Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista"

Transkriptio

1 Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä ja yhteenveto... 1 Johdanto... 3 Venäläisten matkailu... 4 Venäläisten lomavietto vuosina : Missä vietti loman?... 5 Venäläisten matkat kuuteen suosituimpaan IVY-maiden ulkopuoliseen maahan vuosina Venäläisten matkat tärkeimpiin IVY-maiden ulkopuolisiin maihin... 7 Venäläisten ulkomaanmatkailu: Maat, joissa vierailtu viimeisten kahden vuoden aikana... 8 Venäläisten suosituimmat / mieluisimmat kesälomakohteet... 9 Venäläisten suosituimmat / mieluisimmat talvilomakohteet Lomakohteen valinta: Eri tekijöiden merkitys / tärkeys lomakohteen valinnassa Lomakohteen valinta: Mitkä lomailutavat kiinnostavat eniten? Venäläismatkailijoiden tyypittely Matkailun ja elämystuotannon OSKE:n mukaan Venäläisten rahankäyttö ja tyytyväisyys lomaan Rahankäyttö lomailuun: Arvioikaa, kuinka paljon käytitte rahaa matkanne aikana lomailuun? Lomamatkan hinta: Kuinka paljon olette valmiit käyttämään matkapaketin hankintaan? Tyytyväisyys lomaan Venäläisten matkustaminen Suomeen Matkustajien asuinpaikkajakauma Kuinka usein Suomessa?: Matkojen ja matkustajien määrä Matkan tarkoitus: Suomeen tehtyjen matkojen määrät Eri seutukunnat matkakohteina Venäläisten matkakohteet Suomessa Matkakohteen valinta: Millä perusteella valitsee matkakohteen Suomessa? Mielikuvat Kaakkois-Suomen seutukunnista vuonna Venäläisten palveluiden ja rahankäyttö Suomessa 2000-luvulla Rahankäyttö matkustajaa kohden... 28

3 Rahankäyttö palveluihin ja tuoteostoihin Palveluidenkäyttö vuonna Venäläisten Suomen matkailun tulevaisuudennäkymistä Arvio matkustajapotentiaalista eri alueilta Ennusteet matkailijamäärien kasvulle vuoteen Neljä skenaariota venäläisten Suomen-matkailun kehityksestä Venäläisten Suomen-matkailuun liittyviä haasteita Pullonkauloista raja-asemilla Tyytymättömyyttä Suomessa herättäneet asiat: Suomessa vuonna 2012 vierailleet venäläiset Johtopäätöksiä ja suosituksia Venäläisten Suomen-matkailun SWOT-analyysi Matkailupalveluiden kehittämistarpeista Kehittämisajatuksia yritysten työpajoista Venäläisten Suomen-matkailun kehitysnäkymät, vahvuudet ja kehittämistarpeet- Poimintoja asiantuntijoiden näkemyksistä... 42

4 TIIVISTELMÄ JA YHTEENVETO 1 Yli puolet venäläisistä viettää lomansa kotona ja noin neljännes mökillä. Venäjällä matkailee lähes viidesosa lomalaisista ja entisen Neuvostoliiton ulkopuolella noin viisi prosenttia venäläisistä. Kolme neljäsosaa venäläisistä järjestää lomamatkansa täysin itsenäisesti ja matkatoimistoa apuna matkan järjestämisessä käyttää neljännes venäläisistä lomamatkailijoista. Suomessa vierailevista venäläismatkailijoista joka kymmenes käyttää matkatoimistoa muuhun kuin viisumin hankintaan. Venäläiset käyttivät lomamatkallaan vuonna 2012 rahaa keskimäärin ruplaa (runsaat 600 euroa). Suomessa vuonna 2012 lomamatkalla olleet venäläiset käyttivät matkallaan rahaa keskimäärin 325 euroa henkeä kohden. Venäläiset tekevät enemmän matkoja Suomeen kuin mihinkään muuhun IVY-maiden ulkopuoliseen maahan. Vuonna 2012 venäläiset tekivät lähes 5 miljoonaa matkaa Suomeen. Toiseksi suosituimpaan maahan, Turkkiin venäläiset tekivät noin 3 miljoonaa matkaa vuonna On kuitenkin syytä huomioida Suomen ja Turkin erilaisuus matkakohteena. Turkkiin matkustetaan harvemmin ja näin ollen vuoden aikana siellä käy useampia henkilöitä. MEK:n vuonna 2002 teettämän tutkimuksen mukaan 25 % niistä venäläisistä, jotka olivat matkustaneet viimeisen kahden vuoden aikana, oli käynyt Turkissa, kun taas vain 13 % heistä oli käynyt Suomessa. Kuitenkin venäläiset tekivät kyseisenä vuotena noin kolmanneksen enemmän matkoja Suomeen kuin Turkkiin. Suomi on tyypillisesti ostosmatkakohde erityisesti hyvätuloisille pietarilaisille, jotka käyvät Suomessa ostosmatkalla keskimäärin 4-5 kertaa vuoden aikana. Etelän lomakohteet kiinnostavat kesälomakohteena useampaa kuin joka toista venäläistä matkailijaa, kun Suomesta tai Skandinaviasta kesälomakohteena on kiinnostunut harvempi kuin joka kymmenes venäläinen. Talvilomakohteena etelän kohteet kiinnostavat alle kolmannesta venäläismatkailijoista ja Suomesta tai Skandinaviasta on kiinnostunut useampi kuin joka kymmenes matkailija. Toisin sanoen Suomi ja muut pohjoismaat ovat hieman suositumpia talvilomakohteena kuin kesälomakohteena, erityisesti jos verrataan niitä etelän lomakohteisiin. Toisaalta voidaan myös todeta, että Suomi kiinnostaa venäläisiä sekä talvi- että kesälomakohteena. Suomen ehdoton valtti venäläisten matkakohteena on läheisyys ja helppo saavutettavuus. Lisäksi Suomi tarjoaa matkakohteena sellaisia asioita, joita venäläiset arvostavat matkakohteessa. Näitä ovat muun muassa turvallisuus ja viisumin saannin helppous. Myös palvelutaso Suomessa koetaan - ainakin vielä - ystävälliseksi. Suomi on erityisen hyvä lomamatkakohde niille venäläisille, jotka arvostavat luontoa, rauhallisuutta ja mökkilomailua. Mökkilomat on tärkein venäläisten matkatoimistojen myyntituote Suomessa ja tyytyväisyys mökkilomatarjontaan on erityisesti pietarilaisten matkatoimistojen keskuudessa korkea. Joka viides venäläinen viettää lomaansa mieluiten mökillä. Yli puolet pietarilaisista on kiinnostunut luonnosta ja kansallispuistoista ja 40 % mökkeilystä vapaa-ajan harrastuksena.

5 2 Suurin haaste venäläisten Suomen-matkailussa on kasvavat rajajonot. Matkailijoiden tyytyväisyyttä heikentävät myös venäjänkielisen (tai englannin) palvelun ja opasteiden puute sekä kauppojen aukioloajat. Lomamatkailun kehittyminen edellyttäisi palvelutarjonnan monipuolistamista. Tulevaisuudessa venäläisten Suomen-matkailu tulee olemaan yhä enemmän ostosmatkailupainotteista, mutta myös lomamatkailu Suomeen tulee kasvamaan. Tämä edellyttää kuitenkin, että ruuhkat raja-asemilla eivät muodostu liian suureksi kynnykseksi varakkaille pietarilaisille matkustaa Suomeen lomamatkalle. Suomen imago puhtaana hyvän palvelun maana voi myös heiketä kun venäläiset tottuvat hyvään palvelutasoon, jota yhä enemmän on tarjolla myös Venäjällä. Kaakkois-Suomen seutukuntien imagot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Imatra on venäläisten matkatoimistojen keskuudessa tehdyn kyselyn perusteella hyvä kesälomakohde, kaunis seutukunta ja hyvä perhelomakohde. Lappeenranta on hyvä ostosmatkakohde ja Lappeenranta sekä Imatra ovat matkatoimistojen edustajien mielestä riittävän lähellä. Kotkassa koetaan olevan enemmän museoita ja paremmat kalastusmahdollisuudet kuin muilla seutukunnilla. Kouvolalla ei sen sijaan näytä olevan erityisvahvuuksia suhteessa muihin seutukuntiin Kaakkois-Suomessa. Suomi on erityisesti Luoteis-Venäjän asukkaille varteenotettava lomakohde sekä talvi- että kesälomamatkailuun. Kesällä Suomella on tarjota rauhallista luontoa marjan- ja sienenpoimintamahdollisuuksineen turvallisessa ympäristössä. Erityisesti luonto- ja mökkimatkailun Venäjältä Suomeen voidaan odottaa kasvavan tulevaisuudessa. Talvimatkailuun Suomella on tarjota useita hiihtokeskuksia, joiden varustelutaso on hyvä ja joihin Venäjältä voi matkustaa omalla autolla. Suomi menettää kuitenkin läheisyysetunsa venäläisten tulotason kasvaessa, sillä mahdollisuudet lentomatkustamiseen lisääntyvät, eikä tutuksi tullut Suomi enää välttämättä jaksa kiinnostaa. Suurin osa pietarilaisista ei ole kuitenkaan vielä vieraillut Suomessa. Lisäksi Leningradin alueella asuu yli miljoona ihmistä, jotka eivät myöskään ole käyneet koskaan Suomessa. Moskovasta katsottuna Suomi on kaukainen, vaikka se onkin lähin entisen Neuvostoliiton ulkopuolinen maa. Voidaan olettaa, että jos Suomen tunnettuus Moskovassa lisääntyisi esimerkiksi aktiivisen matkailumarkkinoinnin myötä, Moskovasta voisi tulevaisuudessa virrata huomattavasti nykyistä suurempi joukko turisteja Suomeen. Ne venäläiset, jotka ovat hankkineet Suomesta vapaa-ajan asunnon, ovat sidoksissa Suomeen ja tulevat viettämään täällä lomiaan myös tulevaisuudessa. Kaakkois-Suomi on venäläisille ensisijaisesti erinomainen ostosmatkakohde, mutta erityisesti hyvä kylpylätarjonta Etelä-Karjalassa on kasvattanut lomamatkailua maakunnassa. Muu palvelutarjonta on varsinkin pietarilaisten näkökulmasta vaatimatonta. Matkailussa tulevaisuuden vetovoimatekijöinä tuleekin ostosmahdollisuuksien ohella olemaan rauhalliseen luontoon liittyvät lomailumuodot. Mökkeily, kalastus, veneily ja erilaiset luontokohteet sekä aktiviteetit voivat olla Kaakkois-Suomen seutukuntien mahdollisuuksia venäläisten lomamatkailijoiden houkuttelemiseksi myös tulevaisuudessa.

6 3 JOHDANTO TAUSTAA Maailman turismijärjestön (Wold Tourism Organisation) ja Euroopan matkailukomission (European Travel Commission) mukaan 1) vuonna 2009 vain 15 % venäläisistä oli joskus matkustanut ulkomaille, mutta matkustamisen uskottiin kasvavan nopeasti. Maailman turistijärjestön mukaan Venäjä on maailman yhdeksänneksi suurin ulkomaanmatkojen lähtömaa ja venäläisten matkustaminen lisääntyi vuosina keskimäärin yli 9 % vuodessa. Samanaikaisesti venäläisten rahankäyttö ulkomailla kasvoi yli 14 % vuodessa. Suomi on sekä Pietarista että Moskovasta katsottuna lähin maa, jossa ei ole ollut kommunistista talousjärjestelmää. Moskovasta Suomeen on alle 900 kilometriä ja Pietarista alle 200 kilometriä. SELVITYKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS Tämän selvityksen tarkoituksena on koota yhteen venäläisten matkailusta kerättyä tutkimustietoa erityisesti Kaakkois-Suomen matkailuorganisaatioiden tietotarpeisiin. Selvitykseen on koottu tuloksia TAK:n omista tutkimuksista, muiden suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tekemistä tutkimuksista sekä venäläisten tutkimusorganisaatioiden tutkimuksista. TAK Oy haastatteli vuonna 2012 Venäjän talouden, kaupan ja matkailun asiantuntijoita kysellen heidän näkemyksiään venäläisten Suomen-matkailun näkymistä. Matkailun asiantuntijoina haastateltiin MEK:in edustajia (ylijohtaja Jaakko Lehtonen, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kristiina Hietasaari, aluejohtaja Arto Asikainen), Venäjän talouden ja yhteiskunnan asiantuntijoina haastateltiin tutkijoita ja elinkeinoelämän asiantuntijoita (Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen, Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen johtaja, evp. Pekka Sutela, Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Timo Laukkanen, FinNode Venäjän johtaja Virpi Herranen, Helsingin yliopiston lehtori Arto Luukkanen). Suomalaisten kaupan ja matkailuyritysten edustajina on haastateltu Holiday Clubin Tapio Anttilaa ja Disas Fishin Martti Tepposta. Lisäksi venäläisten matkailun kehitysnäkymistä ja Suomesta matkakohteena on keskusteltu venäläisen matkatoimistojen edustajien sekä matkailijoiden kanssa. Näistä keskusteluista on poimittu tiivistelmä näkemyksistä tämän raportin loppuun. TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA Selvityksen tekijät eivät vastaa selvitykseen koottujen tutkimustietojen luotettavuudesta, silloin kun ne eivät ole TAK:n omia tutkimuksia. Raporttiin on kuitenkin pyritty kokoamaan sellaisia tutkimustuloksia, jotka sisältävät trenditietoa tai jotka ovat tunnettujen organisaatioiden tekemiä. 1) World Tourism Organization and European Travel Commission (2009) The Russian Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as a Destination

7 4 VENÄLÄISTEN MATKAILU Tässä osiossa tarkastellaan minne venäläiset matkustavat, mitkä maat ovat suosituimpia turistimatkakohteita ja millä perusteilla venäläiset valitsevat matkakohteensa. Yhteenveto Lähes 80 % venäläisistä viettää loman kotona tai kesämökillä. Kotimaassa matkailee lähes viidennes venäläisistä ja entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolella noin 5 prosenttia venäläisistä. Venäläiset tekevät eniten matkoja Suomeen, vaikka Suomi ei olekaan venäläisten mielestä kaikkein houkuttelevin matkakohde. Etelän kohteet ja Länsi-Eurooppa kiinnostavat venäläisiä enemmän kuin Suomi ja muut Skandinavian maat. Aurinkorantalomailu kiinnostaa yli kolmasosaa venäläisistä ja etelään suuntaisi mieluiten kesälomamatkallaan joka toinen venäläismatkailija. Suomen etu on kuitenkin maan läheisyys ja helppo saavutettavuus. Myös viisumi Suomeen on helpompi saada kuin moniin muihin länsimaisiin matkakohteisiin. Tämän vuoksi erityisesti monet pietarilaiset vierailevat Suomessa useita kertoja vuodessa. Suomella on myös vahvuuksia, joita venäläiset arvostavat lomaillessaan ulkomailla. Suomi koetaan turvalliseksi matkakohteeksi ja venäläiset ovat tyytyväisiä palvelutasoon Suomessa. Pietarilaiset ovat kiinnostuneita kansallispuistoista ja luontokohteista, marjastuksesta ja sienestyksestä sekä mökkilomailusta. Näitä lomanviettotapoja Suomella on myös tarjota turisteille. Sen sijaan kaupunkinähtävyyksiä, joita erityisesti varakkaat pietarilaiset myös arvostavat, ei Suomella ole merkittävästi tarjota.

8 5 VENÄLÄISTEN LOMAVIETTO VUOSINA : MISSÄ VIETTI LOMAN? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jäinkotiin Mökillä Muussa kaupungissa tai kylässä Venäjällä Mustalla merellä (Venäjä) Krimin niemimaalla Baltian maissa Ex-Neuvostoliiton alueen ulkopuolella Muissa paikoissa ex-neuvostoliiton alueella Tutkimuslaitos WCIOM:n tutkimuksen mukaan venäläisistä runsas puolet (54 %) jäi viime kesänä lomallaan kotiin. Mökillä lomaansa vietti 24 % ja ulkomailla 7 %. Venäjällä kotipaikkakuntansa ulkopuolella lomaili 18 % venäläisistä. Suosituin lomailualue oli Mustan meren alue, jossa lomaansa vietti 8 % venäläisistä. Mökkilomailun suosio on kasvanut viime vuosina eniten. Myös matkustaminen entisen Neuvostoliiton ulkopuolelle on lisääntynyt parin viime vuoden aikana. Tutkimukseen vastanneista 5 % kävi vuonna 2012 lomallaan entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolella. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

9 1000 matkaa VENÄLÄISTEN MATKAT KUUTEEN SUOSITUIMPAAN IVY-MAIDEN ULKOPUOLISEEN MAAHAN VUOSINA e Kiina Turkki Egypti Suomi Viro Saksa Venäjän tilastoviraston Rosstatin rajanylitystilastojen mukaan Suomesta tuli venäläisten suosituin matkakohde vuoden 2008 taantuman jälkeen ja Suomen asema on sen jälkeen pysynyt vahvana. Venäläisten rajaviranomaisten mukaan venäläisten tekemistä Suomen-matkoista 12 % ja Viron-matkoista 2 % on turistimatkoja, kun taas Egyptiin tehdyistä matkoista 86 %, Turkin matkoista 74 %, Kiinan matkoista 57 % ja Saksaan matkoista 54 % on turistimatkoja. Venäläisten matkat naapurimaihin, kuten Suomeen ja Baltian maihin sekä IVY-maihin, luokitellaan pääasiassa yksityismatkoiksi. Lähde: Rosstat (2012)

10 7 VENÄLÄISTEN MATKAT TÄRKEIMPIIN IVY-MAIDEN ULKOPUOLISIIN MAIHIN Kaikki matkat Turistimatkat Työmatkat Suomi Turkki Kiina Turkki Egypti Suomi Kiina Kiina Saksa Egypti Thaimaa Ranska Viro Saksa Turkki Saksa Espanja Etelä-Korea Thaimaa Yhdistyneet Arabiemiraatit Iso-Britannia Puola Italia Puola Liettua Suomi Liettua Espanja Kreikka Sveitsi Italia Tshekki USA Yhdistyneet Arabiemiraatit Kypros Norja Kreikka Ranska Itävalta Tshekki Bulgaria Italia Ranska Itävalta Alankomaat Latvia Israel Latvia Kypros Sveitsi Tshekki Bulgaria Iso-Britannia Espanja Itävalta Tunisia Yhdistyneet Arabiemiraatit Israel USA Japani Iso-Britannia Alankomaat Thaimaa Sveitsi Etelä-Korea Israel USA Latvia Ruotsi Etelä-Korea Kuuba Viro Alankomaat Kroatia Kreikka Norja Puola Egypti Tunisia Unkari Unkari Kroatia Viro Bulgaria Kuuba Norja Kypros Japani Ruotsi Kroatia Ruotsi Liettua Kuuba Unkari Japani Slovakia Rosstatin rajanylitystilasto mukaan venäläiset tekevät eniten matkoja Suomeen, mutta Suomi on turistimatkakohteena vasta yhdeksänneksi suosituin. Tämä johtuu siitä, että valtaosa Suomeen tehdyistä matkoista on kirjattu yksityismatkoiksi. Rosstatin tilastossa matkan tarkoitukseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti. Lähde: Rosturism / Rosstat

11 8 VENÄLÄISTEN ULKOMAANMATKAILU: MAAT, JOISSA VIERAILTU VIIMEISTEN KAHDEN VUODEN AIKANA Turkki, Kypros Länsi-Eurooppa Välimeren alue ja Etelä-Eurooppa Itä-Eurooppa Pohjoismaat Pohjois-Afrikka USA, Kanada Lähi- ja Keski-Itä Aasian Tyynenmeren alue Mongolia, Tiibet, Kiina, Intia Latinalainen Amerikka "Musta Afrikka" Venäjä Moskova Pietari Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) Venäjällä 2002 teettämän tutkimuksen mukaan suosituimpia ulkomaanmatkailun kohdealueita venäläisten keskuudessa olivat Turkin ja Kyproksen alue sekä Länsi-Eurooppa. Tutkimuksen mukaan Suomi oli Turkin (24,8 %) jälkeen toiseksi suosituin kohdemaa (13,4 %); lähes samalla tasolla kuin Saksa (12 %) sekä Ranska ja Espanja (kumpikin 10 %). Ilman pietarilaisten matkustamista Suomen suosio olisi vain 5,1 % eli saman verran kuin Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, Kreikan Bulgarian ja Tšekin. TAK Oy on tutkinut eri maiden kiinnostavuutta pietarilaisten keskuudessa vuosina 2010 ja 2012 kysymällä: Jos saisitte vapaasti valita mihin maahan matkustaisitte, minkä maan valitsisitte. Molempina vuosina Suomi oli Italian ja Ranskan jälkeen suosituin kohdemaa ennen Saksaa. Lähteet: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja), TAK Mediatutkimus Pietarissa 2010 ja Viisumivapauden vaikutukset kyselytutkimus Pietarissa 2012

12 9 VENÄLÄISTEN SUOSITUIMMAT / MIELUISIMMAT KESÄLOMAKOHTEET Etelän suunta (kohteet) Länsi-Eurooppa Venäjä ja IVY Skandinavia ja Suomi Kaukokohteet Muu Ei suosikkia, ei vastausta Venäjä Moskova Pietari MEK:n teettämän tutkimuksen mukaan Skandinavia ja Suomi kiinnostavat kesälomakohteena yhtä kymmenestä venäläisestä ja pietarilaisista joka neljäs nimeää Skandinavian ja Suomen mieluisimmaksi kesälomakohteekseen. Kohdealue Tulotaso (korkein) Ve Mva SPb Ve Mva SPb Ve Mva SPb Etelä 44,50 % 48,10 % 37,10 % 55,10 % 44,80 % 45,20 % 49,70 % 31,70 % 30,20 % Länsi-Eurooppa 22,00 % 18,10 % 24,20 % 26,90 % 36,50 % 35,10 % 40,00 % 43,90 % 62,80 % Skandinavia ja Suomi 12,20 % 1,90 % 24,20 % 8,30 % 3,50 % 25,10 % 10,30 % 2,40 % 25,60 % Venäjä ja IVY 30,60 % 33,80 % 42,30 % 15,70 % 19,10 % 24,70 % 10,30 % 22,00 % 14,00 % Ryhmän koko (h.) Tulotasoluokat: 1. Tulemme juuri ja juuri toimeen. Rahat eivät riitä edes elintarvikkeisiin. 2. Rahat riittävät elintarvikkeisiin, mutta vaatteiden hankinta on taloudellisesti ongelmallista. 3. Rahat riittävät elintarvikkeisiin ja vaatteisiin, mutta kestokulutushyödykkeiden hankinta on meille vaikeaa. 4. Voimme vaikeuksitta hankkia kestokulutushyödykkeitä. Hyvin arvokkaiden esineiden hankinta on kuitenkin vaikeaa. 5. Voimme vaikeuksitta hankkia hyvinkin arvokkaita esineitä. Lähde: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja)

13 10 VENÄLÄISTEN SUOSITUIMMAT / MIELUISIMMAT TALVILOMAKOHTEET Venäjä ja IVY Länsi-Eurooppa Etelän kohteet Talvikohde - aktiiviloma Skandinavia ja Suomi Kaukokohteet Muu En lomaile talvella En lomaile ulkomailla Ei suosikkia, ei vastausta Venäjä Moskova Pietari MEK:n teettämän tutkimuksen mukaan Skandinavia ja Suomi kiinnostavat venäläisiä talvilomakohteena hieman useammin kuin kesälomakohteena. Noin 11 % tutkimukseen vastanneista nimesi Skandinavian ja Suomen mieluisimmaksi talvilomakohteeksi. Sen sijaan pietarilaisista Skandinavian ja Suomen nimesi mieluisimmaksi talvilomakohteeksi hieman pienempi osa vastaajista (21 %) kuin kesälomakohteeksi (23 %) Erot ovat kuitenkin niin pieniä, että ne mahtuvat tutkimuksen virhemarginaaliin. Kohdealue Tulotaso Yhteensä koko otoksesta Etelä 22,70 % 34,00 % 33,60 % 29,40 % Talvikohde - aktiiviloma 9,00 % 13,50 % 23,00 % 12,90 % Länsi-Eurooppa 12,70 % 17,80 % 21,20 % 16,20 % Skandinavia ja Suomi 9,50 % 11,70 % 11,50 % 11,30 % Venäjä ja IVY 40,30 % 24,20 % 12,10 % 28,70 % Ryhmän koko (h.) Lähde: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja)

14 11 LOMAKOHTEEN VALINTA: ERI TEKIJÖIDEN MERKITYS / TÄRKEYS LOMAKOHTEEN VALINNASSA Ystävällinen vastaanotto maassa (väestö, hotellin työntekijät, oppaat) Hyvät liikenneyhteydet, mahdollisuus vapaasti liikkua maan sisällä Riippumattomuus valmiista aikatauluista Venäjä Moskova Pietari Turvallisuus Viisuminhankinnan helppous Helpot ja mukavat matkajärjestelyt Loma etelässä, meren äärellä Historialliset nähtävyydet, museot Mahdollisuus luontolomailuun Edullisuus Sopiva ilmasto Hyvät ostosmahdollisuudet Mielenkiintoista sekä lapsille että aikuisille Venäjänkielinen palvelu Vilkas yöelämä (baarit, diskot, ravintolat) Venäläisen Tourism.ru sivuston kyselyn (lokakuu 2012) mukaan venäläiset matkailijat pelkäävät eniten sairastumista (29 % vastanneista) ja toiseksi eniten rikoksen uhriksi joutumista (15 %). MEK:n Venäjällä teettämän matkailijatutkimuksen mukaan turvallisuus oli tärkein lomakohteen valintaan vaikuttava tekijä venäläismatkailijoiden keskuudessa vuonna 2002 (viereinen kuva). Viittä tärkeintä matkakohteen valintakriteeriä voidaan pitää myös Suomen vahvuuksina. Helsingin kauppakorkeakoulun vuonna 2005 Suomessa kauttakulkumatkustajien keskuudessa tekemän kyselytutkimuksen mukaan Suomessa parasta oli puhtaus (78 %), turvallisuus (49 %), ystävällisyys (40 %), palvelujen laatu (26 %), luonto (35 %), sää (24 %) ja matkustamisen helppous (22 %). Vuonna 2010 TAK Rajatutkimuksessa venäläismatkailijoille esitettiin väittämiä Suomesta matkailukohteena. Väittämästä: Suomi on turvallinen matkailumaa 97 % vastaajista oli samaa mieltä. Tärkeimmäksi matkakohteen valintaan vaikuttavaksi tekijäksi Suomessa vierailleet matkailijat nimesivät Venäjä hyvät kulkuyhteydet. Venäläismatkailijoista 61 % sanoi hyvien kulkuyhteyksien olleen tärkeä Moskova matkakohteen valintaan vaikuttava tekijä. Pietari Vuonna 2012 Suomessa vierailleilta venäläismatkailijoilta kysyttiin TAK Rajatutkimuksessa tyytyväisyyttä mm. matkakohteen turvallisuuteen, kohteen läheisyyteen ja viisuminsaannin helppouteen. Asteikolla 1-5 venäläismatkailijat antoivat matkakohteelleen turvallisuudesta arvosanan 4,5 sekä kohteen läheisyydestä ja viisuminsaannin helppoudesta arvosanan 4,4. Vuonna 2011 Kymenlaakson palveluyrityksissä asioineista venäläisasiakkaista 93 % oli sitä mieltä, että yrityksissä on ystävällinen palvelu. Tuttavien suositukset kyseisestä kohteesta Lähteitä: Matkailuportaali Turism.ru:n Internet-kysely (2012) FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja). TAK Rajatutkimus 2010 Kohteessa vähän maanmiehiä TAK Rajatutkimus 2012 TAK Palvelumittari 2011 Venäläisasiakkaat Kymenlaaksossa Etelä-Suomi venäläisturistien länsimatkailussa (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja 2005) Eri tekijöiden merkitys/tärkeys lomakohteen valinnassa (1 = merkityksetön/toisarvoinen, 7 = merkittävä/tärkeä) Kohteen läheisyys (auto- tai junamatkan päässä) 7 8

15 12 LOMAKOHTEEN VALINTA: MITKÄ LOMAILUTAVAT KIINNOSTAVAT ENITEN? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aurinkorannat Lomailu kotona Lomailu mökillä Hyötylomailu (opintomatkat, ym.) Terveysmatkat (sanatoriot, ym.) Vaellukset, kalastus, metsästys Lepokodit, pansionaatit WCIOM:n kyselytutkimuksen perusteella aurinkorantalomailu on suosituin lomailumuoto venäläisten keskuudessa. Sen suosio on kasvanut vuodesta 2005 muutamia prosentteja. Muita suosiotaan kasvattaneita lomailumuotoja ovat lomailu kotona ja lomailu mökillä. Sen sijaan terveysmatkojen ja lepokotimatkailun suosio on laskenut. Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tiedusteltu kiinnostusta esimerkiksi kaupunkilomailuun. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

16 13 VENÄLÄISMATKAILIJOIDEN TYYPITTELY MATKAILUN JA ELÄMYSTUO- TANNON OSKE:N MUKAAN Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma teetätti Palmu yhtiöllä profiloinnin venäläisistä matkailijoista. Profilointi tehtiin 12 syvähaastattelun, 30 pikahaastattelun ja sosiaalisessa mediassa (mm. vkontakte ja Livejournal) käydyn keskustelun perusteella. Selvityksestä ei ole tehty tutkimusraporttia, mutta profilointia on käytetty erilaisissa esittelymateriaaleissa 1). Aineistoissa venäläiset luokitellaan neljään eri matkailijaprofiiliin: - Kohdebongari, jota kuvataan seuraavasti: Tehokas lomailija, joka haluaa nähdä merkittävät peruskohteet. Odotukset usein korkeita ja vaikeita ylittää. Vertaa nähtävyys ja kulttuuritarjontaa muuhun Eurooppaan ja Pietariin. Tällä hetkellä tyypillinen vierailu Suomessa on pikainen shoppailumatka tai viikko laskettelukeskuksessa. o Hänelle loma merkitsee uutta ympäristöä, latautumista, merta, nähtävyyksiä ja statusta. o o Hän haluaa nähdä lomalla ne jutut, jotka kuuluu nähdä ja vaikuttua kokemastaan Hän arvostaa osoitettuja nähtävyyksiä, monipuolista tarjontaa, palvelun laatua, mukavuutta, loman tehokkuutta ja hän on terveen skeptinen / varauksellinen - Viihdytettävä, jota kuvataan seuraavasti: Spontaani matkailija, joka lähtee matkalla yhdessä olon tai aktiviteetin vuoksi. Odotuksissa on seikkailu hyvässä seurassa ja mielenkiintoista tekemistä, jolla vältetään tylsyyttä. Tällä hetkellä saattaa saapua Suomeen tuttavaporukan kanssa mökille juhlimaan uudeksi vuodeksi tai rallia katsomaan. Matka on usein jonkun toisen järjestämä. o o o Hän haluaa pitää lomallaan hauskaa ja siinä sivussa ehkä kokeilla uusia asioita Hän tavoittelee lomalta aktiivista lepoa, seikkailuja, aikaa ystävien kanssa ja irtautumista arjesta Hän arvostaa yhdessä ystävien ja läheisten kanssa vietettyä aikaa, spontaania tekemistä tilanteen mukaan, yllätyksiä ja erikoisia kokemuksia ja hänelle seura on kohdetta tärkeämpi - Kesäasukas, jota kuvataan seuraavasti: Aktiivista lepoa, rauhallisuutta ja puhtautta arvostava itsenäinen matkailija, joka saapuu Suomeen usein pidemmäksi aikaa. Hakee vaihtelua hektiseen arkeen omilla ehdoilla, mutta pienellä riskillä. Tyypillinen esimerkki on mökkiloma lasten kanssa tutussa kohteesta, josta on helppo tehdä itsenäisiä päiväretkiä lähiympäristöön. o o o Loma merkitsee hänelle luontoa, lepoa ja rauhaa, poissa melusta ja ruuhkasta, lasten ehdoilla Hän haluaa lomalleen hallitun ympäristön, jossa voi hidastaa ja keskittyä nauttimaan Hän arvostaa omaa hallintaa ja rytmiä, ennakoitavuutta, varmuutta, sujuvuutta, turvallisuutta, käytännöllisyyttä, itsenäisyyttä ja riippumattomuutta 1) esim.:

17 14 - Löytöretkeilijä, jota kuvataan seuraavasti: Nautiskeleva herätematkailija, joka kerää mielellään pieniä paikallisia herkkuja ja elämyksiä. Hän on kiinnostunut kulttuurista ja tavallisten ihmisten arjesta. Tällä hetkellä tyypillinen vierailu Suomessa voi olla vaikkapa kolmen päivän kiertomatka eri paikkakunnilla Itä Suomessa. o Hänelle loma merkitsee liikettä ja vaihtelua, uusia maisemia ja kulttuuria sekä mahdollisuuksia o o Hän haluaa lomallaan sulautua osaksi kulttuuria ja/tai luontoa Hänestä pieni on kaunista ja hän arvostaakin yksinkertaista luksusta, kulttuurisia eroja ja tutkimista. Hän etsii kätkettyä juttuja ja huokeita vaihtoehtoja Edellä mainituista matkailijatyypeistä sekä viihdytettävän että kesäasukkaan mainittiin viihtyvän Suomessa kesämökillä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä matkailijat viettäisivät koko lomansa mökillä. Kesäasukkaan tyyppiesimerkiksi valittu perhe majoittuu lomallaan kesämökillä Jyväskylässä ja vierailee sieltä eri puolille Suomea. Kesämökki toimiikin tavallaan tukikohtana matkailijoille ja he kaipaavat mökkilomailun lisäksi myös muita elämyksiä ja kokemuksia. Koska heillä on käytössään usein oma auto, voivat he ajaa pitkiäkin matkoja kiinnostaviin matkakohteisiin. TAK Oy:n Pietarissa tekemän haastattelututkimuksen mukaan pietarilaiset ovat kiinnostuneita kansallispuistoista ja luontokohteista, marjastuksesta ja sienestyksestä sekä mökkilomailusta. Näitä lomanviettotapoja Suomella on myös tarjota turisteille. Sen sijaan kaupunkinähtävyyksiä, joita erityisesti varakkaat pietarilaiset myös arvostavat, ei Suomella ole merkittävästi tarjota 1). 1) Viisumivapauden vaikutukset kyselytutkimus Pietarissa 2012

18 15 VENÄLÄISTEN RAHANKÄYTTÖ JA TYYTYVÄISYYS LOMAAN Tässä osiossa tarkastellaan kuinka paljon venäläiset käyttävät rahaa lomailuun ja kuinka tyytyväisiä he ovat olleet lomaansa Yhteenveto Venäläiset käyttävät lomallaan rahaa keskimäärin 500 euroa. Lomamatkalla rahaa käytetään hieman enemmän, keskimäärin 600 euroa. Yli puolet venäläisistä olisi valmis käyttämään lomamatkapakettiin euroa. Yli 1200 euroa matkapakettiin olisi valmis käyttämään Turism.ru nettisivuston kyselyn mukaan 28 prosenttia venäläisistä lomamatkailijoista. Joka toinen lomaansa tyytymätön venäläismatkailija perustelee tyytymättömyyttään sillä, että ei päässyt matkustamaan sinne, minne olisi halunnut. Venäläisten matkustamisen arvioidaankin lisääntyvän keskimääräistä voimakkaammin lähivuosina.

19 ruplaa muutos edelliseen vuoteen (%) 16 RAHANKÄYTTÖ LOMAILUUN: ARVIOIKAA, KUINKA PALJON KÄYTITTE RAHAA MATKANNE AIKANA LOMAILUUN? Muutos edelliseen vuoteen % Vastanneet keskimäärin Lomamatkalla olleet 70% % % ,8 % 40% 30% 20% ,6 % 5,7 % 9,2 % 10% % 0-3,7 % % Tutkimuslaitos WCIOM:n tutkimuksen mukaan venäläiset käyttivät keskimäärin ruplaa (alle 500 euroa) lomailuun kesällä 2012, mikä oli yli 15 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Lomamatkalla olleet käyttivät lähes (runsaat 600 euroa) ruplaa lomailuun. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

20 17 LOMAMATKAN HINTA: KUINKA PALJON OLETTE VALMIIT KÄYTTÄMÄÄN MATKAPAKETIN HANKINTAAN? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% alle ruplaa(244 eur) ruplaa (366 eur) ruplaa (733 eur) ruplaa (1223 eur) ruplaa (1956 eur) yli ruplaa (2446 eur) Matkailuportaali Turism.ru kyselyn mukaan runsaat puolet venäläisistä lomamatkailijoista olisi valmis käyttämään yli ruplaa (733 euroa) matkapaketin hankintaan. Lähde: Matkailuportaali Turism.ru:n Internet-kysely (2012)

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 2 Venäläisten suosituimmat matkakohteet v. 2012 matkojen määrä Ukraina Suomi Kazakstan Abhasia Turkki Kiina Egypti Viro

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Venäläisten matkailu Suomeen kesä-heinäkuu 6.8. Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui kesäkuussa noin 233 000 ja heinäkuussa

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Syksy 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-syyskuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 2 miljoonaa venäläistä, kun

Lisätiedot

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Kristiina Hietasaari / MEK Kansainväliset saapumiset 2000-2011 Indeksi 2000 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 Kansainväliset

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi 28.12. ja 31.12.216 välisenä aikana venäläismatkailijoita saapui Suomeen 21 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Vuoden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi esitysmateriaali: Rusgate.fi Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta miljoonaa henkeä 1 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5 muut kuin rekkakuskit (K-S raja-asemat) rekkakuskit (K-S

Lisätiedot

Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun

Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy % 2 VENÄJÄN OSUUS SUOMEN ULKOMAANKAUPASTA 30,0 25,0 20,0 Tuonti v. 2016: 6,1 Mrd 15,0 11,2%

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Jaakko Roponen Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy jaakko@tak.fi 1 750 MATKAT SUOMEEN KESÄKAUDELLA 2015 (TOUKO-LOKAKUU)

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Matkatoimistokysely Venäjällä Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Toimiiko yrityksenne matkanjärjestäjänä vai matkanvälittäjänä 100 % 90 % 80 % 70 % 85 % 83 % 60 % 50 % 61 % 40 % 30 % 39 %

Lisätiedot

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Iso-Britannia Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Loma Tuttavat Työ Muu HKI vaihto Muut kauttakulku 3 Iso-Britannia Väkiluku BKT / asukas

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto...

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 Etelä Savo Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois Suomen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen toukokuu Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui toukokuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan rekkakuskit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012

TAK Rajatutkimus 2012 - Porvoo RAPORTIN JAKAMINEN ULKOPUOLISILLE ILMAN TEKIJÄN LUPAA ON KIELLETTY! Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen huhtikuu 6.5. Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui huhtikuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat...

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Vuodenvaihteessa viikoilla 53 ja 1 Suomeen saapui Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 136 000 venäläistä, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 20 000 matkustajaa

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle

GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle 20.1.2016 GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle Taloustutkimus Oy Pasi Holm, Reija Koskela ja Kari-Pekka Töyrylä 1 10.11.2015 Taloustutkimus Oy / t-14 484 / Pasi

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Japani Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 3 Japani Väkiluku BKT / asukas Ulkomaanmatkat (2015) 1 127 miljoonaa 34 300 EUR 15,8 miljoonaa

Lisätiedot

Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät

Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät Lokakuu 2012 Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS. Mitä venäläiset haluavat kokea Suomessa? Miikka Raulo ja Reima Rönnholm

RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS. Mitä venäläiset haluavat kokea Suomessa? Miikka Raulo ja Reima Rönnholm RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS Mitä venäläiset haluavat kokea Suomessa? Miikka Raulo ja Reima Rönnholm Keski-Suomen Matkailuparlamentti 9.11.2011 Asiakasymmärrys ohjaamaan matkailun konseptien kehitystä

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Eläkkeensaajat Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Suomalaisten Viron matkailu

Lisätiedot

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Matkustajat yhä nuorempia keski-ikä 42 Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Majoitusyöt ovat vähentyneet,

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Visitor Survey VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2014 2 3 Tuo$aa perustunnusluvut (mm. kävijämäärät) Täydentää 9lasto9etoa VAKIOKYSYMYKSET Asuinpaikka Liikennemuoto

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 sivu 1 Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 Kesälomaan käytettävä kulutus suhteutettuna talouden tuloihin Kesäkulutus Euroopassa SUHTEELLINEN KULUTUS ERI MAISSA VIRO 60.2 % 17 % LATVIA BULGARIA

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RUOTSI Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 RUOTSI Väkiluku 9,8 miljoonaa BKT / asukas 34 900 Joka kymmenes matka Ruotsista Matkailijat

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa Matkailijamäärän kasvu 2 prosenttia tammi-toukokuussa Tammi-toukokuussa (toukokuu estimoitu) Suomeen saapuu Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta 1,16 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot