BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BENCHMARKING- LAIVASEMINAARISSA 5.6.2015 TURKU-MAARIANHAMINA-TURKU ESITETTYJEN JA ARVIOITUJEN BM- TÖIDEN PALAUTTEITA"

Transkriptio

1 Suomen Laatuyhdistys ry., Benchmarking-jaos Yhteenveto: - Laivaseminaarissa 2015 osallistujien antamat BM- töiden arviointipalautteet - Asiantuntija- arvioijien arvioinnit vuoden 2015 BM- töistä BM-KLUBI TURKU 1 OPPIMINEN TARINOITA BENCHMARKKAAMALLA toimintajärjestelmään sitoutuminen VAHVUUDET - Standardien yhdistäminen kokonaisuudeksi - Sitoutuminen määritelty selkeästi. - Narratiivisuus POP kehittämisessä - Sovellettaessa viitekehys (konstruktiivisen) mukavasti taustalla. - Iterointi, kuten hallitusneuvotteluissa - Hyvät prosessin vaiheiden kuvaukset - tarinoiden tuotteistaminen BM- mallin mukaisesti. - Pilvessä työskentely Uusi kikka = tarinat - Monipuolista pohdintaa - Oppivat itse! - Syntyi tuotteistettu tuote. - Selkeä aihe & rajaus - Hyvä kysymyspatteristo - Yhdessä mietitty kokonaisuus - Metodi - Benchmarkkaus tulee esiin - Yhdessä oppiminen - Mittareiden kehittäminen - Sitoutuminen Benchmarking toimintaan - Tuotiin esiin onnistumiset ja epäonnistumiset - Tarinat kiva uusi teema - Työssä hyödynnetty hyvin aiempien vuosien BM- töitä - Nostettu hyvin esiin sekä onnistumisia että epäonnistumisia - Kun innostuu, niin sitoutuu - Benchmarking- menetelmä pysyi hyvin johdonmukaisesti työn raamina - Klubin porukka hienosti sitoutunut BM- toimintaan! - BM- perusajatuksen mukaisesti toteutettu projekti - Kurinalainen työskentelytapa - Lähestymistapa - Kokemusten jakaminen 1

2 - Haastattelut - Selkeät jäsennykset - Jatkuvuuden tuottaminen - Tuotteistaminen Aihevalinta / irti liturgiasta - Etätyö - Syvällinen näkemys - Tavoitteet on asetettu ja määritelty - Käytännön syvällinen kokemus järjestelmän kehittämisestä ja henkilöstön sitoutumisesta. - malli hyvä (benchmarking) - hyvät peruskäsitteet - hyvä Kari (kotityö) - käytännöllisyys - Tarina- aihe kiinnostava - Tarinan voima tulee esiin casekuvauksissa, joista saa ajatuksia - Hyvä aihe - Innokkaita tekijöitä - Teemana sitouttaminen on kaiken työn onnistumisen edellytys ja siksi perusasioita - Työn sisältö on toteutettu suoraan BM- käsikirjan mukaisesti - Noudatti hyvin BM- prosessia - Johdantona oli erittäin ammattitaitoisesti laadittu hyvä kuvaus miten työ tehtiin - Klubin työskentelytapa aktivoi jäsenet osallistumaan - Työssä oli yhdistetty kaksi kehittämismenetelmää: - Benchmarking - Tarinankerronnan kysymyspatterit - Mielenkiintoinen lähestymistapa sopii hyvin tämän tyyppiseen Benchmarkkaukseen! - Käyttö rajallista vertaa prosessi BM - Erinomainen tapa käsitellä aihetta - Osallistumisen kautta hankittu sitoutuminen jonka seurauksena syntyy osallistuminen - Tarinat tuovat uskottavuutta - Työhön osallistujille varmaan opettavainen kokemus - Jokaisella klubin jäsenellä on ollut velvollisuus ja mahdollisuus osallistua työn valmistumiseen samalla oppien - Laaja liitemateriaali - Mielenkiintoinen aihe - Tarinoiden kertomisen analysointi on mielenkiintoinen aihe 2

3 KEHITYSKOHTEET - Jäi epäselväksi, mitä bentsataan! sivua tekstiä on liikaa! - Miten saada tarinankerronnalle pelisäännöt, jos niitä käytetään toimintatapojen jalkauttamiseen. - Tarinat eritasoisia - Työn rakenne sekava - Laimea esitys - Työssä hieman liikaa sivuja & luettelomaisia yhteen vetoja - Nyt on analysoitu kunkin tarinan toimivuutta erikseen. Olisi kaivannut yhtä tiivistystä miten tarinat yleisesti toimivat sitoutumisen aikaansaammisessa. - Työn esittelymateriaalissa laivalla kuvat olisi kivoja (ei vain pelkkää tekstiä) - Onko muutos = kehittämistä? - Vitsien väännön hyödyntäminen - Sopiva määrä etätyötä - Toimintajärj. ylläpito - Konkretiaa ja esimerkkejä kaipaisin. - Puhuttiin tarinan kertomisesta ilman itse konkreettista tarinaa. - Esitys voisi olla napakampi - Klubityön rakenne ehkä aavistuksen epäyhtenäinen, muttei onneksi liikaa. - Tavoite esitettävä selkeästi. - Rönsyilyä on vältettävä, lukijan kannalta - Tarinoilla tulee olla tarkoitus, joka tulee ilmaista alussa - Loppuyhteenveto - Liian hyvästä työstä tulee liian laaja kokonaisuus arvioida nykyisen lomakkeen pienillä mittareilla;) - Tämän työn analysointi ja ymmärtäminen oli työlästä! - Menettely mielenkiintoinen vaatii opastusta ensikertalaiselle käyttökelpoinen tämän tyyliseen Benchmarkkaukseen! Tästä voi jokainen työstää mieleisen. - Hyvä kun tuodaan uusia ideoita! - Syntyikös laadunkehittämisestä tarinaan perustuva romaani henkilöineen, rooleineen, asenteineen jne. - Työn rakenne epäselvä -> Paljon liitteitä - Taustateorioiden analysointi? - Johtopäätökset? - Paljon materiaalia, josta olisi voinut tehdä lyhennetyn johtopäätöksen. 3

4 BM- KLUBI HELSINKI 4 TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATERENDIT VAHVUUDET - Megatrendin pakkosyöttö - Huolestumispuheenvuoro - Mihin peilin valo suunnattava - Sukupuuttoon kuoleminen business schools etc. - Over Population is coming - Työ murenee - Ajankohtainen aihe (aina) - Selkeä esitysjako/roolit - Mielenkiintoinen, tuore ja muista klubitöistä poikkeava aihevalinta - Hyvin avattu mitä tarkoittaa megatrendi - Klubilaisilla runsaasti osaamista ja asiantuntemusta valitun aiheen tiimoilta - Ajankohtainen aihe - Selkeä työn rakenne - positiivisuus - Ennakointi - Mielenkiintoinen esitys - Hyvä Bm- työn aiheen ja sisällön valinta ja esittely - Ihmisen hyvinvointi ja työssä jaksaminen on keskeinen asia tässä ajassa. - Klubin jäsenet tutustuneet ja varmaan oppivat aiheesta ja sen ymmärtämisestä hyvin paljon. - Ajankohtainen - Tärkeä osa isoa kokonaisuutta - Ajankohtainen aihe - Visioiden tekemisessä megatrendien hyväksikäyttö auttaa suunnittelutyössä. Samoin strategioiden tekemisessä. Myös henkilöstöstrategiassa ja - suunnitelmissa tätä voi hyödyntää. - Mielenkiintoinen yhteenveto megatrendeistä - Raklin benchmarkingmalli - Johtopäätökset osin kohtuullisia - Kyky nähdä makrotason asioita - Ajankohtainen katsaus - Herättää uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia sekä uhkia swot - Uusi aihe, jota oli tarkasteltu usealta eri kantilta - Murrostutka mielenkiintoinen sovellettavaksi- vaatii kyllä perehtymistä tarkemmin - Tulihan se yhteenveto lopuksi. (OK) - Johtopäätökset kohdassa koottiin työ hyvin, mutta hieman toteamustasolla. - Mielenkiintoinen aihe, aina ajankohtainen 4

5 - Antoi hyvän kokonaiskuvan aiheesta (yleisestä valittiin 2 megatrendiä, joita benchmarkattiin.) - Esitystapa rauhallinen & selkeä - Megatrendit Tieto on valtaa -> kehitys, ennakointi - Megatrendit on jälleen ajankohtainen aihe sekä taloudessa että geopolitiikassa. - Benchmarking tehty Raklin kanssa. - Ajankohtainen, merkityksellinen aihe - Tuotu esiin perustana Sitran megatrendit - Työkalun käyttö näinkin vaikeassa aiheessa - Rajaus on tehty (Sitran MT) - Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe - Tarkasteltu asiaa laajasti yksilön/yrityksen/yhteiskunnan näkövinkkelistä - Hyvä aihevalinta mielenkiintoinen - Hyviä näkökulmia - Rajaus suhteellisen OK - Raportti sisältää mielenkiintoisia näkökulmia tulevaisuudesta. - Antaa hyvän lähtökohdan tarkastella varautumista tulevaisuuteen osallistujien omissa organisaatioissa. - Mielenkiintoinen aihe - Hyvä aloitus - Ajankohtainen aihe KEHITYSKOHTEET - Ihminen puun ja kuoren välissä. Mikä umpikuja ihmiselle. Kun ote kirpoaa, mitä sitten? - Kaikki riippuu kaikesta - Geenitiedon hyödyntäminen Mendelein rotuoppia soveltaen - Oravanpyörä viljavien ja katovuosien pyörteissä - Hyvinvointi pahoinvointirytmit - Pakanamaisuuden analysointi - Syklisyysilmiöiden analysointi - Mitä rakenteita muuttuu ja miten? - Mitä raha ratkaisee? - Missä ote lipsuu? - Missä luja ote on tarpeen? - Kootkaa kaikki kysymykset, mitä esityksenne herättää ja syventäkää esityksenne jatkossa. - Aneoppia? 5

6 - Esimerkkejä, joita olisi voinut käyttää omassa työpaikassa, olisi voinut olla enemmän. - työn tulosten hyödynnettävyyttä olisi voinut avata laajemmin työn johtopäätöksissä. - Benchmarking- menetelmän käyttö jäi hieman kevyeksi. - Työn hyödynnettävyys - Case- esimerkkien puute - Missä Benchmarking - Tavoite epäselvä - Työnne edelleen markkinointi esim. bm- jaoksen töiden joukossa SLY: n BM: n hyvien esim. kautta? - Jotenkin keskeneräinen - BM- kohde jäi hieman irralliseksi muusta osasta työtä. Miten RAKLI: n esimerkkiä voisi käyttää hyväksi? - Pureutuminen syy- seuraussuhteisiin jäi ohueksi. - Omia uusia toimintamalleja olisi voinut vielä miettiä. - Työn hyöty? - Mikä oli työn tarkoitus ja tavoitteet - Miksi. Tarkempi analysointi - Konkretisointia lisää - Elinkaaren huomioiminen toimintaympäristössä (trendit mahdollisia ajallisessa ja teknisessä ympäristössä) - Vastatrendien pohdiskelu megatrendeille - Ovatko megatrendit itseään toteuttavia? - Esitä trendit swot- muodossa omassa organisaatiossa - Tunnista trendit benchmarkkaamalla eri toimialoja ja niiden trendejä - Miten erottaa trendin ja muodin? - Johtopäätösten pohjalta olisin hieman kaivannut niistä (johtopäätösten pohjalta) tehtyjä toimenpide-ehdotuksia. Tämä puute hieman huononti hyödynnettävyys arvosanaa. - Hieman oli työ jäänyt välille. Olisi aineksia jatkaa tätä toinen vuosi. loppupuheenvuoroissa tästä jotain puhuttiinkin. - Asioiden käsittely pysyi liian yleisellä tasolla. - Työn tavoitteet osin jäävät epäselviksi. - Aihetta olisi voinut kahden megatrendin osalta selkeämmin & syvällisemmin benchmarkata eri organisaatioissa. Tätä voisi hyvin jatkotyöstää, jolloin oppiminen aiheesta syventyisi. - Johtopäätökset nojaavat paljolti tutkimuksiin. Olisi ehkä voinut hieman lisätä omintakeista analyysiä ja pohdintaa megatrendien vaikutuksista ja seurauksista vaikkapa esimerkkiorganisaation kannalta. - Tavoitetta ei ole selkeästi määritelty - Megatrendejä on käsitelty, mutta lukijan kannalta se ei ole systemaattista 6

7 - Megatrendejä ei ole selitetty, (vaikka kaikki kytkeytyy kaikkeen) - Miten peilaatte ko. asioita omiin organisaatioihin - Miten murrostutka etenee omissa prosesseissa - Vertailtavan prosessin kuvaus - Systemaattinen oman mallin vertailu (Benchmarkkaus) toiseen kohteeseen - Mielestäni tämä ei ollut Benchmarkkausta vaan tiedonkeruuta aiheesta - Työlle olisi voinut tehdä tavoitteen ja osallistujien yhteenvedon raportin sisällöstä. - Lisätkää suunnitelma Bm- työlle. - Ohut - Tausta/teoriat puutteelliset - Mitä haetaan? - Johtopäätökset? - Omat päätelmät/johtopäätökset 7

8 BM-KLUBI PÄIJÄT - HÄME BENCHMARKING OPETUSMENETELMÄNÄ VAHVUUDET - Taustoitusta koulumaailman nykyisyyteen - Sisältö oli laaja opettamisen alueelta - Esitys selkeytti ehkä muuten hieman liian laajaa aineistoa Esitys oli hyvä - Selkeät tavoitteet - Vähän sekalainen esitys käsitteistä - Hyvä yhteys käytäntöön opettajan roolin muutos - toimintamalli käyttökelpoinen - Todella mielenkiintoinen aihe - Selkeä tavoiteasettelu & rajaus - Hyvä keskusteleva & pohdiskeleva esitystapa! (= muuta kuin diojen sisälukua) - Perusteellisesti & monipuolisesti esitetty & käsitelty teoriaperuste - Uuden toimintamallin kehittäminen & testaaminen käytännössä - Erittäin haastava aihe! - Hienoa että on rohkeutta kehittää oppisympäristöjä - HYVÄ! HYVÄ! HYVÄ! - Roolimuutosten kehittäminen - Projektioppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen -> Hyviä oivalluksia!!! - Analyysi eri toimintatavoista - Ammattimiehet asialla - Opetuksen/oppimisen parantaminen, ihan tosissaan! - BM- tuli lopussa. - Uusi oppimismenettely tuli kehitettyä, vaikka onkin vielä protovaiheessa. - Monipuolinen asiaan paneutuminen - Hyvin kehittynyt näkemys opettamisen kokonaisuudesta - Työn sisältö noudatti hyvin BM- klubityön rakennetta: tavoitteet tulokset uudet toimintamallit yhteenveto analysointi prosessinkehitys klubin toiminta? - Klubi valinnut erittäin hyvän aiheen oppiminen - Mielenkiintoisesti soveltaa benchmarking välineenä opetuksessa - Hyvä esitys ja laajasti ymmärrettävästi 8

9 - Työssä otsikot olivat selkeitä ja ymmärrettäviä = oppimiseen - Peruskäsitteistön avaaminen PBL projektioppiminen sosiaalinen konstruktionismi - Opettajan työn muutos näkyvästi mahdollistajaksi Yritysyhteistyön merkitys - Kokonaisuutena mielenkiintoinen kokonaisuus - Selkeät esityskalvot - Hyvin kerrottu polku ja taustat miten päädyttiin valittuun aiheeseen - Työn tavoitteet ja rajaus kirjattu hyvin - Löydettyjä opetusmenetelmiä on testattu käytännössä - Työhön kytketty elementtejä klubin aiemmista töistä jatkuvuus - Tehty SWOT- analyysi omasta klubityöstä - Ajankohtainen aihe - Tavoitteen selkeä rajaus - Benchmarkingin idea - Hyödynnettävä perusmalli - Kehittämiskohteet ja jatkotoimenpiteet - SWOT- analyysi - Selkeä esitys pääosin - Hyvä oivallus käyttää BM- menetelmää opetusmenetelmänä - Sopii hyvin aikuisopetukseen ja tuo oppimisen lähelle konkretiaa - Mallin testaus näyttää sen toimivuuden - Mallin arviointi plussa ja miinukset sekä mahdollisuudet & uhat - Konkreettinen toimintamalli ja benchmarking - Edellisten BM- töiden hyödyntäminen jatkumo. - Todella mielenkiintoinen aihe - Aihe on hyvin ajankohtainen ja mielenkiintoinen. - Omaa pohdintaa ja tarkastelun kehittelyä hyvin esillä. - Mielenkiintoinen aihe Suomen selviytymisen kannalta. Oppiminen on siinä avainroolissa. - Haasteena (vrt. uuden hallituksen ohjelma 2015) on opettaa paremmin vähemmillä resursseilla. BM ja Lean työkalut tuovat todennäköisesti asiaan ratkaisujen elementtejä. - Leanin soveltaminen opettamiseen on mielenkiintoinen näkökulma. työ haastaa jopa aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia ansiokkaasti. - Benchmarking suoritettu kolmessa organisaatiossa - Selkeä ja samalla haastava työn rajaus - Konkreettinen oman työn kehittämishanke - Tehty toimintamalli jota kokeiltiin käytännössä - Useita kohderyhmiä korkeakoulumaailmassa 9

10 KEHITYSKOHTEET - Itsearviointiin perustuva SWOT - Reflektointi BM- menetelmään - Mallin testaus - Työelämätaitojen kehittämismenetelmät Vaativa juttu hyvä avaus - Arvostan erittäin paljon sitä että kehitetään uusia oppimismenetelmiä kuten tässä - Opetusmenetelmänä Bm- prosessia tarkastellaan monista näkökulmista - Opetusmenetelmään liittyy runsaasti käytännön toteutusta - Menetelmää on analysoitu ja tuloksesta on tehty johtopäätöksiä. - Hyvä taustoitus - Lähteiden käyttö - Kriittinen analyysi - Etenee loogisesti - Benchmarkingin tärkeyden profiilin nostoa! - Hyvä analyysi - Miten saadaan eri amkt tekemään vastaavaa työtä - Paljon jäi isoja ituja, joista voisi tehdä vaikka toisen jatkotyön. - Vähän seurantatietoa - Mikä muutti opettajan roolissa? - Miten opettajat kokivat sen? - Yrittäjäyhteisön kehittäminen osaksi ko. oppimisprosesseja vielä keskeisemmäksi. - Teemaa olisi tärkeää edelleen kehittää - Menetelmien löytäminen ja soveltaminen on pitkäjänteistä työtä - Esityksen teksti liian pienellä - Verkko- oppiminen - Mikä on/oli työn otsikko eli aihe? - Miten tässä työssä BM- menettely toteutui? Oma menettely BM- käynti Oman menettelyn parantaminen Vai oliko esitys luonteeltaan enemmän esitelmä? Tulihan se BM lopussa! - Voisi syventää (tämä pintaraapaisu) - Malli toimii hyvin ammattikorkeakoulussa, mutta toimiiko malli muualla, - Toki yrityksille on hyötyä, kun uusia opiskelijoita valmistuu koulusta työelämään. - Pohtia kuinka hyödyntää SLY: n BM- jaoksen töiden joukossa - Kuinka jalkauttaa työstä saatuja hyviä kokemuksia - Lisää rohkeutta yritysyhteistyön tiivistämiseen P2P - Työssä hyviä elementtejä, mutta punainen lanka ei oikein löytynyt työtä lukiessa - Benchmarking- menetelmän hyödyntäminen oli vaikea hahmottaa 10

11 - Työssä esitetyt opetusmenetelmät eivät olleet täysin uusia ja mullistavia, vaan varsin tuttuja olisi työn otsikon myötä kaivannut enemmän jotain uutta ja raflaavaa. - Case kolmesta koulutusorganisaatiosta, missä? - Työelämäyhteydet Missä? - Digitaaliset oppimisympäristöt? - Toimintaympäristö muuttuu usein nopeastikin - Mitkä olivat opit eri menetelmistä? Parhaat käytännöt? - Projektioppimisessa projektien välinen arviointi ja toisilta oppiminen ohjatusti. - BM: n sisällyttäminen mallin testaukseen eri projektien tai harjoitustöiden välille. - Työelämäyhteyksien kehittäminen - Miten liittyy oppisopimuskoulutukseen - Malli esikoulusta tohtorin väitökseen - Miten saada enemmän asiasta kiinnostumaan ja kokeilemaan - Leanin ja BM menetelmän soveltamisessa opetustoimintaan on tilaa hyvin jatkossa, jos haluatte syventää tuloksia tuovaan soveltamiseen. - Rajaus voisi olla voimakkaampi, jolloin voisi päästä syvemmälle. - Benchmarking menetelmän kehittäminen oppimisympäristöön on erittäin haastava temppu näkisin siinä vielä kehitettävää mutta erittäin hyvä pään avaus - BM- työn dokumentoinnissa olisi kehittämisen mahdollisuuksia. - Klubilaisten kokemukset olisi hyvä kirjata, nyt työssä näkyy pääasiassa Mamkin näkemykset - Yhteenveto voisi olla vahvempi ja laajempi - Next Steps? 11

12 BM-KLUBI POHJANMAA 1 ISO 9001:2015 VAATIMUSTEN HUOMIOINTI MUUTOSTEN HALLINNASSA VAHVUUDET - Hyvä BM- klubityö - Hyvin monipuolisesti esitetty sisältö - Hyvä esitys - Esityksen selkeä työnjako - Miten täsmennetään käsitteitä - Rakenteiden muutosten haltuunotto - Henkilöstön osallistumisesimerkki - Keskustelu vilkastui - Henkilöstö mukana muutoksessa - Muutoksen muistilista, muutoksen kalenteri vaikuttavuus - Hyvä esitystyyli - Systemaattinen esitystapa - Muutosvastarinnan hyväksikäyttö - ajankohtainen aihe, kun ISO 9001 muuttuu ja eletään jatkuvassa muutoksessa - Esittelee hyviä käytäntöjä esim. muutoskalenteri ja kypsyystesti (auttaa arvioinnissa) - Ihmisten ja asenteiden huomioiminen muutoksessa. - Työssä näkyy erittäin hyvin se, että ryhmä sisältää paljon yritysedustusta. - Ajankohtainen aihe (ainakin itselle) - Sisällöllisesti kaikista töistä ehdottomasti konkreettisin. - Tärkeä, ajankohtainen aihe - Monipuolisesti käytäntöön, eril. organisaatioihin ja eril. muutostilanteisiin linkittyvä - Käytetty, koeteltu monenlaisia työkaluja. - Muutosjärjestelmä - Muutoshallinnan huomiointi - Case- esimerkit - Työkalujen esittely - Perusteellinen pohdinta mitä tehdään, miten ja millä työkaluilla - Työntekijät aloitteellisia. - Hyvä aihe - Kypsyystasotesti hyvä (Vaasan Sähkö) - Muutoksen muistilista hyvä - Ajankohtainen ISO 9001:2015 standardin vaatimusten soveltaminen 12

13 - Työn hyödynnettävyys hyvä - Työelämän ajankohtainen aihe - Aihe tullut yhä tärkeämmäksi - Työ (yrittää) mallintaa uutta - Esimerkkejä mukana, myös epäonnistumisista - Työ on rajattu ja viitekehys valittu - Lopputuloksen Check-lista - Ei liian pitkä dokumentti - Työ pysyy aiheessa koko ajan - Työn tavoitteet rajattu hyvin ja on mitattavissa (kypsyystasotesti) - Laaja ja monipuolinen otanta käytänteistä ja kokemuksista - Ajankohtainen työ! kiinnostaa varmasti monia. - Hyvin ja johdonmukaisesti jäsennöity - Onnistumiset ja epäonnistumiset tuotu esiin - Kypsyystesti vaikuttaa käyttökelpoiselle - Hyviä esimerkkejä muutoksesta - Hyvä, että esimerkeistä on tehty johtopäätös yrityskulttuurin merkityksestä muutostilanteessa. - Kypsyystasot muutoksen arviointiin - Ajankohtainen aihe - Hyvä alustus - Lähestymistapa - Mielenkiintoiset Case- tapaukset - Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe KEHITTÄMISKOHTEET - Toivottavasti klubinne työtä voidaan jalkauttaa myös SLY: n BM- jaoksessa ja laajemmin suomalaisissa yrityksissä ja yhteisöissä esimerkein. - Esitys vähän liian pitkä lopahti kesken (Vaasan Sähkön esitys) - Esitys ei aivan vastannut otsikkoa. - Onko muutos itsetarkoitus? - Mitä muutos maksaa? Onko selvitetty? - Koulutustarpeen kasvu? - Eri caseiden vertailu keskenään ja toisilta oppiminen. - Tunnistettujen BM- havaintojen muutosten hallinnassa soveltaminen omassa tai toisessa yrityksessä tai organisaatiossa - Ei tule mieleen mitään 13

14 - Esitys: suullinen + diat (hieman sekava) - Muutoksen hinta - Vaikutus ympäristöön jäi vähän epäselväksi - Seurantatiedot - Työssä olisi kiinnostanut kuulla hieman enemmän muutosten toimeenpanovaihetta, jossa ihmisten johtaminen tulee tärkeään rooliin. Miten se olisi hyvä organisoida tuloksellisesti. - Esimerkkeihin eli onnistumisiin ja epäonnistumisiin otsikot (lisäävät luettavuutta) - Toimii hyvänä pohjana jatkotyölle - Miten voi vaikuttaa ennakolta ulkoa tuleviin standardivaatimusten muutoksiin - Olisin kaivannut vähän yksityiskohtaisempia case - kuvauksia. - Casejen vertailua voisi mielestäni kehittää. - Miten vaikutti klubin toimintaan? - Taustateoriat: Kotter, Carnall,??,?? - Yhteenveto/Summary - Yhteenveto 14

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista Master-opinnoista

Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista Master-opinnoista Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista Master-opinnoista RYHMÄ JA MONIALAISUUS OPPIMISESSA OPETUSJÄRJESTELYT JA E OPPIMINEN KEHITTÄMISKOHTEET MONIALAISISSA YHTEISISSÄ OPINNOISSA OPITUT ASIAT 17.9.2015

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking? TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari Markku Ihonen

Miksipä Benchmarking? TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari Markku Ihonen Miksipä Benchmarking? TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Esityksen sisälmykset 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä Benchmarking

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2 Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Lähtökohta esitykselle: Opetusjakson tutkimusperustaisuus on selkeä ja

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Millaisia tiedonhankinnan taitoja maisteri tarvitsee Peda-forum-päivät

Millaisia tiedonhankinnan taitoja maisteri tarvitsee Peda-forum-päivät Millaisia tiedonhankinnan taitoja maisteri tarvitsee Peda-forum-päivät 25.8.2010 Helsingin yliopiston kirjasto Päivi Helminen, Kati Syvälahti, Maija Halminen 31.8.2010 1 Työpajan tavoite Tavoitteena on

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI Tiina Kosunen tiina.kosunen@helsinki.fi Sisältö Portfolio??? Portfolion kaksi roolia Yliopistoportfolion rakenne ja sisältö Portfolio CV Hyvä / huono / turha portfolio

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia Käynnistys

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 27.4.2016 27.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Tutkimus-ja kehityshankkeet yrityksen kehittämisprojekteissa Case: Finn Power

Tutkimus-ja kehityshankkeet yrityksen kehittämisprojekteissa Case: Finn Power Tutkimus-ja kehityshankkeet yrityksen kehittämisprojekteissa Case: Finn Power Anne-Maria Aho, KTT Yliopettaja, koulutusohjelmapäällikkö SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Tutkimus-ja kehityshankkeet yrityksen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI

PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI PORTFOLIOT JA OPETUSANSIOIDEN ARVIOINTI Tiina Kosunen, HY Peda-forum Kuusamo 11.11.2004 Työpajan sisältö Portfolioajattelu Opetusportfolio oman työn kehittämisessä Sisältö Rakenne Opetusportfolio virantäytön

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

OPS-tiekartta Missä mennään?

OPS-tiekartta Missä mennään? OPS-tiekartta Missä mennään? Kevät 2014 Oman tilanteen arviointi jatkuu Alueellisen/kuntakohtaisen/ koulukohtaisen ops-työn organisointi; työn rakenne, työnjako ja vastuut kasvun ja oppimisen jatkumosta

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Mukavuusvyöhykkeeltä murtautuminen - muutoksen johtaminen

Mukavuusvyöhykkeeltä murtautuminen - muutoksen johtaminen Mukavuusvyöhykkeeltä murtautuminen - muutoksen johtaminen TVT opetuksessa, käynnistysseminaari Jyrki Koskinen 9.12.2008 jyrki.koskinen@fi.ibm.com Miksi muutos on niin vaikea? Miksi Suomen kouluissa tarvitaan

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot