LAPSEN ARKI ARVOON! Paula Määttä Studia Generalia luento Jyväskylän pääkirjasto, Minnansali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSEN ARKI ARVOON! Paula Määttä Studia Generalia luento 13.3.2013. Jyväskylän pääkirjasto, Minnansali"

Transkriptio

1 LAPSEN ARKI ARVOON! Paula Määttä Studia Generalia luento Jyväskylän pääkirjasto, Minnansali

2 VARHAISVUODET JA ERITYISKASVATUS- VARHE-TUTKIMUSRYHMÄ Miten erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet selviytyvät kasvatustehtävässään? Miten vanhemmat selviytyvät ammatti-ihmisten kanssa? Millaisia työtapoja tarvitaan perhelähtöisen yhteistyön toteuttamiseen? TEOKSET: Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt (1999/2001) Tavallisen erityinen lapsi. Yhdessä tekemisen toimintamalleja (Anja Rantalan kanssa/2010) 14 väitöskirjaa, 14 muuta julkaisua

3 Vanhempien kokemuksia emme ole tyypillisiä vammaisten lasten vanhempia miksi meidän pyörätuolissa liikkuva lapsi on päiväkodissa yksin avustajan kanssa, missä muut lapset ovat? kuntoutuspalaverissa ammattiihmiset puhuivat toisilleen, meille annettiin lähete psykiatrille

4 Vanhempien ja lapsen mahdollisuudet olla osallisena Ammatillisesti määritellään ja tuotetaan Vallan ja vastuun pelikenttä, pallottelua? Palvelujärjestelmä osoittaa paikan vanhemmille ja lapselle Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Päivähoidossa Koulussa

5 Ihaan mietteitä Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh)

6 Ammatillinen uskomusperusta tulokulmia dialogiin Ammatillinen lapsi-/lapsuuskuva Ammatillinen käsitys perheestä: *miten lapsi vaikuttaa vanhempiin *miten lapsi muuttaa perheen elämää Ammatillinen käsitys lapsen kehityksen perustasta *kehityspsykologinen perusorientaatio *metakulttuurinen tietoisuus lapsen arjen pelisäännöistä

7 Ammatillisten uskomusten voima MITÄ AJATTELET JA SANOT MINUSTA SITÄ LUULET MINUSTA SINÄ OLET SELLAINEN MINULLE MITEN NÄET MINUT USKO KUITENKIN ETTÄ MITÄ TEET MINULLE MITEN KUUNTELET MINUA SELLAINEN MINUSTA TULEE

8 Ammatillinen lapsikäsitys lapseen liittyvät tulkinnat Lapsuus erillisenä elämänvaiheena Elämän normin mukainen lapsi Normaalin lapsen synty Normaalista poikkeava lapsi Leimattu lapsi Myytti tavallisesta lapsesta (Määttä&Rantala: Tavallisen erityinen lapsi 2010)

9 Päivähoidon erityisyys- ja diagnoosipuhe Erityislapsi Seurantalapsi Häirikkö AD/HD tai semmonen häirikkö Rajatapaus, tapaus Lähetetty diagnoosiin PAULA KORKALAINEN Riittämättömyyden tunteesta osaamisen oivallukseen Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 363/2009

10 Erityislapsi Leimattu lapsi? Oirediskurssi - sopiva diagnostinen luokka Kehitysdiskurssi - ikäsidonnaiset kehityksen kriteerit, vallitseva puhetapa Tragediadiskurssi - mallitarina lapsen kielteisestä vaikutuksesta perheeseen Ongelmadiskurssi - lapsi aikuisten taakkana Subjektidiskurssi - tavallisia kertomuksia kenestä tahansa lapsesta, väistyvä puhetapa Oikeusdiskurssi - inklusiivisen kasvatuksen moraalipainotukset, nouseva puhetapa (Tanja Vehkakoski. Leimattu lapsuus? Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 297/2006)

11 11

12 Lapsen kuntoutus ammatilliset orientaatiot/salla Sipari jatkaa Normaali vai erityinen Objekti vai subjekti Toimintakyvyn kuvaus Lapsi aktiivisena toimijana

13 Ammatillinen käsitys perheestä Cygnaeus 1861: Asiantuntijan joka tietää asian on astuttava äidin tilalle Opettajien tehtäväksi tuli myös vanhempien/äitien kasvattaminen Lähtökohtana kehityspsykologinen tietämys lapsen kasvusta ja oppimisesta, täydellisen lapsen kuva Kodin sisäisestä elämästä tuli julkisen keskustelun kohde

14 Puhe perheestä neljä ammatillista tulkintaa 14

15 Ammattilaispuhe vastuusta ja kriiseistä TAVALLISTEN LASTEN VANHEMMAT Kumppanuuspuhe: vastuu on viime kädessä vanhemmilla = osallisia HUOLEN PUHEEKSI OTTAMINEN (kun lapsi siirtyy liminaaliin, raja-alueelle) Puhetapa perheestä muuttuu traumaattiseksi kriisipuheeksi = kohteita (Määttä&Rantala 2010)

16 Ekokulttuurinen malli 16

17 LAPSEN OSALLISTUMINEN PÄIVITTÄISIIN RUTIINEIHIN Sustainability of daily routines as a family outcome Lapsen kehityksen askelmina ovat perhekulttuurin säätelemät arkipäivän toiminnot: nukkumaanmeno, aamiainen, päivähoitoon ja kouluun meno, vierailut, harrastukset, kotityöt, leikit, pelaaminen jne. (= developmental niche for the child; ekokulttuurinen ympäristö) Lapsen osallistuminen päivittäisiin rutiineihin muodostaa tärkeän osan lapsen kehitystä (= development among life pathways) ON TUNNETTAVA KULTTURI, JOSSA LAPSI ELÄÄ =METAKULTTUURINEN TIETOISUUS

18 Arkipäivän akkomodaatiot Lapsen vammaisuuden tai poikkeavuuden toteamisesta seuraa perheen toimintojen, voimavarojen sekä päämäärien uudelleenarviointi ja organisointi Vanhemmat alkavat muokata perheen arkisia rutiineja uudelleen käyttäen niitä mahdollisuuksia mitä heillä on = vanhempien proaktiivisuus Ammatti-ihmiset tuottavat interventioita arkeen PERHEKULTTUURIN TEEMAT säätelevät arkirutiinien muutosten mahdollisuuksia

19 Yhdessä perheiden kanssa 19

20 Kehittäjäkumppanuus Working together (Unesco 1986): *yhteiset tavoitteet *molemmilla osapuolilla olennaista tietoa *molemminpuolinen kunnioitus *yhteistyön vastavuoroisuus (Salla Sipari jatkaa )

21 21

22

23

24 Perhekeskeinen kuntoutusmalli tuottaa parempia tuloksia (lehdistötiedote ) IRA JEGLINSKY (2012) Family-centredness in services and rehabilitation planning for children and youth with cerebral palsy in Finland. DEPARTMENT OF WOMEN S AND CHILDREN S HEALTH Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Kansaneläkelaitoksen Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanke (VAKE)

25 Suomessa selkeitä puutteita CP-vammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksessa Eri ammattiryhmien välillä merkittäviä eroja perhekeskeisen työotteen toteuttamisessa Henkilöt, joiden työkokemus oli yli 25v, arvioivat antavansa merkitsevästi perhekeskeisempää palvelua kuin lyhyemmän työkokemuksen omaavat Ei ollut mitään systemaattista käytäntöä, miten perheet otetaan mukaan kuntoutuksen suunnitteluun

26 Perheiden osallistuminen suunnitteluun Ei mitään systemaattista käytäntöä Yliopistosairaaloiden tiimit kokivat vanhempien mukaanoton vaativana Vanhempien roolista suunnittelussa oli epätietoisuutta Kirjallisissa kuntoutussuunnitelmissa 51%:ssa mainittiin vanhempien läsnäolo Vanhemmilla oli tilaisuus kertoa arkipäivän ongelmista, vain 6%:ssa kirjoitetuista dokumenteista mainittiin perheiden tarpeita tai toiveita Kehitysvammaisten lasten osalta yhteistyö oli tiiviimpää

27 Perheiden osallistuminen suunnitteluun Haasteelliset tavoitteen asettelut: tehtiin ammatillisen arvioinnin pohjalta, integrointi arkeen vaikeaa Tavoitteista keskusteltiin tiimipalavereissa, tuotiin tiedoksi Vanhemmat eivät olleet läheskään aina näissä palavereissa mukana Yksi sairaala käytti GAS-arviointia (Goal Attainment Scale, Kiresuk et al 1994) pilottina, yhteistyö vanhempien kanssa tiivistyi ja tavoitteet tulivat lähemmäs lapsen day-to-day elämää Nuorten siirtymässä aikuisuuteen ei ollut rutiineja

28 Lapsen kasvun ja kehityksen perusta kuntoutuksen lähtökohta Kehityksen ja oppimisen sosiokulttuurinen tarkastelu *Osallistuva omaksuminen *Ohjattu osallistuminen *Päivittäisten rutiinien keskeisyys Kuntoutus on oppimista Arki kuntouttavaksi

29 Lapsen kehityksen ohjaaminen arjessa - yhdessä perheen kanssa Työtapoja: Erityinen on tavallista (Paula Korkalainen) VARSU toimintaperustainen ohjaus (Päivi Kovanen) Konduktiivinen kasvatus lasten ja vanhempien toimijuus (Sanna Uotinen) Salla Sipari: GAS, kilparata

30 Mielekkäät palvelukokonaisuudet Salla Sipari

31 Kiitos! 31

Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa

Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa LECTIO PRAECURSORIA Sanna Uotinen Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja päivittäiset tilan teet kotona, päivähoidossa

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA?

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 198 Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? Työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

SAATTAEN VAIHDETTAVA

SAATTAEN VAIHDETTAVA SAATTAEN VAIHDETTAVA Erityistä tukea tarvitsevan alle kouluikäisen lapsen ja hänen perheensä tukeminen Liisa Kärnä - Hanne Mustonen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA

ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA ADHD-LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET ARJESTA JA SAADUISTA TUKIPALVELUISTA Hitaasti hengitellen ja hengästyen, päivästä toiseen toivoen, helpompaa huomista odotellen ja jatkuvasti kiviä käännellen" eteenpäin!

Lisätiedot

PERHEIDEN PUHEENVUORO

PERHEIDEN PUHEENVUORO PERHEIDEN PUHEENVUORO Kehitysvammaisten lasten perheiden kokemuksia yhteistyöstä ammattilaisten kanssa Leppävirralla Heidi Kolehmainen Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA Marita Saarinen Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kevät 2008

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Arja Veijola, TtT, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sote-yksikkö Leena Vainionpää, LT, dosentti, erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten klinikka Liisa Virkkunen,

Lisätiedot

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeesta lapsen autismidiagnosoinnin aikana Opinnäytetyö Eveliina Remes Meiju Kurkinen Sosiaalialan

Lisätiedot

Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa

Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa AHDISTAA JA ÄRSYTTÄÄ: VIHKONEN ALLERGIA- JA ASTMALASTEN PÄIVÄHOIDOSTA FORSSASSA Mari Sundholm Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

ICF JA PERHEKUNTOUTUKSEN ARVIOINTI

ICF JA PERHEKUNTOUTUKSEN ARVIOINTI KATAU KATARIINA PÄRNÄ, MARI AARINN, NINA MLLNIU, PÄIVI ANTIKAINN ICF JA PRHKUNTOUTUKN ARVIOINTI Johdanto Perhekuntoutuksessa arvioinnin tehtävänä on tukea perheen kuntoutumisen prosessia sekä tehdä kuntoutuksen

Lisätiedot

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Sirpa Grönvall Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ERITYISLAPSEN OMAISHOITAJAN KOKEMUKSIA ARJEN RISTIAALLOKOSSA Kehitysvammaisen lapsen perheen arjen tukeminen

ERITYISLAPSEN OMAISHOITAJAN KOKEMUKSIA ARJEN RISTIAALLOKOSSA Kehitysvammaisen lapsen perheen arjen tukeminen ERITYISLAPSEN OMAISHOITAJAN KOKEMUKSIA ARJEN RISTIAALLOKOSSA Kehitysvammaisen lapsen perheen arjen tukeminen Lea Lindqvist Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Kolme kulmaa kasvatuskumppanuuteen Narratiivinen tutkimus lapsen kroonisen sairauden vaikutuksesta kasvatuskumppanuuteen

Kolme kulmaa kasvatuskumppanuuteen Narratiivinen tutkimus lapsen kroonisen sairauden vaikutuksesta kasvatuskumppanuuteen T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Kolme kulmaa kasvatuskumppanuuteen Narratiivinen tutkimus lapsen kroonisen sairauden vaikutuksesta kasvatuskumppanuuteen Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti Opinnäytetyö 30.5.2008 Jaana Antila

Lisätiedot

KEHITYSHÄIRIÖISEN LAPSEN HOITOTYÖ tapaustutkimus lastenneurologisella osastolla

KEHITYSHÄIRIÖISEN LAPSEN HOITOTYÖ tapaustutkimus lastenneurologisella osastolla KEHITYSHÄIRIÖISEN LAPSEN HOITOTYÖ tapaustutkimus lastenneurologisella osastolla Johanna Olli PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2006 TURUN YLIOPISTO Lääketieteellinen

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Leena Halttunen ja Paula Korkalainen Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VERKOSTOITUVA ERITYISPÄIVÄ- HOITO-HANKE 2003-2005 HANKERAPORTTI TIIVISTELMÄ Verkostoituva erityispäivähoito-hanke on erityispäivähoidon

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen

Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen Vajaaliikkeisten Kunto ry. Eeva Seppälä & Arja Veijola (toim.) Eeva Seppälä & Arja Veijola (toim.) Lapsen ja nuoren kuntoutuksen kehittäminen ISBN 978-952-99712-4-4

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli LIITE 7 Pirjo Lappalainen Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 OSA I 2 LASTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN VISIO OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ... 6 3 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen ja Maria Lankoski LASTENTARHANOPETTAJAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? Arja Korrensalo fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, YAMK -opiskelija Pirkko Leppävuori fysioterapeutti, YAMK -opiskelija Esitys pohjautuu YAMK opintoihin kuuluvaan

Lisätiedot