ART MITO DVD-4800 DVD-SOITIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ART MITO DVD-4800 DVD-SOITIN"

Transkriptio

1 ART MITO DVD-4800 DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

2 SISÄLLYSLUETTELO Säätimien esittely... 2 a) Etupaneelin säätimet... 2 b) Takapaneelin liittimet... 2 c) Kauko-ohjain... 3 Luku 1: Peruskäyttö Kytke TV ja DVD-soitin päälle Laita levytilaan levy Toista levyä... 4 a) Valikkotoisto (DVD- ja VCD2.0 -levyt)... 4 b) Otsikkotoisto (vain DVD-levyt)... 5 c) Ohjelmoitu toisto (DVD-, VCD-, MP3- ja JPEG-levyt)... 5 Luku 2: Lisätoiminnot Kappaleiden valinta (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Kappaleiden ylihyppäys (DVD-, VCD-, MP3- ja JPEG-levyt) Pikahaku eteen- ja taaksepäin (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Moninopeuksinen hidastustoisto (DVD- ja VCD-levyt) Pysäytyskuva ja kuva-kuvalta eteneminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Kertaustoiminto (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Kuvaruutuvalikko (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Hakutoiminto (DVD-, VCD-, CD-levyt) Ääniraidan vaihtaminen VCD-, CD- ja MP3-levyt) Puhekielen vaihtaminen (DVD-levyt) Tekstityskielen valinta (DVD-levyt) Kamerakulman vaihtaminen (DVD-levyt) TV-järjestelmän vaihtaminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Äänen mykistys (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Kuvan zoomaus (DVD-, VCD- ja JPEG-levyt) Merkityn jakson kertaus (DVD-, VCD-, CD- ja MP3-levyt) Äänenvoimakkuuden säätäminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt)...12 Luku 3: MP3/JPEG -levyjen toistaminen...13 Luku 4: Asetusvalikko Asetusvalikon käyttö Asetusvaihtoehtojen esittely...16 a) Järjestelmäasetukset (SYSTEM)...16 b) Kieliasetukset (LANGUAGE)...20 c) Audioasetukset (AUDIO)...22 d) Videoasetukset (VIDEO)...25 e) Kaiutinasetukset (SPEAKER)...27 f) Digitaaliasetukset (DIGITAL)

3 SÄÄTIMIEN ESITTELY a) Etupaneelin säätimet Virtakytkin (POWER) Mikrofonin äänenvoimakkuus (MIC VOL) Edellinen luku/kappale (PREV) Oikea/Vasen (R/L) MIC 1/MIC 2 -liitäntä Pysäytys (STOP) Seuraava (NEXT) Etupaneelin näyttö b) Takapaneelin liittimet Optinen digitaalilähtö (OPTICAL) S-Video -lähtö Videolähtö (komposiitti) Koaksiaalinen digitaalilähtö Lomittamaton videolähtö (Y/Pb/Pr) tai komponenttivideolähtö (Y/Cb/Cr) SCART-lähtö 2

4 c) Kauko-ohjain 1. Virta (POWER) 2. Tekstitys (SUBTITLE) 3. Ohjelma (PROGRAM) 4. Tyhjennä (CLEAR) 5. Kieli (LANGUAGE) 6. Avaa/Sulje (OPEN/CLOSE) 7. Kuvaruutunäyttö (DISPLAY) 8. Numeropainikkeet 9. Kamerakulma (ANGLE) 10. Videotila (V-MODE) 11. Kertaus (REPEAT) 12. A-B -kertaus 13. Jatka (RESUME) 14. TV-järjestelmä (N/P) 15. Aika (TIME) 16. Vasen/Oikea (L/R) 17. Katsele (VIEW) 18. Mykistä (MUTE) 19. Äänenvoim.+ (VOL +) 20. Äänenvoim.- (VOL -) 21. Zoom 22. Otsikko (TITLE) 23. Asetus (SETUP) 24. Vahvista valinta (ENTER) 25. Nuolipainikkeet 26. OK-painike 27. Palaa (RETURN) 28. Valikko (MENU/PBC) 29. Askellus (STEP) 30. Hidastuskuva (SLOW) 31. Pysäytys (STOP) 32. Toisto/Tauko (PLAY/PAUSE) 33. Edellinen (PREV) 34. Eteenpäin (FWD) 35. Seuraava (NEXT) 36. Taaksepäin (REV) 3

5 LUKU 1: PERUSKÄYTTÖ 1. Kytke TV ja DVD-soitin päälle Paina kauko-ohjaimen virtapainiketta (POWER) ja TV-ruudulle ilmestyy teksti Read (luku käynnissä). Mikäli DVD-soittimessa ei ole levyä niin ruudulle ilmestyy teksti No disc (ei levyä). 2. Laita levytilaan levy Paina kauko-ohjaimen tai DVD-soittimen etupaneelin Open/Close -painiketta ja ruudulle tulee teksti Open (auki). Laita levytarjottimelle varovasti levy etikettipuoli ylöspäin (kaksipuolisilla levyillä on dataa molemmilla puolilla, joten ne voidaan asettaa kummin puolin tahansa). Sulje levytila painamalla Open/Close -paniketta uudelleen, jolloin ruutuun tulee teksti Close (kiinni). Levyn toisto käynnistyy nyt automaattisesti. (Huom: Tietyn tyyppisten levyjen toisto ei käynnisty ennen kuin painetaan toistopainiketta tai Enter-painiketta. 3. Toista levyä Levyvalikot vaihtelevat levyltä toiseen sekä toimintansa että sisältönsä suhteen. Saat levyvalikon näkyviin painamalla kauko-ohjaimen MENUpainiketta. Voit myös väliaikaisesti keskeyttää toiston painamalla kauko-ohjaimen Play/Pause -painiketta ja jatkaa toistoa painamalla samaa painiketta uudelleen. Lisäksi sinulla on käytettävissä sellaisia toistomahdollisuuksia, kuten valikkotoisto, otsikkotoisto, ohjelmoitu toisto, jne. a) Valikkotoisto (DVD- ja VCD2.0 -levyt) I. Paina valikkopainiketta (MENU). TV-ruudulla näkyy DVD-juurivalikko toistettaessa DVD-levyä. Laitettaessa levytilaan VCD2.0-levy tulee TV-ruudulle VCD2.0 -valikko (kun PBC-toiminto on pois päältä. Paina tässä vaiheessa kerran PBC-painiketta saadaksesi näkyviin PBC:n tilan). PBC on pois päältä (off) aloitettaessa VCD2.0-levyn toisto. II. DVD-levyä toistettaessa voit valita haluamasi valikkovaihtoehdon nuolipainikkeilla. VCD2.0-levyä toistettaessa valinta tapahtuu näppäilemällä vaihtoehdon numero numeropainikkeilla. III. Käynnistä valitun vaihtoehdon toisto painamalla ENTER- tai PLAY-painiketta. IV. Voit palata juurivalikkoon DVD-levyä toistaessasi painamalla valikkopainiketta (MENU) ja VCD2.0-levyä toistaessasi (kun PBCtoiminto on päällä) painamalla PBC-painiketta. V. Pysäytys 1) Kun painat pysäytyspainiketta (STOP) ensimmäisen kerran niin laite siirtyy valepysäytystilaan ja ruutuun tulee vastaava teksti ( QuasiStop ). Käynnistääksesi otsikon toiston alusta sinun on painettava pysäytyspainiketta kaksi kertaa. 4

