Käyttösuunnitelma 2/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelma 2/2012"

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Tulostavoitteet Investoinnit vuonna Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Talous vuonna Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2012 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2012 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma Rahoitusosan toteutuma... 45

3 1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talouden lähiajan näkymät ovat pysyneet synkkinä. Kesän talouskehitys ei tuottanut yllätyksiä. Euroalueen talous on taantunut ja myös muualla maailmassa kasvu on ollut hidasta. Suomenkin talous kääntyi toisella neljänneksellä odotetusti laskuun vahvan alkuvuoden jälkeen. Suomen talouden kasvu takkuilee tällä hetkellä usealla rintamalla. Viennin kasvu on hyytynyt viilentyneen maailmankaupan myötä. Veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, mikä syö palkankorotusten tuoman tulonlisäyksen. Kulutuksen kasvulle ei jää tilaa myöskään sen vuoksi, että työllisyys heikkenee normaalilla viiveellä seuraten talouskasvun hyytymistä. Vahvan alkuvuoden jälkeen kulutuksenkin kasvu on nyt pysähtynyt. Yleinen epävarmuus jarruttaa sekä yritysten investointeja että asuntorakentamista. Korkojen laskusta ei ole hyötyä samalla tavallakuin finanssikriisin aikana, kun korot eivät matalilta tasoiltaan voi enää laskea merkittävästi. Näillä näkymin Suomen talouden palautuminen kasvuun on pitkälti vientimarkkinoiden varassa. Siten loppuvuonna ei ole odotettavissa juuri lainkaan kasvua, ja selkeää piristymistä saadaan odottaa pitkälle ensi vuoden puolelle. Ennusteet Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat -0,9 %:sta 1,5 %:iin. Nordea pankin tuore ennuste lupaa Suomen bkt:n kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,8 % ja ensi vuodelle 1,2 %. Op-Pohjola ennustaa kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,7 % ja Palkansaajien tutkimuslaitos 1,4 %. Arviot inflaatiosta vaihtelevat 2,5 %:sta 3 %:iin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli heinäkuussa 2,9 prosenttia. Kesäkuussa se oli 2,8 prosenttia. Työttömyysprosentiksi koko vuodelle arvioidaan muodostuvan noin 7,6 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 heinäkuussa , eli saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Investointien arvioidaan vähenevän kuluvana vuonna -2,3 % tai jopa -3,2 %. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Lyhyellä aikavälillä markkinakorot euroalueella, Japanissa ja Yhdysvalloissa pysyvät alhaisina sillä keskeiset keskuspankit jatkavat kevyen rahapolitiikan harjoittamista. Keskipitkällä aikavälillä koroissa on selviä nousupaineita mm. kehittyvien talouksien voimakkaan investointikysynnän ja teollisuusmaiden vähäisen säästämisen vuoksi. Suomen julkisen talouden alijäämän on arvioitu syvenevän -1,4 %:iin suhteessa kokonaistuotantoon vuonna Julkisen talouden alijäämä on 3½ % BKT:sta ja valtionvelka 44,5 % BKT:sta. Hallitusohjelmassa esitetyt kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta vuonna Verotulot kasvavat vain vajaalla 1

4 prosentilla veroperustemuutosten ja talouskasvun hidastumisen myötä, mutta valtionosuudet kasvavat n. 4,5 % mm. kustannustenjaon tarkistuksen, indeksikorotuksen ja verokompensaatioiden myötä. Menokehityksen oletetaan pysyvän maltillisena kuntatalouden kiristymisen myötä. Kuntatalouden alijäämä kasvaa hieman ja on n. -0,4 % suhteessa kokonaistuotantoon. Tilastokeskuksen mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia tammikesäkuussa 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja - kulujen erotus, vuosikate, heikkeni 24 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,84 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-maksu keskimäärin 23,6 % ja sairausvakuutusmaksu 2,12 %. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2012 on ,17 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2012 on 8,5 % ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012 on 4,77 %. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2012 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain Käyttösuunnitelma 2:ssa 2012 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Nordean Talousnäkymät -julkaisu, Tilastokeskuksen julkaisut, Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012) Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna

5 1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Talousarvio Vuosikate % 55,7 4,3 *) 93,6 Vuosikate/poistot, % 155,6 146,8 Investointien tulorahoitus % 102,4 77,1 Kassan riittävyys, pv Suhteellinen velkaantuneisuus % 20,6 6,9 Lainanhoitokate 2,41 16,6 Omavaraisuusaste, % Toimintakate % 6,18 Vuoden 2012 vuosikateprosentti on laskettu uudella kaavalla (100 x vuosikate/keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno) *) tällä rivillä oleva luku on laskettu ilman Novidan rakennusten ostamisesta aiheutuneita 4,5 milj. :n investointikuluja (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) 1.2. Investoinnit vuonna Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2012 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on Suurin vuoden 2012 investointi on kylmän konehallin rakentaminen Loimaan tulosalueen Hämeentien yksikön tarpeisiin. Käyttösuunnitelmassa sille on esitetty :n määräraha. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat Kulunvalvonnan asentaminen ja paloilmoitinjärjestelmien uusimiset ovat myös vuoden 2012 ohjelmassa. Osittain niitä on tarkoitus toteuttaa ns. porkkanarahoilla eli fuusion johdosta saatavalla harkinnanvaraisella valtionosuudella. Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on kuorma-auton hankinta Novidan logistiikalle, Loimaan tulosalueelle hankittiin käytetty ja vähän täyttä linja-autokokoa pienempi linja-auto ja kustannukset jäivät :oon. Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja , joka on ensimmäistä käyttösuunnitelmaan nähden nousua

6 Vuoden 2012 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) Toteutuma Hämeentie; kulunvalvonta ym Kulunvalvontaa on toteutettu kuluvana vuonna 1845,97 :lla. Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille, talousarvio , käyttösuunnitelma 1:ssä määräraha nostettu :oon. Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärj.(päärak.) ym Myllykyläntien Puuhamaa-halli , KS 2 esitys: Turuntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärjestelmä ym Turuntien putkiremontti Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu Novida; logistiikan ajoharjoittelurata Esitys KS 2: Novida; ikkunoiden vaihtoa Esitys KS 2: Ajokenttää on tehty elokuun loppuun mennessä ,67 :lla. Määräraha tulee kulumaan kuluvana vuonna ja se ei riitä ajokentän toteuttamiseen, joten lisää määrärahaa tullaan anomaan vuoden 2013 talousarvioon. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa on kulunut ,21. Äänentoisto- ja kulunvalvontajärjestelmiä on kesän aikana asennettu ja määrärahaa on kulunut elokuun loppuun mennessä ,14. Tilauksessa on valvontakamerat, noin Äänentoistolaitteistojen laskut on kirjattu fuusiomenoista. Puuhamaahallin kuluja on kirjattu kirjanpitoon elokuun loppuun mennessä ,48. Varattu määräraha kuluvalle vuodelle ei tule riittämään vaan KS 2:ssa on esitetty määrärahaa lisättäväksi. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa kulunut kulunvalvontaan 4 023,40. Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu meneillään. Määräraha on varaus äkillisiä putkiremontteja varten. Määrärahaa ei kulunut elokuun loppuun mennessä. Suunnittelua on tehty elokuun loppuun mennessä :n arvosta. Suunnittelu jatkuu. Määrärahaa on käytetty ,33 elokuun loppuun mennessä. Ajoharjoitteluradan pohjaa on louhittu, maaalueen tasoittaminen ja täyttö aloitettu. Ikkunoiden uusimista on tehty ja määrärahaa käytetty elokuun loppuun mennessä. 4

7 Novida; sähkökeskukset Esitys KS 2: Novida; ulko-ovien uusim. ja kattojen korjauksia Esitys KS 2: Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventtiilien uusiminen Esitys KS 2: Novida; verkkoaita Esitys KS 2: Myllykyläntie; uusi auto Myllykyläntie; saksilavanostin Myllykyläntie; astianpesukone, suurkeittiö Hämeentie; Logistiikan linja-auto Esitys KS 2: Hämeentie; luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku Hämeentie; luonnonvara-ala; paluuaura Hämeentie; luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä Lieto; automaatioluokan hankinnat Lieto; ajosilta saksinosturi Novida; logistiikka kuormaaja ja traktori Esitys KS 2: muutosesitys lastauslaituri ja kontit Novida; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin Esitys KS 2: Novida; Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen Esitys KS 2: Novida; Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä Määrärahaa on käytetty 1 878,81. Työ kesken. Ovien uusimisia on tehty :lla ja kattojen korjausta :lla. Määrärahaa ei ollut kulunut elokuun loppuun mennessä. Ostettu Viikaistenkadun tontin pohjoisrajalle tuleva aita 8 423,11 :lla. Myllykyläntielle on hankittu kaksi autoa, Nissan Primaster ja VW Golf yhteishinnaltaan ,60. Saksilavanostin on hankittu hintaan 5 491,02. Astianpesukone on hankinnassa syksyllä. Linja-auto on hankittu hintaan Kasvinsuojeluruisku on hankittu hintaan ,83. Paluuauran hinnaksi muodostui ,47. Hankintahinta oli ,77. Hankintaa ei ole vielä tehty. Hankintaa ei ole vielä tehty. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Linjaston uusiminen on tullut maksamaan ,50. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Novida; kuorma-auto Kuorma-auto on hankintahinnaltaan ollut

8 Investointisuunnitelma vuosille /KS 2:n muutokset: Ei oteta käsittelyyn KS 2:n yhteydessä Vuodet 2012 KS1/KS Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; kulunvalvonta ym Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin muutokset Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille Hämeentie; kylmähalli nro Hämeentie; päärakennuksen muutostyöt Hämeentie: koulutilan jätevesiastiat Myllykyläntie; päärak.tsto- ja opetusosan ryhmäkesk. uusim Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.)ym Myllykyläntien Puuhamaa-halli Myllykyläntien työpajasiiven mahdollinen laajennus???? Myllykyläntien opetuskeittiön rakentaminen (yksi lisää) Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym Turuntien auditorion remontointi Turuntien iv-korjaukset Turuntien putkiremontit Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) Lieto; palonilmoitin ja kulunvalvonta Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu Loimaan tulosalue yhteensä ( ) Novida; logist. ajoharj. rata Novida; ikkunoiden vaihtoa Novida; sähkökeskukset Novida; ulko-ovien uusim. Ja kattojen korjauksia Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventt. Uusim Novida; verkkoaita Logistiikka; lastauslaituri Metalliosaston ulkoseinien saneeraus ja suunnittelu Ajoharjoitteluradan päällystäminen Uudenkaupungin tulosalue yhteensä ( ) Rakennusinvestoinnit yhteensä ( ) Irtaimistoinvestoinnit, Myllykyläntie; auto Myllykyläntie; saksilavanostin Myllykyläntie; Astianpesukone, suurkeittiö Myllykyläntie;Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö Logistiikka; linja-auto D Logistiikka; linja-auto D Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen Logistiikka; Avant Logistiikka; nosturi kuorma-autoon

9 Vuodet 2012 KS1/KS Logistiikka; trukin uusiminen Luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku Luonnonvara-ala; traktori Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä (siirtynyt vuodelta 2011) Luonnonvara-ala; paluuaura (siirtynyt vuodelta 2011) Lieto; automaatioluokan hankinnat Lieto; ajosilta saksinosturi Loimaan tulosalue yhteensä ( ) Logistiikka; kuormaaja ja traktori; muutos lastauslaituri ja kontit Auto-osasto; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin Auto-osasto; ajoneuvoanalyysilaitteisto Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen Sähkö-osasto; kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-as. täyd. 0 Sähkö-osasto; robotti ja ohjelmoitavat logiikat Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä Kuorma-auto (siirtynyt vuodelta 2011) Uudenkaupungin tulosalue yhteensä ( ) Irtaimistoinvestoinnit yhteensä ( ) KAIKKI YHTEENSÄ KS : ( ) Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Puuhamaa-halli on rakennusosaston projekti. Rakennus toteutetaan siten, että uudelleen pystytetään TOK-yhtymän kuntayhtymälle lahjoittama entinen huonekaluliike. Rakennus on purettu keväällä 2011 ja rakennusosat on siirretty Myllykyläntielle. Hallin rakentaminen jatkuu vuodelle 2014 saakka. Kustannukset on arvioitu liian alhaisiksi ja talousarvion ja -suunnitelman käsittelyyn mennessä laaditaan realistinen kustannusarvio kiinteistöpäällikön johdolla. Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. 7

10 Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Kuluvana vuonna toteutetaan jo tuolien uusinta, johon riittää käyttötalousrahat kustannuksen jäädessä investointirajan alle. Auto-osaston ajosilta saksinosturi: on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Liedon sähköluokka ( ): täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka). Logistiikan irtaimistohankinnat: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Luonnonvara-alan kasvinsuojeluruisku: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Sähkökeskuksen uusiminen perustuu kuntokartoituksen toteuttamissuunnitelmaan. Sähkökeskuksen uusiminen on sähköturvallisuuden kannalta välttämätön. Ulko-ovien ja kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien kohdalla saadaan energian säästöä. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Uuden ilmastointilaitteen kytkeminen kaukovalvontajärjestelmään. Patteriventtiilien uusiminen liittyy energian säästämiseen, koska vanhat venttiilit eivät toimi. Tontin ympärille tulevan verkkoaidan laajentaminen uuden ajoharjoitteluradan alueelle. Logistiikan lastauslaituri ja kontit; opetusryhmien lisääminen. Cateringin linjaston II-vaihe: vuonna 2008 aloitetun keittiöremontin loppuunsaattaminen. Autoalan nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. 8

11 1.3 Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat Talous vuonna 2012 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2012 KS 1/2012 KS 2/2012 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talousjohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

12 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraavaa: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle Ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma oppilaitosten sisäisen tietoverkon kehittäminen ja sen palvelujen täydentäminen LSKKY:n sisäiset kiinteät tietoverkot on rakennettu kuntoon. Langattoman verkon WLAN -tekniikan hallintajärjestelmät ovat kunnossa. WLAN -tukiasemien asennukset ja hankinnat ovat kesken. - it-palvelujen täydentäminen CRMohjelmistojen avulla: asiakkuuksien hallinta, työkohteinen hallinta CRM järjestelmä on asennettu ja määritykset tehty. Työkohteiden hallinta on käytössä. Aikuiskoulutusyksikkö on ottanut asiakkuuksien hallinnan osittain käyttöön. Järjestelmään on lisätty myös LSKKY:n Hanke -rekisteri, rekisteriin syötetään hankkeesta kaikki syntyvä materiaali. - etäopiskelu- ja videoneuvottelumenetelmien kehittäminen Yksiköihin on hankittu erilliset etäneuvottelulaitteistot (Cisco Tandberg). LSKKY:n lähiverkossa toimii myös LYNC -palvelu, jolla voidaan työaseman kautta käydä etäneuvotteluja. Nämä laitteet ovat myös etäopiskelun käytössä ja aikuiskoulutus on ottanut nämä käyttöön/kokeiluun. - virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan kehittäminen On otettu käyttöön LSKKY yksiköiden yhteinen Moodle-palvelin ja aloitettu TVT -strategian määrittelemä koulutus oppimisympäristöjen käytöstä. Myös LYNC -palvelu ja erilliset etäneuvottelulaitteistot kuuluvat osana virtuaalista oppimisympäristöä. - tieto- ja viestintästrategian uudistaminen TVT-strategia on uusittu joulukuussa 2011 ja hyväksytty yhtymähallituksessa 2012 helmikuussa. 10

13 2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suunnittelu ja koordinointi Järjestämisluvat on haettu kuntayhtymälle ja opetussuunnitelmat on päivitetty nykyisten säännösten mukaisiksi. - oppisopimistoiminnan kehittäminen Toteutumisvertailujen arviointia on tehty maakunnan muiden oppisopimustoimistojen kanssa ja otettu käyttöön hyvät käytännöt muilta. 3. Strategiatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma ennakointijärjestelmän rakentaminen On osallistuttu Varsinais-Suomen Liiton ennakointityöryhmään ja sen tulokset on otettu huomioon koulutusalojen suunnittelussa visiokaudella. - vuosisuunnitelmien laatiminen Laadinnan alla. Täsmennetään uuden kuntayhtymäjohtajan kanssa. - strategioiden päivitys Tehty. 4. Johdon ja henkilöstön koulutus Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirja-tuotanto ) Keväällä tehtiin kartoitus, jonka tulosten perusteella koulutusta järjestetään. - johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat), johtoryhmien työskentely Ei ole käynnistetty. - henkilöstön kehittäminen On jatkuvaa toimintaa. 11

14 5. Laatutyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton jatkaminen Prosessien ja toimintaohjeiden laadintaa on jatkettu ja kerätty IMStoiminnnanohjausjärjestelmään. - henkilöstön perehdyttäminen Otettu käyttöön perehdytysohjelmarunko. - ylläpito- ja päivitystyö Toimintaohjeiden ym. päivitystyötä on jatkettu. - laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen Sisäisten auditoijien koulutus ja johdon katselmusten käynnistys siirtyivät syksyyn. Koulutuksen vaikutustutkimus on tehty ja itseisarviointi. - laatupalkinnon hakeminen Laatupalkintoa haettiin, mutta ei päästy kuuden parhaimman joukkoon. 6. Opetussuunnitelmatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailun jatkaminen Tehty yhteistyössä kuntayhtymän ammatti- ja aikuisopistojen kanssa. - tutustumiskäynnit Alakohtaiset tutustumiskäynnit on tehty. - työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Toimielinten koulutusta ollut ja se jatkuu edelleen. - neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi On tekeillä. 12

15 7. Muut kehittämistoimenpiteet Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma turvallisuusjärjestelmien kehittäminen Loimaan tulosalue: Yksiköiden kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään on kytketty nauhuri, jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointiohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. Valvontakamerajärjestelmää uusitaan useammassa yksikössä ja se on valmis 2013 aikana. Uudenkaupungin tulosalue: Valvontakamerajärjestelmä on toiminnassa, mutta uusien kameroiden hankinta suunnitteilla (rahoitus). Kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään kytketty nauhuri (painonapit), jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointi -ohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. - kulunvalvonnan kehittäminen ja työajan seurannan automatisointi Loimaa-Lieto: Kulunvalvonta suunnitelmat on tehty useampaan yksikköön ja ESMIKKO keskusjärjestelmä asennettu. Yksiköiden kulunvalvonta asennukset meneillään ja osassa jo kunnossa/käytössä. Valmiita vuoden 2013 aikana. Työajan seuranta samassa ESMIKKO järjestelmässä kuin kulunvalvonta. Työajan seuranta saadaan kuntoon 2012 marraskuussa, käytössä joulukuussa Novida: Kulunvalvonta kunnossa ja työajan seuranta selvittelyvaiheessa. 13

16 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät TILASTOINTIPÄIVÄN OPISKELIJAMÄÄRÄT Koulutusala opp. yht. aloittain nuorten koulutus aikuisten näyttötutk.valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 687 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 207 Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala 51 Loimaa Lieto Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 116 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 236 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 183 Loimaa Lieto 0 Novida kulttuuriala 136 artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa Novida Ammattistartti 14 Loimaa Lieto nuoret + aikuiset yht Tilastointipäivän opiskelijamäärät 14

17 Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2012 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KSI KS II luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Loimaa logistiikka 76 Lieto Novida Novida logistiikka 65 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala Loimaa Lieto Novida 5 matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala Loimaa Lieto Novida kulttuuriala artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa 42 Novida 13 Ammattistartti Loimaa Lieto kaikki tästä Loimaa Novida Lieto

18 2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen Koulutus aloitettu/10 opiskelijaa. Palvelualojen lisääntyneen opiskelijamäärän aiheuttamat tilajärjestelyt Pajatoiminnan järjestelyt Ylistaronkadulla Logistiikka-alan investointien loppuun saattaminen Liedon ammatti- ja aikuisopiston lisätilat Turun ammattikorkeakoulun Loimaan toimipaikan siirtyminen Turuntien yksikköön Aikuisten näyttötutkinnon järjestämissopimusten päivittäminen ja uusien tutkintojen kehittäminen Aikuisten opintojen henkilökohtaistamisen ja ohjauksen tehostaminen Aikuiskoulutuksen kumppanuussopimusten laadinta Työttömien nuorten oppisopimusten lisääminen Oppisopimuksen hyödyntäminen IMSjärjestelmässä ja vertaisarviointi-hankkeen toteuttaminen laadun kehittämiseksi Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa Kiinteistöpäällikkö selvittää eri vaihtoehtoja. Jatketaan Ylistaronkadulla, tekninen paja käynnistyy tarvittaessa, kaupungin pajalla kaksi nuorta. Halli 1 on rakenteilla, halli 2 tehdään 2015, ajoharjoittelukenttä tekeillä, valmistuu 2013, investoinnit tulevat yhteiskäyttöön luonnonvara-alan kanssa Suunnittelu käynnistynyt, jatkoneuvottelut Liedon kunnan kanssa käynnissä, arvioitu rakennusaika 2013 Kaikki toiminta siirtynyt Kaikki järjestämissopimukset päivitetty (31 kpl) Osallistuttu maakunnallisiin hankkeisiin Kehitteillä yhteistyössä Novidan kanssa Nuoret ohjattu toisen asteen koulutusaloille, muutama oppisopimus Prosessit kuvattu, vertaisarviontihanke meneillään Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Facebookissa, sosiaalisen median käyttöä opetuksessa kehitetään 16

19 2.3 Talous vuonna 2012 Poikkeama TA 2012 KS KS TA / KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 17

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset II

Talousarvio 2016 muutokset II Talousarvio 2016 muutokset II Yhtymävaltuusto 8.12.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Käyttösuunnitelma I/2016 Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Yhtymähallitus 26.4.2016 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1. Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot