BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA 5.6.2015 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA"

Transkriptio

1 Suomen Laatuyhdistys ry., Benchmarking-jaos Yhteenveto: - Laivaseminaarissa 2015 osallistujien antamat BM- töiden arviointipalautteet - Asiantuntija- arvioijien arvioinnit vuoden 2015 BM- töistä BM-KLUBI TURKU 1 OPPIMINEN TARINOITA BENCHMARKKAAMALLA toimintajärjestelmään sitoutuminen VAHVUUDET - Standardien yhdistäminen kokonaisuudeksi - Sitoutuminen määritelty selkeästi. - Narratiivisuus POP kehittämisessä - Sovellettaessa viitekehys (konstruktiivisen) mukavasti taustalla. - Iterointi, kuten hallitusneuvotteluissa - Hyvät prosessin vaiheiden kuvaukset - tarinoiden tuotteistaminen BM- mallin mukaisesti. - Pilvessä työskentely Uusi kikka = tarinat - Monipuolista pohdintaa - Oppivat itse! - Syntyi tuotteistettu tuote. - Selkeä aihe & rajaus - Hyvä kysymyspatteristo - Yhdessä mietitty kokonaisuus - Metodi - Benchmarkkaus tulee esiin - Yhdessä oppiminen - Mittareiden kehittäminen - Sitoutuminen Benchmarking toimintaan - Tuotiin esiin onnistumiset ja epäonnistumiset - Tarinat kiva uusi teema - Työssä hyödynnetty hyvin aiempien vuosien BM- töitä - Nostettu hyvin esiin sekä onnistumisia että epäonnistumisia - Kun innostuu, niin sitoutuu - Benchmarking- menetelmä pysyi hyvin johdonmukaisesti työn raamina - Klubin porukka hienosti sitoutunut BM- toimintaan! - BM- perusajatuksen mukaisesti toteutettu projekti - Kurinalainen työskentelytapa - Lähestymistapa - Kokemusten jakaminen 1

2 - Haastattelut - Selkeät jäsennykset - Jatkuvuuden tuottaminen - Tuotteistaminen Aihevalinta / irti liturgiasta - Etätyö - Syvällinen näkemys - Tavoitteet on asetettu ja määritelty - Käytännön syvällinen kokemus järjestelmän kehittämisestä ja henkilöstön sitoutumisesta. - malli hyvä (benchmarking) - hyvät peruskäsitteet - hyvä Kari (kotityö) - käytännöllisyys - Tarina- aihe kiinnostava - Tarinan voima tulee esiin casekuvauksissa, joista saa ajatuksia - Hyvä aihe - Innokkaita tekijöitä - Teemana sitouttaminen on kaiken työn onnistumisen edellytys ja siksi perusasioita - Työn sisältö on toteutettu suoraan BM- käsikirjan mukaisesti - Noudatti hyvin BM- prosessia - Johdantona oli erittäin ammattitaitoisesti laadittu hyvä kuvaus miten työ tehtiin - Klubin työskentelytapa aktivoi jäsenet osallistumaan - Työssä oli yhdistetty kaksi kehittämismenetelmää: - Benchmarking - Tarinankerronnan kysymyspatterit - Mielenkiintoinen lähestymistapa sopii hyvin tämän tyyppiseen Benchmarkkaukseen! - Käyttö rajallista vertaa prosessi BM - Erinomainen tapa käsitellä aihetta - Osallistumisen kautta hankittu sitoutuminen jonka seurauksena syntyy osallistuminen - Tarinat tuovat uskottavuutta - Työhön osallistujille varmaan opettavainen kokemus - Jokaisella klubin jäsenellä on ollut velvollisuus ja mahdollisuus osallistua työn valmistumiseen samalla oppien - Laaja liitemateriaali - Mielenkiintoinen aihe - Tarinoiden kertomisen analysointi on mielenkiintoinen aihe 2

3 KEHITYSKOHTEET - Jäi epäselväksi, mitä bentsataan! sivua tekstiä on liikaa! - Miten saada tarinankerronnalle pelisäännöt, jos niitä käytetään toimintatapojen jalkauttamiseen. - Tarinat eritasoisia - Työn rakenne sekava - Laimea esitys - Työssä hieman liikaa sivuja & luettelomaisia yhteen vetoja - Nyt on analysoitu kunkin tarinan toimivuutta erikseen. Olisi kaivannut yhtä tiivistystä miten tarinat yleisesti toimivat sitoutumisen aikaansaammisessa. - Työn esittelymateriaalissa laivalla kuvat olisi kivoja (ei vain pelkkää tekstiä) - Onko muutos = kehittämistä? - Vitsien väännön hyödyntäminen - Sopiva määrä etätyötä - Toimintajärj. ylläpito - Konkretiaa ja esimerkkejä kaipaisin. - Puhuttiin tarinan kertomisesta ilman itse konkreettista tarinaa. - Esitys voisi olla napakampi - Klubityön rakenne ehkä aavistuksen epäyhtenäinen, muttei onneksi liikaa. - Tavoite esitettävä selkeästi. - Rönsyilyä on vältettävä, lukijan kannalta - Tarinoilla tulee olla tarkoitus, joka tulee ilmaista alussa - Loppuyhteenveto - Liian hyvästä työstä tulee liian laaja kokonaisuus arvioida nykyisen lomakkeen pienillä mittareilla;) - Tämän työn analysointi ja ymmärtäminen oli työlästä! - Menettely mielenkiintoinen vaatii opastusta ensikertalaiselle käyttökelpoinen tämän tyyliseen Benchmarkkaukseen! Tästä voi jokainen työstää mieleisen. - Hyvä kun tuodaan uusia ideoita! - Syntyikös laadunkehittämisestä tarinaan perustuva romaani henkilöineen, rooleineen, asenteineen jne. - Työn rakenne epäselvä -> Paljon liitteitä - Taustateorioiden analysointi? - Johtopäätökset? - Paljon materiaalia, josta olisi voinut tehdä lyhennetyn johtopäätöksen. 3

4 BM- KLUBI HELSINKI 4 TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATERENDIT VAHVUUDET - Megatrendin pakkosyöttö - Huolestumispuheenvuoro - Mihin peilin valo suunnattava - Sukupuuttoon kuoleminen business schools etc. - Over Population is coming - Työ murenee - Ajankohtainen aihe (aina) - Selkeä esitysjako/roolit - Mielenkiintoinen, tuore ja muista klubitöistä poikkeava aihevalinta - Hyvin avattu mitä tarkoittaa megatrendi - Klubilaisilla runsaasti osaamista ja asiantuntemusta valitun aiheen tiimoilta - Ajankohtainen aihe - Selkeä työn rakenne - positiivisuus - Ennakointi - Mielenkiintoinen esitys - Hyvä Bm- työn aiheen ja sisällön valinta ja esittely - Ihmisen hyvinvointi ja työssä jaksaminen on keskeinen asia tässä ajassa. - Klubin jäsenet tutustuneet ja varmaan oppivat aiheesta ja sen ymmärtämisestä hyvin paljon. - Ajankohtainen - Tärkeä osa isoa kokonaisuutta - Ajankohtainen aihe - Visioiden tekemisessä megatrendien hyväksikäyttö auttaa suunnittelutyössä. Samoin strategioiden tekemisessä. Myös henkilöstöstrategiassa ja - suunnitelmissa tätä voi hyödyntää. - Mielenkiintoinen yhteenveto megatrendeistä - Raklin benchmarkingmalli - Johtopäätökset osin kohtuullisia - Kyky nähdä makrotason asioita - Ajankohtainen katsaus - Herättää uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia sekä uhkia swot - Uusi aihe, jota oli tarkasteltu usealta eri kantilta - Murrostutka mielenkiintoinen sovellettavaksi- vaatii kyllä perehtymistä tarkemmin - Tulihan se yhteenveto lopuksi. (OK) - Johtopäätökset kohdassa koottiin työ hyvin, mutta hieman toteamustasolla. - Mielenkiintoinen aihe, aina ajankohtainen 4

5 - Antoi hyvän kokonaiskuvan aiheesta (yleisestä valittiin 2 megatrendiä, joita benchmarkattiin.) - Esitystapa rauhallinen & selkeä - Megatrendit Tieto on valtaa -> kehitys, ennakointi - Megatrendit on jälleen ajankohtainen aihe sekä taloudessa että geopolitiikassa. - Benchmarking tehty Raklin kanssa. - Ajankohtainen, merkityksellinen aihe - Tuotu esiin perustana Sitran megatrendit - Työkalun käyttö näinkin vaikeassa aiheessa - Rajaus on tehty (Sitran MT) - Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe - Tarkasteltu asiaa laajasti yksilön/yrityksen/yhteiskunnan näkövinkkelistä - Hyvä aihevalinta mielenkiintoinen - Hyviä näkökulmia - Rajaus suhteellisen OK - Raportti sisältää mielenkiintoisia näkökulmia tulevaisuudesta. - Antaa hyvän lähtökohdan tarkastella varautumista tulevaisuuteen osallistujien omissa organisaatioissa. - Mielenkiintoinen aihe - Hyvä aloitus - Ajankohtainen aihe KEHITYSKOHTEET - Ihminen puun ja kuoren välissä. Mikä umpikuja ihmiselle. Kun ote kirpoaa, mitä sitten? - Kaikki riippuu kaikesta - Geenitiedon hyödyntäminen Mendelein rotuoppia soveltaen - Oravanpyörä viljavien ja katovuosien pyörteissä - Hyvinvointi pahoinvointirytmit - Pakanamaisuuden analysointi - Syklisyysilmiöiden analysointi - Mitä rakenteita muuttuu ja miten? - Mitä raha ratkaisee? - Missä ote lipsuu? - Missä luja ote on tarpeen? - Kootkaa kaikki kysymykset, mitä esityksenne herättää ja syventäkää esityksenne jatkossa. - Aneoppia? 5

6 - Esimerkkejä, joita olisi voinut käyttää omassa työpaikassa, olisi voinut olla enemmän. - työn tulosten hyödynnettävyyttä olisi voinut avata laajemmin työn johtopäätöksissä. - Benchmarking- menetelmän käyttö jäi hieman kevyeksi. - Työn hyödynnettävyys - Case- esimerkkien puute - Missä Benchmarking - Tavoite epäselvä - Työnne edelleen markkinointi esim. bm- jaoksen töiden joukossa SLY: n BM: n hyvien esim. kautta? - Jotenkin keskeneräinen - BM- kohde jäi hieman irralliseksi muusta osasta työtä. Miten RAKLI: n esimerkkiä voisi käyttää hyväksi? - Pureutuminen syy- seuraussuhteisiin jäi ohueksi. - Omia uusia toimintamalleja olisi voinut vielä miettiä. - Työn hyöty? - Mikä oli työn tarkoitus ja tavoitteet - Miksi. Tarkempi analysointi - Konkretisointia lisää - Elinkaaren huomioiminen toimintaympäristössä (trendit mahdollisia ajallisessa ja teknisessä ympäristössä) - Vastatrendien pohdiskelu megatrendeille - Ovatko megatrendit itseään toteuttavia? - Esitä trendit swot- muodossa omassa organisaatiossa - Tunnista trendit benchmarkkaamalla eri toimialoja ja niiden trendejä - Miten erottaa trendin ja muodin? - Johtopäätösten pohjalta olisin hieman kaivannut niistä (johtopäätösten pohjalta) tehtyjä toimenpide-ehdotuksia. Tämä puute hieman huononti hyödynnettävyys arvosanaa. - Hieman oli työ jäänyt välille. Olisi aineksia jatkaa tätä toinen vuosi. loppupuheenvuoroissa tästä jotain puhuttiinkin. - Asioiden käsittely pysyi liian yleisellä tasolla. - Työn tavoitteet osin jäävät epäselviksi. - Aihetta olisi voinut kahden megatrendin osalta selkeämmin & syvällisemmin benchmarkata eri organisaatioissa. Tätä voisi hyvin jatkotyöstää, jolloin oppiminen aiheesta syventyisi. - Johtopäätökset nojaavat paljolti tutkimuksiin. Olisi ehkä voinut hieman lisätä omintakeista analyysiä ja pohdintaa megatrendien vaikutuksista ja seurauksista vaikkapa esimerkkiorganisaation kannalta. - Tavoitetta ei ole selkeästi määritelty - Megatrendejä on käsitelty, mutta lukijan kannalta se ei ole systemaattista 6

7 - Megatrendejä ei ole selitetty, (vaikka kaikki kytkeytyy kaikkeen) - Miten peilaatte ko. asioita omiin organisaatioihin - Miten murrostutka etenee omissa prosesseissa - Vertailtavan prosessin kuvaus - Systemaattinen oman mallin vertailu (Benchmarkkaus) toiseen kohteeseen - Mielestäni tämä ei ollut Benchmarkkausta vaan tiedonkeruuta aiheesta - Työlle olisi voinut tehdä tavoitteen ja osallistujien yhteenvedon raportin sisällöstä. - Lisätkää suunnitelma Bm- työlle. - Ohut - Tausta/teoriat puutteelliset - Mitä haetaan? - Johtopäätökset? - Omat päätelmät/johtopäätökset 7

8 BM-KLUBI PÄIJÄT - HÄME BENCHMARKING OPETUSMENETELMÄNÄ VAHVUUDET - Taustoitusta koulumaailman nykyisyyteen - Sisältö oli laaja opettamisen alueelta - Esitys selkeytti ehkä muuten hieman liian laajaa aineistoa Esitys oli hyvä - Selkeät tavoitteet - Vähän sekalainen esitys käsitteistä - Hyvä yhteys käytäntöön opettajan roolin muutos - toimintamalli käyttökelpoinen - Todella mielenkiintoinen aihe - Selkeä tavoiteasettelu & rajaus - Hyvä keskusteleva & pohdiskeleva esitystapa! (= muuta kuin diojen sisälukua) - Perusteellisesti & monipuolisesti esitetty & käsitelty teoriaperuste - Uuden toimintamallin kehittäminen & testaaminen käytännössä - Erittäin haastava aihe! - Hienoa että on rohkeutta kehittää oppisympäristöjä - HYVÄ! HYVÄ! HYVÄ! - Roolimuutosten kehittäminen - Projektioppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen -> Hyviä oivalluksia!!! - Analyysi eri toimintatavoista - Ammattimiehet asialla - Opetuksen/oppimisen parantaminen, ihan tosissaan! - BM- tuli lopussa. - Uusi oppimismenettely tuli kehitettyä, vaikka onkin vielä protovaiheessa. - Monipuolinen asiaan paneutuminen - Hyvin kehittynyt näkemys opettamisen kokonaisuudesta - Työn sisältö noudatti hyvin BM- klubityön rakennetta: tavoitteet tulokset uudet toimintamallit yhteenveto analysointi prosessinkehitys klubin toiminta? - Klubi valinnut erittäin hyvän aiheen oppiminen - Mielenkiintoisesti soveltaa benchmarking välineenä opetuksessa - Hyvä esitys ja laajasti ymmärrettävästi 8

9 - Työssä otsikot olivat selkeitä ja ymmärrettäviä = oppimiseen - Peruskäsitteistön avaaminen PBL projektioppiminen sosiaalinen konstruktionismi - Opettajan työn muutos näkyvästi mahdollistajaksi Yritysyhteistyön merkitys - Kokonaisuutena mielenkiintoinen kokonaisuus - Selkeät esityskalvot - Hyvin kerrottu polku ja taustat miten päädyttiin valittuun aiheeseen - Työn tavoitteet ja rajaus kirjattu hyvin - Löydettyjä opetusmenetelmiä on testattu käytännössä - Työhön kytketty elementtejä klubin aiemmista töistä jatkuvuus - Tehty SWOT- analyysi omasta klubityöstä - Ajankohtainen aihe - Tavoitteen selkeä rajaus - Benchmarkingin idea - Hyödynnettävä perusmalli - Kehittämiskohteet ja jatkotoimenpiteet - SWOT- analyysi - Selkeä esitys pääosin - Hyvä oivallus käyttää BM- menetelmää opetusmenetelmänä - Sopii hyvin aikuisopetukseen ja tuo oppimisen lähelle konkretiaa - Mallin testaus näyttää sen toimivuuden - Mallin arviointi plussa ja miinukset sekä mahdollisuudet & uhat - Konkreettinen toimintamalli ja benchmarking - Edellisten BM- töiden hyödyntäminen jatkumo. - Todella mielenkiintoinen aihe - Aihe on hyvin ajankohtainen ja mielenkiintoinen. - Omaa pohdintaa ja tarkastelun kehittelyä hyvin esillä. - Mielenkiintoinen aihe Suomen selviytymisen kannalta. Oppiminen on siinä avainroolissa. - Haasteena (vrt. uuden hallituksen ohjelma 2015) on opettaa paremmin vähemmillä resursseilla. BM ja Lean työkalut tuovat todennäköisesti asiaan ratkaisujen elementtejä. - Leanin soveltaminen opettamiseen on mielenkiintoinen näkökulma. työ haastaa jopa aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia ansiokkaasti. - Benchmarking suoritettu kolmessa organisaatiossa - Selkeä ja samalla haastava työn rajaus - Konkreettinen oman työn kehittämishanke - Tehty toimintamalli jota kokeiltiin käytännössä - Useita kohderyhmiä korkeakoulumaailmassa 9

10 KEHITYSKOHTEET - Itsearviointiin perustuva SWOT - Reflektointi BM- menetelmään - Mallin testaus - Työelämätaitojen kehittämismenetelmät Vaativa juttu hyvä avaus - Arvostan erittäin paljon sitä että kehitetään uusia oppimismenetelmiä kuten tässä - Opetusmenetelmänä Bm- prosessia tarkastellaan monista näkökulmista - Opetusmenetelmään liittyy runsaasti käytännön toteutusta - Menetelmää on analysoitu ja tuloksesta on tehty johtopäätöksiä. - Hyvä taustoitus - Lähteiden käyttö - Kriittinen analyysi - Etenee loogisesti - Benchmarkingin tärkeyden profiilin nostoa! - Hyvä analyysi - Miten saadaan eri amkt tekemään vastaavaa työtä - Paljon jäi isoja ituja, joista voisi tehdä vaikka toisen jatkotyön. - Vähän seurantatietoa - Mikä muutti opettajan roolissa? - Miten opettajat kokivat sen? - Yrittäjäyhteisön kehittäminen osaksi ko. oppimisprosesseja vielä keskeisemmäksi. - Teemaa olisi tärkeää edelleen kehittää - Menetelmien löytäminen ja soveltaminen on pitkäjänteistä työtä - Esityksen teksti liian pienellä - Verkko- oppiminen - Mikä on/oli työn otsikko eli aihe? - Miten tässä työssä BM- menettely toteutui? Oma menettely BM- käynti Oman menettelyn parantaminen Vai oliko esitys luonteeltaan enemmän esitelmä? Tulihan se BM lopussa! - Voisi syventää (tämä pintaraapaisu) - Malli toimii hyvin ammattikorkeakoulussa, mutta toimiiko malli muualla, - Toki yrityksille on hyötyä, kun uusia opiskelijoita valmistuu koulusta työelämään. - Pohtia kuinka hyödyntää SLY: n BM- jaoksen töiden joukossa - Kuinka jalkauttaa työstä saatuja hyviä kokemuksia - Lisää rohkeutta yritysyhteistyön tiivistämiseen P2P - Työssä hyviä elementtejä, mutta punainen lanka ei oikein löytynyt työtä lukiessa - Benchmarking- menetelmän hyödyntäminen oli vaikea hahmottaa 10

11 - Työssä esitetyt opetusmenetelmät eivät olleet täysin uusia ja mullistavia, vaan varsin tuttuja olisi työn otsikon myötä kaivannut enemmän jotain uutta ja raflaavaa. - Case kolmesta koulutusorganisaatiosta, missä? - Työelämäyhteydet Missä? - Digitaaliset oppimisympäristöt? - Toimintaympäristö muuttuu usein nopeastikin - Mitkä olivat opit eri menetelmistä? Parhaat käytännöt? - Projektioppimisessa projektien välinen arviointi ja toisilta oppiminen ohjatusti. - BM: n sisällyttäminen mallin testaukseen eri projektien tai harjoitustöiden välille. - Työelämäyhteyksien kehittäminen - Miten liittyy oppisopimuskoulutukseen - Malli esikoulusta tohtorin väitökseen - Miten saada enemmän asiasta kiinnostumaan ja kokeilemaan - Leanin ja BM menetelmän soveltamisessa opetustoimintaan on tilaa hyvin jatkossa, jos haluatte syventää tuloksia tuovaan soveltamiseen. - Rajaus voisi olla voimakkaampi, jolloin voisi päästä syvemmälle. - Benchmarking menetelmän kehittäminen oppimisympäristöön on erittäin haastava temppu näkisin siinä vielä kehitettävää mutta erittäin hyvä pään avaus - BM- työn dokumentoinnissa olisi kehittämisen mahdollisuuksia. - Klubilaisten kokemukset olisi hyvä kirjata, nyt työssä näkyy pääasiassa Mamkin näkemykset - Yhteenveto voisi olla vahvempi ja laajempi - Next Steps? 11

12 BM-KLUBI POHJANMAA 1 ISO 9001:2015 VAATIMUSTEN HUOMIOINTI MUUTOSTEN HALLINNASSA VAHVUUDET - Hyvä BM- klubityö - Hyvin monipuolisesti esitetty sisältö - Hyvä esitys - Esityksen selkeä työnjako - Miten täsmennetään käsitteitä - Rakenteiden muutosten haltuunotto - Henkilöstön osallistumisesimerkki - Keskustelu vilkastui - Henkilöstö mukana muutoksessa - Muutoksen muistilista, muutoksen kalenteri vaikuttavuus - Hyvä esitystyyli - Systemaattinen esitystapa - Muutosvastarinnan hyväksikäyttö - ajankohtainen aihe, kun ISO 9001 muuttuu ja eletään jatkuvassa muutoksessa - Esittelee hyviä käytäntöjä esim. muutoskalenteri ja kypsyystesti (auttaa arvioinnissa) - Ihmisten ja asenteiden huomioiminen muutoksessa. - Työssä näkyy erittäin hyvin se, että ryhmä sisältää paljon yritysedustusta. - Ajankohtainen aihe (ainakin itselle) - Sisällöllisesti kaikista töistä ehdottomasti konkreettisin. - Tärkeä, ajankohtainen aihe - Monipuolisesti käytäntöön, eril. organisaatioihin ja eril. muutostilanteisiin linkittyvä - Käytetty, koeteltu monenlaisia työkaluja. - Muutosjärjestelmä - Muutoshallinnan huomiointi - Case- esimerkit - Työkalujen esittely - Perusteellinen pohdinta mitä tehdään, miten ja millä työkaluilla - Työntekijät aloitteellisia. - Hyvä aihe - Kypsyystasotesti hyvä (Vaasan Sähkö) - Muutoksen muistilista hyvä - Ajankohtainen ISO 9001:2015 standardin vaatimusten soveltaminen 12

13 - Työn hyödynnettävyys hyvä - Työelämän ajankohtainen aihe - Aihe tullut yhä tärkeämmäksi - Työ (yrittää) mallintaa uutta - Esimerkkejä mukana, myös epäonnistumisista - Työ on rajattu ja viitekehys valittu - Lopputuloksen Check-lista - Ei liian pitkä dokumentti - Työ pysyy aiheessa koko ajan - Työn tavoitteet rajattu hyvin ja on mitattavissa (kypsyystasotesti) - Laaja ja monipuolinen otanta käytänteistä ja kokemuksista - Ajankohtainen työ! kiinnostaa varmasti monia. - Hyvin ja johdonmukaisesti jäsennöity - Onnistumiset ja epäonnistumiset tuotu esiin - Kypsyystesti vaikuttaa käyttökelpoiselle - Hyviä esimerkkejä muutoksesta - Hyvä, että esimerkeistä on tehty johtopäätös yrityskulttuurin merkityksestä muutostilanteessa. - Kypsyystasot muutoksen arviointiin - Ajankohtainen aihe - Hyvä alustus - Lähestymistapa - Mielenkiintoiset Case- tapaukset - Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe KEHITTÄMISKOHTEET - Toivottavasti klubinne työtä voidaan jalkauttaa myös SLY: n BM- jaoksessa ja laajemmin suomalaisissa yrityksissä ja yhteisöissä esimerkein. - Esitys vähän liian pitkä lopahti kesken (Vaasan Sähkön esitys) - Esitys ei aivan vastannut otsikkoa. - Onko muutos itsetarkoitus? - Mitä muutos maksaa? Onko selvitetty? - Koulutustarpeen kasvu? - Eri caseiden vertailu keskenään ja toisilta oppiminen. - Tunnistettujen BM- havaintojen muutosten hallinnassa soveltaminen omassa tai toisessa yrityksessä tai organisaatiossa - Ei tule mieleen mitään 13

14 - Esitys: suullinen + diat (hieman sekava) - Muutoksen hinta - Vaikutus ympäristöön jäi vähän epäselväksi - Seurantatiedot - Työssä olisi kiinnostanut kuulla hieman enemmän muutosten toimeenpanovaihetta, jossa ihmisten johtaminen tulee tärkeään rooliin. Miten se olisi hyvä organisoida tuloksellisesti. - Esimerkkeihin eli onnistumisiin ja epäonnistumisiin otsikot (lisäävät luettavuutta) - Toimii hyvänä pohjana jatkotyölle - Miten voi vaikuttaa ennakolta ulkoa tuleviin standardivaatimusten muutoksiin - Olisin kaivannut vähän yksityiskohtaisempia case - kuvauksia. - Casejen vertailua voisi mielestäni kehittää. - Miten vaikutti klubin toimintaan? - Taustateoriat: Kotter, Carnall,??,?? - Yhteenveto/Summary - Yhteenveto 14