6 2) Valepysäytystilassa laite muistaa pysäytyspaikan ja voit käynnistää toiston pysäytyskohdasta. 3) Painettaessa toistopainiketta (PLAY) pysäytystilassa siirtyy laite jaksotoistotilaan. Levyn rikkoutumisen estämiseksi on pysäytyspainiketta (STOP) painettava ennen kuin levytila avataan painamalla Open/Close -painiketta. Ota sitten levy pois ja sulje levytila painamalla Open/Close -painiketta uudelleen. Mikäli et tule käyttämään DVD-soitinta pitkään aikaan niin irrota verkkopistoke seinäpistorasiasta. b) Otsikkotoisto (vain DVD-levyt) I. Paina DVD-levyn toiston aikana otsikkopainiketta (TITLE) ja saat ruudulle levyn otsikot. II. Valitse haluamasi otsikko nuolipainikkeilla ja paina sitten ENTERpainiketta. Voit suorittaa valinnan myös numeropainikkeilla. III. Toisto käynnistyy valitun otsikon luvusta 1. c) Ohjelmoitu toisto (DVD-, VCD-, MP3- ja JPEG-levyt) Ohjelmoitua toistoa käyttämällä voit syöttää järjestyksen, jossa luvut tai kappaleet toistetaan. Ohjelmoitavien lukujen/kappaleiden maksimimäärä on 16. Ohjelmointivalikko: DVD-, MP3- ja JPEG-levyt: VCD- ja CD-levyt: Jos PBC-toiminto on päällä niin PBC kytkeytyy pois päältä siksi ajaksi kun lukuja/kappaleita toistetaan ohjelmoidussa järjestyksessä. 5

7 Näppäile lukujen/kappaleiden toistojärjestys kauko-ohjaimen numeropainikkeilla. Kun olet ohjelmoinut haluamasi kappaleet, paina toistopainiketta (PLAY) tai valitse nuolipainikkeilla valikon alareunassa oleva vaihtoehto PLAY ja paina sitten ENTER-painiketta. Luvut/kappaleet toistuvat nyt ohjelmoidussa järjestyksessä. Voit ohjelmoida enintään 16 otsikkoa/lukua/kappaletta. Siirry haluamaasi ohjelmakohtaan kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla. Jos ohjelmointipainiketta (PROGRAM) painetaan ohjelmoidun toiston aikana niin ruutuun tuleen ohjelmointivalikko, jossa tämän hetkinen ohjelma on näkyvissä, ja ohjelmoitu toisto pysähtyy. Voit siirtyä normaaliin toistoon myös painamalla ensin pysäytyspainiketta (STOP) ja sitten toistopainiketta (PLAY). Huom: Voit poistaa ohjelmoidun järjestyksen valitsemalla nuolipainikkeilla vaihtoehdon CLEAR ja painamalla sitten ENTER-painiketta. Voit muuttaa ohjelmoitua järjestystä valitsemalla muutettavan kohdan nuolipainikkeilla ja näppäilemällä tilalle uuden luvun/kappaleen numeron. 6

8 LUKU 2: LISÄTOIMINNOT 1. Kappaleiden valinta (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) a) DVD-levyn otsikot/luvut valitaan numeropainikkeilla valikoista tai otsikkosivuilta. DVD-toiston aikana voit syöttää haluamasi otsikkonumerot suoraan. b) VCD- ja CD-levyiltä kappaleet voidaan valita suoraan numeropainikkeilla. (Ohjelmoidun toiston aikana ja PBC-toiminnon ollessa päällä voit valita kappaleita vain PREV/NEXT -painikkeilla). c) MP3- ja JPEG-levyjä toistettaessa voit numeropainikkeilla valita kappaleita nykyisestä kappalelistasta. Huom: Kappaleiden 1-10 valinta tapahtuu painamalla vastaavaa kauko-ohjaimen numeropainiketta (1-9, 10). Yli kymmenen olevien kappaleiden numerot valitaan painamalla ensin 10+ -painiketta. Esimerkiksi kappale 15 valitaan painamalla ensin 10+ -painiketta ja sitten painiketta 5. Mikäli näppäiltyä numeroa ei ole levyllä niin mitään valintaa ei tapahdu. 2. Kappaleiden ylihyppäys (DVD-, VCD-, MP3- ja JPEG-levyt) a) Paina kauko-ohjaimen tai DVD-soittimen etupaneelin NEXT-painiketta hypätäksesi seuraavan otsikon/luvun/kappaleen alkuun. b) Paina kauko-ohjaimen tai DVD-soittimen etupaneelin PREV-painiketta hypätäksesi edellisen otsikon/luvun/kappaleen alkuun. Toisto pysähtyy painettaessa NEXT-painiketta VCD-levyn (PBC päällä) viimeisen luvun/kappaleen toiston aikana. Toisto pysähtyy myös painettaessa PREV-painiketta ensimmäisen luvun/kappaleen toiston aikana. Laitteen ollessa pysähdyksissä ei NEXT/ PREV -painikkeen painamisella ole vaikutusta. DVD-levyä toistettaessa toiminta riippuu levystä. 3. Pikahaku eteen- ja taaksepäin (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Voit toiston aikana hakea nopeasti eteenpäin ja taaksepäin. a) Voit selata levyä nopeasti eteenpäin painamalla toiston aikana kauko-ohjaimen FWD-painiketta. Paina painiketta uudelleen lisätäksesi toistonopeutta. Nopeus muuttuu jokaisella FWD-painikkeen painalluksella seuraavasti: x2 x4 x8 x20. Jos painat painiketta viisi kertaa niin toistonopeus palaa normaaliksi. DVD-toiston aikana pikahaku muuttuu normaalinopeudeksi seuraavan otsikon/luvun alussa. VCD-toiston aikana (PBC päällä) pikahaku muuttuu normaalinopeudeksi seuraavan kappaleen alussa. 7

9 Palaa normaalitoistoon painamalla toistopainiketta (PLAY). CD-, MP3- jne. toiston aikana ääni kuuluu vielä nopeudella x2. b) Voit selata levyä nopeasti taaksepäin painamalla toiston aikana kauko-ohjaimen REV-painiketta. Paina painiketta uudelleen lisätäksesi nopeutta. Nopeus muuttuu jokaisella REV-painikkeen painalluksella seuraavasti: x2 x4 x8 x20. Jos painat painiketta viisi kertaa niin toistonopeus palaa normaaliksi. DVD-toiston aikana pikahaku taaksepäin muuttuu normaalinopeudeksi toistettavan otsikon/luvun alussa. VCD-toiston aikana (PBC päällä) pikahaku taaksepäin muuttuu normaalinopeudeksi toistettavan kappaleen alussa. Palaa normaalitoistoon painamalla toistopainiketta (PLAY). CD-, MP3- jne. toiston aikana ääni kuuluu vielä nopeudella x2. 4. Moninopeuksinen hidastustoisto (DVD- ja VCD-levyt) Siirry hidastustoistoon painamalla SLOW-painiketta toiston aikana. Painelemalla kauko-ohjaimen SLOW-painiketta useamman kerran voit muuttaa hidastusnopeutta seuraavasti: 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7. Nopeus vähenee jokaisella painikkeen painalluksella. Painettaessa SLOW-painiketta seitsemännen kerran palautuu toistonopeus takaisin normaaliksi. Palaa toistoon normaalinopeudella painamalla toistopainiketta (PLAY). 5. Pysäytyskuva ja kuva-kuvalta eteneminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) a) Pysäytä kuva painamalla toiston (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEGtoisto) aikana PAUSE-painiketta. Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY-painiketta tai uudelleen PAUSE-painiketta. b) DVD- ja VCD-toistossa voit edetä pysäytystilassa kuva-kuvalta painelemalla STEP-painiketta. Palaa normaalitoistoon painamalla PLAY-painiketta. 6. Kertaustoiminto (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Paina toiston aikana REPEAT-painiketta yhden kerran ja ruutuun tulee kertaustoiston tilan ilmaiseva palkki. a) Paina REPEAT-painiketta toiston (VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-toisto) aikana uudelleen siirtyäksesi kertaustoistoon. Paina REPEAT-painiketta uudelleen vaihtaaksesi kertaustoiston tyyppiä. Valittavana on kolme vaihtoehtoa: kertaus pois päältä, kappaleen kertaus ja levyn kertaus. Kertaustyyppi vaihtuu jokaisella REPEAT-painikkeen painalluksella. Painettaessa painiketta neljännen kerran palataan normaaliin toistoon. 8

10 b) Paina REPEAT-painiketta uudelleen DVD-toistossa asettaaksesi kertaustoiminnon päälle. Valittavana on kolme vaihtoehtoa: kertaus pois päältä, luvun kertaus ja otsikon kertaus. Kertaustyyppi vaihtuu jokaisella REPEAT-painikkeen painalluksella. Painettaessa painiketta neljännen kerran palataan normaaliin toistoon. c) Paina REPEAT-painiketta uudelleen MP3-toistossa asettaaksesi kertaustoiminnon päälle. Valittavana on neljä vaihtoehtoa: kertaus pois päältä, kappaleen kertaus, hakemiston kertaus ja levyn kertaus. Kertaustyyppi vaihtuu jokaisella REPEAT-painikkeen painalluksella. Painettaessa painiketta viidennen kerran palataan normaaliin toistoon. 7. Kuvaruutuvalikko (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) a) DVD-levyjen lataus ja toisto (kaksi sivua) Hae ensimmäinen sivu ruudulle painamalla kerran DISPLAY-painiketta: Levyn tyyppi, otsikko / (toistettava otsikko / otsikoiden kokonaismäärä, Luku / (toistettava luku / lukujen kokonaismäärä), levyn kulunut aika. Paina DISPLAY-painiketta uudelleen ja saat näkyviin seuraavan sivun: Puhekieli / (puhekielen numero) / kielten kokonaismäärä tai pois päältä, kielityyppi, audiotyyppi, tekstityskieli / (valitun tekstityskielen numero / tekstityskielten kokonaismäärä) tai pois päältä, kamerakulma / (nykyisen kamerakulman numero / kamerakulmien kokonaismäärä) tai pois päältä. Painettaessa DISPLAY-painiketta kolmannen kerran kuvaruutunäyttö häviää ruudulta. b) VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyjen lataus ja toisto (kaksi sivua) Hae kuvaruutunäyttö ruudulle painamalla kerran DISPLAY-painiketta: Levytyyppi, kappale / (toistettava kappale / kappaleiden kokonaismäärä), mykistys, kertaustila, toistettavan kappaleen kulunut aika. Painettaessa DISPLAY-painiketta uudelleen kuvaruutunäyttö häviää ruudulta. 8. Hakutoiminto (DVD-, VCD-, CD-levyt) Voit käyttää hakutoimintoa valitaksesi tietyn otsikon / luvun / kappaleen tai siirtyäksesi suoraan tiettyyn kohtaan otsikkoa. Hae ensiksi hakuvalikko ruutuun painamalla kauko-ohjaimen hakupainiketta (SEARCH, GOTO). Valitse tämän jälkeen nuolipainikkeilla otsikko / luku / kappaleen numero tai aikavaihtoehto. Näppäile sitten numeropainikkeilla toistettavaksi haluamasi otsikon / luvun / kappaleen numero tai se otsikon aikalukema, johon haluat siirtyä. Käynnistä lopuksi toisto painamalla ENTER-painiketta. Jos näppäilet ajaksi esimerkiksi lukeman 01:23:56 niin toisto käynnistyy otsikon kohdasta yksi tunti, kaksikymmentäkolme minuuttia ja viisikymmentäkuusi sekuntia. Jos näppäilet sopimattoman ajankohdan niin ruutuun tulee virheilmoitus INVALID KEY. Huom: I. Tämä toiminto ei ole käytettävissä ohjelmoidun toiston aikana. II. Jos PBC on päällä niin se kytkeytyy pois päältä haun alkaessa. III. Hakutoiminto ei toimi MP3-levyjä toistettaessa. 9

11 9. Ääniraidan vaihtaminen VCD-, CD- ja MP3-levyt) Hae nykyinen ääniraitatieto ruudulle painamalla L/R -painiketta. a) L/R -painikkeella voidaan vaihtaa ääniraitaa, b) Paina kauko-ohjaimen L/R -painiketta uudestaan vaihtaaksesi ääniraitaa. Toistettaessa VCD-, CD- tai MP3-levyjä valittavana on kolme vaihtoehtoa: Stereo (V/O), L/L ja O/O. 10. Puhekielen vaihtaminen (DVD-levyt) Paina toiston aikana LANGUAGE-painiketta yhden kerran ja ruutuun tulee puhekielen kuvaruutunäyttö. Jos DVD-levyllä on useita puhekieliä voit tällä toiminnolla väliaikaisesti muuttaa puhekieltä. Tässä DVD-soittimessa on valittavana 8 puhekieltä: kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja latina. Kieli muuttuu jokaisella LANGUAGE-painikkeen painalluksella ja kielen numero tulee näkyviin, esimerkiksi [1 English DTS 6CH] tai [Off]. Puhekielten valikoima vaihtelee levyittäin. 11. Tekstityskielen valinta (DVD-levyt) Paina toiston aikana SUBTITLE-painiketta yhden kerran ja ruutuun tulee tekstityskielen kuvaruutunäyttö. Jos DVD-levyllä on useita tekstityskieliä voit tällä toiminnolla valita haluamasi tekstityskielen. Oletusarvona tekstitys ei ole päällä ja kuvaruutunäytössä on teksti Subtitle Off. Paina SUBTITLE-painiketta kerran saadaksesi tekstityksen näkyviin. Tekstitys tulee näkyviin oletuskielellä ja kuvaruutunäytössä on tämän kielen numero. Tekstityskieleksi voidaan valita yksi 8 kielestä: kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja latina. Kieli muuttuu jokaisella SUBTITLE-painikkeen painalluksella ja kielen numero tulee näkyviin, esimerkiksi [1 English DTS 6CH] tai [Off]. Tekstityskielten valikoima vaihtelee levyittäin. Tekstitys poistetaan ruudulta painelemalla SUBTITLE-painiketta kunnes kuvaruutunäytössä on Off. 12. Kamerakulman vaihtaminen (DVD-levyt) Paina toiston aikana ANGLE-painiketta yhden kerran ja ruutuun tulee kamerakulman kuvaruutunäyttö. Joillakin DVD-levyillä osa otoksista tai jaksoista on kuvattu useasta kamerakulmasta ja voit valita haluamasi kamerakulman. Paina ANGLE-painiketta uudelleen siirtyäksesi toiseen kamerakulmaan. Jos levyllä on useita kamerakumia niin ruudulla oleva kuvake kertoo nykyisen kamerakulman ja kamerakulmien kokonaismäärän. 10

12 Jos kamerakulman kuvakkeessa näkyy esimerkiksi [1/4] tämä tarkoittaa, että nyt katsellaan kamerakulmaa 1 ja valittavana on kaikkiaan neljä kamerakulmaa. (Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee levyittäin. Mikäli levyllä ei ole muita kamerakulmia tulee ruutuun virheilmoitus Invalid Key.) 13. TV-järjestelmän vaihtaminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Paina kauko-ohjaimen N/P -painiketta ja saat esille tämän hetkisen TV-järjestelmän. Paina N/P -painiketta uudelleen vaihtaaksesi seuraavaan TV-järjestelmään. Valittavana on neljä järjestelmää: NTCS, PAL-M, PAL ja AUTO. Jos painat N/P-painiketta viisi kertaa palaat alkuperäiseen TV-järjestelmään. Huom: Jos valittuna on vaihtoehto AUTO niin laite valitsee automaattisesti parhaan kuvan antavan järjestelmän levyllä olevista vaihtoehdoista. Jos kuva ei ole kokoruutukuva (huom: laajakuvaohjelma ei näy kokoruutukuvana) tai mustavalkoinen, niin painele N/P -painiketta valitaksesi järjestelmäksi NTSC tai PAL. Toistettaessa toisella TV-järjestelmä kaikki levyt eivät aina toimi järjestelmän kaikkien standardien mukaisesti. Television automaattista järjestelmävalintaa suositellaan. 14. Äänen mykistys (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Paina kauko-ohjaimen MUTE-painiketta mykistääksesi äänen kokonaan. Ruutuun tulee kuvake MUTE. Paina painiketta uudelleen tai paina äänenvoimakkuuspainiketta (VOL +/-) palauttaaksesi äänen entiselleen. 15. Kuvan zoomaus (DVD-, VCD- ja JPEG-levyt) a) Zoom-toiminto mahdollistaa kuvan suurentamisen ja kuvan liikuttamisen. Painele ZOOM-painiketta käynnistääksesi toiminnon ja valitaksesi sopivan suurennussuhteen vaihtoehdoista: Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4 ja Zoom pois päältä. Huom: Tämä toiminto ei ole käytettävissä levyvalikon ollessa näkyvissä. b) Voit liikuttaa kuvaa nuolipainikkeilla suurennussuhteen ollessa 1, 2 tai Merkityn jakson kertaus (DVD-, VCD-, CD- ja MP3-levyt) a) Paina normaalin toiston tai nopeutetun toiston aikana kauko-ohjaimen A-B -painiketta ja ruutuun tulee ilmoitus REPEAT A. Tämä tarkoittaa, että kertausjakson alkukohta on nyt merkitty. b) Paina normaalin toiston tai nopeutetun toiston aikana kauko-ohjaimen A-B -painiketta uudelleen ja ruutuun tulee ilmoitus REPEAT A-B. Tämä tarkoittaa, että kertausjakson loppukohta on nyt merkitty. 11

13 Kohtien A ja B välisen jakson kertaus jatkuu, kunnes kytket kertaustoiston pois päältä. c) Lopeta A-B -jakson kertaus painamalla A-B -painiketta uudelleen. VCD- ja CD-levyjä toistettaessa kertausjakso voi olla vain yhden kappaleen sisällä. Seuraavan kappaleen alkaessa A-B -kertaus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. DVD-levyä toistettaessa voit määritellä jakson vain otsikon/luvun sisällä. 17. Äänenvoimakkuuden säätäminen (DVD-, VCD-, CD-, MP3- ja JPEG-levyt) Voit säätää äänenvoimakkuutta television säätimillä tai vahvistimen säätimillä. DVD-soittimen kauko-ohjaimen VOL+ -painikkeen painaminen lisää äänenvoimakkuutta ja VOL- -painikkeen painaminen vähentää äänenvoimakkuutta. Huom: Toiminto ei ole käytettävissä käytettäessä PCM-lähtöä DVD-toistossa. 12

14 LUKU 3: MP3/JPEG -LEVYJEN TOISTAMINEN Laita levytilaan MP3- tai JPEG-levy ja laite etsii automaattisesti hakemistot, joihin on tallennettu MP3/JPEG -tiedostoja. Haun jälkeen laite siirtyy ensimmäiseen MP3/JPEG -tiedostoja sisältävään hakemistoon (jos levyllä on sekä MP3- että JPEG tiedostoja; jos levyllä on vain yhtä tiedostotyyppiä se siirtyy ensimmäiseen hakemistoon) ja käynnistää hakemiston ensimmäisen kappaleen toiston ( 01: on valittuna). Ruudulla näkyy alla kuvattu valikko: Nykyinen hakemisto Toistettava MP3/JPEG -tiedosto Toistettava tiedosto on MP3 -musiikkia. Tiedoston vaihtoalue: Näyttää tiedostotyypin ja vaihtumisen. Siirry hakemistoalueelle nuolipainikkeella ja valitse haluamasi hakemisto, jolloin tämän hakemiston ensimmäisen kappaleen toisto käynnistyy. Voit siirtyä nuolipainikkeilla myös tiedostoalueella ja valita toistettavaksi haluamasi kappaleen. Huom: I. Nuolipainikkeilla ja voit siirtyä hakemistoalueelle, tiedostoalueelle ja tiedoston vaihtoalueelle. II. Valittuna oleva kohta näkyy hakemistoalueella ja tiedostoalueella yllä olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Tiedoston vaihtoalueella valinta näkyy puolestaan läpinäkyvänä suorakaiteena. III. Tiedoston vaihtoalueella voit muuttaa valintaa nuolipainikkeilla / ja vahvistaa sen painamalla ENTER-painiketta. Yllä olevassa kuvassa on esitetty painikkeet M, P ja G. Esimerkiksi, mikäli laitteeseen laitetaan levy, jolla on MP3- ja JPEG-tiedostoja, mutta ei yhtään NES-tiedostoa, kirjainten M ja P väri on valkoinen ja kirjaimen G musta. Toistettaessa MP3-tiedostoa M muuttuu tummemmaksi. 13

15 IV. Voit valita toistettavan tiedoston näppäilemällä sen numeron numeropainikkeilla. Esimerkiksi, jos haluat toistaa näkyvillä olevan listan kappaleen numero 15, paina kerran 10+ -painiketta ja sitten painiketta 5, jolloin kappaleen 15 toisto käynnistyy. Huom: MP3-tiedostojen toiston aikana ei videolähdössä ole signaalia. V. Toistettaessa JPEG-kuvaa levyltä, jolla on sekä MP3- että JPEGtiedostoja, voit palata JPEG-listaan painamalla RETURN-painiketta. VI. JPEG-tiedostoja toistettaessa voit valita kuvien vaihtotavan painamalla PROGRAM-painiketta. Vaihtotapoja on kaikkiaan 17. Painele PROGRAM-painiketta toistuvasti valitaksesi haluamasi vaihtotavan. Valittavana ovat: avaus ylhäältä alas, avaus alhaalta vasemmalle, avaus vasemmalta oikealle, avaus oikealta vasemmalle, avaus ylhäältä vasemmalta alhaalle oikealle, avaus oikealta ylhäältä vasemmalle alhaalle, avaus vasemmalta alhaalta oikealle ylhäälle, avaus oikealta alhaalta vasemmalle ylhäälle, avaus keskeltä ylös ja alas, laskostus ylhäältä ja alhaalta keskelle, laskostus vasemmalta ja oikealta keskelle, vaakasuora suljin, vaakasuora suljin, laskostus nurkista keskelle, satunnaisesti valittu vaihtotyyli ja pois päältä. VII. Kuvan toiston tai taukotoiminnan aikana voit muuttaa kuvan asentoa nuolipainikkeilla: : käännä pystyakselin ympäri : käännä vaaka-akselin ympäri : kierrä 90 vastapäivään : kierrä 90 myötäpäivään 14

16 LUKU 4: ASETUSVALIKKO 1. Asetusvalikon käyttö a) Paina SETUP-painiketta ja ruutuun tulee asetusten päävalikko. Päävalikon ollessa ruudulla DVD-soitin siirtyy automaattisesti taukotoiminnolle. b) Siirry haluamasi sivua osoittavan kuvakkeen kohdalle nuolipainikkeilla / ja siirry sivulle nuolipainikkeilla /. Esimerkiksi, jos haluat tehdä asetuksia videosivulla, valitse videokuvake siirtymälle oikealle nuolipainikkeella ja saat näkyviin videoasetusten sivun. 15

17 c) Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle nuolipainikkeella. Valitse vaihtoehto painamalla ENTER-painiketta tai nuolipainiketta ja kyseisen kohdan vaihtoehdot tulevat näkyviin oikealle. Esimerkiksi, siirry kohtaan BRIGHTNESS nuolipainikkeella ja valitse se sitten painamalla ENTER-painiketta ja vaihtoehdot ilmestyvät oikealle. d) Asetusvalikosta poistutaan valitsemalla ensin vaihtoehto Exit Setup ja painamalla sitten ENTER-painiketta tai SETUP-painiketta. Huom: Asetusvalikko sulkeutuu mutta muutetut asetukset tallentuvat, mikäli asetusten suorittamisen aikana painetaan jotakin seuraavista painikkeista: N/P, SUBTITLE, FWD, REV, VOL+/-, PBC, TITLE, RETURN, PLAY, STOP, RESUME, PAUSE/STOP, NEXT, PREV, S.F. (haku eteenpäin), S.R (haku taaksepäin), ZOOM, PREVIEW GOTO, PRO- GRAM, REPEAT, A-B, ANGLE, LANGUAGE, L/R, DISPLAY, MUTE ja SETUP. 2. Asetusvaihtoehtojen esittely a) Järjestelmäasetukset (SYSTEM) Järjestelmäasetusten vaihtoehdot on esitelty alla. TV-järjestelmä (TV SYSTEM) Voit valita TV-järjestelmän televisiotasi vastaavaksi. AUTO: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty multinormi-televisioon. NTSC: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty NTSC-televisioon. PAL: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty PAL-televisioon. 16

18 PAL-M: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty PAL-M -televisioon. Tehdasasetus on AUTO. Näytönsäästäjä (SCREEN SAVER) Jos näytönsäästäjätoiminto on päällä (On) ja laite on pysäytystilassa, levytila on auki, levytilassa ei ole levyä tai pysäytyskuva on ruudulla pidempään kuin 60 sekuntia, niin ruutuun tulee näytönsäästäjän kuva. Tämä toiminto estää kuvaruudun vahingoittumisen (kuvan kiinnipalaminen). ON (päällä): Valitse tämä vaihtoehto kytkeäksesi näytönsäästäjän päälle. OFF (pois päältä): Valitse tämä vaihtoehto kytkeäksesi näytönsäästäjän pois päältä. Tehdasasetuksena toiminto on päällä (ON). 17

19 Videoasetukset (VIDEO) Interlace-YUV: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty televisioon, jossa on YUV-kaapelit. RGB: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty televisioon, jossa on SCART-kaapeli tai sen videokaapelin yhteinen napa on positiivinen. S-VIDEO: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty televisioon S-Video -kaapelilla tai komposiittivideokaapelilla. P-SCAN: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty Y, Cb ja Cr -kaapeleilla televisioon, jossa on lomittamaton pyyhkäisy. Jos käytät DVD-soittimen komposiittivideolähtöä voit asettaa tämän asetuksen millä tavalla tahansa. Valitse P-SCAN mikäli tämä DVD-soitin on kytketty lomittamattomalla pyyhkäisyllä varustettuun televisioon. Asetuksen tehdasasetus on S-VIDEO. Television kuvasuhde (TV-TYPE) 16:9 (laajakuva): Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty laajakuvatelevisioon. Jos valitset tämän vaihtoehdon ja 18

20 sinulla ei ole laajakuvatelevisiota, niin kuvassa voi olla vääristymiä kuvan tiivistämisen takia. 4:3 LB (postilaatikko): Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVDsoitin on kytketty normaalilla kuvasuhteella varustettuun televisioon. Näet elokuvat niiden alkuperäisellä kuvasuhteella (korkeuden suhde leveyteen). Näet koko kuvan, mutta vaakasuorassa kuva täyttää pienemmän osan ruutua, sillä kuvan ylä- ja alapuolella on mustat palkit. 4:3 PS (Pan & Scan): Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVDsoitin on kytketty normaalilla kuvasuhteella varustettuun televisioon. Kuva täyttää koko ruudun, mutta osa kuvasta ei näy (vasemmasta ja oikeasta reunasta leikkautuu osa pois). Huom: Kuvasuhde vaihtelee levyittäin ja joillakin levyillä ei ole tallennettuna valitsemaasi kuvasuhdetta. Jos toistat kuvasuhteella 4:3 tallennettua levyä laajakuvatelevisiossa, niin ruudun vasemmassa ja oikeassa reunassa on mustat palkit. Sinun on asetettava kuvasuhde käyttämääsi televisiota vastaavaksi. Salasana (PASSWORD) Salasanatoiminto on tehdasasetuksena lukittu, joten et voi muuttaa lapsilukituksen tasoja tai salasanaa. Voidaksesi käyttää lapsilukitusta sinun on kytkettävä salasanatoiminto päälle. Jos haluat asettaa jonkin lukitustason (RATING) sinun on näppäiltävä alkuperäinen, tehtaalla asetettu salasana, joka on 8888 ja painettava sitten ENTER-painiketta. Salasanaa muutettaessa sinun on näppäiltävä ensin vanha salasana ja sitten uusi salasana. Näppäile jokin 4-numeroinen luku (tämä on sinun uusi salasanasi - muista se!). 19

21 Lapsilukitus (RATING) Lapsilukituksessa käytettävä järjestelmä perustuu levyllä olevan materiaalin luokitukseen. Se toimii DVD-levyillä, jotka on luokiteltu ja joille luokitus on tallennettu. Tämä auttaa sinua valvomaan, minkä tyyppisiä DVD-levyjä perheesi katselee. Tässä laitteessa on kaksi luokitustasoa: ADULT (K-18) ja KID SAFE (sallittu lapsille). Valitse vaihtoehto VIEW ALL (näytä kaikki) asettaaksesi lukitustoiminnon pois päältä. Toiminnon tehdasasetus on VIEW ALL. Huom: Jos salasanatoiminto on päällä niin et voi muuttaa lukitusta näppäilemättä salasanaa; lukitustoiminto ei toimi, mikäli salasanatoiminto ei ole päällä. Tehdasasetukset (DEFAULT) Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat palauttaa kaikki asetukset ja säädöt alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi. b) Kieliasetukset (LANGUAGE) Kieliasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: 20

22 Valitse ensin vaihtoehto OSD LANGUAGE (DVD-soittimen valikkokieli) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi valikkokieli. Vahvista painamalla ENTER-painiketta ja tämän jälkeen laitteen valikot näkyvät valitsemallasi kielellä. Valitse ensin vaihtoehto AUDIO LANG (puhekieli) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi puhekieli. Vahvista painamalla ENTERpainiketta. Jos toistamallasi levyllä on tämä kieli niin kuulet puheen tällä kielellä. Puhekieleksi voidaan asettaa yksi 8 kielestä: kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja latina. Valitse ensin vaihtoehto SUBTITLE LANG (tekstityskieli) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi tekstityskieli. Vahvista painamalla ENTER-painiketta. Jos toistamallasi levyllä on tämä kieli niin näet tekstityksen tällä kielellä. Tekstityskieleksi voidaan asettaa yksi 8 vaihtoehdosta: kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja pois päältä (Off). 21

23 Valikkokieli (MENU LANG) Valitse ensin vaihtoehto MENU LANG (levyn valikkokieli) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi puhekieli (kiina, englanti, japani, ranska, espanja, portugali, saksa ja latina). Vahvista painamalla ENTER-painiketta. Jos toistamallasi levyllä on tämä kieli niin levyn valikot näkyvät tällä kielellä. Huom: Jos levyllä ei ole asettamaasi kieltä niin soitin käyttää levyn oletuskieltä. DVD-soittimesi oletuskieli on ranska. c) Audioasetukset (AUDIO) Audioasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: Valitse ensin vaihtoehto AUDIO OUT (audiolähtö) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi audiolähdön tyyppi. Vahvista painamalla ENTER-painiketta. Audiolähtötyyppejä on kolme: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW ja SPDIF/PCM. SPDIF/OFF: Digitaalisessa koaksiaalilähdössä ja optisessa audiolähdössä ei ole signaalia. 22

24 SPDIF/RAW: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty päätevahvistimeen koaksiaalikaapelilla tai optisella kaapelilla. Toistettaessa levyä, joka on Dolby Digital, DTS tai MPEG formaatissa, vastaava signaali lähtee koaksiaalisesta ja optisesta audiolähdöstä. Tämän DVD-soittimen digitaalilähdöt on suunniteltu kytkettäväksi Dolby Digital, DTS tai MPEG-vahvistimeen tai dekooderiin. SPDIF/PCM: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli tämä DVD-soitin on kytketty 2-kanaaviseen digitaaliseen stereovahvistimeen. Toistettaessa levyä, joka on Dolby Digital tai MPEG formaatissa, koaksiaalisessa ja optisessa lähdössä on signaali, joka on muunnettu 2-kanavaiseksi PCM-signaaliksi. Mikrofoniasetus (MIC SETUP) Mikrofoniasetuksissa on kaksi vaihtoehtoa: AUTO (automaattinen) ja OFF (pois päältä). Asetuksen ollessa AUTO soitin havaitsee mikrofonin automaattisesti ja käsittelee tuloäänen. Jos valitaan vaihtoehto OFF niin mikrofonitulo on kytketty pois päältä. Jos siis toistat esimerkiksi VCD2.0 -karaokelevyä niin sinun valittava vaihtoehto AUTO käyttääksesi mikrofonia. 23

25 Äänensävy (KEY) Säädä äänensävyä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. Kaiku (ECHO) Säädä kaikua siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. 24

26 Mikrofonin äänenvoimakkuus (MIC VOL) Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. d) Videoasetukset (VIDEO) Videoasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: Valoisuus (BRIGHTNESS) Säädä valoisuutta siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. 25

27 Kontrasti (CONTRAST) Säädä kontrastia siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. Värisävy (HUE) Säädä värisävyä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. 26

28 Värikylläisyys (SATURATION) Säädä värikylläisyyttä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. e) Kaiutinasetukset (SPEAKER) Kaiutinasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: Kanavien miksaus (DOWNMIX) Valitse ensin vaihtoehto DOWNMIX (kanavien miksaus) ja tämän jälkeen nuolipainikkeilla haluamasi tyyppi. Vahvista painamalla ENTER-painiketta. LT/RT: Valitse tämä vaihtoehto, joka kuulostaa elokuvateatterin ääneltä, mikäli levylle on äänitetty elokuvan alkuperäinen, ProLogic Dolby Digital -ääniraita. STEREO: Valitse tämä vaihtoehto, mikäli haluat yhdistää 5-1-kanavaisen toistoäänen kaksikanavaiseksi stereosignaaliksi. Toistettaessa 2-kanavaista ääniraitaa lähdöstä tulee stereosignaali. VSS: Valitse tämä vaihtoehto toistaessasi 5.1 -kanavaista ääniraitaa, jolloin äänitehosteet kuuluvat pääkanavalta. OFF: Valitse tämä vaihtoehto halutessasi kuunnella 5.1 -kanavaista ääntä. 27

29 Subwoofer (SUBWOOFER) Asetuksia on kaksi: pois päältä (OFF) ja päällä (ON). Kun asetuksena on ON niin laite lähettää signaalin subwooferin lähtöön. Kun asetuksena on OFF niin subwooferin lähdössä ei ole signaalia. Basson äänenvoimakkuus (BASS MODE) Asetuksia on kolme: ALL LG SPK, ALL SM SPK ja MIXED SPK. Tällä toiminnolla säädetään subwooferin äänenvoimakkuutta. 28

30 Keskikanavan viive (CENTER DELAY) Tällä toiminnolla säädetään keskikanavan viivettä. Säädä viivettä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. Takakanavan viive (REAR DELAY) Tällä toiminnolla säädetään takakanavan viivettä. Säädä viivettä siirtämällä säädintä nuolipainikkeilla /. 29

31 f) Digitaaliasetukset (DIGITAL) Digitaaliasetusten vaihtoehdot on esitetty alla: Käyttötila (OP MODE) LINE OUT: Valitse tämä vaihtoehto rajoittaaksesi lähtösignaalia. Tämä soveltuu paremmin käytettäväksi yöaikaan, sillä äänenvoimakkuus on alempi. RF REMOD: Soveltuu kuunteluun päiväsaikaan, sillä äänenvoimakkuuden taso on korkeampi. Dynamiikka-alue (DYNAMIC RANGE) Kun valittuna on LINE OUT voit tällä toiminnolla muuttaa lähtösignaalin dynamiikkaa ja saada erilaisen vaikutuksen. Kun säädin on asennossa FULL niin äänen huippuarvo on minimissään ja asennossa OFF se on maksimissaan. Huom: Tämä vaihtoehto on käytettävissä kun DOWNMIX on tilassa OFF. 30

32 Stereo/mono -asetukset (DUAL MONO [LEFT + RIGHT]) Tällä toiminnolla voit asettaa vasemman ja oikean kanavan lähtötilan. Valittavana on neljä vaihtoehtoa: STEREO, MONO L (vasen), MONO R (oikea) ja MIX MONO (yhdistetty). LISÄTIETOJA DVD-soittimen rikkoutumisen estämiseksi kahden peräkkäisen virtakytkimen painikkeen painalluksen välillä tulee olla pidempi aika kuin 30 sekuntia. Mikäli laite ei ole käytössä pidempään aikaan niin verkkopistoke on irrotettava seinäpistorasiasta. Laitetta saa käyttää vain sen arvokilpeen merkityllä jännitteellä. Muussa tapauksessa laite ei toimi ja se voi jopa rikkoutua. Tämä DVD-soitin ei välttämättä ole yhteensopiva kaikkien suojattujen levyjen kanssa. Mikäli soitin keskeyttää toiston vahingossa niin kytke siitä virta pois päältä, odota jonkin aikaa ja kytke sitten virta takaisin päälle. 31

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN Turvaohjeita Kolmion sisällä oleva nuolisalamasymboli varoittaa käyttäjää eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä" tuotteen kotelon sisällä. Tämä jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2

Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2 Käyttöohje Basic Operation Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2 1. Kytke DVD-soittimen virta päälle..... 2 2. Aseta levy levypesään. 2 3. Levyjen toistaminen.... 2 4. Pysäytä. 2 Osa 2 Lisätoiminnot

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

DVD-726K SCART OUT 9 SCART OUT Cb,Pb Cr,Pr 10 4 5 6 7 8 9 POWER MIC 1 2 3 1. VIRTA ON/OFF 2. VFD NÄYTTÖ 3. LEVYPESÄ 4. AVAA/SULJE LEVYPESÄ 5. PLAY/PAUSE 6. STOP 10 11 7. SIIRRY EDELLISEEN RAITAAN

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Käyttöohje. DV-200 DVD-soitin

Käyttöohje. DV-200 DVD-soitin Käyttöohje DV-200 DVD-soitin ENTER VAKIOVARUSTEET STANDBY OPEN/ CLOSE DISPLAY PROG TITLE MENU REPEAT A-B L/R SETUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +10 TIME ANGLE AUDIO SUBTITLE ZOOM MODE SLOW STEP PAUSE Käyttöohje

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin Käyttöopas Lue nämä ohjeet huolella oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 1 LAITTEEN SÄÄTIMET LCD-näyttö Kaiutin

Lisätiedot

ELECTRONICS CORP. DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE DV-500ES

ELECTRONICS CORP. DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE DV-500ES ELECTRONICS CORP. DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE DV-500ES SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA... 2 OMINAISUUKSIA... 5 TIETOJA LEVYISTÄ... 6 ENNEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA... 8 KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU... 10

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

ACESONIC DGX-106 PIKA KÄYTTÖOHJE

ACESONIC DGX-106 PIKA KÄYTTÖOHJE ACESONIC DGX-106 PIKA KÄYTTÖOHJE Pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet, jos jotain puuttuu ota yhteys myyjääsi - 2 kpl mikrofoneja kaapelilla - 1 kpl RCA kaapeli (Yellow/Red/White) - Kauko-ohjain - 2 kpl

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöohje DWM-110 MUSTA DVD-SOITIN

Käyttöohje DWM-110 MUSTA DVD-SOITIN Käyttöohje DWM-110 MUSTA DVD-SOITIN VAROITUS: PIENENTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAA SUOJAA TÄMÄ LAITE SATEELTA JA KOSTEUDELTA. VAROITUS: PIENENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA ÄLÄ IRROTA LAITTEEN KANTTA

Lisätiedot

DVD-vastaanotin DR-110

DVD-vastaanotin DR-110 DVD-vastaanotin DR-110 Käyttöohje SISÄLTÖ VAROITUKSET & TURVALLISUUSOHJEITA...i~ii SISÄLLYSLUETTELO...1 OMINAISUUKSIA... 2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...3 VAROTOIMENPITEITÄ...4 LEVYJEN KÄSITTELY...5 LEVYJEN YHTEENSOPIVUUSTAULUKKO...6

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2 VAROITUKSET 3

SISÄLLYSLUETTELO 2 VAROITUKSET 3 SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 2 VAROITUKSET 3 LEVYT DVD levyjen ominaisuuksia 4 Levyjen käsittely 4 Levyjen puhdistaminen 4 Levyjen säilytys 4 Toistettavat levyt 5 KÄYTTÖÖNOTTO 5 KESKUSYKSIKKÖ Etupaneeli 6

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ART MITO DVD-5100

KÄYTTÖOHJE ART MITO DVD-5100 KÄYTTÖOHJE ART MITO DVD-5100 Lue kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt varoitukset ja ohjeet ennen laitteen käyttämistä. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. SISÄLLYSLUETTELO ENNEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA

Lisätiedot

PDP-200 DivX KÄYTTÖOHJE KANNETTAVA DVD-SOITIN. Item No.: 40264

PDP-200 DivX KÄYTTÖOHJE KANNETTAVA DVD-SOITIN. Item No.: 40264 PDP-200 DivX KÄYTTÖOHJE KANNETTAVA DVD-SOITIN Item No.: 40264 Sisältö Esittely Turvallisuutta koskevia varotoimia Tärkeitä turvallisuusohjeita Osat, painikkeet ja liittimet Kauko-ohjain 2 3 5 6 Kytkennät

Lisätiedot

DVD-758 Käyttöohje TÄRKEÄÄ

DVD-758 Käyttöohje TÄRKEÄÄ OPEN/CLOSE PLAY/PAUSE STOP DVD-758 Käyttöohje POWER TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje DPF-427 1 Ohjeita luonnon suojelulle Älä hävitä tätä tuotetta normaalien talon roskien

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas

Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä ja vähentää laitteiston rikkoutumisen riskiä. Mikserin äänenvoimakkuuden säätimet ovat

Lisätiedot

DVD-SOITIN DQD-6100D DQD-2100D. Käyttöohje

DVD-SOITIN DQD-6100D DQD-2100D. Käyttöohje DVD-SOITIN Käyttöohje DQD-600D DQD-200D Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on 2 tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi on

Lisätiedot

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet Sisältö Ominaisuudet... 36 Yleiset ominaisuudet... 36 Turvallisuustiedot... 37 Merkit levyillä... 37 Levyjen käsittely... 37 Puhdistaminen... 37 Lisenssitiedot... 37 Miten katsotaan DVD-levyä... 37 DVD-Ohjauspaneelin

Lisätiedot

ZAP SR300 Touch 8GB 100469

ZAP SR300 Touch 8GB 100469 ZAP SR300 Touch 8GB 100469 Pikaopas Tekniset yleistiedot: Näyttö: 3 TFT-kosketusnäyttö; 400x240 pikseliä, 262,000 väriä. Audioformaatit: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC ym. Videoformaatit: RM (Real Media),

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin 1) Paristojen ja akun käyttö 2 2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 2 3) Hold-kytkin 2 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen

Lisätiedot

DVD-soitin DVD-432. Käyttöopas. Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

DVD-soitin DVD-432. Käyttöopas. Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. DVD-soitin DVD-432 Käyttöopas Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Turvaohjeet 2 Varoituksia 2

Lisätiedot

Käyttöohje SPIRIT DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ

Käyttöohje SPIRIT DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ R Käyttöohje SPIRIT DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ VAROTOIMIA Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salamakuvio on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio laitteen kotelon sisällä olevaan eristämättömään

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Tajuusaluevalitsin (BAND) 3. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 4. Bass Boost painike 5. CD Painike 6. CD ohjelmointi (PROGRAM) 7. CD stop 8. CD soitto / tauko -painike

Lisätiedot

DVD-766. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje.

DVD-766. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. DVD-766 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 TURVALLISUUSOHJEET... 2-3 LEVYT... 4 HALLINTANÄPPÄINTEN SIJAINTI...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7. Malli: DPF307. Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7. Malli: DPF307. Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7 Malli: DPF307 p b Pb Free Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Tämän tuotteen valmistaja suorittaa koko ajan parannustoimenpiteitä, eikä vastaa tuotteen

Lisätiedot

DVR-500. Käyttöohje. Tallentava DVD-soitin

DVR-500. Käyttöohje. Tallentava DVD-soitin DVR-500 Käyttöohje Tallentava DVD-soitin Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Turvallisuusohjeita... 2 Tärkeitä tietoja turvallisuudesta... 3 Tärkeitä toimintaohjeita...5 Toisto- ja tallennuskelpoiset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET 1 LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Välttyäksesi tulipalo- tai sähköiskuvaaralta, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

15 LCD TV / DVD-yhdistelmä TFD-1503 KÄYTTÖOHJE

15 LCD TV / DVD-yhdistelmä TFD-1503 KÄYTTÖOHJE 15 LCD TV / DVD-yhdistelmä TFD-1503 KÄYTTÖOHJE Tärkeitä turvaohjeita Ennen kuin käytät laitetta, lue ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä käyttöohje. Lue varoitukset, suositukset ja ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*).

quick guide RSE Volvo pidättää itselleen oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Valinnat on merkitty tähdellä (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Autonne on varustettu ainutlaatuinen multimedialaitteistolla. Rear Seat Entertainment -järjestelmä laajentaa auton varsinaista äänentoistolaitteistoa

Lisätiedot

AHC 1500 Home Theater System

AHC 1500 Home Theater System AHC 1500 Home Theater System Käyttöohje FI Elmarc, 14/09 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Tämän käyttöoppaan tarrat 4 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet 4 3 Käyttöönoton valmistelu

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN (2 RUUTUA) KÄYTTÖOHJE MTW-730/731 TWIN Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

02-FIN-1424-T10UK-02-DVD-AK46-MEDIATECH-COST-yenidvd7500.p65 38

02-FIN-1424-T10UK-02-DVD-AK46-MEDIATECH-COST-yenidvd7500.p65 38 DVD DVD-SOITTIMEN KÄYTTÖ Kun TV on päällä, paina kaukosäätimen DVD-painiketta ja sen jälkeen playpainiketta. Voit myös painaa heti etupanelin play-painiketta. Jos levykelkassa ei ole levyä, avaa pesä painamalla

Lisätiedot

"PLEXTALK Linio Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Linio Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Linio Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Linio Pocketin asetukset 1. Käännä Linio Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina Linio Pocketin pohjassa olevaa

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

merkki: FUNAI mallinumero: DVP-7200 HUOM!

merkki: FUNAI mallinumero: DVP-7200 HUOM! E6BJ0ED(FI).fm Page 1 Monday, May 29, 2006 6:43 PM DVD-SOITIN Käyttöohje Onnea hankintanne johdosta! Kiitos, että valitsitte tuotteemme! Tallettakaa tämä käyttöohje merkki: FUNAI mallinumero: DVP-7200

Lisätiedot

Käyttöohje. VERSA Ministereo DVD-vastaanotin

Käyttöohje. VERSA Ministereo DVD-vastaanotin Käyttöohje VERSA Ministereo DVD-vastaanotin VAROTOIMIA Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salamakuvio on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio laitteen kotelon sisällä olevaan eristämättömään vaaralliseen

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

DVX - 6600 DVD soitin

DVX - 6600 DVD soitin DVX - 6600 DVD soitin Verkkokauppa.com 1 DVX - 6600 DVD soitin 1 Kaukosäädin 3 Äänen ja kuvan liittäminen 4 Analoginen liittäminen 4 Digitaalinen liittäminen 4 5.1 ääniliitäntä 5 Scart liitäntä televisioon

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation 2-581-895-33(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS30 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-HD935 http://fi.yourpdfguides.com/dref/787999

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-HD935 http://fi.yourpdfguides.com/dref/787999 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

LCD -TFT KÄYTTÖOHJE (FI) LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ DTV15075D DTV19075D

LCD -TFT KÄYTTÖOHJE (FI) LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ DTV15075D DTV19075D LCD -TFT KÄYTTÖOHJE (FI) LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ DTV15075D DTV19075D TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tämä symboli varoittaa vaarallisesta jännitteestä laitteen sisällä. Jännite on tarpeeksi suuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

MovieBoxx DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ. Käyttöohje

MovieBoxx DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ. Käyttöohje MovieBoxx DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ Käyttöohje VAROTOIMIA Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salamakuvio on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio laitteen kotelon sisällä olevaan eristämättömään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MT-783 KANNETTAVA DVD

KÄYTTÖOHJE MT-783 KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MT-783 KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ

DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet...2-3

Lisätiedot

DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MALLI : RN-3100E. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen kä yttöönottoa ja säätämistä.

DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MALLI : RN-3100E. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen kä yttöönottoa ja säätämistä. DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MALLI : RN-300E Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen kä yttöönottoa ja säätämistä. SIVU JOHDANTO TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: SÄHKÖISKU- JA TULIPALOVAARA. ÄLÄ ALTISTA

Lisätiedot

Tutustu Daisy-soittimeen!

Tutustu Daisy-soittimeen! Tutustu Daisy-soittimeen! Daisy-julkaisut Äänikirjat, -lehdet, oppaat, tiedotteet Äänen lisäksi kuvia, piirroksia, taulukoita Tiedostot MP3-muotoisia Jakelu CD-levyillä tai verkon kautta Daisy-julkaisuja

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä,

Lisätiedot

Käyttöohje DENVER TFD-1903 LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje DENVER TFD-1903 LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ 19"LCD-TV DVD-SOITTIMELLA Käyttöohje DENVER TFD-1903 LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ Tärkeitä turvaohjeita Ennen kuin käytät laitetta, lue ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä käyttöohje. Lue varoitukset,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SILVERCREST KH 6506 DVD-PLAYER http://fi.yourpdfguides.com/dref/3035483

Käyttöoppaasi. SILVERCREST KH 6506 DVD-PLAYER http://fi.yourpdfguides.com/dref/3035483 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SILVERCREST KH 6506 DVD- PLAYER. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Marantz CDR310 - pikaohje

Marantz CDR310 - pikaohje Marantz CDR310 - pikaohje 1. Power switch Virtakytkin, liu uta sivulle. 2. DISPLAY button Painikkeesta muutetaan näytön tietoja. 3. LIGHT button Painamalla kerran näytön valo syttyy 3 sekunniksi.pidä painettuna

Lisätiedot

S UOMI VAARA SÄHKÖISKUVAARA. ÄLÄ AVAA.

S UOMI VAARA SÄHKÖISKUVAARA. ÄLÄ AVAA. S UOMI PACKARD BELL DVD DIVX 300/350 -KÄYTTÖOPAS Copyright 2004 NEC Computers International BV. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöoppaan kopioiminen tai lähettäminen missä tahansa muodossa tai millä

Lisätiedot

TVD-1403 AC/DC. 14 (37 cm) VÄRITELEVISIO DVD SOITTIMELLA KÄYTTÖOHJE

TVD-1403 AC/DC. 14 (37 cm) VÄRITELEVISIO DVD SOITTIMELLA KÄYTTÖOHJE TVD-1403 AC/DC 14 (37 cm) VÄRITELEVISIO DVD SOITTIMELLA KÄYTTÖOHJE VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAUSTAA). EI KÄYTTÄJÄLLE TARKOITETTUJA OSIA SISÄLLÄ. HUOLTO ON TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

DVD-778KM Käyttöohje TÄRKEÄÄ

DVD-778KM Käyttöohje TÄRKEÄÄ ON OFF DVD-778KM Käyttöohje 1 MIC 2 TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet...2-3

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje DVB-T SCARTxx Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje LUE ENSIN SEURAAVAT OHJEET! Tämän käyttöohjeen avulla voit

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

MFP-2000. Moniformaatti karaokesoitin PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B. Käyttöopas

MFP-2000. Moniformaatti karaokesoitin PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B. Käyttöopas MFP-2000 Moniformaatti karaokesoitin MFP-2000 MULTI FORMAT PRO KARAOKE PLAYER OSD UP L R MIC 1 MIC2 MIC 1 VOLUME MIC2 EFFECT BASS TREBLE PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B PLAY PAUSE STOP

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-HD745 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785055

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-HD745 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785055 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVU-1009MK2. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje.

DVU-1009MK2. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 0 DVU-1009MK2 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Lue kaikki käyttöohjeet. Alla olevien käyttöohjeiden

Lisätiedot

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Calisto P240 USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Laitteen pikaoppaassa

Lisätiedot

DVD KOTITEATTERI- JÄRJESTELMÄ

DVD KOTITEATTERI- JÄRJESTELMÄ DA-50AD-FIN DVD KOTITEATTERI- JÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJE MALLI : RN-4800 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen kä yttöönottoa ja säätämistä. SIVU JOHDANTO TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: SÄHKÖISKU-

Lisätiedot

CORNICHE. DVD Hi-Fi MINISARJA. Käyttöohje. Maahantuoja: Keswell Oy/Kodintekniikkayksikkö puhelin 010 53031

CORNICHE. DVD Hi-Fi MINISARJA. Käyttöohje. Maahantuoja: Keswell Oy/Kodintekniikkayksikkö puhelin 010 53031 Käyttöohje DVD Hi-Fi MINISAJA Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Pro Logic ja kaksois-d -merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Luottamuksellisia julkaisemattomia kirjallisia

Lisätiedot

DVD HOME THEATRE SYSTEM

DVD HOME THEATRE SYSTEM DVD HOME THEATRE SYSTEM HTS3100 User Manual 6 Manuel D utilisation 46 Manual del usuario 84 Benutzerhandbuch 122 Gebruikershandleiding 160 English Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 124 Huomautuksia laitteen

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD962SA/001 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982101

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD962SA/001 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982101 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD. DVD Video Player Owner's Manual

DVD. DVD Video Player Owner's Manual DVD Video Player Owner's Manual DVD DVD 729 DVD 728 Read this manual first! Congratulations on purchasing this Philips product. We ve included everything you need to get started. If you have any problems,

Lisätiedot

Lenco. Käyttöopas MDV-2 DVD mikro HiFi-järjestelmä

Lenco. Käyttöopas MDV-2 DVD mikro HiFi-järjestelmä Lenco Käyttöopas MDV-2 DVD mikro HiFi-järjestelmä Lue nämä ohjeet huolella oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 1 OMINAISUUDET DOLBY AC-3, MPEG4, DIVX,

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

1. Laitteen käyttöönotto ja käynnistys. 4. Kappaleitten soittaminen ja Auto-DJ. 5. Volume kontrollit sekä Ekvalisaattori ja Transponointi

1. Laitteen käyttöönotto ja käynnistys. 4. Kappaleitten soittaminen ja Auto-DJ. 5. Volume kontrollit sekä Ekvalisaattori ja Transponointi 1. Laitteen käyttöönotto ja käynnistys 2. Kappalehaku ja sen käyttö 3. Soittolistan käyttäminen 4. Kappaleitten soittaminen ja Auto-DJ 5. Volume kontrollit sekä Ekvalisaattori ja Transponointi 6. Musiikki

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

DVU-1009. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje.

DVU-1009. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. DVU-1009 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 0 SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 2-3 Huomioitavaa levyistä 4-5 Valmistelut 6 Hallintanäppäimet

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766 Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot