Käyttösuunnitelma 2/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelma 2/2012"

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Tulostavoitteet Investoinnit vuonna Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Talous vuonna Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2012 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2012 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma Rahoitusosan toteutuma... 45

3 1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talouden lähiajan näkymät ovat pysyneet synkkinä. Kesän talouskehitys ei tuottanut yllätyksiä. Euroalueen talous on taantunut ja myös muualla maailmassa kasvu on ollut hidasta. Suomenkin talous kääntyi toisella neljänneksellä odotetusti laskuun vahvan alkuvuoden jälkeen. Suomen talouden kasvu takkuilee tällä hetkellä usealla rintamalla. Viennin kasvu on hyytynyt viilentyneen maailmankaupan myötä. Veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, mikä syö palkankorotusten tuoman tulonlisäyksen. Kulutuksen kasvulle ei jää tilaa myöskään sen vuoksi, että työllisyys heikkenee normaalilla viiveellä seuraten talouskasvun hyytymistä. Vahvan alkuvuoden jälkeen kulutuksenkin kasvu on nyt pysähtynyt. Yleinen epävarmuus jarruttaa sekä yritysten investointeja että asuntorakentamista. Korkojen laskusta ei ole hyötyä samalla tavallakuin finanssikriisin aikana, kun korot eivät matalilta tasoiltaan voi enää laskea merkittävästi. Näillä näkymin Suomen talouden palautuminen kasvuun on pitkälti vientimarkkinoiden varassa. Siten loppuvuonna ei ole odotettavissa juuri lainkaan kasvua, ja selkeää piristymistä saadaan odottaa pitkälle ensi vuoden puolelle. Ennusteet Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat -0,9 %:sta 1,5 %:iin. Nordea pankin tuore ennuste lupaa Suomen bkt:n kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,8 % ja ensi vuodelle 1,2 %. Op-Pohjola ennustaa kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,7 % ja Palkansaajien tutkimuslaitos 1,4 %. Arviot inflaatiosta vaihtelevat 2,5 %:sta 3 %:iin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli heinäkuussa 2,9 prosenttia. Kesäkuussa se oli 2,8 prosenttia. Työttömyysprosentiksi koko vuodelle arvioidaan muodostuvan noin 7,6 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 heinäkuussa , eli saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Investointien arvioidaan vähenevän kuluvana vuonna -2,3 % tai jopa -3,2 %. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Lyhyellä aikavälillä markkinakorot euroalueella, Japanissa ja Yhdysvalloissa pysyvät alhaisina sillä keskeiset keskuspankit jatkavat kevyen rahapolitiikan harjoittamista. Keskipitkällä aikavälillä koroissa on selviä nousupaineita mm. kehittyvien talouksien voimakkaan investointikysynnän ja teollisuusmaiden vähäisen säästämisen vuoksi. Suomen julkisen talouden alijäämän on arvioitu syvenevän -1,4 %:iin suhteessa kokonaistuotantoon vuonna Julkisen talouden alijäämä on 3½ % BKT:sta ja valtionvelka 44,5 % BKT:sta. Hallitusohjelmassa esitetyt kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta vuonna Verotulot kasvavat vain vajaalla 1

4 prosentilla veroperustemuutosten ja talouskasvun hidastumisen myötä, mutta valtionosuudet kasvavat n. 4,5 % mm. kustannustenjaon tarkistuksen, indeksikorotuksen ja verokompensaatioiden myötä. Menokehityksen oletetaan pysyvän maltillisena kuntatalouden kiristymisen myötä. Kuntatalouden alijäämä kasvaa hieman ja on n. -0,4 % suhteessa kokonaistuotantoon. Tilastokeskuksen mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia tammikesäkuussa 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja - kulujen erotus, vuosikate, heikkeni 24 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,84 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-maksu keskimäärin 23,6 % ja sairausvakuutusmaksu 2,12 %. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2012 on ,17 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2012 on 8,5 % ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012 on 4,77 %. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2012 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain Käyttösuunnitelma 2:ssa 2012 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Nordean Talousnäkymät -julkaisu, Tilastokeskuksen julkaisut, Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012) Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna

5 1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Talousarvio Vuosikate % 55,7 4,3 *) 93,6 Vuosikate/poistot, % 155,6 146,8 Investointien tulorahoitus % 102,4 77,1 Kassan riittävyys, pv Suhteellinen velkaantuneisuus % 20,6 6,9 Lainanhoitokate 2,41 16,6 Omavaraisuusaste, % Toimintakate % 6,18 Vuoden 2012 vuosikateprosentti on laskettu uudella kaavalla (100 x vuosikate/keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno) *) tällä rivillä oleva luku on laskettu ilman Novidan rakennusten ostamisesta aiheutuneita 4,5 milj. :n investointikuluja (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) 1.2. Investoinnit vuonna Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2012 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on Suurin vuoden 2012 investointi on kylmän konehallin rakentaminen Loimaan tulosalueen Hämeentien yksikön tarpeisiin. Käyttösuunnitelmassa sille on esitetty :n määräraha. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat Kulunvalvonnan asentaminen ja paloilmoitinjärjestelmien uusimiset ovat myös vuoden 2012 ohjelmassa. Osittain niitä on tarkoitus toteuttaa ns. porkkanarahoilla eli fuusion johdosta saatavalla harkinnanvaraisella valtionosuudella. Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on kuorma-auton hankinta Novidan logistiikalle, Loimaan tulosalueelle hankittiin käytetty ja vähän täyttä linja-autokokoa pienempi linja-auto ja kustannukset jäivät :oon. Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja , joka on ensimmäistä käyttösuunnitelmaan nähden nousua

6 Vuoden 2012 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) Toteutuma Hämeentie; kulunvalvonta ym Kulunvalvontaa on toteutettu kuluvana vuonna 1845,97 :lla. Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille, talousarvio , käyttösuunnitelma 1:ssä määräraha nostettu :oon. Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärj.(päärak.) ym Myllykyläntien Puuhamaa-halli , KS 2 esitys: Turuntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärjestelmä ym Turuntien putkiremontti Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu Novida; logistiikan ajoharjoittelurata Esitys KS 2: Novida; ikkunoiden vaihtoa Esitys KS 2: Ajokenttää on tehty elokuun loppuun mennessä ,67 :lla. Määräraha tulee kulumaan kuluvana vuonna ja se ei riitä ajokentän toteuttamiseen, joten lisää määrärahaa tullaan anomaan vuoden 2013 talousarvioon. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa on kulunut ,21. Äänentoisto- ja kulunvalvontajärjestelmiä on kesän aikana asennettu ja määrärahaa on kulunut elokuun loppuun mennessä ,14. Tilauksessa on valvontakamerat, noin Äänentoistolaitteistojen laskut on kirjattu fuusiomenoista. Puuhamaahallin kuluja on kirjattu kirjanpitoon elokuun loppuun mennessä ,48. Varattu määräraha kuluvalle vuodelle ei tule riittämään vaan KS 2:ssa on esitetty määrärahaa lisättäväksi. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa kulunut kulunvalvontaan 4 023,40. Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu meneillään. Määräraha on varaus äkillisiä putkiremontteja varten. Määrärahaa ei kulunut elokuun loppuun mennessä. Suunnittelua on tehty elokuun loppuun mennessä :n arvosta. Suunnittelu jatkuu. Määrärahaa on käytetty ,33 elokuun loppuun mennessä. Ajoharjoitteluradan pohjaa on louhittu, maaalueen tasoittaminen ja täyttö aloitettu. Ikkunoiden uusimista on tehty ja määrärahaa käytetty elokuun loppuun mennessä. 4

7 Novida; sähkökeskukset Esitys KS 2: Novida; ulko-ovien uusim. ja kattojen korjauksia Esitys KS 2: Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventtiilien uusiminen Esitys KS 2: Novida; verkkoaita Esitys KS 2: Myllykyläntie; uusi auto Myllykyläntie; saksilavanostin Myllykyläntie; astianpesukone, suurkeittiö Hämeentie; Logistiikan linja-auto Esitys KS 2: Hämeentie; luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku Hämeentie; luonnonvara-ala; paluuaura Hämeentie; luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä Lieto; automaatioluokan hankinnat Lieto; ajosilta saksinosturi Novida; logistiikka kuormaaja ja traktori Esitys KS 2: muutosesitys lastauslaituri ja kontit Novida; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin Esitys KS 2: Novida; Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen Esitys KS 2: Novida; Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä Määrärahaa on käytetty 1 878,81. Työ kesken. Ovien uusimisia on tehty :lla ja kattojen korjausta :lla. Määrärahaa ei ollut kulunut elokuun loppuun mennessä. Ostettu Viikaistenkadun tontin pohjoisrajalle tuleva aita 8 423,11 :lla. Myllykyläntielle on hankittu kaksi autoa, Nissan Primaster ja VW Golf yhteishinnaltaan ,60. Saksilavanostin on hankittu hintaan 5 491,02. Astianpesukone on hankinnassa syksyllä. Linja-auto on hankittu hintaan Kasvinsuojeluruisku on hankittu hintaan ,83. Paluuauran hinnaksi muodostui ,47. Hankintahinta oli ,77. Hankintaa ei ole vielä tehty. Hankintaa ei ole vielä tehty. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Linjaston uusiminen on tullut maksamaan ,50. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Novida; kuorma-auto Kuorma-auto on hankintahinnaltaan ollut

8 Investointisuunnitelma vuosille /KS 2:n muutokset: Ei oteta käsittelyyn KS 2:n yhteydessä Vuodet 2012 KS1/KS Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; kulunvalvonta ym Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin muutokset Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille Hämeentie; kylmähalli nro Hämeentie; päärakennuksen muutostyöt Hämeentie: koulutilan jätevesiastiat Myllykyläntie; päärak.tsto- ja opetusosan ryhmäkesk. uusim Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.)ym Myllykyläntien Puuhamaa-halli Myllykyläntien työpajasiiven mahdollinen laajennus???? Myllykyläntien opetuskeittiön rakentaminen (yksi lisää) Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym Turuntien auditorion remontointi Turuntien iv-korjaukset Turuntien putkiremontit Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) Lieto; palonilmoitin ja kulunvalvonta Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu Loimaan tulosalue yhteensä ( ) Novida; logist. ajoharj. rata Novida; ikkunoiden vaihtoa Novida; sähkökeskukset Novida; ulko-ovien uusim. Ja kattojen korjauksia Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventt. Uusim Novida; verkkoaita Logistiikka; lastauslaituri Metalliosaston ulkoseinien saneeraus ja suunnittelu Ajoharjoitteluradan päällystäminen Uudenkaupungin tulosalue yhteensä ( ) Rakennusinvestoinnit yhteensä ( ) Irtaimistoinvestoinnit, Myllykyläntie; auto Myllykyläntie; saksilavanostin Myllykyläntie; Astianpesukone, suurkeittiö Myllykyläntie;Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö Logistiikka; linja-auto D Logistiikka; linja-auto D Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen Logistiikka; Avant Logistiikka; nosturi kuorma-autoon

9 Vuodet 2012 KS1/KS Logistiikka; trukin uusiminen Luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku Luonnonvara-ala; traktori Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä (siirtynyt vuodelta 2011) Luonnonvara-ala; paluuaura (siirtynyt vuodelta 2011) Lieto; automaatioluokan hankinnat Lieto; ajosilta saksinosturi Loimaan tulosalue yhteensä ( ) Logistiikka; kuormaaja ja traktori; muutos lastauslaituri ja kontit Auto-osasto; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin Auto-osasto; ajoneuvoanalyysilaitteisto Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen Sähkö-osasto; kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-as. täyd. 0 Sähkö-osasto; robotti ja ohjelmoitavat logiikat Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä Kuorma-auto (siirtynyt vuodelta 2011) Uudenkaupungin tulosalue yhteensä ( ) Irtaimistoinvestoinnit yhteensä ( ) KAIKKI YHTEENSÄ KS : ( ) Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Puuhamaa-halli on rakennusosaston projekti. Rakennus toteutetaan siten, että uudelleen pystytetään TOK-yhtymän kuntayhtymälle lahjoittama entinen huonekaluliike. Rakennus on purettu keväällä 2011 ja rakennusosat on siirretty Myllykyläntielle. Hallin rakentaminen jatkuu vuodelle 2014 saakka. Kustannukset on arvioitu liian alhaisiksi ja talousarvion ja -suunnitelman käsittelyyn mennessä laaditaan realistinen kustannusarvio kiinteistöpäällikön johdolla. Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. 7

10 Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Kuluvana vuonna toteutetaan jo tuolien uusinta, johon riittää käyttötalousrahat kustannuksen jäädessä investointirajan alle. Auto-osaston ajosilta saksinosturi: on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Liedon sähköluokka ( ): täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka). Logistiikan irtaimistohankinnat: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Luonnonvara-alan kasvinsuojeluruisku: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Sähkökeskuksen uusiminen perustuu kuntokartoituksen toteuttamissuunnitelmaan. Sähkökeskuksen uusiminen on sähköturvallisuuden kannalta välttämätön. Ulko-ovien ja kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien kohdalla saadaan energian säästöä. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Uuden ilmastointilaitteen kytkeminen kaukovalvontajärjestelmään. Patteriventtiilien uusiminen liittyy energian säästämiseen, koska vanhat venttiilit eivät toimi. Tontin ympärille tulevan verkkoaidan laajentaminen uuden ajoharjoitteluradan alueelle. Logistiikan lastauslaituri ja kontit; opetusryhmien lisääminen. Cateringin linjaston II-vaihe: vuonna 2008 aloitetun keittiöremontin loppuunsaattaminen. Autoalan nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. 8

11 1.3 Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat Talous vuonna 2012 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2012 KS 1/2012 KS 2/2012 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talousjohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

12 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraavaa: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle Ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma oppilaitosten sisäisen tietoverkon kehittäminen ja sen palvelujen täydentäminen LSKKY:n sisäiset kiinteät tietoverkot on rakennettu kuntoon. Langattoman verkon WLAN -tekniikan hallintajärjestelmät ovat kunnossa. WLAN -tukiasemien asennukset ja hankinnat ovat kesken. - it-palvelujen täydentäminen CRMohjelmistojen avulla: asiakkuuksien hallinta, työkohteinen hallinta CRM järjestelmä on asennettu ja määritykset tehty. Työkohteiden hallinta on käytössä. Aikuiskoulutusyksikkö on ottanut asiakkuuksien hallinnan osittain käyttöön. Järjestelmään on lisätty myös LSKKY:n Hanke -rekisteri, rekisteriin syötetään hankkeesta kaikki syntyvä materiaali. - etäopiskelu- ja videoneuvottelumenetelmien kehittäminen Yksiköihin on hankittu erilliset etäneuvottelulaitteistot (Cisco Tandberg). LSKKY:n lähiverkossa toimii myös LYNC -palvelu, jolla voidaan työaseman kautta käydä etäneuvotteluja. Nämä laitteet ovat myös etäopiskelun käytössä ja aikuiskoulutus on ottanut nämä käyttöön/kokeiluun. - virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan kehittäminen On otettu käyttöön LSKKY yksiköiden yhteinen Moodle-palvelin ja aloitettu TVT -strategian määrittelemä koulutus oppimisympäristöjen käytöstä. Myös LYNC -palvelu ja erilliset etäneuvottelulaitteistot kuuluvat osana virtuaalista oppimisympäristöä. - tieto- ja viestintästrategian uudistaminen TVT-strategia on uusittu joulukuussa 2011 ja hyväksytty yhtymähallituksessa 2012 helmikuussa. 10

13 2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suunnittelu ja koordinointi Järjestämisluvat on haettu kuntayhtymälle ja opetussuunnitelmat on päivitetty nykyisten säännösten mukaisiksi. - oppisopimistoiminnan kehittäminen Toteutumisvertailujen arviointia on tehty maakunnan muiden oppisopimustoimistojen kanssa ja otettu käyttöön hyvät käytännöt muilta. 3. Strategiatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma ennakointijärjestelmän rakentaminen On osallistuttu Varsinais-Suomen Liiton ennakointityöryhmään ja sen tulokset on otettu huomioon koulutusalojen suunnittelussa visiokaudella. - vuosisuunnitelmien laatiminen Laadinnan alla. Täsmennetään uuden kuntayhtymäjohtajan kanssa. - strategioiden päivitys Tehty. 4. Johdon ja henkilöstön koulutus Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirja-tuotanto ) Keväällä tehtiin kartoitus, jonka tulosten perusteella koulutusta järjestetään. - johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat), johtoryhmien työskentely Ei ole käynnistetty. - henkilöstön kehittäminen On jatkuvaa toimintaa. 11

14 5. Laatutyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton jatkaminen Prosessien ja toimintaohjeiden laadintaa on jatkettu ja kerätty IMStoiminnnanohjausjärjestelmään. - henkilöstön perehdyttäminen Otettu käyttöön perehdytysohjelmarunko. - ylläpito- ja päivitystyö Toimintaohjeiden ym. päivitystyötä on jatkettu. - laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen Sisäisten auditoijien koulutus ja johdon katselmusten käynnistys siirtyivät syksyyn. Koulutuksen vaikutustutkimus on tehty ja itseisarviointi. - laatupalkinnon hakeminen Laatupalkintoa haettiin, mutta ei päästy kuuden parhaimman joukkoon. 6. Opetussuunnitelmatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailun jatkaminen Tehty yhteistyössä kuntayhtymän ammatti- ja aikuisopistojen kanssa. - tutustumiskäynnit Alakohtaiset tutustumiskäynnit on tehty. - työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Toimielinten koulutusta ollut ja se jatkuu edelleen. - neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi On tekeillä. 12

15 7. Muut kehittämistoimenpiteet Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma turvallisuusjärjestelmien kehittäminen Loimaan tulosalue: Yksiköiden kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään on kytketty nauhuri, jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointiohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. Valvontakamerajärjestelmää uusitaan useammassa yksikössä ja se on valmis 2013 aikana. Uudenkaupungin tulosalue: Valvontakamerajärjestelmä on toiminnassa, mutta uusien kameroiden hankinta suunnitteilla (rahoitus). Kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään kytketty nauhuri (painonapit), jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointi -ohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. - kulunvalvonnan kehittäminen ja työajan seurannan automatisointi Loimaa-Lieto: Kulunvalvonta suunnitelmat on tehty useampaan yksikköön ja ESMIKKO keskusjärjestelmä asennettu. Yksiköiden kulunvalvonta asennukset meneillään ja osassa jo kunnossa/käytössä. Valmiita vuoden 2013 aikana. Työajan seuranta samassa ESMIKKO järjestelmässä kuin kulunvalvonta. Työajan seuranta saadaan kuntoon 2012 marraskuussa, käytössä joulukuussa Novida: Kulunvalvonta kunnossa ja työajan seuranta selvittelyvaiheessa. 13

16 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät TILASTOINTIPÄIVÄN OPISKELIJAMÄÄRÄT Koulutusala opp. yht. aloittain nuorten koulutus aikuisten näyttötutk.valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 687 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 207 Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala 51 Loimaa Lieto Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 116 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 236 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 183 Loimaa Lieto 0 Novida kulttuuriala 136 artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa Novida Ammattistartti 14 Loimaa Lieto nuoret + aikuiset yht Tilastointipäivän opiskelijamäärät 14

17 Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2012 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KSI KS II luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Loimaa logistiikka 76 Lieto Novida Novida logistiikka 65 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala Loimaa Lieto Novida 5 matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala Loimaa Lieto Novida kulttuuriala artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa 42 Novida 13 Ammattistartti Loimaa Lieto kaikki tästä Loimaa Novida Lieto

18 2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen Koulutus aloitettu/10 opiskelijaa. Palvelualojen lisääntyneen opiskelijamäärän aiheuttamat tilajärjestelyt Pajatoiminnan järjestelyt Ylistaronkadulla Logistiikka-alan investointien loppuun saattaminen Liedon ammatti- ja aikuisopiston lisätilat Turun ammattikorkeakoulun Loimaan toimipaikan siirtyminen Turuntien yksikköön Aikuisten näyttötutkinnon järjestämissopimusten päivittäminen ja uusien tutkintojen kehittäminen Aikuisten opintojen henkilökohtaistamisen ja ohjauksen tehostaminen Aikuiskoulutuksen kumppanuussopimusten laadinta Työttömien nuorten oppisopimusten lisääminen Oppisopimuksen hyödyntäminen IMSjärjestelmässä ja vertaisarviointi-hankkeen toteuttaminen laadun kehittämiseksi Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa Kiinteistöpäällikkö selvittää eri vaihtoehtoja. Jatketaan Ylistaronkadulla, tekninen paja käynnistyy tarvittaessa, kaupungin pajalla kaksi nuorta. Halli 1 on rakenteilla, halli 2 tehdään 2015, ajoharjoittelukenttä tekeillä, valmistuu 2013, investoinnit tulevat yhteiskäyttöön luonnonvara-alan kanssa Suunnittelu käynnistynyt, jatkoneuvottelut Liedon kunnan kanssa käynnissä, arvioitu rakennusaika 2013 Kaikki toiminta siirtynyt Kaikki järjestämissopimukset päivitetty (31 kpl) Osallistuttu maakunnallisiin hankkeisiin Kehitteillä yhteistyössä Novidan kanssa Nuoret ohjattu toisen asteen koulutusaloille, muutama oppisopimus Prosessit kuvattu, vertaisarviontihanke meneillään Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Facebookissa, sosiaalisen median käyttöä opetuksessa kehitetään 16

19 2.3 Talous vuonna 2012 Poikkeama TA 2012 KS KS TA / KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 17

Käyttösuunnitelma 2/2013

Käyttösuunnitelma 2/2013 Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 29.10.2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 muutokset

Talousarvio 2014 muutokset Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto 27.11.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Loimaan tulosalue... 2 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA...

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot