Nuoren Crohn-potilaan lääke- ja ravitsemushoidot. Matti Verkasalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoren Crohn-potilaan lääke- ja ravitsemushoidot. Matti Verkasalo"

Transkriptio

1 Katsaus Nuoren Crohn-potilaan lääke- ja ravitsemushoidot Matti Verkasalo Crohnin taudin hoito nuoruusiässä on ongelmallista. Pituuskasvu ja vielä vuosia kasvun päättymisen jälkeen jatkuva luuston mineraalitiheyden lisääntyminen häiriintyvät helposti taudin ja steroidihoidon vaikutuksesta. Viime aikoina on käyttöön tullut tehokkaita ei-steroidisia hoitomuotoja, jotka paitsi vähentävät oireita ja pienentävät tulehdusindeksejä myös normaalistavat steroideja tehokkaammin suolen limakalvon histologisia muutoksia. On jopa arveltu, että taudin alkuvaiheissa käytettyinä TNF-α-vasta-aineet, atsatiopriini ja ravitsemushoidot voisivat muuttaa koko taudin myöhempää kulkua lievemmäksi. Probioottisilla hoidoilla voidaan pidentää remission kestoa, ja aktiivisella osteoporoosin estohoidolla on mahdollista vähentää komplikaatioriskiä. Immunosuppressiiviset ja biologiset hoidot kehittyvät nopeasti, ja täysin uutena lääkeryhmänä ovat tutkimuksen piiriin tulossa talidomidin kaltaiset, TNF-α:n vaikutusta vähentävät yksinkertaiset yhdisteet. Myös kortikosteroideista on tulossa uusia, tehokkaampia ja vähemmän haitallisia muotoja. Crohnin taudin hoito on kliinikolle suuri haaste. Parantavaa hoitoa ei ole lääkityksellä pystytään vain rauhoittamaan tulehdusprosessia ja hillitsemään oireita. Aktiivinen tauti aiheuttaa merkittävää sairastuvuutta ja siihen liittyy myös kuolleisuutta. Riittävän tehokkaan lääkityksen löytäminen ja haittavaikutusten välttäminen ovat usein vaikeasti saavutettavia päämääriä (Niemelä 2001). Crohnin taudin kliininen kuva on hyvin monimuotoinen, ja hoitomuodon valinta riippuu taudin levinneisyydestä ja vaikeusasteesta. Kasvuikä tuo omat ongelmansa Crohnin taudin hoitoon. Sairaus hidastaa pituuskasvua ja vähentää luuston mineraalipitoisuutta. Glukokortikoidihoito vaikuttaa samaan suuntaan ja voi vähentää huomattavasti aikuispituutta ja altistaa osteoporoottisille murtumille jo kasvuiässä. Sairauden ja sen hoidon aiheuttamat somaattiset ja psykososiaaliset jäljet saattavat lapsuudesta asti kumuloituessaan aiheuttaa elinikäisiä ongelmia. Hoidon tulisi olla tehokasta mutta samalla hellävaraista. Toisaalta taudin alkuvaihe (alle kaksi vuotta sairastumisesta) saattaa olla»etsikkoaikaa» pitkäaikaisongelmien estämisessä: silloin annettujen immunomodulaattori-, ravitsemus- ja biologisten hoitojen tulokset ovat huomattavan hyvät (Markowitz 2002). On jopa arveltu, että varhaisella määrätietoisella hoidolla voitaisiin muuttaa taudin myöhempää kulkua lievemmäksi (Rutgeerts 2002). Tällaisen hoidon kohderyhmänä olisivat usein juuri nuoret potilaat. Crohnin taudin hoitokäytännöt vaihtelevat eri pediatrisissa gastroenterologisissa yksiköissä. Useissa Euroopan keskuksissa käytetään remission induktioon enteraalista ravitsemusta, josta siirrytään budesonidilääkityksen kautta Duodecim 2003;119:

2 Taulukko. 50 kg painavan Crohn-potilaan keskimääräiset hoitopäiväkustannukset sairausvakuutuskorvauksen jälkeen. Hoito Remission Ylläpitoinduktiohoito hoito (euroa) (euroa) Mesalatsiini 0,40 0,60 0,20 0,40 Prednisoloni 0,12.. Budesonidi 0,62.. Metronidatsoli 0,22.. Siprofloksasiini 2,25.. Atsatiopriini 0,09 0,09 Infliksimabi, 6,70/20,10 8,0 1/3 infuusiota 1 Lactobacillus GG.. 0,85 Ravitsemushoito p.o. 4,60 1,50 Ravitsemushoito 2,40 0,80 (nenä-mahaletku tai gastrostooma) 1 Infliksimabi-infuusion hinta on laskettu sairaalatukkuhinnasta, joka on jaettu keskimääräiselle 10 viikon remissioajalle. 5-ASAan. Pohjois-Amerikassa aloitushoitona käytetään useimmiten kortikosteroideja, joista siirrytään immunosuppressiivisiin hoitoihin. Yhdysvaltalaiset pediatrigastroenterologit luottavat myös TNF-α-vasta-aineen tehoon enemmän kuin eurooppalaiset kollegansa (Levine ym. 2002a). Meillä käytetään sekä enteraalista ravitsemusta että steroidihoitoa remission indusoimiseen lievissä ja keskivaikeissa tautimuodoissa. Kirjavat käytännöt heijastanevat sitä, että mikään käytetyistä hoidoista ei ole tuloksiltaan selvästi muita parempi. Crohnin taudin lääkehoito myös kehittyy nopeasti. Immunologisen tutkimuksen avulla kehitetään jatkuvasti uusia lääkkeitä. Näyttää siltä, että riippumaton tutkimus ei ainakaan pediatrisen gastroenterologian alalla pysy lääkkeiden kehittelyn vauhdissa. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition -järjestön kokouksessa 2002 esitetyistä Crohnin taudin hoitoa käsittelevistä yhdeksästä tutkimuksesta vain kaksi oli satunnaistettuja ja lumekontrolloituja. Käytännön työssä törmätään usein hoitomyöntyvyysongelmiin. Murrosiässä, jolloin nuori rakentaa minäkuvaansa, on luonnollista vähätellä sairauden oireita. Kun hoidon teho ei näy heti, nuori alkaa»unohdella» lääkkeitään. Joskus lääkemuoto tekee tenän: peräpuikkojen ja -ruiskeiden käyttö on monelle teini-ikäiselle vastenmielistä. Vaikka useimmat Crohnin taudissa käytetyt lääkkeet kuuluvat alemman erityiskorvauksen (75 %) piiriin, saattaa myös lääkehoidon hinta vähentää hoitomyöntyvyyttä. Oheiseen taulukkoon on laskettu tavallisimpien käytössä olevien lääkkeiden keskimääräinen päivähinta 50- kiloiselle potilaalle sairausvakuutuskorvauksen jälkeen. Taloudellista tukea lapsille ja nuorille voi saada sairaan lapsen hoitotuesta: jos tauti on aktiivinen peruslääkityksestä huolimatta, voidaan hoitotukea anoa perustellusti. Jos joudutaan letkuruokintaan tai solunsalpaajahoitoihin, on syytä hakea korotettua hoitotukea. Tässä katsauksessa tarkastelen kasvuikäisten Crohn-potilaiden vakiintuneessa kliinisessä käytössä olevia lääkkeellisiä ja ravitsemushoitoja. Hyvään hoitoon kuuluu aina häiriintyneen nestetasapainon ja ravitsemustilan sekä vitamiinija hivenainepuutosten korjaaminen. Myös nuorille Crohn-potilaille on kerrottava tupakoinnin tautia pahentavasta vaikutuksesta. Kirurgialla on tärkeä asema Crohnin taudin hoidossa. Komplisoituneen taudin hoito onnistuu parhaiten gastroenterologin ja gastrokirurgin yhteistyönä. Kirurgiset menetelmät kehittyvät jatkuvasti: striktuuroita voidaan laajentaa, ja laparoskopiassa suoliresektiot on mahdollista tehdä aikaisempaa turvallisemmin. Murrosikää lähestyvän nuoren kasvuennustetta pystytään parantamaan olennaisesti huolellisesti ajoitetulla suoliresektiolla. Toistuvien suoliresektioiden jälkeinen lyhytsuolioireyhtymä on kuitenkin edelleen merkittävä riski erityisesti nuorille potilaille. Hoidon lähiajan kehityssuuntien arvioimiseksi on lähdeaineistona käytetty aikakauslehdissä julkaistujen artikkelien lisäksi seuraavien kokousten esitelmälyhennelmiä: Pediatric Crohn s Disease Workshop (Centocor) 2002, European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 2002, Digestive Diseases Week 2002 sekä United European Gastroenterology Week M. Verkasalo

3 Lääkkeet Tulehdusta lievittävät 5-ASA-valmisteet. Oraalista mesalatsiinia käytetään yleisesti ylläpitohoidossa (20 50 mg/kg/vrk) ja remission induktiossa (ad 100 mg/kg/vrk, enintään 4 g/vrk). Mesalatsiinia on Suomessa käytössä kahtena oraalisena valmisteena, joiden vaikutusalueet ovat erilaiset. Enterotabletti vapauttaa lääkkeen ph:sta riippuvaisesti, jolloin viidesosa vapautuu ohutsuolessa, loput paksusuolen alueella. Depottabletista lääkettä vapautuu ajan funktiona ohutsuolen alkuosasta ja peräsuoleen asti. Mesalatsiinista on myös peräpuikko- ja peräruiskemuodot distaalisen tulehduksen hoitoon. Olsalatsiini hajoaa paksusuolen bakteeritoiminnan vaikutuksesta kahdeksi mesalatsiinimolekyyliksi ja soveltuu näin ollen paksusuolen tulehduksen hoitoon. Samoin salatsosulfapyridiinistä mesalatsiini vapautuu käyttöön vasta paksunsuolen alueella. Mesalatsiini lievittää tulehdusta paikallisesti limakalvon pinnassa, eikä lääkkeen absorboituvalla osalla (noin 20 %) ole juuri vaikutusta. Mesalatsiini on aikuisilla tehokkaampi remission ylläpitäjänä kuin lumelääke ensimmäisten kahden vuoden aikana, sen jälkeen ei tehossa ole merkitsevää eroa (Messori ym. 1994). Haittavaikutuksina 5 10 % potilaista saa vatsaoireita tai ihottumaa, harvemmin esiintyy valoherkkyyttä, granulopeniaa, pankreatiittia, perikardiittia, interstitiaalista nefriittiä, interstitiaalista pneumoniittia ja aminotransferaasiarvon suurenemista. Lääkeallergia voi ilmetä ihottuman lisäksi myös ripulina, mikä joskus aiheuttaa diagnostisia ongelmia. Lasten ja nuorten myöntyvyys oraalisen mesalatsiinilääkityksen käyttöön on yleensä hyvä; joskus suuri tablettimäärä tuottaa ongelmia. Kortikosteroidit. Crohnin taudin remission induktioon käytetään yleisesti prednisonia tai prednisolonia (1 mg/kg/vrk ad 60 mg/vrk). Prednisoni on prednisolonin aihiolääke: prednisonin biologinen hyötyosuus on noin 20 % pienempi, ja sen vaikutus alkaa noin tuntia myöhemmin (2 3 tunnissa) kuin prednisolonin. Vaikeissa tilanteissa potilas on sairaalahoidossa, jolloin vuorokausiannosta voidaan suurentaa ja lääke on mahdollista antaa suoneen ja annos jakaa useampaan erään. Oireiden rauhoittuessa steroidi annetaan aamulla ja annosta vähennetään portaittain noin 10 %:lla viikossa. Samalla pyritään siirtymään vuoropäiväannosteluun lisämunuaiskuoren laman ja kasvuhäiriön välttämiseksi. Hoidon kestoksi tulee näin ollen noin kymmenen viikkoa, jos remissio saadaan heti aikaan ja se säilyy steroidiannosta pienennettäessä. Metyyliprednisolonia ja deksametasonia käytetään samojen periaatteiden mukaisesti. Suurten glukokortikoidiannosten teho kliinisen remission induktiossa on hyvä noin 90 %:lla potilaista (Seidman ym. 1993). Histologiset muutokset suolen limakalvossa kuitenkin säilyvät steroidihoidon aikana (Rutgeerts 2002). Budesonidilla (aloitusannos lapsilla 6 9 mg/ vrk) saavutetaan lähes yhtä hyvä tulos remission induktiossa kuin prednisolonilla (Kundahl ym. 2001, Levine ym. 2002a). Enterokapselina nautittu lääke alkaa vapautua ileumissa, ja sitä riittää nousevan koolonin alueelle. Imeytyvästä budesonidista maksa metaboloi 90 % ensikierrossa, jolloin yleiset steroidivaikutukset jäävät huomattavasti vähäisemmiksi kuin muilla käytössä olevilla glukokortikoideilla. Silti budesonidihoito häiritsee kasvua ja lisämunuaiskuoren toimintaa (Kundahl ym. 2001, Escher 2002). Distaalisen taudin hoitoon voidaan käyttää paikallisesti hydrokortisonia rektaalivaahtona tai budesonidia peräruiskeena. Niiden aiheuttamat systeemivaikutukset ovat vähäisempiä kuin vastaavan suun kautta otetun steroidiannoksen. Kokemukseni mukaan teho on tyydyttävä. Lapsilla tehdyt kontrolloidut tutkimukset kuitenkin puuttuvat. Glukokortikoidihoito hidastaa kasvua, pienentää luun kalsiumpitoisuutta, aiheuttaa lihomista, turvotusta, aknea, lisämunuaislamaa, silmänpaineen ja verenpaineen nousua sekä glukoosinsiedon huononemista. Osteoporoosi kehittyy, vaikka steroidi annettaisiin vuoropäivähoitona, joten kalsiumtablettien (ad mg/vrk) ja D-vitamiinin (400 IU/vrk) antoa steroidihoidon aikana suositellaan (American College of Rheumatology Task Force 1996). Tuoreessa italialaistutkimuksessa päädyttiin suosittelemaan osteoporoosin estoon näiden lisäksi vielä bisfosfonaattihoitoa (Dinca 2002). Nuoren Crohn-potilaan lääke- ja ravitsemushoidot 619

4 Hoitomyöntyvyyttä vähentävät nuorilla ulkonäköön kohdistuvat haittavaikutukset lihominen ja akne sekä unettomuus ja hermostuneisuus. Glukokortikoideja ei suositella lapsilla Crohnin taudin ylläpitohoitoon. Yhtenä patogeneettisenä mekanismina Crohnin taudissa pidetään suolen limakalvon immuunijärjestelmän liiallisen voimakasta reagointia suolessa oleviin bakteeri- ja ravintoantigeeneihin. Antibiootteja on käytetty pitkään Crohnin taudin hoidossa. Perustana ovat havainnot, joiden mukaan suolen immunologinen toleranssi luumenin bakteereille on taudissa häiriintynyt (Rutgeerts ja Gebboes 2001). Mikrobien määrää vähentämällä voitaisiin ehkä myös lievittää tulehdusta. Metronidatsoli todettiin 1980-luvulla tehokkaaksi perianaalisen Crohnin taudin hoidossa (Bernstein ym. 1980), ja se on säilyttänyt asemansa hoitosuosituksissa, vaikka myöhemmät tutkimukset (Sutherland ym. 1991) ovat osoittaneet hyödyn muissa kuin perianaalisessa tautimuodossa vähäiseksi. Metronidatsolin käyttöä pitkäaikaislääkkeenä remission ylläpitoon rajoittaa sen annoksesta riippuvainen ja onneksi ohimenevä neurotoksisuus. Lääkkeen aiheuttama pahoinvointi ja metallin maku suussa voivat vähentää hoitomyöntyvyyttä. Lääkkeen antabusvaikutuksella saattaa myös olla merkitystä nuorelle potilaalle. Metronidatsoli on ainoa Crohnin taudissa erityiskorvattava mikrobilääke. Siprofloksasiinin (Prantera ym. 1996) ja klaritromysiinin (Leiper ym. 2000) käytöstä näyttäisi olevan hiukan hyötyä muun lääkityksen tukena taudin aktiivisuuden vähentämisessä. Aikuisten Crohnin taudin hoidossa on käytetty myös tuberkulostaattisia lääkkeitä; niistä ei ole julkaistu lapsilla tehtyjä tutkimuksia. Kaikkien mikrobilääkkeiden vaikutus häviää nopeasti käytön lopettamisen jälkeen. Immunomodulaattorit. Atsatiopriini (2 mg/ kg/vrk) ja sen metaboliitti 5-merkaptopuriini (1,5 mg/kg/vrk) ovat vahvasti tulossa Crohnin taudin peruslääkkeiksi. Kontrolloiduissa tutkimuksissa, joita on tehty sekä aikuisilla (Candy ym. 1995) että lapsilla (Markowitz ym. 2000), nämä lääkkeet ovat tehostaneet steroidilla aikaansaatua remission induktiota ja ylläpitäneet remissiota (Campbell ja Ghosh 2001). Induktiohoidon alussa annettu suonensisäinen atsatiopriinihoito (3 mg/kg/vrk viiden päivän ajan) yhdessä ravitsemus- tai steroidihoidon kanssa tehosti Fuentesin ym. (2002a ja b) tutkimuksessa kliinisen ja histologisen remission saavuttamista sekä kliinistä paranemista ja kasvua myös vaikeasti sairailla potilailla. Näitä lääkkeitä onkin jo suositeltu käytettäväksi taudin alkuvaiheessa (Markowitz ym. 2000). Totunnaisesti atsatiopriini on otettu käyttöön yksittäisissä tapauksissa, kun on havaittu, että glukokortikoidihoito ei tehoa tai siitä ei päästä eroon. Tällöin hoidon tehon saavuttamiseen kuluu noin kolme kuukautta. Atsatiopriinin merkittävin haittavaikutus on annoksesta riippuvainen luuydinlama. Lievää leukopeniaa on pidetty merkkinä lääkkeen riittävästä tehosta (Colonna ja Korelitz 1994). Lääkityksen aloittamisen ajaksi suositellaan verenkuvan seuraamista viikoittain kahden kuukauden ajan ja sen jälkeen hoidon jatkuessa kuukausittain. Lääkehoitoon voi myös liittyä pankreatiitti tai hepatiitti, jotka vaativat lääkkeen käytön keskeyttämistä. Hoitomyöntyvyys on yleensä hyvä; potilaat eivät koe lääkkeen aiheuttavan oireita. Metotreksaatin käyttö lapsilla on vähäistä. Tätä lääkettä on käytetty remission induktioon silloin, kun atsatiopriinilla ei ole saatu riittävää tehoa (Mack ym. 1998). Takrolimuusin, syklosporiinin ja talidomidin käytöstä aktiivisen koliitin rauhoittamiseen on julkaistu yksittäisiä kontrolloimattomia tutkimuksia (Treem ym. 1995, Bousvaros ym. 2000, Bariol ym. 2002), joiden tulokset ovat olleet kohtalaisen lupaavia. Minulla ei ole omia käyttökokemuksia näistä lääkkeistä; ne jäänevät toissijaisiksi valmisteiksi erikoistilanteisiin. Biologiset hoidot. Yhtenä patogeneettisenä mekanismina Crohnin taudissa pidetään suolen limakalvon immuunijärjestelmän liiallisen voi- 620 M. Verkasalo

5 makasta reagointia suolessa oleviin bakteeri- tai ravintoantigeeneihin. Tässä reaktiossa keskeisiä välittäjäaineita ovat sytokiinit TNF-α ja interleukiini 12 (Baldassano 2001). Kimeerinen (hiiri-ihminen) monoklonaalinen TNF-α-vasta-aine infliksimabi vähentää TNFα:n aktiivisuutta ja sen Enteraalinen ravitsemushoito on todettu tehokkaaksi remission induktiossa Crohnin taudissa lapsilla ja nuorilla. vapautumista tulehdussoluista (Lugering ym. 2001, ten Hove ym. 2002). Suoneen annetulla infliksimabilla (5 mg/kg) on kontrolloiduissa tutkimuksissa saatu aikaan kliininen ja myös histologinen remissio 81 %:lla potilaista; lumelääkettä saaneilla osuus oli 17 % (Targan ym. 1997). Remission kesto on eri tutkimuksissa ollut keskimäärin kymmenen viikkoa. Saavutetun remission ylläpidossa infliksimabi-infuusio kahdeksan viikon välein oli pitänyt 53 %:lla Rutgeertsin ym. (1999) aineistossa oireet kurissa 44 viikon kuluttua. Lumeryhmässä oireettomia oli vain 20 %. Infliksimabin tehosta lapsilla ei ole tehty kontrolloituja tutkimuksia. Kertainfuusion jälkeen lapsilla ja nuorilla on saavutettu aikuistutkimuksiin verrattavissa olevia remissiolukuja (Hyams ym. 2000). Käytettäessä kolmea annosta (kahden ja neljän viikon välein) 21 lapsipotilaasta 19 oli remissiossa puolentoista kuukauden kuluttua hoidon alusta, ja lasten pituuskasvu kiihtyi merkitsevästi (Cézard ym. 2002). Vuoden kuluttua remissiossa oli 10 % hoidetuista. Kugathasanin ym. (2000) lapsiaineistossa kertainfuusion teho säilyi pitkään (50 %:lla yli vuoden ajan) niillä potilailla, joille infliksimabihoito annettiin alle kahden vuoden kuluttua taudin puhkeamisesta. Useita vuosia sairastaneilla lapsipotilailla toistettujen infuusioiden hyöty näytti hollantilaistutkimuksessa häviävän viiden infuusiokerran jälkeen (de Ridder ym. 2002). On esitetty, että infliksimabi tehoaisi lapsilla parhaiten yläsuolioireisissa ja jaksoittaisesti tulehdusmassaa aiheuttavissa tautimuodoissa. Omien kokemusteni mukaan infliksimabin teho on varsin hyvä sekä distaalisissa että proksimaalisissa tautimuodoissa. Osittain vieraan proteiinin infliksimabin infusoimiseen liittyy haittavaikutuksina välittömiä reaktioita (päänsärky, pahoinvointi, lämpö, hengitystieoireita) 17 %:lla (Schaible 2000). Noin 0,5 %:lla on kuvattu SLE:n kaltainen tila. Pahanlaatuisia kasvaimia havaitaan infliksimabilla hoidetuilla yhtä usein kuin vastaavassa potilasaineistossa muutenkin. Leukopeniaa voidaan todeta infuusion jälkeen, ja sepsiksiä on kuvattu. Vakavien infektioiden tilastollisesti merkitsevää lisääntymistä ei kuitenkaan ole todettu infliksimabihoidon yhteydessä (Papandrikopoulou 2002). Hoidon aikana on kuvattu opportunisti-infektioita, ja latentti tuberkuloosi voi aktivoitua. Välittömistä lievistä infuusioreaktioista huolimatta hoitomyöntyvyys on hyvä: useimmat potilaat arvostavat lääkkeen aikaansaamaa voinnin nopeaa kohenemista. Muut biologiset hoidot. Infliksimabista edelleen kehitetty humanisoitu TNF-α-vasta-aine CDP-571 (Sandborn ym. 2001) ja natalitsumabi (Gordon ym. 2001), joka on rekombinantti humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine valkosolujen ekstravasaatiossa tärkeää α 4 -integriiniä vastaan, ovat osoittautuneet lupaaviksi Crohnin taudin hoidossa. Tehottomiksi ovat sen sijaan osoittautuneet etanersepti, interleukiinit 10 ja 11 sekä»anti-sense»-icam-1. Näiden lisäksi toistakymmentä erilaista biologisen hoidon lääkeainetta on aktiivisen tutkimuksen kohteena (Sandborn ja Targan 2002). Probioottisten hoitojen perustana on näkemys, että Crohnin taudissa häiriintynyt immunologinen reaktio suuntautuu suolen bakteeriflooraan (Shanahan 2000). Crohnin taudissa on todettu suolistoflooran muutoksia, mm. bifidobakteerimäärien väheneminen (Favier ym. 1997). Annettaessa 5-ASA-valmisteen lisäksi probioottista Saccharomyces boulardii -hiivavalmistetta remissio on säilynyt puolen vuoden ajan 94 %:lla, ilman probioottia vain 63 %:lla (Guslandi ym. 2000). Lapsilla tehdyssä suppeassa tutkimuksessa Crohnin taudin aktiivisuusindeksi pieneni 73 %:lla Lactobacillus GG -valmisteen käytön aikana (Gupta ym. 2000). Nuoren Crohn-potilaan lääke- ja ravitsemushoidot 621

6 Ravitsemushoidot. Enteraalinen ravitsemushoito on todettu tehokkaaksi remission induktiossa Crohnin taudissa lapsilla ja nuorilla, erityisesti lievässä ja keskivaikeassa ohutsuolta affisioivassa muodossa. Normaaliravinto korvataan enteraalisella tai juotavalla ravintoliuoksella, jonka määrä vastaa iän ja aktiivisuuden edellyttämän energiantarvetta. Hoidon teho perustunee ravinnon antigeenikirjon yksinkertaistamiseen, jolloin suoliston immuunistimulaatio vähenee. Neljän viikon hoidolla saadaan remissio aikaan noin kolmella neljäsosalla potilaista. Suomalaistutkimuksessa (Ruuska ym. 1994) saavutettiin remissio kahdeksan viikon enteraalisella ravitsemuksella ja prednisolonilla aivan yhtä nopeasti ja ravitsemushoidon jälkeen remission kesto oli pitempi kuin steroidilääkityksen jälkeen. Steroidi- ja ravitsemushoitojen paremmuutta vertailevissa meta-analyyseissä (Griffiths ym. 1995, Heuschkel ym. 2000) tulokset ovat menneet ristiin verrattaessa kliinisen remission saavuttamista. Enteraalisella ravitsemuksella limakalvon histologiset ja biokemialliset muutokset paranevat (Fell ym. 2000), potilaiden kasvu nopeutuu ja luuston mineraalitiheys korjaantuu. Jaksoittaisella enteraalisella ravitsemushoidolla normaalin ruokavalion lisänä voidaan pidentää remissiota ja ylläpitää normaalia kasvua (Wilschanski ym. 1996). Sekä potilailla että hoitavilla lääkäreillä on kuitenkin vahvoja, jopa tunteenomaisia mielipiteitä enteraalisen ravitsemuksen käyttökelpoisuudesta. Useissa Euroopan keskuksissa enteraalinen ravitsemushoito on lasten Crohnin taudin primaarihoito (Walker-Smith 2001), mutta Atlantin toisella puolella hoitoon suhtaudutaan varautuneesti (Griffiths 2000). Ravitsemushoidon suuri ongelma on hoitomyöntyvyys: ravintoliuosten nauttiminen yksinomaisena ruokana on potilaalle vastenmielistä, tapahtuipa se juomalla tai syöttöletkun avulla. Potilaan motivointi ja ohjaus vaativatkin hoitotiimiltä huomattavaa paneutumista ja osaamista Erityisesti nuoruusiässä, jossa steroidien haittavaikutukset ovat suurimmat, voitaisiin jo nyt perustellusti aloittaa taudin hoito yksinomaisella enteraalisella ravitsemusterapialla ja atsatiopriinilla. (Walker-Smith 2001). Jos nuori potilas on jo kokenut steroidihoidon vaikutukset ulkomuotoonsa, hän on usein hyvin motivoitunut ainakin kokeilemaan ravitsemushoitoa (Wilschanski ym. 1996). Perkutaanisella gastrostoomalla voidaan Crohnin taudin ravitsemushoito toteuttaa menestyksellisesti ilman merkittävää komplikaatioriskiä (Israel ja Hassall 1995). Ravitsemushoidon kustannukset riippuvat potilaan tilasta ja hoidon toteutustavasta. Suun kautta sellaisenaan juotavasta ravintoliuoksesta voidaan saada 50 %:n korvaus, jos liuos voidaan määrätä vaikean aliravitsemustilan hoitoon. Jos kyseessä on päivittäistä enteraalista letkuruokintaa vaativa tila, Kansaneläkelaitos myöntää 75 %:n korvauksen ravintovalmisteista. Eliminaatiodieetit ovat tavallisia Crohn-potilailla. Englantilaistutkimuksessa (Riordan ym. 1993) potilaat hoidettiin ensin remissioon elementaaridieetillä. Sen jälkeen siirtyessään asteittain vapaaseen ruokavalioon potilaat kirjasivat ja eliminoivat ruoka-aineet, joista he saivat oireita. Verrokkiryhmä sai prednisolonihoidon portaittain vähenevin annoksin. Suunnittelemassaan eliminaatiodieetissä pitäytyvillä potilailla remission kesto oli keskimäärin merkitsevästi pitempi (7,5 kk) kuin verrokeilla (3,8 kk). Eliminaatiodieetti on monelle potilaalle houkutteleva hoitomuoto. Sehän tarjoaa mahdollisuuden tehdä itse jotain taudissa, jonka muut hoidot ovat lääkärin määräämiä ja useammin reagointia taudin käyttäytymiseen kuin aloitteellista toimintaa sairausprosessin kukistamiseksi. Ruokavalioilla ei yleensä ole haittavaikutuksia. Jos eliminoidaan keskeisiä ravintoaineita, on käytettävä ravitsemusterapeutin apua. Keskeisten ravintoaineiden korvaaminen muilla valmisteilla voi myös tulla suhteellisen kalliiksi. Lääkehoidon kehityssuuntia Crohnin taudin lääkehoito näyttää muuttuvan jatkuvasti. Erityisesti nuoruusiässä, jossa steroi- 622 M. Verkasalo

7 dien haittavaikutukset ovat suurimmat, voitaisiin jo nyt perustellusti aloittaa taudin hoito yksinomaisella enteraalisella ravitsemusterapialla ja atsatiopriinilla tavanomaisen prednisoloni- ja 5- ASA-lääkityksen sijasta. Uudet biologiset hoidot ovat käyttökelpoisia relapsoivassa taudissa. Infliksimabilääkitys on kallista, mutta jos esimerkiksi kahdeksan viikon välein annettavalla ylläpitohoidolla voidaan vähentää vuosittaisia sairaalahoitopäiviä 15:llä, on hoito jo taloudellisestikin kannattavaa. Probioottisilla valmisteilla voidaan pidentää remissioaikaa jonkin verran. Osteoporoosin esto kalsium- ja D-vitamiinivalmisteilla kuuluu rutiinimaiseen tukilääkitykseen. Lähitulevaisuudessa saadaan ehkä lisätuloksia»nutriseuttisista» tukihoidoista. Lääkkeenomaiset lisäravinteet ovat esimerkiksi kudosvaurion korjausprosessissa tarvittavia substraatteja. N-asetyyliglukosamiinilisä näytti pienessä 12 lapsen tutkimuksessa parantavan selvästi vaikean taudin ennustetta ja vähentävän leikkaustarvetta (Salvatore ym. 2000). Hoito on atoksinen ja halpa. Biologinen ja immunosuppressiivinen hoito kehittyvät vääjäämättä, ja esimerkiksi talidomidista ollaan kehittelemässä anti-inflammatorista valmistetta, josta puuttuisivat teratogeenisuus ja sedatiivisuus. Steroidihoidon uusista muodoista on myös saatu lupaavia tuloksia. Äskettäin julkaistiin raportti (Bloor ym. 2002) huonosti imeytyvän prednisolonimetasulfobentsoaatin käytöstä aktiivisen koliitin hoidossa. Kyseiset tabletit on päällystetty kalvolla, jonka vasta paksusuolen bakteerit liuottavat. Italialaistyöryhmän (Knafelz ym. 2002) mielenkiintoisessa tutkimuksessa selvitettiin potilaan autologisiin punasoluihin in vitro»pakatun» deksametasonin vaikutusta suolistotulehdukseen. Lääke päätyy punasolujen hajoamisen jälkeen makrofagien välityksellä vähitellen ja kohdennetusti tulehduspesäkkeisiin. Molemmissa mainituissa tutkimuksissa saatiin hyvä hoitotulos ilman merkittäviä steroidien yleisvaikutuksia. Kirjallisuutta American College of Rheumtaology Task Force on Osteoporosis Guidelines. Recommendation for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Rheum 1996;39: Baldassano RN. Surpassing conventional therapies: the role of biologic therapy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;33:S Bariol C, Meagher AP, Vickers CR, ym. Early studies on the safety and efficacy of thalidomide for symptomatic inflammatory bowel disease. J Gastoenterol Hepatol 2002;17: Bernstein LH, Frank MS, Brandt LJ, ym. Healing of perianal Crohn s disease with metronidazole. Gastroenterology 1980;79: Bloor JR, Thompson RP, Ede RJ. Safety and efficacy in ulcerative colitis of Colal-Pred in the Colal colonic delivery system (abstrakti). Gut 2002;51 (Suppl III) A300. Bousvaros A, Kirschner BS, Werlin SL, ym. Oral tacrolimus treatment of severe colitis in children. J Pediatr 2000;137: Campbell S, Ghosh S. Effective maintenance of inflammatory bowel disease remission by azathioprine does not require concurrent 5- aminosalicylate therapy. Eur J Gastroent Hepatol 2001;13: Candy S, Wright J, Gerber M, ym. A controlled double-blind study of azathioprine in the management of Crohn s disease. Gut 1995; 37: Cézard JP, Nouaili N, Talbotec C, ym. Efficacy and tolerance of a chimeric antibody to tumor necrosis factors (Remicade) in pediatric Crohn s disease. Pediatric Crohn s disease Workshop (Centocor), Brussels Colonna T, Korelitz BI. The role of leukopenia in the 6-mercaptopurineinduced remission of refractory Crohn s disease. Am J Gastroenterol 1994;89: Dinca M. Long-term efficacy of treatment of osteopenia in inflammatory bowel disease (abstrakti). Gut 2002;51 (Suppl III) A238. Escher JC, European Collaborative Research Group on Budesonide in Pediatric IBD. Budesonide versus prednisolone in children with active Crohn s disease: Results of a European multicenter trial (abstr). J Ped Gastroenterol Nutr 2002;43:445. Favier C, Neut C, Mizon C, ym. Fecal beta-d-galactosidase production and Bifidobacteria are decreased in Crohn s disease. Dig Dis Sci 1997;42: Fell JME, Paintin M, Arnaud-Battandier F, ym. Mucosal healing and a fall in mucosal pro-inflammatory cytokine mrna induced by specific oral polymeric diet in paediatric Crohn s disease. Aliment Pharmacol Ther 2000;14: Fuentes D, Torrente F, Thomson M, ym. Azathioprine therapy at diagnosis of severe IBD leads to early mucosal healing (abstrakti). J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002(a);34:453. Fuentes D, Torrente F, Thomson M, ym. Azathioprine with iv. loading in 107 children with moderate to severe IBD. Its use and impact on height and weight (abstrakti). J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002(b);34:464. Gordon FH, Lai CW, Hamilton MI, ym. A randomized placebo-controlled trial of a humanized monoclonal antibody to alpha4 integrin in active Crohn s disease. Gastroenterology 2001;121: Griffiths AM. Enteral nutrition: The neglected primary therapy of active Crohn s disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;31:3 5. Griffiths AM, Ohlsson A, Sherman PM, Sutherland LR. Meta-analysis of enteral nutrition as primary treatment of active Crohn s disease. Gastroenterology 1995;108: Gupta P, Andrew H, Kirschner BS, Guandalini S. Is lactobacillus GG helpful in children with Crohn s disease? Results of a preliminary, open-label study. J Ped Gastroenterol Nutr 2000,31: Guslandi M, Mezzi G, Sorghi M, Testoni PA. Saccharomyces boulardii in maintenance treatment of Crohn s disease. Dig Dis Sci 2000;45: Heuschkel RB, Menache CC, Megerian JT, Baird AE. Enteral nutrition and corticosteroids in the treatment of acute Crohn s disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000;31:8 15. ten Hove T, van Montfrans C, Peppelenbosch MB, van Daventer SJ. Infliximab treatment induces apoptosis of lamina propria T lymphocytes in Crohn s disease. Gut 2002;50: Hyams JS, Markowitz J, Wyllie R. Use of infliximab in the treatment of Crohn s disease in children and adolescents. J Pediatr 2000;137: Israel DM, Hassall E. Prolonged use of gastrostomy for enteral hyperalimentation in children with Crohn s disease. Am J Gastroenterol 1995;90: Knafelz D, D Orio F, Papadatou B, ym. Treatment with autologous erythrocytes loaded with dexamethasone 21-phosphate in inflam- Nuoren Crohn-potilaan lääke- ja ravitsemushoidot 623

8 matory diseases of the gut (abstrakti). Gut 2002;51 (Suppl III): A323. Kugathasan S, Werlin SL, Martinez A, ym. Prolonged duration of response to infliximab in early but not late pediatric Crohn s disease. Am J Gastroenterol 2000;95: Kundahl P, Zachos M, Holmes JL, Griffiths AM. Controlled ileal release budesonide in pediatric Crohn s disease: efficacy and effect on growth. Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;33: Leiper K, Morris AI, Rhodes JM. Open label trial of oral clarithromycin in active Crohn s disease. Aliment Pharmacol Ter 2000;14: Levine A, Broide E, Stein M, ym. Evaluation of oral budesonide for treatment of mild and moderate exacerbation of Crohn s disease in children. J Pediatr 2002(a);140: Levine A, Buller H, Milo T, Markowitz J. Current management of Crohn s disease: a survey of ESPGHAN and NASPGHAN members (abstrakti). J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002(b);34:454. Lugering A, Schmidt M, Lugering N, ym. Infliximab induces apoptosis in monocytes from patients with chronic active Crohn s disease by using a caspase-dependent pathway. Gastroenterology 2001;121: Mack DR, Young R, Kaufman SS, ym. Methotrexate in patients with Crohn s disease after 6-mercaptopurine. J Pediatr 1998;132: Markowitz J. Current therapy for pediatric Crohn s disease: the role of immunomodulation and biological therapy. Pediatric Crohn s disease Workshop (Centocor), Brussels Markowitz J, Grancher K, Mandel F, ym. 6-mercaptopurine and prednisone therapy for newly diagnosed pediatric Crohn s disease: a prospective multicenter placebo-controlled clinical trial. Gastroenterology 2000;199: Messori A, Brignola S, Trallori G, ym. Effectiveness of 5-aminosalicylic acid for maintaining remission in patients with Crohn s disease: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 1994;89: Niemelä S. Crohnin taudin lääkehoito. Duodecim 2001;117: Papandrikopoulou A. Safety experience with infliximab. Pediatric Crohn s disease Workshop (Centocor), Brussels Prantera C, Zannoni F, Scribano ML, ym. An antibiotic regimen for the treatment of active Crohn s disease. Am J Gastroenterol 1996;91: de Ridder L, Bouquet J, Rings E, ym. Infliximab therapy in children with refractory Crohn s disease in the Netherlands (abstrakti). J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002;34:452. Riordan AM, Hunter JO, Cowan RE, ym. Treatment of active Crohn s disease by an exclusion diet. Lancet 1993;342: Rutgeerts P, D Haens G, Targan S, ym. Efficacy and safety of retreatment with anti-tumor necrosis factor antibody (infliximab) to maintain remission in Crohn s disease. Gastroenterology 1999;117: Rutgeerts PJ, Gebboes K. Understanding inflammatory bowel disease the clinician s perspective. Eur J Surg Suppl 2001;(586) Rutgeerts PJ. Disease modification in IBD: improving treatment outcomes. Digestive Diseases Week Ruuska T, Savilahti E, Mäki M, ym. Exclusive whole protein enteral diet versus prednisolone in the treatment of acute Crohn s disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1994;19: Salvatore S, Heuschkel R, Tomlin S, ym. A pilot study of N-acetyl glucosamine, a nutritional substrate for glycosaminoglycan synthesis, in paediatric chronic inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2000;14: Sandborn WJ, Feagan BG, Hanauer SB, ym. An engineered human antibody to TNF (CDP571) for active Crohn s disease: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Gastroenterology 2001;120: Sandborn WJ, Tragan SR. Biologic therapy of inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2002;122: Schaible TF. Long term safety of infliximab. Can J Gastroenterol 2000;14 (Suppl C): Seidman E, Griffiths AM, Issenman R. Semi-elemental diet versus prednisone in the treatment of acute Crohn s disease in children and adolescents. Gastroenterology 1993;104:A778. Shanahan F. Probiotics and inflammatory bowel disease: is there a scientific rationale? Inflamm Bowel Dis 2000;6: Sutherland L, Singleton J, Sessions J, ym. Double blind, placebo controlled trial of metronidazole in Crohn s disease. Gut 1991;32: Targan SR, Hanauer SB, van Daventer JH, ym. A short-term study of chimeric monoclonal antibody ca2 to tumor necrosis factor alpha for Crohn s disease. N Engl J Med 1997;337: Treem WR, Cohen J, Davis PM, ym. Cyclosporine for the treatment of fulminant ulcerative colitis in children. Dis Colon Rectum 1995; 38: Walker-Smith JA. Enteral nutrition in Crohn s disease in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;32:107. Wilschanski M, Sherman P, Pencharz P, ym. Supplementary enteral nutrition maintains remission in pediatric Crohn s disease. Gut 1996; 38: MATTI VERKASALO, LKT, erikoislääkäri HUS:n lasten ja nuorten sairaala, Lastenklinikka PL 281, HUS 624

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

IBD:n tulevia lääkehoitoja. Aulanko 13.05.2016 Dos. Taina Sipponen, HYKS, Vatsakeskus

IBD:n tulevia lääkehoitoja. Aulanko 13.05.2016 Dos. Taina Sipponen, HYKS, Vatsakeskus IBD:n tulevia lääkehoitoja Aulanko 13.05.2016 Dos. Taina Sipponen, HYKS, Vatsakeskus Mitä uusilta IBD-lääkkeiltä voisi odottaa? Uudenlaisia vaikutusmekanismeja Parempi kliinisen ja endoskooppisen remission

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lääkehoito 13. Biologiset lääkkeet Aivan viime vuosina on taudin hoidossa avautunut uusia näköaloja niin kutsuttujen biologisten lääkkeiden myötä. Biologisiksi

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Koulutus koostuu varsinaisesta lastentautialan koulutuksesta ja lasten gastroenterologian erikoiskoulutuksesta.

Koulutus koostuu varsinaisesta lastentautialan koulutuksesta ja lasten gastroenterologian erikoiskoulutuksesta. Päivitetty 12.5.2015 TDKN E 2 a Lasten gastroenterologian koulutusohjelma Helsingin yliopisto/ Lastenklinikka, HYKS Johdanto Koulutusohjelma on ESPGHANin(European Society of Paediatric Gastroenterology,

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

Kalprotektiinin käyttö tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa

Kalprotektiinin käyttö tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa Labquality Days 12.2.2016 Kalprotektiinin käyttö tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa Martti Färkkilä Helsingin Yliopisto Kliininen laitos HUS Vatsakeskus, Gastroenterologian klinikka

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT TADEM-TALK: KOVETIOAALISTE LÄÄKKEIDE VAIKUTUSMEKAISMIT TAPAUSESIMERKEI Professori Janne Backman ja LT Pauliina Molander Post graduate -koulutus 12.-13.5.2016 ämeenlinna Tiopuriinit Atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Naisen yliaktiivisen rakon hoito

Naisen yliaktiivisen rakon hoito Naisen yliaktiivisen rakon hoito Gynekologian/urologian rajapinnassa LL Suvi Niemi Gynekologi, urologiksi erikoistuva lääkäri Gynekologi lähettää potilaan urologialle, koska arvioi, että potilas voisi

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Opas terveydenhuollon ammattilaisille Riskienhallintamateriaali syyskuu 2016 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA (pembrolitsumabi) Terveydenhuollon ammattilaiset Usein kysytyt kysymykset KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus 2.2.2017 Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen komplikaatioita Ripuli Syy sopimaton valmiste, valmisteen osmolaalisuus, bakteerikontaminaatio,

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2017 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 25.1.2017 / Julkaistu Ibrance 75 mg, 100 mg, 125 mg kovat kapselit, Pfizer Limited

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain)

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain) OSA VI RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain) Riskinhallintasuunnitelman yhteenvedon muoto ja sisältö Riskinhallintasuunnitelman yhteenvedossa (osa VI) esitetyt tiedot perustuvat

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro PAPA-oireyhtymä Versio 2016 1. MIKÄ ON PAPA-OIREYHTYMÄ? 1.1 Mikä se on? PAPA on lyhenne englannin sanoista "Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne",

Lisätiedot

OPDIVO (nivolumabi) Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas. Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Käyttöaiheet Melanooma 1

OPDIVO (nivolumabi) Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas. Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Käyttöaiheet Melanooma 1 OPDIVO (nivolumabi) Infuusiokonsentraatti, liuosta varten Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas Käyttöaiheet Melanooma 1 OPDIVO (nivolumabi) monoterapiana on tarkoitettu aikuisten edenneen melanooman

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 5. päivänä

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lipoplus 15.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Keinoravitsemushoitoa voidaan tarvita tukihoidoksi

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille.

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille. 26 11 2014/MB, SH TUTKIMUSTIEDON KRIITTINEN ARVIOINTI 2014 (590300) HELSINGIN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Marja Blom, Farmasian tiedekunta, HY Vastuukoordinaattori: Yliopisto-opettaja, proviisori

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTO S1 12 + 2 potilaspaikkainen avo-osasto syömishäiriöyksikkö on yli 13-vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi millilitra

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited

Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Mepolitsumabi Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited Mepolitsumabi

Lisätiedot

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS)

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mikä on Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta? Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta on perinnöllinen sairaus. Se on elimistön

Lisätiedot

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS ALZHEIMERIN TAUDIN OIREET Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Usein muistetaan

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 2. TAUDIN TOTEAMINEN JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Tauti todetaan nuoruusiän

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

SEURANTATUTKIMUSTEN VIRANOMAISMENETTELYT. TAPAUSESITTELYJÄ Esko Nuotto Lääkelaitos

SEURANTATUTKIMUSTEN VIRANOMAISMENETTELYT. TAPAUSESITTELYJÄ Esko Nuotto Lääkelaitos SEURANTATUTKIMUSTEN VIRANOMAISMENETTELYT TAPAUSESITTELYJÄ Esko Nuotto Lääkelaitos 24.9.2009 KÄSITEVIIDAKKO Seurantatutkimus Registry Non-interventional observational study Lääkeseurantaprojekti Kyselytutkimus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

NINLARO 2,3 mg, 3 mg, 4 mg, kovat kapselit (iksatsomibi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO v1.0

NINLARO 2,3 mg, 3 mg, 4 mg, kovat kapselit (iksatsomibi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO v1.0 NINLARO 2,3 mg, 3 mg, 4 mg, kovat kapselit (iksatsomibi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 16.9.2016 v1.0 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Multippeli

Lisätiedot

Infliximabi- infuusioiden akuuttien haittavaikutusten esto asetyylisalisyylihapolla lapsipotilaiden IBD- ja reumasairauksien hoidossa

Infliximabi- infuusioiden akuuttien haittavaikutusten esto asetyylisalisyylihapolla lapsipotilaiden IBD- ja reumasairauksien hoidossa Infliximabi- infuusioiden akuuttien haittavaikutusten esto asetyylisalisyylihapolla lapsipotilaiden IBD- ja reumasairauksien hoidossa Anssi Hämäläinen, lääketieteen kandidaatti Opiskelijanumero: 013463689

Lisätiedot

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Juhani Sivenius Kuopion yliopisto, neurologian klinikka, KYS, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Aivoinfarktipotilaan seuraava päätetapahtuma on todennäköisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi PAKKAUSSELOSTE Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Mikä on Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi? Blaun oireyhtymä on perinnöllinen sairaus. Sen oireita ovat ihottuma, niveltulehdus (artriitti) ja silmän suonikalvoston

Lisätiedot

OPDIVO (nivolumabi) Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas

OPDIVO (nivolumabi) Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas Käyttöaiheet Melanooma 1 OPDIVO monoterapiana tai yhdistelmähoitona ipilimumabin kanssa on tarkoitettu aikuisten edenneen melanooman hoitoon (jota ei voida

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä

Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä Heli Pyrhönen laillistettu ravitsemusterapeutti Mikkelin keskussairaala 5.11.2015 Ennaltaehkäisyn näkökulma Huono ravitsemustila ja puutteellinen ravinnonsaanti

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Mihin seutukuntaan kuulut? Vastaajien määrä: Ammattisi Vastaajien määrä: Avoimet vastaukset: muu, mikä? - fysioterapeutti - työterveyshoitaja - perushoitaja

Lisätiedot