Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visit Finland Matkailijatutkimus 2014"

Transkriptio

1

2 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015

3 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat... 9 Matkan kesto Yöpymispaikat Matkan tarkoitus Ensikertaa Suomessa Vähintään kolmesti vuodessa Suomessa Rahankäyttö ennen matkaa ja matkan aikana Rahankäyttö matkailijaa kohden per matkapäivä Matkailijan rahankäytön jakautuminen keskimäärin Pääasiallinen matkakohde Suomessa Pääkaupunkiseutu Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Matkan aikana vieraillut muut maat Kävi matkan aikana Suomen lisäksi jossain muussa maassa Pohjoismaat Baltian maat Venäjä Muut Euroopan maat Muut, Euroopan ulkopuoliset maat... 28

4 4 Seuraava matkakohde Matkan aikana harrastetut aktiviteetit Ostokset Ravintolat Nähtävyydet Kulttuurikohteet Matkan varauskanava Matkanjärjestäjän nettisivut, online-matkatoimisto tai muu varaussivusto netissä Matkatoimisto Hotelli tai liikenneyhtiö Venäjällä asuvien matkailijoiden asuinpaikka Kiinassa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Japanissa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Matkustajien perheiden bruttovuositulojakauma Ikä- ja sukupuolijakauma... 43

5 5 Tiivistelmä

6 6 Johdanto TUTKIMUKSEN TARKOITUS TAK Rajatutkimus, johon Visit Finland Matkailijatutkimus osana kuuluu, on vuonna 1997 aloitettu, jatkuva tutkimus, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa ulkomailla asuvista Suomessa vierailleista matkailijoista. Tutkimuksen avulla saadaan selvitettyä mm. Suomessa vuosittain käyvien matkailijoiden määrä ja heidän Suomeen jättämänsä rahasumma. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa eri maista saapuvien matkailijoiden profiileista: kuinka pitkään Suomessa viivytään, missä yövytään, miksi Suomeen tullaan, kuinka usein Suomessa käydään, mitä matkan aikana tehdään, missä matkan aikana käydään, mitä Suomessa tehdään jne. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutetaan haastattelemalla eri viikonpäivinä ja kellonaikoina Suomen raja-asemilla yli 14-vuotiaita, ulkomailla asuvia, Suomesta poistumassa olevia matkailijoita. Haastateltavat poimitaan otokseen tasaväliotannalla, esim. valitsemalla joka viides matkustaja. Haastattelupäivät arvotaan satunnaisesti. Haastatteluja tehdään Helsingin ja Turun satamissa, Helsingin, Turun, Tampereen, Rovaniemen ja Kittilän lentokentillä, sekä itärajalla Vaalimaalla, Nuijamaalla, Vainikkalassa, Imatralla ja Niiralassa. Itärajalla ei huomioida raskasta liikennettä ja Helsingin satamissa kansainvälisiä risteilyaluksia. Helsingin lentokentän transito-liikenne on kuitenkin mukana tuloksissa. Raportissa matkojen määrä vastaa em. raja-asemien kautta Suomesta vuonna 2014 poistuneiden ulkomailla asuvien matkailijoiden määrää. Itärajan osalta matkojen määrässä on kuitenkin vuoden 2014 osalta toistaiseksi mukana myös Suomessa asuvat Venäjän kansalaiset. Vuonna 2014 Suomesta poistumassa olleita matkailijoita tavoitettiin yhteensä Heistä 61 % asui Suomessa. Ulkomailla asuvista alle 15-vuotiaita oli 2,4 % ja 12,7 % kieltäytyi vastaamasta, ei ehtinyt vastaamaan tai jäi jonkun muun syyn vuoksi haastattelematta. Loppuun asti vietyjä haastatteluja tehtiin vuoden aikana yhteensä Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

7 7 TULOSTEN LUOTETTAVUUS Tulokset on painotettu vastaamaan lentokenttien, satamien ja itärajan todellisia matkustajamääriä. Helsingin lentokentän osalta matkustajamäärät on painotettu matkakohteittain (maittain). Lisäksi itärajan aineisto on painotettu vastaamaan henkilöautojen, linja-autojen ja minibussien (7 16 matkustajaa) todellisia jakaumia. Tuloksista on poistettu matkustajat, jotka työskentelevät Suomessa, olivat yli 3 kk kestäneellä työ-/opintomatkalla tai käyvät Suomessa yli 50 kertaa vuodessa. Maat, joissa asuvia henkilöitä haastateltiin vuoden aikana alle 100, on laskettu raportissa yhteen kohdassa muut maat. Tutkimustulosten virhemarginaali prosenttiluvuille on koko aineistossa enintään ±0,8 prosenttiyksikköä ja maakohtaisille prosenttiluvuille maasta riippuen enintään ±1,2 9,1 prosenttiyksikköä. TULOSTEN VERTAILTAVUUDESTA Tilastokeskus ja Matkailun edistämiskeskus toteuttivat Rajahaastattelututkimusta vuodesta 1998 vuoteen 2012 asti. Vuonna 2013 tutkimusta ei toteutettu. TAK Rajatutkimus aloitettiin vuonna 1997, mutta alkuvuosina se keskittyi venäläisten matkailuun Suomessa. Vuonna 2014 TAK Rajatutkimukseen otettiin mukaan kaikki muutkin kansalaisuudet. Verrattaessa vuoden 2014 matkailijatutkimuksen tuloksia vuoden 2012 tuloksiin, on syytä huomioida muutamia seikkoja. Vuonna 2012 Tilastokeskus teki haastatteluja myös Tornion ja Karigasniemen raja-asemilla. Vuonna 2014 näillä rajaasemilla ei haastatteluja kuitenkaan matkailijoiden vähäisen määrän vuoksi tehty. Sen sijaan haastatteluja tehtiin Imatran raja-asemalla, jossa Tilastokeskus ei haastatteluja ole tehnyt. Lähes viidennes Suomessa käyvistä venäläismatkailijoista matkustaa Imatran raja-aseman kautta. Toisin kuin aiemmin, vuonna 2014 haastateltiin Helsingin lentokentällä myös transito-matkustajia, joiden osuus Itä- Aasiasta saapuvien matkustajien joukossa on suuri Finnairin laajojen Aasian-yhteyksien vuoksi. Tämä näkyy tutkimustuloksissa mm. suurempana japanilaisten, kiinalaisten ja korealaisten määränä.

8 8 Matkat Suomeen tuhatta matkaa Vuonna 2014 ulkomailla asuvat tekivät yhteensä 8,62 miljoonaa matkaa Suomeen. Matkoihin ei ole laskettu mukaan Suomessa työskenteleviä, yli 3 kk kestäneitä työ-/opintomatkoja ja yli 50 kertaa Suomessa vuoden aikana käyneitä. Tällaisia matkoja kertyi vuoden aikana yhteensä 1,73 miljoonaa.

9 9 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat Yöpyneet Päiväkävijät Tuhannet Transito-matkustajat tuhatta matkaa Transito-matkustajat ovat Helsingin lentokentän kautta Suomesta poistuneita päiväkävijöitä, jotka ilmoittivat olleensa Suomessa ainoastaan läpikulkumatkalla. Ruotsalaisista ja virolaisista transito-matkustajista moni on kuitenkin saapunut Helsinkiin laivalla.

10 10 Matkan kesto päivää keskimäärin ,0 2,7 3,8 4,2 6,5 4,6 3,5 4,3 5,6 5,5 2,3 8,7 4,7 4,8 2,9 4,6 3,0 4,9 4,1 6,9 3,0 5,1 5,9 5,0 3,1 7,6 0 Vuonna 2014 ulkomailla asuvat matkailijat yöpyivät Suomessa yhteensä noin 23,7 miljoonaa yötä, joista 9,3 miljoonaa yötä yövyttiin hotelleissa, motelleissa (tai niiden yhteydessä olevissa mökeissä), retkeilymajoissa tai maksullisilla leirintäalueilla. Loput öistä vietettiin tuttavien ja sukulaisten luona sekä matkailijoiden omistamissa / työnantajan omistamissa / vuokratuissa asuinnoissa ja mökeissä. Vuodelle 2014 Tilastokeskus raportoi 5,7 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä. Noin joka viides Espanjassa asuvista oli Suomessa yli viikon, kun keskimäärin yli viikon matkoja Suomeen teki hieman alle joka kymmenes ulkomailla asuva matkailija.

11 11 Yöpymispaikat % 11% 7% 4% 23% 4% 22% 23% 6% 2% 1% 5% 9% 2% 17% 11% 3% 8% 13% 18% 18% 12% 3% 4% 2% 5% 14% 4% 6% 2% 4% 7% 3% 2% 7% 13% 5% 13% 21% 5% 6% 7% 7% 2% 7% 17% 3% 5% 8% 6% 7% 9% 22% 9% 12% 4% 1% 2% 3% 8% 7% 12% 1% 5% 2% 2% 4% 19% 22% 8% 2% 4% 4% 29% 4% 5% 1% 5% 1% 3% 4% 54% 5% 5% 3% 3% 45% 49%44% 36% 35% 33% 38%36% 44% 44% 6% 6% 38%33% 1% 4% 5% 32% 1% 26% 2% 23% 5% 25% 19% 27% 13% 13% 11% muu (mm. oma asunto tai mökki, työnantajan asunto tai mökki, jne.) Tuttavat tai sukulaiset Vuokramökki tai -asunto (yksityiseltä, välittäjältä, varaamoketjulta vuokrattu) Retkeilymaja tai maksullinen leirintäalue (teltta, asuntoauto, asuntovaunu, mökki) Hotelli, motelli (tai sen yhteydessä oleva mökki) Alankomaissa, Tanskassa, Belgiassa ja Latviassa asuvat ovat useammin Suomessa työmatkalla kuin kukaan muu. Näistä maista saapuvat matkustajat myös käyttävät hotellimajoitusta selvästi keskimääräistä useammin.

12 12 Matkan tarkoitus % 8% 11% 12% 8% 6% 8% 5% 3% 4% 6% 5% 8% 5% 9% 7% 8% 5% 14% 14% 13% 13% 11% 17% 16% 22% 27% 23% 15% 26%14% 31% 18% 24% 24% 15% 45% 34% 23% 17% 13% 39% 2% 23% 17% 25% 16% 14% 19% 15% 17% 19% 68% 14% 21% 19% 24% 5% 4% 9% 41% 3% 25% 21% 5% 33% 18% 4% 32% 23% 28% 37% 27% 34% 38% 32% 38% 37% 48% 36% 24%16%47% 51% 37% 3% 35% 37% 27% 29% 31% 23%21%22% 22%18% 18% 23% 25% 22% 16% 12% 14% 9% 12% 4% 3% 5% 5% muu Kauttakulku Tuttava- tai sukulaisvierailu Lomamatka Työmatka tai matka kongressiin, messuille tai seminaariin Muita matkoja ovat mm. ostos- ja opintomatkat. Venäjällä asuvien osalta muut matkat ovat pääsääntöisesti ostosmatkoja.

13 13 Ensikertaa Suomessa % 75% 48% 57% 62% 88% 69% 65% 54% 28% 62% 29% 59% 45% 65% 29% 65% 58% 43% 76% 59% 14% 5% Suomessa ensi kertaa vuonna 2014 käyneistä kolme neljästä (77 %) asuu Skandinavian, Baltian maiden ja Venäjän ulkopuolella. Näistä kaukaisemmista maista saapuneista matkailijoista runsas kolmannes (38 %) oli käynyt Suomessa aiemmin.

14 14 Vähintään kolmesti vuodessa Suomessa % 67% 45% 19% 14% 9% 22% 23% 4% 12% 3% 19% 39% 16% 28% 12% 27% 18% 38% 7% 9% 17% 7% 17% Yli kolme neljäsosaa Suomessa vierailleista venäläisistä ja yli kaksi kolmasosaa virolaista kävi maassamme vähintään kolmesti vuoden aikana. Ruotsissa asuvistakin lähes puolet vieraili Suomessa vähintään kolmesti vuoden 2014 aikana. Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Belgiassa asuvista vierailijoista neljäsosa kävi Suomessa vähintään kolmesti vuodessa.

15 15 Rahankäyttö ennen matkaa ja matkan aikana M M 900 M Rahankäyttö Suomessa Ennakkokulut 800 M 700 M 600 M M 400 M 300 M 200 M M 0 M Ulkomailla asuvat matkailijat kuluttivat vuonna 2014 Suomessa 2,45 miljardia euroa. Lisäksi he maksoivat ennakkoon Suomenmatkapaketeista, majoituksista, autovuokrista yms. 0,85 miljardia euroa. Tästä summasta kuitenkin osa jää ulkomaisille matkatoimistoille ja matkapalveluiden välittäjille. Venäjällä asuvat matkailijat käyttivät kaksi viidesosaa kaikesta ulkomaalaisten Suomessa käyttämästä rahasta.

16 16 Rahankäyttö matkailijaa kohden per matkapäivä Palvelut Ostokset Venäjältä saapuvilla Suomen-matkailijoilla päivittäisestä kulutuksesta 119 euroa menee ostoksiin. Myös Kiinasta saapuvat käyttävät ostoksiin ison summan matkapäivää kohden, 100 euroa, kun muualta saapuvat matkailijat käyttävät ostoksiin korkeintaan 40 euroa Suomen-matkapäivää kohden. Ostosten osuus matkabudjetissa on suuri myös Virosta, Japanista ja Etelä-Koreasta saapuvilla matkailijoilla, sillä he käyttävät ostoksiin puolet päiväbudjetistaan. Muista maista saapuvilla matkailijoilla ostosten osuus jää korkeintaan kolmannekseen kokonaiskulutuksesta.

17 17 Matkailijan rahankäytön jakautuminen keskimäärin Liikkuminen 10 % Palvelut 4 % Muu 6 % Majoittuminen 22 % Ravintolat ja kahvilat 19 % Ostokset ja elintarvikkeet 39 % Suomessa vuonna 2014 käyneen matkailijan matkabudjetista keskimäärin noin viidennes kului majoittumiseen, viidennes ateriointiin, kaksi viidennestä ostoksiin ja loput liikkumiseen ja muihin palveluihin.

18 18 Pääasiallinen matkakohde Suomessa Viereisessä kuvassa on näytetty Venäjällä ja muissa maissa asuvien, Suomessa vuonna 2014 käyneiden, pääasialliset matkakohteet Suomessa. Venäjällä asuvien päämatkakohteet eroavat muista matkustajista merkittävästi Venäjän maantieteellisen sijainnin vuoksi. Kun venäläisten matkat suuntautuvat pääosin Helsinki-Joensuu akselin itäpuolelle, matkustavat muut matkailijat eniten Helsinki-Turku- Tampere alueella. Pohjoiset maantieraja-asemat eivät olleet mukana tutkimuksessa. Haastatteluja tehtiin kuitenkin Kittilän ja Rovaniemen lentokentillä.

19 19 Pääkaupunkiseutu 10 9 Pääasiallinen matkakohde pääkaupunkiseutu % 71% 6 68% 59% 68% 64% 73% 55% 68% 73% 68% 67% 73% 63% 63% 75% 59% 7 81% 69% 62% 69% 65% 25% Venäjällä asuvilla pääkaupunkiseutu oli päämatkakohteena joka neljännellä kun muista maista saapuneilla matkailijoilla se oli päämatkakohteena reilusti yli puolilla.

20 20 Muu Etelä-Suomi 10 9 Pääasiallinen matkakohde muu Etelä-Suomi % 5% 6% 8% 1% 2% 5% 4% 5% 1% 4% 4% 7% 3% 5% 7% 8% 3% 3% 4% 2% 2% 2% 2% 4% Muu Etelä-Suomi oli Venäjällä asuvia lukuun ottamatta päämatkakohteena alle joka kymmenennellä matkailijalla.

21 21 Muu Suomi 10 9 Pääasiallinen matkakohde muu Suomi % 18% 13% 24% 27% 24% 3% 24% 18% 25% 25% 16% 26% 18% 25% 13% 19% 16% 11% 23% 28% Etelä-Koreassa asuvia lukuun ottamatta, kymmenestä matkailijasta, asuinmaasta riippuen, 1 3 suuntasi matkallaan Etelä- Suomen ulkopuolelle.

22 22 Matkan aikana vieraillut muut maat Suomessa vuonna 2014 käyneistä, ulkomailla asuvista matkailijoista, 59 % kävi matkansa aikana Suomen lisäksi myös joissain toisessa maassa (muussa kuin asuinmaassaan). Ruotsissa ja Virossa heistä kävi hieman alle viidennes, Norjassa ja Tanskassa hieman alle joka kymmenes, sekä Latviassa ja Venäjällä noin joka kahdeskymmenes. Muissa Euroopan maissa kävi lähes joka neljäs ja Euroopan ulkopuolella joka kahdeksas.

23 23 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi jossain muussa maassa % 63% 67% 97% 86% 67% 83% 9 97% 86% 94% 65% 61% 7 76% 67% 81% 8 81% 95% 87% 95% 96% 83% 24% Matkansa aikana Suomen lisäksi myös muihin maihin suuntasivat useimmin Kiinassa, Etelä-Koreassa, Singaporessa, Kanadassa, Liettuassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa asuvat. Heistä vähintään yhdeksän kymmenestä kävi matkansa aikana myös jossain toisessa maassa. Harvimmin muissa maissa matkansa aikana kävivät Venäjällä, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa asuvat Suomen-matkailijat.

24 24 Pohjoismaat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa % 13% 28% 53% 22% 17% 32% 49% 25% 39% 8% 7% 13% 16% 26% 23% 6% 19% 34% 57% 46% 32% Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa matkansa aikana kävi vähintään joka toinen Intiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa asuva matkustaja.

25 25 Baltian maat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi Baltian maissa % 6% 2% 32% 17% 21% 34% 37% 56% 44% 34% 11% 45% 13% 27% 43% 28% 42% 67% 11% 44% 41% Vähintään joka toinen Kanadassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa asuvista matkailijoista kävi matkansa aikana myös Baltian maissa.

26 26 Venäjä 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi Venäjällä % 6% 5% 6% 3% 5% 6% 31% 5% 8% 19% 8% 1% 5% 2% 4% 1% 2% 15% 6% 4% 4% 15% Venäjällä Suomen-matkansa yhteydessä kävivät useimmin Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kanadassa asuvat.

27 27 Muut Euroopan maat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi muissa Euroopan maissa (muu kuin Pohjoismaa, Baltian maa tai Venäjä) % 6% 35% 6% 43% 49% 8% 33% 69% 11% 66% 7% 11% 11% 14% 9% 18% 27% 36% 23% 61% 27% Muissa Euroopan maissa kävivät useimmin Etelä-Koreassa, Australiassa, Singaporessa, Kanadassa, Japanissa ja Kiinassa asuvat matkailijat.

28 28 Muut, Euroopan ulkopuoliset maat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi Euroopan ulkopuolella % 31% 21% 15% 5% 19% 25% 8% 18% 27% 19% 41% 11% 34% 23% 21% 42% 25% 19% 13% 7% 13% Euroopan ulkopuolelle suuntasivat useimmin Liettuassa, Puolassa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa asuvat matkailijat.

29 29 Seuraava matkakohde Kahdelle viidestä Suomessa käyneistä matkailijoista Venäjä oli seuraava matkakohde. Seuraavaksi yleisimmät matkakohteet olivat Viro, Ruotsi, Saksa ja Espanja. Välilaskullisille lennoille lähtevien seuraavaksi matkakohteeksi on merkitty välilaskupaikka.

30 30 Matkan aikana harrastetut aktiviteetit % 49% 32% 17% 8% 8% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 21% Suosituimmat Suomen-matkan aikana harrastetut aktiviteetit ovat ostosten tekeminen, ravintoloissa (ruoka, baarit, yökerhot) käynti, nähtävyyksien (mm. kiertoajelut, merkittävät rakennukset, muistomerkit, historialliset kohteet) katseleminen ja kulttuurikohteissa (mm. museot, konsertit, teatteri, taidenäyttelyt) käyminen.

31 31 Ostokset 10 9 Kävi matkan aikana ostoksilla % 34% 44% 38% 41% 37% 44% 36% 46% 52% 35% 33% 44% 39% 46% 36% 42% 25% 55% 42% 27% 43% 52% Venäläismatkailijat ovat innokkaimpia tekemään ostoksia Suomessa. Myös Kanadasta, Australiasta, Kiinasta ja Japanista tulleista matkailijoista vähintään joka toinen käy Suomessa ostoksilla.

32 32 Ravintolat 10 9 Kävi matkan aikana ravintolassa % 49% 43% 53% 46% 41% 63% 55% 61% 26% 59% 56% 61% 54% 6 56% 57% 65% 48% 57% 71% 51% 43% 59% 58% * Ravintola = ruokaravintola, baari, yökerho Naapurimaiden asukkaat sekä Kaukoidästä tulevat matkailijat käyttävät ravintolapalveluita harvemmin kuin matkailijat keskimäärin.

33 33 Nähtävyydet 10 9 Kiersi katsomassa nähtävyyksiä matkan aikana % 21% 28% 53% 64% 51% 47% 44% 63% 66% 72% 47% 25% 44% 24% 54% 48% 37% 36% 69% 56% 28% 67% 57% * Nähtävyys = kiertoajelut, merkittävät rakennukset, muistomerkit, historialliset kohteet yms. Pohjoismaissa ja Baltian maissa asuvat katselevat nähtävyyksiä Suomessa harvemmin kuin muista maista tulevat matkailijat.

34 34 Kulttuurikohteet 10 9 Kävi matkan aikana kulttuurikohteissa % 12% 26% 21% 26% 23% 32% 36% 13% 31% 34% 32% 17% 41% 11% 24% 31% 16% 6% 22% 16% 15% 32% * Kulttuurikohde = museot, konsertit, teatteri, taidenäyttelyt yms. Kulttuurikohteet Suomessa eivät näytä erityisesti houkuttavan pohjoismaista tai Baltian maista tulevia matkustajia. Myöskään Etelä-Koreassa tai Singaporessa asuvat eivät ole juuri käyneet suomalaisissa kulttuurikohteissa.

35 Matkan varauskanava % Majoituksen tai matkalippujen hankkimiseen käytetyt kanavat 11% 7% 23% 1% 2% 12% Majoitus tai matkaliput hankitaan useimmin matkanjärjestäjän nettisivuilta, online-matkatoimistosta tai muulta varaussivustolta netistä. Suoraan hotellin tai liikenneyhtiön kautta matkan / majoituksen varaa reilu neljännes (27 %) matkustajista. Matkatoimistoa (pl. nettisivut) käyttää viidennes matkailijoista. 35 Matkanjärjestäjän nettisivut tai online matkatoimisto tai muu varaussivusto netissä Kävin matkanjärjestäjän tai matkatoimiston palvelupisteessä Puhelu tai sähköposti matkanjärjestäjälle tai matkatoimistolle Hotellin tai liikenneyhtiön omat nettisivut Paikanpäällä hotellissa tai liikenneyhtiön palvelupisteessä Puhelu tai sähköposti hotelliin tai liikenneyhtiöön Muu kanava (esim. työnantaja varasi matkan) Ei mikään

36 36 Matkanjärjestäjän nettisivut, online-matkatoimisto tai muu varaussivusto netissä 10 9 Hankki majoituksen tai matkaliput netistä % 36% 46% 37% 24% 39% 43% 44% 33% 38% 45% 42% 48% 38% 42% 35% 34% 32% 31% 45% 26% 42% 39%

37 37 Matkatoimisto 10 9 Hankki majoituksen tai matkaliput matkatoimistosta (pl. nettisivut) % 21% 14% 19% 32% 46% 17% 14% 16% 18% 19% 39% 22% 16% 15% 15% 16% 14% 12% 32% 22% 17% 34% 8% 24% Kun matkatoimistojen nettisivuja ei huomioida, useimmin Suomen-matkan tai majoituksen Suomessa matkatoimistosta varaavat Japanissa, Australiassa, Liettuassa, Latviassa ja Kiinassa asuvat matkailijat.

38 38 Hotelli tai liikenneyhtiö 10 9 Hankki majoituksen tai matkaliput suoraan hotellista tai liikenneyhtiöstä % 33% 24% 25% 25% 29% 28% 19% 18% 23% 27% 35% 31% 32% 26% 16% 23% 16% 33% 22%

39 39 Venäjällä asuvien matkailijoiden asuinpaikka Venäjällä asuvista Suomessa käyneistä matkailijoista reilu kaksi kolmannesta asuu Pietarissa ja noin joka kymmenes Leningradin alueella. Moskovassa asuu noin joka kahdeskymmenes.

40 40 Kiinassa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Kiinassa asuvista Suomessa käyneistä matkailijoista 29 % asuu Hong Kongissa, 16 % Pekingissä, 13 % Shanghaissa ja 11 % Chongqingissä. Finnairilla on suorat lennot Helsingistä kaikkiin näihin kaupunkeihin.

41 41 Japanissa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Japanissa asuvista Suomessa käyneistä matkailijoista noin puolet asuu Kantōssa, jossa sijaitsevat Tokio ja Jokohama. Lähes neljännes asuu Kansaissa, jossa sijaitsevat Osaka ja Kioto. Viidennes asuu Chūbussa, jossa sijaitsee Nagano.

42 42 Matkustajien perheiden bruttovuositulojakauma 18% 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% Noin puolet (48 %) Suomessa vuonna 2014 käyneiden ulkomailla asuvien matkailijoiden perheistä tienaa vuosittain korkeintaan euroa. Neljä viidennestä perheistä tienaa korkeintaan euroa.

43 43 Ikä- ja sukupuolijakauma % 45% 26% 25% 11% 2% 6% Mies Nainen Alle Yli 64 Suomessa vuonna 2014 käyneistä ulkomailla asuvista matkailijoista 55 % oli miehiä ja 45 % naisia. Useimmin Suomessa kävivät vuotiaat matkailijat.

44 44 Finpro, Visit Finland Porkkalankatu 1, PL 358 FI Helsinki ISBN (verkkojulkaisu) ISSN (verkkojulkaisu)

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus 2 Visit Finland Matkailijatutkimus Talvikausi 2015 16 (marras-huhtikuu) Visit Finland tutkimuksia 5 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus

Visit Finland matkailijatutkimus 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2016 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia 7 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen ulkomailta... 6 Matkan kesto

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Japani Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 3 Japani Väkiluku BKT / asukas Ulkomaanmatkat (2015) 1 127 miljoonaa 34 300 EUR 15,8 miljoonaa

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RUOTSI Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 RUOTSI Väkiluku 9,8 miljoonaa BKT / asukas 34 900 Joka kymmenes matka Ruotsista Matkailijat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Iso-Britannia Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Loma Tuttavat Työ Muu HKI vaihto Muut kauttakulku 3 Iso-Britannia Väkiluku BKT / asukas

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 KIINA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 KIINA Lisäksi Helsingin lentokentällä konetta vaihtoi 197 000 kiinalaista matkustajaa, jotka

Lisätiedot

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 YHDYSVALLAT Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 YHDYSVALLAT osana laajempaa matkakokonaisuutta Matkan tarkoitus Vain Väkiluku 322 miljoonaa

Lisätiedot

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RANSKA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Loma Tuttavat Opiskelu Työ tai kongressi HKI vaihto Muu kauttakulku Muu 3 RANSKA Väkiluku 1 62,8

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

SAKSA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

SAKSA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 SAKSA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 SAKSA matkat lisääntyivät 6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Neljänneksi eniten lomamatkoja

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset matkailijat Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2 500 2 000 1 500 2

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Maakatsaukset. Iso-Britannia Japani Kiina Ranska Ruotsi Saksa Yhdysvallat Venäjä. Visit Finland tutkimuksia 6

Visit Finland matkailijatutkimus Maakatsaukset. Iso-Britannia Japani Kiina Ranska Ruotsi Saksa Yhdysvallat Venäjä. Visit Finland tutkimuksia 6 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Maakatsaukset Iso-Britannia Japani Kiina Ranska Ruotsi Saksa Yhdysvallat Venäjä Visit Finland tutkimuksia 6 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 ISBN 978-951-822-057-5

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2009

Rajahaastattelututkimus 2009 Liikenne ja matkailu 010 Rajahaastattelututkimus 009 Matkailu ulkomailta Suomeen väheni vuonna 009 Vuonna 009 Suomessa vieraili 5,7 miljoonaa ulkomaista matkustajaa Matkustajamäärä väheni vuodesta 008

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Raportti Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Pohdintaa... 2 Johdanto...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari,

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari, Suomalaisten matkailu Viroon The Baltic Guide seminaari, 13.1.216 Esityksen teemat 1. Suomalaisten matkat Viroon eri tietolähteet 2. Matkailijakohtainen rahankäytön profiili 3. Suomalaisten matkailijoiden

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsinkiin saapuvien ulkomaisten risteilymatkustajien rahankäyttöä, ajan viettämistä, Helsingin

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www. mek.fi MEK A:137 2004 Kansikuva: Comma Pictures / Kari Palsila Painettu: Dark Oy, Vantaa 2004 Ulkomaiset ilijat Suomessa

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Osa I. Matkailijoiden päivittäinen rahankäyttö Noora Tahvanainen Raija Komppula Eero Vatanen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Matkailutilasto Toukokuu 2016

Matkailutilasto Toukokuu 2016 Matkailutilasto Toukokuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2002-2003 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:135 2004 SISÄLLYSLUETTTELO - LUKIJALLE / talvi 2002-2003 2 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 2 Italia 34 Yleistä

Lisätiedot

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi SISÄLLYSLUETTELO Lentomatkustajatutkimus Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 97 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet espanjalaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Porvoon matkailijakysely kesällä Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö

Porvoon matkailijakysely kesällä Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö Porvoon matkailijakysely kesällä 2016 Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö 3 Kesämatkailijat Porvoossa 2016 36 miljoonaa euroa Yhteensä kesämatkailijat (354 000 hlöä) jättivät Porvooseen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Johdanto tutkimukselle Matka 2017 ennakkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaiselta yleisöltä ajankohtaisia, matkailuun liittyviä mielipiteitä

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy ULKOMAISTEN KIERTOMATKAILI- JOIDEN HAASTATTELUTUTKIMUS Matkailun Edistämiskeskus

toy taloustutkimus oy ULKOMAISTEN KIERTOMATKAILI- JOIDEN HAASTATTELUTUTKIMUS Matkailun Edistämiskeskus toy taloustutkimus oy ULKOMAISTEN KIERTOMATKAILI- JOIDEN HAASTATTELUTUTKIMUS Matkailun Edistämiskeskus Heinä-elokuu Jari Pajunen, Christel Nummela, Pauliina Aho 5.. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS 2009 2013 TARKASTELU ONNETTOMUUSTILASTOISTA LAPISSA Mukana liikenneviraston ylläpitämään onnettomuusrekisteriin kirjatut onnettomuudet Tilastollisesti

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö

Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Miten onnistumme yhdessä? Anne Lind, yhteyspäällikkö Visit Finland maailmalla Visit Finland edustajat 10 maassa Venäjä, Peking, Chongqing, Shanghai, Hong Kong & Etelä-Kiina, Tokio, Berliini, Lontoo, Pariisi,

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2015

Suomalaisten matkailu 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Suomalaisten matkailu 2015 Suomalaisten matkailu Keski-Eurooppaan kasvoi vuonna 2015 Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan suomalaiset tekivät vuonna 2015 ulkomaille 8,1 miljoonaa

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, helmikuu Vapaa-ajanmatkat helmikuussa 2010 Suomalaiset tekivät helmikuussa yhteensä 410 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Matkoja,

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot