Turvallisuuden tarkistuslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden tarkistuslista"

Transkriptio

1 Turvallisuuden tarkistuslista Koneellinen puunkorjuu Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen

2 SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi 5 1 Kone- ja laiteturvallisuus 6 2 Huolto- ja korjaustyöt 8 3 Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto 9 4 Työympäristötekijät 10 5 Ergonomia 11 6 Työskentely 13 7 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 15 Yhteystietoja 16 2

3 Tarkastuksen suorittaja Päivämäärä: Tekijät: Tekijät: Turvallisuuden tarkistuslista Tämän alakohtaisen oppaan tarkoitus on auttaa huolehtimaan yrityksen koko henkilöstön työturvallisuudesta ja -terveydestä. Oppaaseen on koottu alan keskeiset työsuojeluasiat helppokäyttöiseksi tarkistuslistaksi. Sen avulla selviää mitkä asiat ovat kunnossa ja missä olisi parantamisen tarvetta. Sen avulla voi myös laskea yrityksen turvallisuusindeksin, joka on kunnossa olevien asioiden osuus kaikista listan kohdista. Teoriassa indeksi voi vaihdella nollasta sataan prosenttiin, mutta käytännössä tuskin on yritystä, jossa kaikki asiat vaatisivat korjausta tai kaikki asiat olisivat kunnossa. Indeksin avulla yrityksessä voidaan asettaa tavoitteita; esimerkiksi jos indeksi on nyt 65% voisi tavoite seuraavalle vuodelle olla 85%. Hyvät työolot eivät välttämättä maksa ylimääräistä. Siisti ja järjestyksessä oleva työpaikka ja kunnossa olevat välineet päinvastoin parantavat sekä tuottavuutta että työturvallisuutta. Siitä hyötyvät kaikki. Yritys hyötyy alempina kustannuksina, kun hukka-aikaa, tapaturmia, esinevahinkoja ja sairauspoissaoloja on vähemmän. Työntekijä viihtyy paremmin työssä ja säilyy terveempänä. Yhteiskunta hyötyy kilpailukykyisestä yrityksestä, joka antaa työtä ja verotuloja, mutta rasittaa vähemmän sosiaali- ja terveysbudjettia. Työnantajalla on myös lakisääteinen velvoite seurata säännöllisesti työolosuhteita, selvittää esiintyvät vaarat ja arvioida niiden aiheuttamat riskit. Opas helpottaa työolojen seurantaa ja muodostaa pohjan myös kehittämistoimenpiteille ja yrityksen työsuojelun toimintaohjelmalle. 3

4 Tarkistuslistan käyttöohje Turvallisuuden määrittämisessä otetaan huomioon kaikki yrityksen työntekijät ja eri työt. Tarvittaessa listan voi täyttää erikseen erilaisista töitä. Useat listan kohdat selviävät parhaiten paikan päällä työkohteessa ja/tai työntekijöiden kanssa keskustelemalla. Lista toistetaan esimerkiksi kerran vuodessa tai tarpeen mukaan, kun yrityksessä tehdään muutoksia. Tarkistuslistan kysymyksiin vastataan merkitsemällä rasti joko kunnossa, ei kunnossa tai ei sovellu -kohtaan. Asia on kunnossa, kun se täyttää viranomaismääräykset tai yrityksessä itse asetetut pelisäännöt. Jos kohta ei näitä täytä, merkitään ei kunnossa. Jos kohta ei koske yritystä, merkitään ei sovellu. Jos ei olla varmoja onko asia kunnossa vai ei, jätetään merkintä tekemättä ja asia selvitetään myöhemmin. Se saattaa edellyttää lisätietojen hankkimista esimerkiksi työterveyshuollolta, työhygieenisiä mittauksia tms. Tarkistuslistassa on esitetty myös mahdollisia toimenpiteitä, joista voi olla hyötyä varsinkin ei kunnossa olevien asioiden kehittämisessä. Listaan voi ruksata mahdollisesti kiinnostavia vaihtoehtoja. Toivottavasti ne antavat virikettä myös omalle ideoinnille työpaikalla. 4

5 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi Turvallisuusindeksin laskemista varten tiedot kootaan yhteenvetolomakkeelle. Siitä näkyy pääkohdittain paljonko asioita on kunnossa ja paljonko ei kunnossa. Indeksi lasketaan kaavan avulla kunnossa olevien prosenttiosuutena näiden yhteismäärästä. Max Yhteenvetolomakkeeseen merkitään päätetyt toimenpiteet, niiden vastuuhenkilö ja toimenpiteen aikataulu. Toimenpiteiden toteutusta on hyvä seurata. Viimeistään niiden toteutuminen selviää, kun tarkistuslista käydään uudestaan läpi, mielellään viimeistään vuoden päästä. Sovitut toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu Toteutunut pvm 1. Kone- ja laiteturvallisuus Huolto ja korjaustyöt Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto Työympäristötekijät Ergonomia Työskentely Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 15 Yhteensä 100 kunnossa Indeksi = = x 100% = % kunnossa + ei kunnossa 5

6 1 Kone- ja laiteturvallisuus m m m 1.1 Onko koneessa CE-merkki CE-merkki osoittaa, että kone täyttää kaikki sitä Työturvallisuuslaki (koneen vuosimalli )? koskevat direktiivit. (Vuoden 1995 alun jälkeen 299/58 käyttöön otetut koneet) m m m 1.2 Suojaako ohjaamo ohjaamossa olevaa henkilöä m Koneesta poistuttaessa pysäytetään kone VNp 1314/94 koneiden koneen kaatuessa (ohjaamo on hyväkuntoinen m Tarkistetaan ohjaamon rakenne ja kunto säännöllisesti turvallisuudesta eikä koneessa ole hiushalkeamia)? m Suojaikkunat ovat rikkoutumatonta materiaalia, m m m 1.3 Kestävätkö ohjaamon ikkunat esim. puiden ja esim. 12 mm polykarbonaattimuovia VNp 1403/93 työvälikatkeavan teräketjun osien iskut? m Särkynyt tai murtunut ikkuna vaihdetaan uuteen neiden turvallisesta m m m 1.4 Onko ohjaamossa kädensijoja, joista voi pitää m Ohjaamossa esillä varoitus: käytöstä kiinni, jos kone kaatuu? Pidä kiinni kädensijoista koneen kaatuessa m m m 1.5 Onko ohjaamosta kolme hätäpoistumistietä? m Ohjaamosta hätäpoistumistie kolmeen suuntaan: Metsäkoneala. m m m 1.6 Pääseekö ohjaamosta poistumaan helposti? ovi, ikkuna ja kattoluukku Työturvallisuusopas. m Ovi avautuu esteettömästi. Kulkutiellä on riittävän Tapola, H. leveät ja syvät jalansijat ja tarpeelliset kädensijat Työsuojeluhallitus, Työturvallisuuskeskus. m m m 1.7 Ovatko hätäpysäyttimet näkyvillä ja helposti m Hätäpysäyttimet ovat näkyvillä ja helposti käytettävissä Tampere käytettävissä? m Hätäpysäyttimien toimivuus tarkastetaan säännöllisesti m m m 1.8 Ovatko hätäpysäyttimet ehjät ja toimivat? m Hallintalaitteiden koskettaminen vahingossa ehkäistään: Metsäalan työsuojelu. m m m 1.9 Testataanko hätäpysäyttimien toimivuutta - esim. suojaamalla painike kauluksella tai Tapola, H. säännöllisin väliajoin? - toimintoon tarvitaan kaksi erisuuntaista liikettä Työturvallisuuskeskus. m m m 1.10 Onko hallintalaitteiden vahinkopainallukset estetty? - kuljettajan noustessa istuimelta ohjausvirta katkeaa 1995 m m m 1.11 Onko hätäpysäyttimet ja hallintalaitteet merkitty m Hallintalaitteissa ja hätäpysäyttimissä suomenkieliset Ergonomisk checklista selvästi kuvin ja/tai suomenkielisin tekstein? merkinnät siitä, mihin toiminto kohdistuu för skogsmaskiner. Arbetsmiljöinstitutet. m m m 1.12 Onko koneessa turva-automatiikka? m Toimintojen pysähtyminen automaattisesti, kun SLU/Skogshögskolan. ohjaamosta poistutaan (oveen kytketty turvarajakytkin)

7 1 Kone- ja laiteturvallisuus m m m 1.13 Ovatko suojalaitteet kunnossa? m Nivelakselistojen suojaus Metsäalan m Moottorin tuulettimen siipien suojaus työsuojeluopas. Puutavaran m m m 1.14 Onko koneissa tarvittavat varoitusmerkinnät m Koneiden vaara-alue ilmoitetaan kauas näkyvällä metsäkuljetus. (esim. merkintä vaara-alueesta)? tekstillä. Kuormaimella varustetun metsätraktorin Työturvallisuuskeskus. vaara-alue on 20 m, harvesterin 50 m. Metsäalan turvallisuusm m m 1.15 Onko tarpeellisissa kohdissa tarvittavat huoltotasot m Rakenteelliset ratkaisut liikkumisen helpottamiseksi työn työalatoimikunta. ja kulkutiet (esim. huolto- tai korjaustilanteet)? koneen ohjaamoon ja koneen päälle, päällä sekä päältä pois Helsinki 1984 m Kunnollinen kulkutie huoltotasolle m Koneeseen kiivettäessä, sen päällä liikuttaessa ja sieltä laskeuduttaessa säilytetään 3-pistekontakti (riittävästi jalan- ja kädensijoja) m Huoltotasojen liukuesteet ja karhennukset m Huoltotasojen puhtaudesta huolehtiminen Kone- ja laiteturvallisuus yhteensä 7

8 2 Huolto-ja korjaustyöt m m m 2.1 Onko kuormausnosturi tarkastettu viimeisen vuoden m Huollon ja korjauksen suunnitelmallisuus ja yhteistyö VNp 1412/93 traktoreiaikana (pöytäkirja tarkastuksesta)? m Ennakkohuolto den ETY-tyyppim m m 2.2 Onko koneille olemassa suomen- ja ruotsinkielinen m Ennen huolto- ja korjaustöihin ryhtymistä tehdään hyväksynnästä käyttö-, huolto- ja tarkastusohje? työn vaarallisuuden arviointi m m m 2.3 Tehdäänkö koneisiin ja laitteisiin määräaikaishuoltoja m Vaaralliset/isot työt tehdään korjaamolla VNp 345/90 toimintahäiriöiden minimoimiseksi? m Vältetään yksintyöskentelyä kuormausnostureista m m m 2.4 Onko turvallisuus otettu riittävästi huomioon myös m Huoltotyöt tehdään mieluummin valoisana aikana ja niiden tarkastuksista koneiden puhdistus-, huolto- ja korjaustöissä m Työntekijöiden koulutus (asiaankuuluvat ja ehjät työkalut, suojakäsineet ja - m Käytetään asianmukaisia ja ehjiä työkaluja Kuormausnosturin jalkineet, silmien suojaimet hitsauksessa)? m Kone ajetaan tasaiselle paikalle korjauksen ajaksi tarkastukset ja käyttö. m m m 2.5 Onko hytin ohjaamo tuettu huolto- ja korjaustöissä? m Kuormain lasketaan alas Työsuojeluhallituksen m m m 2.6 Onko koneen liikkuminen estetty korjauksen aikana? m Koneen liike estetään seisontajarrun tai muun esite 1991 m m m 2.7 Osallistuuko vaarallisiin huolto- ja korjaustöihin aina mekaanisen esteen avulla vähintään kaksi henkilöä? m m m 2.8 Onko korjaamohalli käytettävissä? m m m 2.9 Varastoidaanko poltto- ja voiteluaineet sekä hitsauspullot riittävän turvallisessa paikassa? m m m 2.10 Hitsataanko paloturvallisessa paikassa? Huolto- ja korjaustyöt yhteensä m Virta katkaistaan pääkatkaisijasta m Hytin asento varmistetaan varmistuslukolla m Korjauksen aikana ylös nostetut osat tuetaan m Paineenalaisia letkuliittimiä ei avata m Vianetsintäautomatiikka m Keskusvoiteluyksikkö m Yksittäinen rasvanippa sijoitetaan alemmas m Varastoalue mahdollisimman paloturvallinen, tasainen ja tuulelta suojattu m Hitsaus esim. hiekkakuopassa tai peitetään maa kostealla pressulla m Käytetään asianmukaisia suojavarusteita: suojakäsineet, suojapuku, hitsaussuojaimet, tarvittaessa kypärä 8

9 3 Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto m m m 3.1 Onko kulkuteillä ja huoltotasoilla askelmia ja kädensijoja m Rakenteelliset ratkaisut (käden- ja jalansijat, huoltotarvittavissa kohdissa? tasot) liikkumisen helpottamiseksi m m m 3.2 Ovatko askelmat ja kädensijat kunnossa? m Askelmien, kädensijojen ja huoltotaojen kunnossapito m m m 3.3 Ovatko askelmat puhtaat liukastumisen estämiseksi? m Askelmien ja huoltotasojen puhtaus ja siisteys m m m 3.4 Ovatko huoltotasot puhtaat? m Askelmien ja huoltotasojen varustaminen m m m 3.5 Ovatko askelmat ja huoltotasot varmistettu liukuestein ja liukuestein ja karhennuksin karhennuksin liukastumisen estämiseksi? m Varataan työaikaa koneen puhdistamiseen ja kunnossapitoon m m m 3.6 Onko ohjaamo siisti? m Motivointi ja järjestystä ylläpitävien työtapojen TUTTAVA - m m m 3.7 Ovatko tavarat omilla paikoillaan? vakiinnuttaminen opaskirja. m m m 3.8 Onko ohjaamossa jäteastia? Järjestyksen ylläpitoon liittyvät tekniset edellytykset: Työterveyslaitos, m m m 3.9 Onko ohjaamossa ensiapuvälineille oma paikkansa? m - ohjaamon hyvä järjestys, riittävästi tilaa Helsinki m m m 3.10 Ovatko työkalut ohjaamotilassa niille varatussa paikassa? m - työkaluille omat paikat m - ensiapuvälineille ja eväille omat paikat m - jäteastiat m Työntekijöiden koulutus Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto yhteensä 9

10 4 Työympäristötekijät m m m 4.1 Onko käytettävät torjunta-aineet ja muut kemikaalit m Ehjät kemikaaliastiat merkitty asianmukaisesti (pakkausmerkinnät ja m Kaikkiin kemikaaliastioihin kemikaalimerkinnät käyttöturvallisuustiedotteet)? m Käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla m m m 4.2 Onko kemikaalien käyttöön varauduttu (myös työterveyshuollossa) sopivin suojaimin? m Käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden noudattaminen m Hengityksensuojaimien käyttäminen m m m 4.3 Häiritseekö melu ohjaamossa? m Tarjolla olevien koneiden melutietojen vertailu m m m 4.4 Kuuluvatko varoitusäänet? m Ohjaamon ovien tiivistäminen m m m 4.5 Näkyvätkö varoitusmerkit näytössä? m Kuulonsuojainten käyttö tarvittaessa m m m 4.6 Onko ohjaamon lämmityslaite kunnossa? m Lämpötilan säätö m m m 4.7 Onko lämmityslaitteen säädettävyys kunnossa? m oleva lämmityslaite m m m 4.8 Onko lämmityslaite riittävän tehokas? m Ilmastointilaitteen kylmää ilmaa ei suunnata m m m 4.9 Onko koneessa jäähdyttävä ilmastointilaite? suoraan kehoa kohti m m m 4.10 Pitääkö ilmastointilaite ikkunat huurteettomina m Tummennetut ikkunanlasit tai valoa heijastavat kaikissa olosuhteissa? kalvot ikkunoihin m Määräajoin ulkoilmataukoja m m m 4.11 Onko valoa riittävästi kaikkeen työskentelyyn? m Rikkinäisten lamppujen vaihto m m m 4.12 Onko valoa riittävästi huoltotöihin? m Valojen säännöllinen puhdistus m m m 4.13 Ovatko nousutiet riittävästi valaistut? m Ikkunoiden säännöllinen puhdistus niitä m m m 4.14 Ovatko valaisimet toimintakunnossa ja puhtaat? naarmuttamatta m m m 4.15 Ovatko ikkunat puhtaat ja naarmuuntumattomat? m Pyyhkimien sulkien säännöllinen puhdistus m Riittävästi valoja nousuteille ja huoltotöihin Työympäristötekijät yhteensä Vnp 538/89 työturvallisuuslain soveltamisesta torjunta-aineen käsittelyyn ja levitykseen metsätöissä VNp 920/92 työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta VNp 1404/93 työntekijän suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta 10

11 5 Ergonomia m m m 5.1 Vaimentaako koneen istuin ja rakenne koko kehon m Kiinnitetään huomiota istuimen ja hallintalaitteiden tärinää? ergonomiaan m m m 5.2 Vaimentaako istuimen rakenne impulssimaisia iskuja? m Istuimen tulee olla säädettävissä mm. jousituksen, ristiselän tuen, istuintyynyn kaltevuuden ja työsuunnan mukaan m m m 5.3 Onko työntekijät opastettu oikeisiin työasentoihin ja m Työntekijäille opastetaan ergonomisesti oikeat Työpaikan ergonooäätämään istuimensa ergonomisesti oikeaan asentoon? työasennot ja työtavat minen tarkastusm m m 5.4 Säädetäänkö istuimen korkeus ja etäisyys työvuoron m Säädöt tarkastetaan aina työvuoron alussa ohje. Työolot 78. vaihtuessa? m Istuimessa ristiselän tuki ja niskatuki Työterveyslaitos, m m m 5.5 Säädetäänkö istuimen selkänojan kallistuskulma m Istuin verhoiltu hiostumista estävästä materiaalista Helsinki työvuoron vaihtuessa? esim. kankaasta m m m 5.6 Onko istuimen selkänojan korkeus sopiva? m Turvavyön käyttö m m m 5.7 Onko istuimen selkänojassa niskatuki? m m m 5.8 Onko istuimessa ristiselän tuki? m m m 5.9 Onko istuin lämmitettävä? m m m 5.10 Onko istuimen päällyste hengittävä? m Pidetään riittävästi taukoja. Usein toistuvia minitaukoja m m m 5.11 Onko istuin helposti käännettävissä? ja joka toinen tunti pidettävä pidempi tauko m m m 5.12 Onko istuimessa turvavyö? m Taukoliikunta m m m 5.13 Käytetäänkö turvavyötä? m Harrastetaan vapaa-aikana liikuntaa 11

12 5 Ergonomia m m m 5.14 Onko ohjaamosta hyvä näkyvyys joka suuntaan? m Kuljettajalla on oltava hyvä näkyvyys työskentelym m m 5.15 Ovatko hallintaelimet käden ulottuvilla? suuntiin m m m 5.16 Onko hallintaelimien käyttövoima sopiva (ei liian suuri m Hallintaelimien oikea sijoitus ja käyttövastus eikä liian pieni, jolloin hallittavuus kärsii)? m Hallintaelimien liikesuuntien vastattava niiltä m m m 5.17 Ovatko hallintaelimien liikesuunnat johdonmukaisia? odotettavia toimintoja m Liikkeiden ohjaus yhtä hallintaelintä liikuttamalla VNp 1409/93 käsin m m m 5.18 Onko nostoihin käytettävissä koneita? m Ohjeet oikeisiin nostotekniikoihin tehtävistä nostoista m m m 5.19 Käytetäänkö raskaissa nostoissa nostovälineitä ja m Kuljetus- ja nostoapuvälineiden käyttö ja siirroista työssä nostoapuvälineitä? m Kuljetus- ja nostoapuvälineiden hyväkuntoisuus m m m 5.20 Suoritetaanko kunnossapito- ja huoltotyöt välttämällä m Huoltotöiden tekeminen huoltotiloissa Käsin tehtävät nostot hankalia työasentoja (kumartumiset/taivutukset, m Oman kuormaimen käyttö apuna renkaiden vaihdossa ja siirrot työssä. kyyristymiset, polvistumiset)? m Huoltokohteiden luoksepäästävyyttä helpotetaan Työsuojeluhallinto, helposti avattavin suojapellein, koteloinnein, työtasoin, askelmin ja kädensijoin Tampere 1997 Ergonomia yhteensä 12

13 6 Työskentely m m m 6.1 Onko työmaasta käytettävissä helposti ymmärrettävä m Työmaasta tehdään helposti ymmärrettävä työmaakartta, Vnp 289/86 työmaakartta? johon merkitään työturvallisuuden kannalta tärkeät puunkorjuutyön m m m 6.2 Onko työmaakarttaan merkitty selvästi vaarapaikat kohteet järjestysohjeista (sähkö- ja puhelinlinjat, jyrkänteet, pehmeiköt ym.)? m Tutustutaan työmaakarttaan ja vaarapaikkoihin etukäteen m m m 6.3 Selvitetäänkö vaarapaikat etukäteen? m Valitaan turvallinen alasajopaikka Hankintapuun m m m 6.4 Asetetaanko varoitusmerkit hakkuutyömaahan m Tehdään hakkuusuunnitelma huolellisesti varastointi rajoittuville teille? m Vaarallisimmat paikat ajetaan ja hakataan päivänvalossa m Käännökset tehdään mäen päällä tai ylämäkeen m Jos kone kaatuu, sammutetaan moottori, poistutaan autokuljetusta varten. Metsätehon ohje hytistä ja kytketään päävirtakytkin irti m m m 6.5 Pysäytetäänkö kone, kun ihmisiä on vaara-alueella? m Riippuvaa taakkaa ei nosteta ihmisen yli Varo sähköjohtoja. m Kone pysäytetään, jos ihmisiä on vaara-alueella Sähkötarkastuskes- (metsätraktori 20 m, harvesteri 50 m) kuksen opas Julkaisu D Otetaanko sähkölinjat huomioon siten, että: m Puita ei varastoida sähkölinjojen alle m m m ei varastoida puita sähkölinjojen alle? m Sähkölinjojen lähellä noudatetaan turvaetäisyyksiä m m m noudatetaan sähkölinjojen lähellä turvaetäisyyksiä? 13

14 6 Työskentely m m m 6.8 Onko moottorisahalla työskenneltäessä käytettävissä m Työntekijälle kerrotaan työpaikan vaaroista ja VNp 1406/93 tarvittavat suojaimet? annettava ohjeet suojainten oikeasta käytöstä henkilönsuojaimista m m m 6.9 Käytetäänkö suojaimia moottorisahalla työskenneltäessä (suojakypärä, kuulonsuojaimet, mkoulutus työn vaaratekijöistä m Ammattitaito VNp 1407/93 henkilönsilmien suojaimet, turvasaappaat)? m Työntekijöiden motivointi turvallisuustietoisuuteen suojainten valinnasta m m m 6.10 Onko suojainten käytöstä ja turvallisista toimintatavoista ja vastuullisuuteen ja käytöstä työssä. annettu ohjeita? m Täydelliset turvavarusteet työskenneltäessä m m m 6.11 Huolletaanko suojaimia säännöllisesti? moottorisahan kanssa Turvavarusteluettelo m Suojainten säännöllinen huolto Työturvallisuuskeskus, Onko seuraaviin kuormittumista aiheuttaviin tekijöihin m Tiedonkulkua ja yhteistyötä parannetaan Metsäalan turvallisuuskiinnitetty riittävästi huomiota? työntekijöiden ja johdon välillä työn työalatoimikunta m m m ylitöiden välttäminen m Työntekijät mukaan toimintatapojen suunnitteluun m m m työn sujuvuus ja häiriöttömyys m Työn ennakkosuunnittelu m m m työn ennakkosuunnittelu m Kiireelliset työt otetaan huomioon kapasiteetin Työaikalaki 605/96 m m m riittävät tiedot päätöksiä varten suunnittelussa m Työvälineet hyvin saatavilla ja järjestyksessä Työehtosopimus m Ennakoiva kunnossapito häiriöiden vähentämiseksi 436/46 m Aikaa myös kunnossapidolle m Työnopastus m Toimintatapojen opastuksen toistuvuus Työskentely yhteensä 14

15 7 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius m m m 7.1 Onko työntekijöille järjestetty työterveyshuolto? m Tyky-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Työterveyshuoltolaki m m m 7.2 Onko yrittäjälle järjestetty työterveyshuolto? yhdessä työterveyshuollon kanssa 743/78 m m m 7.3 Suunnnittelevatko yrittäjä, työntekijät ja työterveyshuolto yhdessä tyky-toimintaa? VNp 950/94 työnantam Ilmoitus huoltotöiden alkamisesta ja päättymisestä jan velvollisuudeksi m m m 7.4 Onko avunsaanti varmistettu äkillisten sairastapausten muille työntekijöille säädetystä sekä sattuessa? m Säännöllinen yhteydenpito muihin työntekijöihin yrittäjän ja muun m m m 7.5 Osaavatko kaikki työntekijät antaa ensiapua itselleen ja m Avun saannin varmistaminen puhelimen puuttuessa omaa työtään tekevän toisille? m Työntekijöille ensiapukurssi työterveyshuollosta m m m 7.6 Ovatko ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina? m Ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina m m m 7.7 Onko koneessa puhelin? m Puhelimen kuuluvuus työmaalla varmistettava Hyvä työterveyshuolm m m 7.8 Varmistetaanko puhelimen kuuluvuus työmaalla? m Hätänumerot näkyvillä tokäytäntö. Opas m m m 7.9 Ovatko hätänumerot näkyvillä? m Pikavalinta hälytysnumeroihin toiminnan suunnittem m m 7.10 Pidetäänkö puhelin lähettyvillä huoltotöissä? m Puhelin pidettävä lähellä huoltotöissä luun ja seurantaan. Työterveyslaitos, Helsinki 1997 m m m 7.11 Onko koneessa kaksi käsisammutinta? m Työpisteessä ei saa olla syttyviä materiaaleja Työministeriön päätös m m m 7.12 Onko työntekijät opastettu käyttämään (palokuorman minimointi) (930/94) sammutuskalustoa? m Sytytyslähteiden eliminointi (avotuli, tupakointi) yhteydenpidosta m m m 7.13 Onko sammutin helposti saatavissa? m Kaksi käsisammutinta, joiden toimivuus puunkorjuutöissä m m m 7.14 Onko koneessa automaattinen palonsammutus-järjestelmä? tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa m Automaattinen sammutusjärjestelmä Ensiapuvalmius työm m m 7.15 Tarkistetaanko sammuttimet ja automaattinen m Koneen puhdistus riittävän usein paikalla. Turvallisuus palonsammutusjärjestelmä säännöllisesti? m Tulityökoulutus tiedote 4/1996. m Jälkivartiointi tulitöiden jälkeen Työministeriö, m Henkilöstön koulutus Helsinki 1996 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius yhteensä 15

16 Yhteystietoja Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh , fax Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Laajaniityntie Vantaa puh , fax Työ Terveys Turvallisuus -lehti puh , fax Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojelusosasto Uimalankatu 1 PL 536, Tampere puh , fax Työturvallisuuskeskus Lönnrotinkatu 4 B Helsinki puh , fax Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT Turvallisuustekniikka Tekniikankatu 1 PL 1307, Tampere puh , fax Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puh , fax Suomen Standardisoimisliitto SFS Maistraatinportti 2 PL 116, Helsinki puh , fax FIMKO (entinen Sähkötarkastuskeskus) Särkiniementie 3 PL 30, Helsinki puh , fax Suomen sähköteknillinen standardisoimisyhdistys SESKO ry Särkiniementie 3 PL 134, Helsinki puh , fax

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Puun autokuljetus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Sähköteknisten tuotteiden valmistus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Suurteholaserin käyttö Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Kampaamot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Jatkuu seuraavalla sivulla

Jatkuu seuraavalla sivulla 749/2001 Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 1 Soveltamisala 2 Työmaan suunnittelu 3 Työpaikan haltijan velvollisuudet 4 Yhteydenpidon järjestäminen 5 Turvaetäisyydet 6 Riittävän ammattitaidon

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Muistilista perehdyttäjälle ja työntekijälle tai toimihenkilölle Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työntekijä tai toimihenkilö

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Toimistot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Pirkko-Liisa Rasa Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Kappaletavarakuljetukset Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Rakennusmaalaus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Hotellit ja ravintolat Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Työturvallisuuskasvatus Tredussa

Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuslaki 738/2002 * Sovelletaan opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä TTL 4 $ * Sovelletaan opiskelijaan työssäoppimisen yhteydessä kuten vuokratyössä TTL

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Ravintolat ja suurkeittiöt Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Kemikaaliturvallisuus Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Tiina Lius 14.3.2017 Sisältö Kuka vastaa kemikaaliturvallisuudesta? Henkilönsuojainten valinta Kemikaalilainsäädännön muutokset

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Leipomot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

T/RKyVIH012 Runko- ja teräsrakenteiden korjaukset (T/RKyVIH012 ver.1.luonnos/)

T/RKyVIH012 Runko- ja teräsrakenteiden korjaukset (T/RKyVIH012 ver.1.luonnos/) Sovellus: Turvallisuusjohtamisjärjestelmä VALVOMATON KOPIO TÄMÄ ASIAKIRJA EI OLE VIELÄ VOIMASSA Asiakirjan otsikko: T/RKyVIH012 Runko- ja teräsrakenteiden korjaukset Sisällysluettelo: 03 Ohjeet\05 Kylmävalssaamo\07

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet Näkyvyyttä vaativiin töihin HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet 1 Erinomainen näkyvyys päivänvalossa, hämärässä ja pimeässä Työympäristön olosuhteet asettavat työvaatteelle ja henkilönsuojaimille

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Yhdyskuntajätteiden keräily ja kuljetus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

MVR Keskeiset muutokset MVR mittariin. INFRA ry Ari Kähkönen

MVR Keskeiset muutokset MVR mittariin. INFRA ry Ari Kähkönen MVR-2017 Keskeiset muutokset MVR 2010 -mittariin 12.10.2017 Ari Kähkönen MVR-mittauksesta 1/2 MVR-mittari on maa- ja vesirakentamisen työmaiden työolosuhteiden ja -turvallisuuden arviointimenetelmä. MVR-mittauksella

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Puusepänteollisuus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Hyvä toimistotyöpiste Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyö, Työsuojeluoppaita

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Kauppa Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto 5 1 Työskentely

Lisätiedot

rh, ergonomiakouluttaja Kati Paarma Ergonominen työskentely painehaavojen hoitotyössä

rh, ergonomiakouluttaja Kati Paarma Ergonominen työskentely painehaavojen hoitotyössä rh, ergonomiakouluttaja Kati Paarma 2.11.2017 Ergonominen työskentely painehaavojen hoitotyössä Ergonomian tavoitteet: ihmisen turvallisuus, terveys, hyvinvointi sekä työn sujuvuus ja laadukkuus. PERUSPERIAATTEENA

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, autoliikennealan työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Painopaikka: Painojussit Oy 1. painos 2012 ISBN 978-951-810-491-2

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Lihanjalostus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto 5 1 Kone-

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi JÄÄNHOITOKONEET JÄÄHALLEILLE JA ULKOKENTILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi JÄÄNHOITOKONEET JÄÄHALLEILLE JA ULKOKENTILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi JÄÄNHOITOKONEET JÄÄHALLEILLE JA ULKOKENTILLE ICECAT B220 AKKUKÄYTTÖINEN JÄÄNHOITOKONE ICECAT on helppokäyttöinen ja turvallinen

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry:n seminaari 26.2.2014 Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Design-Talo lyhyesti 2009 2010 2011 2012 2013E Liikevaihto 33.6 56.2

Lisätiedot

Tehtaan työturvallisuus- pakka

Tehtaan työturvallisuus- pakka Tehtaan työturvallisuus- pakka 1 D. Työsuojeluvastuut Työturvallisuuslain mukaan työsuojelusta vastaa työnantaja tai työnantajan sijainen - eli esimies, jonka tärkeimmät velvoitteet ovat: valvontavelvoite

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ Johtaminen hyvään henkilöstöllä turvallinen olla, tapaturmia nolla TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ 22.10.2011 Eerika Tausa Osastonhoitaja, TtM Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot