Talousarvio 2014 muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 muutokset"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto

2 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Investoinnit vuonna Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma Rahoituslaskelma... 19

3 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2014 KS 2/2014 Muutos Muutos % TA:oon Kuntayhtymä Menot ,9 Tulot ,4 Netto ,9 Loimaan tulosalue Menot ,5 Tulot ,5 Netto ,7 Uudenkaupungin tulosalue Menot ,9 Tulot ,6 Netto ,0 Rahoitus Menot ,8 Tulot ,0 Netto ,7 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,7 Tulot ,4 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,0 Investoinnit Rakennusten korjaus ,0 Irtaimisto ,0 Yhteensä ,0 1

4 2 Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: vt. rehtori Petri Lähde 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Perustutkintojen laajuudet opintoviikoista Suunnitelma lukuvuodelle on opintopisteisiin ja opintojaksojen kokoaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi. joille Varsinais-Suomessa järjestetään tehty. Joka opistosta on nimetty mentori, yhteistä perehdytystä Viitta hankkeeseen (Suuntaviivat ja osaamisen lisääminen tutkintojärjestelmän rakenneuudistuksen toteuttamiseksi 08/ /2015) liittyen. Viitta on Tutke 2 hankkeen jatkoa. Johtoryhmää on perehdytetty ja on päätetty veso päivien käytöstä työn eteenpäin viemisessä. Atto-opettajille (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) järjestetään omat perehdytyspäivät. Työssäoppimisen lisääminen työvaltaisia oppimispolkuja. Tehty monilla aloilla, mm. oppisopimuskoulutus yhtenä osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista (Oppipaikat ja Oppivuorot 2+1 -hankkeet). Joustavien opintopolkujen käyttöönotto toisen asteen tutkinnon suorittaneille Opeda-hankkeen avulla. Riittävien opetustilojen turvaaminen ja tilojen asianmukaisina pitäminen. Oppimisympäristöjen kehittäminen Mobiilipedagogiikka opetuksessa ja Osaava -hankkeiden avulla. Liedon opetustilojen korjaustyöt ovat vaiheessa Opintien kiinteistön osalta ja selvitystyö sisäilma-asiassa on vielä kesken. Tilojen riittämättömyys sekä sisäilmaongelmista johtuen opetus syksystä 2014 alkaen on hajautettuna neljään eri toimipisteeseen. Opetuksen hajauttaminen näin moneen toimipisteeseen ei ole tarkoituksenmukaista. Mobiilipedagogia opetuksessa I ja IIhankkeessa on mobiilitekniikkaa hyödynnetty mm. ottamalla sähköiset portfoliot pilvipalvelun kautta käyttöön, mahdollistettu töiden dokumentointia tablettien, älypuhelimien ja älytaulujen avulla. Henkilökunnan perehdytys uuden teknologian käyttöön on meneillään. 2

5 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Opettajien työelämäosaamisen ajan tasalla pitäminen. työelämäjaksolle yhteensä 40 viikoksi lu- M.O.T. -hankkeen avulla pääsee opettajia kuvuoden aikana. Liedosta on lähdössä 2 opettajaa ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolle. Koulutusalojen yhteistyön lisääminen suunnittelemalla valinnaisia tutkinnonosia muille koulutusaloille. Oppisopimuskoulutuksen teoriaopetuksen järjestäminen ja sen niveltäminen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Ei ole toteutunut. Oppisopimuskoulutus yhtenä osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista (Oppipaikat ja Oppivuorot 2+1 -hankkeet). 2.3 Talous vuonna 2014 TA 2014 Poikkeama KS TA/KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 3

6 3 Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen. Kaikille aloille yhteinen kestävän kehityk- C&Q-analyysejä on toteutettu. sen tietopaketti on tekeillä. Opetussuunnitelmien tarkastelu muutosten näkökulmasta on toteutunut osittain. Uusien alojen/sisältöjen kehittäminen on toteutunut varastopalvelujen ja osittain uusiutuvan energian osalta. Valmistuvien työllistymisen tukeminen. Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen. Yrittäjyyteen kasvattaminen. Metallialan koulutuksen kehittäminen ja vetovoimaisuuden parantaminen. Aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus ja työelämän kehittäminen Yrityspalveluiden kehittäminen. Koulutustarjonnan ja hankkeiden suuntaaminen kasvaville ja työllistäville aloille sekä paikallisiin tarpeisiin. Tutkintoon ja osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen ja uusien näyttötutkintosopimusten hakeminen. Työssäoppimisen kehittäminen on toteutunut osittain. Täältä tullaan työelämä-tapahtuma toteutettu, työnhakukoulutusta toteutettu ja kaksi Rekry-tapahtuma yritysten kanssa toteutettu. Ammatillinen ohjaaja on palkattu kaikille aloille ja Pesti kii!-hanketta toteutettu tuloksellisesti. Yrittäjät ovat vain rajoitetusti luennoitsijoina. Yrittäjyysopintojen lisääminen opetussuunnitelmien sisään on valmisteilla. Kaikille yhteinen yrittäjyyspaketti on tekeillä. Uusien opetusmenetelmien kehittäminen on toteutunut vain osittain. Imagon parantaminen yritysyhteistyönä on toteutunut osittain. Yhteistyö perusopetuksen opojen kanssa on toteutunut. C&Q-analyysejä on toteutettu. Toteutunut vähentyneiden resurssien rajoissa. Toteutunut vähentyneiden resurssien rajoissa. Oppisopimusryhmien lisääminen. Hallintotyökalujen kehittäminen. 4 Toteutunut vain osittain, kysynnän väheneminen esteenä. Primus/Wilma-ohjelmien käyttöönotto/kehittäminen on toteutunut hyvin.

7 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Oppisopimus- ja aikuiskoulutus osaksi Aikuiskoulutusvastaava kaikille aloille, koulutusaloja. heidän perehdyttämisensä, oma henkilöstö kouluttajina useammin. Toteutunut vain osittain. Yleistä Henkilöstön eläköitymisiin varautuminen pitkällä tähtäyksellä. Määräaikaisten työsuhteiden korvaaminen toistaiseksi voimassa olevilla. Kestävän kehityksen huomiointi toiminnassa. Toimielimen ja neuvottelukuntien toiminnan seuranta ja kehittäminen. KV-toiminta Toteutunut hyvin. Ei toteutunut, vrt. kuntayhtymän linjaus. Kierrätyksen parantaminen toteutunut erittäin hyvin, esim. uusi moderni jätekatos. Toteutunut vain osittain. Toteutunut hyvin, useita nuoria osallistunut mm. Kiinaan ja Puolaan suuntautuen. 3.3 Talous vuonna 2014 TA 2014 KS Poikkeama TA/KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet 5

8 4 Investoinnit vuonna 2014 Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2014 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä , joka vastaa talousarviota, vaikka se sisältää joitakin muutoksia. Suurin vuoden 2014 investointi on Puuhamaa-hallin rakentaminen Myllykyläntien toimipaikan yhteyteen. Käyttösuunnitelmassa on esitetty siihen euron määrärahan lisäystä. Toiseksi suurin investointi on Liedon Pajakujan kiinteistön kunnostamiseen tarvittavat määrärahat euroa. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat Irtaimistoinvestoinnit ovat yhteensä Muutokset talousarvioon on esitetty taulukossa punaisella kohdassa muutos. Investointisuunnitelma vuodelle 2014/yhtymävaltuustotaso Vuodet TA 2014 Muutos KS 2 Rakennusinvestoinnit, Loimaan tulosalue Uudenkaupungin tulosalue Rakennusinvestoinnit yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue Uudenkaupungin tulosalue Kuntayhtymä Irtaimistoinvestoinnit yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ

9 Investointisuunnitelma vuodelle 2014/yhtymähallitustaso Vuodet TA 2014 muutos KS 2 Rakennusinvestoinnit, Loimaan tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Myllykyläntie: Piha-alueen päällystystä varastorakennuksen edustalla Myllykyläntie; (työpajasiiven muutokset, suunn.) tstotil. Jäähdytys Lieto; Pajakujan kunnostamisen jatko ja jakelukeittiön varustelu Laajennusinvestoinnit Uusinvestoinnit Myllykyläntie; paloilmoitin järjestelmän laajentaminen työpajasiivessä Myllykyläntie; Puuhamaa-halli Lieto; Tilaratkaisujen kartoitus,hankesuunnittelu Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Novida; A-rakennus (cat-osaston) ilmastoinnin suunnittelu ja uusiminen Novida; rehtorin huoneen ikkunoiden uusiminen Novida; Kiinteistöautomaationjärjestelmän uudistaminen Laajennusinvestoinnit Novida; varastorakennuksen laajennus Novida; D-rakennuksen seinien korjaus ja C-rakennuksen laajennus Uusinvestoinnit Novida; paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste ja piha-alueen päällystäminen) Rakennusinvestoinnit yhteensä

10 Vuodet muutos KS 2 Irtaimistoinvestoinnit Loimaan tulosalue Myllykyläntie Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet Myllykyläntie; catering-alan uuni ja lämpöhaude Myllykyläntie; sähkö- ja automaatiotekniikka Hämeentie Logistiikka Logistiikka; nosturi kuorma-autoon Luonnonvara-ala Luonnonvara-ala; harvesteripää Luonnonvara-ala; leasing traktorin lunastus Lieto Lieto; lähihoitajakoulutus Lieto; Talotekniikka Uudenkaupungin tulosalue Kone- ja metalliosasto Kone- ja metalliosasto; Sorvien suojat Prosessitekniikka Prosessitekniikan osasto; pienoispanimo (siirto vuodelta 2013) Logistiikka Logistiikka; jalkalava tms. vaihtopäällirakenne Logistiikka; varastopuolen atk-ohjelmisto ja oheisvälineet Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä IT-osasto IT-osasto; ATK1, Multimedia, Tepi-luokan konepäivitykset IT-osasto; kameravalvonnan laajentaminen Kuntayhtymä Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

11 Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Rakennusinvestoinnit: Hämeentien logistiikan ajoharjoittelurataa on toteutettu vaiheittain koulutusalan omana työnä. Nyt esitetyllä määrärahalla kenttä pyritään tekemään lopulliseen valmiuteen. Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2015 samoin kuin vanhan konehallin peruskorjauksen suunnitteluraha. Logistiikka- hallin kylmän osan muuttaminen lämpimäksi tilaksi vaatii lämmönjakelu- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen. Näihin toimenpiteisiin on esitetty investointiraha vuodelle Tilaa tullaan jatkossa käyttämään raskaskoneasentajien koulutustilana. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset; paloilmoitinjärjestelmän laajennus työpajasiivessä ja ryhmäkeskuksen uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Myllykyläntien pikahuoltotila ja työpajasiiven sadevesiviemäröinti on toteutettu, mutta piha-alue tältä osin vaatii uusintapäällystyksen. Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Vuodelle 2014 on varattu asiaa varten suunnitteluraha. Myllykyläntien päärakennuksen laajennussuunnittelu on käynnistynyt uuden opetuskeittiön lisätilatarpeesta ja päärakennuksen vanhimman osan saneeraustarpeista. Luonnossuunnittelussa on kartoitettu myös muut lisätilatarpeet ja mahdolliset toimintojen tuomat muutostarpeet. Laajennussuunnitelmat vaativat tuekseen vielä vision toisen asteen koulutuksen kehitysnäkymistä, realistisen tilatarvetarkastelun ja oppilasennusteet. Hankkeen jatkovalmisteluun esitettiin suunnittelurahaa vuodelle Puuhamaahallille on laadittu tarkennettu kustannusarvio ja arvio työn valmistumisesta. Halliin tulee opetus- ja työtiloja rakennus- ja sähköosaston opiskelijoille. Halli toteutetaan pääosin opiskelijatyönä. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista. Ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntiellä ja aulatilan saneeraus ja talotekniikan uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan. IV- koneen uusintaa on siirretty vuodella eteenpäin. Ylistaronkadun vesikaton uusimisesitys perustuu kuntokartoitukseen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tilojen korjausten loppuunsaattamiseen ja jakelukeittiön varustamiseen on varattu määräraha ensi vuodelle. Myös Liedon tilaratkaisujen kartoitukseen on esitetty suunnittelurahaa. Irtaimistoinvestoinnit: Loimaan tulosalueen irtaimistoinvestoinnit ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. 9

12 Uudenkaupungin tulosalue: Rakennusinvestoinnit: A-rakennuksen (cat-osaston lounaspaikan) ilmastointi on vuodelta 1973 silloin kun rakennus on rakennettu. Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä. Nykyisissä laitteissa ei lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Ikkunat (länsi suunta) ovat vuodelta 1960 eli alkuperäiset. Saadaan energia säästöä. Etelän puoleiset ikkunat on uudistettu Varaston laajennus on tarkoitettu sähköosastoa varten, jolloin se varastona ja opetuspisteenä. Varaston toteuttaminen oli suunnitelmissa v. 2002, jolloin rakennushalli tehtiin. Logistiikan perustutkinnon opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut, kun opiskelijoiden sisäänotto on muuttunut 18 opiskelijasta 36:een. Myös opettajien määrä on lisääntynyt. Lisätilan tarve on ilmeinen. Paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen jatkuu edelleen suunnitelmien mukaisesti. Työ on aloitettu v ja on valmis v Työ on tehty opiskelijatyönä, jonka johdosta projekti kestää pidempään. Piha-alueen uudistaminen (jätepiste ja piha-alueen päällystäminen) on toteutettu opiskelijatyönä, jonka johdosta toteuttaminen jatkuu vielä v Katoksen valmistuminen ja piha-alueen päällystäminen siirtyivät vuodelle Irtaimistoinvestoinnit: Pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa); Vanha ja rikkinäinen sekä erittäin äänekäs. Hankinta on siirretty vuoteen Sorvien suojat; Työturvallisuus. Vaara on tunnistettu. Nykyiset suojat ovat riittämättömät. Auton päivitys (Hiace-> uudempi ); Hiace ei ole turvallinen. Hankinta on siirretty v Pienoispanimo (siirto vuoden 2013 TA:sta); Opetussuunnitelmassa aiheeseen liittyvä kurssi. Traktori etukuormaajalla; Valmet , käyttöikä täynnä, ylläpito kallista ja työlästä, jatkuvat rikkoutumiset haittaavat käyttöä opetusvälineenä, oppilasmäärän kasvu. Jalkalava tms. vaihtopäällirakenne; Vanha ns. Scanspedin umpikori ei vastaa turvallisuusvaatimuksia. Varastopuolen atk-ohjelmisto ja oheisvälineet; Alueen koulutustarpeisiin vastaaminen. ATK1-, Multimedia-, Tepi-luokan konepäivitykset; Luokkien työasemat vuodelta Kameravalvonnan laajentaminen (Metalliosaston työsalit, ja ajoharjoittelurata); Turvallisuus. Yhdistelmäuuni bankettikasetilla, hupulla ja alustalla; Vanha uuni rikki. Osastolla ei ole bankettiuunia. Hankinta on siirretty vuoteen Raepesukone; Vanha elinkaaren päässä, korjattu useasti kevään aikana. Hankinta on siirretty vuoteen Novidan opetuksen yhteiset (eri alojen opetusvälineet); ennakoimattomat tarpeet. 10

13 Talousarvion rahoitusosa TP TA KS Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/ Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 6,4 1,8 1,4 Kassan riittävyys, pv 36,3 11

14 12 5 Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,07 87, Maksutuotot , ,05 147, Tuet ja avustukset , ,03 75, Muut toimintatuotot , ,74 63, TOIMINTATUOTOT , ,89 86, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,78 84, Palvelujen ostot , ,24 80, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,17 67, Avustukset , ,99 135, Muut toimintakulut , ,11 91, TOIMINTAKULUT , ,29 81, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,60 240, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 3.685, ,04 99, Muut rahoitustuotot 1.387, ,97 66, Korkokulut , ,48 45, Muut rahoituskulut , ,73 57, Rahoitustuotot ja -kulut , ,20 37, VUOSIKATE , ,40 250, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , ,77 93, Poistot ja arvonalentumiset , ,77 93, TILIKAUDEN TULOS , ,63-442, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,63-442,2

15 13 6 Käyttötalousosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:34:50 EUR Ulkoinen/Sisäinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,64 817, Maksutuotot , ,00-100, Tuet ja avustukset , ,02 75, Muut toimintatuotot , ,23 90, TOIMINTATUOTOT , ,89 136, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,33 92, Palvelujen ostot , ,71 91, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 66, Muut toimintakulut , ,91 87, TOIMINTAKULUT , ,58 91, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , VUOSIKATE , , , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS , , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , Loimaan tulosalue (Petri Lähde) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,10 84, Maksutuotot , ,92 124, Tuet ja avustukset , ,19 138, Muut toimintatuotot , ,02 83,1

16 14 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:35:04 EUR Ulkoinen/Sisäinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % 3000 TOIMINTATUOTOT , ,23 84, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,27 84, Palvelujen ostot , ,99 81, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,85 66, Avustukset , ,99 133, Muut toimintakulut , ,12 86, TOIMINTAKULUT , ,22 82, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,01 135, VUOSIKATE , ,01 135, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , ,20 93, Poistot ja arvonalentumiset , ,20 93, TILIKAUDEN TULOS , ,81 525, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,81 525, Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,58 83, Maksutuotot ,13 111, Tuet ja avustukset , ,82 44, Muut toimintatuotot , ,24 78, TOIMINTATUOTOT , ,77 81, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,18 81, Palvelujen ostot , ,28 72, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,20 71,2

17 15 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:35:13 EUR Ulkoinen/Sisäinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4700 Avustukset -900,00-100,00-100, Muut toimintakulut , ,83 81, TOIMINTAKULUT , ,49 79, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,28 393, VUOSIKATE , ,28 393, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 93, Poistot ja arvonalentumiset , ,57 93, TILIKAUDEN TULOS , ,71-13, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,71-13, Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 3.685, ,04 99, Muut rahoitustuotot 1.387, ,97 66, Korkokulut , ,48 45, Muut rahoituskulut , ,73 57, Rahoitustuotot ja -kulut , ,20 37, VUOSIKATE , ,20 37, TILIKAUDEN TULOS , ,20 37, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,20 37,6 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,32 86, Maksutuotot , ,05 147, Tuet ja avustukset , ,03 75,9

18 16 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:35:20 EUR Ulkoinen/Sisäinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % 3400 Muut toimintatuotot , ,49 83, TOIMINTATUOTOT , ,89 86, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,78 84, Palvelujen ostot , ,98 79, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,68 68, Avustukset , ,99 135, Muut toimintakulut , ,86 85, TOIMINTAKULUT , ,29 81, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,60 240, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 3.685, ,04 99, Muut rahoitustuotot 1.387, ,97 66, Korkokulut , ,48 45, Muut rahoituskulut , ,73 57, Rahoitustuotot ja -kulut , ,20 37, VUOSIKATE , ,40 250, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , ,77 93, Poistot ja arvonalentumiset , ,77 93, TILIKAUDEN TULOS , ,63-442, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,63-442,2

19 17 7 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Rakennusinvestoinnit Hämeentie 9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -177,42-100, Inv/Rakennuttaminen , yhteensä , ,42 1, Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 9000 Inv/Palkat , ,76-100, Inv/Muut henkilöstömenot -642, ,09-100, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen ,30-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen ,24-100, Inv/Rakennuttaminen , ,99 42,5 yhteensä , ,38 56, Rakennusinvestoinnit Turuntie 9040 Inv/Rakennuttaminen ,66 yhteensä , Rakennusinvestoinnit Novida 9000 Inv/Palkat ,96-180,00-100, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,62-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,38-100, Inv/Muut menot, oma rakentaminen -148,55-100, Inv/Alv-palkat, muut järjestelmät -220, Inv/Rakennuttaminen , ,69 7, Inv/Muut menot -740,00-100,0 yhteensä , ,24 39, Rakennusinvestoinnit Lieto 9000 Inv/Palkat , Inv/Muut henkilöstömenot -249, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,35-100, Inv/Käyttöomaisuuden osto , Inv/Rakennuttaminen , ,62 28,8 yhteensä , ,97 31,4

20 18 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,00 29,9 yhteensä , ,00 29, Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,05 24,7 yhteensä , ,05 24, Irtaimistoinvestoinnit Lieto 9030 Inv/Avustukset kunnille ja kuntayht:lle , Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,12 49,8 yhteensä , ,12 49, Irtaimistoinvestoinnit Novida (Koski) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,92 28, Inv/Käyttöomaisuuden myynti 5.303,69 yhteensä , ,92 28, Irtaimistoinvestoinnit kuntayhtymän yht Inv/Käyttöomaisuuden osto yhteensä Yhteensä 9000 Inv/Palkat , ,76-100, Inv/Muut henkilöstömenot -891, ,09-100, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,69-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,62-100, Inv/Muut menot, oma rakentaminen -148,55-100, Inv/Alv-palkat, muut järjestelmät -220, Inv/Avustukset kunnille ja kuntayht:lle , Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,09 31, Inv/Rakennuttaminen , ,30 31, Inv/Muut menot -740,00-100, Inv/Käyttöomaisuuden myynti 5.303,69 yhteensä , ,10 41,0

Käyttösuunnitelma 2/2013

Käyttösuunnitelma 2/2013 Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 29.10.2013

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot