ART MITO DVD-4800 DVD-SOITIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ART MITO DVD-4800 DVD-SOITIN"

Transkriptio

1 ART MITO DVD-4800 DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

2 SISÄLLYSLUETTELO Säätimien esittely... 2 a) Etupaneelin säätimet... 2 b) Takapaneelin liittimet... 2 c) Kauko-ohjain... 3 Luku 1: Peruskäyttö Kytke TV ja DVD-soitin päälle Laita levytilaan levy Toista levyä... 4 a) Valikkotoisto (DVD- ja VCD2.0 -levyt)... 4 b) Otsikkotoisto (vain DVD-levyt)... 5 c) Ohjelmoitu toisto (DVD-, VCD-, MP3- ja JPEG-levyt)... 5 Luku 2: Lisätoiminnot Kappaleiden valinta (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Kappaleiden ylihyppäys (DVD-, VCD-, MP3- ja JPEG-levyt) Pikahaku eteen- ja taaksepäin (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Moninopeuksinen hidastustoisto (DVD- ja VCD-levyt) Pysäytyskuva ja kuva-kuvalta eteneminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Kertaustoiminto (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Kuvaruutuvalikko (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Hakutoiminto (DVD-, VCD-, CD-levyt) Ääniraidan vaihtaminen VCD-, CD- ja MP3-levyt) Puhekielen vaihtaminen (DVD-levyt) Tekstityskielen valinta (DVD-levyt) Kamerakulman vaihtaminen (DVD-levyt) TV-järjestelmän vaihtaminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Äänen mykistys (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Kuvan zoomaus (DVD-, VCD- ja JPEG-levyt) Merkityn jakson kertaus (DVD-, VCD-, CD- ja MP3-levyt) Äänenvoimakkuuden säätäminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt)...12 Luku 3: MP3/JPEG -levyjen toistaminen...13 Luku 4: Asetusvalikko Asetusvalikon käyttö Asetusvaihtoehtojen esittely...16 a) Järjestelmäasetukset (SYSTEM)...16 b) Kieliasetukset (LANGUAGE)...20 c) Audioasetukset (AUDIO)...22 d) Videoasetukset (VIDEO)...25 e) Kaiutinasetukset (SPEAKER)...27 f) Digitaaliasetukset (DIGITAL)

3 SÄÄTIMIEN ESITTELY a) Etupaneelin säätimet Virtakytkin (POWER) Mikrofonin äänenvoimakkuus (MIC VOL) Edellinen luku/kappale (PREV) Oikea/Vasen (R/L) MIC 1/MIC 2 -liitäntä Pysäytys (STOP) Seuraava (NEXT) Etupaneelin näyttö b) Takapaneelin liittimet Optinen digitaalilähtö (OPTICAL) S-Video -lähtö Videolähtö (komposiitti) Koaksiaalinen digitaalilähtö Lomittamaton videolähtö (Y/Pb/Pr) tai komponenttivideolähtö (Y/Cb/Cr) SCART-lähtö 2

4 c) Kauko-ohjain 1. Virta (POWER) 2. Tekstitys (SUBTITLE) 3. Ohjelma (PROGRAM) 4. Tyhjennä (CLEAR) 5. Kieli (LANGUAGE) 6. Avaa/Sulje (OPEN/CLOSE) 7. Kuvaruutunäyttö (DISPLAY) 8. Numeropainikkeet 9. Kamerakulma (ANGLE) 10. Videotila (V-MODE) 11. Kertaus (REPEAT) 12. A-B -kertaus 13. Jatka (RESUME) 14. TV-järjestelmä (N/P) 15. Aika (TIME) 16. Vasen/Oikea (L/R) 17. Katsele (VIEW) 18. Mykistä (MUTE) 19. Äänenvoim.+ (VOL +) 20. Äänenvoim.- (VOL -) 21. Zoom 22. Otsikko (TITLE) 23. Asetus (SETUP) 24. Vahvista valinta (ENTER) 25. Nuolipainikkeet 26. OK-painike 27. Palaa (RETURN) 28. Valikko (MENU/PBC) 29. Askellus (STEP) 30. Hidastuskuva (SLOW) 31. Pysäytys (STOP) 32. Toisto/Tauko (PLAY/PAUSE) 33. Edellinen (PREV) 34. Eteenpäin (FWD) 35. Seuraava (NEXT) 36. Taaksepäin (REV) 3

5 LUKU 1: PERUSKÄYTTÖ 1. Kytke TV ja DVD-soitin päälle Paina kauko-ohjaimen virtapainiketta (POWER) ja TV-ruudulle ilmestyy teksti Read (luku käynnissä). Mikäli DVD-soittimessa ei ole levyä niin ruudulle ilmestyy teksti No disc (ei levyä). 2. Laita levytilaan levy Paina kauko-ohjaimen tai DVD-soittimen etupaneelin Open/Close -painiketta ja ruudulle tulee teksti Open (auki). Laita levytarjottimelle varovasti levy etikettipuoli ylöspäin (kaksipuolisilla levyillä on dataa molemmilla puolilla, joten ne voidaan asettaa kummin puolin tahansa). Sulje levytila painamalla Open/Close -paniketta uudelleen, jolloin ruutuun tulee teksti Close (kiinni). Levyn toisto käynnistyy nyt automaattisesti. (Huom: Tietyn tyyppisten levyjen toisto ei käynnisty ennen kuin painetaan toistopainiketta tai Enter-painiketta. 3. Toista levyä Levyvalikot vaihtelevat levyltä toiseen sekä toimintansa että sisältönsä suhteen. Saat levyvalikon näkyviin painamalla kauko-ohjaimen MENUpainiketta. Voit myös väliaikaisesti keskeyttää toiston painamalla kauko-ohjaimen Play/Pause -painiketta ja jatkaa toistoa painamalla samaa painiketta uudelleen. Lisäksi sinulla on käytettävissä sellaisia toistomahdollisuuksia, kuten valikkotoisto, otsikkotoisto, ohjelmoitu toisto, jne. a) Valikkotoisto (DVD- ja VCD2.0 -levyt) I. Paina valikkopainiketta (MENU). TV-ruudulla näkyy DVD-juurivalikko toistettaessa DVD-levyä. Laitettaessa levytilaan VCD2.0-levy tulee TV-ruudulle VCD2.0 -valikko (kun PBC-toiminto on pois päältä. Paina tässä vaiheessa kerran PBC-painiketta saadaksesi näkyviin PBC:n tilan). PBC on pois päältä (off) aloitettaessa VCD2.0-levyn toisto. II. DVD-levyä toistettaessa voit valita haluamasi valikkovaihtoehdon nuolipainikkeilla. VCD2.0-levyä toistettaessa valinta tapahtuu näppäilemällä vaihtoehdon numero numeropainikkeilla. III. Käynnistä valitun vaihtoehdon toisto painamalla ENTER- tai PLAY-painiketta. IV. Voit palata juurivalikkoon DVD-levyä toistaessasi painamalla valikkopainiketta (MENU) ja VCD2.0-levyä toistaessasi (kun PBCtoiminto on päällä) painamalla PBC-painiketta. V. Pysäytys 1) Kun painat pysäytyspainiketta (STOP) ensimmäisen kerran niin laite siirtyy valepysäytystilaan ja ruutuun tulee vastaava teksti ( QuasiStop ). Käynnistääksesi otsikon toiston alusta sinun on painettava pysäytyspainiketta kaksi kertaa. 4

6 2) Valepysäytystilassa laite muistaa pysäytyspaikan ja voit käynnistää toiston pysäytyskohdasta. 3) Painettaessa toistopainiketta (PLAY) pysäytystilassa siirtyy laite jaksotoistotilaan. Levyn rikkoutumisen estämiseksi on pysäytyspainiketta (STOP) painettava ennen kuin levytila avataan painamalla Open/Close -painiketta. Ota sitten levy pois ja sulje levytila painamalla Open/Close -painiketta uudelleen. Mikäli et tule käyttämään DVD-soitinta pitkään aikaan niin irrota verkkopistoke seinäpistorasiasta. b) Otsikkotoisto (vain DVD-levyt) I. Paina DVD-levyn toiston aikana otsikkopainiketta (TITLE) ja saat ruudulle levyn otsikot. II. Valitse haluamasi otsikko nuolipainikkeilla ja paina sitten ENTERpainiketta. Voit suorittaa valinnan myös numeropainikkeilla. III. Toisto käynnistyy valitun otsikon luvusta 1. c) Ohjelmoitu toisto (DVD-, VCD-, MP3- ja JPEG-levyt) Ohjelmoitua toistoa käyttämällä voit syöttää järjestyksen, jossa luvut tai kappaleet toistetaan. Ohjelmoitavien lukujen/kappaleiden maksimimäärä on 16. Ohjelmointivalikko: DVD-, MP3- ja JPEG-levyt: VCD- ja CD-levyt: Jos PBC-toiminto on päällä niin PBC kytkeytyy pois päältä siksi ajaksi kun lukuja/kappaleita toistetaan ohjelmoidussa järjestyksessä. 5

7 Näppäile lukujen/kappaleiden toistojärjestys kauko-ohjaimen numeropainikkeilla. Kun olet ohjelmoinut haluamasi kappaleet, paina toistopainiketta (PLAY) tai valitse nuolipainikkeilla valikon alareunassa oleva vaihtoehto PLAY ja paina sitten ENTER-painiketta. Luvut/kappaleet toistuvat nyt ohjelmoidussa järjestyksessä. Voit ohjelmoida enintään 16 otsikkoa/lukua/kappaletta. Siirry haluamaasi ohjelmakohtaan kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla. Jos ohjelmointipainiketta (PROGRAM) painetaan ohjelmoidun toiston aikana niin ruutuun tuleen ohjelmointivalikko, jossa tämän hetkinen ohjelma on näkyvissä, ja ohjelmoitu toisto pysähtyy. Voit siirtyä normaaliin toistoon myös painamalla ensin pysäytyspainiketta (STOP) ja sitten toistopainiketta (PLAY). Huom: Voit poistaa ohjelmoidun järjestyksen valitsemalla nuolipainikkeilla vaihtoehdon CLEAR ja painamalla sitten ENTER-painiketta. Voit muuttaa ohjelmoitua järjestystä valitsemalla muutettavan kohdan nuolipainikkeilla ja näppäilemällä tilalle uuden luvun/kappaleen numeron. 6

8 LUKU 2: LISÄTOIMINNOT 1. Kappaleiden valinta (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) a) DVD-levyn otsikot/luvut valitaan numeropainikkeilla valikoista tai otsikkosivuilta. DVD-toiston aikana voit syöttää haluamasi otsikkonumerot suoraan. b) VCD- ja CD-levyiltä kappaleet voidaan valita suoraan numeropainikkeilla. (Ohjelmoidun toiston aikana ja PBC-toiminnon ollessa päällä voit valita kappaleita vain PREV/NEXT -painikkeilla). c) MP3- ja JPEG-levyjä toistettaessa voit numeropainikkeilla valita kappaleita nykyisestä kappalelistasta. Huom: Kappaleiden 1-10 valinta tapahtuu painamalla vastaavaa kauko-ohjaimen numeropainiketta (1-9, 10). Yli kymmenen olevien kappaleiden numerot valitaan painamalla ensin 10+ -painiketta. Esimerkiksi kappale 15 valitaan painamalla ensin 10+ -painiketta ja sitten painiketta 5. Mikäli näppäiltyä numeroa ei ole levyllä niin mitään valintaa ei tapahdu. 2. Kappaleiden ylihyppäys (DVD-, VCD-, MP3- ja JPEG-levyt) a) Paina kauko-ohjaimen tai DVD-soittimen etupaneelin NEXT-painiketta hypätäksesi seuraavan otsikon/luvun/kappaleen alkuun. b) Paina kauko-ohjaimen tai DVD-soittimen etupaneelin PREV-painiketta hypätäksesi edellisen otsikon/luvun/kappaleen alkuun. Toisto pysähtyy painettaessa NEXT-painiketta VCD-levyn (PBC päällä) viimeisen luvun/kappaleen toiston aikana. Toisto pysähtyy myös painettaessa PREV-painiketta ensimmäisen luvun/kappaleen toiston aikana. Laitteen ollessa pysähdyksissä ei NEXT/ PREV -painikkeen painamisella ole vaikutusta. DVD-levyä toistettaessa toiminta riippuu levystä. 3. Pikahaku eteen- ja taaksepäin (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Voit toiston aikana hakea nopeasti eteenpäin ja taaksepäin. a) Voit selata levyä nopeasti eteenpäin painamalla toiston aikana kauko-ohjaimen FWD-painiketta. Paina painiketta uudelleen lisätäksesi toistonopeutta. Nopeus muuttuu jokaisella FWD-painikkeen painalluksella seuraavasti: x2 x4 x8 x20. Jos painat painiketta viisi kertaa niin toistonopeus palaa normaaliksi. DVD-toiston aikana pikahaku muuttuu normaalinopeudeksi seuraavan otsikon/luvun alussa. VCD-toiston aikana (PBC päällä) pikahaku muuttuu normaalinopeudeksi seuraavan kappaleen alussa. 7

9 Palaa normaalitoistoon painamalla toistopainiketta (PLAY). CD-, MP3- jne. toiston aikana ääni kuuluu vielä nopeudella x2. b) Voit selata levyä nopeasti taaksepäin painamalla toiston aikana kauko-ohjaimen REV-painiketta. Paina painiketta uudelleen lisätäksesi nopeutta. Nopeus muuttuu jokaisella REV-painikkeen painalluksella seuraavasti: x2 x4 x8 x20. Jos painat painiketta viisi kertaa niin toistonopeus palaa normaaliksi. DVD-toiston aikana pikahaku taaksepäin muuttuu normaalinopeudeksi toistettavan otsikon/luvun alussa. VCD-toiston aikana (PBC päällä) pikahaku taaksepäin muuttuu normaalinopeudeksi toistettavan kappaleen alussa. Palaa normaalitoistoon painamalla toistopainiketta (PLAY). CD-, MP3- jne. toiston aikana ääni kuuluu vielä nopeudella x2. 4. Moninopeuksinen hidastustoisto (DVD- ja VCD-levyt) Siirry hidastustoistoon painamalla SLOW-painiketta toiston aikana. Painelemalla kauko-ohjaimen SLOW-painiketta useamman kerran voit muuttaa hidastusnopeutta seuraavasti: 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7. Nopeus vähenee jokaisella painikkeen painalluksella. Painettaessa SLOW-painiketta seitsemännen kerran palautuu toistonopeus takaisin normaaliksi. Palaa toistoon normaalinopeudella painamalla toistopainiketta (PLAY). 5. Pysäytyskuva ja kuva-kuvalta eteneminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) a) Pysäytä kuva painamalla toiston (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEGtoisto) aikana PAUSE-painiketta. Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY-painiketta tai uudelleen PAUSE-painiketta. b) DVD- ja VCD-toistossa voit edetä pysäytystilassa kuva-kuvalta painelemalla STEP-painiketta. Palaa normaalitoistoon painamalla PLAY-painiketta. 6. Kertaustoiminto (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Paina toiston aikana REPEAT-painiketta yhden kerran ja ruutuun tulee kertaustoiston tilan ilmaiseva palkki. a) Paina REPEAT-painiketta toiston (VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-toisto) aikana uudelleen siirtyäksesi kertaustoistoon. Paina REPEAT-painiketta uudelleen vaihtaaksesi kertaustoiston tyyppiä. Valittavana on kolme vaihtoehtoa: kertaus pois päältä, kappaleen kertaus ja levyn kertaus. Kertaustyyppi vaihtuu jokaisella REPEAT-painikkeen painalluksella. Painettaessa painiketta neljännen kerran palataan normaaliin toistoon. 8

10 b) Paina REPEAT-painiketta uudelleen DVD-toistossa asettaaksesi kertaustoiminnon päälle. Valittavana on kolme vaihtoehtoa: kertaus pois päältä, luvun kertaus ja otsikon kertaus. Kertaustyyppi vaihtuu jokaisella REPEAT-painikkeen painalluksella. Painettaessa painiketta neljännen kerran palataan normaaliin toistoon. c) Paina REPEAT-painiketta uudelleen MP3-toistossa asettaaksesi kertaustoiminnon päälle. Valittavana on neljä vaihtoehtoa: kertaus pois päältä, kappaleen kertaus, hakemiston kertaus ja levyn kertaus. Kertaustyyppi vaihtuu jokaisella REPEAT-painikkeen painalluksella. Painettaessa painiketta viidennen kerran palataan normaaliin toistoon. 7. Kuvaruutuvalikko (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) a) DVD-levyjen lataus ja toisto (kaksi sivua) Hae ensimmäinen sivu ruudulle painamalla kerran DISPLAY-painiketta: Levyn tyyppi, otsikko / (toistettava otsikko / otsikoiden kokonaismäärä, Luku / (toistettava luku / lukujen kokonaismäärä), levyn kulunut aika. Paina DISPLAY-painiketta uudelleen ja saat näkyviin seuraavan sivun: Puhekieli / (puhekielen numero) / kielten kokonaismäärä tai pois päältä, kielityyppi, audiotyyppi, tekstityskieli / (valitun tekstityskielen numero / tekstityskielten kokonaismäärä) tai pois päältä, kamerakulma / (nykyisen kamerakulman numero / kamerakulmien kokonaismäärä) tai pois päältä. Painettaessa DISPLAY-painiketta kolmannen kerran kuvaruutunäyttö häviää ruudulta. b) VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyjen lataus ja toisto (kaksi sivua) Hae kuvaruutunäyttö ruudulle painamalla kerran DISPLAY-painiketta: Levytyyppi, kappale / (toistettava kappale / kappaleiden kokonaismäärä), mykistys, kertaustila, toistettavan kappaleen kulunut aika. Painettaessa DISPLAY-painiketta uudelleen kuvaruutunäyttö häviää ruudulta. 8. Hakutoiminto (DVD-, VCD-, CD-levyt) Voit käyttää hakutoimintoa valitaksesi tietyn otsikon / luvun / kappaleen tai siirtyäksesi suoraan tiettyyn kohtaan otsikkoa. Hae ensiksi hakuvalikko ruutuun painamalla kauko-ohjaimen hakupainiketta (SEARCH, GOTO). Valitse tämän jälkeen nuolipainikkeilla otsikko / luku / kappaleen numero tai aikavaihtoehto. Näppäile sitten numeropainikkeilla toistettavaksi haluamasi otsikon / luvun / kappaleen numero tai se otsikon aikalukema, johon haluat siirtyä. Käynnistä lopuksi toisto painamalla ENTER-painiketta. Jos näppäilet ajaksi esimerkiksi lukeman 01:23:56 niin toisto käynnistyy otsikon kohdasta yksi tunti, kaksikymmentäkolme minuuttia ja viisikymmentäkuusi sekuntia. Jos näppäilet sopimattoman ajankohdan niin ruutuun tulee virheilmoitus INVALID KEY. Huom: I. Tämä toiminto ei ole käytettävissä ohjelmoidun toiston aikana. II. Jos PBC on päällä niin se kytkeytyy pois päältä haun alkaessa. III. Hakutoiminto ei toimi MP3-levyjä toistettaessa. 9

11 9. Ääniraidan vaihtaminen VCD-, CD- ja MP3-levyt) Hae nykyinen ääniraitatieto ruudulle painamalla L/R -painiketta. a) L/R -painikkeella voidaan vaihtaa ääniraitaa, b) Paina kauko-ohjaimen L/R -painiketta uudestaan vaihtaaksesi ääniraitaa. Toistettaessa VCD-, CD- tai MP3-levyjä valittavana on kolme vaihtoehtoa: Stereo (V/O), L/L ja O/O. 10. Puhekielen vaihtaminen (DVD-levyt) Paina toiston aikana LANGUAGE-painiketta yhden kerran ja ruutuun tulee puhekielen kuvaruutunäyttö. Jos DVD-levyllä on useita puhekieliä voit tällä toiminnolla väliaikaisesti muuttaa puhekieltä. Tässä DVD-soittimessa on valittavana 8 puhekieltä: kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja latina. Kieli muuttuu jokaisella LANGUAGE-painikkeen painalluksella ja kielen numero tulee näkyviin, esimerkiksi [1 English DTS 6CH] tai [Off]. Puhekielten valikoima vaihtelee levyittäin. 11. Tekstityskielen valinta (DVD-levyt) Paina toiston aikana SUBTITLE-painiketta yhden kerran ja ruutuun tulee tekstityskielen kuvaruutunäyttö. Jos DVD-levyllä on useita tekstityskieliä voit tällä toiminnolla valita haluamasi tekstityskielen. Oletusarvona tekstitys ei ole päällä ja kuvaruutunäytössä on teksti Subtitle Off. Paina SUBTITLE-painiketta kerran saadaksesi tekstityksen näkyviin. Tekstitys tulee näkyviin oletuskielellä ja kuvaruutunäytössä on tämän kielen numero. Tekstityskieleksi voidaan valita yksi 8 kielestä: kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja latina. Kieli muuttuu jokaisella SUBTITLE-painikkeen painalluksella ja kielen numero tulee näkyviin, esimerkiksi [1 English DTS 6CH] tai [Off]. Tekstityskielten valikoima vaihtelee levyittäin. Tekstitys poistetaan ruudulta painelemalla SUBTITLE-painiketta kunnes kuvaruutunäytössä on Off. 12. Kamerakulman vaihtaminen (DVD-levyt) Paina toiston aikana ANGLE-painiketta yhden kerran ja ruutuun tulee kamerakulman kuvaruutunäyttö. Joillakin DVD-levyillä osa otoksista tai jaksoista on kuvattu useasta kamerakulmasta ja voit valita haluamasi kamerakulman. Paina ANGLE-painiketta uudelleen siirtyäksesi toiseen kamerakulmaan. Jos levyllä on useita kamerakumia niin ruudulla oleva kuvake kertoo nykyisen kamerakulman ja kamerakulmien kokonaismäärän. 10

12 Jos kamerakulman kuvakkeessa näkyy esimerkiksi [1/4] tämä tarkoittaa, että nyt katsellaan kamerakulmaa 1 ja valittavana on kaikkiaan neljä kamerakulmaa. (Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee levyittäin. Mikäli levyllä ei ole muita kamerakulmia tulee ruutuun virheilmoitus Invalid Key.) 13. TV-järjestelmän vaihtaminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Paina kauko-ohjaimen N/P -painiketta ja saat esille tämän hetkisen TV-järjestelmän. Paina N/P -painiketta uudelleen vaihtaaksesi seuraavaan TV-järjestelmään. Valittavana on neljä järjestelmää: NTCS, PAL-M, PAL ja AUTO. Jos painat N/P-painiketta viisi kertaa palaat alkuperäiseen TV-järjestelmään. Huom: Jos valittuna on vaihtoehto AUTO niin laite valitsee automaattisesti parhaan kuvan antavan järjestelmän levyllä olevista vaihtoehdoista. Jos kuva ei ole kokoruutukuva (huom: laajakuvaohjelma ei näy kokoruutukuvana) tai mustavalkoinen, niin painele N/P -painiketta valitaksesi järjestelmäksi NTSC tai PAL. Toistettaessa toisella TV-järjestelmä kaikki levyt eivät aina toimi järjestelmän kaikkien standardien mukaisesti. Television automaattista järjestelmävalintaa suositellaan. 14. Äänen mykistys (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Paina kauko-ohjaimen MUTE-painiketta mykistääksesi äänen kokonaan. Ruutuun tulee kuvake MUTE. Paina painiketta uudelleen tai paina äänenvoimakkuuspainiketta (VOL +/-) palauttaaksesi äänen entiselleen. 15. Kuvan zoomaus (DVD-, VCD- ja JPEG-levyt) a) Zoom-toiminto mahdollistaa kuvan suurentamisen ja kuvan liikuttamisen. Painele ZOOM-painiketta käynnistääksesi toiminnon ja valitaksesi sopivan suurennussuhteen vaihtoehdoista: Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4 ja Zoom pois päältä. Huom: Tämä toiminto ei ole käytettävissä levyvalikon ollessa näkyvissä. b) Voit liikuttaa kuvaa nuolipainikkeilla suurennussuhteen ollessa 1, 2 tai Merkityn jakson kertaus (DVD-, VCD-, CD- ja MP3-levyt) a) Paina normaalin toiston tai nopeutetun toiston aikana kauko-ohjaimen A-B -painiketta ja ruutuun tulee ilmoitus REPEAT A. Tämä tarkoittaa, että kertausjakson alkukohta on nyt merkitty. b) Paina normaalin toiston tai nopeutetun toiston aikana kauko-ohjaimen A-B -painiketta uudelleen ja ruutuun tulee ilmoitus REPEAT A-B. Tämä tarkoittaa, että kertausjakson loppukohta on nyt merkitty. 11

13 Kohtien A ja B välisen jakson kertaus jatkuu, kunnes kytket kertaustoiston pois päältä. c) Lopeta A-B -jakson kertaus painamalla A-B -painiketta uudelleen. VCD- ja CD-levyjä toistettaessa kertausjakso voi olla vain yhden kappaleen sisällä. Seuraavan kappaleen alkaessa A-B -kertaus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. DVD-levyä toistettaessa voit määritellä jakson vain otsikon/luvun sisällä. 17. Äänenvoimakkuuden säätäminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Voit säätää äänenvoimakkuutta television säätimillä tai vahvistimen säätimillä. DVD-soittimen kauko-ohjaimen VOL+ -painikkeen painaminen lisää äänenvoimakkuutta ja VOL- -painikkeen painaminen vähentää äänenvoimakkuutta. Huom: Toiminto ei ole käytettävissä käytettäessä PCM-lähtöä DVD-toistossa. 12

14 LUKU 3: MP3/JPEG -LEVYJEN TOISTAMINEN Laita levytilaan MP3- tai JPEG-levy ja laite etsii automaattisesti hakemistot, joihin on tallennettu MP3/JPEG -tiedostoja. Haun jälkeen laite siirtyy ensimmäiseen MP3/JPEG -tiedostoja sisältävään hakemistoon (jos levyllä on sekä MP3- että JPEG tiedostoja; jos levyllä on vain yhtä tiedostotyyppiä se siirtyy ensimmäiseen hakemistoon) ja käynnistää hakemiston ensimmäisen kappaleen toiston ( 01: on valittuna). Ruudulla näkyy alla kuvattu valikko: Nykyinen hakemisto Toistettava MP3/JPEG -tiedosto Toistettava tiedosto on MP3 -musiikkia. Tiedoston vaihtoalue: Näyttää tiedostotyypin ja vaihtumisen. Siirry hakemistoalueelle nuolipainikkeella ja valitse haluamasi hakemisto, jolloin tämän hakemiston ensimmäisen kappaleen toisto käynnistyy. Voit siirtyä nuolipainikkeilla myös tiedostoalueella ja valita toistettavaksi haluamasi kappaleen. Huom: I. Nuolipainikkeilla ja voit siirtyä hakemistoalueelle, tiedostoalueelle ja tiedoston vaihtoalueelle. II. Valittuna oleva kohta näkyy hakemistoalueella ja tiedostoalueella yllä olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Tiedoston vaihtoalueella valinta näkyy puolestaan läpinäkyvänä suorakaiteena. III. Tiedoston vaihtoalueella voit muuttaa valintaa nuolipainikkeilla / ja vahvistaa sen painamalla ENTER-painiketta. Yllä olevassa kuvassa on esitetty painikkeet M, P ja G. Esimerkiksi, mikäli laitteeseen laitetaan levy, jolla on MP3- ja JPEG-tiedostoja, mutta ei yhtään NES-tiedostoa, kirjainten M ja P väri on valkoinen ja kirjaimen G musta. Toistettaessa MP3-tiedostoa M muuttuu tummemmaksi. 13

15 IV. Voit valita toistettavan tiedoston näppäilemällä sen numeron numeropainikkeilla. Esimerkiksi, jos haluat toistaa näkyvillä olevan listan kappaleen numero 15, paina kerran 10+ -painiketta ja sitten painiketta 5, jolloin kappaleen 15 toisto käynnistyy. Huom: MP3-tiedostojen toiston aikana ei videolähdössä ole signaalia. V. Toistettaessa JPEG-kuvaa levyltä, jolla on sekä MP3- että JPEGtiedostoja, voit palata JPEG-listaan painamalla RETURN-painiketta. VI. JPEG-tiedostoja toistettaessa voit valita kuvien vaihtotavan painamalla PROGRAM-painiketta. Vaihtotapoja on kaikkiaan 17. Painele PROGRAM-painiketta toistuvasti valitaksesi haluamasi vaihtotavan. Valittavana ovat: avaus ylhäältä alas, avaus alhaalta vasemmalle, avaus vasemmalta oikealle, avaus oikealta vasemmalle, avaus ylhäältä vasemmalta alhaalle oikealle, avaus oikealta ylhäältä vasemmalle alhaalle, avaus vasemmalta alhaalta oikealle ylhäälle, avaus oikealta alhaalta vasemmalle ylhäälle, avaus keskeltä ylös ja alas, laskostus ylhäältä ja alhaalta keskelle, laskostus vasemmalta ja oikealta keskelle, vaakasuora suljin, vaakasuora suljin, laskostus nurkista keskelle, satunnaisesti valittu vaihtotyyli ja pois päältä. VII. Kuvan toiston tai taukotoiminnan aikana voit muuttaa kuvan asentoa nuolipainikkeilla: : käännä pystyakselin ympäri : käännä vaaka-akselin ympäri : kierrä 90 vastapäivään : kierrä 90 myötäpäivään 14

16 LUKU 4: ASETUSVALIKKO 1. Asetusvalikon käyttö a) Paina SETUP-painiketta ja ruutuun tulee asetusten päävalikko. Päävalikon ollessa ruudulla DVD-soitin siirtyy automaattisesti taukotoiminnolle. b) Siirry haluamasi sivua osoittavan kuvakkeen kohdalle nuolipainikkeilla / ja siirry sivulle nuolipainikkeilla /. Esimerkiksi, jos haluat tehdä asetuksia videosivulla, valitse videokuvake siirtymälle oikealle nuolipainikkeella ja saat näkyviin videoasetusten sivun. 15

17 c) Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle nuolipainikkeella. Valitse vaihtoehto painamalla ENTER-painiketta tai nuolipainiketta ja kyseisen kohdan vaihtoehdot tulevat näkyviin oikealle. Esimerkiksi, siirry kohtaan BRIGHTNESS nuolipainikkeella ja valitse se sitten painamalla ENTER-painiketta ja vaihtoehdot ilmestyvät oikealle. d) Asetusvalikosta poistutaan valitsemalla ensin vaihtoehto Exit Setup ja painamalla sitten ENTER-painiketta tai SETUP-painiketta. Huom: Asetusvalikko sulkeutuu mutta muutetut asetukset tallentuvat, mikäli asetusten suorittamisen aikana painetaan jotakin seuraavista painikkeista: N/P, SUBTITLE, FWD, REV, VOL+/-, PBC, TITLE, RETURN, PLAY, STOP, RESUME, PAUSE/STOP, NEXT, PREV, S.F. (haku eteenpäin), S.R (haku taaksepäin), ZOOM, PREVIEW GOTO, PRO- GRAM, REPEAT, A-B, ANGLE, LANGUAGE, L/R, DISPLAY, MUTE ja SETUP. 2. Asetusvaihtoehtojen esittely a) Järjestelmäasetukset (SYSTEM) Järjestelmäasetusten vaihtoehdot on esitelty alla. TV-järjestelmä (TV SYSTEM) Voit valita TV-järjestelmän televisiotasi vastaavaksi. AUTO: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty multinormi-televisioon. NTSC: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty NTSC-televisioon. PAL: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty PAL-televisioon. 16

18 PAL-M: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty PAL-M -televisioon. Tehdasasetus on AUTO. Näytönsäästäjä (SCREEN SAVER) Jos näytönsäästäjätoiminto on päällä (On) ja laite on pysäytystilassa, levytila on auki, levytilassa ei ole levyä tai pysäytyskuva on ruudulla pidempään kuin 60 sekuntia, niin ruutuun tulee näytönsäästäjän kuva. Tämä toiminto estää kuvaruudun vahingoittumisen (kuvan kiinnipalaminen). ON (päällä): Valitse tämä vaihtoehto kytkeäksesi näytönsäästäjän päälle. OFF (pois päältä): Valitse tämä vaihtoehto kytkeäksesi näytönsäästäjän pois päältä. Tehdasasetuksena toiminto on päällä (ON). 17

19 Videoasetukset (VIDEO) Interlace-YUV: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty televisioon, jossa on YUV-kaapelit. RGB: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty televisioon, jossa on SCART-kaapeli tai sen videokaapelin yhteinen napa on positiivinen. S-VIDEO: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty televisioon S-Video -kaapelilla tai komposiittivideokaapelilla. P-SCAN: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty Y, Cb ja Cr -kaapeleilla televisioon, jossa on lomittamaton pyyhkäisy. Jos käytät DVD-soittimen komposiittivideolähtöä voit asettaa tämän asetuksen millä tavalla tahansa. Valitse P-SCAN mikäli tämä DVD-soitin on kytketty lomittamattomalla pyyhkäisyllä varustettuun televisioon. Asetuksen tehdasasetus on S-VIDEO. Television kuvasuhde (TV-TYPE) 16:9 (laajakuva): Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty laajakuvatelevisioon. Jos valitset tämän vaihtoehdon ja 18

20 sinulla ei ole laajakuvatelevisiota, niin kuvassa voi olla vääristymiä kuvan tiivistämisen takia. 4:3 LB (postilaatikko): Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVDsoitin on kytketty normaalilla kuvasuhteella varustettuun televisioon. Näet elokuvat niiden alkuperäisellä kuvasuhteella (korkeuden suhde leveyteen). Näet koko kuvan, mutta vaakasuorassa kuva täyttää pienemmän osan ruutua, sillä kuvan ylä- ja alapuolella on mustat palkit. 4:3 PS (Pan & Scan): Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVDsoitin on kytketty normaalilla kuvasuhteella varustettuun televisioon. Kuva täyttää koko ruudun, mutta osa kuvasta ei näy (vasemmasta ja oikeasta reunasta leikkautuu osa pois). Huom: Kuvasuhde vaihtelee levyittäin ja joillakin levyillä ei ole tallennettuna valitsemaasi kuvasuhdetta. Jos toistat kuvasuhteella 4:3 tallennettua levyä laajakuvatelevisiossa, niin ruudun vasemmassa ja oikeassa reunassa on mustat palkit. Sinun on asetettava kuvasuhde käyttämääsi televisiota vastaavaksi. Salasana (PASSWORD) Salasanatoiminto on tehdasasetuksena lukittu, joten et voi muuttaa lapsilukituksen tasoja tai salasanaa. Voidaksesi käyttää lapsilukitusta sinun on kytkettävä salasanatoiminto päälle. Jos haluat asettaa jonkin lukitustason (RATING) sinun on näppäiltävä alkuperäinen, tehtaalla asetettu salasana, joka on 8888 ja painettava sitten ENTER-painiketta. Salasanaa muutettaessa sinun on näppäiltävä ensin vanha salasana ja sitten uusi salasana. Näppäile jokin 4-numeroinen luku (tämä on sinun uusi salasanasi - muista se!). 19

21 Lapsilukitus (RATING) Lapsilukituksessa käytettävä järjestelmä perustuu levyllä olevan materiaalin luokitukseen. Se toimii DVD-levyillä, jotka on luokiteltu ja joille luokitus on tallennettu. Tämä auttaa sinua valvomaan, minkä tyyppisiä DVD-levyjä perheesi katselee. Tässä laitteessa on kaksi luokitustasoa: ADULT (K-18) ja KID SAFE (sallittu lapsille). Valitse vaihtoehto VIEW ALL (näytä kaikki) asettaaksesi lukitustoiminnon pois päältä. Toiminnon tehdasasetus on VIEW ALL. Huom: Jos salasanatoiminto on päällä niin et voi muuttaa lukitusta näppäilemättä salasanaa; lukitustoiminto ei toimi, mikäli salasanatoiminto ei ole päällä. Tehdasasetukset (DEFAULT) Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat palauttaa kaikki asetukset ja säädöt alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi. b) Kieliasetukset (LANGUAGE) Kieliasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: 20

22 Valitse ensin vaihtoehto OSD LANGUAGE (DVD-soittimen valikkokieli) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi valikkokieli. Vahvista painamalla ENTER-painiketta ja tämän jälkeen laitteen valikot näkyvät valitsemallasi kielellä. Valitse ensin vaihtoehto AUDIO LANG (puhekieli) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi puhekieli. Vahvista painamalla ENTERpainiketta. Jos toistamallasi levyllä on tämä kieli niin kuulet puheen tällä kielellä. Puhekieleksi voidaan asettaa yksi 8 kielestä: kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja latina. Valitse ensin vaihtoehto SUBTITLE LANG (tekstityskieli) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi tekstityskieli. Vahvista painamalla ENTER-painiketta. Jos toistamallasi levyllä on tämä kieli niin näet tekstityksen tällä kielellä. Tekstityskieleksi voidaan asettaa yksi 8 vaihtoehdosta: kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja pois päältä (Off). 21

23 Valikkokieli (MENU LANG) Valitse ensin vaihtoehto MENU LANG (levyn valikkokieli) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi puhekieli (kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja latina). Vahvista painamalla ENTER-painiketta. Jos toistamallasi levyllä on tämä kieli niin levyn valikot näkyvät tällä kielellä. Huom: Jos levyllä ei ole asettamaasi kieltä niin soitin käyttää levyn oletuskieltä. DVD-soittimesi oletuskieli on ranska. c) Audioasetukset (AUDIO) Audioasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: Valitse ensin vaihtoehto AUDIO OUT (audiolähtö) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi audiolähdön tyyppi. Vahvista painamalla ENTER-painiketta. Audiolähtötyyppejä on kolme: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW ja SPDIF/PCM. SPDIF/OFF: Digitaalisessa koaksiaalilähdössä ja optisessa audiolähdössä ei ole signaalia. 22

24 SPDIF/RAW: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty päätevahvistimeen koaksiaalikaapelilla tai optisella kaapelilla. Toistettaessa levyä, joka on Dolby Digital, DTS tai MPEG formaatissa, vastaava signaali lähtee koaksiaalisesta ja optisesta audiolähdöstä. Tämän DVD-soittimen digitaalilähdöt on suunniteltu kytkettäväksi Dolby Digital, DTS tai MPEG-vahvistimeen tai dekooderiin. SPDIF/PCM: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty 2-kanaaviseen digitaaliseen stereovahvistimeen. Toistettaessa levyä, joka on Dolby Digital tai MPEG formaatissa, koaksiaalisessa ja optisessa lähdössä on signaali, joka on muunnettu 2-kanavaiseksi PCM-signaaliksi. Mikrofoniasetus (MIC SETUP) Mikrofoniasetuksissa on kaksi vaihtoehtoa: AUTO (automaattinen) ja OFF (pois päältä). Asetuksen ollessa AUTO soitin havaitsee mikrofonin automaattisesti ja käsittelee tuloäänen. Jos valitaan vaihtoehto OFF niin mikrofonitulo on kytketty pois päältä. Jos siis toistat esimerkiksi VCD2.0 -karaokelevyä niin sinun valittava vaihtoehto AUTO käyttääksesi mikrofonia. 23

25 Äänensävy (KEY) Säädä äänensävyä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. Kaiku (ECHO) Säädä kaikua siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. 24

26 Mikrofonin äänenvoimakkuus (MIC VOL) Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. d) Videoasetukset (VIDEO) Videoasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: Valoisuus (BRIGHTNESS) Säädä valoisuutta siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. 25

27 Kontrasti (CONTRAST) Säädä kontrastia siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. Värisävy (HUE) Säädä värisävyä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. 26

28 Värikylläisyys (SATURATION) Säädä värikylläisyyttä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. e) Kaiutinasetukset (SPEAKER) Kaiutinasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: Kanavien miksaus (DOWNMIX) Valitse ensin vaihtoehto DOWNMIX (kanavien miksaus) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi tyyppi. Vahvista painamalla ENTER-painiketta. LT/RT: Valitse tämä vaihtoehto, joka kuulostaa elokuvateatterin ääneltä, mikäli levylle on äänitetty elokuvan alkuperäinen, ProLogic Dolby Digital -ääniraita. STEREO: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli haluat yhdistää 5-1-kanavaisen toistoäänen kaksikanavaiseksi stereosignaaliksi. Toistettaessa 2-kanavaista ääniraitaa lähdöstä tulee stereosignaali. VSS: Valitse tämä vaihtoehto toistaessasi 5.1 -kanavaista ääniraitaa, jolloin äänitehosteet kuuluvat pääkanavalta. OFF: Valitse tämä vaihtoehto halutessasi kuunnella 5.1 -kanavaista ääntä. 27

29 Subwoofer (SUBWOOFER) Asetuksia on kaksi: pois päältä (OFF) ja päällä (ON). Kun asetuksena on ON niin laite lähettää signaalin subwooferin lähtöön. Kun asetuksena on OFF niin subwooferin lähdössä ei ole signaalia. Basson äänenvoimakkuus (BASS MODE) Asetuksia on kolme: ALL LG SPK, ALL SM SPK ja MIXED SPK. Tällä toiminnolla säädetään subwooferin äänenvoimakkuutta. 28

30 Keskikanavan viive (CENTER DELAY) Tällä toiminnolla säädetään keskikanavan viivettä. Säädä viivettä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. Takakanavan viive (REAR DELAY) Tällä toiminnolla säädetään takakanavan viivettä. Säädä viivettä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. 29

31 f) Digitaaliasetukset (DIGITAL) Digitaaliasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: Käyttötila (OP MODE) LINE OUT: Valitse tämä vaihtoehto rajoittaaksesi lähtösignaalia. Tämä soveltuu paremmin käytettäväksi yöaikaan, sillä äänenvoimakkuus on alempi. RF REMOD: Soveltuu kuunteluun päiväsaikaan, sillä äänenvoimakkuuden taso on korkeampi. Dynamiikka-alue (DYNAMIC RANGE) Kun valittuna on LINE OUT voit tällä toiminnolla muuttaa lähtösignaalin dynamiikkaa ja saada erilaisen vaikutuksen. Kun säädin on asennossa FULL niin äänen huippuarvo on minimissään ja asennossa OFF se on maksimissaan. Huom: Tämä vaihtoehto on käytettävissä kun DOWNMIX on tilassa OFF. 30

32 Stereo/mono -asetukset (DUAL MONO [LEFT + RIGHT]) Tällä toiminnolla voit asettaa vasemman ja oikean kanavan lähtötilan. Valittavana on neljä vaihtoehtoa: STEREO, MONO L (vasen), MONO R (oikea) ja MIX MONO (yhdistetty). LISÄTIETOJA DVD-soittimen rikkoutumisen estämiseksi kahden peräkkäisen virtakytkimen painikkeen painalluksen välillä tulee olla pidempi aika kuin 30 sekuntia. Mikäli laite ei ole käytössä pidempään aikaan niin verkkopistoke on irrotettava seinäpistorasiasta. Laitetta saa käyttää vain sen arvokilpeen merkityllä jännitteellä. Muussa tapauksessa laite ei toimi ja se voi jopa rikkoutua. Tämä DVD-soitin ei välttämättä ole yhteensopiva kaikkien suojattujen levyjen kanssa. Mikäli soitin keskeyttää toiston vahingossa niin kytke siitä virta pois päältä, odota jonkin aikaa ja kytke sitten virta takaisin päälle. 31

MFP-2000. Moniformaatti karaokesoitin PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B. Käyttöopas

MFP-2000. Moniformaatti karaokesoitin PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B. Käyttöopas MFP-2000 Moniformaatti karaokesoitin MFP-2000 MULTI FORMAT PRO KARAOKE PLAYER OSD UP L R MIC 1 MIC2 MIC 1 VOLUME MIC2 EFFECT BASS TREBLE PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B PLAY PAUSE STOP

Lisätiedot

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 Power for the Digital Revolution Sisällys 3 Esittely ja terminologia 4 Ominaisuudet ja pakkauksen sisältö 5 Etulevyn säätimet 6 Etulevyn näyttö 7 Kauko-ohjain

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

DVD-viritinvahvistin DR-645

DVD-viritinvahvistin DR-645 DVD-viritinvahvistin DR-645 Käyttöopas Onnittelemme sinua tämän Onkyo DVD-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen kytkemistä ja käyttöä. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi.

SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi. SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT 1 TURVATOIMET. 2 OHJAUSLAITTEIDEN SIJAINTI 3 JOHDANTO.3 ALKUTOIMET.6

Lisätiedot

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI DVD-SOITIN - KUVANAUHURI Käyttöohje SD-900 - Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi

Lisätiedot

19 Digitaalinen LCD-TV & DVD yhdistelmä. Malli: FTV19T-DVD KÄYTTÖOPAS. Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten.

19 Digitaalinen LCD-TV & DVD yhdistelmä. Malli: FTV19T-DVD KÄYTTÖOPAS. Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten. 19 Digitaalinen LCD-TV & DVD yhdistelmä Malli: FTV19T-DVD KÄYTTÖOPAS Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten. Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 TURVALLISUUS- OHJEET 3 3 PAKKAUKSEN

Lisätiedot

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE.

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA HUOMAUTUKSIA HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. OPTISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ TUOTTEEN KANSSA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SILVERCREST KH 6510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2900720

Käyttöoppaasi. SILVERCREST KH 6510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2900720 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVT-950. Kannettava DVD-soitin LCD-näytöllä

DVT-950. Kannettava DVD-soitin LCD-näytöllä DVT-950 Kannettava DVD-soitin LCD-näytöllä Käyttöopas Lue nämä ohjeet huolella ennen laitteen kytkentää tai käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 1 Sisällysluettelo Pakkauslaatikon sisältö 3

Lisätiedot

AMD315 Microset. Käyttöohje. Elmarc, 32/07

AMD315 Microset. Käyttöohje. Elmarc, 32/07 AMD315 Microset Käyttöohje FI Elmarc, 32/07 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Tämän käyttöoppaan tarrat 4 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet 4 3 Käyttöönoton valmistelu 6 3.1 Pakkauksesta

Lisätiedot

Käyttöohje. Väri-tv/videonauhuri/ dvd-yhdistelmä TVD-D2104PT. Sisällys. Mallinumero: TVD-D2104PT Sarjanumero:

Käyttöohje. Väri-tv/videonauhuri/ dvd-yhdistelmä TVD-D2104PT. Sisällys. Mallinumero: TVD-D2104PT Sarjanumero: T6103RD(FI).fm Page 1 Monday, January 31, 2005 11:55 AM Väri-tv/videonauhuri/ dvd-yhdistelmä TVD-D2104PT Käyttöohje PAL Sisällys Varoituksia...2 LASERTURVALLISUUS...2 TÄRKEÄÄ...2 KÄYTTÖJÄNNITE...2 KOSTEUSVAROITUS...2

Lisätiedot

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DRS-1810 - Sisään rakennettu Dolby Digital dekooderi parhaan tuloksen luomiseksi. - Ainutlaatuinen laser-pään ylijännite-suojajärjestelmä kaksinkertaistaa kestoiän.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V DVD VIDEO PLAYER DVP 00V User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your

Lisätiedot

ACESONIC DGX-106 PIKA KÄYTTÖOHJE

ACESONIC DGX-106 PIKA KÄYTTÖOHJE ACESONIC DGX-106 PIKA KÄYTTÖOHJE Pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet, jos jotain puuttuu ota yhteys myyjääsi - 2 kpl mikrofoneja kaapelilla - 1 kpl RCA kaapeli (Yellow/Red/White) - Kauko-ohjain - 2 kpl

Lisätiedot

MACROM M-DVD4650R KÄYTTÖOHJEET

MACROM M-DVD4650R KÄYTTÖOHJEET SIVU 1/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. VAROTOIMENPITEET ASENNUS KÄYTTÄMINEN 3.1 Pääyksikkö 3.2 Kaukosäädin 3.2.1 Lithium pariston vaihtaminen kaukosäätimeen 5 3.2.2 Kaukosäätimen toimintasäde

Lisätiedot

Käyttöohje. Audio AudioVision 233 33998.040

Käyttöohje. Audio AudioVision 233 33998.040 Käyttöohje Audio AudioVision 233 33998.040 Pikaopas Valmistelu TV-käyttö AudioVision-käyttö lyhyt painallus Laitteen kytkeminen päälle/pois Levyn asetus sisään Painike laitteessa aseta levy sisään Käyttötavat

Lisätiedot

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Käyttöohje ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR SISÄLTÖ Tämä käyttöohje koskee seuraavia NEXTBASE-malleja: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Soitin 2)NB7T-CAR: CAR

Lisätiedot

Super Audio CD/Blu-raysoitin

Super Audio CD/Blu-raysoitin Super Audio CD/Blu-raysoitin UD7006 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET Varoitus: sähköiskun vaaran vähentämiseksi, älä poista laitteen koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän huollettavissa olevia

Lisätiedot

DENVER DHD-250 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

DENVER DHD-250 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA DVD + RW TALLENTAJA DENVER DHD-250 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SISÄLLYS Turvallisuus varotoimet-------------------------------------------------------------------2 Tärkeät turvallisuus ohjeet------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TRIAX CR 317. Käyttöohjeet. Digitaalinen kaapelivastaanotin. Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä N6_FINNISH 104598

TRIAX CR 317. Käyttöohjeet. Digitaalinen kaapelivastaanotin. Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä N6_FINNISH 104598 TRIAX CR 317 Digitaalinen kaapelivastaanotin Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä Käyttöohjeet N6_FINNISH 104598 Varoitukset Varoitus VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS : Älä poista suojusta, sillä

Lisätiedot

MediaStation HD DVR. Käyttöopas. Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder. Suomi

MediaStation HD DVR. Käyttöopas. Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder. Suomi MediaStation HD DVR Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder Käyttöopas Suomi 1 Sisällys Johdanto 4 MediaStationin ominaisuudet 4 Pakkauksen sisältö 5 Varotoimet 5 Kiintolevyyn

Lisätiedot

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -viritinvahvistin Käyttöohje BD/DVD-aluekoodit ja sisällysluettelo BDS-vastaanotin on suunniteltu yhteensopivaksi useimmille Blu-ray Disc- ja DVDtallenteille koodattujen

Lisätiedot

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje Blu-ray-soitin Malli M-ER803 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman

Lisätiedot

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1 Huomautus Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Ei saa kopioida, käyttää tai kääntää kokonaan tai osittain ilman HUMAX:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa muutoin kuin tekijänoikeuden tekijänoikeuslain

Lisätiedot

DVD HOME CINEMA MICRO SYSTEM

DVD HOME CINEMA MICRO SYSTEM DVD HOME CINEMA MICRO SYSTEM Scenos UMS 6400 DVD DANSK SVENSKA SUOMI SISÄLTÖ 4 Scenos UMS 6400 DVD 4 DVD-mikrojärjestelmänne erikoisuuksia 4 Toimituskokonaisuus 4 Dolby Pro Logic, Dolby Digital ja DTS

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MT-783 KANNETTAVA DVD

KÄYTTÖOHJE MT-783 KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MT-783 KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot