Käyttösuunnitelma 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelma 2/2013"

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Tulostavoitteet Investoinnit vuonna Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Talous vuonna Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2013 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2013 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 46

3 1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Noin viisi vuotta sitten tapahtuneen investointipankki Lehman Brothersin konkurssin laukaisema finanssikriisi ja sen vanavedessä puhjennut eurokriisi hellittää euroalueella, mutta talouden nousuun on vielä matkaa. Kasvunäkymiä varjostaa yhä velkaantuneisuus, joka on lähes maailmanlaajuinen ongelma. Lisäksi euroalueella työttömyys on yhä korkea. Palkansaajien Tutkimuslaitos uskoo, että vuonna 2015 Suomessa voidaan päästä jo siedettävään kasvuvauhtiin. Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna puoli prosenttia ja kasvaa 1,2 prosenttia ensi ja 1,9 prosenttia Palkansaajien Tutkimuslaitos on hiukan optimistisempi ja ennustaa, että Suomen tämän vuoden bkt jää vielä 0,6 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, mutta ensi vuonna kasvu olisi jo 2,1 prosenttia. Koko EU:n vastaavat kasvuluvut ovat 0,1 ja 1,6 prosenttia. Ennusteiden ero johtuu siitä, että Palkansaajien Tutkimuskeskus uskoo investointien kääntyvän nousuun ensi vuonna. Sen ennusteen mukaan yksityiset investoinnit kasvaisivat ensi vuonna 3,5 prosenttia, kun Valtiovarainministeriö ennustaa niiden supistuvan vielä 0,9 prosenttia ja kääntyvän selvään kasvuun vasta Viennin arvioidaan kääntyvän ensi vuonna 3-5 prosentin kasvuun. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 elokuussa , mikä oli vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,3 prosenttia. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2013 lopussa kaikkiaan työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden elokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (26 %), Pirkanmaalla (23 %) sekä Kainuussa (23 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen arvioidaan edelleen nousevan ja arviot ensi vuodelle ovat noin 8,2 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi heinäkuussa 1,6 prosenttiin. Ensi vuoden inflaatioprosentin ennustetaan olevan noin 1,8-2,2 prosenttia ennustelaitoksesta riippuen. Suomen tavaraviennin määrä on ollut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla viimevuotisen tason alapuolella, Tullin mukaan noin prosentin ja Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon mukaan yli 3 prosenttia. Loppuvuonna kansainvälisen talouden suotuisa kehitys alkaa jo tukea Suomen tavaravientiä, joka jää kuitenkin 1,5 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Palveluvienti kasvaa noin prosentin, kun Nokian negatiivinen vaikutus alkaa hellittää. Koko vienti supistuu tänä vuonna 0,8 prosenttia. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Markkinoiden odotus on, että EKP:n (Euroopan Keskuspankin) ohjauskorkoa aletaan nostaa vuoden 2014 lopulla. Tällöin myös euribor -korot olisivat jo selvästi nykyistä korkeammalla tasolla. Palkansaajien Tutkimuslaitos ennustaa 3 kuukauden ko- 1

4 ron vuosikeskiarvon nousevan tämänvuotisesta 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin ensi vuonna. Kuntien talouskurjuus jatkuu ja pahenee. Viime vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 80. Tänä ja ensi vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän arvioidaan edelleen lisääntyvän. Viime vuonna vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja 232 kunnassa. Tänä ja ensi vuonna näidenkin kuntien määrän arvioidaan kasvavan. Kuntaliiton arvion mukaan palkkakustannukset nousevat kuluvana vuonna noin 2 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,83 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,3 prosenttia, KuELmaksu keskimäärin 23,5 prosenttia ja sairausvakuutusmaksu 2,03 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2013 on ,20 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2013 on 8,5 prosenttia ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on 0,00 prosenttia. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2013 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain Käyttösuunnitelma 2:ssa 2013 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Palkansaajien Tutkimuslaitoksen syyskuussa julkaistu ennuste vuosille , Tilastokeskuksen tilastojulkaisut, Kauppalehden talousartikkelit.) Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna

5 1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä KS II 2013 TA 2013 TP 2012 Vuosikate %** ) 66,60 36,20 * ) 8,20 Vuosikate/poistot, % 121,58 111,77 229,3 Investointien tulorahoitus % 72,75 79,81 123,0 Kassan riittävyys, pv 12,4 Suhteellinen velkaantuneisuus % 13,30 15,70 26,3 Lainanhoitokate 2,09 1,83 1,8 Omavaraisuusaste, % 65,2 Toimintakate % 4,79 4,31 8,5 *) tunnusluvun laskentatapa muuttunut tämän jälkeen **) Vuosikate per keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä 1.2. Investoinnit vuonna Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2013 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on Suurin vuoden 2013 investointi on Liedon vanhan paloaseman osto euroa, joka on lisätty käyttösuunnitelmaan. Toiseksi suurin investointi on Myllykyläntien toimipaikan vesikattojen uusinta euroa. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on linja-auton hankinta Loimaan logistiikalle, Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja , jossa on laskua ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan nähden. 3

6 Vuoden 2013 investointien toteutuminen: Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta Myllykyläntie; Puuhamaa-halli , esitys KS 2:een Myllykyläntie; Opetuskeittiön laajentaminen, esitys KS 2:een Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu , esitys KS 2:een 0 Lieto; tilainvestoinnit Liedon vanhan paloaseman (Pajakuja 4) osto esitys KS 2:een Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta 2012, Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto , esitys KS 2:een Novida; autotallin katon maalaus , esitys KS 2:een Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, pihaalueen päällyst.) , esitys KS 2:een Novida; apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen esitys KS 2:een Tavoitteet, Toteutuma Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Ajokentän rakentamista toteutetaan logistiikan omana työnä, kustannukset Hankinta on kesken. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja pal Katto Oy: n kanssa, valmis lokakuun Uusimistyöstä on tehty urakkasopimus Ico- lopussa, toteutuma elokuussa ,46. Lisäksi on tilattu vesikourujen uusimisia Määräraha tulee kokonaan käytetyksi. Pikahuoltotilaa tehdään varastoraken- nuksen kahteen autotallitilaan urakoitsijoiden toimesta ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset ,77. Hanke kesken. Pakastetilan lisäys on toteutettu kesän aikana, kustannukset ,66. Pajakuja 4:ssä sijaitsevien tilojen kunnostus toteutetaan pääosin rakennusosaston harjoitustyönä, sähkötyöt urakoitsijan toimesta. Kustannukset , 95 (lokakuussa ,74 ). Hanke kesken. Suunnittelutyö käynnistyy syksyllä. Suunnitelma kameroiden lisäyksestä on tehty. Kustannukset 1 055,20. Kameroiden asennus syksyllä. Rakennus on vesikatossa. Hallin totutus tapahtuu pääosin rakennus- ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset ,11 elokuussa. Luonnossuunnitelmat valmistuneet, kustannukset syksyllä. Kulunvalvonnan Turuntien osalta valmis, paloilmoitusjärjestelmää ei toteuteta, kustannukset 0,0. Hankesuunnitelma tilojen laajentamisesta Opintiellä on valmistunut. Ei kustannuksia kuluvana vuonna. Kiinteistökauppa on tehty elokuussa Patteriventtiilit asennettu, kustannukset 0,00. Hanke kesken. Ikkunoiden vaihtotyö toteutettu, kustannukset elokuun lopussa ,20. Maalaustyö tehty, kustannukset Ulko-ovet on uusittu, kustannukset ,80. Jätepisteen pohjatyöt käynnistetty opiskelijatyönä, kustannukset 274,00 elokuun lopussa (lokakuussa ,59 ) Toteutetaan loka-marraskuun aikana. 4

7 Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus nyt, kustannukset 274,00. Varastorakennuksen suunnittelu käynnisty- Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja Laajennussuunnittelu käynnissä, kustannukset 507,98 laajennus15 000, esitys KS 2:een Novida; verkkoaita siirto v:lta 2012, 6 000, esitys Aidan rakentaminen toteutettu, kustannukset 4 425,00 (lokakuussa ). KS 2:een Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta Kaukovalvonnan toteutus käynnissä, kustannukset 3 262,00 Novida; paloilmoitinjärjestelmän Paloilmoitinjärjestelmää toteutetaan opiskelijatyönä, kustannukset 4 425,00. laajentaminen ja uusiminen Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen Päällystystyöt on toteutettu, kustannukset , esitys KS 2:een ,25 (lokakuussa ,55 ). Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista Kaluston uusintaa on tehty 8 546, Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet Hankinta kesken. Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos Hankinta kesken. Hämeentien opiskelijaruokalan uudet Uusi linjasto on hankittu Metos Oy Ab:ltä kalusteet , esitys KS 2:een hintaan ,56. Logistiikka; linja-auto D , esitys KS 2:een Linja-auton hankinta on lokakuun yhtymähallituksessa. Hinta noin Luonnonvara-ala; traktori , esitys KS Traktori on hankittu Loimihuolto Oy:ltä hintaan :een Lieto; Kuljetusyksikkö Hankinta on tehty. Hinta Lieto; putkikoulutus Yhteensä Liedon hankintojen määrärahoja on käytetty ,36 lokakuuhun mennessä. Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille ks. edeltä Lieto; lähihoitajakoulutus ks. edeltä Novida: Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston Hankintaprosessi kesken. päivitys Novida: Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys Hankintaprosessi kesken. Novida: Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (kulunvalvonta/poistumistieopastus) Novida: Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (Cat 7-tason parikaapelimittari) Novida: Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta yht biodiesel-laitteisto). Toteutuma ,00 (Prosessitekniikan Novida: Logistiikka; umpinainen vaihtolava Umpinainen vaihtolava on hankittu Närkö Suomi Oy:ltä hintaan Novida: Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, Hankintaprosessi kesken. käärintälaite, lavanpinoaja Novida: IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset Hankintaprosessi kesken. Novida: IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien Hankintaprosessi kesken. ajoon Kuntayhtymä: Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä Ei hankita. Harkitaan leasing-vaihtoehtoa , esitys KS 2:een 0 5

8 Investointisuunnitelma vuosille /KS 2:n muutokset: Rakennusinvestoinnit, TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Loimaan tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie: päärakennuksen saneeraus, suunn. Myllykyläntie; ryhmäkeskuksen uusinta, päärak. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem Myllykyläntie; työpajasiiven muutokset, suunn. Turuntie; ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntie; auditorion saneeraus (AV-tekn, pinnat) Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys Turuntie; aulatilan saneeraus, tekn. uusinta Ylistaronkatu; vesikaton uusinta, matala osa Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen Lieto, vanhan paloaseman ostaminen Laajennusinvestoinnit Myllykyläntie; opetuskeittiön rakentaminen Uusinvestoinnit Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto Hämeentie; halli 2 Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta Myllykyläntie; Puuhamaa-halli Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu Lieto; tilainvestoinnit Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta Novida; kone- ja metalliosaston seinien korjaus Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto Novida; lounaspaikan saneeraus Novida; autotallin katon maalaus Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, piha-alueen päällyst.) Novida; A-rakennus (cat-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; rehtorin huoneen ikkunoiden uusiminen Novida; opiskelijoiden oleskelutilojen suunnittelu ja tekeminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; C-rakennuksen (auto-osaston) ilmastoinnin uusiminen 6

9 Novida; A-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; F-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; tiiliseinien uusiminen: A-rakennus (osittain) B-rakennus (osittain) Novida; D-rakennuksen (metalliosasto) ilmastoinnin uusiminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ikkunoiden uusiminen TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Novida; Apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen Laajennusinvestoinnit Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja laajennus Uusinvestoinnit Novida; verkkoaita siirto v:lta Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta Novida; paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen Logistiikan varastopalvelujen koulutusohjelman suunnittelu ja tot. Logistiikan osaston kalustosuojan suunnittelu ja valmistus (kylmä) Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen Rakennusinvestoinnit yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue Myllykyläntie Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos Hämeentie Hämeentien opiskelijaruokalan uudet kalusteet Logistiikka Logistiikka; linja-auto D Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen Logistiikka; Avant (kuorma-auto) Logistiikka; nosturi kuorma-autoon Logistiikka; trukin uusiminen Luonnonvara-ala Luonnonvara-ala; traktori Luonnonvara-ala; harvesteripää Luonnonvara-ala; leasing traktorin lunastus Lieto Lieto; Kuljetusyksikkö Lieto; putkikoulutus Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille Lieto; lähihoitajakoulutus Lieto; 1+8 paikkainen auto 7

10 TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Uudenkaupungin tulosalue Auto-osasto Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston päivitys Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys Auto-osasto; pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa) Auto-osasto; paineilmaputkiston saattaminen ajantasalle. Letkukelat seinille. Sähköosasto Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus) Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari) Sähkö-osasto; mittalaitteiden uusiminen (kaapelinetsintälaite) Sähkö-osasto; uuden asennustilan kalusteet Sähkö-osasto; laitteiden uusiminen Sähkö-osasto; MPS-asema Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta Logistiikka Logistiikka; vaihtolava Logistiikka; vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja Logistiikka; kuorma-auto jalkalavalaittein Logistiikka; autokouluopetuksessa olevan henkilöauton uusinta Logistiikka; kuormaajan vaihto uudempaan kokoluokkaan suurempaan Logistiikka; työntömastotrukki Catering Catering; yhdistelmäuuni, bankettikasetti, huppu, alusta, LP Catering; palvelutiski laitteineen ja asennuksineen, Lounaspaikka Catering; opetuskeittiön laitekannan uusiminen Aikuiskoulutus; tulityökoulutuksen sammutusharjoitusperäkärry IT-osasto IT-osasto; kameravalvonnan laajentaminen, palvelimen uusiminen IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien ajoon IT-osasto; ATK3, multimedia-luokan konepäivitykset IT-osasto; B121, kirjasto, B113, B112 luokkakoneiden päivitykset Prosessitekniikka Prosessitekniikan osasto; pienoispanimo Kuntayhtymä Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä WLAN-tukiasemia kiinteistöihin Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

11 Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki enimmälti logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset; ryhmäkeskuksen uusinta ja paloilmoitin ja kulunvalvonta, perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien esitetyt peruskorjaukset ilmanvaihtokoneen uusinnasta ja paloilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmistä. Myllykyläntien ja Ylistaronkadun vesikattojen uusimisesitykset perustuvat kuntokartoituksiin. Opetuskeittiön rakentaminen tai saneeraaminen olemassa oleviin tiloihin johtuu esityksenä siitä, että nykyiset kolme keittiötä eivät aika ajoin riitä nykyisen volyymin kaltaisille opetusryhmille. Myllykyläntien pikahuoltotila koskee auto-osastoa, jonka suunnitelmissa on perustaa autojen pikahuoltopalvelu. Samassa yhteydessä korjattaisiin pihan sadevesiviemäröintiä. Puuhamaahallille on laadittu tarkennettu kustannusarvio ja arvio työn valmistumisesta. Halliin tulee opetustiloja rakennus- ja sähköosastolle. Halli toteutetaan pääosin opiskelijatyönä. Hallin uusi kustannusarvio on noin Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Vuodelle 2014 on varattu asiaa varten suunnitteluraha. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista, samoin aulatila. Keittiön pakastetilan lisäys on tarpeen, koska keittiöstä on puuttunut tällainen tila. Liedon ammatti- ja aikuisopiston tilatarpeen selvittelyä varten on varattu suunnitteluraha. Myllykyläntien ruokasalin kaluston uusiminen käsittää mm. tuolien uusimisen, koska nykyiset tuolit ovat kuluneet ja rikki. Lisäksi määrärahasta toteutetaan opetusravintolan laitehankintoja. Talotekniikan työvälineet liittyvät ko. uuden putkiasentajakoulutuksen tarpeisiin. Ilmanvaihtolaitos liittyy talotekniikka-automaation opettamiseen sähkö- ja automaatiotekniikan sekä talotekniikan perustutkinnoissa. Hämeentien ruokalan uudet kalusteet; uusi linjasto, koska vanha linjasto ei enää riitä palvelemaan lisääntyneitä opiskelijamääriä. Logistiikan ja luonnonvara-alan irtaimistohankinnat tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. 9

12 Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Ilmastoinnin kaukovalvonta; kaukovalvonnan piiristä puuttuvat asennetaan sen piiriin. Kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien uusimisella saadaan energian säästöä samoin ikkunoiden uusimisella. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Piha-alueen uudistaminen (jätepiste ym.); tarkoituksena mm. jätemaksujen pienentäminen. Varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus johtuu opetustarpeista. Logistiikan investoinnit liittyvät lisääntyneisiin opiskelijamääriin ja varastopalvelujen koulutusohjelman alkamiseen. Ilmastoinnin ja peltikattojen uusimiset perustuvat kuntokartoituksiin ja rakennusten peruskorjaustarpeisiin. Pakokaasumittauslaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus): vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari); vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet; vuoden 1987 Valmet 405 on 25 vuotta vanha, kunnossapitokustannukset/ korjausajat haittaavat hyötyä opetusvälineenä. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja; varastopalvelujen koulutusohjelma mukaan Novidan koulutustarjontaan vuodesta 2013 alkaen. Pienoispanimo; koulutuksen suuntaaminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. 10

13 1.3 Käyttösuunnitelma 2/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat Talous vuonna 2013 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2013 KS 2/2013 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talousjohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

14 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Näkökulma Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Kannustetaan henkilökuntaan kuuluvia hakeutumaan työelämäjaksoille. Osallistunut 3 opettajaa. Henkilöstön eläköitymiseen varaudutaan henkilöstösuunnittelua kehittämällä. Henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu eläkkeelle lähtevien määrä. Asiakkaat ja yhteistyötahot Ydin- ja tukiprosessit Pyritään lisäämään vakinaisten palvelussuhteiden osuutta. Laaditaan henkilöstöstrategiaan pohjautuva ikäohjelma. Järjestetään asiakkuuksien hallintarekisterin ylläpito niin, että keskeiset yhteistyökumppanit ovat rekisterissä ja rekisteri aktiivisessa käytössä ja rekisteriä päivitetään aktiivisesti. Luodaan asiakastöiden hinnoittelun perusteet ja hinnoittelutaulukot. Laaditaan yritysten kanssa toteutettavat kehittämis- ja yhteistyökeskustelut ja pyritään luomaan kumppanuussopimuksia, tavoite 10 sopimusta. Osallistutaan ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. Opetusministeriön vahvistama erityisteema vuodelle 2013 on Yrittäjyys. Kehitetään joustavien opintopolkujen rakentamista. Tuetaan työvaltaista oppimista, pilotointina sähköala, ja yksilöllisiä opetusmenetelmiä. Edistetään ajanmukaisten pedagogisten taitojen käyttövalmiutta opetuksessa. Edistetään kaksoistutkintojen suorittamista. Osittain lisätty, vielä kesken. Ei ole toteutunut. On luotu tietokanta, mutta päivitystä ei ole toteutettu. On toteutunut. On toteutunut. Ei toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On toteutunut. Talous Talous pidetään vakaana ja riittävän uudistumisen mahdollistavana. Harkinnanvaraista valtionosuutta on anottu vuodelle 2012 ja anotaan vuodelle 2013 fuusion kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi. On toteutunut. On toteutunut. 12

15 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät PAINOTETUT MÄÄRÄT 2013 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) nämä luvut vuoden 2013 Koulutusala painotettu opiskelijamäärä erityisaloittain opiskelijat määräytyvät tilanteen porrastetut mukaan majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 763 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 256 Loimaa 85 2 Lieto 65 6 Novida luonnontieteiden ala 52 Loimaa 1 Lieto 43 4 Novida 8 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 122 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 258 kauneudenhoitoala sosiaali- ja terveysala 199 Loimaa 98 4 Lieto 9 1 Novida 92 8 kulttuuriala 138 artesaani 85 8 audiovisuaalinen viestintä 53 Loimaa 45 8 Novida 8 Ammattistartti 5 Loimaa 0 Lieto 5 5 painotettu yhteensä Tilastointipäivien opiskelijamäärät: opiskelijamäärä opiskelijamäärä

16 Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2013 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KS II luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala Loimaa 0 Lieto Novida 6 7 matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala Loimaa Lieto 9 21 Novida kulttuuriala artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa Novida 6 7 Ammattistartti 13 0 Loimaa 5 0 Lieto 8 0 kaikki tästä Loimaa Lieto Novida Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 1655, joten vuoden 2013 painotettu ja KS II:n opiskelijamäärä ylittävät järjestämisluvan 20 opiskelijalla. Valtionosuudet on laskettu KS II:een kokonaisopiskelijamäärällä ja tarkoitus on kattaa järjestämisluvan yli menevä osuus tulosrahoituksella ja mahdollisesti lisää saatavalla valtionosuudella. 14

17 Oppisopimus- ja aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät Oppisopimuskoulutus 2013 arit. keskiarvo Aikuiskoulutus Toteutuma/ arvio 2013 PT Novida PT Loimaa 98 Omaehtoinen koulutus 8,7 PT Novida 57 Henkilöstökoulutus 0,3 PT-yhteensä 155 yht. 9 AT AT Loimaa 40 Loimaa AT Novida 60 Omaehtoinen koulutus 91,5 EAT Henkilöstökoulutus 36,5 EAT Loimaa 40,5 yht. 128 EAT Novida 74,5 at-eat yhteensä: Loimaa 80,5 Yhteensä Novida 134,5 Omaehtoinen koulutus 100,2 at-eat yhteensä 215 Henkilöstökoulutus 36,8 ei-tutkinto tavoitteinen yht. 137 tutk.tav. Loimaa 3 tutk.tav. Novida 7,5 ei-tutk.tav. yhteen- 10,5 sä at-tutkinnonosa Loimaa 0,5 lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) lisäk.yht. Loimaa 84 lisäk.yht. Novida 142 lisäk.yhteensä 226,5 Yhteensä Loimaa 182 Novida

18 2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Joustavien opintopolkujen rakentaminen Hiusalan polku rakennettu. 2.asteen opiskelijoille (yo/ak -pohjaiset opiskelijat, vahvan työkokemuksen omaavat sekä erityisopiskelijat). Perustutkintokoulutuksen suunnittelu Talotekniikan pt toteutetaan 1,5+1,5- mallilla; Putki12-ryhmän oppisopimukset alka- mallilla eli kaksi vuotta opetussuunnitelmapohjaisesti, yksi vuosi oppisopimuksella, vat pilottina talo-tekniikan perustutkinto. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminensen kautta. Valinnaisen tutkinnon osan työssäoppimi- Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Työelämäjaksoille on osallistunut kolme Henkilökunnan mobiilipedagogisten taitojen päivitys. Opetuskeittiön laajennussuunnittelu sekä tekniikan ja liikenteen opetus-tilojen järjestely Myllykyläntiellä. Maatalousteknologian koulutusohjelman valmistelu sekä varastopalvelujen koulutusohjelman aloittaminen Hämeentien yksikössä. Työpajatoiminnan jatkaminen ja hallinnon kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston lisätilojen suunnittelu. Liedon ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan lisääminen. Aikuisten näyttötutkinnon järjestämissopimusten päivittäminen ja uusien tutkintojen kehittäminen. Aikuisten opintojen henkilökohtaistamisen ja ohjauksen kehittäminen. Aikuiskoulutuksen kumppanuussopimusten laadinta. Lounaisen Suomen oppisopimustoimijoiden vertaisarviointihankkeen kehittämistyön jatkaminen arviointitulosten mukaisesti. Oppisopimustoiminnan hyödyntäminen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. opettajaa. Mobiilipedagogia opetuksessa, Mobiilipedagogia opetuksessa II ja Osaavahankkeet käynnissä. Puuhamaa-halliin rakenteilla lisää työsalitilaa rakennus- ja sähköalalle. Kokkikoulutuksen lisätilojen suunnittelu käynnissä. Maatalousteknologian koulutusohjelman hakeminen siirtyy vuodelle Varastopalveluiden koulutusohjelma alkoi syksyllä Ylistaronkadulla toimii kaupungin työpaja. Teknisen pajan oletetaan käynnistyvän loka-marraskuun vaihteessa. Mobiilipajassa toimii kaksi ryhmää. Keskitetty hallinto ei toteutunut. Ei ole tarvetta lisäämiseen. Pajakuja 4:n kiinteistö on ostettu. Muiden lisätilojen suunnittelu työn alla. Syksyllä 2013 alkoi talotekniikka- ja lähihoitajakoulutus. Järjestämissopimuksia päivitetty uusien ops:ien mukaisiksi. Lisäksi uusia järjestämissopimuksia on tehty ja on tekeillä. Wilman käyttöä aikuiskoulutuksessa on kehitetty. Ei ole tehty. Hankkeen arviointiosuus on tehty ja tuloksia hyödynnetään. Ei ole yhtään sopimusta keväällä 2013 päättäneille. 16

19 Oppisopimustoiminnan toimintaohjeen laatiminen. Toiminnanohjausjärjestelmän (IMS) käyttö osaksi oppilaitosten arkipäivää. Prosessikuvaukset ovat tekeillä. Materiaalia on lisätty, mutta levittäminen on kesken. 2.3 Talous vuonna 2013 TA 2013 Poikkeama KS TA / KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 17

20 3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013 Tavoitteet / Hankkeet Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen. Valmistuvien työllistymisen tukeminen. Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen. Yrittäjyyteen kasvattaminen. Varastopalvelujen perustutkinnon opetuksen käynnistäminen. Toteutuma Logistiikan opetuksen volyymin kasvattaminen; toteutunut Merkonomien aikuisopetuksen vakiinnuttaminen; toteutunut Metallialan profiloiminen; ei toteutunut, suunnitteluvaiheessa toistaiseksi Pesti kii!-hanke, työnhakuvalmennus, Täältä tullaan työelämä! ; toteutunut Oppitupatoiminta, opiskelijahuolto, opinto-ohjaus ja Pesti kii!-hanke, 4:nnen vuoden opiskelijoiden tukeminen; toteutunut erittäin hyvin Ammatilliset ohjaajat -käytännön vakiinnuttaminen kaikille aloille; toteutumassa Suunnitelma opetukseen osallistuvista yrittäjävierailuista; ei toteutunut toistaiseksi yrittäjyysleiri, nuorten diili; toteutunut. Toteutunut, alkanut elokuussa Aikuiskoulutus ja työelämän kehittäminen Yrityspalveluiden kehittäminen. Koulutustarjonnan ja hankkeiden suuntaaminen kasvaville ja työllistäville aloille sekä paikallisiin tarpeisiin. Tutkintoon ja osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen ja uusien näyttötutkintosopimusten hakeminen. Oppisopimusryhmien lisääminen. Yleistä Henkilöstön eläköitymisiin varautuminen. Laatupalkinnon saaminen. Määräaikaisten työsuhteiden korvaaminen toistaiseksi voimassa olevilla. Kestävän kehityksen huomiointi toiminnassa. Toimielinten toiminnan seuranta ja kehittäminen. Kumppanuussopimuksien solmiminen työelämän kanssa; ei toteutunut toistaiseksi, valmisteluvaihe meneillään Palveluprosessin mallintaminen ja yrityksiin jalkautuminen, Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan yhteishanke; toteutunut Toteutunut osittain. Toteutunut; isännöintialan järjestämissopimus valmis, biotekniikka-hakemus tutkintotoimikunnan käsittelyssä. Toteutunut; merkonomi-, lähihoitaja-, kulj.yrittäjäryhmät sekä useita sekaryhmiä. Toteutunut. Hakemus jätetty ky:n toimesta. Toteutunut. Hinku-ohjelman toteuttaminen; toteutunut osittain Toteutunut osittain. 18

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvio 2014 muutokset

Talousarvio 2014 muutokset Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto 27.11.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Loimaan tulosalue... 2 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto...

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2012

Käyttösuunnitelma 2/2012 Käyttösuunnitelma 2/2012 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 18.9.2012

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset II

Talousarvio 2016 muutokset II Talousarvio 2016 muutokset II Yhtymävaltuusto 8.12.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2015

Käyttösuunnitelma I/2015 Käyttösuunnitelma I/2015 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 21.4.2015

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 27.10.2011

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2/2015

Käyttösuunnitelma 2/2015 Käyttösuunnitelma 2/2015 Yhtymähallitus 15.9.2015 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1 Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015... 1 1.2 Strategiatyön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Käyttösuunnitelma I/2016 Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Yhtymähallitus 26.4.2016 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1. Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)% Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2017. Novida ammattiopisto ja lukio

Käyttösuunnitelma I/2017. Novida ammattiopisto ja lukio Käyttösuunnitelma I/2017 Novida ammattiopisto ja lukio Yhtymähallitus 20.4.2017 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1. Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49 Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 1 00000100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 4002 Palkat ja palkkiot -10 700,00-8 407,65 78,6 4100 Henkilösivukulut -2 500,00-76,14 3,0-13 200,00-8 483,79 64,3 4340 Muiden palvelujen ostot

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot