Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2"

Transkriptio

1 Käyttöohje

2 Basic Operation Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot Kytke DVD-soittimen virta päälle Aseta levy levypesään Levyjen toistaminen Pysäytä. 2 Osa 2 Lisätoiminnot 1. Raitojen valitseminen MP3 levyjen toisto 3 2. Siirtyminen toiseen raitaan Nopeutettu toisto Hidastettu toisto Pysäytyskuva Toistotoiminnon käyttö Kuvaruututoimintojen käyttö Hakutoiminnon käyttö Ääniraidan vaihto Tekstitys TV-järjestelmän vaihto Mykistä äänilähtö Zoomaa kuvaa Toista määrätyn levyn tietty kohta Äänenvoimakkuuden säätö MPEG4-toiminto Valokuvien katselu.7 Osa 3 Asetusvalikkojärjestelmä Asetusvalikon yleiset vaiheet Asetusvaihtoehtojen esittely Liitännät Kaukosäädin Etupaneeli Takapaneeli Tekniset tiedot ja ominaisuudet: Osa 4 Turvallisuus ja vianetsintä

3 Basic Operation Perustoiminnot 1. Kytke TV:n ja DVD-soittimen virta päälle Paina soittimen virtapainiketta tai käytä kaukosäädintä. TV-ruutuun ilmestyy teksti Read (Lukee). Jos DVD-soittimessa ei ole levyä, ruudulla näkyy teksti No disc (Ei levyä). 2. Aseta levy Paina Open/Close-painiketta (Avaa/Sulje) kaukosäätimestä tai DVD-soittimen etuosasta. Ruudulla näkyy teksti Open (Avaa). Aseta levy varovasti levypesään levyn etikettipuoli ylöspäin (kaksipuolisissa levyissä sisältöä on molemmilla puolilla, joten kumman tahansa puolen voi asettaa ylöspäin). Sulje levypesä painamalla uudelleen Open/Close-painiketta (Avaa/Sulje). Ruudulla näkyy teksti Close (Sulje) ja soitin alkaa lukea levyä. Levyn toisto alkaa automaattisesti. 3. Toista Levyjen sisältö vaihtelee sen mukaan, miten ne on luotu ja millaisia ominaisuuksia ne sisältävät. Lisäksi valittavana on useita toistomuotoja kuten valikkotoisto, nimiketoisto, peräkkäinen toisto, jne. a. Valikkotoisto (yhteensopivuus DVD-, SVCD- ja VCD2.0-levyjen kanssa) Kun painat DVD-levyn asettamisen jälkeen Menu-painiketta (valikko), TV-ruudulla näkyy DVD:n alkuvalikko. Kun soittimeen asetetaan SVCD- tai VCD 2.0 -levy, ruudulla näkyy SVCD- tai VCD 2.0 -valikko (kun PBC on päällä). b. Nimiketoisto (yhteensopivuus ainoastaan DVD-levyjen kanssa) Paina DVD-levyn toiston aikana Title-painiketta (Nimike), niin saat esiin DVD:n nimikesisällön. Valitse haluamasi nimike nuolipainikkeilla ja paina Enter-painiketta. Voit valita nimikkeen myös numeropainikkeiden avulla. DVD:n toisto alkaa valitun nimikkeen kohtauksesta 1. c. Peräkkäinen toisto Kun soittimeen asetetaan SVCD- tai VCD-levy ja PBC on päällä, PBC kytkeytyy pois päältä, kun PBC-painiketta painetaan. Tällöin soitin voi toistaa levyä peräkkäinen toisto -tilassa. Kun PBC-painiketta painetaan kahdesti, PBC kytkeytyy päälle. Aina kun Play-painiketta (Toista) painetaan pysäytystilassa, soitin siirtyy peräkkäinen toisto -tilaan, paitsi jos soittimessa on SVCD- tai VCD-levy. Ominaisuus on käytössä kaikkien yhteensopivien levyjen kanssa. d. Ohjelmoitu toisto Ohjelmoitu toisto -vaihtoehdon avulla voit valita toistettavien kohtausten tai raitojen järjestyksen (enintään 16 kohtausta/raitaa). Aseta kohtaukset/raidat haluamaasi järjestykseen numeropainikkeiden avulla. 4. Pysäytä Kun Stop-painiketta (Pysäytä) painetaan toiston aikana ensimmäisen kerran, soitin siirtyy esipysäytystilaan. Kuvaruutunäytössä näkyy teksti Pre Stop (Esipysäytys). Aloita nimikkeen toisto uudelleen painamalla kahdesti Stop-painiketta (Pysäytä); Huomautuksia: Laite muistaa esipysäytystilassa, mihin kohtaan toisto pysähtyi ja aloittaa toiston kyseisestä kohdasta, kun levyn toisto aloitetaan uudelleen. Kun pysäytystilassa painetaan Play-painiketta (Toista), laite siirtyy peräkkäinen toisto -tilaan. 2

4 Osa 2 Lisätoiminnot 1. Raitojen valinta (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) a) Valitse raitoja DVD-levyn toiston aikana painamalla numeropainikkeita valikossa tai nimekesivulla. DVD:n toiston aikana voit myös syöttää suoraan haluamasi nimikenumeron. b) Valitse raitoja SVCD- tai VCD-levyjen peräkkäinen toisto -tilan aikana numeropainikkeilla. (Ohjelmoidun toiston aikana ja PBC:n ollessa päällä voit valita raitoja vain Prev/Next-painikkeella (Edellinen/Seuraava)) c) CD- ja HD-CD-levyiltä voit valita raidat suoraan numeropainikkeilla. d) Valitse raitoja MP3/JPEG-levyjen toiston aikana nykyiseltä raitalistalta numeropainikkeiden avulla. Huomautuksia: Valitse raita 1 10 painamalla vastaavaa numeropainiketta (1 9, 10) Valitse raidat 10:stä ylöspäin painamalla 10+-painiketta. Valitse esim. raita 15 painamalla 10+-painiketta ja 5-painiketta. Jos valittua raitaa ei ole, valinta on virheellinen MP3 levyjen toisto: Yllä oleva valikko tulee esiin kun toistat MP 3 äänilevyjä. 1. Toiston aika 2. Valinnan kokonaispituus 3. MP3 tilavuus 4. Äänen voimakkuus 5. Toiston tila 6. Raidan numero/ kokonaistila 7. Toistossa olevan kansion nimi 8. Yläkansio 9. Sisältö 10. Yksityiskohdat a) Siirry valikossa ylös / alas näppäimillä. b) valinnan kohdalla paina PLAY c) palaa takaisin näppäimellä d) Paina GOTO jos haluat siirtyä em. toiminnoilla suoran haluamaasi kohtaan tiedostossa. 2. Siirtyminen toiseen raitaan (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) a) Siirry eteenpäin levyn seuraavan nimikkeen/kohtauksen/raidan alkuun painamalla kaukosäätimen Next-painiketta (Seuraava). 3

5 b) Siirry taaksepäin levyn edellisen nimikkeen/kohtauksen/raidan alkuun painamalla kaukosäätimen Prev-painiketta (Edellinen). 3. Nopeutettu toisto (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) Voit selata levyä eteen- tai taaksepäin toiston aikana. Selaa levyä toiston aikana painamalla kaukosäätimen FWD/REV-painiketta. Valitse seuraava selausnopeus painamalla kaukosäätimen painiketta uudelleen. Eteenpäin-/taaksepäinselauksessa on neljä nopeutta: 2, 4, 8, 20. Jos painat painiketta viisi kertaa, eteenpäin-/taaksepäinselaus palaa takaisin normaaliin toistoon. CD-, HD-CD- ja MP3-levyjen toiston aikana eteenpäinselausnopeudella x 2, soittimen ääni on käytössä. CD-, HD-CD- ja MP3-levyjen toiston aikana taaksepäinselausnopeudella x 2 soittimen ääni on käytössä. 4. Hidastettu toisto (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) Paina Slow-painiketta (Hidasta) liikkuvan kuvan aikana, niin siirryt hidastettu toisto -tilaan. Paina kaukosäätimen Slow-painiketta (Hidasta) toiston aikana. Valitse seuraava toistonopeus painamalla kaukosäätimen painiketta uudelleen. Hidastetussa toistossa on kuusi nopeutta: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Jokaisella painikkeen painalluksella toistonopeus hidastuu. Jos painat painiketta seitsemän kertaa, hidastetusta toistosta palataan normaaliin toistoon. Palaa normaalitoistoon painamalla Play-painiketta (Toista). 5. Pysäytyskuva (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) Pysäytä kuva painamalla CD-, HD-CD-, WMA- ja MP3-/JPEG-levyjen toiston aikana kerran Pause-painiketta. Palaa normaalitoistoon painamalla Play-painiketta. 6. Toistotoiminnon käyttö (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) Kun painat kerran Repeat-painiketta (Toista) levyn toiston aikana, toistoruutu ilmestyy kertomaan nykyisen toistotilan. Toistovaihtoehtoja on useita (vaihtoehdot vaihtelevat levyn mukaan). 7. Kuvaruututoimintojen käyttö (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) a) DVD-levyjen lataaminen ja toisto (kaksi sivua) Paina kerran OSD-painiketta (Kuvaruutunäyttö), niin ensimmäinen sivu tulee näkyviin: "Levyn tyyppi, Nimike * / * (toistettava nimike / kaikki nimikkeet), Kohtaus * / * (toistettava kohtaus / kaikki kohtaukset), Levyn käytetty aika". Paina painiketta uudelleen, niin saat näkyviin toisen sivun: Kieli * / * (toistokielen sarjanumero / valinnaisten kielten määrä) tai Pois, Kielityyppi, Äänityyppi, Tekstitys * / * (tekstityksen sarjanumero / valinnaisten tekstitysten määrä) tai Pois, Kulma * / * (toistokulman sarjanumero / valinnaisten kulmien määrä) tai Pois. Kun painat painiketta kolmannen kerran, näyttövalikko katoaa. b) SVCD-levyjen lataaminen ja toisto (kaksi sivua) Paina kerran OSD-painiketta (Kuvaruutunäyttö), niin ensimmäinen sivu tulee näkyviin: Levytyyppi, Raita * / * (toistettava raita / kaikki raidat), Mykistetty, PBC, Toistotoiminto, Raidan toistoon 4

6 käytetty aika. Paina painiketta uudelleen, niin saat näkyviin toisen sivun: Kieli * / * (toistokielen sarjanumero / valinnaisten kielten määrä) tai Pois, Kielityyppi, Äänityyppi, Tekstitys * / * (tekstityksen sarjanumero / valinnaisten tekstitysten määrä) tai Pois. Kun painat painiketta kolmannen kerran, näyttövalikko katoaa. c) VCD-levyjen lataaminen ja toisto Paina kerran OSD-painiketta (Kuvaruutunäyttö), niin ensimmäinen sivu tulee näkyviin: Levytyyppi, Raita * / * (toistettava raita / kaikki raidat), Mykistys, PBC, Toistotoiminto, Raidan toistoon käytetty aika. Paina painiketta uudelleen, niin näyttövalikko katoaa. d) CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen lataaminen ja toisto Paina kerran OSD-painiketta (Kuvaruutunäyttö), niin ensimmäinen sivu tulee näkyviin: Levytyyppi, Raita * / * (toistettava raita / kaikki raidat), Mykistys, PBC, Toistotoiminto, Raidan toistoon käytetty aika. Paina painiketta uudelleen, niin näyttövalikko katoaa. 8. Hakutoiminnon käyttö (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD- ja HD-CD-levyjen kanssa) Voit valita Haku-toiminnolla haluamasi nimikkeen/kohtauksen/raidan numeron tai siirtyä nimikkeen tiettyyn kohtaan. Paina aluksi kaukosäätimen Search-painiketta (Haku), niin saat esiin hakuvalikon ja voit siirtyä muokkaustilaan. Valitse sitten nuolipainikkeilla nimikkeen/kohtauksen/raidan numero tai aika-asetus. Syötä numeropainikkeiden avulla haluamasi nimike/kohtaus/raita tai aika, jolloin haluat toiston alkavan. Aloita lopuksi toisto painamalla Enter-painiketta. Jos esimerkiksi syötät ajan 01:23:56, toisto alkaa yhden tunnin kahdenkymmenenkolmen minuutin ja viidenkymmenenkuuden sekunnin kuluttua. Jos syötetty numero on virheellinen, ruudulla näkyy virheilmoitus INVALID KEY (Virheellinen valinta). Huomautuksia: Tämä toiminto ei ole käytössä Ohjelmoitu toisto -tilassa. Jos PBC on päällä, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun hakutoisto alkaa. JPEG-levyjen toiston aikana hakutoiminto ei ole käytössä. 9. Ääniraidan vaihto (yhteensopivuus SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) Paina AUDIO-painiketta (Ääni), niin nykyinen ääniraita tulee näkyviin. a) Vaihda ääniraitaa painiketta painamalla. b) Siirry seuraavaan ääniraitaan painamalla kaukosäätimen painiketta uudelleen. Valitse haluamasi kieli kaksikielisen VCD-levyn toiston aikana painamalla Audio-painiketta (Ääni). 10. Tekstitys (yhteensopivuus DVD- ja SVCD-levyjen kanssa) Paina kerran kaukosäätimen Subtitle-painiketta (Tekstitys), niin tekstitystietolaatikko tulee esiin. Jos DVD tai SVCD on tallennettu tekstityksen kanssa, voit käyttää tekstitysominaisuutta katsellaksesi tekstitystä ruudulla. Oletusasetuksena on, että tekstitys on pois päältä. Tietolaatikossa näkyy teksti Subtitle Off (Tekstitys pois). Saat tekstityksen näkyviin painamalla uudelleen Subtitle-painiketta (Tekstitys). Oletuskieli 5

7 sarjanumeroineen näkyy tietolaatikossa ja tekstitys tulee näkyviin kyseisellä kielellä. Jokaisella Subtitle-painikkeen (Tekstitys) painalluksella tekstitys vaihtuu. 11. TV-järjestelmän vaihto (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) Jos valittuna on AUTO TV -järjestelmä, se valitsee automaattisesti sopivimman järjestelmän levyn perusteella. Jos valinta ei ole koko ruudun kuva (huom.: laajakuvaohjelma ei ole koskaan koko ruudun kokoinen) tai valinta on mustavalkoinen, muokkaa TV-järjestelmää asetukset-valikossa. Eri TV-järjestelmissä toistettaessa joidenkin levyjen kakki ominaisuudet eivät ole ehkä käytettävissä. 12. Mykistä äänilähtö (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) Mute-painikkeen (Mykistä) avulla voit säätää äänen mykäksi. Ruudulla näkyy teksti MUTE (Mykistä). Palaa normaalitilaan painamalla painiketta uudelleen tai painamalla Vol +/- -painiketta. Mykistystilassa myöskään mikrofonissa ei ole ääntä. Jos laite toistaa levyn äänettömänä, kokeile painaa Mute-painiketta (Mykistä) ongelman ratkaisemiseksi. 13. Zoomaa kuvaa (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD- ja JPEG-levyjen kanssa) a) Zoomaustoiminnon avulla voit suurentaa tai pienentää kuvan ja liikkua kuvassa. Aktivoi toiminto painamalla toistuvasti Zoom-painiketta ja valitse haluamasi zoomaus: Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom Off (Pois). Huomautuksia: Toiminto ei ole käytössä, kun levyvalikko on esillä. b) Liiku ruudulla nuolipainikkeilla, kun valittu zoomaus on 2, 3 tai Toista määrätyn levyn tietty kohta (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3-levyjen kanssa) a) Paina A-B-painiketta kerran normaalin tai nopeutetun toiston aikana, niin teksti REPEAT A- (Toista A-) tulee näkyviin ruudulle. Tämä on toistettavan osuuden aloituskohta. b) Paina A-B-painiketta uudelleen normaalin tai nopeutetun toiston aikana, niin teksti REPEAT A-B (Toista A-B) tulee näkyviin ruudulle. Tämä on toistettavan osuuden lopetuskohta. Laite toistaa osuutta A B, kunnes Repeat-toiminto (Toisto) kytketään pois päältä. c) Peru A-B-toisto painamalla uudelleen A-B-painiketta. SVCD-, VCD- tai CD-levyn toiston aikana tietyn kohdan voi toistaa vain yhdeltä raidalta. Kun seuraava raita alkaa, A-B kytkeytyy automaattisesti pois päältä. DVD-levyn toiston aikana tietyn kohdan voi toistaa vain yhdestä nimikkeestä/kohtauksesta. 15. Äänenvoimakkuuden säätö (yhteensopivuus DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, HD-CD- ja MP3/JPEG-levyjen kanssa) Voit säätää äänen tasoa painamalla Volume-painiketta (Äänenvoimakkuus) TV-laitteen etuosasta tai vahvistimesta. Äänenvoimakkuus kasvaa, kun painat kaukosäätimen VOL+ -painiketta ja pienenee painamalla VOL- -painiketta. 6

8 16. MPEG4-toiminto (tässä DVD-soittimessa on MPEG4-toiminto ja laite toistaa MPEG4-levyjä) 17: Valokuvien katselu Kun asetat kuva CD:n sisään laiteeseen ilmestyy seuraa valikko: Toiminnot kts. MP 3 toisto. Huom! Tuetut formaatit:.jpg/ Kodak Picture CD Osa 3 Asetusvalikkojärjestelmä 1. Asetusvalikon yleiset vaiheet a) Paina Setup -painiketta (asetukset/kaukosäädin), niin pääasetusvalikko tulee esiin. Kun päävalikko tulee esiin, DVD -järjestelmän toiminta keskeytyy automaattisesti. Main Menu / Päävalikko b) Paina vasen- ja oikea-nuolipainikkeita ja korosta haluamasi sivun kuvake. Halutulla kodalla paina PLAY päästäksesi alavalikkoon. Paina siirry vasen (8) näppäintä jos haluat poistua valinnasta. Liiku alavalikossa alas - tai ylös -nuolipainiketta. c) Valitse haluamasi asetus siirry eteen ( 25) -nuolipainikkeen avulla tai paina PLAY. Siirry taas ylös/alas painikkeen avulla. Palaa edelliseen takasin(8) painikeellä. 2. Asetusvaihtoehtojen esittely a) YLEISET ASETUKSET TV-JÄRJESTELMÄ TV:n näytön asetuksia voit muuttaa TV:n ominaisuuksien rajoissa. 7

9 4:3 panscan: Valitse tämä asetus, jos DVD-soittimesi on kytketty televisioon, jossa on tavallinen kuvasuhde. Elokuva voidaan näyttää koko TV-ruudun kokoisena. Tällöin osa kuvasta (vasen ja oikea reuna) ei ehkä näy. 4.3 Letterbox: Valitse tämä asetus, jos DVD-soittimesi on kytketty televisioon, jossa on tavallinen kuvasuhde. Elokuvat näytetään niiden alkuperäisessä kuvasuhteessa (korkeus-leveys-suhde). Koko elokuvakehys näytetään, mutta se vie pienemmän tilan ruudulla pystysuunnassa. Kuvan ylä-, ja alalaidassa voi olla musta palkki. 16 : 9 (laajakuva): Valitse tämä asetus, jos DVD-soittimesi on kytketty laajakuva-tv:hen. Jos valitset tämän asetuksen eikä sinulla ole laajakuva-tv:tä, ruudun kuva voi näyttää vääristyneeltä sivusuuntaisen puristuksen takia. Käytettävä kuvasuhde riippuu tallennetun levyn muodosta. Jotkin levyt eivät pysty näyttämään kuvaa valitsemallasi kuvasuhteella. Jos toistat 4:3-muodolla tallennettua levyä laajakuva -TV:n kanssa, ruudun vasemmassa ja oikeassa reunassa näkyy musta palkki. Angle mark/ Kuvakulma Kamerakulman vaihto (yhteensopivuus DVD-levyjen kanssa) Paina levyn toiston aikana kerran kaukosäätimen Angle-painiketta (Kulma), niin kulmakuvake tulee esiin. Joissakin DVD-levyissä tietyistä kohtauksista on tarjolla useita kamerakulmia, joita voit katsella kulmaominaisuuden avulla. Joidenkin DVD levyjen ominaisuudet sisältävät automaattisen kuvakkeen esilläolon. Valitse seuraava kamerakulma painamalla uudelleen Angle-painiketta (Kulma). Jos saatavilla on useita kamerakulmia, kulmakuvake näyttää nykyisen kulman numeron ja saatavilla olevien kulmien määrän. Esim.: Kulmakuvake: [* / *] tai [Off] (Pois) ; 1 / 4 osoittaa, että kulma 1 näytetään ja saatavilla on 4 kulmaa. (Ominaisuuden saatavuus vaihtelee levyn mukaan. Jos saatavilla ei ole ylimääräisiä kamerakulmia, näkyy teksti Invalid Key (Virheellinen valinta).) OSD Languaage/ Ääniraidan kielen vaihto (yhteensopivuus DVD- ja SVCD-levyjen kanssa) Paina levyn toiston aikana kerran kaukosäätimen Language-painiketta (Kieli), niin äänikielen tietolaatikko tulee esiin. Jos DVD- tai SVCD-levyssä on useita ääniraitoja, voit vaihtaa äänikieltä (ääniraidan kieltä) Language-ominaisuuden (Kieli) avulla. Closed Caption/Piilotetut tekstitykset. Valinta ON/OFF. Toiminto harvinainen ja riippuvainen levyn ominaisuuksista. Television täytyy asettaa NTSC järjestelmään. Kaikki televisiot eivät mahdollisesti edes tue toimintoa. Ominaisuus liittyy erityisesti rakennettujen salattujen tekstitysten näkyvyyteen. Ominaisuudet poikkeavat tavanomaisesta tekstityksestä koska ne on suunniteltu erityiselle käyttäjäryhmille. Screen Saver/NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ Kun näytönsäästäjä on kytketty päälle, se tulee näkyviin, kun DVD-soitin on Stop- (Pysäytä), Open- (Avaa) tai No Disc- (Ei levyä) tilassa tai ruudulla näkyy pysäytyskuva yli 3 minuutin ajan. Toiminto suojaa ruutua 8

10 vaurioitumiselta. PÄÄLLÄ:/ON aktivoi näytönsäästäjä POIS:/OFF ota näytönsäästäjä pois käytöstä Oletusasetus on PÄÄLLÄ. Last memory/ ON/OFF valinta: Toiminto mahdollistaa levyn toiston aloittamisen uudelleen kohdasta, josta toisto lopetettiin. AUDIO JÄRJESTELMÄ Speaker Setup/ kaiuttimien asetukset DOWNMIX Säädä äänensävyä 2 kanava järjestelmän mukaisesti: ( ON/OFF) LT / RT: Valitse tämä asetus, jos haluat äänen muistuttavan elokuvateatterin ääntä. Elokuvan alkuperäisen ääniraidan on oltava koodattu Pro Logic-/ Dolby Digital -muotoon. STEREO (valittavissa): Valitse tämä asetus, jos haluat, että 5.1-ääni toistetaan kaksikanavaisena stereoäänenä. Etukaiuttimet/Keskikaiutin/ Surround kaiutin/ Basso Subwoofer Kun Downmix toiminto on pois päältä, voit valita asetukset, etu-; keski-, subwoofer kaiuttimille. Vaihtoehtoja on 2: Small vakio asetukset tai Large. Large laajemmat asetukset mahdollistaa basso ja keskiäänten siirtymisen kaiuttimiin, kun taas Small asetuksissa vain keksiäänet siirtyvät kaiuttimiin. On mahdollista poistaa ( OFF) keskikaiuttimet, vasen/oikea, surround sekä bassokaituin päältä. Suosittelemme (ON) asennon käyttöä subwooferille parempien matalien äänten toiston vuoksi. DIGITAALIASETUKSET 9

11 Järjestelmän kuva-asetusvaihtoehdot esitetään alla: SPDIF:Valitse tämä asetus, jos DVD-soittimesi on kytketty tehovahvistimeen koaksiaalikaapelilla. Dolby Digital - tai MPEG-äänimuodolla tallennettuja levyjä toistettaessa vastaavat digitaalisignaalit siirretään koaksiaalilähtöliitännästä.. SPDIF/OFF: koaksiaalilähtöliitännästä, ei signaalin ulostuloa. ALL: välittää digitaalitsa audio signaalia. SPDIF / PCM: Valitse tämä asetus, jos DVD-soittimesi on kytketty 2-kanavaiseen, digitaaliseen stereovahvistimeen. Dolby Digital - tai MPEG-äänimuodolla tallennettuja levyjä toistettaessa äänisignaalit muunnetaan 2-kanavaiseksi PCM-signaaliksi ja siirretään koaksiaalilähtöliitännästä. DUAL MONO (VASEN + OIKEA) Valitse LT/RT audio ulos: tällä asetuksella vasen/oikea -monotila. Vaihtoehtoja on neljä: STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO. jota käytetään useimmiten karaoke-toiminnossa. DYNAMIC: Toiminto mahdollinen vain Dolby Digital tekniikalla toteutettujen DVD levyjen toistoon. KUVA-ASETUKSET 10

12 Ulostulon valinta: Valitse vaihtoehdoista tarvittaessa sopiva asetus ulkoista liitäntää varten: OFF: Komposiitti video liitäntä ja S- Video YUV: Komponentti video liitäntä RGB: Scart liitäntä TV Asetukset: Valitse prog.scan tai interlaced video Interlace: Analoginen TV lähetys/vastaanotto P-scan: Tarkista TV:n oinaisuudet. Älä käytä tät jos vastaanottimesi ei tule P-SCAN toimintoa. Säädä kuvan laatu seuraavien säätöjen mukaisesti: KIRKKAUS Säädä kirkkautta Up- (Ylös) ja Down- (Alas) nuolipainikkeilla. KONTRASTI Säädä kontrastia Up- (Ylös) ja Down- (Alas) nuolipainikkeilla. VÄRISÄVY Säädä värisävyä Up- (Ylös) ja Down- (Alas) nuolipainikkeilla. VÄRIKYLLÄISYYS Säädä värikylläisyyttä Up- (Ylös) ja Down- (Alas) nuolipainikkeilla. OMINAISUUDET VALIKKO TV Malli: PAL: Maakohtainen TV asetus ( toimii Suomessa) 11

13 Multi: Valitse jos vastaanottimesi on varustettu yhteensopivuudella NTSC ja PAL NTSC: Järjestelmä joka on käytössä esim. USA jne. Useat DVD:t on tallennettu ko. järjestelmällä. Audio: Valitse AUDIO LANG -asetus (Äänikieli) ja valitse haluamasi kieli painamalla nuolipainikkeita.. Jos toistamassasi levyssä on valitsemasi kieli, ääni tulee kyseisellä kielellä. Valitse SUBTITLE LANG -asetus (Tekstityskieli) ja valitse haluamasi tekstityskieli painamalla nuolipainikkeita. Vahvista valinta Play-painikkeella. Jos toistamassasi levyssä on valitsemasi kieli, tekstitys näytetään kyseisellä kielellä. Valitse MENU LANG -asetus (Valikon kieli) ja valitse haluamasi kieli painamalla nuolipainikkeita. Vahvista valinta Enter-painikkeella. Jos toistamassasi levyssä on valitsemasi kieli, valikot näytetään kyseisellä kielellä. Parental/Lapsilukko LUOKITUS Luokitustoiminto on katselurajoitusjärjestelmä, aivan kuten elokuvien katselurajoitukset. Toiminto toimii sellaisten DVD -levyjen kanssa, jotka on luokiteltu. Toiminnon avulla voit valvoa, millaisia DVD -levyjä perheesi katselee. Toiminto on salasana suojattu: a) Siirrä valitsin kohtaan Parental b) Jos haluat muuttaa valinnan tasoa, paina PLAY ja valikko avautuu.. Siirry sen sisällä ylös / alas näppäimillä ja vahvista valinta PLAY c) Laite kysyy tunnussanaa PASSWORD d) Näppäile 5 omavalinta numeroa kaukosäätimestä ja paina PLAY e) Lopeta valinta Huom! Tunnus toimii vain toistettaessa levyjä joissa tuetaan ko. toimintoa. SALASANA Asetus: ON. Järjestelmä kysyy salasanaa aina Parental valikossa OFF: Järjestelmä ei kysy salasanaa ja voit vaihtaa Parental tasoa ilman salasanaa. Salasana-asetus on aluksi lukittu etkä voi asettaa luokituksia tai vaihtaa salasanaa. Jotta Parental-ominaisuus (Luokitus) toimisi, salasanatoiminnon tulee olla päällä. (ON) Salasanan vaihto: Siirrä kursori kohtaan Change ja paina PLAY. Salasanan muutosvalikko tulee esiin. Näpppäile ensin vanha salasana( 49540). Syötä sitten uusi oletussalasana xxxxx (2x) ja vahvista sitten 12

14 valinta painamalla Play. Salasana vaihdetaan antamalla ensin vanha ja sitten uusi salasana. Syötä 5-numeroinen luku (se on salasanasi). OLETUS7 Deafault Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat palauttaa asetusvaihtoehtojen oletusasetukset. Huomio: Käytä DVD-soitintasi varoen ja jätä kahden virtapainikkeen painalluksen väliin yli 30 sekuntia aikaa. Jos et käytä laitetta vähään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta. Laitetta tulee käyttää ainoastaan laitteessa mainitulla käyttöjännitteellä. Muuten laite ei toimi ja se voi vaurioitua. Soitin ei ehkä toimi kaikkien koodattujen levyjen kanssa. Jos laite pysäyttää toiston, kytke se päälle uudelleen. DVD:n liitännät: Seuraavassa on esitelty miten DVD soitin tulisi liittää Televisioon sekä äänentoistojärjestelmiin. Ennen kytkentöjä sulje kaikista laitteista virrat ja irrota ne pistorasioista. Vaihe1: Liittäminen Televisioon. ( kts. takapaneelin liitännät) 1. Stereo ääni. Liitä audio vasen ja oikea televisio vastaanottimen AV in sisään menoihin vastaavasti. DVD:n takapaneeli 8/9 2. Komposiitti videoliitäntä: Perusliitos: Useimmissa televisiovastaanottimissa on vastaava video liitäntä johon takapaneelin 4 kohdasta kytkentä suoritetaan ao. kaapelilla. Jos teet ko. kytkennän muista muuttaa asetuksia vastaavasti= Video Setup OFF asentoon. 3. Komponentti video liitäntä: Ko. Liitäntä on yleinen Ameriikan ja Kiinan standarteissa. Ko. liitännän kautta saadaan lähes digitaalinen kuvan laatu. Liitäntä täytyy suorittaa 3 kaapelin avulla (takapaneeli 1,2,ja3) liittimistä television vastaaviin kohtiin. Jos suoritat kytkennän tällä tavalla muuta Video Setup asetus asentoon YUV Video Menussa. 13

15 4. S-Video liitäntä. Useimmissa televisioissa on S- Video liitin valmiina. S- video parantaa kuvan laatua. Takapaneelin 11. liittimestä kaapeli television vastaavaan kohtaan. S- Video. Jos suoritat tämän kytkennän muuta Video Setup valikossa asetusta asentoon OFF kohdassa Video MENU. 5. Scart- liitin. Tämä liitäntä muoto on yleisin Euroopassa käytetty liitos. Tarvitset erillisen scart kaapelin joka kytketään takapaneelin kohtaan 15. sekä vastaavasti television scart liittimeen. Liitos välittä sekä kuvaa, että ääntä. Vaihe 2: DVD:n liittäminen stereo audio järjestelmään. Valitse yksi kolmesta liitosmahdollisuudesta. (KTS. TAKAPANEELI KUVA) 1. Audio 5.1 kanava liitos: DVD tukee 5.1. järjestelmän ääntä. Kytke erillisillä kaapeleilla takapaneelin kohdat 5,6,7,12,13 ja 14 vastaaviin audio laitteen sisään menoihin. Jos teet tämän kytkennän muuta asetuksia valikossa Speaker setup page asentoon OFF. 2. Stereo audio liitos. Liitä välikaapeleilla takapaneelin kohdat 8 ja 9 audio laitteen vastaavin liittimiin. Jos teet ko. valinnan muuta valikon asetuksia kohdassa Analog Out asentoon LT/RT, Stereo tai 3D Surround. 3. Koaksaali digitaali audio liitos. Kytke DVD:n takapaneelin kohta 10 erillisellä kaapelilla audio laitteen vastaavaan kohtaan. Jos teet tämän valinnan muuta valikon asetuksia kohdassa SPDIF. Uudet asetukset tulee olla SPDIF/RAW tai SPDIF/PCM. 14

16 Vaihe 3: DVD:n liittäminen kaiutinjärjestelmiin ( tyypillinen kytkentä alla) 1. Käytä RCA kaapeleita. Laitekytkentä subwoofer ( basso) yksikköön kuten vaiheessa 2 kohta 1 audio Liitä kaiuttimet sunwoofer yksikköön kuvan tavalla. 3. Kytke DVD sekä subwoofer yksikkö päälle ( virta) 15

17 3. Kaukosäädin Kaukosäätimen toiminnot: 1. virta; 2.kielen valinta ( mallikohtainen); 3.kamerakulma;4.tekstitys(mallikohtainen); 5.Palaa; 6 asetus.; 7. siirry ylös; 8:siirry vasenvalinta: 9.valinta; 10. ohjelma; 11. ohjelmointi; 12.PBC; 13. ääni alas 14. mykistys 15. ääni ylös; 16. audio; 17. takaisin kelaus; 18.eteen kelaus; 19.Stop/seis; 20. Tauko; 21.Luukun avaus/sulkeminen; 22. numerot valinnat; 23. siirry; 24. otsikko; 25.siirry oikealle ; 26.zoom; 27. siirry alas; 28.satuanaistoisto; 29. A-B; 30. toisto; 31. kuvaruutunäyttö; 32. hidastus; 33. seuraava; 34. edellinen; 35. Toista 16

18 4. Etupaneeli 1. VIRTAKYTKIN ON/OFF 2. LEVYPESÄ 3. OPEN/CLOSE (AVAA/SULJE) 4. KAUKOSÄÄTIMEN VASTAANOTIN 5. NÄYTTÖ 6. PLAY/PAUSE (TOISTA/KESKEYTÄ) 7. TAUKO(PAUSE) 8. STOP (PYSÄYTÄ) 5. Takapaneeli TUTUSTU HUOLELLISESI OMAN LAITTEESI TAKAPANEELIIN 1. Komponentti video ulos (Y); 2. Ulos (Pbcb); 3. Ulos ( Prcr) ; 4. Komponentti video ulos; 5. Keskikanava ulos( ääni); 6.Surround ääni vasen ulos; 7. Etu vasen ääni ulos; 8. Vasen audio ulos; 9. Oikea audio ulos; 10. Digitaalinen koaksaali ulos; 11. S-Video ulos; 12. Bass booster ulos; 13. Surround ääni oikea ulos; 14. Etu oikea ääni ulos; 15. Scart ulos 17

19 6. Tekniset tiedot ja ominaisuudet: Yhteensopivuus DVD-, MPEG4-, SVCD-, VCD-, MP3-, CD-, HDCD-, JPEG-, DVD-R-, DVD+&-RW-, CD-R- ja CD-RW-; Kodak Picture CD( CD sekä CD-R/RW)- levyjen kanssa. Dolby AC-3 -tuki, 5.1 audiokanavatuki Vaakasuora tarkkuus 500 riviä Digitaalinen koaksiaalilähtö, Scart-lähtö, S-video, Y/Cb/Cr-videolähtö stereoääni-d/a-muunnin, 96 KHz/24-bittinen 10-bittinen, video-d/a-muunnin automaattinen NTSC-/PAL-valinta Aikahaku Lapsilukko Joustava kirkkauden/kontrastin/värin/äänen säätö toiston aikana OSD-kielet: englanti/ranska/espanja/unkari/saksa Tekstitystuki: englanti/ranska/unkari/saksa/espanja MPEG 4 -toiminnon tuki Käyttö infrapuna-kaukosäätimellä, 2 AAA-paristoa Käyttöjännite: AC V, 50/60 Hz; virrankulutus 20W Paino: 1,8 kg Ulkomitat: 320x mm x 250mm x 38mm Maahantuonti ja markkinointi: Suomen Kodinkonetukku Oy TURAVALLISUUS JA VIANETSINTÄ Nuolipäinen salama kolmion sisällä varoittaa käyttäjää laitteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä jännitteestä, joka voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Huutomerkki kolmion sisällä muistuttaa käyttäjää laitteen mukana tulleista tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista. VAROITUS: Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa, joka on suojattu eräillä yhdysvaltalaisilla patenttihakemuksilla ja muilla oikeuksilla henkiseen omaisuuteen, jotka ovat Macrovision Corporationin omaisuutta. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan koti- ja muuhun rajoitettuun katseluun, ellei Macrovision Corporation ole antanut toisenlaista lupaa. Ohjelmakoodin purku tai laitteiston purkaminen on kielletty. DOLBY PROLOGIC: (mallikohtainen) Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. "Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. 18

20 Varotoimenpiteet Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Noudata huolellisesti laitteessa ja käyttöohjeissa annettuja varoituksia. Turvallisuus Virtalähde Laitetta tulee käyttää ainoastaan laitteeseen merkityllä ja käyttöohjeessa mainitulla käyttöjännitteellä. Käyttöympäristö 1. Älä käytä laitetta veden lähellä: esim. kylpyammeen, pesualtaan tai uima-altaan lähellä, tai kosteissa kellaritiloissa. 2. Linssin pinnalle voi muodostua kosteutta seuraavissa olosuhteissa: lämmitin on juuri kytketty päälle höyryisessä tai kosteassa huoneessa Jos laitteen sisälle muodostuu kosteutta, kun laite siirretään nopeasti kylmästä ympäristöstä lämpimään, laite ei ehkä toimi kunnolla. Anna kosteuden haihtua n. tunnin ajan, ennen kuin käytät laitetta. 3. Älä käytä tai sijoita laitetta lämmönlähteen lähelle: Älä jätä laitetta autoon suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, sillä laite voi vahingoittua. NEUVOJA: Käytä DVD-soitintasi varoen ja jätä kahden virtapainikkeen painalluksen väliin yli 30 sekuntia aikaa. Jos et käytä DVD-soitintasi pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta. Laitetta tulee käyttää ainoastaan laitteessa mainitulla käyttöjännitteellä. Muuten laite ei toimi ja se voi vaurioitua. Soitin ei ehkä toimi kaikkien koodattujen levyjen kanssa. Jos laite pysäyttää toiston, kytke se päälle uudelleen. Vianmääritys Ei kuvaa: Tarkista, että laite on kytketty kunnolla. Kytke videokaapeli kunnolla vastaaviin liitäntöihin. Valitse TV:hen oikea videosyöttötila. Kuvassa häiriöitä Levy on likainen ja se pitää puhdistaa. Häiriöiden esiintyminen nopeutetulla toistolla on normaalia. Ei ääntä Tarkista liitännät Tarkista kytketyn laitteen äänenvoimakkuus. Kytke audiokaapeli kunnolla vastaaviin liitäntöihin. Varmista, että television ja stereojärjestelmän lähtöasetukset ovat oikein. Jos soitin on mykistystilassa, paina Mute-painiketta (Mykistys) uudelleen, niin ääni palaa. Ei stereoääntä video-cd:n tai CD:n toiston aikana Tarkista liitännät Kaukosäädin ei toimi kunnolla Poista kaikki DVD-soittimen ja kaukosäätimen välissä olevat esteet. Kaukosäädin on liian kaukana DVD-soittimesta. Käytä kaukosäädintä oikealla käyttöetäisyydellä. 19

21 Suuntaa kaukosäädin DVD-soittimen kaukosäätimen vastaanottimeen. Jos kaukosäätimen paristot ovat kuluneet loppuun, vaihda ne uusiin. DVD-soitin ei aloita toistoa Sisällä ei ole levyä (no disc -symboli (ei levyä) ilmestyy ruudulle). Aseta sisään levy. Levy on asetettu väärin päin. Aseta levy toistopuoli alaspäin. Levy on likainen. Puhdista levy. Tarvittaessa ota yhteyttä jälleenmyyjään. 20

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN Turvaohjeita Kolmion sisällä oleva nuolisalamasymboli varoittaa käyttäjää eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä" tuotteen kotelon sisällä. Tämä jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN (2 RUUTUA) KÄYTTÖOHJE MTW-730/731 TWIN Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

ART MITO DVD-4800 DVD-SOITIN

ART MITO DVD-4800 DVD-SOITIN ART MITO DVD-4800 DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttämistä. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. SISÄLLYSLUETTELO Säätimien esittely... 2 a) Etupaneelin säätimet...

Lisätiedot

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET 1 LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Välttyäksesi tulipalo- tai sähköiskuvaaralta, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Lisätiedot

DVD-766. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje.

DVD-766. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. DVD-766 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 TURVALLISUUSOHJEET... 2-3 LEVYT... 4 HALLINTANÄPPÄINTEN SIJAINTI...

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766 Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet Sisältö Ominaisuudet... 36 Yleiset ominaisuudet... 36 Turvallisuustiedot... 37 Merkit levyillä... 37 Levyjen käsittely... 37 Puhdistaminen... 37 Lisenssitiedot... 37 Miten katsotaan DVD-levyä... 37 DVD-Ohjauspaneelin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MT-758 MPEG4 KANNETTAVA DVD-SOITIN

KÄYTTÖOHJE MT-758 MPEG4 KANNETTAVA DVD-SOITIN KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-758 MPEG4 Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto. Liitännät. Perustoiminnot. Edistyneet ominaisuudet. Muut. Ominaisuudet Etu- ja takapaneelien kuvat Kaukosäädin.

Sisältö. Johdanto. Liitännät. Perustoiminnot. Edistyneet ominaisuudet. Muut. Ominaisuudet Etu- ja takapaneelien kuvat Kaukosäädin. DVD-7742 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä tämä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. Sisältö Johdanto Ominaisuudet

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

DVX - 6600 DVD soitin

DVX - 6600 DVD soitin DVX - 6600 DVD soitin Verkkokauppa.com 1 DVX - 6600 DVD soitin 1 Kaukosäädin 3 Äänen ja kuvan liittäminen 4 Analoginen liittäminen 4 Digitaalinen liittäminen 4 5.1 ääniliitäntä 5 Scart liitäntä televisioon

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin Käyttöopas Lue nämä ohjeet huolella oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 1 LAITTEEN SÄÄTIMET LCD-näyttö Kaiutin

Lisätiedot

DENVER KÄYTTÖOHJE. MT-732 Ennen tuotteen kytkemistä virransyöttöön, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

DENVER KÄYTTÖOHJE. MT-732 Ennen tuotteen kytkemistä virransyöttöön, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. DENVER KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-732 Ennen tuotteen kytkemistä virransyöttöön, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Ympäristöohjeet Älä hävitä tuotetta tavallisen

Lisätiedot

Käyttöohje DENVER TFD-1903 LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje DENVER TFD-1903 LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ 19"LCD-TV DVD-SOITTIMELLA Käyttöohje DENVER TFD-1903 LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ Tärkeitä turvaohjeita Ennen kuin käytät laitetta, lue ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä käyttöohje. Lue varoitukset,

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2 VAROITUKSET 3

SISÄLLYSLUETTELO 2 VAROITUKSET 3 SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 2 VAROITUKSET 3 LEVYT DVD levyjen ominaisuuksia 4 Levyjen käsittely 4 Levyjen puhdistaminen 4 Levyjen säilytys 4 Toistettavat levyt 5 KÄYTTÖÖNOTTO 5 KESKUSYKSIKKÖ Etupaneeli 6

Lisätiedot

DVU-1009. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje.

DVU-1009. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. DVU-1009 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 0 SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 2-3 Huomioitavaa levyistä 4-5 Valmistelut 6 Hallintanäppäimet

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DVU-1009MK2. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje.

DVU-1009MK2. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 0 DVU-1009MK2 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Lue kaikki käyttöohjeet. Alla olevien käyttöohjeiden

Lisätiedot

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

AHC 1500 Home Theater System

AHC 1500 Home Theater System AHC 1500 Home Theater System Käyttöohje FI Elmarc, 14/09 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Tämän käyttöoppaan tarrat 4 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet 4 3 Käyttöönoton valmistelu

Lisätiedot

COBY TF-DVD7006 KANNETTAVA DVD SOITIN

COBY TF-DVD7006 KANNETTAVA DVD SOITIN descreen TFT LCD Portable DVD/CD/MP3 Player COBY TF-DVD7006 KANNETTAVA DVD SOITIN 7 tuuman laajakuvanäyttö (16:9), tyylikäs design KÄYTTÖOHJE Copyright 2008 Bat. Power Oy & Coby Electronics Corporation

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation 2-581-895-33(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS30 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

02-FIN-1424-T10UK-02-DVD-AK46-MEDIATECH-COST-yenidvd7500.p65 38

02-FIN-1424-T10UK-02-DVD-AK46-MEDIATECH-COST-yenidvd7500.p65 38 DVD DVD-SOITTIMEN KÄYTTÖ Kun TV on päällä, paina kaukosäätimen DVD-painiketta ja sen jälkeen playpainiketta. Voit myös painaa heti etupanelin play-painiketta. Jos levykelkassa ei ole levyä, avaa pesä painamalla

Lisätiedot

SUOMI. XL-DV75HMKII DVD -mikrokomponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-DV75HMKII (pääyksikkö) ja CP-DV75H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-DV75HMKII DVD -mikrokomponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-DV75HMKII (pääyksikkö) ja CP-DV75H (kaiutinjärjestelmä). XL-DV75HMKII DVD -mikrokomponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-DV75HMKII (pääyksikkö) ja CP-DV75H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

ACESONIC DGX-106 PIKA KÄYTTÖOHJE

ACESONIC DGX-106 PIKA KÄYTTÖOHJE ACESONIC DGX-106 PIKA KÄYTTÖOHJE Pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet, jos jotain puuttuu ota yhteys myyjääsi - 2 kpl mikrofoneja kaapelilla - 1 kpl RCA kaapeli (Yellow/Red/White) - Kauko-ohjain - 2 kpl

Lisätiedot

Ennen päivityksen tekemistä

Ennen päivityksen tekemistä 10UPGRADEUMFin24462F1 10-10-2002 16:32 Pagina 67 Johdanto Oheisella CD-ROM:lla voidaan päivittää DVDR980 ja DVDR985* -malliset eurooppalaiset tallentavat DVD-laitteet tasolle DVDR990, johon sisältyvät

Lisätiedot

DVD-726K SCART OUT 9 SCART OUT Cb,Pb Cr,Pr 10 4 5 6 7 8 9 POWER MIC 1 2 3 1. VIRTA ON/OFF 2. VFD NÄYTTÖ 3. LEVYPESÄ 4. AVAA/SULJE LEVYPESÄ 5. PLAY/PAUSE 6. STOP 10 11 7. SIIRRY EDELLISEEN RAITAAN

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä,

Lisätiedot

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

LCD -TFT KÄYTTÖOHJE (FI) LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ DTV15075D DTV19075D

LCD -TFT KÄYTTÖOHJE (FI) LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ DTV15075D DTV19075D LCD -TFT KÄYTTÖOHJE (FI) LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ DTV15075D DTV19075D TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tämä symboli varoittaa vaarallisesta jännitteestä laitteen sisällä. Jännite on tarpeeksi suuri

Lisätiedot

15 LCD TV / DVD-yhdistelmä TFD-1503 KÄYTTÖOHJE

15 LCD TV / DVD-yhdistelmä TFD-1503 KÄYTTÖOHJE 15 LCD TV / DVD-yhdistelmä TFD-1503 KÄYTTÖOHJE Tärkeitä turvaohjeita Ennen kuin käytät laitetta, lue ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä käyttöohje. Lue varoitukset, suositukset ja ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

2-665-742-32(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS15. 2006 Sony Corporation

2-665-742-32(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS15. 2006 Sony Corporation 2-665-742-32(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS15 2006 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Tajuusaluevalitsin (BAND) 3. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 4. Bass Boost painike 5. CD Painike 6. CD ohjelmointi (PROGRAM) 7. CD stop 8. CD soitto / tauko -painike

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SILVERCREST KH 6506 DVD-PLAYER http://fi.yourpdfguides.com/dref/3035483

Käyttöoppaasi. SILVERCREST KH 6506 DVD-PLAYER http://fi.yourpdfguides.com/dref/3035483 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SILVERCREST KH 6506 DVD- PLAYER. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE.

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. CAT-120 2 2 4 6 5 4 5 KÄYTTÖOHJE Autostereo DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, MP3- ja MP4-soitin sekä PLL FM-stereoradio RDS-toiminnolla 3 82,8 9 20 TFT-LCD-näyttö 0 6 7 9 7 8 SD- ja MMC-kortinlukija 3 (-6) Alas

Lisätiedot

DVD-758 Käyttöohje TÄRKEÄÄ

DVD-758 Käyttöohje TÄRKEÄÄ OPEN/CLOSE PLAY/PAUSE STOP DVD-758 Käyttöohje POWER TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ

DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ DVD-7748 BLACK Käyttöohje TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet...2-3

Lisätiedot

CAT-710 SINGLE CAT-720 TWIN KÄYTTÖOHJE. AUTOSTEREO DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, MP3-, WMA ja MP4-soitin PLL FM -STEREORADIOLLA

CAT-710 SINGLE CAT-720 TWIN KÄYTTÖOHJE. AUTOSTEREO DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, MP3-, WMA ja MP4-soitin PLL FM -STEREORADIOLLA CAT-710 SINGLE CAT-720 TWIN MD DUAL 3 6 3 7 5 0 KÄYTTÖOHJE AUTOSTEREO DVD-, SVCD-, VCD-, CD-, MP3-, WMA ja MP4-soitin PLL FM -STEREORADIOLLA 8 9 0 3 4 4 5 6 9 5 RDS 4 (-6) LANGATON ÄÄNEN JA KUVAN SIIRTO

Lisätiedot

DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MALLI : RN-3100E. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen kä yttöönottoa ja säätämistä.

DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MALLI : RN-3100E. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen kä yttöönottoa ja säätämistä. DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MALLI : RN-300E Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen kä yttöönottoa ja säätämistä. SIVU JOHDANTO TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: SÄHKÖISKU- JA TULIPALOVAARA. ÄLÄ ALTISTA

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE.

HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA HUOMAUTUKSIA HUOM: MUIDEN KUIN TÄSSÄ KUVATTUJEN SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTOJEN SUORITTAMINEN VOI JOHTAA ALTISTUMISEEN VAARALLISELLE SÄTEILYLLE. OPTISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ TUOTTEEN KANSSA

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

1 HUOMAUTUKSIA... 01 7 AKUN KÄYTTÖ... 18 2 SOITTIMEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA...

1 HUOMAUTUKSIA... 01 7 AKUN KÄYTTÖ... 18 2 SOITTIMEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA... Sisältö 1 HUOMAUTUKSIA... 01 2 SOITTIMEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA... 04 3 KANNETTAVAN DVD-SOITTIMEN LISÄVARUSTEET... 06 4 TEKNISET TIEDOT... 07 SOITTIMEN TOISTAMAT LEVYFORMAATIT... 07 KANNETTAVAN

Lisätiedot

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427

Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje DPF-427 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säästä se. Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje DPF-427 1 Ohjeita luonnon suojelulle Älä hävitä tätä tuotetta normaalien talon roskien

Lisätiedot

AMD315 Microset. Käyttöohje. Elmarc, 32/07

AMD315 Microset. Käyttöohje. Elmarc, 32/07 AMD315 Microset Käyttöohje FI Elmarc, 32/07 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Tämän käyttöoppaan tarrat 4 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet 4 3 Käyttöönoton valmistelu 6 3.1 Pakkauksesta

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Ominaisuudet. Yleiset ominaisuudet. Suomi - 70 -

Ominaisuudet. Yleiset ominaisuudet. Suomi - 70 - Sisältö Ominaisuudet... 70 Yleiset ominaisuudet... 70 Turvallisuustiedot... 71 Merkit levyillä... 71 Levyjen käsittely... 71 Puhdistaminen... 71 Lisenssitiedot... 71 Miten katsotaan DVD-levyä... 71 DVD-Ohjauspaneelin

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

DVD-778KM Käyttöohje TÄRKEÄÄ

DVD-778KM Käyttöohje TÄRKEÄÄ ON OFF DVD-778KM Käyttöohje 1 MIC 2 TÄRKEÄÄ Tutustu tähän käyttöohjeeseen perusteellisesti ennen kuin käynnistät DVD-soittimen. Säilytä käyttöohje saatavilla myöhempää käyttöä varten. SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet...2-3

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7. Malli: DPF307. Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7. Malli: DPF307. Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN VALOKUVAKEHYS 7 Malli: DPF307 p b Pb Free Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Tämän tuotteen valmistaja suorittaa koko ajan parannustoimenpiteitä, eikä vastaa tuotteen

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVP5960. User manual. Thank you for choosing Philips.

DVD VIDEO PLAYER DVP5960. User manual. Thank you for choosing Philips. DVD VIDEO PLAYER DVP5960 User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your

Lisätiedot

merkki: FUNAI mallinumero: DVP-7200 HUOM!

merkki: FUNAI mallinumero: DVP-7200 HUOM! E6BJ0ED(FI).fm Page 1 Monday, May 29, 2006 6:43 PM DVD-SOITIN Käyttöohje Onnea hankintanne johdosta! Kiitos, että valitsitte tuotteemme! Tallettakaa tämä käyttöohje merkki: FUNAI mallinumero: DVP-7200

Lisätiedot

TC-20. CD/Radio Kannettava soitin KÄYTTÖOHJE VAROITUS

TC-20. CD/Radio Kannettava soitin KÄYTTÖOHJE VAROITUS TC-20 CD/Radio Kannettava soitin VAROITUS KÄYTTÖOHJE VAROITUS ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI. VAARA SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA

Lisätiedot

VHS-kasetin digitointi (DVD+RW)

VHS-kasetin digitointi (DVD+RW) VHS-kasetin digitointi (DVD+RW) 1. Alkuvalmistelut DVD-levyn alustaminen a. Aseta VHS-kasetti sekä DVD-levy (DVD+RW) VHS-DVD -nauhuriin b. Laite alkaa pohjustaa DVD+RW-levyä automaattisesti c. Levyn pohjustus

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

DVD-SOITIN DQD-6100D DQD-2100D. Käyttöohje

DVD-SOITIN DQD-6100D DQD-2100D. Käyttöohje DVD-SOITIN Käyttöohje DQD-600D DQD-200D Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on 2 tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi on

Lisätiedot

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation 4-115-668-34(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-SR100 2008 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET 1. Äänenvoimakkuus 2. Toiminnonvalitsin (RADIO-TAPE-CD) 3. CD play/pause 4. CD hyppy/haku taaksepäin 5. CD hyppy/haku eteenpäin 6. CD stop 7. Kuulokkeet nostaa väkivivulla

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

15.4 TFT LCD TV+DVD COMBO

15.4 TFT LCD TV+DVD COMBO Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se. TFD-1512 15.4 TFT LCD TV+DVD COMBO Käyttöohje PAL/SECAM B/G, D/K, I AC 110-240 V, 50/60 Hz SCART-SISÄÄNTULO, PC-SISÄÄNTULO

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

2-021-509-72(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation

2-021-509-72(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation 2-021-509-72(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-LS755P 2004 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-HD745 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785055

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-HD745 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785055 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

HUOMIO SÄHKÖISKUN VAARA EI SA A AVATA

HUOMIO SÄHKÖISKUN VAARA EI SA A AVATA Kiitos, että valitsit kannettavan DVD-soittimemme. Siinä on 7 tuuman laajakuvanäyttö ja DVD-soitin. Laitteessa on käytetty uusinta elektroniikkaa, ja se on suunniteltu virkistyskäyttöön esimerkiksi kotona,

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DVD-soitin DVD-432. Käyttöopas. Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

DVD-soitin DVD-432. Käyttöopas. Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. DVD-soitin DVD-432 Käyttöopas Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Turvaohjeet 2 Varoituksia 2

Lisätiedot

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje DVB-T SCARTxx Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje LUE ENSIN SEURAAVAT OHJEET! Tämän käyttöohjeen avulla voit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot