Käyttösuunnitelma 2/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelma 2/2013"

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Tulostavoitteet Investoinnit vuonna Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Talous vuonna Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2013 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2013 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 46

3 1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Noin viisi vuotta sitten tapahtuneen investointipankki Lehman Brothersin konkurssin laukaisema finanssikriisi ja sen vanavedessä puhjennut eurokriisi hellittää euroalueella, mutta talouden nousuun on vielä matkaa. Kasvunäkymiä varjostaa yhä velkaantuneisuus, joka on lähes maailmanlaajuinen ongelma. Lisäksi euroalueella työttömyys on yhä korkea. Palkansaajien Tutkimuslaitos uskoo, että vuonna 2015 Suomessa voidaan päästä jo siedettävään kasvuvauhtiin. Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna puoli prosenttia ja kasvaa 1,2 prosenttia ensi ja 1,9 prosenttia Palkansaajien Tutkimuslaitos on hiukan optimistisempi ja ennustaa, että Suomen tämän vuoden bkt jää vielä 0,6 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, mutta ensi vuonna kasvu olisi jo 2,1 prosenttia. Koko EU:n vastaavat kasvuluvut ovat 0,1 ja 1,6 prosenttia. Ennusteiden ero johtuu siitä, että Palkansaajien Tutkimuskeskus uskoo investointien kääntyvän nousuun ensi vuonna. Sen ennusteen mukaan yksityiset investoinnit kasvaisivat ensi vuonna 3,5 prosenttia, kun Valtiovarainministeriö ennustaa niiden supistuvan vielä 0,9 prosenttia ja kääntyvän selvään kasvuun vasta Viennin arvioidaan kääntyvän ensi vuonna 3-5 prosentin kasvuun. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 elokuussa , mikä oli vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,3 prosenttia. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2013 lopussa kaikkiaan työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden elokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (26 %), Pirkanmaalla (23 %) sekä Kainuussa (23 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen arvioidaan edelleen nousevan ja arviot ensi vuodelle ovat noin 8,2 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi heinäkuussa 1,6 prosenttiin. Ensi vuoden inflaatioprosentin ennustetaan olevan noin 1,8-2,2 prosenttia ennustelaitoksesta riippuen. Suomen tavaraviennin määrä on ollut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla viimevuotisen tason alapuolella, Tullin mukaan noin prosentin ja Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon mukaan yli 3 prosenttia. Loppuvuonna kansainvälisen talouden suotuisa kehitys alkaa jo tukea Suomen tavaravientiä, joka jää kuitenkin 1,5 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Palveluvienti kasvaa noin prosentin, kun Nokian negatiivinen vaikutus alkaa hellittää. Koko vienti supistuu tänä vuonna 0,8 prosenttia. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Markkinoiden odotus on, että EKP:n (Euroopan Keskuspankin) ohjauskorkoa aletaan nostaa vuoden 2014 lopulla. Tällöin myös euribor -korot olisivat jo selvästi nykyistä korkeammalla tasolla. Palkansaajien Tutkimuslaitos ennustaa 3 kuukauden ko- 1

4 ron vuosikeskiarvon nousevan tämänvuotisesta 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin ensi vuonna. Kuntien talouskurjuus jatkuu ja pahenee. Viime vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 80. Tänä ja ensi vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän arvioidaan edelleen lisääntyvän. Viime vuonna vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja 232 kunnassa. Tänä ja ensi vuonna näidenkin kuntien määrän arvioidaan kasvavan. Kuntaliiton arvion mukaan palkkakustannukset nousevat kuluvana vuonna noin 2 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,83 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,3 prosenttia, KuELmaksu keskimäärin 23,5 prosenttia ja sairausvakuutusmaksu 2,03 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2013 on ,20 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2013 on 8,5 prosenttia ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on 0,00 prosenttia. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2013 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain Käyttösuunnitelma 2:ssa 2013 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Palkansaajien Tutkimuslaitoksen syyskuussa julkaistu ennuste vuosille , Tilastokeskuksen tilastojulkaisut, Kauppalehden talousartikkelit.) Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna

5 1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä KS II 2013 TA 2013 TP 2012 Vuosikate %** ) 66,60 36,20 * ) 8,20 Vuosikate/poistot, % 121,58 111,77 229,3 Investointien tulorahoitus % 72,75 79,81 123,0 Kassan riittävyys, pv 12,4 Suhteellinen velkaantuneisuus % 13,30 15,70 26,3 Lainanhoitokate 2,09 1,83 1,8 Omavaraisuusaste, % 65,2 Toimintakate % 4,79 4,31 8,5 *) tunnusluvun laskentatapa muuttunut tämän jälkeen **) Vuosikate per keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä 1.2. Investoinnit vuonna Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2013 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on Suurin vuoden 2013 investointi on Liedon vanhan paloaseman osto euroa, joka on lisätty käyttösuunnitelmaan. Toiseksi suurin investointi on Myllykyläntien toimipaikan vesikattojen uusinta euroa. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on linja-auton hankinta Loimaan logistiikalle, Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja , jossa on laskua ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan nähden. 3

6 Vuoden 2013 investointien toteutuminen: Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta Myllykyläntie; Puuhamaa-halli , esitys KS 2:een Myllykyläntie; Opetuskeittiön laajentaminen, esitys KS 2:een Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu , esitys KS 2:een 0 Lieto; tilainvestoinnit Liedon vanhan paloaseman (Pajakuja 4) osto esitys KS 2:een Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta 2012, Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto , esitys KS 2:een Novida; autotallin katon maalaus , esitys KS 2:een Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, pihaalueen päällyst.) , esitys KS 2:een Novida; apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen esitys KS 2:een Tavoitteet, Toteutuma Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Ajokentän rakentamista toteutetaan logistiikan omana työnä, kustannukset Hankinta on kesken. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja pal Katto Oy: n kanssa, valmis lokakuun Uusimistyöstä on tehty urakkasopimus Ico- lopussa, toteutuma elokuussa ,46. Lisäksi on tilattu vesikourujen uusimisia Määräraha tulee kokonaan käytetyksi. Pikahuoltotilaa tehdään varastoraken- nuksen kahteen autotallitilaan urakoitsijoiden toimesta ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset ,77. Hanke kesken. Pakastetilan lisäys on toteutettu kesän aikana, kustannukset ,66. Pajakuja 4:ssä sijaitsevien tilojen kunnostus toteutetaan pääosin rakennusosaston harjoitustyönä, sähkötyöt urakoitsijan toimesta. Kustannukset , 95 (lokakuussa ,74 ). Hanke kesken. Suunnittelutyö käynnistyy syksyllä. Suunnitelma kameroiden lisäyksestä on tehty. Kustannukset 1 055,20. Kameroiden asennus syksyllä. Rakennus on vesikatossa. Hallin totutus tapahtuu pääosin rakennus- ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset ,11 elokuussa. Luonnossuunnitelmat valmistuneet, kustannukset syksyllä. Kulunvalvonnan Turuntien osalta valmis, paloilmoitusjärjestelmää ei toteuteta, kustannukset 0,0. Hankesuunnitelma tilojen laajentamisesta Opintiellä on valmistunut. Ei kustannuksia kuluvana vuonna. Kiinteistökauppa on tehty elokuussa Patteriventtiilit asennettu, kustannukset 0,00. Hanke kesken. Ikkunoiden vaihtotyö toteutettu, kustannukset elokuun lopussa ,20. Maalaustyö tehty, kustannukset Ulko-ovet on uusittu, kustannukset ,80. Jätepisteen pohjatyöt käynnistetty opiskelijatyönä, kustannukset 274,00 elokuun lopussa (lokakuussa ,59 ) Toteutetaan loka-marraskuun aikana. 4

7 Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus nyt, kustannukset 274,00. Varastorakennuksen suunnittelu käynnisty- Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja Laajennussuunnittelu käynnissä, kustannukset 507,98 laajennus15 000, esitys KS 2:een Novida; verkkoaita siirto v:lta 2012, 6 000, esitys Aidan rakentaminen toteutettu, kustannukset 4 425,00 (lokakuussa ). KS 2:een Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta Kaukovalvonnan toteutus käynnissä, kustannukset 3 262,00 Novida; paloilmoitinjärjestelmän Paloilmoitinjärjestelmää toteutetaan opiskelijatyönä, kustannukset 4 425,00. laajentaminen ja uusiminen Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen Päällystystyöt on toteutettu, kustannukset , esitys KS 2:een ,25 (lokakuussa ,55 ). Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista Kaluston uusintaa on tehty 8 546, Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet Hankinta kesken. Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos Hankinta kesken. Hämeentien opiskelijaruokalan uudet Uusi linjasto on hankittu Metos Oy Ab:ltä kalusteet , esitys KS 2:een hintaan ,56. Logistiikka; linja-auto D , esitys KS 2:een Linja-auton hankinta on lokakuun yhtymähallituksessa. Hinta noin Luonnonvara-ala; traktori , esitys KS Traktori on hankittu Loimihuolto Oy:ltä hintaan :een Lieto; Kuljetusyksikkö Hankinta on tehty. Hinta Lieto; putkikoulutus Yhteensä Liedon hankintojen määrärahoja on käytetty ,36 lokakuuhun mennessä. Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille ks. edeltä Lieto; lähihoitajakoulutus ks. edeltä Novida: Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston Hankintaprosessi kesken. päivitys Novida: Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys Hankintaprosessi kesken. Novida: Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (kulunvalvonta/poistumistieopastus) Novida: Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (Cat 7-tason parikaapelimittari) Novida: Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta yht biodiesel-laitteisto). Toteutuma ,00 (Prosessitekniikan Novida: Logistiikka; umpinainen vaihtolava Umpinainen vaihtolava on hankittu Närkö Suomi Oy:ltä hintaan Novida: Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, Hankintaprosessi kesken. käärintälaite, lavanpinoaja Novida: IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset Hankintaprosessi kesken. Novida: IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien Hankintaprosessi kesken. ajoon Kuntayhtymä: Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä Ei hankita. Harkitaan leasing-vaihtoehtoa , esitys KS 2:een 0 5

8 Investointisuunnitelma vuosille /KS 2:n muutokset: Rakennusinvestoinnit, TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Loimaan tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie: päärakennuksen saneeraus, suunn. Myllykyläntie; ryhmäkeskuksen uusinta, päärak. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem Myllykyläntie; työpajasiiven muutokset, suunn. Turuntie; ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntie; auditorion saneeraus (AV-tekn, pinnat) Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys Turuntie; aulatilan saneeraus, tekn. uusinta Ylistaronkatu; vesikaton uusinta, matala osa Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen Lieto, vanhan paloaseman ostaminen Laajennusinvestoinnit Myllykyläntie; opetuskeittiön rakentaminen Uusinvestoinnit Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto Hämeentie; halli 2 Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta Myllykyläntie; Puuhamaa-halli Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu Lieto; tilainvestoinnit Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta Novida; kone- ja metalliosaston seinien korjaus Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto Novida; lounaspaikan saneeraus Novida; autotallin katon maalaus Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, piha-alueen päällyst.) Novida; A-rakennus (cat-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; rehtorin huoneen ikkunoiden uusiminen Novida; opiskelijoiden oleskelutilojen suunnittelu ja tekeminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; C-rakennuksen (auto-osaston) ilmastoinnin uusiminen 6

9 Novida; A-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; F-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; tiiliseinien uusiminen: A-rakennus (osittain) B-rakennus (osittain) Novida; D-rakennuksen (metalliosasto) ilmastoinnin uusiminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ikkunoiden uusiminen TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Novida; Apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen Laajennusinvestoinnit Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja laajennus Uusinvestoinnit Novida; verkkoaita siirto v:lta Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta Novida; paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen Logistiikan varastopalvelujen koulutusohjelman suunnittelu ja tot. Logistiikan osaston kalustosuojan suunnittelu ja valmistus (kylmä) Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen Rakennusinvestoinnit yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue Myllykyläntie Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos Hämeentie Hämeentien opiskelijaruokalan uudet kalusteet Logistiikka Logistiikka; linja-auto D Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen Logistiikka; Avant (kuorma-auto) Logistiikka; nosturi kuorma-autoon Logistiikka; trukin uusiminen Luonnonvara-ala Luonnonvara-ala; traktori Luonnonvara-ala; harvesteripää Luonnonvara-ala; leasing traktorin lunastus Lieto Lieto; Kuljetusyksikkö Lieto; putkikoulutus Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille Lieto; lähihoitajakoulutus Lieto; 1+8 paikkainen auto 7

10 TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Uudenkaupungin tulosalue Auto-osasto Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston päivitys Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys Auto-osasto; pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa) Auto-osasto; paineilmaputkiston saattaminen ajantasalle. Letkukelat seinille. Sähköosasto Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus) Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari) Sähkö-osasto; mittalaitteiden uusiminen (kaapelinetsintälaite) Sähkö-osasto; uuden asennustilan kalusteet Sähkö-osasto; laitteiden uusiminen Sähkö-osasto; MPS-asema Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta Logistiikka Logistiikka; vaihtolava Logistiikka; vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja Logistiikka; kuorma-auto jalkalavalaittein Logistiikka; autokouluopetuksessa olevan henkilöauton uusinta Logistiikka; kuormaajan vaihto uudempaan kokoluokkaan suurempaan Logistiikka; työntömastotrukki Catering Catering; yhdistelmäuuni, bankettikasetti, huppu, alusta, LP Catering; palvelutiski laitteineen ja asennuksineen, Lounaspaikka Catering; opetuskeittiön laitekannan uusiminen Aikuiskoulutus; tulityökoulutuksen sammutusharjoitusperäkärry IT-osasto IT-osasto; kameravalvonnan laajentaminen, palvelimen uusiminen IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien ajoon IT-osasto; ATK3, multimedia-luokan konepäivitykset IT-osasto; B121, kirjasto, B113, B112 luokkakoneiden päivitykset Prosessitekniikka Prosessitekniikan osasto; pienoispanimo Kuntayhtymä Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä WLAN-tukiasemia kiinteistöihin Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

11 Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki enimmälti logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset; ryhmäkeskuksen uusinta ja paloilmoitin ja kulunvalvonta, perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien esitetyt peruskorjaukset ilmanvaihtokoneen uusinnasta ja paloilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmistä. Myllykyläntien ja Ylistaronkadun vesikattojen uusimisesitykset perustuvat kuntokartoituksiin. Opetuskeittiön rakentaminen tai saneeraaminen olemassa oleviin tiloihin johtuu esityksenä siitä, että nykyiset kolme keittiötä eivät aika ajoin riitä nykyisen volyymin kaltaisille opetusryhmille. Myllykyläntien pikahuoltotila koskee auto-osastoa, jonka suunnitelmissa on perustaa autojen pikahuoltopalvelu. Samassa yhteydessä korjattaisiin pihan sadevesiviemäröintiä. Puuhamaahallille on laadittu tarkennettu kustannusarvio ja arvio työn valmistumisesta. Halliin tulee opetustiloja rakennus- ja sähköosastolle. Halli toteutetaan pääosin opiskelijatyönä. Hallin uusi kustannusarvio on noin Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Vuodelle 2014 on varattu asiaa varten suunnitteluraha. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista, samoin aulatila. Keittiön pakastetilan lisäys on tarpeen, koska keittiöstä on puuttunut tällainen tila. Liedon ammatti- ja aikuisopiston tilatarpeen selvittelyä varten on varattu suunnitteluraha. Myllykyläntien ruokasalin kaluston uusiminen käsittää mm. tuolien uusimisen, koska nykyiset tuolit ovat kuluneet ja rikki. Lisäksi määrärahasta toteutetaan opetusravintolan laitehankintoja. Talotekniikan työvälineet liittyvät ko. uuden putkiasentajakoulutuksen tarpeisiin. Ilmanvaihtolaitos liittyy talotekniikka-automaation opettamiseen sähkö- ja automaatiotekniikan sekä talotekniikan perustutkinnoissa. Hämeentien ruokalan uudet kalusteet; uusi linjasto, koska vanha linjasto ei enää riitä palvelemaan lisääntyneitä opiskelijamääriä. Logistiikan ja luonnonvara-alan irtaimistohankinnat tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. 9

12 Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Ilmastoinnin kaukovalvonta; kaukovalvonnan piiristä puuttuvat asennetaan sen piiriin. Kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien uusimisella saadaan energian säästöä samoin ikkunoiden uusimisella. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Piha-alueen uudistaminen (jätepiste ym.); tarkoituksena mm. jätemaksujen pienentäminen. Varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus johtuu opetustarpeista. Logistiikan investoinnit liittyvät lisääntyneisiin opiskelijamääriin ja varastopalvelujen koulutusohjelman alkamiseen. Ilmastoinnin ja peltikattojen uusimiset perustuvat kuntokartoituksiin ja rakennusten peruskorjaustarpeisiin. Pakokaasumittauslaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus): vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari); vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet; vuoden 1987 Valmet 405 on 25 vuotta vanha, kunnossapitokustannukset/ korjausajat haittaavat hyötyä opetusvälineenä. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja; varastopalvelujen koulutusohjelma mukaan Novidan koulutustarjontaan vuodesta 2013 alkaen. Pienoispanimo; koulutuksen suuntaaminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. 10

13 1.3 Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat Talous vuonna 2013 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2013 KS 2/2013 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talousjohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

14 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Näkökulma Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Kannustetaan henkilökuntaan kuuluvia hakeutumaan työelämäjaksoille. Osallistunut 3 opettajaa. Henkilöstön eläköitymiseen varaudutaan henkilöstösuunnittelua kehittämällä. Henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu eläkkeelle lähtevien määrä. Asiakkaat ja yhteistyötahot Ydin- ja tukiprosessit Pyritään lisäämään vakinaisten palvelussuhteiden osuutta. Laaditaan henkilöstöstrategiaan pohjautuva ikäohjelma. Järjestetään asiakkuuksien hallintarekisterin ylläpito niin, että keskeiset yhteistyökumppanit ovat rekisterissä ja rekisteri aktiivisessa käytössä ja rekisteriä päivitetään aktiivisesti. Luodaan asiakastöiden hinnoittelun perusteet ja hinnoittelutaulukot. Laaditaan yritysten kanssa toteutettavat kehittämis- ja yhteistyökeskustelut ja pyritään luomaan kumppanuussopimuksia, tavoite 10 sopimusta. Osallistutaan ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. Opetusministeriön vahvistama erityisteema vuodelle 2013 on Yrittäjyys. Kehitetään joustavien opintopolkujen rakentamista. Tuetaan työvaltaista oppimista, pilotointina sähköala, ja yksilöllisiä opetusmenetelmiä. Edistetään ajanmukaisten pedagogisten taitojen käyttövalmiutta opetuksessa. Edistetään kaksoistutkintojen suorittamista. Osittain lisätty, vielä kesken. Ei ole toteutunut. On luotu tietokanta, mutta päivitystä ei ole toteutettu. On toteutunut. On toteutunut. Ei toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On toteutunut. Talous Talous pidetään vakaana ja riittävän uudistumisen mahdollistavana. Harkinnanvaraista valtionosuutta on anottu vuodelle 2012 ja anotaan vuodelle 2013 fuusion kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi. On toteutunut. On toteutunut. 12

15 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät PAINOTETUT MÄÄRÄT 2013 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) nämä luvut vuoden 2013 Koulutusala painotettu opiskelijamäärä erityisaloittain opiskelijat määräytyvät tilanteen porrastetut mukaan majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 763 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 256 Loimaa 85 2 Lieto 65 6 Novida luonnontieteiden ala 52 Loimaa 1 Lieto 43 4 Novida 8 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 122 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 258 kauneudenhoitoala sosiaali- ja terveysala 199 Loimaa 98 4 Lieto 9 1 Novida 92 8 kulttuuriala 138 artesaani 85 8 audiovisuaalinen viestintä 53 Loimaa 45 8 Novida 8 Ammattistartti 5 Loimaa 0 Lieto 5 5 painotettu yhteensä Tilastointipäivien opiskelijamäärät: opiskelijamäärä opiskelijamäärä

16 Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2013 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KS II luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala Loimaa 0 Lieto Novida 6 7 matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala Loimaa Lieto 9 21 Novida kulttuuriala artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa Novida 6 7 Ammattistartti 13 0 Loimaa 5 0 Lieto 8 0 kaikki tästä Loimaa Lieto Novida Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 1655, joten vuoden 2013 painotettu ja KS II:n opiskelijamäärä ylittävät järjestämisluvan 20 opiskelijalla. Valtionosuudet on laskettu KS II:een kokonaisopiskelijamäärällä ja tarkoitus on kattaa järjestämisluvan yli menevä osuus tulosrahoituksella ja mahdollisesti lisää saatavalla valtionosuudella. 14

17 Oppisopimus- ja aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät Oppisopimuskoulutus 2013 arit. keskiarvo Aikuiskoulutus Toteutuma/ arvio 2013 PT Novida PT Loimaa 98 Omaehtoinen koulutus 8,7 PT Novida 57 Henkilöstökoulutus 0,3 PT-yhteensä 155 yht. 9 AT AT Loimaa 40 Loimaa AT Novida 60 Omaehtoinen koulutus 91,5 EAT Henkilöstökoulutus 36,5 EAT Loimaa 40,5 yht. 128 EAT Novida 74,5 at-eat yhteensä: Loimaa 80,5 Yhteensä Novida 134,5 Omaehtoinen koulutus 100,2 at-eat yhteensä 215 Henkilöstökoulutus 36,8 ei-tutkinto tavoitteinen yht. 137 tutk.tav. Loimaa 3 tutk.tav. Novida 7,5 ei-tutk.tav. yhteen- 10,5 sä at-tutkinnonosa Loimaa 0,5 lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) lisäk.yht. Loimaa 84 lisäk.yht. Novida 142 lisäk.yhteensä 226,5 Yhteensä Loimaa 182 Novida

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA...

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot