Hyvän työympäristön tarkistuslista. Tämän tarkistuslistan on laatinut Folksam Vahinkovakuutus yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän työympäristön tarkistuslista. Tämän tarkistuslistan on laatinut Folksam Vahinkovakuutus yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa"

Transkriptio

1 Hyvän työympäristön tarkistuslista Tämän tarkistuslistan on laatinut Folksam Vahinkovakuutus yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa 1

2 Hyvän työympäristön tarkistuslista Hyvä työympäristö syntyy työpaikalla, jossa työntekijöillä on positiivinen asenne työturvallisuuteen ja he tuntevat olonsa turvalliseksi ja varmaksi, työpaikalla, jossa jokainen kunnioittaa yrityksen omia ja viranomaisten sääntöjä, jossa koneturvatoimenpiteet ovat kunnossa ja jossa on hyvä järjestys sekä siistit toimitilat. Hyvä työympäristö tukee ja ylläpitää työntekijän työkykyä ja edistää tämän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Hyvässä työympäristössä työntekijä yksinkertaisesti viihtyy ja voi hyvin. Hyvän työympäristön tunnusmerkit 4 Työtapaturmia sattuu joka päivä Kolme yleisintä tapaturmatyyppiä Riskien hallinta Riskiluokat 5 Tapaturmat 6 7 1a. Riskien tunnistaminen 1b. Riskiarviointi Fysikaaliset tekijät 8 9 2a. Riskien tunnistaminen 2b. Riskiarviointi Kemialliset tekijät a. Riskien tunnistaminen 3b. Riskiarviointi Ergonomiset tekijät a. Riskien tunnistaminen 4b. Riskiarviointi Psyykkinen rasitus a. Riskien tunnistaminen 5b. Riskiarviointi 3

3 Hyvän työympäristön tunnusmerkit Riskiluokat Riskin vakavuus Riskiluokka Riskin pienentämiseen tarvittavat toimenpiteet Työtapaturmia sattuu joka päivä Suomessa sattuu vuosittain noin työtapaturmaa tai ammattitautia, joka keskimäärin laskettuna tarkoittaa sitä, että jokaisena päivänä yli 300 ihmistä loukkaantuu työssä. Sen lisäksi sattuu vuodessa noin työmatkatapaturmaa. Suurin työtapaturma on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Erittäin alttiita työtapaturmille ovat yhteiset työpaikat, joissa työskentelee useita eri alan yrityksiä ja työntekijöitä joiden työn t poikkeavat toisistaan. Tapaturmataajuus (= tapaturma/miljoonaa työtuntia) Suomen työpaikoilla keskimääräinen tapaturmataajuus on noin 31 (2011). Suurin joutua työtapaturmaan on rakennus alalla sekä metallituotteiden valmistuksessa jossa tapaturmataajuus on noin 80 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Kolme yleisintä tapaturmatyyppiä Seuraavat kolme tapaturmatyyppiä muodostavat 75 % kaikista työtapaturmista: loukkaantuneen koko elämä tuhoutuu. Tapaturma vaikuttaa myös työtovereihin sekä psyykkisesti että fyysisesti. Tapaturma aiheuttaa ylimääräistä työtä ja ylitöiden määrä lisääntyy. Suomessa on edelleen vallalla luulo, että tapaturmia ei voi ehkäistä. Tätä kuvastaa hyvin suomalainen sanonta tekevälle sattuu. Meidän täytyy oppia ymmärtämään, että tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niitä voidaan ennakoida. Sattuneiden työtapaturmien perinpohjainen tutkimus on hyvä apuväline turvallisemman työpaikan kehittämisessä. Seuraavat kysymykset auttavat selvityksessä: Mitä me teimme? Mitä tapahtui? Kuinka tällainen voidaan estää? Mitkä toimenpiteet ovat välttämättömiä? Tarkistuslista avuksi Tämä tarkistuslista auttaa huomaamaan vaarat ja arvioimaan riskejä. Tarkistusryhmään tulisi mielellään kuulua 2 3 henkilöä (joilla on eri kokemustausta ja pätevyys). Työpaikka jaetaan pienempiin osioihin ja jokainen työpiste arvioidaan erikseen. Merkityksetön Riskiluokka I Siedettävä Riskiluokka Il Kohtalainen Riskiluokka III Riski on niin vähäinen, että toimenpiteitä ei tarvita. Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita. Pitäisi kuitenkin harkita parempia ratkaisuja, jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia. Tarvitaan seurantaa, jolla varmistetaan, että pysyy hallinnassa. Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin. 1. Tavallisimpia työtapaturmia ovat putoamiset ja kaatumiset eli työntekijä putoaa tai luiskahtaa portailta, liukastuu liukkaalla lattialla tai hyppää alas tasanteelta, ohjaamosta, lavalta tai muulta tämän tyyppiseltä rakennelmalta. 2. Teollisuudessa sattuvat työtapaturmat ovat usein koneiden ja esineiden aiheuttamia vammoja. 3. Rasitusvammat ovat tyypillisin syy työtapaturmiin hoitosektorilla. Vammat aiheutuvat potilaiden nostamisesta ja siirtämisestä. Riskien hallinta Tapaturmat voidaan välttää Työtapaturmissa, jotka johtavat vakaviin vammoihin, ei ole pelkästään kyse rahasta, vaan useissa tapauksissa Sivujen 1a 5a avulla yritetään havaita, mitä riskejä työpaikalla esiintyy. Sivujen 1b 5b avulla yritetään kuvailla vaarat, arvioida niiden seuraukset ja saada selville vaarojen toteutumisen todennäkäisyys. Taulukkoon merkitään, mihin toimenpiteisiin ryhdytään, kuka toimenpiteet suorittaa ja milloin ne suoritetaan. Säilytä tämä tarkistuslista ja seuraa työolosuhteita yhtämittaisesti vähintään kerran vuodessa. Tapaturma voidaan ennakoida ja sen seuraukset välttää! Merkittävä Riskiluokka IV Sietämätön RiskiluokkaV Riskin pienentämiseen on ryhdyttävä välittömästi. Riskialttista työtä ei pidä aloittaa ennen kuin ä on pienennetty. Riskialtis työ voi jatkua, mutta kaikkien tulee olla tietoisia riskeistä ja työ tulee saattaa Ioppuun mahdollisimman nopeasti. Riski tulee ehdottomasti poistaa. Toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi. Riskialtista työtä ei pidä aloittaa. Riskialtis työ tulee keskeyttää, kunnes on poistettu tai sitä on pienennetty. 4 5

4 Tapaturmat 1 a. Riskien tunnistaminen Työympäristö 1a 1. Liukastuminen 1a 2. Kompastuminen 1a 3. Putoaminen (työntekijä voi pudota) 1a 4. Puristuminen kahden esineen väliin 1a 5. Joutuminen suljettuun paikkaan 1a 6. Sähköisku 1a 7. Tavaroiden kuljetus ja muu liikenne 1a 8. Tukehtuminen 1a 9. Hukkuminen Esineet ja aineet 1a 10. Putoaminen (esine voi pudota lähelle tai päälle) 1a 11. Esine voi kaatua päälle 1a 12. Esine voi sinkoutua tai neste roiskua päälle 1a 13. Liikkuva esine voi tönäistä 1a 14. Riski takertua liikkuvaan esineeseen 1a 15. Riski saada viiltohaava terävästä esineestä 1a 16. Riski sada pistohaava terävästä esineestä Henkilöiden toiminta 1a 17. Työsuojelumääräyksiä ei noudateta 1a 18. Henkilösuojaimet ja turvalaitteet puuttuvat 1a 19. Henkilösuojaimia käytetään väärin Yhteensä (tapaturmat) Tekijä(t): Riski esiintyy Ei ä Ei koske 6 7 Tapaturmat 1 b. Riskiarviointi (analyysi) Merkityksetön (Riskiluokka I) Merkittävä (Riskiluokka IV) Merkittävä (Riskiluokka IV) Sietämätön (Riskiluokka V)

5 Fysikaaliset tekijät 2 a. Riskien tunnistaminen Melu 2a 1. Jatkuva taustamelu 2a 2. Pauke Lämpötila ja ilmanvaihto 2a 3. Lämpötila ja ilmanvaihto 2a 4. Yleinen ilmanvaihto ja poistoilma 2a 5. Veto 2a 6. Kylmät tai kuumat pinnat tai työkalut 2a 7. Työskentely ulkotiloissa tai kylmähuoneessa 2a 8. Ilmankosteus liian matala/korkea Valaistus 2a 9. Yleinen valaistus liian kirkas/himmeä 2a 10. Työpisteen kohdevalaistus liian kirkas/himmeä 2a 11. Kuljetusreittien valaistus liian kirkas/himmeä 2a 12. Ulkovalaistus liian himmeä/häikäisevä Tärähdykset 2a 13. Käsiin kohdistuvat tärähdykset 2a 14. Koko kehoon kohdistuvat tärähdykset Säteily 2a 15. Infrapunasäteily (uunit, lämmitimet) 2a 16. Radioaktiiviset aineet ja esineet 2a 17. Laitteet, jossa säteilylähde 2a 18. Sähkö- ja magneettikentät 2a 19. Ultraviolettisäteily (hitsaus) 2a 20. Ionisoiva säteily (röntgen, hiukkassäteily) Yhteensä (tapaturmat) Tekij(t): Riski esiintyy Ei ä Ei koske 8 9 Fysikaaliset tekijät 2 b. Riskiarviointi (analyysi) Merkityksetön (Riskiluokka I) Merkittävä (Riskiluokka IV) Merkittävä (Riskiluokka IV) Sietämätön (Riskiluokka V)

6 Kemialliset tekijät 3 a. Riskien tunnistaminen Altistuminen kemiallisille aineille 3a 1. Terveydelle vaaralliset kemikaalit 3a 2. Palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit 3a 3. Pöly 3a 4. Kaasu 3a 5. Höyry ja savu 3a 6. Sumu ja huurre 3a 7. Bakteerit, virukset, homeitiöt Kemikaalien käyttö 3a 8. Kemikaalien käyttötapa 3a 9. Käytöstä poistetut kemikaalit 3a 10. Kemikaalien varastointi 3a 11. Kemikaalien pakkausmerkinnät 3a 12. Puutteita henkilösuojaimien kunnossa/käytössä Palo- ja räjähdysvaara 3a 13. Sähkölaitteiden kunto ja käyttö 3a 14. Puutteita tulitöiden luvissa tai valvontasuunnitelmissa 3a 15. Vaadittavat luvat tulitöitä tehtäessä 3a 16. Puutteita sammutuskalustossa ja sen sijoituksessa 3a 17. Uloskäyntien opasteet ja evakuointisuunnitelmat puuttuvat 3a 18. Ensiapu- ja sammutuskoulutus puuttuvat 3a 19. Puutteita ensiapuvälineiden kunnossa/käytössä Yhteensä (tapaturmat) Tekijä(t): Riski esiintyy Ei ä Ei koske Kemialliset tekijät 3 b. Riskiarviointi (analyysi) Merkityksetön (Riskiluokka I) Merkittävä (Riskiluokka IV) Merkittävä (Riskiluokka IV) Sietämätön (Riskiluokka V)

7 Ergonomiset tekijät 4 a. Riskien tunnistaminen Työpaikka 4a 1. Puutteita yleisessä järjestyksessä 4a 2. Työtilan koko 4a 3. Käytävät ja lattia 4a 4. Porraskäytävät, portaat ja luiskat 4a 5. Työtason korkeus 4a 6. Tuolit 4a 7. Näyttöpäätteet ja ohjauspaneelit Työasento 4a 8. Selän asento (taipunut/kääntynyt) 4a 9. Käsien ja hartioiden asento 4a 10. Ranteiden ja sormien asento 4a 11. Pään ja niskan asento 4a 12. Jalkojen asento Kehoon kohdistuva rasitus 4a 13. Keskeytymätön seisominen tai istuminen 4a 14. Työtaukojen jaksottaminen, aikavälit 4a 15. Toistuvat työliikkeet, yksipuolinen työ 4a 16. Raskaat nostot Työvälineet ja tavat 4a 17. Työvälineet, koneet ja laitteet 4a 18. Esineiden käsittely (koko, paino, muoto) 4a 19. Työpaikan tuki- ja apuvälineet Yhteensä (tapaturmat) Tekijä(t): Riski esiintyy Ei ä Ei koske Ergonomiset tekijät 4 b. Riskiarviointi (analyysi) Merkityksetön (Riskiluokka I) Merkittävä (Riskiluokka IV) Merkittävä (Riskiluokka IV) Sietämätön (Riskiluokka V)

8 Psyykkinen rasitus 5 a. Riskien tunnistaminen Työn sisältö 5a 1. Perehdytys uusiin työtehtäviin 5a 2. Toistuvat työtehtävät tai yksipuolinen työ 5a 3. Yksinäinen työ 5a 4. Jatkuva tarkkaavaisuus 5a 5. lhmissuhteet 5a 6. Stressi 5a 7. Liian suuret vaatimukset ja tavoitteet 5a 8. Ei mahdollisuutta ylenemiseen Organisointi ja toimintatavat 5a 9. Työohjeet ja perehdyttäminen 5a 10. Töiden jakautuminen (työnkuva ja vastuu) 5a 11. Työajat (ylityö, vuorotyö) 5a 12. Työolosuhteet (määräaikaisuus, epävarmuus) 5a 13. Johtamistavat 5a 14. Viihtyminen työpaikalla 5a 15. Tiedonsaanti 5a 16. Henkinen ja fyysinen väkivalta työpaikalla, kiusaaminen Yhteensä (tapaturmat) Tekijä(t): Riski esiintyy Ei ä Ei koske Psyykkinen rasitus 5 b. Riskiarviointi (analyysi) Merkityksetön (Riskiluokka I) Merkittävä (Riskiluokka IV) Merkittävä (Riskiluokka IV) Sietämätön (Riskiluokka V)

9 Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh , Y-tunnus

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja Työnopastus

Perehdyttäminen ja Työnopastus Perehdyttäminen ja Työnopastus Eine Lohilahti Kehittämishankeraportti 12.2009 LOHILAHTI Eine Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Päivämäärä 05.01.2010 Sivumäärä 17 (33) Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

Henkilöriskien hallinta

Henkilöriskien hallinta Avain turvallisempaan huomiseen Henkilöriskien hallinta Sisällysluettelo Henkilöriskien hallinta on tärkeää...3 Henkilöstö voimavarana...4 Avainhenkilöiden tunnistaminen ja sitouttaminen...5 Työsuhteen

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Hotellit ja ravintolat Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Marika Kontio Työsuojelun toimintaohjelma Muokattava toimintaohjelma kaupan alan erikoismyymälöihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Napon vaaravahti Oppitunti 2* Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen

Napon vaaravahti Oppitunti 2* Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen Napon vaaravahti Oppitunti 2* Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen (9 11-vuotiaat) * Tämä oppitunti on suunniteltu pidettäväksi vaarojen ja riskien tunnistamista koskevan oppitunnin 1 jälkeen Opettajan

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen

Merja Mynttinen. Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen Merja Mynttinen Käsin tehtävien nostojen aiheuttaman riskin arviointimenetelmän kehittäminen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. JOHDANTO 5 1.1 Kehittämistyön taustaa 5 1.2 Kehittämistyön tavoite 7 2. KEHITTÄMISTYÖN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Työturvallisuustyö Pk-yritysten työturvallisuuden parantamiselle on monta hyvää perustetta. Tapaturmien ehkäisy tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mikä ennakoivana

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU Opas työpaikkojen käyttöön SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisältö Lukijalle Lukijalle 2 UUSI LOMAKE JA LUOKITTELU 3 Tilastotiedon taso paranee

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia.

Lisätiedot