Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida"

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma I/2016 Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Strategiatyön 2014 tulokset Tulostavoitteet Talousarvion rahoitusosa Käyttösuunnitelma I/ Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet... 5 Muutokset talousarvioon... 5 Opiskelijamäärät Opetustoiminta... 8 Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet... 8 Muutokset talousarvioon... 9 Koulutusalat Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma I vuodelle 2016/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Investointisuunnitelma vuodelle 2016/KS Tuloslaskelma (ulkoinen) Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 36

3 1 Kuntayhtymä 1.1. Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriö julkaisi uuden taloutta koskevan katsauksen, jossa ennustelukuja on korjattu hieman aiempaa korkeammaksi. Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta eritoten investoinnit. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi ennustetaan vaimeat 1,2 prosenttia. Ennusteessa ei ole otettu huomioon mahdollisen yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä v noin 2 prosenttia pienempi kuin v ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 noin viidenneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Talouskasvun elpymisen myötä myös työllisten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 prosentin kasvuun. Viime vuonna työttömyysaste nousi 9,4 prosenttiin ja kuluvan vuoden tammikuussa työttömyysasteen trendi oli edelleen samassa lukemassa. Tänä vuonna varovainen talouden kasvu ei vielä juurikaan vähennä työttömien määrää, sillä osa piilotyöttömistä aktivoitunee työnhakuun avointen työpaikkojen lisääntymisen myötä. Valtiovarainministeriön ennuste koko kuluvan vuoden työttömyysasteelle on 9,3 prosenttia. Kuluttajahintojen nousu jatkuu poikkeuksellisen hitaana, kun ulkomaiset ja kotimaiset hintapaineet säilyvät alhaisina. Ennuste kuluvan vuoden inflaatioksi on 0,3 prosenttia kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna, eli kuluttajahintojen odotetaan pysyvän lähes viime vuoden tasolla. Suomen julkisen talouden rahoitusasema on ollut jo kuusi vuotta alijäämäinen. Julkinen velka on yli 68 prosenttia suhteessa BKT:hen ja on vuonna 2017 yli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2008 velkatilanteeseen. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 23,2 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,3 prosenttia, KuEL-palkkaperusteinen maksu keskimäärin 17,1 prosenttia, eläkemenoperusteinen maksu noin 5,2 prosenttia, varhe -maksu noin 0,9 prosenttia palkkasummasta ja sairausvakuutusmaksu 2,1 prosenttia. Vuonna 2016 ammatillisen koulutuksen keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on ,32 euroa/opiskelija. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yksikköhinta vuodelle 2016 on 9 922,21 euroa/opiskelija. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi ammatillisen peruskoulutukseen kohdistuu yhteensä 190 miljoonan euron säästöt vuonna Jo vuodelle 2016 kohdistui investointien takuukorotuksen poisto, joka omassa kuntayhtymässämme tarkoitti noin 3,3 prosentin vähennystä ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuksiin. Kun mukaan laskelmaan otetaan se, että vuonna 2015 saimme harkinnanvaraista korotusta yksikköhintaan Taitaja 2015 johdosta sekä tulosrahaa, on yksikköhinnan pudotus edelliseen vuoteen verrattuna noin 5,5 prosenttia. 1

4 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvion 2016 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan valtionosuuksiin tehdään 3 prosentin vähennys kuluvan vuoden tasoon verrattuna, palkkojen korotuksiin lasketaan enintään 0,5 prosenttia ellei paikallisista olosuhteista muuta johdu (ikälisät/vuosisidonnaiset lisät/pätevöitymiset ym.) ja muiden kustannusten nousuksi 0 prosenttia. Toimintoja kehittämällä pyritään löytämään säästö muualta, jos jotkut kustannukset nousevat. Sairausvakuutusmaksuksi ensi vuodelle on arvioitu 2,14 prosenttia, työttömyysvakuutusmaksuksi keskimäärin 3,02 prosenttia ja palkkaperusteiseksi kunnallisen työnantajan eläkemaksuksi (KuEL -maksuksi) 17,00 prosenttia KuEL-palkoista. Eläkemenoperusteinen maksu voidaan talousarvioihin arvioida palkanlaskennasta saatavan toteutumatiedon ja kertomalla tämä kuluvan vuoden luku 0,93:llä. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu voidaan arvioida kertomalla kuluvan vuoden kustannus 1,26:lla Strategiatyön 2014 tulokset Kuntayhtymässä tehtiin laajalla rintamalla strategiatyötä keväällä 2014 pohtien kuntayhtymän olemassaoloa ja tehtävää, strategisia tavoitteita ja arvoja. Pohdinnan tuloksena kirkastuivat kuntayhtymän missio, visio, arvot ja strategiset painopistealueet: Missio Luotsaamme sinut elämään. Visio Kasvatamme tulevaisuuteen suuntaavia, vastuullisia ja aktiivisia ammattiosaajia. Arvot Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luovuus ja yhteisöllisyys 2

5 1.3. Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 73,1 Vuosikate / poistot % 202,5 104,6 Investointien tulorahoitus % 288,3 106,6 Kassan riittävyys, pv 74,7 - Suhteellinen velkaantuneisuus % 22,2 - Lainanhoitokate 4,5 2,1 Omavaraisuusaste, % 75,6 - Toimintakate % 9,09 67,9 Henkilöstökulut kokonaiskuluista % 51,9 16,3 Palveluiden ostot kokonaiskuluista % 14,7 13,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista % 9,6 0,1 Rahoituskulut kokonaiskuluista % 0,001 4,7 (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) Ammatilliset koulutuskuntayhtymät TP 2013 TP 2014 Vuosikate % 9,6 9,6 Vuosikate/poistot, % 149,4 136,5 Investointien tulorahoitus % 90,4 118,3 Kassan riittävyys, pv 53,0 73,0 Suhteellinen velkaantuneisuus % 26,2 27,7 Lainanhoitokate Omavaraisuusaste, % 74,8 76,0 Henkilöstökulut kok.kuluista, % 62,1 61,2 Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 15,4 15,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat kok.kuluista, % 10,4 10,8 Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,3 0,3 3

6 1.4. Talousarvion rahoitusosa TP TA KS1 TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/ Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 4,6 2,1 2,1-2,6-2,6 Kassan riittävyys, pv 71,2 4

7 2 Käyttösuunnitelma I/ Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Henkilöstömäärän sopeuttaminen vaadittaviin säästöihin yhteistyössä henkilöstön ja heitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Kuntayhtymätasolla yhteistyökumppaneiden löytäminen (lukio, muu ammatillinen koulutuskuntayhtymä). Rakenteellisten uudistusten toimeenpano kaikissa toiminnoissa. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin siten, että vuoden 2017 yksikköhinnan 15 %:n laskusta (noin 2,5 M ) huolimatta talous on ylijäämäinen. Muutokset talousarvioon ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2016 KS 1/2016 TA / KS 1 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talous- ja hallintojohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

8 Opiskelijamäärät Tilastointipäivän opiskelijamäärät Koulutusala opp. yht. aloittain ops perusteinen ammatillinen peruskoulutus näyttötutk. suor. ammatilliseen perustutk. valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus varasto logistiikka perus kulj.palv. logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara-ja ympäristöala 61 Hämeentie Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 814 Loimaa, Myllykyläntie Loimaa, Ylistaronkatu 9 9 Loimaa logistiikka Hämeentie Myllykyläntie Lieto Uusikaupunki Uusikaupunki logistiikka Turuntie yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala Loimaa Lieto Ylistaronkatu Uusikaupunki luonnontieteiden ala 41 Lieto Lieto matkailu-, ravitsemis- ja talousala 74 1 Loimaa Uusikaupunki Uusikaupunki sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala 54 Loimaa sosiaali- ja terveysala 288 Loimaa Lieto Uusikaupunki kulttuuriala 105 Valma artesaani 60 Loimaa audiovisuaalinen viestintä, Loimaa 45 Loimaa Uusikaupunki 0 Loimaa 0 Lieto 0 Uusikaupunki 0 nuoret + aikuiset yht Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on

9 Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2016 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät Koulutusala / osasto Toimipaikka Toimipiste TA 2016 KS 1 Luonnonvara- ja ympäristöala Loimaa Hämeentie Tekniikan ja liikenteen ala Autoala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Kone- ja metalliala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Rakennusala Lieto Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Sähkö- ja automaatiotekniikan ala Lieto Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Prosessiteollisuuden ala Uusikaupunki Talotekniikan ala Lieto Loimaa Myllykyläntie Verhoilu- ja sisustusala Loimaa Ylistaronkatu Logistiikka Loimaa Hämeentie Uusikaupunki Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Lieto Loimaa Turuntie Uusikaupunki Luonnontieteiden ala Lieto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kauneudenhoitoala Loimaa Myllykyläntie Sosiaali- ja terveysala Lieto Loimaa Turuntie Uusikaupunki Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuuden ala Loimaa Ylistaronkatu Audiovisuaalisen viestinnän ala Loimaa Turuntie Valma 0 0 Lieto 0 0 Loimaa 0 0 Uusikaupunki 0 0 Kaikki yhteensä tästä Lieto Loimaa Uusikaupunki

10 2.2. Opetustoiminta Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Osaava Varsinais-Suomi -hankkeen kautta ammatillista osaamista opettajille. Osaava -hankkeen kautta lähiesimieskoulutusta. Työelämäjaksojen vakiinnuttaminen. Alakohtaiset kehittämispäivät. Uuden opiston käytänteiden luominen. OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen kautta opettajien kouluttaminen ja oman osaamisen kehittäminen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Neuvottelukuntien osallisuuden lisääminen. Oppilaskunta- ja tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Arvioijakoulutusten yhtenäistäminen ja osaamisen päivittäminen. Jokaisella opintoalalle tehdään suunnitelma aikuiskoulutuksen tavoitteista. NTM-tutkintojen suorittamisen lisääminen ja päivityksiin osallistuminen. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Oppisopimustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Kesätyöllä hankittavan osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa. Rakennetaan sosiaalinen ja kulttuurinen osaamisen tutkinnon osaan verkkokurssina toteutettava osio. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kv-polkuun Erasmus+ - hankkeen kautta. Opiston tarjonnan hyödyntäminen opetusryhmien kokoamisessa. Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Talouden edelleen sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Talouden sopeuttaminen rahoituksen supistumiseen. 8

11 Muutokset talousarvioon TA 2016 KSI 2016 Poikkeama TA/KS I Menot Tulot Netto Koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet verhoilu- ja sisustusala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 9

12 3 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) (menot sis. poistot) TA 2016 KS 1/2016 Muutos Muutos% TA:oon Kuntayhtymä Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Opetus yhteensä Menot ,4 Tulot ,3 Netto ,7 Rahoitus Menot ,5 Tulot ,0 Netto ,5 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,4 Tulot ,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,0 Investoinnit Rakennusten korjaus ,5 Irtaimisto ,5 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,9 10

13 4 Käyttösuunnitelma I vuodelle 2016/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) (menot sis. poistot) TA 2016 KS Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) 11 Muutos TA / KS 1 Muutos % Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot ,0 Tulot ,7 Netto ,4 Turuntie (Tevasaari) Menot ,7 Tulot ,4 Netto ,5 Liedon toimipaikka (Asula) Menot ,1 Tulot ,3 Netto ,3 Ylistaronkatu (Asula) Menot ,3 Tulot ,0 Netto ,3 Hämeentie (Asula) Menot ,5 Tulot ,8 Netto ,6 Uudenkaupungin opetus (Jokinen) Menot ,5 Tulot ,2 Netto ,1 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot ,8 Tulot ,7 Netto ,0 Oppisopimus (Lähde) Menot ,4 Tulot ,0 Netto ,3

14 (menot sis. poistot) TA 2016 KS Opetuksen yhteiset (Lähde) Muutos TA / KS 1 Muutos % Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot ,4 Tulot ,4 Netto ,0 Ruokailupalvelut (Suonkanta) Menot ,5 Tulot ,5 Netto ,0 opetus yhteensä Menot ,4 Tulot ,3 Netto ,7 Käyttötalous yhteensä Menot ,4 Tulot ,2 Netto ,7 Rahoitus Menot ,5 Tulot ,0 Netto ,5 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,4 Tulot ,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,0 Investoinnit Rakennusten korjaus ,5 Irtaimisto ,5 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,9 12

15 13 5 Investointisuunnitelma vuodelle 2016/KS1 Rakennusinvestoinnit, 2016 muutos KS 1 Liedon toimipaikka Laajennus- ja uusinvestoinnit Lieto; työtila Pajakujalle suunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa haussa Loimaan toimipaikka Korvausinvestoinnit Hämeentie: pohjaviemärin saneeraus hankinta päätetty, työt alkavat kesäkuussa Myllykyläntie; kosmetologikoulutus yh valitsee urakoitsijat, työt alkaa toukokuussa Laajennus- ja uusinvestoinnit Hämeentie; tilaohjelman laadinta Myllykyläntie; päädyn laajennus- ja muutossuun. ja rakentaminen tehdään syksyllä Uudenkaupungin toimipaikka Korvausinvestoinnit Viikaistenkatu; A-rak. (cat-osasto) ilmastoinnin suunn. ja uusiminen suunnitteluhanke vireillä Viikaistenkatu; auto-os. pienkoneiden korjaamotilan toteuttaminen suunnitelmat valmiina, siirtyy irtaimistoinvestoinniksi Viikaistenkatu; C-rakennuksen (auto-osasto) ilmastoinnin uusiminen yh valitsee urakoitsijat Viikaistenkatu; F-rakennuksen (säh-osaston) ikkunoiden uusiminen tarjousaikaa jatkettu, koska ei saatu yhtäkään tarjousta Viikaistenkatu; pohjaviemärien saneerausta / sujutusta valmistelussa Liljalaaksonkatu; kauppa B-rak. nykyiseen somistamoon toteutetaan kesällä Laajennus- ja uusinvestoinnit Viikaistenkatu; ajoharjoitteluradan valaistuksen lisäys Rakennusinvestoinnit yhteensä

16 14 Irtaimistoinvestoinnit, 2016 muutos KS 1 Liedon toimipaikka kalustehankinnat Loimaan toimipaikka Myllykyläntie Hiusala kosmetologikoulutus hankinnat tehdään keväällä ja alkukesästä Hämeentie Logistiikka trukin uusiminen hankinta syksyllä yleissimulaattori on kilpailutuksessa kurottajan uusiminen hankinta syksyllä Luonnonvara-ala äes hankittu, laskua ei vielä tullut kääntöauran nettomyyntitulo hyvitys äkeen hankinnan yhteydessä ruoankuljetusauton hankinta hankittu, ,45 traktorin lunastus Uudenkaupungin toimipaikka Auto-osasto paineilmaputkiston saatt.ajantasalle, letkukelat seinille pienkorjaamotilan koneet, laitteet ja kalusteet Sähköosasto teollisuusrobotti hankinta valmisteilla uuden asennustilan kalustaminen odottaa asennustilan valmistumista Logistiikka kuorma-auton hankinta hankinta ratkaistaan syksyllä Catering yhdistelmäuuni bankettikasetilla, hupulla ja alustalla hankinnat tehdään keväällä ja alkukesästä Lounaspaikan ruokasalin pöytälevyjen uusim., tuolien hank. ja pääll hankinnat tehdään keväällä ja alkukesästä Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

17 Perustelut investoinneille: Rakennusinvestoinnit: Liedon toimipaikka Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tontille on suunnitelmissa toteuttaa opetukseen liittyvänä harjoitustyönä opetus- ja varastotilaa. Liedossa opetustoiminta on tällä hetkellä siirretty kokonaan pois Liedon kunnan omistamasta Opintien kiinteistöstä. Liedon kunta kuitenkin korjaa ja saneeraa Opintien tiloja ja kunta on varautunut vuokraamaan korjatut tilat ammatti- ja aikuisopiston käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alusta. Loimaan toimipaikka Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2017 ja saneeraustyön aloitus seuraavalle suunnitelmavuodelle. Vanhan konehallin peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuonna Lisäksi Hämeentiellä on uudisrakennushankkeena hallin rakentaminen vuosilla Koska Hämeentien toimipisteessä on useita suuria rakennusinvestointeja esitetyssä taloussuunnitelmassa, tehdään tilaohjelman muotoon laadittu tarvekartoitus toimipaikan tilatarpeista. Korvausinvestointeina on suunniteltu toteutettavaksi päärakennuksen pohjaviemärin uusintaa ja liitokset kunnalliseen viemärilaitokseen vuosina Myllykyläntien toimipisteessä esitetään määrärahaa ensi vuodelle kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin rakennusteknisiin muutostöihin. Tilat on tarkoitus saneerata lähinnä tulopuolen parkkipaikkaa olevaan luokkasiipeen. Yhdistettäviin luokkatiloihin sijoitetaan 8-10 hoitopaikkaa kasvo-, käsi-, jalka- ja kokovartalohoitojen opetusta palvelemaan. Tilan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmää tulee tehostaa nykyisestä. Samoin vesi- ja viemäripisteet joudutaan rakentamaan hoitopaikkojen läheisyyteen. Myllykyläntien päärakennuksen pohjoispäädyn muutossuunnitelmalla uusitaan suurtalouskeittiön kylmätilat ja lisätään ruoan kuljetuksen sekä jakelun vaatimia tiloja. Turuntien vanhan osan ilmanvaihtokoneen uusinta on ohjelmassa siirretty vuodelle Turuntien aulatilan saneeraus sekä talotekniikan uusinta ajoittuvat suunnitelmavuosiin Uudenkaupungin toimipaikka Auto-osaston ilmanvaihtolaitteet ovat alkuperäiset ja käyttöikänsä päässä. Suunnitelmat hallin ilmanvaihdon saneerauksesta ovat valmistumassa ja ilmanvaihdon saneeraustyö tehdään kesän 2016 aikana. KS 1 Korvausinvestointihanke on kilpailutettu ja urakan toteuttamiseen tarvitaan yhteensä noin euroa. Puuttumaan jäävä lisämääräraha otetaan siirtämällä auto-osaston pienkorjaamotilan toteuttamista vuodelle eteenpäin. Myös A-rakennuksen catering-osaston ilmastointikone on alkuperäinen ja vuodelta Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä, mutta uudistustyö ei toteutunut. Nykyisissä laitteissa ei ole lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Myös huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Suunnittelutyö tehdään ensi vuonna ja saneeraustyöt vuonna

18 Ajoharjoitteluradan valaistuksen suunnitelmat ovat valmiina ja urakka kilpailutetaan ja toteutetaan urakoitsijoiden toimesta. Logistiikan opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja lisätilaa logistiikan opiskelijoille on saneerattu metalliosaston käytöstä vapautuneeseen hallin osaan. KS 1 Ajoharjoitteluradan valaistuksen toteuttaminen siirtyy vuoteen Ko. investointimääräraha euroa käytetään Liljalaaksonkadun kiinteistössä sijaitsevan somistamotilan muutostöihin ja kalustamiseen. Tilaan tehdään liiketalouden opetusta ja harjoittelua palveleva kauppa. Kaupassa myydään eri koulutusalojen valmistamia tuotteita ja opetellaan verkkokaupan pyörittämistä. Tämä määrärahan muutosesitys on tehty apulaisrehtori Juha Jokisen ja koulutusalavastaava Hanna Pyhärannan esityksestä. Pienkoneiden ja perämoottoreiden korjaukseen tarkoitettu tila saneerataan autoosaston nykyisiin tiloihin. Tavoitteena on paikallisten palvelutarpeiden ja nuorten työllistämismahdollisuuksien lisäys. KS 1 Toteutetaan autoalalle pienkorjaamotilan rakentaminen irtaimistoinvestointina Pienkorjaamotila ei edellytä kiinteistöön tehtäviä muutoksia, vaan on pääsääntöisesti irtaimen hankintaa (koneita, laitteita sekä kalusteita), joten se soveltuu hyvin irtaimistoinvestoinniksi. Siirretään paineilmaputkiston uusintaan varattu investointiraha vuodelle Irtaimistoinvestoinnit: Sähköosaston ikkunoiden uusiminen ja catering- osaston pohjaviemärin uusinta ovat ensi vuoden korvausinvestointeja. Liedon toimipaikka Takaisin muuttoon Opintien kiinteistöön ja siihen liittyviin kalustehankintoihin, sisäilman saastuttaman kaluston tilalle, on varattu Loimaan toimipaikka Myllykyläntielle kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin hankintoihin on varattu euroa. Hämeentien logistiikka-alan trukki, yleissimulaattori ja kurottaja ja luonnonvara-alan äes ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. Opetuksen toteuttamien edellyttää toimivaa ja ajanmukaista kalustoa. Lisäksi ruoankuljetukseen Hämeentielle tarvitaan oma autonsa, jonka kustannukset kohdennetaan molempiin opetusaloihin. KS 1 Luonnonvara-alan äkeen hinta on tarkentunut euroon, kääntöauran myyntituloa 2 864,52 euroa sekä leasing traktorin lunastukseen on varattu euroa. Uudenkaupungin toimipaikka: Sähkö- ja automaatiotekniikan jatkotutkintoa / kappaletavara-automaation tutkinnon osaa 30 osp, suorittaa vuosittain Uudenkaupungin toimipaikassa noin 14 opiskelijaa. Uuden teollisuusrobotin hankinta ( ) lisää koneautomaation välineresurssia, sillä aikaisemmin hankitun robotin kapasiteetti opetuksessa ei ole riittävä. Sähköala 16

19 saa käyttöönsä uuden opetustilan, jonka kalustamiseen tarvitaan peruslaitteistoa. Investoinnin arvo Autoalan huolto- ja korjaustöissä opiskelijat käyttävät laajasti paineilmatoimisia työkaluja. Työsalitilan seinille eri työskentelykohteisiin asennettaan uudet letkukelat ja paineilmaverkostoa uudistetaan sekä saatetaan ajan tasalle. Logistiikan opiskelijamäärät ovat kasvaneet selkeästi viimeisten 5 vuoden aikana. Opiskelijaryhmien määrä on kasvanut yhdestä kahteen ja sisäänottoryhmien koko 16:sta 18:aan. Logistiikan ajoneuvokalustoa (kuorma-auto) on hankittava lisää, jotta opetuksen välineresurssit vastaavat opiskelijamäärän kasvuun. Lounaspaikassa on ollut käytössä kaksi yhdistelmäuunia. Toinen uuneista on hajonnut noin 3 vuotta sitten, eikä uunin korjaus ole enää kannattavaa. Uusi yhdistelmäuuni ( ) tarvitaan rikkoutuneen uunin tilalle. Edelleen lounaspaikan asiakastilan kalusteet ovat kuluneita ja tuolit osittain rikkoutuneita. Asiakastilan kalusteita on vuosien aikana korvattu myös yksittäisillä pöydillä ja tuoleilla. Tästä johtuen yleisilme ei ole yhtenäinen. Kalusteiden korvaaminen uusilla edellyttää :n investointia. 17

20 18 6 Tuloslaskelma (ulkoinen) LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,59 24, Maksutuotot , ,55-34, Tuet ja avustukset , ,61 63, Muut toimintatuotot , ,36 22, TOIMINTATUOTOT , ,01 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,37 23, Palvelujen ostot , ,87 21, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,29 21, Avustukset , Muut toimintakulut , ,08 23, TOIMINTAKULUT , ,61 23, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,40 66, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 1.793, ,23 1, Muut rahoitustuotot , ,1 11, Korkokulut , ,93 5, Muut rahoituskulut , ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut , ,44 6, VUOSIKATE , ,96 67, Suunnitelman mukaiset poistot , ,85 27, , ,85 27, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,11-100

21 19 7 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:03 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 25, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,00 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,69 25, Palvelujen ostot ,04 25, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,47 22, Muut toimintakulut ,05 20, TOIMINTAKULUT ,25 25, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,25-6, VUOSIKATE ,25-6, Suunnitelman mukaiset poistot ,82 25, ,82 25, TILIKAUDEN TULOS ,07-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,07-100, Opetus TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 24, Maksutuotot ,55-34,7

22 20 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:17 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3300 Tuet ja avustukset ,61 63, Muut toimintatuotot ,56 21, TOIMINTATUOTOT ,56 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,68 23, Palvelujen ostot ,83 19, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,17 21, Avustukset Muut toimintakulut ,23 21, TOIMINTAKULUT ,91 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,65 67, VUOSIKATE ,65 67, Suunnitelman mukaiset poistot ,03 27, ,03 27, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13,7

23 21 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:26 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6000 Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6, VUOSIKATE ,44 6, TILIKAUDEN TULOS ,44 6, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,44 6,5 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 24, Maksutuotot ,55-34, Tuet ja avustukset ,61 63, Muut toimintatuotot ,56 21, TOIMINTATUOTOT ,56 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,37 23, Palvelujen ostot ,87 20, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,64 21, Avustukset Muut toimintakulut ,28 21, TOIMINTAKULUT ,16 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,40 66, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6,5

24 22 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:28 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6999 VUOSIKATE ,96 67, Suunnitelman mukaiset poistot ,85 27, ,85 27, TILIKAUDEN TULOS ,11-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,11-100,0

25 23 Yhtymähallitustaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:10 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 25, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,00 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,65 18, Palvelujen ostot ,32 11, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,24 28, Muut toimintakulut ,21 30, TOIMINTAKULUT ,42 16, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,58 319, VUOSIKATE ,58 319, Suunnitelman mukaiset poistot ,39 25, ,39 25, TILIKAUDEN TULOS ,19-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,19-100, Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 25, Tuet ja avustukset

26 24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:24 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,00 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,04 29, Palvelujen ostot ,72 43, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 12, Muut toimintakulut ,84 17, TOIMINTAKULUT ,83 31, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,83-840, VUOSIKATE ,83-840, Suunnitelman mukaiset poistot ,43 26, ,43 26, TILIKAUDEN TULOS ,26-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,26-100, Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,24 23, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,24 23, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,05 24, Palvelujen ostot ,71 33,0

27 25 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:33 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,62 16, Avustukset Muut toimintakulut ,99 20, TOIMINTAKULUT ,37 23, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 37, VUOSIKATE ,87 37, Suunnitelman mukaiset poistot ,54 25, ,54 25, TILIKAUDEN TULOS ,67 17, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,67 17, Turuntie (Tevasaari Jouko) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,06 24, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,06 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,07 28, Palvelujen ostot ,80 27, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84 26, Avustukset Muut toimintakulut ,12 25, TOIMINTAKULUT ,83 27,4

28 26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:43 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,23 9, VUOSIKATE ,23 9, Suunnitelman mukaiset poistot ,16 23, ,16 23, TILIKAUDEN TULOS ,07 6, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,07 6, Lieto (Asula Tarja) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 25, Maksutuotot Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,00 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,59 26, Palvelujen ostot ,63 19, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,17 16, Avustukset Muut toimintakulut ,38 24, TOIMINTAKULUT ,77 24, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,77 20, VUOSIKATE ,77 20,8

29 27 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:52 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,08 29, ,08 29, TILIKAUDEN TULOS ,85 23, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,85 23, Ylistaronkatu (Asula Tarja) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,73 24, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot ,00 0, TOIMINTATUOTOT ,73 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,92 18, Palvelujen ostot ,15 18, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90 17, Avustukset Muut toimintakulut ,34 17, TOIMINTAKULUT ,31 17, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,42-37, VUOSIKATE ,42-37, Suunnitelman mukaiset poistot ,90 25, ,90 25, TILIKAUDEN TULOS ,52-28, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,52-28,7

30 28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:05 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Hämeentie (Asula Tarja) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 24, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,00 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,33 26, Palvelujen ostot ,60 19, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84 16, Avustukset 4800 Muut toimintakulut ,78 24, TOIMINTAKULUT ,55 23, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,45 28, VUOSIKATE ,45 28, Suunnitelman mukaiset poistot ,57 31, ,57 31, TILIKAUDEN TULOS ,88 25, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,88 25, Uusikaupunki (Jokinen Juha) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,72 24,4

31 29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:14 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3300 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,72 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,71 22, Palvelujen ostot ,19 30, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,34 17, Muut toimintakulut ,73 23, TOIMINTAKULUT ,97 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,75 378, VUOSIKATE ,75 378, Suunnitelman mukaiset poistot ,26 26, ,26 26, TILIKAUDEN TULOS ,49-3, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,49-3, Aikuiskoulutus (Lähde Petri) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,28 24, Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT ,28 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,45 22, Palvelujen ostot ,21 20,0

32 30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:22 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,22 78, Avustukset 4800 Muut toimintakulut ,03 8, TOIMINTAKULUT ,91 20, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,37 37, VUOSIKATE ,37 37, Suunnitelman mukaiset poistot ,12 26, ,12 26, TILIKAUDEN TULOS ,25 37, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,25 37, Oppisopimus (Lähde Petri) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 27, Maksutuotot 40,00-100, Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT ,00 26, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,28 26, Palvelujen ostot ,07 11, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,82 33, Muut toimintakulut ,67 20, TOIMINTAKULUT ,84 14, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,9

33 31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:30 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6999 VUOSIKATE , , Suunnitelman mukaiset poistot ,40 25, ,40 25, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Opetuksen yhteiset (Lähde) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,48 14, Tuet ja avustukset ,17 85, Muut toimintatuotot ,38 21, TOIMINTATUOTOT ,03 28, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,09 19, Palvelujen ostot ,25 23, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,73 24, Muut toimintakulut ,79 26, TOIMINTAKULUT ,86 20, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,17-377, VUOSIKATE ,17-377, TILIKAUDEN TULOS ,17-377, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,17-377,2

34 32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:44 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kiinteistöt (Suonkanta) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3200 Maksutuotot ,55-100, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot ,61 21, TOIMINTATUOTOT ,06 21, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,91 22, Palvelujen ostot ,99 22, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 24, Muut toimintakulut ,42 11, TOIMINTAKULUT ,06 21, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ruokailupalvelut (Suonkanta) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,43 20, Tuet ja avustukset ,44 5,9

35 33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:52 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3400 Muut toimintatuotot ,57 23, TOIMINTATUOTOT ,44 22, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,28 24, Palvelujen ostot ,23 18, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,95 25, Muut toimintakulut ,98 28, TOIMINTAKULUT ,44 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6, VUOSIKATE ,44 6, TILIKAUDEN TULOS ,44 6, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,44 6,5

36 34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:33:00 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 24, Maksutuotot ,55-34, Tuet ja avustukset ,61 63, Muut toimintatuotot ,56 21, TOIMINTATUOTOT ,56 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,37 23, Palvelujen ostot ,87 20, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,64 21, Avustukset Muut toimintakulut ,28 21, TOIMINTAKULUT ,16 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,40 66, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6, VUOSIKATE ,96 67, Suunnitelman mukaiset poistot ,85 27, ,85 27, TILIKAUDEN TULOS ,11-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,11-100,0

37 35 Koulutusaloille vyörytetyt poistot LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 8:48:00 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kiinteistöt (Suonkanta) Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista ,17 25, Poistot kiint. rakenteista ja l ,58 39, Poistot koneista ja kalustosta ,94 23, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,69 25, Ruokailupalvelut (Suonkanta) Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista ,96 26, Poistot koneista ja kalustosta ,35 31, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,31 30,8 Yhteensä 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista ,13 25, Poistot kiint. rakenteista ja l ,58 39, Poistot koneista ja kalustosta ,29 25, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,00 25,6

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset II

Talousarvio 2016 muutokset II Talousarvio 2016 muutokset II Yhtymävaltuusto 8.12.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2017. Novida ammattiopisto ja lukio

Käyttösuunnitelma I/2017. Novida ammattiopisto ja lukio Käyttösuunnitelma I/2017 Novida ammattiopisto ja lukio Yhtymähallitus 20.4.2017 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1. Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2015

Käyttösuunnitelma I/2015 Käyttösuunnitelma I/2015 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 21.4.2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 muutokset

Talousarvio 2014 muutokset Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto 27.11.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Loimaan tulosalue... 2 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto...

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2012

Käyttösuunnitelma 2/2012 Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 18.9.2012

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2013

Käyttösuunnitelma 2/2013 Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 29.10.2013

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Talousarvio vuodelle 2016

Taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Talousarvio vuodelle 2016 Taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Talousarvio vuodelle 2016 Yhtymähallitus 20.10.2015 Yhtymähallitus 17.11.2015 Yhtymävaltuusto xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1 Yleisperustelut... 3 1.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot