Arviointiperuste opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen"

Transkriptio

1 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä kuvauksia voi käyttää opinnäytetyön sanallisessa arvioinnissa sellaisinaan. Aihevalinta ja tavoitteiden saavuttaminen perustellaan huonosti aiheen työelämälähtöisyys on heikko tavoitteet ovat epäselviä tai epärealistisia jäsentely ovat puutteellisia perustellaan niukasti tavoitteet mainitaan aiheen rajaus on pinnallinen ja jäsentely epälooginen perustellaan selkeästi jäsentely ovat melko hyviä perustellaan monipuolisesti hyvin ja ne ovat realistiset ja vaativat jäsentely ovat onnistuneita perustellaan vakuuttavasti erinomaisesti ja ne ovat realistiset ja merkittävät jäsentely ovat erinomaisia

2 2 Lähteiden käyttö perehtyminen on pintapuolista, lähteet ovat osin epäluotettavia ja yksipuolisia on pintapuolinen määritellään puutteellisesti Toteutustapa käytetyt menetelmät/ toteutustavat kuvataan puutteellisesti perustellaan puutteellisesti menetelmien hallinta ja soveltaminen on puutteellista ja epäjohdonmukaista materiaalia on vähän ja sen käsittely on puutteellista on perehdytty suppeasti, lähteet ovat luotettavia, mutta yksipuolisia on suppea ja puutteellinen määritellään pinnallisesti käytetyt menetelmät/toteutustavat kuvataan pintapuolisesti perustellaan niukasti pääosin ja niitä sovelletaan osittain onnistuneesti materiaali on tarkoituksenmukaista, mutta sen käsittely on niukkaa on perehdytty melko hyvin, lähteet ovat asiamukaisia ja osin vieraskielisiä on selkeä määritellään hyvin kuvataan melko hyvin perustellaan kohtalaisesti ja niitä sovelletaan hyvin materiaali on tarkoituksenmukaista ja sen käsittely on melko onnistunut on perehdytty hyvin, lähteet ovat perusteltuja, monipuolisia ja soveltuvin osin vieraskielisiä on selkeä, perusteltu ja monipuolinen määritellään ja perustellaan hyvin kuvataan hyvin perustellaan hyvin ja niitä osataan soveltaa erittäin hyvin materiaali on monipuolista ja sen käsittely on onnistunut on perehdytty perusteellisesti, lähteet ovat monipuolisia, kriittisesti valittuja ja soveltuvin osin vieraskielisiä on selkeä, luova ja erinomaisesti perusteltu määritellään ja perustellaan erinomaisesti kuvataan erinomaisesti perustellaan erinomaisesti erinomaisesti ja niitä osataan soveltaa taitavasti materiaali on monipuolista ja kriittisesti valittua ja sen käsittely on oivaltavaa ja perusteltua

3 3 tuotos sisällöltään tuotos on sisällöltään tuotos on sisällöltään tuotos on sisällöltään tuotos on sisällöltään Työn hyödynnettävyys niukka ja rakenteeltaan suppea ja rakenteel- ja rakenteeltaan hyvä ja rakenteeltaan erit- ja rakenteeltaan erin- puutteellinen taan melko puutteel- työprosessi kuvataan täin hyvä ja moniomainen ja innovatii- työprosessi kuvataan linen jäsentyneesti ja melko puolinen vinen puutteellisesti työprosessi kuvataan monipuolisesti työprosessi kuvataan työprosessi kuvataan tuotoksen arviointi on heikkoa suppeasti, mutta melko jäsentyneesti tuotosta arvioidaan taustan ja aikaisemman jäsentyneesti ja perustellusti jäsentyneesti, monipuolisesti ja perustel- johtopäätökset ovat tuotoksen arviointi tiedon perusteel- tuotosta arvioidaan laan erittäin hyvin irrallisia ja niitä on on vähäistä la taustan ja aikaisemman tuotosta arvioidaan vähän johtopäätökset ovat johtopäätökset ovat tiedon perusteel- taustan ja aikaisem- tuotoksella on vähän pintapuolisia tai ne melko hyviä la onnistuneesti man tiedon perusteella käytännön merkitystä eivät ole relevantteja tuotos on käyttökelpoinen, johtopäätökset ovat syvällisesti ja kriit- tuotoksella on jonkin mutta tavan- oikeita tisesti verran käytännön merkitystä omainen johtopäätökset ovat ansiokkaita ja perus- tuotos käyttökelpoinen ja osin innovatiivinen teltuja tuotos on käyttökelpoinen, innovatiivinen ja merkittävä Opinnäytetyöprosessin hallinta työ ei etene tavoitteiden opiskelija pystyy tekemään työn vain ohjattuna/opiskelija ei hyödynnä ohjausta opiskelijalla on vaikeuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa itsearviointi on vähäistä tai epärealistista työ etenee osittain tavoitteiden aihetta ja työprosessia, mutta ohjaajien osuus on merkittävä opiskelija kykenee yhteistyöhön eri tahojen kanssa itsearviointi on melko realistista työ etenee pääsääntöisesti tavoitteiden sekä kykenee itsenäisiin eri tahojen kanssa toimii hyvin itsearviointi on realistista ja melko monipuolista työ etenee tavoitteiden hyvin sekä kykenee itsenäisiin ja perusteltuihin eri tahojen kanssa on monipuolista ja sujuvaa itsearviointi on monipuolista ja perustetua työ etenee tavoitteiden erinomaisesti sekä kykenee itsenäisiin, perusteltuihin ja luoviin eri tahojen kanssa on monipuolista, rakentavaa ja innovatiivista itsearviointi on monipuolista ja kriittistä

4 4 Opinnäyteyön luettavuus ja muoto kielessä on puutteita ja haparointia, eikä se ole kovin tieteellistä ilmaisut ovat oikeita, mutta kömpelöitä kappaleiden rakenteissa on epäloogisuutta ja hajanaisuutta puutteellisia tai virheellisiä ulkoasu ei täysin noudata Iisalmen yksikön ja on viimeistelemätön on melko heikkoa eikä se tue sisältöä kieli on melko hallittua ja osin tieteellistä ilmaisut ovat pääsääntöisesti moitteettomia ovat hapuilevia pääosin ohjeiden mukaisia pääosin Iisalmen yksikön, mutta on viimeistelemätön havainnollistamisessa on puutteita eikä se täysin tue sisältöä kieli on lähes virheetöntä ja melko tieteellistä ovat selkeitä ja on viimeistelty on melko hyvää kieli on virheetöntä ja tieteellistä ovat selkeitä ja loogisia Iisalmen yksikön ja on viimeistelty on hyvää, tarkoituksenmukaista ja monipuolista kieli on hallittua, tieteellistä ja erittäin sujuvaa ovat selkeitä ja loogisia Iisalmen yksikön ja on huolellisesti viimeistelty on erinomaista, tarkoituksenmukaista ja monipuolista

5 5 Seminaari Seminaariesitelmä on pidetty. Seminaariesitelmä oli tyydyttävä tasoltaan. Seminaariesitys oli hyvä. Seminaariesitys oli oikein hyvä. Seminaariesitys oli kiitettävä. Opponointi Opponointi on tehty. Opponoinnissa opiskelija oli vähän perehtynyt opponoitavaan työhön. Opponoinnissa opiskelija oli perehtynyt opponoitavaan työhön. Opponointi toi lisäarvoa ja kehitti opponoitavaa työtä. Opponointi toi lisäarvoa ja kehitti opponoitavaa työtä. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti opinnäytetyön prosessiin.

YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJE

YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJE YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJE 2008 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖ YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNOISSA...3 2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUSPERIAATTEET...3 2.1 Opinnäytetyö työelämän ja koulutuksen yhdistäjänä...3

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet Centria ammattikorkeakoulu B Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet B: AJANKOHTAISTA - AKTUELLT OPINNÄYTETYÖ JA KIRJOITUSOHJEET CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU, 2013 JULKAISIJA Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN Pekka Santakivi 8/1996 Päättötyöryhmä 4/1999 Täydennetty 12/1999 TIIVISTELMÄ 2 Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu päättötyön

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi OPINNÄYTETYÖOPAS Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto www.humak.fi 3 (21) SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN LUONNE 4 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto

OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto OPINNÄYTETYÖOHJE Kokkolan ammattiopisto Sisältö JOHDANTO... 1 1 MILLAINEN ON OPINNÄYTETYÖ... 2 2 KOSKA OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN?... 3 3 MITEN OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN?... 4 3.1 SUUNNITELMALLISUUS... 4 3.2 TIEDON

Lisätiedot

AC30A8000 Kandidaatin tutkielma

AC30A8000 Kandidaatin tutkielma AC30A8000 Kandidaatin tutkielma KEITÄ OLEMME? Pasi Tuominen,Johtaminen ja Organisaatiot, pasi.tuominen@lut.fi, huone 7661.1 Strateginen johtaminen, osuuskunnat, alueellisuus, paikallisuus Heidi Olander,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET 23.1.2014 Päivitetty: 10.10.2014: Kappaleet 514,15 ja 16, lisätty kappale 12.2. 2 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ 2 2. Opinnäytetyön aiheen valinta

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma

Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma Prosessi -produkti Opinnäyte prosessi p r o d u k t i aiheen valinta esitys Lopetus

Lisätiedot

Kartanonrannan koulu Opetussuunnitelma 11/2013. Arvioinnin periaatteet vuosiluokille 1-6

Kartanonrannan koulu Opetussuunnitelma 11/2013. Arvioinnin periaatteet vuosiluokille 1-6 Kartanonrannan koulu Opetussuunnitelma 11/2013 Arvioinnin periaatteet vuosiluokille 1-6 Sisällysluettelo 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, luku 8. Oppilaan arviointi 2. Käyttäytymisen

Lisätiedot

TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI

TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI 1 TEAMJJ:N ARVIOINTIRAPORTIN KOMMENTOINTI Kommentoiva ryhmä: Onnen lähettiläät 2 1 TYÖN RAKENNE Kattaako otsikko työn sisällön ja onko se informatiivinen? Koskien työn otsikkoa, työn tämän hetkinen otsikko

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET 1. Sovellusohje Metropolian kieli- ja viestintäopintoja koskevista toimintatavoista 2. Kieliä ja viestintää koskeva lainsäädäntö 3. Tutkintojen ja osaamisen

Lisätiedot

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) OPINNÄYTETYÖOHJE. Katri Halonen, Auli Jämsänen & Titta Pohjola (toim.)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) OPINNÄYTETYÖOHJE. Katri Halonen, Auli Jämsänen & Titta Pohjola (toim.) OPINNÄYTETYÖOHJE Katri Halonen, Auli Jämsänen & Titta Pohjola (toim.) SISÄLLYS 1. OPINNÄYTETYÖN LUONNE... 2 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen ja opinnäytetyön tavoitteet...

Lisätiedot

J YV Ä S K Y L ÄN Y L I O P I S T O. Taloustieteiden tiedekunta

J YV Ä S K Y L ÄN Y L I O P I S T O. Taloustieteiden tiedekunta J YV Ä S K Y L ÄN Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta OHJEITA SEMINAARI- JA PRO GRADU - TYÖSKENTELYYN 14.2.2001/Päivitetty 3.12.2002 Laatineet: Pekka Pirinen Juhani Raatikainen Tuomo Takala Olavi

Lisätiedot

Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2009 2010

Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2009 2010 Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2009 2010 Portfolio Suunnitteluprosessi Arvioinnin kohteet ja niiden kriteerit Ideiointi Alkuideoiden kehittely ja teeman valinta Tuotteen tai teoksen tarkoituksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 14. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 14. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Käsityön lukiodiplomi Liite 3 Arviointilomake 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 14 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Portfolio Arvioinnin kohteet ja niiden kriteerit Suunnitteluprosessi

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot