(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation

2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Verkkojohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASERLAITTEEKSI. LUOKAN 1 LASERLAITE merkintä on laitteen takapaneelissa. Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät). Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristövisanomaisilta. VAARA Optisten laitteiden käyttäminen tämän laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Tässä CD- DVD-soittimessa käytettävä lasersäde vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Varotoimet Turvallisuus Tämä laite toimii voltin vaihtovirralla, jonka taajuus on 50 tai 60 Hz. Tarkista, että laitteen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan. Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran. Asentaminen Älä sijoita laitetta kaltevalle alustalle. Se on tarkoitettu sijoitettavaksi vaakasuoraan asentoon. Älä sijoita laitetta tai levyjä mikroaaltouunin, kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle. Älä sijoita painavia esineitä laitteen päälle. Huomautuksia levyistä Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa. Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta hyvin korkeaksi. Sijoita levy omaan koteloonsa toiston jälkeen. Puhdista levy puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti. Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä, kaupoissa myytäviä levyn- tai linssinpuhdistusaineita äläkä LPvinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita. Jos olet tulostanut levylle etiketin, anna etiketin kuivua ennen levyn toistoa. 2

3 Varotoimet Turvallisuus Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen sisään, irrota verkkojohto. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa laite, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Virtalähteet Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun verkkojohto on kytketty pistorasiaan. Näin on, vaikka virta olisi katkaistu laitteen virtakytkimellä. Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta. Laitteen sijoittaminen Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle, kuten maton päälle. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle, pölylle tai iskuille. Käyttö Jos laite tuodaan suoraan kylmästä lämpimään paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Tällöin laite ei ehkä toimi moitteettomasti. Poista tällöin laitteesta levy ja kytke laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu. Poista levy laitteesta, ennen kuin siirrät laitetta. Muutoin levy voi vahingoittua. Äänenvoimakkuuden säätäminen Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet voivat vahingoittua, jos toistettavaksi tulee kohta, jonka äänenvoimakkuus on suuri. Puhdistaminen Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä hankausjauhetta äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia. Levyjen puhdistaminen, levyn- tai linssinpuhdistusaineet Älä käytä kaupoissa myytäviä puhdistuslevyjä äläkä levyn- tai linssinpuhdistusaineita (nesteitä tai suihkeita). Ne voivat vioittaa laitetta. TÄRKEÄ HUOMAUTUS Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai kuvaruutunäyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi, kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi. Plasmatelevisiot ja projektiotelevisiot ovat herkkiä tälle. Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään. 3

4 Sisällysluettelo 4 VAROITUS Huomautuksia levyistä Varotoimet Tietoja tästä käyttöohjeesta Tällä soittimella voi toistaa seuraavia levyjä Osien ja säätimien hakemisto Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad) Liittäminen Soittimen liittäminen Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen Vaihe 2: Paristojen asettaminen kaukosäätimeen Vaihe 3: Videojohtojen liittäminen Vaihe 4: Audiojohtojen liittäminen Vaihe 5: Verkkojohdon liittäminen Vaihe 6: Pika-asetukset Levyjen toisto Levyjen toisto Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta (toistonjatkamistoiminto) DVD-levyn valikon käyttäminen DVD-RW-levyjen ORIGINAL - ja PLAY LIST -valinnat PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toistaminen (PBC-toisto) Eri toistotoiminnot (ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, jatkuva toisto, A-B-jakson jatkuva toisto) Kohtauksen hakeminen Tietyn kohdan haku levyltä (haku, selaus, hidastettu toisto, pysäytyskuva) Esimerkiksi nimikkeen, jakson, raidan tai kohtauksen haku Haku kohtauksen mukaan (KUVANAVIGOINTI) Levyn tietojen katseleminen Toistoajan ja jäljellä olevan ajan tarkistaminen Äänen säätäminen Äänen vaihtaminen TV Virtual Surround (TVS) -asetukset Elokuvien katseleminen Kuvakulman vaihtaminen Tekstityksen tuominen näkyviin Toistokuvan säätäminen (KUVANSÄÄTÖTILA) Kuvan terävöittäminen (TERÄVYYS) MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen Tietoja MP3-ääniraidoista ja JPEG-kuvatiedostoista MP3-ääniraitojen tai JPEG-kuvatiedostojen toistaminen JPEG-kuvien katseleminen kuvaesityksenä

5 Lisätoimintojen käyttäminen Levyjen lukitseminen (MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA, KÄYTÖNVALVONTA) Television ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä Asetukset ja säädöt Asetusnäytön käyttäminen Näytön tai ääniraidan kielen valitseminen (KIELEN ASETUS) Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET) Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET) Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET) Lisätietoja Vianmääritys Automaattinen vianmääritystoiminto (kun kirjaimia tai numeroita näkyy näytössä) Sanasto Tekniset tiedot Kielikoodien luettelo Hakemisto Tietoja tästä käyttöohjeesta Tässä käyttöohjeessa viitataan kaukosäätimen painikkeisiin. Voit käyttää myös laitteen painikkeita, jos niiden nimet ovat samat tai samantapaiset kuin kaukosäätimessä. DVD -termiä saatetaan käyttää yleisterminä silloin, kun tarkoitetaan DVD VIDEO-, DVD+RW/DVD+R- tai DVD-RW/DVD-R-levyjä. Tässä käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleja: Symboli Merkitys DVD VIDEO -levyjen ja DVD+RW-/DVD+R-levyjen kanssa tai DVD-RW- /DVD-R-levyjen +VR videotilassa käytettävissä olevat toiminnot. Toiminto koskee VR (Video Recording, videotallennus) -tilassa käytettäviä DVD-RW-levyjä. VIDEO-CD-levyjen (mukaan lukien Super VCD -levyt tai CD- tai Super VCD -muodossa olevat CD-R/CD-RW-levyt) kanssa käytettävissä olevat toiminnot. Toiminto koskee musiikki-cd-levyjä tai musiikki-cd-muotoisia CD-R-/ CD-RW-levyjä. Toiminto koskee DATA CD -levyjä (CD-ROM-/CD-R-/CD-RW-)-levyjä, jotka sisältävät MP3 *1 -ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja. MP3 *1 -ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja sisältävien DATA DVD -levyjen (DVD-ROM-/DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/DVD-R-) kanssa käytettävissä olevat toiminnot. *1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on ISO:n (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG-standardin määrittämä tekniikka, jota käytetään äänidatan pakkaamisessa. 5

6 NO Tällä soittimella voi toistaa seuraavia levyjä Levytyypit DVD VIDEO DVD-RW/-R DVD+RW/+R VIDEO CD/ Musiikki-CD CD-RW/-R DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-Video ja CD-logot ovat tavaramerkkejä. CD- ja DVD-levyjä koskeva huomautus Soittimella voi toistaa CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyjä, jotka on tallennettu musiikki-cd-muotoon video CD -muotoon MP3-ääniraita- tai JPEGkuvatiedostomuotoon, joka on ISO 9660* Level 1 / Level 2:n tai sen Jolietlaajennuksen mukainen KODAK Picture CD -muotoon. * ISO (International Organization for Standardization) -organisaation määrittämä, CD- ROM-levyillä olevien tiedostojen ja kansioiden looginen muoto. Soittimella voi toistaa DVD-ROM-, DVD+RW-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD- R-levyjä, jotka on tallennettu MP3-ääniraita- tai JPEGkuvatiedostomuotoon, joka on UDF (Universal Disk Format) -standardin mukainen. Esimerkkejä levyistä, joita tällä soittimella ei voi toistaa Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt, joita ei ole tallennettu tällä sivulla mainittuihin muotoihin. CD-ROM-levyt, jotka on tallennettu PHOTO CD -muotoon. CD-Extra-levyjen dataosat. DVD Audio -levyt. Super Audio CD -levyjen HD-kerros. Tällä soittimella ei voi toistaa myöskään seuraavia levyjä: DVD VIDEO -levyt, joiden aluekoodi poikkeaa soittimen aluekoodista. Muodoltaan tavallisesta poikkeavat (esimerkiksi kortin tai sydämen muotoiset levyt). Levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai tarroja. Levyt, joissa on teipistä tai tarrasta jäänyttä liimaa. Aluekoodi Laitteen takaosaan on merkitty aluekoodi. Tällä laitteella voi toistaa vain niitä DVD VIDEO -levyjä (vain toisto), joissa on sama aluekoodi. Tämän järjestelmän tarkoitus on suojata tekijänoikeuksia. Tällä soittimella voi toistaa myös niitä DVD VIDEO -levyjä, joissa on merkintä ALL. Jos yrität toistaa muita DVD VIDEO -levyjä, television kuvaruutuun tulee teksti Aluekoodit rajoittavat tämän levyn toistoa. Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin DVD VIDEO -levyistä, vaikka niiden käyttö olisi rajoitettu tietylle alueelle. 00V 00Hz 00W DVP XXXX X Aluekoodi

7 Huomautus DVD+RW-/DVD+R-, DVD-RW-/DVD-R- ja CD-R/CD-RW-levyjä koskevia huomautuksia Joitakin DVD+RW-/DVD+R-, DVD-RW-/DVD- R- tai CD-R-/CD-RW-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella. Tämä voi johtua tallennuksen laadusta, levyn fyysisestä kunnosta tai tallennuslaitteen ja -ohjelmiston ominaisuuksista. Levyä ei voi käyttää, jos sitä ei ole viimeistelty oikein. Katso lisätietoja tallennuslaitteen käyttöohjeesta. Huomaa, että jotkin toistotoiminnot eivät ehkä toimi joidenkin DVD+RW-/DVD+R-levyjen kanssa, vaikka levyt olisi viimeistelty oikein. Katsele tällaisia levyjä normaalin toistotoiminnon avulla. Joitakin Packet Write -muotoon tallennettuja DATA CD-/ DATA DVD -levyjä ei myöskään voi toistaa. Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen toistoon. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on varustettu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia ja ettei niitä ehkä voi toistaa tällä tuotteella. DualDisc-levyjä koskeva huomautus DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että tuote on toistettavissa. Tekijänoikeudet Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset patentit ja muut immateriaalioikeudet. Tämän tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun tekniikan käyttäminen edellyttää Macrovisionin lupaa, ja tekniikka on tarkoitettu vain kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision ole muuta valtuuttanut. Järjestelmän purkaminen ja tutkiminen on kielletty. DVD- ja VIDEO CD -levyjen toistotoimintoihin liittyviä huomautuksia Ohjelmien tuottajat voivat estää DVDlevyjen ja VIDEO CD -levyjen joidenkin toistotoimintojen käytön. Soitin toistaa DVDja VIDEO CD -levyiltä vain ohjelmanvalmistajien määrittämän sisällön. Tämän vuoksi jotkin toistotoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä. Katso myös tarvittaessa lisätietoja DVD- ja VIDEO CD -levyjen mukana tulleista käyttöohjeista. 7

8 Osien ja säätimien hakemisto Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla. Etupaneeli A [/1 (virta/valmiustila) -painike (22) B Levylokero (22) C Etupaneelin näyttö (9) D (kaukosäätimen tunnistin) (14) E A (avaus/sulkeminen) -painike (22) F H (toisto) -painike (22) G X (tauko) -painike (23) H x (pysäytys) -painike (23) I./> (edellinen/seuraava) -painikkeet (32) Takapaneeli DIGITAL OUT COAXIAL R AUDIO L VIDEO LINE OUT LINE (RGB) -TV L CENTER A DIGITAL OUT (COAXIAL) (digitaalinen lähtö (koaksiaalinen)) -liitäntä (17) B LINE OUT L/R (AUDIO) (linjalähtö (ääni)) -liitännät (17) C LINE OUT (VIDEO) (linjalähtö (video)) -liitäntä (15) D LINE (RGB)-TV (linja (rgb)-televisio) -liitäntä (15) 8

9 Etupaneelin näyttö Toistettaessa DVD VIDEO- tai DVD-RW-levyä Levyn tyyppi Toistotila Syttyy, kun muutat kuvakulmaa (42) Syttyy jatkuvan toiston aikana (30) Nykyinen äänisignaali (40) Nykyinen nimike/jakso tai toistoaika (36) Toistettaessa VIDEO CD -levyä, jossa on PBC-tuki (Playback Control, toiston ohjaus) (27) Levyn tyyppi Toistotila Syttyy jatkuvan A-B-jakson toiston aikana (31) Nykyinen kohtaus tai toistoaika (36) Toistettaessa CD-, DATA DVD- (MP3-audio), DATA CD- (MP3-audio) tai VIDEO CD -levyä (ilman PBC-toimintoja) Toistotila Syttyy jatkuvan toiston aikana (30) Nykyinen raita (36) *Levyn tyyppi Syttyy MP3-ääniraidan toiston aikana (45) Toistoaika (36) * DVD-ilmaisin palaa toistettaessa DATA DVD -levyä.,jatkuu 9

10 Kaukosäädin A TV [/1 (virta/valmiustila) -painike (54) B Z (avaa/sulje) -painike (23) C Numeropainikkeet (25) Numeropainikkeessa 5 on kohopiste.* D CLEAR (tyhjennä) -painike (28) E TOP MENU (päävalikko) -painike (25) F C/X/x/c-painikkeet (25) G O RETURN (paluu) -painike (24) H / (kertaus/askellus/ eteenpäinsiirto/askellus) -painikkeet (23, 33) I./> (edellinen/seuraava) -painikkeet (23) J m/m (selaus/hidastus) -painikkeet (33) K ZOOM (zoomaus) -painike (23, 48) L SLOW PLAY/FAST PLAY (hidastettu toisto / nopeutettu toisto) -painikkeet (23) M (ääni) -painike (39) N (tekstitys) -painike (42) O [/1 (virta/valmiustila) -painike (22) P 2 (äänenvoimakkuus) +/ -painikkeet (54) +-painikkeessa on kohopiste.* Q t (TV/video) -painike (54) R PICTURE NAVI (kuvanavigointi) -painike (35, 48) S TIME/TEXT (aika/teksti) -painike (36) T MENU (valikko) -painike (25) U ENTER (syöttö) -painike (19) V DISPLAY (näyttö) -painike (11) W H (toisto) -painike (22) H-painikkeessa on kohopiste.* X x (pysäytys) -painike (23) Y X (tauko) -painike (23) Z SUR (tilaääni) -painike (40) wj (kuvakulma) -painike (42) * Käytä kohopistettä kiintopisteenä käyttäessäsi soitinta. 10

11 Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad) Ohjausvalikon avulla voit valita haluamasi toiminnon ja katsella lisätietoja. Voit tuoda ohjausvalikkonäytön näkyviin ja vaihtaa näyttöä painamalla toistuvasti DISPLAY seuraavasti:, Ohjausvalikkonäyttö 1 m Ohjausvalikkonäyttö 2 (vain DATA CD/DATA DVD) m Ohjausvalikkonäyttö poissa käytöstä Ohjausvalikkonäyttö Levy määrää ohjausvalikkonäyttöjen 1 ja 2 vaihtoehdot. Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla. Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1 toistettaessa DVD VIDEO -levyä. Toistettavan jakson numero* 2 Ohjausvalikon kohdat Valittu kohta 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. EI KÄYT. ASETA KÄYTÖSSÄ Toistettavan nimikkeen numero* 1 Nimikkeiden kokonaismäärä* 1 Jaksojen kokonaismäärä* 2 PLAY DVD VIDEO Toistotila (N Toisto, X Tauko, x Pysäytys jne.) Toistettavan levyn tyyppi* 3 Toistoaika* 4 Nykyinen asetus Vaihtoehdot Ohjausvalikosta valitun kohdan nimi Toimintaohje OHJELMOITU ENTER Lopeta: DISPLAY * 1 Näyttää kohtauksen numeron VIDEO CD -levyn toistossa (PBC käytössä); raidan numeron VIDEO CD- / CD-levyn toistossa ja albumin numeron DATA DVD- / DATA CD -levyn toistossa. * 2 Näyttää indeksinumeron VIDEO CD -levyn toistossa, MP3-ääniraidan numeron tai JPEGkuvatiedoston numeron DATA CD- / DATA DVD -levyn toistossa. * 3 Näyttää Super VCD -levyn muodossa SVCD. * 4 Näyttää JPEG-tiedostojen päivämäärän. Näytön poistaminen käytöstä Paina DISPLAY.,jatkuu 11

12 Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo Kohta Nimi, toiminto NIMIKE (sivu 33) / KOHTAUS (sivu 34) / RAITA (sivu 34) Valitsee toistettavan nimikkeen, kohtauksen tai raidan. JAKSO (sivu 33) / INDEKSI (sivu 34) Valitsee toistettavan jakson tai indeksin. RAITA (sivu 34) Valitsee toistettavan raidan. ORIGINAL / PLAY LIST (sivu 26) Valitsee toistettavien nimikkeiden tyypin (DVD-RW): alkuperäinen (ORIGINAL) tai muokattu toistoluettelo (PLAY LIST). AIKA/TEKSTI (sivu 33) Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan. Anna aikakoodi kuva- ja musiikkihakua varten. Tuo näkyviin DVD-/CD-tekstitiedot tai DATA CD- / DATA DVD -levyn raidan/ tiedoston nimen. OHJELMOITU (sivu 28) Valitsee nimikkeiden, jaksojen tai raitojen toistojärjestyksen. SATUNNAIS (sivu 29) Toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat sattumanvaraisessa järjestyksessä. TOISTUVA (sivu 30) Toistaa jatkuvasti koko levyä (kaikkia nimikkeitä, raitoja tai albumeita) tai yhtä nimikettä, jaksoa, raitaa, albumia tai. A-B TOISTUVA (sivu 31) Määrittää jatkuvasti toistettavat osat. KUVANSÄÄTÖTILA (sivu 43) Säätää soittimesta tulevaa videosignaalia. Voit valita katselemaasi ohjelmaan parhaiten sopivan kuvanlaadun. TERÄVYYS (sivu 44) Terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa olevia ääriviivoja. KÄYTÖNVALVONTA (sivu 51) Tällä asetuksella voit rajoittaa soittimen käyttöä. ASETUKSET (sivu 55) PIKA-asetukset (sivu 19) Pika-asetusten avulla voi valita kuvaruutunäytön kielen, television kuvasuhteen ja äänilähtösignaalin. MUKAUTETTU-asetukset Pika-asetusten lisäksi monia muitakin asetuksia voi muuttaa. NOLLAUS Palauttaa ASETUKSET -valikon asetukset tehdasasetusten mukaisiksi. ALBUMI (sivu 34) Valitsee toistettavan JPEG-kuvatiedoston sisältävän albumin. TIEDOSTO (sivu 34) Valitsee toistettavan JPEG-kuvatiedoston. PÄIVÄMÄÄRÄ (sivu 48) Näyttää digitaalikameralla otetun kuvan kuvauspäivämäärän. VAIHTOVÄLI (sivu 50) Määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy kuvaruudussa. 12

13 TEHOSTE (sivu 50) Valitsee kuvaesityksen kuvanvaihdossa käytettävän tehosteen. TILA (MP3, JPEG) (sivu 49) Valitsee DATA CD- / DATA DVD -levyiltä toistettavan datan tyypin: MP3-ääniraita (AUDIO), JPEG-kuvatiedosto (KUVA) tai molemmat (AUTO). z Vihje Ohjausvalikon vihreä ilmaisinkuvake syttyy t valitessasi muun asetuksen kuin EI KÄYT. (vain OHJELMOITU, SATUNNAIS, TOISTUVA, A-B- TOISTUVA, TERÄVYYS ja KUVANSÄÄTÖTILA). Vihreä ORIGINAL/ PLAY LIST -ilmaisin tulee näkyviin, kun valitset vaihtoehdon PLAY LIST (oletusasetus). 13

14 Liittäminen Soittimen liittäminen Liitä soitin ja määritä sen asetukset vaiheiden 1 6 mukaan. Huomautuksia Liitä johdot pitävästi, jotta ääneen ei tule häiriöitä. Lue liitettävien laitteiden vakiovarusteisiin sisältyvät käyttöohjeet. Tätä soitinta ei voi liittää televisioon, jossa ei ole SCART-liitäntää tai videotuloliitäntää. Irrota jokaisen laitteen verkkovirtajohto pistorasiasta ennen laitteiden liittämistä. Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: Kaukosäädin (1) R6 (koko AA) -paristot (2) Vaihe 2: Paristojen asettaminen kaukosäätimeen Soittimen toimintoja voi ohjata sen mukana tulevan kaukosäätimen avulla. Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden 3- ja #-navat tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se soittimessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen. Huomautuksia Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan. Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä. Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö. Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukosäädintä. 14

15 COAXIAL R AUDIO L VIDEO L CENTER Vaihe 3: Videojohtojen liittäminen Liitä tämä soitin televisioon, projektoriin tai AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) videojohdolla. Valitse jokin liitäntätavoista A B sen mukaan, millaiset liitännät televisiossa, projektorissa tai AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on. A Televisio B Liittäminen INPUT VIDEO (keltainen) Audio/video- -johto (ei sisälly vakiovarusteisiin) L AUDIO R Televisio, projektori tai AV-vahvistin (vastaanotin) (Keltainen) SCART-johto (ei sisälly vakiovarusteisiin) LINE OUT (VIDEO) -liitäntään LINE (RGB)-TV -liitäntään DIGITAL OUT LINE OUT LINE (RGB) -TV l: Signaalin kulkusuunta CD-DVD-soitin A Liittäminen videotuloliitäntään Liitä audio/videojohdon (ei sisälly vakiovarusteisiin) keltainen liitin keltaiseen (video)liitäntään. Saat normaalilaatuisen kuvan. Keltainen Valkoinen (vasen) Punainen (oikea) Keltainen Valkoinen (vasen) Punainen (oikea) B Liittäminen SCART-tuloliitäntään Liitä SCART-johto (ei sisälly vakiovarusteisiin). Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt johdot voivat aiheuttaa ääneen häiriöitä. Kun liität laitteen SCART-johdolla, varmista, että televisio pystyy käyttämään S-video- tai RGB-signaaleja. Lue liitettävän television käyttöohje. Kun valitset asetusnäytössä NÄYTTÖASETUKSET -valikon LINE -asetukseksi vaihtoehdon S VIDEO tai RGB (sivu 57), käytä kyseistä signaalia välittävää SCARTjohtoa.,jatkuu 15

16 Liittäminen laajakuvatelevisioon Levy voi aiheuttaa sen, ettei kuva ehkä mahdu television kuvaruutuun. Jos haluat tietoja kuvasuhteen muuttamisesta, katso sivu 57. Huomautuksia Älä liitä esimerkiksi kuvanauhuria television ja soittimen väliin. Jos soittimen signaali kulkee kuvanauhurin kautta, television kuvassa voi olla häiriöitä. Jos televisiossa on vain yksi audio/ videotuloliitäntä, liitä soitin siihen. Kuvanauhuri CD-DVD-soitin Liitä suoraan Televisio Jos liität soittimen televisioon SCART-liitännän kautta, soitin kytkeytyy automaattisesti television kuvalähteeksi, kun aloitat toiston. Palauta tällöin TV-kanava kuvalähteeksi painamalla kaukosäätimen t (TV/video) -painiketta. Kun toistat NTSC-värijärjestelmän mukaista levyä, soitin näyttää esimerkiksi videosignaalin tai asetusnäytön NTSC-värijärjestelmän mukaisena. Siksi voi olla, ettei kuva näy PALvärijärjestelmän mukaisissa televisioissa. Avaa tällöin levylokero ja poista levy. 16

17 COAXIAL R AUDIO L VIDEO L CENTER Vaihe 4: Audiojohtojen liittäminen Valitse liitäntätapa A tai B sen mukaan, millaiset liitännät televisiossa, projektorissa tai AVvahvistimessa (vastaanottimessa) on. Siten voit kuunnella ääntä. (punainen) (valkoinen) (keltainen)* Audio/videojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin) (keltainen)* (valkoinen) (punainen) INPUT VIDEO L AUDIO R A Liittäminen R AUDIO L VIDEO LINE OUT Televisio, projektori tai AV-vahvistin (vastaanotin) LINE OUT L/R (AUDIO) -liitäntään DIGITAL OUT LINE OUT LINE (RGB) -TV DIGITAL OUT (COAXIAL)-liitäntään CD-DVD-soitin DIGITAL OUT COAXIAL Koaksiaalinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin) [Kaiuttimet] Taka (vasen) koaksiaaliseen digitaaliseen tuloliitäntään [Kaiuttimet] Taka (oikea) B Etu (vasen) Keski Dekooderilla varustettu AV-vastaanotin (vahvistin) Etu (oikea) Lisäbasso : Signaalin kulkusuunta * Keltaista liitintä käytetään videosignaaleille (sivu 15). z Vihje Katso liitettyjen laitteiden käyttöohjeista lisätietoja kaiuttimien oikeasta sijoittamisesta.,jatkuu 17

18 A Liittäminen vasempaan/ oikeaan audiotuloliitäntään Tätä liitäntätapaa käytettäessä ääni kuuluu television tai stereovahvistimen kahdesta kaiuttimesta. Liitä laitteet audio/ videojohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin). Keltainen Valkoinen (vasen) Punainen (oikea) Keltainen Valkoinen (vasen) Punainen (oikea) Tilaäänitehosteet (sivu 40) Televisio: Dynaaminen tila, Dynaaminen, Laaja, Yö. B Liittäminen digitaaliseen audiotuloliitäntään Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa on Dolby* 1 Digital-, DTS*- 2 tai MPEG audio -dekooderi ja digitaalinen tuloliitäntä, käytä tätä liitäntätapaa. Liitä laitteet koaksiaalisella digitaalisella johdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin). Koaksiaalinen johto Tilaäänitehosteet Dolby Digital (5.1-kan.), DTS (5.1-kan.) ja MPEG audio (5.1-kan.). Stereovahvistin (vastaanotin): Vakio, Yö. *1 Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Pro Logic ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. *2 DTS ja DTS Digital Out ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä. Huomautuksia Kun olet liittänyt laitteet, valitse pika-asetuksissa oikeat asetukset (sivu 19). Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on MPEG audio -dekooderi, valitse AUDIOASETUKSET -valikon MPEG -asetukseksi MPEG (sivu 60). Muutoin kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu voimakas häiriöääni. Soittimen omia tilaäänitehosteita ei voi käyttää tätä liitäntätapaa käytettäessä. DTS-ääniraitojen kuunteleminen edellyttää tämän liitäntätavan käyttämistä. DTS-ääniraitoja ei saada LINE OUT L/R (AUDIO) -liitäntöjen kautta, vaikka pika-asetuksissa olisi valittu DTS -asetukseksi KÄYTÖSSÄ (sivu 19). 18

19 Vaihe 5: Verkkojohdon liittäminen Liitä soittimen ja television verkkovirtajohto pistorasiaan. Vaihe 6: Pika-asetukset Noudattamalla seuraavassa olevia ohjeita voit tehdä soittimen käytön vaatimat minimiasetukset. Jos haluat ohittaa jonkin asetuksen, paina painiketta >. Jos haluat palata edelliseen asetukseen, paina painiketta.. Liittäminen ENTER 1 Kytke televisioon virta. 2 Paina [/1. 3 Valitse televisiosta se videotulo, jonka kautta soittimesta tuleva kuva näkyy. Ilmoitus Press [ENTER] to run QUICK SETUP (Käynnistä PIKA-ASENNUS painamalla [ENTER]) tulee näytön alareunaan. Jos tämä ilmoitus ei tule näkyviin, siirry pika-asetuksiin valitsemalla ohjausvalikon SETUP (Asetukset) -kohdasta QUICK (Pika) (sivu 56). 4 Paina ENTER asettamatta soittimeen levyä. Kuvaruutunäyttöjen kielen asetusnäyttö tulee näkyviin. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS DANSK SVENSKA 5 Valitse kieli painamalla X/x. Soitin näyttää asetusvalikon ja tekstityksen valitsemasi kielen mukaisena. 6 Paina ENTER-painiketta. Kuvaruutuun tulee liitettävän television kuvasuhteen asetusnäyttö. NÄYTTÖASETUKSET TV-TYYPPI: 16:9 NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: 16:9 TAUSTA: 4:3 LETTER BOX LINE: 4:3 PAN SCAN,jatkuu 19

20 7 Valitse television tyyppiä vastaava asetus painamalla X/x. Jos käytössäsi on laajakuvatelevisio tai tavallinen 4:3-kuvasuhteinen televisio, jossa on laajakuvatila 16:9 (sivu 57) Jos käytössäsi on tavallinen 4:3- kuvasuhteinen televisio 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN SCAN (sivu 57) 8 Paina ENTER-painiketta. Kuvaruutuun tulee LINE (RGB)-TV -liitännän videolähtösignaalin tyypin asetusnäyttö. NÄYTTÖASETUKSET TV-TYYPPI: NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: TAUSTA: LINE: 9 Valitse haluamasi LINE (RGB)-TV -liitännän videolähtösignaalin tyyppi painamalla X/x. Videosignaalit VIDEO (sivu 58) S-videosignaalit S VIDEO (sivu 58) RGB-signaalit RGB (sivu 58) 16:9 KÄYTÖSSÄ KANSIKUVA VIDEO VIDEO S VIDEO RGB 10Paina ENTER-painiketta. Kuvaruutuun tulee vahvistimen (vastaanottimen) liittämiseen käytettävän liitännän tyypin asetusnäyttö. Onko soitin liitetty vahvistimeen (vastaanottimeen)? Valitse käyttämäsi liitännän tyyppi. KYLLÄ LINE OUTPUT L/R (AUDIO) DIGITAL OUTPUT EI 11Valitse painikkeita X/x painamalla sen liitännän tyyppi, jota (mahdollisesti) käyttäen liität soittimen vahvistimeen (vastaanottimeen), ja paina sitten ENTER. Jos AV-vahvistinta (vastaanotinta) ei ole liitetty, valitse asetukseksi EI ja siirry vaiheeseen 15. Jos AV-vahvistin (vastaanotin) on liitetty vain audiojohdolla, valitse asetukseksi KYLLÄ: LINE OUTPUT L/R (AUDIO) ja siirry vaiheeseen 15. Jos AV-vahvistin (vastaanotin) on liitetty koaksiaalisella digitaalisella johdolla, valitse asetukseksi KYLLÄ: DIGITAL OUTPUT. 12Valitse painikkeita X/x painamalla se Dolby Digital -signaalityyppi, jonka haluat ohjata vahvistimeen (vastaanottimeen). Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on Dolby Digital -dekooderi, valitse asetukseksi DOLBY DIGITAL. Muutoin valitse D-PCM. AUDIOASETUKSET AUDIO VAIMENNUS: AUDIO DRC: EI KÄYT. VAKIO ÄÄNIMIKSAUS: DOLBY SURROUND DIGITAALILÄHTÖ: DOLBY DIGITAL: KÄYTÖSSÄ D-PCM MPEG: D-PCM DTS: DOLBY DIGITAL 48kHz/96kHz PCM: 48kHz/16bit 13Paina ENTER-painiketta. DTS on valittuna. AUDIOASETUKSET AUDIO VAIMENNUS: AUDIO DRC: ÄÄNIMIKSAUS: DIGITAALILÄHTÖ: DOLBY DIGITAL: MPEG: DTS: 48kHz/96kHz PCM: EI KÄYT. VAKIO DOLBY SURROUND KÄYTÖSSÄ D-PCM PCM EI KÄYT. EI KÄYT. KÄYTÖSSÄ 20

21 14Valitse painikkeita X/x painamalla, haluatko ohjata DTSsignaalin vahvistimeen (vastaanottimeen). Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on DTS-dekooderi, valitse KÄYTÖSSÄ. Muutoin valitse EI KÄYT.. 15Paina ENTER-painiketta. Soitin poistuu pika-asetustilasta. Kaikkien liitännät ja asetukset on määritetty. Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on MPEG audio -dekooderi, valitse MPEG -asetukseksi MPEG (sivu 60). Liittäminen 21

22 Levyjen toisto 4 Paina soittimen painiketta A ja aseta levylokeroon levy. Levyjen toisto DVD- tai VIDEO CD -levy voi aiheuttaa sen, että jotkin toiminnot poikkeavat tässä esitetyistä tai ovat rajoitettuja. Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta. Toistettava puoli alaspäin 5 Paina H. Levylokero sulkeutuu. Soitin aloittaa toiston (normaali toisto). Säädä television tai vahvistimen (vastaanottimen) äänenvoimakkuus. Levyn mukaan voi olla, että television kuvaruutuun tulee valikko. Jos levy on DVD VIDEO -levy, katso sivu 25. Jos levy on VIDEO CD -levy, katso sivu 27. RETURN ENTER Virran katkaiseminen soittimesta Paina [/1. Soitin siirtyy valmiustilaan. z Vihje Voit asettaa soittimen virran katkeamaan automaattisesti silloin, kun soitin on ollut pysäytettynä yli 30 minuuttia. Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse MUKAUTETUT ASETUKSET -valikon AUTOM. VIRRANKATK. -asetukseksi KÄYTÖSSÄ tai EI KÄYT. (sivu 58). 1 Kytke televisioon virta. 2 Paina [/1. Soittimeen kytkeytyy virta. 3 Valitse televisiosta se videotulo, jonka kautta soittimesta tuleva kuva näkyy. Käytettäessä vahvistinta (vastaanotinta) Kytke vahvistimeen (vastaanottimeen) virta ja valitse siitä oikea ohjelmalähde niin, että kuulet tästä soittimesta tulevan äänen. Huomautuksia DVD VIDEO -levyn DTSääniraitojen toistosta DTS-äänisignaalit saadaan vain DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä. Kun haluat toistaa DVD VIDEO -levyllä olevia DTS-ääniraitoja, valitse AUDIOASETUKSET -valikon DTS - asetukseksi KÄYTÖSSÄ (sivu 61). Jos liität soittimen äänilaitteeseen, jossa ei ole DTS-dekooderia, älä valitse AUDIOASETUKSET -valikon DTS - asetukseksi vaihtoehtoa KÄYTÖSSÄ (sivu 61). Kaiuttimista voi kuulua voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia. Huomautus DVD-tallentimilla luodut levyt on viimeisteltävä oikein, ennen kuin niitä voi toistaa. Katso viimeistelystä lisätietoja DVD-soittimen käyttöohjeesta. 22

23 Lisätoiminnot * 1 Vain DVD VIDEO, DVD-RW ja DVD-R. * 2 Vain DVD VIDEO, DVD-RW, DVD-R ja DVD+RW/DVD+R. * 3 Vain video- ja JPEG-kuvat (ei koske TAUSTAkuvia). Voit siirtää suurennettua kuvaa painikkeilla C/X/x/c. Levyn sisältö voi aiheuttaa sen, että zoomaus poistuu automaattisesti käytöstä kuvaa siirrettäessä. CLEAR Huomautus (kertaus) ZOOM SLOW PLAY (eteenpäinsiirto) FAST PLAY Välitöntä uudelleentoistoa tai siirtoa eteenpäin ei välttämättä voi käyttää kaikissa kohtauksissa. Nopeutettu tai hidastettu äänellinen toisto Hidastetusti tai nopeutetusti toistettavan kohtauksen ääntä voi kuunnella. Levyjen toisto Toiminto Pysäytys Tauko Toisto jatkaminen tauon jälkeen Siirtyminen seuraavaan jaksoon, raitaan tai kohtaukseen normaalissa toistossa Siirtyminen edelliseen jaksoon, raitaan tai kohtaukseen normaalissa toistossa Toiston lopettaminen ja levyn poistaminen Edellisen kohtauksen toisto uudelleen* 1 Toistettavan kohtauksen lyhyt pikasiirto eteenpäin* 2 Kuvan suurentaminen* 3 Käyttö Paina x Paina X Paina X tai H Paina > Paina. Paina Z Paina (kertaus) toiston aikana Paina (eteenpäinsiirto) toiston aikana Paina ZOOM toistuvasti. Peruuta painamalla CLEAR. Paina toiston aikana FAST PLAY tai SLOW PLAY. Nopeus muuttuu painiketta FAST PLAY tai SLOW PLAY painettaessa. Paluu normaaliin toistoon Paina H. Huomautuksia Tätä toimintoa voi käyttää vain DVD-, VIDEO CD-, Super VCD- ja DVD-RW-levyjen (VR-tila) toistossa. Toiminto ei onnistu tulee näyttöön, kun suurin tai pienin nopeus on saavutettu. FAST PLAY- ja SLOW PLAY -tilojen käytön aikana kuvakulmaa (sivu 42), tekstitystä (sivu 42), ja ääntä (sivu 39) ei voi muuttaa. Ääntä voi muuttaa vain VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen toistossa. Fast Play- ja Slow Play -toimintoja ei voi käyttää toistettaessa DTS-ääniraitoja. Fast Play- ja Slow Play -toimintoja ei voi käyttää toistettaessa VR-tilassa tallennettua DVD-RWlevyä.,jatkuu 23

24 Levylokeron lukitseminen (lapsilukko) Voit lukita levylokeron estääksesi lapsia avaamasta sitä. Kun soitin on valmiustilassa, paina painikkeita O RETURN ja ENTER ja sitten kaukosäätimen painiketta [/1. Soittimeen kytkeytyy virta, ja etupaneelin näyttöön tulee sana LOCKED. Soittimen tai kaukosäätimen painikkeet A ja Z eivät toimi, kun lapsilukko on käytössä. Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta (toistonjatkamistoiminto) Soittimen muistiin tallentuu tieto levyn toiston edellisestä pysäytyskohdasta, vaikka kytkisit soittimen valmiustilaan painamalla [/1. Levylokeron lukituksen poistaminen Kun soitin on valmiustilassa, paina O RETURN ja ENTER ja sitten [/1 uudelleen. Huomautus Vaikka valitsisit ohjausvalikon ASETUKSET - kohdasta NOLLAUS -vaihtoehdon (sivu 56), levylokero pysyy lukittuna. 1 Kun toistat levyä, pysäytä toisto painamalla painiketta x. RESUME -ilmaisin tulee etupaneelin näyttöön. 2 Paina painiketta H. Soitin aloittaa levyn toiston kohdasta, jossa toisto pysäytettiin vaiheessa 1. z Vihje Jos haluat aloittaa levyn toiston alusta, paina x kahdesti ja paina sitten H. 24

25 Huomautuksia Nykyisen levyn toistonjatkamiskohta pyyhkiytyy pois muistista, kun muutat toistotilaa muutat asetuksia asetusnäytössä irrotat verkkovirtajohdon (vain CD -levyä tai DATA CD -levyä/data DVD -levyä). Kun toistat VR-tilassa tallennettua DVD-RWlevyä, tieto pysäytyskohdasta poistuu muistista, kun avaat levylokeron tai irrotat verkkovirtajohdon. Kun toistat CD-levyä, tieto pysäytyskohdasta poistuu muistista, kun avaat levylokeron tai irrotat verkkovirtajohdon. Kun toistat DATA CD -levyä, tieto pysäytyskohdasta poistuu muistista, kun kytket soittimen valmiustilaan, avaat levylokeron tai irrotat verkkovirtajohdon. Tämä toiminto ei ehkä toimi kaikkien levyjen toistossa. Toistonjatkamistoiminto ei toimi satunnaistoiston eikä ohjelmoidun toiston aikana. DVD-levyn valikon käyttäminen DVD-levyt on jaettu pitkiin kuva- tai musiikkiosuuksiin, joita kutsutaan nimikkeiksi. Kun toistat DVD-levyä, jolla on useita nimikkeitä, voit valita haluamasi nimikkeen painamalla TOP MENU -painiketta. Kun toistat DVD-levyä, jolta voit valita esimerkiksi äänen ja tekstityksen kielen, voit tehdä valinnat MENU-painiketta painamalla. Numeropainikkeet Levyjen toisto TOP MENU MENU ENTER 1 Paina painiketta TOP MENU tai MENU. Levyn valikko tulee television kuvaruutuun. Valikon vaihtoehdot ovat erilaisia eri levyillä. 2 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painiketta C/X/x/c tai numeropainikkeita. Jos painat numeropainikkeita, seuraava näyttö tulee näkyviin. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla numeropainikkeita. 1 3 Paina ENTER-painiketta. 25

26 DVD-RW-levyjen ORIGINAL - ja PLAY LIST -valinnat Joidenkin DVD-RW-levyjen VR (videotallennus) -tilassa on kahdenlaisia nimikkeitä toistoa varten: alkuperäiset tallennetut nimikkeet (ORIGINAL) ja nimikkeet, joita voi luoda tallentavilla DVDsoittimilla editointia varten (PLAY LIST). Voit valita toistettavan nimikkeen tyypin. PLAY LIST: toistaa ORIGINAL - nimikkeistä editointia varten luodut nimikkeet. ORIGINAL: toistaa alkuperäiset tallennetut nimikkeet. 4 Paina ENTER-painiketta. ENTER DISPLAY 1 Kun soitin on pysäytettynä, paina kaukosäätimen DISPLAYpainiketta. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (ORIGINAL/PLAY LIST) painamalla X/x ja paina sitten ENTER. ORIGINAL/PLAY LIST -vaihtoehdot tulevat näkyviin. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 PLAY LIST PLAY LIST ORIGINAL DVD-RW 3 Valitse asetus painamalla X/x. 26

27 PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toistaminen (PBCtoisto) PBC (Playback Control) -toistotoimintojen ansiosta voit toistaa VIDEO CD -levyjä vuorovaikutteisesti television kuvaruudussa näkyvän valikon avulla. Numeropainikkeet Palaaminen valikkoon Paina O RETURN. z Vihje Kun haluat toistaa levyä käyttämättä PBCtoimintoja, valitse raita painamalla painiketta./ > soittimen ollessa pysäytettynä ja paina sitten H tai ENTER. Soitto ilman PBC-toimintoa -ilmoitus tulee television kuvaruutuun, ja soitin aloittaa normaalin toiston. Valikkoja tai muita pysäytyskuvia ei voi tuoda näkyviin. Voit palata PBC-toistoon painamalla x kahdesti ja painamalla sitten H. Huomautus Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi vaiheessa 3 olevaa ilmausta Paina ENTERpainiketta ( Press ENTER ) vastata ilmaus Paina SELECT-painiketta ( Press SELECT ). Paina tällöin H. Levyjen toisto RETURN ENTER 1 Aloita PBC-toiminnoilla varustetun VIDEO CD -levyn toisto. Näkyviin tulee valikko. 2 Valitse haluamasi vaihtoehdon numero painamalla numeropainikkeita. 3 Paina ENTER-painiketta. 4 Noudata valikossa näkyviä ohjeita, jotka koskevat vuorovaikutteisten toimintojen käyttöä. Noudata levyn käyttöohjetta, koska VIDEO CD -levyjen käyttötavat vaihtelevat. 27

28 Eri toistotoiminnot (ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, jatkuva toisto, A-B-jakson jatkuva toisto) 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. EI KÄYT. ASETA KÄYTÖSSÄ PLAY DVD VIDEO Voit valita seuraavat toistotilat: ohjelmoitu toisto (sivu 28) satunnaistoisto (sivu 29) toistuva toisto (sivu 30) A-B-jakson toistuva toisto (sivu 31). 3 Valitse ASETA t painamalla X/x ja paina sitten ENTER. Näkyvissä on teksti RAITA, kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä. CLEAR ENTER OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE 2. NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T DISPLAY Levyllä olevat raidat tai nimikkeet 4 Paina c. Kohdistin siirtyy nimikkeen tai raidan kohdalle sarakkeessa T (tässä esimerkissä kohtaan 01 ). Huomautus Toistotila peruuntuu, kun poistat levyn kytket soittimen valmiustilaan painamalla painiketta [/1. OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE 2. NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T C Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) Voit luoda omia ohjelmiasi asettamalla levyn nimikkeet, jaksot tai raidat haluamaasi järjestykseen. Voit ohjelmoida enintään 99 nimikettä, jaksoa ja raitaa. 1 Paina DISPLAY. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (OHJELMOITU) painamalla X/x ja paina sitten ENTER. OHJELMOITU -valikon asetukset tulevat näkyviin. Levyllä olevat jaksot 5 Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai raita. Toistettaessa DVD VIDEO -levyä Valitse esimerkiksi nimikkeen 02 jakso 03. Valitse T -sarakkeesta 02 painamalla X/x ja paina sitten ENTER. OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE 2. NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T C

29 Valitse seuraavaksi C -sarakkeesta 03 painamalla X/x ja paina sitten ENTER. OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T Valittu nimike ja jakso Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä Valitse esimerkiksi raita 02. Valitse T -sarakkeesta 02 painamalla X/x ja paina sitten ENTER. Valittu raita OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1.RAITA 02 2.RAITA 3.RAITA 4.RAITA 5.RAITA 6.RAITA 7.RAITA 0:15:30 T Valitse muutettavan nimikkeen, jakson tai raidan numero painamalla X/x ja paina sitten c. Jos haluat poistaa ohjelmasta nimikkeen, jakson tai raidan, paina CLEAR. 3 Tee uusi ohjelma vaiheen 5 ohjeiden mukaan. Jos haluat peruuttaa ohjelman, valitse T -sarakkeesta -- ja paina sitten ENTER. Kaikkien nimikkeiden, jaksojen tai raitojen peruuttaminen ohjelmointijärjestyksessä 1 Noudata kohdan Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) vaiheita Paina X ja valitse KAIKKI TYHJENNETTY. 3 Paina ENTER-painiketta. z Vihje Voit toistaa ohjelmoituja nimikkeitä, jaksoja tai raitoja toistuvaa toistoa tai satunnaistoistoa käyttämällä. Noudata ohjelmoidun toiston aikana kohdassa Toistuva toisto (sivu 30) tai Satunnaistoisto (sivu 29) kuvattuja vaiheita. Levyjen toisto Ohjelmoitujen raitojen kesto yhteensä 6 Jos haluat ohjelmoida muita nimikkeitä, jaksoja tai raitoja, toista vaiheita 4 ja 5. Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai raidat näkyvät valitussa järjestyksessä. 7 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla H. Ohjelmoitu toisto alkaa. Kun ohjelma on päättynyt, voit toistaa saman ohjelman uudelleen painamalla H. Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 3. Jos haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, valitse KÄYTÖSSÄ vaiheessa 3 ja paina ENTER. Ohjelman muuttaminen tai peruuttaminen 1 Noudata kohdassa Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) olevia vaiheita 1 3. Huomautuksia Kun ohjelmoit Super VCD -levyn raitoja, kokonaistoistoaika ei tule näkyviin. Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä Super VCD -levyjen PBC-toistossa. Toisto satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto) Voit antaa soittimen toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat sattumanvaraisessa järjestyksessä. Jos käytät satunnaistoistotoimintoa uudelleen, soittojärjestys muuttuu uudelleen. 1 Paina DISPLAY painiketta toiston aikana. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (SATUNNAIS) painamalla painiketta X/x ja paina sitten ENTER. SATUNNAIS -valikon asetukset tulevat näkyviin.,jatkuu 29

30 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. EI KÄYT. NIMIKE JAKSO 3 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla X/x. PLAY DVD VIDEO Toistettaessa DVD VIDEO -levyä NIMIKE JAKSO Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä RAITA Otettaessa ohjelmoitu toisto käyttöön KÄYTÖSSÄ: soitin järjestää ohjelmoitua toistoa varten valitut nimikkeet, jaksot tai raidat sattumanvaraiseen järjestykseen. 4 Paina ENTER-painiketta. Satunnaistoisto alkaa. Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 3. z Vihjeitä Voit asettaa satunnaistoiston, kun soitin on pysäytettynä. Valitse SATUNNAIS ja paina sitten H. Satunnaistoisto alkaa. Kun JAKSO on valittuna asetukseksi, soitin voi toistaa satunnaistoistossa enintään 200 levyllä olevaa jaksoa. Huomautus Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä Super VCD -levyjen PBC-toistossa. Toistaminen jatkuvasti (toistuva toisto) Voit toistaa jatkuvasti levyn kaikkia nimikkeitä tai raitoja tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa. Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun toiston yhdistelmää. 1 Paina DISPLAY toiston aikana. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (TOISTUVA) painamalla X/x ja paina sitten ENTER. TOISTUVA -valikon asetukset tulevat näkyviin. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. EI KÄYT. LEVY NIMIKE JAKSO PLAY DVD VIDEO Toistettaessa DVD VIDEO -levyä LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia nimikkeitä. NIMIKE: soitin toistaa jatkuvasti levyn nykyistä nimikettä. JAKSO: soitin toistaa jatkuvasti nykyistä jaksoa. Toistettaessa DVD-RW-levyä LEVY: soitin toistaa jatkuvasti valitun tyyppisiä nimikkeitä. NIMIKE: soitin toistaa jatkuvasti levyn nykyistä nimikettä. JAKSO: soitin toistaa jatkuvasti nykyistä jaksoa. Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia raitoja. RAITA: soitin toistaa jatkuvasti nykyistä raitaa. Toistettaessa MP3-ääniraitoja tai JPEG-kuvatiedostoja sisältävää DATA CD- tai DATA DVD -levyä LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia albumeja. ALBUMI: soitin toistaa jatkuvasti nykyistä albumia.

31 RAITA (vain MP3-ääniraidat): soitin toistaa jatkuvasti nykyistä raitaa. Kun ohjelmoitu toisto tai satunnaistoisto on käytössä KÄYTÖSSÄ: soitin kertaa ohjelmoitua toistoa tai satunnaistoistoa jatkuvasti. 3 Valitse haluamasi asetus painamalla X/x ja paina sitten ENTER. 3 Valitse ASETA t painamalla X/x ja paina sitten ENTER. A-B TOISTUVA -asetusnäyttö tulee näkyviin. A 18-1:32:30 B Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 2. 4 Kun toiston aikana saavutat toistuvasti toistettavan osuuden aloituskohdan (kohta A), paina ENTER-painiketta. Aloituskohta (kohta A) on asetettu. Levyjen toisto z Vihje Voit asettaa toistuvan toiston, kun soitin on pysäytettynä. Valitse TOISTUVA ja paina sitten H. Jatkuva toisto alkaa. A 18-1:32:30 B 18-1:33:05 Huomautuksia Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä Super VCD -levyjen PBC-toistossa. Kun toistat jatkuvasti DATA CD- tai DATA DVD -levyä, joka sisältää toistoajaltaan eripituisia MP3-ääniraitoja ja JPEGkuvatiedostoja, ääni ei vastaa kuvaa. Kun TILA (MP3, JPEG) -asetuksena on KUVA (JPEG) (sivu 49), et voi valita RAITA -asetusta. Tietyn osuuden jatkuva toisto (A-B-jakson toistuva toisto) Voit toistaa jatkuvasti haluamaasi nimikkeen, jakson tai raidan osuutta. (Tämän toiminnon avulla voit vaikkapa opetella laulujen sanoja.) 1 Paina DISPLAY toiston aikana. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (A-B TOISTUVA) painamalla X/x ja paina sitten ENTER. A-B TOISTUVA -valikon asetukset tulevat näkyviin. 5 Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B), paina ENTER-painiketta uudelleen. Asetetut kohdat näkyvät näytössä, ja soitin alkaa toistaa kyseistä osuutta jatkuvasti. Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 3. Huomautuksia Satunnaistoiston, jatkuvan toiston ja ohjelmoidun toiston asetukset peruuntuvat, kun valitset A-Bjakson toistuvan toiston. A-B-jakson jatkuva toisto ei toimi eri nimikkeiden välillä. A-B-jakson jatkuvaa toistoa ei voi asettaa pysäytyskuvia sisältävälle DVD-RW-levylle (VR-tila). 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 PLAY DVD VIDEO EI KÄYT. ASETA EI KÄYT. 31

32 Kohtauksen hakeminen Tietyn kohdan haku levyltä (haku, selaus, hidastettu toisto, pysäytyskuva) Voit etsiä nopeasti täsmälleen haluamasi kohdan levyltä tarkkailemalla kuvaa tai toistamalla levyä hitaasti. Siirtyminen suoraan haluttuun kohtaan edellinen/seuraavapainikkeilla (haku) Voit hakea edellisen tai seuraavan jakson, raidan tai kohtauksen painamalla soittimen painiketta./> Toiston aikana voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen jaksoon, raitaan tai kohtaukseen painamalla kerran > tai.. Voit etsiä haluamasi kohdan eteen- tai taaksepäin pitämällä painiketta > tai. painettuna. Kun kohta on löytynyt, voit palata normaaliin toistoon vapauttamalla painikkeen. (Haku) (askellus) (askellus) Kohdan haku nopeasti pikasiirrolla eteen- tai taaksepäin (selaus) Paina levyn toiston aikana m tai M. Kun löydät haluamasi kohdan, palauta laite normaalinopeuteen painamalla H. Selausnopeus muuttuu aina, kun painat m tai M selauksen aikana. Aina kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu alla kuvatulla tavalla. Todelliset nopeudet voivat vaihdella eri levyillä. Toistosuunta 2B t 1M t 2M t 3M Huomautuksia Kaikkien levyjen kanssa ei voi käyttää kaikkia kuvattuja toimintoja. DATA CD- tai DATA DVD -levyjä toistaessasi voit etsiä tietyn kohdan vain MP3-ääniraidoista. 3M (vain DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD) 2B (vain DVD VIDEO/CD) Vastakkainen suunta 2b t 1m t 2m t 3m 3m (vain DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD) 2b (vain DVD VIDEO) Toistonopeus 2B / 2b on noin kaksinkertainen normaalinopeuteen verrattuna. Toistonopeus 3M / 3m on nopeampi kuin 2M / 2m ja toistonopeus 2M / 2m on nopeampi kuin 1M / 1m. 32

33 Toisto kuva kerrallaan (hidastettu toisto) Kun soitin on taukotilassa, paina m tai M. Voit palata normaaliin nopeuteen painamalla H. Toistonopeus muuttuu aina, kun painat m tai M hidastetun toiston aikana. Käytettävissä on kaksi nopeutta. Jokaisella painalluksella ilmaisin muuttuu seuraavasti: Toistosuunta 2 y 1 Vastakkainen suunta (vain DVD VIDEO ja DVD-RW) 2 y 1 Esimerkiksi nimikkeen, jakson, raidan tai kohtauksen haku Voit hakea DVD-levyltä nimikkeen tai jakson ja VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD -levyltä raidan, indeksin tai kohtauksen. Koska levyn nimikkeille ja raidoille on annettu yksilölliset numerot, voit valita haluamasi nimikkeen tai raidan antamalla sen numeron. Voit etsiä kohtauksen myös antamalla aikakoodin. Kohtauksen hakeminen Toistonopeus 2 y / 2 kuin 1 y / 1. on hitaampi Numeropainikkeet Toisto kuva kerrallaan (pysäytyskuva) Kun soitin on taukotilassa, siirry seuraavaan kuvaan painamalla painiketta (askellus). Voit siirtyä edelliseen kuvaan painamalla (askellus) (vain DVD VIDEO ja DVD-RW). Palaa normaaliin toistoon painamalla H-painiketta. CLEAR ENTER DISPLAY Huomautus Et voi hakea VR-tilassa DVD-RW-levylle tallennettua pysäytyskuvaa. 1 Paina DISPLAY (jos toistat JPEGkuvatiedostoja sisältävää DATA CD- tai DATA DVD -levyä, paina painiketta kahdesti). Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse hakutapa painamalla X/x. Toistettaessa DVD VIDEO- tai DVD- RW-levyä NIMIKE JAKSO AIKA/TEKSTI Valitse AIKA/TEKSTI, jos haluat hakea aloituskohdan antamalla aikakoodin.,jatkuu 33

2-665-742-32(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS15. 2006 Sony Corporation

2-665-742-32(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS15. 2006 Sony Corporation 2-665-742-32(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS15 2006 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation 4-115-668-34(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-SR100 2008 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

3-283-146-31(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-146-31(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-146-31(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

2-021-509-72(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation

2-021-509-72(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation 2-021-509-72(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-LS755P 2004 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS36

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS36 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation 2-895-899-22(2) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39 2007 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation 3-067-118-41(2) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS300 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DAV-DZ780 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2154620

Käyttöoppaasi. SONY DAV-DZ780 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2154620 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-LS755P

Käyttöoppaasi. SONY DVP-LS755P Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS330 DVP-NS333 DVP-NS430 DVP-NS Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS330 DVP-NS333 DVP-NS430 DVP-NS Sony Corporation 3-080-581-82(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS330 DVP-NS333 DVP-NS430 DVP-NS433 2003 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

(3) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS76H Sony Corporation

(3) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS76H Sony Corporation 2-666-956-31(3) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS76H 2006 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-671-550-51 (1) FI DVD Player/ Video Cassette Recorder käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct PAL

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F35P Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F35P Sony Corporation 2-021-510-52(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F35P 2004 Sony Corporation VAARA Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS305 DVP-NS310 DVP-NS405 DVP-NS Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS305 DVP-NS310 DVP-NS405 DVP-NS Sony Corporation 3-074-263-81(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS305 DVP-NS310 DVP-NS405 DVP-NS410 2002 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS400D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS400D Sony Corporation 3-067-121-41(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS400D 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation 3-083-975-91(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F250 2003 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

DVD-kotiteatterijärjestelmä

DVD-kotiteatterijärjestelmä 4-262-748-11(1) (FI) DVD-kotiteatterijärjestelmä Käyttöohje DAV-DZ340/DAV-DZ740 VAROITUS Varoitus Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Älä sijoita laitetta suljettuun

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player FIN. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S715 DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player FIN. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S715 DVP-S by Sony Corporation 3-862-99-83 (1) CD/DVD Player Käyttöohje Bruksanvisning FIN S C2 C2 DVP-S715 DVP-S315 1998 by Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Sähköiskuvaaran

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN (2 RUUTUA) KÄYTTÖOHJE MTW-730/731 TWIN Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet Sisältö Ominaisuudet... 36 Yleiset ominaisuudet... 36 Turvallisuustiedot... 37 Merkit levyillä... 37 Levyjen käsittely... 37 Puhdistaminen... 37 Lisenssitiedot... 37 Miten katsotaan DVD-levyä... 37 DVD-Ohjauspaneelin

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation 3-070-343-71(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F21 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY CMT-WS2D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2153532

Käyttöoppaasi. SONY CMT-WS2D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2153532 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS700V Sony Corporation

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS700V Sony Corporation 3-070-606-82(1) SACD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS700V 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S by Sony Corporation 3-864-941-72 (1) CD/DVD Player Käyttöohje Bruksanvisning FI SE C2 C2 DVP-S7700 1998 by Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Sähköiskuvaaran

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766 Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-585-816-34 (1) FI DVD Player/ Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-D995P E SLV-D990P E SLV-D980P D SLV-D975P E SLV-D970P E 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD756 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420191

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD756 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420191 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-93(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS955V DVP-LS785V Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS955V DVP-LS785V Sony Corporation 2-059-563-63(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS955V DVP-LS785V 2004 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

2-548-698-53(1) DVD Recorder. Käyttöohje RDR-GX210. 2005 Sony Corporation

2-548-698-53(1) DVD Recorder. Käyttöohje RDR-GX210. 2005 Sony Corporation 2-548-698-53(1) DVD Recorder Käyttöohje RDR-GX210 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS705V DVP-NS905V Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS705V DVP-NS905V Sony Corporation 3-075-801-81(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS705V DVP-NS905V 2002 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-GX210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670073

Käyttöoppaasi. SONY RDR-GX210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670073 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

2-635-893-91(3) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation

2-635-893-91(3) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation 2-635-893-91(3) DVD Recorder Käyttöohjeet RDR-HX1010 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET 1 LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Välttyäksesi tulipalo- tai sähköiskuvaaralta, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD962SA/001 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982101

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD962SA/001 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982101 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY MZ-R410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/681569

Käyttöoppaasi. SONY MZ-R410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/681569 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS900V Sony Corporation

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS900V Sony Corporation 3-070-852-81(1) SACD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS900V 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS930V Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS930V Sony Corporation 3-083-193-81(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS930V 2003 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 PDVD-16309P2 ENGLISH MANUAL 主 机 MTK-1389QE 副 机 MST-702 不 带 红 外 功 能 不 带 电 池 模 拟 屏 KÄYTTÖOHJE MTW-982 TWIN KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä,

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

DVU-1009. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje.

DVU-1009. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. DVU-1009 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 0 SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 2-3 Huomioitavaa levyistä 4-5 Valmistelut 6 Hallintanäppäimet

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2

Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2 Käyttöohje Basic Operation Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2 1. Kytke DVD-soittimen virta päälle..... 2 2. Aseta levy levypesään. 2 3. Levyjen toistaminen.... 2 4. Pysäytä. 2 Osa 2 Lisätoiminnot

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-GX120/GX220. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-GX120/GX220. Käyttöohjeet 2-672-060-91(2) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-GX120/GX220 RDR-GX120 RDR-GX220

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation 3-077-371-81(2) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F25 2002 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DVU-1009MK2. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje.

DVU-1009MK2. Käyttöohje TÄRKEÄÄ. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 0 DVU-1009MK2 Käyttöohje TÄRKEÄÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen DVD-soittimen käyttämistä. Säilytä käyttöohje. 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Lue kaikki käyttöohjeet. Alla olevien käyttöohjeiden

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS78H Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS78H Sony Corporation 3-209-005-31(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS78H 2007 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN

Turvaohjeita ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE, KOSKA TÄMÄ AIHEUTTAA SUUREN Turvaohjeita Kolmion sisällä oleva nuolisalamasymboli varoittaa käyttäjää eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä" tuotteen kotelon sisällä. Tämä jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun

Lisätiedot

DVD-SOITIN DQD-6100D DQD-2100D. Käyttöohje

DVD-SOITIN DQD-6100D DQD-2100D. Käyttöohje DVD-SOITIN Käyttöohje DQD-600D DQD-200D Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on 2 tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi on

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla

Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla STANDBY-ON E7B23ED_.book Page 1 Tuesday, January 31, 2006 3:24 PM Käyttöohje Tallentava DVD-soitin DR-A3835 Ennen aloittamista Aloittaminen Tallentaminen OPEN/CLOSE PROG. REV REC SPEED REC/OTR FWD STOP

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HX1020. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HX1020. Käyttöohjeet 2-895-171-41(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX1020 2006 Sony Corporation

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Päällekkäisäänitys Audacityllä

Päällekkäisäänitys Audacityllä Päällekkäisäänitys Audacityllä Periaate: äänitetään soitin kerrallaan niin, että kuullaan aina aikaisemmin äänitetyt osuudet ja voidaan tahdistaa oma soitto niiden mukaan. Äänitarkkailu Jos on erikseen

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot