METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala"

Transkriptio

1 METSÄN JATKUVA KASVATUS Timo Pukkala

2 Sisältö Määritelmiä Metsien dynamiikka luonnonmukainen metsänhoito Ala- vai yläharvennus Jatkuva vai jaksollinen kasvatus Poikkeavat tutkimukset Puun korjuu Muita näkökohtia

3 Jatkuva kasvatus Kaikki menetelmät, joissa ei ole avohakkuuta eikä viljelyä Eri-ikäismetsätalous (säännöllisen eri-ikäiset metsät) Kaksijaksoiset metsät (toistuva) ylispuiden poisto Toistuvat yläharvennukset Luontainen uudistaminen Puulajivuorottelu Lehtipuuvaihe (luontainen) Kuusialikasvos Sekametsä > kuusikko Yläharvennuksia Luontainen uudistaminen lehtipuulle Uusi kuusivaihe

4 Säännöllisen eri-ikäinen kasvatus Varsinainen eri-ikäismetsätalous, jota luonnehtii Laskeva läpimittajakauma Tasapainotilanne Hakkuu määrävälein Hakkuukierto v Palautetaan aina sama jakauma

5 Eri-ikäismetsätalous Yläharvennus Yläharvennus Yläharvennus Yläharvennus Yläharvennus Yläharvennus Yläharvennus

6 Eri-ikäistä männikköä

7 Eri-ikäistä metsää Pohjois-Pohjanmaalta

8 Eri-ikäisiä metsänomistajia Pohjois- Pohjanmaalta

9 Äskeisen metsikön hakkuuta

10 Tuore JK-hakkuu Haapavedeltä

11 Jaksollinen kasvatus Uudistusalan ennakkoraivaus Avohakkuu Maanpinnan käsittely Istutus Varhaisperkaus Taimikonhoito Ensiharvennus Harvennus Avohakkuu

12 Jaksollinen kasvatus

13 Metsien kehitysdynamiikka Sirén 1955 Luultu seuraavaa: Häiriön (myrsky, palo) jälkeen syntyy tasaikäinen puusto Itseharveneminen poistaa pieniä puita Puusto rappeutuu ja tuhoutuu kerralla myrskyssä tai metsäpalossa Luonnontilainen metsä on keloutuvaa itsemurhametsää Alaharvennus Avohakkuu -malli seurailee tätä kehitystä

14 Valter Keltikangas (1973): Minulla oli tilaisuus 40 vuotta sitten kulkea valtakunnanmetsiä arvioitaessa sen aikainen pisin linja Tällä matkalla minä en nähnyt ainoatakaan keloontuvaa metsikköä enkä myöskään nähnyt paloalueita. Ylipäänsä ne kyllä olivat vanhoja metsiä. Minä ei oikein voi yhtyä käsitykseen, että luonnontilainen metsä olisi pystyyn kuoleva ja metsikkönä kerrallaan kuoleva.

15 Luonnontilainen metsä =? Useimmiten erirakenteista sekametsää

16 Metsän dynamiikka oikea malli Keto-Tokoi & Kuuluvainen 2010 Suomalainen aarniometsä -kirja Oliver & Larsson 1996: 1. Stand initiation stage (syntymisvaihe) 2. Stem exclusioin stage (itseharvenemisvaihe) 3. Understorey reinitiation stage (alikasvoksen syntymisvaihe) 4. Old-growth stage (vanhan metsän vaihe) Vaiheessa 2 metsikkö alaharvenee Vaiheissa 3 ja 4 yläharvenee Vaiheet 3 ja 4 kestävät usein vuotta Vaiheet 3 ja 4 unohdettu metsänhoidossa

17 3 Alikasvoksen muodostumisvaihe

18 Metsien hoito vaiheissa 3 ja 4 Varttuneiden metsien (ylä)harvennus, väljennyshakkuu Alikasvoksen vapautus Pienaukkohakkuu Suojuspuuhakkuu (tai suojuspuulaikkujen hakkuu) Voimakkaan häiriön väli vuotta Luonnonläheisessä metsänhoidossa avohakkuun välin tulisi olla myös vuotta Luonnonmetsiä luonnehtii myös spatiaalinen heterogeenisuus Pienaukot, siemenpuulaikut, kaistalehakkuut Variable-density thinning

19 Metsänhoito vaiheissa 3 ja 4 Pienaukkohakkuuta Yläharvennusta Pienaukkohakkuuta Alikasvoksen vapauttamista

20 Ala- vai yläharvennusta? Läpimitta cm Ikä v Tilavuus m 3 /ha Tukkia m 3 /ha Kuitua m 3 /ha Mänty Kuusi Koivu Kuusi tulossa tukkikokoon Alaharvennuksen jälkeen Yläharvennuksen jälkeen Tilavuus m 3 /ha Tukkia m 3 /ha Kuitua m 3 /ha Tilavuus m 3 /ha Tukkia m 3 /ha Kuitua m 3 /ha Mänty Kuusi Koivu Mikä paras käsittely? -Lepo -Alaharvennus -Yläharvennus -Avohakkuu ja viljely Laskelmissa käytetty Nyyssösen ja Mielikäisen kasvumalleja

21 Ala- vai yläharvennusta? Lepo Alaharvennus Yläharvennus Maan arvo /ha Jäävän puuston arvo /ha Arvokasvu /ha Pääoman tuotto, % % Voittoarvo (3%) /ha Hakkuutulo /ha Avohakkuu Yläharvennus Alaharvennus Lepo Pääoman tuottoprosentti Metsikön arvokasvu on hyvä puutavaralajisiirtymien vuoksi. Alaharvennus poistaa puut, joissa olisi arvosiirtymää. Yläharvennus säilyttää nämä puut ja samalla hyvän arvokasvun.

22 Entä jos metsikössä olisi alikasvosta? Nyt: kertymä 130 m3/ha Nyt 15 vuotta myöhemmin 15 vuoden päästä: kertymä 180 m3/ha Kannattaa tehdä uusi yläharvennus 15 vuoden päästä

23 Ala- vai yläharvennusta? Yläharvennuksia kannattaa jatkaa niin kauan kuin nuorennosta riittää Jatkettu yläharvennus on jatkuvaa kasvatusta Jos vain osa puustosta tukkipuustoa, yläharvennus on usein paljon kannattavampi vaihtoehto Pienentää reippaasti pääoman arvoa Arvokasvu pienenee selvästi vähemmän Pääoman tuottoprosentti paranee Saadaan suurempi hakkuutulo

24 Ala- vai yläharvennusta? Osara 1936: Systemaattinen alaharvennus ei ole aina hyväksi Tarvitaan joustavuutta Poiminta on usein taloudellisesti viisasta Vuokila 1970-luvulla (samoin Lundqvist ym. 2007): Yläharvennus johtaa parempaan kasvureaktioon Suomalaiset metsäekonomistit: Yläharvennus on kannattavampaa Kuitenkin: Yläharvennus oli yleisin syy metsän rauhoitukseen Monet ammattilaiset eivät suosittele sitä vieläkään

25 Ala- vai yläharvennusta? 7 Lundqvist 2007 Tilavuuskasvu, m3/ha Yläharvennus Alaharvennus Tilavuus, m3/ha

26 Ala- vai yläharvennusta? Tilavuuskasvu, m3/ha Lähde - Norokorpi - Laiho - Saksa 2002 Yläharvennus Alaharvennus Tilavuus, m3/ha

27 Toinen näkökulma Puu on hakkuukypsä, kun sen arvokasvuprosentti painuu markkinakoron alle (tarkkaan ottaen hieman aiemmin) Suurissa puissa on pienin arvokasvuprosentti Suuret puut tulee poistaa ensin Jos metsässä on kokovaihtelua (arvokasvun vaihtelua) Puut kannattaa poistaa vähittäin Avohakkuussa osa puista poistetaan optimihetkeä aiemmin, osa myöhemmin Syntyy vääjäämättä epäoptimaalisuustappiota Korjuukustannukset otettava huomioon: kertymän oltava riittävä Toisaalta pienten puiden jättäminen kasvamaan alentaa korjuukustannuksia

28 Toinen näkökulma Puita/ha Puu on hakkuukypsä, kun sen suhteellinen arvokasvu painuu markkinakoron alapuolelle Punaiset läpimittaluokat ovat hakkuukypsiä Arvokasvuprosentti Läpimittaluokka, cm Läpimitta, cm Markkinakorko Tarkemmassa analyysissä huomioon: -Maan arvo -Poiston vaikutus jäävien puiden kasvuun -Periaate kuitenkin sama

29 Puun arvokasvuprosentti Arvokasvuprosentti Yksittäisten puiden arvokasvuprosentti Käsittely hetkellä Nyt - Vihreät: jätä - Punaiset: poista Markkinakorko Aika Nyt Jos avohakkuu tehdään hetkellä Nyt, vain paksu punainen puu hakataan oikealla hetkellä. Vihreät hakataan liian aikaisin, punaiset liian myöhään.

30 Eri-ikäismetsätalous: Kannattavuus Viljelymetsätalous Nettotulo Kertymä, m 3 /ha Korjuu- Vuosi Toimenpide /ha Tukki Kuitu kustannus 0 Maankäsittely & viljely Taimikon hoito Ensiharvennus ,6 /m 3 58 Alaharvennus ,0 /m 3 75 Avohakkuu ,2 /m 3 MT-kuusikko Keski-Suomessa Jatkuva kasvatus (hakkuukierto 15 v) Nettotulo Kertymä, m 3 /ha Korjuu- Vuosi Toimenpide /ha Tukki Kuitu kustannus 0 Tulonmenetys Yläharvennus ,1 /m 3 30 jne Yläharvennus ,1 /m 3

31 Eri-ikäismetsätalous: Kannattavuus Nykyarvo ( /ha) 1-5 %:n korolla Viljelymetsätalous Jatkuva kasvatus Jatkuva kasvatus, tulot kerrottu 0.7:llä NA 1% NA 2% NA 3% NA 4% NA 5% Eri-ikäismetsätalous kannattaa kun: (1) suuri korko, (2) karu kasvupaikka, (3) suuret kustannukset, (4) huono hinta

32 Viljelymetsätalous /ha % Nettotulo Nykyarvo Tuottoarvo /ha % Nettotulo Nykyarvo Tuottoarvo /ha % Vuosi Koron suurentuessa tuottoarvo menee Nettotulo Nykyarvo negatiiviseksi Tuottoarvo ellei viljelykustannusta pienennetä. /ha % Vuosi Nettotulo Nykyarvo Tuottoarvo Vuosi Vuosi

33 Eri-ikäismetsätalous /ha /ha % Vuosi Nettotulo Nykyarvo Tuottoarvo 5% Tuottoarvo on aina Nettotulo positiivinen. Nykyarvo Jäävän puuston arvo Tuottoarvo (optimaalinen alkusijoitus) pienenee koron suurentuessa. /ha /ha % Vuosi 7% Nettotulo Nykyarvo Tuottoarvo Nettotulo Nykyarvo Tuottoarvo Vuosi Vuosi

34 Johtopäätös Korkokannan suurentuessa jatkuva kasvatus tulee kannattavammaksi Turha toivoa, että tilanne muuttuu, kun tehdään lisäselvityksiä (esim. parannetaan kasvumalleja tms.) Viljelymetsätalouden huonon kannattavuuden syyt: (1) investoinnin ja tulojen pitkä aikaväli, (2) investoinnin suuruus suhteessa tuottoihin Kannattavuutta voidaan parantaa pienentämällä kustannuksia, ts. käyttämällä luontaista uudistamista ja hoitamalla metsää vähemmän

35 Paljonko taimikon perustaminen saa maksaa? Loppuarvo, /ha Jos viljelymetsästä saadaan 80 vuoden päästä euron nettotulo ( /ha) Vuosi 1 % 3 % 5 % 7 % Korko, % Max viljelykustannus, /ha Hakkuutulo 7500 /ha ilman viljelyä Jos raha tuottaa muualla vähintään 4%:n reaalikoron, rahaa ei yleensä kannata sijoittaa metsänviljelyyn (jos viljelykustannus on n /ha) Jos luonnostaan syntyvä metsä tuottaa puolet viljelymetsän tuotosta, rahaa ei kannata sijoittaa metsänviljelyyn 3%:n korollakaan Jos luonnostaan syntyvä metsä tuottaa 75% viljelymetsän tuotosta, rahaa ei kannata sijoittaa metsänviljelyyn 2%:n korollakaan

36 Poikkeavat tulokset (Ruotsi, Norja) Wikström 2000 (For Sci): Tasaikäismetsätalous kannattavampaa Wikström 2001 (CJFC artikkelissa): Laskelmia ei voi käyttää eri- ja tasaikäismetsätalouden vertailuun Käytetyt kasvumallit aliarvioivat eri-ikäismetsän kasvua Kynnyskasvuna (syntyminen) käytettiin mielivaltaisesti valittua vakiota (joka on aliarvio) Lisäksi: Lähtömetsiköt olivat taloudellisesti uudistuskypsiä Optimoinnin rajoitteet (hakkuu < 30%, jäävä puusto > 150 m3/ha) estivät optimikäsittelyn valinnan Metsiköt olivat koko laskentajakson ajan yli-ikäisiä ja liian tiheitä Andreassen & Øyen (2001): Tasaikäismetsätalous kannattavampaa Analysoitiin vanhoja metsiä Optimikäsittely (uudistus heti, jatkuva kasvatus myöhemmin) ei ollut tutkittujen vaihtoehtojen joukossa Eri-ikäismetsätaloudessa kasvuennuste kerrottiin 0.85:llä Tutkimukset eivät osoita, että tasaikäismetsätalous olisi kannattavampaa Optimaalinen jatkuva kasvatus ei ollut tutkittujen vaihtoehtojen joukossa Uudistuskypsät metsät kannattaa uudistaa (eikä harventaa lievästi)

37 Varttuneen metsän jatkuva kasvatus Ylispuiden poisto kahdessa hakkuussa v. 15 ja 30

38 Kasvu Läpimitan kasvu Eri-ikäismetsätalous Tasaikäismetsätalous Läpimitta

39 Kasvu ja laatu Tasaikäismetsätalous, alaharvennus: Huonoa laatua (sahatavaran arvo 120 /m 3 ) Eri-ikäismetsätalous, yläharvennus: Hyvää laatua (400 /m 3 ) 120 /m /m 3 Tasaikäismetsätaloudessa tavoitellaan nopeaa alkukehitystä (paksuja lustoja ja oksia) Laatupuun kasvatuksessa tavoiteltava HIDASTA alkukehitystä (max1 mm lustoja)

40 JK:n puunkorjuu ei ole erityisen kallista Ensiharvennus Tukkipuukertymä, m 3 /ha Kuitupuukertymä, m 3 /ha Korjuukustannus, /m 3 Toinen harvennus Tukkipuukertymä, m 3 /ha Kuitupuukertymä, m 3 /ha Korjuukustannus, /m 3 Päätehakkuu Tukkipuukertymä, m 3 /ha Kuitupuukertymä, m 3 /ha Korjuukustannus, /m 3 VT-männikkö , , ,4 MT-kuusikko , , ,2 Erirakenteisen metsän harvennushakkuu Tukkipuukertymä, m 3 /ha Kuitupuukertymä, m 3 /ha Korjuukustannus, /m , ,6

41 Korjuu onnistuu jatkuvassa kasvatuksessa

42 Harsintajätemetsiköiden kasvu Sarvaksen koealat: Tilavuuskasvu, m3/ha Tilavuus, m3/ha Kasvu on tavanomaista tasoa OMT MT VT CT

43 Harsintajätemetsiköiden taimet Sarvaksen koealat: Taimia/ha Taimet Aines Pohjapinta-ala, m2/ha Johtopäätös: Harsinnalla hävitetyt metsiköt kasvavat normaalisti ja niissä on usein runsaasti taimia

44 Muita näkökohtia Avohakkuu saattaa lisätä maan hiilen vapautumista Kohoava lämpötila kiihdyttää hajoamista (fakta) Avoalalla maa on kesällä lämpimämpää kuin metsässä (fakta) Avohakkuu on haitta luontomatkailulle ja monikäytölle Jatkuvan kasvatuksen ei tarvitse olla pelkästään eriikäismetsätaloutta Yläharvennusten, pienaukkohakkuun, alikasvosten vapautuksen yms. avulla voimakkaiden päätehakkuiden välistä aikaa voitaisiin olennaisesti pidentää Metsätalouden kannattavuus ei heikkenisi (vaan paranisi) Metsät olisivat vaihtelevampia Metsien rakenne muistuttaisi enemmän luonnonmetsiä Lahopuun riittävyydestä tulisi myös huolehtia

45 Loppusanat Keskustelu tarpeettoman äärevää Harsinta on metsän hävitystä Avohakkuu on metsän hävitystä Totuutta haetaan, ammattilehdistä, saarnamiehiä kuuntelemalla tai keskustelupalstoilta Yleensä vakuuttelua, jolta puuttuu kunnon näyttö Haetaan totuuden sijasta tukea omille käsityksille Totuutta voisi hakea myös tutkimuksista, mittauksista ja laskelmista (avoimin mielin) Jos ristiriitaiset viestit häiritsevät, kannattaa tehdä omia mittauksia ja taloudellisia laskelmia

46 Mitä tekisit tässä metsikössä?

47 Lisätietoja jatkuvasta kasvatuksesta

Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita

Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita Metsätieteen aikakauskirja 1/2006 Tieteen tori Timo Pukkala Muut kuin puuaineiset tuotteet metsäsuunnittelussa e e m t a Johdanto Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita käsittelevien tutkimusten

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain Metsätieteen aikakauskirja / Timo Penttilä, Hannu Hökkä ja Raija Laiho Harvennusten ekologiset perusteet ja tuotosvaikutukset ojitetuilla rämeillä e e m t a Tausta Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Jouni Siipilehto, Sauli Valkonen ja Marja-Leena Päätalo Jouni Siipilehto Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Vierimetsän uudistaminen... 5. Vierimetsän taimikonhoito... 6. Vierimetsän puuston ensiharvennus... 6. Vierimetsän varttuneen puuston harvennus...

Vierimetsän uudistaminen... 5. Vierimetsän taimikonhoito... 6. Vierimetsän puuston ensiharvennus... 6. Vierimetsän varttuneen puuston harvennus... SISÄLLYS Vierimetsän uudistaminen......................... 5 Vierimetsän taimikonhoito......................... 6 Vierimetsän puuston ensiharvennus................. 6 Vierimetsän varttuneen puuston harvennus...........

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOS Kehittämiskeskus Helsinki 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0173-3 Kansikuva: Antero Aaltonen Julkaisija

Lisätiedot

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ KORJUUJÄWE ARVIOINTI JA MITTAAMINEN :. :~- Sivu 1 JOHDANTO... 1 2 HARVENNUSHAKKUIDE KORJUUJÄLJELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 2 2.1 Jäävä ja

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja

Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja soveltaminen Suomen oloihin Tutkimuksen yhteenvetoraportti 17.1.2012 Timo Kuuluvainen, metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK Mika Autio Hiuksilla hirvituhoja vastaan Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Elintarvike ja maatalouden yksikkö Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto 4.4.2013 METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto Saija Sirkiä Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroista rahoitetut METSO-tutkimushankkeet tuottivat uutta tietoa METSO-ohjelman

Lisätiedot

Metsänmittausohjeita

Metsänmittausohjeita Metsänmittausohjeita 1. PUUN LÄPIMITAN MITTAAMINEN Tilavuustaulukko perustuu siihen, että läpimitta mitataan 1,3 metriä ylintä juurenniskaa korkeammalta eli 1,3 metriä sen kohdan yläpuolelta, mistä metsuri

Lisätiedot

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden? Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Sauli Valkonen Sauli Valkonen, Antti Miettinen ja Juha Ruuska Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Lisätiedot

Mänty sahapuuna tapaustutkimuksia

Mänty sahapuuna tapaustutkimuksia Mänty sahapuuna tapaustutkimuksia Harri Mäkinen Lauri Valsta, Sami Pastila, Kirsi Makkonen, Henna Lyhykäinen, Annikki Mäkelä, Arto Usenius Sisältö 1. Harvennusten kannattavuus» sahan kannalta» metsänomistajan

Lisätiedot

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 29. MAALISkuuta 2012 Nro 6 www.metsalehti.fi Hakevuori odottaa Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Ajankohtaista: Jalostettu

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Yhteenvetoraportti vuosilta 1996 2000 Lauri Karvonen Kaija Eisto Kirsi-Marja Korhonen Ismo Minkkinen Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 40 2001 Tilaukset:

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot