Mestarimallisto. Kontion hirsitalojen MM2008 .AT 37

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mestarimallisto. Kontion hirsitalojen MM2008 .AT 37"

Transkriptio

1 Metarimallito Kontion hiritalojen Suoituimmat mallit nyt tarjouhinnoin! Valite runa ja helppo Jättitoimitu!.AT 37 MM2008

2 -hiritaloa on hyvä aua iäilman koteu- ja lämpötilavaihtelua. Hiritaloa on hyvä hengittää! Terveellinen hiritalo henkii lämpimiä tunnelmia ja kodikkuutta. Kontio tee rantamien helpoki Onnitunut rannuprojekti alkaa Kontio-myyjän luona. Käytä hyväi hirirantamien parata aiantuntemuta ja tiotaitoa. Kontion toimituiältövaihtoehdot löydät eitteen takaivulta. Kontio-hiritalo on tyylikä ja roonallinen. Juuri ellainen koti kuin Sinä haluat. Valite omai Kontion mallitota, ovella haluamai Kontio-talo tarittei mukaieki tai tule aiantuntevan Kontio-myyjän luo omine ideoinei. Suunnitellaan yhdeä ellainen koti, joa viihdyt parhaiten. Hiritaloa on hyvä hengittää! Hitaati kavanut, tiukkayinen pjoien puu on parata raaka-ainta rantamieen. Sen toditavat viimeaikai tuimuk ekä materiaalin ja rannutavan vuoiatainen uoiokin. Ketävätä Kontio-hirretä tehty koti on lämmin ja turvallinen. Hengittävä hiriranne taaa 2

3 lta löydät aina parhaan vaihtoehdon Vuoikymmenten komulla toteuttuja, ammattitaidolla uunniteltuja vaihtoehtoja. Moni-ilmeitä arkkitehtuuria ja roonalliia ranneraaiuja Kontion tapaan Hulpat talon kiertävät t - uomalaita vai amerikkalaita... Mehuka kokonaiuu. Hirieinä ja kivilattia... Siällä voidaan yhditellä erilaiia pintoja tyylikkääti. Perinteien näyttävää Kontion tyyliä ja ympäröivään luontoon opivuutta Perinteitä, mutta kuitenkin uutta......uur ikkunapinnat ventävät ja antavat luonnolle tilaa näkyä......ja aunan puu-kiviyhditelmä on luonnollinen ja tyylikä. Moderni Kontio - rita yhditelmiä ja kivoja ykityiktia Hiri on tyylikä vaihtoehto myö moderniin kaupunkikotiin......ja iällä valoa, lämpöä ja paljon aitoa puuta......ekä loppuun ati hiottua tilankäyttöä ja yhditelmiä. Kontion Genre uutta tyylikätä hiritaloarkkitehtuuria Tututu myö Kontion Genrehiritalomallitoon! Uudenlaita elälinjaita ja ekologita hiritaloajattelua......joka jauu myö iutua. Liää uita hiritalovaihtoehtoja löydät ooitteeta 3

4 Valite oma Kontio-tyylii! Kontio Claic tai Future. Sama koti, kaki ilmtä. Kontio Kaunito Claic-tyylillä. Rannui tyyliin vaikuttavat mon ykityikdat; mm. hirityyppi, ikkunat, ov, nurkkien ranne, kaite ja väriraaiut. Kontion aiakalähtöinen ja joutava toimintatapa antaa Sinulle paljon vaihtoehtoja toteuttaa toiveei. Kyy liää Kontio-myyjältäi! Kontio Claic Kun arvotat rinteien tyylikätä ulkonäköä, niin valintai on Kontio Claic Kontio Kaunito Future-tyylillä. Kontio Future Kun haluat elälinjaita, modernimpaa ilmtä rannuei, niin valintai on Kontio Future 4

5 Kotiranta auki ala Kontio Kotiranta Huoneitoala: 97 m m 2 = 164 m 2 + tekn. 2 m 2 Kerroala: 179 m 2 parv Kontio Kotiranta on nykyajan tar huomioiva, ilti rinteitä kunnioittava hiritalo. Alarraa on tilavat ja valoiat, ylö ati avoim olelutilat ja ylärraa makuuhuone uurellekin rheelle kora tila Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. ruok tekn kora tila 4400 kuiti 1200 /työh Kotiranta 1:100 kuiti 5

6 Kimallu Kontio Kimallu Huoneitoala: 94 m m 2 = 164 m 2 Kerroala: 108,5 m m 2 = 178,5 m 2 Liää pjavaihtoehtoja löydät Ua Kontio Kimallu tarjoaa vaihtoehdon rheelle, joka rakataa tilavaa ja valoiaa kotia. Alarran avara ja käytännöllinen pjaraaiu avaa luonnonvalolle mahdolliuuden tulvia iään kolmelta eri uunnalta. Ylärran makuuhuoneita löytää rauhan lepäämieen tai muihin omiin hkiin. Aulata avautuvalla parvekella voi nauttia vaikkapa tunnelmalli aamukahvit. työh Kimallu 1: parve +ruok Aiakkaan muunnomalli kuiti 1:100 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 6

7 Laakola Kontio Laakola Huoneitoala: 87 m m 2 = 148 m 2 Kerroala: 100,5 m m 2 = 160,5 m 2 Kanainvälitä country-henä ekä uomalaita rannurinntä ujuvati yhditelevä Laakola oveltuu uomalaieen maiemaan mainioti. Monipuolien talon yleiilmeen kruunaa laaja kattu, jonka uojia voi itua iltaa myö adeäällä. Siällä Laakolan avarat huone ja kodika tupaittiö jaaa Kontion mallitoille ominaita tilan tuntua. Ylärran tilavat äilytytilat ja alarran fiku pjaraaiu tee Laakolata monen rheen unelmakodin Laakola 1: /tekn parve ruok Aiakkaan muunnomalli Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 7

8 Miranda Kontio Miranda Huoneitoala: 98,5 m ,5 m 2 = 160 m 2 Kerroala: 114,5 m ,5 m 2 = 188 m 2 Kontio luo uud mittauhte olelutiloille. Valoian, avaran alarran liäki huomio kiinnittyy tää mallia makuuhuoneiden määrään ja ijoitteluun - kaikilla on oma rauhana. Valoia on mukava ykityikta. Liää pjavaihtoehtoja löydät Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi ruok kora tila avoin ala työh kuiti Miranda 1:100 parve 8

9 Virtala Aiakkaan muunnomalli Jyvä, rinteinen hiritalomalli, joa on erittäin tilava ja avara päätytupa. Ylärran ta on uora näköyhtey tupaan. Virtalaa on tilaa uurellekin rheelle. Virtalaan on aatavia ueita pjavaihtoehtoja. Liää pjavaihtoehtoja löydät Kontio Virtala E Huoneitoala: 106,5 m ,5 m 2 = 154 m 2 + tekn. 3 m 2 Kerroala: 123 m m 2 = 171 m 2 Virtala E 1: tekn tupa Kontio Virtala F Huoneitoala: 99 m ,5 m 2 = m 2 + tekninen tila ja varato 10,5 m 2 Kerroala: 123 m m 2 = 171 m 2 kora tila kora tila tupa tekn. var Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi laikuiti 5800 Virtala F 1:200 9

10 Kruunuhaka Aiakkaan muunnomalli Kontio Kruunuhaka A Huoneitoala: 97 m m 2 = 172 m 2 Kerroala: 112 m m 2 = 190 m 2 Komeaa Kontion Kruunuhaaa on runaati elintilaa. Kookkaaa oluone-ittiö -yhditelmää ijaitee valoia ruokailuerkri. Rauhalliea ylärraa on väljät makuuhuone- ja olelutilat. Katulla lla viihdyt ateellakin. parve Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Kruunuhaka A 1: : ruok kuiti

11 Kontio Kultalahti Kontio Kultalahti A Huoneitoala: 84 m m 2 = 149 m 2 Kerroala: 98 m ,5 m 2 = 171,5 m 2 Liää pjavaihtoehtoja löydät Kauni, maaeutuhenkinen Kontio Kultalahti on mainio raaiu kunnon tiloja arvotavalle. Suur, kolmeen ilmanuuntaan avautuvat katut kuiti- ja tilat antavat mahdolliuuden maiemien ihailemieen kaikkina vuodenaikoina. Makuuhuoneiden määrä riittää uurellekin rheelle Kultalahti A 1:100 parve kuiti 2300 ruok 2300 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 11

12 Saratu Aiakkaan muunnomalli Liää pjavaihtoehtoja löydät kuiti kuiti Kontio Saratu Huoneitoala: 119 m 2 Kerroala: 131 m 2 Kontio Saratu on moni-ilmeinen, moderni hiritalo. Ylö ati avoin oluone uurine ikkunapintoineen antaa mukavati valoa. Kanainvälitä tyyliä löytyy vanhempien makuuhuoneeta, jota on uora käynti ekä utiloihin, tä omalle lle /pu +ruok Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Saratu 1: Aiakkaan muunnomalli 12

13 Kajatu Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena Liää pjavaihtoehtoja löydät auki ala Kontio Kajatu Kajatu: Huoneitoala: 90 m m 2 = 132 m 2 Kerroala: 104 m m 2 =148 m 2 Kajatu on Kontion uoituimpia menetymalleja. Kajatua yhdityvät näyttävä ulkonäkö ja toimivat tilaraaiut. Kokonaiuuden kruunaa kora ja valoia oluone kuiti Kajatu D 1:100 Kajatu A 1: kora tila kora tila Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi

14 Tammela Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena Kontio Tammela A: Huoneitoala: 87 m m 2 = 138 m 2 A: Kerroala: 100 m m 2 = 149 m Kartanoromantiikkaa henkivän Kontio Tammelan alaiuu piilee rannun tyylikkään jyhää ulkoaua ekä iätilojen monipuoliea ilmeeä Tammela 1: kuiti Aiakkaan muunnomalli 4200 Tammela 2 kr. Vaihtoehto A huoneitoala = 138 m 2 Tammela 2 kr. Vaihtoehto B huoneitoala = 148 m 2 rroala ,5 = 158,5 m 2 14 parve Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. parve Vaihtoehto B:ä ylärta on 30 cm korampi, kuin vaihtoehto A:a.

15 Niemelä Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena th +ruok 7900 Niemelä B 1: kuiti Kontio Niemelä Niemelä B: Huoneitoala: 96m 2 Niemelä B: Kerroala: 108 m 2 Niemelä A: Huoneitoala: 93 m m 2 = 136 m 2 Niemelä A: Kerroala: 108 m m 2 = 157 m 2 Niemelä tarjoaa kodikata hiriaumita. Mallin aa myö ylärran laajennuvaraulla. Tilava tupaittiö-takkahuone yhditelmä antaa kompaktille tilaraaiulle tilan tuntua. +ruok Niemelä A 2.kr 1: Niemelä A 1.kr 1: kuiti 2700 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 15

16 Kaunito Kontio Kaunito Claic-tyylillä. Kontio Kaunito Huoneitoala: 86 m m 2 = 123 m 2 Kerroala: 99 m ,5 m 2 = 133,5 m 2 Kontion Kaunito on käytännöllinen kokonaiuu rheen tariiin. Huoneia on tilavuutta runaati. Keittiö-oluone -yhditelmän oluoneen puoleinen oa on reilun kokoinen ja kattoon ati korottu. Tyylikkyyttä tuovat kahdea rroa ijaitevat tilavat t. Kaunito 1: avokuiti kora tila +ruok kuiti Kontio Kaunito Future-tyylillä.

17 / parve 2800 Kaunito B 1:100 Kontio Kaunito B Huoneitoala: 93 m ,5 m 2 = 143,5 m 2 Kerroala: 106,5 m ,5 m 2 = 155 m kuiti kora tila ruok 9700 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi

18 Kola Kola A parvella Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena tupaittiö parve II kr vaihtoehtoinen pjaraaiu 1 Huoneitoala: 76,5 m ,0 m 2 = 113,5 m 2 Kerroala: 90 m m 2 = 128,5 m Kontio Kola A I kr: Huoneitoala: 79,5 m 2 Kerroala: 90 m 2 II kr vaihtoehto 1 : Huoneitoala: 76,5 m m 2 = 113,5 m 2 Kerroala: 90 m m 2 = 128 m kuiti Kola A 1:100 Perinteitä uomalaita arkkitehtuuria edutava Kontio-malli, joka jättää tilankäytölle valinnan varaa. Kontion uoikkimallin tilaraaiut toimivat hyvin jo ykirrokiena, mutta haluteai voit ottaa käyttöön myö vinttitilat. Jo jätät oan vintitä rantamatta, aat tuvalle uaa avaruutta. Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 18 II kr vaihtoehtoinen pjaraaiu 2 Huoneitoala: 76,5 m ,0 m 2 = 99,5 m 2 Kerroala: 90,0 m ,5 m 2 = 112,5 m 2 Kola A 1kr malli

19 Lamla Kontio Lamla I kr: Huoneitoala: 72 m 2 Kerroala: 83 m 2 Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena II kr: Huoneitoala: 70,5 m m 2 = 104,5 m 2 Kerroala: 83 m m 2 = 114 m 2 Kontio elää ja kavaa rheen tariden mukaan. Kontio Lamlan alarta tarjoaa kodikkaat ja toimivat tilat pienelle rheelle. Jo tilantarve kavaa, voit rantaa yhden tai ueampia makuuhuoneita tai varatotilaa vinttirroen. Lamla 1: ittiö 1700 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. tupa kuiti 1600 kuiti Aiakkaan muunnomalli 19

20 Ruola Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena Kontio Ruola A Huoneitoala: 67 m m 2 = 96 m 2 Kerroala: 79 m m 2 = 111 m 2 Ruola opii yhtä hyvin maaeudulle kuin pienelle kaupunkitontillekin. Alarran valoiata tupaittiötä on ikkunat kolmeen ilmanuuntaan ekä kulku tilavalle lle. Ylärraa ijaitee rauhallinen makuuhuone ekä kooka parve. parve Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Ruola A 1: kora tila ruok 1300 kuiti

21 Niittylä Kontio Niittylä A Huoneitoala: 132 m 2 + tekn. 2 m 2 Kerroala: 147 m tekn Ykirrokieta Niittylätä löytyy vaihtoehtoja kaikkiin elämänvaiheiden tariiin. Jokainen kolmeta pjaraaiuta tarjoaa aumielle väljyyttä ja ylelliyyttä. Makuuhuone ijaitevat omaa rauhaaan talon toiea päädyä lähellä utiloja. Olelutiloita on kulkuyhtey rgolalle. Sunaoaton ja kodinhoituoneen yhteyteen ijoittu kattu avautuu ilta-auringon puolelle akiritikko 4150 ruok Niittylä A 1: tekn ruok 3300 Kontio Niittylä B Huoneitoala: 105 m 2 + tekn. 2 m 2 Kerroala: 117 m tekn 1350 ruok Kontio Niittylä C Huoneitoala: 86,5 m 2 + tekn. 2 m 2 Kerroala: 98 m 2 akiritikko akiritikko Niittylä B 1: Niittylä C 1:200 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 21

22 Aaltola Aiakkaan muunnomalli 1200 Kontio Aaltola Aaltola A: Huoneitoala: 126 m 2 Kerroala: 139 m 2 /työh Aaltola B: Huoneitoala: 129 m 2 Kerroala: 143 m 2 Selää uomalaita arkkitehtuuria edutavaa Kontioa tilaa riittää iommallekin rheelle. Tilaraaiuja voi myö helpoti muunnella rheen tariden mukaieti. Avaruuden tuntua voit liätä valitemalla korotun kattomallin ja näyttävän erkrin. ap tekn/ Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi kuiti jk vk pa pp lvv Aaltola A 1: /th tekn/ akiritikko Aiakkaan muunnomalli ap lvv pp pa jk vk Aaltola B 1:100 kuiti Aiakkaan muunnomalli

23 kuiti Kontio Nurmi Kontio Nurmi Nurmi A: Huoneitoala: 112 m 2 /työh Kerroala: 123 m 2 Nurmi B: Huoneitoala: 115 m 2 Kerroala: 128 m 2 Kontio Nurmi on hiriaumien laatua parhaimmillaan. Yhdeä rroa käytännöllinen kokonaiuu, joa on ottu huomioon kaikki hyvän aumien tar. Selät pjaraaiut tuovat toimivuutta ja tilan tuntua. Avaruutta voit liätä valitemalla valoian erkrin ja korotun kattomallin. Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi kuiti Nurmi A 1: /työh akiritikko Nurmi B 1: Aiakkaan muunnomalli 23

24 Kontio Rantala Kontio Rantala D Huoneitoala: 108 m 2 Kerroala: 119 m 2 Kontio Rantala D:n korottu iäkatto tuo liäavaruutta ja käytännölli tilaraaiut liäävät aumimukavuutta. Huomaa toimiva ittiökodinhoito-utilaraaiu, jota uora yhtey vanhempien makuuhuoneeeen. Kontio Rantalan aat myö kaupunkiin oveltuvana mallina Rantala D 1:100 kuiti 3000 Aiakkaan muunnomalli 24 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

25 Aiakkaan muunnomalli Kontio Rantala B ja C Rantala B Huoneitoala: 104 m Kerroala: 115 m 2 Rantala C Huoneitoala: 109 m 2 Kerroala: 121,5 m kuiti tupa ittiö Kontio Rantala B:ä lle taloa ijoittu tupa tuo kodikkuutta ja käytännölli tilaraaiut liäävät aumimukavuutta. Huomaa toimiva ittiökodinhoito-utilaraaiu, jota uora yhtey vanhempien makuuhuoneeeen. Haluteai voit toteuttaa Rantalan umpikuitilliena C-mallina, joa on liäki vaihtoehtoinen ittiöraaiu. Kontio Rantalan aat myö kaupunkiin oveltuvana mallina. Rantala B 1: kuiti 2100 m kuiti 3000 Rantala C 1:100 Aiakkaan muunnomalli Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 25

26 Heikkilä Aiakkaan muunnomalli Kontio Heikkilä B Huoneitoala: 95 m 2 + tekn 2 m 2 = 97 m 2 korottu katto Kerroala: = 108 m 2 Heikkilä on todellinen tilaihme. Kaki makuuhuonta, käytännöllinen tupaittiö ja avara oluone yhdeä rroa luovat toimivan kokonaiuuden. Myö anitetitilat nivoutuvat hyvin kokonaiuuteen kuiti tekn Heikkilä B 1:100 Liää pjavaihtoehtoja löydät 26 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

27 Lehtelä Aiakkaan muunnomalli 2600 kuiti Kontio Lehtelä Huoneitoala: 80 m 2 + parvi 6,5 m 2 = 86,5 m 2 Kerroala: 93 m 2 + parvi 7 m 2 = 100 m 2 Kontio Lehtelä on viehättävä, roonalliia raaiuja iältävä pienen rheen hirikoti. Olelutilojen monipuoliuutta liää parvihuone, joka avautuu valoiaan koraan oluoneeeen. Käytännöllinen antaa ävieraille liätilaa, vaikkapa illanitujaiiin Lehtelä 1:100 parvi Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 27

28 Luotola Kontio Luotola C Huoneitoala: 57 m 2 Kerroala: 67,5 m 2 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Sopuuhtainen koti kaikille pienrheille, joa arvotavat nykyajan mukavuukia. Kontio Luotolan ilmtä voit muuttaa jämäkämmäki valitemalla avokuitin ijata umpikuitin tupa 5500 Luotola C (umpikuiti) 1: kuiti Kontio Luotola D Huoneitoala: 53 m 2 Kerroala: 61,5 m tupa Luotola A värivaihtoehto Luotola D (avokuiti) 1: kuiti

29 Kontio Salo Aiakkaan muunnomalli kuiti tekn Kontio Salo Huoneitoala: 135 m 2 /ruok + tekn. 1,5 m 2 Kerroala: 150 m 2 Kontio Salo on kauni loivan rinteen talo, joa on tilavat t ilta- ja aamuauringolle. Avarat ja valoiat olelutilat tevät Kontio Salota edutavan ja toimivan kokonaiuuden. halli 2100 takkah Salo 1: Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi Aiakkaan muunnomalli 29

30 Lehtomäki ruok parve Kontio Lehtomäki Huoneitoala: Kellarirro 70,5 m kr 74,5 m 2 = 145 m 2 Kerroala: 167 m 2 Tälle mallille oman ilmeenä antaa koko julkiivun mittai parve ja alarran kivty. Tilavan ittiö-oluone-yhditelmän erottaa toiitaan alartaan vievä portaikko. Etein yhteydeä on käteväti kodinhoituone ekä tilava varatointitila. Lehtomäki 1.kr 1: kuiti Kellarirro ei tekn/var 30 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

31 Karila 9900 Karila B 1.kr 1:100 tupa/ittiö kuiti parve kh 8200 Aiakkaan muunnomalli Kontio Karila B Huoneitoala: 128 m 2 + tekn. 11 m 2 = 139 m 2 Kerroala: 161 m 2 Komea ja avara Kontio-malli on uunniteltu rinnontille. Kaikki neliöt ovat tehokkaati käytöä molemmia rrokia. Pjaraaiu on muunneltavia iten, tä pääiäänkäynti voi olla ylä- tai alarinteeä var/tekn ph takkah Kellarirro Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 31

32 Piennar Aiakkaan muunnomalli Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Kontio Piennar A ja B Huoneitoala: 73,5 m ,5 m 2 = 139 m 2 Kerroala 162 m kuiti Kontio Piennar on todellinen unelmatalo rinnontille. Paljon tilaa kahdea rroa ja erikoien laajat näköalat rinteen puolelle. Kellarirron makuuhuoneita löytyy myö omaa rauhaa ja tilaa vaikka rheen harratukille. Pääiäänkäynti voidaan ijoittaa kumpaan rroen tahana. Korottu iäkatto antaa valoa olelutiloihin kirjato kora tila ruok Vaihtoehdot A ja B 1.kr 1: Vaihtoehto A llarirro 1:100 Vaihtoehto B llarirro 1:100 takkah takkah 32

33 Kaite Kaite viimeitelevät taloi ilmeen Hirikaite: 1-4, 7, 8 Maiivipuukaite: 5, 6 Lauta- ja pinnakaite: 9-22 Hirivalinnan liäki voit vaikuttaa Kontio-taloi ulkonäköön erilaiilla kaidevaihtoehdoilla. Kontion monipuolieta valikoimata löydät tyylikkäät kaite niin alarran lle kuin ylärran parvekellekin. Kyy liätioja aiantuntevalta Kontio-myyjältäi. Kaide 1 Kaide 2 Kaide 3 Kaide 4 KontioPiennar C Huoneitoala: 78 m 2 (llari) + 82 m 2 = 160 m 2 Kerroala: 180 m 2 Kontio Piennar C on ulkonäöltään ja tilaraaiultaan amankaltainen Piennar A:n ja B:n kana. Siätilojen kokoa on entietään liätty käyttämällä niihin oa tiloita. Näin ylärtaan aadaan liää olelutilaa ja uurempi makuuhuone. Koteat tilat ovat A ja B -malleja laajemmat. Monikäyttöiyyttä liäävät llarirron varatotila ekä tekninen tila, joka antaa mahdolliuuden myö vaihtoehtoielle lämmitylle. Olelutila on todella avara ja valoia korotun iäkaton ja kauniiden 3600 päätyikkunoiden aniota. kuiti Kaidyyiä 1-4 uoittelemme käyttäväki höylätai lamellihirttä. Kaide 5 Kaide 6 Kaide 7 Kaide 8 + ruok Kaide 9 Kaide 9a kora tila Kaide 13 Kaide 14 Vaihtoehto C 1.kr 1: Vaihtoehto C llarirro 1:100 llari Kaide15 Kaide 17 (nkkikaide) varato tekn Kaide 20 Kaide 21 työhuone ph/pkh takkah Kaide 22 33

34 Autotalli Kerroala: 11 m var Käytännöllinen rumalli, joa myö liävarato. Tilaraaiua on huomioitu myö polkupyörät ja jäteatia. käyttöullakko autokato :150 Kontio Autotalli Kerroala: 13 m 2 Tarvitko liää tilaa autokatoen? Kahden auton kato, joa myö varatotilat on jatu kahteen oaan var käyttöullakko var autokato :150 Kontio Autotalli pyörät ym. Kerroala: 31 m 2 var Jo tilaa tarvitaan enemmän tai haluat autolle katon ja tallin valite tämä malli. Varaton liäki tilaa on varattu myö polkupyörille autokato käyttöullakko autotalli :150 Kontio Autotalli Kerroala: 35 m 2 puuvar Monipuolinen yhditelmä, joa on ottu huomioon uurempi tilantarve. Huomaa myö käyttöullakko, joka tuo merkittäväti liää varatotilaa autotalli käyttöullakko var autokato 34 1: jäte Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

35 lta aat parhaiden toimittajien laadukkaat, hyvin yhteenopivat merkkituotte 35

36 Haluathan parata? Valite Kontio Suoituimmat mallit nyt tarjouhinnoin! Valite runa ja helppo Jättitoimitu! Kontio-hiritalo on tuituti tiivi ja energiaytävällinen. Saat ilti nauttia Kontion erittäin hyvätä iäilmata. Kyy liää Kontiomyyjältäi tai tututu Kontio - tuituti tiivi -eitteeeen! Koran laadun ja kilpailukykyien hintataon liäki Kontio tarjoaa rantajalle monia täritä uja: kaikki Kontio-talot valmitaan tiukkayietä pjoien puuta, laajat mallitot ja runaat toimituiällöt tarjoavat ykilölliyyttä ja valinnanvaraa. Kontio-hiri takaa hengittävän ranteen ja taaa tehokkaati iäilman koteutta. Hiri luo iutuen luonnollita ja lämmintä puupintaa. Lamellihirr, mänty Hiritalon ulkoeinävaihtoehdot Pyöröhiri 210 tai 230 mm ilman liälämmöneritytä Lamellihiri 180 tai 205 mm ilman liälämmöneritytä Siäpuolinen lämmönerity Ulkopuolinen lämmönerity 205 mm 180 mm 135 mm 95 mm Höylähirr, mänty 135 mm Prelog Pyöröhirr, mänty 210 mm 120 mm 95 mm 230 mm (lamellipyöröhiri) Omakotitalo voidaan toteuttaa ilman liälämpöerittä 210 tai 230 mm pyöröhirrellä ja 180 tai 205 mm lamellihirrellä. Muilla höyläja lamellihirillä omakotitalo voidaan toteuttaa liälämpöeriteen avulla. Malliton rannuten pinta-alat on laktu iten, tä ulkoeinämateriaalina on käytty 95 mm höylähirttä, jonka iäpuolella on 140 mm erity. Pjapiirrokia ilmoitut mitat ovat hirren ltä lle -mittoja. Kontio on myö liäerittyjan ranteiden oaaja. Tututu Aito Kontio-lämpöhiri -eitteeeen! Kyy liää Kontiomyyjältäi! Normaalitoimitu Hiritalot Valmiiki työtty 95 x 170 mm höylätty hiri, erite alimman hirren ja rutun väliin, erite hirien väliin, vaarnatapit hirien kiinnittämieen, ovien ja ikkunoiden kiinnittämieen tarvittavat karapuut, iärunko liäeritytä varten, höyryulku ulkoeiniin, iäeinien hiripaneelit ja kipilevyt kaluteiden taa ekä, ja, aennuvalmiit nlevyritikot/- hät kiinnittimineen, terämuotokatteen ruote ja alukate, räytään otalaudat, räytään alulaudat, päätyräytäiden runkorante, kuvioidut ja erityt ulko-ov, 3-lai argontäyttei elektiivi-ikkunat heloineen ja tiiviteineen, ovi- ja ikkunavuorilaudat, vuorilautojen koritekapulat iä-ja ulkopuolelle, kuitien kaite, kuitien pilarit ja palkit, tarvittavat pilareiden äätöjalat, päätyjen rungot, päätyjen ulkopuolinen verhou, kauluten ulkopuolinen verhou, välieinärunkotolpat, välieinän ala- ja yläjuokut, hiripaneelit välieiniin, iäkaton harvarimoitu, höyryulku kattoon, iäkattopaneelit, väliov lakattuja puuiliovia, laiaukollinen aunan ovi, muotoon höylätyt jalkalitat, muotoon höylätyt kattolitat, aennuvalmiit laute kuuilautaa, alumiinipari aunan iäkattoon, aunan iäkaton alalakun koolau ja paneelit. LISÄKSI VINTTIMALLIIN: Yläpjan tuuluen tarvittava tuulurakorima, yläpjan ja päätyjen tuulenuojat, 3-lai ikkunat heloineen ja tiiviteineen, kuvioidut ja erityt ulko-ov, ovi- ja ikkunavuorilaudat, vuorilautojen koritekapulat iä- ja ulkopuolelle, lattiakannatinpalkit, parveken kaite, pilarit, palkit, höyryulku päätyihin ja ivueiniin, iäkaton harvarimoitu, iäeinärungot, iäkattopaneelit, väliov lakattuja puuiliovia, hiripaneelit päätyihin ja ivueiniin, iäeinien hiripaneelit, lattialaudat, aennuvalmiit, lakatut vintin portaat, rrokaite, muotoon höylätyt jalkalitat, muotoon höylätyt kattolitat, parveken painekyllätty lattia. LISÄKSI KELLARIKERROKSEEN: 3-lai ikkunat heloineen ja tiiviteineen, kuvioidut ja erityt ulko-ov, ovi- ja ikkunavuorilaudat, vuorilautojen koritekapulat iä- ja ulkopuolelle, aennuvalmiit, lakatut iäportaat, väliov lakattuja puuiliovia, laiaukollinen aunan ovi. KONTIO-RAKENTAJA- KANSIO: Pja-, julkiivu- ja leikkaupiirutuk, rutun mittapiirro, riaateleikkau rututa, rannepiirutuk vakioranteita, vakiomallien ja -ranteiden pytytyje, varatointije, maalauje, ekä muita jeita rantamieen. Jättitoimitu Hiritalot Saat parhaiden toimittajien laadukkaat, hyvin yhteenopivat merkkituotte EDELLISTEN LISÄKSI: Lämmönerite (puukuituerite); ulkoeinät, yläpja, vinttimalleia ylärran pääty- ja ivueinät ekä välipjan äänierity. Välieinien äänierite (mineraalivilla) paneelivälieiniin. Ovien painik, avainät, aunan oven puuvedin, Kontio-kiua. WECKMAN-TERÄSAALTOKATE: Muotoiltu teräaaltokate, muotoiltu harjalevy ja päätykappale, harjatiivite, iätaitellit, liittymälitat, päätylitat, kiinnityruuvit ja harjatuuluventtiilit. PETRA-KALUSTEET (ei vinttirroen): Kaikkien kaluteiden rungot valkoi. Taot (ittiö ja ). Keittiö/einen; MDF uorailiovi vanilja. MH:t, KHH, tuulikaappi; MDF ileä valkoinen. NOVASANI-WC-KALUSTEET (ei vinttirroen): MDF ileä, allakaapit, valkoi altaat, ilikaapit. UPO- KOTITALOUSKONEET: Jää-/pakatinkaapit, liei/uuni, lieituulin, atianukone, pyykinukone. ILTO-ILMANVAIHTOPAKETTI: ILTO 440-ilmanvaihtokone, erillinen jauykikkö, yläpjan läpivientilevy, tulo- ja poitoilman äänenvaimennin (2+2kpl), ILVAtakkakyin. BEAM CUSTOM CERENITY -KESKUSPÖLYNIMURI- JÄRJESTELMÄ: Kahvakäynnityllä, täydellienä toimituna. Normaalitoimitu Autotallit Valmiiki työtty 95 x 170 mm höylätty hiri tarvikineen. Aennuvalmiit nlevyritikot/-hät kiinnittimineen (käyttöullakkovarau), terämuotokatteen ruote ja alukate, räytään otalaudat, räytään alulaudat, päätyräytäiden runkorante, autotallin ja varaton iäkaton kipilevyt, kuvioidut ja erityt ulko-ov, 2-lai argon-täyttei elektiivi-ikkunat heloineen ja tiiviteineen, ovi- ja ikkunavuorilaudat, vuorilautojen koritekapulat ulkopuolelle, kaite, pilarit ja palkit, tarvittavat pilareiden äätöjalat, päätyjen rungot, päätyjen ulkopuolinen verhou, kauluten ulkopuolinen verhou, välieinärunkotolpat, välieinän ala- ja yläjuokut, hiripaneelit välieiniin. Jättitoimitu Autotallit EDELLISTEN LISÄKSI: ovien painik ja avainät ekä Weckman-teräaaltokate tarvikineen. Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Pidätämme oiuden tuotehitymuutokiin ja mahdolliuuden vaihtaa jokin tuote toieen vataavanlaatuieen. Tää eitteeä annut tiedot kovat vain tämän eitteen malleja. Liää tyylikkäitä Kontiotaloja löydät Genremallitotamme Lähin palveleva Kontiomyyjäi: Kontiotuote Oy puh Haapavei Helinki ja Hämeenlinna Joenuu ja Jyväkylä Kajaani Kemi Kokkola Kouvola Kuopio Lahti Lapenranta Levi Mikli Oulu Pori Porvoo Pudajärvi Rovaniemi Savonlinna Seinäjoki Tamre Turku Uuimaa (Nurmijärven näyttelyalue) , ja Vaaa Muu Suomi Kontiotuote Oy, Ranuantie 224, Pudajärvi, puh , fax

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti.

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti. VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA Laadukata vapaa-aikaa ja korataoita loma-aumita ykilöllieti ja ekologieti. PARASTA VAPAA-AIKAA. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI UUDEN AJAN LOMANVIETTOON Kontion Vapaa-aika -mallito

Lisätiedot

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi

Lisätiedot

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla MYYNTIESITE 2 Tervahovin Siilot - elämykellitä aumita Oulun huipulla TERVAHOVIN UUSI TULEMINEN - ENSIMMÄISENÄ RAKENNAMME UNIIKKEJA SIILO-KOTEJA Tervahovi on oa Oulun kaupungin merelliintä kaupunginoaa

Lisätiedot

Omakotitalot. Rakkaudesta kotiin

Omakotitalot. Rakkaudesta kotiin Omakotitalot Rakkaudesta kotiin 2 Lapponia on toteuttanut asumisen unelmia jo 25 vuotta! Lapponia House Oy:n syntyhistoria alkaa vuodesta 1973. Tuolloin Jouko Riihimäki perusti keittiö- ja hirsitalomyymälän

Lisätiedot

TaloSuosikit Nyt plussaa myös Kimarasta!

TaloSuosikit Nyt plussaa myös Kimarasta! TaloSuosikit Nyt plussaa myös Kimarasta! Luonnollinen osa ekologista asumistapaa! 2 Katso talojen hinnat erillisestä hinnastosta. www.kimara.fi Miksi Kimara-hirsitalo? Hirsi on perinteinen, pitkäikäinen

Lisätiedot

Helppoudesta. Mutkattomuudesta. Taloudellisuudesta.

Helppoudesta. Mutkattomuudesta. Taloudellisuudesta. MUUTTOVALMIS Hei! Tervetuloa muuttovalmiiden Ainoakotien pariin. Istu alas, ota mukava asento ja anna talounelmiesi lähteä lentoon. Kun se oikea koti osuu kohdalle, ota yhteyttä talomyyjäämme lähellä sinua.

Lisätiedot

Asunto Oy TAMPEREEN ATALAN METSÄKEIJU

Asunto Oy TAMPEREEN ATALAN METSÄKEIJU Aunto Oy TAMRN ATAAN MTSÄKJU 2 lä kevyeti kuin Mäkeiju! uvaa on huolonta aumita. ähellä ijaitevat monipuoli palvelut ja upeita maatoja ulkoiluun. Helievän nimen tautalta löytyy hyvin uunniteltua, nykyaikaita

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti RISTO RASILA Peerit Tähtinen Kaleva

www.kaleva.fi/koti RISTO RASILA Peerit Tähtinen Kaleva LAUANTAI 26. TOUKOKUUTA 2012 37 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 ähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Taloyhtiön pyörävarasto kannattaa siivota säännöllisin

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

www.omatalo.com 24.9.2009 15:38:31

www.omatalo.com 24.9.2009 15:38:31 www.omatalo.com Omatalon Classic-mallisto edustaa parasta suomalaista puutaloarkkitehtuuria. Classic-talot ovat täynnä ratkaisuja, jotka ihastuttavat silmiäsi ja tekevät Omatalossa asumisesta unelmiesi

Lisätiedot

Koti ja asuminen Asumisen

Koti ja asuminen Asumisen Koti ja asuminen Asumisen savonsanomat.fi Kiinteistökauppa Sisustus Remontointi Rakentaminen erikoislehti Sukutilan remontti Viljapelto näkyy myös tapetissa. Sivu 10 Vertailuportaalit: Nyt kilpailutetaan

Lisätiedot

energiaextra Newsletter s. 10

energiaextra Newsletter s. 10 Newsletter #2 2012 energiaextra s. 10 Suomen parasta myynti- ja suunnittelupalvelua s. 3 Lasiterassilla neljä vuodenaikaa s. 15 Esittelyssä kymmenen kodikasta talomallia s. 16 Suomen ammattitaitoisinta

Lisätiedot

ORANSSI ON ENEMMÄN ASUNTO- KAUPOILLA.

ORANSSI ON ENEMMÄN ASUNTO- KAUPOILLA. www.huoneistokeskus.fi KODINVAIHTOSANOMAT LOKAKUU 2014 ORANSSI ON ENEMMÄN ASUNTO- KAUPOILLA. ASUNNON OIKEA ARVO? Pyydä meidät arviokäynnille. huoneistokeskus.fi HUONEISTOKESKUS.FI UPEASSA OLOFSBORGISSA

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti Valoa tulvii eri ilmansuunnista

www.kaleva.fi/koti Valoa tulvii eri ilmansuunnista LAUANTAI 27. LOKAKUUTA 2012 41 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Siivoa kasvihuone kesän jäljiltä kuntoon. Kasvihuoneesta

Lisätiedot

Uuden kotisi. Hiljainen Isolahti. löydät tästä lehdestä. Mistä syntyy luottamus asuntokaupassa? SIVU 21

Uuden kotisi. Hiljainen Isolahti. löydät tästä lehdestä. Mistä syntyy luottamus asuntokaupassa? SIVU 21 Ilmoitusliite yhteistyössä asuntokaupan ammattilaisten kanssa. Lauantai 8.3.2014 Uuden kotisi löydät tästä lehdestä. Hiljainen Isolahti SIVUT 8 9 Mistä syntyy luottamus asuntokaupassa? SIVU 21 KT Muurame,

Lisätiedot

Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN ASUNTOMESSUTALO 2013

Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN ASUNTOMESSUTALO 2013 10 Messukohde LAPPLIN LUMO LAPPLI-TALOJEN AUNTOMEUTALO 2013 LAPPLIN LUMO Lappli-Talojen yksilöllinen messutalo ja sen seitsemän muunnosta 2 LUMO RÄÄTÄLÖITIIN PERHEEN TOIVEIDEN MUKAIEKI. Kun rakentajaperhe

Lisätiedot

IDO Kylpyhuonekuvasto

IDO Kylpyhuonekuvasto 2013 IDO Kylpyhuonekuvasto IDO tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä. Sen vuoksi pidätämme oikeuden esitteen painoon menon jälkeen tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin tuotevalikoimassa tai tuotteissa, painoteknisistä

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti Luonnonvalo leikkii pinnoilla vinot sisäkatot ja valaistus on suunniteltu led-tekniikalla. Maalämpö

www.kaleva.fi/koti Luonnonvalo leikkii pinnoilla vinot sisäkatot ja valaistus on suunniteltu led-tekniikalla. Maalämpö LAUANTAI 2. MAALISKUUTA 2013 K2 17 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Taittele muovikassit kuten lippu taitellaan: ensin

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA RAKENNUSMAAILMA KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu ja kotikäynti (mallikuvan tasoiset suunnitelmat maksutta) 1 Savon Seudun 1/2010 Messujakelu:

Lisätiedot

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja.

Kodin tekee. Talo Helmestä löydät upeat Luxaflex -kaihdinuutuudet: SIlhouette ja Facette. Talossa on laajasti myös muitakin kaihdinratkaisuja. Rakentajan RAKENTAJAN TIETO Tieto Savon 2/2010 Messujakelu: Asuntomessut Kuopiossa 16.7.-15.8.2010 KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti Jätteet putkessa, pihat kunnossa Pihasuunnitteluun on tämänvuotisilla asuntomessuilla kiinnitetty hyvin runsaasti huomiota.

www.kaleva.fi/koti Jätteet putkessa, pihat kunnossa Pihasuunnitteluun on tämänvuotisilla asuntomessuilla kiinnitetty hyvin runsaasti huomiota. LAUANTAI 14. HEINÄKUUTA 2012 31 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Keittiöremonttiin käytetään yleensä 4 000 8 000 euroa.

Lisätiedot

Kotipeili. Kinkomaa. Hyvän yhteishengen asuinalue. Sivut 6 7

Kotipeili. Kinkomaa. Hyvän yhteishengen asuinalue. Sivut 6 7 LAUANTAINA 11.5.2013 Kotipeili Kinkomaa Hyvän yhteishengen asuinalue. Sivut 6 7 Rakentaminen: Omakotitalo sai monipuolisen äänentoistojärjestelmän. Sivut 12-13 Remontointi: Osa toimista tarvitsee luvan,

Lisätiedot

IDO Kylpyhuonekuvasto 2014

IDO Kylpyhuonekuvasto 2014 IDO Kylpyhuonekuvasto 2014 2 IDO Sisältö SISÄLTÖ Historia...4 IDO suunnittelijat...6 Inspiraatio...8 IDO Smart...14 Kylpyhuoneen suunnittelu...18 Pidä huolta kylpyhuoneestasi...21 Kylpyhuonekalusteet...22

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti talveksi esimerkiksi kellariin tai muuhun kylmätilaan jossa lämpötila ei laske pakkasen puolelle.

www.kaleva.fi/koti talveksi esimerkiksi kellariin tai muuhun kylmätilaan jossa lämpötila ei laske pakkasen puolelle. LAUANTAI 25. ELOKUUTA 2012 33 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Habitare: Syyskuun 12. 16. Helsingin messukeskuksessa.

Lisätiedot

Median kohdetietoluettelo

Median kohdetietoluettelo Median kohdetietoluettelo Tulossa huikea asuntomessukesä! Asuntomessut Vantaalla on avoinna yleisölle 10.7. 9.8.2015 päivittäin klo 10 18. Lipunmyynti päättyy tuntia ennen sulkemisaikaa. Ilta-aukioloajat:

Lisätiedot

Koti ja asuminen Asumisen

Koti ja asuminen Asumisen Koti ja asuminen Asumisen savonsanomat.fi Kiinteistökauppa Sisustus Remontointi Rakentaminen erikoislehti Tutustu meihin tarkemmin ja ota yhteyttä osoitteessa opkk.fi/kuopio Tämän sivun kohteet ja monet

Lisätiedot

VAPAASTI SEISOVAT TAKAT. Takkoja kaikkiin koteihin

VAPAASTI SEISOVAT TAKAT. Takkoja kaikkiin koteihin VAPAASTI SEISOVAT TAKAT Takkoja kaikkiin koteihin Mikään ei ole niin kodikasta kuin lämmittävä takkatuli. Se tiedetään parhaiten täällä pohjoisessa, jossa kylmyys ja pimeys vallitsevat suuren osan vuodesta.

Lisätiedot

Messutalo. www.dekotalo.fi SUUNNITTELE UUSI KOTISI POHJA, JULKISIVU JA SISUSTUS UNELMIEN MUKAAN. Dekotalo tavallisen talon hinnalla!

Messutalo. www.dekotalo.fi SUUNNITTELE UUSI KOTISI POHJA, JULKISIVU JA SISUSTUS UNELMIEN MUKAAN. Dekotalo tavallisen talon hinnalla! OSA A 15 DEKOTALON ASUNTOMESSULEHTI: VANTAA 2015 SUUNNITTELE UUSI KOTISI POHJA, JULKISIVU JA SISUSTUS UNELMIEN MUKAAN Dekotalo tavallisen talon hinnalla! Huippusuosittu talomallisto www.dekotalo.fi www.dekotalo.fi

Lisätiedot

www.kaleva.fi/koti Omakotitalot Omakotitalot Omakotitalot Omakotitalot Rivitalot Kerrostalot Kerrostalot Herukka 111/150 m² Mesimarjatie 8

www.kaleva.fi/koti Omakotitalot Omakotitalot Omakotitalot Omakotitalot Rivitalot Kerrostalot Kerrostalot Herukka 111/150 m² Mesimarjatie 8 LAUANTAI 21. HEINÄKUUTA 2012 33 www.kaleva.fi/koti Puhelin 050 5593 612 Sähköposti kotikaleva@kaleva.fi KotiYHTEYSTIEDOT: Kalevan vaihde 08 5377 111 Kodin ulkopuolella kesää vietetään etenkin mökeillä:

Lisätiedot

Lakka Life. Ideaesite kodinrakentamiseen. Kolmen perheen unelma sivu 4 Lempäälän kaksi kotia sivu 10 Uusi Kivitalomallisto sivu 15

Lakka Life. Ideaesite kodinrakentamiseen. Kolmen perheen unelma sivu 4 Lempäälän kaksi kotia sivu 10 Uusi Kivitalomallisto sivu 15 Lakka Life Ideaesite kodinrakentamiseen Kolmen perheen unelma sivu 4 Lempäälän kaksi kotia sivu 10 Uusi Kivitalomallisto sivu 15 Ihmeellisen ihana kivikoti. Pääkirjoitus Jos suomalaiset voisivat itse valita

Lisätiedot