Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista"

Transkriptio

1 Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä ja yhteenveto... 1 Johdanto... 3 Venäläisten matkailu... 4 Venäläisten lomavietto vuosina : Missä vietti loman?... 5 Venäläisten matkat kuuteen suosituimpaan IVY-maiden ulkopuoliseen maahan vuosina Venäläisten matkat tärkeimpiin IVY-maiden ulkopuolisiin maihin... 7 Venäläisten ulkomaanmatkailu: Maat, joissa vierailtu viimeisten kahden vuoden aikana... 8 Venäläisten suosituimmat / mieluisimmat kesälomakohteet... 9 Venäläisten suosituimmat / mieluisimmat talvilomakohteet Lomakohteen valinta: Eri tekijöiden merkitys / tärkeys lomakohteen valinnassa Lomakohteen valinta: Mitkä lomailutavat kiinnostavat eniten? Venäläismatkailijoiden tyypittely Matkailun ja elämystuotannon OSKE:n mukaan Venäläisten rahankäyttö ja tyytyväisyys lomaan Rahankäyttö lomailuun: Arvioikaa, kuinka paljon käytitte rahaa matkanne aikana lomailuun? Lomamatkan hinta: Kuinka paljon olette valmiit käyttämään matkapaketin hankintaan? Tyytyväisyys lomaan Venäläisten matkustaminen Suomeen Matkustajien asuinpaikkajakauma Kuinka usein Suomessa?: Matkojen ja matkustajien määrä Matkan tarkoitus: Suomeen tehtyjen matkojen määrät Eri seutukunnat matkakohteina Venäläisten matkakohteet Suomessa Matkakohteen valinta: Millä perusteella valitsee matkakohteen Suomessa? Mielikuvat Kaakkois-Suomen seutukunnista vuonna Venäläisten palveluiden ja rahankäyttö Suomessa 2000-luvulla Rahankäyttö matkustajaa kohden... 28

3 Rahankäyttö palveluihin ja tuoteostoihin Palveluidenkäyttö vuonna Venäläisten Suomen matkailun tulevaisuudennäkymistä Arvio matkustajapotentiaalista eri alueilta Ennusteet matkailijamäärien kasvulle vuoteen Neljä skenaariota venäläisten Suomen-matkailun kehityksestä Venäläisten Suomen-matkailuun liittyviä haasteita Pullonkauloista raja-asemilla Tyytymättömyyttä Suomessa herättäneet asiat: Suomessa vuonna 2012 vierailleet venäläiset Johtopäätöksiä ja suosituksia Venäläisten Suomen-matkailun SWOT-analyysi Matkailupalveluiden kehittämistarpeista Kehittämisajatuksia yritysten työpajoista Venäläisten Suomen-matkailun kehitysnäkymät, vahvuudet ja kehittämistarpeet- Poimintoja asiantuntijoiden näkemyksistä... 42

4 TIIVISTELMÄ JA YHTEENVETO 1 Yli puolet venäläisistä viettää lomansa kotona ja noin neljännes mökillä. Venäjällä matkailee lähes viidesosa lomalaisista ja entisen Neuvostoliiton ulkopuolella noin viisi prosenttia venäläisistä. Kolme neljäsosaa venäläisistä järjestää lomamatkansa täysin itsenäisesti ja matkatoimistoa apuna matkan järjestämisessä käyttää neljännes venäläisistä lomamatkailijoista. Suomessa vierailevista venäläismatkailijoista joka kymmenes käyttää matkatoimistoa muuhun kuin viisumin hankintaan. Venäläiset käyttivät lomamatkallaan vuonna 2012 rahaa keskimäärin ruplaa (runsaat 600 euroa). Suomessa vuonna 2012 lomamatkalla olleet venäläiset käyttivät matkallaan rahaa keskimäärin 325 euroa henkeä kohden. Venäläiset tekevät enemmän matkoja Suomeen kuin mihinkään muuhun IVY-maiden ulkopuoliseen maahan. Vuonna 2012 venäläiset tekivät lähes 5 miljoonaa matkaa Suomeen. Toiseksi suosituimpaan maahan, Turkkiin venäläiset tekivät noin 3 miljoonaa matkaa vuonna On kuitenkin syytä huomioida Suomen ja Turkin erilaisuus matkakohteena. Turkkiin matkustetaan harvemmin ja näin ollen vuoden aikana siellä käy useampia henkilöitä. MEK:n vuonna 2002 teettämän tutkimuksen mukaan 25 % niistä venäläisistä, jotka olivat matkustaneet viimeisen kahden vuoden aikana, oli käynyt Turkissa, kun taas vain 13 % heistä oli käynyt Suomessa. Kuitenkin venäläiset tekivät kyseisenä vuotena noin kolmanneksen enemmän matkoja Suomeen kuin Turkkiin. Suomi on tyypillisesti ostosmatkakohde erityisesti hyvätuloisille pietarilaisille, jotka käyvät Suomessa ostosmatkalla keskimäärin 4-5 kertaa vuoden aikana. Etelän lomakohteet kiinnostavat kesälomakohteena useampaa kuin joka toista venäläistä matkailijaa, kun Suomesta tai Skandinaviasta kesälomakohteena on kiinnostunut harvempi kuin joka kymmenes venäläinen. Talvilomakohteena etelän kohteet kiinnostavat alle kolmannesta venäläismatkailijoista ja Suomesta tai Skandinaviasta on kiinnostunut useampi kuin joka kymmenes matkailija. Toisin sanoen Suomi ja muut pohjoismaat ovat hieman suositumpia talvilomakohteena kuin kesälomakohteena, erityisesti jos verrataan niitä etelän lomakohteisiin. Toisaalta voidaan myös todeta, että Suomi kiinnostaa venäläisiä sekä talvi- että kesälomakohteena. Suomen ehdoton valtti venäläisten matkakohteena on läheisyys ja helppo saavutettavuus. Lisäksi Suomi tarjoaa matkakohteena sellaisia asioita, joita venäläiset arvostavat matkakohteessa. Näitä ovat muun muassa turvallisuus ja viisumin saannin helppous. Myös palvelutaso Suomessa koetaan - ainakin vielä - ystävälliseksi. Suomi on erityisen hyvä lomamatkakohde niille venäläisille, jotka arvostavat luontoa, rauhallisuutta ja mökkilomailua. Mökkilomat on tärkein venäläisten matkatoimistojen myyntituote Suomessa ja tyytyväisyys mökkilomatarjontaan on erityisesti pietarilaisten matkatoimistojen keskuudessa korkea. Joka viides venäläinen viettää lomaansa mieluiten mökillä. Yli puolet pietarilaisista on kiinnostunut luonnosta ja kansallispuistoista ja 40 % mökkeilystä vapaa-ajan harrastuksena.

5 2 Suurin haaste venäläisten Suomen-matkailussa on kasvavat rajajonot. Matkailijoiden tyytyväisyyttä heikentävät myös venäjänkielisen (tai englannin) palvelun ja opasteiden puute sekä kauppojen aukioloajat. Lomamatkailun kehittyminen edellyttäisi palvelutarjonnan monipuolistamista. Tulevaisuudessa venäläisten Suomen-matkailu tulee olemaan yhä enemmän ostosmatkailupainotteista, mutta myös lomamatkailu Suomeen tulee kasvamaan. Tämä edellyttää kuitenkin, että ruuhkat raja-asemilla eivät muodostu liian suureksi kynnykseksi varakkaille pietarilaisille matkustaa Suomeen lomamatkalle. Suomen imago puhtaana hyvän palvelun maana voi myös heiketä kun venäläiset tottuvat hyvään palvelutasoon, jota yhä enemmän on tarjolla myös Venäjällä. Kaakkois-Suomen seutukuntien imagot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Imatra on venäläisten matkatoimistojen keskuudessa tehdyn kyselyn perusteella hyvä kesälomakohde, kaunis seutukunta ja hyvä perhelomakohde. Lappeenranta on hyvä ostosmatkakohde ja Lappeenranta sekä Imatra ovat matkatoimistojen edustajien mielestä riittävän lähellä. Kotkassa koetaan olevan enemmän museoita ja paremmat kalastusmahdollisuudet kuin muilla seutukunnilla. Kouvolalla ei sen sijaan näytä olevan erityisvahvuuksia suhteessa muihin seutukuntiin Kaakkois-Suomessa. Suomi on erityisesti Luoteis-Venäjän asukkaille varteenotettava lomakohde sekä talvi- että kesälomamatkailuun. Kesällä Suomella on tarjota rauhallista luontoa marjan- ja sienenpoimintamahdollisuuksineen turvallisessa ympäristössä. Erityisesti luonto- ja mökkimatkailun Venäjältä Suomeen voidaan odottaa kasvavan tulevaisuudessa. Talvimatkailuun Suomella on tarjota useita hiihtokeskuksia, joiden varustelutaso on hyvä ja joihin Venäjältä voi matkustaa omalla autolla. Suomi menettää kuitenkin läheisyysetunsa venäläisten tulotason kasvaessa, sillä mahdollisuudet lentomatkustamiseen lisääntyvät, eikä tutuksi tullut Suomi enää välttämättä jaksa kiinnostaa. Suurin osa pietarilaisista ei ole kuitenkaan vielä vieraillut Suomessa. Lisäksi Leningradin alueella asuu yli miljoona ihmistä, jotka eivät myöskään ole käyneet koskaan Suomessa. Moskovasta katsottuna Suomi on kaukainen, vaikka se onkin lähin entisen Neuvostoliiton ulkopuolinen maa. Voidaan olettaa, että jos Suomen tunnettuus Moskovassa lisääntyisi esimerkiksi aktiivisen matkailumarkkinoinnin myötä, Moskovasta voisi tulevaisuudessa virrata huomattavasti nykyistä suurempi joukko turisteja Suomeen. Ne venäläiset, jotka ovat hankkineet Suomesta vapaa-ajan asunnon, ovat sidoksissa Suomeen ja tulevat viettämään täällä lomiaan myös tulevaisuudessa. Kaakkois-Suomi on venäläisille ensisijaisesti erinomainen ostosmatkakohde, mutta erityisesti hyvä kylpylätarjonta Etelä-Karjalassa on kasvattanut lomamatkailua maakunnassa. Muu palvelutarjonta on varsinkin pietarilaisten näkökulmasta vaatimatonta. Matkailussa tulevaisuuden vetovoimatekijöinä tuleekin ostosmahdollisuuksien ohella olemaan rauhalliseen luontoon liittyvät lomailumuodot. Mökkeily, kalastus, veneily ja erilaiset luontokohteet sekä aktiviteetit voivat olla Kaakkois-Suomen seutukuntien mahdollisuuksia venäläisten lomamatkailijoiden houkuttelemiseksi myös tulevaisuudessa.

6 3 JOHDANTO TAUSTAA Maailman turismijärjestön (Wold Tourism Organisation) ja Euroopan matkailukomission (European Travel Commission) mukaan 1) vuonna 2009 vain 15 % venäläisistä oli joskus matkustanut ulkomaille, mutta matkustamisen uskottiin kasvavan nopeasti. Maailman turistijärjestön mukaan Venäjä on maailman yhdeksänneksi suurin ulkomaanmatkojen lähtömaa ja venäläisten matkustaminen lisääntyi vuosina keskimäärin yli 9 % vuodessa. Samanaikaisesti venäläisten rahankäyttö ulkomailla kasvoi yli 14 % vuodessa. Suomi on sekä Pietarista että Moskovasta katsottuna lähin maa, jossa ei ole ollut kommunistista talousjärjestelmää. Moskovasta Suomeen on alle 900 kilometriä ja Pietarista alle 200 kilometriä. SELVITYKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS Tämän selvityksen tarkoituksena on koota yhteen venäläisten matkailusta kerättyä tutkimustietoa erityisesti Kaakkois-Suomen matkailuorganisaatioiden tietotarpeisiin. Selvitykseen on koottu tuloksia TAK:n omista tutkimuksista, muiden suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tekemistä tutkimuksista sekä venäläisten tutkimusorganisaatioiden tutkimuksista. TAK Oy haastatteli vuonna 2012 Venäjän talouden, kaupan ja matkailun asiantuntijoita kysellen heidän näkemyksiään venäläisten Suomen-matkailun näkymistä. Matkailun asiantuntijoina haastateltiin MEK:in edustajia (ylijohtaja Jaakko Lehtonen, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kristiina Hietasaari, aluejohtaja Arto Asikainen), Venäjän talouden ja yhteiskunnan asiantuntijoina haastateltiin tutkijoita ja elinkeinoelämän asiantuntijoita (Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen, Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen johtaja, evp. Pekka Sutela, Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Timo Laukkanen, FinNode Venäjän johtaja Virpi Herranen, Helsingin yliopiston lehtori Arto Luukkanen). Suomalaisten kaupan ja matkailuyritysten edustajina on haastateltu Holiday Clubin Tapio Anttilaa ja Disas Fishin Martti Tepposta. Lisäksi venäläisten matkailun kehitysnäkymistä ja Suomesta matkakohteena on keskusteltu venäläisen matkatoimistojen edustajien sekä matkailijoiden kanssa. Näistä keskusteluista on poimittu tiivistelmä näkemyksistä tämän raportin loppuun. TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA Selvityksen tekijät eivät vastaa selvitykseen koottujen tutkimustietojen luotettavuudesta, silloin kun ne eivät ole TAK:n omia tutkimuksia. Raporttiin on kuitenkin pyritty kokoamaan sellaisia tutkimustuloksia, jotka sisältävät trenditietoa tai jotka ovat tunnettujen organisaatioiden tekemiä. 1) World Tourism Organization and European Travel Commission (2009) The Russian Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as a Destination

7 4 VENÄLÄISTEN MATKAILU Tässä osiossa tarkastellaan minne venäläiset matkustavat, mitkä maat ovat suosituimpia turistimatkakohteita ja millä perusteilla venäläiset valitsevat matkakohteensa. Yhteenveto Lähes 80 % venäläisistä viettää loman kotona tai kesämökillä. Kotimaassa matkailee lähes viidennes venäläisistä ja entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolella noin 5 prosenttia venäläisistä. Venäläiset tekevät eniten matkoja Suomeen, vaikka Suomi ei olekaan venäläisten mielestä kaikkein houkuttelevin matkakohde. Etelän kohteet ja Länsi-Eurooppa kiinnostavat venäläisiä enemmän kuin Suomi ja muut Skandinavian maat. Aurinkorantalomailu kiinnostaa yli kolmasosaa venäläisistä ja etelään suuntaisi mieluiten kesälomamatkallaan joka toinen venäläismatkailija. Suomen etu on kuitenkin maan läheisyys ja helppo saavutettavuus. Myös viisumi Suomeen on helpompi saada kuin moniin muihin länsimaisiin matkakohteisiin. Tämän vuoksi erityisesti monet pietarilaiset vierailevat Suomessa useita kertoja vuodessa. Suomella on myös vahvuuksia, joita venäläiset arvostavat lomaillessaan ulkomailla. Suomi koetaan turvalliseksi matkakohteeksi ja venäläiset ovat tyytyväisiä palvelutasoon Suomessa. Pietarilaiset ovat kiinnostuneita kansallispuistoista ja luontokohteista, marjastuksesta ja sienestyksestä sekä mökkilomailusta. Näitä lomanviettotapoja Suomella on myös tarjota turisteille. Sen sijaan kaupunkinähtävyyksiä, joita erityisesti varakkaat pietarilaiset myös arvostavat, ei Suomella ole merkittävästi tarjota.

8 5 VENÄLÄISTEN LOMAVIETTO VUOSINA : MISSÄ VIETTI LOMAN? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jäinkotiin Mökillä Muussa kaupungissa tai kylässä Venäjällä Mustalla merellä (Venäjä) Krimin niemimaalla Baltian maissa Ex-Neuvostoliiton alueen ulkopuolella Muissa paikoissa ex-neuvostoliiton alueella Tutkimuslaitos WCIOM:n tutkimuksen mukaan venäläisistä runsas puolet (54 %) jäi viime kesänä lomallaan kotiin. Mökillä lomaansa vietti 24 % ja ulkomailla 7 %. Venäjällä kotipaikkakuntansa ulkopuolella lomaili 18 % venäläisistä. Suosituin lomailualue oli Mustan meren alue, jossa lomaansa vietti 8 % venäläisistä. Mökkilomailun suosio on kasvanut viime vuosina eniten. Myös matkustaminen entisen Neuvostoliiton ulkopuolelle on lisääntynyt parin viime vuoden aikana. Tutkimukseen vastanneista 5 % kävi vuonna 2012 lomallaan entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolella. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

9 1000 matkaa VENÄLÄISTEN MATKAT KUUTEEN SUOSITUIMPAAN IVY-MAIDEN ULKOPUOLISEEN MAAHAN VUOSINA e Kiina Turkki Egypti Suomi Viro Saksa Venäjän tilastoviraston Rosstatin rajanylitystilastojen mukaan Suomesta tuli venäläisten suosituin matkakohde vuoden 2008 taantuman jälkeen ja Suomen asema on sen jälkeen pysynyt vahvana. Venäläisten rajaviranomaisten mukaan venäläisten tekemistä Suomen-matkoista 12 % ja Viron-matkoista 2 % on turistimatkoja, kun taas Egyptiin tehdyistä matkoista 86 %, Turkin matkoista 74 %, Kiinan matkoista 57 % ja Saksaan matkoista 54 % on turistimatkoja. Venäläisten matkat naapurimaihin, kuten Suomeen ja Baltian maihin sekä IVY-maihin, luokitellaan pääasiassa yksityismatkoiksi. Lähde: Rosstat (2012)

10 7 VENÄLÄISTEN MATKAT TÄRKEIMPIIN IVY-MAIDEN ULKOPUOLISIIN MAIHIN Kaikki matkat Turistimatkat Työmatkat Suomi Turkki Kiina Turkki Egypti Suomi Kiina Kiina Saksa Egypti Thaimaa Ranska Viro Saksa Turkki Saksa Espanja Etelä-Korea Thaimaa Yhdistyneet Arabiemiraatit Iso-Britannia Puola Italia Puola Liettua Suomi Liettua Espanja Kreikka Sveitsi Italia Tshekki USA Yhdistyneet Arabiemiraatit Kypros Norja Kreikka Ranska Itävalta Tshekki Bulgaria Italia Ranska Itävalta Alankomaat Latvia Israel Latvia Kypros Sveitsi Tshekki Bulgaria Iso-Britannia Espanja Itävalta Tunisia Yhdistyneet Arabiemiraatit Israel USA Japani Iso-Britannia Alankomaat Thaimaa Sveitsi Etelä-Korea Israel USA Latvia Ruotsi Etelä-Korea Kuuba Viro Alankomaat Kroatia Kreikka Norja Puola Egypti Tunisia Unkari Unkari Kroatia Viro Bulgaria Kuuba Norja Kypros Japani Ruotsi Kroatia Ruotsi Liettua Kuuba Unkari Japani Slovakia Rosstatin rajanylitystilasto mukaan venäläiset tekevät eniten matkoja Suomeen, mutta Suomi on turistimatkakohteena vasta yhdeksänneksi suosituin. Tämä johtuu siitä, että valtaosa Suomeen tehdyistä matkoista on kirjattu yksityismatkoiksi. Rosstatin tilastossa matkan tarkoitukseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti. Lähde: Rosturism / Rosstat

11 8 VENÄLÄISTEN ULKOMAANMATKAILU: MAAT, JOISSA VIERAILTU VIIMEISTEN KAHDEN VUODEN AIKANA Turkki, Kypros Länsi-Eurooppa Välimeren alue ja Etelä-Eurooppa Itä-Eurooppa Pohjoismaat Pohjois-Afrikka USA, Kanada Lähi- ja Keski-Itä Aasian Tyynenmeren alue Mongolia, Tiibet, Kiina, Intia Latinalainen Amerikka "Musta Afrikka" Venäjä Moskova Pietari Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) Venäjällä 2002 teettämän tutkimuksen mukaan suosituimpia ulkomaanmatkailun kohdealueita venäläisten keskuudessa olivat Turkin ja Kyproksen alue sekä Länsi-Eurooppa. Tutkimuksen mukaan Suomi oli Turkin (24,8 %) jälkeen toiseksi suosituin kohdemaa (13,4 %); lähes samalla tasolla kuin Saksa (12 %) sekä Ranska ja Espanja (kumpikin 10 %). Ilman pietarilaisten matkustamista Suomen suosio olisi vain 5,1 % eli saman verran kuin Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, Kreikan Bulgarian ja Tšekin. TAK Oy on tutkinut eri maiden kiinnostavuutta pietarilaisten keskuudessa vuosina 2010 ja 2012 kysymällä: Jos saisitte vapaasti valita mihin maahan matkustaisitte, minkä maan valitsisitte. Molempina vuosina Suomi oli Italian ja Ranskan jälkeen suosituin kohdemaa ennen Saksaa. Lähteet: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja), TAK Mediatutkimus Pietarissa 2010 ja Viisumivapauden vaikutukset kyselytutkimus Pietarissa 2012

12 9 VENÄLÄISTEN SUOSITUIMMAT / MIELUISIMMAT KESÄLOMAKOHTEET Etelän suunta (kohteet) Länsi-Eurooppa Venäjä ja IVY Skandinavia ja Suomi Kaukokohteet Muu Ei suosikkia, ei vastausta Venäjä Moskova Pietari MEK:n teettämän tutkimuksen mukaan Skandinavia ja Suomi kiinnostavat kesälomakohteena yhtä kymmenestä venäläisestä ja pietarilaisista joka neljäs nimeää Skandinavian ja Suomen mieluisimmaksi kesälomakohteekseen. Kohdealue Tulotaso (korkein) Ve Mva SPb Ve Mva SPb Ve Mva SPb Etelä 44,50 % 48,10 % 37,10 % 55,10 % 44,80 % 45,20 % 49,70 % 31,70 % 30,20 % Länsi-Eurooppa 22,00 % 18,10 % 24,20 % 26,90 % 36,50 % 35,10 % 40,00 % 43,90 % 62,80 % Skandinavia ja Suomi 12,20 % 1,90 % 24,20 % 8,30 % 3,50 % 25,10 % 10,30 % 2,40 % 25,60 % Venäjä ja IVY 30,60 % 33,80 % 42,30 % 15,70 % 19,10 % 24,70 % 10,30 % 22,00 % 14,00 % Ryhmän koko (h.) Tulotasoluokat: 1. Tulemme juuri ja juuri toimeen. Rahat eivät riitä edes elintarvikkeisiin. 2. Rahat riittävät elintarvikkeisiin, mutta vaatteiden hankinta on taloudellisesti ongelmallista. 3. Rahat riittävät elintarvikkeisiin ja vaatteisiin, mutta kestokulutushyödykkeiden hankinta on meille vaikeaa. 4. Voimme vaikeuksitta hankkia kestokulutushyödykkeitä. Hyvin arvokkaiden esineiden hankinta on kuitenkin vaikeaa. 5. Voimme vaikeuksitta hankkia hyvinkin arvokkaita esineitä. Lähde: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja)

13 10 VENÄLÄISTEN SUOSITUIMMAT / MIELUISIMMAT TALVILOMAKOHTEET Venäjä ja IVY Länsi-Eurooppa Etelän kohteet Talvikohde - aktiiviloma Skandinavia ja Suomi Kaukokohteet Muu En lomaile talvella En lomaile ulkomailla Ei suosikkia, ei vastausta Venäjä Moskova Pietari MEK:n teettämän tutkimuksen mukaan Skandinavia ja Suomi kiinnostavat venäläisiä talvilomakohteena hieman useammin kuin kesälomakohteena. Noin 11 % tutkimukseen vastanneista nimesi Skandinavian ja Suomen mieluisimmaksi talvilomakohteeksi. Sen sijaan pietarilaisista Skandinavian ja Suomen nimesi mieluisimmaksi talvilomakohteeksi hieman pienempi osa vastaajista (21 %) kuin kesälomakohteeksi (23 %) Erot ovat kuitenkin niin pieniä, että ne mahtuvat tutkimuksen virhemarginaaliin. Kohdealue Tulotaso Yhteensä koko otoksesta Etelä 22,70 % 34,00 % 33,60 % 29,40 % Talvikohde - aktiiviloma 9,00 % 13,50 % 23,00 % 12,90 % Länsi-Eurooppa 12,70 % 17,80 % 21,20 % 16,20 % Skandinavia ja Suomi 9,50 % 11,70 % 11,50 % 11,30 % Venäjä ja IVY 40,30 % 24,20 % 12,10 % 28,70 % Ryhmän koko (h.) Lähde: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja)

14 11 LOMAKOHTEEN VALINTA: ERI TEKIJÖIDEN MERKITYS / TÄRKEYS LOMAKOHTEEN VALINNASSA Ystävällinen vastaanotto maassa (väestö, hotellin työntekijät, oppaat) Hyvät liikenneyhteydet, mahdollisuus vapaasti liikkua maan sisällä Riippumattomuus valmiista aikatauluista Venäjä Moskova Pietari Turvallisuus Viisuminhankinnan helppous Helpot ja mukavat matkajärjestelyt Loma etelässä, meren äärellä Historialliset nähtävyydet, museot Mahdollisuus luontolomailuun Edullisuus Sopiva ilmasto Hyvät ostosmahdollisuudet Mielenkiintoista sekä lapsille että aikuisille Venäjänkielinen palvelu Vilkas yöelämä (baarit, diskot, ravintolat) Venäläisen Tourism.ru sivuston kyselyn (lokakuu 2012) mukaan venäläiset matkailijat pelkäävät eniten sairastumista (29 % vastanneista) ja toiseksi eniten rikoksen uhriksi joutumista (15 %). MEK:n Venäjällä teettämän matkailijatutkimuksen mukaan turvallisuus oli tärkein lomakohteen valintaan vaikuttava tekijä venäläismatkailijoiden keskuudessa vuonna 2002 (viereinen kuva). Viittä tärkeintä matkakohteen valintakriteeriä voidaan pitää myös Suomen vahvuuksina. Helsingin kauppakorkeakoulun vuonna 2005 Suomessa kauttakulkumatkustajien keskuudessa tekemän kyselytutkimuksen mukaan Suomessa parasta oli puhtaus (78 %), turvallisuus (49 %), ystävällisyys (40 %), palvelujen laatu (26 %), luonto (35 %), sää (24 %) ja matkustamisen helppous (22 %). Vuonna 2010 TAK Rajatutkimuksessa venäläismatkailijoille esitettiin väittämiä Suomesta matkailukohteena. Väittämästä: Suomi on turvallinen matkailumaa 97 % vastaajista oli samaa mieltä. Tärkeimmäksi matkakohteen valintaan vaikuttavaksi tekijäksi Suomessa vierailleet matkailijat nimesivät Venäjä hyvät kulkuyhteydet. Venäläismatkailijoista 61 % sanoi hyvien kulkuyhteyksien olleen tärkeä Moskova matkakohteen valintaan vaikuttava tekijä. Pietari Vuonna 2012 Suomessa vierailleilta venäläismatkailijoilta kysyttiin TAK Rajatutkimuksessa tyytyväisyyttä mm. matkakohteen turvallisuuteen, kohteen läheisyyteen ja viisuminsaannin helppouteen. Asteikolla 1-5 venäläismatkailijat antoivat matkakohteelleen turvallisuudesta arvosanan 4,5 sekä kohteen läheisyydestä ja viisuminsaannin helppoudesta arvosanan 4,4. Vuonna 2011 Kymenlaakson palveluyrityksissä asioineista venäläisasiakkaista 93 % oli sitä mieltä, että yrityksissä on ystävällinen palvelu. Tuttavien suositukset kyseisestä kohteesta Lähteitä: Matkailuportaali Turism.ru:n Internet-kysely (2012) FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja). TAK Rajatutkimus 2010 Kohteessa vähän maanmiehiä TAK Rajatutkimus 2012 TAK Palvelumittari 2011 Venäläisasiakkaat Kymenlaaksossa Etelä-Suomi venäläisturistien länsimatkailussa (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja 2005) Eri tekijöiden merkitys/tärkeys lomakohteen valinnassa (1 = merkityksetön/toisarvoinen, 7 = merkittävä/tärkeä) Kohteen läheisyys (auto- tai junamatkan päässä) 7 8

15 12 LOMAKOHTEEN VALINTA: MITKÄ LOMAILUTAVAT KIINNOSTAVAT ENITEN? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aurinkorannat Lomailu kotona Lomailu mökillä Hyötylomailu (opintomatkat, ym.) Terveysmatkat (sanatoriot, ym.) Vaellukset, kalastus, metsästys Lepokodit, pansionaatit WCIOM:n kyselytutkimuksen perusteella aurinkorantalomailu on suosituin lomailumuoto venäläisten keskuudessa. Sen suosio on kasvanut vuodesta 2005 muutamia prosentteja. Muita suosiotaan kasvattaneita lomailumuotoja ovat lomailu kotona ja lomailu mökillä. Sen sijaan terveysmatkojen ja lepokotimatkailun suosio on laskenut. Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tiedusteltu kiinnostusta esimerkiksi kaupunkilomailuun. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

16 13 VENÄLÄISMATKAILIJOIDEN TYYPITTELY MATKAILUN JA ELÄMYSTUO- TANNON OSKE:N MUKAAN Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma teetätti Palmu yhtiöllä profiloinnin venäläisistä matkailijoista. Profilointi tehtiin 12 syvähaastattelun, 30 pikahaastattelun ja sosiaalisessa mediassa (mm. vkontakte ja Livejournal) käydyn keskustelun perusteella. Selvityksestä ei ole tehty tutkimusraporttia, mutta profilointia on käytetty erilaisissa esittelymateriaaleissa 1). Aineistoissa venäläiset luokitellaan neljään eri matkailijaprofiiliin: - Kohdebongari, jota kuvataan seuraavasti: Tehokas lomailija, joka haluaa nähdä merkittävät peruskohteet. Odotukset usein korkeita ja vaikeita ylittää. Vertaa nähtävyys ja kulttuuritarjontaa muuhun Eurooppaan ja Pietariin. Tällä hetkellä tyypillinen vierailu Suomessa on pikainen shoppailumatka tai viikko laskettelukeskuksessa. o Hänelle loma merkitsee uutta ympäristöä, latautumista, merta, nähtävyyksiä ja statusta. o o Hän haluaa nähdä lomalla ne jutut, jotka kuuluu nähdä ja vaikuttua kokemastaan Hän arvostaa osoitettuja nähtävyyksiä, monipuolista tarjontaa, palvelun laatua, mukavuutta, loman tehokkuutta ja hän on terveen skeptinen / varauksellinen - Viihdytettävä, jota kuvataan seuraavasti: Spontaani matkailija, joka lähtee matkalla yhdessä olon tai aktiviteetin vuoksi. Odotuksissa on seikkailu hyvässä seurassa ja mielenkiintoista tekemistä, jolla vältetään tylsyyttä. Tällä hetkellä saattaa saapua Suomeen tuttavaporukan kanssa mökille juhlimaan uudeksi vuodeksi tai rallia katsomaan. Matka on usein jonkun toisen järjestämä. o o o Hän haluaa pitää lomallaan hauskaa ja siinä sivussa ehkä kokeilla uusia asioita Hän tavoittelee lomalta aktiivista lepoa, seikkailuja, aikaa ystävien kanssa ja irtautumista arjesta Hän arvostaa yhdessä ystävien ja läheisten kanssa vietettyä aikaa, spontaania tekemistä tilanteen mukaan, yllätyksiä ja erikoisia kokemuksia ja hänelle seura on kohdetta tärkeämpi - Kesäasukas, jota kuvataan seuraavasti: Aktiivista lepoa, rauhallisuutta ja puhtautta arvostava itsenäinen matkailija, joka saapuu Suomeen usein pidemmäksi aikaa. Hakee vaihtelua hektiseen arkeen omilla ehdoilla, mutta pienellä riskillä. Tyypillinen esimerkki on mökkiloma lasten kanssa tutussa kohteesta, josta on helppo tehdä itsenäisiä päiväretkiä lähiympäristöön. o o o Loma merkitsee hänelle luontoa, lepoa ja rauhaa, poissa melusta ja ruuhkasta, lasten ehdoilla Hän haluaa lomalleen hallitun ympäristön, jossa voi hidastaa ja keskittyä nauttimaan Hän arvostaa omaa hallintaa ja rytmiä, ennakoitavuutta, varmuutta, sujuvuutta, turvallisuutta, käytännöllisyyttä, itsenäisyyttä ja riippumattomuutta 1) esim.:

17 14 - Löytöretkeilijä, jota kuvataan seuraavasti: Nautiskeleva herätematkailija, joka kerää mielellään pieniä paikallisia herkkuja ja elämyksiä. Hän on kiinnostunut kulttuurista ja tavallisten ihmisten arjesta. Tällä hetkellä tyypillinen vierailu Suomessa voi olla vaikkapa kolmen päivän kiertomatka eri paikkakunnilla Itä Suomessa. o Hänelle loma merkitsee liikettä ja vaihtelua, uusia maisemia ja kulttuuria sekä mahdollisuuksia o o Hän haluaa lomallaan sulautua osaksi kulttuuria ja/tai luontoa Hänestä pieni on kaunista ja hän arvostaakin yksinkertaista luksusta, kulttuurisia eroja ja tutkimista. Hän etsii kätkettyä juttuja ja huokeita vaihtoehtoja Edellä mainituista matkailijatyypeistä sekä viihdytettävän että kesäasukkaan mainittiin viihtyvän Suomessa kesämökillä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä matkailijat viettäisivät koko lomansa mökillä. Kesäasukkaan tyyppiesimerkiksi valittu perhe majoittuu lomallaan kesämökillä Jyväskylässä ja vierailee sieltä eri puolille Suomea. Kesämökki toimiikin tavallaan tukikohtana matkailijoille ja he kaipaavat mökkilomailun lisäksi myös muita elämyksiä ja kokemuksia. Koska heillä on käytössään usein oma auto, voivat he ajaa pitkiäkin matkoja kiinnostaviin matkakohteisiin. TAK Oy:n Pietarissa tekemän haastattelututkimuksen mukaan pietarilaiset ovat kiinnostuneita kansallispuistoista ja luontokohteista, marjastuksesta ja sienestyksestä sekä mökkilomailusta. Näitä lomanviettotapoja Suomella on myös tarjota turisteille. Sen sijaan kaupunkinähtävyyksiä, joita erityisesti varakkaat pietarilaiset myös arvostavat, ei Suomella ole merkittävästi tarjota 1). 1) Viisumivapauden vaikutukset kyselytutkimus Pietarissa 2012

18 15 VENÄLÄISTEN RAHANKÄYTTÖ JA TYYTYVÄISYYS LOMAAN Tässä osiossa tarkastellaan kuinka paljon venäläiset käyttävät rahaa lomailuun ja kuinka tyytyväisiä he ovat olleet lomaansa Yhteenveto Venäläiset käyttävät lomallaan rahaa keskimäärin 500 euroa. Lomamatkalla rahaa käytetään hieman enemmän, keskimäärin 600 euroa. Yli puolet venäläisistä olisi valmis käyttämään lomamatkapakettiin euroa. Yli 1200 euroa matkapakettiin olisi valmis käyttämään Turism.ru nettisivuston kyselyn mukaan 28 prosenttia venäläisistä lomamatkailijoista. Joka toinen lomaansa tyytymätön venäläismatkailija perustelee tyytymättömyyttään sillä, että ei päässyt matkustamaan sinne, minne olisi halunnut. Venäläisten matkustamisen arvioidaankin lisääntyvän keskimääräistä voimakkaammin lähivuosina.

19 ruplaa muutos edelliseen vuoteen (%) 16 RAHANKÄYTTÖ LOMAILUUN: ARVIOIKAA, KUINKA PALJON KÄYTITTE RAHAA MATKANNE AIKANA LOMAILUUN? Muutos edelliseen vuoteen % Vastanneet keskimäärin Lomamatkalla olleet 70% % % ,8 % 40% 30% 20% ,6 % 5,7 % 9,2 % 10% % 0-3,7 % % Tutkimuslaitos WCIOM:n tutkimuksen mukaan venäläiset käyttivät keskimäärin ruplaa (alle 500 euroa) lomailuun kesällä 2012, mikä oli yli 15 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Lomamatkalla olleet käyttivät lähes (runsaat 600 euroa) ruplaa lomailuun. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

20 17 LOMAMATKAN HINTA: KUINKA PALJON OLETTE VALMIIT KÄYTTÄMÄÄN MATKAPAKETIN HANKINTAAN? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% alle ruplaa(244 eur) ruplaa (366 eur) ruplaa (733 eur) ruplaa (1223 eur) ruplaa (1956 eur) yli ruplaa (2446 eur) Matkailuportaali Turism.ru kyselyn mukaan runsaat puolet venäläisistä lomamatkailijoista olisi valmis käyttämään yli ruplaa (733 euroa) matkapaketin hankintaan. Lähde: Matkailuportaali Turism.ru:n Internet-kysely (2012)

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Iso-Britannia Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Loma Tuttavat Työ Muu HKI vaihto Muut kauttakulku 3 Iso-Britannia Väkiluku BKT / asukas

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Japani Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 3 Japani Väkiluku BKT / asukas Ulkomaanmatkat (2015) 1 127 miljoonaa 34 300 EUR 15,8 miljoonaa

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RUOTSI Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 RUOTSI Väkiluku 9,8 miljoonaa BKT / asukas 34 900 Joka kymmenes matka Ruotsista Matkailijat

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Raportti Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Pohdintaa... 2 Johdanto...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 YHDYSVALLAT Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 YHDYSVALLAT osana laajempaa matkakokonaisuutta Matkan tarkoitus Vain Väkiluku 322 miljoonaa

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa).

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Ero toteumassa 2016/2015 EUROOPPA 2016 2015 % Koko Espanja yhteensä 235

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RANSKA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Loma Tuttavat Opiskelu Työ tai kongressi HKI vaihto Muu kauttakulku Muu 3 RANSKA Väkiluku 1 62,8

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus

Visit Finland matkailijatutkimus 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2016 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia 7 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen ulkomailta... 6 Matkan kesto

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset matkailijat Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2 500 2 000 1 500 2

Lisätiedot

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2016:

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2016

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2016 Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2016 sivu 2 Ferratum Oyj Eurooppalainen Kesäbarometri 2016 Kesälomakulutuksen osuus kotitalouden kuukausituloista Kesäloman yleisimmät kulutuskohteet Euroopassa

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 KIINA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 KIINA Lisäksi Helsingin lentokentällä konetta vaihtoi 197 000 kiinalaista matkustajaa, jotka

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Suomi venäläisille Suomella ja suomalaisilla tuotteilla hyvä ja positiivinen perusmaine Venäjällä Suomen maantieteellinen

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01.

Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01. Venäjä missä mennään, mihin on varauduttava? Asiantuntija Timo Laukkanen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK foorumi, Kouvola, 28.01.2014 Venäjä edelleen tärkeä Suomelle Viennistä 8,5% (v/v-muutos 1-10/2014:

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus 2 Visit Finland Matkailijatutkimus Talvikausi 2015 16 (marras-huhtikuu) Visit Finland tutkimuksia 5 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen

Lisätiedot

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Johdanto tutkimukselle Matka 2017 ennakkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaiselta yleisöltä ajankohtaisia, matkailuun liittyviä mielipiteitä

Lisätiedot