Käyttösuunnitelma 2/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelma 2/2013"

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Tulostavoitteet Investoinnit vuonna Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Talous vuonna Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2013 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2013 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 46

3 1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Noin viisi vuotta sitten tapahtuneen investointipankki Lehman Brothersin konkurssin laukaisema finanssikriisi ja sen vanavedessä puhjennut eurokriisi hellittää euroalueella, mutta talouden nousuun on vielä matkaa. Kasvunäkymiä varjostaa yhä velkaantuneisuus, joka on lähes maailmanlaajuinen ongelma. Lisäksi euroalueella työttömyys on yhä korkea. Palkansaajien Tutkimuslaitos uskoo, että vuonna 2015 Suomessa voidaan päästä jo siedettävään kasvuvauhtiin. Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna puoli prosenttia ja kasvaa 1,2 prosenttia ensi ja 1,9 prosenttia Palkansaajien Tutkimuslaitos on hiukan optimistisempi ja ennustaa, että Suomen tämän vuoden bkt jää vielä 0,6 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, mutta ensi vuonna kasvu olisi jo 2,1 prosenttia. Koko EU:n vastaavat kasvuluvut ovat 0,1 ja 1,6 prosenttia. Ennusteiden ero johtuu siitä, että Palkansaajien Tutkimuskeskus uskoo investointien kääntyvän nousuun ensi vuonna. Sen ennusteen mukaan yksityiset investoinnit kasvaisivat ensi vuonna 3,5 prosenttia, kun Valtiovarainministeriö ennustaa niiden supistuvan vielä 0,9 prosenttia ja kääntyvän selvään kasvuun vasta Viennin arvioidaan kääntyvän ensi vuonna 3-5 prosentin kasvuun. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 elokuussa , mikä oli vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,3 prosenttia. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2013 lopussa kaikkiaan työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden elokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (26 %), Pirkanmaalla (23 %) sekä Kainuussa (23 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen arvioidaan edelleen nousevan ja arviot ensi vuodelle ovat noin 8,2 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi heinäkuussa 1,6 prosenttiin. Ensi vuoden inflaatioprosentin ennustetaan olevan noin 1,8-2,2 prosenttia ennustelaitoksesta riippuen. Suomen tavaraviennin määrä on ollut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla viimevuotisen tason alapuolella, Tullin mukaan noin prosentin ja Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon mukaan yli 3 prosenttia. Loppuvuonna kansainvälisen talouden suotuisa kehitys alkaa jo tukea Suomen tavaravientiä, joka jää kuitenkin 1,5 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Palveluvienti kasvaa noin prosentin, kun Nokian negatiivinen vaikutus alkaa hellittää. Koko vienti supistuu tänä vuonna 0,8 prosenttia. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Markkinoiden odotus on, että EKP:n (Euroopan Keskuspankin) ohjauskorkoa aletaan nostaa vuoden 2014 lopulla. Tällöin myös euribor -korot olisivat jo selvästi nykyistä korkeammalla tasolla. Palkansaajien Tutkimuslaitos ennustaa 3 kuukauden ko- 1

4 ron vuosikeskiarvon nousevan tämänvuotisesta 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin ensi vuonna. Kuntien talouskurjuus jatkuu ja pahenee. Viime vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 80. Tänä ja ensi vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän arvioidaan edelleen lisääntyvän. Viime vuonna vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja 232 kunnassa. Tänä ja ensi vuonna näidenkin kuntien määrän arvioidaan kasvavan. Kuntaliiton arvion mukaan palkkakustannukset nousevat kuluvana vuonna noin 2 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,83 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,3 prosenttia, KuELmaksu keskimäärin 23,5 prosenttia ja sairausvakuutusmaksu 2,03 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2013 on ,20 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2013 on 8,5 prosenttia ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on 0,00 prosenttia. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2013 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain Käyttösuunnitelma 2:ssa 2013 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Palkansaajien Tutkimuslaitoksen syyskuussa julkaistu ennuste vuosille , Tilastokeskuksen tilastojulkaisut, Kauppalehden talousartikkelit.) Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna

5 1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä KS II 2013 TA 2013 TP 2012 Vuosikate %** ) 66,60 36,20 * ) 8,20 Vuosikate/poistot, % 121,58 111,77 229,3 Investointien tulorahoitus % 72,75 79,81 123,0 Kassan riittävyys, pv 12,4 Suhteellinen velkaantuneisuus % 13,30 15,70 26,3 Lainanhoitokate 2,09 1,83 1,8 Omavaraisuusaste, % 65,2 Toimintakate % 4,79 4,31 8,5 *) tunnusluvun laskentatapa muuttunut tämän jälkeen **) Vuosikate per keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä 1.2. Investoinnit vuonna Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2013 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on Suurin vuoden 2013 investointi on Liedon vanhan paloaseman osto euroa, joka on lisätty käyttösuunnitelmaan. Toiseksi suurin investointi on Myllykyläntien toimipaikan vesikattojen uusinta euroa. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on linja-auton hankinta Loimaan logistiikalle, Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja , jossa on laskua ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan nähden. 3

6 Vuoden 2013 investointien toteutuminen: Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta Myllykyläntie; Puuhamaa-halli , esitys KS 2:een Myllykyläntie; Opetuskeittiön laajentaminen, esitys KS 2:een Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu , esitys KS 2:een 0 Lieto; tilainvestoinnit Liedon vanhan paloaseman (Pajakuja 4) osto esitys KS 2:een Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta 2012, Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto , esitys KS 2:een Novida; autotallin katon maalaus , esitys KS 2:een Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, pihaalueen päällyst.) , esitys KS 2:een Novida; apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen esitys KS 2:een Tavoitteet, Toteutuma Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Ajokentän rakentamista toteutetaan logistiikan omana työnä, kustannukset Hankinta on kesken. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja pal Katto Oy: n kanssa, valmis lokakuun Uusimistyöstä on tehty urakkasopimus Ico- lopussa, toteutuma elokuussa ,46. Lisäksi on tilattu vesikourujen uusimisia Määräraha tulee kokonaan käytetyksi. Pikahuoltotilaa tehdään varastoraken- nuksen kahteen autotallitilaan urakoitsijoiden toimesta ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset ,77. Hanke kesken. Pakastetilan lisäys on toteutettu kesän aikana, kustannukset ,66. Pajakuja 4:ssä sijaitsevien tilojen kunnostus toteutetaan pääosin rakennusosaston harjoitustyönä, sähkötyöt urakoitsijan toimesta. Kustannukset , 95 (lokakuussa ,74 ). Hanke kesken. Suunnittelutyö käynnistyy syksyllä. Suunnitelma kameroiden lisäyksestä on tehty. Kustannukset 1 055,20. Kameroiden asennus syksyllä. Rakennus on vesikatossa. Hallin totutus tapahtuu pääosin rakennus- ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset ,11 elokuussa. Luonnossuunnitelmat valmistuneet, kustannukset syksyllä. Kulunvalvonnan Turuntien osalta valmis, paloilmoitusjärjestelmää ei toteuteta, kustannukset 0,0. Hankesuunnitelma tilojen laajentamisesta Opintiellä on valmistunut. Ei kustannuksia kuluvana vuonna. Kiinteistökauppa on tehty elokuussa Patteriventtiilit asennettu, kustannukset 0,00. Hanke kesken. Ikkunoiden vaihtotyö toteutettu, kustannukset elokuun lopussa ,20. Maalaustyö tehty, kustannukset Ulko-ovet on uusittu, kustannukset ,80. Jätepisteen pohjatyöt käynnistetty opiskelijatyönä, kustannukset 274,00 elokuun lopussa (lokakuussa ,59 ) Toteutetaan loka-marraskuun aikana. 4

7 Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus nyt, kustannukset 274,00. Varastorakennuksen suunnittelu käynnisty- Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja Laajennussuunnittelu käynnissä, kustannukset 507,98 laajennus15 000, esitys KS 2:een Novida; verkkoaita siirto v:lta 2012, 6 000, esitys Aidan rakentaminen toteutettu, kustannukset 4 425,00 (lokakuussa ). KS 2:een Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta Kaukovalvonnan toteutus käynnissä, kustannukset 3 262,00 Novida; paloilmoitinjärjestelmän Paloilmoitinjärjestelmää toteutetaan opiskelijatyönä, kustannukset 4 425,00. laajentaminen ja uusiminen Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen Päällystystyöt on toteutettu, kustannukset , esitys KS 2:een ,25 (lokakuussa ,55 ). Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista Kaluston uusintaa on tehty 8 546, Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet Hankinta kesken. Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos Hankinta kesken. Hämeentien opiskelijaruokalan uudet Uusi linjasto on hankittu Metos Oy Ab:ltä kalusteet , esitys KS 2:een hintaan ,56. Logistiikka; linja-auto D , esitys KS 2:een Linja-auton hankinta on lokakuun yhtymähallituksessa. Hinta noin Luonnonvara-ala; traktori , esitys KS Traktori on hankittu Loimihuolto Oy:ltä hintaan :een Lieto; Kuljetusyksikkö Hankinta on tehty. Hinta Lieto; putkikoulutus Yhteensä Liedon hankintojen määrärahoja on käytetty ,36 lokakuuhun mennessä. Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille ks. edeltä Lieto; lähihoitajakoulutus ks. edeltä Novida: Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston Hankintaprosessi kesken. päivitys Novida: Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys Hankintaprosessi kesken. Novida: Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (kulunvalvonta/poistumistieopastus) Novida: Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (Cat 7-tason parikaapelimittari) Novida: Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta yht biodiesel-laitteisto). Toteutuma ,00 (Prosessitekniikan Novida: Logistiikka; umpinainen vaihtolava Umpinainen vaihtolava on hankittu Närkö Suomi Oy:ltä hintaan Novida: Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, Hankintaprosessi kesken. käärintälaite, lavanpinoaja Novida: IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset Hankintaprosessi kesken. Novida: IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien Hankintaprosessi kesken. ajoon Kuntayhtymä: Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä Ei hankita. Harkitaan leasing-vaihtoehtoa , esitys KS 2:een 0 5

8 Investointisuunnitelma vuosille /KS 2:n muutokset: Rakennusinvestoinnit, TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Loimaan tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie: päärakennuksen saneeraus, suunn. Myllykyläntie; ryhmäkeskuksen uusinta, päärak. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem Myllykyläntie; työpajasiiven muutokset, suunn. Turuntie; ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntie; auditorion saneeraus (AV-tekn, pinnat) Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys Turuntie; aulatilan saneeraus, tekn. uusinta Ylistaronkatu; vesikaton uusinta, matala osa Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen Lieto, vanhan paloaseman ostaminen Laajennusinvestoinnit Myllykyläntie; opetuskeittiön rakentaminen Uusinvestoinnit Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto Hämeentie; halli 2 Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta Myllykyläntie; Puuhamaa-halli Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu Lieto; tilainvestoinnit Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta Novida; kone- ja metalliosaston seinien korjaus Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto Novida; lounaspaikan saneeraus Novida; autotallin katon maalaus Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, piha-alueen päällyst.) Novida; A-rakennus (cat-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; rehtorin huoneen ikkunoiden uusiminen Novida; opiskelijoiden oleskelutilojen suunnittelu ja tekeminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; C-rakennuksen (auto-osaston) ilmastoinnin uusiminen 6

9 Novida; A-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; F-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; tiiliseinien uusiminen: A-rakennus (osittain) B-rakennus (osittain) Novida; D-rakennuksen (metalliosasto) ilmastoinnin uusiminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ikkunoiden uusiminen TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Novida; Apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen Laajennusinvestoinnit Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja laajennus Uusinvestoinnit Novida; verkkoaita siirto v:lta Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta Novida; paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen Logistiikan varastopalvelujen koulutusohjelman suunnittelu ja tot. Logistiikan osaston kalustosuojan suunnittelu ja valmistus (kylmä) Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen Rakennusinvestoinnit yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue Myllykyläntie Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos Hämeentie Hämeentien opiskelijaruokalan uudet kalusteet Logistiikka Logistiikka; linja-auto D Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen Logistiikka; Avant (kuorma-auto) Logistiikka; nosturi kuorma-autoon Logistiikka; trukin uusiminen Luonnonvara-ala Luonnonvara-ala; traktori Luonnonvara-ala; harvesteripää Luonnonvara-ala; leasing traktorin lunastus Lieto Lieto; Kuljetusyksikkö Lieto; putkikoulutus Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille Lieto; lähihoitajakoulutus Lieto; 1+8 paikkainen auto 7

10 TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Uudenkaupungin tulosalue Auto-osasto Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston päivitys Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys Auto-osasto; pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa) Auto-osasto; paineilmaputkiston saattaminen ajantasalle. Letkukelat seinille. Sähköosasto Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus) Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari) Sähkö-osasto; mittalaitteiden uusiminen (kaapelinetsintälaite) Sähkö-osasto; uuden asennustilan kalusteet Sähkö-osasto; laitteiden uusiminen Sähkö-osasto; MPS-asema Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta Logistiikka Logistiikka; vaihtolava Logistiikka; vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja Logistiikka; kuorma-auto jalkalavalaittein Logistiikka; autokouluopetuksessa olevan henkilöauton uusinta Logistiikka; kuormaajan vaihto uudempaan kokoluokkaan suurempaan Logistiikka; työntömastotrukki Catering Catering; yhdistelmäuuni, bankettikasetti, huppu, alusta, LP Catering; palvelutiski laitteineen ja asennuksineen, Lounaspaikka Catering; opetuskeittiön laitekannan uusiminen Aikuiskoulutus; tulityökoulutuksen sammutusharjoitusperäkärry IT-osasto IT-osasto; kameravalvonnan laajentaminen, palvelimen uusiminen IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien ajoon IT-osasto; ATK3, multimedia-luokan konepäivitykset IT-osasto; B121, kirjasto, B113, B112 luokkakoneiden päivitykset Prosessitekniikka Prosessitekniikan osasto; pienoispanimo Kuntayhtymä Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä WLAN-tukiasemia kiinteistöihin Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

11 Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki enimmälti logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset; ryhmäkeskuksen uusinta ja paloilmoitin ja kulunvalvonta, perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien esitetyt peruskorjaukset ilmanvaihtokoneen uusinnasta ja paloilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmistä. Myllykyläntien ja Ylistaronkadun vesikattojen uusimisesitykset perustuvat kuntokartoituksiin. Opetuskeittiön rakentaminen tai saneeraaminen olemassa oleviin tiloihin johtuu esityksenä siitä, että nykyiset kolme keittiötä eivät aika ajoin riitä nykyisen volyymin kaltaisille opetusryhmille. Myllykyläntien pikahuoltotila koskee auto-osastoa, jonka suunnitelmissa on perustaa autojen pikahuoltopalvelu. Samassa yhteydessä korjattaisiin pihan sadevesiviemäröintiä. Puuhamaahallille on laadittu tarkennettu kustannusarvio ja arvio työn valmistumisesta. Halliin tulee opetustiloja rakennus- ja sähköosastolle. Halli toteutetaan pääosin opiskelijatyönä. Hallin uusi kustannusarvio on noin Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Vuodelle 2014 on varattu asiaa varten suunnitteluraha. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista, samoin aulatila. Keittiön pakastetilan lisäys on tarpeen, koska keittiöstä on puuttunut tällainen tila. Liedon ammatti- ja aikuisopiston tilatarpeen selvittelyä varten on varattu suunnitteluraha. Myllykyläntien ruokasalin kaluston uusiminen käsittää mm. tuolien uusimisen, koska nykyiset tuolit ovat kuluneet ja rikki. Lisäksi määrärahasta toteutetaan opetusravintolan laitehankintoja. Talotekniikan työvälineet liittyvät ko. uuden putkiasentajakoulutuksen tarpeisiin. Ilmanvaihtolaitos liittyy talotekniikka-automaation opettamiseen sähkö- ja automaatiotekniikan sekä talotekniikan perustutkinnoissa. Hämeentien ruokalan uudet kalusteet; uusi linjasto, koska vanha linjasto ei enää riitä palvelemaan lisääntyneitä opiskelijamääriä. Logistiikan ja luonnonvara-alan irtaimistohankinnat tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. 9

12 Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Ilmastoinnin kaukovalvonta; kaukovalvonnan piiristä puuttuvat asennetaan sen piiriin. Kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien uusimisella saadaan energian säästöä samoin ikkunoiden uusimisella. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Piha-alueen uudistaminen (jätepiste ym.); tarkoituksena mm. jätemaksujen pienentäminen. Varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus johtuu opetustarpeista. Logistiikan investoinnit liittyvät lisääntyneisiin opiskelijamääriin ja varastopalvelujen koulutusohjelman alkamiseen. Ilmastoinnin ja peltikattojen uusimiset perustuvat kuntokartoituksiin ja rakennusten peruskorjaustarpeisiin. Pakokaasumittauslaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus): vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari); vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet; vuoden 1987 Valmet 405 on 25 vuotta vanha, kunnossapitokustannukset/ korjausajat haittaavat hyötyä opetusvälineenä. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja; varastopalvelujen koulutusohjelma mukaan Novidan koulutustarjontaan vuodesta 2013 alkaen. Pienoispanimo; koulutuksen suuntaaminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. 10

13 1.3 Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat Talous vuonna 2013 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2013 KS 2/2013 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talousjohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

14 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Näkökulma Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Kannustetaan henkilökuntaan kuuluvia hakeutumaan työelämäjaksoille. Osallistunut 3 opettajaa. Henkilöstön eläköitymiseen varaudutaan henkilöstösuunnittelua kehittämällä. Henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu eläkkeelle lähtevien määrä. Asiakkaat ja yhteistyötahot Ydin- ja tukiprosessit Pyritään lisäämään vakinaisten palvelussuhteiden osuutta. Laaditaan henkilöstöstrategiaan pohjautuva ikäohjelma. Järjestetään asiakkuuksien hallintarekisterin ylläpito niin, että keskeiset yhteistyökumppanit ovat rekisterissä ja rekisteri aktiivisessa käytössä ja rekisteriä päivitetään aktiivisesti. Luodaan asiakastöiden hinnoittelun perusteet ja hinnoittelutaulukot. Laaditaan yritysten kanssa toteutettavat kehittämis- ja yhteistyökeskustelut ja pyritään luomaan kumppanuussopimuksia, tavoite 10 sopimusta. Osallistutaan ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. Opetusministeriön vahvistama erityisteema vuodelle 2013 on Yrittäjyys. Kehitetään joustavien opintopolkujen rakentamista. Tuetaan työvaltaista oppimista, pilotointina sähköala, ja yksilöllisiä opetusmenetelmiä. Edistetään ajanmukaisten pedagogisten taitojen käyttövalmiutta opetuksessa. Edistetään kaksoistutkintojen suorittamista. Osittain lisätty, vielä kesken. Ei ole toteutunut. On luotu tietokanta, mutta päivitystä ei ole toteutettu. On toteutunut. On toteutunut. Ei toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On toteutunut. Talous Talous pidetään vakaana ja riittävän uudistumisen mahdollistavana. Harkinnanvaraista valtionosuutta on anottu vuodelle 2012 ja anotaan vuodelle 2013 fuusion kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi. On toteutunut. On toteutunut. 12

15 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät PAINOTETUT MÄÄRÄT 2013 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) nämä luvut vuoden 2013 Koulutusala painotettu opiskelijamäärä erityisaloittain opiskelijat määräytyvät tilanteen porrastetut mukaan majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 763 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 256 Loimaa 85 2 Lieto 65 6 Novida luonnontieteiden ala 52 Loimaa 1 Lieto 43 4 Novida 8 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 122 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 258 kauneudenhoitoala sosiaali- ja terveysala 199 Loimaa 98 4 Lieto 9 1 Novida 92 8 kulttuuriala 138 artesaani 85 8 audiovisuaalinen viestintä 53 Loimaa 45 8 Novida 8 Ammattistartti 5 Loimaa 0 Lieto 5 5 painotettu yhteensä Tilastointipäivien opiskelijamäärät: opiskelijamäärä opiskelijamäärä

16 Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2013 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KS II luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala Loimaa 0 Lieto Novida 6 7 matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala Loimaa Lieto 9 21 Novida kulttuuriala artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa Novida 6 7 Ammattistartti 13 0 Loimaa 5 0 Lieto 8 0 kaikki tästä Loimaa Lieto Novida Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 1655, joten vuoden 2013 painotettu ja KS II:n opiskelijamäärä ylittävät järjestämisluvan 20 opiskelijalla. Valtionosuudet on laskettu KS II:een kokonaisopiskelijamäärällä ja tarkoitus on kattaa järjestämisluvan yli menevä osuus tulosrahoituksella ja mahdollisesti lisää saatavalla valtionosuudella. 14

17 Oppisopimus- ja aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät Oppisopimuskoulutus 2013 arit. keskiarvo Aikuiskoulutus Toteutuma/ arvio 2013 PT Novida PT Loimaa 98 Omaehtoinen koulutus 8,7 PT Novida 57 Henkilöstökoulutus 0,3 PT-yhteensä 155 yht. 9 AT AT Loimaa 40 Loimaa AT Novida 60 Omaehtoinen koulutus 91,5 EAT Henkilöstökoulutus 36,5 EAT Loimaa 40,5 yht. 128 EAT Novida 74,5 at-eat yhteensä: Loimaa 80,5 Yhteensä Novida 134,5 Omaehtoinen koulutus 100,2 at-eat yhteensä 215 Henkilöstökoulutus 36,8 ei-tutkinto tavoitteinen yht. 137 tutk.tav. Loimaa 3 tutk.tav. Novida 7,5 ei-tutk.tav. yhteen- 10,5 sä at-tutkinnonosa Loimaa 0,5 lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) lisäk.yht. Loimaa 84 lisäk.yht. Novida 142 lisäk.yhteensä 226,5 Yhteensä Loimaa 182 Novida

18 2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Joustavien opintopolkujen rakentaminen Hiusalan polku rakennettu. 2.asteen opiskelijoille (yo/ak -pohjaiset opiskelijat, vahvan työkokemuksen omaavat sekä erityisopiskelijat). Perustutkintokoulutuksen suunnittelu Talotekniikan pt toteutetaan 1,5+1,5- mallilla; Putki12-ryhmän oppisopimukset alka- mallilla eli kaksi vuotta opetussuunnitelmapohjaisesti, yksi vuosi oppisopimuksella, vat pilottina talo-tekniikan perustutkinto. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminensen kautta. Valinnaisen tutkinnon osan työssäoppimi- Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Työelämäjaksoille on osallistunut kolme Henkilökunnan mobiilipedagogisten taitojen päivitys. Opetuskeittiön laajennussuunnittelu sekä tekniikan ja liikenteen opetus-tilojen järjestely Myllykyläntiellä. Maatalousteknologian koulutusohjelman valmistelu sekä varastopalvelujen koulutusohjelman aloittaminen Hämeentien yksikössä. Työpajatoiminnan jatkaminen ja hallinnon kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston lisätilojen suunnittelu. Liedon ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan lisääminen. Aikuisten näyttötutkinnon järjestämissopimusten päivittäminen ja uusien tutkintojen kehittäminen. Aikuisten opintojen henkilökohtaistamisen ja ohjauksen kehittäminen. Aikuiskoulutuksen kumppanuussopimusten laadinta. Lounaisen Suomen oppisopimustoimijoiden vertaisarviointihankkeen kehittämistyön jatkaminen arviointitulosten mukaisesti. Oppisopimustoiminnan hyödyntäminen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. opettajaa. Mobiilipedagogia opetuksessa, Mobiilipedagogia opetuksessa II ja Osaavahankkeet käynnissä. Puuhamaa-halliin rakenteilla lisää työsalitilaa rakennus- ja sähköalalle. Kokkikoulutuksen lisätilojen suunnittelu käynnissä. Maatalousteknologian koulutusohjelman hakeminen siirtyy vuodelle Varastopalveluiden koulutusohjelma alkoi syksyllä Ylistaronkadulla toimii kaupungin työpaja. Teknisen pajan oletetaan käynnistyvän loka-marraskuun vaihteessa. Mobiilipajassa toimii kaksi ryhmää. Keskitetty hallinto ei toteutunut. Ei ole tarvetta lisäämiseen. Pajakuja 4:n kiinteistö on ostettu. Muiden lisätilojen suunnittelu työn alla. Syksyllä 2013 alkoi talotekniikka- ja lähihoitajakoulutus. Järjestämissopimuksia päivitetty uusien ops:ien mukaisiksi. Lisäksi uusia järjestämissopimuksia on tehty ja on tekeillä. Wilman käyttöä aikuiskoulutuksessa on kehitetty. Ei ole tehty. Hankkeen arviointiosuus on tehty ja tuloksia hyödynnetään. Ei ole yhtään sopimusta keväällä 2013 päättäneille. 16

19 Oppisopimustoiminnan toimintaohjeen laatiminen. Toiminnanohjausjärjestelmän (IMS) käyttö osaksi oppilaitosten arkipäivää. Prosessikuvaukset ovat tekeillä. Materiaalia on lisätty, mutta levittäminen on kesken. 2.3 Talous vuonna 2013 TA 2013 Poikkeama KS TA / KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 17

20 3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013 Tavoitteet / Hankkeet Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen. Valmistuvien työllistymisen tukeminen. Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen. Yrittäjyyteen kasvattaminen. Varastopalvelujen perustutkinnon opetuksen käynnistäminen. Toteutuma Logistiikan opetuksen volyymin kasvattaminen; toteutunut Merkonomien aikuisopetuksen vakiinnuttaminen; toteutunut Metallialan profiloiminen; ei toteutunut, suunnitteluvaiheessa toistaiseksi Pesti kii!-hanke, työnhakuvalmennus, Täältä tullaan työelämä! ; toteutunut Oppitupatoiminta, opiskelijahuolto, opinto-ohjaus ja Pesti kii!-hanke, 4:nnen vuoden opiskelijoiden tukeminen; toteutunut erittäin hyvin Ammatilliset ohjaajat -käytännön vakiinnuttaminen kaikille aloille; toteutumassa Suunnitelma opetukseen osallistuvista yrittäjävierailuista; ei toteutunut toistaiseksi yrittäjyysleiri, nuorten diili; toteutunut. Toteutunut, alkanut elokuussa Aikuiskoulutus ja työelämän kehittäminen Yrityspalveluiden kehittäminen. Koulutustarjonnan ja hankkeiden suuntaaminen kasvaville ja työllistäville aloille sekä paikallisiin tarpeisiin. Tutkintoon ja osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen ja uusien näyttötutkintosopimusten hakeminen. Oppisopimusryhmien lisääminen. Yleistä Henkilöstön eläköitymisiin varautuminen. Laatupalkinnon saaminen. Määräaikaisten työsuhteiden korvaaminen toistaiseksi voimassa olevilla. Kestävän kehityksen huomiointi toiminnassa. Toimielinten toiminnan seuranta ja kehittäminen. Kumppanuussopimuksien solmiminen työelämän kanssa; ei toteutunut toistaiseksi, valmisteluvaihe meneillään Palveluprosessin mallintaminen ja yrityksiin jalkautuminen, Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan yhteishanke; toteutunut Toteutunut osittain. Toteutunut; isännöintialan järjestämissopimus valmis, biotekniikka-hakemus tutkintotoimikunnan käsittelyssä. Toteutunut; merkonomi-, lähihoitaja-, kulj.yrittäjäryhmät sekä useita sekaryhmiä. Toteutunut. Hakemus jätetty ky:n toimesta. Toteutunut. Hinku-ohjelman toteuttaminen; toteutunut osittain Toteutunut osittain. 18

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Talousarvio 2014 muutokset

Talousarvio 2014 muutokset Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto 27.11.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Loimaan tulosalue... 2 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto...

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2012

Käyttösuunnitelma 2/2012 Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 18.9.2012

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset II

Talousarvio 2016 muutokset II Talousarvio 2016 muutokset II Yhtymävaltuusto 8.12.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2015

Käyttösuunnitelma I/2015 Käyttösuunnitelma I/2015 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 21.4.2015

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 27.10.2011

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2015

Käyttösuunnitelma 2/2015 Käyttösuunnitelma 2/2015 Yhtymähallitus 15.9.2015 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1 Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015... 1 1.2 Strategiatyön

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Talousarvio vuodelle 2016

Taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Talousarvio vuodelle 2016 Taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Talousarvio vuodelle 2016 Yhtymähallitus 20.10.2015 Yhtymähallitus 17.11.2015 Yhtymävaltuusto xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1 Yleisperustelut... 3 1.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2007-2012 T Luonnos lausunnolle 6/2007, määräaika 9/2007 T Esitys valmis 12.10.2007 T Sivistyspoliittisen ministeriryhmän käsittely 10-11/2007 T Valtioneuvoston

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015

Taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Yhtymähallitus 21.10.2014 Yhtymähallitus 18.11.2014 Yhtymävaltuusto 27.11.2014 Sisällysluettelo 1 Yleisperustelut... 3 1.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot