Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista"

Transkriptio

1 Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä ja yhteenveto... 1 Johdanto... 3 Venäläisten matkailu... 4 Venäläisten lomavietto vuosina : Missä vietti loman?... 5 Venäläisten matkat kuuteen suosituimpaan IVY-maiden ulkopuoliseen maahan vuosina Venäläisten matkat tärkeimpiin IVY-maiden ulkopuolisiin maihin... 7 Venäläisten ulkomaanmatkailu: Maat, joissa vierailtu viimeisten kahden vuoden aikana... 8 Venäläisten suosituimmat / mieluisimmat kesälomakohteet... 9 Venäläisten suosituimmat / mieluisimmat talvilomakohteet Lomakohteen valinta: Eri tekijöiden merkitys / tärkeys lomakohteen valinnassa Lomakohteen valinta: Mitkä lomailutavat kiinnostavat eniten? Venäläismatkailijoiden tyypittely Matkailun ja elämystuotannon OSKE:n mukaan Venäläisten rahankäyttö ja tyytyväisyys lomaan Rahankäyttö lomailuun: Arvioikaa, kuinka paljon käytitte rahaa matkanne aikana lomailuun? Lomamatkan hinta: Kuinka paljon olette valmiit käyttämään matkapaketin hankintaan? Tyytyväisyys lomaan Venäläisten matkustaminen Suomeen Matkustajien asuinpaikkajakauma Kuinka usein Suomessa?: Matkojen ja matkustajien määrä Matkan tarkoitus: Suomeen tehtyjen matkojen määrät Eri seutukunnat matkakohteina Venäläisten matkakohteet Suomessa Matkakohteen valinta: Millä perusteella valitsee matkakohteen Suomessa? Mielikuvat Kaakkois-Suomen seutukunnista vuonna Venäläisten palveluiden ja rahankäyttö Suomessa 2000-luvulla Rahankäyttö matkustajaa kohden... 28

3 Rahankäyttö palveluihin ja tuoteostoihin Palveluidenkäyttö vuonna Venäläisten Suomen matkailun tulevaisuudennäkymistä Arvio matkustajapotentiaalista eri alueilta Ennusteet matkailijamäärien kasvulle vuoteen Neljä skenaariota venäläisten Suomen-matkailun kehityksestä Venäläisten Suomen-matkailuun liittyviä haasteita Pullonkauloista raja-asemilla Tyytymättömyyttä Suomessa herättäneet asiat: Suomessa vuonna 2012 vierailleet venäläiset Johtopäätöksiä ja suosituksia Venäläisten Suomen-matkailun SWOT-analyysi Matkailupalveluiden kehittämistarpeista Kehittämisajatuksia yritysten työpajoista Venäläisten Suomen-matkailun kehitysnäkymät, vahvuudet ja kehittämistarpeet- Poimintoja asiantuntijoiden näkemyksistä... 42

4 TIIVISTELMÄ JA YHTEENVETO 1 Yli puolet venäläisistä viettää lomansa kotona ja noin neljännes mökillä. Venäjällä matkailee lähes viidesosa lomalaisista ja entisen Neuvostoliiton ulkopuolella noin viisi prosenttia venäläisistä. Kolme neljäsosaa venäläisistä järjestää lomamatkansa täysin itsenäisesti ja matkatoimistoa apuna matkan järjestämisessä käyttää neljännes venäläisistä lomamatkailijoista. Suomessa vierailevista venäläismatkailijoista joka kymmenes käyttää matkatoimistoa muuhun kuin viisumin hankintaan. Venäläiset käyttivät lomamatkallaan vuonna 2012 rahaa keskimäärin ruplaa (runsaat 600 euroa). Suomessa vuonna 2012 lomamatkalla olleet venäläiset käyttivät matkallaan rahaa keskimäärin 325 euroa henkeä kohden. Venäläiset tekevät enemmän matkoja Suomeen kuin mihinkään muuhun IVY-maiden ulkopuoliseen maahan. Vuonna 2012 venäläiset tekivät lähes 5 miljoonaa matkaa Suomeen. Toiseksi suosituimpaan maahan, Turkkiin venäläiset tekivät noin 3 miljoonaa matkaa vuonna On kuitenkin syytä huomioida Suomen ja Turkin erilaisuus matkakohteena. Turkkiin matkustetaan harvemmin ja näin ollen vuoden aikana siellä käy useampia henkilöitä. MEK:n vuonna 2002 teettämän tutkimuksen mukaan 25 % niistä venäläisistä, jotka olivat matkustaneet viimeisen kahden vuoden aikana, oli käynyt Turkissa, kun taas vain 13 % heistä oli käynyt Suomessa. Kuitenkin venäläiset tekivät kyseisenä vuotena noin kolmanneksen enemmän matkoja Suomeen kuin Turkkiin. Suomi on tyypillisesti ostosmatkakohde erityisesti hyvätuloisille pietarilaisille, jotka käyvät Suomessa ostosmatkalla keskimäärin 4-5 kertaa vuoden aikana. Etelän lomakohteet kiinnostavat kesälomakohteena useampaa kuin joka toista venäläistä matkailijaa, kun Suomesta tai Skandinaviasta kesälomakohteena on kiinnostunut harvempi kuin joka kymmenes venäläinen. Talvilomakohteena etelän kohteet kiinnostavat alle kolmannesta venäläismatkailijoista ja Suomesta tai Skandinaviasta on kiinnostunut useampi kuin joka kymmenes matkailija. Toisin sanoen Suomi ja muut pohjoismaat ovat hieman suositumpia talvilomakohteena kuin kesälomakohteena, erityisesti jos verrataan niitä etelän lomakohteisiin. Toisaalta voidaan myös todeta, että Suomi kiinnostaa venäläisiä sekä talvi- että kesälomakohteena. Suomen ehdoton valtti venäläisten matkakohteena on läheisyys ja helppo saavutettavuus. Lisäksi Suomi tarjoaa matkakohteena sellaisia asioita, joita venäläiset arvostavat matkakohteessa. Näitä ovat muun muassa turvallisuus ja viisumin saannin helppous. Myös palvelutaso Suomessa koetaan - ainakin vielä - ystävälliseksi. Suomi on erityisen hyvä lomamatkakohde niille venäläisille, jotka arvostavat luontoa, rauhallisuutta ja mökkilomailua. Mökkilomat on tärkein venäläisten matkatoimistojen myyntituote Suomessa ja tyytyväisyys mökkilomatarjontaan on erityisesti pietarilaisten matkatoimistojen keskuudessa korkea. Joka viides venäläinen viettää lomaansa mieluiten mökillä. Yli puolet pietarilaisista on kiinnostunut luonnosta ja kansallispuistoista ja 40 % mökkeilystä vapaa-ajan harrastuksena.

5 2 Suurin haaste venäläisten Suomen-matkailussa on kasvavat rajajonot. Matkailijoiden tyytyväisyyttä heikentävät myös venäjänkielisen (tai englannin) palvelun ja opasteiden puute sekä kauppojen aukioloajat. Lomamatkailun kehittyminen edellyttäisi palvelutarjonnan monipuolistamista. Tulevaisuudessa venäläisten Suomen-matkailu tulee olemaan yhä enemmän ostosmatkailupainotteista, mutta myös lomamatkailu Suomeen tulee kasvamaan. Tämä edellyttää kuitenkin, että ruuhkat raja-asemilla eivät muodostu liian suureksi kynnykseksi varakkaille pietarilaisille matkustaa Suomeen lomamatkalle. Suomen imago puhtaana hyvän palvelun maana voi myös heiketä kun venäläiset tottuvat hyvään palvelutasoon, jota yhä enemmän on tarjolla myös Venäjällä. Kaakkois-Suomen seutukuntien imagot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Imatra on venäläisten matkatoimistojen keskuudessa tehdyn kyselyn perusteella hyvä kesälomakohde, kaunis seutukunta ja hyvä perhelomakohde. Lappeenranta on hyvä ostosmatkakohde ja Lappeenranta sekä Imatra ovat matkatoimistojen edustajien mielestä riittävän lähellä. Kotkassa koetaan olevan enemmän museoita ja paremmat kalastusmahdollisuudet kuin muilla seutukunnilla. Kouvolalla ei sen sijaan näytä olevan erityisvahvuuksia suhteessa muihin seutukuntiin Kaakkois-Suomessa. Suomi on erityisesti Luoteis-Venäjän asukkaille varteenotettava lomakohde sekä talvi- että kesälomamatkailuun. Kesällä Suomella on tarjota rauhallista luontoa marjan- ja sienenpoimintamahdollisuuksineen turvallisessa ympäristössä. Erityisesti luonto- ja mökkimatkailun Venäjältä Suomeen voidaan odottaa kasvavan tulevaisuudessa. Talvimatkailuun Suomella on tarjota useita hiihtokeskuksia, joiden varustelutaso on hyvä ja joihin Venäjältä voi matkustaa omalla autolla. Suomi menettää kuitenkin läheisyysetunsa venäläisten tulotason kasvaessa, sillä mahdollisuudet lentomatkustamiseen lisääntyvät, eikä tutuksi tullut Suomi enää välttämättä jaksa kiinnostaa. Suurin osa pietarilaisista ei ole kuitenkaan vielä vieraillut Suomessa. Lisäksi Leningradin alueella asuu yli miljoona ihmistä, jotka eivät myöskään ole käyneet koskaan Suomessa. Moskovasta katsottuna Suomi on kaukainen, vaikka se onkin lähin entisen Neuvostoliiton ulkopuolinen maa. Voidaan olettaa, että jos Suomen tunnettuus Moskovassa lisääntyisi esimerkiksi aktiivisen matkailumarkkinoinnin myötä, Moskovasta voisi tulevaisuudessa virrata huomattavasti nykyistä suurempi joukko turisteja Suomeen. Ne venäläiset, jotka ovat hankkineet Suomesta vapaa-ajan asunnon, ovat sidoksissa Suomeen ja tulevat viettämään täällä lomiaan myös tulevaisuudessa. Kaakkois-Suomi on venäläisille ensisijaisesti erinomainen ostosmatkakohde, mutta erityisesti hyvä kylpylätarjonta Etelä-Karjalassa on kasvattanut lomamatkailua maakunnassa. Muu palvelutarjonta on varsinkin pietarilaisten näkökulmasta vaatimatonta. Matkailussa tulevaisuuden vetovoimatekijöinä tuleekin ostosmahdollisuuksien ohella olemaan rauhalliseen luontoon liittyvät lomailumuodot. Mökkeily, kalastus, veneily ja erilaiset luontokohteet sekä aktiviteetit voivat olla Kaakkois-Suomen seutukuntien mahdollisuuksia venäläisten lomamatkailijoiden houkuttelemiseksi myös tulevaisuudessa.

6 3 JOHDANTO TAUSTAA Maailman turismijärjestön (Wold Tourism Organisation) ja Euroopan matkailukomission (European Travel Commission) mukaan 1) vuonna 2009 vain 15 % venäläisistä oli joskus matkustanut ulkomaille, mutta matkustamisen uskottiin kasvavan nopeasti. Maailman turistijärjestön mukaan Venäjä on maailman yhdeksänneksi suurin ulkomaanmatkojen lähtömaa ja venäläisten matkustaminen lisääntyi vuosina keskimäärin yli 9 % vuodessa. Samanaikaisesti venäläisten rahankäyttö ulkomailla kasvoi yli 14 % vuodessa. Suomi on sekä Pietarista että Moskovasta katsottuna lähin maa, jossa ei ole ollut kommunistista talousjärjestelmää. Moskovasta Suomeen on alle 900 kilometriä ja Pietarista alle 200 kilometriä. SELVITYKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS Tämän selvityksen tarkoituksena on koota yhteen venäläisten matkailusta kerättyä tutkimustietoa erityisesti Kaakkois-Suomen matkailuorganisaatioiden tietotarpeisiin. Selvitykseen on koottu tuloksia TAK:n omista tutkimuksista, muiden suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tekemistä tutkimuksista sekä venäläisten tutkimusorganisaatioiden tutkimuksista. TAK Oy haastatteli vuonna 2012 Venäjän talouden, kaupan ja matkailun asiantuntijoita kysellen heidän näkemyksiään venäläisten Suomen-matkailun näkymistä. Matkailun asiantuntijoina haastateltiin MEK:in edustajia (ylijohtaja Jaakko Lehtonen, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kristiina Hietasaari, aluejohtaja Arto Asikainen), Venäjän talouden ja yhteiskunnan asiantuntijoina haastateltiin tutkijoita ja elinkeinoelämän asiantuntijoita (Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen, Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen johtaja, evp. Pekka Sutela, Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Timo Laukkanen, FinNode Venäjän johtaja Virpi Herranen, Helsingin yliopiston lehtori Arto Luukkanen). Suomalaisten kaupan ja matkailuyritysten edustajina on haastateltu Holiday Clubin Tapio Anttilaa ja Disas Fishin Martti Tepposta. Lisäksi venäläisten matkailun kehitysnäkymistä ja Suomesta matkakohteena on keskusteltu venäläisen matkatoimistojen edustajien sekä matkailijoiden kanssa. Näistä keskusteluista on poimittu tiivistelmä näkemyksistä tämän raportin loppuun. TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA Selvityksen tekijät eivät vastaa selvitykseen koottujen tutkimustietojen luotettavuudesta, silloin kun ne eivät ole TAK:n omia tutkimuksia. Raporttiin on kuitenkin pyritty kokoamaan sellaisia tutkimustuloksia, jotka sisältävät trenditietoa tai jotka ovat tunnettujen organisaatioiden tekemiä. 1) World Tourism Organization and European Travel Commission (2009) The Russian Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as a Destination

7 4 VENÄLÄISTEN MATKAILU Tässä osiossa tarkastellaan minne venäläiset matkustavat, mitkä maat ovat suosituimpia turistimatkakohteita ja millä perusteilla venäläiset valitsevat matkakohteensa. Yhteenveto Lähes 80 % venäläisistä viettää loman kotona tai kesämökillä. Kotimaassa matkailee lähes viidennes venäläisistä ja entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolella noin 5 prosenttia venäläisistä. Venäläiset tekevät eniten matkoja Suomeen, vaikka Suomi ei olekaan venäläisten mielestä kaikkein houkuttelevin matkakohde. Etelän kohteet ja Länsi-Eurooppa kiinnostavat venäläisiä enemmän kuin Suomi ja muut Skandinavian maat. Aurinkorantalomailu kiinnostaa yli kolmasosaa venäläisistä ja etelään suuntaisi mieluiten kesälomamatkallaan joka toinen venäläismatkailija. Suomen etu on kuitenkin maan läheisyys ja helppo saavutettavuus. Myös viisumi Suomeen on helpompi saada kuin moniin muihin länsimaisiin matkakohteisiin. Tämän vuoksi erityisesti monet pietarilaiset vierailevat Suomessa useita kertoja vuodessa. Suomella on myös vahvuuksia, joita venäläiset arvostavat lomaillessaan ulkomailla. Suomi koetaan turvalliseksi matkakohteeksi ja venäläiset ovat tyytyväisiä palvelutasoon Suomessa. Pietarilaiset ovat kiinnostuneita kansallispuistoista ja luontokohteista, marjastuksesta ja sienestyksestä sekä mökkilomailusta. Näitä lomanviettotapoja Suomella on myös tarjota turisteille. Sen sijaan kaupunkinähtävyyksiä, joita erityisesti varakkaat pietarilaiset myös arvostavat, ei Suomella ole merkittävästi tarjota.

8 5 VENÄLÄISTEN LOMAVIETTO VUOSINA : MISSÄ VIETTI LOMAN? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jäinkotiin Mökillä Muussa kaupungissa tai kylässä Venäjällä Mustalla merellä (Venäjä) Krimin niemimaalla Baltian maissa Ex-Neuvostoliiton alueen ulkopuolella Muissa paikoissa ex-neuvostoliiton alueella Tutkimuslaitos WCIOM:n tutkimuksen mukaan venäläisistä runsas puolet (54 %) jäi viime kesänä lomallaan kotiin. Mökillä lomaansa vietti 24 % ja ulkomailla 7 %. Venäjällä kotipaikkakuntansa ulkopuolella lomaili 18 % venäläisistä. Suosituin lomailualue oli Mustan meren alue, jossa lomaansa vietti 8 % venäläisistä. Mökkilomailun suosio on kasvanut viime vuosina eniten. Myös matkustaminen entisen Neuvostoliiton ulkopuolelle on lisääntynyt parin viime vuoden aikana. Tutkimukseen vastanneista 5 % kävi vuonna 2012 lomallaan entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolella. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

9 1000 matkaa VENÄLÄISTEN MATKAT KUUTEEN SUOSITUIMPAAN IVY-MAIDEN ULKOPUOLISEEN MAAHAN VUOSINA e Kiina Turkki Egypti Suomi Viro Saksa Venäjän tilastoviraston Rosstatin rajanylitystilastojen mukaan Suomesta tuli venäläisten suosituin matkakohde vuoden 2008 taantuman jälkeen ja Suomen asema on sen jälkeen pysynyt vahvana. Venäläisten rajaviranomaisten mukaan venäläisten tekemistä Suomen-matkoista 12 % ja Viron-matkoista 2 % on turistimatkoja, kun taas Egyptiin tehdyistä matkoista 86 %, Turkin matkoista 74 %, Kiinan matkoista 57 % ja Saksaan matkoista 54 % on turistimatkoja. Venäläisten matkat naapurimaihin, kuten Suomeen ja Baltian maihin sekä IVY-maihin, luokitellaan pääasiassa yksityismatkoiksi. Lähde: Rosstat (2012)

10 7 VENÄLÄISTEN MATKAT TÄRKEIMPIIN IVY-MAIDEN ULKOPUOLISIIN MAIHIN Kaikki matkat Turistimatkat Työmatkat Suomi Turkki Kiina Turkki Egypti Suomi Kiina Kiina Saksa Egypti Thaimaa Ranska Viro Saksa Turkki Saksa Espanja Etelä-Korea Thaimaa Yhdistyneet Arabiemiraatit Iso-Britannia Puola Italia Puola Liettua Suomi Liettua Espanja Kreikka Sveitsi Italia Tshekki USA Yhdistyneet Arabiemiraatit Kypros Norja Kreikka Ranska Itävalta Tshekki Bulgaria Italia Ranska Itävalta Alankomaat Latvia Israel Latvia Kypros Sveitsi Tshekki Bulgaria Iso-Britannia Espanja Itävalta Tunisia Yhdistyneet Arabiemiraatit Israel USA Japani Iso-Britannia Alankomaat Thaimaa Sveitsi Etelä-Korea Israel USA Latvia Ruotsi Etelä-Korea Kuuba Viro Alankomaat Kroatia Kreikka Norja Puola Egypti Tunisia Unkari Unkari Kroatia Viro Bulgaria Kuuba Norja Kypros Japani Ruotsi Kroatia Ruotsi Liettua Kuuba Unkari Japani Slovakia Rosstatin rajanylitystilasto mukaan venäläiset tekevät eniten matkoja Suomeen, mutta Suomi on turistimatkakohteena vasta yhdeksänneksi suosituin. Tämä johtuu siitä, että valtaosa Suomeen tehdyistä matkoista on kirjattu yksityismatkoiksi. Rosstatin tilastossa matkan tarkoitukseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti. Lähde: Rosturism / Rosstat

11 8 VENÄLÄISTEN ULKOMAANMATKAILU: MAAT, JOISSA VIERAILTU VIIMEISTEN KAHDEN VUODEN AIKANA Turkki, Kypros Länsi-Eurooppa Välimeren alue ja Etelä-Eurooppa Itä-Eurooppa Pohjoismaat Pohjois-Afrikka USA, Kanada Lähi- ja Keski-Itä Aasian Tyynenmeren alue Mongolia, Tiibet, Kiina, Intia Latinalainen Amerikka "Musta Afrikka" Venäjä Moskova Pietari Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) Venäjällä 2002 teettämän tutkimuksen mukaan suosituimpia ulkomaanmatkailun kohdealueita venäläisten keskuudessa olivat Turkin ja Kyproksen alue sekä Länsi-Eurooppa. Tutkimuksen mukaan Suomi oli Turkin (24,8 %) jälkeen toiseksi suosituin kohdemaa (13,4 %); lähes samalla tasolla kuin Saksa (12 %) sekä Ranska ja Espanja (kumpikin 10 %). Ilman pietarilaisten matkustamista Suomen suosio olisi vain 5,1 % eli saman verran kuin Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, Kreikan Bulgarian ja Tšekin. TAK Oy on tutkinut eri maiden kiinnostavuutta pietarilaisten keskuudessa vuosina 2010 ja 2012 kysymällä: Jos saisitte vapaasti valita mihin maahan matkustaisitte, minkä maan valitsisitte. Molempina vuosina Suomi oli Italian ja Ranskan jälkeen suosituin kohdemaa ennen Saksaa. Lähteet: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja), TAK Mediatutkimus Pietarissa 2010 ja Viisumivapauden vaikutukset kyselytutkimus Pietarissa 2012

12 9 VENÄLÄISTEN SUOSITUIMMAT / MIELUISIMMAT KESÄLOMAKOHTEET Etelän suunta (kohteet) Länsi-Eurooppa Venäjä ja IVY Skandinavia ja Suomi Kaukokohteet Muu Ei suosikkia, ei vastausta Venäjä Moskova Pietari MEK:n teettämän tutkimuksen mukaan Skandinavia ja Suomi kiinnostavat kesälomakohteena yhtä kymmenestä venäläisestä ja pietarilaisista joka neljäs nimeää Skandinavian ja Suomen mieluisimmaksi kesälomakohteekseen. Kohdealue Tulotaso (korkein) Ve Mva SPb Ve Mva SPb Ve Mva SPb Etelä 44,50 % 48,10 % 37,10 % 55,10 % 44,80 % 45,20 % 49,70 % 31,70 % 30,20 % Länsi-Eurooppa 22,00 % 18,10 % 24,20 % 26,90 % 36,50 % 35,10 % 40,00 % 43,90 % 62,80 % Skandinavia ja Suomi 12,20 % 1,90 % 24,20 % 8,30 % 3,50 % 25,10 % 10,30 % 2,40 % 25,60 % Venäjä ja IVY 30,60 % 33,80 % 42,30 % 15,70 % 19,10 % 24,70 % 10,30 % 22,00 % 14,00 % Ryhmän koko (h.) Tulotasoluokat: 1. Tulemme juuri ja juuri toimeen. Rahat eivät riitä edes elintarvikkeisiin. 2. Rahat riittävät elintarvikkeisiin, mutta vaatteiden hankinta on taloudellisesti ongelmallista. 3. Rahat riittävät elintarvikkeisiin ja vaatteisiin, mutta kestokulutushyödykkeiden hankinta on meille vaikeaa. 4. Voimme vaikeuksitta hankkia kestokulutushyödykkeitä. Hyvin arvokkaiden esineiden hankinta on kuitenkin vaikeaa. 5. Voimme vaikeuksitta hankkia hyvinkin arvokkaita esineitä. Lähde: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja)

13 10 VENÄLÄISTEN SUOSITUIMMAT / MIELUISIMMAT TALVILOMAKOHTEET Venäjä ja IVY Länsi-Eurooppa Etelän kohteet Talvikohde - aktiiviloma Skandinavia ja Suomi Kaukokohteet Muu En lomaile talvella En lomaile ulkomailla Ei suosikkia, ei vastausta Venäjä Moskova Pietari MEK:n teettämän tutkimuksen mukaan Skandinavia ja Suomi kiinnostavat venäläisiä talvilomakohteena hieman useammin kuin kesälomakohteena. Noin 11 % tutkimukseen vastanneista nimesi Skandinavian ja Suomen mieluisimmaksi talvilomakohteeksi. Sen sijaan pietarilaisista Skandinavian ja Suomen nimesi mieluisimmaksi talvilomakohteeksi hieman pienempi osa vastaajista (21 %) kuin kesälomakohteeksi (23 %) Erot ovat kuitenkin niin pieniä, että ne mahtuvat tutkimuksen virhemarginaaliin. Kohdealue Tulotaso Yhteensä koko otoksesta Etelä 22,70 % 34,00 % 33,60 % 29,40 % Talvikohde - aktiiviloma 9,00 % 13,50 % 23,00 % 12,90 % Länsi-Eurooppa 12,70 % 17,80 % 21,20 % 16,20 % Skandinavia ja Suomi 9,50 % 11,70 % 11,50 % 11,30 % Venäjä ja IVY 40,30 % 24,20 % 12,10 % 28,70 % Ryhmän koko (h.) Lähde: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja)

14 11 LOMAKOHTEEN VALINTA: ERI TEKIJÖIDEN MERKITYS / TÄRKEYS LOMAKOHTEEN VALINNASSA Ystävällinen vastaanotto maassa (väestö, hotellin työntekijät, oppaat) Hyvät liikenneyhteydet, mahdollisuus vapaasti liikkua maan sisällä Riippumattomuus valmiista aikatauluista Venäjä Moskova Pietari Turvallisuus Viisuminhankinnan helppous Helpot ja mukavat matkajärjestelyt Loma etelässä, meren äärellä Historialliset nähtävyydet, museot Mahdollisuus luontolomailuun Edullisuus Sopiva ilmasto Hyvät ostosmahdollisuudet Mielenkiintoista sekä lapsille että aikuisille Venäjänkielinen palvelu Vilkas yöelämä (baarit, diskot, ravintolat) Venäläisen Tourism.ru sivuston kyselyn (lokakuu 2012) mukaan venäläiset matkailijat pelkäävät eniten sairastumista (29 % vastanneista) ja toiseksi eniten rikoksen uhriksi joutumista (15 %). MEK:n Venäjällä teettämän matkailijatutkimuksen mukaan turvallisuus oli tärkein lomakohteen valintaan vaikuttava tekijä venäläismatkailijoiden keskuudessa vuonna 2002 (viereinen kuva). Viittä tärkeintä matkakohteen valintakriteeriä voidaan pitää myös Suomen vahvuuksina. Helsingin kauppakorkeakoulun vuonna 2005 Suomessa kauttakulkumatkustajien keskuudessa tekemän kyselytutkimuksen mukaan Suomessa parasta oli puhtaus (78 %), turvallisuus (49 %), ystävällisyys (40 %), palvelujen laatu (26 %), luonto (35 %), sää (24 %) ja matkustamisen helppous (22 %). Vuonna 2010 TAK Rajatutkimuksessa venäläismatkailijoille esitettiin väittämiä Suomesta matkailukohteena. Väittämästä: Suomi on turvallinen matkailumaa 97 % vastaajista oli samaa mieltä. Tärkeimmäksi matkakohteen valintaan vaikuttavaksi tekijäksi Suomessa vierailleet matkailijat nimesivät Venäjä hyvät kulkuyhteydet. Venäläismatkailijoista 61 % sanoi hyvien kulkuyhteyksien olleen tärkeä Moskova matkakohteen valintaan vaikuttava tekijä. Pietari Vuonna 2012 Suomessa vierailleilta venäläismatkailijoilta kysyttiin TAK Rajatutkimuksessa tyytyväisyyttä mm. matkakohteen turvallisuuteen, kohteen läheisyyteen ja viisuminsaannin helppouteen. Asteikolla 1-5 venäläismatkailijat antoivat matkakohteelleen turvallisuudesta arvosanan 4,5 sekä kohteen läheisyydestä ja viisuminsaannin helppoudesta arvosanan 4,4. Vuonna 2011 Kymenlaakson palveluyrityksissä asioineista venäläisasiakkaista 93 % oli sitä mieltä, että yrityksissä on ystävällinen palvelu. Tuttavien suositukset kyseisestä kohteesta Lähteitä: Matkailuportaali Turism.ru:n Internet-kysely (2012) FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja). TAK Rajatutkimus 2010 Kohteessa vähän maanmiehiä TAK Rajatutkimus 2012 TAK Palvelumittari 2011 Venäläisasiakkaat Kymenlaaksossa Etelä-Suomi venäläisturistien länsimatkailussa (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja 2005) Eri tekijöiden merkitys/tärkeys lomakohteen valinnassa (1 = merkityksetön/toisarvoinen, 7 = merkittävä/tärkeä) Kohteen läheisyys (auto- tai junamatkan päässä) 7 8

15 12 LOMAKOHTEEN VALINTA: MITKÄ LOMAILUTAVAT KIINNOSTAVAT ENITEN? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aurinkorannat Lomailu kotona Lomailu mökillä Hyötylomailu (opintomatkat, ym.) Terveysmatkat (sanatoriot, ym.) Vaellukset, kalastus, metsästys Lepokodit, pansionaatit WCIOM:n kyselytutkimuksen perusteella aurinkorantalomailu on suosituin lomailumuoto venäläisten keskuudessa. Sen suosio on kasvanut vuodesta 2005 muutamia prosentteja. Muita suosiotaan kasvattaneita lomailumuotoja ovat lomailu kotona ja lomailu mökillä. Sen sijaan terveysmatkojen ja lepokotimatkailun suosio on laskenut. Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tiedusteltu kiinnostusta esimerkiksi kaupunkilomailuun. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

16 13 VENÄLÄISMATKAILIJOIDEN TYYPITTELY MATKAILUN JA ELÄMYSTUO- TANNON OSKE:N MUKAAN Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma teetätti Palmu yhtiöllä profiloinnin venäläisistä matkailijoista. Profilointi tehtiin 12 syvähaastattelun, 30 pikahaastattelun ja sosiaalisessa mediassa (mm. vkontakte ja Livejournal) käydyn keskustelun perusteella. Selvityksestä ei ole tehty tutkimusraporttia, mutta profilointia on käytetty erilaisissa esittelymateriaaleissa 1). Aineistoissa venäläiset luokitellaan neljään eri matkailijaprofiiliin: - Kohdebongari, jota kuvataan seuraavasti: Tehokas lomailija, joka haluaa nähdä merkittävät peruskohteet. Odotukset usein korkeita ja vaikeita ylittää. Vertaa nähtävyys ja kulttuuritarjontaa muuhun Eurooppaan ja Pietariin. Tällä hetkellä tyypillinen vierailu Suomessa on pikainen shoppailumatka tai viikko laskettelukeskuksessa. o Hänelle loma merkitsee uutta ympäristöä, latautumista, merta, nähtävyyksiä ja statusta. o o Hän haluaa nähdä lomalla ne jutut, jotka kuuluu nähdä ja vaikuttua kokemastaan Hän arvostaa osoitettuja nähtävyyksiä, monipuolista tarjontaa, palvelun laatua, mukavuutta, loman tehokkuutta ja hän on terveen skeptinen / varauksellinen - Viihdytettävä, jota kuvataan seuraavasti: Spontaani matkailija, joka lähtee matkalla yhdessä olon tai aktiviteetin vuoksi. Odotuksissa on seikkailu hyvässä seurassa ja mielenkiintoista tekemistä, jolla vältetään tylsyyttä. Tällä hetkellä saattaa saapua Suomeen tuttavaporukan kanssa mökille juhlimaan uudeksi vuodeksi tai rallia katsomaan. Matka on usein jonkun toisen järjestämä. o o o Hän haluaa pitää lomallaan hauskaa ja siinä sivussa ehkä kokeilla uusia asioita Hän tavoittelee lomalta aktiivista lepoa, seikkailuja, aikaa ystävien kanssa ja irtautumista arjesta Hän arvostaa yhdessä ystävien ja läheisten kanssa vietettyä aikaa, spontaania tekemistä tilanteen mukaan, yllätyksiä ja erikoisia kokemuksia ja hänelle seura on kohdetta tärkeämpi - Kesäasukas, jota kuvataan seuraavasti: Aktiivista lepoa, rauhallisuutta ja puhtautta arvostava itsenäinen matkailija, joka saapuu Suomeen usein pidemmäksi aikaa. Hakee vaihtelua hektiseen arkeen omilla ehdoilla, mutta pienellä riskillä. Tyypillinen esimerkki on mökkiloma lasten kanssa tutussa kohteesta, josta on helppo tehdä itsenäisiä päiväretkiä lähiympäristöön. o o o Loma merkitsee hänelle luontoa, lepoa ja rauhaa, poissa melusta ja ruuhkasta, lasten ehdoilla Hän haluaa lomalleen hallitun ympäristön, jossa voi hidastaa ja keskittyä nauttimaan Hän arvostaa omaa hallintaa ja rytmiä, ennakoitavuutta, varmuutta, sujuvuutta, turvallisuutta, käytännöllisyyttä, itsenäisyyttä ja riippumattomuutta 1) esim.:

17 14 - Löytöretkeilijä, jota kuvataan seuraavasti: Nautiskeleva herätematkailija, joka kerää mielellään pieniä paikallisia herkkuja ja elämyksiä. Hän on kiinnostunut kulttuurista ja tavallisten ihmisten arjesta. Tällä hetkellä tyypillinen vierailu Suomessa voi olla vaikkapa kolmen päivän kiertomatka eri paikkakunnilla Itä Suomessa. o Hänelle loma merkitsee liikettä ja vaihtelua, uusia maisemia ja kulttuuria sekä mahdollisuuksia o o Hän haluaa lomallaan sulautua osaksi kulttuuria ja/tai luontoa Hänestä pieni on kaunista ja hän arvostaakin yksinkertaista luksusta, kulttuurisia eroja ja tutkimista. Hän etsii kätkettyä juttuja ja huokeita vaihtoehtoja Edellä mainituista matkailijatyypeistä sekä viihdytettävän että kesäasukkaan mainittiin viihtyvän Suomessa kesämökillä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä matkailijat viettäisivät koko lomansa mökillä. Kesäasukkaan tyyppiesimerkiksi valittu perhe majoittuu lomallaan kesämökillä Jyväskylässä ja vierailee sieltä eri puolille Suomea. Kesämökki toimiikin tavallaan tukikohtana matkailijoille ja he kaipaavat mökkilomailun lisäksi myös muita elämyksiä ja kokemuksia. Koska heillä on käytössään usein oma auto, voivat he ajaa pitkiäkin matkoja kiinnostaviin matkakohteisiin. TAK Oy:n Pietarissa tekemän haastattelututkimuksen mukaan pietarilaiset ovat kiinnostuneita kansallispuistoista ja luontokohteista, marjastuksesta ja sienestyksestä sekä mökkilomailusta. Näitä lomanviettotapoja Suomella on myös tarjota turisteille. Sen sijaan kaupunkinähtävyyksiä, joita erityisesti varakkaat pietarilaiset myös arvostavat, ei Suomella ole merkittävästi tarjota 1). 1) Viisumivapauden vaikutukset kyselytutkimus Pietarissa 2012

18 15 VENÄLÄISTEN RAHANKÄYTTÖ JA TYYTYVÄISYYS LOMAAN Tässä osiossa tarkastellaan kuinka paljon venäläiset käyttävät rahaa lomailuun ja kuinka tyytyväisiä he ovat olleet lomaansa Yhteenveto Venäläiset käyttävät lomallaan rahaa keskimäärin 500 euroa. Lomamatkalla rahaa käytetään hieman enemmän, keskimäärin 600 euroa. Yli puolet venäläisistä olisi valmis käyttämään lomamatkapakettiin euroa. Yli 1200 euroa matkapakettiin olisi valmis käyttämään Turism.ru nettisivuston kyselyn mukaan 28 prosenttia venäläisistä lomamatkailijoista. Joka toinen lomaansa tyytymätön venäläismatkailija perustelee tyytymättömyyttään sillä, että ei päässyt matkustamaan sinne, minne olisi halunnut. Venäläisten matkustamisen arvioidaankin lisääntyvän keskimääräistä voimakkaammin lähivuosina.

19 ruplaa muutos edelliseen vuoteen (%) 16 RAHANKÄYTTÖ LOMAILUUN: ARVIOIKAA, KUINKA PALJON KÄYTITTE RAHAA MATKANNE AIKANA LOMAILUUN? Muutos edelliseen vuoteen % Vastanneet keskimäärin Lomamatkalla olleet 70% % % ,8 % 40% 30% 20% ,6 % 5,7 % 9,2 % 10% % 0-3,7 % % Tutkimuslaitos WCIOM:n tutkimuksen mukaan venäläiset käyttivät keskimäärin ruplaa (alle 500 euroa) lomailuun kesällä 2012, mikä oli yli 15 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Lomamatkalla olleet käyttivät lähes (runsaat 600 euroa) ruplaa lomailuun. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

20 17 LOMAMATKAN HINTA: KUINKA PALJON OLETTE VALMIIT KÄYTTÄMÄÄN MATKAPAKETIN HANKINTAAN? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% alle ruplaa(244 eur) ruplaa (366 eur) ruplaa (733 eur) ruplaa (1223 eur) ruplaa (1956 eur) yli ruplaa (2446 eur) Matkailuportaali Turism.ru kyselyn mukaan runsaat puolet venäläisistä lomamatkailijoista olisi valmis käyttämään yli ruplaa (733 euroa) matkapaketin hankintaan. Lähde: Matkailuportaali Turism.ru:n Internet-kysely (2012)

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet

Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Perhebarometri 2009 Parisuhdeonnen avaimet ja esteet Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 38/2009 Julkaisija: Väestöliitto ry. Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B PL 849, 00101 Helsinki Puh.

Lisätiedot

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA?

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? Kartoitus Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä MEK A: 167 Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys KIRSTI AHLQVIST MINNA SANTAVUORI PEKKA MUSTONEN ILMO MASSA ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot