Palveluverkkoselvitysten laadinnan menetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluverkkoselvitysten laadinnan menetelmät"

Transkriptio

1 Palveluverkkoselvitysten laadinnan menetelmät Tekn.tri Ari Pennanen Projektipäällikkö Raili Kuosmanen

2 Palveluverkkosuunnittelun haasteita Yhteisön näkökulmasta kysynnän painopisteisiin (terveyskeskus sinne, missä tiivis kaavarakenne ja paljon vanhuksia) Yksilön näkökulmasta tasaisesti läpi kunnan että kaikilla sama matka palveluun (kaikilla lapsilla sama matka peruskouluun) Kuntien kehityksen vuoksi pitkäjännitteinen palveluverkon suunnittelu (vanhusten määrä kaksinkertaistuu )

3 Palveluverkkosuunnittelun haasteita Palveluverkon investoinnit ovat kalliita. Esimerkiksi tilakustannusten (investointi, ylläpito, siivous) osuus on % palvelun tuotannon kustannuksista Investoinneilla pystytetyn toimintaympäristön muuttaminen on hidasta Sosiaali ja terveyspalveluissa kunnallinen palveluntuotanto kilpailee yksityisen palveluntuotannon kanssa (työterveydenhuolto )

4 Palveluverkkosuunnittelussa ei ole oikeaa vastausta Mikä on paras koskaan tehty elokuva? Tulisiko yhteiskunnan investoida ensin vanhusten hoivan parantamiseen vai koulujen homekorjauksiin? Sosiaalinen systeemi (poliittinen yhteisö) on luonteeltaan monimutkainen Ratkaisut voivat olla huonoja Pyrittävä parhaan asemesta riittävän hyvään

5 Monimutkaisen systeemin ohjaus Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa Peter Drucker Tiedolla johtaminen ja nopea palaute Antaa päätöksentekijöille aikaa pettyä, perääntyä ja suunnitella uudelleen Nopea ja ymmärrettävä palaute edellyttää kehittyneitä tietomalleja

6 Haahtelan tietomallit: Wop, Taku Käyttää lähtötietoina palvelun toiminnallista tietoa Tarkastelee toimintaympäristön arvoa palvelun näkökulmasta Ennustaa palvelun kysynnän ja tarjonnan tasapainoa Mallintaa toimintaympäristön tilantarvetta ja tehokkuutta Mallintaa toimintaympäristön elinkaarikustannukset

7 Toimintaympäristön arvo palveluntuotannon näkökulmasta Tilan arvo palveluntuotannolle riippuu sen kyvystä tukea toimintaa Arvokas tila mitoittuu sisäisistä funktiosta Wop tietomallin suoritemallinnus

8 Suoritteiden Wop- mallinnus - Päätöksentekijä ei sano kuinka suuren tilan haluaa, vaan kertoo mitä toimintoja tilaan suunnitellaan - Wop- tietomalli mitoittaa läpinäkyvästi - Läpinäkyvyys auttaa sitoutumisprosessissa

9 Toimintaympäristön arvo palveluntuotannon näkökulmasta Käytetty tila on arvokas, käyttämätön tila ei tuota arvoa Wop tietomalli mitoittaa toimintaprosessien avulla tilojen käyttöasteet Toimintaprosessien mallinnus osoittaa tilojen määrän, joka tuottaa arvoa

10 Toimintaprosessien WOP- mallinnus Nykyinen tapa organisoida johtaa 134 m2 laboratorioihin Käyttöasteet 8 22 % Vain käyttö on arvokasta, polikliininen laboratorio on palveluntuotannon kannalta 92 prosenttisesti arvoton Present State of Commitment B ill of A ctivities Social environment Psychotherapy Ergotherapy Acuteward Human ageing Nursery Proposed temporal and geometric loads to the spaces Size Size Size Alternatives for Value Generation - is the activity really needed? - are other activities needed? - com bine activities to the sam e environment Space: Clinical treatment, 22 % utilization Activity 1 Time not in use Space: Polyclinic treatment, 8 % utilization Activity 2 Time not in use Space: Maternity ward, 15 % utilization Act 3 Time not in use Value Evaluation against Strategy

11 Toimintaprosessien Wop- mallinnus Mallinnettiin uusi laboratorio, jonne allokoitiin useampia toimintoja Tilantarve pieneni 75 neliöön, käyttöaste kasvoi 45 %:iin Säästyneet elinkaarikustannukset ohjattiin toimintojen kehittämiseen Present State of Commitment Bill of Activities Social environment Psychotherapy Ergotherapy A cuteward Human ageing Nursery Proposed temporal and geometric loads to the spaces Size Alternatives for Value Generation - is the activity really needed? - are other activities needed? - combine activities to the same environment Space: Combined lab for ward-type activities utilization degree 45 % Actions 1 Time Actions 2 Act 3 not in use Value Evaluation against Strategy

12 Esimerkkejä Wop tietomallinnuksen lähtötiedoista ja mallinnuksen tuloksista

13 Kaksi Workplace planning koulukuntaa 1. Strateginen Workplace- käsite, joka tutkii toimitilojen arvoa ja tarvetta suhteessa organisaation strategiaan ja ydintoimintoihin - asettaa toimitiloihin suunnatut investoinnit ja muut toimintaan suunnatut investoinnit (palkat, henkilöstön koulutus ) kilpailemaan samoista varoista - on kiinnostunut resurssien kriittisestä allokoinnista - investointi ei tuo arvoa ydintoiminnoille silloin, kun sitä ei käytetä. On kiinnostunut käyttöasteista 2. Workplace- käsite, joka tutkii tilojen ja toimintojen sijoittumista sekä liikennevirtoja siten, että tilat tukevat yrityksen toimintaa optimaalisella tavalla - on pääosin keskittynyt toimistotyöpisteisiin - hankesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun väliin sijoittuva arkkitehtoninen esisuunnittelu - ei kritisoi tilojen tarvetta

14 Palveluverkon toimitilastrategian laatiminen