Turvallisuuden tarkistuslista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden tarkistuslista"

Transkriptio

1 Turvallisuuden tarkistuslista Sähköteknisten tuotteiden valmistus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen

2 SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi 5 1 Ergonomia 6 2 Kone- ja laiteturvallisuus 8 3 Työpisteen ja kulkuteiden järjestys ja siisteys 9 4 Työympäristötekijät 11 5 Työskentely 13 6 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 14 Yhteystietoja 15 2

3 Tarkastuksen suorittaja Päivämäärä: Tekijät: Tekijät: Turvallisuuden tarkistuslista Tämän alakohtaisen oppaan tarkoitus on auttaa huolehtimaan yrityksen koko henkilöstön työturvallisuudesta ja -terveydestä. Oppaaseen on koottu alan keskeiset työsuojeluasiat helppokäyttöiseksi tarkistuslistaksi. Sen avulla selviää mitkä asiat ovat kunnossa ja missä olisi parantamisen tarvetta. Sen avulla voi myös laskea yrityksen turvallisuusindeksin, joka on kunnossa olevien asioiden osuus kaikista listan kohdista. Teoriassa indeksi voi vaihdella nollasta sataan prosenttiin, mutta käytännössä tuskin on yritystä, jossa kaikki asiat vaatisivat korjausta tai kaikki asiat olisivat kunnossa. Indeksin avulla yrityksessä voidaan asettaa tavoitteita; esimerkiksi jos indeksi on nyt 65% voisi tavoite seuraavalle vuodelle olla 85%. Hyvät työolot eivät välttämättä maksa ylimääräistä. Siisti ja järjestyksessä oleva työpaikka ja kunnossa olevat välineet päinvastoin parantavat sekä tuottavuutta että työturvallisuutta. Siitä hyötyvät kaikki. Yritys hyötyy alempina kustannuksina, kun hukka-aikaa, tapaturmia, esinevahinkoja ja sairauspoissaoloja on vähemmän. Työntekijä viihtyy paremmin työssä ja säilyy terveempänä. Yhteiskunta hyötyy kilpailukykyisestä yrityksestä, joka antaa työtä ja verotuloja, mutta rasittaa vähemmän sosiaali- ja terveysbudjettia. Työnantajalla on myös lakisääteinen velvoite seurata säännöllisesti työolosuhteita, selvittää esiintyvät vaarat ja arvioida niiden aiheuttamat riskit. Opas helpottaa työolojen seurantaa ja muodostaa pohjan myös kehittämistoimenpiteille ja yrityksen työsuojelun toimintaohjelmalle. 3

4 Tarkistuslistan käyttöohje Turvallisuuden määrittämisessä otetaan huomioon kaikki yrityksen työntekijät ja eri työt. Tarvittaessa listan voi täyttää erikseen erilaisista töitä. Useat listan kohdat selviävät parhaiten paikan päällä työkohteessa ja/tai työntekijöiden kanssa keskustelemalla. Lista toistetaan esimerkiksi kerran vuodessa tai tarpeen mukaan, kun yrityksessä tehdään muutoksia. Tarkistuslistan kysymyksiin vastataan merkitsemällä rasti joko kunnossa, ei kunnossa tai ei sovellu -kohtaan. Asia on kunnossa, kun se täyttää viranomaismääräykset tai yrityksessä itse asetetut pelisäännöt. Jos kohta ei näitä täytä, merkitään ei kunnossa. Jos kohta ei koske yritystä, merkitään ei sovellu. Jos ei olla varmoja onko asia kunnossa vai ei, jätetään merkintä tekemättä ja asia selvitetään myöhemmin. Se saattaa edellyttää lisätietojen hankkimista esimerkiksi työterveyshuollolta, työhygiee-nisiä mittauksia tms. Tarkistuslistassa on esitetty myös mahdollisia toimenpiteitä, joista voi olla hyötyä varsinkin ei kunnossa olevien asioiden kehittämisessä. Listaan voi ruksata mahdollisesti kiinnostavia vaihtoehtoja. Toivottavasti ne antavat virikettä myös omalle ideoinnille työpaikalla. 4

5 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi Turvallisuusindeksin laskemista varten tiedot kootaan yhteenvetolomakkeelle. Siitä näkyy pääkohdittain paljonko asioita on kunnossa ja paljonko ei kunnossa. Indeksi lasketaan kaavan avulla kunnossa olevien prosenttiosuutena näiden yhteismäärästä. Max Yhteenvetolomakkeeseen merkitään päätetyt toimenpiteet, niiden vastuuhenkilö ja toimenpiteen aikataulu. Toimenpiteiden toteutusta on hyvä seurata. Viimeistään niiden toteutuminen selviää, kun tarkistuslista käydään uudestaan läpi, mielellään viimeistään vuoden päästä. Sovitut toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu Toteutunut pvm 1. Ergonomia Kone- ja laiteturvallisuus Työpisteen ja kulkuteiden järjestys ja siisteys Työympäristötekijät Työskentely Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 15 Yhteensä 100 kunnossa Indeksi = = x 100% = % kunnossa + ei kunnossa 5

6 1 Ergonomia ⓿ ⓿ ⓿ 1.1 Onko työntekijät opastettu oikeisiin työasentoihin ja ⓿ Työntekijöille opastetaan ergonomisesti oikeat Työturvallisuuslaki säätämään itse työpisteensä? työasennot ja työtavat (299/58) Onko työpiste suunniteltu ergonomisesti oikein? ⓿ Sopiva, säädettävä tuoli (istuimen ja selkänojan säädöt) ⓿ ⓿ ⓿ istuimen korkeus on säädettävissä ⓿ Säädöt tarkastetaan aina työvuoron alussa Teollisuusergonomia. ⓿ ⓿ ⓿ istuimen selkänojan kallistuskulma on säädettävissä ⓿ Istuimessa ristiselän tuki Käsikirja suunnitteluun. ⓿ ⓿ ⓿ istuin on varustettu ristiselän tuella ⓿ Riittävästi jalkatilaa työpöydän alla Työterveyslaitos, ⓿ ⓿ ⓿ istuin on helposti kääntyvä ⓿ Jalkatuki Helsinki ⓿ ⓿ ⓿ istuin on valmistettu hengittävästä materiaalista ⓿ Kyynärtuet ⓿ ⓿ ⓿ jalkatilaa on riittävästi ⓿ Pyörällinen istuin Työpaikan ergonomi- ⓿ ⓿ ⓿ jalkatuki on tarvittaessa käytettävissä ⓿ Istuin verhoiltu hengittävästä materiaalista esim. nen selvitys. ⓿ ⓿ ⓿ kyynärtuet ovat tarvittaessa käytettävissä kankaasta Työterveyslaitos, ⓿ ⓿ ⓿ riittävästi työskentelytilaa ⓿ Säädettävä pöytätason korkeus ja kaltevuus Helsinki 1984 ⓿ ⓿ ⓿ työpisteessä työtason korkeus säädettävissä ⓿ Työvälineet ulottumisetäisyydelle Työpaikan ergonomi- ⓿ ⓿ ⓿ 1.12 Säädetäänkö istuin oikeaan asentoon? ⓿ Työskentelykorkeuden säätömahdollisuus nen tarkastusohje. ⓿ ⓿ ⓿ 1.13 Onko ergonomisesti oikeisiin käden- ja ranteen ⓿ Kokoonpantavien materiaalien oikea asennuskorkeus Työterveyslaitos, liikkeisiin kiinnitetty huomiota? ja kiinnittäminen, jigit Helsinki 1992 ⓿ ⓿ ⓿ 1.14 Onko seisomatyöpisteen lattiamateriaali joustavaa? ⓿ Seisoma-alusta pitävä, joustava ja tukeva ⓿ ⓿ ⓿ 1.15 Onko seisomatyöntekijöiden saatavissa asianmukaisia (ergonomiamatto) työjalkineita ja käytetäänkö niitä? ⓿ Asianmukaiset työjalkineet ⓿ Antistaattinen lattiamateriaali Ihmisen mittainen työpaikka: teollisuuden työpisteen ergonomia ja turvallisuus. Teollisuusvakuutus, Helsinki

7 1 Ergonomia ⓿ ⓿ ⓿ 1.16 Voidaanko työasentoja vaihdella riittävästi (esim. ⓿ Työn järjestäminen siten, että työtä voidaan tehdä seisominen/istuminen/liikkuminen)? vaihdellen (istuminen/seisominen, liikkuminen) ⓿ ⓿ ⓿ 1.17 Pitävätkö työntekijät riittävästi taukoja? ⓿ Työn kierrätys ⓿ Tauot ⓿ Taukoliikunta, elpymisliikunta ⓿ Liikunta vapaa-aikana ⓿ ⓿ ⓿ 1.18 Onko kuljetus- ja nostoapuvälineitä riittävästi ⓿ Ohjeet oikeisiin nostotekniikoihin materiaalin käsittelyyn ja siirtoon? ⓿ Kuljetus-, nosto- ja siirtoapuvälineiden käyttö ⓿ ⓿ ⓿ 1.19 Onko ruuvaukseen ja muihin toistuviin työvaiheisiin ⓿ Sähköiset aputyövälineet (ruuvinvääntimet ym.) käytettävissä tarvittavia aputyövälineitä? ⓿ Sähköisten aputyövälineiden tukivarret, tukijousitus ym. ⓿ ⓿ ⓿ 1.20 Käytetäänkö aputyövälineitä? ⓿ Aputyövälineiden ergonomisesti muotoillut kädensijat ⓿ Aputyövälineiden hyväkuntoisuus Vnp 1409/93 käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä. Työsuojeluhallinto, Tampere 1997 Ergonomia yhteensä 7

8 2 Kone- ja laiteturvallisuus ⓿ ⓿ ⓿ 2.7 ⓿ ⓿ ⓿ 2.8 ⓿ ⓿ ⓿ 2.9 Ovatko hätäpysäyttimet näkyvillä ja helposti käytettävissä? Ovatko hätäpysäyttimet ehjät ja toimivat? Onko hätäpysäyttimet ja hallintalaitteet merkitty selvästi kuvin ja/tai suomenkielisin tekstein? ⓿ ⓿ ⓿ ⓿ 2.1 Onko käyttäjät koulutettu koneen käyttöön ⓿ Työntekijöiden perehdyttäminen, koulutus, Vnp 1314/94 koneiden ja tiedotettu työhön liittyvistä vaaroista? ammattitaidon lisääminen turvallisuudesta ⓿ ⓿ ⓿ 2.2 Ovatko liikkuvat koneenosat suojattu? ⓿ Uusia laitteita hankittaessa varmistetaan niiden ⓿ ⓿ ⓿ 2.3 Onko sormien, käsien ym. puristuminen tai turvallisuus (CE-merkki) koneen mahdollisesti aiheuttama tönäisy estetty? ⓿ Koneiden suojaus (kotelointi, aitaus, valokennot, ⓿ ⓿ ⓿ 2.4 Ovatko koneiden suojalaitteet kunnossa? paineherkät matot) Vnp 1403/93 ⓿ ⓿ ⓿ 2.5 Käytetäänkö olemassa olevia suojalaitteita? ⓿ Turvavälineiden toimivuuden säännöllinen tarkistus työvälineiden ⓿ ⓿ ⓿ 2.6 Ovatko vaaralliset alueet, esim. koestusalue, säteilyn ⓿ Vaara-alueiden merkitseminen ja noudattaminen turvallisesta käytöstä alaiset alueet, merkityt selvästi? ⓿ Hätäpysäyttimissä ja hallintalaitteissa suomenkieliset merkinnät siitä, mihin toiminto kohdistuu Hallintaelimien liikesuuntien vastattava niiltä odotettavia toimintoja ⓿ Käyttäjät koulutetaan sähköturvallisuuteen Sähköturvallisuus- ⓿ ⓿ ⓿ 2.10 Ovatko sähkölaitteet kunnossa? ⓿ Käytetään tehtävään tarkoituksenmukaisia laitteita laki 410/96 ⓿ ⓿ ⓿ 2.11 Onko käyttäjät koulutettu sähköturvallisuuteen? ⓿ Ei käytetä vikaantuneita sähkölaitteita ⓿ ⓿ ⓿ 2.12 Onko otettu huomioon sähkölaitteiden käyttö ⓿ Sähköasentaja tarkastaa ja huoltaa sähkölaitteet Sähköturvallisuussäännöllisesti erityisolosuhteissa: kuumuus, kylmyys, märät asetus 498/96 olosuhteet, tulipalo- tai räjähdysvaara? ⓿ Vesitiiviit sähköpistokkeet Sähköturvallisuus- ⓿ ⓿ ⓿ 2.13 Voidaanko häiriötilanteet korjata turvallisesti ⓿ Koneiden pysäyttäminen luotettavasti aina keskus. menemättä vaara-alueelle? häiriön poiston ja puhdistuksen ajaksi Tiedonanto T49-84 ⓿ ⓿ ⓿ 2.14 Onko koneille ja laitteille säännöllisiä teknisiä ⓿ Säännölliset tekniset tarkastukset tarkastuksia? ⓿ Ennakkohuolto ⓿ ⓿ ⓿ 2.15 Onko kirjallinen, suomen- ja ruotsinkielinen ⓿ Huoltokirja huolto-ohje olemassa? ⓿ Kirjallinen, suomen- ja ruotsinkielinen huolto-ohje Kone- ja laiteturvallisuus yhteensä 8

9 3 Työpisteen ja kulkuteiden järjestys ja siisteys ⓿ ⓿ ⓿ 3.1 Onko työpiste siisti ja viihtyisä? ⓿ Motivointi ja järjestystä ylläpitävien työtapojen TUTTAVA -opaskirja. ⓿ ⓿ ⓿ 3.2 Ovatko kaikki pöydät ja tasot järjestyksessä, eikä niillä ole tarpeetonta tavaraa? vakiinnuttaminen Työterveyslaitos, ⓿ ⓿ ⓿ 3.3 Ovatko kaikki hyllyt järjestyksessä, tukevat Järjestyksen ylläpitoon liittyvät tekniset edellytykset: Helsinki 1993 ja turvalliset? ⓿ - varastojen hyvä järjestys, riittävästi tilaa ⓿ ⓿ ⓿ 3.4 Onko työkaluille ja materiaaleille omat, ⓿ - levyille varastotelineet Työpaikan kulkumerkityt paikat? ⓿ - työkaluille omat paikat väylät turvallisiksi. ⓿ ⓿ ⓿ 3.5 Säilytetäänkö työkaluja ja materiaaleja omilla ⓿ - jäteastiat erityyppisille jätteille Työolot 73. paikoillaan? Työterveyslaitos, ⓿ ⓿ ⓿ 3.6 Onko jäteastioita riittävästi erilaisille jätteille? ⓿ Yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt Työsuojeluhallitus, ⓿ ⓿ ⓿ 3.7 Tyhjennetäänkö jäteastiat riittävän usein? ⓿ Järjestystä ylläpitävät työtavat Helsinki 1991 ⓿ ⓿ ⓿ 3.8 Ovatko kulkureitit ja työskentelyalueet riittävän ⓿ Työntekijöiden koulutus järjestyksessä, puhtaita ja kunnossa sujuvan ⓿ Kulkuteiden riittävä leveys Sisäisten kuljetusten liikkumisen ja tavaroiden siirron kannalta? ⓿ Kulkuteiltä poistetaan epätasaiset pinnat ja kynnykset turvallisuus. ⓿ ⓿ ⓿ 3.9 Ovatko ajoreitit merkityt, vapaina ja onko niillä hyvä ⓿ Ajoreitit merkitään selvästi Työterveyslaitos, näkyvyys? ⓿ Työajan varaaminen siivoukseen Helsinki 1985 ⓿ Järjestyksen säännöllinen mittaaminen ja graafinen palaute ⓿ ⓿ ⓿ 3.10 Onko tarpeellisissa kohdissa tarvittavat huoltotasot ja ⓿ Kiinteä tai siirrettävä nousutie (kaiteellinen) kulkutiet (esim. huolto- ja korjaustilanteet)? ⓿ Kunnolliset ja asianmukaiset tikkaat ⓿ ⓿ ⓿ 3.11 Ovatko askelmat ja huoltotasot puhtaat? ⓿ Tikkaiden huolto ja kunnossapito ⓿ Leveät raput ⓿ Askelmien ja huoltotasojen kunnossa- ja puhtaanapito 9

10 3 Työpisteen ja kulkuteiden järjestys ja siisteys ⓿ ⓿ ⓿ 3.12 Onko työpaikalla kiinnitetty riittävästi huomiota materi- ⓿ Nostoapuvälineet asianmukaiset ja hyväkuntoiset Turvallisesti trukilla - aalin käsittelyyn liittyviin vaaratekijöihin (kasan kaatumi- ⓿ Varastojen ja pinojen stabiilisuus; sallitut opastus trukin käyttöön. nen / tankojen pyöriminen, materiaalin putoaminen sekä kasakorkeudet Työturvallisuuskeskus. vaaratilanteet kuorman purkaus- tai lastausvaiheessa)? ⓿ Lastin laitoihin asennettavat irrotettavat tuet Helsinki 1995 ⓿ ⓿ ⓿ 3.13 Onko työntekijät koulutettu trukkien ja nostureiden ⓿ Talvella piha-alueen auraus, hiekoitus käyttöön? ⓿ ⓿ ⓿ 3.14 Puhdistetaanko käsityökalut (juottimet, ruuvaimet) säännöllisesti? ⓿ ⓿ ⓿ 3.15 Puhdistetaanko mikroskoopit säännöllisesti? Työpisteen ja kulkuteiden järjestys ja siisteys yhteensä ⓿ Käsityökalujen säännöllinen puhdistaminen ⓿ Mikroskooppien okulaarien säännöllinen puhdistaminen silmätulehdusten leviämisen estämiseksi ⓿ Henkilökohtaiset työkalut 10

11 4 Työympäristötekijät ⓿ ⓿ ⓿ 4.1 Onko käytetyt kemikaalit merkitty asianmukaisesti ⓿ Kaikkiin kemikaaliastioihin kemikaalimerkinnät VNp 920/92 (pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet)? ⓿ Ehjät kemikaaliastiat työntekijöiden suojele- ⓿ ⓿ ⓿ 4.2 Onko työntekijöille kerrottu kemikaalivaaroista? ⓿ Tiedotus kemikaalien vaaroista misesta kemiallisille ⓿ ⓿ ⓿ 4.3 Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikkien luettavissa? ⓿ Käyttöturvallisuustiedotteet kaikkien saatavilla tekijöille altistumiseen ⓿ ⓿ ⓿ 4.4 Käyttävätkö työntekijät suojaimia kemikaaleja (myös työterveyshuollossa) liittyviltä vaaroilta käsiteltäessä? ⓿ Noudatetaan käyttöturvallisuustiedotteessa olevia ohjeita ⓿ ⓿ ⓿ 4.5 Onko kemikaalin käsittelykohdassa kohdepoisto? ⓿ Suljetut järjestelmät ja laitteet (koteloitu ja Asetus vaarallisten ⓿ ⓿ ⓿ 4.6 Onko kohdepoisto oikein sijoitettu? ilmastoitu työasema) kemikaalien teollisesta ⓿ ⓿ ⓿ 4.7 Onko altistuminen juotossa ja hitsauksessa syntyville ⓿ Yleisilmastointi käsittelystä ja aineille estetty riittävästi? ⓿ Riittävän tehokkaat imurit varastoinnista 682/90 ⓿ ⓿ ⓿ 4.8 Onko selvitetty juotossa ja hitsauksessa syntyvien yhdis- ⓿ Imureiden oikea kohdistus teiden koostumus ja pitoisuudet? ⓿ Tarvittaessa hengityksen suojaus Työhygienia - työolot ⓿ ⓿ ⓿ 4.9 Onko palaville nesteille ja myrkyllisille kemikaaleille ⓿ Kemikaalien käsittely tuulikaapissa tai erillisessä ja niiden parantaminen. oma varastointihuone? ilmastoidussa huoneessa Työterveyslaitos, ⓿ ⓿ ⓿ 4.10 Käsitelläänkö mahdollisesti syntyviä ongelmajätteitä ⓿ Uuniosan lämpimät huurut ulos Helsinki 1992 asianmukaisesti? ⓿ Palavien nesteiden ja myrkyllisten kemikaalien varastointi erillisissä, lukittavissa huoneissa ⓿ Ongelmajätteiden asianmukainen käsittely Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. ⓿ ⓿ ⓿ 4.11 Onko työntekijät suojattu kuumilta koneenosilta? ⓿ Koneiden kotelointi Määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö, ⓿ ⓿ ⓿ 4.12 Onko työntekijät suojattu kuumilta käsityökaluilta ⓿ Kuumien työkalujen suojaus (kolvin metallipidike) ⓿ ⓿ ⓿ 4.13 ja työkappaleilta? Onko työntekijät suojattu kuumien materiaalien roiskeilta? ⓿ Suojakäsineet ja suojavaatetus ⓿ Silmänsuojaimet ⓿ Varovaisuus ja huolellisuus 11

12 4 Työympäristötekijät ⓿ ⓿ ⓿ 4.14 Onko työpaikan lämpötila miellyttävä? ⓿ ⓿ ⓿ 4.15 Onko ilman kosteus miellyttävä (30-70 %)? ⓿ ⓿ ⓿ 4.16 Onko ilmanvaihto sopiva eikä aiheuta vetoa? ⓿ Lämpötilan säätö (19-23 C) ilmanvaihtojärjestelmän säädöllä ⓿ Ilmanvaihtojärjestelmän säännöllinen huolto ja puhdistus ⓿ Ovivedon torjuminen (tuulikaappi, verhot, puhallin, isojen ovien käytön rajoittaminen Työpaikkojen ilmastointi. Turvallisuustiedote 14. Työsuojeluhallitus, Tampere 1985 ⓿ ⓿ ⓿ 4.17 Onko työpisteiden valaistus riittävä ja häikäisemätön? ⓿ Rikkinäisten lamppujen vaihtaminen Valaistussuositukset. ⓿ ⓿ ⓿ 4.18 Ovatko kaikki alueet esim. sisäänkäynnit, kulkureitit, ⓿ Häikäisylähteiden siirtäminen/peittäminen Sisävalaistus. Suomen raput ja portit, kunnolla valaistut? ⓿ Valaisinten säännöllinen puhdistus Valoteknillinen Seura, ⓿ Valaisimien ennakkohuolto Helsinki 1986 ⓿ Asianmukaiset työpaikkavalaisimet ⓿ Kohdevalojen lisääminen VNp 1404/93 työntekijän suojelusta työssä ⓿ ⓿ ⓿ 4.19 Onko iskumelua? ⓿ Koneen kotelointi esiintyvän melun aiheut- ⓿ Väliseinät ⓿ Absorboivien materiaalien käyttö tamilta vaaroilta ja haitoilta ⓿ ⓿ ⓿ 4.20 Onko sähkön johtuminen/sähköiskujen ⓿ Suojaerotusmuuntajat RakMK C1 ja C5. saaminen estetty? ⓿ Antistaattiset kengät Ääneneristys. Määräyk- ⓿ Puolijohtavat lattiat set ja ohjeet. Ympäristö- ⓿ Muoviset matot ministeriö, 1984 ⓿ Maadoitukset ⓿ Antistaattiset pesuaineet ja käsivoiteet ⓿ Vikavirtasuojat Työympäristötekijät yhteensä 12

13 5 Työskentely ⓿ ⓿ ⓿ 5.1 Onko työpaikalla käytettävissä riittävästi tarvittavia ⓿ Käytettävissä on riittävä määrä tarkoituksenmukaisia VNp 1407/93 henkilönsuojaimia? suojaimia suojainten valinnasta ja ⓿ ⓿ ⓿ 5.2 Onko suojainten käytöstä ja turvallisista ⓿ Suojainten säännöllinen huolto ja puhdistus käytöstä työssä toimintatavoista annettu ohjeita? ⓿ Suojainten oikea varastointi ⓿ ⓿ ⓿ 5.3 Käyttävätkö työntekijät suojaimia? ⓿ Henkilökohtaiset suojaimet Henkilökohtaiset ⓿ Kertakäyttöiset käsineet suojaimet: ohjeita Ovatko suojavarusteet kunnossa? ⓿ Työntekijöille kerrottava työpaikan vaaroista valinnasta ja käytöstä ⓿ ⓿ ⓿ tarkoituksenmukaiset ja ehjät käsineet ja vaatetus ja annettava ohjeet suojainten oikeasta käytöstä sekä hyväksyttyjen ⓿ ⓿ ⓿ sopivat turvakengät ⓿ Työntekijöitä motivoidaan turvallisuustietoisuuteen suojainten luettelo. ⓿ ⓿ ⓿ ehjät kuulonsuojaimet ja vastuullisuuteen Työterveyslaitos, ⓿ ⓿ ⓿ sopivat ja tarkoituksenmukaiset hengityssuojaimet ⓿ Suojainten käytöstä huolehditaan Työsuojeluhallitus. ⓿ ⓿ ⓿ 5.8 Huolletaanko suojaimia säännöllisesti? ⓿ Näkyvät merkinnät suojainten käyttöpakosta Helsinki, Tampere 1984 ⓿ ⓿ ⓿ 5.9 Onko suojaimille olemassa oma säilytyspaikkansa? Käsien suojaus. ⓿ ⓿ ⓿ 5.10 Kiinnitetäänkö riittävästi huomiota hygieniaan (käsien pesu ennen ruokailua ja tupakointia kemikaalien käsittelyn jälkeen)? ⓿ ⓿ Käsien pesu kemikaalien käsittelyn jälkeen Tiedonkulkua ja yhteistyötä parannettaan tuotannon ja suunnittelun välillä Työterveyslaitos, Helsinki 1988 Toimiva työ- ja Onko seuraaviin kuormittumista aiheuttaviin ⓿ Yhtiön tilanteesta ja asioista tiedottaminen kaikille suojavaatetus. tekijöihin kiinnitetty riittävästi huomiota? työntekijöille (lehdet, viikko/kuukausitiedotteet) Työterveyslaitos, ⓿ ⓿ ⓿ ylitöiden välttäminen ⓿ Työntekijät mukaan toimintatapojen suunnitteluun Helsinki 1996 ⓿ ⓿ ⓿ työn sujuvuus ja häiriöttömyys ⓿ Työvälineet ja materiaali hyvin saatavilla ja ⓿ ⓿ ⓿ työn ennakkosuunnittelu järjestyksessä Työaikalaki 605/96 ⓿ ⓿ ⓿ riittävät tiedot päätöksiä varten ⓿ Työnopastus ⓿ ⓿ ⓿ työilmapiiri ⓿ Kiireelliset työt otetaan huomioon kapasiteetin Työehtosopimus 436/46 suunnittelussa ⓿ Ennakoiva kunnossapito häiriöiden vähentämiseksi Työskentely yhteensä ⓿ Aikaa myös kunnossapidolle 13

14 6 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius ⓿ ⓿ ⓿ 6.1 Onko työntekijöille järjestetty työterveyshuolto? Työterveyshuoltolaki 743/78 ⓿ ⓿ ⓿ 6.2 Onko työntekijöille annettu ensiapukoulutusta? ⓿ Työntekijöille ohjeet ensiaputoimintaan ja -välineisiin ⓿ ⓿ ⓿ 6.3 Ovatko ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina? ⓿ Ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina VNp 950/94 ⓿ ⓿ ⓿ 6.4 Onko yrityksellä hälytyssuunnitelma ja onko ⓿ Poistumistiet vapaina, merkitty ja opastus näkyvissä työnantajan velvollityöntekijät koulutettu siihen? ⓿ Alkusammutuskalusto (oikeanlainen sammutin) suudeksi säädetystä ⓿ ⓿ ⓿ 6.5 Ovatko poistumistiet kunnossa? ⓿ Automaattinen sammutusjärjestelmä sekä yrittäjän ja muun ⓿ ⓿ ⓿ 6.6 Onko sammutuskalusto helposti saatavilla? ⓿ Sammutusvälineet paikallaan, käyttövalmiina ja omaa työtään tekevän ⓿ ⓿ ⓿ 6.7 Onko työntekijät opastettu käyttämään edusta vapaana työterveyshuollosta sammutuskalustoa? ⓿ Sammutuskalusto ja hätäpoistumistiet merkitään kyltein ⓿ ⓿ ⓿ 6.8 Onko yrityksessä automaattinen palohälytysjärjestelmä? ⓿ Automaattinen hälytys paloasemalle Hyvä työterveyshuol- ⓿ Työpisteessä ei saa olla syttyviä materiaaleja tokäytäntö. Opas ⓿ ⓿ ⓿ 6.9 Tarkistetaanko sammuttimien ja automaattisen (palokuorman minimointi) toiminnan suunnittepalohälytysjärjestelmän toimivuus säännöllisesti? ⓿ Sytytyslähteiden eliminointi (avotuli, tupakointi) luun ja seurantaan. ⓿ ⓿ ⓿ 6.10 Tehdäänkö hitsaus paloturvallisessa paikassa? ⓿ Työpisteen jatkuva valvonta Työterveyslaitos, ⓿ Tulityökoulutus Helsinki 1997 ⓿ Jälkivartiointi tulitöiden jälkeen ⓿ ⓿ ⓿ 6.11 Ovatko hälytysnumerot näkyvissä? ⓿ Kaasupullojen varoventtiilien säännöllinen tarkistus Ensiapuvalmius työ- ⓿ ⓿ ⓿ 6.12 Onko avunsaanti varmistettu äkillisen sairastapauksen ⓿ Hitsauslaitteiden takaisku- ja takatulisuojat paikalla. Turvallisuus- sattuessa myös yksintyöskentelyssä? tiedote 4/1996. ⓿ ⓿ ⓿ 6.13 Onko tehtaalla hätäsuihkut/silmäsuihkut? ⓿ Suojelusuunnitelma hätätapausten varalta Työministeriö, ⓿ ⓿ ⓿ 6.14 Onko laitoksella suojelusuunnitelma? ⓿ Säännölliset evakuointiharjoitukset Helsinki 1996 ⓿ ⓿ ⓿ 6.15 Tehdäänkö säännöllisiä evakuointiharjoituksia? Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius yhteensä ⓿ Säännöllinen yhteydenpito muihin työntekijöihin ⓿ Toimivat hätäsuihkut ja silmäsuihkut ⓿ Henkilöstön koulutus VNp 976/94 työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 14

15 Yhteystietoja Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh , fax Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Laajaniityntie Vantaa puh , fax Työ Terveys Turvallisuus -lehti puh , fax Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojelusosasto Uimalankatu 1 PL 536, Tampere puh , fax Työturvallisuuskeskus Lönnrotinkatu 4 B Helsinki puh , fax Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT Turvallisuustekniikka Tekniikankatu 1 PL 1307, Tampere puh , fax Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puh , fax Suomen Standardisoimisliitto SFS Maistraatinportti 2 PL 116, Helsinki puh , fax FIMKO (entinen Sähkötarkastuskeskus) Särkiniementie 3 PL 30, Helsinki puh , fax Suomen sähköteknillinen standardisoimisyhdistys SESKO ry Särkiniementie 3 PL 134, Helsinki puh , fax

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Koneellinen puunkorjuu Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Puun autokuljetus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Hotellit ja ravintolat Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Rakennusten purkutyöt Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työympäristön perusasiat ja Elmeri + Lisätietomateriaali (9/2004): - Elmeri + -hyväksymisperusteet - 3T Ratkaisut Oy www.3tratkaisut.

Työympäristön perusasiat ja Elmeri + Lisätietomateriaali (9/2004): - Elmeri + -hyväksymisperusteet - 3T Ratkaisut Oy www.3tratkaisut. Työympäristön perusasiat ja Elmeri + Lisätietomateriaali (9/2004): - Elmeri + -hyväksymisperusteet - 3T Ratkaisut Oy www.3tratkaisut.fi Työskentely / Työtapa TYÖSKENTELY / TYÖTAPA Havainnot: Yksi havaintoruudun

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala Työsuojelu kiteytetysti Kiinteistöpalveluala Sisältö Kiinteistöpalvelualan työsuojelu... 4 Työturvallisuus työpaikalla... 5 Työnantajalla huolehtimisvelvoite... 5 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla...

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa

Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus puutarha- ja maataloustuotannossa Tiina Mattila Alina Sinisalo Markku Lätti (toim.) TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43 Nurmijärvi 2010 Työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot