa oranssina. Tulosta konfigurointisivu ja tarkista asetukset. 2. Jos se on kytketty oikein verkkoon, merkkivalo on vihreä ad hoc - tilassa tai ad hoc -tilassa. Merkkivalon vilkkuessa laite hakee muita laitteita. Merkkivalo syttyy muutaman sekunnin kuluttua. Huom. Lisätietoja konfigurointisivun tulostamisesta saat osiosta "Liitäntäasetusten tulostus". Viite s.65 Liitäntäasetusten tulostus 15

24 Laitteen kytkentä Signaalin tarkistaminen 1 Infrastruktuuritilaa käytettäessä voit tarkistaa laitteen radioaaltotilan käyttöpaneelin avulla. A Valitse [Järjestelmäasetukset] painamalla {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. B Valitse [Liitännät] painamalla {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. C Valitse [IEEE b] painamalla {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. D Valitse [Langaton LAN -signaali] painamalla {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. Laitteen radioaaltotila tulee näkyviin. E Tarkistettuasi radioaaltotilan paina {OK} -näppäintä. F Palaa Käyttäjän työkalut/laskuri-valikkoon painamalla {Käyttäjän työkalut/laskuri}-näppäintä. Huom. Tarkista radioaaltotila valitsemalla Liitännät-asetusten Verkko-valikossa [IEEE b] kohdassa [LAN-tyyppi]. Katso lisätietoja järjestelmäasetusten määrityksestä kohdasta "Käyttäjän työkalujen käyttö (Järjestelmäasetukset)". Viite s.4 Käyttäjän työkalujen käyttö (Järjestelmäasetukset) s.38 Apuohjelmien käyttäminen verkkoasetusten tekemiseen s.64 IEEE b 16

25 Verkkoasetukset Verkkoasetukset Tässä jaksossa kuvataan verkkoasetukset, joita voit muuttaa käyttäjän työkaluilla (Järjestelmäasetukset). Tee asetukset käytettävien toimintojen ja käytetyn liitännän mukaan. 1 Tärkeää Hallinnasta vastaavan käyttäjän tulee tehdä nämä asetukset tai valvoa asetusten tekoa. Tulostimen/LAN-faksin käyttämiseen tarvittavat asetukset Tässä osiossa luetellaan asetukset, joita tarvitaan tulostimen tai lähiverkkofaksin käyttämiseen. Ethernet Tässä osiossa luetellaan asetukset, joita tarvitaan tulostimen tai lähiverkkofaksin käyttämiseen Ethernet-yhteydellä. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdasta "Liitäntäasetukset". Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät/Verkko Laitteen IPv4-osoite Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko Laitteen IPv6-osoite Tarvittaessa Liitännät/Verkko IPv6-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko IPv6-ylläpitämätön asetus Tarvittaessa Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Domain Tarvittaessa Liitännät/Verkko WINS-kokoonpano Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Liitännät/Verkko NCP-protokolla Tarvittaessa Liitännät/Verkko NW-kehystyyppi Tarvittaessa Liitännät/Verkko SMB-tietokone Tarvittaessa Liitännät/Verkko SMB-työryhmä Tarvittaessa Liitännät/Verkko Ethernet-nopeus Tarvittaessa Liitännät/Verkko LAN-tyyppi Välttämätön Liitännät/Verkko Salli SNMPv3-yhteys Tarvittaessa 17

26 Laitteen kytkentä Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät/Verkko Salli SSL/TLS-yhteys Tarvittaessa 1 Liitännät/Verkko Isäntänimi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Laite Tarvittaessa Huom. IPv6:ta voidaan käyttää ainoastaan tulostustoimintoon. Tarkista kohdassa [Käytössä oleva protokolla], että haluamasi prokolla-asetus on [Käytössä]. [LAN-tyyppi] on näkyvissä, kun langaton lähiverkkokortti on asennettu. Jos sekä Ethernet että IEEE b (langaton lähiverkko) on käytössä, valittu liitäntä on etusijalla. Viite s.57 Liitäntäasetukset IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Tässä osiossa luetellaan asetukset, joita tarvitaan tulostimen tai lähiverkkofaksin käyttämiseen IEEE liitäntäkaapelilla. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdasta "Liitäntäasetukset". Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät / IEEE 1394 IPv4-osoite Välttämätön Liitännät / IEEE 1394 DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 Isäntänimi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 Domain-nimi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 WINS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 IPv4 over 1394 Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Huom. [IEEE 1394] tulee näkyviin, kun lisävarusteena hankittava IEEE liitäntäkortti on asennettu. Tarkista kohdassa [Käytössä oleva protokolla], että haluamasi prokolla-asetus on [Käytössä]. Viite s.57 Liitäntäasetukset 18

27 Verkkoasetukset IEEE b (langaton lähiverkko) Tässä jaksossa luetellaan asetukset, joita tarvitaan tulostimen tai lähiverkkofaksin käyttämiseen IEEE b -liitännän (langaton lähiverkko) kanssa. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdasta "Liitäntäasetukset". 1 Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät/Verkko Laitteen IPv4-osoite Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko Laitteen IPv6-osoite Tarvittaessa Liitännät/Verkko IPv6-yhdyskäytävä Tarvittaessa Liitännät/Verkko IPv6-ylläpitämätön asetus Tarvittaessa Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Domain Tarvittaessa Liitännät/Verkko WINS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Liitännät/Verkko NCP-protokolla Tarvittaessa Liitännät/Verkko NW-kehystyyppi Tarvittaessa Liitännät/Verkko SMB-tietokone Tarvittaessa Liitännät/Verkko SMB-työryhmä Tarvittaessa Liitännät/Verkko LAN-tyyppi Välttämätön Liitännät/Verkko Salli SNMPv3-yhteys Tarvittaessa Liitännät/Verkko Salli SSL/TLS-yhteys Tarvittaessa Liitännät/Verkko Isäntänimi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Laite Tarvittaessa Liitännät / IEEE b Yhteystapa Välttämätön Liitännät / IEEE b SSID-asetus Tarvittaessa Liitännät / IEEE b Kanava Tarvittaessa Liitännät / IEEE b Suojaus Tarvittaessa Liitännät / IEEE b Yhteysnopeus Tarvittaessa Huom. Tarkista kohdassa [Käytössä oleva protokolla], että haluamasi prokolla-asetus on [Käytössä]. [IEEE b] ja [LAN-tyyppi] ovat näkyvissä, kun langaton verkkoliitäntäkortti on asennettu. Jos sekä Ethernet että langaton lähiverkko (IEEE b) ovat käytössä, valittu liitäntä on etusijalla. Viite s.57 Liitäntäasetukset 19

28 Laitteen kytkentä Internet-faksin käyttämiseen tarvittavat asetukset 1 Tässä jaksossa luetellaan Internet-faksin käyttöön tarvittavat asetukset. Ethernet Tässä jaksossa luetellaan Internet-faksin käyttöön tarvittavat asetukset. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdista "Liitäntäasetukset" ja "Tiedoston siirto". Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät/Verkko Laitteen IPv4-osoite Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Välttämätön Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Domain Tarvittaessa Liitännät/Verkko WINS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Liitännät/Verkko Ethernet-nopeus Tarvittaessa Liitännät/Verkko LAN-tyyppi Välttämätön Liitännät/Verkko Salli SNMPv3-yhteys Tarvittaessa Liitännät/Verkko Salli SSL/TLS-yhteys Tarvittaessa Liitännät/Verkko Isäntänimi Tarvittaessa Tiedoston siirto SMTP-palvelin Välttämätön Tiedoston siirto SMTP-todennus Tarvittaessa Tiedoston siirto POP before SMTP Tarvittaessa Tiedoston siirto Vastaanottoprotokolla Tarvittaessa Tiedoston siirto POP3/IMAP4-asetukset Tarvittaessa Tiedoston siirto Pääkäyttäjän sähköpostiosoite Tarvittaessa Tiedoston siirto Sähköpostin yhteysportti Välttämätön Tiedoston siirto Sähköpostin vastaanottoväli Tarvittaessa Tiedoston siirto Vastaanotetun sähköpostin maksimikoko Tarvittaessa Tiedoston siirto S-postit palvelimelle Tarvittaessa Tiedoston siirto Faksin sähköposti Välttämätön 20

29 Verkkoasetukset Huom. Tarkista kohdassa [Käytössä oleva protokolla], että haluamasi prokolla-asetus on [Käytössä]. [LAN-tyyppi] on näkyvissä, kun langaton lähiverkkokortti on asennettu. Jos sekä Ethernet että langaton lähiverkko (IEEE b) ovat käytössä, valittu liittymä on etusijalla. [SMTP-palvelin] ja [Faksin sähköposti] täytyy olla määriteltynä lähetystoiminnon käyttämiseksi. Kun [POP before SMTP] on [Päällä], tee myös [Vastaanottoprotokolla]- ja [POP3/IMAP4-asetukset] -asetukset. Kun [SMTP-todentaminen] on [Päällä], tee myös [Pääkäytt. sähköpostiosoite]-asetukset. [Sähköpostin yhteysportti.] ja [Faksin sähköposti] täytyy olla määriteltynä vastaanottotoiminnon käyttämiseksi. Kun valitset kohdan [POP before SMTP] asetukseksi [Päällä], tarkista [POP3]- portin numero kohdassa [Sähköpostin yhteysportti.]. 1 Viite s.57 Liitäntäasetukset s.66 Tiedoston siirto IEEE 1394 (IPv4 over 1394) Tässä jaksossa luetellaan Internet-faksin käyttöön IEEE liitäntäkaapelin kanssa tarvittavat asetukset. Lisätietoja asetusmäärittelyistä saat kohdista "Liitäntäasetukset" ja "Tiedoston siirto". Valikko Käyttäjän työkalu Vaaditut asetukset Liitännät / IEEE 1394 IPv4-osoite Välttämätön Liitännät / IEEE 1394 DDNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 Isäntänimi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 Domain-nimi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 WINS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät / IEEE 1394 IPv4 over 1394 Välttämätön Liitännät/Verkko IPv4-yhdyskäytävä Välttämätön Liitännät/Verkko DNS-konfigurointi Tarvittaessa Liitännät/Verkko Käytössä oleva protokolla Välttämätön Tiedoston siirto SMTP-palvelin Välttämätön Tiedoston siirto SMTP-todennus Tarvittaessa Tiedoston siirto POP before SMTP Tarvittaessa 21

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet

Yleiset asetukset. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Yleiset asetukset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laitteen liittäminen Järjestelmäasetukset Kopiokone/Asiakirjapalvelin Faksitoiminnot Tulostintoiminnot Skanneritoiminnot Osoitteiden ja käyttäjien tallentaminen

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas

Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tulostamisen valmistelu Tulostinohjaimen valmistelu Muut tulostustoiminnot Suoratulostus digitaalisesta kamerasta (PictBridge) Tulostimen asetusten

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys.

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys. Käyttäjän opas Laitteen opas Paperin lisääminen Asiakirjojen tulostaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Laitteen ylläpito Vianmääritys Liite Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-2300N MX-2700N DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ Ohjelmiston asennusohje Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen. Kiitos tämän tuotteen hankkimisesta.

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas FS-1118MFP Verkkoskannerin asennusopas Johdanto Tämä opas Tavaramerkkitietoja Opas sisältää ohjeet skannaustoimintojen ensiasennukseen. Lisäksi oppaassa kuvataan koneen peruskäyttö verkkoskannerina. Microsoft,

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Laitehallinnan käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Laitehallinnan käyttöohje 2008, 2009 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4791-00 FI

Käyttöopas NPD4791-00 FI NPD4791-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Tietoja Epson AcuLaser CX17

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FreeFlow,

Lisätiedot

Dell V725w -käyttöopas

Dell V725w -käyttöopas Dell V725w -käyttöopas Tammikuu 2012 www.dell.com support.dell.com Laitetyypit: 4449 Mallit: 7d1, 7dE Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...6 Tietoja tulostimesta...7 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...7

Lisätiedot

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We Versio A FIN Käyttöoppaat ja niiden sijainti? Mikä opas? Mitä se sisältää? Missä se on? Pika-asennusopas Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas Verkkokäyttäjän

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

4900 Series -käyttöopas

4900 Series -käyttöopas 4900 Series -käyttöopas 2008 www.lexmark.com Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...9 Johdanto...10 Tulostinta koskevien tietojen paikallistaminen...10 Tulostimen asentaminen...13 Käyttöoikeuden antaminen

Lisätiedot

bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje

bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje A0FD-9569-01T Kiitos Kiitos bizhub C20 -laitteen ostamisesta. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. bizhub C20 on suunniteltu toimimaan parhaalla tavalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas Heinäkuu 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja XEROX ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW KÄYTTÖOPAS MFC-820CW Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-820CW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: DCP-J552DW ja DCP-J752DW (Ympyröi laitteesi mallinumero) Sarjanumero:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

Yksivärilasertulostin

Yksivärilasertulostin Yksivärilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 4514 Mallit: 330, 335, 530 ja vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tämän oppaan käyttäminen...9

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/587147

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/587147 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB 350. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB 350 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5119-03 FI

Käyttöopas NPD5119-03 FI NPD5119-03 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN Johdanto Kiitos FS-C8600DN/FS-C8650DN-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot