Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista"

Transkriptio

1 Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä ja yhteenveto... 1 Johdanto... 3 Venäläisten matkailu... 4 Venäläisten lomavietto vuosina : Missä vietti loman?... 5 Venäläisten matkat kuuteen suosituimpaan IVY-maiden ulkopuoliseen maahan vuosina Venäläisten matkat tärkeimpiin IVY-maiden ulkopuolisiin maihin... 7 Venäläisten ulkomaanmatkailu: Maat, joissa vierailtu viimeisten kahden vuoden aikana... 8 Venäläisten suosituimmat / mieluisimmat kesälomakohteet... 9 Venäläisten suosituimmat / mieluisimmat talvilomakohteet Pietarilaisten suosituimmat / mieluisimmat ulkomaat Lomakohteen valinta: Eri tekijöiden merkitys / tärkeys lomakohteen valinnassa Lomakohteen valinta: Mitkä lomailutavat kiinnostavat eniten? Mitkä seuraavista harrastuksista tai lomanviettotavoista kiinnostavat? (pietarilaiset, syksy 2012) Venäläisten rahankäyttö ja tyytyväisyys lomaan Rahankäyttö lomailuun: Arvioikaa, kuinka paljon käytitte rahaa matkanne aikana lomailuun? Lomamatkan hinta: Kuinka paljon olette valmiit käyttämään matkapaketin hankintaan? Tyytyväisyys lomaan Venäläisten matkustaminen Suomeen Matkustajien asuinpaikkajakauma Kuinka usein Suomessa?: Matkojen ja matkustajien määrä Matkan tarkoitus: Suomeen tehtyjen matkojen määrät Eri seutukunnat matkakohteina Venäläisten matkakohteet Suomessa Matkakohteen valinta: Millä perusteella valitsee matkakohteen Suomessa? Mielikuvat Kaakkois-Suomen seutukunnista vuonna Venäläisten palveluiden ja rahankäyttö Suomessa 2000-luvulla... 27

3 Rahankäyttö matkustajaa kohden Rahankäyttö palveluihin ja tuoteostoihin Palveluidenkäyttö vuonna Venäläisten Suomen matkailun tulevaisuudennäkymistä Arvio matkustajapotentiaalista eri alueilta Ennusteet matkailijamäärien kasvulle vuoteen Neljä skenaariota venäläisten Suomen-matkailun kehityksestä Vertailua matkailijoiden rahankäytöstä eri maiden välisillä rajoilla Venäläisten Suomen-matkailuun liittyviä haasteita Pullonkauloista raja-asemilla Tyytymättömyyttä Suomessa herättäneet asiat: Suomessa vuonna 2012 vierailleet venäläiset... 38

4 TIIVISTELMÄ JA YHTEENVETO 1 Yli puolet venäläisistä viettää lomansa kotona ja noin neljännes mökillä. Venäjällä matkailee lähes viidesosa lomalaisista ja entisen Neuvostoliiton ulkopuolella noin viisi prosenttia venäläisistä. Kolme neljäsosaa venäläisistä järjestää lomamatkansa täysin itsenäisesti ja matkatoimistoa apuna matkan järjestämisessä käyttää neljännes venäläisistä lomamatkailijoista. Suomessa vierailevista venäläismatkailijoista joka kymmenes käyttää matkatoimistoa muuhun kuin viisumin hankintaan. Venäläiset käyttivät lomamatkallaan vuonna 2012 rahaa keskimäärin ruplaa (runsaat 600 euroa). Suomessa vuonna 2012 lomamatkalla olleet venäläiset käyttivät matkallaan rahaa keskimäärin 325 euroa henkeä kohden. Venäläiset tekevät enemmän matkoja Suomeen kuin mihinkään muuhun IVY-maiden ulkopuoliseen maahan. Vuonna 2012 venäläiset tekivät lähes 5 miljoonaa matkaa Suomeen. Toiseksi suosituimpaan maahan, Turkkiin venäläiset tekivät noin 3 miljoonaa matkaa vuonna On kuitenkin syytä huomioida Suomen ja Turkin erilaisuus matkakohteena. Turkkiin matkustetaan harvemmin ja näin ollen vuoden aikana siellä käy useampia henkilöitä. MEK:n vuonna 2002 teettämän tutkimuksen mukaan 25 % niistä venäläisistä, jotka olivat matkustaneet viimeisen kahden vuoden aikana, oli käynyt Turkissa, kun taas vain 13 % heistä oli käynyt Suomessa. Kuitenkin venäläiset tekivät kyseisenä vuotena noin kolmanneksen enemmän matkoja Suomeen kuin Turkkiin. Suomi on tyypillisesti ostosmatkakohde erityisesti hyvätuloisille pietarilaisille, jotka käyvät Suomessa ostosmatkalla keskimäärin 4-5 kertaa vuoden aikana. Etelän lomakohteet kiinnostavat kesälomakohteena useampaa kuin joka toista venäläistä matkailijaa, kun Suomesta tai Skandinaviasta kesälomakohteena on kiinnostunut harvempi kuin joka kymmenes venäläinen. Talvilomakohteena etelän kohteet kiinnostavat alle kolmannesta venäläismatkailijoista ja Suomesta tai Skandinaviasta on kiinnostunut useampi kuin joka kymmenes matkailija. Toisin Sanoen Suomi ja muut pohjoismaat ovat hieman suositumpia talvilomakohteena kuin kesälomakohteena, erityisesti jos verrataan niitä etelän lomakohteisiin. Toisaalta voidaan myös todeta, että Suomi kiinnostaa venäläisiä sekä talvi- että kesälomakohteena. Suomen ehdoton valtti venäläisten matkakohteena on läheisyys ja helppo saavutettavuus. Lisäksi Suomi tarjoaa matkakohteena sellaisia asioita, joita venäläiset arvostavat matkakohteessa. Näitä ovat muun muassa turvallisuus ja viisumin saannin helppous. Myös palvelutaso Suomessa koetaan - ainakin vielä - ystävälliseksi. Suomi on erityisen hyvä lomamatkakohde niille venäläisille, jotka arvostavat luontoa, rauhallisuutta ja mökkilomailua. Mökkilomat on tärkein venäläisten matkatoimistojen myyntituote Suomessa ja tyytyväisyys mökkilomatarjontaan on erityisesti pietarilaisten matkatoimistojen keskuudessa korkea. Joka viides venäläinen viettää lomaansa mieluiten mökillä. Yli puolet pietarilaisista on kiinnostunut luonnosta ja kansallispuistoista ja 40 % mökkeilystä vapaa-ajan harrastuksena.

5 2 Suurin haaste venäläisten Suomen-matkailussa on kasvavat rajajonot. Matkailijoiden tyytyväisyyttä heikentävät myös venäjänkielisen (tai englannin) palvelun ja opasteiden puute sekä kauppojen aukioloajat. Lomamatkailun kehittyminen edellyttäisi palvelutarjonnan monipuolistamista. Tulevaisuudessa venäläisten Suomen-matkailu tulee olemaan yhä enemmän ostosmatkailupainotteista, mutta myös lomamatkailu Suomeen tulee kasvamaan. Tämä edellyttää kuitenkin, että ruuhkat raja-asemilla eivät muodostu liian suureksi kynnykseksi varakkaille pietarilaisille matkustaa Suomeen lomamatkalle. Suomen imago puhtaana hyvän palvelun maana voi myös heiketä kun venäläiset tottuvat hyvään palvelutasoon, jota yhä enemmän on tarjolla myös Venäjällä. Kaakkois-Suomen seutukuntien imagot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Imatra on venäläisten matkatoimistojen keskuudessa tehdyn kyselyn perusteella hyvä kesälomakohde, kaunis seutukunta ja hyvä perhelomakohde. Lappeenranta on hyvä ostosmatkakohde ja Lappeenranta sekä Imatra ovat matkatoimistojen edustajien mielestä riittävän lähellä. Kotkassa koetaan olevan enemmän museoita ja paremmat kalastusmahdollisuudet kuin muilla seutukunnilla. Kouvolalla ei sen sijaan näytä olevan erityisvahvuuksia suhteessa muihin seutukuntiin Kaakkois-Suomessa. Suomi on erityisesti Luoteis-Venäjän asukkaille varteenotettava lomakohde sekä talvi- että kesälomamatkailuun. Kesällä Suomella on tarjota rauhallista luontoa marjan- ja sienenpoimintamahdollisuuksineen turvallisessa ympäristössä. Erityisesti luonto- ja mökkimatkailun Venäjältä Suomeen voidaan odottaa kasvavan tulevaisuudessa. Talvimatkailuun Suomella on tarjota useita hiihtokeskuksia, joiden varustelutaso on hyvä ja joihin Venäjältä voi matkustaa omalla autolla. Suomi menettää kuitenkin läheisyysetunsa venäläisten tulotason kasvaessa, sillä mahdollisuudet lentomatkustamiseen lisääntyvät, eikä tutuksi tullut Suomi enää välttämättä jaksa kiinnostaa. Suurin osa pietarilaisista ei ole kuitenkaan vielä vieraillut Suomessa. Lisäksi Leningradin alueella asuu yli miljoona ihmistä, jotka eivät myöskään ole käyneet koskaan Suomessa. Moskovasta katsottuna Suomi on kaukainen, vaikka se onkin lähin entisen Neuvostoliiton ulkopuolinen maa. Voidaan olettaa, että jos Suomen tunnettuus Moskovassa lisääntyisi esimerkiksi aktiivisen matkailumarkkinoinnin myötä, Moskovasta voisi tulevaisuudessa virrata huomattavasti nykyistä suurempi joukko turisteja Suomeen. Ne venäläiset, jotka ovat hankkineet Suomesta vapaa-ajan asunnon, ovat kuitenkin sidoksissa Suomeen ja tulevat viettämään täällä lomiaan myös tulevaisuudessa. Kaakkois-Suomi on venäläisille ensisijaisesti erinomainen ostosmatkakohde, mutta erityisesti hyvä kylpylätarjonta Etelä-Karjalassa on kasvattanut lomamatkailua maakunnassa. Muu palvelutarjonta on varsinkin pietarilaisten näkökulmasta vaatimatonta. Matkailussa tulevaisuuden vetovoimatekijöinä tuleekin ostosmahdollisuuksien ohella olemaan rauhalliseen luontoon liittyvät lomailumuodot. Mökkeily, kalastus, veneily ja erilaiset luontokohteet sekä aktiviteetit voivat olla Kaakkois-Suomen seutukuntien mahdollisuuksia venäläisten lomamatkailijoiden houkuttelemiseksi myös tulevaisuudessa.

6 3 JOHDANTO TAUSTAA Maailman turismijärjestön (Wold Tourism Organisation) ja Euroopan matkailukomission (European Travel Commission) mukaan 1) vuonna 2009 vain 15 % venäläisistä oli joskus matkustanut ulkomaille, mutta matkustamisen uskottiin kasvavan nopeasti. Maailman turistijärjestön mukaan Venäjä on maailman yhdeksänneksi suurin ulkomaanmatkojen lähtömaa ja venäläisten matkustaminen lisääntyi vuosina keskimäärin yli 9 % vuodessa. Samanaikaisesti venäläisten rahankäyttö ulkomailla kasvoi yli 14 % vuodessa. Suomi on sekä Pietarista että Moskovasta katsottuna lähin maa, jossa ei ole ollut kommunistista talousjärjestelmää. Moskovasta Suomeen on alle 900 kilometriä ja Pietarista alle 200 kilometriä. SELVITYKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS Tämän selvityksen tarkoituksena on koota yhteen venäläisten matkailusta kerättyä tutkimustietoa erityisesti Kaakkois-Suomen matkailuorganisaatioiden tietotarpeisiin. Selvitykseen on koottu tuloksia TAK:n omista tutkimuksista, muiden suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tekemistä tutkimuksista sekä venäläisten tutkimusorganisaatioiden tutkimuksista. TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA Selvityksen tekijät eivät vastaa selvitykseen koottujen tutkimustietojen luotettavuudesta, silloin kun ne eivät ole TAK:n omia tutkimuksia. Raporttiin on kuitenkin pyritty kokoamaan sellaisia tutkimustuloksia, jotka sisältävät trenditietoa tai jotka ovat tunnettujen organisaatioiden tekemiä. 1) World Tourism Organization and European Travel Commission (2009) The Russian Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as a Destination

7 4 VENÄLÄISTEN MATKAILU Tässä osiossa tarkastellaan minne venäläiset matkustavat, mitkä maat ovat suosituimpia turistimatkakohteita ja millä perusteilla venäläiset valitsevat matkakohteensa. Yhteenveto Lähes 80 % venäläisistä viettää loman kotona tai kesämökillä. Kotimaassa matkailee lähes viidennes venäläisistä ja entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolella noin 5 prosenttia venäläisistä. Venäläiset tekevät eniten matkoja Suomeen, vaikka Suomi ei olekaan venäläisten mielestä kaikkein houkuttelevin matkakohde. Etelän kohteet ja Länsi-Eurooppa kiinnostavat venäläisiä enemmän kuin Suomi ja muut Skandinavian maat. Aurinkorantalomailu kiinnostaa yli kolmasosaa venäläisistä ja etelään suuntaisi mieluiten kesälomamatkallaan joka toinen venäläismatkailija. Suomen etu on kuitenkin maan läheisyys ja helppo saavutettavuus. Myös viisumi Suomeen on helpompi saada kuin moniin muihin länsimaisiin matkakohteisiin. Tämän vuoksi erityisesti monet pietarilaiset vierailevat Suomessa useita kertoja vuodessa. Suomella on myös vahvuuksia, joita venäläiset arvostavat lomaillessaan ulkomailla. Suomi koetaan turvalliseksi matkakohteeksi ja venäläiset ovat tyytyväisiä palvelutasoon Suomessa. Pietarilaiset ovat kiinnostuneita kansallispuistoista ja luontokohteista, marjastuksesta ja sienestyksestä sekä mökkilomailusta. Näitä lomanviettotapoja Suomella on myös tarjota turisteille. Sen sijaan kaupunkinähtävyyksiä, joita erityisesti varakkaat pietarilaiset myös arvostavat, ei Suomella ole merkittävästi tarjota.

8 5 VENÄLÄISTEN LOMAVIETTO VUOSINA : MISSÄ VIETTI LOMAN? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Jäinkotiin Mökillä Muussa kaupungissa tai kylässä Venäjällä Mustalla merellä (Venäjä) Krimin niemimaalla Baltian maissa Ex-Neuvostoliiton alueen ulkopuolella Muissa paikoissa ex-neuvostoliiton alueella Tutkimuslaitos WCIOM:n tutkimuksen mukaan venäläisistä runsas puolet (54 %) jäi viime kesänä lomallaan kotiin. Mökillä lomaansa vietti 24 % ja ulkomailla 7 %. Venäjällä kotipaikkakuntansa ulkopuolella lomaili 18 % venäläisistä. Suosituin lomailualue oli Mustan meren alue, jossa lomaansa vietti 8 % venäläisistä. Mökkilomailun suosio on kasvanut viime vuosina eniten. Myös matkustaminen entisen Neuvostoliiton ulkopuolelle on lisääntynyt parin viime vuoden aikana. Tutkimukseen vastanneista 5 % kävi vuonna 2012 lomallaan entisen Neuvostoliiton alueen ulkopuolella. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

9 1000 matkaa VENÄLÄISTEN MATKAT KUUTEEN SUOSITUIMPAAN IVY-MAIDEN ULKOPUOLISEEN MAAHAN VUOSINA e Kiina Turkki Egypti Suomi Viro Saksa Venäjän tilastoviraston Rosstatin rajanylitystilastojen mukaan Suomesta tuli venäläisten suosituin matkakohde vuoden 2008 taantuman jälkeen ja Suomen asema on sen jälkeen pysynyt vahvana. Venäläisten rajaviranomaisten mukaan venäläisten tekemistä Suomen-matkoista 12 % ja Viron-matkoista 2 % on turistimatkoja, kun taas Egyptiin tehdyistä matkoista 86 %, Turkin matkoista 74 %, Kiinan matkoista 57 % ja Saksaan matkoista 54 % on turistimatkoja. Venäläisten matkat naapurimaihin, kuten Suomeen ja Baltian maihin sekä IVY-maihin, luokitellaan pääasiassa yksityismatkoiksi. Lähde: Rosstat (2012)

10 7 VENÄLÄISTEN MATKAT TÄRKEIMPIIN IVY-MAIDEN ULKOPUOLISIIN MAIHIN Kaikki matkat Turistimatkat Työmatkat Suomi Turkki Kiina Turkki Egypti Suomi Kiina Kiina Saksa Egypti Thaimaa Ranska Viro Saksa Turkki Saksa Espanja Etelä-Korea Thaimaa Yhdistyneet Arabiemiraatit Iso-Britannia Puola Italia Puola Liettua Suomi Liettua Espanja Kreikka Sveitsi Italia Tshekki USA Yhdistyneet Arabiemiraatit Kypros Norja Kreikka Ranska Itävalta Tshekki Bulgaria Italia Ranska Itävalta Alankomaat Latvia Israel Latvia Kypros Sveitsi Tshekki Bulgaria Iso-Britannia Espanja Itävalta Tunisia Yhdistyneet Arabiemiraatit Israel USA Japani Iso-Britannia Alankomaat Thaimaa Sveitsi Etelä-Korea Israel USA Latvia Ruotsi Etelä-Korea Kuuba Viro Alankomaat Kroatia Kreikka Norja Puola Egypti Tunisia Unkari Unkari Kroatia Viro Bulgaria Kuuba Norja Kypros Japani Ruotsi Kroatia Ruotsi Liettua Kuuba Unkari Japani Slovakia Rosstatin rajanylitystilasto mukaan venäläiset tekevät eniten matkoja Suomeen, mutta Suomi on turistimatkakohteena vasta yhdeksänneksi suosituin. Tämä johtuu siitä, että valtaosa Suomeen tehdyistä matkoista on kirjattu yksityismatkoiksi. Rosstatin tilastossa matkan tarkoitukseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti. Lähde: Rosturizm / Rosstat

11 8 VENÄLÄISTEN ULKOMAANMATKAILU: MAAT, JOISSA VIERAILTU VIIMEISTEN KAHDEN VUODEN AIKANA Turkki, Kypros Länsi-Eurooppa Välimeren alue ja Etelä-Eurooppa Itä-Eurooppa Pohjoismaat Pohjois-Afrikka USA, Kanada Lähi- ja Keski-Itä Aasian Tyynenmeren alue Mongolia, Tiibet, Kiina, Intia Latinalainen Amerikka Venäjä Moskova Pietari "Musta Afrikka" Matkailun Edistämiskeskuksen (MEK) Venäjällä 2002 teettämän tutkimuksen mukaan suosituimpia ulkomaanmatkailun kohdealueita venäläisten keskuudessa olivat Turkin ja Kyproksen alue sekä Länsi-Eurooppa. Tutkimuksen mukaan Suomi oli Turkin (24,8 %) jälkeen toiseksi suosituin kohdemaa (13,4 %); lähes samalla tasolla kuin Saksa (12 %) sekä Ranska ja Espanja (kumpikin 10 %). Ilman pietarilaisten matkustamista Suomen-matkojen osuus olisi vain 5,1 % eli saman verran kuin Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, Kreikan Bulgarian ja Tšekin. Lähde: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja)

12 9 VENÄLÄISTEN SUOSITUIMMAT / MIELUISIMMAT KESÄLOMAKOHTEET Etelän suunta (kohteet) Länsi-Eurooppa Venäjä ja IVY Skandinavia ja Suomi Kaukokohteet Muu Ei suosikkia, ei vastausta Venäjä Moskova Pietari MEK:n teettämän tutkimuksen mukaan Skandinavia ja Suomi kiinnostavat kesälomakohteena yhtä kymmenestä venäläisestä ja pietarilaisista joka neljäs nimeää Skandinavian ja Suomen mieluisimmaksi kesälomakohteekseen. Kohdealue Tulotaso (korkein) Ve Mva SPb Ve Mva SPb Ve Mva SPb Etelä 44,50 % 48,10 % 37,10 % 55,10 % 44,80 % 45,20 % 49,70 % 31,70 % 30,20 % Länsi-Eurooppa 22,00 % 18,10 % 24,20 % 26,90 % 36,50 % 35,10 % 40,00 % 43,90 % 62,80 % Skandinavia ja Suomi 12,20 % 1,90 % 24,20 % 8,30 % 3,50 % 25,10 % 10,30 % 2,40 % 25,60 % Venäjä ja IVY 30,60 % 33,80 % 42,30 % 15,70 % 19,10 % 24,70 % 10,30 % 22,00 % 14,00 % Ryhmän koko (h.) Tulotasoluokat: 1. Tulemme juuri ja juuri toimeen. Rahat eivät riitä edes elintarvikkeisiin. 2. Rahat riittävät elintarvikkeisiin, mutta vaatteiden hankinta on taloudellisesti ongelmallista. 3. Rahat riittävät elintarvikkeisiin ja vaatteisiin, mutta kestokulutushyödykkeiden hankinta on meille vaikeaa. 4. Voimme vaikeuksitta hankkia kestokulutushyödykkeitä. Hyvin arvokkaiden esineiden hankinta on kuitenkin vaikeaa. 5. Voimme vaikeuksitta hankkia hyvinkin arvokkaita esineitä. Lähde: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja)

13 10 VENÄLÄISTEN SUOSITUIMMAT / MIELUISIMMAT TALVILOMAKOHTEET Venäjä ja IVY Länsi-Eurooppa Etelän kohteet Talvikohde - aktiiviloma Skandinavia ja Suomi Kaukokohteet Muu En lomaile talvella En lomaile ulkomailla Ei suosikkia, ei vastausta Venäjä Moskova Pietari MEK:n teettämän tutkimuksen mukaan Skandinavia ja Suomi kiinnostavat venäläisiä talvilomakohteena hieman useammin kuin kesälomakohteena. Noin 11 % tutkimukseen vastanneista nimesi Skandinavian ja Suomen mieluisimmaksi talvilomakohteeksi. Sen sijaan pietarilaisista Skandinavian ja Suomen nimesi mieluisimmaksi talvilomakohteeksi hieman pienempi osa vastaajista (21 %) kuin kesälomakohteeksi (23 %) Erot ovat kuitenkin niin pieniä, että ne mahtuvat tutkimuksen virhemarginaaliin. Kohdealue Tulotaso Yhteensä koko otoksesta Etelä 22,70 % 34,00 % 33,60 % 29,40 % Talvikohde - aktiiviloma 9,00 % 13,50 % 23,00 % 12,90 % Länsi-Eurooppa 12,70 % 17,80 % 21,20 % 16,20 % Skandinavia ja Suomi 9,50 % 11,70 % 11,50 % 11,30 % Venäjä ja IVY 40,30 % 24,20 % 12,10 % 28,70 % Ryhmän koko (h.) Lähde: FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja)

14 11 PIETARILAISTEN SUOSITUIMMAT / MIELUISIMMAT ULKOMAAT Suosituimmuusjärjestys alle ruplaa (80,5 % väestöstä) Perheen tulotaso ruplaa (17 %) yli ruplaa (2,5 %) Kaikki pietarilaiset (100 %) 1 Italia Italia Ranska Italia 2 Ranska Ranska Italia Ranska 3 Suomi Yhdysvallat Espanja Suomi 4 Saksa Australia Suomi Saksa 5 Espanja Japani Australia Espanja 6 Kreikka Suomi Thaimaa Australia Pyydettäessä nimeämään maa, johon kaikkein mieluiten haluaisi matkustaa, pietarilaiset nimesivät syksyllä 2012 kaikkein useimmin Italian, seuraavaksi useimmin Ranskan ja kolmanneksi useimmin Suomen. Suomi on kolmanneksi suosituin alle ruplaa kuukaudessa ansaitsevien keskuudessa, joiden osuus on yli 80 % Pietarin väestöstä. Keskimmäisessä tuloluokassa (perheen tulot ruplaa kuukaudessa), joka vastaa suurin piirtein aiemmin käytettyä tuloluokkaa 4 ( Voimme vaikeuksitta hankkia kestokulutushyödykkeitä. Hyvin arvokkaiden esineiden hankinta on kuitenkin vaikeaa. ), Suomi on vasta kuudenneksi suosituin matkakohde, mutta korkeimmassa tuloluokassa neljänneksi suosituin. Voidaankin todeta, että Italia ja Ranska ovat pietarilaisten keskuudessa selkeät suosikit matkakohteina. Suomen hyvä asema perustuu siihen, että Suomi tunnetaan hyvin ja mielikuvat Suomesta ovat positiivisia. Myös varakkaat löytävät Suomesta mielestään hyviä lomanviettomahdollisuuksia eikä Suomen asema lomakohteena näin ollen heikkene. Suomen suosio on hieman alhaisempi niiden hyvätuloisten keskuudessa, jotka ovat maassa jo käyneet, kuin niiden keskuudessa, jotka eivät maassa ole vielä vierailleet. Tämä tarkoittanee sitä, että kun Suomessa on jo käyty, haaveillaan matkustamisesta muihin maihin, joissa ei vielä ole vierailtu. Lähde: Viisumivapauden vaikutukset kyselytutkimus Pietarissa 2012

15 12 LOMAKOHTEEN VALINTA: ERI TEKIJÖIDEN MERKITYS / TÄRKEYS LOMAKOHTEEN VALINNASSA Ystävällinen vastaanotto maassa (väestö, hotellin työntekijät, oppaat) Hyvät liikenneyhteydet, mahdollisuus vapaasti liikkua maan sisällä Riippumattomuus valmiista aikatauluista Venäjä Moskova Pietari Turvallisuus Viisuminhankinnan helppous Helpot ja mukavat matkajärjestelyt Loma etelässä, meren äärellä Historialliset nähtävyydet, museot Mahdollisuus luontolomailuun Edullisuus Sopiva ilmasto Hyvät ostosmahdollisuudet Mielenkiintoista sekä lapsille että aikuisille Venäjänkielinen palvelu Vilkas yöelämä (baarit, diskot, ravintolat) Venäläisen Tourism.ru sivuston kyselyn (lokakuu 2012) mukaan venäläiset matkailijat pelkäävät eniten sairastumista (29 % vastanneista) ja toiseksi eniten rikoksen uhriksi joutumista (15 %). MEK:n Venäjällä teettämän matkailijatutkimuksen mukaan turvallisuus oli tärkein lomakohteen valintaan vaikuttava tekijä venäläismatkailijoiden keskuudessa vuonna Viittä tärkeintä matkakohteen valintakriteeriä voidaan pitää myös Suomen vahvuuksina. Helsingin kauppakorkeakoulun vuonna 2005 Suomessa kauttakulkumatkustajien keskuudessa tekemän kyselytutkimuksen mukaan Suomessa parasta oli puhtaus (78 %), turvallisuus (49 %), ystävällisyys (40 %), palvelujen laatu (26 %), luonto (35 %), sää (24 %) ja matkustamisen helppous (22 %). Vuonna 2010 TAK Rajatutkimuksessa venäläismatkailijoille esitettiin väittämiä Suomesta matkailukohteena. Väittämästä: Suomi on turvallinen matkailumaa 97 % vastaajista oli samaa mieltä. Tärkeimmäksi matkakohteen valintaan vaikuttavaksi tekijäksi Suomessa vierailleet Venäjä matkailijat nimesivät hyvät kulkuyhteydet. Venäläismatkailijoista 61 % sanoi hyvien kulkuyhteyksien olleen tärkeä matkakohteen valintaan vaikuttava Moskova tekijä. Pietari Vuonna 2012 Suomessa vierailleilta venäläismatkailijoilta kysyttiin TAK Rajatutkimuksessa tyytyväisyyttä mm. matkakohteen turvallisuuteen, kohteen läheisyyteen ja viisuminsaannin helppouteen. Asteikolla 1-5 venäläismatkailijat antoivat matkakohteelleen turvallisuudesta arvosanan 4,5 sekä kohteen läheisyydestä ja viisuminsaannin helppoudesta arvosanan 4,4. Vuonna 2011 Kymenlaakson palveluyrityksissä asioineista venäläisasiakkaista 93 % oli sitä mieltä, että yrityksissä on ystävällinen palvelu. Tuttavien suositukset kyseisestä kohteesta Kohteen läheisyys (auto- tai junamatkan päässä) Kohteessa vähän maanmiehiä Lähteitä: Matkailuportaali Turizm.ru:n Internet-kysely (2012) FMC Group (2002) Ulkomaanmatkailumarkkinat ja Suomen-matkailun näkymät Venäjällä (MEK:n tutkimusraportteja). TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus 2012 TAK Palvelumittari 2011 Venäläisasiakkaat Kymenlaaksossa Etelä-Suomi venäläisturistien länsimatkailussa (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja 2005) 6 7 8

16 13 LOMAKOHTEEN VALINTA: MITKÄ LOMAILUTAVAT KIINNOSTAVAT ENITEN? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aurinkorannat Lomailu kotona Lomailu mökillä Hyötylomailu (opintomatkat, ym.) Terveysmatkat (sanatoriot, ym.) Vaellukset, kalastus, metsästys Lepokodit, pansionaatit WCIOM:n kyselytutkimuksen perusteella aurinkorantalomailu on suosituin lomailumuoto venäläisten keskuudessa. Sen suosio on kasvanut vuodesta 2005 muutamia prosentteja. Muita suosiotaan kasvattaneita lomailumuotoja ovat lomailu kotona ja lomailu mökillä. Sen sijaan terveysmatkojen ja lepokotimatkailun suosio on laskenut. Tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tiedusteltu kiinnostusta esimerkiksi kaupunkilomailuun. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

17 14 MITKÄ SEURAAVISTA HARRASTUKSISTA TAI LOMANVIETTOTAVOISTA KIINNOSTAVAT? (PIETARILAISET, SYKSY 2012) luonto ja kansallispuistot sienestys ja marjanpoiminta mökkeily kaupunkinähtävyydet auringonotto taidenäyttelyt tai museot ostoksien tekeminen kalastus uiminen konsertit, ooppera tai baletti huvipuistot vaellus maastohiihto ruokaravintolat veneily keilaus sisävesiristeilyt diskot tai yöravintolat kylpylät laivaristeilyt merellä rahapelit laskettelu tai lumilautailu metsästys moottorikelkka- ja koiravaljakkosafarit golf varakkaat kaikki pietarilaiset 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TAK:n joulukuussa 2012 Pietarissa tekemän haastattelututkimuksen mukaan pietarilaiset ovat kiinnostuneita luontoharrastuksista. Luonto- ja kansallispuistot sekä sienestys ja marjastus kiinnostavat joka toista pietarilaista. Myös mökkeily on lähellä sydäntä noin 40 %:lla pietarilaisista. Varakkaat pietarilaiset ovat keskimääräistä kiinnostuneempia kaupunkinähtävyyksistä ja auringonotosta, joita kumpaakaan ei voida katsoa Suomen erityisvahvuuksiksi. Kiinnostuksessa perinteisiin luontoaktiviteetteihin (sienestys ja marjanpoiminta, vaellus, veneily, kalastus, maastohiihto, luonto- ja kansallispuistot) osalta varakkaiden ja muiden pietarilaisten välillä ei ole eroja. Sen sijaan varakkaat ovat kiinnostuneempia erilaisista kaupunkiaktiviteeteista kuin pietarilaiset keskimäärin. Mielenkiintoista on, että varakkaat eivät ole keskimääräistä kiinnostuneempia golfista eivätkä rahapeleistä. Lähde: Viisumivapauden vaikutukset kyselytutkimus Pietarissa 2012

18 15 VENÄLÄISTEN RAHANKÄYTTÖ JA TYYTYVÄISYYS LOMAAN Tässä osiossa tarkastellaan kuinka paljon venäläiset käyttävät rahaa lomailuun ja kuinka tyytyväisiä he ovat olleet lomaansa Yhteenveto Venäläiset käyttävät lomallaan rahaa keskimäärin 500 euroa. Lomamatkalla rahaa käytetään hieman enemmän, keskimäärin 600 euroa. Yli puolet venäläisistä olisi valmis käyttämään lomamatkapakettiin euroa. Yli 1200 euroa matkapakettiin olisi valmis käyttämään Turism.ru nettisivuston kyselyn mukaan 28 prosenttia venäläisistä lomamatkailijoista. Joka toinen lomaansa tyytymätön venäläismatkailija perustelee tyytymättömyyttään sillä, että ei päässyt matkustamaan sinne, minne olisi halunnut. Venäläisten matkustamisen arvioidaankin lisääntyvän keskimääräistä voimakkaammin lähivuosina.

19 ruplaa muutos edelliseen vuoteen (%) 16 RAHANKÄYTTÖ LOMAILUUN: ARVIOIKAA, KUINKA PALJON KÄYTITTE RAHAA MATKANNE AIKANA LOMAILUUN? Muutos edelliseen vuoteen % Vastanneet keskimäärin Lomamatkalla olleet 70% % % ,8 % 40% 30% 20% ,6 % 5,7 % 9,2 % 10% % 0-3,7 % % Tutkimuslaitos WCIOM:n tutkimuksen mukaan venäläiset käyttivät keskimäärin ruplaa (alle 500 euroa) lomailuun kesällä 2012, mikä oli yli 15 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Lomamatkalla olleet käyttivät lähes (runsaat 600 euroa) ruplaa lomailuun. Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta

20 17 LOMAMATKAN HINTA: KUINKA PALJON OLETTE VALMIIT KÄYTTÄMÄÄN MATKAPAKETIN HANKINTAAN? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% alle ruplaa(244 eur) ruplaa (366 eur) ruplaa (733 eur) ruplaa (1223 eur) ruplaa (1956 eur) yli ruplaa (2446 eur) Matkailuportaali Turizm.ru kyselyn mukaan runsaat puolet venäläisistä lomamatkailijoista olisi valmis käyttämään yli ruplaa (733 euroa) matkapaketin hankintaan. Lähde: Matkailuportaali Turizm.ru:n Internet-kysely (2012)

21 TYYTYVÄISYYS LOMAAN % 85% % % % % % % % % 60% 40% 20% 0% EOS En Kyllä Tutkimusyhtiö WCIOM:n tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä venäläisestä on ollut tyytyväisiä lomaansa. Merkittävin syy tyytymättömyyteen on tutkimuksen mukaan se, että henkilö ei ole lomallaan päässyt sinne mihin olisi halunnut. Tämän syyn merkitys näyttää kasvaneen vuodesta Tämä saattaa merkitä sitä, että halukkuus lomamatkailuun lisääntyy sen myötä, että yhä useammalla on kokemuksia lomamatkoista. Varallisuus ei vain vielä mahdollista matkustamista suurimmalle osalle halukkaista. 100 % Lähde: WCIOM (2012) Omnibus-kysely venäläisten lomanvietosta % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EOS Muut syyt (liian vähän varoja, työ, terveys, perhesyyt) Matkaan liittyvät järjestelyongelmat (Matkatoimiston ongelmat, tms.) Lomaseura ei ollut sellainen kuin olisin halunnut Palvelu oli huonoa Lomakohteessani oli korkeat hinnat Huono sää Loma oli liian kyhyt En päässyt sinne, minne olisin halunnut

22 19 VENÄLÄISTEN MATKUSTAMINEN SUOMEEN Tässä osiossa tarkastellaan venäläisten Suomen-matkailua: matkojen määrän, matkustajaprofiilin sekä matkan tarkoituksen kehitystä. Yhteenveto Suomessa vieraili vuonna 2012 noin venäläistä, jotka tekivät keskimäärin seitsemän matkaa Suomeen vuoden aikana. Matkoja Suomeen tehtiin Kaakkois- ja Etelä-Suomen raja-asemien kautta yhteensä 3,8 miljoonaa, joista 80 prosenttia oli pietarilaisten ja neljä prosenttia moskovalaisten tekemiä. Ensimmäistä kertaa Suomeen saapuu vuosittain venäläistä. Suurin syy matkustaa Suomeen on turvallisten ja edullisten ostosten tekeminen. Lähes 80 prosenttia venäläisten Suomen-matkoista onkin ostosmatkoja.

23 MATKUSTAJIEN ASUINPAIKKAJAKAUMA 20 matkaa muu Viipuri ja lähialueet Moskovan alue Pietarin alue Valtaosa Suomessa käyvistä venäläisistä asuu Pietarissa. Viipurilaisten matkustaminen Suomeen väheni voimakkaasti vuoden 2006 jälkeen, jolloin verovapaan maahantuonnin säädöstä (ns. kilorajaa) kiristettiin. Myös Carusel-kauppakeskuksen avaaminen Viipurissa lienee vähentänyt jonkin verran tarvetta matkustaa Suomeen. Tullisäädöksen helpottuminen kesällä 2010 lisäsi kuitenkin jälleen viipurilaisten matkailua Suomeen. Nykyisin tullivapaata turistituontia ei enää rajoiteta kerran kuukaudessa tapahtuvaksi, vaan matkailija saa käydä hakemassa ulkomailta tavaraa vaikka päivittäin, kunhan tavaraerän paino ei ylitä 50 kiloa ja arvo 1500 euroa. Lähde: TAK Rajatutkimus 2011

24 matkaa / henkilöä 21 KUINKA USEIN SUOMESSA?: MATKOJEN JA MATKUSTAJIEN MÄÄRÄ vähint. kerran viikossa 1-4 krt / kk harvemmin ei ole käynyt aiemmin matkat 2010 eri henkilöt 2010 matkat 2011 eri henkilöt 2011 matkat 2012 eri henkilöt 2012 Suomessa vuonna käyneet venäläiset tekivät vuoden aikana keskimäärin 4,7 matkaa Suomeen. Näin ollen Suomessa kävi vuonna 2012 vain noin eri henkilöä. Lähde: TAK Rajatutkimus 2012

25 22 MATKAN TARKOITUS: SUOMEEN TEHTYJEN MATKOJEN MÄÄRÄT työ-/bisnesmatka ostosmatka lomamatka läpikulkumatka tuttavien luona muu matka Noin 77 % venäläisten tekemistä Suomenmatkoista (n. 3 miljoonaa matkaa) oli ostosmatkoja ja kolmannes lomamatkoja. Lähde: TAK Rajatutkimus 2012

26 23 ERI SEUTUKUNNAT MATKAKOHTEINA Tässä osiossa tarkastellaan venäläisten matkustamista eri seutukunnille sekä matkakohteen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Yhteenveto Valtaosa venäläisten Suomen-matkoista suuntautuu Etelä-Karjalaan, Lappeenrannan (42 %) ja Imatran (24 %) seuduille. Näiden seutukuntien vahvuus on lyhyt etäisyys Venäjältä, lähinnä Pietarista tai rajan lähialueiden kaupungeista. Imatran seutu koetaan myös hyväksi lomanviettoalueeksi ja Etelä-Karjalan seutukunnat tukevatkin toisiaan tarjoten venäläismatkailijoille monipuolisen tarjonnan niin ostosmatkailuun kuin lomamatkailuun. Vaativammat asiakkaat matkustavat pääkaupunkiseudulle tai esimerkiksi pohjoisen lomakohteisiin.

27 VENÄLÄISTEN MATKAKOHTEET SUOMESSA 24 Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapuneiden venäläisten matkustaminen eri seutukunnille on jakautunut seuraavasti: 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Lappeenranta Helsinki Imatra Kotka-Hamina Mikkeli Kouvola Lahti Tampere Porvoo Savonlinna Turku Joensuu 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 12% 24% 27% 42% Kuviosta nähdään, että Etelä-Karjalan seutukuntien osuus on kasvanut merkittävästi ja Kymenlaakson seutukuntien osuus matkustajista on kasvanut vain hieman viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2012 Kymenlaakso näyttää jopa menettäneen osuuttaan venäläismatkailijoista. Lähde: TAK Rajatutkimus 2012

28 25 MATKAKOHTEEN VALINTA: MILLÄ PERUSTEELLA VALITSEE MATKAKOHTEEN SUOMESSA? Olen käynyt siellä aiemmin 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tuttavani suositteli Siellä on hyviä ostopaikkoja Se on hyvä lomanviettoalue Siellä voi tehdä edullisia ostoksia Siellä on hyvät majoitusmahdollisuudet Siellä saa palvelua venäjän kielellä Siellä suhtaudutaan ystävällisesti venäläisiin Sinne on hyvät kulkuyhteydet tärkein syy myös tärkeä Vuonna 2010 venäläismatkailijoilta kysyttiin, millä perusteella he valitsevat matkakohteensa Suomessa. Vastaajia pyydettiin valitsemaan tarjotuista vaihtoehdoista tärkein sekä nimeämään myös muut perusteet, jotka vaikuttivat matkakohteen valintaan. Tarkastelluista perusteista hyvät kulkuyhteydet on tärkein matkakohteen valintaan vaikuttava tekijä. Myös mahdollisuus edullisten ostosten tekemiseen nousi hyvin merkittäväksi matkakohteen valintaan vaikuttavaksi tekijäksi. Koska matkailijat liikkuvat useimmiten henkilöautolla (56 %), linja-autolla (11 %) tai pikkubussilla/tilataksilla (20 %), tarkoittavat hyvät kulkuyhteydet pääasiassa maantieyhteyksiä. Lähde: TAK Rajatutkimus 2011

29 % kyselyyn vastanneista kutakin kaupunkia arvioineista matkatoimistoista 26 MIELIKUVAT KAAKKOIS-SUOMEN SEUTUKUNNISTA VUONNA % 90% 80% Imatra 70% 60% 50% 40% 30% Kotka Kouvola 20% 10% 0% Lappeenranta Etelä-Karjalan seutukunnat ovat venäläisten matkatoimistojen mielestä riittävän lähellä. Imatraa pidetään lisäksi muita Kaakkois-Suomen seutukuntia useammin kiinnostavana kesällä, hyvänä perhelomakohteena sekä kauniina seutukuntana. Lappeenrantaa puolestaan pidetään hyvänä ostosmatkakohteena. Kotkan vahvuutena suhteessa muihin näyttäisivät olevan hyvät kalastusmahdollisuudet sekä museot. Kouvola ei erotu edukseen tutkittujen mielikuvatekijöiden osalta. Lähde: TAK Matkatoimistokysely Venäjällä 2011

30 27 VENÄLÄISTEN PALVELUIDEN JA RAHANKÄYTTÖ SUOMESSA 2000-LUVULLA Tässä osiossa tarkastellaan, mihin venäläiset käyttävät rahaa Suomessa ja miten rahan käyttö on kehittynyt. Yhteenveto Venäläiset käyttivät vuonna 2012 Suomen-matkallaan keskimäärin 303 euroa henkeä kohden. Valtaosa rahasta käytettiin tuoteostoihin. Palveluihin käytetty rahamäärä matkustajaa kohden ei ole merkittävästi kasvanut viime vuosina, vaikka ravintolapalveluiden käyttö onkin lisääntynyt. Vaikuttaakin siltä, että kylpyläpalveluiden lisäksi Suomessa ei ole tarjolla merkittävästi venäläisiä kiinnostavaa palvelutarjontaa.

31 RAHANKÄYTTÖ MATKUSTAJAA KOHDEN luvun alkupuolella Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapuneet venäläismatkailijat käyttivät Suomen-matkallaan vielä yli 350 euroa matkustajaa kohden. Tämä johtui siitä, että bisnesostojen osuus oli suuri ja osalla matkustajista ostokset olivat tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja. Vuonne 2012 keskimääräinen rahankäyttö matkustajaa kohden on jälleen noussut yli 300 euroon. Lähde: TAK Rajatutkimus 2012

32 29 RAHANKÄYTTÖ PALVELUIHIN JA TUOTEOSTOIHIN tuoteostot palvelut Vaikka rahan käyttö henkilöä kohden onkin kasvanut voimakkaasti, palveluihin käytetty rahamäärä on säilynyt suurin piirtein ennallaan. Suomeen tullaan yhä useammin ostoksille, jolloin ostosmatkojen osuus suhteessa lomamatkoihin lisääntyy ja rahankäyttö tuoteostoihin muodostaa yhä suuremman osan venäläisten rahankäytöstä Suomessa. Lähde: TAK Rajatutkimus 2012

33 PALVELUIDENKÄYTTÖ VUONNA % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ruokaravintola- ja kahvilapalvelut 68% Asuminen 19% Kylpylät, uimahallit, saunat, solariumit 14% Kulttuuripalvelut (teatterit, museot, ym ) 8% Yökerhot/discot Turistimatkan ostaminen Venäjällä Muut urheilu- huvi, virkistyspalvelut Laskettelu (hiihtokeskukset) Laivaristeily Itämerellä Korjaus ja huolto Lääkäri-/hammaslääkäripalvelut Sisävesiristeily Muu 4% 1,3 % 1,1 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 1,1 % Vuonna 2012 Suomessa vierailleista venäläisistä 67 % kertoi käyttäneensä rahaa ravintola- tai kahvilapalveluihin ja 19 % majoituspalveluihin. Vuonna 2011 ravintolapalveluihin käytti rahaa 57 % ja majoituspalveluihin 21 % venäläismatkailijoista. Toisin sanoen yöpymisten määrä ei ole lisääntynyt samassa suhteessa kuin matkustaminen Suomeen, mutta ravintolapalveluita käytetään jopa aiempaa enemmän. Lähde: TAK Rajatutkimus 2011 ja TAK Rajatutkimus 2012

34 31 VENÄLÄISTEN SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ Tässä osiossa arvioidaan, onko venäläisten Suomen-matkailussa vielä kasvupotentiaalia ja minkälaiset ovat venäläisten Suomenmatkailun tulevaisuudennäkymät. Yhteenveto Pietarin yli 5 miljoonan väestöstä yli 60 prosenttia ei ole vielä käynyt kertaakaan Suomessa. Suomi on kuitenkin matkakohteena kiinnostava ja kulkuyhteyksien kehittymisen ja talouskasvun aikaansaaman tulotason nousun myötä yhä useampi pietarilainen matkustaa Suomeen. Venäläisten Suomen-matkailun uskotaankin kasvavan ainakin viidentoista vuoden ajan, mikäli mitään yllättävää kriisiä ei synny maiden välille. Venäläisten rahankäytön voidaan arvioida kasvavan nykyisestä runsaasta miljardista eurosta jopa useisiin miljardeihin euroihin tulevina vuosina.

35 32 ARVIO MATKUSTAJAPOTENTIAALISTA ERI ALUEILTA Alue väkiluku Arvio matkustajapotentiaalista Pietari n. 5 milj. Yli 60 %:lla kaupungin asukkaista on ulkomaan passi, joka vaaditaan matkustettaessa ulkomaille. Noin 3 miljoonaa asukkaista ei ole vielä käynyt Suomessa. Suomi on Italian ja Ranskan jälkeen kolmanneksi kiinnostavin ulkomaan matkakohde. Mikäli matkustaminen Suomeen on helppoa (viisumikäytäntö, liikenneyhteydet, rajajonot), matkustaminen Pietarista Suomeen tulee lisääntymään väestön tulotason noustessa. Viipuri n Svetogorsk n Matka Viipurista Nuijamaalle Lappeenrantaan on vain runsaat 40 km ja Imatralle sekä Virolahdelle runsaat 60 km. Matkustaminen Viipurista Suomeen tulee lisääntymään väestön taloudellisen aseman kohentuessa. Kaupalliset palvelut Viipurissa kehittyvät hitaammin kuin Pietarissa, jossa ostovoimaista väestöä on paljon. Imatran etäisyys Svetogorskista on vain 7 km, mikä helpottaa svetogorskilaisten pendelöintiä Suomen puolella. Kaupungin väestömäärä on kuitenkin pieni ja tulotaso vielä alhainen. Matkustaminen Svetogorskista Imatralle tulee kuitenkin lisääntymään. Muu Viipurin piiri n Etäisyys Suomeen lyhyt, kulkuyhteydet paikoin heikohkot. Väestön tulotaso alhainen. Erityisesti viisumivapaus voisi lisätä tämän alueen väestön matkustamista Suomeen. muu Leningradin alue Moskova 1,5 milj. n. 11,6 milj. Laatokan Itäpuoliset ja Suomenlahden eteläpuoliset alueet ovat jo suhteellisen kaukana Suomen rajasta ja varsinkin useita kertoja vuodessa tapahtuva ostosmatkailu näiltä alueilta on epätodennäköistä. Sen sijaan tulotason ja varallisuuden kasvaessa Suomi on todennäköinen lomamatkakohde myös näiden alueiden asukkaille. Moskova on ostosmatkailun näkökulmasta kaukana Suomesta, mutta lomamatkakohteena Suomi on lähellä ja helposti saavutettavissa. Vuosittain moskovalaiset tekevät alle matkaa Suomeen. Lomamatkailu Moskovasta Suomeen tullee lisääntymään liikenneyhteyksien yhä parantuessa.

36 33 ENNUSTEET MATKAILIJAMÄÄRIEN KASVULLE VUOTEEN 2030 Ennusteet venäläisten Suomen-matkojen määrän kasvulle perustuvat seuraaviin havaintoihin: 1. Matkailijapotentiaalia on vielä paljon. Pietarissa joulukuussa 2012 tehdyn kyselyn mukaan 41 % pietarilaisista (noin 2 miljoona henkeä) oli käynyt Suomessa. Suomi matkakohteena kiinnostaa myös niitä pietarilaisia, jotka eivät vielä ole käyneet Suomessa. Suomi oli pietarilaisten mielestä Italian ja Ranskan jälkeen kolmanneksi suosituin matkakohde, kun heitä pyydettiin nimeämään mikä tahansa maa, johon haluaisivat matkustaa. Myös moskovalaisten matkatoimistojen mukaan Suomen tärkein vahvuus on rauhallisen puhtaan luonnon ohella Suomen läheisyys. Näin ollen Venäjän talouskasvun voidaan olettaa houkuttavan lisää matkustajia Suomeen myös Moskovasta. Rajan lähialueilla asuvien venäläisten tulotaso on vielä varsin alhainen. Heidän tulotasonsa kasvun voidaan olettaa lisäävän matkustamista Suomeen rajan lähialueilta. 2. Matkustajamäärät Meksikon ja USA:n välisillä sekä Tornion ja Haaparannan välisillä raja-asemilla kertovat, että rajan ylikulkuliikenne voi olla vielä paljon vilkkaampaa. USA:n ja Meksikon raja-alueella asuu noin 12 miljoonaa ihmistä. Kahdeksassa suurimmassa kaupungissa Meksikon puolella asuu noin 5,1 miljoonaa henkilöä. Meksikolaiset tekivät vuosina keskimäärin 125 miljoonaa matkaa USA:han. Tornion ja Haaparannan välisellä raja-asemalla matkustajamäärät vuonna 2004 olivat yli nelinkertaiset (yli 5,6 miljoonaa maahan saapunutta henkilöä) verrattuna Vaalimaan raja-aseman matkustajamääriin (1,3 miljoonaa maahan saapunutta henkilöä). 3. Venäläisten Suomen-matkojen määrä on kasvanut keskimäärin 19 % vuodessa vuosina Matkustajamäärien muutosta kuukausittain vuosina selittää erittäin hyvin ruplan dollarikurssi sekä Venäjän tullisäädösten muutokset. TAK:n tekemän ennustemallin perusteella matkustajamäärä kasvaa 30 ruplan dollarikurssilla noin matkailijalla kuukausittain. 5. TAK:n haastattelemat elinkeinoelämän ja Venäjän talouden asiantuntijat arvioivat Suomen säilyttävän houkuttelevuutensa venäläisten matkakohteena ja matkailijamäärän kasvavan vuosina merkittävästi.

37 Miljoonaa matkaa NELJÄ SKENAARIOTA VENÄLÄISTEN SUOMEN-MATKAILUN KEHITYKSESTÄ 34 Näissä skenaariossa oletetaan: Skenaario 1: Venäjän talous kasvaa tasaisesti, ruplan arvo ei heikkene, tullisäädöksiä ei tiukenneta, raja-asemat eivät ruuhkaudu liikaa ja konsulaatit kykenevät käsittelemään viisumihakemukset nopeasti Skenaario 2: Ruplan arvo heikkenee samaa vauhtia kuin 2000-luvulla keskimäärin. Skenaario 3: Ruplan dollarikurssi säilyy noin 30 ruplan tasolla ja talous jatkaa viime vuosien kasvuvauhtia. Skenaario 4: Tullisäädöksiä tiukennetaan tai ruplan arvo heikkenee 30 ruplaa / dollari tasosta matkat vuodessa 40 skenaario 1 (vahva kasvu jatkuu) skenaario 2 (ruplan heikkeneminen jatkuu) skenaario 3 (tasainen kuukausikasvu) skenaario 4 (heikko kasvu) 0 Lähde: Venäläisten matkailu Kaakkois-Suomeen 2025

38 Lähtö- ja kohdemaa 35 VERTAILUA MATKAILIJOIDEN RAHANKÄYTÖSTÄ ERI MAIDEN VÄLISILLÄ RAJOILLA Matkojen määrä (vuosi) Rahaa käytetty matkaa kohden yhteensä tuoteostoihin Rahaa käytetty yhteensä Meksiko USA 1) (v. 2004) 50 (v. 2004) (v. 2004) Meksiko Arizona 2) (v. 2008) 112 (v. 2008) 97 (v. 2008) (v. 2008) Ukraina Puola 3) (v. 2009) 145 (v. 2009) 142 (v. 2009) (v. 2009) Viro Suomi 4) (v. 2011) 192 (v. 2011) 75 (v. 2011) (v. 2011) Venäjä Suomi 4) (v. 2011) 263 (v. 2011) 193 (v. 2011) (v. 2011) Yllä olevassa taulukossa on tarkasteltu matkailijoiden määriä, matkustajaa kohden käytettyä rahamäärää kohdemaassa sekä matkailijoiden yhteensä kohdemaassa vuoden aikana käyttämää rahamäärää. Esimerkiksi vuonna 2004 meksikolaiset tekivät USA:han yli 128 miljoonaa matkaa ja käyttivät rahaa 50 euroa matkustajaa kohden, jolloin he jättivät USA:han vuoden aikana lähes 6,5 miljardia euroa. Arizonan yliopiston tutkimuksen mukaan meksikolaiset käyttivät Arizonassa vuonna matkustajaa kohden. Saman tutkimuksen mukaan vuonna 2001 meksikolaiset käyttivät vuonna 2001 Arizonassa 957,3 miljoonaa euroa, noin 42 euroa matkustajaa kohden. Toisin sanoen rahan käyttö matkustajaa kohden kasvoi lähes kolminkertaiseksi seitsemän vuoden aikana. Venäläiset käyttävät rahaa Suomessa huomattavasti enemmän matkaa kohden. Samoin ukrainalaisten matkaa kohden käyttämä rahamäärä Puolassa on suurempi kuin meksikolaisten rahankäyttö USA:ssa. Tämä selittynee suurelta osin sillä, että valtaosalla USA:ssa vierailevista meksikolaisista matka naapurimaahan on hyvin lyhyt ja tämän vuoksi matkoja tehdään usein, jolloin myös keskimääräinen rahankäyttö jää alhaisemmaksi. Suomeen saapuvat venäläiset tulevat useimmiten Pietarista, josta matkaa Suomeen kertyy lähes 200 kilometriä. Tällöin matkoja ei tehdä päivittäin vaan useimmiten kuukausittain. Lähteet: 1) University of Texas-Pan American: The Economic Impact of Mexican Visitors along U.S. Mexico Border; a Research Synthesis (2005) 2) Arizonan yliopisto: Mexican Visitors to Arizona 3) Puolan tilastokeskus: Border traffic and movement of goods and services at the Polish-Ukrainian border in ) Suomen Tilastokeskus, Rajahaastattelututkimus

39 36 VENÄLÄISTEN SUOMEN-MATKAILUUN LIITTYVIÄ HAASTEITA Tässä osiossa tarkastellaan venäläisten Suomen-matkailua rajoittavia tekijöitä sekä kehittämistarpeita Suomessa Yhteenveto Tällä hetkellä ehdottomasti suurin haaste venäläisten Suomen-matkailun kehittämisen kannalta on pitkät jonot raja-asemilla. Jonottaminen saattaa vähentää matkustajien halukkuutta matkustaa Suomeen ja matkailijamäärien kasvaessa tilanne tullee vielä kärjistymään nykyisestä. Ainoastaan runsas kolmannes pietarilaisista osaa mielestään englantia hyvin. Latinalaiset kirjaimet ovat valtaosalle venäläisistä vieraita, jolloin venäjänkieliset opasteet ja palvelu on usein edellytys onnistuneelle Suomen-matkalle. Jos palvelua ei pystytä tarjoamaan venäjän kielellä, hymyllä ja ystävällisellä asennoitumisella voi usein paikata tilanteen. Venäläiset eivät ole kotimaassaan tottuneet hymyileviin asiakaspalvelijoihin, jolloin hymyllä voi usein yllättää asiakkaan positiivisesti. Liikkeiden aukioloajat aiheuttavat erityisesti Pietarin asukkaille Suomessa pettymyksiä. pyhäpäivisin ja iltaisin kiinni olevat liikkeet aiheuttavat melko usein pettymyksiä maassa vieraileville venäläisille. Myös kielteiset ennakkoasenteet ja siitä johtuva töykeä suhtautuminen venäläisiin aiheuttaa yhä useammin pettymyksiä Suomessa vierailevien venäläismatkailijoiden keskuudessa. Lomamatkailun yleistyessä kaivataan myös lisää erilaista palvelutarjontaa vapaaajan viettäjille.

40 PULLONKAULOISTA RAJA-ASEMILLA 37 Edellä mainittuihin ennusteisiin saattaa paljonkin vaikuttaa raja-asemien ruuhkautuminen matkustajamäärien kasvaessa. Alla olevassa kuvassa on tarkasteltu kuinka paljon rajalla jonottavien autojen määrä on kasvanut keskimäärin edellisestä vuodesta (katkoviiva). Kuviosta näkyy myös, miten paljon venäläisten rajanylittäjien määrä on kasvanut samanaikaisesti. 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Vaalimaa (jonot) Vaalimaa (ylitykset) Nuijamaa (jonot) Nuijamaa (ylitykset) Imatra (jonot) Imatra (ylitykset) -100% Nuijamaalla autojonot ovat kasvaneet kaikkein voimakkaimmin vuoden takaisista arvoista. Esimerkiksi toukokuussa 2011 Nuijamaan vastaisella rajaasemalla Suomeen saapuvia autoja oli jonossa keskimäärin 27 kappaletta. Vuonna 2012 jonot toukokuussa olivat kasvaneet keskimäärin 81 auton mittaisiksi. Myös Imatralla jonot ovat kasvaneet selvästi nopeammin kuin Vaalimaalla. Vastaavasti Nuijamaalla venäläisten rajanylitysten kasvu on hidastunut eniten ja Imatralla toiseksi eniten. Toisin sanoen erityisesti Nuijamaan ja Imatran raja-asemien ruuhkautuminen näyttää rajoittavan matkustajamäärien kasvua näillä raja-asemilla. Tämä saattaa siirtää matkustajavirtoja tulevaisuudessa yhä enemmän Vaalimaan raja-asemalle, jossa autojonot ovat selvästi lyhyempiä (keskimäärin 25 autoa toukokuussa 2012). Lähteet: Kaakkois-Suomen Rajavartiosto ja

41 38 TYYTYMÄTTÖMYYTTÄ SUOMESSA HERÄTTÄNEET ASIAT: SUOMESSA VUONNA 2012 VIERAILLEET VENÄLÄISET rajajonot venäjänkielisen (tai engl) infon puute aukioloajat hintataso epäystävällisyys viisumi lisää (edullista) palvelutarjontaa puutteita palvelutarjonnassa enemmän tiedotusmateriaalia nopeusrajoitukset invoice-puute opasteiden puuttuminen turvallisuus/järjestys hidas palvelu siisteys negatiivisten kommenttien lukumäärä n= Pyydettäessä venäläismatkailijoilta kommentteja, palautetta tai kehittämisehdotuksia liittyen heidän kokemuksiinsa Suomen-matkalla, kaikkein useimmin kritisoitiin tai toivottiin parannusta rajojen jonotilanteeseen. Toiseksi eniten venäläiset kommentoivat venäjänkielisen tai joissakin tapauksissa englanninkielisen opastuksen puutetta. Kolmanneksi eniten kritiikkiä annettiin liikkeiden aukioloajoille. Lähde: TAK Rajatutkimus 2012

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 2 Venäläisten suosituimmat matkakohteet v. 2012 matkojen määrä Ukraina Suomi Kazakstan Abhasia Turkki Kiina Egypti Viro

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Venäläisten matkailu Suomeen kesä-heinäkuu 6.8. Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui kesäkuussa noin 233 000 ja heinäkuussa

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Kristiina Hietasaari / MEK Kansainväliset saapumiset 2000-2011 Indeksi 2000 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 Kansainväliset

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Syksy 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-syyskuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 2 miljoonaa venäläistä, kun

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi 28.12. ja 31.12.216 välisenä aikana venäläismatkailijoita saapui Suomeen 21 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Vuoden

Lisätiedot

Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun

Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy % 2 VENÄJÄN OSUUS SUOMEN ULKOMAANKAUPASTA 30,0 25,0 20,0 Tuonti v. 2016: 6,1 Mrd 15,0 11,2%

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Jaakko Roponen Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy jaakko@tak.fi 1 750 MATKAT SUOMEEN KESÄKAUDELLA 2015 (TOUKO-LOKAKUU)

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi esitysmateriaali: Rusgate.fi Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5

Lisätiedot

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta miljoonaa henkeä 1 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5 muut kuin rekkakuskit (K-S raja-asemat) rekkakuskit (K-S

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Iso-Britannia Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Loma Tuttavat Työ Muu HKI vaihto Muut kauttakulku 3 Iso-Britannia Väkiluku BKT / asukas

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät

Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät Lokakuu 2012 Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Matkatoimistokysely Venäjällä Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Toimiiko yrityksenne matkanjärjestäjänä vai matkanvälittäjänä 100 % 90 % 80 % 70 % 85 % 83 % 60 % 50 % 61 % 40 % 30 % 39 %

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen toukokuu Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui toukokuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan rekkakuskit

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 Etelä Savo Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois Suomen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen huhtikuu 6.5. Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui huhtikuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan

Lisätiedot

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Japani Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 3 Japani Väkiluku BKT / asukas Ulkomaanmatkat (2015) 1 127 miljoonaa 34 300 EUR 15,8 miljoonaa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat...

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012

TAK Rajatutkimus 2012 - Porvoo RAPORTIN JAKAMINEN ULKOPUOLISILLE ILMAN TEKIJÄN LUPAA ON KIELLETTY! Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1

Lisätiedot

GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle

GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle 20.1.2016 GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEO tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle Taloustutkimus Oy Pasi Holm, Reija Koskela ja Kari-Pekka Töyrylä 1 10.11.2015 Taloustutkimus Oy / t-14 484 / Pasi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Visitor Survey VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2014 2 3 Tuo$aa perustunnusluvut (mm. kävijämäärät) Täydentää 9lasto9etoa VAKIOKYSYMYKSET Asuinpaikka Liikennemuoto

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus 2 Visit Finland Matkailijatutkimus Talvikausi 2016 17 (marras-huhtikuu) Visit Finland tutkimuksia 10 Finpro, Visit Finland Helsinki 2017 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Vuodenvaihteessa viikoilla 53 ja 1 Suomeen saapui Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 136 000 venäläistä, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 20 000 matkustajaa

Lisätiedot

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 sivu 1 Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 Kesälomaan käytettävä kulutus suhteutettuna talouden tuloihin Kesäkulutus Euroopassa SUHTEELLINEN KULUTUS ERI MAISSA VIRO 60.2 % 17 % LATVIA BULGARIA

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RUOTSI Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 RUOTSI Väkiluku 9,8 miljoonaa BKT / asukas 34 900 Joka kymmenes matka Ruotsista Matkailijat

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 2 Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 touko-lokakuu Visit Finland tutkimuksia 2 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen eri kansallisuuksien

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

TAK RAJATUTKIMUS 2016 Helsingin Satama Oy

TAK RAJATUTKIMUS 2016 Helsingin Satama Oy TAK RAJATUTKIMUS 2016 Helsingin Satama Oy 4 347 1 216 yhteensä 6,1 miljoonaa matkustajaa lähti Suomesta Helsingin sataman kautta vuonna 2016. Näistä 3,8 miljoonaa oli suomalaisia ja 2,3 miljoonaa ulkomaalaisia.

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Raportti Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Pohdintaa... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot