Turvallisuuden tarkistuslista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden tarkistuslista"

Transkriptio

1 Turvallisuuden tarkistuslista Koneellinen puunkorjuu Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen

2 SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi 5 1 Kone- ja laiteturvallisuus 6 2 Huolto- ja korjaustyöt 8 3 Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto 9 4 Työympäristötekijät 10 5 Ergonomia 11 6 Työskentely 13 7 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 15 Yhteystietoja 16 2

3 Tarkastuksen suorittaja Päivämäärä: Tekijät: Tekijät: Turvallisuuden tarkistuslista Tämän alakohtaisen oppaan tarkoitus on auttaa huolehtimaan yrityksen koko henkilöstön työturvallisuudesta ja -terveydestä. Oppaaseen on koottu alan keskeiset työsuojeluasiat helppokäyttöiseksi tarkistuslistaksi. Sen avulla selviää mitkä asiat ovat kunnossa ja missä olisi parantamisen tarvetta. Sen avulla voi myös laskea yrityksen turvallisuusindeksin, joka on kunnossa olevien asioiden osuus kaikista listan kohdista. Teoriassa indeksi voi vaihdella nollasta sataan prosenttiin, mutta käytännössä tuskin on yritystä, jossa kaikki asiat vaatisivat korjausta tai kaikki asiat olisivat kunnossa. Indeksin avulla yrityksessä voidaan asettaa tavoitteita; esimerkiksi jos indeksi on nyt 65% voisi tavoite seuraavalle vuodelle olla 85%. Hyvät työolot eivät välttämättä maksa ylimääräistä. Siisti ja järjestyksessä oleva työpaikka ja kunnossa olevat välineet päinvastoin parantavat sekä tuottavuutta että työturvallisuutta. Siitä hyötyvät kaikki. Yritys hyötyy alempina kustannuksina, kun hukka-aikaa, tapaturmia, esinevahinkoja ja sairauspoissaoloja on vähemmän. Työntekijä viihtyy paremmin työssä ja säilyy terveempänä. Yhteiskunta hyötyy kilpailukykyisestä yrityksestä, joka antaa työtä ja verotuloja, mutta rasittaa vähemmän sosiaali- ja terveysbudjettia. Työnantajalla on myös lakisääteinen velvoite seurata säännöllisesti työolosuhteita, selvittää esiintyvät vaarat ja arvioida niiden aiheuttamat riskit. Opas helpottaa työolojen seurantaa ja muodostaa pohjan myös kehittämistoimenpiteille ja yrityksen työsuojelun toimintaohjelmalle. 3

4 Tarkistuslistan käyttöohje Turvallisuuden määrittämisessä otetaan huomioon kaikki yrityksen työntekijät ja eri työt. Tarvittaessa listan voi täyttää erikseen erilaisista töitä. Useat listan kohdat selviävät parhaiten paikan päällä työkohteessa ja/tai työntekijöiden kanssa keskustelemalla. Lista toistetaan esimerkiksi kerran vuodessa tai tarpeen mukaan, kun yrityksessä tehdään muutoksia. Tarkistuslistan kysymyksiin vastataan merkitsemällä rasti joko kunnossa, ei kunnossa tai ei sovellu -kohtaan. Asia on kunnossa, kun se täyttää viranomaismääräykset tai yrityksessä itse asetetut pelisäännöt. Jos kohta ei näitä täytä, merkitään ei kunnossa. Jos kohta ei koske yritystä, merkitään ei sovellu. Jos ei olla varmoja onko asia kunnossa vai ei, jätetään merkintä tekemättä ja asia selvitetään myöhemmin. Se saattaa edellyttää lisätietojen hankkimista esimerkiksi työterveyshuollolta, työhygieenisiä mittauksia tms. Tarkistuslistassa on esitetty myös mahdollisia toimenpiteitä, joista voi olla hyötyä varsinkin ei kunnossa olevien asioiden kehittämisessä. Listaan voi ruksata mahdollisesti kiinnostavia vaihtoehtoja. Toivottavasti ne antavat virikettä myös omalle ideoinnille työpaikalla. 4

5 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi Turvallisuusindeksin laskemista varten tiedot kootaan yhteenvetolomakkeelle. Siitä näkyy pääkohdittain paljonko asioita on kunnossa ja paljonko ei kunnossa. Indeksi lasketaan kaavan avulla kunnossa olevien prosenttiosuutena näiden yhteismäärästä. Max Yhteenvetolomakkeeseen merkitään päätetyt toimenpiteet, niiden vastuuhenkilö ja toimenpiteen aikataulu. Toimenpiteiden toteutusta on hyvä seurata. Viimeistään niiden toteutuminen selviää, kun tarkistuslista käydään uudestaan läpi, mielellään viimeistään vuoden päästä. Sovitut toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu Toteutunut pvm 1. Kone- ja laiteturvallisuus Huolto ja korjaustyöt Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto Työympäristötekijät Ergonomia Työskentely Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 15 Yhteensä 100 kunnossa Indeksi = = x 100% = % kunnossa + ei kunnossa 5

6 1 Kone- ja laiteturvallisuus m m m 1.1 Onko koneessa CE-merkki CE-merkki osoittaa, että kone täyttää kaikki sitä Työturvallisuuslaki (koneen vuosimalli )? koskevat direktiivit. (Vuoden 1995 alun jälkeen 299/58 käyttöön otetut koneet) m m m 1.2 Suojaako ohjaamo ohjaamossa olevaa henkilöä m Koneesta poistuttaessa pysäytetään kone VNp 1314/94 koneiden koneen kaatuessa (ohjaamo on hyväkuntoinen m Tarkistetaan ohjaamon rakenne ja kunto säännöllisesti turvallisuudesta eikä koneessa ole hiushalkeamia)? m Suojaikkunat ovat rikkoutumatonta materiaalia, m m m 1.3 Kestävätkö ohjaamon ikkunat esim. puiden ja esim. 12 mm polykarbonaattimuovia VNp 1403/93 työvälikatkeavan teräketjun osien iskut? m Särkynyt tai murtunut ikkuna vaihdetaan uuteen neiden turvallisesta m m m 1.4 Onko ohjaamossa kädensijoja, joista voi pitää m Ohjaamossa esillä varoitus: käytöstä kiinni, jos kone kaatuu? Pidä kiinni kädensijoista koneen kaatuessa m m m 1.5 Onko ohjaamosta kolme hätäpoistumistietä? m Ohjaamosta hätäpoistumistie kolmeen suuntaan: Metsäkoneala. m m m 1.6 Pääseekö ohjaamosta poistumaan helposti? ovi, ikkuna ja kattoluukku Työturvallisuusopas. m Ovi avautuu esteettömästi. Kulkutiellä on riittävän Tapola, H. leveät ja syvät jalansijat ja tarpeelliset kädensijat Työsuojeluhallitus, Työturvallisuuskeskus. m m m 1.7 Ovatko hätäpysäyttimet näkyvillä ja helposti m Hätäpysäyttimet ovat näkyvillä ja helposti käytettävissä Tampere käytettävissä? m Hätäpysäyttimien toimivuus tarkastetaan säännöllisesti m m m 1.8 Ovatko hätäpysäyttimet ehjät ja toimivat? m Hallintalaitteiden koskettaminen vahingossa ehkäistään: Metsäalan työsuojelu. m m m 1.9 Testataanko hätäpysäyttimien toimivuutta - esim. suojaamalla painike kauluksella tai Tapola, H. säännöllisin väliajoin? - toimintoon tarvitaan kaksi erisuuntaista liikettä Työturvallisuuskeskus. m m m 1.10 Onko hallintalaitteiden vahinkopainallukset estetty? - kuljettajan noustessa istuimelta ohjausvirta katkeaa 1995 m m m 1.11 Onko hätäpysäyttimet ja hallintalaitteet merkitty m Hallintalaitteissa ja hätäpysäyttimissä suomenkieliset Ergonomisk checklista selvästi kuvin ja/tai suomenkielisin tekstein? merkinnät siitä, mihin toiminto kohdistuu för skogsmaskiner. Arbetsmiljöinstitutet. m m m 1.12 Onko koneessa turva-automatiikka? m Toimintojen pysähtyminen automaattisesti, kun SLU/Skogshögskolan. ohjaamosta poistutaan (oveen kytketty turvarajakytkin)

7 1 Kone- ja laiteturvallisuus m m m 1.13 Ovatko suojalaitteet kunnossa? m Nivelakselistojen suojaus Metsäalan m Moottorin tuulettimen siipien suojaus työsuojeluopas. Puutavaran m m m 1.14 Onko koneissa tarvittavat varoitusmerkinnät m Koneiden vaara-alue ilmoitetaan kauas näkyvällä metsäkuljetus. (esim. merkintä vaara-alueesta)? tekstillä. Kuormaimella varustetun metsätraktorin Työturvallisuuskeskus. vaara-alue on 20 m, harvesterin 50 m. Metsäalan turvallisuusm m m 1.15 Onko tarpeellisissa kohdissa tarvittavat huoltotasot m Rakenteelliset ratkaisut liikkumisen helpottamiseksi työn työalatoimikunta. ja kulkutiet (esim. huolto- tai korjaustilanteet)? koneen ohjaamoon ja koneen päälle, päällä sekä päältä pois Helsinki 1984 m Kunnollinen kulkutie huoltotasolle m Koneeseen kiivettäessä, sen päällä liikuttaessa ja sieltä laskeuduttaessa säilytetään 3-pistekontakti (riittävästi jalan- ja kädensijoja) m Huoltotasojen liukuesteet ja karhennukset m Huoltotasojen puhtaudesta huolehtiminen Kone- ja laiteturvallisuus yhteensä 7

8 2 Huolto-ja korjaustyöt m m m 2.1 Onko kuormausnosturi tarkastettu viimeisen vuoden m Huollon ja korjauksen suunnitelmallisuus ja yhteistyö VNp 1412/93 traktoreiaikana (pöytäkirja tarkastuksesta)? m Ennakkohuolto den ETY-tyyppim m m 2.2 Onko koneille olemassa suomen- ja ruotsinkielinen m Ennen huolto- ja korjaustöihin ryhtymistä tehdään hyväksynnästä käyttö-, huolto- ja tarkastusohje? työn vaarallisuuden arviointi m m m 2.3 Tehdäänkö koneisiin ja laitteisiin määräaikaishuoltoja m Vaaralliset/isot työt tehdään korjaamolla VNp 345/90 toimintahäiriöiden minimoimiseksi? m Vältetään yksintyöskentelyä kuormausnostureista m m m 2.4 Onko turvallisuus otettu riittävästi huomioon myös m Huoltotyöt tehdään mieluummin valoisana aikana ja niiden tarkastuksista koneiden puhdistus-, huolto- ja korjaustöissä m Työntekijöiden koulutus (asiaankuuluvat ja ehjät työkalut, suojakäsineet ja - m Käytetään asianmukaisia ja ehjiä työkaluja Kuormausnosturin jalkineet, silmien suojaimet hitsauksessa)? m Kone ajetaan tasaiselle paikalle korjauksen ajaksi tarkastukset ja käyttö. m m m 2.5 Onko hytin ohjaamo tuettu huolto- ja korjaustöissä? m Kuormain lasketaan alas Työsuojeluhallituksen m m m 2.6 Onko koneen liikkuminen estetty korjauksen aikana? m Koneen liike estetään seisontajarrun tai muun esite 1991 m m m 2.7 Osallistuuko vaarallisiin huolto- ja korjaustöihin aina mekaanisen esteen avulla vähintään kaksi henkilöä? m m m 2.8 Onko korjaamohalli käytettävissä? m m m 2.9 Varastoidaanko poltto- ja voiteluaineet sekä hitsauspullot riittävän turvallisessa paikassa? m m m 2.10 Hitsataanko paloturvallisessa paikassa? Huolto- ja korjaustyöt yhteensä m Virta katkaistaan pääkatkaisijasta m Hytin asento varmistetaan varmistuslukolla m Korjauksen aikana ylös nostetut osat tuetaan m Paineenalaisia letkuliittimiä ei avata m Vianetsintäautomatiikka m Keskusvoiteluyksikkö m Yksittäinen rasvanippa sijoitetaan alemmas m Varastoalue mahdollisimman paloturvallinen, tasainen ja tuulelta suojattu m Hitsaus esim. hiekkakuopassa tai peitetään maa kostealla pressulla m Käytetään asianmukaisia suojavarusteita: suojakäsineet, suojapuku, hitsaussuojaimet, tarvittaessa kypärä 8

9 3 Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto m m m 3.1 Onko kulkuteillä ja huoltotasoilla askelmia ja kädensijoja m Rakenteelliset ratkaisut (käden- ja jalansijat, huoltotarvittavissa kohdissa? tasot) liikkumisen helpottamiseksi m m m 3.2 Ovatko askelmat ja kädensijat kunnossa? m Askelmien, kädensijojen ja huoltotaojen kunnossapito m m m 3.3 Ovatko askelmat puhtaat liukastumisen estämiseksi? m Askelmien ja huoltotasojen puhtaus ja siisteys m m m 3.4 Ovatko huoltotasot puhtaat? m Askelmien ja huoltotasojen varustaminen m m m 3.5 Ovatko askelmat ja huoltotasot varmistettu liukuestein ja liukuestein ja karhennuksin karhennuksin liukastumisen estämiseksi? m Varataan työaikaa koneen puhdistamiseen ja kunnossapitoon m m m 3.6 Onko ohjaamo siisti? m Motivointi ja järjestystä ylläpitävien työtapojen TUTTAVA - m m m 3.7 Ovatko tavarat omilla paikoillaan? vakiinnuttaminen opaskirja. m m m 3.8 Onko ohjaamossa jäteastia? Järjestyksen ylläpitoon liittyvät tekniset edellytykset: Työterveyslaitos, m m m 3.9 Onko ohjaamossa ensiapuvälineille oma paikkansa? m - ohjaamon hyvä järjestys, riittävästi tilaa Helsinki m m m 3.10 Ovatko työkalut ohjaamotilassa niille varatussa paikassa? m - työkaluille omat paikat m - ensiapuvälineille ja eväille omat paikat m - jäteastiat m Työntekijöiden koulutus Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto yhteensä 9

10 4 Työympäristötekijät m m m 4.1 Onko käytettävät torjunta-aineet ja muut kemikaalit m Ehjät kemikaaliastiat merkitty asianmukaisesti (pakkausmerkinnät ja m Kaikkiin kemikaaliastioihin kemikaalimerkinnät käyttöturvallisuustiedotteet)? m Käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla m m m 4.2 Onko kemikaalien käyttöön varauduttu (myös työterveyshuollossa) sopivin suojaimin? m Käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden noudattaminen m Hengityksensuojaimien käyttäminen m m m 4.3 Häiritseekö melu ohjaamossa? m Tarjolla olevien koneiden melutietojen vertailu m m m 4.4 Kuuluvatko varoitusäänet? m Ohjaamon ovien tiivistäminen m m m 4.5 Näkyvätkö varoitusmerkit näytössä? m Kuulonsuojainten käyttö tarvittaessa m m m 4.6 Onko ohjaamon lämmityslaite kunnossa? m Lämpötilan säätö m m m 4.7 Onko lämmityslaitteen säädettävyys kunnossa? m oleva lämmityslaite m m m 4.8 Onko lämmityslaite riittävän tehokas? m Ilmastointilaitteen kylmää ilmaa ei suunnata m m m 4.9 Onko koneessa jäähdyttävä ilmastointilaite? suoraan kehoa kohti m m m 4.10 Pitääkö ilmastointilaite ikkunat huurteettomina m Tummennetut ikkunanlasit tai valoa heijastavat kaikissa olosuhteissa? kalvot ikkunoihin m Määräajoin ulkoilmataukoja m m m 4.11 Onko valoa riittävästi kaikkeen työskentelyyn? m Rikkinäisten lamppujen vaihto m m m 4.12 Onko valoa riittävästi huoltotöihin? m Valojen säännöllinen puhdistus m m m 4.13 Ovatko nousutiet riittävästi valaistut? m Ikkunoiden säännöllinen puhdistus niitä m m m 4.14 Ovatko valaisimet toimintakunnossa ja puhtaat? naarmuttamatta m m m 4.15 Ovatko ikkunat puhtaat ja naarmuuntumattomat? m Pyyhkimien sulkien säännöllinen puhdistus m Riittävästi valoja nousuteille ja huoltotöihin Työympäristötekijät yhteensä Vnp 538/89 työturvallisuuslain soveltamisesta torjunta-aineen käsittelyyn ja levitykseen metsätöissä VNp 920/92 työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta VNp 1404/93 työntekijän suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta 10

11 5 Ergonomia m m m 5.1 Vaimentaako koneen istuin ja rakenne koko kehon m Kiinnitetään huomiota istuimen ja hallintalaitteiden tärinää? ergonomiaan m m m 5.2 Vaimentaako istuimen rakenne impulssimaisia iskuja? m Istuimen tulee olla säädettävissä mm. jousituksen, ristiselän tuen, istuintyynyn kaltevuuden ja työsuunnan mukaan m m m 5.3 Onko työntekijät opastettu oikeisiin työasentoihin ja m Työntekijäille opastetaan ergonomisesti oikeat Työpaikan ergonooäätämään istuimensa ergonomisesti oikeaan asentoon? työasennot ja työtavat minen tarkastusm m m 5.4 Säädetäänkö istuimen korkeus ja etäisyys työvuoron m Säädöt tarkastetaan aina työvuoron alussa ohje. Työolot 78. vaihtuessa? m Istuimessa ristiselän tuki ja niskatuki Työterveyslaitos, m m m 5.5 Säädetäänkö istuimen selkänojan kallistuskulma m Istuin verhoiltu hiostumista estävästä materiaalista Helsinki työvuoron vaihtuessa? esim. kankaasta m m m 5.6 Onko istuimen selkänojan korkeus sopiva? m Turvavyön käyttö m m m 5.7 Onko istuimen selkänojassa niskatuki? m m m 5.8 Onko istuimessa ristiselän tuki? m m m 5.9 Onko istuin lämmitettävä? m m m 5.10 Onko istuimen päällyste hengittävä? m Pidetään riittävästi taukoja. Usein toistuvia minitaukoja m m m 5.11 Onko istuin helposti käännettävissä? ja joka toinen tunti pidettävä pidempi tauko m m m 5.12 Onko istuimessa turvavyö? m Taukoliikunta m m m 5.13 Käytetäänkö turvavyötä? m Harrastetaan vapaa-aikana liikuntaa 11

12 5 Ergonomia m m m 5.14 Onko ohjaamosta hyvä näkyvyys joka suuntaan? m Kuljettajalla on oltava hyvä näkyvyys työskentelym m m 5.15 Ovatko hallintaelimet käden ulottuvilla? suuntiin m m m 5.16 Onko hallintaelimien käyttövoima sopiva (ei liian suuri m Hallintaelimien oikea sijoitus ja käyttövastus eikä liian pieni, jolloin hallittavuus kärsii)? m Hallintaelimien liikesuuntien vastattava niiltä m m m 5.17 Ovatko hallintaelimien liikesuunnat johdonmukaisia? odotettavia toimintoja m Liikkeiden ohjaus yhtä hallintaelintä liikuttamalla VNp 1409/93 käsin m m m 5.18 Onko nostoihin käytettävissä koneita? m Ohjeet oikeisiin nostotekniikoihin tehtävistä nostoista m m m 5.19 Käytetäänkö raskaissa nostoissa nostovälineitä ja m Kuljetus- ja nostoapuvälineiden käyttö ja siirroista työssä nostoapuvälineitä? m Kuljetus- ja nostoapuvälineiden hyväkuntoisuus m m m 5.20 Suoritetaanko kunnossapito- ja huoltotyöt välttämällä m Huoltotöiden tekeminen huoltotiloissa Käsin tehtävät nostot hankalia työasentoja (kumartumiset/taivutukset, m Oman kuormaimen käyttö apuna renkaiden vaihdossa ja siirrot työssä. kyyristymiset, polvistumiset)? m Huoltokohteiden luoksepäästävyyttä helpotetaan Työsuojeluhallinto, helposti avattavin suojapellein, koteloinnein, työtasoin, askelmin ja kädensijoin Tampere 1997 Ergonomia yhteensä 12

13 6 Työskentely m m m 6.1 Onko työmaasta käytettävissä helposti ymmärrettävä m Työmaasta tehdään helposti ymmärrettävä työmaakartta, Vnp 289/86 työmaakartta? johon merkitään työturvallisuuden kannalta tärkeät puunkorjuutyön m m m 6.2 Onko työmaakarttaan merkitty selvästi vaarapaikat kohteet järjestysohjeista (sähkö- ja puhelinlinjat, jyrkänteet, pehmeiköt ym.)? m Tutustutaan työmaakarttaan ja vaarapaikkoihin etukäteen m m m 6.3 Selvitetäänkö vaarapaikat etukäteen? m Valitaan turvallinen alasajopaikka Hankintapuun m m m 6.4 Asetetaanko varoitusmerkit hakkuutyömaahan m Tehdään hakkuusuunnitelma huolellisesti varastointi rajoittuville teille? m Vaarallisimmat paikat ajetaan ja hakataan päivänvalossa m Käännökset tehdään mäen päällä tai ylämäkeen m Jos kone kaatuu, sammutetaan moottori, poistutaan autokuljetusta varten. Metsätehon ohje hytistä ja kytketään päävirtakytkin irti m m m 6.5 Pysäytetäänkö kone, kun ihmisiä on vaara-alueella? m Riippuvaa taakkaa ei nosteta ihmisen yli Varo sähköjohtoja. m Kone pysäytetään, jos ihmisiä on vaara-alueella Sähkötarkastuskes- (metsätraktori 20 m, harvesteri 50 m) kuksen opas Julkaisu D Otetaanko sähkölinjat huomioon siten, että: m Puita ei varastoida sähkölinjojen alle m m m ei varastoida puita sähkölinjojen alle? m Sähkölinjojen lähellä noudatetaan turvaetäisyyksiä m m m noudatetaan sähkölinjojen lähellä turvaetäisyyksiä? 13

14 6 Työskentely m m m 6.8 Onko moottorisahalla työskenneltäessä käytettävissä m Työntekijälle kerrotaan työpaikan vaaroista ja VNp 1406/93 tarvittavat suojaimet? annettava ohjeet suojainten oikeasta käytöstä henkilönsuojaimista m m m 6.9 Käytetäänkö suojaimia moottorisahalla työskenneltäessä (suojakypärä, kuulonsuojaimet, mkoulutus työn vaaratekijöistä m Ammattitaito VNp 1407/93 henkilönsilmien suojaimet, turvasaappaat)? m Työntekijöiden motivointi turvallisuustietoisuuteen suojainten valinnasta m m m 6.10 Onko suojainten käytöstä ja turvallisista toimintatavoista ja vastuullisuuteen ja käytöstä työssä. annettu ohjeita? m Täydelliset turvavarusteet työskenneltäessä m m m 6.11 Huolletaanko suojaimia säännöllisesti? moottorisahan kanssa Turvavarusteluettelo m Suojainten säännöllinen huolto Työturvallisuuskeskus, Onko seuraaviin kuormittumista aiheuttaviin tekijöihin m Tiedonkulkua ja yhteistyötä parannetaan Metsäalan turvallisuuskiinnitetty riittävästi huomiota? työntekijöiden ja johdon välillä työn työalatoimikunta m m m ylitöiden välttäminen m Työntekijät mukaan toimintatapojen suunnitteluun m m m työn sujuvuus ja häiriöttömyys m Työn ennakkosuunnittelu m m m työn ennakkosuunnittelu m Kiireelliset työt otetaan huomioon kapasiteetin Työaikalaki 605/96 m m m riittävät tiedot päätöksiä varten suunnittelussa m Työvälineet hyvin saatavilla ja järjestyksessä Työehtosopimus m Ennakoiva kunnossapito häiriöiden vähentämiseksi 436/46 m Aikaa myös kunnossapidolle m Työnopastus m Toimintatapojen opastuksen toistuvuus Työskentely yhteensä 14

15 7 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius m m m 7.1 Onko työntekijöille järjestetty työterveyshuolto? m Tyky-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Työterveyshuoltolaki m m m 7.2 Onko yrittäjälle järjestetty työterveyshuolto? yhdessä työterveyshuollon kanssa 743/78 m m m 7.3 Suunnnittelevatko yrittäjä, työntekijät ja työterveyshuolto yhdessä tyky-toimintaa? VNp 950/94 työnantam Ilmoitus huoltotöiden alkamisesta ja päättymisestä jan velvollisuudeksi m m m 7.4 Onko avunsaanti varmistettu äkillisten sairastapausten muille työntekijöille säädetystä sekä sattuessa? m Säännöllinen yhteydenpito muihin työntekijöihin yrittäjän ja muun m m m 7.5 Osaavatko kaikki työntekijät antaa ensiapua itselleen ja m Avun saannin varmistaminen puhelimen puuttuessa omaa työtään tekevän toisille? m Työntekijöille ensiapukurssi työterveyshuollosta m m m 7.6 Ovatko ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina? m Ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina m m m 7.7 Onko koneessa puhelin? m Puhelimen kuuluvuus työmaalla varmistettava Hyvä työterveyshuolm m m 7.8 Varmistetaanko puhelimen kuuluvuus työmaalla? m Hätänumerot näkyvillä tokäytäntö. Opas m m m 7.9 Ovatko hätänumerot näkyvillä? m Pikavalinta hälytysnumeroihin toiminnan suunnittem m m 7.10 Pidetäänkö puhelin lähettyvillä huoltotöissä? m Puhelin pidettävä lähellä huoltotöissä luun ja seurantaan. Työterveyslaitos, Helsinki 1997 m m m 7.11 Onko koneessa kaksi käsisammutinta? m Työpisteessä ei saa olla syttyviä materiaaleja Työministeriön päätös m m m 7.12 Onko työntekijät opastettu käyttämään (palokuorman minimointi) (930/94) sammutuskalustoa? m Sytytyslähteiden eliminointi (avotuli, tupakointi) yhteydenpidosta m m m 7.13 Onko sammutin helposti saatavissa? m Kaksi käsisammutinta, joiden toimivuus puunkorjuutöissä m m m 7.14 Onko koneessa automaattinen palonsammutus-järjestelmä? tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa m Automaattinen sammutusjärjestelmä Ensiapuvalmius työm m m 7.15 Tarkistetaanko sammuttimet ja automaattinen m Koneen puhdistus riittävän usein paikalla. Turvallisuus palonsammutusjärjestelmä säännöllisesti? m Tulityökoulutus tiedote 4/1996. m Jälkivartiointi tulitöiden jälkeen Työministeriö, m Henkilöstön koulutus Helsinki 1996 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius yhteensä 15

16 Yhteystietoja Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh , fax Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Laajaniityntie Vantaa puh , fax Työ Terveys Turvallisuus -lehti puh , fax Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojelusosasto Uimalankatu 1 PL 536, Tampere puh , fax Työturvallisuuskeskus Lönnrotinkatu 4 B Helsinki puh , fax Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT Turvallisuustekniikka Tekniikankatu 1 PL 1307, Tampere puh , fax Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puh , fax Suomen Standardisoimisliitto SFS Maistraatinportti 2 PL 116, Helsinki puh , fax FIMKO (entinen Sähkötarkastuskeskus) Särkiniementie 3 PL 30, Helsinki puh , fax Suomen sähköteknillinen standardisoimisyhdistys SESKO ry Särkiniementie 3 PL 134, Helsinki puh , fax

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet Näkyvyyttä vaativiin töihin HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet 1 Erinomainen näkyvyys päivänvalossa, hämärässä ja pimeässä Työympäristön olosuhteet asettavat työvaatteelle ja henkilönsuojaimille

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009 Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros 2009 Puheenvuoron sisältö Seurantakierroksen organisoinnista Työympäristön vahvuudet ja heikkoudet 2009 Haastamme kilpailun 2002-2005 vaikutukset 2009

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Halmeri tarkastuksen ohje

Halmeri tarkastuksen ohje Halmeri tarkastuksen ohje Tarkistuslistan läpikäynti Tarkastuslista käydään läpi haastatellen työpaikan edustajia. Tarkastajan tehtävänä on määrittää ovatko kysytyt asiat kriteerien mukaisessa kunnossa

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Leipomot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Lihanjalostus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto 5 1 Kone-

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Puusepänteollisuus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Turvallisuus ja ajoneuvon kunnossapito matkalla. Paavo Rousku 8.1.2016

Turvallisuus ja ajoneuvon kunnossapito matkalla. Paavo Rousku 8.1.2016 Turvallisuus ja ajoneuvon kunnossapito matkalla Paavo Rousku 8.1.2016 ITSENSÄ JA OMAISUUTENSA SUOJAUS Suunnittele matkareitti huolella (myös vara) Yövy leirintäalueilla tai isohkoilla rasteilla Ajonkin

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, 00531 HELSINKI puh. (09) 774 711 telefax (09) 730 798 Turun ja Porin työsuojelupiiri Eerikinkatu 40-42 20100 TURKU puh. (02) 271 5777

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 Lämpöyrittäjien kommenttipuheenvuoro alan riskeistä, SeAmk työturvallisuusseminaari 10.11.2008, Asko Sippola Tervanpoltto ennen ja nyt "Se kuuluusa Kuurtanehen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Nostotyö &Toistotyö 22.2.2010 Opetustapahtuman tavoitteet: Osaat arvioida nostotyön ja toistotyön kuormittavuutta Osaat menetelmiä, joita on mahdollista käyttää nosto-

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Alma Talent 2017 Helsinki 11., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 20.1.2015

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia YTOT 3/00 Maanviljelijä jäi renkaanvaihdossa tuelta pudonneen leikkuupuimurin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Ratuke-seminaari

Ratuke-seminaari Ratuke-seminaari 31.10.2013 Miten kohti nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mitä käytännössä pitää tapahtua Timo Pinomäki VR Track Oy 31.10.2013, Ratuke-seminaari 2013, Timo Pinomäki 2 ,

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet - WELDON

Käyttöohjeet - WELDON Käyttöohjeet - WELDON Täältä löydätte lisää tietoa meistä: http://canplast.fi/ John Liman, Tuotepäällikkö Timo Väisänen, TJ john.liman(at)canplast.fi tjv.vaisanen(at)gmail.com +358-45 1240893 timo.vaisanen

Lisätiedot

Työhygieenikko insinööritoimistossa

Työhygieenikko insinööritoimistossa Työhygieenikko insinööritoimistossa Työhygieenikot työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden takaajina EuroSafety-/Työhyvinvointimessut 15.9.2016 14.10.2016 Mikael Fingerroos, AX-Suunnittelu 1 Taustaa

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot