SONKAJÄRVEN KUNTA TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SONKAJÄRVEN KUNTA TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA"

Transkriptio

1 SONKAJÄRVEN KUNTA TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA Laadittu Hyväksytty khall liite nro 1

2 1 Tervetuloa Sonkajärven kunnalle töihin! Meidän Sonkajärven kunnan työntekijöiden tehtävänä on tuottaa kunnallisia palveluja sonkajärveläisten jokapäiväisen elämän parhaaksi. Me vastaamme koulutuksesta, päivähoidosta, vedestä, kaduista, liikuntapaikoista itse asiassa pitkälti kuntalaisen palveluista vauvasta vaariin. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvointi ja hyvän elämän mahdollistaminen. Julkiset palvelut ovat Suomessa hyvin pitkälti kunnan järjestämiä, joko kunnan omana toimintana tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Neljän kunnan yhteinen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa Sonkajärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Asiakkaamme on kuntalainen. Omaa toimintaamme ja palveluitamme pitää kehittää muuttuvan toimintaympäristön mukaan. Tärkeimpänä pysyy kuntalainen palveluiden käyttäjänä. Sonkajärven kunnassa on motivoitunut, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Teemme työtä, jolla on merkitystä jokaisen kuntalaisen arkeen. Tervetuloa joukkoomme! Simo Mäkinen kunnanjohtaja

3 2 Työhön perehdyttämisen tarkistuslista Työhön perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä tai harjoittelija oppii tuntemaan työ- tai harjoittelupaikkansa sekä sen toiminnan ja tavat, työpaikan henkilöstön sekä oman työnsä ja siihen liittyvät odotukset. Perehdyttämisestä vastaa esimies. Merkitse rasti ruutuun, kun vastaava asia on opastettu tai sen osaaminen on varmistettu. Perehdyttäjä Perehtyjä Tietoa Sonkajärven kunnasta Tietoa kunnasta Esitteet, internet, talousarvio, tilinpäätös jne. Kunnan organisaatio ja henkilöstö Organisaatio ja toimipisteet Organisaatiokaavio Henkilöstökertomus Johto, esimiehet ja henkilöstö Sisäinen puhelinluettelo Sijaisjärjestelyt ja keskeiset henkilöt eri työyksiköissä Yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatio sekä -henkilöt, ay-järjestöjen luottamusmiehet Sonkajärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Toimintatavat Arvot ja odotukset Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma Ulkoinen olemus, työasu, pukeutuminen, jalkineet, käytös ja täsmällisyys Asiakaspalvelu ulkoisille ja sisäisille asiakkaille Puhelimen ja tietotekniikan käyttö Työasiat, tietoturvallisuus, tietosuoja, yksityisasiat NAVISEC -verkkokoulutus Vaitiolovelvollisuus ja salassapito Henkilön salassapito- ja vaitiolositoumus

4 3 Työsopimus, työsuhteen ehdot, työaika ja työvuorot Työsuhde / Virkasuhde Toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen Koeaika ja sen merkitys Hygienia- tai anniskelupassi, työturvallisuuskortti tai vastaava Työajat ja työvuorot, vuoronvaihto, lisätyö, ylityö, tauot Työajanseurantalomake, työvuorolista Lomat, sairauspoissaolot, muut poissaolot, poissaoloista sopiminen/ilmoittaminen, esimiehen lupa, lääkärin/terveydenhoitajan todistus Ohjeet Toiminta päihdetilanteissa Sonkajärven kunnan päihdeohjelma Palkka-asiat Palkan määräytyminen Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) Palkka, palkanmaksu ja palkanmaksupäivät Lisät, sairausajan palkka Ohjeet Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaukset Verokortti, ay-jäsenmaksun valtakirja Luontaisedut Matkakulut Työmatka, virkamatka, virantoimitusmatka, koulutusmatka, matkalaskun laatiminen Populus -ohjelmaan

5 4 Työterveyshuolto Työterveyshuollon palvelut, työhöntulotarkastus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ohjeet: Terveystarkastuksissa ja tutkimuksissa sekä lääkärissä käynnit Sonkajärven kunnan varhaisen tuen toimintaohje Työterveyshuollon toimintasuunnitelman liite: Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Palvelussuhteen päättyminen Irtisanomisaika Vuosilomakorvaus Lopputilin maksaminen Työtodistus / palvelusaikatodistus Eläköityminen Eläkeasiamiehen palvelut Työpaikan tilat, työskentely-ympäristö Työpaikan sijainti, kulunvalvonta, avaimet Esimies, työtoverit ja heidän tehtävänsä Asiakkaat, muut sidosryhmät Työyksikön toimintatavat Oma työpiste, kulkutiet, hätäpoistumistiet, sosiaalitilat, vaara-alueet Pysäköinti, työpaikan liikennesäännöt Siisteys, järjestys, hygienia Ympäristöasiat, jätehuolto Muut yksiköt ja niiden sijainti

6 5 Turvallisuusasiat, omaisuuden suojaus Omaisuuden suojaus, valvonta- ja hälytysjärjestelmä Toimintaohje yksityisyyden suoja kameravalvonnassa Toiminta uhka- ja väkivaltatilanteessa Toimintaohjeet ja raportointilomake Pelastussuunnitelma, toiminta tulipalossa ja muussa onnettomuudessa Ensiapukaappi, ensiapuohjeet, toiminta tapaturmassa ja sairauskohtauksessa Puhelinnumerot hätätilanteessa 112, koordinaatit Oma työtehtävä Omat tehtävät ja vastuualueet, työohjeet ja opastus Oman työn suunnittelu, tavoitteet, laatu ja kehittäminen Oman työn merkitys kokonaisuuteen, sisäinen yhteistyö Täsmällisyyden ja huolellisuuden merkitys Koneet, laitteet ja työvälineet Käyttöohjeet Häiriötilanteet, huolto Apuvälineiden käyttö Henkilökohtaiset suojaimet Käyttö, hoito ja huolto Työasennot ja työliikkeet, kalusteiden ja työvälineiden säätäminen Työn tauotus, taukojumppa Työn haitat ja vaarat RiskiArvi - ohjelma Epäkohdista ja vioista ilmoittaminen Työskentely asiakkaan tai toisen työnantajan tiloissa Mistä ja/tai keneltä lisätietoa tehtävästä ja tukea työskentelyyn

7 6 Koulutus ja sisäinen tiedottaminen Perehdyttämisaineisto ja sen käyttö Palautekeskustelut työnohjaajan ja/tai esimiehen kanssa Koulutusmahdollisuudet Koulutussuunnitelma Hallituksen päätös ; Sonkajärven kunnan osallistuminen koulutuskustannuksiin Ilmoitustaulu, palaverit, tiedotteet, intranet Työehtosopimus, lait, asetukset, ohjeet Finlex, työpaikan lait Ammattikirjallisuus ja ammattilehdet Muut asiat Harrastus- ja virkistysmahdollisuudet Työ- ja toimintakyvyn ylläpito Sonkajärven kunnan varhaisen tuen toimintaohje TYHY kuntosalivuorot Kulttuuri- ja liikuntasetelit Vakuutusasiat Sonkajärven kunnan kiinteistöt ovat savuttomia Työajalla tupakointi kielletty Perehtyjä Ota selvää asioista! Kysy, ellet tiedä! Seuraa omaa oppimistasi!..20 Perehtyjä Esimies

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, autoliikennealan työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Painopaikka: Painojussit Oy 1. painos 2012 ISBN 978-951-810-491-2

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Muistilista perehdyttäjälle ja työntekijälle tai toimihenkilölle Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työntekijä tai toimihenkilö

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

HUS-PEREHDYTYSOHJELMA

HUS-PEREHDYTYSOHJELMA 2 1. Henkilöstön perehdytys HUS:ssa HUS:n perehdytysohjelman päämääränä on varmistaa järjestelmällinen ja suunnitelmallinen perehdytys kaikille uusille tai tehtäviä vaihtaville, esimiestehtävissä aloittaville

Lisätiedot

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon perehdyttämisopas Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon koulutuskeskus 1.10.2010 Kirkon perehdyttämisopas on Kirkon koulutuskeskuksessa valmisteltua aineistoa

Lisätiedot

Tervetuloa töihin Vantaalle. Perehdytys pähkinänkuoressa

Tervetuloa töihin Vantaalle. Perehdytys pähkinänkuoressa Tervetuloa töihin Vantaalle Perehdytys pähkinänkuoressa T I L A K E S K U S Sisältö Tervetuloa Vantaalle töihin... 1 Työsopimus... 2 Koeaika... 2 Työaika... 3 Ruoka- ja kahvitauot... 3 Työhöntulotarkastus...

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja Työnopastus

Perehdyttäminen ja Työnopastus Perehdyttäminen ja Työnopastus Eine Lohilahti Kehittämishankeraportti 12.2009 LOHILAHTI Eine Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Päivämäärä 05.01.2010 Sivumäärä 17 (33) Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaalle töihin Perehdytysopas uusille työntekijöille

Tervetuloa Vantaalle töihin Perehdytysopas uusille työntekijöille Tervetuloa Vantaalle töihin Perehdytysopas uusille työntekijöille Hyvän työntekemisen tunnusmerkit Strategiaosaaminen selkeänä oman työtehtävän merkitys työyhteisön, toimialan ja kaupungin toimintaan yhteinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas 2 Yhteystiedot Opiskelijan nimi Puhelinnumero Sähköposti Opiskeltava tutkinto Ryhmätunnus Työssäoppimispaikka Työssäoppimisaika Työpaikkaohjaajan nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot

Yrityksen perustiedot Lomakkeet Yrityksen perustiedot Kirjan omistaja tai ylläpitäjä:... Päiväys (kirjan käyttöönotto):... Yrityksen nimi:... Toimiala:... Toimitusjohtaja:... Postiosoite:... Käyntiosoite:... Puhelinnumero:...

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA

TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA Sisällys Työpaikkaohjaajalle... 3 Työssäoppiminen ja näyttö... 4 Työssäoppimisen käynnistyminen... 5 Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme... 6 Työssäoppijan perehdyttäminen...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Tervetuloa Tampereen kaupungin tekijäksi! Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille.

Lisätiedot

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Sisällysluettelo Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille. Työpaikkasi on Pirkanmaan

Lisätiedot

UUDEN TYÖNTEKIJÄN OPAS

UUDEN TYÖNTEKIJÄN OPAS UUDEN TYÖNTEKIJÄN OPAS TERVETULOA TAMPEREEN KAUPUNGIN TEKIJÄKSI! Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille. Työpaikkasi on Pirkanmaan suurin työnantaja noin 15 000 työntekijän

Lisätiedot

Perehdyttämisen monet osapuolet

Perehdyttämisen monet osapuolet Perehdyttämisen monet osapuolet Tämä esite perustuu TJS Opintokeskuksessa vuonna 2009 toteutettuun perehdyttämisen hankkeeseen ja siinä tunnistettuihin perehdyttämisen eri puoliin. Hanke sai Tykesohjelman

Lisätiedot

Tervetuloa Tampereen tekijäksi.

Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Tervetuloa Tampereen kaupungin tekijäksi! Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereelle. Työpaikkasi,

Lisätiedot

OmniaShop Vastuullisia ahaa-elämyksiä. Työssäoppijan opas 2013

OmniaShop Vastuullisia ahaa-elämyksiä. Työssäoppijan opas 2013 OmniaShop Vastuullisia ahaa-elämyksiä Työssäoppijan opas 2013 2 Sisällys 1 Mikä on OmniaShop?... 3 2 Kestävä kehitys OmniaShopissa... 3 3 OmniaShopin yrittäjät... 4 4 Asiakaspalvelu OmniaShopissa... 13

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot