Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visit Finland Matkailijatutkimus 2014"

Transkriptio

1

2 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015

3 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat... 9 Matkan kesto Yöpymispaikat Matkan tarkoitus Ensikertaa Suomessa Vähintään kolmesti vuodessa Suomessa Rahankäyttö ennen matkaa ja matkan aikana Rahankäyttö matkailijaa kohden per matkapäivä Matkailijan rahankäytön jakautuminen keskimäärin Pääasiallinen matkakohde Suomessa Pääkaupunkiseutu Muu Etelä-Suomi Muu Suomi Matkan aikana vieraillut muut maat Kävi matkan aikana Suomen lisäksi jossain muussa maassa Pohjoismaat Baltian maat Venäjä Muut Euroopan maat Muut, Euroopan ulkopuoliset maat... 28

4 4 Seuraava matkakohde Matkan aikana harrastetut aktiviteetit Ostokset Ravintolat Nähtävyydet Kulttuurikohteet Matkan varauskanava Matkanjärjestäjän nettisivut, online-matkatoimisto tai muu varaussivusto netissä Matkatoimisto Hotelli tai liikenneyhtiö Venäjällä asuvien matkailijoiden asuinpaikka Kiinassa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Japanissa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Matkustajien perheiden bruttovuositulojakauma Ikä- ja sukupuolijakauma... 43

5 5 Tiivistelmä

6 6 Johdanto TUTKIMUKSEN TARKOITUS TAK Rajatutkimus, johon Visit Finland Matkailijatutkimus osana kuuluu, on vuonna 1997 aloitettu, jatkuva tutkimus, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa ulkomailla asuvista Suomessa vierailleista matkailijoista. Tutkimuksen avulla saadaan selvitettyä mm. Suomessa vuosittain käyvien matkailijoiden määrä ja heidän Suomeen jättämänsä rahasumma. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa eri maista saapuvien matkailijoiden profiileista: kuinka pitkään Suomessa viivytään, missä yövytään, miksi Suomeen tullaan, kuinka usein Suomessa käydään, mitä matkan aikana tehdään, missä matkan aikana käydään, mitä Suomessa tehdään jne. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutetaan haastattelemalla eri viikonpäivinä ja kellonaikoina Suomen raja-asemilla yli 14-vuotiaita, ulkomailla asuvia, Suomesta poistumassa olevia matkailijoita. Haastateltavat poimitaan otokseen tasaväliotannalla, esim. valitsemalla joka viides matkustaja. Haastattelupäivät arvotaan satunnaisesti. Haastatteluja tehdään Helsingin ja Turun satamissa, Helsingin, Turun, Tampereen, Rovaniemen ja Kittilän lentokentillä, sekä itärajalla Vaalimaalla, Nuijamaalla, Vainikkalassa, Imatralla ja Niiralassa. Itärajalla ei huomioida raskasta liikennettä ja Helsingin satamissa kansainvälisiä risteilyaluksia. Helsingin lentokentän transito-liikenne on kuitenkin mukana tuloksissa. Raportissa matkojen määrä vastaa em. raja-asemien kautta Suomesta vuonna 2014 poistuneiden ulkomailla asuvien matkailijoiden määrää. Itärajan osalta matkojen määrässä on kuitenkin vuoden 2014 osalta toistaiseksi mukana myös Suomessa asuvat Venäjän kansalaiset. Vuonna 2014 Suomesta poistumassa olleita matkailijoita tavoitettiin yhteensä Heistä 61 % asui Suomessa. Ulkomailla asuvista alle 15-vuotiaita oli 2,4 % ja 12,7 % kieltäytyi vastaamasta, ei ehtinyt vastaamaan tai jäi jonkun muun syyn vuoksi haastattelematta. Loppuun asti vietyjä haastatteluja tehtiin vuoden aikana yhteensä Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

7 7 TULOSTEN LUOTETTAVUUS Tulokset on painotettu vastaamaan lentokenttien, satamien ja itärajan todellisia matkustajamääriä. Helsingin lentokentän osalta matkustajamäärät on painotettu matkakohteittain (maittain). Lisäksi itärajan aineisto on painotettu vastaamaan henkilöautojen, linja-autojen ja minibussien (7 16 matkustajaa) todellisia jakaumia. Tuloksista on poistettu matkustajat, jotka työskentelevät Suomessa, olivat yli 3 kk kestäneellä työ-/opintomatkalla tai käyvät Suomessa yli 50 kertaa vuodessa. Maat, joissa asuvia henkilöitä haastateltiin vuoden aikana alle 100, on laskettu raportissa yhteen kohdassa muut maat. Tutkimustulosten virhemarginaali prosenttiluvuille on koko aineistossa enintään ±0,8 prosenttiyksikköä ja maakohtaisille prosenttiluvuille maasta riippuen enintään ±1,2 9,1 prosenttiyksikköä. TULOSTEN VERTAILTAVUUDESTA Tilastokeskus ja Matkailun edistämiskeskus toteuttivat Rajahaastattelututkimusta vuodesta 1998 vuoteen 2012 asti. Vuonna 2013 tutkimusta ei toteutettu. TAK Rajatutkimus aloitettiin vuonna 1997, mutta alkuvuosina se keskittyi venäläisten matkailuun Suomessa. Vuonna 2014 TAK Rajatutkimukseen otettiin mukaan kaikki muutkin kansalaisuudet. Verrattaessa vuoden 2014 matkailijatutkimuksen tuloksia vuoden 2012 tuloksiin, on syytä huomioida muutamia seikkoja. Vuonna 2012 Tilastokeskus teki haastatteluja myös Tornion ja Karigasniemen raja-asemilla. Vuonna 2014 näillä rajaasemilla ei haastatteluja kuitenkaan matkailijoiden vähäisen määrän vuoksi tehty. Sen sijaan haastatteluja tehtiin Imatran raja-asemalla, jossa Tilastokeskus ei haastatteluja ole tehnyt. Lähes viidennes Suomessa käyvistä venäläismatkailijoista matkustaa Imatran raja-aseman kautta. Toisin kuin aiemmin, vuonna 2014 haastateltiin Helsingin lentokentällä myös transito-matkustajia, joiden osuus Itä- Aasiasta saapuvien matkustajien joukossa on suuri Finnairin laajojen Aasian-yhteyksien vuoksi. Tämä näkyy tutkimustuloksissa mm. suurempana japanilaisten, kiinalaisten ja korealaisten määränä.

8 8 Matkat Suomeen tuhatta matkaa Vuonna 2014 ulkomailla asuvat tekivät yhteensä 8,62 miljoonaa matkaa Suomeen. Matkoihin ei ole laskettu mukaan Suomessa työskenteleviä, yli 3 kk kestäneitä työ-/opintomatkoja ja yli 50 kertaa Suomessa vuoden aikana käyneitä. Tällaisia matkoja kertyi vuoden aikana yhteensä 1,73 miljoonaa.

9 9 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat Yöpyneet Päiväkävijät Tuhannet Transito-matkustajat tuhatta matkaa Transito-matkustajat ovat Helsingin lentokentän kautta Suomesta poistuneita päiväkävijöitä, jotka ilmoittivat olleensa Suomessa ainoastaan läpikulkumatkalla. Ruotsalaisista ja virolaisista transito-matkustajista moni on kuitenkin saapunut Helsinkiin laivalla.

10 10 Matkan kesto päivää keskimäärin ,0 2,7 3,8 4,2 6,5 4,6 3,5 4,3 5,6 5,5 2,3 8,7 4,7 4,8 2,9 4,6 3,0 4,9 4,1 6,9 3,0 5,1 5,9 5,0 3,1 7,6 0 Vuonna 2014 ulkomailla asuvat matkailijat yöpyivät Suomessa yhteensä noin 23,7 miljoonaa yötä, joista 9,3 miljoonaa yötä yövyttiin hotelleissa, motelleissa (tai niiden yhteydessä olevissa mökeissä), retkeilymajoissa tai maksullisilla leirintäalueilla. Loput öistä vietettiin tuttavien ja sukulaisten luona sekä matkailijoiden omistamissa / työnantajan omistamissa / vuokratuissa asuinnoissa ja mökeissä. Vuodelle 2014 Tilastokeskus raportoi 5,7 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä. Noin joka viides Espanjassa asuvista oli Suomessa yli viikon, kun keskimäärin yli viikon matkoja Suomeen teki hieman alle joka kymmenes ulkomailla asuva matkailija.

11 11 Yöpymispaikat % 11% 7% 4% 23% 4% 22% 23% 6% 2% 1% 5% 9% 2% 17% 11% 3% 8% 13% 18% 18% 12% 3% 4% 2% 5% 14% 4% 6% 2% 4% 7% 3% 2% 7% 13% 5% 13% 21% 5% 6% 7% 7% 2% 7% 17% 3% 5% 8% 6% 7% 9% 22% 9% 12% 4% 1% 2% 3% 8% 7% 12% 1% 5% 2% 2% 4% 19% 22% 8% 2% 4% 4% 29% 4% 5% 1% 5% 1% 3% 4% 54% 5% 5% 3% 3% 45% 49%44% 36% 35% 33% 38%36% 44% 44% 6% 6% 38%33% 1% 4% 5% 32% 1% 26% 2% 23% 5% 25% 19% 27% 13% 13% 11% muu (mm. oma asunto tai mökki, työnantajan asunto tai mökki, jne.) Tuttavat tai sukulaiset Vuokramökki tai -asunto (yksityiseltä, välittäjältä, varaamoketjulta vuokrattu) Retkeilymaja tai maksullinen leirintäalue (teltta, asuntoauto, asuntovaunu, mökki) Hotelli, motelli (tai sen yhteydessä oleva mökki) Alankomaissa, Tanskassa, Belgiassa ja Latviassa asuvat ovat useammin Suomessa työmatkalla kuin kukaan muu. Näistä maista saapuvat matkustajat myös käyttävät hotellimajoitusta selvästi keskimääräistä useammin.

12 12 Matkan tarkoitus % 8% 11% 12% 8% 6% 8% 5% 3% 4% 6% 5% 8% 5% 9% 7% 8% 5% 14% 14% 13% 13% 11% 17% 16% 22% 27% 23% 15% 26%14% 31% 18% 24% 24% 15% 45% 34% 23% 17% 13% 39% 2% 23% 17% 25% 16% 14% 19% 15% 17% 19% 68% 14% 21% 19% 24% 5% 4% 9% 41% 3% 25% 21% 5% 33% 18% 4% 32% 23% 28% 37% 27% 34% 38% 32% 38% 37% 48% 36% 24%16%47% 51% 37% 3% 35% 37% 27% 29% 31% 23%21%22% 22%18% 18% 23% 25% 22% 16% 12% 14% 9% 12% 4% 3% 5% 5% muu Kauttakulku Tuttava- tai sukulaisvierailu Lomamatka Työmatka tai matka kongressiin, messuille tai seminaariin Muita matkoja ovat mm. ostos- ja opintomatkat. Venäjällä asuvien osalta muut matkat ovat pääsääntöisesti ostosmatkoja.

13 13 Ensikertaa Suomessa % 75% 48% 57% 62% 88% 69% 65% 54% 28% 62% 29% 59% 45% 65% 29% 65% 58% 43% 76% 59% 14% 5% Suomessa ensi kertaa vuonna 2014 käyneistä kolme neljästä (77 %) asuu Skandinavian, Baltian maiden ja Venäjän ulkopuolella. Näistä kaukaisemmista maista saapuneista matkailijoista runsas kolmannes (38 %) oli käynyt Suomessa aiemmin.

14 14 Vähintään kolmesti vuodessa Suomessa % 67% 45% 19% 14% 9% 22% 23% 4% 12% 3% 19% 39% 16% 28% 12% 27% 18% 38% 7% 9% 17% 7% 17% Yli kolme neljäsosaa Suomessa vierailleista venäläisistä ja yli kaksi kolmasosaa virolaista kävi maassamme vähintään kolmesti vuoden aikana. Ruotsissa asuvistakin lähes puolet vieraili Suomessa vähintään kolmesti vuoden 2014 aikana. Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Belgiassa asuvista vierailijoista neljäsosa kävi Suomessa vähintään kolmesti vuodessa.

15 15 Rahankäyttö ennen matkaa ja matkan aikana M M 900 M Rahankäyttö Suomessa Ennakkokulut 800 M 700 M 600 M M 400 M 300 M 200 M M 0 M Ulkomailla asuvat matkailijat kuluttivat vuonna 2014 Suomessa 2,45 miljardia euroa. Lisäksi he maksoivat ennakkoon Suomenmatkapaketeista, majoituksista, autovuokrista yms. 0,85 miljardia euroa. Tästä summasta kuitenkin osa jää ulkomaisille matkatoimistoille ja matkapalveluiden välittäjille. Venäjällä asuvat matkailijat käyttivät kaksi viidesosaa kaikesta ulkomaalaisten Suomessa käyttämästä rahasta.

16 16 Rahankäyttö matkailijaa kohden per matkapäivä Palvelut Ostokset Venäjältä saapuvilla Suomen-matkailijoilla päivittäisestä kulutuksesta 119 euroa menee ostoksiin. Myös Kiinasta saapuvat käyttävät ostoksiin ison summan matkapäivää kohden, 100 euroa, kun muualta saapuvat matkailijat käyttävät ostoksiin korkeintaan 40 euroa Suomen-matkapäivää kohden. Ostosten osuus matkabudjetissa on suuri myös Virosta, Japanista ja Etelä-Koreasta saapuvilla matkailijoilla, sillä he käyttävät ostoksiin puolet päiväbudjetistaan. Muista maista saapuvilla matkailijoilla ostosten osuus jää korkeintaan kolmannekseen kokonaiskulutuksesta.

17 17 Matkailijan rahankäytön jakautuminen keskimäärin Liikkuminen 10 % Palvelut 4 % Muu 6 % Majoittuminen 22 % Ravintolat ja kahvilat 19 % Ostokset ja elintarvikkeet 39 % Suomessa vuonna 2014 käyneen matkailijan matkabudjetista keskimäärin noin viidennes kului majoittumiseen, viidennes ateriointiin, kaksi viidennestä ostoksiin ja loput liikkumiseen ja muihin palveluihin.

18 18 Pääasiallinen matkakohde Suomessa Viereisessä kuvassa on näytetty Venäjällä ja muissa maissa asuvien, Suomessa vuonna 2014 käyneiden, pääasialliset matkakohteet Suomessa. Venäjällä asuvien päämatkakohteet eroavat muista matkustajista merkittävästi Venäjän maantieteellisen sijainnin vuoksi. Kun venäläisten matkat suuntautuvat pääosin Helsinki-Joensuu akselin itäpuolelle, matkustavat muut matkailijat eniten Helsinki-Turku- Tampere alueella. Pohjoiset maantieraja-asemat eivät olleet mukana tutkimuksessa. Haastatteluja tehtiin kuitenkin Kittilän ja Rovaniemen lentokentillä.

19 19 Pääkaupunkiseutu 10 9 Pääasiallinen matkakohde pääkaupunkiseutu % 71% 6 68% 59% 68% 64% 73% 55% 68% 73% 68% 67% 73% 63% 63% 75% 59% 7 81% 69% 62% 69% 65% 25% Venäjällä asuvilla pääkaupunkiseutu oli päämatkakohteena joka neljännellä kun muista maista saapuneilla matkailijoilla se oli päämatkakohteena reilusti yli puolilla.

20 20 Muu Etelä-Suomi 10 9 Pääasiallinen matkakohde muu Etelä-Suomi % 5% 6% 8% 1% 2% 5% 4% 5% 1% 4% 4% 7% 3% 5% 7% 8% 3% 3% 4% 2% 2% 2% 2% 4% Muu Etelä-Suomi oli Venäjällä asuvia lukuun ottamatta päämatkakohteena alle joka kymmenennellä matkailijalla.

21 21 Muu Suomi 10 9 Pääasiallinen matkakohde muu Suomi % 18% 13% 24% 27% 24% 3% 24% 18% 25% 25% 16% 26% 18% 25% 13% 19% 16% 11% 23% 28% Etelä-Koreassa asuvia lukuun ottamatta, kymmenestä matkailijasta, asuinmaasta riippuen, 1 3 suuntasi matkallaan Etelä- Suomen ulkopuolelle.

22 22 Matkan aikana vieraillut muut maat Suomessa vuonna 2014 käyneistä, ulkomailla asuvista matkailijoista, 59 % kävi matkansa aikana Suomen lisäksi myös joissain toisessa maassa (muussa kuin asuinmaassaan). Ruotsissa ja Virossa heistä kävi hieman alle viidennes, Norjassa ja Tanskassa hieman alle joka kymmenes, sekä Latviassa ja Venäjällä noin joka kahdeskymmenes. Muissa Euroopan maissa kävi lähes joka neljäs ja Euroopan ulkopuolella joka kahdeksas.

23 23 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi jossain muussa maassa % 63% 67% 97% 86% 67% 83% 9 97% 86% 94% 65% 61% 7 76% 67% 81% 8 81% 95% 87% 95% 96% 83% 24% Matkansa aikana Suomen lisäksi myös muihin maihin suuntasivat useimmin Kiinassa, Etelä-Koreassa, Singaporessa, Kanadassa, Liettuassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa asuvat. Heistä vähintään yhdeksän kymmenestä kävi matkansa aikana myös jossain toisessa maassa. Harvimmin muissa maissa matkansa aikana kävivät Venäjällä, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa asuvat Suomen-matkailijat.

24 24 Pohjoismaat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa % 13% 28% 53% 22% 17% 32% 49% 25% 39% 8% 7% 13% 16% 26% 23% 6% 19% 34% 57% 46% 32% Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa matkansa aikana kävi vähintään joka toinen Intiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa asuva matkustaja.

25 25 Baltian maat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi Baltian maissa % 6% 2% 32% 17% 21% 34% 37% 56% 44% 34% 11% 45% 13% 27% 43% 28% 42% 67% 11% 44% 41% Vähintään joka toinen Kanadassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa asuvista matkailijoista kävi matkansa aikana myös Baltian maissa.

26 26 Venäjä 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi Venäjällä % 6% 5% 6% 3% 5% 6% 31% 5% 8% 19% 8% 1% 5% 2% 4% 1% 2% 15% 6% 4% 4% 15% Venäjällä Suomen-matkansa yhteydessä kävivät useimmin Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kanadassa asuvat.

27 27 Muut Euroopan maat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi muissa Euroopan maissa (muu kuin Pohjoismaa, Baltian maa tai Venäjä) % 6% 35% 6% 43% 49% 8% 33% 69% 11% 66% 7% 11% 11% 14% 9% 18% 27% 36% 23% 61% 27% Muissa Euroopan maissa kävivät useimmin Etelä-Koreassa, Australiassa, Singaporessa, Kanadassa, Japanissa ja Kiinassa asuvat matkailijat.

28 28 Muut, Euroopan ulkopuoliset maat 10 9 Kävi matkan aikana Suomen lisäksi Euroopan ulkopuolella % 31% 21% 15% 5% 19% 25% 8% 18% 27% 19% 41% 11% 34% 23% 21% 42% 25% 19% 13% 7% 13% Euroopan ulkopuolelle suuntasivat useimmin Liettuassa, Puolassa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa asuvat matkailijat.

29 29 Seuraava matkakohde Kahdelle viidestä Suomessa käyneistä matkailijoista Venäjä oli seuraava matkakohde. Seuraavaksi yleisimmät matkakohteet olivat Viro, Ruotsi, Saksa ja Espanja. Välilaskullisille lennoille lähtevien seuraavaksi matkakohteeksi on merkitty välilaskupaikka.

30 30 Matkan aikana harrastetut aktiviteetit % 49% 32% 17% 8% 8% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 21% Suosituimmat Suomen-matkan aikana harrastetut aktiviteetit ovat ostosten tekeminen, ravintoloissa (ruoka, baarit, yökerhot) käynti, nähtävyyksien (mm. kiertoajelut, merkittävät rakennukset, muistomerkit, historialliset kohteet) katseleminen ja kulttuurikohteissa (mm. museot, konsertit, teatteri, taidenäyttelyt) käyminen.

31 31 Ostokset 10 9 Kävi matkan aikana ostoksilla % 34% 44% 38% 41% 37% 44% 36% 46% 52% 35% 33% 44% 39% 46% 36% 42% 25% 55% 42% 27% 43% 52% Venäläismatkailijat ovat innokkaimpia tekemään ostoksia Suomessa. Myös Kanadasta, Australiasta, Kiinasta ja Japanista tulleista matkailijoista vähintään joka toinen käy Suomessa ostoksilla.

32 32 Ravintolat 10 9 Kävi matkan aikana ravintolassa % 49% 43% 53% 46% 41% 63% 55% 61% 26% 59% 56% 61% 54% 6 56% 57% 65% 48% 57% 71% 51% 43% 59% 58% * Ravintola = ruokaravintola, baari, yökerho Naapurimaiden asukkaat sekä Kaukoidästä tulevat matkailijat käyttävät ravintolapalveluita harvemmin kuin matkailijat keskimäärin.

33 33 Nähtävyydet 10 9 Kiersi katsomassa nähtävyyksiä matkan aikana % 21% 28% 53% 64% 51% 47% 44% 63% 66% 72% 47% 25% 44% 24% 54% 48% 37% 36% 69% 56% 28% 67% 57% * Nähtävyys = kiertoajelut, merkittävät rakennukset, muistomerkit, historialliset kohteet yms. Pohjoismaissa ja Baltian maissa asuvat katselevat nähtävyyksiä Suomessa harvemmin kuin muista maista tulevat matkailijat.

34 34 Kulttuurikohteet 10 9 Kävi matkan aikana kulttuurikohteissa % 12% 26% 21% 26% 23% 32% 36% 13% 31% 34% 32% 17% 41% 11% 24% 31% 16% 6% 22% 16% 15% 32% * Kulttuurikohde = museot, konsertit, teatteri, taidenäyttelyt yms. Kulttuurikohteet Suomessa eivät näytä erityisesti houkuttavan pohjoismaista tai Baltian maista tulevia matkustajia. Myöskään Etelä-Koreassa tai Singaporessa asuvat eivät ole juuri käyneet suomalaisissa kulttuurikohteissa.

35 Matkan varauskanava % Majoituksen tai matkalippujen hankkimiseen käytetyt kanavat 11% 7% 23% 1% 2% 12% Majoitus tai matkaliput hankitaan useimmin matkanjärjestäjän nettisivuilta, online-matkatoimistosta tai muulta varaussivustolta netistä. Suoraan hotellin tai liikenneyhtiön kautta matkan / majoituksen varaa reilu neljännes (27 %) matkustajista. Matkatoimistoa (pl. nettisivut) käyttää viidennes matkailijoista. 35 Matkanjärjestäjän nettisivut tai online matkatoimisto tai muu varaussivusto netissä Kävin matkanjärjestäjän tai matkatoimiston palvelupisteessä Puhelu tai sähköposti matkanjärjestäjälle tai matkatoimistolle Hotellin tai liikenneyhtiön omat nettisivut Paikanpäällä hotellissa tai liikenneyhtiön palvelupisteessä Puhelu tai sähköposti hotelliin tai liikenneyhtiöön Muu kanava (esim. työnantaja varasi matkan) Ei mikään

36 36 Matkanjärjestäjän nettisivut, online-matkatoimisto tai muu varaussivusto netissä 10 9 Hankki majoituksen tai matkaliput netistä % 36% 46% 37% 24% 39% 43% 44% 33% 38% 45% 42% 48% 38% 42% 35% 34% 32% 31% 45% 26% 42% 39%

37 37 Matkatoimisto 10 9 Hankki majoituksen tai matkaliput matkatoimistosta (pl. nettisivut) % 21% 14% 19% 32% 46% 17% 14% 16% 18% 19% 39% 22% 16% 15% 15% 16% 14% 12% 32% 22% 17% 34% 8% 24% Kun matkatoimistojen nettisivuja ei huomioida, useimmin Suomen-matkan tai majoituksen Suomessa matkatoimistosta varaavat Japanissa, Australiassa, Liettuassa, Latviassa ja Kiinassa asuvat matkailijat.

38 38 Hotelli tai liikenneyhtiö 10 9 Hankki majoituksen tai matkaliput suoraan hotellista tai liikenneyhtiöstä % 33% 24% 25% 25% 29% 28% 19% 18% 23% 27% 35% 31% 32% 26% 16% 23% 16% 33% 22%

39 39 Venäjällä asuvien matkailijoiden asuinpaikka Venäjällä asuvista Suomessa käyneistä matkailijoista reilu kaksi kolmannesta asuu Pietarissa ja noin joka kymmenes Leningradin alueella. Moskovassa asuu noin joka kahdeskymmenes.

40 40 Kiinassa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Kiinassa asuvista Suomessa käyneistä matkailijoista 29 % asuu Hong Kongissa, 16 % Pekingissä, 13 % Shanghaissa ja 11 % Chongqingissä. Finnairilla on suorat lennot Helsingistä kaikkiin näihin kaupunkeihin.

41 41 Japanissa asuvien matkailijoiden asuinpaikka Japanissa asuvista Suomessa käyneistä matkailijoista noin puolet asuu Kantōssa, jossa sijaitsevat Tokio ja Jokohama. Lähes neljännes asuu Kansaissa, jossa sijaitsevat Osaka ja Kioto. Viidennes asuu Chūbussa, jossa sijaitsee Nagano.

42 42 Matkustajien perheiden bruttovuositulojakauma 18% 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% Noin puolet (48 %) Suomessa vuonna 2014 käyneiden ulkomailla asuvien matkailijoiden perheistä tienaa vuosittain korkeintaan euroa. Neljä viidennestä perheistä tienaa korkeintaan euroa.

43 43 Ikä- ja sukupuolijakauma % 45% 26% 25% 11% 2% 6% Mies Nainen Alle Yli 64 Suomessa vuonna 2014 käyneistä ulkomailla asuvista matkailijoista 55 % oli miehiä ja 45 % naisia. Useimmin Suomessa kävivät vuotiaat matkailijat.

44 44 Finpro, Visit Finland Porkkalankatu 1, PL 358 FI Helsinki ISBN (verkkojulkaisu) ISSN (verkkojulkaisu)

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 2 Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 touko-lokakuu Visit Finland tutkimuksia 2 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen eri kansallisuuksien

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Visitor Survey VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2014 2 3 Tuo$aa perustunnusluvut (mm. kävijämäärät) Täydentää 9lasto9etoa VAKIOKYSYMYKSET Asuinpaikka Liikennemuoto

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Jaakko Roponen Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy jaakko@tak.fi 1 750 MATKAT SUOMEEN KESÄKAUDELLA 2015 (TOUKO-LOKAKUU)

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset matkailijat Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2 500 2 000 1 500 2

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA KESÄ 2007. Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset

ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA KESÄ 2007. Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA KESÄ 2007 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:161 2008 Tilaukset Matkailun Edistämiskeskus Töölönkatu 11 A PL 625 00101 Helsinki puh. +358 10 6058 000

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 199 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet amerikkalaisten

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS. Osa 21 Ulkomaiset matkailijat Suomessa talvikaudella 2007-2008 ja kesäkaudella 2008

RAJAHAASTATTELUTUTKIMUS. Osa 21 Ulkomaiset matkailijat Suomessa talvikaudella 2007-2008 ja kesäkaudella 2008 Osa 21 Ulkomaiset matkailijat Suomessa talvikaudella 2007-2008 ja kesäkaudella 2008 MEK A:163 2009 ISBN 978-952-5682-24-3 (nid.) ISBN 978-952-5682-25-0 (PDF) ISSN 0355-6204 Matkailun edistämiskeskus /

Lisätiedot

GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle

GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle 20.1.2016 GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle Taloustutkimus Oy Pasi Holm, Reija Koskela ja Kari-Pekka Töyrylä 1 10.11.2015 Taloustutkimus Oy / t-14 484 / Pasi

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Raportti Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Pohdintaa... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi - Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan tarkoituksen... 2 Saapuneet asuinmaan...

Lisätiedot

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Kristiina Hietasaari / MEK Kansainväliset saapumiset 2000-2011 Indeksi 2000 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 Kansainväliset

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2009

Rajahaastattelututkimus 2009 Liikenne ja matkailu 010 Rajahaastattelututkimus 009 Matkailu ulkomailta Suomeen väheni vuonna 009 Vuonna 009 Suomessa vieraili 5,7 miljoonaa ulkomaista matkustajaa Matkustajamäärä väheni vuodesta 008

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 2 Venäläisten suosituimmat matkakohteet v. 2012 matkojen määrä Ukraina Suomi Kazakstan Abhasia Turkki Kiina Egypti Viro

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

MARA. tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi. Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.2015

MARA. tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi. Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.2015 tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.215 Kohti uutta laihaa vuotta Suomen talous ei käänny kasvuun alkuvuonna 2 Poikkeama

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2010

Rajahaastattelututkimus 2010 Liikenne ja matkailu 011 Rajahaastattelututkimus 010 Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 010 Vuonna 010 Suomessa vieraili 6, miljoonaa ulkomaista matkustajaa Matkustajamäärä kasvoi yhdeksän prosenttia

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:156 2007 Kansikuva: MEK Imagebank Painettu: Kopijyvä, 2007 ISBN 978-952-5682-04-5 (nid) ISBN 978-952-5682-05-2 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2012

Rajahaastattelututkimus 2012 Liikenne ja matkailu 01 Rajahaastattelututkimus 01 Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 01 Vuonna 01 Suomessa vieraili 7,6 miljoonaa ulkomaista matkustajaa Matkustajamäärä kasvoi viisi prosenttia

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:133 2003 SISÄLLYSLUETTTELO - LUKIJALLE / kesä 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 2 Tanska 53 Yleistä 3 Ranska 58 Yhteenveto

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2011

Rajahaastattelututkimus 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Rajahaastattelututkimus 2011 Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 2011 Vuonna 2011 Suomessa vieraili 7, miljoonaa ulkomaista matkustajaa Matkustajamäärä kasvoi 17 prosenttia

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta miljoonaa henkeä 1 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5 muut kuin rekkakuskit (K-S raja-asemat) rekkakuskit (K-S

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi esitysmateriaali: Rusgate.fi Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2009

Rajahaastattelututkimus 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Rajahaastattelututkimus 2009 Kesä (15-1102009) Matkailu ulkomailta väheni kesäkaudella 2009 Kesällä 2009 Suomessa kävi,4 miljoonaa ulkomaista matkustajaa, joka on kaksi prosenttia

Lisätiedot

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsinkiin saapuvien ulkomaisten risteilymatkustajien rahankäyttöä, ajan viettämistä, Helsingin

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2012

Rajahaastattelututkimus 2012 Liikenne ja matkailu 01 Rajahaastattelututkimus 01 Talvi 011 01 (111011 0401) Matkailu Venäjältä Suomeen lisääntyi talvella 011 01 Talvella 011 01, marraskuun ja huhtikuun välisenä aikana, Suomessa vieraili,

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2010

Rajahaastattelututkimus 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Rajahaastattelututkimus 2010 Kesä 2010 (15 1102010) Matkustaminen ulkomailta Suomeen lisääntyi kesällä 2010 Kesällä 2010, toukokuun ja lokakuun välisenä aikana, Suomessa vieraili,6

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www. mek.fi MEK A:137 2004 Kansikuva: Comma Pictures / Kari Palsila Painettu: Dark Oy, Vantaa 2004 Ulkomaiset ilijat Suomessa

Lisätiedot

AASIA -KATSAUS. Tilastot, trendit ja toimenpiteet. Visit Finland seminaari 4.6.2015 Mervi Holmén, Katarina Wakonen

AASIA -KATSAUS. Tilastot, trendit ja toimenpiteet. Visit Finland seminaari 4.6.2015 Mervi Holmén, Katarina Wakonen 2 AASIA -KATSAUS Tilastot, trendit ja toimenpiteet Visit Finland seminaari 4.6.2015 Mervi Holmén, Katarina Wakonen Kiinalaisia saapui yli 9 miljoonaa* ja japanilaisia yli 4 miljoonaa Eurooppaan Pohjois-Eurooppaan

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2010

Rajahaastattelututkimus 2010 Liikenne ja matkailu 010 Rajahaastattelututkimus 010 Talvi 009 010 (111009 304010) Ulkomaisten kävijöiden määrä Suomessa kääntyi kasvuun talvella 009 010 Talvella 009-010, marraskuun ja huhtikuun välisenä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012

TAK Rajatutkimus 2012 - Porvoo RAPORTIN JAKAMINEN ULKOPUOLISILLE ILMAN TEKIJÄN LUPAA ON KIELLETTY! Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 2012

Rajahaastattelututkimus 2012 Liikenne ja matkailu 201 Rajahaastattelututkimus 2012 Kesä 2012 (15 1102012) Matkustaminen ulkomailta Suomeen lisääntyi kesällä 2012 Kesällä 2012, toukokuun ja lokakuun välisenä aikana, Suomessa vieraili,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakyselyt Selvitys perustuu Eurostatin ja Statistics Estonian tilastoihin sekä kolmeen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Osa I. Matkailijoiden päivittäinen rahankäyttö Noora Tahvanainen Raija Komppula Eero Vatanen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Mediatutkimus Venäläismatkailijat Suomessa 2003

SISÄLTÖ. Mediatutkimus Venäläismatkailijat Suomessa 2003 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä......3 Johdanto..... 4 Matkojen määrä.... 5 Venäläisten matkat Suomeen Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta... 6 Kuinka usein Suomessa? - % vastanneista. 7 Matkustajien sukupuolijakauma

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset matkailijat Suomessa Talvi 2001-2002 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:126 2003 SISÄLLYSLUETTTELO - LUKIJALLE / talvi 2001-2002 2 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 2 Ruotsi 8 Yleistä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi SISÄLLYSLUETTELO Lentomatkustajatutkimus Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien

Lisätiedot

Matkailutilasto Toukokuu 2016

Matkailutilasto Toukokuu 2016 Matkailutilasto Toukokuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:146 2005 SISÄLLYSLUETTTELO - LUKIJALLE / kesä 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 2 Ranska 55 Yleistä 3 Alankomaat 60 Yhteenveto

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www. mek.fi Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:151 2006 Kansikuva: MEK Imagebank Painettu: Dark Oy, Vantaa 2006 ISBN 952-5079-83-X (nid) ISBN 952-5079-84-8

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2005-2006 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:153 2007 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2005-2006 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot