BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA 5.6.2015 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA"

Transkriptio

1 Suomen Laatuyhdistys ry., Benchmarking-jaos Yhteenveto: - Laivaseminaarissa 2015 osallistujien antamat BM- töiden arviointipalautteet - Asiantuntija- arvioijien arvioinnit vuoden 2015 BM- töistä BM-KLUBI TURKU 1 OPPIMINEN TARINOITA BENCHMARKKAAMALLA toimintajärjestelmään sitoutuminen VAHVUUDET - Standardien yhdistäminen kokonaisuudeksi - Sitoutuminen määritelty selkeästi. - Narratiivisuus POP kehittämisessä - Sovellettaessa viitekehys (konstruktiivisen) mukavasti taustalla. - Iterointi, kuten hallitusneuvotteluissa - Hyvät prosessin vaiheiden kuvaukset - tarinoiden tuotteistaminen BM- mallin mukaisesti. - Pilvessä työskentely Uusi kikka = tarinat - Monipuolista pohdintaa - Oppivat itse! - Syntyi tuotteistettu tuote. - Selkeä aihe & rajaus - Hyvä kysymyspatteristo - Yhdessä mietitty kokonaisuus - Metodi - Benchmarkkaus tulee esiin - Yhdessä oppiminen - Mittareiden kehittäminen - Sitoutuminen Benchmarking toimintaan - Tuotiin esiin onnistumiset ja epäonnistumiset - Tarinat kiva uusi teema - Työssä hyödynnetty hyvin aiempien vuosien BM- töitä - Nostettu hyvin esiin sekä onnistumisia että epäonnistumisia - Kun innostuu, niin sitoutuu - Benchmarking- menetelmä pysyi hyvin johdonmukaisesti työn raamina - Klubin porukka hienosti sitoutunut BM- toimintaan! - BM- perusajatuksen mukaisesti toteutettu projekti - Kurinalainen työskentelytapa - Lähestymistapa - Kokemusten jakaminen 1

2 - Haastattelut - Selkeät jäsennykset - Jatkuvuuden tuottaminen - Tuotteistaminen Aihevalinta / irti liturgiasta - Etätyö - Syvällinen näkemys - Tavoitteet on asetettu ja määritelty - Käytännön syvällinen kokemus järjestelmän kehittämisestä ja henkilöstön sitoutumisesta. - malli hyvä (benchmarking) - hyvät peruskäsitteet - hyvä Kari (kotityö) - käytännöllisyys - Tarina- aihe kiinnostava - Tarinan voima tulee esiin casekuvauksissa, joista saa ajatuksia - Hyvä aihe - Innokkaita tekijöitä - Teemana sitouttaminen on kaiken työn onnistumisen edellytys ja siksi perusasioita - Työn sisältö on toteutettu suoraan BM- käsikirjan mukaisesti - Noudatti hyvin BM- prosessia - Johdantona oli erittäin ammattitaitoisesti laadittu hyvä kuvaus miten työ tehtiin - Klubin työskentelytapa aktivoi jäsenet osallistumaan - Työssä oli yhdistetty kaksi kehittämismenetelmää: - Benchmarking - Tarinankerronnan kysymyspatterit - Mielenkiintoinen lähestymistapa sopii hyvin tämän tyyppiseen Benchmarkkaukseen! - Käyttö rajallista vertaa prosessi BM - Erinomainen tapa käsitellä aihetta - Osallistumisen kautta hankittu sitoutuminen jonka seurauksena syntyy osallistuminen - Tarinat tuovat uskottavuutta - Työhön osallistujille varmaan opettavainen kokemus - Jokaisella klubin jäsenellä on ollut velvollisuus ja mahdollisuus osallistua työn valmistumiseen samalla oppien - Laaja liitemateriaali - Mielenkiintoinen aihe - Tarinoiden kertomisen analysointi on mielenkiintoinen aihe 2

3 KEHITYSKOHTEET - Jäi epäselväksi, mitä bentsataan! sivua tekstiä on liikaa! - Miten saada tarinankerronnalle pelisäännöt, jos niitä käytetään toimintatapojen jalkauttamiseen. - Tarinat eritasoisia - Työn rakenne sekava - Laimea esitys - Työssä hieman liikaa sivuja & luettelomaisia yhteen vetoja - Nyt on analysoitu kunkin tarinan toimivuutta erikseen. Olisi kaivannut yhtä tiivistystä miten tarinat yleisesti toimivat sitoutumisen aikaansaammisessa. - Työn esittelymateriaalissa laivalla kuvat olisi kivoja (ei vain pelkkää tekstiä) - Onko muutos = kehittämistä? - Vitsien väännön hyödyntäminen - Sopiva määrä etätyötä - Toimintajärj. ylläpito - Konkretiaa ja esimerkkejä kaipaisin. - Puhuttiin tarinan kertomisesta ilman itse konkreettista tarinaa. - Esitys voisi olla napakampi - Klubityön rakenne ehkä aavistuksen epäyhtenäinen, muttei onneksi liikaa. - Tavoite esitettävä selkeästi. - Rönsyilyä on vältettävä, lukijan kannalta - Tarinoilla tulee olla tarkoitus, joka tulee ilmaista alussa - Loppuyhteenveto - Liian hyvästä työstä tulee liian laaja kokonaisuus arvioida nykyisen lomakkeen pienillä mittareilla;) - Tämän työn analysointi ja ymmärtäminen oli työlästä! - Menettely mielenkiintoinen vaatii opastusta ensikertalaiselle käyttökelpoinen tämän tyyliseen Benchmarkkaukseen! Tästä voi jokainen työstää mieleisen. - Hyvä kun tuodaan uusia ideoita! - Syntyikös laadunkehittämisestä tarinaan perustuva romaani henkilöineen, rooleineen, asenteineen jne. - Työn rakenne epäselvä -> Paljon liitteitä - Taustateorioiden analysointi? - Johtopäätökset? - Paljon materiaalia, josta olisi voinut tehdä lyhennetyn johtopäätöksen. 3

4 BM- KLUBI HELSINKI 4 TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATERENDIT VAHVUUDET - Megatrendin pakkosyöttö - Huolestumispuheenvuoro - Mihin peilin valo suunnattava - Sukupuuttoon kuoleminen business schools etc. - Over Population is coming - Työ murenee - Ajankohtainen aihe (aina) - Selkeä esitysjako/roolit - Mielenkiintoinen, tuore ja muista klubitöistä poikkeava aihevalinta - Hyvin avattu mitä tarkoittaa megatrendi - Klubilaisilla runsaasti osaamista ja asiantuntemusta valitun aiheen tiimoilta - Ajankohtainen aihe - Selkeä työn rakenne - positiivisuus - Ennakointi - Mielenkiintoinen esitys - Hyvä Bm- työn aiheen ja sisällön valinta ja esittely - Ihmisen hyvinvointi ja työssä jaksaminen on keskeinen asia tässä ajassa. - Klubin jäsenet tutustuneet ja varmaan oppivat aiheesta ja sen ymmärtämisestä hyvin paljon. - Ajankohtainen - Tärkeä osa isoa kokonaisuutta - Ajankohtainen aihe - Visioiden tekemisessä megatrendien hyväksikäyttö auttaa suunnittelutyössä. Samoin strategioiden tekemisessä. Myös henkilöstöstrategiassa ja - suunnitelmissa tätä voi hyödyntää. - Mielenkiintoinen yhteenveto megatrendeistä - Raklin benchmarkingmalli - Johtopäätökset osin kohtuullisia - Kyky nähdä makrotason asioita - Ajankohtainen katsaus - Herättää uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia sekä uhkia swot - Uusi aihe, jota oli tarkasteltu usealta eri kantilta - Murrostutka mielenkiintoinen sovellettavaksi- vaatii kyllä perehtymistä tarkemmin - Tulihan se yhteenveto lopuksi. (OK) - Johtopäätökset kohdassa koottiin työ hyvin, mutta hieman toteamustasolla. - Mielenkiintoinen aihe, aina ajankohtainen 4

5 - Antoi hyvän kokonaiskuvan aiheesta (yleisestä valittiin 2 megatrendiä, joita benchmarkattiin.) - Esitystapa rauhallinen & selkeä - Megatrendit Tieto on valtaa -> kehitys, ennakointi - Megatrendit on jälleen ajankohtainen aihe sekä taloudessa että geopolitiikassa. - Benchmarking tehty Raklin kanssa. - Ajankohtainen, merkityksellinen aihe - Tuotu esiin perustana Sitran megatrendit - Työkalun käyttö näinkin vaikeassa aiheessa - Rajaus on tehty (Sitran MT) - Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe - Tarkasteltu asiaa laajasti yksilön/yrityksen/yhteiskunnan näkövinkkelistä - Hyvä aihevalinta mielenkiintoinen - Hyviä näkökulmia - Rajaus suhteellisen OK - Raportti sisältää mielenkiintoisia näkökulmia tulevaisuudesta. - Antaa hyvän lähtökohdan tarkastella varautumista tulevaisuuteen osallistujien omissa organisaatioissa. - Mielenkiintoinen aihe - Hyvä aloitus - Ajankohtainen aihe KEHITYSKOHTEET - Ihminen puun ja kuoren välissä. Mikä umpikuja ihmiselle. Kun ote kirpoaa, mitä sitten? - Kaikki riippuu kaikesta - Geenitiedon hyödyntäminen Mendelein rotuoppia soveltaen - Oravanpyörä viljavien ja katovuosien pyörteissä - Hyvinvointi pahoinvointirytmit - Pakanamaisuuden analysointi - Syklisyysilmiöiden analysointi - Mitä rakenteita muuttuu ja miten? - Mitä raha ratkaisee? - Missä ote lipsuu? - Missä luja ote on tarpeen? - Kootkaa kaikki kysymykset, mitä esityksenne herättää ja syventäkää esityksenne jatkossa. - Aneoppia? 5

6 - Esimerkkejä, joita olisi voinut käyttää omassa työpaikassa, olisi voinut olla enemmän. - työn tulosten hyödynnettävyyttä olisi voinut avata laajemmin työn johtopäätöksissä. - Benchmarking- menetelmän käyttö jäi hieman kevyeksi. - Työn hyödynnettävyys - Case- esimerkkien puute - Missä Benchmarking - Tavoite epäselvä - Työnne edelleen markkinointi esim. bm- jaoksen töiden joukossa SLY: n BM: n hyvien esim. kautta? - Jotenkin keskeneräinen - BM- kohde jäi hieman irralliseksi muusta osasta työtä. Miten RAKLI: n esimerkkiä voisi käyttää hyväksi? - Pureutuminen syy- seuraussuhteisiin jäi ohueksi. - Omia uusia toimintamalleja olisi voinut vielä miettiä. - Työn hyöty? - Mikä oli työn tarkoitus ja tavoitteet - Miksi. Tarkempi analysointi - Konkretisointia lisää - Elinkaaren huomioiminen toimintaympäristössä (trendit mahdollisia ajallisessa ja teknisessä ympäristössä) - Vastatrendien pohdiskelu megatrendeille - Ovatko megatrendit itseään toteuttavia? - Esitä trendit swot- muodossa omassa organisaatiossa - Tunnista trendit benchmarkkaamalla eri toimialoja ja niiden trendejä - Miten erottaa trendin ja muodin? - Johtopäätösten pohjalta olisin hieman kaivannut niistä (johtopäätösten pohjalta) tehtyjä toimenpide-ehdotuksia. Tämä puute hieman huononti hyödynnettävyys arvosanaa. - Hieman oli työ jäänyt välille. Olisi aineksia jatkaa tätä toinen vuosi. loppupuheenvuoroissa tästä jotain puhuttiinkin. - Asioiden käsittely pysyi liian yleisellä tasolla. - Työn tavoitteet osin jäävät epäselviksi. - Aihetta olisi voinut kahden megatrendin osalta selkeämmin & syvällisemmin benchmarkata eri organisaatioissa. Tätä voisi hyvin jatkotyöstää, jolloin oppiminen aiheesta syventyisi. - Johtopäätökset nojaavat paljolti tutkimuksiin. Olisi ehkä voinut hieman lisätä omintakeista analyysiä ja pohdintaa megatrendien vaikutuksista ja seurauksista vaikkapa esimerkkiorganisaation kannalta. - Tavoitetta ei ole selkeästi määritelty - Megatrendejä on käsitelty, mutta lukijan kannalta se ei ole systemaattista 6

7 - Megatrendejä ei ole selitetty, (vaikka kaikki kytkeytyy kaikkeen) - Miten peilaatte ko. asioita omiin organisaatioihin - Miten murrostutka etenee omissa prosesseissa - Vertailtavan prosessin kuvaus - Systemaattinen oman mallin vertailu (Benchmarkkaus) toiseen kohteeseen - Mielestäni tämä ei ollut Benchmarkkausta vaan tiedonkeruuta aiheesta - Työlle olisi voinut tehdä tavoitteen ja osallistujien yhteenvedon raportin sisällöstä. - Lisätkää suunnitelma Bm- työlle. - Ohut - Tausta/teoriat puutteelliset - Mitä haetaan? - Johtopäätökset? - Omat päätelmät/johtopäätökset 7

8 BM-KLUBI PÄIJÄT - HÄME BENCHMARKING OPETUSMENETELMÄNÄ VAHVUUDET - Taustoitusta koulumaailman nykyisyyteen - Sisältö oli laaja opettamisen alueelta - Esitys selkeytti ehkä muuten hieman liian laajaa aineistoa Esitys oli hyvä - Selkeät tavoitteet - Vähän sekalainen esitys käsitteistä - Hyvä yhteys käytäntöön opettajan roolin muutos - toimintamalli käyttökelpoinen - Todella mielenkiintoinen aihe - Selkeä tavoiteasettelu & rajaus - Hyvä keskusteleva & pohdiskeleva esitystapa! (= muuta kuin diojen sisälukua) - Perusteellisesti & monipuolisesti esitetty & käsitelty teoriaperuste - Uuden toimintamallin kehittäminen & testaaminen käytännössä - Erittäin haastava aihe! - Hienoa että on rohkeutta kehittää oppisympäristöjä - HYVÄ! HYVÄ! HYVÄ! - Roolimuutosten kehittäminen - Projektioppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen -> Hyviä oivalluksia!!! - Analyysi eri toimintatavoista - Ammattimiehet asialla - Opetuksen/oppimisen parantaminen, ihan tosissaan! - BM- tuli lopussa. - Uusi oppimismenettely tuli kehitettyä, vaikka onkin vielä protovaiheessa. - Monipuolinen asiaan paneutuminen - Hyvin kehittynyt näkemys opettamisen kokonaisuudesta - Työn sisältö noudatti hyvin BM- klubityön rakennetta: tavoitteet tulokset uudet toimintamallit yhteenveto analysointi prosessinkehitys klubin toiminta? - Klubi valinnut erittäin hyvän aiheen oppiminen - Mielenkiintoisesti soveltaa benchmarking välineenä opetuksessa - Hyvä esitys ja laajasti ymmärrettävästi 8

9 - Työssä otsikot olivat selkeitä ja ymmärrettäviä = oppimiseen - Peruskäsitteistön avaaminen PBL projektioppiminen sosiaalinen konstruktionismi - Opettajan työn muutos näkyvästi mahdollistajaksi Yritysyhteistyön merkitys - Kokonaisuutena mielenkiintoinen kokonaisuus - Selkeät esityskalvot - Hyvin kerrottu polku ja taustat miten päädyttiin valittuun aiheeseen - Työn tavoitteet ja rajaus kirjattu hyvin - Löydettyjä opetusmenetelmiä on testattu käytännössä - Työhön kytketty elementtejä klubin aiemmista töistä jatkuvuus - Tehty SWOT- analyysi omasta klubityöstä - Ajankohtainen aihe - Tavoitteen selkeä rajaus - Benchmarkingin idea - Hyödynnettävä perusmalli - Kehittämiskohteet ja jatkotoimenpiteet - SWOT- analyysi - Selkeä esitys pääosin - Hyvä oivallus käyttää BM- menetelmää opetusmenetelmänä - Sopii hyvin aikuisopetukseen ja tuo oppimisen lähelle konkretiaa - Mallin testaus näyttää sen toimivuuden - Mallin arviointi plussa ja miinukset sekä mahdollisuudet & uhat - Konkreettinen toimintamalli ja benchmarking - Edellisten BM- töiden hyödyntäminen jatkumo. - Todella mielenkiintoinen aihe - Aihe on hyvin ajankohtainen ja mielenkiintoinen. - Omaa pohdintaa ja tarkastelun kehittelyä hyvin esillä. - Mielenkiintoinen aihe Suomen selviytymisen kannalta. Oppiminen on siinä avainroolissa. - Haasteena (vrt. uuden hallituksen ohjelma 2015) on opettaa paremmin vähemmillä resursseilla. BM ja Lean työkalut tuovat todennäköisesti asiaan ratkaisujen elementtejä. - Leanin soveltaminen opettamiseen on mielenkiintoinen näkökulma. työ haastaa jopa aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia ansiokkaasti. - Benchmarking suoritettu kolmessa organisaatiossa - Selkeä ja samalla haastava työn rajaus - Konkreettinen oman työn kehittämishanke - Tehty toimintamalli jota kokeiltiin käytännössä - Useita kohderyhmiä korkeakoulumaailmassa 9

10 KEHITYSKOHTEET - Itsearviointiin perustuva SWOT - Reflektointi BM- menetelmään - Mallin testaus - Työelämätaitojen kehittämismenetelmät Vaativa juttu hyvä avaus - Arvostan erittäin paljon sitä että kehitetään uusia oppimismenetelmiä kuten tässä - Opetusmenetelmänä Bm- prosessia tarkastellaan monista näkökulmista - Opetusmenetelmään liittyy runsaasti käytännön toteutusta - Menetelmää on analysoitu ja tuloksesta on tehty johtopäätöksiä. - Hyvä taustoitus - Lähteiden käyttö - Kriittinen analyysi - Etenee loogisesti - Benchmarkingin tärkeyden profiilin nostoa! - Hyvä analyysi - Miten saadaan eri amkt tekemään vastaavaa työtä - Paljon jäi isoja ituja, joista voisi tehdä vaikka toisen jatkotyön. - Vähän seurantatietoa - Mikä muutti opettajan roolissa? - Miten opettajat kokivat sen? - Yrittäjäyhteisön kehittäminen osaksi ko. oppimisprosesseja vielä keskeisemmäksi. - Teemaa olisi tärkeää edelleen kehittää - Menetelmien löytäminen ja soveltaminen on pitkäjänteistä työtä - Esityksen teksti liian pienellä - Verkko- oppiminen - Mikä on/oli työn otsikko eli aihe? - Miten tässä työssä BM- menettely toteutui? Oma menettely BM- käynti Oman menettelyn parantaminen Vai oliko esitys luonteeltaan enemmän esitelmä? Tulihan se BM lopussa! - Voisi syventää (tämä pintaraapaisu) - Malli toimii hyvin ammattikorkeakoulussa, mutta toimiiko malli muualla, - Toki yrityksille on hyötyä, kun uusia opiskelijoita valmistuu koulusta työelämään. - Pohtia kuinka hyödyntää SLY: n BM- jaoksen töiden joukossa - Kuinka jalkauttaa työstä saatuja hyviä kokemuksia - Lisää rohkeutta yritysyhteistyön tiivistämiseen P2P - Työssä hyviä elementtejä, mutta punainen lanka ei oikein löytynyt työtä lukiessa - Benchmarking- menetelmän hyödyntäminen oli vaikea hahmottaa 10

11 - Työssä esitetyt opetusmenetelmät eivät olleet täysin uusia ja mullistavia, vaan varsin tuttuja olisi työn otsikon myötä kaivannut enemmän jotain uutta ja raflaavaa. - Case kolmesta koulutusorganisaatiosta, missä? - Työelämäyhteydet Missä? - Digitaaliset oppimisympäristöt? - Toimintaympäristö muuttuu usein nopeastikin - Mitkä olivat opit eri menetelmistä? Parhaat käytännöt? - Projektioppimisessa projektien välinen arviointi ja toisilta oppiminen ohjatusti. - BM: n sisällyttäminen mallin testaukseen eri projektien tai harjoitustöiden välille. - Työelämäyhteyksien kehittäminen - Miten liittyy oppisopimuskoulutukseen - Malli esikoulusta tohtorin väitökseen - Miten saada enemmän asiasta kiinnostumaan ja kokeilemaan - Leanin ja BM menetelmän soveltamisessa opetustoimintaan on tilaa hyvin jatkossa, jos haluatte syventää tuloksia tuovaan soveltamiseen. - Rajaus voisi olla voimakkaampi, jolloin voisi päästä syvemmälle. - Benchmarking menetelmän kehittäminen oppimisympäristöön on erittäin haastava temppu näkisin siinä vielä kehitettävää mutta erittäin hyvä pään avaus - BM- työn dokumentoinnissa olisi kehittämisen mahdollisuuksia. - Klubilaisten kokemukset olisi hyvä kirjata, nyt työssä näkyy pääasiassa Mamkin näkemykset - Yhteenveto voisi olla vahvempi ja laajempi - Next Steps? 11

12 BM-KLUBI POHJANMAA 1 ISO 9001:2015 VAATIMUSTEN HUOMIOINTI MUUTOSTEN HALLINNASSA VAHVUUDET - Hyvä BM- klubityö - Hyvin monipuolisesti esitetty sisältö - Hyvä esitys - Esityksen selkeä työnjako - Miten täsmennetään käsitteitä - Rakenteiden muutosten haltuunotto - Henkilöstön osallistumisesimerkki - Keskustelu vilkastui - Henkilöstö mukana muutoksessa - Muutoksen muistilista, muutoksen kalenteri vaikuttavuus - Hyvä esitystyyli - Systemaattinen esitystapa - Muutosvastarinnan hyväksikäyttö - ajankohtainen aihe, kun ISO 9001 muuttuu ja eletään jatkuvassa muutoksessa - Esittelee hyviä käytäntöjä esim. muutoskalenteri ja kypsyystesti (auttaa arvioinnissa) - Ihmisten ja asenteiden huomioiminen muutoksessa. - Työssä näkyy erittäin hyvin se, että ryhmä sisältää paljon yritysedustusta. - Ajankohtainen aihe (ainakin itselle) - Sisällöllisesti kaikista töistä ehdottomasti konkreettisin. - Tärkeä, ajankohtainen aihe - Monipuolisesti käytäntöön, eril. organisaatioihin ja eril. muutostilanteisiin linkittyvä - Käytetty, koeteltu monenlaisia työkaluja. - Muutosjärjestelmä - Muutoshallinnan huomiointi - Case- esimerkit - Työkalujen esittely - Perusteellinen pohdinta mitä tehdään, miten ja millä työkaluilla - Työntekijät aloitteellisia. - Hyvä aihe - Kypsyystasotesti hyvä (Vaasan Sähkö) - Muutoksen muistilista hyvä - Ajankohtainen ISO 9001:2015 standardin vaatimusten soveltaminen 12

13 - Työn hyödynnettävyys hyvä - Työelämän ajankohtainen aihe - Aihe tullut yhä tärkeämmäksi - Työ (yrittää) mallintaa uutta - Esimerkkejä mukana, myös epäonnistumisista - Työ on rajattu ja viitekehys valittu - Lopputuloksen Check-lista - Ei liian pitkä dokumentti - Työ pysyy aiheessa koko ajan - Työn tavoitteet rajattu hyvin ja on mitattavissa (kypsyystasotesti) - Laaja ja monipuolinen otanta käytänteistä ja kokemuksista - Ajankohtainen työ! kiinnostaa varmasti monia. - Hyvin ja johdonmukaisesti jäsennöity - Onnistumiset ja epäonnistumiset tuotu esiin - Kypsyystesti vaikuttaa käyttökelpoiselle - Hyviä esimerkkejä muutoksesta - Hyvä, että esimerkeistä on tehty johtopäätös yrityskulttuurin merkityksestä muutostilanteessa. - Kypsyystasot muutoksen arviointiin - Ajankohtainen aihe - Hyvä alustus - Lähestymistapa - Mielenkiintoiset Case- tapaukset - Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe KEHITTÄMISKOHTEET - Toivottavasti klubinne työtä voidaan jalkauttaa myös SLY: n BM- jaoksessa ja laajemmin suomalaisissa yrityksissä ja yhteisöissä esimerkein. - Esitys vähän liian pitkä lopahti kesken (Vaasan Sähkön esitys) - Esitys ei aivan vastannut otsikkoa. - Onko muutos itsetarkoitus? - Mitä muutos maksaa? Onko selvitetty? - Koulutustarpeen kasvu? - Eri caseiden vertailu keskenään ja toisilta oppiminen. - Tunnistettujen BM- havaintojen muutosten hallinnassa soveltaminen omassa tai toisessa yrityksessä tai organisaatiossa - Ei tule mieleen mitään 13

14 - Esitys: suullinen + diat (hieman sekava) - Muutoksen hinta - Vaikutus ympäristöön jäi vähän epäselväksi - Seurantatiedot - Työssä olisi kiinnostanut kuulla hieman enemmän muutosten toimeenpanovaihetta, jossa ihmisten johtaminen tulee tärkeään rooliin. Miten se olisi hyvä organisoida tuloksellisesti. - Esimerkkeihin eli onnistumisiin ja epäonnistumisiin otsikot (lisäävät luettavuutta) - Toimii hyvänä pohjana jatkotyölle - Miten voi vaikuttaa ennakolta ulkoa tuleviin standardivaatimusten muutoksiin - Olisin kaivannut vähän yksityiskohtaisempia case - kuvauksia. - Casejen vertailua voisi mielestäni kehittää. - Miten vaikutti klubin toimintaan? - Taustateoriat: Kotter, Carnall,??,?? - Yhteenveto/Summary - Yhteenveto 14

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Oppiminen tarinoita benchmarkaamalla

Oppiminen tarinoita benchmarkaamalla Oppiminen tarinoita benchmarkaamalla Toimintajärjestelmään sitoutuminen Benchmarking-klubi 1 2015 5.6.2015 Benchmarking-klubi Turku 1-2015 1 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014 Kerrattiin edellistä Mitä olimme

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Liike-seminaarin workshop 11.11.2015 Ryhmät: Mamk, Kyamk, TAMK Saimia, Mamk, Karelia, Oamk,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Monimuotokoulutuksesta tehokkuutta Vanhasta uutta kehittämisen kulttuuria Miten

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo

JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA. Liisa Salo JULKAISUTOIMINTA METROPOLIASSA Liisa Salo Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 JULKAISUN TUOTTAMINEN Mitä Miksi - Kenelle Miten Valinnat Rajaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 MITÄ Julkaisun teema, sisältö:

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi Oppiminen yliopistossa Satu Eerola Opintopsykologi Haasteita opinnoissa Opinnot eivät käynnisty Opinnot jumahtavat Opinnot eivät pääty.. Kielipelkoiset Graduttajat Opiskelutaidot puutteelliset Vitkastelijat

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Ratkaisuja arkeen 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Muutoksesta toiseen Yksityismetsätalouden organisaatioissa merkittäviä muutoksia Vuoden 2012 alussa Metsäkeskuksia

Lisätiedot

27-TPAJA: Opetussuunnitelmatyön johtaminen. Peda-forum -päivät, Tampere Tytti Tenhula ja Miia Wennström 21.8.2013

27-TPAJA: Opetussuunnitelmatyön johtaminen. Peda-forum -päivät, Tampere Tytti Tenhula ja Miia Wennström 21.8.2013 27-TPAJA: Opetussuunnitelmatyön johtaminen Peda-forum -päivät, Tampere Tytti Tenhula ja Miia Wennström 21.8.2013 Esittäytyminen: missä roolissa olet osallistunut opetussuunnitelmatyöhön? Opiskelija Opettaja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2 Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Lähtökohta esitykselle: Opetusjakson tutkimusperustaisuus on selkeä ja

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY Vuoden 2016 kevään valmennukset: - 26.-27. tammikuuta - 7.-8. maaliskuuta - 11.-12. toukokuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY 2015 syksyn valmennukset: - 20. -21. lokakuuta - 23.-24. marraskuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi Lisätietoja

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

Verkko-opetus osaksi opetusta

Verkko-opetus osaksi opetusta Verkko-opetus osaksi opetusta Adobe Connect Pro (ACP) Lehtori Pasi Laine Soveltaminen käytännössä Verkko-opetuksen aste voi vaihdella suurestikin (parista tunnista kokonaiseen verkkototeutukseen) Jokaiselle

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Aineenvaihdunta II -kurssin uudistaminen oppimistavoitteet mielessä

Aineenvaihdunta II -kurssin uudistaminen oppimistavoitteet mielessä Aineenvaihdunta II -kurssin uudistaminen oppimistavoitteet mielessä Tuomo Glumoff, FT, Dos. Yliopistonlehtori Oulun yliopisto, Biokemian laitos Opintori 13.12.2012 Kehittämisideana on aineenvaihdunnan

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 Aiheen valinta ankohtainen, innovatiivinen, vaativa erityisen merkittävä kannalta, uutta tietoa synnyttävä hyvin harkittu se liittyy kiinteästi

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

BM-KLUBIPÄIVÄN LAIVASEMINAARISSA 6.6.2013 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA

BM-KLUBIPÄIVÄN LAIVASEMINAARISSA 6.6.2013 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA Suomen Laatuyhdistys ry., Benchmarking-jaos Yhteenveto: - Laivaseminaarissa 2014 osallistujien antamat BM- töiden arviointipalautteet - Asiantuntija- arvioijien arvioinnit vuoden 2014 BM- töistä BM-KLUBI

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Pyöräilyn kehittämisiä Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman eräs kärkihanke oli kuntakohtaisten kehittämisohjelmien laatiminen Piloteiksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia Käynnistys

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI Tiina Kosunen tiina.kosunen@helsinki.fi Sisältö Portfolio??? Portfolion kaksi roolia Yliopistoportfolion rakenne ja sisältö Portfolio CV Hyvä / huono / turha portfolio

Lisätiedot

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi

Oppiminen yliopistossa. Satu Eerola Opintopsykologi Oppiminen yliopistossa Satu Eerola Opintopsykologi Ongelmia voi olla.. missä tahansa opintojen vaiheissa Eniten ekana vuonna ja gradun kanssa, myös syventäviin siirryttäessä yllättävästi: huippu opiskelija

Lisätiedot

Ryhdy työtapatestaajaksi.

Ryhdy työtapatestaajaksi. Ryhdy työtapatestaajaksi. Kokeile sinulle uutta työtapaa ja kirjoita siitä 925 Blogiin. Inspiroi ja inspiroidu. www.925media.fi #työtapatesti Etsimme innokkaita uusien työtapojen kokeilijoita. Lähes kaikki,

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen

Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen Sisältö Työn räätälöinti on työn mukauttamista yksilöllisin edellytyksin Työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot SWOT-analyysi: Mitä työpaikallani työntekijältä

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

Mikä ihmeen projektioppiminen?

Mikä ihmeen projektioppiminen? Koostanut: Elina Viro Mikä ihmeen projektioppiminen? Projektioppimisella tarkoitetaan oppilaslähtöistä opetusmenetelmää, jossa keskiössä on jokin projekti. Projektioppimisen kanssa läheisiä työskentelymuotoja

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on

Lisätiedot

Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi ( Lavaus ) hankkeen taustaa

Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi ( Lavaus ) hankkeen taustaa Tiedosta hyvinvointia 1 Lapsivaikutusten ennakointi ja arviointi ( Lavaus ) hankkeen taustaa Liisa Heinämäki Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Lapsivaikutusten arviointi kaikissa lapsia koskevissa yhteiskunnallisissa

Lisätiedot

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen

Infra-alan innovaatiojärjestelmän. kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen Infra-alan innovaatiojärjestelmä Hankkeen organisointi ja aikataulu hankkeen avainhenkilöt DI Lauri Merikallio (Tieliikelaitos) KTM Mari-Anna Vallas (Tieliikelaitos)

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot