Miten suomalaista terveysjärjestelmää tulisi kehittää?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten suomalaista terveysjärjestelmää tulisi kehittää?"

Transkriptio

1 Miten suomalaista terveysjärjestelmää tulisi kehittää? Kari Välimäki Kansliapäällikkö TERVEYSAKATEMIA Oulu Mitä (kunnallisella) sosiaali- ja terveydenhuollolla tavoitellaan hyvinvointia ja terveyttä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kustannusvaikuttavuutta/ -tehokkuutta asiakaslähtöisyyttä osallisuutta saavutettavuutta ja saatavuutta Kari Välimäki, STM 1

2 Hajautettu järjestämisvastuu käytännössä Perusterveydenhuolto noin 200 terveyskeskuksessa Erikoissairaanhoito 20 sairaanhoitopiirissä (+ Ahvenanmaa) Työnantajan velvollisuus järjestää työterveyshuolto Yksityinen kasvava palvelutuotanto Semi-julkinen/sairausvakuutuksen kompensoima Mitä on saatu aikaan? Kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja terveydentila parantunut Terveys- ja elintasoerot kasvaneet Sosiaali- ja terveydenhuolto kustannustehokasta Perusterveydenhuolto vaikeuksissa monilla alueilla Ammattitaitoista ja korkeasti koulutettua henkilökuntaa lähes riittävästi alueellisia ja toimipaikkakohtaisia vajeita Johtamisessa haasteita Alueelliset erot selkeitä Kari Välimäki, STM 2

3 Ikävakioitu kuolleisuus parannettavissa olevissa sairauksissa Source:Nolte&McKee 2003 Sosioekonomiset erot selkeät kuolleisuus sairastavuus koettu terveys toimintakyky terveyskäyttäytyminen biologiset riskitekijät palvelujen käyttö ja saanti Kari Välimäki, STM 3

4 0,1250 Horisontaalinen tasa-arvoindeksi 21 OECDmaassa: lääkärikäynnit 0,1000 0,0750 0,0500 0,0250 0,0000-0,0250-0,0500-0,0750-0,1000 IRL BEL NLD ESP SUI HUN ITA DNK CAN GRC NOR DEU FRA AUT SWE US PRT FIN Source: van Doorslaer et al for OECD 2004 Terveyserot Suomessa 35- vuotiaiden odotettavissa oleva elinikä eri ryhmissä 35 vuotiaan miespuolisen työntekijän odotettavissa oleva elinikä on nyt 74 vuotta 35 vuotiaan johtavassa asemassa oleva mies; eliniän odote 80 vuotta Odotettavissa olevat elinvuodet Ero 2,2 v Ero 4,7 v Naiset Miehet Vuosi Ero 3,2 vuotta Ero 6,0 vuotta Source: Valkonen T. et al. Hyvinvointikatsaus 2003; 2:12-18 Kari Välimäki, STM 4

5 Deaths/1 000 persons Perusterveydenhuollon estettävissä olevan kuolleisuuden keskimääräinen vuotuinen muutos (%) tuloluokittain naiset miehet alin ylin Terveyserot kansainvälisissä vertailuissa Ikä-vakioitu kuolleisuus (1000 henkeä kohti) vuotiailla miehillä sosioekonomisen aseman mukaan Manual workers Non-manual workers Finland Sweden Norway Denmark England/Wales Italy/Torino Source: Mackenbach J. et al.., Int J Epid 2003; 32: Kari Välimäki, STM 5

6 Kustannushyöty 1.0 Sairaaloiden tuottavuus Norjassa ja Suomessa SUOMI 0.6 NORJA Sairaala Source: Linna et al SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Lääkärit Erikoissairaanhoito Terveyskeskukset Lähde: Suomen Lääkäriliitto Kari Välimäki Kari Välimäki, STM 6

7 Monikanavarahoitus Tyytyväisyys perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin EU-maissa 2007 Osuus väestöstä, joka pitää perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen laatua hyvänä. Yli 90 % % % % % Alle 70 % Lähde: 2007 Special Eurobarometer 283 Kari Välimäki, STM 7

8 Tyytyväisyys sairaalapalveluihin EU-maissa 2007 Osuus väestöstä, joka pitää sairaalapalvelujen laatua hyvänä. Yli 85 % % % % Alle 55 % Lähde: 2007 Special Eurobarometer 283 Rahoituksen taso Menojen suhde bruttokansantuotteeseen OECDmaiden keskitasoa Verotus korkea Kotitalouksien rahoitusosuus suuri Ei juuri täysin yksityistä rahoitusta Terveydenhuollon rahoituksessa ei ylärajaa Kari Välimäki, STM 8

9 United States Norway Switzerland Luxembourg (2006)1 Canada Netherlands Austria France Belgium Germany Denmark Ireland Sweden Iceland Australia (2006/07) United Kingdom OECD Finland Greece Italy Spain Japan (2006) New Zealand2 Portugal (2006) Korea Czech Republic Slovak Republic Hungary Poland Mexico Turkey (2005) Terveysmenot per asukas, julkisen ja yksityisen osuus, 2007 PPP korjattu USD Julkinen Yksityinen Terveydenhuollon menojen rahoitusosuudet 2007, % Julk. Koti- Yksit. Muu rah. tal. vak. rahoitus Tanska ^ 84,5 13,8 1,6 0,1 Norja 84,1 15,1-0,8 Ruotsi 81,7 15,9 0,2 2,2 UK 81,7 11,4 1,1 5,8 Japani * 81,3 15,1 2,6 1,0 Ranska 79,0 6,8 13,4 0,8 Saksa 76,9 13,1 9,3 0,7 Suomi 74,6 18,9 2,1 4,4 Sveitsi 59,3 30,6 9,2 0,9 USA 45,4 12,2 35,2 7,2 ^ arvio * 2006 Lähde: OECD Health Data Version June 2009 Kari Välimäki, STM 9

10 Strategisia vaihtoehtoja Kunnallinen järjestämisvastuu kansallinen järjestelmä Julkisia palveluja yksityisiä palveluja Verorahoitus vakuutusrahoitus Valinnanvapauden laajuus: kunnallinen EUtasoinen Teknologian hyödyntämisen laajuus Demokraattinen johtaminen - ammattijohtaminen Yksi malli ei sovi koko maahan vai sopiiko sittenkin? Yksi organisaatio, yksi strategia, yksi budjetti, yksi johtaja, yksi demokraattinen valvontaelin Yksi rekisterinpitäjä, yhteiset potilastiedot Yksi potilaan asian ympärille rakennettu hoitojärjestelmä Yksi tavoite: toiminnan kustannusvaikuttavuuden maksimointi yhteisötasolla Martti Kekomäki 2009 Kari Välimäki, STM 10

11 Palvelurakenne 2020 oletetut/toivotut päätöspohjaiset reunaehdot Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus universaali kaikille tarkoitettu oikeudenmukainen tarpeen perusteella yhteisvastuullinen pääosin verorahoitteinen Demokraattinen päätöksenteko Terveydenhuolto osa yhteiskunnallista päätöksentekoa Järjestäminen suurissa kokonaisuuksissa Rahoitus- ja järjestämisvastuu samoissa käsissä Tuottamistapojen kirjo julkiset, yritykset, järjestöt Paikallista toimintaa ja tukea tarvitsijoille Valtaosin avopalveluja Palvelurakenne 2020 tarvittavat strategiset linjaukset 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon aito integraatio Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen institutionalisoitu (esim. kuntien yleisjohto) Työterveyshuolto ja ympäristöterveydenhuolto osa terveydenhuollon suunnittelua Peruspalvelut prosessin omistaja palvelut ovat selkeät ja ymmärrettävät (ei organisaatiorajoja) ennaltaehkäisy, yleissairaanhoito ja kuntoutus kevyt erikoisaloittain annettava sairaanhoito hoiva ja turva Erityispalvelut nykyistä selvästi keskitetymmin kalliit hoidot ja investoinnit Laitoskeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen Kari Välimäki, STM 11

12 Palvelurakenne 2020 tarvittavat strategiset linjaukset 2 Koulutus- ja tutkimustoiminnassa painotetaan asiakaskeskeisyyttä, palveluprosessien johtamista ja toiminnallisia kokonaisuuksia tuotteistukseen ja markkinointiin ei sektorikohtaisia tai professioperusteisia kehittämisrakenteita Uudet innovaatiot osataan tuotteistaa ja markkinoida (innokylä) Ohjausvälineet tasapainoisia Normiohjaus: yhdenvertaiset oikeudet, selkeät järjestämisvastuut Resurssiohjaus: yksi laskennallinen kansallinen rahoitusinstrumentti Informaatio-ohjaus: käypä hoito, benchmarking (julkinen osoittaminen), verkostopohjainen kommunikatiivinen ja tavoitteellinen ohjelma-ohjaus (Kaste), koulutus, uusien hoitomuotojen arviointi Valvonta: ennakkovalvonta, yhtenäiset pelisäännöt kaikille tuottajille Kansallis- alueellinen tietoarkkitehtuuri Asiakkaan asema / Palvelurakenne 2020 Asiakas/potilas on oman asiansa ohjaaja saa tukea tarvittaessa avainasiakasvastaavalta on valmennettu omahoitoon yhdessä hoitotiiminsä kanssa Saa apua ei joudu kohtuuttomien valintojen eteen Luotettavat informaatiopalvelut Oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Mahdollisuus valita palvelujen tuottaja yleisesti saatavilla olevaan tietoon perustuen Pääsy omiin potilastietoihinsa ja kyky hyödyntää elektronisia tukijärjestelmiä Luotettavat asiointipalvelut Ajanvaraus Omat potilastiedot on muotoiltu potilaan ja häntä hoitavan tiimin käyttöön suunnitelmallisella tavalla hoitosuunnitelma Kyky ja halu toimia vertaisverkostossa omien mahdollisuuksiensa mukaan ja tukea palvelujärjestelmää osallisuudellaan Jokaisella on oikeus asua kotonaan laitoksissa ei asuta Kari Välimäki, STM 12

13 Tarvittavat päätökset 2011 Vahvat perustason toimijat (kunnat), jotka ohjaavat palveluprosessia Erityistason palvelut viidellä erityisvastuualueella valtakunnallinen ja alueellinen työnjako Kansallis- alueellinen tietojärjestelmä Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusuudistus Järjestämisvastuun ja rahoitusvastuun yhdistäminen Selkeät säännöt markkinaehtoiseen toimintaan ja kumppanuuteen Demokratia ja asiantuntijuus kunniaan! Miten rakentaa tulevaisuuden rahoitusjärjestelmä? Järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu mahdollisimman lähellä toisiaan Rahoituskanavien karsinta tarpeen Sosiaali- ja terveydenhuolto yhdessä rahoitettavia mieluiten muutkin sektorit Kotitalouksilta tulevan rahoituksen osuutta alennettava Semi-yksityisestä rahoituksesta yksityiseen rahoitukseen (?) Kari Välimäki, STM 13

14 Toteutuvatko tavoitteet? Kari Välimäki, STM 14

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA Jussi Huttunen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 SUOMEN

Lisätiedot

Terveydenhuollon haasteita ja ongelmia. Perjantai-yliopisto 30.5.2008 Juha Teperi

Terveydenhuollon haasteita ja ongelmia. Perjantai-yliopisto 30.5.2008 Juha Teperi Terveydenhuollon haasteita ja ongelmia Perjantai-yliopisto 30.5.2008 Juha Teperi Valitut näkökulmat oikeudenmukaisuus ennaltaehkäisyn + sekundääriprevention ensisijaisuus 2 30.5.2008 Juha Teperi Valitut

Lisätiedot

Sisältöä sote-uudistukseen

Sisältöä sote-uudistukseen tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältöä sote-uudistukseen Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen

Lisätiedot

tulevaisuuden terveydenhuolto 2022

tulevaisuuden terveydenhuolto 2022 tulevaisuuden terveydenhuolto 2022 1 sis ä llysluettelo 3 JOHDANTO 4 ESIPUHE 5 KAIKKI LÄHTEE ASIAKKAASTA 6 VAHVISTUSTA ASIAKKAAN OMAAN VASTUUN KANTOON Ei kaikkea hyvää kaikille haluaville? Omahoito vielä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JULKAISU 7/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 4.11.2009 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ

VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ Tekes Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon prosessit ja logistiikka Tepro II Valtakunnallinen sairaaloiden kiinteistökannan kehittämishanke VALSAI VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ case Kymenlaakso

Lisätiedot

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos 19.3. AGENDA Taloustilanne: Miksi julkisin varoin rahoitettu SOTEsektori ei voi enää

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Terveydenhuoltojärjestelmien kehityssuunnat Euroopassa

Terveydenhuoltojärjestelmien kehityssuunnat Euroopassa Sitran selvityksiä 16 Terveydenhuoltojärjestelmien kehityssuunnat Euroopassa Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Saksa ja Iso-Britannia Timo Aronkytö Päiväys 08.02.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2

Lisätiedot

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Timo Aronkytö, Aatos Hallipelto, Aki Kangasharju Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 Terveysmenot kasvussa

Lisätiedot

OYS-erva aluekokeiluhanke

OYS-erva aluekokeiluhanke OYS-erva aluekokeiluhanke LOPPURAPORTTI luonnos 10.10.2012 Selvitysmiehet: Lauri Nuutinen Tuomo Pääkkönen Lauri Nuutinen, Tuomo Pääkkönen ja Sari Nevakivi (toim.) 10.10.2012 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vuosille 2013 2016 Koonnut lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TILASTOJEN NÄKÖKULMASTA...4 2.1

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Antton Rönnholm. hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus

Antton Rönnholm. hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus 2010 1 Antton Rönnholm hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus Antton Rönnholm hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus SISÄLTÖ Monikanavainen rahoitusjärjestelmä 4 Rahoituksen kestävyys 4 Eri rahoituslähteitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

THL. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta THL Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Lähetämme ohessa ylijohtaja Marina Eholan ja johtaja Markku Pekurisen viime torstaina 26.2.2015 valiokuntakuulemisessa esittämää THL:n lausuntoa täydentävää

Lisätiedot

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA Hankesuunnitelma 6.10.2010 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta... 4 1.2 Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategia vuosille 2010 2013

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategia vuosille 2010 2013 Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategia vuosille 2010 2013 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN STRATEGIA VUOSILLE 2010 2013 VISIO Olemme valtakunnallinen

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Valinnanvapaus terveydenhuollossa antaisimmeko Asiakkaan päättää?

Valinnanvapaus terveydenhuollossa antaisimmeko Asiakkaan päättää? Valinnanvapaus terveydenhuollossa antaisimmeko Asiakkaan päättää? 1 1 Johdanto Suomessa tarvitaan kokonaan uudenlaisia tapoja organisoida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto. Terveydenhuoltojärjestelmät

Lisätiedot

Edelläkävijä. Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi. Strategia 2012 2016

Edelläkävijä. Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi. Strategia 2012 2016 Edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi Strategia 2012 2016 Sisältö 5 Muuttuva toimintaympäristö 5 Lainsäädännön muutokset 6 Väestö ja sairastavuus 6 Julkisen talouden kehitys 7 Henkilöstön

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

MIHIN HUIPPUYLIOPISTOJA TARVITAAN?

MIHIN HUIPPUYLIOPISTOJA TARVITAAN? MIHIN HUIPPUYLIOPISTOJA TARVITAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 30.5.2007 keskustelutilaisuuden "Mihin huippuyliopistoja tarvitaan?".

Lisätiedot