TAK Rajatutkimus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAK Rajatutkimus 2010"

Transkriptio

1 Etelä Savo Valtakatu 49 :: FIN LAPPEENRANTA :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois Suomen raja asemien kautta... 3 Venäläisten matkojen määrän kehitys suosituimpiin kohdemaihin... 4 Venäläisille Pietarin konsulaatista myönnetyt viisumit vuosina Matkan tarkoitus % Suomeen tehdyistä matkoista... 6 Matkan tarkoitus Suomeen tehty jä matkoja... 7 Paikkakunnat, joissa on käyty matkan aikana Imatran, Nuijamaan, Vainikkalan ja Vaalimaan raja asemien kautta tulleet matkustajat... 8 Mistä saitte tietoa matkakohteesta?... 9 Matkustajien ammattijakauma (%) Matkustajien ammattijakauma (lkm) Matkustajien asuinpaikkajakauma (matkaa vuodessa) Matkustajien tulotasojakauma perheen yhteenlasketut tulot kuukaudessa Perheen tulotaso (euroiksi muutettuna); yhteenlasketut tulot / kk Venäläismatkustajat Suomessa v Matkustajien ikäjakauma Kuinka usein Suomessa Venäläisten verovapaat ostotapahtumat (%) Nuijamaan, Vaalimaan ja Imatran raja asemilla tilastoidut verovapaat ostot (matkustajavienti tai tax free ostokuitit) Venäläisten verovapaat ostotapahtumat (lkm) Teittekö tax free tai alv 0 ostoksia? Suomesta lähteneet venäläismatkustajat Tax free myynti venäläisille paikkakunnittain (1000 ) Rahan käyttö henkeä (matkaa) kohden (matkojen lkm) Rahan käyttö palveluihin ja tuoteostoihin rahaa käytetty matkaa kohden Venäläisten ostokset Suomessa tuoteostoihin rahaa käyttäneistä Rahan käyttö keskimäärin kuukaudessa tuoteostoihin Venäläisten ostokset Suomessa tuoteostoihin vuonna 2010 käytetyt rahat Venäläisten palveluostokset Suomesta Venäläisten palveluostokset Suomesta Paljonko olisitte valmis maksamaan? Käytittekö matkatoimistoa? En ole koskaan käynyt seutukunnalla Millä seutukunnalla kävi usein ja harvoin matkustavat sekä ensikertalaiset Millä perusteella valitsitte matkakohteen?... 32

3 tärkein peruste matkakohteen valinnassa matkakohteittain Väittämät seutukunnista lomakohteena Väittämät seutukunnista ostosmatkakohteena Väittämät seutukunnista palvelu venäläisille Väittämät seutukunnista Hyvät kulkuyhteydet Junayhteys käyttö ja kiinnostavuus Kaakkois Suomessa käyneet ja yöpyneet matkustajat Venäläisten rahankäyttö Kaakkois Suomessa Matkustajaprofiilit seutukunnittain Rahan käyttö seutukunnittain... 42

4 1 TIIVISTELMÄ Venäläisten matkailu Suomeen kasvoi 18 % edellisvuodesta Venäläisten matkat Suomeen lisääntyivät Kaakkois Suomen raja asemilla vuonna 2010 yli 18 % vuoden takaisesta. Talouden vahvistuminen ja Venäjän tullin aiempaa väljempi tulli ja verovapaussäädös mahdollistavat verovapaiden ostosmatkojen tekemisen Venäjältä Suomeen vaikka päivittäin. Säädöksen voimaantulon jälkeen venäläisten matkat Suomeen ovatkin lisääntyneet kiihtyvällä tahdilla. Etelä Savossa kävi noin venäläismatkailijaa, joista yli yöpyi makunnassa. Päivittäistavaroita ostetaan yhä useammin Kun vuonna 2008 noin 40 % Suomessa käyneistä venäläismatkailijoista osti elintarvikkeita, vuonna 2010 elintarvikkeita kertoi hankkineensa yli 70 % Suomessa käyneistä venäläismatkailijoista. Myös vaatteita venäläiset ostavat Suomesta usein. Lähes kaksi kolmasosaa haastatelluista venäläismatkailijoista kertoi ostaneensa Suomesta vaatteita. Elintarvikkeiden ohella myös taloustavaroita ostetaan selvästi aiempaa useammin. Kun vielä vuonna 2008 noin 13 % venäläismatkailijoista kertoi ostaneensa Suomesta taloustavaroita, vuonna 2010 jo joka viides osti taloustavaroita käydessään Suomessa. Venäläismatkailijat käyttivät vuonna 2010 tuoteostoihin keskimäärin 215 euroa matkaa (henkilöä) kohden. Myös rahan käyttö palveluihin on lisääntynyt vuodesta Lähes joka toinen haastatelluista venäläismatkailijoista kertoi käyttäneensä rahaa ravintolapalveluihin ja joka viides kylpylä tai muihin huvittelupalveluihin Suomessa. Venäläismatkailijat käyttivät vuonna 2010 Suomessa palveluiden hankintaan 73 euroa matkaa (henkilöä) kohden. Kaakkois Suomen raja asemien kautta Suomeen saapuneet venäläismatkailijat jättivät Suomeen noin 680 miljoonaa euroa Venäläiset tekivät vuonna 2010 Kaakkois Suomen raja asemien kautta yli 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen, kun rekka autojen kuljettajia ei huomioida. He käyttivät Suomessa rahaa tuoteostoihin ja palveluihin noin 680 miljoonaa euroa, josta 173 miljoonaa palveluihin ja 507 miljoonaa tavaraostoihin. Etelä Savoon matkailijat jättivät lähes 26 miljoonaa euroa.

5 2 JOHDANTO Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksella selvitettiin venäläisten matkustuskäyttäytymistä Suomessa, matkan tarkoitusta, rahankäyttöä sekä mm. matkustajien vapaa ajan viettotapoja Suomessa. Tutkimus on jatkoa vuosina tehdyille Venäläiset Ostajina/Matkailijoina Suomessa tutkimuksille. Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Suomesta henkilö, linja tai pakettiautolla tai junalla lähteviä venäläismatkustajia. Haastattelut tehtiin neljällä Kaakkois Suomen raja asemalla (Imatra, Nuijamaa, Vainikkala ja Vaalimaa). Hyväksyttyjä haastatteluja tehtiin yhteensä Aineiston luotettavuus Haastateltavat poimittiin Suomesta poistuvien venäläismatkustajien joukosta eri kellonaikoina ja viikonpäivinä siten, että otos kuvaisi mahdollisimman hyvin tutkittavan kohderyhmän jakaumaa. Haastattelut tehtiin pääsääntöisesti raja asemille saapuvien matkustajien keskuudessa ennen raja asemaa. Analysointivaiheessa vastauksia painotettiin siten, että eri raja asemat ovat edustettuina aineistossa oikeassa suhteessa. Otantavirhe raportissa esiintyvissä prosenttiluvuissa on enintään 1,9 %. Tutkimusaineistosta laskettu tax free ostoihin käytetty rahamäärä oli 159,6 miljoonaa euroa, kun Global Bluen tilastoima tax free myynti vuonna 2010 oli 159,9 miljoonaa euroa. Tutkimuksen tarkasteluajanjakso Tässä tutkimusraportissa on tarkasteltu venäläisten Suomen matkailua vuonna Tutkimuksessa ei ole huomioitu rekkakuskeja joiden osuus Kaakkois Suomen raja asemien kautta kulkevista venä läistä rajanylittäjistä on noin 11 %. Rahankäytön arvioinnista Matkustajien rahankäyttöä on arvioitu kysymällä jokaiselta haastateltavalta, kuinka paljon hän käytti Suomessa rahaa ja kuinka monta henkilöä oli jakamassa tätä rahasummaa. Esim. jos haastateltava matkusti yhdessä vaimonsa ja yhden lapsen kanssa ja he käyttivät Suomen matkallaan yhteensä 1000 euroa, summa jaettiin kolmella (matkaruokakunnan koko oli 3 henkilöä), jolloin yhden henkilön kulutukseksi saatiin 333,33 euroa. Aineiston rakenne haastatteluaineisto (n) painotettu aineisto (N) Nuijamaa ,7 % Vaalimaa ,8 % Vainikkala ,3 % Imatra ,6 % henkilöautolla ,3 % linja autolla ,4 % junalla ,5 % pakettiautolla ,5 % kuorma autolla 9 tieto puuttuu ,3 % Yhteensä kpl 100,0 % %

6 3 VENÄLÄISTEN MATKAT SUOMEEN VUOSITTAIN KAAKKOIS SUOMEN RAJA ASEMIEN KAUTTA miljoonaa henkeä 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,2 0,2 0,3 matkat vuodessa vuoden 2010 kasvuprosenttiin perustuva positiivisen kasvun ennuste viisumien määrän kasvuun perustuva ennuste 1,2 0,8 0,9 0,9 1,1 0,5 0,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5 2,2 2,63 3,32 2,78 3,11 3,81 3,01 3,67 0 Matkustajamäärän kehitystä on ennustettu vuosille kolmella tavalla: 1) vuoden 2010 kasvuprosenttiin perustuva ennuste. 2) positiivisen kasvun ennuste (perustuu oletukseen, että vuonna 2011 matkojen määrä kasvaa 28 % ja vuonna %). 3) myönnettyjen viisumien trendikasvuun perustuva ennuste. Ennusteessa on oletettu, että seuraavana kahtena vuonna viisumeita myönnetään 10 % ja 8 % edellisvuotta enemmän. Lisäksi on oletettu matkoja tehtävän tulevina kahtena vuotena kolme matkaa myönnettyä viisumia kohden. (Tilastotietojen lähde: Kaakkois Suomen Rajavartiosto)

7 4 VENÄLÄISTEN MATKOJEN MÄÄRÄN KEHITYS SUOSITUIMPIIN KOHDEMAIHIN Kiina Turkki Egypti Suomi e Venäläisten matkustaminen Turkkiin ja Egyptiin on kasvanut voimakkaasti taantuman jälkeen. Tammi syyskuussa 2010 venäläisten matkat Egyptiin lisääntyivät yli 50 % ja Turkkiin lähes 30 % edellisvuodesta. Vuodelle 2010 tehdyn varovaisen ennusteen mukaan venäläiset tekivät Turkkiin yli 3,1 miljoonaa matkaa ja Egyptiin yli 2,7 miljoonaa matkaa. Venäläiset voivat matkustaa näihin molempiin maihin lentokentältä ostetulla viisumilla, jonka hinta on noin 15 euroa. Kesäkuussa 2010 Venäjän ja Turkin presidentit allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan viisumipakko näiden maiden välillä poistuu kokonaan. On hyvin todennäköistä, että vuonna 2011 Suomi ei ole enää Suosituin venäläisten kohdemaa. (Tilastotietojen lähde: Rosstat)

8 5 VENÄLÄISILLE PIETARIN KONSULAATISTA MYÖNNETYT VIISUMIT VUOSINA yhteensä kertaviisumi kaksikertaviisumi monikertaviisumi Pietarin konsulaatti myönsi vuonna tuhatta viisumia. Myönnettyjen viisumien määrä kasvoi yli kolmanneksella edellisvuodesta. (Tilastotietojen lähde: Suomen Ulkoministeriö / Pietarin konsulaatti)

9 6 MATKAN TARKOITUS % SUOMEEN TEHDYISTÄ MATKOISTA 60 % % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % työ /bisnesmatka ostosmatka lomamatka läpikulkumatka tuttavien luona 'kilotyttö' muu matka Yli 50 % vuonna 2010 Suomessa käyneistä venäläismatkailijoista oli Suomessa ostosmatkalla ja yli 40 % lomamatkalla. Bisnesmatkojen osuus on laskenut alle 10 %:iin kaikista matkoista. Matkalla voi olla useita syitä, jonka vuoksi prosenttiosuuksien summa ylittää 100 %.

10 7 MATKAN TARKOITUS SUOMEEN TEHTY JÄ MATKOJA työ-/bisnesmatka ostosmatka lomamatka läpikulkumatka tuttavien luona 'kilotyttö' muu matka Venäläiset tekivät vuonna 2010 vähemmän tuttavan luona vierailuja kuin vuonna Tämä johtunee siitä, että pienituloisemmat matkailijat eivät tehneet vuonna 2010 matkoja Suomeen yhtä paljon kuin kaksi vuotta aiemmin.

11 8 PAIKKAKUNNAT, JOISSA ON KÄYTY MATKAN AIKANA IMATRAN, NUIJAMAAN, VAINIKKALAN JA VAALIMAAN RAJA ASEMIEN KAUTTA TULLEET MATKUSTAJAT 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Lappeenranta Pääkaupunkiseutu Imatra 21 % 28 % 35 % Kotka 12 % Kouvola 4 % Savonlinna 4 % Lahti 4 % Mikkeli 4 % Turku 2 % Kuopio 2 % Tampere 1 % Kuviossa on raportoitu ne kaupungit tai seutukunnat, joissa vähintään 1 % haastatelluista venäläismatkailijoista on ilmoittanut käyneensä matkan aikana.

12 9 MISTÄ SAITTE TIETOA MATKAKOHTEESTA? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % ystäviltä/tuttavilta rajalehdistä/suom.lehdistä venäläisistä lehdistä Suomen televisiosta Venäjän televisiosta edellisestä matkasta turisti informaatiosta Suomesta turisti informaatiosta Venäjältä internetistä suoramarkkinointimateriaalista rajalla radiosta muualta Yllä olevassa kuviossa heijastuu matkailijaprofiilissa tapahtuneet muutokset vuodesta 2006 vuoteen Vielä vuonna 2006 säännöllisesti Suomessa käyneiden bisnesmatkustajien osuus oli vielä suuri. He kävivät usein tutuissa paikoissa hakemassa tavaraa myytäväksi Venäjällä. Tällöin heidän tietämyksensä matkakohteista perustui usein omaan kokemukseen. Matkustajamäärän kasvun myötä yhä useammat saivat tietää matkakohteista Suomessa ystäviltä ja tuttavilta. Internetin merkitys on kasvanut sitä mukaa, kun Internet on yleistynyt Venäjällä ja suomalaiset organisaatiot ovat tehneet kotisivujaan venäjänkielisiksi. Dorozhnoe radio aloitti toiminnan Suomessa vuonna 2009, mikä on osaltaan saattanut vaikuttaa radion kasvaneeseen merkitykseen venäläismatkailijoiden tietolähteenä.

13 10 MATKUSTAJIEN AMMATTIJAKAUMA (%) matkaa 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 19 % 18 % 15 % 10 % 12 % 15 % 21 % 24 % 29 % 8 % 15 % 16 % 13 % 14 % 20 % 37 % 5 % 4 % muu johtavassa asemassa yrittäjä työntekijä tai toimihenkilö 30 % 20 % 42 % 41 % 54 % 62 % 53 % 54 % 10 % 0 % Pietarin väestö v Työntekijöiden ja toimihenkilöiden osuus kasvoi vuoteen 2008 saakka. Vuonna 2010 erityisesti työntekijöiden osuus Suomeen saapuneiden venäläismatkailijoiden joukossa putosi. Kun vuonna 2008 vielä 30 % Suomeen saapuneista venäläismatkailijoista oli ammattiasemaltaan työntekijöitä, vuonna 2010 työntekijöiden osuus oli laskenut 7 %:iin kaikista matkustajista. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että lama leikkasi työntekijöiden matkoja kaikkein voimakkaimmin, eikä tämä ammattiryhmä ollut vielä palannut Suomen matkailuun. Myös eläkeläisten ja opiskelijoiden matkustaminen Suomeen oli vielä vähäistä. Vertailu Pietarin väestöön perustuu syksyllä 2010 Pietarissa tehdyn haastattelututkimuksen tuloksiin (n=1500).

14 11 MATKUSTAJIEN AMMATTIJAKAUMA (LKM) matkaa muu johtavassa asemassa yrittäjä työntekijä tai toimihenkilö Vaikka johtavassa asemassa olevien matkustaminen on lisääntynyt yli 70 %:lla vuodesta 2002, suurinta kasvu on työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskuudessa. Näissä ammattiryhmissä myös kasvupotentiaali on suurin. Vuonna 2010 työntekijät tosin tekivät matkoja aiempaa vähemmän.

15 12 MATKUSTAJIEN ASUINPAIKKAJAKAUMA (MATKAA VUODESSA) % vastanneista 100 % 90 % 80 % 70 % Muu 60 % Viipuri ja lähialueet 50 % 40 % 30 % Pietarin alue 20 % 10 % 0 % Moskovan alue Viipurissa ja rajan lähialueella asuvien matkustaminen Suomeen on vähentynyt, kun taas pietarilaisten matkustaminen on lisääntynyt voimakkaasti kuuden viime vuoden aikana. Pietarista ja sen lähialueita tehtiinkin vuonna 2010 yli 1,9 miljoonaa matkaa Suomeen.

16 13 MATKUSTAJIEN TULOTASOJAKAUMA PERHEEN YHTEENLASKETUT TULOT KUUKAUDESSA 100 % 90 % 27 % 80 % 70 % 60 % 50 % 71 % 82 % 38 % yli (yli 931 ) ( ) 40 % alle (alle 465 ) 30 % 20 % 10 % 26 % 12 % 36 % 0 % 3 % 6 % v v Pietarin väestö v Vuonna 2010 Suomessa käyneiden venäläismatkailijoiden tulotaso oli korkeampi kuin vuonna 2008 täällä käyneiden. Matkustajat ovat selkeästi keskimääräistä parempituloisia.

17 14 PERHEEN TULOTASO (EUROIKSI MUUTETTUNA); YHTEENLASKETUT TULOT / KK VENÄLÄISMATKUSTAJAT SUOMESSA V ,50 % ,80 % ,20 % yli ,70 % alle ,70 % ,10 % Vaikka venäläiset Suomeen saapuvat matkustajat ovatkin keskimääräistä parempituloisia, on venäläismatkailijoiden tulotaso edelleen suomalaisittain suhteellisen alhainen. Lähes puolella (45 %) matkustajista perheen tulotaso on alle 2050 euroa kuukaudessa.

18 15 % vastanneista 100 % 90 % 80 % MATKUSTAJIEN IKÄJAKAUMA 1 % 1 % 3 % 1 % 21 % 25 % 31 % 29 % 34 % yli 64 vuotta 70 % 60 % vuotta 50 % 40 % 30 % 64 % 62 % 60 % 75 % 64 % vuotta 20 % 10 % 0 % 10 % 6 % 4 % 3 % 7 % vuotta Kaksi kolmasosaa Suomeen saapuneista venäläismatkailijoista on vuotiaita vuotiaiden osuus on kasvanut kahden vuoden takaisesta.

19 16 KUINKA USEIN SUOMESSA 100 % 90 % 80 % vähint. kerran viikossa 70 % 60 % krt / kk 50 % % 30 % 20 % 10 % 0 % harvemmin ei ole käynyt aiemmin Ramppaajien, vähintään kerran viikossa Suomessa käyvien, matkustaminen on vähentynyt merkittävästi viimeisen kuuden vuoden aikana. Ensimmäistä kertaa Suomeen saapuu vuosittain keskimäärin satatuhatta uutta (ensikertalaista) venäläistä.

20 17 VENÄLÄISTEN VEROVAPAAT OSTOTAPAHTUMAT (%) NUIJAMAAN, VAALIMAAN JA IMATRAN RAJA ASEMILLA TILASTOIDUT VEROVAPAAT OSTOT (MATKUSTAJAVIENTI TAI TAX FREE OSTOKUITIT) % 90 % 21 % 22 % 25 % matkustajavienti 80 % tax-free kuitteja tullissa 70 % 60 % 12 % 13 % 15 % tax-free kuitteja palautuspisteisiin 50 % 40 % % 67 % 65 % 60 % % % 0 Nuijamaa Vaalimaa Imatra Nuijamaa Vaalimaa Imatra Nuijamaa Vaalimaa Imatra 0 % Verovapaista ostoksista (kuiteista) lähes neljä viidesosaa tehdään Global Bluen tax free järjestelmän kautta ja neljännes niin sanottuna matkustajavientinä (alv 0 ostot). Imatralla tullissa leimattujen tax free kuittien osuus on suuri, sillä raja asemalla ei ole aiemmin ollut tax free palautuspistettä. Palautuspiste Imatran raja asemalle valmistui loppuvuonna 2010.

21 18 VENÄLÄISTEN VEROVAPAAT OSTOTAPAHTUMAT (LKM) Tax-free ja alv 0 (matkustajavienti) ostotapahtumat yhteensä kuukausittain Nuijamaan, Vaalimaan ja Imatran raja-asemilla (leimattujen kuittien määrä) matkustajavienti tax-free kuitteja tullissa tax-free kuitteja palautuspisteisiin - tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Sekä tax free ostojen että alv 0 ostojen määrä kasvoi voimakkaasti loppuvuodesta. Imatran tax free palautuspisteen avautuminen Imatralle vähensi tax free kuittien käsittelyä tullissa.

22 19 TEITTEKÖ TAX FREE TAI ALV 0 OSTOKSIA? SUOMESTA LÄHTENEET VENÄLÄISMATKUSTAJAT 100 % Ostitteko tax-free tai alv 0 -ostoksia? 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 27 % 2 % 16 % 31 % 35 % 2 % 1 % 16 % 10 % 45 % 42 % 4 % 5 % 14 % 3 % tax-free ostoja molempia alv 0 ostoja ei kumpiakaan 30 % 20 % 55 % 51 % 55 % 46 % 41 % 10 % 0 % Yllä olevien lukujen luotettavuutta pyrittiin arvioimaan seuraavasti: vuonna 2008 venäläiset tekivät Kaakkois Suomen raja asemien kautta 2 miljoonaa matkaa Suomeen (kun rekkakuskeja ei huomioida) v. 08 Tulli ja Global Blue tilastoivat yhteensä 1,01 miljoonaa tax free ostokuittia raja asemilla (50 % matkustajamäärästä) ja tulli tilastoi 0,24 miljoonaa matkustajavientitapahtumaa (12 % matkustajamäärästä) vuonna 2010 matkustajamäärä oli 2,36 miljoonaa, tax free tapahtumien määrä 1,22 miljoonaa (61 % matkustajamäärästä) ja vientitapahtumien määrä 0,38 miljoonaa (19 % matkustajamäärästä) Toisin sanoen sekä tax free ostoja että alv 0 ostoja tehneiden osuus näyttää sekä haastattelututkimuksen että tilastojen perusteella nousseen. Haastatteluaineiston mukaan tax free ostoja tehdään keskimäärin 3,1 ja alv 0 ostoja 1,7 yhdellä matkalla. Aiempaa useampi ostaa sekä alv 0 että tax free ostoja.

23 20 TAX FREE MYYNTI VENÄLÄISILLE PAIKKAKUNNITTAIN (1000 ) LAPPEENRANTA HELSINKI IMATRA KOTKA VANTAA JOENSUU KAJAANI LAHTI KOUVOLA ROVANIEMI ESPOO MIKKELI KUOPIO TAMPERE TUURI JYVÄSKYLÄ SAVONLINNA Taantuma leikkasi eniten Helsingin saamia tax free myyntituloja ja taantuman myötä Lappeenranta nousikin suurimmaksi tax free myyntipaikkakunnaksi.

24 21 RAHAN KÄYTTÖ HENKEÄ (MATKAA) KOHDEN (MATKOJEN LKM) 100 % 90 % 80 % % yli 840 eur 60 % % eur 40 % 30 % 20 % 10 % ,99 eur alle 168 eur 0 % Venäläisten rahankäyttö matkaa kohden on lisääntynyt vuodesta 2006 lähtien. Kun vuonna 2006 yli 60 % matkustajista (noin 925 matkustajaa) käytti alle 168 euroa, vuonna 2010 vain vähän yli 40 % matkustajista käytti alle 168 euroa matkallaan Suomessa.

25 22 RAHAN KÄYTTÖ PALVELUIHIN JA TUOTEOSTOIHIN RAHAA KÄYTETTY MATKAA KOHDEN tuoteostot palvelut Venäläiset käyttivät vuonna 2010 lähes 290 euroa matkaa kohden tavaroiden ja palveluiden hankintaan Suomesta. Tavaraostoihin käytettiin keskimäärin 215 euroa ja palveluihin 73 euroa. Vuoden 2010 aikana venäläiset käyttivät Suomessa tuoteostoihin 507 miljoonaa ja palveluihin 173 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan Kaakkois Suomen kautta Suomeen matkustaneet venäläiset jättivät maahan 680 miljoonaa euroa.

26 23 VENÄLÄISTEN OSTOKSET SUOMESSA TUOTEOSTOIHIN RAHAA KÄYTTÄNEISTÄ 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % elintarvikkeisiin kosmetiikkaan vaatteisiin jalkineisiin kultaan, koruihin ja kelloihin viihde elektroniikkaan matkapuhelimiin ja tarvikkeisiin kodinkoneisiin ja laitteisiin taloustavaroihin kodin tekstiileihin urheilutekstiileihin ja tarvikkeisiin rakennus ja remontointitarvikkeisiin työkaluihin autotarvikkeisiin/autojen huoltoon moottoriajoneuvojen hankintaan huonekaluihin Elintarvikkeita ostaneiden matkustajien osuus on kasvanut merkittävästi aiemmasta. Kun vuonna 2008 noin 40 % Suomessa ostoja tehneistä venäläismatkailijasta kertoi ostaneensa elintarvikkeita, vuonna 2010 elintarvikkeita kertoi ostaneensa yli 70 % ostoksia tehneistä matkustajista. Kesällä voimaan tullut aiempaa sallivampi Venäjän tullisäädös, joka sallii tavaran tulli ja verovapaan tuonnin vaikka päivittäin alle 50 kg:n ja 1500 euron tuontierille, tullee vaikuttamaan joidenkin tuotteiden kysyntää lisäävästi.

27 24 RAHAN KÄYTTÖ KESKIMÄÄRIN KUUKAUDESSA TUOTEOSTOIHIN milj. / kk 0 milj. 2 milj. 4 milj. 6 milj. 8 milj. 10 milj. 12 milj. 14 milj. Elintarvikkeet Kosmetiikka ja kultasepäntuotteet Vaatteet Jalkineet Kodinkoneet, viihde-elektroniikka ja matkapuhelimet Taloustavarat, kodin tekstiilit ja huonekalut Urheilutekstiilit ja -tarvikkeet kuukaudessa v keskim. kuukaudessa v keskim. kuukaudessa v keskim. kuukaudessa v keskim. kuukaudessa v keskim. kuukaudessa v keskim. Rakennusmateriaali ja työkalut Autotarvikkeet / auton huolto Moottoriajoneuvojen hankinta Elintarvikkeisiin käytetty rahamäärä on 2,5 kertaistunut kahden vuoden takaisesta. Sen sijaan rautakauppaostokset ovat vähentyneet neljännekseen kahden vuoden takaisesta.

28 25 VENÄLÄISTEN OSTOKSET SUOMESSA TUOTEOSTOIHIN VUONNA 2010 KÄYTETYT RAHAT Miljoonaa euroa Tuoteryhmäkohtainen rahankäyttö on arvioitu siten, että kyseistä tuoteryhmää ostaneiden osuudella on kerrottu Suomessa käyneiden venäläismatkailijoiden määrä. Tällä tavoin saatu tuoteryhmää ostaneiden määrä on kerrottu tuoteryhmän keskiostoksella, jossa keskiostoksena on käytetty trimmattua keskiarvoa, jolloin havaintoaineistosta on poistettu 5 % suurimmista ja pienimmistä havainnoista. Tällä tavoin on pyritty välttämään sitä, että yksittäiset suuret arvot eivät nostaisi tuoteryhmään käytetyn rahamäärän arvoa liian suureksi. Näin ollen esitetyt euromäärät todennäköisesti aliarvioivat tuoteryhmäkohtaisia käytettyjä rahamääriä.

29 26 VENÄLÄISTEN PALVELUOSTOKSET SUOMESTA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Majoitus Ateriointi Matkapaketti Teatteri ym. kulttuuripalvelut Kylpylä ym. huvittelupalvelut Muut palvelut Palveluihin rahaa käyttäneiden osuus on kasvanut aiemmista vuosista. Erityisesti kylpylä ja muita huvittelupalveluita käyttäneiden määrä on lisääntynyt.

30 27 VENÄLÄISTEN PALVELUOSTOKSET SUOMESTA 90,0 84,2 80,0 70,0 71, ,0 Miljoonaa euroa 50,0 40,0 30,0 38,5 47,5 20,0 10,0 5,6 7,2 2,9 2,6 11,6 18,4 3,3 3,9 0,0 Majoitus Ateriointi Matkapaketti Teatteri ym. kulttuuripalvelut Kylpylä ym. huvittelupalvelut Muut palvelut Palveluihin käytetty rahamäärä on myös kasvanut aiemmista vuosista erityisesti ateriointipalveluiden ja kylpylä ym. huvittelupalveluiden osalta. Palveluihin käytetty rahamäärä on laskettu kertomalla palveluita käyttäneiden määrä kyseiseen palveluun käytetyn rahamäärän keskiarvolla. Keskiarvo on laskettu jakamalla vastaajan ilmoittama käytetty rahamäärä matkaruokakunnan koolla. Matkaruokakunnalla tarkoitetaan sitä ryhmää, jolla on yhteiset rahat (yleensä perhe).

31 Nopea, noin 2 tunnin junayhteys Pietarista Suomeen Ravintolaillall inen PALJONKO OLISITTE VALMIS MAKSAMAAN? 73,6 99,0 134,0 Päivä kylpylässä 47,0 Lippu huvipuistoon Hyvätasoinen lomamökki järven rannalla viikoksi max ,6 199,3 Hotellihuone korkeatasois essa hotellissa vuorokaudek si 49,1 Lippu oopperaan tai balettiin 135,3 Lentolippu Lappeenrann asta Dusseldorfiin ja takaisin Laivaristeily Saimaalla 65,3 86,0 Laivaristeily Suomenlahde lla alhaisin korkein keskiarvo 73,58 98,97 133,96 47,01 680,58 199,34 49,14 135,34 65,30 86,00 Touko elokuussa 150 venäläiseltä kysyttiin, kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan eri palveluista Suomessa. Esimerkiksi Kahden tunnin junayhteydestä Pietarista Suomeen kyselyyn vastanneet olisivat valmiita maksamaan keskimäärin 73,6. Pietarin ja Vainikkalan välinen junamatka maksaa 46,60, joten junamatkan hinta ei näyttäisi olevan junayhteydestä kiinnostuneille liian kallis. Ravintolaillallisesta kysymykseen vastanneet ovat valmiita maksamaan keskimäärin 99. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomioida, että vastaukset on annettu euroissa ja joillekin vastaajille kustannustason arvioiminen vieraassa valuutassa voi olla hankalaa. Kuitenkin yleisesti ottaen voidaan todeta, että ne venäläismatkailijat, joita yllä olevat palvelut Suomessa kiinnostavat, eivät jätä palveluita ostamatta niiden hintatason vuoksi.

32 29 % vastanneista KÄYTITTEKÖ MATKATOIMISTOA? 100 % 90 % 5 % 19 % 18 % 11 % 16 % 7 % 4 % 5 % kyllä 80 % 70 % ei 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 95 % 93 % 96 % 95 % 89 % 81 % 82 % 84 % Kaikki 2008 Kaikki 2010 Lappeenranta Imatra Kotka Kouvola Mikkeli Savonlinna Käytti matkatoimistoa: % viisumin hankintaan 42 % majoituksen varaamiseen 28 % matkan varaamiseen 76 % muuhun 5 % Matkatoimiston käyttö näyttää lisääntyneen huomattavasti vuodesta Yllättävää kyllä Lappeenrantaan ja Kotkaan matkustaneet venäläiset ovat käyttäneet matkatoimistoa useammin kuin tyypillisiin lomamatkakohteisiin, Etelä Savoon ja Imatralle matkustaneet venäläiset. Kolme neljästä matkatoimistoa matkan järjestämiseen käyttäneestä matkustajasta varasi matkatoimiston kautta matkan ja 42 % hankki matkatoimiston kautta viisumin. Matkatoimiston palveluita käyttäneistä valtaosa saapui Suomeen linja autolla ja valtaosa heistä käytti rahaa ateriointiin sekä elintarvikeostoihin.

33 30 EN OLE KOSKAAN KÄYNYT SEUTUKUNNALLA 100 % 90 % 80 % 70 % 68 % 60 % 50 % 55 % 56 % 52 % 40 % 30 % 20 % 10 % 11 % 21 % 13 % 0 % Kouvola Kotka Hamina Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna Helsinki 89 % vuonna 2010 Suomessa käyneistä venäläismatkustajista on käynyt joskus Lappeenrannassa. Imatralla on käynyt 79 % ja Helsingissä 87 % matkustajista. Kymenlaaksolla ja Etelä Savolla on vielä paljon potentiaalia nykyisin Suomessa matkustavien venäläisten keskuudessa.

34 31 MILLÄ SEUTUKUNNALLA KÄVI USEIN JA HARVOIN MATKUSTAVAT SEKÄ ENSIKERTALAISET Helsinki 31 % 27 % 39 % Savonlinna Mikkeli 3 % 4 % 1 % 3 % 5 % 1 % usein (vähintään kerran/kk) matkustavat Imatra 19 % 16 % 24 % harvoin matkustavat Lappeenranta 33 % 41 % 37 % ensikertalaiset Kotka Hamina 4 % 10 % 22 % Kouvola 5 % 4 % 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kotkan Haminan seutu on erityisesti profiililtaan ramppaajien seutukunta. Toisin sanoen seudulla käy säännöllisesti ostoksilla aktiivinen joukko venäläisiä. Myös Imatralla käy suhteellisesti enemmän ramppaajia kuin ensikertalaisia. Ensikertalaisista vain noin 1 % saapuu Etelä Savoon.

35 32 MILLÄ PERUSTEELLA VALITSITTE MATKAKOHTEEN? tärkein syy myös tärkeä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sinne on hyvät kulkuyhteydet Siellä voi tehdä edullisia ostoksia Se on hyvä lomanviettoalue Olen käynyt siellä aiemmin Tuttavani suositteli Siellä on hyviä ostopaikkoja Siellä on hyvät majoitusmahdollisuudet Siellä saa palvelua venäjän kielellä Siellä suhtaudutaan ystävällisesti venäläisiin Hyvät kulkuyhteydet näyttää olevan tärkein matkakohteen valintaan vaikuttava tekijä. Myös edulliset ostospaikat seudulla vaikuttavat siihen, minne venäläismatkailijat Suomessa tulevat.

36 33 TÄRKEIN PERUSTE MATKAKOHTEEN VALINNASSA MATKAKOHTEITTAIN Sinne on hyvät kulkuyhteydet Siellä suhtaudutaan ystävällisesti venäläisiin Siellä saa palvelua venäjän kielellä Siellä on hyvät majoitusmahdollisuudet Siellä voi tehdä edullisia ostoksia Se on hyvä lomanviettoalue Siellä on hyviä ostospaikkoja Savonlinna Mikkeli Kouvola Kotka Imatra Lappeenranta Tuttavani suositteli Olen käynyt siellä aiemmin 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % Erityisesti Imatralla ja Savonlinnassa käyneet venäläiset sanovat tärkeimmäksi matkakohteen valintakriteeriksi hyvät kulkuyhteydet. Savonlinnassa käyneet pitävät usein tärkeimpänä valintakriteerinä myös sitä, että seutukunta on hyvä lomanviettoalue. Mikkelissä mikään tekijä ei muodostu erityisen profiloivaksi tekijäksi.

37 34 VÄITTÄMÄT SEUTUKUNNISTA LOMAKOHTEENA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 55 % 50 % 48 % 48 % 42 % 41 % 38 % 35 % 36 % 36 % 28 % 29 % 15 % 11 % 8 % 17 % 11 % 13 % Kouvola Kotka Hamina Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna 0 % Hyvä lomanviettoalue Kaunis seutukunta Hyvät majoitusmahdollisuudet Venäläismatkailijoita pyydettiin arvioimaan eri seutukuntia lomakohteina kysymällä: Mihin seutukuntiin mielestänne sopivat seuraavat väittämät: Hyvä lomanviettoalue, Kaunis seutukunta ja Hyvät majoitusmahdollisuudet?. Yllä olevassa kuviossa on tarkasteltu, kuinka monta prosenttia kutakin näistä seutukunnista arvioineista sanoi väittämän sopivan kyseiseen seutukuntaan. Esimerkiksi Lappeenrannan seutua pitää kauniina 50 % Lappeenrannan seutukuntaa arvioineista. Savonlinnan seutua pidetään useimmin hyvänä lomanviettoalueena ja vastaavasti Imatran seutua kauniina seutukuntana. Vaikka vastaajat varsin harvoin liittivät seutukuntiin väittämän: Hyvät majoitusmahdollisuudet, se ei välttämättä tarkoita sitä, että valtaosan mielestä majoitusmahdollisuudet ovat huonot. Kaikki seutukuntia lomakohteina arvioivat eivät osaa ottaa kantaa majoitusmahdollisuuksien hyvyyteen seutukunnalla.

38 35 VÄITTÄMÄT SEUTUKUNNISTA OSTOSMATKAKOHTEENA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Kouvola Kotka Hamina 50 % 40 % 30 % 20 % 32 % 28 % 40 % 40 % 26 % 22 % 15 % 16 % 28 % 23 % 22 % Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna 10 % 7 % 0 % Hyviä ostopaikkoja Seudulla voi tehdä edullisia ostoksia Lappeenrannan ja Imatran seudun ostopaikkoja arvostetaan eniten. Lappeenrantaa pidetään myös edullisena ostosmatkakohteena muita seutukuntia yleisemmin.

39 36 VÄITTÄMÄT SEUTUKUNNISTA PALVELU VENÄLÄISILLE Kouvola Kotka Hamina Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 10 % 12 % 4 % 7 % 9 % 11 % 12 % 7 % 7 % 9 % 8 % 7 % 8 % 5 % 6 % 6 % 0 % 2 % Ystävällinen suhtautuminen venäläisiin Palvelua saa venäjän kielellä Epäystävällinen suhtautuminen venäläisiin Kaakkois Suomen seutukunnat eivät eroa merkittävästi siellä vierailleiden venäläisten mielissä ystävällisyyden tai venäjänkielisen palvelun saatavuuden suhteen toisistaan. Lappeenrannan seutua ja Savonlinnan seutua arvioineista 9 % sanoi että seutukunnalla suhtaudutaan ystävällisesti venäläisiin. Toisaalta Lappeenrannan seutukuntaa arvioineista 8 % sanoi, että seudulla suhtaudutaan epäystävällisesti venäläisiin. Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että venäläiset eivät enää koe Suomessa saamaansa palvelua sillä tavoin positiivisena yllätyksenä kuin vielä 2000 luvun alussa. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että venäläisten osaavat odottaa parempaa palvelua kuin aiempina vuosina.

40 37 VÄITTÄMÄT SEUTUKUNNISTA HYVÄT KULKUYHTEYDET Kouvola Kotka Hamina Lappeenranta Imatra Mikkeli Savonlinna 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 4 % 56 % 45 % 24 % 18 % 17 % 11 % 12 % 8 % 10 % 5 % 2 % 5 % 4 % 2 % 2 % 0 % 2 % linja autolla henkilöautolla junalla Yllä olevassa kuviossa on tarkasteltu sitä, kuinka moni Suomessa käynyt venäläinen liittää eri seutukuntiin seuraavat väittämät: Hyvät kulkuyhteydet linja autolla, Hyvät kulkuyhteydet henkilöautolla ja Hyvät kulkuyhteydet junalla. Seutukunnan tunnettuus vaikuttaa tuloksiin sillä tavoin, että mitä tunnetumpi seutukunta on, sitä todennäköisemmin väittämä liitetään siihen. Kuviosta voidaan kuitenkin nähdä, että Lappeenranta näyttää olevan selkeästi parhaiten saavutettavissa linja autolla. Myös henkilöautoyhteyksiä Lappeenrantaan pidetään hyvinä. Kouvola on parhaiten saavutettavissa junalla matkustettaessa, mutta ilmeisesti junamatkustamisen harvinaisuudesta johtuen, vain alle viidennes venäläismatkustajista sanoi, että Kouvolaan on hyvät junayhteydet.

41 38 JUNAYHTEYS KÄYTTÖ JA KIINNOSTAVUUS Junalla Suomeen 100 % 90 % 80 % 3 % 4 % 32 % Mihin aiotte matkustaa junalla v. 2011? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 70 % 60 % 50 % useammin kuin 5 kertaa Helsinki 85 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 65 % 46 % 1 5 kertaa ei kertaakaan Lahti Lappeenranta 19 % 15 % 0 % on joskus matkustanut (n=495) aikoo matkustaa v (n=327) Kouvola 12 % Vuonna 2010 Suomeen Kaakkois Suomen raja asemien kautta saapuneista venäläisistä runsaat 4 % saapui maahan junalla. Loppusyksystä 2010 noin 500 venäläismatkailijalta kysyttiin, kuinka usein he ovat matkustaneet junalla Suomeen ja uskovatko he käyttävänsä junayhteyttä vuoden 2011 aikana. Yli puolet vastanneista venäläismatkustajista uskoi matkustavansa junalla Suomen ja Venäjän välillä vuoden 2011 aikana. Vaikka tästä potentiaalista osa jäisi realisoitumatta, voidaan arvioida venäläisten junamatkustajien määrän lisääntyvän nykyisestä noin matkustajasta jopa kaksinkertaiseksi vuoden 2011 aikana. Matkakohteena Helsinki näyttää kuitenkin olevan ylivoimaisesti houkuttelevin, sillä kysyttäessä junamatkaa suunnittelevilta, mihin he Suomessa junalla matkustaisivat, 85 % sanoi matkustavansa Helsinkiin.

42 39 KAAKKOIS SUOMESSA KÄYNEET JA YÖPYNEET MATKUSTAJAT Kävijöitä 2010 Yöpyjiä 2010 yhteensä yhteensä hotelleissa vuokramökeissä oma mökki/asunto tuttavan luona muualla Etelä Karjala Kymenlaakso Etelä Savo Taulukko 1. Kävijät ja yöpymiset Kaakkois Suomessa ja Etelä Savossa 2010 Imatran seudulla matkailijat viipyvät keskimäärin 2,7 päivää, Lappeenrannan seudulla 1,6 päivää. Kymenlaaksossa käyneet matkustajat viipyivät Suomessa keskimäärin 2,7 päivää ja Etelä Savossa vierailleet matkustajat 3,7 päivää.

43 40 VENÄLÄISTEN RAHANKÄYTTÖ KAAKKOIS SUOMESSA Rahaa käytetty 2010 yhteensä milj Palvelut 2010 yhteensä milj. Tuoteostot 2010 yhteensä milj. Etelä Karjala 259,2 49,8 209,4 Kymenlaakso 47,2 9,0 38,2 Etelä Savo 25,7 13,0 12,7 Rahankäyttö tavaraostojen osalta laskettiin maakunnittain siten, että kerrottiin maakunnassa käyneiden matkustajien määrä maakunnassa käyneiden tuoteostoksiin keskimäärin käyttämällä rahamäärällä. Vastaavalla tavalla laskettiin aineistosta tax free ostot maakunnassa. Jos tax free ostot maakunnasta eivät vastanneet Global Bluen tilastoimia tax free ostoja, painotettiin maakunnassa tuoteostoihin käytettyä rahamäärää siten, että tax free ostot aineistossa vastasivat Global Bluen tilastoja. Venäläiset jättivät vuonna 2010 Etelä Savoon lähes 26 miljoonaa euroa.

44 41 MATKUSTAJAPROFIILIT SEUTUKUNNITTAIN missä seurueessa matkusti Millä seutukunnalla kävitte Lappeenranta Imatra Kotka Kouvola Mikkeli Savonlinna Yksin 20 % 17 % 23 % 32 % 14 % 18 % Puolison kanssa 55 % 68 % 57 % 49 % 54 % 62 % Muussa seurueessa 29 % 23 % 23 % 24 % 36 % 25 % Järjestetyllä ryhmämatkalla 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % Perheenjäseniä matkassa (keskiarvo) 2,5 2,6 2,6 3,0 2,5 3,1 Kulkuneuvo, jolla saapui Ammattiryhmä Asuinalue Kuinka usein Suomessa (3 luokkaa) henkilöauto 84 % 93 % 90 % 88 % 99 % 98 % linja-auto 13 % 6 % 4 % 1 % 0 % 2 % juna 0 % 0 % 1 % 10 % 1 % 0 % pakettiauto 2 % 1 % 5 % 2 % 0 % 0 % Työntekijä 12 % 13 % 5 % 6 % 10 % 5 % Toimihenkilö 48 % 46 % 49 % 45 % 39 % 45 % Yrittäjä 15 % 15 % 25 % 22 % 21 % 20 % Johtaja 11 % 16 % 9 % 11 % 20 % 16 % Eläkeläinen 3 % 3 % 4 % 4 % 0 % 2 % Kotirouva 5 % 4 % 5 % 8 % 5 % 3 % Työtön 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 4 % Opiskelija 6 % 4 % 4 % 6 % 8 % 11 % Moskovan alue 1 % 1 % 2 % 10 % 8 % 9 % Pietarin alue 85 % 86 % 72 % 75 % 88 % 89 % Viipurin alue ja rajan lähialueet 13 % 11 % 24 % 13 % 3 % 2 % Muu alue 2 % 3 % 2 % 3 % 0 % 2 % ei ole käynyt 4 % 4 % 1 % 6 % 1 % 1 % harvemmin kuin 1 krt/kk 67 % 61 % 50 % 69 % 81 % 75 % vähintään krt/kk 29 % 35 % 50 % 25 % 18 % 24 %

45 42 RAHAN KÄYTTÖ SEUTUKUNNITTAIN Lappeenranta Imatra Kotka Kouvola Mikkeli Savonlinna Käytti rahaa tuotteisiin ja palveluihin % keskim. % keskim. % keskim. % keskim. % keskim. % keskim. Käytti rahaa elintarvikkeet 75 % 48,7 77 % 54,2 76 % 46,3 71 % 59,1 72 % 59,0 82 % 70,2 Käytti rahaa kosmetiikka 14 % 33,3 11 % 39,5 12 % 39,1 9 % 30,2 8 % 38,5 9 % 36,9 Käytti rahaa vaatteet 66 % 106,2 65 % 125,9 55 % 118,2 60 % 134,3 67 % 117,0 47 % 123,4 Käytti rahaa jalkineet 25 % 69,3 20 % 82,9 21 % 87,5 38 % 87,2 22 % 63,4 19 % 124,4 Käytti rahaa kulta, korut, kellot 4 % 92,5 3 % 138,4 2 % 98,9 7 % 76,3 2 % 85,8 2 % 100,0 Käytti rahaa turkikset 0 % 168,4 0 % 418,2 0 % 482,4 0 % 450,0 0 %. 0 %. Käytti rahaa viihde-elektroniikka 2 % 139,4 1 % 70,6 8 % 140,8 5 % 137,6 7 % 250,4 5 % 334,7 Käytti rahaa matkapuhelimet ja -tarvikkeet 1 % 136,2 0 % 71,2 3 % 255,3 2 % 260,7 0 %. 3 % 64,5 Käytti rahaa kodinkoneet ja -laitteet 6 % 85,7 4 % 122,3 3 % 153,7 5 % 61,0 8 % 101,7 7 % 52,5 Käytti rahaa taloustavarat 18 % 45,7 14 % 49,4 30 % 47,6 19 % 41,6 11 % 51,0 21 % 70,0 Käytti rahaa kodin tekstiilit 8 % 48,7 5 % 81,1 10 % 66,5 9 % 102,1 2 % 115,1 5 % 58,0 Käytti rahaa urheilutekstiilit ja -tarvikkeet 7 % 90,0 8 % 90,6 12 % 120,2 11 % 161,1 12 % 83,7 15 % 190,7 Käytti rahaa rakennus- ja remontointitarvikkeet 1 % 157,5 2 % 233,6 3 % 89,8 3 % 300,0 2 % 361,0 0 %. Käytti rahaa työkalut 1 % 77,7 2 % 117,0 7 % 121,2 5 % 110,1 0 %. 1 % 32,5 Käytti rahaa autotarvikkeet/autojen huolto 3 % 293,0 2 % 217,6 11 % 412,2 1 % 262,3 2 % 400,0 7 % 65,6 Käytti rahaa moottoriajoneuvot 1 % 78,6 0 % 177,4 2 % 295,4 0 %. 0 %. 0 %. Käytti rahaa huonekalut 1 % 146,0 1 % 66,9 2 % 112,1 1 % 100,0 0 %. 1 % 231,5 Käytti rahaa muut tuotteet 3 % 178,1 3 % 114,0 10 % 87,5 6 % 67,8 1 % 59,5 8 % 55,9 Tuoteostoihin per henkilö 188,9 201,7 274,3 239,4 205,7 252,0 Käytti rahaa majoitukseen 11 % 18,0 27 % 43,3 16 % 146,0 23 %. 34 % 450,0 36 % 233,3 Käytti rahaa ateriointiin 34 % 123,2 33 % 126,0 36 % 129,2 27 % 188,2 41 % 218,1 28 % 197,7 Käytti rahaa matkapaketti 0 % 38,0 1 % 41,6 1 % 45,3 0 % 40,5 1 % 60,8 1 % 84,3 Käytti rahaa teatteri ym. kulttuuripalvelut 2 % 43,7 3 % 40,7 4 % 40,6 4 % 31,9 4 % 50,0 2 % 69,8 Käytti rahaa kylpylä ym. huvittelupalvelut 9 % 16,9 19 % 18,1 21 % 19,1 16 % 23,4 27 % 34,1 16 % 31,2 Käytti rahaa muihin palveluihin 1 % 108,2 0 % 249,2 2 % 88,4 1 % 53,3 0 % 900,0 1 % 60,0 Rahaa palveluihin keskimäärin 37,3 65,5 64,5 62,6 136,5 135,4

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset matkailijat Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2 500 2 000 1 500 2

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Japani Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 3 Japani Väkiluku BKT / asukas Ulkomaanmatkat (2015) 1 127 miljoonaa 34 300 EUR 15,8 miljoonaa

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus

Visit Finland matkailijatutkimus 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2016 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia 7 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen ulkomailta... 6 Matkan kesto

Lisätiedot

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 YHDYSVALLAT Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 YHDYSVALLAT osana laajempaa matkakokonaisuutta Matkan tarkoitus Vain Väkiluku 322 miljoonaa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus 2 Visit Finland Matkailijatutkimus Talvikausi 2015 16 (marras-huhtikuu) Visit Finland tutkimuksia 5 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 949 Muutos 10 kk -761 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa oli 173 949. Kymmenen kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 29.-31.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 13 507 1 Kansi Kävijäperheen koko 1,84 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 7

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Iso-Britannia Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Loma Tuttavat Työ Muu HKI vaihto Muut kauttakulku 3 Iso-Britannia Väkiluku BKT / asukas

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa

OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa Messututkimus Yhteenveto OMAKOTI-messut, Myyrmäki-halli Vantaa 28.-30.10.2016 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 11 453 1 Kansi Kävijäperheen koko 1,91 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 5 993 3 Hankkeet

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 KIINA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 KIINA Lisäksi Helsingin lentokentällä konetta vaihtoi 197 000 kiinalaista matkustajaa, jotka

Lisätiedot

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RUOTSI Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 RUOTSI Väkiluku 9,8 miljoonaa BKT / asukas 34 900 Joka kymmenes matka Ruotsista Matkailijat

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RANSKA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Loma Tuttavat Opiskelu Työ tai kongressi HKI vaihto Muu kauttakulku Muu 3 RANSKA Väkiluku 1 62,8

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Väestökatsaus. Joulukuu 2015

Väestökatsaus. Joulukuu 2015 Väestökatsaus Joulukuu 2015 Turun väestökatsaus joulukuu 2015 Turun ennakkoväkiluku 2015 oli 185 810, lisäys edellisvuodesta 1986. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Turun väestönkasvu oli edelleen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari,

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari, Suomalaisten matkailu Viroon The Baltic Guide seminaari, 13.1.216 Esityksen teemat 1. Suomalaisten matkat Viroon eri tietolähteet 2. Matkailijakohtainen rahankäytön profiili 3. Suomalaisten matkailijoiden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot