Turvallisuuden tarkistuslista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden tarkistuslista"

Transkriptio

1 Turvallisuuden tarkistuslista Kampaamot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen

2 Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto 5 1 Ergonomia Työpisteen suunnittelu Työasennot 6 2 Kone- ja laiteturvallisuus 7 3 Järjestys ja siisteys 8 4 Työympäristötekijät Valaistus Lämpöolot ja ilmastointi Kemikaalit Melu 10 5 Työskentely Työtilanteet Väkivalta- ja uhkatilanteet Työn organisointi 13 6 Työterveyshuolto, ensiapu ja paloturvallisuus Työterveyshuolto Ensiapu Paloturvallisuus 15 Lisätietoja 16 Turvallisuuden tarkistuslista Tämän alakohtaisen oppaan tarkoitus on auttaa huolehtimaan yrityksen koko henkilöstön työturvallisuudesta ja -terveydestä. Oppaaseen on koottu alan keskeiset työsuojeluasiat helppokäyttöiseksi tarkistuslistaksi. Sen avulla selviää mitkä asiat ovat kunnossa ja missä olisi parantamisen tarvetta. Sen avulla voi myös laskea yrityksen turvallisuusindeksin, joka on kunnossa olevien asioiden osuus kaikista listan kohdista. Teoriassa indeksi voi vaihdella nollasta sataan prosenttiin, mutta käytännössä tuskin on yritystä, jossa kaikki asiat vaatisivat korjausta tai kaikki asiat olisivat kunnossa. Indeksin avulla yrityksessä voidaan asettaa tavoitteita; esimerkiksi jos indeksi on nyt 65% voisi tavoite seuraavalle vuodelle olla 85%. Hyvät työolot eivät välttämättä maksa ylimääräistä. Siisti ja järjestyksessä oleva työpaikka ja kunnossa olevat välineet päinvastoin parantavat sekä tuottavuutta että työturvallisuutta. Siitä hyötyvät kaikki. Yritys hyötyy alempina kustannuksina, kun hukka-aikaa, tapaturmia, esinevahinkoja ja sairauspoissaoloja on vähemmän. Työntekijä viihtyy paremmin työssä ja säilyy terveempänä. Yhteiskunta hyötyy kilpailukykyisestä yrityksestä, joka antaa työtä ja verotuloja, mutta rasittaa vähemmän sosiaali- ja terveysbudjettia. Työnantajalla on myös lakisääteinen velvoite seurata säännöllisesti työolosuhteita, selvittää esiintyvät vaarat ja arvioida niiden aiheuttamat riskit. Opas helpottaa työolojen seurantaa ja muodostaa pohjan myös kehittämistoimenpiteille ja yrityksen työsuojelun toimintaohjelmalle. Lista on tehty Euroopan komission tuella Työterveyslaitoksella yhdessä alan asiantuntijoiden, yritysten ja viranomaisten kanssa. 2

3 Tarkistuslistan käyttöohje Turvallisuuden määrittämisessä otetaan huomioon kaikki yrityksen työntekijät ja eri työt. Tarvittaessa listan voi täyttää erikseen erilaisista töitä. Useat listan kohdat selviävät parhaiten paikan päällä työkohteessa ja/tai työntekijöiden kanssa keskustelemalla. Lista toistetaan esimerkiksi kerran vuodessa tai tarpeen mukaan, kun yrityksessä tehdään muutoksia. Tarkistuslistan kysymyksiin vastataan merkitsemällä rasti joko kunnossa, ei kunnossa tai ei sovellu -kohtaan. Asia on kunnossa, kun se täyttää viranomaismääräykset tai yrityksessä itse asetetut pelisäännöt. Jos kohta ei näitä täytä, merkitään ei kunnossa. Jos kohta ei koske yritystä, merkitään ei sovellu. Jos ei olla varmoja onko asia kunnossa vai ei, jätetään merkintä tekemättä ja asia selvitetään myöhemmin. Se saattaa edellyttää lisätietojen hankkimista esimerkiksi työterveyshuollolta, työhygieenisiä mittauksia tms. Tarkistuslistassa on esitetty myös mahdollisia toimenpiteitä, joista voi olla hyötyä varsinkin ei kunnossa olevien asioiden kehittämisessä. Toivottavasti ne antavat virikkeitä myös omalle ideoinnille työpaikalla. 3

4 Turvallisuusindeksi Turvallisuusindeksin laskemista varten tiedot kootaan yhteenvetolomakkeelle. Siitä näkyy pääkohdittain paljonko asioita on kunnossa ja paljonko ei kunnossa. Indeksi lasketaan kaavan avulla kunnossa olevien prosenttiosuutena näiden yhteismäärästä. 1. Ergonomia 2. Kone- ja laiteturvallisuus 3. Järjestys ja siisteys 4. Työympäristötekijät 5. Työskentely 6. Työterveyshuolto, ensiapu ja paloturvallisuus Yhteensä kunnossa Indeksi = kunnossa + ei kunnossa = x 100% = % 4

5 Yhteenveto Yhteenvetolomakkeeseen merkitään päätetyt toimenpiteet, niiden vastuuhenkilö ja toimenpiteen aikataulu. Toimenpiteiden toteutusta on hyvä seurata. Viimeistään niiden toteutuminen selviää, kun tarkistuslista käydään uudestaan läpi, mielellään viimeistään vuoden päästä. Sovitut toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu Toteutunut / pvm 5

6 1 Ergonomia 1.1 Työpisteen suunnittelu Toimenpideideoita Onko kampaajalla käytössä hyvä istuin? - Helposti säädettävissä - Pyörät puhdistettavissa - Esimerkiksi satulamallinen tuoli Onko asiakastuoli säädettävissä? - Kampaamotarkoitukseen tehty asiakastuoli - Säädettävä korkeus - Säädettävä selkänoja Onko hiusten pesu suunniteltu ergonomisesti oikein? - Hiustenpesualtaat tai asiakastuoli säädettävissä - Pesu asiakkaan takaa Onko työskentelyyn ja liikkumiseen riittävästi tilaa? - Riittävästi työtilaa asiakkaan ympärillä 1.2 Työasennot Onko työntekijöille opastettu oikeat työtavat ja työasennot? - Työntekijöille opastetaan ergonomisesti oikeat työtavat ja työasennot - Oikeita työasentoja käytetään, esim.: a) käytetään molempia käsiä b) tuetaan kädet oman vartaloon, kun mahdollista c) vältetään kumartelua - Sisällytetään työskentelyyn vaihtelevasti istumista seisomista ja liikkumista - Käytetään tarvittaessa tukevia taloustikkaita tai A-tikkaita kiivettäessä 6

7 2 Kone- ja laiteturvallisuus Toimenpideideoita Täyttävätkö sähkölaitteet sähköturvallisuusmääräykset? - CE-merkki kaikissa jälkeen valmistetuissa sähkölaitteissa - Pienteholasereiden oltava luokan I laitteita Ovatko käytettävät sähkölaiteet ehjät ja toimivat? - Älä käytä huonokuntoisia sähkölaitteita ennen korjausta - Korjauta ja huollata laitteet asiantuntevilla korjaajilla - Tarkasta sähkölaitteiden kunto päivittäin - Tarkasta johtojen ja pistokkeiden kunto säännöllisesti - Älä irrota sähköjohtoa pistorasia vetämällä johdosta, vaan ottamalla kiinni pistokkeesta Löytyykö koneille ja laitteille suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet? - Käyttöohjeet ovat kaikkien saatavilla - Järjestetään käyttäjille opastus koneiden ja laitteiden käytöstä Onko usein käytettävät pistorasiat oikein sijoitettu? - Pistorasioita riittävästi - Sijoitettu sopivalle korkeudelle - Ei saa päästä kosteutta 7

8 3 Järjestys ja siisteys Onko siisteyden ja järjestyksen pidon yleiset edellytykset kunnossa? Toimenpideideoita - Työvälineille ja muille tavaroille on olemassa omat säilytyspaikat - Turha tavara poistettu - Järjestystä ylläpitävien työtapojen vakiinnuttaminen, esim. TUTTAVA - Hiukset siivotaan pois lattialta ja työtasoilta heti kun asiakas on valmis - Tuolien ja lattialla olevien laitteiden pyörät puhdistetaan säännöllisesti Ovatko pöydät, työtasot ja hyllyt ym. päällykset järjestyksessä? - Järjestyksessä - Siistit - Tavarat omilla paikoilla - Ei tarpeetonta tavaraa - Hyllyt ovat tukevat ja turvalliset Onko lattia riittävän siisti ja puhdas? - Tarkoituksen sopiva pintamateriaali, ei esim. liukas - Lattian pintamateriaali on ehjä - Tavarat omilla paikoilla - Ei tarpeetonta tavaraa - Johdot ja letkut pois lattialta - Kuiva ja puhdas - Ei käytetä liukastavia pesuaineita Onko jäteastioita riittävästi? - Tarvittavat jäteastia olemassa eri tyyppisille jätteille - Jäteastiat tyhjennetään riittävän usein - Hyödynnetään kierrätysmahdollisuudet Onko yrityksen sosiaalitilat asianmukaiset? - Siisti ja asianmukainen - Hyvä hengitysilma 8

9 4 Työympäristötekijät 4.1 Valaistus Toimenpideideoita Onko työpisteiden ja yleisten alueiden valaistus riittävä? - Riittävä valaistus, tarvittaessa lisävalaistus - Huolehditaan palaneiden lamppujen vaihdosta - Poistetaan suora ja epäsuora häikäisy - Valon väri lähellä luonnonvaloa - Liikkeestä poistuttaessa on kulkureitti hyvin valaistu 4.2 Lämpöolot ja ilmastointi Onko lämpötila työskentelyyn sopiva? - Lämpötila on työskentelyyn sopiva (19-25 o C) - Ei vetoa - Auringon aiheuttamaa lämpöä kesällä voidaan vähentää pimentämällä ikkunat esimerkiksi sälekaihtimilla Onko ilmastointi kunnossa? - Työpisteessä ilman laatu on hyvä - Huolehditaan ilmanvaihtokanavien puhdistuttamisesta säännöllisesti - Permanenttauksessa, valkaisussa ja kemikaalien sekoituksessa kohdepoisto parantaa ilmanlaatua 9

10 4 Työympäristötekijät 4.3 Kemikaalit Toimenpideideoita Ovatko kemikaalien sisällöstä, vaaroista ja käytöstä kertovat tiedotteet saatavilla? - Pyydetään aineen toimittajalta tiedot kemikaalin sisällöstä ja sen aiheuttamista vaaroista sekä käyttötarkoituksesta ja tarvittavista henkilösuojaimista - Säilytetään yhdessä paikassa helposti kaikkien saatavilla - Ei merkitsemättömiä pakkauksia edes tilapäisessä käytössä - Merkitään pakkaukset, joissa kemikaaleja säilytetään, mikäli merkinnät puuttuvat (nimi ja varoitusmerkinnät) Käytetäänkö kemikaaleja asianmukaisesti? - Opastetaan työntekijöitä käyttämään kemikaaleja oikein - Selvitetään mitä varotoimenpiteitä tarvitaan kemikaaleja käsiteltäessä - Kemikaalit sekoitetaan ja käytetään ohjeiden mukaan - Käytetään tarvittavia henkilösuojaimia - Selvitetään käytetäänkö mahdollisimman vaarattomia kemikaaleja (yhteistyössä työterveyshuollon kanssa) - Käytetään spray-pullojen tilalta pumppupulloja mahdollisimman usein 4.4 Melu Onko äänen taso sopiva työpisteessä? - Onko huomioitu hiustenkuivaajien ja muiden melua aiheuttavien laitteiden melu - Onko huomioitu liikenteen melu ja muu ulkopuolelta tuleva melu - Kaikumelua voidaan poistaa sisustuksen pehmeillä materiaaleilla ja akustiikkalevyillä - Ohje asiakkaille kännykän käytön rajoittamisesta (äänetön toiminto, kännykän käyttökielto palvelun aikana) 10

11 5 Työskentely 5.1 Työtilanteet Toimenpideideoita Käytetäänkö turvallisia työtapoja? - Opetetaan työntekijälle turvalliset työtavat - Ei käytetä sormuksia ja kelloja märkätyövaiheessa - Pestään kädet märkätyön jälkeen ja käytetään tarvittaessa käsivoidetta Käytetäänkö tarvittavia henkilösuojaimia? - Työntekijöille opastetaan suojaintenkäyttö - Suojakäsineet (vinyyli- tai polyeteenimuoviset, tarvittaessa kahdet päällekkäin), hengityssuojaimet (ei ns. kirurgin maski) ym. - Ei käytetä kertakäyttökäsineitä useampaan kertaan - Käytetään ehjiä ja puhtaita henkilösuojaimia - Suojaimia on saatavilla riittävästi Soveltuvatko työvaatteet hyvin työskentelyyn? - Hankitaan sopivia työvaatteita, joihin hiustenpätkät eivät tartu - Pestään työvaatteet riittävän usein Käytetäänkö oikeanlaisia jalkineita? - Jalkaan hyvin sopivat - Pitävät ja tukevat, ei liukkaat - Takaa kiinni, ei pistokas Ovatko työvälineet tarkoituksen mukaiset? - Sakset ja veitset ovat teräviä - Työvälineet ovat kevyet ja käteen sopivat - Vältetään nikkeliä sisältäviä työvälineitä (apteekista voi ostaa nikkelitestin) 11

12 5 Työskentely 5.2 Väkivalta- ja uhkatilanteet Toimenpideideoita Onko rahojen käsittely turvallista? - Rahat säilytetään asiakkaan ulottumattomissa esim. seinäkkeellä eristettynä, jolloin ulkopuolisten pääsy rahoihin käsiksi on estetty - Kassassa säilytetään vain pieniä määriä rahaa - Kassalipas on automaattisesti lukkiutuva - Rahat lasketaan lukitussa tilassa, jonne ulkopuoliset eivät näe - Rahojen kuljetuksessa otetaan huomioon turvallisuusasiat - Rahojen kuljetukseen, käsittelyyn ja säilytykseen on olemassa ohjeet Onko mahdollisiin uhkaaviin tilanteisiin varauduttu? - Työtiloissa näkyvyys toisiin työntekijöihin tai asiakkaisiin on hyvä - Näkyvyys liikkeestä kadulle on hyvä - Ulkopuolisten pääsy muihin kuin asiakastiloihin on estetty - Takaovet ovat lukittuina myös päivällä ja niissä on ovisilmä - Hälytyspainike tai puhelin on lähellä - Uhkatilanteissa pääsee helposti pakenemaan työpisteestä - Toimintaohjeet väkivalta- ja uhkatilanteisiin on olemassa - Koulutetaan työntekijät väkivalta- ja uhkatilanteiden varalta - Väkivaltatilanteeseen joutuneen jälkihoidosta huolehditaan - Huolehditaan siitä, että avaimia säilytetään asianmukaisesti 12

13 5 Työskentely 5.3 Työn organisointi Toimenpideideoita Seurataanko työaikaa? - Pidetään työajasta työaikalain mukaista seurantaa - Työvuorolistat laaditaan asianmukaisesti (alkaminen, päättyminen ja tauot) Kohdellaanko työntekijöitä oikeudenmukaisesti? - Jaetaan vastuut ja oikeudet yhtäläisin perustein Onko tiedotus riittävää ja avointa? - Tiedotetaan asioista niin että kaikki saavat tiedon ajoissa - Huolehditaan että työntekijät saavat palautetta työstään - Pidetään säännöllisesti työpalavereja Onko ilmapiiri kannustava ja vapautunut? - Asioista keskustellaan avoimesti - Ei hyväksytä selän takana puhumista eikä kiusaamista Voiko työssä kehittää taitojaan ja oppia uutta? - Opetetaan uusia tekniikoita ja työtapoja - Hankitaan ulkopuolista koulutusta asioissa jotka eivät ole entuudestaan tuttuja 13

14 6 Työterveyshuolto, ensiapu ja paloturvallisuus 6.1 Työterveyshuolto Toimenpideideoita Onko työntekijöille järjestetty työterveyshuolto? - Järjestetään työntekijöille työterveyshuolto - Tiedotetaan työntekijöille työterveyshuollon olemassaolosta - Työpaikkaselvitys tehty Onko yrittäjälle itselleen järjestetty työterveyshuolto sekä ammattitaudit kattava vakuutus? Toteutetaanko työpaikalla työkykyä ylläpitävää toimintaa (ns. TYKY-toimintaa)? - Hoidetaan työterveyshuolto ja vakuutukset kuntoon - TYKY-toiminta yhteistyössä työterveyshuoltohenkilöstön kanssa 6.2 Ensiapu Ovatko tarvittavat ensiapuvälineet helposti saatavilla? - Ei lukitussa kaapissa, tai avain ovessa - Myös silmänhuuhtelupullo - Puhtaat, käyttökelpoiset ei vanhentuneet - Huolehditaan ensiapuvälineiden kunnosta säännöllisesti - Vastuuhenkilö huolehtii tarvikkeiden kunnosta Onko työntekijöillä riittävä ensiaputaito? - Järjestetään työntekijöille ensiapukoulutusta - Tarve selvitetään esim. työterveyshuollon kanssa 14

15 6 Työterveyshuolto, ensiapu ja paloturvallisuus 6.3 Paloturvallisuus Toimenpideideoita Huolehditaanko yrityksen paloturvallisuudesta? - Palovaroitin asennetaan kattoon huoneen korkeimmalle kohdalle, niin että sen ympärille jää 50 cm tyhjää tilaa, ei siis seinän viereen - Huolehditaan palovaroittimen paristojen vaihdosta - Hankitaan tarvittavat sammutusvälineet - Merkitään sammutusvälineiden sijainti - Huolehditaan sammutusvälineiden säännöllisestä huollosta - Järjestetään työntekijöille alkusammutuskoulutus - Merkitään poistumistiet jälkivalaisevin poistumistiemerkein - Kynttilöitä ei laiteta herkästi syttyvien aineiden tai materiaalien lähelle Onko tupakointitila sijoitettu niin ettei se aiheuta vaaraa tai haittaa? - Tupakointi on kielletty työtilassa ja kemikaalien läheisyydessä - Tupakointitila on sijoitettu niin etteivät tupakoimattomat asiakkaat ja työtoverit altistu tupakan savulle Ovatko hätänumerot näkyvissä puhelimen luona? - Asetetaan puhelimen luo selvästi näkyviin sekä yleinen hätänumero 112 että poliisin hätänumero Puhelin on kaikkien ulottuvilla, ei esim. lukitussa huoneessa 15

16 Lisätietoja: Kirjallisuutta: Luhtanen Raimo (toim.), Edita, 2000, Työpaikan lakikirja Kaija-Leena Saarela, Nina Isotalus, Työterveyslaitos, 2000, Kauris kansio Sosiaali- ja terveysministeriö, 2000, Kemikaalilta suojaavaan käsineen valinta Työterveyslaitos, 1999, Hyvä työympäristö, turvalliset työtavat. Elmeri-opetusohjelma, multimedia CD-ROM Työterveyslaitos, 1999, Työpaikan ergonominen tarkastusohje Timo Leino (toim.), Liikealan ammattiliitto ry, Suomen kähertäjäliitto ry, 1998, Tutkittua tietoa parturikampaajien terveydestä ja työoloista Timo Leino (toim.), Liikealan ammattiliitto ry, Suomen kähertäjäliitto ry, 1996, Asiakaspalvelu- ja kuluttajansuojaopas parturi-kampaajille Timo Leino (toim.), Työterveyslaitos, 1995, Työterveyttä kampaajille ja partureille Työministeriö, 1993, Kemikaalit parturi- ja kampaamotyössä Asiantuntijatahoja: Työterveyslaitos, kirjasto ja julkaisumyynti Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisumyynti Edita Oy Ab Sähköturvallisuuskeskus Työsuojeluviranomaiset Kuluttajasuojaviranomaiset Kuntien terveystarkastajat Ammattiliittoja: Liikealan ammattiliitto ry Suomen kähertäjäliitto ry Suomen hiusyrittäjät ry 16

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Hotellit ja ravintolat Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Sähköteknisten tuotteiden valmistus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Koneellinen puunkorjuu Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Puun autokuljetus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Rakennusten purkutyöt Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusteet liiketalouden perustutkinnossa

Työturvallisuuden perusteet liiketalouden perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet liiketalouden perustutkinnossa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen yhteydessä on mainittava

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala Työsuojelu kiteytetysti Kiinteistöpalveluala Sisältö Kiinteistöpalvelualan työsuojelu... 4 Työturvallisuus työpaikalla... 5 Työnantajalla huolehtimisvelvoite... 5 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla...

Lisätiedot

Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.)

Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.) Kotitalouden opetustilat & työturvallisuus KAARINA AHO JA MARJAANA MANNINEN (TOIM.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Elvi Turtiainen ISBN: 952-13-2279-9 Uudistettu 2. painos Edita Prima Oy, Helsinki 2005

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa

Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2458-9 (nid.) ISBN 952-13-2459-7 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin

Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin Perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan (2003) Riskien arviointi työpaikalla työkirjaan MERVI MURTONEN (VTT) Koonti ja muokkaus: Helena

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Tiina Mattila Alina Sinisalo Markku Lätti (toim.) TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43 Nurmijärvi 2010 Työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Henkilöriskien hallinta

Henkilöriskien hallinta Avain turvallisempaan huomiseen Henkilöriskien hallinta Sisällysluettelo Henkilöriskien hallinta on tärkeää...3 Henkilöstö voimavarana...4 Avainhenkilöiden tunnistaminen ja sitouttaminen...5 Työsuhteen

Lisätiedot

Tarkistuslista: Johtaminen 1 / 2

Tarkistuslista: Johtaminen 1 / 2 Johtaminen Tarkistuslista: Johtaminen 1 / 2 Tarkistuslistan ovat läpikäyneet: Päiväys: Liiketoiminnan johtaminen Yrityksellä on kirjattuna pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (strategia) ja sitä päivitetään

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi LAPUAN KAUPUNGISSA

TOIMINTAMALLIT. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi LAPUAN KAUPUNGISSA TOIMINTAMALLIT Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi LAPUAN KAUPUNGISSA KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT 2007 TIIVISTELMÄ Lapuan kaupungin työsuojelutoimikunta on yhteistyössä eri asiantuntijatahojen

Lisätiedot

Työympäristön perusasiat ja Elmeri + Lisätietomateriaali (9/2004): - Elmeri + -hyväksymisperusteet - 3T Ratkaisut Oy www.3tratkaisut.

Työympäristön perusasiat ja Elmeri + Lisätietomateriaali (9/2004): - Elmeri + -hyväksymisperusteet - 3T Ratkaisut Oy www.3tratkaisut. Työympäristön perusasiat ja Elmeri + Lisätietomateriaali (9/2004): - Elmeri + -hyväksymisperusteet - 3T Ratkaisut Oy www.3tratkaisut.fi Työskentely / Työtapa TYÖSKENTELY / TYÖTAPA Havainnot: Yksi havaintoruudun

Lisätiedot

Työturvallisuuden opettaminen kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnossa

Työturvallisuuden opettaminen kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnossa Työturvallisuuden opettaminen kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnossa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa

Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot