Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi"

Transkriptio

1 Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja? Onko käytöstä vastaava henkilö nimetty? Onko työsuojeluorganisaatio nimetty? 1.2 Ulkoisten kuljetusten järjestely Onko tarkastettu, että ulkopuolisen kuljetusliikkeen viranomaisluvat ovat kunnossa? Onko tarkastettu että kuljetusliikkeellä on turvallisuusneuvonantaja Onko tarkastettu että kuljettajilla on ADR- ajoluvat Onko tarkastettu että ajoneuvoissa on VAK- varusteet Tehdäänkö lähtevistä kuljetuksista (tuotteet, jätteet, ongelmajätteet) tarvittavat asiakirjat (rahtikirjat, siirtoasiakirja jne.) kuljetusliikkeelle? Onko kuljetusliikkeille tiedotettu kuljetettavien kemikaalien luokituksesta ja kuljettamiseen liittyvistä erityisvaatimuksista? Onko lähtevien kemikaalien ja jätteiden kuljetusluokat ja määräykset selvitetty? Ovatko kemikaalipakkaukset ehjiä ja määräystenmukaisia? Onko kuljetettavat pakkaukset merkitty oikeilla varoitusmerkinnöillä? Ovatko liikennejärjestelyt, tiet, siirto- ja kulkureitit yrityksen alueella turvalliset ja käyttökelpoiset? Onko kuljetusliikkeellä hätätoiminta suunitelma/ohjeet

2 1.3 Sisäisten kuljetusten järjestely Annetaanko trukkien kuljettajille koulutusta kemikaalien käsittelyssä tapahtuneista muutoksista? Onko yrityksen sisäiset kuljetusreitit määrätty? Onko tarkastettu että kuljettajilla on ADR- ajoluvat Onko tarkastettu että ajoneuvoissa on VAK- varusteet Onko tiedostavaa koulutusta järjestetty. 1.4 Yrityksen kemikaalien varastointia ja käsittely Tehdäänkö kemikaaleille vastaanottotarkastus (toimitusmäärän, pakkausmerkintöjen ja koostumuksen vertailu tilaukseen)? Onko yrityksellä vakiokemikaalitoimittajat? Huolehditaanko uusien toimittajien koulutuksesta yrityksen laitteistojen käyttöön? Valvooko henkilökunta säiliötavaran purkua? 1.5 Pienpakkaustoimitukset (Esim. kanisterit, tynnyrit ja irtokontit). Käy tämä kohta läpi vain, jos yritykseesi tulee kemikaaleja pienpakkauksissa Onko pienpakkausten käsittelyyn varattu asianmukaiset nosto- ja siirtovälineet (esim. tynnyrikärryt)? Onko purku/lastausalue päällystetty ja varustettu siten, että vuodot eivät joudu maaperään tai viemäriin? Onko pienpakkausten käsittelyssä otettu huomioon mahdolliset räjähdys- ja paloriskit?

3 1.6 Säiliöautotoimitukset 1.6.1Onko purkupaikat, säiliöt, putkistot ja muut laitteet merkitty selkeästi purettavien aineiden tunnuksilla? Onko purku/lastausalue päällystetty ja varustettu siten, että mahdolliset vuodot eivät joudu maaperään tai viemäriin? Onko purkupaikoilla aina riittävä valaistus? Onko säiliöissä ylärajahälytykset? Onko säiliöissä ylitäytönestimet? Onko käytöstä poistetuista säiliöistä poistettu merkinnät ja purkuputket siten, että säiliöön ei voi vahingossa purkaa lastia? 1.7 Ympäristöriskien hallinta varastointitilat Tuntevatko kaikki työntekijät ja tavarantoimittajat kemikaalien varastointipaikat? Varastoidaanko kemikaaleja vain niille suunnitelluissa paikoissa? Onko kemikaalivarastoissa kunnolliset läpäisemättömät lattiat? Onko mahdollisten kemikaalivuotojen pääsy viemäriin estetty? Onko kemiallisesti yhteensopimattomat aineet eristetty toisistaan? Onko kemikaalisäiliöillä ja tynnyreillä ehjät ja riittävän tilavat suoja-altaat? Onko palokunnalla käytössä ajantasalla olevat tiedot kemikaalivarastoista, niiden sijainnista, varastoitavista kemikaaleista sekä niiden määristä? Onko kemikaalien varastopaikat merkitty selkeästi siten, että palokunta löytää varastot? Onko varastopaikoissa imeytysainetta (turvetta tai muuta) tai viemärin sulkuun käytettäviä varusteita saatavilla? Ovatko varaston olosuhteet asianmukaiset (ilmanvaihto, lämpötila, kosteus)? Ovatko varastointitilat siistit (varastossa ei ole asiattomia kemikaaleja tai aineita)?

4 1.8 Prosessilaitteet, prosessit Onko laitteet suunniteltu ja rakennettu niin, että ne täyttävät määräysten ja alan hyvän käytännön mukaiset vaatimukset? Onko laitteiden vikaantumisen varalle suunniteltu varotoimenpiteet (esim. varapumput, varoaltaat, hätäpysäytykset jne.)? Ovatko putki- ja laitemerkinnät kunnossa? Kulkevatko kaikki putket maanpinnalla, rakenteiden ulkopuolella tai suojaputkissa? Onko yrityksellä laitteiden käyttöohjeet, joita noudatetaan? 1.9 Paloturvallisuus Ovatko palavien aineiden varastointitilat kunnossa? Selvitetäänkö käyttöturvallisuustiedotteista aineiden palo-ominaisuudet? Tiedetäänkö kemikaalien reagointi tulipalossa vedelle/hiilidioksidille/sammutusaineille? Onko kemikaalivarastoissa ja muissa kemikaalien varastointipisteissä paloilmaisimet? Soveltuuko alkusammutuskalusto varastoitaville kemikaaleille? Onko yrityksessä varauduttu sammutusvesien käsittelyyn? Jos yrityksen lattiarakenteissa on maapohjaisia kaivoja (sadevesien yms. imeytyskaivoja, pohjavesikaivoja, sähkökaivoja), voidaanko kaivot poistaa tai korvata rakenteilla, joista sammutusvedet eivät imeydy maaperään?

5 1.10 LUVAT JA OHJEET Onko TUKES ilmoitukset tehty Onko VAK vuosi-ilmoitukset tehty Onko työsuojelun toimintasuunnitelma tehty Onko koulutus-suunnitelma tehty Onko onnettomuus tilanteisiin laadittu toimintasuunitelma.

6 VASTAUKSET Arvioi yrityksen kemikaalien kuljetuksia. Arviointiasteikko: kyllä = asia on kunnossa, ei = asia ei ole kunnossa vaan vaatii toimia, ei koske meitä = siirry eteenpäin. Täytä lomakkeelle myös syyt, seuraukset, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt Ei koske Kyllä Ei Huomautukset

7 Lisätietoja sekä parannusehdotuksia

8 Vastuuhenkilöt Tehtävä Turvallisuusneuvonantaja Työsuojelupäällikkö Käytöstä vastaava Liikenteestä vastaava Nimi Allekirjoitukset Auditoija Käytöstä vastaava Turvallisuusneuvonantaja Työsuojelupäällikkö

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 7/2001 Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI Kirsi Levä Susanna Ritola Helsinki 2001 Mikä Turvatekniikan keskus on ja mitä se tekee? Turvatekniikan keskus

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

: SK-2, SK-12, SK-18, SK-25, Awomix

: SK-2, SK-12, SK-18, SK-25, Awomix Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: Päivitetty: Korvaa: 06.03.2013 Versio: 2.2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot

Yrityksen perustiedot Lomakkeet Yrityksen perustiedot Kirjan omistaja tai ylläpitäjä:... Päiväys (kirjan käyttöönotto):... Yrityksen nimi:... Toimiala:... Toimitusjohtaja:... Postiosoite:... Käyntiosoite:... Puhelinnumero:...

Lisätiedot

Sivu : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE Julkaisu no : 0. myrkyttömät kaasut.

Sivu : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUS-TIEDOTE Julkaisu no : 0. myrkyttömät kaasut. êt T : Myrkyllinen Sivu : 1 ón 2.2 : Palamattomat, myrkyttömät kaasut. KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : Käyttöturvallisuustiedote nro :

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1. : 0,2-0,3 % CO + 8-14 % He + 21 % O2 + bal. N2. Puh: +358 10 2421 info@fi.aga.com www.aga.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1. : 0,2-0,3 % CO + 8-14 % He + 21 % O2 + bal. N2. Puh: +358 10 2421 info@fi.aga.com www.aga. Sivu : 1 êtt : Myrkyllinen KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro : : 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1 Sivu : 1 KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro : : 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote nro

Käyttöturvallisuustiedote nro Käyttöturvallisuustiedote Vety asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 03.09.2013 Päivitetty: 24.05.2013 Korvaa: 06.03.2013 Versio: 2.2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1 Sivu : 1 KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro : R407C : 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Testikaasu / Kalibrointikaasu. Laboratoriokäyttö. Ota yhteyttä toimittajaan, jos tarvitset käyttötietoja. Virransalmentie 2023 52920 Voikoski Finland

Testikaasu / Kalibrointikaasu. Laboratoriokäyttö. Ota yhteyttä toimittajaan, jos tarvitset käyttötietoja. Virransalmentie 2023 52920 Voikoski Finland Käyttöturvallisuustiedote FN-20, FN-30 asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 31.01.2014 Päivitetty: 31.01.2014 Korvaa: 22.05.2013 Versio: 2.2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote nro

Käyttöturvallisuustiedote nro Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Typpi Julkaisupäivä: 19.08.2014 Päivitetty: 19.08.2014 Korvaa tiedotteen: 09.09.2013 Versio: 2.4 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Julkaisu no : 0

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Julkaisu no : 0 Sivu : 1 ón 2.2 : Palamattomat, myrkyttömät kaasut. KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro : : 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 9/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Sähköasennusalan erityiskysymyksiä. 1. Huolto- ja kunnossapitotyöt. 8.10.

Työturvallisuusohje STO 9/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Sähköasennusalan erityiskysymyksiä. 1. Huolto- ja kunnossapitotyöt. 8.10. Työturvallisuusohje STO 9/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Sähköasennus Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) VNa rakennustyön

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote nro

Käyttöturvallisuustiedote nro Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Hiilidioksidi Julkaisupäivä: 19.08.2014 Päivitetty: 19.08.2014 Korvaa tiedotteen: 03.09.2013 Versio: 2.3 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

M M«KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

M M«KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Sivu : 1 óm 2.1 : Palavat kaasut Vaara M M«KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro Kemiallinen nimi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot