Rakentamisen Ennakointikamari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamisen Ennakointikamari"

Transkriptio

1 Rakentamisen Ennakointikamari , Taitotalo, Helsinki Vaikuttavaa osaamista Ammattikasvatusneuvos Timo Karkola rehtori Amiedu

2 Amiedu II, avajaiset 9/2014

3 Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna 2013 yli opiskelijaa Noin 350 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto Liikevaihto 30,9 miljoonaa euroa vuonna

4 Amiedun vahvuudet Palvelujen vaikuttavuus, joka syntyy seuraavista tekijöistä: pitkäjänteinen kumppanuus toimiala-, yritys- ja yksilökohtainen räätälöinti kattava palvelukokonaisuus yhdeltä toimittajalta hyvä hinta-laatusuhde. 4

5 Koulutuksen vaikuttavuus ja liiketoimintalähtöinen osaamisen kehittäminen Liiketoimintasuunnitelma Osaaminen Liiketoiminta Yrityksen nykytila ja nykyinen toimintamalli Nykyinen osaaminen Yrityksen tulevaisuudenkuva - strategiset päämäärät Strategioiden toteuttamiseen tarvittava osaaminen Osaamisen kehittämissuunnitelma 5

6 Mikä muuttuu? Amiedun näkökulmana on perusammattitaidon välittäjän ja kasvattajan näkökulman sijasta räätälöityjen palvelujen tuottajan ja työyhteisön kehittäjän näkökulma eli koulutuksen tarjoajan näkökulman sijasta rakennusalan ja sen yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittäjän näkökulma Yrityspalveluissa viitekehyksenä ja toiminnan lähtökohtana ovat rakennusalan menestystekijät, alan yritysten liiketoimintamallit sekä työntekijöiden asema ja tehtävät eivät oppilaitoksen oma asema ja identiteetti 6

7 Ajankohtaista keskustelua elinkaarimalli ja -ajattelu; kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu useita kertoja sen elinkaaren aikana; hyvällä rakennesuunnittelulla tulee varmistaa toimitilojen ja toiminnan maksimaalinen muuntojoustavuus. energiatehokkuus (säästöt, CO2 -päästöt, uusiutuva energia); rakennettu ympäristö vastaa 40 % Suomen energian käytöstä. Käyttö ratkaisee. hyvän sisäilman vaatimus; kosteus-, home- ja radonongelmat ovat krooninen sairaus, joka voidaan ratkaista eri osapuolien saumattomalla yhteistyöllä; tämä tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. toimitusketjun hallinta; hankintaosaaminen, alihankintaketjun ohjaus ja tehokas työmaalogistiikka tuottavat niin laadullista kuin taloudellistakin etua. ympäristötavoitteet ja -tehokkuus; rakennus- ja purkutoiminnan jätteet edustavat kolmannesta yhteiskunnan tuottamista jätteistä. Hyvä suunnittelu ja jätteiden lajitteluprosessi ovat paitsi kustannustehokkuuskysymys, myös yhteiskunnallisen vastuullisuuden mittari. työturvallisuus ja ammattitaito; koko rakennusalan ja sen jokaisen yksittäisen työnantajan työnantajakuva on pitkälle riippuvainen näiden asioiden myönteisestä kehityksestä. Tämä on myös osa yritysten sosiaalista vastuuta. alan säätely (rakennusnormit ja materiaaliulottuvuus) esim. päiväkotien, koulujen ja palveluasuntojen kohdalla. 7

8 Korjausrakentaminen Amiedun kärkialana Korjausrakentamisen osaamistarveselvitys, haastattelututkimus johtavien alan toimijoiden kanssa Korjausrakentamisen koulutustarjotin, mm: Julkisivusaneeraaja Kylpyhuone- ja huoneistosaneeraaja Tulevaisuuden korjausrakentaja Kosteus-, home- ja asbestikorjaaja Energiasaneeraaja Hybridiasentaja LVI korjausrakentaja Korjausrakentamisen energiatehokkuus - seminaarisarja Korjausrakentamisen työnjohtajakoulutus Home- ja kosteusvauriokorjaajien koulutuksen kehittäminen ja pilotointi viranomaisten ja yritysten kanssa 8

9 Amiedun viimeaikaisia kehityshankkeita BUILD UP Skills Finland - Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen varmistaminen, EU -hanke yhteistyössä Motivan, TTS:n ja Ratekon kanssa NOPSA Nopeutetun työllistymisen malli, kehittäminen ja pilotointi Energiatehokas korjausrakentaminen, tuotemyyntipäällikkö Ilkka Eerolan gradutyö Kosteus- ja kylmälaboratorio, käytännönläheinen oppimisympäristö rakennusfysikaalisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja havainnointiin Teollisen pintakäsittelyn tarvekartoitus, pk- ja suuryritykset Ohutlevykattosertifikaatin kehittäminen ja pilotointi Teräsrakenneyhdistyksen ja alan johtavien toimijoiden kanssa Jäsenyys Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit -verkostossa Cleantech -esiselvitys liiketoimintamahdollisuuksista Uusiutuvan energian oppimisympäristöjen kehittäminen Tuotetuntemuksella lisää asiakastyytyväisyyttä -koulutus 9

10 Toimiala- ja ammattialarakennemuutos Harmonia Suunnittelu Kauppa Tilastointi Hallinto Logistiikka-ala Sote ICT Metsä Koulutusalat Tutkintorakenne Ympäristö Rakennus Organisaatiot Turva 10

11 Toimiala- ja ammattialarakennemuutos Todellisuus rajapinnoissa Uudet tarpeet Uudet yritykset Uusi liiketoiminta Logistiikka-ala Kauppa ICT Sote Case: senioriasuminen: Hyvä arki Toiminnallisuus esim. esteettömyys Tehokkuus Turvallisuus Metsä Uudet ammatit Ympäristö Rakennus Uudet ammattitaitovaatimukset Turva 11

12 Amiedun palvelutarjonta Organisaation muutostavoitteita tukeva henkilöstökoulutus Perus-, ammattija erikoisammattitutkinnot Kehittämiskumppanuus Ammattikohtaiset sertifikaatit Osaamisen johtamisen konsultointi 12

13

14 Milloin olemme onnistuneet? Tarkoitus Rooli ja profiili Vaikuttavuus Kauppalehti 2013 ja

15 Viimekädessä vain tehokkuus ja vaikuttavuus ratkaisevat! Yhteiskunta Tulokset: Kilpailukyvyn kehittyminen Hyvinvoinnin kehittyminen Panokset OKM: valtionosuudet TEM: hankintamäärärahat Kuntaosuudet Yritysrahoitus Oppijoiden maksuosuudet 3 Ami-säätiö Tuotokset: Tutkinnot Sertifikaatit Kehittämispalvelut Rakennusala Tulokset: Liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittyminen Vetovoiman kehittyminen Työvoiman saatavuuden kehittyminen Osaamisten kehittyminen Työelämän kehittyminen 1 2 Sisäinen taloudellisuus ja tehokkuus Ulkoinen vaikuttavuus 15

16 Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus Taustalla hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (11/2013). Valtiontalouden kehyksissä ammatillisen koulutuksen säästötavoite -260M vuoteen 2017 mennessä. Ammatillisen lisäkoulutuksen osuus -42M eli -31% ja oppisopimuskoulutuksen -15,5M eli -12%. Nuorisotakuuseen kuuluva Nuorten aikuisten osaamisohjelma jatkuu v loppuun. Järjestäjäverkon rakenteen uudistaminen. Voimaan Haetaan hallinnollista tehokkuutta järjestäjien määrää (nyk. 189 kpl) olennaisesti vähentämällä (tavoite järjestäjää). Tavoitteena vahvat, monialaiset ja erikoistuneet (esim. aikuiskoulutus) koulutuksen järjestäjät. Rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Voimaan Rahoitus tulee perustumaan ensisijaisesti suorituksiin ja tuloksiin, ei opiskeluaikaan kuten nykyisin. Ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoon tai tutkinnon osaan johtamattoman koulutuksen rahoitus loppuu. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtion rahoitus loppuu.

17 TEM, Uudenmaan ELY -keskus Ammatillisen työvoimakoulutukseen määrärahat samalla tasolla kuin vuonna 2013, lisäpanostus kotoutumis -koulutukseen vuosille Painopistealueet Nuoret Pitkäaikais- ja rakennetyöttömät Maahanmuuttajat Rahoitus- ja koulutusmuodot joihin panostusta suunnataan erityisesti Yhteishankintakoulutukset; Täsmä-, Rekry-, ja MuutosKoulutus F.E.C koulutusmuoto Maahanmuuttajille suunnattu ammatillinen työvoimakoulutus, lisämäärärahoitusta vuosille

18 Lisätietoja Ami-säätiö, Amiedu Ammattikasvatusneuvos Timo Karkola Johtaja, rehtori Valimotie 8 PL Helsinki Puh Mobile