Käyttösuunnitelma 2/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelma 2/2012"

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Tulostavoitteet Investoinnit vuonna Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Talous vuonna Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2012 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2012 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma Rahoitusosan toteutuma... 45

3 1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talouden lähiajan näkymät ovat pysyneet synkkinä. Kesän talouskehitys ei tuottanut yllätyksiä. Euroalueen talous on taantunut ja myös muualla maailmassa kasvu on ollut hidasta. Suomenkin talous kääntyi toisella neljänneksellä odotetusti laskuun vahvan alkuvuoden jälkeen. Suomen talouden kasvu takkuilee tällä hetkellä usealla rintamalla. Viennin kasvu on hyytynyt viilentyneen maailmankaupan myötä. Veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, mikä syö palkankorotusten tuoman tulonlisäyksen. Kulutuksen kasvulle ei jää tilaa myöskään sen vuoksi, että työllisyys heikkenee normaalilla viiveellä seuraten talouskasvun hyytymistä. Vahvan alkuvuoden jälkeen kulutuksenkin kasvu on nyt pysähtynyt. Yleinen epävarmuus jarruttaa sekä yritysten investointeja että asuntorakentamista. Korkojen laskusta ei ole hyötyä samalla tavallakuin finanssikriisin aikana, kun korot eivät matalilta tasoiltaan voi enää laskea merkittävästi. Näillä näkymin Suomen talouden palautuminen kasvuun on pitkälti vientimarkkinoiden varassa. Siten loppuvuonna ei ole odotettavissa juuri lainkaan kasvua, ja selkeää piristymistä saadaan odottaa pitkälle ensi vuoden puolelle. Ennusteet Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat -0,9 %:sta 1,5 %:iin. Nordea pankin tuore ennuste lupaa Suomen bkt:n kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,8 % ja ensi vuodelle 1,2 %. Op-Pohjola ennustaa kasvuksi kuluvalle vuodelle 0,7 % ja Palkansaajien tutkimuslaitos 1,4 %. Arviot inflaatiosta vaihtelevat 2,5 %:sta 3 %:iin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli heinäkuussa 2,9 prosenttia. Kesäkuussa se oli 2,8 prosenttia. Työttömyysprosentiksi koko vuodelle arvioidaan muodostuvan noin 7,6 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2012 heinäkuussa , eli saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Työllisiä oli enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Investointien arvioidaan vähenevän kuluvana vuonna -2,3 % tai jopa -3,2 %. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Lyhyellä aikavälillä markkinakorot euroalueella, Japanissa ja Yhdysvalloissa pysyvät alhaisina sillä keskeiset keskuspankit jatkavat kevyen rahapolitiikan harjoittamista. Keskipitkällä aikavälillä koroissa on selviä nousupaineita mm. kehittyvien talouksien voimakkaan investointikysynnän ja teollisuusmaiden vähäisen säästämisen vuoksi. Suomen julkisen talouden alijäämän on arvioitu syvenevän -1,4 %:iin suhteessa kokonaistuotantoon vuonna Julkisen talouden alijäämä on 3½ % BKT:sta ja valtionvelka 44,5 % BKT:sta. Hallitusohjelmassa esitetyt kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta vuonna Verotulot kasvavat vain vajaalla 1

4 prosentilla veroperustemuutosten ja talouskasvun hidastumisen myötä, mutta valtionosuudet kasvavat n. 4,5 % mm. kustannustenjaon tarkistuksen, indeksikorotuksen ja verokompensaatioiden myötä. Menokehityksen oletetaan pysyvän maltillisena kuntatalouden kiristymisen myötä. Kuntatalouden alijäämä kasvaa hieman ja on n. -0,4 % suhteessa kokonaistuotantoon. Tilastokeskuksen mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia tammikesäkuussa 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja - kulujen erotus, vuosikate, heikkeni 24 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,84 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-maksu keskimäärin 23,6 % ja sairausvakuutusmaksu 2,12 %. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2012 on ,17 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2012 on 8,5 % ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012 on 4,77 %. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2012 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain Käyttösuunnitelma 2:ssa 2012 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Nordean Talousnäkymät -julkaisu, Tilastokeskuksen julkaisut, Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012) Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna

5 1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Talousarvio Vuosikate % 55,7 4,3 *) 93,6 Vuosikate/poistot, % 155,6 146,8 Investointien tulorahoitus % 102,4 77,1 Kassan riittävyys, pv Suhteellinen velkaantuneisuus % 20,6 6,9 Lainanhoitokate 2,41 16,6 Omavaraisuusaste, % Toimintakate % 6,18 Vuoden 2012 vuosikateprosentti on laskettu uudella kaavalla (100 x vuosikate/keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno) *) tällä rivillä oleva luku on laskettu ilman Novidan rakennusten ostamisesta aiheutuneita 4,5 milj. :n investointikuluja (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) 1.2. Investoinnit vuonna Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2012 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on Suurin vuoden 2012 investointi on kylmän konehallin rakentaminen Loimaan tulosalueen Hämeentien yksikön tarpeisiin. Käyttösuunnitelmassa sille on esitetty :n määräraha. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat Kulunvalvonnan asentaminen ja paloilmoitinjärjestelmien uusimiset ovat myös vuoden 2012 ohjelmassa. Osittain niitä on tarkoitus toteuttaa ns. porkkanarahoilla eli fuusion johdosta saatavalla harkinnanvaraisella valtionosuudella. Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on kuorma-auton hankinta Novidan logistiikalle, Loimaan tulosalueelle hankittiin käytetty ja vähän täyttä linja-autokokoa pienempi linja-auto ja kustannukset jäivät :oon. Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja , joka on ensimmäistä käyttösuunnitelmaan nähden nousua

6 Vuoden 2012 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) Toteutuma Hämeentie; kulunvalvonta ym Kulunvalvontaa on toteutettu kuluvana vuonna 1845,97 :lla. Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille, talousarvio , käyttösuunnitelma 1:ssä määräraha nostettu :oon. Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärj.(päärak.) ym Myllykyläntien Puuhamaa-halli , KS 2 esitys: Turuntien paloilmoitin ja kulunvalvontajärjestelmä ym Turuntien putkiremontti Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu Novida; logistiikan ajoharjoittelurata Esitys KS 2: Novida; ikkunoiden vaihtoa Esitys KS 2: Ajokenttää on tehty elokuun loppuun mennessä ,67 :lla. Määräraha tulee kulumaan kuluvana vuonna ja se ei riitä ajokentän toteuttamiseen, joten lisää määrärahaa tullaan anomaan vuoden 2013 talousarvioon. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa on kulunut ,21. Äänentoisto- ja kulunvalvontajärjestelmiä on kesän aikana asennettu ja määrärahaa on kulunut elokuun loppuun mennessä ,14. Tilauksessa on valvontakamerat, noin Äänentoistolaitteistojen laskut on kirjattu fuusiomenoista. Puuhamaahallin kuluja on kirjattu kirjanpitoon elokuun loppuun mennessä ,48. Varattu määräraha kuluvalle vuodelle ei tule riittämään vaan KS 2:ssa on esitetty määrärahaa lisättäväksi. Elokuun loppuun mennessä määrärahaa kulunut kulunvalvontaan 4 023,40. Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu meneillään. Määräraha on varaus äkillisiä putkiremontteja varten. Määrärahaa ei kulunut elokuun loppuun mennessä. Suunnittelua on tehty elokuun loppuun mennessä :n arvosta. Suunnittelu jatkuu. Määrärahaa on käytetty ,33 elokuun loppuun mennessä. Ajoharjoitteluradan pohjaa on louhittu, maaalueen tasoittaminen ja täyttö aloitettu. Ikkunoiden uusimista on tehty ja määrärahaa käytetty elokuun loppuun mennessä. 4

7 Novida; sähkökeskukset Esitys KS 2: Novida; ulko-ovien uusim. ja kattojen korjauksia Esitys KS 2: Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventtiilien uusiminen Esitys KS 2: Novida; verkkoaita Esitys KS 2: Myllykyläntie; uusi auto Myllykyläntie; saksilavanostin Myllykyläntie; astianpesukone, suurkeittiö Hämeentie; Logistiikan linja-auto Esitys KS 2: Hämeentie; luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku Hämeentie; luonnonvara-ala; paluuaura Hämeentie; luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä Lieto; automaatioluokan hankinnat Lieto; ajosilta saksinosturi Novida; logistiikka kuormaaja ja traktori Esitys KS 2: muutosesitys lastauslaituri ja kontit Novida; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin Esitys KS 2: Novida; Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen Esitys KS 2: Novida; Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä Määrärahaa on käytetty 1 878,81. Työ kesken. Ovien uusimisia on tehty :lla ja kattojen korjausta :lla. Määrärahaa ei ollut kulunut elokuun loppuun mennessä. Ostettu Viikaistenkadun tontin pohjoisrajalle tuleva aita 8 423,11 :lla. Myllykyläntielle on hankittu kaksi autoa, Nissan Primaster ja VW Golf yhteishinnaltaan ,60. Saksilavanostin on hankittu hintaan 5 491,02. Astianpesukone on hankinnassa syksyllä. Linja-auto on hankittu hintaan Kasvinsuojeluruisku on hankittu hintaan ,83. Paluuauran hinnaksi muodostui ,47. Hankintahinta oli ,77. Hankintaa ei ole vielä tehty. Hankintaa ei ole vielä tehty. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Linjaston uusiminen on tullut maksamaan ,50. Määrärahaa ei ollut käytetty elokuun loppuun mennessä. Novida; kuorma-auto Kuorma-auto on hankintahinnaltaan ollut

8 Investointisuunnitelma vuosille /KS 2:n muutokset: Ei oteta käsittelyyn KS 2:n yhteydessä Vuodet 2012 KS1/KS Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; kulunvalvonta ym Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin muutokset Hämeentie; kylmähalli nro 1 ajoneuvoille Hämeentie; kylmähalli nro Hämeentie; päärakennuksen muutostyöt Hämeentie: koulutilan jätevesiastiat Myllykyläntie; päärak.tsto- ja opetusosan ryhmäkesk. uusim Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.)ym Myllykyläntien Puuhamaa-halli Myllykyläntien työpajasiiven mahdollinen laajennus???? Myllykyläntien opetuskeittiön rakentaminen (yksi lisää) Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym Turuntien auditorion remontointi Turuntien iv-korjaukset Turuntien putkiremontit Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) Lieto; palonilmoitin ja kulunvalvonta Lieto; tilainvestoinnit/suunnittelu Loimaan tulosalue yhteensä ( ) Novida; logist. ajoharj. rata Novida; ikkunoiden vaihtoa Novida; sähkökeskukset Novida; ulko-ovien uusim. Ja kattojen korjauksia Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta, patteriventt. Uusim Novida; verkkoaita Logistiikka; lastauslaituri Metalliosaston ulkoseinien saneeraus ja suunnittelu Ajoharjoitteluradan päällystäminen Uudenkaupungin tulosalue yhteensä ( ) Rakennusinvestoinnit yhteensä ( ) Irtaimistoinvestoinnit, Myllykyläntie; auto Myllykyläntie; saksilavanostin Myllykyläntie; Astianpesukone, suurkeittiö Myllykyläntie;Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö Logistiikka; linja-auto D Logistiikka; linja-auto D Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen Logistiikka; Avant Logistiikka; nosturi kuorma-autoon

9 Vuodet 2012 KS1/KS Logistiikka; trukin uusiminen Luonnonvara-ala; kasvinsuojeluruisku Luonnonvara-ala; traktori Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä (siirtynyt vuodelta 2011) Luonnonvara-ala; paluuaura (siirtynyt vuodelta 2011) Lieto; automaatioluokan hankinnat Lieto; ajosilta saksinosturi Loimaan tulosalue yhteensä ( ) Logistiikka; kuormaaja ja traktori; muutos lastauslaituri ja kontit Auto-osasto; nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin Auto-osasto; ajoneuvoanalyysilaitteisto Catering; linjaston II vaiheen loppuunsaattaminen Sähkö-osasto; kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-as. täyd. 0 Sähkö-osasto; robotti ja ohjelmoitavat logiikat Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä Kuorma-auto (siirtynyt vuodelta 2011) Uudenkaupungin tulosalue yhteensä ( ) Irtaimistoinvestoinnit yhteensä ( ) KAIKKI YHTEENSÄ KS : ( ) Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Puuhamaa-halli on rakennusosaston projekti. Rakennus toteutetaan siten, että uudelleen pystytetään TOK-yhtymän kuntayhtymälle lahjoittama entinen huonekaluliike. Rakennus on purettu keväällä 2011 ja rakennusosat on siirretty Myllykyläntielle. Hallin rakentaminen jatkuu vuodelle 2014 saakka. Kustannukset on arvioitu liian alhaisiksi ja talousarvion ja -suunnitelman käsittelyyn mennessä laaditaan realistinen kustannusarvio kiinteistöpäällikön johdolla. Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. 7

10 Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Kuluvana vuonna toteutetaan jo tuolien uusinta, johon riittää käyttötalousrahat kustannuksen jäädessä investointirajan alle. Auto-osaston ajosilta saksinosturi: on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Liedon sähköluokka ( ): täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka). Logistiikan irtaimistohankinnat: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Luonnonvara-alan kasvinsuojeluruisku: tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Sähkökeskuksen uusiminen perustuu kuntokartoituksen toteuttamissuunnitelmaan. Sähkökeskuksen uusiminen on sähköturvallisuuden kannalta välttämätön. Ulko-ovien ja kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien kohdalla saadaan energian säästöä. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Uuden ilmastointilaitteen kytkeminen kaukovalvontajärjestelmään. Patteriventtiilien uusiminen liittyy energian säästämiseen, koska vanhat venttiilit eivät toimi. Tontin ympärille tulevan verkkoaidan laajentaminen uuden ajoharjoitteluradan alueelle. Logistiikan lastauslaituri ja kontit; opetusryhmien lisääminen. Cateringin linjaston II-vaihe: vuonna 2008 aloitetun keittiöremontin loppuunsaattaminen. Autoalan nelipyöräsuuntauslaite ja nelipyöränostin: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. 8

11 1.3 Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat Talous vuonna 2012 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2012 KS 1/2012 KS 2/2012 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talousjohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

12 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraavaa: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle Ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma oppilaitosten sisäisen tietoverkon kehittäminen ja sen palvelujen täydentäminen LSKKY:n sisäiset kiinteät tietoverkot on rakennettu kuntoon. Langattoman verkon WLAN -tekniikan hallintajärjestelmät ovat kunnossa. WLAN -tukiasemien asennukset ja hankinnat ovat kesken. - it-palvelujen täydentäminen CRMohjelmistojen avulla: asiakkuuksien hallinta, työkohteinen hallinta CRM järjestelmä on asennettu ja määritykset tehty. Työkohteiden hallinta on käytössä. Aikuiskoulutusyksikkö on ottanut asiakkuuksien hallinnan osittain käyttöön. Järjestelmään on lisätty myös LSKKY:n Hanke -rekisteri, rekisteriin syötetään hankkeesta kaikki syntyvä materiaali. - etäopiskelu- ja videoneuvottelumenetelmien kehittäminen Yksiköihin on hankittu erilliset etäneuvottelulaitteistot (Cisco Tandberg). LSKKY:n lähiverkossa toimii myös LYNC -palvelu, jolla voidaan työaseman kautta käydä etäneuvotteluja. Nämä laitteet ovat myös etäopiskelun käytössä ja aikuiskoulutus on ottanut nämä käyttöön/kokeiluun. - virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan kehittäminen On otettu käyttöön LSKKY yksiköiden yhteinen Moodle-palvelin ja aloitettu TVT -strategian määrittelemä koulutus oppimisympäristöjen käytöstä. Myös LYNC -palvelu ja erilliset etäneuvottelulaitteistot kuuluvat osana virtuaalista oppimisympäristöä. - tieto- ja viestintästrategian uudistaminen TVT-strategia on uusittu joulukuussa 2011 ja hyväksytty yhtymähallituksessa 2012 helmikuussa. 10

13 2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suunnittelu ja koordinointi Järjestämisluvat on haettu kuntayhtymälle ja opetussuunnitelmat on päivitetty nykyisten säännösten mukaisiksi. - oppisopimistoiminnan kehittäminen Toteutumisvertailujen arviointia on tehty maakunnan muiden oppisopimustoimistojen kanssa ja otettu käyttöön hyvät käytännöt muilta. 3. Strategiatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma ennakointijärjestelmän rakentaminen On osallistuttu Varsinais-Suomen Liiton ennakointityöryhmään ja sen tulokset on otettu huomioon koulutusalojen suunnittelussa visiokaudella. - vuosisuunnitelmien laatiminen Laadinnan alla. Täsmennetään uuden kuntayhtymäjohtajan kanssa. - strategioiden päivitys Tehty. 4. Johdon ja henkilöstön koulutus Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirja-tuotanto ) Keväällä tehtiin kartoitus, jonka tulosten perusteella koulutusta järjestetään. - johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat), johtoryhmien työskentely Ei ole käynnistetty. - henkilöstön kehittäminen On jatkuvaa toimintaa. 11

14 5. Laatutyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton jatkaminen Prosessien ja toimintaohjeiden laadintaa on jatkettu ja kerätty IMStoiminnnanohjausjärjestelmään. - henkilöstön perehdyttäminen Otettu käyttöön perehdytysohjelmarunko. - ylläpito- ja päivitystyö Toimintaohjeiden ym. päivitystyötä on jatkettu. - laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen Sisäisten auditoijien koulutus ja johdon katselmusten käynnistys siirtyivät syksyyn. Koulutuksen vaikutustutkimus on tehty ja itseisarviointi. - laatupalkinnon hakeminen Laatupalkintoa haettiin, mutta ei päästy kuuden parhaimman joukkoon. 6. Opetussuunnitelmatyö Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailun jatkaminen Tehty yhteistyössä kuntayhtymän ammatti- ja aikuisopistojen kanssa. - tutustumiskäynnit Alakohtaiset tutustumiskäynnit on tehty. - työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Toimielinten koulutusta ollut ja se jatkuu edelleen. - neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi On tekeillä. 12

15 7. Muut kehittämistoimenpiteet Tavoitteet/Hankkeet Toteutuma turvallisuusjärjestelmien kehittäminen Loimaan tulosalue: Yksiköiden kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään on kytketty nauhuri, jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointiohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. Valvontakamerajärjestelmää uusitaan useammassa yksikössä ja se on valmis 2013 aikana. Uudenkaupungin tulosalue: Valvontakamerajärjestelmä on toiminnassa, mutta uusien kameroiden hankinta suunnitteilla (rahoitus). Kuulutus/äänentoisto -järjestelmät on uusittu tai korjattu. Järjestelmään kytketty nauhuri (painonapit), jolla voidaan tarvittaessa kuuluttaa nauhoitetut evakuointi -ohjeet ja muut tärkeät kuulutukset. - kulunvalvonnan kehittäminen ja työajan seurannan automatisointi Loimaa-Lieto: Kulunvalvonta suunnitelmat on tehty useampaan yksikköön ja ESMIKKO keskusjärjestelmä asennettu. Yksiköiden kulunvalvonta asennukset meneillään ja osassa jo kunnossa/käytössä. Valmiita vuoden 2013 aikana. Työajan seuranta samassa ESMIKKO järjestelmässä kuin kulunvalvonta. Työajan seuranta saadaan kuntoon 2012 marraskuussa, käytössä joulukuussa Novida: Kulunvalvonta kunnossa ja työajan seuranta selvittelyvaiheessa. 13

16 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät TILASTOINTIPÄIVÄN OPISKELIJAMÄÄRÄT Koulutusala opp. yht. aloittain nuorten koulutus aikuisten näyttötutk.valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 687 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 207 Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala 51 Loimaa Lieto Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 116 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 236 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 183 Loimaa Lieto 0 Novida kulttuuriala 136 artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa Novida Ammattistartti 14 Loimaa Lieto nuoret + aikuiset yht Tilastointipäivän opiskelijamäärät 14

17 Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2012 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KSI KS II luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Loimaa logistiikka 76 Lieto Novida Novida logistiikka 65 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala Loimaa Lieto Novida 5 matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala Loimaa Lieto Novida kulttuuriala artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa 42 Novida 13 Ammattistartti Loimaa Lieto kaikki tästä Loimaa Novida Lieto

18 2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2012 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen Koulutus aloitettu/10 opiskelijaa. Palvelualojen lisääntyneen opiskelijamäärän aiheuttamat tilajärjestelyt Pajatoiminnan järjestelyt Ylistaronkadulla Logistiikka-alan investointien loppuun saattaminen Liedon ammatti- ja aikuisopiston lisätilat Turun ammattikorkeakoulun Loimaan toimipaikan siirtyminen Turuntien yksikköön Aikuisten näyttötutkinnon järjestämissopimusten päivittäminen ja uusien tutkintojen kehittäminen Aikuisten opintojen henkilökohtaistamisen ja ohjauksen tehostaminen Aikuiskoulutuksen kumppanuussopimusten laadinta Työttömien nuorten oppisopimusten lisääminen Oppisopimuksen hyödyntäminen IMSjärjestelmässä ja vertaisarviointi-hankkeen toteuttaminen laadun kehittämiseksi Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa Kiinteistöpäällikkö selvittää eri vaihtoehtoja. Jatketaan Ylistaronkadulla, tekninen paja käynnistyy tarvittaessa, kaupungin pajalla kaksi nuorta. Halli 1 on rakenteilla, halli 2 tehdään 2015, ajoharjoittelukenttä tekeillä, valmistuu 2013, investoinnit tulevat yhteiskäyttöön luonnonvara-alan kanssa Suunnittelu käynnistynyt, jatkoneuvottelut Liedon kunnan kanssa käynnissä, arvioitu rakennusaika 2013 Kaikki toiminta siirtynyt Kaikki järjestämissopimukset päivitetty (31 kpl) Osallistuttu maakunnallisiin hankkeisiin Kehitteillä yhteistyössä Novidan kanssa Nuoret ohjattu toisen asteen koulutusaloille, muutama oppisopimus Prosessit kuvattu, vertaisarviontihanke meneillään Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Facebookissa, sosiaalisen median käyttöä opetuksessa kehitetään 16

19 2.3 Talous vuonna 2012 Poikkeama TA 2012 KS KS TA / KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 17

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset II

Talousarvio 2016 muutokset II Talousarvio 2016 muutokset II Yhtymävaltuusto 8.12.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 27.10.2011

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2013

Käyttösuunnitelma 2/2013 Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 29.10.2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö, Loimaa LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 8.9.2010 klo 12.15 15.15 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 muutokset

Talousarvio 2014 muutokset Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto 27.11.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Loimaan tulosalue... 2 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto...

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2015

Käyttösuunnitelma I/2015 Käyttösuunnitelma I/2015 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 21.4.2015

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Käyttösuunnitelma I/2016 Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Yhtymähallitus 26.4.2016 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1. Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)% Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot