Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä. Memo-työryhmä Lauri Valsta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä. Memo-työryhmä 23.9.2010 Lauri Valsta"

Transkriptio

1 Liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisen mahdollisuudet metsien käsittelyssä Memo-työryhmä Lauri Valsta

2 Metsänomistaja ja liiketaloudellinen kannattavuus Metsänomistajan välineet Metsätilan alkupääoma Puunmyynnin ajoitus Investoinnit Oma työ Näillä hän voi pyrkiä suurimpaan taloudelliseen tulokseen Tässä esityksessä tarkastellaan pääoman ja investointien vaikutuksia lainsäädäntöä ajatellen

3 Kaksi perustapausta Metsänomistaja ei osallistu pääomamarkkinoille Tavallista menneisyydessä, ennen pääomamarkkinoiden vapautumista Esiintyy edelleen taloudellisesti passiivisten omistajien keskuudessa Pääomamarkkinoiden korkokanta ei ole relevantti, mutta aikapreferenssi on silti nollasta poikkeava Metsänomistaja osallistuu pääomamarkkinoille Päätöksentekoon vaikuttaa markkinakorko Lainat vallitsevat taloutta: kalleimman lainan korko Säästäminen vallitsee: parhaan sijoituskohteen korko

4 Laskentakorko metsätaloudessa Investointien pitkästä kestoajasta johtuen reaalikorko on toimivampi korko kuin nimellinen korko (markkinakorko) Lainakorko vv = Markkinakorko Inflaatio = 1,0415 1,0146 = 1,0265 = 2,65% Riskittömän sijoituksen (valtionobl.) tuotto vastaavasti 1,59 % Laskentarkorkoa korjataan riskilisällä ja hintatrendillä Metsätalouden tuoton volatiliteetti n. ½ osakkeiden vastaavasta Osakkeiden riskilisä n. 4 % -> 2 % riskilisä Kantohintojen hintatrendi on ollut n. + 0,5 %/v Laskentakorko, lainat: 2, ,5 = 4,1 sijoitukset: 1, ,5 = 3,

5 Pääoman kohtelu Metsätalous on tuotantoa, jossa pääoman suhde vuotuiseen rahavirtaan on poikkeuksellisen suuri pääoman tarkastelu on tärkeää Vaihtoehdot Pidetään pääoma metsässä Otetaan pääomaa kulutukseen Otetaan pääomaa vaihtoehtoiseen sijoitukseen Pääomaa pidetään metsässä vain siihen määrään saakka, kun siitä saatu hyöty muualla ei ole suurempi

6 Metsäpääoman tuotto Pääoman tuotto riippuu puuston Iästä Tiheydestä Laadusta Kun pääomaa lisätään, lisätuotto (maarginaalituotto) alenee Edellä oleva johtuu puuston luonteesta biologisena tuotantovälineenä (kilpailu valosta ja ravinteista)

7 Esimerkki (Mänty, VT+) pääoman tuotosta eri tasoilla Reaalikorkokanta 0 0,01 0,03 0,05 Optimikiertoaika, v Puunkasvatuksen nettotulot, /ha/v Sidottu pääoma, /ha Sijoitettavissa oleva lisäpääoma, /ha Lisäpääoman tuotto 3 % mukaan, /ha/v Kokonaistuotto 3 % mukaan, /ha/v Johtopäätökset: Liiketaloudellista kannattavuutta voidaan parantaa pitämällä sopiva määrä pääomaa metsässä Sopiva määrä riippuu mm. kasvupaikasta ja puulajista

8

9 Eri kiertoaikojen vaatimat pääomat ja tuotot

10 Pääoman tuottavuuteen voidaan vaikuttaa Hakkuut Päätehakkuu kiertoaika Harvennushakkuiden voimakkuus Harvennushakkuiden tapa Jatkuvan kasvatuksen hakkuun voimakkuus ja tapa Metsäntilan investoinnit Metsänuudistamisen intensiivisyys: istutus, kylvö, luontainen Kilpailevan kasvillisuuden hoito Lannoitus Kunnostusojitus Metsätien rakentaminen Koneet ja laitteet

11 Kiertoajan vaikutus 3 %:n nykyarvoon eri harvennusten lukumäärillä Mänty, VT Nykyarvo, /ha harvennus 2 harvennusta 3 harvennusta 4 harvennusta Kiertoaika

12 Uudistamisinvestointi Metsänuudistamisessa on samanlainen tilanne kuin pääoman määrässä On olemassa edullisin investoinnin taso, jolloin tuotto uudistamisesta ja vaihtoehtoisesta sijoituksesta ovat tasapainossa Vaikea tutkia, koska uudistamiseen liittyy niin paljon satunnaisuutta ja vaikuttavia tekijöitä Liiketaloudelliselta kannalta on kuitenkin varmaa, että karuilla kasvupaikoilla uudistamiseen ei kannata uhrata niin paljon rahaa kuin rehevämmillä kasvupaikoilla

13

14 Korkokanta ja liiketaloudellisesti kannattava uudistamistapa Varmaa on, että korkokannan noustessa kannattavin uudistamisinvestointi pienenee (alenevat rajatuotot) Tutkimustuloksia vähän (Oksanen-Peltola 1989, Ollonqvist ja Kajanus 1992) Männikössä, jos eri menetelmät ovat metsänhoidollisesti mahdollisia, edullisin uudistamistapa riippuu korkokannasta seuraavasti (lähinnä VT): 2 % tai alle: istutus 3 %: kylvö/istutus/luontainen Yli 3 %: luontainen Kuusikossa 3 % ja alle: istutus Yli 3 %: istutus/suojuspuumenetelmä/jatkuva kasvatus

15 Harvennustapa (ala- vs. yläharvennus) ja kannattavuus Kannattavin harvennustapa riippuu useasta tekijästä Puuston laatu ja laatuhinnoittelu Poistetaan nopeakasvuisia ja huonolaatuisia puita yläharvennus Korkokanta Kiertoajan loppupuolella nostetaan pääoman tuottoprosenttia yläharvennuksilla Harvennuksen järjestys Ensiharvennus on alaharvennus hyvälaatuisissa metsissä Muuten tasa- tai yläharvennus Huom! Yläharvennuksen kannattavuus edellyttää, että harvennuksessa jäljelle jäävällä puustolla on hyvä kasvukyky

16 Harvennustavan vaikutus nykyarvoon (Nerg 2010, julkaisematon) Puulaji/ kasvupaikka Alaharvennus, nykyarvo /ha Vapaa harvennus, nykyarvo /ha Erotus, /ha Alaharvennus % vapaasta harvennuksesta VT Mänty MT Mänty MT Kuusi OMT Kuusi Vapaa harvennus oli (optimaalisella tavalla) alaharvennus, yläharvennus tai harvennus runkolukusarjan molemmista päistä

17 Eri-ikäismetsän puustopääoma Eri-ikäismetsän talouden keskeiset tekijät: Puustoon ja maapohjaan sitoutunut pääoma Pääoman tuotto Kustannukset Koska eri-ikäismetsärakennetta ei juuri esiinny, muunnosvaiheen ja tasapainotilan erottaminen on tärkeää Tasapainotilan taloudellinen analyysi Pääoman tuottoa kuvaa puuston arvokasvu, /ha/v Pääoman tuotto riippuu tuotantoon sidotun pääoman määrästä: Kun pääomaa lisätään, tuotto kasvaa, mutta vähenevällä nopeudella, ts. tuottoprosentti laskee Kun pääoman marginaalituottoa (viimeisen lisätyn euron tuottoa) verrataan korkokantaan, saadaan taloudellisesti edullisin pääoman määrä (Clark 1976) g( x) = r x 17

18 Marginaaliarvokasvu puuston runkotilavuuden funktiona 12,00 11,00 10,00 9,00 marginal value growth, % 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0-2,00 volume, m 3 /ha 18

19 Keskustelun pohjaksi

20 Ajatuksia metsätalouden sääntelyä ajatellen Liian tiukka sääntely voi johtaa ainakin muutamien kymmenien prosenttien tappioihin metsänomistajalle Nykyiset kiertoaikasäädökset ovat (enää) hyvin harvoin rajoittavia Uudistamistavan sääntely voi johtaa liiketaloudellisessa mielessä yli-investointeihin, varsinkin karummilla kasvupaikoilla (joskin on muistettava, että pieni investointi ei useinkaan tuota suurinta nettonykyarvoa)

21 Kasvatettavan puuston sääntely, väljempi ratkaisu keskusteltavaksi Puuston pohjapinta-ala ja runkoluku selkeimmät kriteerit Molemmille minimiraja, joista jommankumman tulee täyttyä Esimerkki MT:lle: 18 m 2 /ha tai 1500 kasvatuskelpoista runkoa/ha 10 aarin laskentayksiköissä, tarkistetaan esim. x vuotta hakkuun jälkeen Sama kriteeri kävisi kaikenikäisille metsiköille Puustoisuuden yhteiskunnallisen sääntelyn perusteena metsien terveydentila/elinvoimaisuus ja hiilivaraston ylläpito

22 , 4 Kari Hyytiäinen, Olli Tahvonen ja Lauri Valsta

23 Kari Hyytiäinen, Olli Tahvonen ja Lauri Valsta

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA PTT työpapereita 164 PTT Working Papers 164 METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA Jyri Hietala Anna-Kaisa Kosenius Anna-Kaisa Rämö Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 164 ISBN

Lisätiedot

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala METSÄN JATKUVA KASVATUS Timo Pukkala Sisältö Määritelmiä Metsien dynamiikka luonnonmukainen metsänhoito Ala- vai yläharvennus Jatkuva vai jaksollinen kasvatus Poikkeavat tutkimukset Puun korjuu Muita näkökohtia

Lisätiedot

Kannattavan metsätalouden edellytykset

Kannattavan metsätalouden edellytykset Kannattavan metsätalouden edellytykset Matti Kärkkäinen emeritusprofessori ja puuntuottaja Stora Enson metsänomistajailta Tampereella Tampereen ammattikorkeakoulu tiistaina 15.4.2014 klo 18 21 osoitteessa

Lisätiedot

ERI-IKÄISRAKENTEISEN METSÄN KASVATUKSEN TALOUS

ERI-IKÄISRAKENTEISEN METSÄN KASVATUKSEN TALOUS Suomen Metsätieteellinen Seura Eri-ikäisrakenteiset metsät metsätaloudessa -seminaari Säätytalo, 8.4.2010 ERI-IKÄISRAKENTEISEN METSÄN KASVATUKSEN TALOUS Kari Hyytiäinen Sisältö 1. Johdanto 2. Metsän nykyarvo

Lisätiedot

Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti

Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti 1 Yhteistutkimushankkeen Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos ja talous perusteet käsittelysuosituksille loppuraportti MMM:n projekti n:o 310340, 2005-2007 (Metla & Tapio) Hannu Hökkä, Metla, Rovaniemen

Lisätiedot

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki

Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Eri-ikäishakkuut ja metsälaki Maastokoulutus Miehikkälä 2014 Kasvatushakkuut Kasvatushakkuun vaihtoehtoiset toteuttamistavat A Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus: Ala- ja yläharvennukset (alaharvennus

Lisätiedot

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN

HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ MITTAAMINEN HARVENNUSHAKKUIDEN KORJUUJÄWELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SEKÄ KORJUUJÄWE ARVIOINTI JA MITTAAMINEN :. :~- Sivu 1 JOHDANTO... 1 2 HARVENNUSHAKKUIDE KORJUUJÄLJELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 2 2.1 Jäävä ja

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain Metsätieteen aikakauskirja / Timo Penttilä, Hannu Hökkä ja Raija Laiho Harvennusten ekologiset perusteet ja tuotosvaikutukset ojitetuilla rämeillä e e m t a Tausta Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

ERI-IKÄISRAKENTEISESSA METSÄN- HOIDOSSA METSÄALA ON KOKO AJAN PEITTEINEN EIKÄ AVOHAKKUITA SUORITETA.

ERI-IKÄISRAKENTEISESSA METSÄN- HOIDOSSA METSÄALA ON KOKO AJAN PEITTEINEN EIKÄ AVOHAKKUITA SUORITETA. Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta 1/2014 Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito antaa mahdollisuuden yhdistää monipuolisia tavoitteita tutkimustietoa aiheesta tarvitaan ennen kuin menetelmä

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

Mänty sahapuuna tapaustutkimuksia

Mänty sahapuuna tapaustutkimuksia Mänty sahapuuna tapaustutkimuksia Harri Mäkinen Lauri Valsta, Sami Pastila, Kirsi Makkonen, Henna Lyhykäinen, Annikki Mäkelä, Arto Usenius Sisältö 1. Harvennusten kannattavuus» sahan kannalta» metsänomistajan

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita

Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita Metsätieteen aikakauskirja 1/2006 Tieteen tori Timo Pukkala Muut kuin puuaineiset tuotteet metsäsuunnittelussa e e m t a Johdanto Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita käsittelevien tutkimusten

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa

MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93. Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 93 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa MAANMITTAUSLAITOS Kehittämiskeskus Helsinki 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0173-3 Kansikuva: Antero Aaltonen Julkaisija

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot

ERI METSÄNKÄSITTELY- MENETELMIEN HIILITASE. Timo Pukkala

ERI METSÄNKÄSITTELY- MENETELMIEN HIILITASE. Timo Pukkala ERI METSÄNKÄSITTELY- MENETELMIEN HIILITASE Timo Pukkala Sisältö Eri metsänkäsittelymenetelmät Huomioita hiilitaseesta Hiilitaseen laskenta Tuloksia hiilitaseesta Päätelmiä Tasaikäismetsätalous Uudistusalan

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet Ruoka-Suomi -tiedotteen 4/2002 erillisliite Yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Kehittäjälle Elintarvikealan kehittämistyössä on toisinaan myös tarvetta analysoida asiakasyrityksen

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Ada Nordberg-Lainonen 2014 Laskentatoimen

Lisätiedot

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Yhteenvetoraportti vuosilta 1996 2000 Lauri Karvonen Kaija Eisto Kirsi-Marja Korhonen Ismo Minkkinen Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 40 2001 Tilaukset:

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot