Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visit Finland Matkailijatutkimus 2014"

Transkriptio

1

2 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015

3 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat... 9 Matkan kesto Yöpymispaikat Matkan tarkoitus Ensikertaa Suomessa Vähintään kolmesti vuodessa Suomessa Rahankäyttö ennen matkaa ja matkan aikana Rahankäyttö matkailijaa kohden per matkapäivä Matkailijan rahankäytön jakautuminen keskimäärin Pääasiallinen matkakohde Suomessa Pääkaupunkiseutu Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Matkan aikana vieraillut muut maat Kävi matkan aikana Suomen lisäksi jossain muussa maassa Pohjoismaat Baltian maat Venäjä Muut Euroopan maat Muut, Euroopan ulkopuoliset maat... 28

4 4 Seuraava matkakohde Matkan aikana harrastetut aktiviteetit Ostokset Ravintolat Nähtävyydet Kulttuurikohteet Matkan varauskanava Matkanjärjestäjän nettisivut, online-matkatoimisto tai muu varaussivusto netissä Matkatoimisto Hotelli tai liikenneyhtiö Venäjällä asuvien matkailijoiden asuinpaikka Kiinassa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Japanissa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Matkustajien perheiden bruttovuositulojakauma Ikä- ja sukupuolijakauma... 43

5 5 Tiivistelmä

6 6 Johdanto TUTKIMUKSEN TARKOITUS TAK Rajatutkimus, johon Visit Finland Matkailijatutkimus osana kuuluu, on vuonna 1997 aloitettu, jatkuva tutkimus, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa ulkomailla asuvista Suomessa vierailleista matkailijoista. Tutkimuksen avulla saadaan selvitettyä mm. Suomessa vuosittain käyvien matkailijoiden määrä ja heidän Suomeen jättämänsä rahasumma. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa eri maista saapuvien matkailijoiden profiileista: kuinka pitkään Suomessa viivytään, missä yövytään, miksi Suomeen tullaan, kuinka usein Suomessa käydään, mitä matkan aikana tehdään, missä matkan aikana käydään, mitä Suomessa tehdään jne. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutetaan haastattelemalla eri viikonpäivinä ja kellonaikoina Suomen raja-asemilla yli 14-vuotiaita, ulkomailla asuvia, Suomesta poistumassa olevia matkailijoita. Haastateltavat poimitaan otokseen tasaväliotannalla, esim. valitsemalla joka viides matkustaja. Haastattelupäivät arvotaan satunnaisesti. Haastatteluja tehdään Helsingin ja Turun satamissa, Helsingin, Turun, Tampereen, Rovaniemen ja Kittilän lentokentillä, sekä itärajalla Vaalimaalla, Nuijamaalla, Vainikkalassa, Imatralla ja Niiralassa. Itärajalla ei huomioida raskasta liikennettä ja Helsingin satamissa kansainvälisiä risteilyaluksia. Helsingin lentokentän transito-liikenne on kuitenkin mukana tuloksissa. Raportissa matkojen määrä vastaa em. raja-asemien kautta Suomesta vuonna 2014 poistuneiden ulkomailla asuvien matkailijoiden määrää. Itärajan osalta matkojen määrässä on kuitenkin vuoden 2014 osalta toistaiseksi mukana myös Suomessa asuvat Venäjän kansalaiset. Vuonna 2014 Suomesta poistumassa olleita matkailijoita tavoitettiin yhteensä Heistä 61 % asui Suomessa. Ulkomailla asuvista alle 15-vuotiaita oli 2,4 % ja 12,7 % kieltäytyi vastaamasta, ei ehtinyt vastaamaan tai jäi jonkun muun syyn vuoksi haastattelematta. Loppuun asti vietyjä haastatteluja tehtiin vuoden aikana yhteensä Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

7 7 TULOSTEN LUOTETTAVUUS Tulokset on painotettu vastaamaan lentokenttien, satamien ja itärajan todellisia matkustajamääriä. Helsingin lentokentän osalta matkustajamäärät on painotettu matkakohteittain (maittain). Lisäksi itärajan aineisto on painotettu vastaamaan henkilöautojen, linja-autojen ja minibussien (7 16 matkustajaa) todellisia jakaumia. Tuloksista on poistettu matkustajat, jotka työskentelevät Suomessa, olivat yli 3 kk kestäneellä työ-/opintomatkalla tai käyvät Suomessa yli 50 kertaa vuodessa. Maat, joissa asuvia henkilöitä haastateltiin vuoden aikana alle 100, on laskettu raportissa yhteen kohdassa muut maat. Tutkimustulosten virhemarginaali prosenttiluvuille on koko aineistossa enintään ±0,8 prosenttiyksikköä ja maakohtaisille prosenttiluvuille maasta riippuen enintään ±1,2 9,1 prosenttiyksikköä. TULOSTEN VERTAILTAVUUDESTA Tilastokeskus ja Matkailun edistämiskeskus toteuttivat Rajahaastattelututkimusta vuodesta 1998 vuoteen 2012 asti. Vuonna 2013 tutkimusta ei toteutettu. TAK Rajatutkimus aloitettiin vuonna 1997, mutta alkuvuosina se keskittyi venäläisten matkailuun Suomessa. Vuonna 2014 TAK Rajatutkimukseen otettiin mukaan kaikki muutkin kansalaisuudet. Verrattaessa vuoden 2014 matkailijatutkimuksen tuloksia vuoden 2012 tuloksiin, on syytä huomioida muutamia seikkoja. Vuonna 2012 Tilastokeskus teki haastatteluja myös Tornion ja Karigasniemen raja-asemilla. Vuonna 2014 näillä rajaasemilla ei haastatteluja kuitenkaan matkailijoiden vähäisen määrän vuoksi tehty. Sen sijaan haastatteluja tehtiin Imatran raja-asemalla, jossa Tilastokeskus ei haastatteluja ole tehnyt. Lähes viidennes Suomessa käyvistä venäläismatkailijoista matkustaa Imatran raja-aseman kautta. Toisin kuin aiemmin, vuonna 2014 haastateltiin Helsingin lentokentällä myös transito-matkustajia, joiden osuus Itä- Aasiasta saapuvien matkustajien joukossa on suuri Finnairin laajojen Aasian-yhteyksien vuoksi. Tämä näkyy tutkimustuloksissa mm. suurempana japanilaisten, kiinalaisten ja korealaisten määränä.

8 8 Matkat Suomeen tuhatta matkaa Vuonna 2014 ulkomailla asuvat tekivät yhteensä 8,62 miljoonaa matkaa Suomeen. Matkoihin ei ole laskettu mukaan Suomessa työskenteleviä, yli 3 kk kestäneitä työ-/opintomatkoja ja yli 50 kertaa Suomessa vuoden aikana käyneitä. Tällaisia matkoja kertyi vuoden aikana yhteensä 1,73 miljoonaa.

9 9 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat Yöpyneet Päiväkävijät Tuhannet Transito-matkustajat tuhatta matkaa Transito-matkustajat ovat Helsingin lentokentän kautta Suomesta poistuneita päiväkävijöitä, jotka ilmoittivat olleensa Suomessa ainoastaan läpikulkumatkalla. Ruotsalaisista ja virolaisista transito-matkustajista moni on kuitenkin saapunut Helsinkiin laivalla.

10 10 Matkan kesto päivää keskimäärin ,0 2,7 3,8 4,2 6,5 4,6 3,5 4,3 5,6 5,5 2,3 8,7 4,7 4,8 2,9 4,6 3,0 4,9 4,1 6,9 3,0 5,1 5,9 5,0 3,1 7,6 0 Vuonna 2014 ulkomailla asuvat matkailijat yöpyivät Suomessa yhteensä noin 23,7 miljoonaa yötä, joista 9,3 miljoonaa yötä yövyttiin hotelleissa, motelleissa (tai niiden yhteydessä olevissa mökeissä), retkeilymajoissa tai maksullisilla leirintäalueilla. Loput öistä vietettiin tuttavien ja sukulaisten luona sekä matkailijoiden omistamissa / työnantajan omistamissa / vuokratuissa asuinnoissa ja mökeissä. Vuodelle 2014 Tilastokeskus raportoi 5,7 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä. Noin joka viides Espanjassa asuvista oli Suomessa yli viikon, kun keskimäärin yli viikon matkoja Suomeen teki hieman alle joka kymmenes ulkomailla asuva matkailija.

11 11 Yöpymispaikat % 11% 7% 4% 23% 4% 22% 23% 6% 2% 1% 5% 9% 2% 17% 11% 3% 8% 13% 18% 18% 12% 3% 4% 2% 5% 14% 4% 6% 2% 4% 7% 3% 2% 7% 13% 5% 13% 21% 5% 6% 7% 7% 2% 7% 17% 3% 5% 8% 6% 7% 9% 22% 9% 12% 4% 1% 2% 3% 8% 7% 12% 1% 5% 2% 2% 4% 19% 22% 8% 2% 4% 4% 29% 4% 5% 1% 5% 1% 3% 4% 54% 5% 5% 3% 3% 45% 49%44% 36% 35% 33% 38%36% 44% 44% 6% 6% 38%33% 1% 4% 5% 32% 1% 26% 2% 23% 5% 25% 19% 27% 13% 13% 11% muu (mm. oma asunto tai mökki, työnantajan asunto tai mökki, jne.) Tuttavat tai sukulaiset Vuokramökki tai -asunto (yksityiseltä, välittäjältä, varaamoketjulta vuokrattu) Retkeilymaja tai maksullinen leirintäalue (teltta, asuntoauto, asuntovaunu, mökki) Hotelli, motelli (tai sen yhteydessä oleva mökki) Alankomaissa, Tanskassa, Belgiassa ja Latviassa asuvat ovat useammin Suomessa työmatkalla kuin kukaan muu. Näistä maista saapuvat matkustajat myös käyttävät hotellimajoitusta selvästi keskimääräistä useammin.

12 12 Matkan tarkoitus % 8% 11% 12% 8% 6% 8% 5% 3% 4% 6% 5% 8% 5% 9% 7% 8% 5% 14% 14% 13% 13% 11% 17% 16% 22% 27% 23% 15% 26%14% 31% 18% 24% 24% 15% 45% 34% 23% 17% 13% 39% 2% 23% 17% 25% 16% 14% 19% 15% 17% 19% 68% 14% 21% 19% 24% 5% 4% 9% 41% 3% 25% 21% 5% 33% 18% 4% 32% 23% 28% 37% 27% 34% 38% 32% 38% 37% 48% 36% 24%16%47% 51% 37% 3% 35% 37% 27% 29% 31% 23%21%22% 22%18% 18% 23% 25% 22% 16% 12% 14% 9% 12% 4% 3% 5% 5% muu Kauttakulku Tuttava- tai sukulaisvierailu Lomamatka Työmatka tai matka kongressiin, messuille tai seminaariin Muita matkoja ovat mm. ostos- ja opintomatkat. Venäjällä asuvien osalta muut matkat ovat pääsääntöisesti ostosmatkoja.

13 13 Ensikertaa Suomessa % 75% 48% 57% 62% 88% 69% 65% 54% 28% 62% 29% 59% 45% 65% 29% 65% 58% 43% 76% 59% 14% 5% Suomessa ensi kertaa vuonna 2014 käyneistä kolme neljästä (77 %) asuu Skandinavian, Baltian maiden ja Venäjän ulkopuolella. Näistä kaukaisemmista maista saapuneista matkailijoista runsas kolmannes (38 %) oli käynyt Suomessa aiemmin.

14 14 Vähintään kolmesti vuodessa Suomessa % 67% 45% 19% 14% 9% 22% 23% 4% 12% 3% 19% 39% 16% 28% 12% 27% 18% 38% 7% 9% 17% 7% 17% Yli kolme neljäsosaa Suomessa vierailleista venäläisistä ja yli kaksi kolmasosaa virolaista kävi maassamme vähintään kolmesti vuoden aikana. Ruotsissa asuvistakin lähes puolet vieraili Suomessa vähintään kolmesti vuoden 2014 aikana. Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Belgiassa asuvista vierailijoista neljäsosa kävi Suomessa vähintään kolmesti vuodessa.

15 15 Rahankäyttö ennen matkaa ja matkan aikana M M 900 M Rahankäyttö Suomessa Ennakkokulut 800 M 700 M 600 M M 400 M 300 M 200 M M 0 M Ulkomailla asuvat matkailijat kuluttivat vuonna 2014 Suomessa 2,45 miljardia euroa. Lisäksi he maksoivat ennakkoon Suomenmatkapaketeista, majoituksista, autovuokrista yms. 0,85 miljardia euroa. Tästä summasta kuitenkin osa jää ulkomaisille matkatoimistoille ja matkapalveluiden välittäjille. Venäjällä asuvat matkailijat käyttivät kaksi viidesosaa kaikesta ulkomaalaisten Suomessa käyttämästä rahasta.

16 16 Rahankäyttö matkailijaa kohden per matkapäivä Palvelut Ostokset Venäjältä saapuvilla Suomen-matkailijoilla päivittäisestä kulutuksesta 119 euroa menee ostoksiin. Myös Kiinasta saapuvat käyttävät ostoksiin ison summan matkapäivää kohden, 100 euroa, kun muualta saapuvat matkailijat käyttävät ostoksiin korkeintaan 40 euroa Suomen-matkapäivää kohden. Ostosten osuus matkabudjetissa on suuri myös Virosta, Japanista ja Etelä-Koreasta saapuvilla matkailijoilla, sillä he käyttävät ostoksiin puolet päiväbudjetistaan. Muista maista saapuvilla matkailijoilla ostosten osuus jää korkeintaan kolmannekseen kokonaiskulutuksesta.

17 17 Matkailijan rahankäytön jakautuminen keskimäärin Liikkuminen 10 % Palvelut 4 % Muu 6 % Majoittuminen 22 % Ravintolat ja kahvilat 19 % Ostokset ja elintarvikkeet 39 % Suomessa vuonna 2014 käyneen matkailijan matkabudjetista keskimäärin noin viidennes kului majoittumiseen, viidennes ateriointiin, kaksi viidennestä ostoksiin ja loput liikkumiseen ja muihin palveluihin.

18 18 Pääasiallinen matkakohde Suomessa Viereisessä kuvassa on näytetty Venäjällä ja muissa maissa asuvien, Suomessa vuonna 2014 käyneiden, pääasialliset matkakohteet Suomessa. Venäjällä asuvien päämatkakohteet eroavat muista matkustajista merkittävästi Venäjän maantieteellisen sijainnin vuoksi. Kun venäläisten matkat suuntautuvat pääosin Helsinki-Joensuu akselin itäpuolelle, matkustavat muut matkailijat eniten Helsinki-Turku- Tampere alueella. Pohjoiset maantieraja-asemat eivät olleet mukana tutkimuksessa. Haastatteluja tehtiin kuitenkin Kittilän ja Rovaniemen lentokentillä.

19 19 Pääkaupunkiseutu 10 9 Pääasiallinen matkakohde pääkaupunkiseutu % 71% 6 68% 59% 68% 64% 73% 55% 68% 73% 68% 67% 73% 63% 63% 75% 59% 7 81% 69% 62% 69% 65% 25% Venäjällä asuvilla pääkaupunkiseutu oli päämatkakohteena joka neljännellä kun muista maista saapuneilla matkailijoilla se oli päämatkakohteena reilusti yli puolilla.

20 20 Muu Etelä-Suomi 10 9 Pääasiallinen matkakohde muu Etelä-Suomi % 5% 6% 8% 1% 2% 5% 4% 5% 1% 4% 4% 7% 3% 5% 7% 8% 3% 3% 4% 2% 2% 2% 2% 4% Muu Etelä-Suomi oli Venäjällä asuvia lukuun ottamatta päämatkakohteena alle joka kymmenennellä matkailijalla.

21 21 Muu Suomi 10 9 Pääasiallinen matkakohde muu Suomi % 18% 13% 24% 27% 24% 3% 24% 18% 25% 25% 16% 26% 18% 25% 13% 19% 16% 11% 23% 28% Etelä-Koreassa asuvia lukuun ottamatta, kymmenestä matkailijasta, asuinmaasta riippuen, 1 3 suuntasi matkallaan Etelä- Suomen ulkopuolelle.

22 22 Matkan aikana vieraillut muut maat Suomessa vuonna 2014 käyneistä, ulkomailla asuvista matkailijoista, 59 % kävi matkansa aikana Suomen lisäksi myös joissain toisessa maassa (muussa kuin asuinmaassaan). Ruotsissa ja Virossa heistä kävi hieman alle viidennes, Norjassa ja Tanskassa hieman alle joka kymmenes, sekä Latviassa ja Venäjällä noin joka kahdeskymmenes. Muissa Euroopan maissa kävi lähes joka neljäs ja Euroopan ulkopuolella joka kahdeksas.

23 23 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi jossain muussa maassa % 63% 67% 97% 86% 67% 83% 9 97% 86% 94% 65% 61% 7 76% 67% 81% 8 81% 95% 87% 95% 96% 83% 24% Matkansa aikana Suomen lisäksi myös muihin maihin suuntasivat useimmin Kiinassa, Etelä-Koreassa, Singaporessa, Kanadassa, Liettuassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa asuvat. Heistä vähintään yhdeksän kymmenestä kävi matkansa aikana myös jossain toisessa maassa. Harvimmin muissa maissa matkansa aikana kävivät Venäjällä, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa asuvat Suomen-matkailijat.

24 24 Pohjoismaat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa % 13% 28% 53% 22% 17% 32% 49% 25% 39% 8% 7% 13% 16% 26% 23% 6% 19% 34% 57% 46% 32% Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa matkansa aikana kävi vähintään joka toinen Intiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa asuva matkustaja.

25 25 Baltian maat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi Baltian maissa % 6% 2% 32% 17% 21% 34% 37% 56% 44% 34% 11% 45% 13% 27% 43% 28% 42% 67% 11% 44% 41% Vähintään joka toinen Kanadassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa asuvista matkailijoista kävi matkansa aikana myös Baltian maissa.

26 26 Venäjä 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi Venäjällä % 6% 5% 6% 3% 5% 6% 31% 5% 8% 19% 8% 1% 5% 2% 4% 1% 2% 15% 6% 4% 4% 15% Venäjällä Suomen-matkansa yhteydessä kävivät useimmin Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kanadassa asuvat.

27 27 Muut Euroopan maat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi muissa Euroopan maissa (muu kuin Pohjoismaa, Baltian maa tai Venäjä) % 6% 35% 6% 43% 49% 8% 33% 69% 11% 66% 7% 11% 11% 14% 9% 18% 27% 36% 23% 61% 27% Muissa Euroopan maissa kävivät useimmin Etelä-Koreassa, Australiassa, Singaporessa, Kanadassa, Japanissa ja Kiinassa asuvat matkailijat.

28 28 Muut, Euroopan ulkopuoliset maat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi Euroopan ulkopuolella % 31% 21% 15% 5% 19% 25% 8% 18% 27% 19% 41% 11% 34% 23% 21% 42% 25% 19% 13% 7% 13% Euroopan ulkopuolelle suuntasivat useimmin Liettuassa, Puolassa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa asuvat matkailijat.

29 29 Seuraava matkakohde Kahdelle viidestä Suomessa käyneistä matkailijoista Venäjä oli seuraava matkakohde. Seuraavaksi yleisimmät matkakohteet olivat Viro, Ruotsi, Saksa ja Espanja. Välilaskullisille lennoille lähtevien seuraavaksi matkakohteeksi on merkitty välilaskupaikka.

30 30 Matkan aikana harrastetut aktiviteetit % 49% 32% 17% 8% 8% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 21% Suosituimmat Suomen-matkan aikana harrastetut aktiviteetit ovat ostosten tekeminen, ravintoloissa (ruoka, baarit, yökerhot) käynti, nähtävyyksien (mm. kiertoajelut, merkittävät rakennukset, muistomerkit, historialliset kohteet) katseleminen ja kulttuurikohteissa (mm. museot, konsertit, teatteri, taidenäyttelyt) käyminen.

31 31 Ostokset 10 9 Kävi matkan aikana ostoksilla % 34% 44% 38% 41% 37% 44% 36% 46% 52% 35% 33% 44% 39% 46% 36% 42% 25% 55% 42% 27% 43% 52% Venäläismatkailijat ovat innokkaimpia tekemään ostoksia Suomessa. Myös Kanadasta, Australiasta, Kiinasta ja Japanista tulleista matkailijoista vähintään joka toinen käy Suomessa ostoksilla.

32 32 Ravintolat 10 9 Kävi matkan aikana ravintolassa % 49% 43% 53% 46% 41% 63% 55% 61% 26% 59% 56% 61% 54% 6 56% 57% 65% 48% 57% 71% 51% 43% 59% 58% * Ravintola = ruokaravintola, baari, yökerho Naapurimaiden asukkaat sekä Kaukoidästä tulevat matkailijat käyttävät ravintolapalveluita harvemmin kuin matkailijat keskimäärin.

33 33 Nähtävyydet 10 9 Kiersi katsomassa nähtävyyksiä matkan aikana % 21% 28% 53% 64% 51% 47% 44% 63% 66% 72% 47% 25% 44% 24% 54% 48% 37% 36% 69% 56% 28% 67% 57% * Nähtävyys = kiertoajelut, merkittävät rakennukset, muistomerkit, historialliset kohteet yms. Pohjoismaissa ja Baltian maissa asuvat katselevat nähtävyyksiä Suomessa harvemmin kuin muista maista tulevat matkailijat.

34 34 Kulttuurikohteet 10 9 Kävi matkan aikana kulttuurikohteissa % 12% 26% 21% 26% 23% 32% 36% 13% 31% 34% 32% 17% 41% 11% 24% 31% 16% 6% 22% 16% 15% 32% * Kulttuurikohde = museot, konsertit, teatteri, taidenäyttelyt yms. Kulttuurikohteet Suomessa eivät näytä erityisesti houkuttavan pohjoismaista tai Baltian maista tulevia matkustajia. Myöskään Etelä-Koreassa tai Singaporessa asuvat eivät ole juuri käyneet suomalaisissa kulttuurikohteissa.

35 Matkan varauskanava % Majoituksen tai matkalippujen hankkimiseen käytetyt kanavat 11% 7% 23% 1% 2% 12% Majoitus tai matkaliput hankitaan useimmin matkanjärjestäjän nettisivuilta, online-matkatoimistosta tai muulta varaussivustolta netistä. Suoraan hotellin tai liikenneyhtiön kautta matkan / majoituksen varaa reilu neljännes (27 %) matkustajista. Matkatoimistoa (pl. nettisivut) käyttää viidennes matkailijoista. 35 Matkanjärjestäjän nettisivut tai online matkatoimisto tai muu varaussivusto netissä Kävin matkanjärjestäjän tai matkatoimiston palvelupisteessä Puhelu tai sähköposti matkanjärjestäjälle tai matkatoimistolle Hotellin tai liikenneyhtiön omat nettisivut Paikanpäällä hotellissa tai liikenneyhtiön palvelupisteessä Puhelu tai sähköposti hotelliin tai liikenneyhtiöön Muu kanava (esim. työnantaja varasi matkan) Ei mikään

36 36 Matkanjärjestäjän nettisivut, online-matkatoimisto tai muu varaussivusto netissä 10 9 Hankki majoituksen tai matkaliput netistä % 36% 46% 37% 24% 39% 43% 44% 33% 38% 45% 42% 48% 38% 42% 35% 34% 32% 31% 45% 26% 42% 39%

37 37 Matkatoimisto 10 9 Hankki majoituksen tai matkaliput matkatoimistosta (pl. nettisivut) % 21% 14% 19% 32% 46% 17% 14% 16% 18% 19% 39% 22% 16% 15% 15% 16% 14% 12% 32% 22% 17% 34% 8% 24% Kun matkatoimistojen nettisivuja ei huomioida, useimmin Suomen-matkan tai majoituksen Suomessa matkatoimistosta varaavat Japanissa, Australiassa, Liettuassa, Latviassa ja Kiinassa asuvat matkailijat.

38 38 Hotelli tai liikenneyhtiö 10 9 Hankki majoituksen tai matkaliput suoraan hotellista tai liikenneyhtiöstä % 33% 24% 25% 25% 29% 28% 19% 18% 23% 27% 35% 31% 32% 26% 16% 23% 16% 33% 22%

39 39 Venäjällä asuvien matkailijoiden asuinpaikka Venäjällä asuvista Suomessa käyneistä matkailijoista reilu kaksi kolmannesta asuu Pietarissa ja noin joka kymmenes Leningradin alueella. Moskovassa asuu noin joka kahdeskymmenes.

40 40 Kiinassa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Kiinassa asuvista Suomessa käyneistä matkailijoista 29 % asuu Hong Kongissa, 16 % Pekingissä, 13 % Shanghaissa ja 11 % Chongqingissä. Finnairilla on suorat lennot Helsingistä kaikkiin näihin kaupunkeihin.

41 41 Japanissa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Japanissa asuvista Suomessa käyneistä matkailijoista noin puolet asuu Kantōssa, jossa sijaitsevat Tokio ja Jokohama. Lähes neljännes asuu Kansaissa, jossa sijaitsevat Osaka ja Kioto. Viidennes asuu Chūbussa, jossa sijaitsee Nagano.

42 42 Matkustajien perheiden bruttovuositulojakauma 18% 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% Noin puolet (48 %) Suomessa vuonna 2014 käyneiden ulkomailla asuvien matkailijoiden perheistä tienaa vuosittain korkeintaan euroa. Neljä viidennestä perheistä tienaa korkeintaan euroa.

43 43 Ikä- ja sukupuolijakauma % 45% 26% 25% 11% 2% 6% Mies Nainen Alle Yli 64 Suomessa vuonna 2014 käyneistä ulkomailla asuvista matkailijoista 55 % oli miehiä ja 45 % naisia. Useimmin Suomessa kävivät vuotiaat matkailijat.

44 44 Finpro, Visit Finland Porkkalankatu 1, PL 358 FI Helsinki ISBN (verkkojulkaisu) ISSN (verkkojulkaisu)

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:149 2006 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien profiili... 3 Profiili matkakohteittain...

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2012

Suomalaisten matkailu 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Suomalaisten matkailu 2012 Suomalaisten matkailu ulkomaille kasvoi vuonna 2012 Vuonna 2012 suomalaiset tekivät ulkomaille 7,8 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Kasvua oli

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti

Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 3/2008 Valtakunnallinen matkailuliikenne Matkailutilastojen koosteraportti Helsinki, 2008 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Matkailu Suomessa 4 2.1. Suomalaisten matkatutkimus

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto

GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä. www mek.fi. Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto GENERATION PROJECT OSA 2 Matkailun kehitys vuoteen 2020 mennessä www mek.fi Iso-Britannia Alankomaat Belgia Italia Kanada Yhteenveto MEK A:139 2004 Generation Project Matkailun kehitysnäkymät vuoteen 2020

Lisätiedot

EUROVISION SONG CONTEST HELSINKI 2007 LAULUKILPAILUT YHTEISTYÖKUMPPANIEN JA YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA

EUROVISION SONG CONTEST HELSINKI 2007 LAULUKILPAILUT YHTEISTYÖKUMPPANIEN JA YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA EUROVISION SONG CONTEST HELSINKI 2007 LAULUKILPAILUT YHTEISTYÖKUMPPANIEN JA YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen ja Seppo Laakso tammikuu 2008 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

Rahti- ja matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäe laivaliikenteessä RAMAPOT hanke Loppuraportti

Rahti- ja matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäe laivaliikenteessä RAMAPOT hanke Loppuraportti Rahti- ja matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäe laivaliikenteessä RAMAPOT hanke Jouni Eho Markku Haikonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteutus 1.1. Johdanto 1.2. Ohjausryhmä 1.3. Tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU 13.11.2012 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu Kesä 01 (1.5. 1.8.01) Suomalaisten matkailu kotimaassa lisääntyi touko elokuussa 01 Korjattu.10.01 klo 10.0. Tämä julkaisu korvaa.10.01 klo 9.00 julkaistun

Lisätiedot

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 2 2007 Saako juhannuksesta TUOTTEEN VENÄLÄISET TULEVAT Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät Matkailusilmä 1 MEK tervetullut lähetystöjen suojiin

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET LOPPURAPORTTI 27.10.2008 MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET SALON SEUDULLA VUONNA 2007 2 ESIPUHE Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin avulla saadaan tutkittua tietoa matkailun taloudellisista

Lisätiedot

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA?

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? Kartoitus Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä MEK A: 167 Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA Sisältö Tiivistelmä... 1 Summary... 3 Johdanto... 4 1. Taustaa... 5 1.1. Matkustus Suomeen... 5 1.2. Suomen kalastusmatkailun

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Opetusministeriö Undervisningsministeriet OPETUSMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 2009:4 Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Suomi osallistui vuonna 2008 ensimmäisen kerran kansainväliseen maamielikuvatutkimukseen.

Lisätiedot

Helsingin Messukeskuksen taloudelliset vaikutukset pääkaupunkiseudulla

Helsingin Messukeskuksen taloudelliset vaikutukset pääkaupunkiseudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 4 Timo Cantell & Yrjö Virkola Helsingin Messukeskuksen taloudelliset vaikutukset pääkaupunkiseudulla Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-023-5

Lisätiedot

Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla

Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla matkailu silmä MEKin asiakaslehti 2 2009 Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla TOGETHER WE ARE STRONG Uusi VisitFinland.com aukeaa heinäkuun lopulla Sisällöntuottaminen on koko matkailualan vastuulla..

Lisätiedot

Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013

Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Jemina Isoviita Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 197 Översättning: Firma Pimma Åhman. Kansikuva: Opastusta Lintujen kahdeksan vuodenaikaa

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot