Espoon kaupunkimallinnus Tapani Honkanen, kaupunkisuunnittelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunkimallinnus Tapani Honkanen, kaupunkisuunnittelukeskus"

Transkriptio

1 Espoon kaupunkimallinnus Tapani Honkanen, kaupunkisuunnittelukeskus 3D Tapiola selaimessa, pelimoottorina Unity VirtualMap-mallit Espoon keskus, Finnoo Suurpelto 3D-alueportaali-pilotti Field 3D SVSi, suuret mallit ipadissa RYM EUE tietomallintaminen, teknologiana MeshMoon VireSmart tutkimushanke VTT, virtuaalimallit kokouksissa ja vuorovaikutuksessa Kaavoituksessa mm. Microstation, TerraScan, TerraModeler, SketchUp, VirtualMap Visio Teklan Gisin kantakartan vienti SketchUpiin 3D malliksi Muiden tuottamat mallinnukset kaupungeista (Nokia HERE, Applen mallit, Googlen palvelut yms.) Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

2 Espoon 3D aineistoja Mallinnuksessa käytettäviä aineistoja on jo paljon, vielä on täydennettävää - Kantakartta 3D, lisäksi räystäsviivat ja sokkeliviivat (ei täysin kattava) - Luokiteltu pisteaineisto pyörii Microstationissa 2013, päivitys parin vuoden välein, -> leikkaukset, vihermassa ja talot kaikkien MS-käyttäjien käytössä(julkisivut puuttuvat vielä) - Gisin viemärit 3D, vesijohdot osin 3D ja kaapeleista 5 vuotta vanhemmat 2D - Rakennettavuusluokitus on 2D, pohjatutkimuspisteet kattavasti ja ominaisuustietona 3D - Skaalautuva maastomalli koko Espoosta Descartesissa - Tehdyt virtuaalimallit, jossa valaistus, varjostus, näkymät, virtualmapissa dwg+ini, unityssä oma formaatti (ei kattava vielä) - Uusimpia ja vanhojakin suunnitelmatietoja on hankala löytää tai saada - Tulossa ehkä panoraamakuvausta, katukeilausta Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

3 3D-työkalut on jo, mitä näillä pitäisi oikeastaan tehdä? Bentleyn ohjelmat: Microstation i-versio, perusmallinnusohjelma, myös keilausaineiston tarkasteluun, maastomallielementtityyppi PowerCivil katujen suunnittelussa ja mallinnuksessa, aiemmin ollut hankalaa nyt uusia välineitä Descartesilla skaalautuva maastomalli Terra Scan keilausaineiston luokittelussa ja mallinnuksessa Terra Modeler maastot, leikkaukset,maisema-analyysit ja näkymät, rakennukset, vihermassat, SoundPlan melulaskennat liikennesuunnittelussa AutoCad ja VirtualMap virtuaalimallien tekoon Google SketchUp, helppokäyttöinen 3D luonnosteluohjelma Mapinfo Vertical Mapper 3D teemakartat ja analysointia 3

4 3D Tapiola (Tapiola projekti, SITO) Tapiolan malli on integroitu SITOn LOUHI-palveluun, jossa on erilaista tietoa alueella toimiville. Malli on pilkottu kiinteistöittäin ja ladattava alue valitaan koneen suorituskyvystä riippuen. Malli toimii selaimessa UNITY-pluginilla, käyttäjän liikkuessa ladataan lennossa lisää kiinteistöjä. Katsoja voi valita nykytilan tai vuoden 2020 viitemallin. Mallissa voi myös tarkastella vaihtoehtoisia suunnitelmia, tutkia valaistuksia ja tehdä kamera-ajoja. Aikajana näyttää eri aikana mallissa tapahtuvia muutoksia. Kiinteistöistä ja rakennuksista haetaan tietoa wfs-rajapinnasta. 4

5 Virtuaalimallit Espoon keskus Nykytila ja visiot (Suvela, Lommila) VirtualMap-mallit ylläpidetään itse. Uusien suunnitelmien tarkastelu helppoa. Paljon toiminnallisuutta ja mahdollisuuksia Viasysin ohjelmilla. Jaettu tarvitsijoille mm. dwg,dgn,3ddsmax. 5

6 Suurpelto-pilotti 3D-portaali tabletissa tai selaimessa, Field 3D SVSi, Eriksson Arkkitehdit Kokoava tietojärjestelmä, joka olisi kaikkien alueella toimivien ja asuvien käytössä 3D-tietomallien esittäminen mobiililaitteilla (eri tarkkuustasot linkityksillä) 3D-tietomallien yhdistäminen aluemalliksi Aluemallin osien tunnistaminen ja muuttaminen elinkaaren aikana Testattu mm. talolaatikoiden ja tietojen luku Tekla GISistä. Rakennuksen oltava objekti Isotkin mallit toimivat sujuvasti ja käyttäjä voi lisätä omia malleja ja piilottaa tasoja. Leikkaus-, linkitys-, kommentointi, 4D-aika yms. toiminnallisuutta. Koordinaatisto- ja mittakaavat hankaluutena eri toimijoiden aineistoissa. 6

7 RYM EUE RYM on rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä. Espoo on mukana RYMin EUE (Energizing Urban Ecosystems) -ohjelmassa, jossa luodaan Suomeen kaupunkikehittämisen keskittymä. EUE:n ohjelmissa kehitetään mm. rakennetun ympäristön mallinnustekniikkaa ja datan integrointia Meshmoonilla, joka on Adminotech Oy:n luoma monen käyttäjän virtuaaliympäristö netissä. Toiminnallisuutta lisätään tarpeen mukaan. RYM ohjelmien tuloksia netissä esim. Integration of CAD/BIM models and ALS data in virtual world Meshmoon skyrockets! Espoossa on käynnissä neljä infrahanketta, joissa on pilotoitu tietomallintamisen käyttöä infran suunnittelussa työmaalla. 7

8 VireSMARTVTT Janne Porkka Hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaaliteknologioita hyödyntävä toimintamalli osallistavasta, vuorovaikutteisesta rakennetun ympäristön suunnittelukäytännöstä. Espoon pilottikohteena Finnoon keskus. Pilotissa käytetään eri tavoin virtuaalimallia suunnittelukokouksissa ja tilaisuuksissa sekä tutustutaan eri mahdollisuuksiin kuten VTT:n virtuaalitilan käyttö, smartboard, eleohjaus, silmikkonäytöt, peliteollisuuden sovellukset, simuloinnit virtuaalimallissa. Puheenaiheet on huomioitava mallin rakentamisessa, jotta kokous sujuu hyvin. Visualisoinnit arkkitehtitoimisto CEJ Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

9 Kantakartta 3D malliksi Tekla GISiin on suunniteltu Sketchup-export toimintoa, jolla saataisiin kantakartasta automaattisesti 3D malli ja rakennuksille myös ominaisuustietoa. Exportattu malli olisi aika kevyt ja aina ajan tasalla. 9

10 HSY-melulaskenta-3Dmalli PKSseudulta (CadnaA) Konsultti tekee yleensä kaavoista. Myös omana työnä (SoundPlan) maastomalli keilauspisteistä ja suunnitellut talot. Eri malleja melulaskenta 10

11 Eri malleja aurinkoenergiapotentiaali SEES (solar energy frome existing structures) Mallinnetaan pinnanmuodot, aurinkosäteilyolosuhteet ja varjostavat elementit ja lasketaan kattojen saama aurinkosäteily. Aineisto julkiseen jakeluun, tarkstelu SEES ohjelmalla Talojen rasteripinnat (katot) ArcGIS ASCII muotoisina GRIDeinä Luokiteltu data (LAS) Säteilykartta, taulukkotiedot, raportit Netissä myös energiatietopalvelu 11

12 Panoraamakuvauspilotti Globespotter Pro -sovelluksella voidaan tehdä mittauksia ja piirtää viivoja kuviin sekä tuoda omaa vektoriaineistoa. Piirretyt elementit voi kirjoittaa ulos. Käyttö mm. katualueiden ja varusteiden omaisuudenhallinta vauriomittaukset, kaistat ja leveydet, kuilut, infrakohteet, kuntotieto. (Cyclomedia / Blom). Noin 80km Saunalahti, Vanttila, Kauklahti alueella omaa ns. streetview aineistoa. Koska saadaan omien mallien lisäys tämän kaltaisiin sovelluksiin? 12

13 Uudet mallinnustavat ja kuvaukset Tiedonkeruuseen perustuvia malleja syntyy koko ajan lisää, mikä on näiden rooli kuntien omiin malleihin verrattuna? popo Nokia HERE aineisto ja rajapintapalvelu (SITO) Kartta-, liikennetieto-, katukuilukuva-, kaupunkimalli- ja laserkeilausaineistot Vähentää maastokäyntejä, tehostaa asiakaspalautteisiin vastaamista Kuntotietojen inventointi Liikennetutkimus ja -suunnittelu: HERE Traffic -tuotteet MapInfoon sekä matka-aikatutkimus HERE Platformin kautta, liikenteen sujuvuuden huomioiminen liikenteen ja liikenneturvallisuuden suunnittelussa aikana valmistuva laserkeilaus ja vaakakuvaus sekä niistä tuotettava tarkempi kaupunkimalli Applen tarkat kaupunkimallit CityPlanner Online web-pohjainen 3D-visualisointipalvelu kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, infrastruktuuri- ja energiahankkeisiin ja vuorovaikutukseen Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

14 Miksei enemmän 3D kaupunkisuunnittelussa? - Olis kiva mutta ei ehdi eikä tarvita, konsultti tekee - Mallit vanhoja, ongelmia tiedonsiirrossa ja euref-koordinaatiston käytössä - Ei osata mallintaa tai se on liian vaikeaa ja etenkin kadun mallinnus hidasta, ei yhtenäistä ohjetta - Käsin skissaamalla tutkii nopeammin 3 eri vaihtoehtoa - Ei tiedetä tehdyistä malleista - Halutaan itse kokeilla eri vaihtoehtoja, nyt ei onnistu katselumalleilla - Liian kallista tehdä koko alueen malli, jos yksi konsultin tekemä korkeatasoinen havainnekuva n riittää - Malli ei pyöri koneessa - Ei haluta ryhtyä sovelluskehittäjiksi. Eri mallinnussoftiin tehtävä räätälöinnit hankalia, työläitä ja kalliita ja lopputulos usein käytettävyydeltään heikko - Kaupunkisuunnittelussa ei tarvetta BIM malleille yleensä - Virtuaalimallin taso ei riitä arkkitehtitoimiston visualisointikuviksi - Virtuaalimallin suurimmat kustannushyödyt tulevat rakennusvaiheessa eikä kaavoitusvaiheessa (kuka mallia hallinnoi ja kuka hyötyy?) - Yleis- tai maakuntakaavan tekemisessä ei tarvita ( voishan sitä kai käyttää ) Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

15 Kaupunkimallin käytön lisääminen Kunta voisi vastata peruskaupunkimallin ylläpidosta ja jakelusta, niin että mallia voi käyttää mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen. Muut voivat käyttää mallia ja kehittää edelleen (avoin data?). Kaupungilla on tietoja, joita ei vielä ole yleisissä palveluissa. 1. Määritellään mitä kaupunkimalli sisältää ja ohjeistus (nykytilanne ja/tai visio ja aikajana? Uudet rakennukset, kadut, johdot, ominaisuustiedot jne.) 2. Miten saadaan helposti ylläpidettyä? 3. Tiedonsiirron toimittava (rakennukset, maasto, tiet, tekstuurit, koordinaatisto, ominaisuustieto, jakelu muille, otetaanko CityGML käyttöön? 3D tulostus?) 4. Omat suunnitelmat helposti kaupunkimalliin (kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta yms.) Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi