BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA 5.6.2015 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA"

Transkriptio

1 Suomen Laatuyhdistys ry., Benchmarking-jaos Yhteenveto: - Laivaseminaarissa 2015 osallistujien antamat BM- töiden arviointipalautteet - Asiantuntija- arvioijien arvioinnit vuoden 2015 BM- töistä BM-KLUBI TURKU 1 OPPIMINEN TARINOITA BENCHMARKKAAMALLA toimintajärjestelmään sitoutuminen VAHVUUDET - Standardien yhdistäminen kokonaisuudeksi - Sitoutuminen määritelty selkeästi. - Narratiivisuus POP kehittämisessä - Sovellettaessa viitekehys (konstruktiivisen) mukavasti taustalla. - Iterointi, kuten hallitusneuvotteluissa - Hyvät prosessin vaiheiden kuvaukset - tarinoiden tuotteistaminen BM- mallin mukaisesti. - Pilvessä työskentely Uusi kikka = tarinat - Monipuolista pohdintaa - Oppivat itse! - Syntyi tuotteistettu tuote. - Selkeä aihe & rajaus - Hyvä kysymyspatteristo - Yhdessä mietitty kokonaisuus - Metodi - Benchmarkkaus tulee esiin - Yhdessä oppiminen - Mittareiden kehittäminen - Sitoutuminen Benchmarking toimintaan - Tuotiin esiin onnistumiset ja epäonnistumiset - Tarinat kiva uusi teema - Työssä hyödynnetty hyvin aiempien vuosien BM- töitä - Nostettu hyvin esiin sekä onnistumisia että epäonnistumisia - Kun innostuu, niin sitoutuu - Benchmarking- menetelmä pysyi hyvin johdonmukaisesti työn raamina - Klubin porukka hienosti sitoutunut BM- toimintaan! - BM- perusajatuksen mukaisesti toteutettu projekti - Kurinalainen työskentelytapa - Lähestymistapa - Kokemusten jakaminen 1

2 - Haastattelut - Selkeät jäsennykset - Jatkuvuuden tuottaminen - Tuotteistaminen Aihevalinta / irti liturgiasta - Etätyö - Syvällinen näkemys - Tavoitteet on asetettu ja määritelty - Käytännön syvällinen kokemus järjestelmän kehittämisestä ja henkilöstön sitoutumisesta. - malli hyvä (benchmarking) - hyvät peruskäsitteet - hyvä Kari (kotityö) - käytännöllisyys - Tarina- aihe kiinnostava - Tarinan voima tulee esiin casekuvauksissa, joista saa ajatuksia - Hyvä aihe - Innokkaita tekijöitä - Teemana sitouttaminen on kaiken työn onnistumisen edellytys ja siksi perusasioita - Työn sisältö on toteutettu suoraan BM- käsikirjan mukaisesti - Noudatti hyvin BM- prosessia - Johdantona oli erittäin ammattitaitoisesti laadittu hyvä kuvaus miten työ tehtiin - Klubin työskentelytapa aktivoi jäsenet osallistumaan - Työssä oli yhdistetty kaksi kehittämismenetelmää: - Benchmarking - Tarinankerronnan kysymyspatterit - Mielenkiintoinen lähestymistapa sopii hyvin tämän tyyppiseen Benchmarkkaukseen! - Käyttö rajallista vertaa prosessi BM - Erinomainen tapa käsitellä aihetta - Osallistumisen kautta hankittu sitoutuminen jonka seurauksena syntyy osallistuminen - Tarinat tuovat uskottavuutta - Työhön osallistujille varmaan opettavainen kokemus - Jokaisella klubin jäsenellä on ollut velvollisuus ja mahdollisuus osallistua työn valmistumiseen samalla oppien - Laaja liitemateriaali - Mielenkiintoinen aihe - Tarinoiden kertomisen analysointi on mielenkiintoinen aihe 2

3 KEHITYSKOHTEET - Jäi epäselväksi, mitä bentsataan! sivua tekstiä on liikaa! - Miten saada tarinankerronnalle pelisäännöt, jos niitä käytetään toimintatapojen jalkauttamiseen. - Tarinat eritasoisia - Työn rakenne sekava - Laimea esitys - Työssä hieman liikaa sivuja & luettelomaisia yhteen vetoja - Nyt on analysoitu kunkin tarinan toimivuutta erikseen. Olisi kaivannut yhtä tiivistystä miten tarinat yleisesti toimivat sitoutumisen aikaansaammisessa. - Työn esittelymateriaalissa laivalla kuvat olisi kivoja (ei vain pelkkää tekstiä) - Onko muutos = kehittämistä? - Vitsien väännön hyödyntäminen - Sopiva määrä etätyötä - Toimintajärj. ylläpito - Konkretiaa ja esimerkkejä kaipaisin. - Puhuttiin tarinan kertomisesta ilman itse konkreettista tarinaa. - Esitys voisi olla napakampi - Klubityön rakenne ehkä aavistuksen epäyhtenäinen, muttei onneksi liikaa. - Tavoite esitettävä selkeästi. - Rönsyilyä on vältettävä, lukijan kannalta - Tarinoilla tulee olla tarkoitus, joka tulee ilmaista alussa - Loppuyhteenveto - Liian hyvästä työstä tulee liian laaja kokonaisuus arvioida nykyisen lomakkeen pienillä mittareilla;) - Tämän työn analysointi ja ymmärtäminen oli työlästä! - Menettely mielenkiintoinen vaatii opastusta ensikertalaiselle käyttökelpoinen tämän tyyliseen Benchmarkkaukseen! Tästä voi jokainen työstää mieleisen. - Hyvä kun tuodaan uusia ideoita! - Syntyikös laadunkehittämisestä tarinaan perustuva romaani henkilöineen, rooleineen, asenteineen jne. - Työn rakenne epäselvä -> Paljon liitteitä - Taustateorioiden analysointi? - Johtopäätökset? - Paljon materiaalia, josta olisi voinut tehdä lyhennetyn johtopäätöksen. 3

4 BM- KLUBI HELSINKI 4 TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATERENDIT VAHVUUDET - Megatrendin pakkosyöttö - Huolestumispuheenvuoro - Mihin peilin valo suunnattava - Sukupuuttoon kuoleminen business schools etc. - Over Population is coming - Työ murenee - Ajankohtainen aihe (aina) - Selkeä esitysjako/roolit - Mielenkiintoinen, tuore ja muista klubitöistä poikkeava aihevalinta - Hyvin avattu mitä tarkoittaa megatrendi - Klubilaisilla runsaasti osaamista ja asiantuntemusta valitun aiheen tiimoilta - Ajankohtainen aihe - Selkeä työn rakenne - positiivisuus - Ennakointi - Mielenkiintoinen esitys - Hyvä Bm- työn aiheen ja sisällön valinta ja esittely - Ihmisen hyvinvointi ja työssä jaksaminen on keskeinen asia tässä ajassa. - Klubin jäsenet tutustuneet ja varmaan oppivat aiheesta ja sen ymmärtämisestä hyvin paljon. - Ajankohtainen - Tärkeä osa isoa kokonaisuutta - Ajankohtainen aihe - Visioiden tekemisessä megatrendien hyväksikäyttö auttaa suunnittelutyössä. Samoin strategioiden tekemisessä. Myös henkilöstöstrategiassa ja - suunnitelmissa tätä voi hyödyntää. - Mielenkiintoinen yhteenveto megatrendeistä - Raklin benchmarkingmalli - Johtopäätökset osin kohtuullisia - Kyky nähdä makrotason asioita - Ajankohtainen katsaus - Herättää uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia sekä uhkia swot - Uusi aihe, jota oli tarkasteltu usealta eri kantilta - Murrostutka mielenkiintoinen sovellettavaksi- vaatii kyllä perehtymistä tarkemmin - Tulihan se yhteenveto lopuksi. (OK) - Johtopäätökset kohdassa koottiin työ hyvin, mutta hieman toteamustasolla. - Mielenkiintoinen aihe, aina ajankohtainen 4

5 - Antoi hyvän kokonaiskuvan aiheesta (yleisestä valittiin 2 megatrendiä, joita benchmarkattiin.) - Esitystapa rauhallinen & selkeä - Megatrendit Tieto on valtaa -> kehitys, ennakointi - Megatrendit on jälleen ajankohtainen aihe sekä taloudessa että geopolitiikassa. - Benchmarking tehty Raklin kanssa. - Ajankohtainen, merkityksellinen aihe - Tuotu esiin perustana Sitran megatrendit - Työkalun käyttö näinkin vaikeassa aiheessa - Rajaus on tehty (Sitran MT) - Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe - Tarkasteltu asiaa laajasti yksilön/yrityksen/yhteiskunnan näkövinkkelistä - Hyvä aihevalinta mielenkiintoinen - Hyviä näkökulmia - Rajaus suhteellisen OK - Raportti sisältää mielenkiintoisia näkökulmia tulevaisuudesta. - Antaa hyvän lähtökohdan tarkastella varautumista tulevaisuuteen osallistujien omissa organisaatioissa. - Mielenkiintoinen aihe - Hyvä aloitus - Ajankohtainen aihe KEHITYSKOHTEET - Ihminen puun ja kuoren välissä. Mikä umpikuja ihmiselle. Kun ote kirpoaa, mitä sitten? - Kaikki riippuu kaikesta - Geenitiedon hyödyntäminen Mendelein rotuoppia soveltaen - Oravanpyörä viljavien ja katovuosien pyörteissä - Hyvinvointi pahoinvointirytmit - Pakanamaisuuden analysointi - Syklisyysilmiöiden analysointi - Mitä rakenteita muuttuu ja miten? - Mitä raha ratkaisee? - Missä ote lipsuu? - Missä luja ote on tarpeen? - Kootkaa kaikki kysymykset, mitä esityksenne herättää ja syventäkää esityksenne jatkossa. - Aneoppia? 5

6 - Esimerkkejä, joita olisi voinut käyttää omassa työpaikassa, olisi voinut olla enemmän. - työn tulosten hyödynnettävyyttä olisi voinut avata laajemmin työn johtopäätöksissä. - Benchmarking- menetelmän käyttö jäi hieman kevyeksi. - Työn hyödynnettävyys - Case- esimerkkien puute - Missä Benchmarking - Tavoite epäselvä - Työnne edelleen markkinointi esim. bm- jaoksen töiden joukossa SLY: n BM: n hyvien esim. kautta? - Jotenkin keskeneräinen - BM- kohde jäi hieman irralliseksi muusta osasta työtä. Miten RAKLI: n esimerkkiä voisi käyttää hyväksi? - Pureutuminen syy- seuraussuhteisiin jäi ohueksi. - Omia uusia toimintamalleja olisi voinut vielä miettiä. - Työn hyöty? - Mikä oli työn tarkoitus ja tavoitteet - Miksi. Tarkempi analysointi - Konkretisointia lisää - Elinkaaren huomioiminen toimintaympäristössä (trendit mahdollisia ajallisessa ja teknisessä ympäristössä) - Vastatrendien pohdiskelu megatrendeille - Ovatko megatrendit itseään toteuttavia? - Esitä trendit swot- muodossa omassa organisaatiossa - Tunnista trendit benchmarkkaamalla eri toimialoja ja niiden trendejä - Miten erottaa trendin ja muodin? - Johtopäätösten pohjalta olisin hieman kaivannut niistä (johtopäätösten pohjalta) tehtyjä toimenpide-ehdotuksia. Tämä puute hieman huononti hyödynnettävyys arvosanaa. - Hieman oli työ jäänyt välille. Olisi aineksia jatkaa tätä toinen vuosi. loppupuheenvuoroissa tästä jotain puhuttiinkin. - Asioiden käsittely pysyi liian yleisellä tasolla. - Työn tavoitteet osin jäävät epäselviksi. - Aihetta olisi voinut kahden megatrendin osalta selkeämmin & syvällisemmin benchmarkata eri organisaatioissa. Tätä voisi hyvin jatkotyöstää, jolloin oppiminen aiheesta syventyisi. - Johtopäätökset nojaavat paljolti tutkimuksiin. Olisi ehkä voinut hieman lisätä omintakeista analyysiä ja pohdintaa megatrendien vaikutuksista ja seurauksista vaikkapa esimerkkiorganisaation kannalta. - Tavoitetta ei ole selkeästi määritelty - Megatrendejä on käsitelty, mutta lukijan kannalta se ei ole systemaattista 6

7 - Megatrendejä ei ole selitetty, (vaikka kaikki kytkeytyy kaikkeen) - Miten peilaatte ko. asioita omiin organisaatioihin - Miten murrostutka etenee omissa prosesseissa - Vertailtavan prosessin kuvaus - Systemaattinen oman mallin vertailu (Benchmarkkaus) toiseen kohteeseen - Mielestäni tämä ei ollut Benchmarkkausta vaan tiedonkeruuta aiheesta - Työlle olisi voinut tehdä tavoitteen ja osallistujien yhteenvedon raportin sisällöstä. - Lisätkää suunnitelma Bm- työlle. - Ohut - Tausta/teoriat puutteelliset - Mitä haetaan? - Johtopäätökset? - Omat päätelmät/johtopäätökset 7

8 BM-KLUBI PÄIJÄT - HÄME BENCHMARKING OPETUSMENETELMÄNÄ VAHVUUDET - Taustoitusta koulumaailman nykyisyyteen - Sisältö oli laaja opettamisen alueelta - Esitys selkeytti ehkä muuten hieman liian laajaa aineistoa Esitys oli hyvä - Selkeät tavoitteet - Vähän sekalainen esitys käsitteistä - Hyvä yhteys käytäntöön opettajan roolin muutos - toimintamalli käyttökelpoinen - Todella mielenkiintoinen aihe - Selkeä tavoiteasettelu & rajaus - Hyvä keskusteleva & pohdiskeleva esitystapa! (= muuta kuin diojen sisälukua) - Perusteellisesti & monipuolisesti esitetty & käsitelty teoriaperuste - Uuden toimintamallin kehittäminen & testaaminen käytännössä - Erittäin haastava aihe! - Hienoa että on rohkeutta kehittää oppisympäristöjä - HYVÄ! HYVÄ! HYVÄ! - Roolimuutosten kehittäminen - Projektioppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen -> Hyviä oivalluksia!!! - Analyysi eri toimintatavoista - Ammattimiehet asialla - Opetuksen/oppimisen parantaminen, ihan tosissaan! - BM- tuli lopussa. - Uusi oppimismenettely tuli kehitettyä, vaikka onkin vielä protovaiheessa. - Monipuolinen asiaan paneutuminen - Hyvin kehittynyt näkemys opettamisen kokonaisuudesta - Työn sisältö noudatti hyvin BM- klubityön rakennetta: tavoitteet tulokset uudet toimintamallit yhteenveto analysointi prosessinkehitys klubin toiminta? - Klubi valinnut erittäin hyvän aiheen oppiminen - Mielenkiintoisesti soveltaa benchmarking välineenä opetuksessa - Hyvä esitys ja laajasti ymmärrettävästi 8

9 - Työssä otsikot olivat selkeitä ja ymmärrettäviä = oppimiseen - Peruskäsitteistön avaaminen PBL projektioppiminen sosiaalinen konstruktionismi - Opettajan työn muutos näkyvästi mahdollistajaksi Yritysyhteistyön merkitys - Kokonaisuutena mielenkiintoinen kokonaisuus - Selkeät esityskalvot - Hyvin kerrottu polku ja taustat miten päädyttiin valittuun aiheeseen - Työn tavoitteet ja rajaus kirjattu hyvin - Löydettyjä opetusmenetelmiä on testattu käytännössä - Työhön kytketty elementtejä klubin aiemmista töistä jatkuvuus - Tehty SWOT- analyysi omasta klubityöstä - Ajankohtainen aihe - Tavoitteen selkeä rajaus - Benchmarkingin idea - Hyödynnettävä perusmalli - Kehittämiskohteet ja jatkotoimenpiteet - SWOT- analyysi - Selkeä esitys pääosin - Hyvä oivallus käyttää BM- menetelmää opetusmenetelmänä - Sopii hyvin aikuisopetukseen ja tuo oppimisen lähelle konkretiaa - Mallin testaus näyttää sen toimivuuden - Mallin arviointi plussa ja miinukset sekä mahdollisuudet & uhat - Konkreettinen toimintamalli ja benchmarking - Edellisten BM- töiden hyödyntäminen jatkumo. - Todella mielenkiintoinen aihe - Aihe on hyvin ajankohtainen ja mielenkiintoinen. - Omaa pohdintaa ja tarkastelun kehittelyä hyvin esillä. - Mielenkiintoinen aihe Suomen selviytymisen kannalta. Oppiminen on siinä avainroolissa. - Haasteena (vrt. uuden hallituksen ohjelma 2015) on opettaa paremmin vähemmillä resursseilla. BM ja Lean työkalut tuovat todennäköisesti asiaan ratkaisujen elementtejä. - Leanin soveltaminen opettamiseen on mielenkiintoinen näkökulma. työ haastaa jopa aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia ansiokkaasti. - Benchmarking suoritettu kolmessa organisaatiossa - Selkeä ja samalla haastava työn rajaus - Konkreettinen oman työn kehittämishanke - Tehty toimintamalli jota kokeiltiin käytännössä - Useita kohderyhmiä korkeakoulumaailmassa 9

10 KEHITYSKOHTEET - Itsearviointiin perustuva SWOT - Reflektointi BM- menetelmään - Mallin testaus - Työelämätaitojen kehittämismenetelmät Vaativa juttu hyvä avaus - Arvostan erittäin paljon sitä että kehitetään uusia oppimismenetelmiä kuten tässä - Opetusmenetelmänä Bm- prosessia tarkastellaan monista näkökulmista - Opetusmenetelmään liittyy runsaasti käytännön toteutusta - Menetelmää on analysoitu ja tuloksesta on tehty johtopäätöksiä. - Hyvä taustoitus - Lähteiden käyttö - Kriittinen analyysi - Etenee loogisesti - Benchmarkingin tärkeyden profiilin nostoa! - Hyvä analyysi - Miten saadaan eri amkt tekemään vastaavaa työtä - Paljon jäi isoja ituja, joista voisi tehdä vaikka toisen jatkotyön. - Vähän seurantatietoa - Mikä muutti opettajan roolissa? - Miten opettajat kokivat sen? - Yrittäjäyhteisön kehittäminen osaksi ko. oppimisprosesseja vielä keskeisemmäksi. - Teemaa olisi tärkeää edelleen kehittää - Menetelmien löytäminen ja soveltaminen on pitkäjänteistä työtä - Esityksen teksti liian pienellä - Verkko- oppiminen - Mikä on/oli työn otsikko eli aihe? - Miten tässä työssä BM- menettely toteutui? Oma menettely BM- käynti Oman menettelyn parantaminen Vai oliko esitys luonteeltaan enemmän esitelmä? Tulihan se BM lopussa! - Voisi syventää (tämä pintaraapaisu) - Malli toimii hyvin ammattikorkeakoulussa, mutta toimiiko malli muualla, - Toki yrityksille on hyötyä, kun uusia opiskelijoita valmistuu koulusta työelämään. - Pohtia kuinka hyödyntää SLY: n BM- jaoksen töiden joukossa - Kuinka jalkauttaa työstä saatuja hyviä kokemuksia - Lisää rohkeutta yritysyhteistyön tiivistämiseen P2P - Työssä hyviä elementtejä, mutta punainen lanka ei oikein löytynyt työtä lukiessa - Benchmarking- menetelmän hyödyntäminen oli vaikea hahmottaa 10

11 - Työssä esitetyt opetusmenetelmät eivät olleet täysin uusia ja mullistavia, vaan varsin tuttuja olisi työn otsikon myötä kaivannut enemmän jotain uutta ja raflaavaa. - Case kolmesta koulutusorganisaatiosta, missä? - Työelämäyhteydet Missä? - Digitaaliset oppimisympäristöt? - Toimintaympäristö muuttuu usein nopeastikin - Mitkä olivat opit eri menetelmistä? Parhaat käytännöt? - Projektioppimisessa projektien välinen arviointi ja toisilta oppiminen ohjatusti. - BM: n sisällyttäminen mallin testaukseen eri projektien tai harjoitustöiden välille. - Työelämäyhteyksien kehittäminen - Miten liittyy oppisopimuskoulutukseen - Malli esikoulusta tohtorin väitökseen - Miten saada enemmän asiasta kiinnostumaan ja kokeilemaan - Leanin ja BM menetelmän soveltamisessa opetustoimintaan on tilaa hyvin jatkossa, jos haluatte syventää tuloksia tuovaan soveltamiseen. - Rajaus voisi olla voimakkaampi, jolloin voisi päästä syvemmälle. - Benchmarking menetelmän kehittäminen oppimisympäristöön on erittäin haastava temppu näkisin siinä vielä kehitettävää mutta erittäin hyvä pään avaus - BM- työn dokumentoinnissa olisi kehittämisen mahdollisuuksia. - Klubilaisten kokemukset olisi hyvä kirjata, nyt työssä näkyy pääasiassa Mamkin näkemykset - Yhteenveto voisi olla vahvempi ja laajempi - Next Steps? 11

12 BM-KLUBI POHJANMAA 1 ISO 9001:2015 VAATIMUSTEN HUOMIOINTI MUUTOSTEN HALLINNASSA VAHVUUDET - Hyvä BM- klubityö - Hyvin monipuolisesti esitetty sisältö - Hyvä esitys - Esityksen selkeä työnjako - Miten täsmennetään käsitteitä - Rakenteiden muutosten haltuunotto - Henkilöstön osallistumisesimerkki - Keskustelu vilkastui - Henkilöstö mukana muutoksessa - Muutoksen muistilista, muutoksen kalenteri vaikuttavuus - Hyvä esitystyyli - Systemaattinen esitystapa - Muutosvastarinnan hyväksikäyttö - ajankohtainen aihe, kun ISO 9001 muuttuu ja eletään jatkuvassa muutoksessa - Esittelee hyviä käytäntöjä esim. muutoskalenteri ja kypsyystesti (auttaa arvioinnissa) - Ihmisten ja asenteiden huomioiminen muutoksessa. - Työssä näkyy erittäin hyvin se, että ryhmä sisältää paljon yritysedustusta. - Ajankohtainen aihe (ainakin itselle) - Sisällöllisesti kaikista töistä ehdottomasti konkreettisin. - Tärkeä, ajankohtainen aihe - Monipuolisesti käytäntöön, eril. organisaatioihin ja eril. muutostilanteisiin linkittyvä - Käytetty, koeteltu monenlaisia työkaluja. - Muutosjärjestelmä - Muutoshallinnan huomiointi - Case- esimerkit - Työkalujen esittely - Perusteellinen pohdinta mitä tehdään, miten ja millä työkaluilla - Työntekijät aloitteellisia. - Hyvä aihe - Kypsyystasotesti hyvä (Vaasan Sähkö) - Muutoksen muistilista hyvä - Ajankohtainen ISO 9001:2015 standardin vaatimusten soveltaminen 12

13 - Työn hyödynnettävyys hyvä - Työelämän ajankohtainen aihe - Aihe tullut yhä tärkeämmäksi - Työ (yrittää) mallintaa uutta - Esimerkkejä mukana, myös epäonnistumisista - Työ on rajattu ja viitekehys valittu - Lopputuloksen Check-lista - Ei liian pitkä dokumentti - Työ pysyy aiheessa koko ajan - Työn tavoitteet rajattu hyvin ja on mitattavissa (kypsyystasotesti) - Laaja ja monipuolinen otanta käytänteistä ja kokemuksista - Ajankohtainen työ! kiinnostaa varmasti monia. - Hyvin ja johdonmukaisesti jäsennöity - Onnistumiset ja epäonnistumiset tuotu esiin - Kypsyystesti vaikuttaa käyttökelpoiselle - Hyviä esimerkkejä muutoksesta - Hyvä, että esimerkeistä on tehty johtopäätös yrityskulttuurin merkityksestä muutostilanteessa. - Kypsyystasot muutoksen arviointiin - Ajankohtainen aihe - Hyvä alustus - Lähestymistapa - Mielenkiintoiset Case- tapaukset - Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe KEHITTÄMISKOHTEET - Toivottavasti klubinne työtä voidaan jalkauttaa myös SLY: n BM- jaoksessa ja laajemmin suomalaisissa yrityksissä ja yhteisöissä esimerkein. - Esitys vähän liian pitkä lopahti kesken (Vaasan Sähkön esitys) - Esitys ei aivan vastannut otsikkoa. - Onko muutos itsetarkoitus? - Mitä muutos maksaa? Onko selvitetty? - Koulutustarpeen kasvu? - Eri caseiden vertailu keskenään ja toisilta oppiminen. - Tunnistettujen BM- havaintojen muutosten hallinnassa soveltaminen omassa tai toisessa yrityksessä tai organisaatiossa - Ei tule mieleen mitään 13

14 - Esitys: suullinen + diat (hieman sekava) - Muutoksen hinta - Vaikutus ympäristöön jäi vähän epäselväksi - Seurantatiedot - Työssä olisi kiinnostanut kuulla hieman enemmän muutosten toimeenpanovaihetta, jossa ihmisten johtaminen tulee tärkeään rooliin. Miten se olisi hyvä organisoida tuloksellisesti. - Esimerkkeihin eli onnistumisiin ja epäonnistumisiin otsikot (lisäävät luettavuutta) - Toimii hyvänä pohjana jatkotyölle - Miten voi vaikuttaa ennakolta ulkoa tuleviin standardivaatimusten muutoksiin - Olisin kaivannut vähän yksityiskohtaisempia case - kuvauksia. - Casejen vertailua voisi mielestäni kehittää. - Miten vaikutti klubin toimintaan? - Taustateoriat: Kotter, Carnall,??,?? - Yhteenveto/Summary - Yhteenveto 14

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen vertaisarviointi

Työn opinnollistamisen vertaisarviointi Työn opinnollistamisen vertaisarviointi Alustavia tuloksia, Oamk 1 Etunimi Sukunimi Opinnollistamisen tavoitteiden toteutuminen Opinnollistamisen tarkoitus ja tavoitteet on joissakin ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen: tekstin temaattiset osat. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tieteellinen kirjoittaminen: tekstin temaattiset osat. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tieteellinen kirjoittaminen: tekstin temaattiset osat Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Missä menet? Kirjoita vapaasti Mitä Miksi Miten teet kandintyössäsi.

Lisätiedot

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Liike-seminaarin workshop 11.11.2015 Ryhmät: Mamk, Kyamk, TAMK Saimia, Mamk, Karelia, Oamk,

Lisätiedot

Oppiminen tarinoita benchmarkaamalla

Oppiminen tarinoita benchmarkaamalla Oppiminen tarinoita benchmarkaamalla Toimintajärjestelmään sitoutuminen Benchmarking-klubi 1 2015 5.6.2015 Benchmarking-klubi Turku 1-2015 1 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014 Kerrattiin edellistä Mitä olimme

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

BENCHMARKING- LAIVASEMINAARI Palautteet

BENCHMARKING- LAIVASEMINAARI Palautteet TIIVISTELMÄ Benchmarkingjaoksen laivaseminaarissa 9.6.2017 oli esiteltiin ja arvioitiin kolme erinomaista BMklubityötä. Tässä raportissa on esitetty töiden saama palaute sekä pisteytys. BENCHMARKING- LAIVASEMINAARI

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen!

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! SISÄLLÖNTUOTANNON OPAS Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! Kuinka verkkokoulutus tehdään? Lanseeraus Aloitetaanpa

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset IPT 2 Syventävä työpaja (24.8.2017): Ryhmätöiden tulokset Aamupäivän keskustelu Miksi jatkuva parantaminen ja ennakkokyselyssä havaitut asiat haastavat? Luottamus Luo merkitys Sitouttaminen Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Miten

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista Master-opinnoista

Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista Master-opinnoista Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista Master-opinnoista RYHMÄ JA MONIALAISUUS OPPIMISESSA OPETUSJÄRJESTELYT JA E OPPIMINEN KEHITTÄMISKOHTEET MONIALAISISSA YHTEISISSÄ OPINNOISSA OPITUT ASIAT 17.9.2015

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JUURTUMINEN. Paremmat arjentaidot hankkeiden tapaaminen

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JUURTUMINEN. Paremmat arjentaidot hankkeiden tapaaminen HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JUURTUMINEN Paremmat arjentaidot hankkeiden tapaaminen 15.1.2013 MISSÄ MENNÄÄN? PAT-hankkeet on helmikuuhun mennessä kierretty Hankelomakkeet ovat hyvällä mallilla Lomakkeiden täydentäminen

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen maailmasta muutamia asioita Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori SISÄLTÖ 1. Mittari vs. indikaattori vs. menetelmä - mittaaminen 2. Luotettavat mittarit 3. Arvioinnin

Lisätiedot

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Ratkaisuja arkeen 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Muutoksesta toiseen Yksityismetsätalouden organisaatioissa merkittäviä muutoksia Vuoden 2012 alussa Metsäkeskuksia

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA Liisa Salo Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 JULKAISUN TUOTTAMINEN Mitä Miksi - Kenelle Miten Valinnat Rajaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 MITÄ Julkaisun teema, sisältö:

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking? TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari Markku Ihonen

Miksipä Benchmarking? TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari Markku Ihonen Miksipä Benchmarking? TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Esityksen sisälmykset 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä Benchmarking

Lisätiedot

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani

AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina. Työpaja AMK-päivät, Kajaani AMK:t kokeilukulttuurin dynamoina Työpaja 17.5.2017 AMK-päivät, Kajaani Mitä opittiin Kokeileva Suomi kiertueesta? Mitä hyvää kiertue toi mukanaan? 1/2 Toi kokeilukulttuuria näkyväksi alueilla Positiivista

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Monimuotokoulutuksesta tehokkuutta Vanhasta uutta kehittämisen kulttuuria Miten

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Verkko-opetus osaksi opetusta

Verkko-opetus osaksi opetusta Verkko-opetus osaksi opetusta Adobe Connect Pro (ACP) Lehtori Pasi Laine Soveltaminen käytännössä Verkko-opetuksen aste voi vaihdella suurestikin (parista tunnista kokonaiseen verkkototeutukseen) Jokaiselle

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN YLIOPISTO- OPETUKSESSA

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN YLIOPISTO- OPETUKSESSA HENKILÖSTÖKOULUTUSTA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN YLIOPISTO- OPETUKSESSA Kirsti Haihu & Matti Lappalainen, Turun yliopisto Tari Rantasuo & Tytti Tenhula, Oulu yliopisto Päivi Palosaari-Aubry, Aalto-yliopisto

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

Ei suurempaa moitten sijaa. Lähdemerkinnät ok, samoin lauserakenteet. Muutamia kirjoitusvirheitä oli, mutta ei häiritsevässä määrin.

Ei suurempaa moitten sijaa. Lähdemerkinnät ok, samoin lauserakenteet. Muutamia kirjoitusvirheitä oli, mutta ei häiritsevässä määrin. opisnro Perehtyneisyys Johtopäätelmät Kieli-/ulkoasu Perehtyneisyys Johtopäätelmät Kieli-/ulkoasu 433431 Aiheeseen olisi voinut perehtyä syvällisemmin oppikirjamaisia lähteitä käyttäen, nyt oli tyydytty

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi Sote-tietopohja-hankkeen työpajat 14.6.2017 26.10.2015 1 Kevään workshopit Sote-tietopohjan läpileikkaavia teemoja ja keskeisiä sisältöjä työstetään yhteisillä työpajoilla,

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Laadullinen ennakointi JEDU

Laadullinen ennakointi JEDU Laadullinen ennakointi JEDU Ennakointitietojen hyödyntäminen hannu.simi@jedu.fi GSM 040 3120 441 1 Koulutus ja työmarkkinat - kysyntä ja tarjonta Yritykset Oppilaitokset Peruskoulutus 2. asteen koulutus

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 Aiheen valinta ankohtainen, innovatiivinen, vaativa erityisen merkittävä kannalta, uutta tietoa synnyttävä hyvin harkittu se liittyy kiinteästi

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

27-TPAJA: Opetussuunnitelmatyön johtaminen. Peda-forum -päivät, Tampere Tytti Tenhula ja Miia Wennström 21.8.2013

27-TPAJA: Opetussuunnitelmatyön johtaminen. Peda-forum -päivät, Tampere Tytti Tenhula ja Miia Wennström 21.8.2013 27-TPAJA: Opetussuunnitelmatyön johtaminen Peda-forum -päivät, Tampere Tytti Tenhula ja Miia Wennström 21.8.2013 Esittäytyminen: missä roolissa olet osallistunut opetussuunnitelmatyöhön? Opiskelija Opettaja

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI. SoTe-lautakunta

NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI. SoTe-lautakunta NURMIJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI SoTe-lautakunta 15.11.2016 76 valmistelu päätöksenteko sitoutuminen 15.12.2015 toteutuman arviointi 2016 15.12.2015 toteutuman arviointi

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia Käynnistys

Lisätiedot

Millaisia tiedonhankinnan taitoja maisteri tarvitsee Peda-forum-päivät

Millaisia tiedonhankinnan taitoja maisteri tarvitsee Peda-forum-päivät Millaisia tiedonhankinnan taitoja maisteri tarvitsee Peda-forum-päivät 25.8.2010 Helsingin yliopiston kirjasto Päivi Helminen, Kati Syvälahti, Maija Halminen 31.8.2010 1 Työpajan tavoite Tavoitteena on

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUS- KETJU 1

VAIKUTTAVUUS- KETJU 1 VAIKUTTAVUUS- KETJU 1 Sisältö Vaikuttavuusketju....... 3 Tarve 4 Visio. 4 Tavoite..... 4 Resurssit...5 Toimenpiteet....5 Tulokset.....5 Vaikuttavuus.....5 Hyvän mitat Tietojen keräämisen suunnitelma 6

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot