SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä Yhteistyötoimikunta , 39 Kaupunginhallitus ,

2 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet Kaupungin viestintäorganisaatio ja toimivalta Ulkoinen viestintä Tiedote Tiedotustilaisuudet Asukastilaisuus Verkkoviestintä Sisäinen viestintä Viestit esimieheltä työntekijälle ja työntekijältä esimiehelle Intranet Savnet Sähköposti Tiedotus poikkeusoloissa Markkinointiviestintä Markkinointimateriaali merkitään näkyvästi Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset... 11

3 3 Savonlinnan kaupungin viestintäohje 1. Tietoa kuntalaisille Kuntalaisilla on lakiin perustuva oikeus tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan. Julkishallinnon viestintää ohjaa julkisuusperiaate: jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja viranomaisten asiakirjat ovat julkisuuslain mukaan pääasiassa julkisia. Kuntien viestintävelvoite on määritelty myös kuntalaissa ja useassa muussa erityislaissa. Savonlinnan kaupungin työntekijät ovat joka päivä vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, kirjeitse ja sähköpostitse sekä sosiaalisessa mediassa. On tärkeää huolehtia siitä, että kaupunkilaiset tietävät miten he voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä asioiden valmistelijoille ja päättäjille. Kaupungin internetsivut mahdollistavat myös savonlinnalaisten suorat yhteydenotot päättäjiin. 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet Kaupunginvaltuuston linjaama Savonlinnan kaupungin strategia ja visio luo suunnan kaupungin viestinnälle. Savonlinnan kaupungin viestintä on luotettavaa, nopeaa ja tasapuolista. Viestintä perustuu tosiasioihin ja tehtyihin päätöksiin. Myös vireillä olevista ja vireille tulevista asioista tiedotetaan aktiivisesti. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan heti ja luotettavasti. Yhteistyö joukkoviestimien kanssa hoidetaan oma-aloitteisesti, joustavasti ja kaikkia tasapuolisesti palvellen. Perusajatus on, että kaupunki kertoo itse ensimmäisenä aktiivisesti omista asioistaan. Verkostomaista toimintaa kehitetään viestinnässä. Osana kaupunkistrategian toiminnallistamista kehitetään kaupungin maineenhallintapolitiikkaa ja viestintää strategian tavoitteiden saavuttamista tukevaksi ja mahdollisimman proaktiiviseksi. Tarkempia ohjeistuksia antaa kaupunginjohtaja.

4 4 Tarkoituksenmukaisen viestinnän hoitaminen edellyttää sitä, että viestintätehtäviä hoitavilla on riittävät mahdollisuudet tarpeellisten tietojen saamiseen ja asioista tiedottamiseen. 3. Kaupungin viestintäorganisaatio ja toimivalta Viestintäorganisaatio: 1. Kaupunginhallitus päättää tiedotustoiminnan periaatteista viestintäohjeessa 2. Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin tiedotustoimintaa ja valitsee kaupungin viestinnästä vastaavan 3. Kaupungin viestintävastaava - vastaa kaupungin viestinnän kokonaissuunnittelusta ja koordinoinnista - antaa toimialoille kaupungin viestintäohjeen toteuttamiseksi viestintää koskevia sitovia teknisiä ohjeita - opastaa viestintätehtävien hoidossa - huolehtii kaupunginhallituksen päätösten valtakunnallisesta tiedottamisesta - valmistelee yhdessä toimialajohtajien, Savonlinnan Seudun Matkailupalvelu Oy:n, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston sekä Savonlinnan Oopperajuhlien edustajien kanssa johtoryhmän tammikuun ja elokuun esityslistoille operatiivisen tiedotussuunnitelman niiden asioiden tiedottamisesta, joilla arvioidaan olevan valtakunnallista kiinnostavuutta ja joilla tavoitellaan myönteistä näkyvyyttä kaupungille - viestintävastaava kutsuu yhdessä kaupunginjohtajan kanssa kerran vuodessa valtakunnallisten tiedotusvälineiden edustajia tilaisuuteen, jossa esitellään Savonlinnan asioita 4. Eri toimialojen viestinnän järjestämisestä vastaavat toimialajohtajat, ellei kaupunginjohtaja ole erikseen päättänyt, että tiedottamisesta vastaa keskushallinto. 5. Tulosyksiköiden viestinnästä vastaavat yksiköiden johtajat

5 5 6. Silloin, kun eri toimielimille kuuluvaa päätösvaltaa on delegoitu viranhaltijoille, kuuluu myös tiedotusvastuu omaan päätöksentekoonsa kuuluvissa asioissa heille, ellei kaupunginjohtaja ole erikseen päättänyt, että tiedotuksesta vastaa keskushallinto. 4. Ulkoinen viestintä - Tiedote Tiedote on nopea ja tehokas tapa tiedottaa ajankohtaisesta asiasta. Tiedote kannattaa tehdä asiasta, jolla on uutisarvoa. Mitä laajempaa väestömäärää asia koskettaa, sitä tärkeämpää on lähestyä tiedotusvälineitä omalla tiedotteella. Tiedote kirjoitetaan uutista muistuttavaan muotoon. Näin se vastaa ensisijaisesti kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi ja kuka. Se on korkeintaan yhden tekstiliuskan pituinen, mutta siihen voidaan liittää esimerkiksi tilastoja tai kaavioita. Hyvässä tiedotteessa on kiinnostava otsikko, joka houkuttelee lukemaan eteenpäin. Tiedotteessa on aina päivämäärä ja yhteystiedot, josta voi kysyä lisätietoja asiasta. Tiedotteet lähetetään sähköpostilla tekstimuodossa ja mahdolliset taustoittavat liitteet pdf-muodossa. Tiedotteen lähettäjä vastaa siitä, että tiedote laitetaan myös kaupungin omalle internet-sivulle. Tiedote julkaistaan mahdollisimman lähellä sitä hetkeä, kun asia on ajankohtainen. Viestinnän peruslähtökohta on, että henkilöstöllä ja erityisesti asianosaisella henkilöstöllä on etukäteen käytettävissään tieto julkistettavasta asiasta. Tiedotusta varten on perustettu sähköpostiin tiedotusvälineiden jakelulistoja. Mikäli pöytäkirjan tarkastus ja julkaisu internetissä ei ole kokouksen jälkeen mahdollista, laaditaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksista päätösyhteenveto, joka julkaistaan kokouksen jälkeen. Päätöksenteon (lautakunnat, jaostot, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto) eri vaiheissa olevista asioista voidaan tehdä tiedote tai videotiedote kaupungin internet-sivuille, kun niitä halutaan erityisesti painottaa. Tällöin varsinkin

6 6 kuntalaiset saavat vielä vaikuttamismahdollisuuden. Nykyinen lainsäädäntö korostaa valmisteluvaiheen tiedottamista. Silloin kun asiaa ei riitä ihan tiedotteeksi asti, asia voidaan uutisoida verkkosivujen ja sosiaalisen median avulla. - Tiedotustilaisuudet Tiedotustilaisuuksia järjestetään harkiten. Viikonloppuisin tiedotustilaisuuksia järjestetään vain kriisitilanteessa tai suurten tapahtumien yhteydessä. Mikäli tiedotettava asia on monitahoinen tai sillä on merkittävää paikallista tai valtakunnallista uutisarvoa, tiedotustilaisuus tarjoaa mahdollisuuden asian monipuoliseen käsittelyyn ja toimitusten samanaikaiseen palvelemiseen. Sopivin ajankohta tiedotustilaisuuden pitämiselle on maanantaista torstaihin arki aamupäivisin. Kutsussa mainitaan tilaisuuden aihe, tapahtumapaikka, mahdolliset alustajat sekä lisätietojen antajan yhteystiedot. Tiedotustilaisuuden järjestämisestä on sovittava etukäteen kaupunginjohtajan kanssa. - Asukastilaisuus Asukastilaisuuksia järjestetään pääsääntöisesti uusia alueellisia toimintayksiköitä tai palveluita suunniteltaessa sekä kaavoituksen eri vaiheissa. Asukastilaisuuksien tarkoituksena on kuulla asukkaita, tarjota vaikuttamismahdollisuus sekä tiedottaa hankkeesta. Parhaimmillaan asukastilaisuudet ovat asioiden valmisteluvaiheen alussa. - Verkkoviestintä Verkkoviestinnällä tarkoitetaan internetissä, intranetissä, sähköpostitse, tekstiviestien, ja sosiaalisen median välityksellä tapahtuvaa viestintää. Sähköposti ja verkkosivujen työryhmätilat (esim. luottamushenkilöportaali) on

7 7 tarkoitettu työryhmien ja rajattujen sidosryhmien väliseen viestintään, intranet laajemmin henkilöstöä ja internet kuntalaisia koskevaan viestintään. Oman asuinkunnan internet-palvelut ovat julkishallinnon suosituin verkkopalvelu. Kuntalaiset odottavat löytävänsä sivuilta luotettavaa ja ajantasaista tietoa kunnan toiminnasta ja palveluista. Kuntalaisille taataan mahdollisuus palautteen antamiseen ja kysymysten esittämiseen verkon välityksellä. Palautteisiin vastataan viipymättä. Tärkeimmät kaupungin internet-sivujen osat käännetään myös englanniksi, venäjäksi ja ruotsiksi. Joistakin asioista ja asiakokonaisuuksista voi olla tarpeen tiedottaa verkossa myös muilla kielillä. Internetsivut vaativat jatkuvaa ylläpitoa. Kaikella www-sivuille vietävällä materiaalilla on oltava selkeästi nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että tietosisältö pysyy ajan tasalla. ATK-palvelukeskus ylläpitää kaupungin pääsivua, avainsivuja ja muita yleisiä sivuja. ATK- palvelut myös ohjaa ja tukee sivujen tekijöitä sekä toteuttaa uusia kokonaisuuksia. Muiden sivujen ylläpidosta vastaavat hallintokuntien ja toimintayksikköjen nimeämät vastuuhenkilöt. Asiakkaan kannalta oleelliset asiat on sijoitettava helposti löydettäviksi. Sivuston rakenne on syytä pitää loogisesti yhdenmukaisena. Alisivustoilla käytetään pääsääntöisesti yhteistä rakennetta ja yhtenäistä ulkoasua. Sivusto on pidettävä niin yksinkertaisena, että mahdollisimman moni käyttäjä pääsee tietoon käsiksi ilman teknisiä ongelmia tai ylimääräisten apuohjelmien asentamista. Eri palveluiden pääsivuilta tulee löytyä vähintään yhteystiedot, ajankohtaiset uutiset, yksikön tarjoamat palvelut asiakaslähtöisesti esiteltynä sekä linkki kaupungin pääsivulle. Sivuilla tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asioiden hoitamiseen, silloin kun se on asiakkaan kannalta omiaan parantamaan palvelutasoa. SOSIAALINEN MEDIA Viestinnästä vastaavat (toimialojen ja tulosyksikköjen johtajat) huolehtivat siitä, että viestinnällisesti oleellinen tiedotettava laitetaan hyvissä ajoin internet-sivuille. Internet-sivujen päivittämisestä vastaavat vastaavat siitä, että internet-sivujen materiaali linkitetään sosiaaliseen mediaan kuten Twitteriin ja Facebookiin.

8 8 Viestinnässä hyödynnetään video- ja kuvamateriaalia, jota tuotetaan jokaisella toimialalla, keskushallinnossa ja tulosyksiköissä. 5. Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän avulla varmistetaan, että kaikilla Savonlinnan kaupungin henkilöstöön kuuluvilla ja luottamushenkilöillä on tiedossaan työn tekemisen kannalta olennainen tieto. Sisäinen tiedotus voi olla suullista, kirjallista tai verkkoviestintää. Sisäisen tiedotuksen välineitä ovat intranet, työpaikka- ja henkilöstökokoukset, esimiesfoorumit, tiedotteet sekä sähköpostiviestit. Sisäisen viestinnän nopeutta, toimivuutta ja tasapuolisuutta parannetaan muun muassa sähköistä viestintää kehittämällä, perinteisiä tiedotuskeinoja unohtamatta. Työpaikkakokouksia järjestetään säännöllisesti ja riittävän usein. Kokoukset järjestetään niin, että jokaisella on mahdollisuus osallistua niihin. Lisäksi varmistetaan, että kokouksista poissaolleet saavat tiedon käsitellyistä asioista. Ajantasaiset ohjelmat ja ohjeet sekä tiedotteet henkilöstölle sijoitetaan aina intranettiin kaikkien saataville. Yksikön viestinnästä vastaava esimies varmistaa henkilöstölle pääsyn hallintoverkon inranetiin, tai välittää siellä olevan keskeisen tiedon heille muuta kanavaa käyttäen. Laajojen sisäisten viestinnän info- ja tiedotustilaisuuksien (tms.) koollekutsuja tallentaa ne videolle ja julkaisee intranetissa. - Viestit esimieheltä työntekijälle ja työntekijältä esimiehelle Kasvokkain tapahtuva viestintä on tehokkain viestinnän keino. Esimiehet keskustelevat kasvokkain työntekijöiden kanssa muun muassa kehityskeskustelujen muodossa tai vapaamuotoisissa juttelutuokioissa. Suoran, avoimen ja riittävän aikaisessa vaiheessa käydyn keskustelun avulla tieto välittyy oikealla tavalla ja näin vältetään väärinkäsitykset. Sisäiseen viestintään kuuluu myös uuden työntekijän perehdyttäminen.

9 9 Esimies vastaa perehdyttämisen järjestämisestä kaupungin voimassa olevien perehdyttämisohjeiden mukaisesti. - Intranet Savnet Kaikki henkilöstön kannalta oleellinen tieto julkaistaan Savnetissä, Savonlinnan kaupungin intranetissä. Tärkeimmät osat intranetin tietosisällöstä jaetaan myös muita jakelukanavia kuten työpaikkapalavereja käyttäen, jotta oleellinen tieto saavuttaa kattavasti kaikki työyhteisön jäsenet. Laajaa koko organisaation sähköpostilistan (ryhmän nimi Savonlinnan kaupunki) käyttöä on vältettävä ja ensisijaisesti tulee käyttää intranettiä. Laajaa sähköpostilistaa käytetään lähinnä erittäin nopeaa tiedotusta edellyttävän ja koko organisaation henkilöstöä koskevien asioiden tiedottamiseen. Intranetin päivitysvastuu on hajautettu yksiköihin samaan tapaan kuin internetinkin vastuu. Viestinnästä vastaava vastaa intranetin pääsivujen sisällöstä ja ATKpalvelukeskus vastaa teknisestä kehittämisestä sekä toimii päivittäjien tukena. Hallintokunnat ja yksiköt tuottavat itsenäisesti omien sivujensa materiaalin ja vastaavat niiden päivityksestä.

10 10 - Sähköposti Kaupungin työntekijälle ja viranhoitajalle osoitettu sähköpostiosoite on tarkoitettu ainoastaan työ- ja virka-asioiden hoitamista varten. Työsähköpostia ei tule käyttää vapaa-ajan verkkopalveluihin. Sähköposti on kohdennetun viestinnän väline, jota käytetään yhdelle henkilölle tai rajatulle joukolle suunnattuun viestintään. Sähköpostia voidaan käyttää sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän välineenä. Savonlinnan atk-palvelukeskus kouluttaa henkilökuntaa sähköpostin monipuoliseen käyttämiseen. Intranet ja internet korvaavat sähköpostin laajempia ryhmiä koskevassa viestinnässä. Asiakkaiden palautteisiin ja kysymyksiin vastataan pääasiallisesti sähköpostin välityksellä, mikäli asiakas on jättänyt osoitteensa eikä asia nimenomaan vaadi muuta vastaustapaa. Sähköpostilla ei lähetetä asiakkaille salaisia eikä ei julkisia tietoja, paitsi asiakasta itseään koskevien tietoja, joiden toimittamiseen sähköpostitse asiakas on antanut kirjallisen suostumuksen. Mikäli käytössä on suojattu sähköposti, voidaan ei-julkisia tietoja käsitellä myös sähköpostitse. Sähköpostin käytössä noudatetaan Suomen kuntaliiton antamia ohjeita. 6. Tiedotus poikkeusoloissa Kriisiviestintä on tehostettua viestintää äkillisessä tilanteessa, jossa Savonlinnan kaupungin toimintaedellytykset tai muu etu on uhattuna. Savonlinnan kaupungilla on erillinen kriisiviestinnän ohje (Savonlinnan kaupungin viestintäohjeet häiriötilanteissa), joka on saatavissa intranetista. 7. Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnällä vahvistetaan Savonlinnan imagoa kohti määriteltyjä vetovoimatekijöitä ja tavoitemielikuvaa. Mainonnasta päätetään tapauskohtaisesti. a rohkea edelläkävijä.

11 11 - Markkinointimateriaali merkitään näkyvästi Markkinointimateriaalilla tarkoitetaan kaupungin julkaisemia lehtiä, esitteitä, oppaita sekä massajakeluun tarkoitettuja markkinointitavaroita. Markkinointimateriaalin jakaminen on yksi tärkeä markkinointiviestinnän keino esimerkiksi asiakaspalvelupisteissä, messuilla ja muissa massatapahtumissa. Sanomalehti-, televisio- ja radiomainontaa käytetään harkiten. Kaupunki ostaa esitteissä, ilmoituksissa, verkkosivuilla jne. käytettävät kuvat pääsääntöisesti aina kaikilla oikeuksilla. Kuvaus- ja/tai kuva-aineiston (myös liikkuva kuva) hankintasopimukseen kirjataan, että kuvat ostetaan kaikilla oikeuksilla, ja että kuvia voi julkaista nyt tunnetuissa tai tulevissa julkaisukanavissa 8. Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset Kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitukset julkaistaan internet-sivuilla, Kaupungin viestintää toteuttaessaan viestinnästä vastaavat voivat arvioida lehtiilmoituksen ja muun kaupallisen ilmoittelun tarpeellisuuden tapauskohtaisesti asian laajuuden ja viestinnällisen tarpeen näkökulmasta. Tällöin lehtiilmoituksessa tai vastaavassa tulee kuitenkin käydä ilmi, että asiaa koskevat viralliset tiedot on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla, eikä kyseessä ole virallinen kuulutus. Kaupungin yhtenäinen graafinen ilme näkyy myös ilmoituksissa.

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN TIEDOTUSSUOSITUS

LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN TIEDOTUSSUOSITUS LÄÄKÄRIEN JA TOIMITTAJIEN YHTEINEN TIEDOTUSSUOSITUS Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Journalistiliiton yhteinen tiedotussuositus Tiedotussuosituksen valmistellut työryhmä Hannu Halila, pj. Suomen Lääkäriliitto

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot