Mestarimallisto. Kontion hirsitalojen MM2008 .AT 37

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mestarimallisto. Kontion hirsitalojen MM2008 .AT 37"

Transkriptio

1 Metarimallito Kontion hiritalojen Suoituimmat mallit nyt tarjouhinnoin! Valite runa ja helppo Jättitoimitu!.AT 37 MM2008

2 -hiritaloa on hyvä aua iäilman koteu- ja lämpötilavaihtelua. Hiritaloa on hyvä hengittää! Terveellinen hiritalo henkii lämpimiä tunnelmia ja kodikkuutta. Kontio tee rantamien helpoki Onnitunut rannuprojekti alkaa Kontio-myyjän luona. Käytä hyväi hirirantamien parata aiantuntemuta ja tiotaitoa. Kontion toimituiältövaihtoehdot löydät eitteen takaivulta. Kontio-hiritalo on tyylikä ja roonallinen. Juuri ellainen koti kuin Sinä haluat. Valite omai Kontion mallitota, ovella haluamai Kontio-talo tarittei mukaieki tai tule aiantuntevan Kontio-myyjän luo omine ideoinei. Suunnitellaan yhdeä ellainen koti, joa viihdyt parhaiten. Hiritaloa on hyvä hengittää! Hitaati kavanut, tiukkayinen pjoien puu on parata raaka-ainta rantamieen. Sen toditavat viimeaikai tuimuk ekä materiaalin ja rannutavan vuoiatainen uoiokin. Ketävätä Kontio-hirretä tehty koti on lämmin ja turvallinen. Hengittävä hiriranne taaa 2

3 lta löydät aina parhaan vaihtoehdon Vuoikymmenten komulla toteuttuja, ammattitaidolla uunniteltuja vaihtoehtoja. Moni-ilmeitä arkkitehtuuria ja roonalliia ranneraaiuja Kontion tapaan Hulpat talon kiertävät t - uomalaita vai amerikkalaita... Mehuka kokonaiuu. Hirieinä ja kivilattia... Siällä voidaan yhditellä erilaiia pintoja tyylikkääti. Perinteien näyttävää Kontion tyyliä ja ympäröivään luontoon opivuutta Perinteitä, mutta kuitenkin uutta......uur ikkunapinnat ventävät ja antavat luonnolle tilaa näkyä......ja aunan puu-kiviyhditelmä on luonnollinen ja tyylikä. Moderni Kontio - rita yhditelmiä ja kivoja ykityiktia Hiri on tyylikä vaihtoehto myö moderniin kaupunkikotiin......ja iällä valoa, lämpöä ja paljon aitoa puuta......ekä loppuun ati hiottua tilankäyttöä ja yhditelmiä. Kontion Genre uutta tyylikätä hiritaloarkkitehtuuria Tututu myö Kontion Genrehiritalomallitoon! Uudenlaita elälinjaita ja ekologita hiritaloajattelua......joka jauu myö iutua. Liää uita hiritalovaihtoehtoja löydät ooitteeta 3

4 Valite oma Kontio-tyylii! Kontio Claic tai Future. Sama koti, kaki ilmtä. Kontio Kaunito Claic-tyylillä. Rannui tyyliin vaikuttavat mon ykityikdat; mm. hirityyppi, ikkunat, ov, nurkkien ranne, kaite ja väriraaiut. Kontion aiakalähtöinen ja joutava toimintatapa antaa Sinulle paljon vaihtoehtoja toteuttaa toiveei. Kyy liää Kontio-myyjältäi! Kontio Claic Kun arvotat rinteien tyylikätä ulkonäköä, niin valintai on Kontio Claic Kontio Kaunito Future-tyylillä. Kontio Future Kun haluat elälinjaita, modernimpaa ilmtä rannuei, niin valintai on Kontio Future 4

5 Kotiranta auki ala Kontio Kotiranta Huoneitoala: 97 m m 2 = 164 m 2 + tekn. 2 m 2 Kerroala: 179 m 2 parv Kontio Kotiranta on nykyajan tar huomioiva, ilti rinteitä kunnioittava hiritalo. Alarraa on tilavat ja valoiat, ylö ati avoim olelutilat ja ylärraa makuuhuone uurellekin rheelle kora tila Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. ruok tekn kora tila 4400 kuiti 1200 /työh Kotiranta 1:100 kuiti 5

6 Kimallu Kontio Kimallu Huoneitoala: 94 m m 2 = 164 m 2 Kerroala: 108,5 m m 2 = 178,5 m 2 Liää pjavaihtoehtoja löydät Ua Kontio Kimallu tarjoaa vaihtoehdon rheelle, joka rakataa tilavaa ja valoiaa kotia. Alarran avara ja käytännöllinen pjaraaiu avaa luonnonvalolle mahdolliuuden tulvia iään kolmelta eri uunnalta. Ylärran makuuhuoneita löytää rauhan lepäämieen tai muihin omiin hkiin. Aulata avautuvalla parvekella voi nauttia vaikkapa tunnelmalli aamukahvit. työh Kimallu 1: parve +ruok Aiakkaan muunnomalli kuiti 1:100 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 6

7 Laakola Kontio Laakola Huoneitoala: 87 m m 2 = 148 m 2 Kerroala: 100,5 m m 2 = 160,5 m 2 Kanainvälitä country-henä ekä uomalaita rannurinntä ujuvati yhditelevä Laakola oveltuu uomalaieen maiemaan mainioti. Monipuolien talon yleiilmeen kruunaa laaja kattu, jonka uojia voi itua iltaa myö adeäällä. Siällä Laakolan avarat huone ja kodika tupaittiö jaaa Kontion mallitoille ominaita tilan tuntua. Ylärran tilavat äilytytilat ja alarran fiku pjaraaiu tee Laakolata monen rheen unelmakodin Laakola 1: /tekn parve ruok Aiakkaan muunnomalli Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 7

8 Miranda Kontio Miranda Huoneitoala: 98,5 m ,5 m 2 = 160 m 2 Kerroala: 114,5 m ,5 m 2 = 188 m 2 Kontio luo uud mittauhte olelutiloille. Valoian, avaran alarran liäki huomio kiinnittyy tää mallia makuuhuoneiden määrään ja ijoitteluun - kaikilla on oma rauhana. Valoia on mukava ykityikta. Liää pjavaihtoehtoja löydät Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi ruok kora tila avoin ala työh kuiti Miranda 1:100 parve 8

9 Virtala Aiakkaan muunnomalli Jyvä, rinteinen hiritalomalli, joa on erittäin tilava ja avara päätytupa. Ylärran ta on uora näköyhtey tupaan. Virtalaa on tilaa uurellekin rheelle. Virtalaan on aatavia ueita pjavaihtoehtoja. Liää pjavaihtoehtoja löydät Kontio Virtala E Huoneitoala: 106,5 m ,5 m 2 = 154 m 2 + tekn. 3 m 2 Kerroala: 123 m m 2 = 171 m 2 Virtala E 1: tekn tupa Kontio Virtala F Huoneitoala: 99 m ,5 m 2 = m 2 + tekninen tila ja varato 10,5 m 2 Kerroala: 123 m m 2 = 171 m 2 kora tila kora tila tupa tekn. var Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi laikuiti 5800 Virtala F 1:200 9

10 Kruunuhaka Aiakkaan muunnomalli Kontio Kruunuhaka A Huoneitoala: 97 m m 2 = 172 m 2 Kerroala: 112 m m 2 = 190 m 2 Komeaa Kontion Kruunuhaaa on runaati elintilaa. Kookkaaa oluone-ittiö -yhditelmää ijaitee valoia ruokailuerkri. Rauhalliea ylärraa on väljät makuuhuone- ja olelutilat. Katulla lla viihdyt ateellakin. parve Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Kruunuhaka A 1: : ruok kuiti

11 Kontio Kultalahti Kontio Kultalahti A Huoneitoala: 84 m m 2 = 149 m 2 Kerroala: 98 m ,5 m 2 = 171,5 m 2 Liää pjavaihtoehtoja löydät Kauni, maaeutuhenkinen Kontio Kultalahti on mainio raaiu kunnon tiloja arvotavalle. Suur, kolmeen ilmanuuntaan avautuvat katut kuiti- ja tilat antavat mahdolliuuden maiemien ihailemieen kaikkina vuodenaikoina. Makuuhuoneiden määrä riittää uurellekin rheelle Kultalahti A 1:100 parve kuiti 2300 ruok 2300 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 11

12 Saratu Aiakkaan muunnomalli Liää pjavaihtoehtoja löydät kuiti kuiti Kontio Saratu Huoneitoala: 119 m 2 Kerroala: 131 m 2 Kontio Saratu on moni-ilmeinen, moderni hiritalo. Ylö ati avoin oluone uurine ikkunapintoineen antaa mukavati valoa. Kanainvälitä tyyliä löytyy vanhempien makuuhuoneeta, jota on uora käynti ekä utiloihin, tä omalle lle /pu +ruok Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Saratu 1: Aiakkaan muunnomalli 12

13 Kajatu Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena Liää pjavaihtoehtoja löydät auki ala Kontio Kajatu Kajatu: Huoneitoala: 90 m m 2 = 132 m 2 Kerroala: 104 m m 2 =148 m 2 Kajatu on Kontion uoituimpia menetymalleja. Kajatua yhdityvät näyttävä ulkonäkö ja toimivat tilaraaiut. Kokonaiuuden kruunaa kora ja valoia oluone kuiti Kajatu D 1:100 Kajatu A 1: kora tila kora tila Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi

14 Tammela Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena Kontio Tammela A: Huoneitoala: 87 m m 2 = 138 m 2 A: Kerroala: 100 m m 2 = 149 m Kartanoromantiikkaa henkivän Kontio Tammelan alaiuu piilee rannun tyylikkään jyhää ulkoaua ekä iätilojen monipuoliea ilmeeä Tammela 1: kuiti Aiakkaan muunnomalli 4200 Tammela 2 kr. Vaihtoehto A huoneitoala = 138 m 2 Tammela 2 kr. Vaihtoehto B huoneitoala = 148 m 2 rroala ,5 = 158,5 m 2 14 parve Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. parve Vaihtoehto B:ä ylärta on 30 cm korampi, kuin vaihtoehto A:a.

15 Niemelä Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena th +ruok 7900 Niemelä B 1: kuiti Kontio Niemelä Niemelä B: Huoneitoala: 96m 2 Niemelä B: Kerroala: 108 m 2 Niemelä A: Huoneitoala: 93 m m 2 = 136 m 2 Niemelä A: Kerroala: 108 m m 2 = 157 m 2 Niemelä tarjoaa kodikata hiriaumita. Mallin aa myö ylärran laajennuvaraulla. Tilava tupaittiö-takkahuone yhditelmä antaa kompaktille tilaraaiulle tilan tuntua. +ruok Niemelä A 2.kr 1: Niemelä A 1.kr 1: kuiti 2700 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 15

16 Kaunito Kontio Kaunito Claic-tyylillä. Kontio Kaunito Huoneitoala: 86 m m 2 = 123 m 2 Kerroala: 99 m ,5 m 2 = 133,5 m 2 Kontion Kaunito on käytännöllinen kokonaiuu rheen tariiin. Huoneia on tilavuutta runaati. Keittiö-oluone -yhditelmän oluoneen puoleinen oa on reilun kokoinen ja kattoon ati korottu. Tyylikkyyttä tuovat kahdea rroa ijaitevat tilavat t. Kaunito 1: avokuiti kora tila +ruok kuiti Kontio Kaunito Future-tyylillä.

17 / parve 2800 Kaunito B 1:100 Kontio Kaunito B Huoneitoala: 93 m ,5 m 2 = 143,5 m 2 Kerroala: 106,5 m ,5 m 2 = 155 m kuiti kora tila ruok 9700 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi

18 Kola Kola A parvella Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena tupaittiö parve II kr vaihtoehtoinen pjaraaiu 1 Huoneitoala: 76,5 m ,0 m 2 = 113,5 m 2 Kerroala: 90 m m 2 = 128,5 m Kontio Kola A I kr: Huoneitoala: 79,5 m 2 Kerroala: 90 m 2 II kr vaihtoehto 1 : Huoneitoala: 76,5 m m 2 = 113,5 m 2 Kerroala: 90 m m 2 = 128 m kuiti Kola A 1:100 Perinteitä uomalaita arkkitehtuuria edutava Kontio-malli, joka jättää tilankäytölle valinnan varaa. Kontion uoikkimallin tilaraaiut toimivat hyvin jo ykirrokiena, mutta haluteai voit ottaa käyttöön myö vinttitilat. Jo jätät oan vintitä rantamatta, aat tuvalle uaa avaruutta. Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 18 II kr vaihtoehtoinen pjaraaiu 2 Huoneitoala: 76,5 m ,0 m 2 = 99,5 m 2 Kerroala: 90,0 m ,5 m 2 = 112,5 m 2 Kola A 1kr malli

19 Lamla Kontio Lamla I kr: Huoneitoala: 72 m 2 Kerroala: 83 m 2 Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena II kr: Huoneitoala: 70,5 m m 2 = 104,5 m 2 Kerroala: 83 m m 2 = 114 m 2 Kontio elää ja kavaa rheen tariden mukaan. Kontio Lamlan alarta tarjoaa kodikkaat ja toimivat tilat pienelle rheelle. Jo tilantarve kavaa, voit rantaa yhden tai ueampia makuuhuoneita tai varatotilaa vinttirroen. Lamla 1: ittiö 1700 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. tupa kuiti 1600 kuiti Aiakkaan muunnomalli 19

20 Ruola Tämä malli aatavana myö 1-rrokiena Kontio Ruola A Huoneitoala: 67 m m 2 = 96 m 2 Kerroala: 79 m m 2 = 111 m 2 Ruola opii yhtä hyvin maaeudulle kuin pienelle kaupunkitontillekin. Alarran valoiata tupaittiötä on ikkunat kolmeen ilmanuuntaan ekä kulku tilavalle lle. Ylärraa ijaitee rauhallinen makuuhuone ekä kooka parve. parve Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Ruola A 1: kora tila ruok 1300 kuiti

21 Niittylä Kontio Niittylä A Huoneitoala: 132 m 2 + tekn. 2 m 2 Kerroala: 147 m tekn Ykirrokieta Niittylätä löytyy vaihtoehtoja kaikkiin elämänvaiheiden tariiin. Jokainen kolmeta pjaraaiuta tarjoaa aumielle väljyyttä ja ylelliyyttä. Makuuhuone ijaitevat omaa rauhaaan talon toiea päädyä lähellä utiloja. Olelutiloita on kulkuyhtey rgolalle. Sunaoaton ja kodinhoituoneen yhteyteen ijoittu kattu avautuu ilta-auringon puolelle akiritikko 4150 ruok Niittylä A 1: tekn ruok 3300 Kontio Niittylä B Huoneitoala: 105 m 2 + tekn. 2 m 2 Kerroala: 117 m tekn 1350 ruok Kontio Niittylä C Huoneitoala: 86,5 m 2 + tekn. 2 m 2 Kerroala: 98 m 2 akiritikko akiritikko Niittylä B 1: Niittylä C 1:200 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 21

22 Aaltola Aiakkaan muunnomalli 1200 Kontio Aaltola Aaltola A: Huoneitoala: 126 m 2 Kerroala: 139 m 2 /työh Aaltola B: Huoneitoala: 129 m 2 Kerroala: 143 m 2 Selää uomalaita arkkitehtuuria edutavaa Kontioa tilaa riittää iommallekin rheelle. Tilaraaiuja voi myö helpoti muunnella rheen tariden mukaieti. Avaruuden tuntua voit liätä valitemalla korotun kattomallin ja näyttävän erkrin. ap tekn/ Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi kuiti jk vk pa pp lvv Aaltola A 1: /th tekn/ akiritikko Aiakkaan muunnomalli ap lvv pp pa jk vk Aaltola B 1:100 kuiti Aiakkaan muunnomalli

23 kuiti Kontio Nurmi Kontio Nurmi Nurmi A: Huoneitoala: 112 m 2 /työh Kerroala: 123 m 2 Nurmi B: Huoneitoala: 115 m 2 Kerroala: 128 m 2 Kontio Nurmi on hiriaumien laatua parhaimmillaan. Yhdeä rroa käytännöllinen kokonaiuu, joa on ottu huomioon kaikki hyvän aumien tar. Selät pjaraaiut tuovat toimivuutta ja tilan tuntua. Avaruutta voit liätä valitemalla valoian erkrin ja korotun kattomallin. Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi kuiti Nurmi A 1: /työh akiritikko Nurmi B 1: Aiakkaan muunnomalli 23

24 Kontio Rantala Kontio Rantala D Huoneitoala: 108 m 2 Kerroala: 119 m 2 Kontio Rantala D:n korottu iäkatto tuo liäavaruutta ja käytännölli tilaraaiut liäävät aumimukavuutta. Huomaa toimiva ittiökodinhoito-utilaraaiu, jota uora yhtey vanhempien makuuhuoneeeen. Kontio Rantalan aat myö kaupunkiin oveltuvana mallina Rantala D 1:100 kuiti 3000 Aiakkaan muunnomalli 24 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

25 Aiakkaan muunnomalli Kontio Rantala B ja C Rantala B Huoneitoala: 104 m Kerroala: 115 m 2 Rantala C Huoneitoala: 109 m 2 Kerroala: 121,5 m kuiti tupa ittiö Kontio Rantala B:ä lle taloa ijoittu tupa tuo kodikkuutta ja käytännölli tilaraaiut liäävät aumimukavuutta. Huomaa toimiva ittiökodinhoito-utilaraaiu, jota uora yhtey vanhempien makuuhuoneeeen. Haluteai voit toteuttaa Rantalan umpikuitilliena C-mallina, joa on liäki vaihtoehtoinen ittiöraaiu. Kontio Rantalan aat myö kaupunkiin oveltuvana mallina. Rantala B 1: kuiti 2100 m kuiti 3000 Rantala C 1:100 Aiakkaan muunnomalli Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 25

26 Heikkilä Aiakkaan muunnomalli Kontio Heikkilä B Huoneitoala: 95 m 2 + tekn 2 m 2 = 97 m 2 korottu katto Kerroala: = 108 m 2 Heikkilä on todellinen tilaihme. Kaki makuuhuonta, käytännöllinen tupaittiö ja avara oluone yhdeä rroa luovat toimivan kokonaiuuden. Myö anitetitilat nivoutuvat hyvin kokonaiuuteen kuiti tekn Heikkilä B 1:100 Liää pjavaihtoehtoja löydät 26 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

27 Lehtelä Aiakkaan muunnomalli 2600 kuiti Kontio Lehtelä Huoneitoala: 80 m 2 + parvi 6,5 m 2 = 86,5 m 2 Kerroala: 93 m 2 + parvi 7 m 2 = 100 m 2 Kontio Lehtelä on viehättävä, roonalliia raaiuja iältävä pienen rheen hirikoti. Olelutilojen monipuoliuutta liää parvihuone, joka avautuu valoiaan koraan oluoneeeen. Käytännöllinen antaa ävieraille liätilaa, vaikkapa illanitujaiiin Lehtelä 1:100 parvi Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 27

28 Luotola Kontio Luotola C Huoneitoala: 57 m 2 Kerroala: 67,5 m 2 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Sopuuhtainen koti kaikille pienrheille, joa arvotavat nykyajan mukavuukia. Kontio Luotolan ilmtä voit muuttaa jämäkämmäki valitemalla avokuitin ijata umpikuitin tupa 5500 Luotola C (umpikuiti) 1: kuiti Kontio Luotola D Huoneitoala: 53 m 2 Kerroala: 61,5 m tupa Luotola A värivaihtoehto Luotola D (avokuiti) 1: kuiti

29 Kontio Salo Aiakkaan muunnomalli kuiti tekn Kontio Salo Huoneitoala: 135 m 2 /ruok + tekn. 1,5 m 2 Kerroala: 150 m 2 Kontio Salo on kauni loivan rinteen talo, joa on tilavat t ilta- ja aamuauringolle. Avarat ja valoiat olelutilat tevät Kontio Salota edutavan ja toimivan kokonaiuuden. halli 2100 takkah Salo 1: Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi Aiakkaan muunnomalli 29

30 Lehtomäki ruok parve Kontio Lehtomäki Huoneitoala: Kellarirro 70,5 m kr 74,5 m 2 = 145 m 2 Kerroala: 167 m 2 Tälle mallille oman ilmeenä antaa koko julkiivun mittai parve ja alarran kivty. Tilavan ittiö-oluone-yhditelmän erottaa toiitaan alartaan vievä portaikko. Etein yhteydeä on käteväti kodinhoituone ekä tilava varatointitila. Lehtomäki 1.kr 1: kuiti Kellarirro ei tekn/var 30 Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

31 Karila 9900 Karila B 1.kr 1:100 tupa/ittiö kuiti parve kh 8200 Aiakkaan muunnomalli Kontio Karila B Huoneitoala: 128 m 2 + tekn. 11 m 2 = 139 m 2 Kerroala: 161 m 2 Komea ja avara Kontio-malli on uunniteltu rinnontille. Kaikki neliöt ovat tehokkaati käytöä molemmia rrokia. Pjaraaiu on muunneltavia iten, tä pääiäänkäynti voi olla ylä- tai alarinteeä var/tekn ph takkah Kellarirro Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. 31

32 Piennar Aiakkaan muunnomalli Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Kontio Piennar A ja B Huoneitoala: 73,5 m ,5 m 2 = 139 m 2 Kerroala 162 m kuiti Kontio Piennar on todellinen unelmatalo rinnontille. Paljon tilaa kahdea rroa ja erikoien laajat näköalat rinteen puolelle. Kellarirron makuuhuoneita löytyy myö omaa rauhaa ja tilaa vaikka rheen harratukille. Pääiäänkäynti voidaan ijoittaa kumpaan rroen tahana. Korottu iäkatto antaa valoa olelutiloihin kirjato kora tila ruok Vaihtoehdot A ja B 1.kr 1: Vaihtoehto A llarirro 1:100 Vaihtoehto B llarirro 1:100 takkah takkah 32

33 Kaite Kaite viimeitelevät taloi ilmeen Hirikaite: 1-4, 7, 8 Maiivipuukaite: 5, 6 Lauta- ja pinnakaite: 9-22 Hirivalinnan liäki voit vaikuttaa Kontio-taloi ulkonäköön erilaiilla kaidevaihtoehdoilla. Kontion monipuolieta valikoimata löydät tyylikkäät kaite niin alarran lle kuin ylärran parvekellekin. Kyy liätioja aiantuntevalta Kontio-myyjältäi. Kaide 1 Kaide 2 Kaide 3 Kaide 4 KontioPiennar C Huoneitoala: 78 m 2 (llari) + 82 m 2 = 160 m 2 Kerroala: 180 m 2 Kontio Piennar C on ulkonäöltään ja tilaraaiultaan amankaltainen Piennar A:n ja B:n kana. Siätilojen kokoa on entietään liätty käyttämällä niihin oa tiloita. Näin ylärtaan aadaan liää olelutilaa ja uurempi makuuhuone. Koteat tilat ovat A ja B -malleja laajemmat. Monikäyttöiyyttä liäävät llarirron varatotila ekä tekninen tila, joka antaa mahdolliuuden myö vaihtoehtoielle lämmitylle. Olelutila on todella avara ja valoia korotun iäkaton ja kauniiden 3600 päätyikkunoiden aniota. kuiti Kaidyyiä 1-4 uoittelemme käyttäväki höylätai lamellihirttä. Kaide 5 Kaide 6 Kaide 7 Kaide 8 + ruok Kaide 9 Kaide 9a kora tila Kaide 13 Kaide 14 Vaihtoehto C 1.kr 1: Vaihtoehto C llarirro 1:100 llari Kaide15 Kaide 17 (nkkikaide) varato tekn Kaide 20 Kaide 21 työhuone ph/pkh takkah Kaide 22 33

34 Autotalli Kerroala: 11 m var Käytännöllinen rumalli, joa myö liävarato. Tilaraaiua on huomioitu myö polkupyörät ja jäteatia. käyttöullakko autokato :150 Kontio Autotalli Kerroala: 13 m 2 Tarvitko liää tilaa autokatoen? Kahden auton kato, joa myö varatotilat on jatu kahteen oaan var käyttöullakko var autokato :150 Kontio Autotalli pyörät ym. Kerroala: 31 m 2 var Jo tilaa tarvitaan enemmän tai haluat autolle katon ja tallin valite tämä malli. Varaton liäki tilaa on varattu myö polkupyörille autokato käyttöullakko autotalli :150 Kontio Autotalli Kerroala: 35 m 2 puuvar Monipuolinen yhditelmä, joa on ottu huomioon uurempi tilantarve. Huomaa myö käyttöullakko, joka tuo merkittäväti liää varatotilaa autotalli käyttöullakko var autokato 34 1: jäte Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi.

35 lta aat parhaiden toimittajien laadukkaat, hyvin yhteenopivat merkkituotte 35

36 Haluathan parata? Valite Kontio Suoituimmat mallit nyt tarjouhinnoin! Valite runa ja helppo Jättitoimitu! Kontio-hiritalo on tuituti tiivi ja energiaytävällinen. Saat ilti nauttia Kontion erittäin hyvätä iäilmata. Kyy liää Kontiomyyjältäi tai tututu Kontio - tuituti tiivi -eitteeeen! Koran laadun ja kilpailukykyien hintataon liäki Kontio tarjoaa rantajalle monia täritä uja: kaikki Kontio-talot valmitaan tiukkayietä pjoien puuta, laajat mallitot ja runaat toimituiällöt tarjoavat ykilölliyyttä ja valinnanvaraa. Kontio-hiri takaa hengittävän ranteen ja taaa tehokkaati iäilman koteutta. Hiri luo iutuen luonnollita ja lämmintä puupintaa. Lamellihirr, mänty Hiritalon ulkoeinävaihtoehdot Pyöröhiri 210 tai 230 mm ilman liälämmöneritytä Lamellihiri 180 tai 205 mm ilman liälämmöneritytä Siäpuolinen lämmönerity Ulkopuolinen lämmönerity 205 mm 180 mm 135 mm 95 mm Höylähirr, mänty 135 mm Prelog Pyöröhirr, mänty 210 mm 120 mm 95 mm 230 mm (lamellipyöröhiri) Omakotitalo voidaan toteuttaa ilman liälämpöerittä 210 tai 230 mm pyöröhirrellä ja 180 tai 205 mm lamellihirrellä. Muilla höyläja lamellihirillä omakotitalo voidaan toteuttaa liälämpöeriteen avulla. Malliton rannuten pinta-alat on laktu iten, tä ulkoeinämateriaalina on käytty 95 mm höylähirttä, jonka iäpuolella on 140 mm erity. Pjapiirrokia ilmoitut mitat ovat hirren ltä lle -mittoja. Kontio on myö liäerittyjan ranteiden oaaja. Tututu Aito Kontio-lämpöhiri -eitteeeen! Kyy liää Kontiomyyjältäi! Normaalitoimitu Hiritalot Valmiiki työtty 95 x 170 mm höylätty hiri, erite alimman hirren ja rutun väliin, erite hirien väliin, vaarnatapit hirien kiinnittämieen, ovien ja ikkunoiden kiinnittämieen tarvittavat karapuut, iärunko liäeritytä varten, höyryulku ulkoeiniin, iäeinien hiripaneelit ja kipilevyt kaluteiden taa ekä, ja, aennuvalmiit nlevyritikot/- hät kiinnittimineen, terämuotokatteen ruote ja alukate, räytään otalaudat, räytään alulaudat, päätyräytäiden runkorante, kuvioidut ja erityt ulko-ov, 3-lai argontäyttei elektiivi-ikkunat heloineen ja tiiviteineen, ovi- ja ikkunavuorilaudat, vuorilautojen koritekapulat iä-ja ulkopuolelle, kuitien kaite, kuitien pilarit ja palkit, tarvittavat pilareiden äätöjalat, päätyjen rungot, päätyjen ulkopuolinen verhou, kauluten ulkopuolinen verhou, välieinärunkotolpat, välieinän ala- ja yläjuokut, hiripaneelit välieiniin, iäkaton harvarimoitu, höyryulku kattoon, iäkattopaneelit, väliov lakattuja puuiliovia, laiaukollinen aunan ovi, muotoon höylätyt jalkalitat, muotoon höylätyt kattolitat, aennuvalmiit laute kuuilautaa, alumiinipari aunan iäkattoon, aunan iäkaton alalakun koolau ja paneelit. LISÄKSI VINTTIMALLIIN: Yläpjan tuuluen tarvittava tuulurakorima, yläpjan ja päätyjen tuulenuojat, 3-lai ikkunat heloineen ja tiiviteineen, kuvioidut ja erityt ulko-ov, ovi- ja ikkunavuorilaudat, vuorilautojen koritekapulat iä- ja ulkopuolelle, lattiakannatinpalkit, parveken kaite, pilarit, palkit, höyryulku päätyihin ja ivueiniin, iäkaton harvarimoitu, iäeinärungot, iäkattopaneelit, väliov lakattuja puuiliovia, hiripaneelit päätyihin ja ivueiniin, iäeinien hiripaneelit, lattialaudat, aennuvalmiit, lakatut vintin portaat, rrokaite, muotoon höylätyt jalkalitat, muotoon höylätyt kattolitat, parveken painekyllätty lattia. LISÄKSI KELLARIKERROKSEEN: 3-lai ikkunat heloineen ja tiiviteineen, kuvioidut ja erityt ulko-ov, ovi- ja ikkunavuorilaudat, vuorilautojen koritekapulat iä- ja ulkopuolelle, aennuvalmiit, lakatut iäportaat, väliov lakattuja puuiliovia, laiaukollinen aunan ovi. KONTIO-RAKENTAJA- KANSIO: Pja-, julkiivu- ja leikkaupiirutuk, rutun mittapiirro, riaateleikkau rututa, rannepiirutuk vakioranteita, vakiomallien ja -ranteiden pytytyje, varatointije, maalauje, ekä muita jeita rantamieen. Jättitoimitu Hiritalot Saat parhaiden toimittajien laadukkaat, hyvin yhteenopivat merkkituotte EDELLISTEN LISÄKSI: Lämmönerite (puukuituerite); ulkoeinät, yläpja, vinttimalleia ylärran pääty- ja ivueinät ekä välipjan äänierity. Välieinien äänierite (mineraalivilla) paneelivälieiniin. Ovien painik, avainät, aunan oven puuvedin, Kontio-kiua. WECKMAN-TERÄSAALTOKATE: Muotoiltu teräaaltokate, muotoiltu harjalevy ja päätykappale, harjatiivite, iätaitellit, liittymälitat, päätylitat, kiinnityruuvit ja harjatuuluventtiilit. PETRA-KALUSTEET (ei vinttirroen): Kaikkien kaluteiden rungot valkoi. Taot (ittiö ja ). Keittiö/einen; MDF uorailiovi vanilja. MH:t, KHH, tuulikaappi; MDF ileä valkoinen. NOVASANI-WC-KALUSTEET (ei vinttirroen): MDF ileä, allakaapit, valkoi altaat, ilikaapit. UPO- KOTITALOUSKONEET: Jää-/pakatinkaapit, liei/uuni, lieituulin, atianukone, pyykinukone. ILTO-ILMANVAIHTOPAKETTI: ILTO 440-ilmanvaihtokone, erillinen jauykikkö, yläpjan läpivientilevy, tulo- ja poitoilman äänenvaimennin (2+2kpl), ILVAtakkakyin. BEAM CUSTOM CERENITY -KESKUSPÖLYNIMURI- JÄRJESTELMÄ: Kahvakäynnityllä, täydellienä toimituna. Normaalitoimitu Autotallit Valmiiki työtty 95 x 170 mm höylätty hiri tarvikineen. Aennuvalmiit nlevyritikot/-hät kiinnittimineen (käyttöullakkovarau), terämuotokatteen ruote ja alukate, räytään otalaudat, räytään alulaudat, päätyräytäiden runkorante, autotallin ja varaton iäkaton kipilevyt, kuvioidut ja erityt ulko-ov, 2-lai argon-täyttei elektiivi-ikkunat heloineen ja tiiviteineen, ovi- ja ikkunavuorilaudat, vuorilautojen koritekapulat ulkopuolelle, kaite, pilarit ja palkit, tarvittavat pilareiden äätöjalat, päätyjen rungot, päätyjen ulkopuolinen verhou, kauluten ulkopuolinen verhou, välieinärunkotolpat, välieinän ala- ja yläjuokut, hiripaneelit välieiniin. Jättitoimitu Autotallit EDELLISTEN LISÄKSI: ovien painik ja avainät ekä Weckman-teräaaltokate tarvikineen. Mallien hintatiedot löydät erillietä hinnatota, tai lähimmältä Kontio-myyjältäi. Pidätämme oiuden tuotehitymuutokiin ja mahdolliuuden vaihtaa jokin tuote toieen vataavanlaatuieen. Tää eitteeä annut tiedot kovat vain tämän eitteen malleja. Liää tyylikkäitä Kontiotaloja löydät Genremallitotamme Lähin palveleva Kontiomyyjäi: Kontiotuote Oy puh Haapavei Helinki ja Hämeenlinna Joenuu ja Jyväkylä Kajaani Kemi Kokkola Kouvola Kuopio Lahti Lapenranta Levi Mikli Oulu Pori Porvoo Pudajärvi Rovaniemi Savonlinna Seinäjoki Tamre Turku Uuimaa (Nurmijärven näyttelyalue) , ja Vaaa Muu Suomi Kontiotuote Oy, Ranuantie 224, Pudajärvi, puh , fax

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2012 KONTION NALLE-_ MALLISTO. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2012 N NALLE-_ MALLISTO Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA.FI SAMA NALLE, KAKSI TYYLIÄ Kaii

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Nuorekasta ilmettä: Basic Line Optima tarjoaa tilaa kaupunkilaiseen makuun Tontin tehokäyttäjä, Basic

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Lapponia-saunamökit 06-07. Paras paikka kesäihmisille

Lapponia-saunamökit 06-07. Paras paikka kesäihmisille Lapponia-saunamökit 06-07 Paras paikka kesäihmisille 1 Maailman paras paikka! Oma kesäpaikka: vapaa-ajanasunto, huvila tai saunamökki on suomalaisille suvantopaikka arjen keskellä. Piilopirtti metsän keskellä

Lisätiedot

PIHAPIIRI SUOMALAISTEN PIHARAKENNUKSET. www.kimara.fi 1

PIHAPIIRI SUOMALAISTEN PIHARAKENNUKSET. www.kimara.fi 1 www.kimara.fi 1 Kimara mallisto on laajentunut kattamaan myös hieman kevyemmistä hirsistä toteutetut piharakennukset. Tyylikkäät ja laadukkaat rakennukset on suunniteltu nimenomaan isompien Kimara rakennusten

Lisätiedot

LIEDONPERÄNTIE 880, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LIEDONPERÄNTIE 880, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LIEDONPERÄNTIE 880, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4-5h, avok., uima /saunaosasto, kphx2, wcx4, autot., khh, var., 338 m, 590 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner

Lisätiedot

Glass House. Huvilat, saunat, aitat

Glass House. Huvilat, saunat, aitat Glass House Huvilat, saunat, aitat Modernit G l a ss House - ajatonta t y ylikk y y t tä 2 Kontio Glass House-mallisto syntyi intohimostamme modernia arkkitehtuuria ja hirsirakentamista kohtaan. Kontio

Lisätiedot

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE

ASUNTAMAANRAITTI TAMPERE 1 AUNTAMAANRAITTI 1 3387 TAMERE As Oy Vuoreksen Apollo koostuu arkkitehtonisesti tyylikäistä 1- ja 2-kerroksisista puuverhoilluista rivija luhtitaloasunnoista. Asuntoyhtiön tontti rajautuu kauniiseen Vuoreksen

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Valotar

Asunto Oy Vantaan Valotar Aunto Oy Vantaan Valotar lapti.fi Au luonnonläheieä Aolaa Au luonnonläheieä Aolaa Aunto Oy Vantaan Valotar rakennaan luonnonläheieen Vantaan Aolaan. Se ijaitee rauhalliella alueella hyvien kulkuyhteykien

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa.

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. KEITTIÖ- MEKANISMIT Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. AVENTOS NOSTOMEKANISMIT Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden

Lisätiedot

LOUNATUULI 10 HONKA KOTIKIRJA

LOUNATUULI 10 HONKA KOTIKIRJA HONKA KOTIKIRJA HONKA KOTEJA Lounatuuli 10 Harmonia 14 oul 16 Rumba 20 Apollo 22 alsa 24 Jive 26 Hambo 28 Kuutio 30 Mambo 32 yke 36 Kumpula 38 Blues 40 Harjanne 42 Mannila 44 Kumpare 46 Leivo 48 Kunnas

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

KAIKEN MAAILMAN RAKENNUSKIVIÄ

KAIKEN MAAILMAN RAKENNUSKIVIÄ VERHOILUKIVET RAKENNUSKIVET KAIKEN MAAILMAN RAKENNUSKIVIÄ PIHAKIVET SISUSTUSKIVET Sisustuskivet ovat luonnonkivisiä ratkaisuja rakennuksen sisäpintojen verhoiluun. KIVI JOKA KODIN SISUSTAMISEEN Majakiven

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa

Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa Rakennamme omakotitalon maalaismaisemaan 5 km päähän Oulun kaupungin keskustasta. Kaupunkiin pääset kätevästi bussilla ja pyöräillen. Lähialueen tiet ja

Lisätiedot

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu Valoisat kodit Uudessa Alppilassa Alppilan Kaisla, Oulu Muuttovalmiita koteja Alppilan Kaislassa Kodikkaan Kaislan valoisat läpitalonhuoneistot sijaitsevat osoitteessa Muottikatu 10, 90530 Oulu. Ota meihin

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Energiatehokasta tilaa kaupunkilaisella otteella: Jubilee XXL tuo tyyliä moderniin asumiseen Suorakulmainen

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 17.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Matosuontie 34, 90230 Oulu Oulu Kastelli Kiinteistötunnus: 564-22-6-26 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 152 m² Kokonaisala asuinrakennus:

Lisätiedot

PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 oh-rh+k+4mh+takkah+vh+kph+saunaos.+uima-allas, 328 m, 347 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi AIHKITALO paketin ja asennuksen toimitussisältö: Vaaran Aihkitalot tarjoaa rakentajille yksilöllisen toimitussisällön asiakkaan toivomusten mukaan. Aihkitalojen toimituspaketin ohessa tarjoamme hirsikehän

Lisätiedot

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10 MALLISTO CITY 2 HB Kivitalojen kivitalomallisto on syntynyt tarpeista kehittää kivitalokonsepti, joka vastaa suomalaisen perheen tarpeita hyvin suunnitellusta, energia- ja kustannustehokkaasta sekä sopivan

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Ennakkomarkkinointiesite

Ennakkomarkkinointiesite Ennakkomarkkinointiesite 29.12.2016 KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ YLI NELJÄNNESVUOSISADAN MODERNI KOTI LUONNON ÄÄRELLÄ Perusmäen perinteikkäässä kylämiljöössä alkaa pian modernien puutalojen aika. Nämä uudet puutalokodit

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO GRANIITTITIE 13 C, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen maaliskuu 2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Pähkinälehto

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI 3 Leppoiaa ja huolonta elämää Launeen maiemia Lahdea ol eeieä aemaa Lahti ijaitee ainutlaatuiella paialla Salpauelän harjujen ja Veijärven yhtymädaa. Järvenrantaaupungia aii

Lisätiedot

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Yksilöllisiä ratkaisuja helposti: talon hinta pysyy samana, mutta sisätilat ovat vapaasti valittavissa

Lisätiedot

HIRSITALOT. Aitoa pohjoisen puuta

HIRSITALOT. Aitoa pohjoisen puuta HIRSITALOT HIRSITALOT Onnea Uuteen Kotiin Oman kodin suunnittelu ja valinta on yhteinen ilonaihe ja innostuksen lähde koko perheelle. Toivotamme teidät tervetulleeksi tutustumiskierrokselle Kuusamo Hirsitalot-maailmaan.

Lisätiedot

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA! VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä.

Lisätiedot

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130

Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Tyyliä arjen ehdoilla: Topline 130 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Kaupunkilaiseen makuun: Topline 130 yhdistelee luksusta käytännöllisiin ratkaisuihin Avariat ja selkeät

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

TAKKALUUKUT & tarvikkeet tulisijoihin

TAKKALUUKUT & tarvikkeet tulisijoihin TAKKALUUKUT & tarvikkeet tulisijoihin Aidon lämmön lähteillä 1 2 SISÄLLYS s. 4-6 s. 7-9 s. 10-11 s. 12-13 s. 14 s. 15 s. 16 Sävyteräsluukut takkoihin Valurautaluukut takkoihin ja uuneihin Leivinuunit ja

Lisätiedot

Kimara - luonnollinen osa ekologista asumistapaa!

Kimara - luonnollinen osa ekologista asumistapaa! Kimara - luonnollinen osa ekologista asumistapaa! 2 Katso talojen hinnat erillisestä hinnastosta. www.kimara.fi Kimara - elämisen tasoa! Sukupolvesta toiseen meissä asuu halu irtautua arjesta ja lähteä

Lisätiedot

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme RIKALANMÄKI Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme TERVETULOA RIKALANMÄELLE. Rikalanmäki Salon Halikon kulttuurimaisemassa yhdistää historialliset puitteet ja modernin palvelun. Meillä onnistutte luomaan

Lisätiedot

Asunto Oy Vapaaherran majakka

Asunto Oy Vapaaherran majakka A19 A19 Asunto Oy Vapaaherran majakka 4 h + k + s 93 m 2 asunto 1 parveke OLO / KHH yhteensä 800kg AULA WC K A17 A18 A17 A18 Asunto Oy Vapaaherran majakka 4 h + k + s 93 m 2 asunto 2 parveke OLO / KHH

Lisätiedot

GOLFTEKO. Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus

GOLFTEKO. Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus GOLFTEKO Mediatiedot 2016 Käyttäjäprofiilit Hiihtokeskus Golffaajat Lähde: TNS atlas 2013 M50 69 31 % M30 49 26 % Ikä (%) N15 29 6 % N30 49 9 % N50 69 17 % M15 29 11 % Maalaiskunta Alle 30 000 as. 14 %

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 08-Passiivikivitalo Skaala Katuosoite Lutterikuja 3 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16-Nuuka Katuosoite Tulikivimylly 20 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Laatua joka askeleella

Laatua joka askeleella Laatua joka askeleella Modernia ja minimalistista vai perinteisempää suomalaista tunnelmaa? Sinä valitset portaiden ulkonäön me huolehdimme turvallisesta toteutuksesta. Yksilöllistä designia Tuotemallistomme

Lisätiedot

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin.

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet syntyvät vain parhaista raaka-aineista. LuviaWoodin korkealuokkaisissa tuotteissa yhdistyvät tarkkaan valittu suomalainen puu ja

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas 1.1. Yleistä Kaikkien Hirsikoto asiakkaiden käytettävissä on asiantunteva puhelinneuvonta koko rakennusvaiheen ajan Hirsikoto toimituksissa noudatetaan hirsitalojen RT 16-10589 hirsitalojen toimitusehtoja

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-AUMIOIU LÄNI OY TAMPRN TULUATU Linnainmaalla asut palvelujen vieressä, mutta luonnon helmassa! Luhtilalo errostalo Linnainmaa on

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kulunvalvontatuotteet

Kulunvalvontatuotteet Kulunvalvontatuotteet Kulunvalvonnan tehtävänä on helpottaa kiinteistöissä tapahtuvaa kulkemista. Sen avulla ohjataan, seurataan ja rajoitetaan henkilöiden liikkumista kiinteistön tiloissa. Joskus saattaa

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Tuomaantie 18, 90410 Oulu Oulu Pinta-ala: 172 m² Kokonaisala: 203 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

UUDISTA LUKITUKSESI AJAN TASALLE ABLOY TUOTEPAKETEILLA

UUDISTA LUKITUKSESI AJAN TASALLE ABLOY TUOTEPAKETEILLA R UUDISTA LUKITUKSESI AJAN TASALLE ABLOY TUOTEPAKETEILLA Lukkoja ja niiden toimivuutta pidetään useasti itsestäänselvyytenä. Kiinteistön lukituksen tilaan ja avaimiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota

Lisätiedot

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas 1. Yleistä Kaikkien Hirsikoto asiakkaiden käytettävissä on asiantunteva puhelinneuvonta Hirsikoto toimituksissa noudatetaan hirsitalojen RT 16-10589 hirsitalojen toimitusehtoja Hirsikoto toimitukset ylittävät

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. RAKETTI MARKKINAT Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt Neljä erilaista, upeaa ja värikästä tähtikuviota. Tuhti avauspanos, isot tähtikuviot. 14

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 02.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Koivikonkaari 10, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-19-178 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 01.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Oulunseläntie 7, 90580 Oulu Oulu Taskila Pinta-ala: n. 140 m² Kokonaisala: 162 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Timgrei Oy Konalankuja 2 00390 Helsinki. Puh. (09) 548 6477 Fax (09) 548 6251 e-mail timgrei@timgrei.fi www.timgrei.fi

Timgrei Oy Konalankuja 2 00390 Helsinki. Puh. (09) 548 6477 Fax (09) 548 6251 e-mail timgrei@timgrei.fi www.timgrei.fi ALUMIINIPROFIILIT 7.5.2012 Timgrei Oy Konalankuja 2 00390 Helsinki Puh. (09) 548 6477 Fax (09) 548 6251 e-mail timgrei@timgrei.fi www.timgrei.fi SISÄLLYSLUETTELO LIUKULASIPROFIILIT+TARVIKKEET 4 PEILIPROFIILIT

Lisätiedot

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi

FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP. www.brother.eu. www.brother.fi INTERGRATED INTEGROITUJA BUSINESS TULOSTUSRATKAISUJA PRINT SOLUTIONS FOR TYÖRYHMÄLLESI YOUR WORKGROUP www.brother.eu www.brother.fi UUSI BROTHER VÄRILASERMALLISTO AMMATTIKÄYTTÖÖN - INTEGROITUJA TULOSTUSRATKAISUJA

Lisätiedot

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi

Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta. Kattavin valikoima. Kerralla valmiiksi + = Kontio 1 Miksi Valmistuli? Valmistuli huolehtii kaikesta Valmistulen henkilökunta huolehtii kaikista talotoimitukseen liittyvistä tulisij a-asioista. Laadukkaaseen palveluun kuuluu sinulle sopivan

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Glamox Luxo. Keskusvarastovalikoima Glamox Luxo Valaisinmallisto

Glamox Luxo. Keskusvarastovalikoima Glamox Luxo Valaisinmallisto Glamox Luxo Keskusvarastovalikoima 206-207 Glamox Luxo Valaisinmallisto 204-205 SISÄLTÖ Glamox Luxo keskusvarastovalikoima 206-207 A40-W LED peili-ja kylpyhuonevalaisimet 3 C0-S LED toimistovalaisimet

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä!

Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä! Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä! www.softroll.fi Mallisto MALLI 1 MALLI 2 MALLI 3 MALLI 5 kirsikkakehys tapetoitu levy punainen kehys kirkas peili alumiinin värinen kehys

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 19-Honka Markki Katuosoite Tulikivimylly 14 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Viihtyisä koti puiston reunalla Ruskeasanta on viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät kulkuyhteydet sekä Hesinkiin että Espooseen.

Viihtyisä koti puiston reunalla Ruskeasanta on viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät kulkuyhteydet sekä Hesinkiin että Espooseen. Viihtyisä koti puiston reunalla Ruskeasanta on viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät kulkuyhteydet sekä Hesinkiin että Espooseen Paritalo, Vantaa, Ruskeasanta, Laakotie 4 B Huoneita Asunto

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA.

Taiteoven uudet avaukset. Tutustu koko mallistoomme! diana TURVALLISUUTTA. Taiteoven uudet avaukset Tutustu koko mallistoomme! Diplomat on nyt uusi Diana!! Uusi upea Kartano. T I L A A. T Y Y L I Ä. TURVALLISUUTTA. diana Uusia ideoita tilanjakamiseen ja sisustukseen Ohessa FP-Tuotteet

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot