Metsän kasvu eri hoitovaihtoehdoissa Annikki Mäkelä Ympäristötiedon foorum

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsän kasvu eri hoitovaihtoehdoissa Annikki Mäkelä Ympäristötiedon foorum 8.5.2014"

Transkriptio

1 Metsän kasvu eri hoitovaihtoehdoissa Annikki Mäkelä Ympäristötiedon foorum

2 Taustaa Muuttuneet metsänhoitosuositukset Tutkimuksia eri-ikäismetsien kasvusta ja hoidosta Lähde ym. ERIKA-kokeet, Metla, Valkonen ym. Pukkala ym: kokeellinen kasvatusmalli Muut pohjoismaiset tutkimukset Eri-ikäismetsän tuotosekologiasta edelleen vain vähän tietoa HY: tutkimuksia käynnissä (Nessling eriikäismetsiköiden tuotoksesta ja hiilitaseesta ERIKAkokeilla, eri-ikäismetsien prosessimalli)

3 Puuntuotos perustuu hiilen sidontaan ja jakautumiseen 1000 G C m -2 Fotosynteesi Hengitys 7.5 m 3 / ha / v 500 Kasvu Muiden osien kasvu 150 Rungon kasvu

4 Miten metsän rakenne vaikuttaa eri osaprosesseihin? Teoriaa ja tuloksia käynnissä olevista tutkimuksista Kuusen kasvumalli PipeQual eriikäismetsälle Alustavia tuloksia Uumaja: eri-ikäinen männikkö Gradutyö, Jussi Saarinen ERIKA-kuusikot, Lapinjärvi ja Vesijako Väitöstutkimus, Jussi Saarinen, Nessling Grdutyö Atte Kumpu Sauli Valkonen, Frank Berninger

5 Fotosynteesituotos riippuu valon sieppauksesta homogeeninen satunnainen aukkoinen Tuotos pienenee (Oker-Blom et al. 1989)

6 Eri-ikäinen männikkö, Uumaja Neulasmassa Ei eroja eri-ikäisen ja varttuneen tasaikäisen välillä Tämän eri-ikäisen latvuspeittävyys on suuri Saarinen 2012 Fotosynteesituotos Valon sidonta

7 ERIKA-koealat harvennuksen jälkeen ja tasaikäinen kuusikko

8 ERIKA-koealat harvennuksen jälkeen ja tasaikäinen kuusikko Harvennuksen jälkeen metsän latvuspeittävyys on alentunut Kasvatus harvassa asennossa on välttämätön taimettumisen takia Fotosynteesituotos alenee 10 20% verrattuna varttuneeseen tasaikäiseen

9 Simuloinnit kuusen kasvumallilla Keski-Suomen kuusikko MT-OMT 40 Pohjapinta-ala m 2 ha Aika v

10 Simuloinnit kuusen kasvumallilla Keski-Suomen kuusikko MT-OMT Neulasmassa kg ha Aika v TI EI Repola TI Repola EI

11 Simuloinnit kuusen kasvumallilla Keski-Suomen kuusikko MT-OMT Yhteytystuotos kg C ha -1 v Aika v

12 Hengitys Fotosynteesituotoksesta noin 50% kulutetaan kasvuja ylläpitohengitykseen Ylläpitohengitys lisääntyy kun elävän puuaineen määrä suhteessa lehtimassaan lisääntyy Teoreettisesti ei eroja tasa- ja eri-ikäisen metsikön välillä Tutkimustietoa on niukasti

13 Simuloinnit kuusen kasvumallilla Keski-Suomen kuusikko MT-OMT Kokonaiskasvu kg KA ha -1 v Aika v

14 Kasvun allokaatio runkopuun tuotokseen Kasvusta ohjautuu runkopuuhun enemmän kun Puu on pitkä Puun latvusraja on korkealla Puun latvus on harva Puu kasvaa pituutta tai nostaa latvusrajaa

15 Simuloinnit kuusen kasvumallilla Keski-Suomen kuusikko MT-OMT 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Rungon osuus kokonaiskasvusta Aika v Allokaation harvennusreaktio riippuu rakenteesta!

16 Yhteenveto tuotoksesta ja kasvusta Suositusten mukaisessa (ppa m 2 ) erirakenteisessa metsässä yhteytys jää tasaikäisen alle (10-20%) Kuusella rungon kasvu ei muutu olennaisesti, koska runkoallokaation lisääntyminen kompensoi kasvun alenemaa Edellyttää vahvaa taimettumista ja onnistunutta korjuuta Pitkäaikaisissa kokeissa havaittu, että erirakenteiset kasvavat 10-20% vähemmän Mänty: valon vaikutus oksaisuuteen => runkoallokaatio Ei riittävästi vielä tietoa varmoihin johtopäätöksiin

17 Taimettumisen vaikutus kasvuun ja tuotokseen Puiden lukumäärä Pohjapinta-ala Taimettumisnopeus vakio Taimettumisnopeus riippuu runkoluvusta

18 Metsän aukkoisuuden vaikutus maan hiilen ja ravinteiden kiertoon Maan lämpötila Maan kosteus Karikkeen hajoaminen => vaikutukset hiilen kertymiseen maahan => vaikutukset kasvuun ja taimettumiseen Onko eroja eri-ikäisen ja tasaikäisen välillä? Lapinjärven koeala, opinnäytetyöt (Nessling)

19 Maan lämpötila Saarinen ym. valmisteilla

20 Karikkeen hajotus Saarinen ym. valmisteilla

21 CO2 Maahengitys ja lämpötila CO 2 ja Maaperän lämpötia 0,4500 0,4000 0,3500 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0, Lap 01 Lap 13 Tasaikäinen Avohakkuu y = 0,0427e 0,1028x R² = 0,184 y = 0,053e 0,0795x R² = 0,1408 y = 0,0954e 0,0268x R² = 0,0139 y = 0,0736e 0,0752x R² = 0,1493 Eksp. (Lap 01) Eksp. (Lap 13) Eksp. (Tasaikäinen) Eksp. (Avohakkuu) Lämpö Kumpu ja Berninger valmisteilla

22 CO2 Maahengitys ja kosteus CO 2 ja Maaperän kosteus 0,4500 0,4000 0,3500 0,3000 0,2500 Lap 01 y = 0,0708ln(x) - 0,0375 R² = 0,2413 y = 0,0546ln(x) + 0,0123 R² = 0,1618 y = 0,0334ln(x) + 0,0544 R² = 0,1312 y = 0,0501ln(x) + 0,0753 R² = 0,1733 Lap 13 Tasaikäinen Avohakkuu 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0, Kosteus Log. (Lap 01) Log. (Lap 13) Log. (Tasaikäinen) Log. (Avohakkuu) Kumpu ja Berninger valmisteilla

23 Yhteenveto maan prosesseista Ei toistaiseksi havaittu merkitseviä eroja maan ominaisuuksissa ja hajotusnopeuksissa valo-varjo jaottelun mukaan Eroja kasvupaikkatyypin mukaan Tutkimukset kesken!

24 Yhteenveto Eri-ikäisen metsän hoitosuositukset olemassa, perustuvat laajaan kokeelliseen tutkimukseen Kasvusta ja tuotoksesta ei silti vielä riittävästi tietoa Mänty erilainen kuin kuusi Taimettumisedellytykset epäselvät Kasvu, kuolleisuus ja elpyminen Eri-ikäismetsä on monitavoitteinen vaihtoehto Tuotoskyky vertailukelpoinen (jos taimettuminen onnistuu) Taloudellinen kannattavuus puuntuotos

25 Kiitos! Kiitokset: Jussi Saarinen, Atte Kumpu, Frank Berninger, Sauli Valkonen

ERI-IKÄISRAKENTEISESSA METSÄN- HOIDOSSA METSÄALA ON KOKO AJAN PEITTEINEN EIKÄ AVOHAKKUITA SUORITETA.

ERI-IKÄISRAKENTEISESSA METSÄN- HOIDOSSA METSÄALA ON KOKO AJAN PEITTEINEN EIKÄ AVOHAKKUITA SUORITETA. Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta 1/2014 Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito antaa mahdollisuuden yhdistää monipuolisia tavoitteita tutkimustietoa aiheesta tarvitaan ennen kuin menetelmä

Lisätiedot

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Maastokoulutus Miehikkälä 2014 Kasvatushakkuut Kasvatushakkuun vaihtoehtoiset toteuttamistavat A Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: Ala- ja yläharvennukset (alaharvennus

Lisätiedot

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala METSÄN JATKUVA KASVATUS Timo Pukkala Sisältö Määritelmiä Metsien dynamiikka luonnonmukainen metsänhoito Ala- vai yläharvennus Jatkuva vai jaksollinen kasvatus Poikkeavat tutkimukset Puun korjuu Muita näkökohtia

Lisätiedot

ERI METSÄNKÄSITTELY- MENETELMIEN HIILITASE. Timo Pukkala

ERI METSÄNKÄSITTELY- MENETELMIEN HIILITASE. Timo Pukkala ERI METSÄNKÄSITTELY- MENETELMIEN HIILITASE Timo Pukkala Sisältö Eri metsänkäsittelymenetelmät Huomioita hiilitaseesta Hiilitaseen laskenta Tuloksia hiilitaseesta Päätelmiä Tasaikäismetsätalous Uudistusalan

Lisätiedot

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain Metsätieteen aikakauskirja / Timo Penttilä, Hannu Hökkä ja Raija Laiho Harvennusten ekologiset perusteet ja tuotosvaikutukset ojitetuilla rämeillä e e m t a Tausta Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Lisätiedot

University of Eastern Finland. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry

University of Eastern Finland. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry KUUSIKON HAR VENNUKSEN VAIKUTUS PUIDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN VEDEN M ÄÄR ÄÄN MUUTTUVASSA ILM ASTOSSA

Lisätiedot

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/1/mwp143.htm ISBN 978-951-4-2216-6 (PDF) ISSN 1795-15X Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle Kari Hyytiäinen, Olli

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA PTT työpapereita 164 PTT Working Papers 164 METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA Jyri Hietala Anna-Kaisa Kosenius Anna-Kaisa Rämö Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 164 ISBN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase

Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase Pro gradu -tutkielma maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos Tammikuu 2012 Jaakko Hautanen HELSINGIN

Lisätiedot

ERI-IKÄISRAKENTEISEN METSÄN KASVATUKSEN TALOUS

ERI-IKÄISRAKENTEISEN METSÄN KASVATUKSEN TALOUS Suomen Metsätieteellinen Seura Eri-ikäisrakenteiset metsät metsätaloudessa -seminaari Säätytalo, 8.4.2010 ERI-IKÄISRAKENTEISEN METSÄN KASVATUKSEN TALOUS Kari Hyytiäinen Sisältö 1. Johdanto 2. Metsän nykyarvo

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Metsänhoidon muutokset ja ilmasto haastavat puunkorjuun

Metsänhoidon muutokset ja ilmasto haastavat puunkorjuun Metsänhoidon muutokset ja ilmasto haastavat puunkorjuun Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimus ja kehittämisohjelman loppuseminaari Matti Sirén, Jari Ala-Ilomäki, Kari Väätäinen

Lisätiedot

Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä. Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta

Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä. Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta 4.11.2010 1 Metsänomistaja ja liiketaloudellinen kannattavuus Metsänomistajan välineet

Lisätiedot

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Timo Pukkala Timo Pukkala Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Pukkala, T. 2005. Metsikön

Lisätiedot

Marja Maljanen 1 Hannu Nykänen 1 Mikko Moilanen 2 Pertti Martikainen 1

Marja Maljanen 1 Hannu Nykänen 1 Mikko Moilanen 2 Pertti Martikainen 1 Tuhkalannoituksen vaikutus metsämaan kasvihuonekaasuvirtoihin Marja Maljanen 1 Hannu Nykänen 1 Mikko Moilanen 2 Pertti Martikainen 1 Metsätehon raportti 83 27.12.1999 Konsortiohanke: Fortum Power and Heat

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET PUUN MONET MAHDOLLISUUDET Suomen Metsäyhdistys alkusanat Me tiedämme, että Suomi on metsien maa. Me tiedämme, että meillä on paljon puunjalostusteollisuutta. Me tiedämme, että Suomessa valmistettua paperia

Lisätiedot

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Jouni Siipilehto, Sauli Valkonen ja Marja-Leena Päätalo Jouni Siipilehto Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja

Lisätiedot

Kekomuurahaiset ja puiden kasvu

Kekomuurahaiset ja puiden kasvu Metsätieteen aikakauskirja 1/2010 Jouni Kilpeläinen Kekomuurahaiset ja puiden kasvu Kekomuurahaiset ovat Euraasian pohjoisten havumetsien avainlajeja S uomessa kekoja rakentavia muurahaisia tavataan valtakunnan

Lisätiedot

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa?

Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi lisenssillä. Sinulla on vapaus: * Jakaa kopioida, levittää, näyttää

Lisätiedot

EKOLOGINEN KESTÄVYYS, YMPÄRISTÖNMUUTOS JA METSÄTALOUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti. Seppo Kellomäki ja Sanna Leinonen

EKOLOGINEN KESTÄVYYS, YMPÄRISTÖNMUUTOS JA METSÄTALOUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti. Seppo Kellomäki ja Sanna Leinonen EKOLOGINEN KESTÄVYYS, YMPÄRISTÖNMUUTOS JA METSÄTALOUS Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti Seppo Kellomäki ja Sanna Leinonen Joensuun yliopisto Metsätieteellinen tiedekunta Tiedonantoja

Lisätiedot

Paljonko metsäsijoitus tuottaa?

Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Metsä on yksi mahdollinen sijoituskohde. Metsäsijoituksen tuotto riippuu mm. siitä, kuinka halvalla tai kalliilla metsän ostaa, ja siitä, kuinka metsää käsittelee. Kuvan

Lisätiedot

Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja

Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja soveltaminen Suomen oloihin Tutkimuksen yhteenvetoraportti 17.1.2012 Timo Kuuluvainen, metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

JÄREÄN SAHATAVARAN MEKAANISET OMINAISUUDET

JÄREÄN SAHATAVARAN MEKAANISET OMINAISUUDET TUULA PIHLAJAMAA JORMA JANTUNEN JÄREÄN SAHATAVARAN MEKAANISET OMINAISUUDET STRUCTURAL PROPERTIES OF LARGE-SIZED TIMBER VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS 7 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS VIHTI 1995 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Uudistusalan vettyminen metsäojitetuilla soilla. Metsätieteen aikakauskirja. Mätästys ja laikutus ojitusaluemetsien

Uudistusalan vettyminen metsäojitetuilla soilla. Metsätieteen aikakauskirja. Mätästys ja laikutus ojitusaluemetsien Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s s e l o s t e i t a Meeri Pearson, Markku Saarinen,Kari Minkkinen, Niko Silvan ja Jukka Laine Mätästys ja laikutus ojitusaluemetsien uudistamisessa: männyn viljelyn

Lisätiedot

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen Leimikonsuunnittelu-opas Eero Liinakoski ja Kati Kontinen LEIMIKONSUUNNITTELU-OPAS Eero Liinakoski ja Kati Kontinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 14 1 Tekijä(t)

Lisätiedot

Metsätalouden kestävä kehitys Pohjanlahden rannikolla

Metsätalouden kestävä kehitys Pohjanlahden rannikolla Metsätalouden kestävä kehitys Pohjanlahden rannikolla Web-sivuja varten kerätty materiaali Kristian Karlsson Metsäntutkimuslaitos Kannuksen tutkimusasema 1997 Rannikkometsätutkimus, moniste n:o 2 2 Metsätalouden

Lisätiedot

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ KORJUUJÄWE ARVIOINTI JA MITTAAMINEN :. :~- Sivu 1 JOHDANTO... 1 2 HARVENNUSHAKKUIDE KORJUUJÄLJELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 2 2.1 Jäävä ja

Lisätiedot

Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti

Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti 1 Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti MMM:n projekti n:o 310340, 2005-2007 (Metla & Tapio) Hannu Hökkä, Metla, Rovaniemen

Lisätiedot

Elinympäristöjen ekologisen tilan edistäminen Suomessa ja eriikäisrakenteinen

Elinympäristöjen ekologisen tilan edistäminen Suomessa ja eriikäisrakenteinen Elinympäristöjen ekologisen tilan edistäminen Suomessa ja eriikäisrakenteinen metsänhoito Janne S. Kotiaho Ympäristötiedon foorumin seminaari 8.5.2014 Helsingin yliopistomuseo Arppeanum Miksi elinympäristöjen

Lisätiedot