Kahvila Keke. Marjut Pihlaja, Essi Purhonen, Jenni Suomela, Janette Virtanen Kestävä kehitys opetuksessa Helsingin Yliopisto Kevät 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kahvila Keke. Marjut Pihlaja, Essi Purhonen, Jenni Suomela, Janette Virtanen Kestävä kehitys opetuksessa Helsingin Yliopisto Kevät 2015"

Transkriptio

1 Kahvila Keke Marjut Pihlaja, Essi Purhonen, Jenni Suomela, Janette Virtanen Kestävä kehitys opetuksessa Helsingin Yliopisto Kevät 2015

2 Johdanto Projektityönämme suunnittelimme Kahvila KeKen, eli kahvilan, jossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita mahdollisimman hyvin. Suunnitellun projektin tavoitteena on innostaa oppilaita oppimaan kestävästä kehityksestä ja antaa heille positiivisia oppimisen sekä onnistumisen kokemuksia. Ideana on, että projekti toimii oppimisympäristönä valittujen luokkaasteiden oppisisältöjen opetuksessa niin, että kahvilaa suunnitellaan yhteistyössä eri aineiden kanssa. Projekti toteutetaan oppilaslähtöisesti koko vuoden kestävänä eheyttävänä projektina. Esimerkiksi käsityötunnilla voidaan hyödyntää kahvilan ruokajätettä tekstiilien ja materiaalien värjäyksessä, joista tehdään kahvilaan lautasliinoja ja pöytäliinoja, fysiikassa laskea valintojen energiatehokkuutta, biologiassa pohtia kasvien kasvatuksen kestävyyttä, kotitaloudessa leipoa kahvilassa myytäviä tuotteita, kemiassa tutkia pakkausmateriaaleja, kuvaamataidossa tehdä mainoksia, kielissä ideoida mainoslauseita Oppilaat saavat suunnitella kahvilan itse, mutta eri aineiden opettajat ovat mukana prosessissa tukemassa, kannustamassa ja rohkaisemassa. Opettajan vastuulla on perhedyttää oppilaat kestävän kehityksen sekä kiertotalouden määritelmiin ennen suunnittelun aloittamista. Kahvilassa pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan itse tuotettuja raaka-aineita, uusiokäyttämään jätteitä, tekemään yhteistyötä lähiyritysten kanssa, sekä toimimaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Projekti kannustaa oppilaita tekemään perusteltuja valintoja sekä opettaa kriittisen ajattelun taitoja. Tavoitteena on, että opitut kestävät käytännöt siirtyisivät osaksi oppilaan arjen valintoja. Projektiin mahdollisesti integroitavat oppiaineet: - Äidinkieli - Biologia - Muut kielet - Maantieto - Historia ja yhteiskuntaoppi - Kotitalous - Matematiikka - Tekstiilityö - Kemia - Tekninen työ - Fysiikka - Kuvaamataito

3 Projektin tavoitteet: Innostaa oppilaita oppimaan kestävästä kehityksestä ja antaa heille positiivisia oppimiskokemuksia Malli on suunniteltu opetussuunnitelman tavoitteita peilaten opetusta horisontaalisesti sekä vertikaalisesti eheyttäväksi projektiksi, jossa oppilaat oppivat asiasisällön lisäksi myös ryhmätyötaitoja sekä kriittistä ja luovaa ajattelua Kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtäminen. Tämä tavoite perustellaan lainauksella opetussuunnitelmasta: Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa (Opetushallitus, 2014). Motivoida oppilaita mm. vaihtelevia työtapoja käyttäen. Vaihtelevat työtavat tukevat oppimista sekä työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille ominaisen luovaa toimintaa (Opetushallitus, 2014). Liittää kestävän kehitykseen liittyvät käsitteet toisiinsa ja muihin opittaviin asioihin. Tämä tehdään eheyttämällä. Eheyttävän opetuksen avulla muodostetaan mielekkäitä kokonaisuuksia, jotka liittyvät myös oppilaiden omaan elämään. Vertikaalinen eheyttäminen toteutetaan arkilähtöisyyden ja ilmiölähtöisyyden kautta konkreettisten kahvilaesimerkkien ja sen suunnittelun myötä. Tällä pyritään innostamaan oppilaita ja antamaan heille motivaatiota oppia kestävästä kehityksestä lisää. Horisontaalinen eheyttäminen toteutetaan tekemällä projekti yhteistyössä monien eri aineiden opettajien kanssa. Opettaa tavoitteellisuutta ja ongelmanratkaisua. Projekti toteutetaan oppilaslähtöisesti.

4 Kahvilan toteuttamiseen liittyviä keskustelukysymyksiä, joita voi kehittää yhdessä oppilaiden kanssa eteenpäin. Ideoita ja avoimia keskustelukysymyksiä on annettu eri aihealueisiin ja oppiaineisiin liittyen, joita opettajat voivat hyödyntää suunnitellessaan kahvilaa yhdessä oppilaidensa kanssa. Yhteistyö lähiyritysten kanssa Kemia/biologia: Mitä yrityksiä koulun lähellä on? Mitä materiaaleja tai palveluita heiltä voisi saada? Saisiko heiltä asiakaskuntaa kahvilaan? Voisiko kahvilalle suunnitella yhteistyötä lähiyritysten kanssa? Miksi yhteistyö lähiyritysten kanssa on tärkeää? (myös kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys liittyvät tähän ympäristötaloudellisen kestävyyden lisäksi) Mahdollisimman tehokasta uusiokäytöstä voitaisiin saada pyrkimällä jätteettömyyteen jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Pyritään suunnittelemaan tuotantoprosesseja niin, että naapurin jäte on toisen raaka-aine. Oppilaat voivat ottaa selvää, mitä jätettä (eli raaka-ainetta) olisi tarjolla lähiympäristössä. Hyvä esimerkki suunnitellusta kiertotalouden ja kestävän prosessin toteutumisesta on leipomon viereen rakennettu (pienikokoinen) St1:n bioetanolilaitos, johon jämäleivät tulevat putkea pitkin suoraan tehtaalta. Jämäleivät eivät kelpaa sellaisenaan eläinten rehuksi hygieniasyistä. St1 valmistaa biojätteestä Etanolix menetelmällä biojätettä, jolloin bioetanolin sivutuotteena syntyy rehua, joka voidaan toimittaa maatiloille. Maatilat taas toimittavat viljaa leipomolle, ja näin ympyrä sulkeutuu. Myytävien tuotteiden valitseminen kahvilaan Kemia/Fysiikka/Biologia/Kotitalous/Käsityö Jokaisen raaka-aine tuotteen suhteen (esim. kahvi) täytyy vastata seuraaviin kysymyksiin, jotta valinta on perusteltu. Missä ja miten tuote valmistetaan? Mitkä ovat tarvittavat raaka-aineet ja valmistusprosessit? (Biologia, kemia, fysiikka) Mihin tuotteen valmistamisessa kuluu eniten ympäristöresursseja? Voidaanko valmistusprosessissa tarvittavalle energialle laskea arvo? Katso fysiikan kysymyspankki. (Biologia, kemia, fysiikka, matematiikka) Missä ja mihin tuote pakataan? Miksi? (Biologia, kemia, fysiikka) Kuinka ympäristö otetaan huomioon ruokatuotteen pakkausvaiheessa? Miten ympäristön voisi ottaa paremmin huomioon ruokatuotteen pakkausvaiheessa? (Kemia, fysiikka, biologia) Missä ruoka valmistetaan? Kuinka paljon energiaa sen kuljettamiseen Suomeen kuluu? Katso fysiikan kysymyspankki. (Fysiikka) Luonnon monimuotoisuus Kemia/Biologia: Mikä on kahvilan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen kahvilassa käytettyjen tuotteiden myötä? myös esimerkiksi geenimuuntelusta sekä lannoitteiden ja tuholaismyrkkyjen käytöstä sekä luomutuotteista voidaan keskustella. Luomutuotteista keskusteltaessa tulisi ottaa huomioon paitsi ympäristö- ja eettiset näkökulmat, myös talousnäkökulma. (Luomutuotteen tuottaminen kalliimpaa ja epävarmempaa, ja sen viljelyyn tarvitaan enemmän maata.)

5 Miten luontoa ja sen monimuotoisuutta voi suojella? Miksi yhdenkin lajin tuhoutuminen tai väheneminen voi vaikuttaa tuhoisasti koko ekosysteemiin? Leivonta Kemia/biologia/fysiikka/kotitalous: Minkälaisia ja missä/miten valmistettuja raaka-aineita leivonnaisissa kannattaisi käyttää, jotta jauhon valmistusprosessissa syntyvä jäte uusiokäytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti? Miten leivonnaiset tulisi valmistaa, jotta prosessissa kulutetaan mahdollisimman vähän ympäristöresursseja? Tarvitaanko uunia tai jääkaappia välttämättä? Miten voidaan laskea, kuinka paljon energiaa leivonnaisen valmistamiseen kokonaisuudessaan kuluu? Onko leivonnaisen valmistuksen kannalta väliä, onko kesä vai talvi? Mihin kananmunia tarvitaan leivonnassa? Minkälaisia molekyylejä kananmuna sisältää? Miksi kananmunat vaahtoutuvat? Minkälaisia molekyylejä jauhot sisältävät? Minkälaisia molekyylejä sokeri sisältää? Miten tuotteista saadaan mahdollisimman säilyviä? Mitkä ruokatuotteet säilyvät parhaiten? Miksi? Juomat Kemia/biologia/fysiikka: Minkälaisia ja missä/miten valmistettuja raaka-aineita juomissa kannattaisi käyttää, jotta jauhon valmistusprosessissa syntyvä jäte uusiokäytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti? Miten juomat tulisi valmistaa, jotta prosessissa kulutetaan mahdollisimman vähän ympäristöresursseja? Mikä on liuos? Keksikää esimerkkejä juomista, jotka ovat liuoksia. Mikä on suspensio? Keksikää esimerkkejä juomista, jotka ovat suspensioita. Mitkä tekijät kahvin tai teen valmistuksessa vaikuttavat valmiin juoman vahvuuteen? Entä kitkeryyteen? Mitä ovat orgaaniset yhdisteet? Missä juomissa on orgaanisia yhdisteitä? Sisustus Kemia/tekstiilityöt/puutyöt Mitkä kemialliset ominaisuudet ovat huonekaluille sekä koriste- ja käyttöesineille tärkeitä? Millaisilla aineilla on tällaisia ominaisuuksia? Mitä ainetta kananmunan kuoret ovat? Minkälaisia ominaisuuksia niillä on? Minkälaisia koristeita niistä voisi valmistaa? Minkälaisesta puusta huonekaluja tulisi rakentaa, että ne olisivat mahdollisimman käyttöystävällisiä? Saako tällaista puuta jätteenä jostain? Voiko esimerkiksi vanhoja puulavoja käyttää huonekalujen valmistukseen?

6 Jäteasiat Kemia/biologia/fysiikka Miksi jätteitä ylipäätään pitäisi kierrättää? Mitä biojätteestä voisi valmistaa? Mitä hyötyä jätteestä voisi olla energian valmistuksessa? Miten kahvila KeKe voi vähentää jätteen syntymistä? Minkälainen on muovin kemiallinen koostumus? Miksi se on ympäristön kannalta hankala materiaali? Miten kiertotalous liittyy jäteasioihin? Kasvimaa Kemia/kotitalous/biologia Tiettyjä kahvilassa tarvittavia raaka-aineita voisi kasvattaa itse kasvimaalla. Esimerkiksi minttua minttuteetä varten. Ionipitoisuuksia voisi laskea mullasta titraamisen avulla Kasteluveden ionipitoisuuksia voisi tutkia titraamalla Biologiassa voisi tutkia kasvien sopeutumista tiettyyn kasvuympäristöön Biologiassa voisi keskustella parhaiten tuottavista ja tehokkaimmin lisääntyvistä kasveista Kotitaloudessa voisi pohtia, mihin kasvimaan anteja voisi hyödyntää, ja miten tämä vaikuttaa kahvilan hoitoon Saippua Kemia/käsityö Miten saippuaa valmistetaan? Miten saippua toimii? Mihin saippuaa yleensä käytetään? Mihin saippuaa voi käyttää käsitöissä? Saippuaa voi valmistaa kemian tunnilla ja käytetään yhteistyössä käsitöiden kanssa mm. huovutuksessa

7 Molekyyligastronomian tuntisuunnitelma (Kemia/kotitalous) Tuntisuunnitelma toteutetaan yhteistyössä kemian ja kotitalouden opettajien kanssa. Aikaa tulisi varata ainakin kaksi 75 min oppituntia. Oppilaille annetaan seuraavat kysymykset, ja heitä ohjeistetaan etsimään pareittain tietoa kirjoista ja netistä voidakseen vastata niihin. Ensimmäinen tunti käytetään vastausten etsimiseen ja niiden läpikäymiseen yhdessä, sekä työn (kysymys 7) suunnittelemiseen. Toinen tunti käytetään suunnitellun työn toteuttamiseen. Opettajan tulee toimia tukijana ja kannustajana työn suunnittelussa ja toteutuksessa, ja kertoa tarvittaessa oppilaille, mitkä ovat hyvän kokeellisen työn piirteet (vain yksi muuttuja, jota testataan, muita muuttujia pyritään kontrolloimaan, tiedetään mitä mitataan, mitä tulokset kertovat, jne ) Minkälaisia molekyylejä on jauhoissa? Miksi leipä alkaa maistua vähän makealta, kun jauhat sitä tarpeeksi kauan suussasi? Minkälaisia molekyylejä on sokerissa? Minkälaisia molekyylejä on kananmunassa? Miksi kananmuna vaahtoutuu? Voiko kananmunavaahdon muodostumisnopeutta tai kestävyyttä parantaa jollakin tavalla? Suunnittele työ, jolla voit testata, miten valitsemasi yksi tekijä vaikuttaa kananmunavaahdon muodostumiseen. Minkä tekijän vaikutusta testaat? Mitä muuttujia kokeessasi tulisi kontrolloida? Mitä muuttujia pitäisi kontrolloida, mutta se on mahdotonta? Miksi koe tulisi toistaa moneen kertaan? Mitä tulokset kertovat? Voiko tuloksia yleistää? Miksi tai miksi ei?

8 Esimerkkivastaukset: Jauhoissa on tärkkelystä. Tärkkelys on polysakkaridi, eli polymeeriketju, joka koostuu gukoosiyksiköistä, eli yksirenkaisista sokereista. (Haaroittunut rakenne on amylopektiniä ja suoraketjuinen rakenne on amyloosia.) Syljessä oleva amylaasi (entsyymi) pilkkoo tärkkelysketjuja pienemmiksi palasiksi, kahden renkaan sokeriksi, eli maltoosiksi. Maltoosi maistuu makealta (tärkkelys ei). Tavallinen pöytäsokeri on sukroosia. Sukroosimolekyyli koostuu kahdesta yksirenkaisesta sokerista, joista toinen on nimeltään glukoosi, ja toinen fruktoosi. Kananmunassa on suurimmaksi osaksi vettä (noin 90%) ja proteiineja (noin 10%). Proteiinit ovat aminohapoista koostuvia pitkiä ketjumaisia molekyylejä. Kananmuna vaahtoutuu, koska kananmunan proteiinit muuttavat muotoaan vatkatessa (palloksi kietoutuneet aminohappoketjut avautuvat) ja ne järjestäytyvät ilmakuplien ympärille niin, että kuplista tulee pysyviä. Kietoutuneiden aminohappoketjujen avautuminen on tärkeää, koska tällöin ketjun hydrofiiliset ja hydrofobiset osat ovat kosketuksissa veden, ilman, ja toisten proteiinien kanssa ja muodostavat toistensa ja vesimolekyylien kanssa väliaikaisia sidoksia ja täten pysyvämpiä koteloita kuplien ympärille. (Hydrofiiliset osat vetävät vettä puoleensa, kun taas hydrofobiset osat ovat vettä hylkiviä.) Kananmunavaahto on siis seos ilmaa ja nestettä. Etikan (tai muun hapon) lisääminen nopeuttaa vaahdon muodostumista, sillä se edesauttaa proteiinien muodon muuttumista, eli denaturaatiota. Etikassa olevat H+ -ionit myös vähentävät ylivatkaamisen riskiä (vaahdosta erottuu neste ja se lässähtää), koska H+ -ionit reagoivat proteiinien kanssa niin, että niistä tulee neutraalimpia, jolloin ne eivät reagoi toisten proteiinien kanssa yhtä todennäköisesti. Myös (mieto) lämpö auttaa vaahdon muodostumista. Työssä tulee olla vain yksi muuttuja, kaikkia muita muuttujia pitäisi pyrkiä kontrolloimaan (tai edes monitoroimaan) mahdollisimman tarkasti. Vain yksi tekijä tulee valita. Kaikkia muita paitsi sitä tekijää, jonka vaikutusta testataan. Esim. lämpötila, kulhon muoto, kulhon puhtaus, vatkaamisnopeus, kananmunan ikä Kananmunan ikää voi olla hankala tietää aivan varmaksi Koe tulisi toistaa moneen kertaan satunnaisvirheiden vaikutusten minimoimiseksi. Kokeissa on aina joitakin virhelähteitä. Oman kokeen virhelähteitä tulisi eritellä kokeen jälkeen ja niiden vaikutusta tuloksiin tulisi analysoida. Systemaattisten virheiden vaikutusta kokeen toistaminen ei pienennä - siksi koemenetelmää tulisi ruotia ja hioa. Jos tuloksia halutaan yleistää, koe pitää toistaa monta kertaa, jotta tiedetään, että kyse ei ole vain kokeessa käytetyistä kananmunista, vaan sama pätee kaikkiin kananmuniin.

9 Fysiikan tehtäväpankki Keke-kahvilan avulla voidaan käsitellä fysiikan oppisisällöistä ainakin energiankulutusta ja tuottamista, lämpö-oppia sekä sähköä. Tämä tehtäväpankki sisältää kahvila-aiheisia tehtäviä sekä tutkimustehtäviä, joiden kautta oppilaat voivat tehdä perusteltuja valintoja keke-kahvilaan liittyen. Valaistus Tehtävä Kahvilassa on kymmenen lamppua, joita poltetaan keskimäärin 6 tuntia vuorokaudessa. Tuleeko halvemmaksi valita kahvilaan hehkulamput vai energiansäästölamput, kun tarkastellaan 5 vuoden ajanjaksoa? Yhden hehkulampun teho on 60 W, käyttöikä noin 1000 tuntia ja hankintahinta 0,49 euroa. Energiansäästölampun teho on 15 W, käyttöikä noin tuntia ja hankintahinta 9,90 euroa. Oletetaan, että sähkön hinta on noin 7 senttiä/kwh. Ratkaisu Lamppujen palamisaika 5 vuoden aikana 106 h3655 = h Hehkulamppuja tarvitaan / kpl Energiansäästölamppuja tarvitaan / kpl Hehkulamppujen kuluttama energia 0,060 kw h = 6570 kwh Energiansäästölamppujen kuluttama energia 0,015 kw h = 1642,5 kwh Hehkulamppujen kustannukset ,49 = 513,80 euroa Energiansäästölamppujen kustannukset 1642, ,90 = 223,88 euroa Energiansäästölamput tulevat halvemmaksi. Tutkimustehtävä Suunnittele Keke-kahvilalle valaistus. Ota huomioon erilaisten lamppujen ympäristöystävällisyys, energiankulutus ja kustannukset. Tutustu erilaisiin valaistusvaihtoehtoihin sivustolla Energiankulutus Tehtävä Kahvia kuljetetaan laivalla Brasiliasta Suomeen. Matkan pituus on noin km. Kuinka paljon energiaa yhden kahvilastillisen kuljettamiseen kuluu? Laivoissa käytettävän kevyen polttoöljyn lämpöarvo on 43 MJ/kg. Oletetaan, että laivan polttoaineen kulutus on 100 l/km ja polttoöljyn tiheys 0,85 kg/l. Ratkaisu Polttoaineen kulutus km100 l/km = l Polttoaineen massa l0,85 kg/l = kg Energiaa kuluu kg43 MJ/kg = MJ 40 TJ

10 Tutkimustehtävä Valitse Keke-kahvilassa käytettävä kahvimerkki. Ota huomioon kahvin viljelyyn liittyvät eettiset seikat, kahvin kuljetukseen kulunut energia ja kustannukset. Tehtävä Kahvinkeitin, jonka teho on 2000 W, lämmittää vettä. Kuinka paljon energiaa tarvitaan lämmittämään litra vettä 25 oc:sta kiehuvaksi? Kuinka kauan lämmittäminen kestää? Ratkaisu Lämpötilan muutos t = 100 oc - 25 oc = 75 oc Tarvittava energia Q = cmt = 4,19 kj/(kgoc)1 kg75 oc = 314,25 kj 310 kj Kuluva aika t = Q/P = J / 2000 W = 157,125 s 2 min 40 s Tehtävä Vedenkeittimessä lämmitetään 1,2 litraa vettä. Veden alkulämpötila on 15 oc ja loppulämpötila 95 oc. Keittimen teho on 1200 W ja sen lämpökapasiteetti on 0,35 kj/oc. Oletetaan, että kannun hyötysuhde on 80 %. Kuinka paljon energiaa lämmittämiseen tarvitaan? Kuinka kauan lämmittäminen kestää? Ratkaisu Lämpötilan muutos t = 95 oc - 15 oc = 80 oc Lämmittämiseen käytettävä energia jakautuu veden lämmittämiseen ja keittimen lämmittämiseen: Q = cmt + Ct= 4,19 kj/(kgoc)1,2 kg80 oc + 0,35 kj/oc80 oc = 430,24 kj Tarvittava energia 430,24 kj / 0,80 = 537,8 kj 540 kj Kuluva aika t = J / 1200 W = 448,17 s 7 min 30 s Tehtävä Astianpesukone käyttää yhteen pesuun noin 16 litraa vettä. Kuinka paljon energiaa tarvitaan tämän vesimäärän lämmittämiseksi 25 oc:sta 70 oc:een? Ratkaisu Lämpötilan muutos t = 70 oc - 25 oc = 45 oc Tarvittava energia Q = cmt = 4,19 kj/(kgoc)16 kg45 oc = 3016,8 kj 3000 kj Tutkimustehtävä Selvitä, kuinka paljon energiaa käsin tiskaaminen ja astioiden peseminen astianpesukoneessa kuluttavat. Kannattaako Keke-kahvilaan hankkia astianpesukone?

11 Energian tuottaminen Tutkimustehtävä Selvitä, miten aurinkokenno toimii. Voitaisiinko osa Keke-kahvilan tarvitsemasta sähköstä tuottaa aurinkokennon avulla? Tehtävä Kahvilaan tuotetaan energiaa polkemalla sähkökuntopyörää. Henkilön polkemisteho on noin 110 W. Kuinka paljon energiaa kahvilaan saadaan tuotettua vuoden aikana, jos henkilö polkee kuntopyörää noin tunnin ajan viitenä päivänä viikossa? Kuinka paljon tämä energiamäärä maksaisi, jos oletetaan, että sähkön hinta on noin 7 senttiä/kwh? Ratkaisu Henkilö polkee vuodessa 525 h = 260 h Energiaa saadaan 0,110 kw260 h = 28,6 kwh 29 kwh Energia maksaisi 28,60,07 = 2,002 2 euroa

12 KeKe-kahvila käsityön näkökulmasta Tuotesuunnittelu Riippuen luokka-asteesta, oppilaiden kanssa lähdetään liikkeelle miettimällä mitä materiaaleja kahvilasta tulee ja mitkä kannattaa kerätä talteen. Suunnittelussa huomioidaan myös materiaalit, joita voidaan mahdollisesti käyttää myöhemmin opetuksessa sekä mahdollisista lahjoituksista saatavat materiaalit. Pyritään tekemään yhteistyötä ainakin kuvaamataidon, mutta myös muiden oppiaineiden kanssa. Tavoitteena on, että suurin osa tunneilla käytetystä materiaalista tulee kahvilan toiminnasta tai lahjoitusten kautta. Kierrätyksen näkökulmasta suunnittelulla on suuri rooli, sillä ennakoimalla materiaaleja voidaan kerätä hyvän ajan puitteissa esimerkiksi Kierrätyskeskuksesta tai kirpputoreilta esim. rikkinäisen vaatteen vetoketjun uusi elämä. Ensisijaisesti suunnitellaan helpot, nopeat ja tarpeeksi yksinkertaiset tuotteet joita myydään kahvilassa, mutta kahvilasta tulevia materiaaleja voidaan käyttää vapaasti myös muilla kursseilla -> ruoka- ja kasvivärjäys helppo jättää käsityötunneille tekniikaksi. Kahvilasta saatavia materiaaleja: Kahvipussit Teepussien narut Muovijäte kuten muovipussit ja erilaiset kääreet Paperi(massa) Värjäyksessä pyritään käyttämään kahvilan tuotteiden raaka-aineista tulevia purkkeja ja kippoja (esim. hunajapurkit?) Kartonkipakettien hyötykäyttö erilaisissa askarteluissa, pientavaroiden säilytyksessä Muut materiaalit: Puuvilla: lahjoituksina, esim. koulun/sairaalan/hotellin vanhat tekstiilit Koulun jämälangat ja muu tekstiilijäte Villalankaa kierrätettynä esim. Kierrätyskeskuksesta, kirppareilta tai lahjoituksena Lähikasvattajalta lampaanvillaa Yhdessä kemian kanssa tehtävä saippua huovutukseen Suunnittelutyölle oleellista on aika ja taitotasoon suhteutetut työohjeet. On myös tärkeää kertoa erilaisten materiaalien ominaisuuksista sekä käyttömahdollisuuksista (esim. huopa on lämmin, akustinen ja pehmeä, kahvipussi kestävää, vedenpitävää ja liukasta). Koska oppilaille tulee antaa aikaa omaan luovaan työskentelyyn, luokka kannattaa jakaa pienryhmiin ja ryhmille erilaiset materiaalit työstettäviksi. Näin ideoita syntyy useampia ja jokainen pääsee kertomaan oman visionsa.

13 Tuntisuunnitelmassa huomioitavaa: aika selkeät, taitotason mukaiset ohjeet materiaalien ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet rohkaistaan omatoimisuuteen ja tiedonhakuun kuvapalveluja apuna käyttäen mitä tekstiilejä kahvilassa on? värimaailmat: mikä sopii yleiseen yhteiseen tilaan? mitä värejä ruualla saa? huopa: lämmin, akustinen, pehmeä kahvipussi: kestävä, vedenpitävä, liukas Muuhun kuin myyntiin? Koulun koristeluun, esim. kevätjuhlat Äitienpäivä- ja muut lahjat Yleisesti käsityön opetuksessa Kahvilan sisustus ja tekstiilit Oppitunnin runko: Lähtökohtana on, että oppilaat saavat itse päättää minkälainen kahvilan ilmeestä tulee. Projekti aloitetaan niin, että lähdetään pohtimaan muutaman esimerkin avulla minkälaisia tekstiilejä kahviloissa sekä muissa yleisissä tiloissa yleensä on, ja oppilaat saavat pohtia minkälaisista ratkaisuista he pitäisivät. Tilasuunnittelussa on tärkeää huomioida tekstiilien värit, materiaalit ja helppohoitoisuus, lisäksi koulun tiloissa tulee huomioida paloturvallisuus. Myös kahvilan tila kannattaa tutkia kunnolla: tarvitaanko tekstiilejä esimerkiksi tuomaan valoa tai väriä, vaikuttamaan akustiikkaan vai peittämään epäviihtyisiä pöytiä. Koska kahvila pyritään sisustamaan kierrätetyin kalustein ja tekstiilein, oppilaiden kanssa tutustutaan myös lähikirpputoreihin tai Kierrätyskeskukseen. Oppilaat ideoivat erilaisia ilmeitä kahvilaan, joista valitaan kaikille mieleisin ja tätä suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan käsityötunneilla. Kahvilan tekstiilejä: Esiliinat Lautasliinat Verhot (paloturvallisuus?) Pöytäliinat Tyynyt Tuolien päälliset/verhoilut Matot

14 Luonnonväreillä värjääminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Keke-kahvilan tekstiilit on tarkoitus värjätä luonnonväreillä. Luonnonväreillä värjäämistä pidetään ekologisena ratkaisuna, mutta sitäkin voidaan tehdä monin eri tekniikoin joista toiset ovat enemmän ja toiset vähemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Kansiosta löytyvästä raportissa India Flint ja kontaktivärjäys, pohdin eri kasvivärjäysmenetelmien energian ja veden kulutusta. Tässä olen listannut eri värikasveja ja pohtinut niiden käytön kestävyyttä värjäämisessä. Taulukon jälkeen löytyvään listaan olen koonnut hyödyllisiä linkkejä kestävään kasvivärjäykseen. LINKKEJÄ: Värjäysopas (pdf) ruokajätteillä värjäämiseen: https://suloisiavareja.files.wordpress.com/2013/09/suloinen_opas.pdf Värjäysoppaaseen liittyvä blogi https://suloisiavareja.wordpress.com/author/ullalapiolahti/page/2/ Kattavasti tietoa ja paljon kokeiluja luonnonväreillä värjäämisestä Kokeiluja erikoisemmilla väriaineilla, kuten porkkanan naateilla ja mustapavuilla

15 VÄRIKASVIEN EKOLOGISUUS: Värikoodaukset: Violetti - kasvatetaan vain värjäyskasviksi, ja menetelmä on ympäristölle haitallinen Punainen - kasvatetaan vain väriä varten Keltainen - kasvatetaan hyötykäyttöön ja väriksi Vihreä - hyödynnetään ruokajätteitä sininen - kasvaa luonnonvaraisena Värikasvi Väri Mistä väri saadaan? Ekologisuus Krappi punainen juuri kasvatetaan ainoastaa väriä varten Indigo/morsinko sininen lehdet kasvatetaan ainoastaan väriä varten. Kyyppivärjäyksessä käytetään usein ympäristölle ja ihmiselle haitallista natriumdioniittia. reseda keltainen lehdet kasvatetaan ainoastaan väriä varten. kurkuma keltainen juuri kasvatetaaan mausteeksi ja väriksi. keltasipuli keltaoranssi kuoret hyödynnetään ruokajätteitä punasipuli vihreä kuoret hyödynnetään ruokajätteitä kanerva keltainen varret kasvaa luonnonvaraisena Lupiinin lehdet vihreä lehdet kasvaa luonnonvaraisena koivu keltainen lehdet kasvaa luonnonvaraisena nokkonen keltavihreä lehdet kasvaa luonnonvaraisena kokenilli punainen kirvat kasvatetaan ainoastaan värjäystä varten. saksanpähkinä ruskea kuoret hyödynnetään ruokajätteitä avocado ruskea kuoret ja siemenet hyödynnetään ruokajätteitä punajuuri punainen juures kasvatetaan ruuaksi ja väriä varten

16 Loppureflektointi Loppureflektoinnin tarkoitus on kerrata kestävän kehityksen periaatteita ja käydä läpi kahvilan toteutusprosessia yhdessä oppilaiden kanssa. Erityisen tärkeää on keskustella siitä, mitä projektista jäi käteen, ja miten oppilaat voivat hyödyntää oppimaansa omassa elämässään ja tekemissään valinnoissa. Miten kahvilassa pyrittiin toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti? Onnistuiko tämä? Missä olisi vielä voinut parantaa? Kuinka paljon energiaa kahvila KeKe kulutti? Miten energiankulutusta pyrittiin vähentämään? Miten tätä arvioitiin? Mikä kahvila KeKen toteuttamisessa oli vaikeinta? Mitä itse keksimiänne ideoita kahvilan toteuttamisessa käytettiin? Mistä ideat tulivat Mihin kestävää kehitystä tarvitaan? Miksi te toteutitte tämän projektin? Minkälaisia muutoksia omassa elämässään voi tehdä, jotta pystyisi noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita paremmin? Miksi on tärkeää toimia kestävästi? Miten eri oppiaineet toimivat tässä projektissa tukien toinen toisiaan? Lähteet: Opetushallitus, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/936357/mod_resource/content/1/160358_opsluonnos_ perusopetus_luvut_1_12_ pdf, katsottu

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6 SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tavoite: Laskea eri sähkölaitteiden energiankulutuksia. Ymmärtää käsite kilowattitunti (kwh) ja kuinka se lasketaan. Ryhtyä toimeen sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Tehtävä: Käytämme

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? Mikä ihmeen kaari? Tavaran

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

BIOMOLEKYYLEJÄ. fruktoosi

BIOMOLEKYYLEJÄ. fruktoosi BIMLEKYYLEJÄ IMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Ihminen on käyttänyt luonnosta saatavia, kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä eli biopolymeerejä jo pitkään arkipäivän tarpeisiinsa. Biomolekyylit

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

KESYTÄ KOTISI VESIPEDOT

KESYTÄ KOTISI VESIPEDOT KESYTÄ KOTISI VESIPEDOT Tavoite: Oppilas ymmärtää, että vesi on rajallinen luonnonvara ja että kulutamme vettä turhaan joka päivä. Oppilas oppii huomaamaan turhan vedenkulutuksen ja osaa estää sen. Tehtävä:

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

HAPANTA HUNAJAA. KESTO: Työn teoriaosion, mahdollisten alkuvalmistelujen ja siivousten lisäksi työn suoritukseen menee noin 15 minuuttia aikaa.

HAPANTA HUNAJAA. KESTO: Työn teoriaosion, mahdollisten alkuvalmistelujen ja siivousten lisäksi työn suoritukseen menee noin 15 minuuttia aikaa. HAPANTA HUNAJAA KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu alakouluun, mutta sitä voi soveltaa muillekin luokka-asteille. Yläkouluissa ja lukiossa voidaan käyttää vahvoja happoja ja emäksiä ja laskea tarkemmin pitoisuudet

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

C. Ennen kuin aloitatte suojuksen suunnittelun, miettikää ryhmänne. D. Valmis suojus arvioidaan seuraavasti (maksimissaan 50.

C. Ennen kuin aloitatte suojuksen suunnittelun, miettikää ryhmänne. D. Valmis suojus arvioidaan seuraavasti (maksimissaan 50. C. Ennen kuin aloitatte suojuksen suunnittelun, miettikää ryhmänne ajankäyttöä. Apuna voi käyttää seuraavaa aikataulua: Ideointi 15 minuuttia Suunnittelu 30 minuuttia Toteutus 30 minuuttia Tauko 5 minuuttia

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa?

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa? Kysymys 1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa? 2. EXTRA-PÄHKINÄ (menee yli aiheen): Heität vettä kiukaalle. Miksi vesihöyry nousee voimakkaasti kiukaasta ylöspäin?

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Johdanto... 2 Yritysyhteistyömalli... 3 Kiertotalouskäsitteen esitteleminen: tutkimusmatka roskakoriin... 3 Ohje opettajalle... 3

Johdanto... 2 Yritysyhteistyömalli... 3 Kiertotalouskäsitteen esitteleminen: tutkimusmatka roskakoriin... 3 Ohje opettajalle... 3 Johdanto... 2 Yritysyhteistyömalli... 3 Kiertotalouskäsitteen esitteleminen: tutkimusmatka roskakoriin... 3 Ohje opettajalle... 3 Esimerkkivastauksia... 3 Ideoita muihin aineisiin... 4 Kiertotalouskäsitteen

Lisätiedot

TÄS ON PROTSKUU! Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

TÄS ON PROTSKUU! Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine? TÄS ON PROTSKUU! KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu parhaiten yläkouluun kurssille elollinen luonto ja yhteiskunta, sekä lukioon kurssille KE1. KESTO: Työ koostuu kahdesta osasta: n. 30 min/osa. MOTIVAATIO: Mitä

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:. AMMATIKKA top 17.11.005 MATEMATIIKAN KOE. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu Nimi: Oppilaitos:. Koulutusala:... Luokka:.. Sarjat: MERKITSE OMA SARJA 1. Tekniikka

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Taso: Peruskoulun vuosiluokat 1-6, tehtäviä eri ikäryhmille Ajallinen kesto: n. 45 minuuttia Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää:

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Nimi: Orgaaninen kemia. orgaanista.wordpress.com. 9. luokan kurssi

Nimi: Orgaaninen kemia. orgaanista.wordpress.com. 9. luokan kurssi Nimi: Orgaaninen kemia orgaanista.wordpress.com 9. luokan kurssi Aikataulu Tässä on kurssin aikataulu. Kirjoita jokaisen oppitunnin päätteeksi muistiin, mitä sillä tunnilla teit. Merkitse tähän muistiin

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Biologia. Maantieto Maantiede

Biologia. Maantieto Maantiede Ympäristö- ja luonnontieto Biologia Maantieto Maantiede Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 29.10.2009 Lea Houtsonen Opetushallitus lea.houtsonen@oph.fi Ympäristö-

Lisätiedot

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus

Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016. Jukka Tulivuori Opetushallitus Ulkona oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016 Jukka Tulivuori Opetushallitus Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto Tiedon määrä ja luonne Työn luonne Talous Yhteisöjen

Lisätiedot

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

m u o v i t o N m a a i l m a

m u o v i t o N m a a i l m a muoviton maailma Putket, kaivot, säiliöt, pullot - muovi kuljettaa puhdasta vettä sinne, missä sitä tarvitaan. Muovi antaa suojaa eikä petä vaativissakaan olosuhteissa, samalla vesi säilyy puhtaana ja

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

1. Muunna seuraavat yksiköt. Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu. Oppilaitos:.. Koulutusala:...

1. Muunna seuraavat yksiköt. Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu. Oppilaitos:.. Koulutusala:... MATEMATIIKAN KOE Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu Nimi: Oppilaitos:.. Koulutusala:... Luokka:.. Sarjat: LAITA MERKKI OMAAN SARJAASI. Tekniikka ja liikenne:..

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT

LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT LIIKKUMISTAVAT ENNEN JA NYT Tavoitteet: Oppilaat perehtyvät liikkumistapoihin, joita käytettiin isoisän aikaan ja nyt, huomioiden myös kuljettavat etäisyydet, liikkumismuodon valintamahdollisuudet ja niiden

Lisätiedot

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ Tavoite: Oppilaat tietävät, mistä saa tietoa laitteiden energiankulutuksesta ja he ovat tietoisia energiamerkinnän sisällöstä. Oppilaat ymmärtävät mitä etua on valita A-luokan

Lisätiedot

Vesimolekyylien kiehtova maailma

Vesimolekyylien kiehtova maailma Vesimolekyylien kiehtova maailma Luokka-aste Oppitunti molekyylimallinnuksesta oli suunniteltu 8. luokan oppilaille. Tavoitteet Tavoitteena on tarkastella kemiallista mallia ja syventää kemiallisen mallin

Lisätiedot

MUOVIA MAIDOSTA. AVAINSANAT: Arkikemia Proteiinit Denaturoituminen Polymeerit Happamuus

MUOVIA MAIDOSTA. AVAINSANAT: Arkikemia Proteiinit Denaturoituminen Polymeerit Happamuus MUOVIA MAIDOSTA KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. Alakoululaisille muovin valmistusta tehdessä puhutaan verkottumisesta ja muovin verkottuneesta

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

VÄRIKKÄÄT MAUSTEET TAUSTAA

VÄRIKKÄÄT MAUSTEET TAUSTAA VÄRIKKÄÄT MAUSTEET TAUSTAA Mausteet ovat kiehtoneet ihmisiä vuosituhansien ajan, niiden makujen ja värien vuoksi. Ruoanlaiton lisäksi mausteita on käytetty luonnonlääkeaineina erilaisten sairauksien hoidossa,

Lisätiedot

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Arvostelu: koe 60 %, tuntitestit (n. 3 kpl) 20 %, kokeelliset työt ja palautettavat tehtävät 20 %. Kurssikokeesta saatava kuitenkin vähintään 5. Uusintakokeessa testit,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 1 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA Oppiaineen tehtävä Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

e-oppiminen Simo Veistola Toimitusjohtaja simo.veistola@e-oppi.fi 050-431 8578

e-oppiminen Simo Veistola Toimitusjohtaja simo.veistola@e-oppi.fi 050-431 8578 e-oppiminen Simo Veistola Toimitusjohtaja simo.veistola@e-oppi.fi 050-431 8578 sähköisen oppimisen edelläkävijä Sähköisten oppimateriaalien kustannustalo Perustettu v. 2011, Tj. Simo Veistola, FT, Forssan

Lisätiedot

RAKENNA AURINKOKATTILA

RAKENNA AURINKOKATTILA RAKENNA AURINKOKATTILA Tavoite: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan kattila, joka käyttää aurinkoa veden lämmittämiseen. Toinen

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Hapot hyökkäävät hampaisiin!

Hapot hyökkäävät hampaisiin! Hapot hyökkäävät hampaisiin! Tiedät varmasti, että makean syönti on huonoksi hampaille! Hampailla viihtyvät bakteerit ( hammaspeikot ) rakastavat sokeria ja kaivavat reikiä sitä innokkaammin mitä enemmän

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri ENNAKKOTEHTÄVÄ: Oppimista tukeva arviointikulttuuri Perehtyminen kotona: Millainen on oppimista tukeva arviointikulttuuri? Palauta mieleen OPSin luku 6. Koonti ja keskustelu opettajainkokouksessa: Mikä

Lisätiedot

Geologia arkipäivässä -visa

Geologia arkipäivässä -visa Geologia arkipäivässä -visa Geologia arkipäivässä -visa Taustatietoa Geoympäristö eli maa- ja kallioperä ilmentymineen ja ominaisuuksineen ovat joka päiväisessä elämässämme tiiviisti läsnä. Ne näkyvät

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideat on koottu Kemia työelämässä täydennyskoulutuskurssille osallistuneiden opettajien kurssiin liittyneistä etätehtävistä. Tehtävän tarkoituksena oli

Lisätiedot

Mahamysteeri. Mitkä ruoka-aineet sisältävät näitä aineita?

Mahamysteeri. Mitkä ruoka-aineet sisältävät näitä aineita? KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä yläkoulussa tai lukiossa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. Parhaiten työ soveltuu yläkouluun kokonaisuuteen elollinen luonto ja yhteiskunta. KESTO: 1 h. MOTIVAATIO:

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Täällä saa tehdä niitä asioita, joista on kiinnostunut Kerhojen tarjoamista eri lahjakkuuden alueiden tukemiseen Kerhoissa

Lisätiedot

Copyright Lasse Lundqvist Oy 2008, Sosa-tuotteet saat www.lasselundqvist.fi. Annostus Käyttö Sopivuus Tuotteet

Copyright Lasse Lundqvist Oy 2008, Sosa-tuotteet saat www.lasselundqvist.fi. Annostus Käyttö Sopivuus Tuotteet Copyright Lasse Lundqvist Oy 2008, Sosa-tuotteet saat www.lasselundqvist.fi Emulsifying paste Tuote Emulsio paste = Emulgontiaineosa rasvahappo 12g/kg-l Sitoo rasva molekyylit 50% rasva / neste seos Majoneesi,

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

PULLEAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT VAAHTOKARKIT PULLEAT VAAHTOKARKIT KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu alakouluun kurssille aineet ympärillämme ja yläkouluun kurssille ilma ja vesi. KESTO: Työ kestää n.30-60min MOTIVAATIO: Työssä on tarkoitus saada positiivista

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

ILMASTOKASVATUS koulun arjessa

ILMASTOKASVATUS koulun arjessa pinja.sipari@gmail.com ILMASTOKASVATUS koulun arjessa Ilmastonmuutos... On kasvihuoneilmiön voimistumista On yhteiskuntatieteellinen, humanistinen, moraalinen, tekninen, taiteellinen ja tunteiden käsittelyyn

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla?

VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla? VÄRIKÄSTÄ KEMIAA KOHDERYHMÄ: Työ voidaan suorittaa kaikenikäisten kanssa, jolloin teoria sovelletaan osaamistasoon. Parhaiten työ soveltuu alakouluun kurssille aineet ympärillämme tai yläkouluun kurssille

Lisätiedot

Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015

Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015 Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015 Tiedote vanhemmille Lahden englanninkieliset luokat 0-9 Lahden englanninkieliset luokat toimivat Tiirismaan

Lisätiedot

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma Sekä A- että B-osiosta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osion pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä,

Lisätiedot

Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO

Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Mitä on energia? Energia on voiman, kappaleen tai systeemin kyky tehdä työtä Energian summa on aina vakio, energiaa ei häviä eikä synny Energian

Lisätiedot